__MAIN_TEXT__

Page 1

17. november 2020

Side 6 og 7

Gjekk frå helsearbeidar til bilmekanikar

Side 16-17

Side 8

Får prøve seg i arbeidslivet i skuletida

Christer har ein steintøff arbeidsplass

VIDARE UTDANNINGSMAGASIN FOR NORDHORDLAND OG GULEN

Laga i samarbeid med dei vidaregåande skulane i Nordhordland, Opplæringskontoret og kompetanseprosjektet, Nordhordland næringslag


02

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

Tips oss: redaksjonen@strilen.no

VIDARE

Det er lurt å ta utdanning innan det området du er interessert, og som du ønsker å jobbe innan!

Vivian Kårbø

Vi står i ei anna tid, men utdanning er viktig! DEBATT

D

u som går i 10. klasse dette skuleåret har nok opplevd at mange arenaer der du ville fått informasjon om ulike utdanningsvegar no har vore stengt ned, t.d. hospitering på vgs. og den regionale Yrkes – og utdanningsmessa. For å hjelpe deg på vegen vert det no laga ulike filmar som vi håpar vil vera til hjelp. Eg jobbar med samarbeid mellom skule og arbeidsliv i Nordhordland, og ser at her skjer det mykje spennande! Veit du om alle mogelegheitane i Nordhordland? REGIONEN VÅR ER PREGA av mykje industri, men her er også mange andre fagområde som er aktuelle. Industrien treng fagområde som industrimekanikar, sveisar, platearbeidar, industrirørleggjar, CNC – operatør og kjemiprosess for å nevne noko. Andre mekaniske fag er bilmekanikerfaget, biloppretter og billakkeringsfaget, alle er i Nordhordland. Innan bygg – og anlegg er det mange spennande bedrifter! Både tømrarfaget, betongfaget, murarfaget

og stillasfaget er fagfelt som treng og vil trenge folk i framtida, også i Nordhordland! Kompetanserapporten om Nordhordland set fokus på ei framtid som blir digitalisert og vi vil trenge teknologisk kompetanse. Elektrikarfaget kjenner mange til, men kjenner du til låsesmedfaget, tavlemontørfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, energimontørfaget, signalmontørfaget og heismontørfaget? FOLK MED FAGKOMPETANSE er alltid etterspurt. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Noreg mangle 90 000 fagarbeidarar i 2035. Innan helse – og oppvekst vil Nordhordland og landet for øvrig trenge mykje folk. Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, ergoterapeuter og andre fag innan helse vil ikkje ha problem med å få jobb. ER DU KREATIV og glad i å arbeide med henda? På HIP (handverk, innovasjon og produktutvikling) får du arbeide med tradisjonsrike handverksfag heilt frå idé til ferdig produkt. Dette studieprogrammet passar for deg som likar å arbeida med ulike materiale og teknikkar, og har lyst til å utforska nye idear og design. Sidan 1992 har Knarvik vgs. hatt TAF-utdanninga (tekniske og allmennefag). Dette er ei 4-årig utdanning for deg som er flink teoretisk og praktisk.

FOTO: STIG ERIK ELLIOTT (ARKIV)

Her går du på skule og er ute i bedrift/kommune heile vegen. I Nordhordland har vi TAF - utdanning innan helse, bygg, mekaniske fag og elektrofag. Eit godt grunnlag om du ønsker å gå vidare på høgskule og universitet. Du som vil gå studiespesialiserande for å studere ved høgskule eller universitet vil kunne bli økonom, jurist, ingeniør, sosionom, prest, lærar, psykolog, forskar, sjukepleiar, lege eller veterinær og mykje meir. Alle desse yrka er også aktuelle i Nordhordland. OGSÅ I FRAMTIDA er det eit ønske at flest mogeleg unge finn seg til rette i Nordhordland, og at dei finn eit fagområde dei er interessert i. 1.mars skal du ta eit viktig val for framtida di. Det er lurt å ta utdanning innan det området du er interessert, og som du ønsker å jobbe innan! Hugs at det ikkje er noko som er feil, og at du alltid lærer noko sjølv om du må endre valet ditt til noko anna enn det du starta på. Lukke til med framtida, og valet ditt! Vivian Kårbø, prosjektleiar for kompetanse i Nordhordland Næringslag


Strilen

magasin

Tirsdag 17. november 2020

VÅRE UTDANNINGSTILBOD: YRKESFAG

BA

HIP

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

HÅNDVERK, DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING

EL

ELEKTROFAG

• Elenergi og ekom • Industriteknologi

TILRETTELAGT OPPLÆRING

YRKESFAG

HO

TIP

HELSE - OG OPPVEKSTFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

• Kjemiprosess- og laboratoriefag • Industriteknologi

• Helsearbeidarfaget • Barne og ungdomsarbeidar

• Realfag • Språkfag

STUDIESPESIALISERING

• Samfunnsfag • Økonomifag

• Grunnkompetanse • Bygg • TIP • Helse

TAF

STUDIESPESIALISERING

ST

ARBEIDSTRENING OG KVARDAGSTRENING

3PÅ

PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

FAGBREV OG SPESIELL STUDIEKOMPETANSE 4ÅR

• Bygg-TAF • Elektro-TAF

Læring og vekst for alle www.hordaland.no/nn-NO/skole/knarvikvgs/

• Helse-TAF • TIP-TAF

3


4

magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

UTDANNING

Martin Sjursæther er i full gang med å presse saman ei jordklemme for Myking AS. 

ALLE FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

Elevane har starta produksjon av jordklemmer På Knarvik vidaregåande skule går produksjonen av jordklemmer for sveiseapparat for fullt. – Det er kjekt for oss å lage eit godt produkt til ei lokal bedrift som vi samarbeider tett med. Men det viktigaste er at det gir mange gode oppgåver til elevane, seier Roar Teige, som er avdelingsleiar for tilrettelagt opplæring. På ein verkstad på skulen er det i haust sett opp ei heil produksjonslinje. Gjennom eit samarbeid mellom elevane, bøyer, klemmer og monterer dei ulike delar som til slutt vert jordklemmer som skal seljast over heile verda.

Nyttig arbeid

Jobben gjer skulen for sveiseutstyrsprodusenten Myking AS, som i kring tretti år har samarbeidd med den vidaregåande skulen på Laksevåg. Då skulen nyleg la ned avdelinga, var gode råd dyre. – Vi vart litt sveitte då vi høyrde at Laksevåg skulle legge ned linja. Kva skulle skje vidare då? Heldigvis tok dei over her, og det er vi strålande nøgde med, seier produksjonsleiar Albert Sudmann i Myking AS.

Produksjonsleiar Albert Sudmann i Myking AS og avdelingsleiar for tilrettelagt opplæring på Knarvik vgs, Roar Teige, i verkstaden.

Knarvik vidaregåande skule arva i haust maskinene og utstyret som vert brukt i produksjonen av klemmene.

Vi ser ein stor gevinst i at vi greier å få folk ut i ordinært arbeid Roar Teige

Ut i arbeid

Ved å ha ei slik produksjonsbedrift i skulen, lærer elevane å stå i ein produksjon, forholde seg til ein kunde og lære korleis arbeidslivet fungerer. Målet er at mange av elevane etter kvart skal kome seg ut i arbeid. Etter eit par år på skulen, får elevane lærekandidatkontrakt og kompetanseprøve med beskriving av kva dei kan. Så kan dei til dømes få jobb som hjelpearbeidarar i bedrifter. – Vi ser ein stor gevinst i at vi greier å få folk ut i ordinært arbeid, fortel Teige.

Produksjonsleiar Albert Sudmann frå Myking AS er nøgd med å ha fått flytta produksjonen av jordklemmer til Knarvik vgs. Her står han saman med elevane Andreas Hole, Christoffer Helgø Leknes, Rikke Seljelid Skare, Martin Sjursæther og Daniel Reigstad.

Fleire tilbod

I tillegg til produksjon av jordklemmene, utfører elevane på tilrettelagt opplæring andre praktiske oppgåver på oppdrag frå kundar. Mellom anna driv dei sykkelverkstad og bilpleie med skifting av dekk og innvendig og utvendig vask. – Folk kan levere inn bilen og få ein fin, rein bil tilbake. Vi har no handla inn produkt til å gjere dette på ein profesjonell måte, seier Teige. Elevane har også ein vanleg verkstad der dei dreiar, sveisar, monterer og fiksar småting som mopedar, påhengsmotorar og klippemaskiner. KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no

Miljøfagarbeidar Espen Taule viser Daniel Reigstad korleis han skal bruke maskina.


Strilen

magasin

Tirsdag 17. november 2020

Tlf.: 56 16 80 00 - Faks: 56 16 80 40 Heimeside: http://auv.hfk.no Følg oss på facebook Austrheim vidaregåande skule er ein kombinert vidaregåande skule med både studiespesialiserande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skulen er den vestlegaste vidaregåande skulen i landet og ligg vakkert til ved sjøen i Mastrevik, Austrheim kommune. Skulen har dette året 187 elevar og den er ikkje større enn at dei fleste elevane kjenner kvarandre. Det gir grunnlag for eit godt sosialt miljø og eit godt læringsmiljø. Elevane våre gir uttrykk for at dei trivst godt ved skulen. Skulen har eit godt samarbeid med lokalmiljø og næringsliv gjennom utplasseringsordningar og partnerskapsavtalar.

SKULEN HAR FØLGJANDE UTDANNINGSTILBOD: STUDIESPESIALISERANDE UTDANNINGSPROGRAM: • Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 • Påbygging til studiekompetanse vg3 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK: • Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Byggteknikk/Tømrar vg2 HELSE- OG OPPVEKSTFAG: • Helse- og oppvekstfag Vg1 • Barne- og ungdomsarbeidarfag Vg2 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON: • Teknikk og industriell prod. Vg1 • Industriteknologi Vg2 • Køyrety Vg2 TILRETTELAGT GRUPPE

Søknadsfrist til ordinære utdanningsprogram er 1. mars 2021 og til alternative utdanningsprogram er 1. februar. Søknad skjer direkte på internettadressa Sjå vår NYE BROSJYRE med god info om alle utdanningstilbod! r oss!

Me bry

Finns både på nettsida vår og i papirformat.

Me bryr oss!

5


6

magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

UTDANNING

Gjekk frå helsearbeidar til bilmekanikar Lill-Marlene Bru følgde interessa og omskulerte seg frå helsearbeidar til bilmekanikar. 

Lill-Marlene Bru (26) visste at ho hadde starta på feil studieretning, men fullførte løpet. No er ho midt i omskuleringa til å verte bilmekanikar. – No gler eg meg til å kome på jobb. Då veit eg at eg har valt rett, seier Bru, som i august starta som lærling hos Eknes Karosseri i Hillesvåg. Bru kjem frå ein familie med stor interesse for bil. Som tenåring starta ho med bilcross, og ho har alltid likt å mekke på bilar.

Skifta retning

Då ho skulle velje utdanningsløp, fall valet på helsefagarbeidar. – Eg visste det var feil då eg byrja, men eg fullførte då eg først starta, seier Bru. Etter utdanninga, arbeidde ho som nattevakt på sjukehei-

mane i Austrheim og Knarvik. Så bestemte ho seg for å starte på nytt og utdanne seg til bilmekanikar. – Var det vanskeleg å byrje på nytt? – Nei, eigentleg ikkje. Eg visste at dette var noko eg ville. Då var det ikkje så vanskeleg. Det var ein ting eg berre måtte gjere, seier ho.

Fink lærar

Etter eitt år med TIP og eitt år med VG2 køyretøy på Austrheim vidaregåande skule, ventar no to år med lære i bedrift. Bru vil gje skryt til opplegget på skulen, der det var lagt opp til to dagar teori og tre da-

Eg visste det var feil då eg byrja, men eg fullførte då eg først starta Lill-Marlene Bru

gar verkstadarbeid i veka. – Læraren vi hadde, var fantastisk. Han hadde ikkje så stor tru på berre teoriundervisning i klasseromet, så han sette teori og praksis saman. Det løna seg veldig, for då følgde folk med og lærte noko, seier Bru.

