B5 Smartbo

Page 1

M J ÅT V E I T B 5 - S M A R T B O M J ÅT V E I T NYBYGG


Kari Berland 410 73 038 kari.berland@em1sr.no

DET HANDLER OM DRØMMER!

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge. Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen. For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig. For å møte dine drømmer. Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for å realisere din boligdrøm.


Prislisten er sist oppdatert 15.03.2022

Prisliste Mjåtveit B5 - SMARTBO

BRA m²

P-rom m²

Antall soverom

Etasje

D12

46

46

1

0

SOLGT

D13

46

46

1

0

SOLGT

D14

46

46

1

0

SOLGT

D11

56

56

2

0

SOLGT

D21

56

56

2

0

SOLGT

D22

46

46

1

0

2 290 000

4670

2 294 670

D23

46

46

1

0

2 290 000

4670

2 294 670

D24

46

46

1

0

SOLGT

D15

56

56

2

0

SOLGT

D25

56

56

2

0

SOLGT

E12

46

46

1

0

SOLGT

E13

46

46

1

0

SOLGT

E14

46

46

1

0

SOLGT

E11

56

56

2

0

SOLGT

E21

56

56

2

0

SOLGT

E22

46

46

1

0

SOLGT

E23

46

46

1

0

SOLGT

E24

46

46

1

0

SOLGT

E15

56

56

2

0

SOLGT

E25

56

56

2

2

SOLGT

Leilighet

Salgspris

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. Omkostninger inkluderer dokumentavgift kr. 3500, tinglysing av skjøte kr. 585 og tinglysing av pantobligasjon kr 585. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Omkostninger

Salgspris inkl. omkostninger

Status


A=3,9 da

utelys

Trær/busker

betongvegger /støttemurer

gjerde

Målsetting i meter

tt A1

22/74

1,0

r mu

9,8

terrasse +38.1 moh

+38.1

6714600

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

5

snitt B1 terreng

parkerin g under

Y= 292 519 058 X= 6 714 661 939

BRA=50%

6,0

+36. 6

Y= 292 522 129 X= 6 714 694 449

moh

vegg betong

0 +37.4

5

engsnitt A1

2 +37.0 ekke gg +36.72 tongd ok. be betongve ok.

1:12 Y= 292 517 813 X= 6 714 714 408

2 +37.0

t +34. f.asfal

45,0

13,0

avfall

1718

A10-01

Tegningsnr.:

Rev.nr:

C1 itt sn ng rre te

5

siktlin je 45 m

3moh

Prosjektnr.:

Situasjonsplan

Type tegning:

1:12

+39.5

+37.82

1:12

8,2

15,6

Y= 292 515 380 X= 6 714 726 646

22/190

+38.24

1:1 2

JS MT

sign: kontroll:

.

5

moh

2,5

Y= 292 511 777 X= 6 714 737 990

L.03

oh +34.3m

felles s lekeplas

ag erl nd llu fa

oh +34.3m

1:500, 1:750

Målestokk:

01.01.2018

r de un

Y= 292 504 711 X= 6 714 746 031

Y= 292 503 359 X= 6 714 744 843

Y= 292 497 427 X= 6 714 747 079

(A3)

1,5

Y= 292 499 666 X= 6 714 749 046

+37.41

ADKT

s.

,3 31

r de bo

st .2 rk pa gj.

k.

ring parke sykkel stk 23

ur m

joanna@tyark.no tlf. 968 36 511

Tysseland Arkitektur AS Strandgaten 19 5013 Bergen

8,2

oh m p. 3 10 4. or +3 tf lt ge fa 0,6 g s 3 by f.a

0 ,1 er ss pla

gg ve ng to be

g itt B15 in er rengsn rk ter pa

Y= 292 508 213 X= 6 714 742 046

Y= 292 501 120 X= 6 714 742 875

Dato opprettet:

