Page 1

Nummer 08 / Vecka 39 / Årgång 03 www.kvibergs-staden.se

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? Se fastighetsbyran.se

Smarta prylar Sidan 9

Ingo kvar på Kviberg Sidan 10

Välgörande slag

Kaffe & Korsstygn Sidan 8

Din lokala Hyundai-återförsäljare

Din lokala Citroën-återförsäljare

Sidorna 14-15

FOTO: MARIA SVENSSON, SS FOTO.

Höstmarknad i Sävedalen Sidorna 16-17

Din lokala Subaru-återförsäljare


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Bli en hjälte! Vi på BRIS har öppet 365 dagar om året så att alla barn och unga kan få prata med en vuxen som lyssnar. En del hör av sig till oss för att de vill prata om något och vara anonyma, andra har inga kompisar att leka med och några kommer från en dysfunktionell familj och behöver hjälp utifrån. Hos oss jobbar 600 hjältar frivilligt med att svara i telefon, mejl och chatt. När du skänker 50 kr blir du också en av våra fina vardagshjältar! Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr till BRIS verksamhet.

En spännande framtid är redan här...

bris.se 90 15 04 -1

Bellevue ska sig få en rejäl makeover. I Gamlestaden är förberedelserna för ett nytt resecentrum i full gång. Likaså har en ny spontanidrottsplats invigts i höst. På Kviberg växer en en gigantisk anläggning fram inte långt från ett antal nybyggda bostäder. Den händer onekligen en del spännande i vårt område.

Den här tidningen når 40 000 läsare i området!

Vill du också synas här?

Tidningen Kvibergs-Staden är inne på sitt tredje år. Och det har minst sagt hänt en del sedan vi startade. Kring det gamla luftvärnsregementet har ett antal bostäder vuxit upp på båda sidor av vägen. Inne på Kasernområdet finns en supermodern beachvolleybollhall och inom några år ska en anläggning på 45 000 kvadtatmeter med skolor, utrymme för fotboll, handboll, skidor, café, gym och mycket annat stå klart. I västra delen av Gamlestaden invigdes i fjol en ny knutpunkt och 2017 ska ett Resecentrum stå klart med bland annat handel, kontor, service och mycket annat. För bara några veckor sedan återvände den numera pensionerade friidrottaren Robert Kronberg till mammas gata för att klippa bandet till den nya spontanidrottsplats intill Nylöseskolan och där ”Robban” gick, som är den största i sitt slag i Göteborg. Med start i september påbörjas arbetet med fräscha upp omgivningen kring rondellen i Bellevue. Grönytor ska anläggas, träd planteras, bil- och kollektivtrafiken ledas om.

Mejla Patrik Eriksson patrik@kvibergs-staden.se eller ring 0735-45 39 93 för mer information: Vi behöver din hjälp... Vad vill du som invånare i en av de mest dynamiska stadsdelarna läsa om? Vad vill du att vi ska ta upp? Vem ska vi skriva om? Ju fler och snabbare synpunkter vi får desto fortare kan vi utveckla KvibergsStaden till den lokala produkt som du vill ha. Mejla dina synpunkter till: redaktion@kvibergs-staden.se Tack på förhand.

På Bunkeberget ska ett antal aktörer under 2014 utveckla området till en stadsdelspark som boende och besökare ska kunna känna stor stolthet över. Sedan finns det naturligtvis även mindre projekt som gör stor skillnad. Som motionsspåret inne på Kviberg. Tänk om det gick att utrusta den trivsamma slingan med elljus också... Som beskedet ifjol om att att Kvibergs marknad får vara kvar, ska vara en del av stadsdelen och en mötesplats så många uppskattar. Bra fingertoppskänsla där...

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? Se fastighetsbyran.se

Smarta prylar Sidan 9

Ingo kvar på Kviberg Sidan 10

Välgörande slag

Kaffe & Korsstygn Sidan 8

Din lokala Hyundai-återförsäljare

Det har hänt ganska mycket på senare år. Det kommer att hända mycket mer. Visst är det spännande.

15 15 – 411 03 GÖTEBORG MEJL: redaktion@kvibergs-staden.se ANSVARIG UTGIVARE: ULF JÖRNVIK – ulf@kvibergs-staden.se REDAKTÖR: ULF JÖRNVIK – ulf@kvibergs-staden.se REDAKTION: JOHANNA JOSEPHSSON – OLOF LIDH – MATTIAS WESTERDAHL GRAFISK FORM: CHRISTER VESTAD – christer@kvibergs-staden.se FOTO: TOMMY HOLL, PETER APPELGREN, om ej annat anges. MARKNAD: LEIF MARTINSSON – leif@kvibergs-staden.se EKONOMI: MATS PERSSON – mats@kvibergs-staden.se ANNONSER: PATRIK ERIKSSON – 0735-45 39 93 – patrik@kvibergs-staden.se ANNONSMATERIAL: CHRISTER VESTAD – annons@kvibergs-staden.se TRYCK: V-TAB BESÖKSADRESS: BURGGREVEGATAN

Nummer 08 / Vecka 39 / Årgång 03 www.kvibergs-staden.se

ULF JÖRNVIK

– REDAKTÖR

ulf@kvibergs-staden.se

Höstmarknad i Sävedalen Sidorna 16-17

Din lokala Subaru-återförsäljare

Missat något tidigare nummer av Kvibergs-Staden? Gå in på: www.kvibergs-staden.se

© NaturePL.com / T.J. Rich / WWF

”Någon måste hjälpa mig.”

Din lokala Citroën-återförsäljare

Sidorna 14-15

FOTO: MARIA SVENSSON, SS FOTO.

POSTADRESS: BURGGREVEGATAN

Vems sida väljer du? Hjälp oss att få fler att ta ställning mot mobbning. SMS:a FRIENDS till 72980 för att skänka 20 kronor till Friends arbete.

Till BRIS kan du ringa och skriva om stort och smått. Telefonnummer Mejl & Chatt

116 111 bris.se FRIENDS HAR ETT 90-KONTO, POSTGIRO 90 05 27- 3, OCH GRANSKAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL SOM TRYGGAR ATT PENGARNA GÅR TILL RÄTT ÄNDAMÅL.

2

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

Rädda gorillan Bli Djungelfadder på wwf.se


träna utan bindningstid

GYMKORT NÅGON NS? ANNANSTA VI LÖSER IN DET!

FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER

GYMKORT GYMKORT MÅN 345 KR / MÅN GYM  GRUPPTRÄNING REHAB & SJUKGYMNASTIK UNGDOMSKORT SENIORKLUBB  KONDITION  FRIA VIKTER FÖRETAGSFRISKVÅRD  & RELAX CYKEL  PERSONLIG TRÄNING KIDZCLUB & BARNDANS SOL

N NORDIC ORD IC W WELLNESS ELLNESS PARTILLE PA P ARTILLE M MELLBYVÄGEN ELLBY VÄGEN 2 21-23, 1-23, T TEL EL 0 031-44 3 1 -4 4 0 00 07 70 0 n nordicwellness.se ordicwellness.se


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Nytt från Östra Göteborg Kompletterande budgetbeslut våren/sommaren 2013 ■ Kommunstyrelsen beslutade i juni om ett tillskott till Östra Göteborgs budget på knappt 18 miljoner kronor. Huvuddelen går till sektor Utbildning som har extra kostnader till följd av ökad flykting- och anhöriginvandring. Kultur och Fritid får också 370 000 kronor av samma skäl. Antal nyanlända barn och unga som kommit till skolorna i Östra Göteborg mellan januari och juni 2013 är 171. Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård får 2,9 miljoner kronor för att till viss del minska sitt underskott. BESLUT: Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att fördela 17 934 Tkr 2013, enligt förslaget i tjänsteutlåtandet. Lokalisering av Kulturhus Bergsjön ■ Kommunfullmäktige har avsatt 125 miljoner kronor för att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Sedan i februari pågår informations- och dialogmöten för att komma med idéer om vad huset ska innehålla och hur det ska fungera. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, lokalsekretariatet och kulturförvaltningen har utrett ett antal lämpliga platser där kulturhuset skulle kunna placeras. Därefter har en politisk beredningsgrupp värderat de olika alternativen och kommit fram till att området öster om Rymdtorget är bäst. Där kan kulturhuset ligga som en fond i stråket som går från spårvagnshållplatsen. Det ansluter till centrumbyggnaden och visar upp Rymdtorget och Bergsjön även när man kommer från Mellbyleden. En ny busshållplats och parkeringar kan byggas på den tomt i anslutning till Mellbyleden, där det tidigare låg en bensinstation. Efter att nämnden förordat placeringen vid Rymdtorget fortsätter arbetet med en förstudie om lokaliseringen samt ytterligare fastighets- och planfrågor. BESLUT: Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att förorda den politiska beredningsgruppens förslag till fortsatt utredning av platsen ”Entrén i öster” samt att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande till fastighetskontoret. Ny förskola på Kvadrantgatan för att ersätta äldre byggnad ■ Kvadrantgatans förskola, som byggdes 1976 och består av fyra avdelningar, har under en rad år haft problem med slitna lokaler och brister i innemiljön. Både stadsdelsförvaltningen och lokalförvaltningen har undersökt olika alternativ och gör bedömningen att det inte är ekonomiskt hållbart att renovera befintliga lokaler. Däremot är förskolans placering i stadsdelen bra med omedelbar närhet till kollektivtrafik och en direkt koppling till bostäder i närmiljön. Nu begär nämnden hos kommunstyrelsen att på samma plats få bygga en helt ny förskola med sex avdelningar som ska stå färdig första kvartalet 2015. Under byggtiden kommer verksamheten att flytta till andra lokaler i stadsdelen. För att göra flytten så bra som möjligt för barnen är det viktigt att kunna flytta hela avdelningar tillsammans. BESLUT: Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att hos kommunstyrelsen anhålla om att investeringsmedel uppgående till 38 000 tkr avsätts inom ramen för lokalsekretariatets uppdrag för nybyggnad förskola om 6 avdelningar med tillagningskök på Kvadrantgatan. Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder mm vid Decenniumplan, Utställning ■ Förslaget till detaljplan över området kring Decenniumplan har varit utställt för granskning fram till den 20 augusti. Detaljplanen möjliggör småhusbebyggelse (90-100 bostäder) i anslutning till Decenniumplan väster om Tideräkningsgatan i Kortedala. Förslaget innehåller även en ny förskola med plats för cirka 100 barn samt ett boende med särskild service (BmSS). Under samrådsskedet 2012 lämnade nämnden ett antal synpunkter som beaktats i detta förslag. BESLUT: Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade: ✔ att tillstyrka förslaget till detaljplan i enlighet med tidigare inlämnat yttrande den 28 augusti 2012. ✔ att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande till Byggnadsnämnden. ✔ att besluta om omedelbar justering. Yttrande över handlingsplan för Göteborgs Stads förebyggande insatser mot HIV och andra sexuellt överförbara infektioner 2013-2016 ■ I Göteborg lever idag cirka 600 personer med hiv-infektion. Drygt 2 000 ungdomar i Göteborg smittas av klamydia varje år. Kommunfullmäktige har beslutat att en handlingsplan för Göteborgs Stads förebyggande insatser mot HIV och andra sexuellt överförbara infektioner ska tas fram. Förslaget till handlingsplan har som övergripande mål att begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. Handlingsprogrammet innehåller ett stort antal åtgärder i form av bland annat kunskapshöjande insatser för stadens personal, informationsmaterial för olika målgrupper, utökad testning och rådgivning, möjlighet för elevhälsan att tillhandahålla kondomer, nätverk och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer, dialog med frivilligorganisationer, genomföra olika typer av kartläggningar samt ta fram metoder för information och undervisning inom området. BESLUT: Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att tillstyrka förslaget till handlingsplan för Göteborgs Stads förebyggande insatser mot HIV och andra sexuellt överförbara infektioner 2014-2017 samt att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande till Social resursnämnd.