Allsidig

No jobbar ho i verkstaden, der ho diagnostiserer og reparerar bilar av alle merke. Læreplanen vert følgt opp av Opplæringskontoret for Nordhordland, som ser til at lærlingane får med seg alt før den endelege fagprøva. Bru ser fram til å verte ferdig utdanna bilmekanikar og få seg fast arbeid i bransjen. – Eg tenkjer at mekanikarar vil det alltid vere bruk for. Fagbrevet er ganske allsidig, så ein treng ikkje berre jobbe med bilar om ein ikkje vil det, seier Bru, som vil anbefale utdanningsretninga.

– Har du interesse for mekanikk, er det berre å køyre på. Du kjem ikkje til å angre. Det er eit flott yrke med mange utfordringar, og ein veit aldri kva ein møter. Ein jobb som kunne vore veldig lett, kan verte utruleg vanskeleg, for plutseleg vert det mykje diagnoseringar og feil ein skal finne ut av, noko som er kjekt. Ein må bruke hovudet litt.

Gode røynsler

Dagleg leiar Eirik Eknes seier dei har vore medvitne på å ta inn lærlingar i bedrifta. I dag har dei tre lærlingar på mekanisk avdeling, ein på karosseriavdelinga og ein på lakkavdelinga. – Det er viktig å ta inn lærlingar. Dei som ikkje gjer det, får problem i neste omgang. Så handlar det om samfunnsnytte. Ikkje alle hamnar her, for vi har ikkje plass til alle. Men nokre gode vil vi prøve å tilsetje når fagbrevet er på plass og


Strilen

Tirsdag 17. november 2020

ANNONSE

magasin

Del ditt abonnement

FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

Du kan dele ein digital tilgang med din favorittperson. Det gjev tilgang til alt innhald på nett og nyhetsbrev.

Eirik Eknes på Eknes karosseri har teke inn lærlingar i mange år. Eknes har gode røynsler med ordninga, som også har sørgt for god rekruttering i staben. 

det er behov. – Kva eigenskapar ser de etter? – Det er å kome seg opp om morgonen, vere vaken og strukturert på arbeidsplassen. Om dette ikkje er på plass, er det ein lang veg å gå. Arbeidet

FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

er variert, og ein skal vite kva ein gjer. Det skal også dokumenterast, for ein har eit stort ansvar. KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no

Del abonnementet på strilen.no/miside

7


8

magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

UTDANNING

Hamza Almasalmah (19) og Sebastian Vårbakken (18) synest utplasseringa er eit godt tilskot til skulekvardagen. 

BEGGE FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

Får prøve seg i arbeidslivet i skuletida I to månadar er elevane på Austrheim vidaregåande skule ute i bedrifter for å prøve arbeidslivet i praksis.

V

ed ein arbeidsbenk på Mongstad står Hamza Almasalmah (19) og Sebastian Vårbakken (18) og skrur på ei fugemaskin for røyr. Arbeidet er del av skuleplanen på skulen. I åtte veker er dei på utplassering i bedrifter for å få eit inntrykk av korleis ulike yrke og arbeidskvardagar fungerer i praksis.

Sveis og røyr

Dei to har tidlegare vore på utplassering hos Wergelandgruppa, og er no hos West Piping. – No går det mest i sveising og røyrarbeid. Å sveise er noko alle må kunne før vi skal ut i lære, seier Hamza, som synest utplasseringa er eit godt til-

skot til skulekvardagen. – Vi får lært ein god del av å vere ute i arbeid. Vi startar og sluttar til same tid som dei andre her. Så får vi referansar, og vi har sjanse til å søkje på læreplass der vi har vore. Hamza gjekk først eitt år på elektrofag, før han gjekk Vg2 køyretøy andre året. Etter det hadde han eit år der han arbeidde litt og var på utplassering på bilverkstad. Så ombestemte han seg og endra yrkesretning.

Lærerikt

– Eg slutta og byrja på TIP i staden, for eg vil verte industrimekanikar. Eg er glad i mekanisk arbeid, seier han. Sebastian Vårbakken går også andre året på industriproduksjon, og synest faget passar midt i blinken. – Eg er ikkje så glad i skule, eg likar meir fysisk arbeid. Her var det gode moglegheiter for det, seier han. – Å vere på utplassering er lærerikt. Ein får vite kva det går i, og det kjem alltid nokon og viser oss kva vi skal gjere når vi byrjar med nye oppgåver, seier han.

Slangar

Nokre hundre meter bortan-

Eg er ikkje så glad i skule, eg likar meir fysisk arbeid. Her var det gode moglegheiter for det Sebastian Vårbakken Aleksander Rikstad (20) er utplassert hos Tess Mongstad.

for West Piping sin verkstad, ligg Tess Mongstad. Der er eleven Aleksander Rikstad (20) utplassert. Han går på industriteknologi på Austrheim vgs, og har dei siste vekene arbeidd med slangar. – Hydraulikk er ein del av opplæringa. Her arbeider eg med å presse på koplingar på slangar, og så reiser eg ut for å montere dei på maskiner. Å vere på utplassering, er topp. Ein får eit anna innblikk i arbeidslivet enn å sitte på skulen, og ein vert litt tryggare før ein går ut i lære. Så er det ein

god måte å vise seg for bedrifter og knyte kontakter, seier han.

Praktisk

– Kvifor valde du denne utdanninga? – Eg hadde lyst til å verte industrimekanikar. Eg føler det er eit ganske interessant fag, for eg er ganske praktisk av meg. Eg har aldri vore ein teoretikar, seier Rikstad. – For folk som likar å jobbe og ha noko praktisk arbeid å halde på med, er dette absolutt ei retning å gå. Det er litt teori,

men det er det uansett. Etter dette skuleåret, skal han ut i lære i to år før ein eventuell fagprøve. Rikstad ser ikkje vekk ifrå at han kjem til å søkje seg til Tess. – Eg har snakka om å kanskje ha læretid her. Vi får sjå kva det vert til. Det er ei super bedrift å jobbe i. Dei er veldig flinke og eg føler meg velkomen. Det er fullt mogleg eg kan ende opp her i framtida. KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no


Strilen

magasin

Tirsdag 17. november 2020

Vi ser etter lærlingar som ønskjer å gjere ein forskjell.

Det er difor vi treng deg. Equinor tok inn 159 lærlinger totalt i 2018. 29 av desse har arbeidsstad på Mongstad. Samfunnet treng fagarbeidarar, som lærling på Equinor Mongstad får ein brei arbeidserfaring under utdanninga. Vi har behov for fleire fagarbeidarar i

framtida! Equinor tek opp lærlingar i ei rekke fag. Nye lærlinge- stillingar blir utlyst kvart år i januar, med søknadsfrist 7. februar. Les meir på equinor.com

9


10 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

UTDANNING

Trivst på Knarvik vidaregåande skule: f.v. Andreas Nygård Fehn, Eilif Gromholt og Jonas Akse. T.h. Adrian Sellevold og Magnus Thorson.

Torstein Askeland, Kristian Jansen Henriksen og Henrik Samuelsen Monsen kosar seg med eit slag fussball mellom skuletimane.

Viktoria Ortega, Amalie Gjelsvik Støldal og Mathilde Feste går første året på helse- og sosialfag.Dei jobbar fulltid med å skape godt skulemiljø – Det er viktig at ein trivst når ein skal jobbe tre år med teori. Difor legg vi stor vekt på høg trivselsfaktor og godt miljø på skulen.

D

ei tilsette på Knarvik vidaregåande skule har lagt seg i selen for å gjere skulen til ein attraktiv studiestad. Nytt i år er at miljøterapeuten Ingrid Marie Bachmann og miljøfagarbeidaren Nina Holmedal har fått frie tøyler til å gjere ei rekkje trivselsfremjande tiltak. Gjennom skuleåret jobbar dei to på fulltid med aktivitetar som skal “pimpe opp skulekvardagane”. Før halloween pynta dei heile skulen med skrømt og graskar, og når valentinsdagen kjem skal fellesområda få eit romantisk preg.

Fristaden «Hulen»

I haust har dei eit heilt nytt prosjekt på gang. I kjellaretasjen opnar Ingrid Marie døra inn til eit rom som skal innreiast som frisone for elevane. «Hulen», som romet vert kalla, skal vere ein ladestasjon for dei mentale batteria. – Dette er miljøteamet sin base, men vi er ikkje heilt ferdige enno, seier Bachmann, og viser korleis dei skal setje opp skiljeveggar, møblere og fylle hyllene med spel og anna tidsfordriv. – Her kan elevane slappe av, gjere lekser, eller slå av ein prat om dei treng det. Av og til kan det verte litt for mykje, og det kan vere godt med ein liten pause. Her kan dei lufte frustrasjonen, så dei er klare til å gå inn att til neste time. Det skal verte så brukarvennleg for elevane at dei alltid kan kome inn. Døra skal stå opa.

Teori og trivsel

Skulen har eit mål om at ele-

Knask eller knep? Før halloween har miljøterapeuten Ingrid Marie Bachmann og miljøfagarbeidaren Nina Holmedal på Knarvik vidaregåande skule dekorert vestibylen og leita fram snopet.  ALLE FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

FAKTA DE ULIKE RETNINGENE PÅ VG2: Realfagretninga inneber matematikk, biologi, fysikk, kjemi, teknologi og forskingslære. ●● Språk, samfunnsfag og økonomi har fokus på internasjonal engelsk, økonomistyring, entreprenørskap & bedriftsutvikling, sosiologi og sosialantropologi, rettslære og psykologi. ●●

vane skal ha det kjekt medan dei studerer. – Skal ein jobbe tre år med teori, er det viktig at ein trivst. Vi har høg trivselsfaktor og godt miljø på skulen her. Det er noko som er viktig å tenkje på om ein vurderer å gå studiespesialiserande, seier avdelingsleiar i humanistiske fag, Lisbeth Sjursen. Ho legg til at trass i at skulen har kring 950 elevar, virkar han ikkje overveldande for nye elevar. Ved å gå i Knarvik, slepp ein også å flytte eller reise så langt i studietida. – Det er trygt og godt her. Ein ser kjende ansikt, men også nye. Reiser ein til byen, kan det for enkelte verte for mykje nytt. For dei som bur i Nordhordland, vil det også vere kortare reiseveg. Skal ein til byen, må ein kanskje stå opp i sekstida for å ta sjubåten. Så er ein heime att i 17-18-tida.

Høgare utdanning

I år vil ho særleg framheve studiespesialiserande som ei nyttig studieretning for framtida. Den treårige studieretninga har fokus på teoretiske fag, og gir eit grunnlag for vidare studiar på universitet og høgskular. Det første skuleåret består av fellesfag, med ulike framandspråk som valfag. På Vg2, spissar ein seg meir inn mot sine interesseområde, og ein kan velje mellom å studere realfag – eller språk, samfunnsfag og økonomi. Tredjeåret byggjer vidare på mange av dei same faga, men inkluderer også breiddeidrett, politikk, menneskerettar og sosialkunnskap.

KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no

Avdelingsleiar i humanistiske fag, Lisbeth Sjursen, seier det vert lagt stor vekt på å skape ein triveleg skule.


Strilen

magasin 11

Tirsdag 17. november 2020

H. SANDVIK A S Ein nytenkjande skule med lange tradisjonar Interessert i å kombinere di interesse for dyr med generell eller spesiell studiekompetanse? Naturbruklinja på Stend har eit breitt og variert tilbod til deg som ønskjer ein annan og meir praktisk skulekvardag.

VG 1 Naturbruk: Dyrefag, friluftsliv, hestefag, anleggsgartnar.

VG 2 Naturbruk:

Dyrehelse, hundefag, friluftsliv, hestefag, anleggsgartnar

VG 3:

Studieførebyggjande naturbruk, almennfagleg påbygg

Entreprenør

H.SANDVIK Vi satsar på lærlingarA/S

og vil gjerne ha DEG med på laget

Entreprenør Ta kontakt med oss

eller Opplæringskontoret

Vi utfører for grunn og betong arbeid for: Nordhordland -oliger/Landbruk Boliger/Landbruk Helge Sandvik +47 970 19 634 Kari K. -Sandvik +47 913 16 906 Industri/Forretning Trond Kyrre Fjellstad +47 473 29 704 - Skoler/Off.Bygg E-mail. post@h-sandvik.no H. Sandvik A/S, Galteråsen 4, 5916 Isdalstø - Kaianlegg

Helge Sandvikwww.h-sandvik.no +47 970 19 634 - Kari K. Sandvik +47 913 16 906 Trond Kyrre Fjellstad +47 473 29 704 - E-mail. post@h-sandvik.no H. Sandvik A/S, Galteråsen 4, 5916 Isdalstø

www.h-sandvik.no Vi trenger deg! Vi søker deg med utdanning innen økonomi eller IT, til jobb som utvikler, kundekonsulent eller selger hos oss. Les mer på våre websider: www.unimicro.no

Sjå meir på www.stend.no eller kontakt oss på tlf. 55 91 88 00

Entreprenørfirma Magne Hope AS er eit av dei leiande firma innanfor bygg og anlegg i Nordhordland. Vår oppdragsmengde er hovudsakelig innanfor oljerelatert, - mekanisk industri og kommunaltekniske anlegg. Me har ein moderne maskin /utstyrspark og er 50 tilsette, med kontor, verkstad og lager på Mongstad.