3,5

oh m

Y= 292 504 621 X= 6 714 738 890

5 .2 37 s+ ru f.g

1,4

Y= 292 508 186 X= 6 714 734 834

Y= 292 515 279 X= 6 714 734 004

Y= 292 513 926 X= 6 714 732 816

22/249

Bygg C 2etg. + parkeringskjeller 10 leiligheter Uetg./parkering +34.4moh 1etg. f.støp.+37.40 moh 2.etg + 40.54 moh gesimshøyde +44.2 moh

al re ta va pri

+34.3moh

34.3 f.grus+

+

0 .4 37

Y= 292 511 687 X= 6 714 730 849

terren gsni tt D1

Y= 292 517 619 X= 6 714 728 613

15,0

10.05.2021

5.00

L.02

+38.66

tk ing 6s parker gjeste

+37.40

+37.40

1:12

+39.08

Dato revidert:

Y= 292 516 614 X= 6 714 719 981

boder r, 10 s. plasse r 10p. gget fo der by 4.3moh ing un 30,6 sfalt +3 f.a parker terr

6.72 gg +3 tongve ok. be

moh

Y= 292 518 910 X= 6 714 709 326

+36.6

27,2

37.25 f.grus+

areal privat

Y= 292 520 046 X= 6 714 704 047

Bygg B 2etg. + parkeringskjeller 10 leiligheter Uetg./parkering +34.4moh 1etg. f.støp.+37.40 moh 2.etg + 40.55 moh gesimshøyde +44.2 moh

Y= 292 521 146 X= 6 714 698 966

s.bo der

+39. 7

5,6 beto ngve gg

Utomhusplan HOVED

vei ca +3 5.0

R=6 000

øyepunkt

+34.72

+35moh

+35.0

+35.98

+35.56

+35.14

+35.5

11,2

+36.0

+36.4

+36.6

f.asfa lt +3 6.6

11p.p lass er, 11

Bygg D 2etg. + parkeringskjeller 10 leiligheter Uetg./parkering +36.7moh 1etg. f.støp+39.70moh 16,0 + 42.84 moh 2.etg gesimshøyde +46.30 moh

0

R=6 000

1,7

+38.1

+37.95

+37.95

1,5

Y= 292 522 297 X= 6 714 683 301

6,0

22/190

moh

Y= 292 521 437 X= 6 714 677 626

+36. 6

+39. park 7 erin g un der bygg et fo r

6714700

Gnr/Bnr:

senterlinje vei

1:12

10 leiligheter Uetg./parkering +35.1 moh 1etg. f.støp +38.10 moh 2.etg + 41.19 moh gesimshøyde +44.7 moh

betongv egg

f.asfalt +3 5.0

+36.85

Bygg A

1:12

4.00

22/772etg. + parkeringskjeller

bygget for 10p.p lasser, 10 s.boder

27,2

Y= 292 520 652 X= 6 714 672 452

1:12

+37. 27

Maks m.h = 10m

+38.15

5,6

1,0

Byggemelding

45,0

moh

ok. beto ngdekke +37.72 ok. beto ngvegg +37.42

27,2

3,5

g t terren s mo lpasse går/ti muren

privat area l

Y= 292 519 842 X= 6 714 667 113

+37. 69

f.grus+37. 95

1:12

siktlinje 45m

gjestepa rkering 17 stk.

moh

Y= 292 521 156 X= 6 714 655 890

+38. 15

+38.15

5

felles ass lekepl

L.01

2,5

31,5

f.gru s+3 9.55 moh

5terr

Fase:

o_Veg 2

2,5

f.asfalt +3 5.0

1,7

Y= 292 518 306 714 656 979 Y= 292X= 5186 568 X= 6 714 656 282

6,6

+38.15

+38.15

22/37

12,1

7.4 ok.+3 7.4 ok.+3

Fil: Z:\1718 Mjatveitmarka B5\1718 Mjatveitmarka B5 skisseprosjekt 33.pln

sykkel par kering 27stk

Y= 292 541 397 X= 6 714 630 916

6 14 154 6 53 639 2 29 714 Y= = 6 X

es ss lpa e ti yd hø

1,2

+37.95

ok. beto ngvegg +37.42

felles uteopph olds areal overdek ket 4p.plas parkering for ser, 4 s.b Y= 292 536 416 oder 3,0 X= 6 714 640 934

Y= 292 532 303 X= 6 714 641 557

33,4

7,6

1:12

Bygg E 2etg. 10 leiligheter 1etg. f.støp +38.30 moh 2.etg + 41.44 moh gesimshøyde +44.9 moh