”Kan jag döpas fast jag är gammal?” Kvinnan frågade faktiskt så. Av olika skäl hade det inte blivit av det där med dopet. Ett av de tyngre argumenten var att hennes far inte tyckte om kyrkan och särskilt inte dumma präster. Så fast både hon och hennes mamma var kristna förbjöd pappan dem att gå till kyrkan. ”Det är bara löjligt!”, sa han och dopet blev inte av vare sig när hon var liten eller senare i livet.

Nu hade en stor förändring skett! Hennes far hade blivit sjuk och så småningom dött. På ett sätt var det sorg och saknad, på ett annat sätt lättnad. Han hade styrt familjen med järnhand. Även efter det att barnen flyttat hemifrån styrde han över deras liv. Tänk vilken makt föräldrar kan ha! Den hade han också utövat gentemot sin fru som dock var död sedan några år tillbaka. ”Tänk”, sa hon, ”vad jag har grubblat över detta med att vara ett Guds barn. Jag var ju inte döpt! Tänk om jag dog!” ”Dopet är viktigt för oss”, sa jag, ”men Gud är större än så. Han vet ju dina omständigheter och han har sett din tro och längtan. ”Kan jag döpas nu då, fast jag är gammal?” ”Visst kan du det!” svarade jag.

Så följde en tid med förberedelser och undervisning i kristen tro. Hon kunde redan mycket och hennes tro på Jesus hade bara blivit starkare under årens lopp. En slags trotsig tro, då hon visste att pappan motarbetade allt vad tro hette. Jag är säker på att Gud med sin Ande ledde henne. Nu var målet nära. Hon skulle döpas i en vanlig gudstjänst en söndagsförmiddag. Vilken glädje både för henne och församlingen! Efter predikan fick hon säga sitt ”JA!” till den kristna tron. Sedan döptes hon i vatten och Ande och fick ta på den vita dopdräkten. I samma gudstjänst fick hon sedan ta emot Jesus i den heliga nattvarden. ”Tänk om mamma fått vara med den här dagen”, sa hon med glädjetårar i ögonen. ”Vem vet”, sa jag, ”hon kanske kollar vad vi gör just nu…”

Du som läser det här kanske också är odöpt. Då kan vi hjälpa dig! Människor kan döpas i vilken ålder som helst men det sker bara en gång i livet. Barn kan döpas när de är lite större och kanske själva frågar efter det. Ungdomar kan döpas, ibland ihop med konfirmationen. Och som sagt vuxna när som helst. Ofta med någon form av undervisning och annan förberedelse. Våra ALPHA-kurser är bra till det.

Genom dopets vatten och den Helige Ande blir vi födda på nytt och får del av ett liv som inte döden kan rå på. Vi blir medlemmar i den stora Kyrkan och får dela den kristna tron med syskon över hela jorden.

”Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt, vittnar om att Gud är här.” Psalm 386

Peter Wahlbäck Kyrkoherde i Nylöse församling www.svenskakyrkan.se/nylose Tel: 031-731 8050

4

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby


UTFÖRSÄLJNING AV

LAGERBILAR GOTT NYTT ÅR!

DESSUTOM MINST

SPARA SPA ARA UPP TILL

15 1 5 000 KR

15 000 KR FÖR DIN INBYTESBIL*

PÅ P Å2 2013 ÅRS MODELLER!

Hyundai i20 1.2 Select Nu från 114 900 kr Hyundai i30 Kombi 1.6 GDi M6 (bensin) Ord.pris fr. 124 900 kr Nu från 159 900 kr

Hyundai i40 Kombi Sport Aut. Nu från 269 900 kr

Ord.pris fr. 179 900 kr Diesel +10 000 kr Businesspaket +10 000 kr Premiumpaket +20 000 kr

Modellåret lider mot sitt slut. Vi firar ett framgångsrikt 2013 genom att erbjuda extra förmånliga priser på några av våra största publiksuccéer från året som gått!

Ord.pris fr. 345 800 kr

Bränsleförbrukning vid blandad körning: (man/aut) 4,7-7,7 l/100 km, CO2 110-179 g/km. Bilarna på bild är extrautrustade. *Gäller endast i30 0ch i40

ÖPPETTIDER Vardagar 9–18 Lördag 11–15 Söndag 11–15

TAGENE Tel: 031-577 400 Tagenevägen 30 425 37 Hisings Kärra

SISJÖN Tel: 031-456 456 Norra Långebergsgatan 6 421 32 V. Frölunda

ÖPPETTIDER Vardagar 9–18 Lördag 11–15 Söndag 11–15

KUNGSBACKA Tel: 0300-555 50 Borgås Gårdsväg 1 434 39 Kungsbacka

ÖPPETTIDER Vardagar 9–18 Lördag 11–15 Söndag 11–15

www.frontbilar.se

citroen.se

FÖR OMGÅENDE LEVERANS 7 st

4 st

Citroën C1 Nordic Edition 5 dr Nu fr. 97.500:- Spara 7.500:ord.pris 105.000:Silvermetallic

Citroën C4 115 HDi Nordic Edition Citroën Berlingo Skåp Citroën Jumpy Skåp Nu fr.171.000:- Spara 13.900:- Nu fr.114.900:- Spara 14.300:- Nu fr.159.000:- Spara 11.900:ord.pris 184.900:-

ord.pris 129.200:+ moms

ord.pris 171.800:+ moms

Erbjudandet gäller endast utvalda lagerbilar och kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Bilarna på bild kan vara extrautrustade. Bränsleförbr. bl. körning: 4,5-6,7/100km, CO2 109-153gr/km.

TAGENE Tel: 031-577 400 Tagenevägen 32A 425 37 Hisings Kärra

ÖPPETTIDER: Vardagar 9–18 Lördag 11–15 Söndag 11–15

TRANSPORTBILSCENTER Tel: 031-577 485 Tagenevägen 32A 425 37 Hisings Kärra

ÖPPETTIDER: Vardagar 8–17 Lördag Stängt Söndag Stängt

Subaru Forester från

www.frontbilar.se

Samtliga Subaru-modeller har

254.900:-

VÄLKOMMEN TILL SUBARUS VÄRLD

VÄLJ DIN EGEN VÄG. BOKSTAVLIGT TALAT. söker något annorlunda. Vi gör inte bilar för alla. Vi gör bilar för dig som och 100% symmetrisk rigång markf cm 22 med er, Forest u Subar nya Ta . Och med tvekar andra där fram 4-hjulsdrift. En bil som tar sig till Subarus värld. men Välkom det. till kg 2000 på t pacite dragka upptäcka. Vi växer så det knakar och har åtta modeller att

XV fr. 209.900:-

TAGENE

SISJÖN

ÖPPETTIDER

Tel: 031-577 400 Tagenevägen 30 425 37 Hisings Kärra

Tel: 031-456 456 Norra Långebergsgatan 6 421 32 Västra Frölunda

Vardagar Lördag Söndag

9–18 11–15 11–15

Outback fr. 314.900:-

www.frontbilar.se

Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO2-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.

Fri lånebil vid bokad service

Vi ses hos

Vi har de trevligaste säljarna.

Testa oss !

TAGENE

SISJÖN

KUNGSBACKA

Tel: 031-577 400 Tagenevägen 30-32A, 425 37 Hisings Kärra ÖPPETTIDER Vardagar 9–18 Lördag 11–15 Söndag 11–15

Tel: 031-456 456 Norra Långebergsgatan 6, 421 32 Västra Frölunda ÖPPETTIDER Vardagar 9–18 Lördag 11–15 Söndag 11–15

Tel: 0300-555 50 Borgås Gårdsväg 1, 434 39 Kungsbacka ÖPPETTIDER Vardagar 9–18 Lördag 11–15 Söndag 11–15

www.frontbilar.se


kvibergs-staden – september/oktober 2013

”De bryr sig inte om sina kunder” Utbyborna protesterar mot Västtrafiks planer I december planeras det för att förändra sträckningen av buss 58. Det har fått Utbyborna att samla sig i protest mot Västtrafiks planer. I slutet av september hölls ett möte om hur man skulle gå vidare för att få sin röst hörd. Än så länge har gensvaret från Västtrafik inte varit det bästa. Många har hört av sig till företaget men bara fått standardsvar, om de ens fått något svar alls. – Det är inget engagemang över huvudtaget, det är bara en stor nonchalans. Det känns verkligen inte som de bryr sig om sina kunder, även om det uppmanar på sin hemsida att resenärer ska höra av sig med synpunkter, säger Jonas Lundquist. Anledningen till irritationen och besvikelsen är att linje 58, som är den linje som binder Utby med centrala Göteborg, ska göras om. Ändringen innebär att bussen bara kommer att gå till Nils Ericsson Terminalen, detta då Västtrafik vill minska trafiken vid Brunnsparken och Kungsportsplatsen. Framöver måste rese-

närerna från Utby byta färdsätt innan Nils Ericsson Terminalen för att ta sig vidare. Något som ökar restiden väsentligt. Det gjorde att det hölls ett möte på Café Overlock för att diskutera hur man ska ta frågan vidare. – Det är väldigt märkligt att de gör den här ändringen. Utby, och framför allt Kviberg, expanderar och det kommer öka trycket ytterligare på kollektivtrafiken. Redan idag är bussarna överfulla och det är ofta folk med barnvagn som inte får plats, utan får vänta på nästa buss, säger Thomas Clark. Johanna Stål, som har sonen Albin tillsammans med Thomas, har upplevt det många gånger. – Ibland stannar inte ens bussen för att

ENGAGERADE. Fem personer hittade till Café Overlock för att diskutera buss 58:s framtid.

den inte kan ta med fler passagerare, berättar hon. Johanna ligger också bakom den protestlista som finns på sajten skrivunder.com. I skrivande stund har en bra bit över 600 personer skrivit under, vilket är över 10 procent av de boende i Utby. Till mötet på Café Overlock dök däremot inte lika många upp. – Det är inte alltid lätt att komma ifrån en fredagskväll, men jag vet att många är med oss i tanken, säger Johanna Stål. Över ett par koppar kaffe diskuterade man vilka åtgärder som kan tas till för att sätta ytterligare press på Västtrafik. Upproret har redan fått stor uppmärksamhet och nu tror man att företaget börjar känna sig en aning obekväma. För en sak är säker

– Utbyborna kommer inte ge sig i första taget. På Västtrafik ser man i dagsläget däremot ingen anledning till att omvärdera sitt beslut. – Beslutet är taget i dialog med både kommunen och det aktuella trafikföretaget. Vi följer naturligtvis utvecklingen men ser idag ingen anledning till att omvärdera, säger Kristian Lans som är presschef hos företaget. Vill du också skriva under protestlistan? Det gör du på: skrivunder.com/battre_busstrafik_i_utby TEXT & FOTO: OLOF LIDH olof@kvibergs-staden.se

Fruktsamt erbjudande i Alelyckan Vad sägs om lite gratisfrukt? Lugn, det handlar inte om att palla i grannens trädgård. I Kretsloppsparken, Alelyckan, kan du exempelvis hämta ljuvliga höstäpplen. Sedan några år har göteborgarna haft möjlighet att lämna frukt de inte kan ta vara på för återvinning till biogas. Det går fortfarande att göra på miljöstatio6

ner som Sävenäs, Högsbo, Tagene, Bulycke och Alelyckan. På den senare platsen finns det också större möjligheter än så.