Tlf. 56 16 76 50 E-post: post@magnehope.no LITLÅSVEGEN 197, 5954 MONGSTAD Følg oss også på Facebook! www.magnehope.no


12 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

ASKO VEST er en lærebedrift i både logistikk- og transportfaget «Vår ambisjon er å være Norges beste og mest markedsorienterte logistikkmaskin»

ASKO VEST AS er en ledende engrosbedrift med ca. 400 ansatte, og forventet omsetning på ca. 9,1 milliarder kroner i 2020. Markedsområdet er Vestland fylke. ASKO leverer til dagligvareforretninger, storhusholdning og servicehandelen, og er lokalisert i Arna i Bergen.

M M


Strilen

magasin 13

Tirsdag 17. november 2020

DIGGER DU GROOME BILER? VI OGSÅ! KEEN PÅ EN DATE?

Kunne du tenke deg å jobbe med verdens ledende bilmerke Toyota? Eknes Karosseri har vært Toyota forhandler siden 1995. I 2017 ble vi en del av et større konsern, Jæger Automobil AS som er Vestland Fylkes største Toyota forhandler med avdelinger på Minde, Åsane, Voss, Sotra, Norheimsund, Haugesund, Dimmelsvik og på Hjelmås. Ved våre mange avdelinger arbeider det mennesker i en hel haug av ulike stillinger, som mekanikere, bilopprettere, lakkerere, selgere, konsulenter og økonomer, alle med èn fellesnevner - vi digger å jobbe med bil! Vurderer du å jobbe med bil i fremtiden, finnes det mange spennende muligheter for både deg som er interessert i teknikk og for deg som liker å jobbe med mennesker.

MULIGHETENE

ER MANGE, DET ER DU SOM MÅ TA VALGET!

Eknes Karosseri Leknesvn. 254 Tlf: 56 35 55 30

Sk ap eieit Skap tsamfunn Skap eit samfunn sasamfunn mfunn Skap eit job bi ikommunen! kom - jobb i kommunen! munen! - -jobb

- jobb i kommunen!

Kommunen ikkje koloss, Kommunen Kommunen er erkoloss, ikkje ikkje ein ein koloss, koloss, der dergrå folk folk med med grå grå hår hår sit sit papirbak bak høge høge papirpapirder Kommunen er er ikkje einein der folk med hår sitsit bak høge folk med grå hår bak høge papirstablar lengtar etter fuglekv stablar stablar og og lengtar lengtar etter etteritter fuglekvitter fuglekvitter og ogtider. lysare lysare tider. tider. nen Kommunen Kommunen er er livet ditt! ditt! stablar ogog lengtar etter fuglekvitter ogog lysare tider. Kommunen erer livet ditt! lysare Kommu livet ditt!livet

Kommunen er ein engasjert lærar, som lever og andar for å gi deg den Tenk kunnskapen du treng. Kommunen er ein feiar. Kommunen eideg. helsesjukepleiar over det… Kvar dag, Tenk Tenk over over det… det… Kvar Kvar dag, dag, heile heile livet, livet, er ernen kommunen kommunen der der for for deg. deg. heile livet, Tenk over det… Kvar dag, heile livet, er kommunen der forer deg. er kommu der for engasje påKommu skulen,nen ein logoped som hjelper deg når orda stokkar seg, ein barnehagelærar, rtengasjert Kommunen Kommunen er er ein ein engasjert lærar, lærar, som som lever lever og og andar andar for for å å gi gi deg deg den den lærar, som Kommunen erer einein engasjert lærar, som lever og andar for å gi deg den lever og andar for å gi deg den kunnska pen treng. Kommu kunnskapen kunnskapen du du treng. treng. Kommunen Kommunen er er ein ein feiar. feiar.nen Kommunen Kommunen er er ei ei helsesøster helsesøster kunnskapen dudu treng. Kommunen erer einein feiar. Kommunen er ei helsesøster feiar. ein reinhaldar. Kommunen er einnen røyrleggjar som passar på ater duei har reint vatn Kommu helsesøster på skulen, logoped som på påein skulen, skulen, ein ein logoped logoped som som hjelper hjelper deg deg når når orda orda stokkar stokkar seg, seg,med ein einlærar, førskulelærar, førskulelærar, hjelper på skulen, ein logoped som hjelper deg når orda stokkar einein førskulelærar, deg når orda stokkar seg, i springen, ein ingeniør som planlegg eit nytt skulebygg, einseg, heimehjelpar førskule ein reinhald ar. Kommunen ein ein reinhaldar. reinhaldar. Kommunen Kommunen er er ein ein røyrleggjar røyrleggjar som som passar passar på på at at du du har reint reint er ein røyrlegg ein reinhaldar. Kommunen er ein røyrleggjar som passar på at du har reint jar som passar på at du har reint har omsorg og støtte til besteforeldra dine. vatn i springe ein ingeniø vatn vatnn, iein i springen, springen, ein ein ingeniør ingeniør som som planlegg eit eit nytt nyttgg, skulebygg, skulebygg, ein ein heimehjelpar heimehjelpar r som planleg vatn i springen, ingeniør som planlegg eitplanlegg nytt skulebygg, ein heimehjelpar g eit nytt skuleby ein heimeh jelpar med omsorg støtte til bestefo med med omsorg omsorg og støtte støtte til til besteforeldra besteforeldra dine. dine. reldra med omsorg ogog støtte tilog besteforeldra dine. dine.

Vi sit aldri i ro. Jobben vi gjer i kommunen, påverkar livet ditt! Dette gjer kommunen til ein variert og spennande arbeidsstad. Vi påverkar tenkjer nytt, utviklar aldriiVi i ro. Jobben gjer Vi sit sit aldri aldri ii ro. ro. Jobben Jobben vi vi gjer gjernen, ii kommunen, kommunen, livet livetgjer ditt! ditt! Dette gjer gjer i kommu ViVisitsitaldri ro. Jobben vivigjer i kommunen, påverkar påverkalivet r påverkar livetditt! ditt!Dette Dette gjerDette oss og er kvalitetsbevisste. Vi strekkjer oss langt for å levere akkurat dei nytt, kommunen einvariert variert ogspennande kommunen kommunen til til og ein ein variert variert og og spennande spennande arbeidsstad. arbeidsstad. Vi Vi tenkjer tenkjer nytt, utviklar spenna nde kommunen tiltilein arbeidsstad. ViVitenkjer nytt, utviklar arbeidsstad. tenkjer nytt, utviklar utviklar ossogogererkvalitetsbevisste. tenestene du treng og skape samfunnet du ønskjer ålevere bu,for leve og jobbe i. kvalitets . Videt oss oss og og er er–bevisste kvalitetsbevisste. kvalitetsbevisste. Vi Vi strekkjer oss oss langt langt for åå levere levere akkurat akkurat dei dei strekkje oss Vi strekkjer oss langt for akkurat dei r strekkjer oss langt forå ålevere akkurat dei

tenestenedu dutreng treng– –du ogtreng skape tenestene tenestene du treng ––det og og skape skape det det samfunnet samfunnet du du ønskjer ønskjer ååog bu, bu, leve leve jobbe i.i. detsamfunnet samfun tenestene og skape duduønskjer å åbu, jobbe i. og net ønskjer bu,leve leveog jobbe i.og jobbe

I åra som kjem treng vi fleire med kompetanse

Vildu duvere vere med forme Vil Vilmed du du vere vere med medog åå forme forme og og styrke styrke kommunen? kommunen? og styrke Vil ååforme styrke kommunen? komm unen? innanfor desse tre hovudfelta: årasom som kjem treng IIkjem åra åra som som kjem kjem treng treng vi vi fleire fleire med med kompetanse kompetanse fleiremed med I Iåra treng vivifleire kompetanse kompetanse innanforinnanfor dessetre tre hovud innanfor desse desse tre tre hovudfelta: hovudfelta: felta: innanfor desse hovudfelta:

• Barnehage og skule • Helse og omsorg • Tekniske tenester

Barneh••age ogskule skuleog •Helse Barnehage Barnehage skule skule •• Helse Helse og og omsorg • Tekniske Tekniske tenester Helse og • •Barnehage og •og og omsorg tenester omsor g•omsorg •Tekniske Teknis•ke tenestertenester

Austrheim Austrheim kommune kommune

fedje Austrheim Austrheim fedje kommune kommune kommune

fedje fedje lindås lindås kommune kommune kommune

AlVer mAsfjorden lindås lindås melAnd mAsfjorde mAsfjorden n mAsfjorden melAnd kommune kommune kommune kommune kommune kommune kommune

melAnd melAnd modAlen modAlen kommune kommune kommune

modAlen modAlen rAdøy rAdøy kommune kommune kommune kommune

rAdøy rAdøy kommune kommune

Me oss hartpå mange spennande Vil du vere på laget? tida di! tida framdi! erke påvfram erke Møt oss på utdanningsmessa ogjobbar! sjå korleis du kan påverke framtida di! påv kanmed du eiskan du korl sjåeis ogkorl sjå essa gsmog gsm nninessa utda på nnin utda oss t Mø Mø


14 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

UTDANNING

HR-rådgjevar May Eva Sandvik i Alver kommune gler seg over at den nye storkommunen har fått 58 læreplassar. 

BEGGE FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

Rekordmange har læreplass i kommunen Etter kommunesamanslåinga, har Alver kommune vorte ei av dei største lærebedriftene i regionen. – Alver kommune har eit samfunnsansvar ved å vere lærebedrift. Ikkje minst når det gjeld å behalde ungdomane. Vi har prioritert å ta inn lærlingar frå regionen her, for vi treng dei i tenesteproduksjonen vår. Dette seier HR-rådgjevar May Eva Sandvik i Alver kommune. Ho har ansvaret for å rekruttere dei stadig fleire søkjarane til kommunale læreplassar. Etter at Radøy, Lindås og Meland frå nyttår slo seg saman til Alver, har det vorte heile 58 læreplassar i ulike sektorar i den nye storkommunen. 27 av lærlingane starta i haust. – Det er utruleg kjekt å hjelpe ungdomane vidare med utdanning og vegen til vaksenlivet, seier Sandvik.

Rekrutterer

Kommunen har gjennom ein samarbeidsavtale med næringslaget i Nordhordland, forplikta seg til å ta inn lærlingar

frå dei vidaregåande skulane i Austrheim, Knarvik og Osterøy. HR-rådgjevaren seier lærlingordninga er ei naturleg rekrutteringsplattform for nye arbeidstakarar i Alver kommune. – Når lærlingane er ferdige, prøver vi å gje dei tilbod om jobb. Men vi har veldig mange lærlingar, så det er ikkje sikkert alle kan få det.

Større kommune, fleire fag

Etter samanslåinga, har storkommunen også fått moglegheit til å inkludere eit par ekstra fag til elevane. – Det er spanande å utvikle oss sjølve som lærebedrift. Alver kommune tilbyr no læreplassar innan helsefag, ungdomsarbeidarfag, institusjonskokkfag, feiarfag, reinhaldsfag, byggdriftfag og kontorfag. Nytt av året er også ein læreplass innan målarfaget. Størst interesse er det for

Det er utruleg kjekt å hjelpe ungdomane vidare med utdanning og vegen til vaksenlivet HR-rådgjevar May Eva Sandvik

helsefag og barne– og ungdomsarbeidarfaget. Der var det i år så mange søkjarar at kommunen ikkje kunne ta inn alle.

Får løn og utdanning

Sidan læretida også handlar om verdiskaping, får elevane fagarbeidarløn etter tariffen. I dag er løna i overkant av 350 000 kroner, som vert fordelt på dei to åra som lærling. Såleis får elevane både utdanning og betaling på same tid. Gjennom åra elevane er lærlingar i kommunen, går dei gjennom ein læreplan på lik linje med andre bedrifter.

Dei som skal ha læreplass i Alver kommune, må ha ein prat med May Eva først. 

– Det er ingen skilnad å vere lærling i privat og offentleg sektor. Vestland fylkeskommune set opp kontrakten om læretid i tråd med kva lovverket seier ein skal gjennom, seier Sandvik. Ho håper mange elevar vil vurdere å søkje seg til ein karriere kommunen, så framtidas behov for arbeidskraft vert dekt. – At vi har så mange søkjarar, viser at mange vil gå denne yrkesvegen. Vi har behov for desse faga. Kommunen er ein sikker arbeidsplass å vere lærling og få fagbrev i, og vi kan seie at vi har ein kvalitet i

opplæringa vår. Det vert gjenspegla i gode resultat og lite stryk, seier Sandvik. Alver kommune er også medlem i Opplæringskontoret for Nordhordland, noko som inneber eit samarbeid der dei utvekslar fagleg erfaring til det beste for lærlingane. I tillegg har Alver kommune sjølv viktige fagansvarlege og instruktørar med mykje erfaring innan det å vere lærebedrift, opplyser Sandvik.

KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no


Strilen

Tirsdag 17. november 2020

Vi ansetter deg som: -

Har gode holdninger Pålitelig Presis Lærevillig Kreativ

Vi tilbyr -

Fast ansettelse Spennende prosjekter Godt arbeidsmiljø

Muligheter for Fagbrev igjennom flere ordninger (TAF-TIP, TIP, Lærling) Vi er særskilt på søken etter elev som ønsker TAF/TIP forløp.

Kontakt

Epost: mundal@mundal.no Tlf: +47 56349910 Hjemmeside: www.mundal.no

HAR DU LYST TIL Å BLI VÅR NESTE LÆRLING? VI JOBBAR MED: • Alle typar grunnarbeid • Kommunalteknisk anlegg • Betongarbeider • Betongsaging og kjerneboring • Kranebil og massetransport

GODT ARBEID FORNØGDE KUNDAR Med 50 års erfaring innehar me stor kompetanse innan grunn- og betongarbeid, både for olje, industri, landbruk, offentlig sektor og bustadbygging. Me er ein allsidig entreprenør som påtar seg oppdrag fra enkle bustadtomtar til kompliserte hoved- og totalentrepriser.

Ta kontakt med oss eller Opplæringskontoret for Nordhordaland for meir info Tlf: 56 16 76 80 • 5954 Mongstad • www.grunnogbetong.no

magasin 15


16 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

YRKESLIV

Frå europavegen ser ein berre ein liten del av det enorme anlegget som strekkjer seg innover dalen. FOTO: CHRISTER ANDRÉ BERGÅS MORKEN

Det er store dimensjonar på anleggsmaskinene. Dei som startar i bedrifta får tilbod om å ta både gravemaskin og dumpersertifikat. FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

Christer på kontoret sitt. Der ifrå planlegg han arbeidsoppgåver og vedlikehaldsarbeid. FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

Christer André Bergås Morken søkte seg tilfeldigvis til knuseverket på utplassering på vidaregåande skule. Der fann han draumejobben.

Christer har ein steintøff arbeids Norsk gneisgranitt er ettertrakta vare i land som ikkje er like velsigna med solid grunnfjell. På Eikefet gjer dei gull av knust gråstein.

P

å anlegget, som er godt synleg mellom to tunnellar på E39, går aktiviteten døgnet rundt. Store dumparar og hjullastarar er i full sving med å flytte store steinmassar som skal knusast og sjiktast til ulike fraksjonar. Seksti arbeidarar gjer sitt

for at to millionar tonn stein årleg kan passere gjennom anlegget og seljast til entreprenørar i inn– og utland. Nærast dagleg kjem bulkskip for å laste stein som skal brukast i byggjeprosjekt i Europa. Snart har eit halvt fjell vorte eksportert, og framleis står meir enn hundre millio-

nar tonn att av konsesjonen. Midt i det heile står Christer André Bergås Morken (23) frå Alversund. Han er vedlikehaldsplanleggar på anlegget, men grunnen til at han hamna der var eit tilfeldig val på vidaregåande skule.

Hamna på rett plass

Då han gjekk TIP-fagretninga på Knarvik vgs, skulle han utplasserast i ei bedrift. Valet fall på knuseverket Oster Pukk og Sand (i dag DC Aggregates) på Eikefet. – Det var nedgangstider, og eg tenkte eg kunne prøve der, for det var ikkje så mange andre i klassa som var gira på

det. Eg var på utplassering i tre veker, og fann då ut at det var ein veldig kjekk og interessant plass med variert arbeid, seier Morken. Etter to år på TIP, var han lærling på Eikefet i to år. Etter læretida, jobba han eitt år i bedrifta, og vart svolten på meir ansvar.

Teori og praksis

Vegen vidare gjekk til Fagskulen i Hordaland for å ta utdanning innan økonomi, leiing, marknadsføring og prosjektstyring. – Etter eg tok fagskulen, har eg utvikla meg enormt, både personleg og fagleg. Eg ser ting på ein heilt anna måte no.

Eg var på utplassering i tre veker, og fann då ut at det var ein veldig kjekk og interessant plass med variert arbeid Christer André Bergås Morken


Strilen

magasin 17

Tirsdag 17. november 2020FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

splass Særleg samanhengane mellom leiing og økonomi, seier Morken. Han fortel at fagskulen var teoretisk krevjande, men det var stor hjelp i å ha røynsle frå arbeidslivet frå før. – Eg var ikkje god i matematikk, og fann fort ut at det meste handla om matematikk. Alt frå å rekne på likviditeten til ei bedrift, til å berekne kor mykje ein bjelke toler, seier han og held fram: – Men ein lærer mykje undervegs om korleis ein skal fange opp og lære det ein ikkje kan. Eg var samstundes glad for at eg hadde jobba på anlegget, og hadde vore med på variert arbeid. Det gav ei god for-

ståing for dei tekniske faga.

– Vert overraska når helga kjem

Med kunnskapen frå utdanninga, har han grunnlaget inne for å starte ei eiga bedrift, starte i andre ingeniørjobbar eller prosjektleiingar. Men det vert ikkje naudsynt å sjå etter anna arbeid. Draumejobben har han allereie landa på Eikefet, der han i sommar kom tilbake til bedrifta i stillinga som vedlikehaldsplanleggar. – Det var tilfeldig at eg hamna her i utgangspunktet, og det er eg jaggu glad for. Eg er veldig nøgd og stortrivst. Eg vert overraska når helga kjem,

for tida går så fort på arbeid. Det er ein fantastisk arbeidsplass for dei som likar varierte arbeidsoppgåver. Eg likar godt å få utfordringar å løyse, seier Morken.

Tek seg av lærlingane

Jobben inneber alt frå oppsett av månadsplanar og vedlikehaldsoperasjonar, til planlegging av arbeidsoppgåver frå dag til dag. I tillegg må han halde kontroll på vedlikehaldsarbeid av anlegg og maskinpark, og ein del småprosjekt kring om i anlegget. Han har også fått fagleg leiaransvar for lærlingar i bedrifta. DC Eikefet Aggregates AS

har ein tett dialog og samarbeid med Opplæringskontoret for Nordhordland. Erfaringa med å ta inn lærlingar er god. I haust tok to av lærlingane fagbrev, to andre er inne i læreperioden i haust, og neste år skal to nye inn. Morken synest det er viktig og nyttig å ha ei lærlingordning som dei kan rekruttere nye arbeidarar frå. – Når lærlingane kjem, har dei grunnleggande kunnskap frå den vidaregåande skulen. Så kan vi vere med å forme dei til gode produksjonsmedarbeidarar og mekanikarar her. Det er veldig greitt. Slik får ein fram gode folk, seier han.

Oppgraderer anlegget

Morken legg til at dei i tida framover skal investere mykje pengar i å oppgradere og modernisere anlegget på Eikefet, som har røter attende til 1970-talet. – Det vert ei kjekk tid for lærlingane som får vere med på mykje gøy og lærerikt. Dei kan vere med på oppbyggingsfasa og hente ut mykje kompetanse, seier Morken, som ikkje nølar med å anbefale andre å gå same studievegen. – Det er berre å hoppe i det, så får du det til om du jobbar hardt nok.w KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no


18 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

Vi satser på lærlinger! Strand AS er en totalentreprenør i Bergen som har lang erfaring med totalentrepriser innen bygg- og betongarbeid.

FORSKALING • KRANER • ENTREPRENØR

Din leverandør av forskaling, kran og entreprenørtjenester!

Som en av regionens ledende totalentreprenører, ønsker vi å være sentrale i både prosjektering og utførelse av arbeid, sammen med utbyggerne. Vi har per i dag en arbeidstokk bestående av 90 motiverte og dyktige medarbeidere, de fleste med lang fartstid i Strand. Selskapets viktigste og fremste ressurs er våre medarbeidere. Gjennom selskapets kontinuerlige forbedringsprosess skal Strand sammen med sine medarbeidere bedre sine resultater gjennom effektivisering, nytenking, engasjement og høyt fokus på HMSK.

• Godkjent lærlingbedrift. Har to lærlinger per i dag. Ønsker minst en lærling hvert år. • God mulighet for intern utvikling fra anleggsmaskinfører til anleggsleder, og prosjektleder. • Lokal aktør, men vi utfører også reisejobber utenfor Hordaland.

ROMARHEIM

- En ung og fremadstormende aktør

Romarheim AS | Alvervegen 25, 5911 Alversund www.romarheim.no

www.fmgruppen.no/strand-as/

Vi ansetter deg som • Har g ode holdninger

Båter og flåter i fiberkompositt Vi bygger f artøyer opp til 50m i fiberkompositt til havbruk , fiskeri og service

• Pålitelig • Presis • Lærevillig • Arbeidsom • Kreativ • Ønsker å bli l ærling I

Flåter

plastmekanikerfaget

Vi tilbyr Fartøy til havbruk, fiskeri & service

- Fast ansettelse - Spennende byggeprosjekter - Godt arbeidsmiljø Hjemmeside : www.mundal.no Kontakt Epost: mundal @mundal.no Tlf: +47 56 34 99 10


Strilen

magasin 19

Tirsdag 17. november 2020

YRKESLIV

Laila fekk legejobben i Austrheim Laila Byrkjeland Husa (45) frå Fedje fekk jobben som allmennlege i Austrheim. – Det følast veldig bra, seier turnuslegen og trebarnsmora som endeleg får leva ut draumen sin. Laila er utdanna lærar, og har trivest med det. Men for sju år sidan kjende ho likevel inni seg at det var noko som dreiv henne vidare. Ho kunne ikkje lenger ignorera draumen ho alltid har hatt om å bli lege når ho blei stor. – Me lever berre éin gong, og eg tenkte det var no eller aldri, forklarer ho.

Har pendla heile tida

Då ho tok til å studera, var ungane 6, 10 og 11 år gamle. Berre det kunne vore avskrekkande for mange. Men Laila fortel at ho aldri har teke sorger på forskot. – Det gjer eg ikkje no heller. Eg tar dag for dag og gjer det beste ut av det, seier ho. På grunn av borna, valde Laila å dagpendla frå Fedje til byn. Pendla gjorde ho også då ho hadde tolv månaders sjukehusteneste i Førde. Å pendla til Austrheim kan difor knapt kallast pendling. – Det har vore tøft, men det meste går bra når motivasjonen er sterk nok, seier ho glad for å vera ferdig med akkurat den biten. No gler ho seg berre kvar dag til åta ferja like over fjorden og på jobb. – Eg har vore veldig heldig, for det er ikkje kvar dag det er ledige legestillingar så nært heime, seier ho. Laila var også heldig å få distriktstenesta si ved Austrheim legekontor frå no i haust. Dermed får ho god tid til å bli husvarm før ho ferdig utdanna tek til som tek til i den nye

ANNONSE

Laila Byrkjeland Husa synest ho har vore veldig heldig, for det er ikkje kvar dag det er ledige legestillingar så nært heime. 

fastlegestillinga 1. mars. Då skal ho også starta på spesialiseringsløpet sitt som blir allmennspesialist.