FOTO: FOTOAKUTEN.SE

Kretsloppsparken tar även emot fräsch frukt, som allmänheten kan komma och ta del utav. I parken finns olika behållare för att under-

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

lätta sorteringsarbetet för personalen, en för frukt som är oätbar och en för fina äpplen, päron, plommon och annat fruktgodis som finns i trädgårdar runt om i vår stad.


Pris:

Pris från:

Pris:

850:-

Dag 1 - 175:Dag 2 - 146:-

950:-

per dag

per dag

Markvibratorer (50–450 kg) Självlastande Minidumper (1 000 kg)

Kubota (1 000 kg) Smidigaste maskinen i sin klass, lättmanövrerad och får dras med B-körkort. (3 skopor ingår i priset).

Pris:

1 100:per dag

Yanmar SV17 (1 850 kg) För lite mer krävande arbeten, med hytt. (3 skopor ingår i priset).

Pris från: Dag 1 - 175:Dag 2 - 80:-

Pris:

Lättmetallställning

950:-

per dag

Pris från: Dag 1 - 130:Dag 2 - 66:-

Passa På! Bilmaskiner (4–27 kg)

Helghyra från fredag kl 14.00 till måndag kl 08.00 = 2 dygn hyra.

Skylift (15 meter) Skylift är lämplig till de flesta höjdarbeten, målningsarbeten, fasadarbeten, takarbeten m.m.

Järnhandelsbutik & Maskinuthyrning Allt under ett och samma tak Öppettider: Vardagar 06:30–16:30 – Tel 031-30 15 180

www.borstanders.com


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Nytt från Nylöse församling

Från vänster, Hans, Tina och Jeanette.

FOTO: GOTEBORG.SE.

Friskhetstecken Här är hälsoguiden till ett sundare liv Hälsoteket i Östra Göteborg satsar på ett nytt koncept– hälsoguider. Förhoppningen är att guiderna ska hjälpa till att öka hälsan och välbefinnandet hos invånarna i stadsdelen. Innan sommaren startade en nyhet på Hälsoteket, en utbildning som lär ett tiotal personer i östra Göteborg om hälsa och välbefinnande. Med hälsoguiderna vill Hälsoteket skapa förutsättningar för att de och guiderna tillsammans ska kunna arbeta för en bättre hälsa i stadsdelen. Efter utbildningen är tanken att hälsoguiderna ska sprida kunskapen vidare. – Tanken är att man ska vara en guide till en god hälsa i sitt nätverk, sin förening, sitt samfund eller sin familj, säger Charlotta Green, samordnare för de nya hälsoguiderna. Den första gruppen är i full gång med utbildningen och en nästa grupp drar igång i oktober. För att på bäst sätt kunna sprida information och för att kunna nå ut till så många som möjligt så söker Hälsoteket personer som kan ett eller flera språk förutom svenska. Hälsoguiderna ska även befinna sig i ett sammanhang där de kan lyfta hälsofrågor som till exempel vara aktiva i en förening eller ett samfund. – Vi vill kunna sprida information om hälsa och om vad som finns i stadsdelen. Information om de aktiviteter som finns som berör hälsa, säger Charlotta Green. Utbildningen är uppdelad på sex gånger,

fyra kvällar och två helger. Utbildningsdagarna består mycket utav diskussioner och ett ömsesidigt utbyte mellan Hälsoteket och guiderna. Det diskuteras om bland annat motivation och inspiration men även mat, rörelse, tobak, hälsokontroller och mer. – Vi pratar om vad som påverkar att vi mår bra såsom stress och sömn. Vi diskuterar mycket så det är ett stort utbyte deltagarna emellan, säger Charlotta. Efter utbildningen är slut så fortsätter hälsoguiderna att träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, få vidareutbildning och för handledning. – Utbildningen är bara en första fas, säger Charlotta. Hälsoguider har utvecklats i östra Göteborg och är därmed inget färdigt uppdrag. – Deltagarna får vara med och utveckla metod och material, säger Charlotta Green. Just nu pågår rekryteringen av nya guider. Hälsoteket söker män och kvinnor i alla åldrar. Är du intresserad av att bli hälsoguide kan du höra av dig till Charlotta Green antingen på: charlotta.green@ostra.goteborg.se eller på telefon 031-365 44 66. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

Bellevue får ansiktslyft På franska betyder det ”vacker utsikt”. I framtiden ska Bellevue leva upp till sitt namn. Från och med september och årsskiftet 2014/2015 kommer ett omfattande arbete att pågå kring knutpunkten vid Bellevue. Platsen kring rondellen ska bland annat bli grönare. Dessutom läggs spårvagns– och biltrafiken om. 8

Bland annat flyttas hållplatsen närmare Kviberg och vändslingan till Nymånegatan. Berörda gator är i första hand Artillerigatan, Rustmästaregatan och Fänriksgatan.

Praktikanter i Nylöse!

Längs med Gamlestadsvägen, på höger sida om man åker mot Willys eller Alelyckan, ligger Nylöse kyrka. I sin gråstensfärjade chifferstensfasad står den lilla kyrkan och församlingshemmet intill det skogsbeklädda berget som reser sig runt om. Nylöse kyrka, på Måns Bryntessonsgatan 25 i Gamlestaden, delar också adress med en nystartad koloniträdgård som nu blommat ut och frodats för andra året . Om du har vägarna förbi någon förmiddag under veckan, tveka inte känna på entrédörren till kyrkan. Du kommer med stor sannolikhet finna att dörren står öppen. Tar du klivet in i kyrkan kommer du dessutom att möta ett glatt gäng medarbetare, som inte är anställda i kyrkan, men som på frivillig basis ser till att kyrkorummet står öppet för Dig, att det finns nybryggt kaffe och att bröd och andra livsmedel finns att ta med sig hem. Detta som vi kallar för ”Öppen kyrka” pågår vardagar mellan 10-12 och hålls igång med hjälp av praktikanter och volontärer i Nylöse församling. Praktikanterna och volontärerna finns även med i andra sammanhang som till exempel rör köks eller trädgårdsarbete. Om man besöker ”öppen gemenskap” i Nylöse på tisdagar klockan tolv så får man för en billig peng ta del av god mat och gemenskap där praktikanterna ordnar det som serveras. Kom till Nylöse kyrka, här finns vi som vill möta dig! Vid pennan Tobias Olofsson

Kalender Vi möts till gudstjänst

6 oktober – 19: e tref Utby kyrka – 11 Högmässa Sång : Marta Parkan Nylöse kyrka – 18 Lovsångsmässa

13 oktober – Tacksägelsedagen Utby kyrka – 11 Familjemässa Barnkören, konfirmanderna Nylöse kyrka – 18 Musikmässa Polska kören

20 oktober – 21: e tref Utby kyrka – 11 Högmässa Nylöse kyrka – 18 Kom o se-mässa

27 oktober – 22: e tref Utby kyrka – Högmässa Nylöse kyrka – 18 Taizémässa Kyrkokören

På gång

Kom med och sjung!

■ Kyrkokören övar tisdagar kl. 19-21. Tycker du att det låter intressant att vara

med? Du är välkommen att höra av dig till körledaren Tobias Olofsson för mer information. Är du tonåring och tycker om att sjunga så får du också gärna höra av dig till Tobias. Vi sjunger på tisdagar kl. 18-18.45 i Utby församlingshem. Kontakt: 731 8056, 0706 99 8046 – mail: tobias.olofsson@svenskakyrkan.se

Pizza musik och gemenskap ■ Under hösten kommer det att vara musiklunch med pizza i Utby kyrka och församlingshem. Vi samlas då i kyrkan klockan tolv för en stunds andakt och musik. Därefter tar vi upp beställningar på pizza som vi hämtar från pizzeria och äter i församlingshemmet. Följande onsdagar gäller för hösten: 9 oktober, 6 november och 11 december (11 dec gröt och julmusik). Varmt välkommna!

www.svenskakyrkan.se/nylose www.facebook.se/nylose – Tel: 031-731 8050

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby


akvibergs-staden – september/oktober 2013

UNDERLÄTTA VARDAGEN. På Sekelhuset har en minilägenhet inretts med smarta grejer.

Förenkla din vardag Här är prylarna som gör livet lättare Den 12 augusti invigdes en visningsmiljö med smarta prylar i östra Göteborg. Ett ställe samlat med prylar som kan underlätta din vardag. Den nya visningsmijön är en del av EUprojektet e-senior som arbetar för att ny teknik ska ge äldre en tryggare och enklare vardag hemma. I östra Göteborg har EvaLotta Gustafsson, enhetschef för förebyggande enheten i stadsdelen östra Göteborg, tillsammans med kollegor arbetat med visningsmiljön sen i början av året. – Den nya visningshallen är för personer som bor hemma, för att de ska kunna vara självständiga så länge som möjligt, säger hon. Prylarna ryms på träffpunkten Bakfickan på Halvsekelsgatan i Kortedala och innehåller alla möjliga smarta och vardagliga saker.

– Det är allt ifrån burköppnare till olika larm, så lite allt möjligt. Om du till exempel har lite dåligt med kraft i dina händer finns det olika kökssaker som underlättar, säger Eva-Lotta Gustafsson. Det går inte att köpa några av utställningsobjekten på plats men alla saker går att hitta i vanliga affärer i närområdet. Visningsmiljön är permanent och kommer fyllas på under tiden. – Vi har planer på att ha temaveckor. Vi har till exempel pratat om förebyggande som tema och då köper vi in saker som passar in på det. Vi har även pratat om tema

handarbete, det finns ergonomiska stickor till exempel, säger Eva-Lotta Gustafsson. Utställningen kommer vara öppen för allmänheten varje tisdag mellan klockan 14 och 16 samt torsdagar mellan 10 och 12. Då har besökarna möjlighet att prova, känna och få inspiration. Visningsmiljön riktar sig lite extra till äldre personer och människor med olika typer av funktionsnedsättningar, men alla är välkomna. Väl på plats finns det personal som du kan ställa frågor till. – Även om det inte finns en pryl på plats som löser ett specifikt problem kan vi tillsammans klura på nya saker som kan vara

www.cederleufssvenheimers.se Drive-in butik

Industrivägen 39b – Sävedalen 031-26 50 88

Göteborgsvägen 74 Sävedalen 031-26 50 23

Allum

Partille 031-26 50 61

Friggagatan 16c Göteborg 031-80 20 12

till hjälp, säger Eva-Lotta Gustafsson. Det finns liknande visningsmiljöer i centrum, västra Göteborg och ÖrgryteHärlanda. Hur många besökare de har haft vet Eva-Lotta Gustafsson inte riktigt men hon hoppas på att östra Göteborgs visningsmiljö blir välbesökt. Och målet är självklart. – Det stora målet är att människor ska kunna bo hemma längre och inte behöva flytta in på boenden. Prylarna ska förenkla vardagen, avslutar hon. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

KOM IN PÅ EN GO’ FIKA! Vi har fina erbjudanden på: Kaffe & bakelse – Muffinsar Mjuka kakor – Kanelbullar Brahegatan 7 Göteborg 031-21 72 33

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

Ale Torg 7

Nödinge 0303-966 77

Torggatan 2

Älvängen 0303-74 99 99

9


kvibergs-staden – september/oktober 2013

FOTO: TOMMY HOLL.