– Spennande og givande

– Var det slik du trudde å vera lege? – Det er utruleg spennande, og eg trur aldri ein lege blir heilt utlært. Eg får meir og meir respekt for legeyrket for kvar dag, og jo meir eg lærer, dess større respekt får eg for pasientane og det ansvaret eg har for dei. Det store ansvaret

Eg har vore veldig heldig, for det er ikkje kvar dag det er ledige legestillingar så nært heime Laila Byrkjeland Husa

kan kjennast skremmande, men eg synest det er viktig å kjenna på den følelsen også. Å jobba som lege er ein evig prosess, og det kan eg godt leva med, seier ho. Fastlegestillinga som Laila fekk, var eigentleg ledig frå 1. juli, men på grunn av korona, har ikkje kommunen fått tilsett lege før no. Austrheim legekontor har i dag to fastlegeheimlar og tilknytt to turnuslegar. Det var tre søkjarar til stillinga. Dei to andre var Marita

FOTO: PRIVAT

Bru (47) frå Austrheim som er tilsett i Helse Bergen, og jobbar turnus på Voss sjukehus. Den andre var ein mann som ville vera anonym.

GUNN BERIT WIIK gunn.berit@strilen.no

Heilt lik - berre digital! E-avis er papiravisa på skjerm - heilt identisk, side for side. Tilgjengeleg frå 21.00 dagen før. Last ned appen her:


20 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Galteråsen 4, 5916 Isdalstø • Telefon 56 34 17 30 www.oknordhordland.no

Strilen

Ynskjer fagutda

VÅRE VEL 200 LÆRLINGAR ER I OPPLÆRING HJÅ: FEDJE KOMMUNE

MASFJORDEN KOMMUNE

AUSTRHEIM KOMMUNE

KNARVIK

ALT I RØRLEGGJARARBEID • Industri • Varmeanlegg • Sanitæranlegg • Modernisering

TØMRAR TØMRAR IKT-tjenester Nordhordland

Grunna auka arbeidsmenGde søkjer vi etter tømrar med erfarinG. Gode vilkår søknadsfrist: 01. november

for meir informasjon, kontakt dag ove solberg, Grunna auka arbeidsmenGde tlf: 95 28 42 79, dagove@byggmestersolberg.no søkjer etter tømrar 5281 vi valestrandsfossen med erfarinG. Gode vilkår

TØMRAR TØMRAR søknadsfrist: 01. november

for meir informasjon, kontakt dag ove solberg, tlf: 95 28 42 79, dagove@byggmestersolberg.no 5281 valestrandsfossen

Grunna auka arbeidsmenGde søkjer vi etter tømrar Grunnamed auka arbeidsmenGde erfarinG. søkjer vi etter tømrar Gode vilkår med erfarinG. Gode vilkår søknadsfrist: 01. november for meir informasjon, kontakt dag ove solberg,

• Ny-anlegg

Mobil: Mobil: 977 01 977342 01 342 977 01 977343 01 343 977 01 977344 01 344 Kontor: Kontor/ 954 94 232 Lager: 56 36 5635 36 86 35 86 Lager: Privat: 56 36 35 93 post@lindaasvvs.no Fax: 56 36 06 30

www.lindaasvvs.no

H. SAND

Entrepre


Strilen

r du å ta anning?

DVIK

enør

magasin 21

Tirsdag 17. november 2020

Ditt lokale opplæringskontor driv opplæring innan programområda: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Håndverk, design og produktutvikling, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Sal, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag.

Vel med både hjarte og hjerne, bli fagarbeidar!

Ynskjer du å vita meir? Ring oss på 56 34 17 30 eller sjå våre nettsider:

www.oknordhordland.no

Bøvågen mat AS

Knarvik senter

Kaland Trelast AS

• el. installasjon for industri, landbruk og bustad

Helland elektro as utgjer til saman eit knippe fagfolk som alle jobbar med tradisjon og kunnskap som viktig verktøy for felles ideologi: oPtiMale lØYsingar PÅ kundane sine PreMissar. 5993 ostereidet: tlf. 56 34 24 45 • www.helland-elektro.no

A/S

Smilehullet familie barnehage

ANDRE MEDLEMSBEDRIFTER: Adorn Frisør AS • Alfa Kommunikasjon AS • Auto Mek AS • Betongentreprenør T. Dale AS • Brødrene Myking Maskinstasjon AS • Byggmester Dal AS • Byggmesterfirma Kolstad & Myksvoll AS • Drømmehagen Barnehage AS • Ella Frisør DA • Equinor Mongstad • Fargehuset Villanger AS • Fosnøy Bilsenter AS • Frekhaug Maskinering AS • Frydenlund Kontormaskinservice AS • Gløde AS • Hammar-kameratane AS • Haugsdal Maskin AS • Henrik Helgesen eftf. AS • Hordaland elektrotavler AS • Høyland Auto AS • JOBBMOBIL AS (avd. Lindås) • Kafedrift AS • Karsten Nyhammer A/S • KB Entreprenør AS • Kiwi Kvassnesvegen • Knarvik Blomsterstove AS • Langesæter Bygg AS • Leiknes Fus Barnehage AS • Lerøy Skog AS • Lindås Rør & Sanitær AS • Modex AS, avd. Mongstad • MTI it-service AS • Mundal Subsea AS • Naboen Utleie Bergen AS • Ngir IKS • Nomaco Services AS (avd. Mongstad) • Norske Elementfabrikker AS • Norwegian Weather Protection AS • Oceaneering Asset Integrity AS, avd. Mongstad • Reigstad Bygg og Eigedom AS • Salong Evita AS • Skodvin montessoriskule • Solhaugen barnehage SA • Stiftinga Museumssenteret i Hordaland • Svein Litleskare Maskinstasjon AS • Svendsen Lars Byggmester • Tess Vest AS, avd. Mongstad • Valdersnes Bygg


22 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

YRKESLIV

Sidan han var 16 år, visste Håkon at det var prest han skulle verte. Og det vart han. 

FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK


Strilen

magasin 23

Tirsdag 17. november 2020

– Eg gler meg kvar dag til å gå på jobb Allereie då han var 16 år, visste Håkon Økland Kinsarvik (31) at det var prest han skulle verte. Han har ikkje angra ein dag på at han gjekk den vegen.

E

tter at han var konfirmert, stod alternativa til yrkesretningar vidare i livet mellom å verte prest eller styrmann. Men ein dag vart avgjerda klar, då øvste sjefen tok direkte kontakt. – Eg opplevde eit kall. Eg hadde ei indre overtyding om at det var prest eg skulle verte, seier Kinsarvik. I dag er han spesialprest i Meland kyrkjelyd, eit sokn med kring seks tusen innbyggjarar.

Tett program

Eit presteyrke består av langt meir enn å halde preika på søndagane. Stort sett er heile veka fylt av arbeidsoppgåver – Det er eit tett program, og ofte jobbar eg meir enn det som er normal arbeidsveke. Men eg synest det er ein kjekk, meiningsfull og kjempevariert jobb, seier Kinsarvik. Måndagane har han alltid fri. Så byrjar tysdagen med planlegging av kva som skal skje. Slik skildrar Kinsarvik ei typisk veke: – Det er møter og kanskje konfirmantundervisning på ettermiddagane. Onsdagane går med til samtalar med folk, førebuing av gudstenester og preika, og kanskje det ei gravferd. Då må eg møte familien, skrive minneord og førebur andakten der. Torsdag besøker eg institusjonar og har andakt der, og besøker sjuke som treng nattverd. Fredag er eg kanskje med på ungdomsklubb. Så er det vigslar på laurdag og gudsteneste søndag.

Lang utdanning

Vegen mot å verte utanna prest i Noreg er lang: heile seks års utdanning, der fem av dei er teoretiske og eitt år er ute i praksis. Sidan Kinsarvik har dysleksi, var han i tvil om dette var noko han ville kaste seg ut i. Men han tok sats – og har ikkje angra ein dag.

Eg opplevde eit kall. Eg hadde ei indre overtyding om at det var prest eg skulle verte Håkon Økland Kinsarvik

Håkon Økland Kinsarvik er spesialprest i Meland. Her fotografert i Knarvik kyrkje. 

FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

– Eg tenkte det var uoppnåeleg, men eg har klart det, seier den smørblide presten, som no har mastergrad i teologi. Etter å ha fullført vidaregåande skule, jobba han i nokre organisasjonar før han starta på bibelskulen. Kinsarvik presiserer at ein ikkje treng å gå bibelskulen. Ein kan gå rett frå vidaregåande skule til universitetet, om ein ønskjer det. Kinsarvik gjekk på VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Der lærte han om ulike religionar, kyrkjehistorie, bibelhistorie og tolking av det gamle og det nye testamentet. I tillegg lærte han både gresk og hebraisk, noko som kjem godt til nytte når han skal analysere dei gamle tekstane på originalspråket.

Aldri for seint

Sjølv om ein først seinare i livet finn ut at ein vil verte prest, er det gode moglegheiter for å pense seg inn på det sporet. – Om du har vore aktiv i ei kyrkje, kan du gå det som kallast «bakvegen», ved å gå to-tre år på skule. Men då må du som oftast ha ei mastegrad, og du vert vurdert av ei nemnd som vurderer di teologiske utdanning, fortel Kinsarvik. Om nokon vurderer om ein skal utdanne seg til prest, seier Kinsarvik at ein gjerne kan ta kontakt for å høyre meir om yrket og utdanningsvegen.

Stort behov

I alle fall, er det ei utdanning som ikkje vil ende i arbeidsløyse. – Om du vil ha fast jobb, er prest ideelt. Det er eit stort behov. Det er faktisk preste-krise, fortel Kinsarvik. – Eg jobba i byen før. Då var det kanskje ein eller to søkjarar på stillingane. Det var mange som utdanna seg til prest 1960- og -70-talet. Dei gjekk av med pensjon no. Etter den perioden, har det ikkje vore stor rekruttering av prestar. Berre her i vårt fylke, er det no ti ledige stillingar, og ikkje så mange søkjarar.

God løn

– Kva ligg lønsnivået på for ein prest?

– Normalt er det 500 000 - 600 000 kroner og oppover. Ei stilling som prost kan gje 800 000 – 900 000 kroner. – Kva synest du om yrket? – Eg elskar jobben min! Eg jobbar mykje med ungdom og unge vaksne. Det er veldig meiningsfullt, og eg møter mange menneske i veldig forskjellige livssituasjonar. Så er det gøy å ha gudsteneste. Eg likar å stå framfor folk og formidle. Det gir meg mykje energi. Eg likar også å møte folk. Det er fantastisk å kome så fort tett inn på folk sine liv. Eg gler meg kvar dag til å gå på jobb.

Vakttelefon

Å vere prest er ikkje berre glede. Ei av oppgåvene er å ta seg av den siste reis i livet. Somme tider kan døden kome brått og for tidleg. – Det eg ikkje likar, er beredskapsvakta, seier Kinsarvik. Beredskapsvakta har han tre veker i året. Det består i gå med ein telefon som når som helst kan ringje. Då har det truleg skjedd ei ulykke eller eit uventa dødsfall, og presten må vere med å støtte dei pårørande. – Då kjem ein dit og skaper totalt kaos. Eg har til gode å oppleve at telefonen ringjer. Men eg gruar meg og har dårleg søvn heile veka eg har han, fortel Kinsarvik.

Endringar

– Korleis ser du på framtida til Den norske kyrkja? – Eg trur DnK er i ein omveltningsprosess. Vi er ikkje lenger ein del av staten. Korleis vi skal verte finansiert og kven som er arbeidsgjevarane våre, er omdefinert. Ein god del om teologi og kva vi står for, er også i endring. Kva som kjem ut på andre sida, veit eg ikkje, seier Kinsarvik. – Men eg trur at visst ein tenkjer å verte prest i framtida, vert det ofte endringar. Det er ikkje ein stilleståande organisasjon, men ein som tenkjer nytt. Så er vår oppgåve i kyrkja å vere relevante og ha noko å tilby folk, så det følast rett å gå i kyrkja. KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no


24 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

ER DU VÅR FREMTIDIGE

MEDARBEIDER?

LÆRLING? CCB server olje- og gassinstallasjoner langs hele Norskekysten

Ta en utdannelse i en offshore relatert bedrift!