EN RÄDDANDE ÄNGEL. Nu kan alla som gillar ”Ingo” fortsätta att njuta av hans samling på idrottsmuseet, tack vare Lennart Hero.

Ingos samling räddad – blir kvar i Kviberg Ingemar ”Ingo” Johanssons samling blir kvar på Idrottsmuseet i Kviberg. Efter en hel del turer står det nu klart att miljonären Lennart Hero köper samlingen. Ingemar Johanssons samling som bland annat innehåller hans världsmästarbälte från 1959 och hans silvermedalj från Helsingfors-OS har varit Idrottsmuseet på Kvibergs kaserns stora dragplåster. Efter att Ingo avled 2009 ärvde hans sex barn samlingen och eftersom några av barnen har velat ha ut sitt arv har samlingens framtid varit hotad. Men nu har man alltså funnit en lösning. – Vi har haft många förslag och försök till lösningar. Men sen tog Lennart Hero själv kontakt och sa att han var intresserad av

en lösning som möjliggjorde att samlingen skulle få vara kvar på museet, säger Gunnar Larsson, Idrottsmuseets ordförande. Det är inte bara Gunnar Larsson och Idrottsmuseet som är nöjda med lösningen. Thomas Johansson, ett av Ingos barn, är också nöjd. – Det betyder mycket att samlingen får vara kvar på museet, säger han. Lennart Hero, Ica-miljonär från Johanneberg numera bosatt i Horred, har alltså köpt Ingos samling av hans barn. 2,5 miljoner kronor fick han betala och ett avtal

om att samlingen ska stanna kvar på museet har ingåtts. – Det känns väldigt gott att vi idag har fått till det här avtalet, säger Gunnar Larsson. Samlingen blir räddad tack vare media då Lennart Hero såg i tidningen att samlingen skulle säljas och reagerade. Han tog kontakt med Idrottsmuseet och de inledde en diskussion. – Jag tycker detta är något för Göteborg. Det ska inte vara på något annat ställe. Det är inte lika intressant någon annanstans

tycker jag, säger Lennart Hero. Han har själv ingen relation till Ingo mer än att de båda växte upp i Johanneberg. – Vi känner inte varandra så utan det är mer ytlig kontakt, säger Lennart Hero. Men att hjälpa Idrottsmuseet och alla Ingos fantaster var det ingen tvekan om för Lennart. Han vet vad Ingo var, eller är. – Det är en av de största idrottsmän vi har haft, helt klart, avslutar Lennart Hero. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

Kontanter & kontakter Ung Helg erbjuder både extraknäck och framtid Nu får ungdomarna i östra Göteborg chansen att tjäna en extra slant. Gymnasieelever kommer genom projektet Ung Helg få möjligheten att arbeta extra på helgerna. Dels för pengarnas skull, men också för framtiden. Många är de som gärna tjänar lite extra pengar och när man går i skolan vill nog de allra flesta dryga ut studiebidraget en aning. För gymnasieeleverna i östra Göteborg finns nu möjligheten. – Men det handlar inte bara om en extra tusenlapp i månaden, utan mycket om hur värdefullt det är att lära känna en arbetsplats och visa upp sig där. Det är det viktigaste, och det skapar ju alla möjligheter i framtiden, säger Yonas Lukman som är projektledare för Ung Helg. Projektet innebär att gymnasieungdomar ges möjligheten till extraarbete. Varje ungdom arbetar varannan helg, antingen lördag eller söndag, vilket innebär att det totalt rör sig om 16 timmar per månad. Ersättningen beror på vilken årskurs du går i. 10

Går du i trean på gymnasiet får du lite mer än de som går i ettan. Projektet smygstartade förra terminen när Yonas Lekman först satte tänderna i Ung Helg. – Jag fick det i knät bara kan man säga, och hann inte med så mycket då. Men vi fick ut två ungdomar i arbete som kunde testa så att det fungerade. Det gjorde det, och till denna terminen finns det fler platser att tillgå. Pengarna räcker till 30 platser per termin, det vill säga 60 per år, men det ska också finnas tillräckligt med arbetsplatser. – Jag jagar arbetsplatser och ungdomar hela tiden. Just nu har jag ungdomar i kö eftersom jag inte fått ut alla som jag fått in,

så det är fullt pådrag hela tiden, berättar Yonas Lukman. Främst handlar det om platser inom boenden för personer med särskilda behov. Det kan dels handla om att hjälpa till med vård och omsorg, men även genom att stå i köket och hjälpa till med maten. – Jag slåss för att det ska vara en riktig arbetsplats, med en riktig chef, riktiga arbetskollegor där man kanske framöver kan få timjobb eller kanske till och med en fast tjänst i framtiden. Det blir lättare att söka en tjänst om de vet vem man är och man själv vet hur det fungerar. Tanken är att det är en termin per ungdom, men kommer man in senare kan man få en plats även till nästa termin.

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

– Man kan ansöka nu och kanske få en plats till nästa termin också. Det är inte säkert att jag hinner få ut alla denna terminen. Östra Göteborg är numera den enda stadsdelen där projektet fortfarande håller på. Först ut var Norra Hisingen där det föll mycket väl ut till en början men efter restriktioner inom äldrevården föll många platser bort. – Kanske tappade de sugen lite då, jag vågar inte svara på det. Men det ligger väldigt mycket tid bakom att jaga arbetsplatser. Det blir lite mycket jobb i början, men det är det värt för ungdomarnas skull. OLOF LIDH

olof@kvibergs-staden.se


Britt Hjelmström

Björn Hagen

Företagsförsäkringar 031- 63 81 86 britt.hjelmstrom@lansforsakringar.se

Pensionsförsäkringar 031- 63 16 29 bjorn.hagen@lansforsakringar.se


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Fika & fållar Här är cafét som syr ihop två olika verksamheter Det är som att komma in i en annan värld när vi hälsar på Marika Arezelius på Café Overlock i Utby. Här har hon tillsammans med Rickard Skoglund startat upp ett café som hon kombinerar med sitt skrädderi i samma lokal. En kombination som fungerar riktigt bra.

…en dag på jobbet… Att det är en annan värld kanske är att ta i, däremot är det en helt annan tidse12

pok. När du passerar tröskeln till Café Overlock tar du ett kliv 60 år tillbaka i tiden. Cafét inspireras av 50- och 60-talet och det går inte ta miste på. Inredningen – tapeter, möbler, dekoration och kuriosa andas verkligen den epok då rockabillyn var som störst. – Jag har alltid varit nostalgisk. Jag gillar just den här stilen för att det finns så mycket känsla i möblerna och för de har en historia, jag gillar formspråket och jag gillar när det är mysigt. Mysigt är det definitivt. Den tidsenliga inredningen och de många detaljer och klenoder som ryms i lokalen gör att det känns mer som att man är på ett hembesök än på ett café.

Marika möter också upp i tidsenlig klänning. En klänning som är av märket Mikabillys, hennes alldeles egna klädmärke. För i lokalen ryms det mer än bara ett café. Marika har även ett skrädderi. Där ägnar hon sig mest åt att sy upp, och in, kläder, men hon syr också egna plagg. Både till sig själv och andra. På väggarna hänger också kläder som pryder Mikabillys signum. Marika, och kompanjonen Rickard Skoglund, hade till en början ingen tanke på att starta ett café. De båda sökte på egen hand en lokal för att kunna driva sina verksamheter i, Marika med sitt skrädderi och Rickard, som arbetar som frilansande artist och skådespelare, en

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

plats där han kunde sköta det administrativa. De slog sig ihop, hittade lokalen bredvid pizzerian, och sedan började tankarna att snurra. – Både jag och Rickard bor här i Utby och vi började prata om att det inte finns så mycket att göra här, det är bara pizzerian egentligen. Så då sa vi att vi startar upp ett café, helt apropå, berättar Marika och fortsätter: – Till en början var tanken att cafét skulle vara en pytteliten del, men jag brukar få höra att jag är onaturligt driven av mig. Jag har känt att jag velat göra detta så länge, jag sa att vi kör på nostalgi och 50- 60-tal. Rickard var nog lite rädd i början, men jag bara


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Vi kallar det ett levande café för att det händer så mycket här inne. …en dag på jobbet…

Tidigare avsnitt: Oktober – Mikael Wikehult, fastighetsskötare Gamlestaden. November – Christoffer Joängen, polis, Kortedala. December – Björn och Agneta Ljungquist, två riktigta jultomtar, Kortedala. Januari – Karin Swedberg, personlig tränare, Gamlestaden. Februari – Elon Gustafsson – grävmaskinist, Kviberg. Mars 2013 – Bröderna Simmo – Godistappen, Gamlestaden. April 2013 – Glass i stora lass – Sofia på Lejonet & Björnen – Gamlestaden. Maj 2013 – Kviberg Kyrkogård – Mark Killick – Kviberg. Juni 2013 – Simma för livet – Christoffer Hägglin – Bergsjöbadet. Augusti 2013 – Dags för skolstart – Jonny Hagman – Kviberg. körde på, säger hon och skrattar. Marika, som har lång erfarenhet som dekoratör och butiksinredare, gick loss ordentligt. Scen, kassa och rummet där hon har sitt skrädderi byggdes upp. Sedan var det målning och inredning i den lokal som var helvit innan projektet startade. För att köpa in alla möbler och prylar jobbade de intensivt i en och en halv månad. – Vi fick nyckeln 1 maj och åtta veckor senare stod allt klart. Namnet var givet, Overlock är nämligen namnet på en typ av symaskin, som självklart också finns i skrädderiet. Nu kombinerar hon alltså jobbet som skräddare med att vara caféägare. Två dagar var är de i cafét (de har stängt på

måndagar) och de övriga tre är hon i sitt skrädderi. Men även under lugna dagar som cafébiträde kan hon gå in och sy. – Det blir långa dagar, men det går alltid fort. Det är tack vare att det finns så mycket att göra här inne. Det är så när man är egen företagare att det finns alltid saker att göra. Antingen sitter man framför datorn och gör något där, eller så går jag in och syr eller möblerar om. Det är ju roligare att sitta här och att det är lugnt, än att sitta på ett annat jobb där man är anställd. För då får man inte göra som man vill, säger hon med ett leende. Du ska alltså inte bli förvånad om lokalen inte ser likadan ut som den gjorde vid ditt förra besök. Marika har älskat att möblera om ända sedan hon var liten och

man kan räkna med att möblemanget kommer att flyttas runt vad det lider. – Vi kallar det ett levande café för att det händer så mycket här inne. Ofta när man kommer in på caféer och restauranger så ser det likadant ut hela tiden. Men här ska man kunna komma in som kund och se att oj, står den soffan där nu. Det är också levande på flera andra sätt. Vill du lyssna på din favoritmusik kan du antingen välja bland de skivor som finns på plats eller ta med egna. Formatet är givetvis den klassiska LP-skivan. Varannan söndag är det musikkryss, på onsdagar är det syjunta och framöver kommer det dyka upp ännu mer evenemang i form av standup-komik och fredagshäng på Café Overlock. Den 12

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

oktober kommer de även ha en fotovernissage. Det är minst sagt fullt upp och variationen är stor. I den här artikelserien har vi stött på många varierande jobb, men frågan är om inte Marika tar priset. Och det är ingen tvekan om att hon trivs. Både med variationen och friheten. – Det bästa är att det är ens eget, att man får göra vad man vill. Efter att ha jobbat i butik i så himla många år så blir man ju hunsad, man får inte göra riktigt vad man vill. Nu kan jag köra vilka kampanjer eller erbjudanden jag vill, inreda hur jag vill, det är jätteroligt. TEXT & FOTO: OLOF LIDH olof@kvibergs-staden.se

13


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Poängen denna dag. Det var förstås inte i första hand att slå ner så många klot som möjligt, utan att samla in pengar till en god sak.

Lirade också. Groznyj stod för den uppskattade musiken. Gänget släpper en singel i höst och har stor releasefest på Storan 9 november.

Liten. Och naggande god. Neo Drugge visade att det där med runda bollar är ett släktdrag. Pappa Initiativtagare. Theres Johansson (till vänster), vars familj driver Strike Bowling, är kvinheter Andreas och spelar i Gais. Morfar är Glenn Hysén och morbror heter Tobias och spelar i Blåvitt. nan bakom Robbys fond och drivande bakom insamlingen till Barncancerföreningen.

Stjärnorna spelade för livet Den här dagen handlade inte om mål, resultat eller poäng. Utan om något betydligt viktigare. – Det känns jättebra att kunna ställa upp för det här, sa den finska EMspelaren Minna Meriluto. Det var en speciell heldag på Strike & Co i Gamlestaden. Visst ville alla besökare slå ner så många käglor som möjligt och visst ville de specialinbjudna lagen vinna. Även om det var ganska tufft med tanke på att Permagons elitherrar stod för motståndet. Men det handlade inte i första hand om att slå en strike, fixa en spärr eller att segra till varje pris. Istället var det en dag tillägnad en god vän till Theres Johansson, som gick bort i cancer för ett år sedan. – Robby spelade bowling här i hallen och 14

med Pergamon. För att hedra hans minne startade jag en fond för att samla in pengar till Barncancerfonden. Ifjol anordnade vi en utmaning bland landets bowlare och fick in nästan 60 000.

2013 var det ett annat evenemang som samlade nästan lika mycket pengar. IFK Göteborg, Gais, Öis, Sävehof och Jitex var alla inbjudna med ett tremannalag för att mäta sig med riktiga proffs på den bonade parketten. Kändisgänget lockade många åskådare,

som bland annat fick ta del av mat, dryck och populär glass från en tillverkare runt hörnet. – Sedan fick var och en lägga en valfri slant, berättar Bengt Gustafsson, som är marknadsansvarig i hallen. Vilket i princip alla gjorde. Mikael Vikla, proffsspeaker, ledde bland annat en auktion, där man fick bjuda på en gulsvart handbollströja och en blåvit fotbollströja. Naturligtvis signerade. Tillsammans inbringade de båda 1600 sköna riksdaler till en forskning som ald-

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

rig kan få nog med pengar. Bland deltagarna fanns Sam Larsson, som häromveckan sköt sitt IFK Göteborg kvar i den allsvenska guldstriden. Från Sävehof kom tre landslagstjejer och svenska mästare i Hanna Fogelström, Edijana Dafe och Linn Blohm. Jitex ställde bland annat upp med Minna Meriluto och Annika Sjölund, som båda spelade dam–EM i somras. På scen fick publiken njuta av bandet Groznyjs egenkomponerade låtskatt. – En fantastisk dag där vi fick ihop drygt


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Mästare i våras. Och mästare i höst? Sävehofs tjejer vann SMguld tidigare i år. Kanske kan blåvita grabbar upprepa bedriften om några veckor.

Utropare. Speakern Mikael Vikla hade bland annat i uppdrag att auktionera ut den signerade matchtröja som Edijana Dafé och de andra guldtjejerna i Sävehof hade med sig.

Mat i magen. Det förstås alla att man måste ära för att kunna prestera. Det gäller även i bowling. Vi kan meddela att den Tacobuffé som serverades var populär.

Superproffsen. Övriga får ursäkta. Pergamon var var dubbelt så bra som de andra lagen.

Tjejsnack. Konkurrenter på banan, kompisar utanför. Den här dagen var Sävehofs handbollstjejer lite vassare än Jitex fotbollsspelare.

40 000 till Barncancerfonden och 10 000 till föreningen Ung Cancer. En magiska dag med underbar stämning. Jag vill verkligen tacka alla som ställde upp och alla som kom, summerade Theres efteråt.

Resultat (två serier): 1. Pergamon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546 2, IFK Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 3. Groznyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 4. Gais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 5, Sävehof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 6. Öis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 7. Jitex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

Dagen bjöd inte enbart på god mat, musik och mer eller mindre sevärd bowling. MOD – Mer organdonation pratade i ett av konferensrummen på övervåningen. Martha Ehlin, som fick fem nya organ för att bli frisk från cancer, vilket hon också berättat om som sommarpratare i P1, höll i föredraget. Blodgivning i Sverige tog emot anmäl-

ningar om ett viktigt uppdrag som angår oss alla. Jennifer Last, 21 år, signerade sin uppmärksammade bok ”Jag vill inte förstå”, som handlar om då hennes älskade mormor, som Jennifer växte upp hos, rycktes ifrån sitt 13åriga barnbarn i cancer. Under gymnasietiden skrev Jennifer en bok om sjukdomstiden. Den här dagen på Strike & Co gick i bowlingens tecken. Men handlade om något helt annat. FOTO: GUDMUND SVANSSON

– TEXT: ULF JÖRNVIK

ulf@kvibergs-staden.se

De deltog: Pergamon: Mattias Olsson, Jesper Larsen, Jesper Svensson. IFK Göteborg: Martin Kurzwelly, Jonathan Azualy, Sam Larsson.

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

Groznyj: Ulf Lundgren, Anders Persson, Kerstin Karlsson. Gais: Oliver Gustafsson, Marcus Översjö, Tommi Vaiho. Sävehof: Linn Blohm, Hanna Fogelström, Edijana Dafé. Öis: Carl Hawunger, Henrik Carlsson, Daniel Paulson. Jitex: Amelie Rybeck, Annica Sjölund, Minna Meriluoto.

15


kvibergs-staden – september/oktober 2013

LĂśrdag 28 september 10.00 – 16.00 !RTISTEROCHMUSIKFRĂŒNSCENs0ARTILLEKULTURSKOLAs 4VĂŒBARNTIVOLs&ISKDAMMs,OPPMARKNADSBORDs -INIMARAFĂšRBARNLĂšRDAGs!NSIKTSMĂŒLNING ,IONSLĂŒDLOTTERI LĂšRDs0OĂŠNGPROMENADs

GÜteborgsvägens GÜ G GÜtebor Üte Üt teborrgsvägens rgssväg rg ge ens

SÜndag 29 september 11.00 – 16.00

HÜstmarknad H HÜ HÜstm ÜÜst st stm si tm tSSävedalen ma mar marknad a ark r rknad k kn kna na nad ad d ävedalen vedalen

6ETTRISBUSSENMEDVETERINĂŠRs"OKSTAVSJAKTsScouter ,OTTERIERs3CHWEIZERMANDELs,ANGOSMM Mer information i marknadsbutikerna.

Mängder av erbjudanden i butikerna.

FOTO: MARIA SVENSSON, SS FOTO.

Årlig hÜstfest i Sävedalen Efter en lüng sommar är hÜsten nu definitivt här. Och snart även den tionde münaden. Men innan dess är det dags fÜr ännu ett hÜsttecken – Sävedalens ürliga hÜstmarknad. Som vanligt innebär sista helgen i september att GÜteborgsvägen i Sävedalen fylls med människor. Sü även i ür. 28 och 29 september kommer det rüda full aktivitet pü GÜteborgsvägen när gatans butiker flyttar ut sin fÜrsäljning. – Jag vet inte exakt hur länge marknaden har funnits men det är mer än 30 ür i alla fall, säger Lars Fehrm frün Lions club Partille som är med och anordnar marknaden. Under helgen kommer det hända en hel del pü gatan. FÜr barnen kommer det finnas tivoli och ett minimarathon där barn i olika üldrar für springa upp och ner fÜr AllÊvägen. Alla som deltar für en medalj när de kommit i mül. FÜr de vuxna kommer det finnas münga mÜjligheter att tävla och vinna fina priser pü bland annat poängpromenaden och Lions omüttligt populära lüdlotteri. En nyhet fÜr üret är att det kommer finnas loppmarknadsbord där privatpersoner kan sälja sina prylar. – Nästan allting kommer vara som fÜrra üret. Det kommer vara fÜrsäljning ute pü gatan, ett band kommer spela musik pü scenen, kulturskolan i Partille kommer

spela büde pü scenen och ute med gatan och mycket mer, säger Lars Fehrm. Hur münga besÜkare marknaden brukar ha är lite oklart, men att det rÜr sig om flera tusen under helgen är säkert. – Det beror lite pü vädret. Jag har hÜrt nügon som sagt att de varit 20 000 besÜkare och nügon annan har sagt 30 000. Det är i alla fall ütskilliga tusen och det brukar vara fullt med folk pü gatan, säger Lars Fehrm. BesÜkarna kommer frün runt om GÜteborg men även frün andra kommuner. Münga är süklart även frün näromrüdet. Det är en uppskattad marknad som sett ungefär likadan ut sen starten. – Det finns inte sü mycket mer plats att ta i ansprük sü vi fÜrsÜker behülla de aktiviteter som vi alltid haft och som folk vill ha, säger Lars Fehrm. Den 28 och 29 september smäller det alltsü pü GÜteborgsvägen. Tiderna som gäller är 10-16 pü lÜrdagen och 11-16 pü sÜndagen. FÜrhoppningsvis bjuds besÜkarna pü riktigt fint sensommarväder fÜr dü kommer det bli en riktig hÜstfest.