VI ER GODKJENT LÆREBEDRIFT INNENFOR:

På våre baser leverer vi logistikktjenester, mobilisering og demobilisering, til skip og spesialfartøyer. CCB har en moderne maskinpark som dekker alle behov innenfor base og havnedrift. Vi leverer også landstrøm til fartøy og rigger.

Vi satser på lærlinger!

• • • •

Logistikkfaget Industrimontørfaget Kontor og- administrasjonfaget Salgsfaget

TESS er markedsleder innen slanger og sveiseprodukter, og blant de fremste på arbeidstøy og vern i Norge. Fra etableringen i 1968 har TESS vokst til 1300 ansatte fordelt på 140 servicesentre i Norge, Brasil, Danmark, Skottland, USA, Gran Canaria og Singapore. TESS omsatte for 3,3 milliarder NOK i 2019 og fortsetter å styrke sin posisjon innen segmentene olje og gass, havbruk, offentlig, entreprenør og industri. Mer info finner du på - tess.no I NORDHORDLAND ER VI LOKALISERT PÅ MONGSTAD, SLØVÅG OG KNARVIK For mer informasjon, kontakt: Janne Hellebø - Distriktsleder TESS Nordhordland Tlf. 56 16 76 66 / 952 060 46 - E-post: janne.hellebo@tess.no

-

Følg oss på sosiale medier

www.ccb.no

VI TILBYR

LÆRLING?

Det trygge lokale valget

Det trygge lokale valget

Rørarbeid Sveisearbeid Mekanisk arbeid Engineering Sea fastening

• CNC Maskineringsfaget • Sveisefaget • Industrimekaniker Ta en utdannelse i en offshore relatert bedrift! • Logistikkfaget • NDT kontrollør

-

-

VI TILBYR

Elektro SAMARBEIDS Krantjenester PARTNERE Stillas og overflate TILBYR Engineering - Elektro

ON/OFFSHOR

Rørarbeid Sveisearbe Mekanisk a Engineerin Sea fasten

SAMARBE PARTNER TILBYR

- Sveisearbeid PARTNERE - Mekanisk arbeid - Engineering TILBYR - Sea fastening

-

Vg 3 - opplæring i bedrift:

www.wellconnection.no

-

ON/OFFSHORE

ON/OFFSHORE Det trygge lokale valget SAMARBEIDS - Rørarbeid

Ta en utdannelse i en offshore relatert bedrift!

LÆRLING?

VI TILBYR

-

Elektro Krantjenes Stillas og o

Enginee

KVALITET

Vi er ISO sertifisert

- Krantjenester - Stillas og overflate ISO 9001:2008/ ISO Engineering

KVALITET/ HMS KVALITET/ HMS

Lærlinger

er ISO sertifisert ihht. Vi er ISOVisertifisert ihht. ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008/ ISO 3834-2:2005 ISO 3834-2:2005

Lærlinger Vi tar satser på lærlinger i sveise faget Lærlinger ogPiping inndustrirørlegger West AS holder til på Mongstad like Vi satser på lærlinger i sveisefaget og i inndustrirørleggerfaget

KONTAKT

Equinor Mongstad og Mongstadbase. Vi tar satser påved lærlinger i sveise faget KONTAKT OSS Tlf. 56 16 72 20 Vi har verkstedslokaler sentralt plassert. KONTAKT Tlf. 56 16 72 20 OSS Mob 48 89 49 73 og inndustrirørlegger West Piping holder på Mongstad ved Equinor Mob 48 89 49 73 Vi kanAS yte hurtig til assistanse til lokallike industri Mail firmapost@w

firmapost@westpiping.no Mongstad Mongstadbase. Vi har verkstedslokaler og tilog skip som anløper Mongstad området. Tlf. 56 16Mail: 72 20 jonny@we jonny@westpiping.no Mob 48 89 49 73 Vi kanlike yteved hurtig assistanse til lokal West Pipingsentralt AS holderplassert. til på Mongstad Equinor Mail firmapost@westpiping.no www.westpiping.n Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet området. Mongstad og Mongstadbase. Vi har verkstedslokaler industri og til skip som anløper Mongstad jonny@westpiping.no

sentralt plassert. Vi kan yte hurtig assistanse til lokal industri og til skip som anløper Mongstad24 området. Vi er tilgjengelige timer i døgnet Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet

www.westpiping.no

www.westpiping.no


Strilen

magasin 25

Tirsdag 17. november 2020

PROGRAMOMRÅDER: VG 1: • Helse- og oppvekstfag

Vi hjelper deg å lykkes!

• Bygg- og anleggsfag

VG 2: • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Byggteknikk

VG 1, VG 2, VG 3: • Toppidrett/eSport Toppidrett (nå også for yrkesfag) • Studiespesialiserende • Medier og kommunikasjon http://www.hordaland.no/arnavgs • post.ary@hfk.no

Søknadsfrist 30. mars Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer? Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en videregående opplæring? •

Elektro og datateknologi

Salg, service og reiseliv

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Påbygg til generell studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs firmapost@krokeide.vgs.no

www.krokeide.vgs.no

• Danselinjen gir deg generell studiekompetanse • Topp kvalifiserte lærere • Godt miljø

LYST TIL Å DANSE DEG GJENNOM VIDEREGÅENDE SKOLE? Eller ta studiespesialiserende i et miljø fylt med musikk og dans? Slik koronasituasjonen er nå, ser det ikke ut til at vi kan ha åpen dag i februar. Hvis det skjer endringer, vil informasjon legges ut på hjemmeside og facebook. Hvis du vil se våre elever i full aksjon, har musikk- og danselinjen planer om et storslått scenisk prosjekt i Grieghallen til våren. Her vil også info bli lagt på hjemmesiden.

Langhaugen videregående skole har to utdanningsprogram: Musikk, Dans, Drama, med tilbud i dans og musikk, og utdanningsprogram for Studiespesialisering. Mer info om skolen på www.hordaland.no/langhaugenvgs


26 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

YRKESFAGLEG    

Helse- og oppvekstfag Naturbruk og akvakultur Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon

STUDIEFØREBUANDE 

Askøy Videregående skole STUDIETILBUD • Studiespesialisering • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Helse- og oppvekstfag • Teknikk og industriell produksjon • Påbygging til generell studiekompetanse • Tilrettelagte grupper Skolen tar sikte på å åpne opp igjen Vg2 elektrofag og studiespesialiserende i Erfurt, Tyskland fra høsten 2021. VELKOMMEN SOM ELEV VED ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE! For mer informasjon se vår hjemmeside:

www.hordaland.no/askoyvgs Kontaktinfo: Søre Myrane 13, 5300 Kleppestø Telefon. 57 30 78 00. E-post: asv@vlfk.no

Kunst, design og arkitektur

TAF (fagbrev + studiekomp. m/realfag)    

TAF-HELSE TAF-MARIN TAF-RM (kokk/servitør) TAF-TIP (mekanisk)

YRKESFAGLEG

Te

Fra

Tel. 56 58 09 00, Leiro 43, 5640 Eikelandsosen. fuv.post@vlfk.no https://www.facebook.co  Helse- og oppvekstfag  Naturbruk og akvakultur  Restaurant og matfag  Teknikk og industriell produksjon

Øn

STUDIEFØREBUANDE 

Kunst, design og arkitektur

TAF (fagbrev + studiekomp. m/realfag)    

TAF-HELSE TAF-MARIN TAF-RM (kokk/servitør) TAF-TIP (mekanisk)

FØL G O S S

56 58 09 00, Leiro 43, 5640 Eikelandsosen. fuv.post@vlfk.no https://www.fa Tel. 56 58 09Tel. 00. Leiro 43, 5640 Eikelandsosen fuv.post@vlfk.no https://www.facebook.com/Fusa.vgs

Det som er viktig, er ditt valg. Vi har studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. Søknad via VIGO innen 1. mars.


Strilen

magasin 27

Tirsdag 17. november 2020

Våre bedrifter søker lærlinger fra utdanningsprogrammene: Teknologi- og Industrifag Bygg- og anleggsteknikk Håndverk, design og produktutvikling Våre lærefag finner du på www.ifos.no

Fra andre utdanningsområder har vi læreplasser i: Automatiseringsfaget - Låsesmedfaget Trebåtbyggerfaget Ønsker du mer informasjon om IFOS, ta kontakt med: Daglig leder: Sigbjørn Tarberg E-post: s i g b j o r n @ i f o s . n o Mobil: +47 473 66 807 Opplæringskonsulent: Ranveig Nordvik Toftevåg E-post: r n o r d v i k @ i f o s . n o Mobil: +47.900 83 439

Å FØL G O S S P

IFOS holder til i Damsgårdsveien 225 på Laksevåg. Les mer på: www.ifos.no

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER SØKER

LÆRLINGER i Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget Samt Tak- og Membranntekkerfaget www.bkbl.no bobergen@bkbl.no eller mobil til Kjell 915 57 453

Velkommen til WergelandGruppa og Gulen Industrihamn, ein spennande arbeidsplass! INDUSTRIEIGEDOM • BASE OG HAMNETENESTER AVFALLSBEHANDLING • FLEKSIBLE KAIANLEGG LANDSTRAUM • MGO FERSKVATN • ARBEIDSHOTELL

R PÅ E S T A VI S R! E G N I L LÆR


28 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Åsane videregående skole

• Bygg og anleggsteknikk: – Tømrer – Betong og mur – Rør • Elektro og datateknologi: – Energi og ekom – Datateknologi og elektronikk på vg2 • Helse- og oppvekstfag: – Barne- og ungdomsarbeidarfaget – Helsearbeidarfag – Helseservicefag • Sal, service og reiseliv: – Sal og reiseliv – Service og sikkerheit • Teknologi- og industrifag: – Industriteknologi – Transport og logistikk Yrkesfagleg utdanningsprogram: Vg1 og Vg2 Yrkesfag som gir autorisasjon: Vg3 Apotekteknikk Vg3 Tannhelsesekretær Vg3 Helsesekretær Påbygging til generell studiekompetanse: Vg3 Påbygging, Vg4 Påbyging Studieforberedande utdanningsprogram: Vg1 Vg2 Vg3 Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag

Anna: Kvardagslivstrening – HTH Arbeidslivstrening – HTA Bygg- og anleggsteknikk – HT Sal, service og reiseliv – HT Teknologi- og industrifag – HT Helse- og oppvekstfag – HT Lærlingopplæring Voksenopplæring Toppidrett – Olympiatoppen Vest-Norge (Bygg- og anleggsfag)

Åsane Senter 52, 5116 Ulset. Tlf: 55 95 69 00

Strilen


Strilen

magasin 29

Tirsdag 17. november 2020

UTDANNING

Mariann Hopland, kontaktlærar for Vg2 industriteknologi, meiner teori og praksis går hand i hand. 

FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

– Med praksis i bedriftene, går teorien lettare inn Utplassering i lokale bedrifter gir elevane på Austrheim vidaregåande skule verdifull praksis og eit nyttig innblikk i arbeidslivet.

P

å studieretninga byggfag har elevane brukt å ha 10 til 15 veker av programfaga som praksis ute i bedrifter. No skal også elevane på industriteknologi og køyretøy bruke meir tid på arbeidspraksis.

Smakebitar

Skulen har hausta gode røynsler frå vekene elevane har vore på utplassering. Då har

dei fått smakebitar på forskjellige yrke gjennom å delta i vanlege arbeidsdagar med daglege arbeidsoppgåver. – Det er mange yrke å velje mellom i yrkeslivet. Elevane er ikkje alltid klar over kva dei kan verte og kva vegar dei kan gå. Med ti veker på utplassering, har dei moglegheit til å prøve forskjellige ting i staden for å gjere eit feilval, seier rektor Frode Hervik til Strilen.

Teori og praksis

Mariann Hopland, som er kontaktlærar for Vg2 industriteknologi, merkar at elevane får betre forståing for pensum når dei får gjere arbeidsoppgåver i praksis ute i bedriftene. – Det er der dei verkeleg får kompetanse. Elevane får sjå kva det går i og kva dei treng, og dei lærer om spelereglar i arbeidslivet. Ved å vere med på heile prosessar, der dei lagar eller reparerer noko som har ein nytte, går teorien enklare inn. Utplasseringa er også verdifull når elevane seinare skal ut i lære, seier ho.