HĂ&#x2013;STMARKNAD HOS SS FOTO! ,_!=pZRH eller stativ 5<! 79:-

HANDVĂ&#x201E;SKOR â&#x20AC;&#x201C; SMYCKEN â&#x20AC;&#x201C; PRESENT â&#x20AC;&#x201C; TEXTIL

-en spännande butik! um i 84:an ĂŠ il b ju s r ĂĽ 1 Nu firar vi under! k a r ĂĽ v a ll la ll oss! Välkomna ti med tack til Massor av nyheter i smycken och handväskor och nu HĂśstmarknadsrabatt med 20 % pĂĽ hela sortimentet! Ă&#x2013;ppet: mĂĽâ&#x20AC;&#x201C;fre 12â&#x20AC;&#x201C;17. LĂśr 11â&#x20AC;&#x201C;14. SĂśn Stängt GĂśteborgsv. 84, Sävedalen, tel. 031-26 05 00

Extra Ăśppet lĂśrdag: 10-16 & sĂśndag: 11-16.00

2(4,969Â&#x2039;202(9,Â&#x2039;:;(;0= Â&#x2039;=f:269Â&#x2039;9(4(9Â&#x2039;(3)<4

<77;033 9()(;;

.Â&#x20AC;[LIVYNZ]:p]LKHSLU Tel. 031 - 26 04 62

-<10-034:3

Â&#x2039;TLNHWP_LS Â&#x2039;:UHII(\[VMVR\Z _aVVTTT Â&#x2039;+LSHIPSKLYWrPU[LYUL[ Ord. pris 2999:-

^^^ZZMV[VZL 16

500:YHIH[[

Din lokaltidning â&#x20AC;&#x201C; Gamlestaden â&#x20AC;&#x201C; Bellevue â&#x20AC;&#x201C; SĂśdra Kortedala â&#x20AC;&#x201C; Kviberg â&#x20AC;&#x201C; Utby

2499:oss Gilla U Y Np H


kvibergs-staden â&#x20AC;&#x201C; september/oktober 2013

Bilia Personbilar nbilar Oves GatukĂśk

Sävedalens Missionskyrka aware mini Sävedalens Kyrka Prima Livs Arken Zoo

Butik Nova TandvĂĽrd OB T andvĂĽrd

Statoil Kids & Te eens Sävedalens Färg Sävedalens GürdskafÊ

PraneÊ Design Salong Hür-Stil Sävedalens Blommor Sävedalens Belysning Cederleßfs & Svenheimers Sävedalens KÜtthall Fjällmans Begravningsbyrü

Triumf GlasscafĂŠ Guldsmedshuset

SS Foto 84.ans Zoo Bella InteriÜr &RIGGAHUSET%,/.s Sävedalens Skomakeri Sävedalens Spel o To obak

VI Ă&#x201E;LSKAR DJUR 

 

 

  

  Kom in och besĂśk oss! Massor av bra erbjudande i butiken. 

 

Fler marknadserbjudande i butiken! Q 

    EBHFOEFOBQSJM 888"3,&/;004&ARKEN ZOO SĂ&#x201E;VEDALEN Foder och tillbehĂśr till hund, katt & smĂĽdjur samt akvariefiskar

(Ă&#x2022;UFCPSHTWĂ&#x2026;HFOr4Ă&#x2026;WFEBMFOr5FM .Ă&#x2021;OE'SFEr-Ă&#x2022;SErXXXBOT[PPTF

4LPMWĂ&#x160;HFOt1BSUJMMF &QPTUTBWFEBMFO!BSLFO[PPTFt5FM    7BSEBHBSt-Ă&#x161;SEBHt4Ă&#x161;OEBH     SĂ&#x201E;VEDALENSBLOMMOR Present&Inredning Efter en härlig Sommar har vi nu laddat fĂśr en Fantasktisk HĂśst. Med en fylld insida och utsida. Med nyheter frĂĽn House Doctor, L:A BRUKET, Bloomingville Voluspa, Unik Design, VanillaFly Och den Franske kocken & Konditorn Nicolas Vahe. Under Marknadsdagarna har vi pĂĽ â&#x20AC;?Nästanâ&#x20AC;? allt! Och Provsmakning av vĂĽra Underbara Produkter FrĂĽn Nicolas Vahe.

20%

20%

pĂĽ all inredning.

Varmt Välkomna till oss! SĂ&#x201E;VEDALENSBLOMMOR

VĂĽffla och Kaffe 45 :-

Present&Inredning GĂśteborgsvägen76 â&#x20AC;&#x201C; Sävedalen â&#x20AC;&#x201C; Tel: 031-26 00 55

GĂśteborgsvägen 85 â&#x20AC;˘ Sävedalen â&#x20AC;˘ 0735-72 39 27

r o k a k Pann lass! med g

GÜteborgsvägen, Sävedalen

VĂ&#x201E;LKOMNA! Din lokaltidning â&#x20AC;&#x201C; Gamlestaden â&#x20AC;&#x201C; Bellevue â&#x20AC;&#x201C; SĂśdra Kortedala â&#x20AC;&#x201C; Kviberg â&#x20AC;&#x201C; Utby

35:17


kvibergs-staden – september/oktober 2013

FOTO: CARINA DAHLEN.

FOKUS. Utbynäs damlag har chansen på serieseger och avancemang till division 2.

Höstspurt med guldläge Utbynäs damer har visat att försvar är bästa anfall Utbynäs damer har gått starkt under den gångna säsongen. Med disciplinerat försvar och en bred trupp utmanar man på allvar i toppen. – Än finns chansen, men det kommer bli tufft på slutet, säger tränaren Dan Hansson. Han tog över inför säsongen och innan serien hade dragit igång trodde också Dan Hansson på att laget kunde vara med i toppen. Så här gick tankarna i Kvibergs-Stadens seriekoll tidigare i vår: – Jag tycker det ser ut som en bra trupp och man får börja kolla på hur laget ska formeras framöver, men jag tycker det ser ut som ett starkt lag för den här division 3-serien. Vi har pratat om att vi ska vara med och slåss om förstaplatsen i år. Tjejerna i Utbynäs har också imponerat så här långt. Med ett disciplinerat och tätt försvar har man sett till att man utmanar i toppen. Med bara 14 insläppta mål på lika 18

många matcher är man klart bäst i serien vad det gäller att hålla tätt bakåt. Något som också speglar tränare Hanssons fotbollsfilosofi. – Jag brukar vara lite känd för det, faktiskt. Ofta kommer man ganska långt på att släppa in lite mål. Man behöver inte vinna med 8-6, utan det går lika bra med 2-0. Ytterligare en anledning till den starka säsongen är att truppen breddats rejält. När BK Wobbler, som skulle spela i samma serie, fick lägga ner sin damverksamhet var det många spelare som bytte klubbadress till Utbynäs. – Det är två stycken som har blivit gravida under säsongen, det är ju sånt som händer. Bland annat en som gjorde

mycket mål för oss i våras. Då är det viktigt med den här bredden.

i de högre divisionerna dra sig ur finns möjligheten till avancemang kvar.

En ren seriefinal mot Göteborgs Studenters IF spelas samtidigt som denna tidning går i tryck. Studentlaget innehar just nu förstaplatsen tre poäng före våra lokala tjejer, men med en match mer spelad. Så oavsett utgång i den matchen är Utbynäs med i toppen. Men laget nöjer sig inte bara med det. – Nej, vi är inte riktigt helt nöjda ändå. Vi hade hoppats att vara med och slåss ordentligt om förstaplatsen och vi har inte släppt den tanken ännu. Så länge chansen finns ska vi jobba för det. För avancemang till division 2 krävs serieseger, men skulle det bli en andraplats är chansen inte helt borta. Skulle någon

Förhoppningsvis sker det dock genom att Utbynäs står överst i tabellen när alla matcher är spelade. För framtiden ser ljus ut. – Vi har en bred juniorverksamhet med många spelare som kommer underifrån. Vi har två som har flyttats upp som ordinarie i truppen i höst, sedan får vi se hur det blir till våren. Men det är många andra lag som inte har någon ungdomsverksamhet och då är man väldigt beroende av att spelare kommer till klubben. Det känns skönt att vi har den tryggheten, avslutar Dan Hansson.

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

OLOF LIDH

olof@kvibergs-staden.se


kvibergs-staden – september/oktober 2013

FOTO: MARTIN JANSSON.

FRAMTIDEN. Innebandyn i Utbynäs SK växer, mycket tack vare föreningens alla ungdomar.

Innesektionen ”Vi växer något ofantligt” Innebandysektionen i Utbynäs SK har dragit igång för femte året i följd. Med sex lag och över 100 medlemmar har innebandyn tagit fart i området på allvar. – Vi växer något ofantligt, säger Madeleine Bäckström som är aktiv i föreningen.  När sektionen startade 2008 var det främst för ungdomarna men sedan i fjol har man också ett seniorlag på herrsidan efter att Utby BK blev Utbynäs SK. Men det är fortfarande barnen och ungdomarna som utgör den största medlemsskaran, så klart. Nu har klubben lag från barn födda 2008 upp till ungdomar födda 1999. – Det började en gång i tiden med att de barn som inte ville spela fotboll inte hade någon idrott överhuvudtaget att ägna sig åt här ute. Då var det en mamma som tyckte att vi skulle ha innebandy, och så blev det. Och nu har vi ju fångat upp en hel del av de ungdomar som kanske aldrig hade idrottat annars, säger Madeleine Bäckström och fortsätter:

– Vi växer något ofantligt, och vi har ju hjälp av att det inte finns någon annan innebandy här i området. Det är Partille och Sävedalen sedan är nordöstra Göteborg helt tomt på innebandy i stort sett. Men det är egentligen först nu som det börjar hända saker, vi har hankat oss fram men varit övertygade om att vi ska fortsätta, och nu är vi långt över 100 medlemmar. Framöver hoppas man också växa ännu mer. I höst kommer föreningen att vara med i något som kallas "Idrottslyftet" tillsammans med skolorna i området. Då kommer man åka ut till olika idrottshallar för att låta andraklassare prova på att lira med både klubba och boll. Nästa år är det även innebandy-VM i Gö-

teborg. Något som man hoppas ska locka fler till sporten och föreningen. – Vi tycker att alla barn i området ska få möjligheten att prova på att spela innebandy någon gång. Målsättningen är väl helt enkelt att få så många som möjligt att börja, och fortsätta, spela, säger Madeleine och avslutar: – Alla är välkomna. Vi föredrar att man hör av sig innan så det inte är några ändringar av något slag, men annars är det bara att dyka upp. Är du sugen på att testa? Ta en titt i träningsschemat här bredvid för att se när ditt lag tränar. OLOF LIDH

olof@kvibergs-staden.se

Träningstider för Utbynäs SK innebandy P/F 07-08: Lördagar kl. 09:00-10:30 i Nya Pjäshallen, B-hall. P/F 05-06: Lördagar kl. 09:00-10:30 i Nya Pjäshallen, A-hall. P 03-04: Lördagar kl. 10:30-12:00 i Nya Pjäshallen, A-hall samt onsdagar kl. 17:0018:30 i Berghalla. P 04: Tisdagar kl. 17:00-18:30 i Gamlestadshallen. P 01-02: Lördagar kl. 12:00-13:30 i Nya Pjäshallen, A-hall samt tisdagar kl. 18:3020:00 i Gamlestadshallen. P 99-00: Lördagar kl. 13:30-15:00 i Nya Pjäshallen, A-hall samt onsdagar kl. 18:3020:00 i Berghalla. Herrseniorer: Tisdagar kl. 19:00-21:00 i Berghalla.

Kronberg invigde spontanidrottsplatsen i Gamlestaden I slutet av augusti invigdes äntligen näridrottsplatsen vid Gamlestadsvallen. Efter att en ovanligt blöt höst satt stopp för bygget kunde näridrottsplatsen, eller spontanidrottsplatsen som den även kallas, invigas den 30 augusti med bland FOTO: GOTEBORG.SE. annat Robert Kronberg på plats.

Idrottsplatsen består av en fotbolls/basketplan, utegym, hinderbana, klätterblock, boulebana och skejtpark. En konstgräsplan för 11-mannafotboll ska bli verklighet senare i höst. Fyra miljoner har idrottsplatsen kostat att bygga. Göteborg stad har stått för hälften av kostnaderna

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

medan privata intressenter stått för den andra hälften. Själva invigningen bestod av att en företrädare från alla samarbetspartner sparkade varsin fotboll ut i publiken. JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se

19


kvibergs-staden – september/oktober 2013 FEMINISTISK LITTERATUR. Märta Tikkanen har skrivit boken ”Män kan inte våldtas” som diskuteras på Gamlestadens bibliotek i oktober. FOTO: STEFAN BREMER.

POETISK FÄRD. Jessica Kolterjahns bok handlar om ett år i Karin Boyes liv. År 1932 då hon flyr till Berlin.

Mys i höstrusket Här är biblioteksprogrammet med något för alla Höstens biblioteksprogram är här och bjuder både på nytt och gammalt. Det finns något som passar alla. Kvibergs-Staden har samlat det bästa från Gamlestadens och Kortedalas bibliotek. GAMLESTADENS BIBLIOTEK Feministisk bokcirkel ■ Fyra måndagar under hösten träffas man på Gamlestadens bibliotek för att diskutera feministisk litteratur samtidigt som det bjuds på fika. 16 september – Mrs Dalloway av Virginia Woolf 14 oktober – Män kan inte våldtas av Märta Tikkanen 11 november – Ingenstans i min fars hus av Assia Djebar 9 december – In som ett lamm, ut som en tigrinna av Vanja Hermele Klockan 18 är tiden som gäller. Anmälan sker till biblioteket. Litterär afternoon tea ■ Bibliotekspersonal presenterar några av sina favoritböcker samtidigt som det serveras te och kaka till självkostnadspris. Onsdag den 16 oktober är dagen du ska boka in och anmälan sker till biblioteket senast den 14 oktober. BRF Ensamheten – Linda Spåman ■ Linda Spåman som har gjort seriealbumet BRF Ensamheten kommer på besök. BRF Ensamheten handlar om en bostadsrättsförening i centrala Göteborg där det bor helt vanliga människor; det lesbiska paret, den gamla damen, barnfamiljen, tonårsfamiljen, heteroparet och den synskadade kvinnan. Genom likformiga lägenheter får vi följa levnadsöden och lägenhetsägare. Svart humor och diamantvass satir över dagens samhälle och bostadssituation, ensamhet och relationell diskrepans, tolerans och det vi kallar kärlek. Äger rum torsdag den 24 oktober klockan 19. Anordnas i samarbete med ABF Göteborg. 20

Min plats på kartan – nordost, Göteborg och världen ■ Den 16 november klockan 12 är det invigning för en utställning som handlar om hur Göteborgs karta skulle se ut om man ritade om den utifrån olika människors berättelser. Utställning har tagits fram tillsammans med boende i nordöstra Göteborg. Filmarna Carl-Pontus Hjorthén och Martin Jönsson har dokumenterat arbetet och resultatet har blivit en film om människor i nordöstra Göteborg och deras berättelser om olika platser. Utställningen pågår fram till den 14 december. Projektet är ett samarbete mellan Sjöfartsmuseet Akvariet och stadsutvecklingsprojektet Utveckling Nordost. Måndagen den 25 november och måndagen den 2 december äger en workshop rum på Gamlestadens bibliotek. Utveckling Nordost kommer vara på plats och berätta om den pågående utställningen samt anordna en skaparverkstad. Frågor som ställs är; Hur skulle Göteborg se ut om du ritade om kartan? Vilken är din favoritplats i nordost, Göteborg, världen? Du får pröva att gestalta din plats i olika material. Tiderna som gäller är måndag 25 november klockan 15.30 till 17 och måndag 2 december klockan 18 till 19.30. Material och fika är gratis och arbetet leds av en kreativ pedagog. Nya Lödöse ■ Vad har hänt i Nya Lödöse? Arkeologer från Bohusläns museum berättar om spännande resultat från utgrävningarna vid Gamlestadstorget. Tidpunkt är inte bestämt men håll utkik på bibliotekets hemsida och anslagstavlor för mer information.

Det händer med händer ■ Lördag den 19 oktober klockan 11 är det dags för musikteaterföreställning ”Det händer med händer” av Big Wind. Den röda tråden dansar mellan fingervirkning, tandpetsstickning, knopar och kabelflätning. Allt detta ihopvävt med electropop och en saga om Eviga Berget, brottning och tålamod. Biljetter finns att hämta på biblioteket från och med fredag 11 oktober. Otakuklubb med Tintin ■ På höstlovet kan den som är intresserad av japansk populärkultur komma till biblioteket för att lära sig om manga, japanska modefenomen och anime. Tisdag 29 oktober till torsdag 31 oktober mellan klockan 11 och 12. KORTEDALA BIBLIOTEK Textil workshop ■ Lördag den 21 september är föreningen Nysta på plats på biblioteket för att hjälpa dig med idéer på hur du kan ge nytt liv åt dina textilier. Ta med dig ett klädesplagg, en kudde eller varför inte ett par vantar. Tyger, garner och annat material finns att köpa på plats. Tiden som gäller är klockan 12 till 15. Det kommer även äga rum en workshop lördag den 19 oktober samma tid. Den bästa dagen är en dag av törst – Jessica Kolterjahn ■ Den 3 oktober kommer författaren och journalisten Jessica Kolterjahn på besök. Hon har skrivit boken ”Den bästa dagen är en dag av törst” som är en poetisk färd genom mörker, skräckfantasier, ångest och kärlek. Romanen är en fri fantasi om ett år i Karin Boyes liv, år 1932 då hon tar sin tillflykt till Berlin. Djupt deprimerad har hon lämnat

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

make, älskare och sitt litterära arbete. Kan psykoanalys bota henne, driva ut giftet i hennes kropp och törsten – efter kvinnor? Tiden som gäller är klockan 19. I samarbete med ABF Göteborg. Om döva och teckenspråk ■ Ellica Lindstjerna från Teckenspråksforum informerar om hur det är att vara döv, hur man bemöter en döv samt teckenspråkets betydelse och historia. Äger rum tisdag 22 oktober klockan 19. Att bemöta en rasist – Alex Bengtsson ■ Tisdag den 21 november klockan 19 kommer Alex Bengtsson behandlar frågor som; Varför splittrar rasistiska partier Sverige, och vad kan man göra för att begränsa högerextrema och rasistiska partiers inflytande över politiken och människors vardag? Hur argumenterar och arbetar man för ett samhälle där vi kan leva tillsammans på lika villkor och mot rasism och splittring? I samarbete med ABF Göteborg. Familjelördag 30 november ■ Lördag den 30 november är det familjedag på Kortedala bibliotek. Dagen börjar klockan 10 med en teaterföreställning om Hans och Greta. Teatern är för barn mellan fyra och sex år. Anmälan görs till 031-365 30 85 eller 031-365 30 88. Klockan 11 är det dags för ansiktsmålning. Eva Johansson målar alla barn som vill. Här har du chansen att förvandlas till något spännande. Håller på fram till klockan 13. Klockan 11 är det även dags för julpyssel. Tillsammans med pysselexperten Marianne har du möjlighet att skapar roliga juldekorationer. Håller på fram till klockan 15. SAMMANSTÄLLNING: JOHANNA JOSEPHSSON

johanna@kvibergs-staden.se


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Möt politikerna i SDN Östra Göteborg Tisdagen den 1 oktober har stadsdelsnämnden sammanträde. Ställ frågor Mötet inleds med frågestund. Då kan du ställa frågor om de ärenden som finns med på föredragningslistan. Följ med i politiken Efter frågestunden börjar nämndsammanträdet som är öppet för alla. Du är välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Tid: tisdagen den 1 oktober kl. 16 Plats: Tellusgatan 2, lokal Storefjäll Välkommen! Föredragningslista, handlingar, protokoll samt namn och foton på politikerna finns på www.goteborg.se/ostragoteborg Stadsdelsnämnden ansvarar för förskola, skola, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning samt lokal kultur- och fritidsverksamhet.

JUBILEUMSKAMPANJ! 10 ÅR MED RAYNOR Ring 031-586930

r Port & Moto

12 9ay0n0or:4-5mm port, Gäller R , 4 olika design upp till r, e rg 10 olika fä dd samt 2500mm bre 0 inkl. Marantec C26 oller. 2 st fjärrkontr

G UTSTÄLLN IN dag re pet måndag-f Öp

Tel: 031-58 69 30 Orrekulla Industrigata 23, 425 36 Hisings-Kärra

www.vpe.se

Beach Cuisine är Beach Centers egen restaurang – med en meny som strävar efter att påminna dig om ditt favoritresmål. Vi har rätter på menyn som kan beställas vid strandpromenaden på olika stränder i världen. Hos oss ska du kunna kisa med ögonen, smaka och känna dig förflyttad dit du helst vill vara just nu. På vardagar serverar vi varje dag fyra välsmakande rätter till lunch.

Beach Center är världens största inomhushall för beachvolley. Här möts du av vit sand, solljus, palmer, fågelkvitter och vågbrus och i anslutning till sandstranden hittar du beachbarer, restaurang, gym och relax.

Beach Fitness är Beach Centers eget gym – ett familjärt kvartersgym i hjärtat av Kviberg. Gymmet är nytt och fräscht och beläget i en unik miljö där du kankombinera ditt besök med både restaurangmat och relax. Förutom traditionellt gym erbjuder Beach Fitness även gruppträning i form av Zumba och Kettlebell.

B E A C H C E N T E R | Krutvägen 6, 415 28 Göteborg | www.beachcenter.se

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

21


kvibergs-staden – september/oktober 2013

höstcamp2013 Finns det bättre höstlov än att få spela fotboll hela dagarna? IFK Göteborg fotbollsakademi erbjuder IFK Göteborg höstcamp för flickor och pojkar 10–15 år (födda 2003–1998). FOTO: FASTIGHETSBYRAN.SE.