Rektoren deler oppfatninga av at utplasseringa er fordelaktig på fleire måtar. – Når elevane får vere ute i bedrifter, kan dei lettare gjere eit godt fundert val om kva dei skal pense seg inn på. Bedriftene får på si side gjort ei kvalitetssikring av dei som dei skal gje tilbod om læreplass, forklarar han.

Får vise kva dei kan

Å ha vore på utplassering i bedrift, kan altså tippe vektskåla i rett retning den dagen søknaden om læreplass eller fast stilling skal vurderast. – I dei lokale bedriftene vi brukar mykje, er det mange som seier at dei vi har hatt på utplassering og ser fungerer, vert høgt prioritert på ein eventuell søknad om læreplass. Dette er ein måte for elevane å selje seg inn, seier Hopland.

KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no

Elevane er ikkje alltid klar over kva dei kan verte og kva vegar dei kan gå. Med ti veker på utplassering, har dei moglegheit til å prøve forskjellige ting i staden for å gjere eit feilval Frode Hervik


30 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

YRKESLIV

Ver bevisst på val og moglegheiter, kompetanse og eigne ferdigheiter – Mange treng bistand til sjå eigen kompetanse eller korleis ein kan oppnå måla sine.

D

et seier Ellen G. Simensen som jobbar med å rettleie vaksne frå 19 år og oppover ved Ringerike karrieresenter. Ho har fleire gode råd til dei som er usikre på vegen vidare. – Karriererettleiing har til hensikt å skape ei bevisstgjering av val og moglegheiter, kompetanse og ferdigheiter og korleis ein kan nå måla sine, seier Simensen.

Satsar sjølv på ein draum

Simensen budde i Gulen då ho var lita, men har budd mesteparten av livet på Austlandet. Ho er utdanna lektor med norsk grunnfag og har master i karriererettleiing. – Eg har jobba 11 år som kontaktlærar i ungdomsskulen og vidaregåande skule og har samstundes vore rådgivar ved skulane. Dei siste to og eit halvt åra har ho jobba ved eit karrieresenter. Ho har sjølv valt å satse på ein draum og ville derfor ha ein meir «åtte til fire»-jobb. – Eg har satsa på å skrive ein krimroman, som kom ut på Cappelen Damm tidlegare i haust, og valde å gå over til ein jobb som karriererettleiar. Eg har varierte dagar då vi jobbar med å rettleie menneske i ulike livssituasjonar, fortel 45-åringen. Dette kan til dømes dreie seg om utdanningsmoglegheiter, val av jobb og retning innan yrkeslivet, bytte av jobb og det å meistre jobben. – Mange treng hjelp til å sjå kva dei sjølv er gode på, og korleis dei dette kan gjere seg gjeldande i andre yrke. Andre ønsker hjelp til å finne ut kva dei vil utdanne seg til eller korleis dei kan få formalisert kompetansen sin inn i eit fagbrev, seier Simensen.

Gode råd på nett

Det er fylkeskommunane rundt om i landet som står bak karrieresentera. Tenesta er gratis, og Simensen meiner det er viktig at både unge og eldre veit om at ho finst. – Her har folk ein stad å gå når ein er ute av skuleløpet. Eg vil òg anbefale å sjekke ut nettsida karriereveiledning. no, som er ei heilt ny nasjonal teneste. Her kan ein få digital rettleiing og informasjon knytt til opplæring, utdanning

Ellen G. Simensen hjelper folk til å finne ut korleis ein kan nå måla sine. 

FAKTA ELLEN G. SIMENSEN Alder: 45 Bustad: Ringerike, budde i Nordgulen då ho var lita ●● Yrke: Karriererettleiar i Viken fylkeskommune og forfattar ●● Sivil status: Gift, tre barn ●● ●●

Karriererettleiing har til hensikt å skape ei bevisstgjering av val og moglegheiter, kompetanse og ferdigheiter og korleis ein kan nå måla sin Ellen G Simensen

og jobb, seier Simensen. Netttenesta er offentleg og kvalitetssikra og er laga av Kompetanse Norge, eit direktorat under Kunnskapsdepartementet. Karriererettleiaren fortel at vaksne som ikkje har fullført vidaregåande skule kan vurdere vaksenopplæring. – Dei som har ein del arbeidspraksis, og som ønsker å ta eit fagbrev, bør sjekke ut praksiskandidatordninga eller den nyare ordninga «fagbrev på jobb», råder Simensen.

ERIK STØVERUD erik@strilen.no

FOTO: SILJE KARLSRUD NYHUS

FAKTA DETTE BØR DU TENKE PÅ I JAKTA PÅ EIN DRAUMEKARRIERE: Utdanning: Unge som skal søke høgare utdanning bør bruke tid på å lese studieplanar og snakke med ein studierettleiar på det universitetet eller høgskulen ein vurderer å søke til. ●● Mange skuler som tilbyr høgare utdanning har også opne forelesingar ein kan vere med på for å få eit betre innblikk. ●● Ved å gjere ein del undersøkingar om kva studiet faktisk går ut på, er det lettare å velje riktig, eller velje bort noko. I studieplanane vil ein få god oversikt over emne og kva studiebelastning ein må rekne med gjennom antal studiepoeng som gjeld. ●● Om ein er veldig usikker på val av utdanningsveg, kan eit karrieresenter bistå med rettleiing og til dømes kartlegging av interesseområde, evner og verdiar. ●● ●●

Jobbjakt: Om du er på jakt etter ny jobb, bør du bruke tid på å skreddarsy ein jobbsøknad som er meint for akkurat den arbeidsplassen du skal søke jobb. Ikkje send same søknad rundt. Arbeidsgivar vil raskt kunne sjå det manglar motivasjon og energi bak. ●● Søknaden skal seie noko meir om deg enn CVen. Kva er motivasjonen din for å søke denne jobben, kva ansvarsområde har du hatt og kva har du lært av det/kan du ta med deg inn i denne nye jobben. Altså kva kompetanse har du som passar til den stillinga du søker? ●● Fleire skriv «eg er god på å samarbeide» eller «eg er opptatt av kundebehandling», men det er betre å få fram kven du har samarbeidd med og kva det førte til, samt kva kundebehandling betyr for deg. Då vil arbeidsgivar sjå kva du tenker og meiner om noko, og ikkje berre sjå ord som ikkje får fram akkurat din kompetanse. ●● ●●


Strilen

magasin 31

Tirsdag 17. november 2020

’’

B i Tømrer Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. En ting er sikkert – jobber du som tømrer er ingen dager like!

Ønsker du deg en aktiv og variert arbeidsdag? Byggmestrenes Servicekontor AS, Opplæringskontor for tømrerfaget Kanalveien 60 A, Bergen ■ Tlf. 55 28 20 00 www.byggmesterservice.no

www.facebook.com/blitomrer

www.blitomrer.com

Yrkes- og utdanningsmessa 2020 er diverre

AVLYST på grunn av Covid-19

Service


32 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

Vi satsar på lærlingar!

www.LAB.no

Helland Elektro er ei av Nordhordlands største elektroentreprenørar innan prosjektering og utføring av elektroinstallasjonar. Vi jobbar alle med tradisjon, Sikkerhet, pålitelighet og kvalitet er viktige faktorer for å lykkes erfaring ogog kunnskap som viktige verktøy for å laga optimale innen prosessindustrier. Du kan stolefor fullt og helt på • energiel. oginstallasjon industri, landbruk bustad Veltecs spesialister innen industritjenester som et kompetent og erfarent team. løysingar på kunden sine premissar.

Veltec AS, din samarbeidspartner innen Automasjon, Energi, Elektro og Mekaniske fag Ønsker du å delta i det grønne skiftet? elektro as Da er du hjertelig velkommen til å taHelland kontakt med oss! utgjer til saman eit knippe fagfolk som alle jobbar med norway@veltec-services.com tradisjon og kunnskap som viktig verktøy for felles ideologi: oPtiMale lØYsingar PÅ kundane sine PreMissar.

Våre oppdrag omfattar nybygg/rehabilitering, privat og næringsbygg, kommunale bygg, landbruk, maritime anlegg, oppdrag innan oljerelatert industri, samt kontroll og termofotografering av elektriske anlegg.

5993 ostereidet: tlf. 56 34 4524• www.helland-elektro.no Torvhusmyrane 6, 5913 Eikangervåg • tlf. 24 56 34 30 • www.helland-elektro.no

www.LAB.no

www.LAB.no

www.LAB.no

LAB er Vestlandets største totalentreprenør med ca 500 ansatte og en omsetning på ca 3,2 mrd. Vi har et stort antall unge dyktige medarbeidere som gleder seg til å ta i mot lærlinger innenfor tømrer- og betongfaget. Hvert år ansetter vi også en rekke nyutdannede fra tekniske fagskoler, ingeniørhøyskoler og universitet. I LAB trenger vi de beste folka for å sammen kunne skape morgendagens Vestland.

LAB ENTREPRENØR AS

Kanalveien 105 B, Postboks 3 Kristianborg, 5822 Bergen. Tlf. 55 20 62 00


Strilen

magasin 33

Tirsdag 17. november 2020

NAV sitt råd til deg som er ung og skal velje utdanning: Vil du arbeide, bu og leve i Nordhordland? Då er det viktig å vite kva kompetanse næringslivet her treng. √ Det er viktig å tenkje utdanning og vere orientert om kva næringslivet i Nordhordland

tilbyr. Då er ein sikra at ein kan arbeide, bu og leve i Nordhordland.

√ For unge menneske, kan det å fullføre skulen vere det som skal til. NAV samarbeidar

tett med andre instansar for å hjelpe ungdom til å fullføre skulen.

√ Ei av NAV sine viktigaste oppgåver er å hjelpe folk å kome seg inn i – eller attende

til arbeidslivet. NAV har god oversikt over noverande og framtidige kompetansebehov i arbeidsmarknaden.

Er du usikker på kva utdanningsval du skal ta, finns det fleire gode interessetestar på www.nav.no

Tlf. NAV kontaktsenter: 55 55 33 33 - Ope 08.00-15.30 - www.nav.no

PSW Group leverer produkter og tjenester til energinæringen, både onshore og offshore PSW Group har hovedkontor på Mongstad og fasiliteter på Ågotnes og i Liverpool (UK). Selskapet jobber innen flere disipliner og har ansatte i jobber som prosjektledere, ingeniører, mekanikere, elektrikere, automatikere, industrimalere, sveisere og CNC-operatører. I tillegg har vi administrativt personell i ulike støttefunksjoner.

PSW Group er godkjent lærebedrift i følgende fagretninger: • Industrimekaniker • Sveis • Industrimaler • Elektro • Automatiker • CNC-operatør • NDT

Se vår hjemmeside psw.no


34 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Toårig fagskole for visuelle kunstfag

SØKNADSFRIST

15.APRIL www.kib.no

Strilen

Er du over 19 år og ønskjer gratis karriererettleiing? Karriererettleiing gjer deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan. Bestill time på www.karrierevestland.no og besøk oss på karrieresenteret i Knarvik. Besøksadresse: Dampen Hagellia 6, 5914 Isdalstø

Søknadsfrist: 1. mars

Kongshaug musikkgymnas «SKAPT TIL UTFOLDELSE!» – nærmere enn Personlig – Nær – Gode du venner tror! Kongshaug Musikkgymnas

Adresse: 5216 Lepsøy | Telefon: 56 30 37 80 | kongshaug.no


magasin 35

Tirsdag 17. november 2020

Du kan bli lærling til sjøs hvis du velger:

DRA TIL Vg1 TIP eller Vg1 Elektro og videre - Vg2 Maritime fag Vg1 Elektro og videre - Vg2 Elenergi og Vg3 Maritim elektriker Vg1 Restaurant- og matfag og videre - Vg2 Kokk- og servitørfag

Strilen

Habour Towage

www.bube.no

Salvage

Offshore Support

• VI HAR LÆREPLASSER!