Fakta IFK Göteborg höstcamp arrangeras 27–30 oktober. Du kan välja två alternativ: Boende: Deltagarkort A Dagläger: Deltagarkort B

bo- och fastighetsspalten Accepterat pris – en positiv nyhet

Campområdet – Kvibergs Park Området ligger i nordöstra Göteborg, Alla aktiviteter finns inom gångavstånd, träningsplaner. Här bor du på Kvibergs vandrarhem (om du väljer deltagarkort A, boende) Träning/Aktiviteter Träningarna sker utomhus på Kvibergs konstgräsplaner och inomhus i Pjäshallen. Vi tränar enligt vårt eget utbildningsprogram ”Secrets to Soccer”. Träningarna handlar mest om teknik och anfallsspel. Målvakter får särskild målvaktsträning. Det unika med Secrets to Soccer metoden är att: » Spelarna lär sig hur de ska tänka när de tränar och spelar match (mental träning). » De lär sig att utveckla sig själva på träningarna och i matcherna. » Spelarna är koncentrerade, avspända och de föreställer sig hur de lyckas när de tränar och när de spelar matcher. Varje grupp har mist två instruktörer och 20–25 spelare. Inkvartering för deltagarkort A Inkvartering sker på Kvibergs vandrarhem. Det blir frukost, lunch, middag och kvällsmål. Du bor i rum med 4–6 bäddar. Omklädning och dusch gör du på vandrarhemmet. Byt till vanliga skor/gummiskor mellan träningarna. Tänk på att packa med mer träningskläder för ombyte, ex. blöta kläder vid regn. Deltagarkort B Anmälan och samlingarna som är varje dag inför träningarna är vid restaurang Kantinen. Anmälan och betalning Deltagaravgift, deltagarkort A (boende): 2 525 kronor. Deltagaravgift, deltagarkort B (dagläger): 1 925 kronor. 1. Anmäl dig här: http://www.cumap.org/cuponweb/ifk_goteborg_hostcamp3791.htm 2. När du har anmält dig får du tillbaka en bekräftelse och ett referensnummer. För att behålla din plats bekräftar du din anmälan genom att betala en anmälningsavgift på 500 kronor på pg. 581080-9. Uppge referensnumret och namn. 3. Slutbetalningen för boende 2025 kronor alternativt dagläger 1425 kronor ska vara oss tillhanda senast 6 oktober på pg. 581080-9. Uppge referensnumret och namn! Avbokning Om du avbokar efter 7 oktober återbetalas hela beloppet minus en administrativ avgift på 500 kronor. Avbokar du senare än 13 oktober återbetalas 500 kronor. Vid avbokning för skada eller sjukdom återbetalas hela beloppet minus en administrativ avgift på 500 kronor, mot uppvisande av läkarintyg. Deltagarkort A, med boende: » Logi Kvibergs vandrarhem. Inkvartering mellan klockan 14–16. » Fyra mål mat per dag. » Träningströja, vattenflaska och fotboll. » Teori. » Tio träningar/aktiviteter. Samling för träning 27 oktober 17:00. Lägerslut 30 oktober 16:30. Deltagarkort B, dagläger: » Ett mål mat per dag plus frukt. » Träningströja, vattenflaska och fotboll. » Teori. » Tio träningar/aktiviteter. Samling för träning 27 oktober 17:00. Lägerslut 30 oktober 16:30. Campaktiviteter 2014 IFK Göteborg sportlovscamp 9–12 februari. IFK Göteborg sommarcamp 15–18 juni. Kontakt: Sonny Carlsson, ungdomskonsulent Telefon 031-703 73 31. Växel 031-703 73 00. Fax 031-40 41 21. sonny.carlsson@ifkgoteborg.se

fotbollsakademi Thord Lindbloms väg 22 415 24 Göteborg

22

Sedan förra året arbetar mäklare i Göteborg med vad som kallas accepterat pris –ett system som innebär att priset som anges i bostadsannonsen – är det pris som säljaren är villig att sälja för. bo- och fastighetsspalten Med den reservationen att om det finns fler intresserade köpare så kan det ju bli budgivning vilket gör priset högre i slutändan. Initiativet till accepterat pris togs ursprungligen av de stora mäklarföretagen som arbetar i Stockholms innerstad och i slutet av förra året följde mäklarna i Göteborgsområdet efter. Sedan i december förra året står de olika mäklarbyråerna i Göteborgsområdet bakom överenskommelsen. Initiativet till accepterat pris är ett sätt att försöka motverka att priset som annonseras är lägre än vad säljaren kan tänka sig att sälja för. Lockpriser har varit ett problem i Stockholm men har även förekommit på andra större orter. Här i regionen utanför Göteborg har det knappt förekommit, visst har det hänt att priset satts för lågt vid några tillfällen men det kan även bero på att intresset visar sig vara betydligt större än vad säljare och mäklare förväntat sig innan bostaden annonserades. Hittills har den nya prissättningen mottagits positivt av både köpare och mäklare i Göteborgsområdet. Det var inte så roligt för en familj som tagit ledigt från jobbet och kanske åkt flera mil för att gå på visning för att sedan behöva se att slutpriset på bostaden egentligen låg långt över det annonserade priset. Ett annat problem som kunde uppstå var att en spekulant lade bud på utgångspriset men ändå inte fick köpa eftersom säljaren räknat med att få en budgivning. Den problematiken har minskat nu när priset som annonseras ska vara ett pris säljaren ska tänka sig att sälja för om inget högre bud kommer in. Accepterat pris är en rekommendation – inte en lag. Accepterat pris är en överenskommelse mellan de olika mäklarbyråerna för att minska det missnöje som funnit kring för låga utgångpriser, i dagsläget är det bara i Stockholm och Göteborgsområdet som termen accepterat pris används. Trots att säljaren har angett ett accepterat pris så har denna enligt lag alltid fri prövningsrätt – vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Den missuppfattning vi mött bland spekulanter sedan accepterat pris infördes är att det skulle vara detsamma som ett fast pris, men så är det inte eftersom det kan bli budgivning som höjer det slutgiltiga priset. Sebastian Stafnergård och Linus Stafner. Fastighetsbyrån Partille/Göteborg Öst. Kontakt: sebastian.stafnergard@fastighetsbyran.se eller tel: 031-269001

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby


kvibergs-staden – september/oktober 2013

Polisrapport september 2013 – Polisrapport september 2013 – Polisrapport september 2013 2013-09-08 14:09 ■ Grov misshandel. Det uppstår slagsmål vid Gamlestadstorget och någon har en flaska och kniv som tillhyggen. Målsäganden blir avförd med ambulans till Östra sjukhuset med okända personskador. Ingen gripen. En anmälan om grov misshandel upprättas. 2013-09-11 16:12 ■ Rån. På den lilla vägen mellan Första Majgatan och Lövmånadsgatan blir en 89årig kvinna rånad. Två killar kommer upp bakom henne och trycker ner henne mot marken. De håller för hennes mun då hon ropar på hjälp. Gärningsmännen tar hennes plånbok. Kvinnan tog sig hem till sin bostad och polisen kallades till platsen. Ingen gripen. En anmälan upprättas.

2013-09-11 16:50 ■ Brand. På Timgatan i Södra Kortedala brinner det i en lägenhet på sjätte våningen. Det var en torrkokning och ingen blev skadad. Ambulans, räddningstjänst och polis kom till platsen. 2013-09-17 11:30 ■ Narkotikabrott. Vid hållplats Bellevue i Gamlestaden kontrolleras en yngre man misstänkt för att vara narkotikapåverkad. Han får följa med till polisstationen för provtagning. 2013-09-20 16:53 ■ Rattfylleri. På Holländareplatsen blåser en mopedförare positivt. En patrull ser en mopedist som kör sin moped utan hjälm och följer efter denne. Efter en kort stund så får

patrullen stopp på mopeden och kontrollerar personerna som åker på den. Föraren blåser positivt och får följa med för provtagning medan passageraren får fortsätta själv. 2013-09-21 03:55 ■ Bilbrand. På Lars Kaggsgatan brinner en bil. Räddningstjänsten åker till platsen och släcker den brinnande bilen. En polispatrull kan konstatera att det finns misstanke om att branden är anlagd och en anmälan skrivs. 2013-09-22 00:28 ■ Personrån. På Kortedala Torg blir en man rånad. Det skedde när mannen var på väg hem. Han möttes av en person som frågade om han hade knark till försäljning. Mannen förklarade att han inte brukade narkotika

varpå personen tar fram en större kökskniv samtidigt som han skallar mannen i ansiktet. Han blir rånad på sin mobiltelefon i samband med händelsen. En polispatrull kommer till platsen och söker av närområdet men ingen träffas på, en anmälan skrivs. Mannen behövde ej uppsöka sjukhus efter händelsen. 2013-09-22 03:53 ■ Personrån. På Januarigatan blir en man rånad på sina pengar. Det sker utanför mannens port och den misstänkte åkte samma spårvagn. En polispatrull åker till platsen för att söka igenom närområdet men ingen grips.

✁ Ni vann trisslotter ”Talrika tallrikar” – ”Ett verkligt långbord” – var de rätta svaren på krysset i augustitidningen. Grattis säger vi till Lars Ardarve, Urmakaregatan, Lotta Gillan, Hagbergsgatan och Wanja Johanson, Konstapelsgatan.

Lösningen ska lämnas/skickasinin senast 17 oktober. Skicka lösningen till: n Tidningen Kvibergs-Staden Burggrevegatan 15 411 03 Göteborg Märk kuvertet ”Krysset vecka…” Vinnarna presenteras i nästa nummer av Kvibergs-Staden. Tre vinnare får vardera tre trisslotter.

September 2013 Namn: .................................. Adress: .................................. Postadress:

............................. Lösningen på augusti-korsordet.

Din lokaltidning – Gamlestaden – Bellevue – Södra Kortedala – Kviberg – Utby

23


BOSTADSRÄTTER / FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? BESIKTIGAD

Partille | Sävedalen Femte Villavägen 9

Göteborg | Utby Karduansmakaregatan 21

Accepterat pris 3 400 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 79 kvm + 79 kvm Tomt 631 kvm Byggt 1944 Energiprestanda 173 kWh/kvm år Visas Tor 26/9 17.00-17.45 Sön 29/9 11.00-11.45 Mäklare John Englund 031-269006

Accepterat pris 2 750 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Avgift Tomträtt 10 080:-/år Boarea 86 kvm + 88 kvm Tomt 500,4 kvm Byggt 1949 Energiprestanda 125 kWh/kvm år Visas Ons 25/9 18.00-18.45 Sön 29/9 12.00-12.45 Mäklare Maria Rohdén 031-269007

Partille | Jonsered Jons Väg 74

Partille | Furuskog Kyrkvaktarvägen 3

Accepterat pris 2 950 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 117 kvm + 10 kvm Tomt 199 kvm Byggt 1985 Visas tors 26/9 19:00-19:30 öppen visning & sön 29/9 tidsbokning! Mäklare Linus Stafner 031-269004

Accepterat pris 5 350 000 kr Boarea 224 kvm + 25 kvm Tomt 894 kvm Byggt 2013 Visas tis 1/10 tidsbokning & ons 2/10 17:30-18:30 öppen visning! Mäklare Linus Stafner 031-269004

BESIKTIGAD

Partille | Sävedalen Mimersvägen 18B

Göteborg | Utby Barefjällsgatan 10

Accepterat pris 4 150 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 164 kvm + 25 kvm Tomt 810 kvm Byggt 1974 Visas mån 30/9 tidsbokning & tis 1/10 19:00-19:45 öppen visning! Mäklare Linus Stafner 031-269004

Accepterat pris 1 750 000 kr Avgift 9 020:-/år Boarea 60 kvm + 60 kvm Tomt 437,7 kvm Byggt 1947 Visas Mån 7/10 16.30-18.00 Mäklare Linus Stafner 031-269004

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

1:a Göteborg | Gamlestaden Lars Kaggsgatan

2:a Partille | Partille Tage Madsens väg 5B

Vån 1 Ring för mer information! Mäklare Frida Thorell 031-269005

Accepterat pris 990 000 kr Avgift 3 141:-/mån (inkl V/VA/Kabel Tv) Boarea 54 kvm Vån 2 av 3 (Hiss) Visas Ons 25/9 17.00-17.30 Mån 30/9 18.15-18.45 Mäklare Frida Thorell 031-269005

fastighetsbyran.se | Gamla Kronvägen 54, Partille. Tel: 031-26 90 00

Tidningen Kvibergs-Staden  

Nummer 08 – 2013

Tidningen Kvibergs-Staden  

Nummer 08 – 2013

Advertisement