SJØS •

Marine Works

Towage & Transport

Buksér og Berging AS, Vollsveien 4, NO-1366 Lysaker, Norway

For mer info: www.maropp.no

Tug Escort

Vg1 TIP eller Vg1 Elektro og videre

Vg1 TIP- eller Vg1 Elektro og videre Vg2 Maritime fag - Vg2 Maritime fag • Vg1 Elektro og videre Vg1 Elektro ogElenergi videreog Vg3 Maritim elektriker - Vg2 - Vg2 Elenergi og Vg3ogMaritim • Vg1 Restaurantmatfag elektriker og videre - Vg2 Kokkservitørfag Vg1 Restaurantogog matfag og videre - Vg2 Kokk- og servitørfag

Vi tegner lærekontrakt i fagene:

Matros Vi tegner•• lærekontrakt i fagene: Motormann

Matros Motormann Skipselektriker Institusjonskokk

ordland!

sen i Nordh

anningsmes

Utd Møt oss på

Vi tegner lærekontrakt i fagene:

bli lærling til sjøs hvis velger: Du kanDublikan lærling til sjøs hvis duduvelger:

• Matros • Skipselektriker • Motormann • Institusjonskokk • Skipselektriker For mer info: www.maropp.no • Institusjonskokk Vg1 Vg1 Teknologiog industrifag

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge Smedasundet 97B, 5525 Haugesund Tlf.: 52 70 89 20

Du kan bli lærling til sjøs hvis du velger:

-

- Vg2 Elenergi og Vg3 Maritim elektriker • Matros • Motormann • Vg1 Restaurant- og matfag og videre • Maritim elektriker -• Institusjonskokk Vg2 Kokk- og servitørfag

tegner lærekontrakt i fagene: For mer info:Viwww.maropp.no • Matros

Maritimt Opplæringskontor • Motormann Sør/Vest Norge

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge Smedasundet 97B, 5525 Haugesund Smedasundet Tlf.: 52 70 89 20 Følg oss på:

• •

Skipselektriker Institusjonskokk

Følg oss på: @maropp

97B, @maropphaugesund 5525 Haugesund For mer info: www.maropp.no Tlf.: 52 70 89 20

@maropp @maropphaugesund

90 000 arbeider i maritim sektor -

Utgått på dato? Ja -særlig! Maritim næring sysselsetter 90 000 mennesker i Norge hvor over 20 000 jobber på sjøen. Næringen omsetter for 140 milliarder kroner årlig. Mere og mere gods fraktes med skip, skipene blir ”grønnere” og lønns- og arbeidsforholdene er gode. Fremtiden for den norske sjømann er lys! På Skoleskipet Gann har vi følgende tilbud: VG1 Elektro VG1 TIP VG2 Maritime fag, med fordypning i dekk og maskin. Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent videregående friskole, med kristen formålsparagraf. Alle elever bor om bord i skipet, får alle måltider og er med på seilinger i inn- og utland. Vi har base på Buøy, like utenfor Stavanger. Søknad sendes på eget skjema på våre hjemmesider: www.gann.no/skole

@maropphaugesund

www.okfisk.no

finn utd m

@maropp

Våre 32 medlemsbedrifter tilbyr lærerplasser i akvakultur, fiske og fangst, matros, motormann, sjømathandler, ferskvarehandler og sjømatproduksjon.

Vg2 Maritime fag

Vi tegner lærekontrakt fagene: • Vg1 Elektro iog videre

Følg oss på:

@maropphaugesund

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge Smedasundet 97B, 5525 Haugesund Tlf.: 52 70 89 20

@maropp

• • • •

eller Vg1 Elektro og datateknologi og videre For mer info: www.maropp.no - Vg2 Maritime fag • Vg1 Elektro og datateknologi og videre - Vg2 Elenergi og Vg3 Maritim elektriker • Vg1 Restaurant- og matfag og videre Duservitørfag kan bli lærling til sjøs hvis du velger: - Vg2 Kokk- og • Vg1 TIP eller Vg1 Elektro og videre •

@maropphaugesund

Følg oss på:

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge Følg oss på: Smedasundet 97B, 5525 Haugesund Tlf.: 52 70 89 20 @maropp


36 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Lyden av Manger er musikk.

Brassband Musikkproduksjon Band: scene og studio Hiphop Artist og lĂĽtskrivar Musikk, bu og fritid

manger.fhs.no

Strilen


Strilen

Tirsdag 17. november 2020

magasin 37

Fra idé til ferdig bygg

HTB er stolt over å ha levert kvalitetsbygg I HTB har alle mulighet til å gjøre karriere - vi satser til fornøyde kunder i over 30 år!på kompetanse

Industribygg Forretningsbygg Næringsbygg

www.htb.no

HELGESEN TEKNISKE BYGG AS Valestrand, 5281 VALESTRANDSFOSSEN

SALG - ARKITEKTTJENESTER - PROSJEKTLEDELSE - PROSJEKTERING - UTFØRELSE Har du lyst til å jobbe hos oss? Send en åpen søknad til jobb@htb.no


38 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

UTDANNING

Samarbeidet held fram digitalt under korona-pandemien. Her er mange av dei som gjer sitt til at Nordhordland har rekordhøgt tal på læreplassar. Oppe f.v. rådgjevar Trine Anette Christensen i oppfølgingstenesta, dagleg leiar Nordhordland Næringslag, Vivian Kårbø, og avdelingsleiarane Rune Nesse og Patrick D'Incan på Knarvik vidaregåande skule. 

Samarbeidet mellom desse har vorte ei oppskrift på suksess Eit velsmurt samarbeid gjer at meir enn nitti prosent av elevane i Nordhordland får læreplass. – Det var ganske bra før, men det har vorte betre og betre, seier Vivian Kårbø, leiar for kompetanseprosjektet i Nordhordland Næringslag. Ho er stolt over at Nordhordland kan skilte med eit læreplasstal som er langt over landssnittet på 78 prosent. Dei gode resultata er eit re-

sultat av eit tett og langvarig samarbeid mellom skular, næringsliv, opplæringskontoret, næringslaget og oppfølgingstenesta.

Ros til bedriftene

Avdelingsleiar Rune Nesse på Knarvik vgs rosar bedriftene for deira velvilje. Gjennom utplasseringar i yrkesfagleg fordjuping (YFF), vert elevane vert kjende med fleire bedrifter, og bedriftene vert kjende med fleire elevar. Det banar også veg for læreplassar. Meir enn 70 prosent av elevane får læreplass der dei har hatt arbeidspraksis. – Bedriftene i Nordhordland og Bergen nord er fantastisk

flinke til å ta imot elevane våre. Er vi heldige, får vi ein god match. Heile samarbeidet vi har, er uvurderleg, seier Nesse. Kollegaen Patrick D'Incan, som også er avdelingsleiar på Knarvik vidaregåande skule, legg til at det ikkje berre er det private næringslivet som stiller opp. – På helsefag har vi nettopp signert ein samarbeidsavtale med Alver kommune, noko som sikrar praksisplassar for elevane. Det gjer oss trygge på at elevane vidare får tilbod om læreplassar. Det er god kvalitet på samarbeidet både med kommune og næringsliv. Knarvik vidaregåande skule

Bedriftene i Nordhordland og Bergen nord er fantastisk flinke til å ta imot elevane våre. Er vi heldige, får vi ein god match. Heile samarbeidet vi har, er uvurderleg Rune Nesse


Strilen

magasin 39

Tirsdag 17. november 2020

Avdelingsleiar Helge Dyrkolbotn og rektor Frode Hervik på Austrheim vidaregåande skule prøver igjen å få naturbruk inn som fag i skulen. FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK

r Lillian Vabø Mongstad på Opplæringskontoret for Nordhordland, Silje Osland-Grepstad i Nav Alver, leiar for kompetanseprosjektet i FOTO: SCREENSHOT FRÅ VIDEOKONFERANSE

Ønskjer naturbruk til skulen Om Austrheim vidaregåande skule får oppfylt ønskjet sitt, kan havbruksnæringa i Nordhordland få kortreist arbeidskompetanse.

s har i år sjølv vorte lærebedrift, og har to elevar i lære.

Vernar om lærlingane

Sjølv om det for tida er mykje uvisse knytt til koronasmitte og restriksjonar, opplever dagleg leiar Lillian Vabø Mongstad på Opplæringskontoret for Nordhordland at næringslivet strekkjer seg langt for å behalde lærlingane. – Koronaen gjer at det no kan vere tøft i mange næringar. Sist, då oljekrisa var som verst, vart mange permitterte og oppsagde. Men næringslivet i Nordhordland var sitt ansvar medvitne når det gjaldt å ta inn lærlingar. Få andre plassar presterte å ha så liten nedgang

i inntaket, og veldig få lærlingar vart permitterte, seier Mongstad. Dette stadfestar Silje Osland-Grepstad i Nav Alver. – Dei skånar ungdomane. Særleg dei som er eit læreløp. Det virkar som dei forstår konsekvensen av å velje vekk ungdom, for det kan medføre at dei manglar arbeidskraft når ting snur att.

– Det kjem gode tider

Før korona kom, gjekk næringslivet så godt at det nesten var mangel på lærlingar. – Det kjem gode tider att. Då er lærlingar ei billeg investering for å sikre arbeidskraft, seier ho.

For tida er det relativt få permitterte i Nordhordland. Osland-Grepstad minner likevel om at det kan vere trygt å ha ei utdanning i ryggen, så ein stiller sterkare om arbeidsmarknaden vert tøffare. – Vi ser at dei som kjem attende til oss, er dei som manglar formell utdanning eller ikkje har teke fagbrev. For dei som har fagbrev, er arbeidsløysa lik som dei som har bachelorgrad. Det viser kor viktig det er å ta fagbrev.

KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no

– Det er stort behov for kompetent arbeidskraft i oppdrettsnæringa. Det er ei stor og viktig næring i vårt område, seier rektor Frode Hervik. Det største ønskjet han har for å utvikle skulen vidare, er å etablere studiane Vg1 naturbruk og Vg2 akvakultur dei komande åra.

To nye klasser

Skulen, som i dag tel 191 elevar, har tidlegare mista studieretningane elektrofag og restaurant- og matfag. Dette ønskjer dei å erstatte med nye utdanningstilbod, der øvste prioritet er naturbruk. Om skulen får godkjent den nye studieretninga, vil det bety to nye klasser med til saman 30 elevar. I dag ligg dei næraste studietilboda for naturbruk og akvakultur i Måløy og i Austevoll.

Vinn-vinn

Å la elevane studere desse faga lokalt, er ein vinn-vinn-situasjon, meiner rektoren. – Flyttar elevane vekk for å ta utdanning, er det alltid ein fare for at dei ikkje kjem tilbake. Ei slik linje kan sikre både busetjing og arbeidskraft, seier Hervik. Også i fjor spelte skulen inn eit forslag til fylket om å få etablere havbrukslinje. Då vart det avslag. – Vi prøver på nytt i år. Kunnskapsgrunnlaget står seg, og det er solid dokumentasjon på at det er behov for eit slikt utdanningstilbod i Nordhordland. Skulen har også sendt inn eit innspel til fylket om at dei ønskjer å få ei halv klasse med tømrar og ei halv klasse med anleggsteknikk på Vg2, i staden for ei full klasse med tømrar.

KJELL ARNE STEINSVIK kjell.arne.steinsvik@schibsted.no


40 magasin

Tirsdag 17. november 2020

Strilen

Bli lærling i Framo!

Ta læretiden din hos oss Som lærebedrift har Framo til sammen over hundre lærlinger på fire forskjellige lokasjoner, og vi tilbyr opplæring i en rekke ulike fag.

I Framo er ingeniører som kan skru gull verdt. Derfor deler vi også hvert år ut stipend til lærlinger som vil studere videre.

Hver august tar vi inn nye lærlingekull, og avhengig av utdanningen varer læretiden fra 12 til 48 måneder.

Hos oss er lærlinger en rekruttering for fremtiden! Bli med på en spennende reise i Framo.

Vi tilbyr en fagopplæring av høy standard, som gir deg gode praktiske og teoretiske kunnskaper, samt et fagbrev i enden.

Vi tar inn lærlinger følgende steder:

Som lærling i Framo får du din egen lærlingeansvarlige og tett oppfølging. I alle Framo-verkstedene er det egne opplæringsceller hvor du kan lære deg de grunnleggende ferdighetene i faget.

• Framo Flatøy AS • Framo Holsnøy AS • Framo Services AS • Framo Fusa AS

framo.com/lærling

Ad_apprentice_248x365mm_2019.indd 1

2019-10-29 11:30

Profile for Letspixel

Vidare 2020  

Utdanningsavisa 2020

Vidare 2020  

Utdanningsavisa 2020