,2 27

+37.4

Gangveg

Y= 292 541 245 X= 6 714 629 910

58,4

engs nitt D 1

5terr

oh 5m 8.1 +3 rus f.g

5

1 itt E gsn en terr

5,2

Mjåtveitmarka, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka 16 AS

E1

5terrengsni

t snit ng rre

3,2

6,2

Mjåtveitmarka B5

4

5te

292500

g Ve

5.00

5,0

tomt: ca 9460m2

L.01

9,4

Høydekurve

Planneringshøyder terreng

Adkomst/innganger

bekk

renovasjonsanlegg med postkasser

felles lekeplas

Asfalt/kjørevei

gangvei asfaltert

singelrenne 30cm

grus

garasje anlegg/carporter

Private hager

B6-fs

P

Terrasse dekke

Pu1

+45,0moh

A=4,3 da

B7-ks

Takutstykk

gangvei

A=9,7 da

Bygg

1,0

5 Leilighetsbygg

25stk 50stk

C1 itt sn ng rre te

BYA Bygg

1:500

Total BYA bolig: 2884m2

f_SVG1

BYA per bygg: 375.6m2 Total BYA bygg:1878m2 BYA annet BYA terrasser: 472m2 BYA carport : 84m2 BYA overflate parkering: 450m2 total BYA annet: 1006m2 ( av dette åpent 450m2)

292500

3296m2

9460m2

tomteutnytting (BRA) = 35%

Bebyggelse areal:

Tomt: 5

Tillatt tomteutnytting (BRA) = 50%

Total BRA parkering/carporter: 524m2

Carport : BRA 74m2 BYA - 84m2 Overflateparkering BRA (18m2x 25)450m2

Universell tilgjengelig 5% = 4 p-plasser Krav p-plasser 1,5 pr hus = 75

P-plass overflate/gjest: P-plass leilighet:

Total BRA bolig: 2772m2

BRA bolig: 2x 250x2=500m2 BRA annet : 54.4m2 Total BRA per bygg: 554.4m2

Antall leligheter per bygg: 10 Total: 50 leiligheter

Friområde

Regulert Byggegrense

m ur tilp as se sm ot na bo

6,1

13,4

5,0

oh 5m 38.1

6,8

1:1 2

13,0

6,1

14,8

5,0

3,7

terrengsni tt A2 1,0

22/18

14,8

22/148

Tomt

+37.4

tt A2

6.72 gg +3 tongve ok. be

5terrengsni

1,0 11,5

der s.bo

5

14,8

5 er, 5 bil 2 itt E gsn en terr 17,4

1,5

for ort: carp 1,8

.15 +38 falt f.as naturstein smur

g derla fallun

7.25 ok. +3

ok. beto ngvegg +37.95

2,4 1,0

+35.0

s+ f.gru 10,1

6,0

5

o_F1

engs nitt D 2

C2

1:12

2,4

5

2 1:1 4 med seter

1:12

terren gsni tt D2

1,8

7.4 +3

1:12

e husk vippe

6,2

4,0

2 1:1

3,0

6,9

10

,8 14

,0 13

1:12

B5-ks

1,0 3,5

ok.+ 36.6

2 1:1

,8 14

1:12

,5 11

ok. +36.83

11,5

1,8 1,5

34,0

,4 17

M.m.h = 9m

1,5 13,0

oh 5m 8.1 +3 rus f.g 6,0

snitt B2 1:1 2

5terreng 1,1

bus stop p

5 itt sn ng rre te

o_Ve g1

eg f_V

fort au

itt sn ng rre te C2

5

6,0

5,0

snitt B2 terreng

5


6


Illustrasjon fra 1. etasje til venstre. Foto fra stue og bad i 2. etasje i bygg C tatt like før overtagelse.

7


8

9


10


Informasjon om prosjektet

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 322, bnr. 276 i Alver kommune. Bygget er seksjonert. Seksjonsnummer er fastsatt for hver leilighet. PRIS

Pris fra 2 240 000 til 2 550 000 Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når SELGER

selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til

Navn: Mjåtveitmarka B16 AS

prislisten.

Adresse: C/O BM Hitland AS, Midtunheia 2, 5224 NESTTUN Org.nr: 912802604

OMKOSTNINGER

Omkostning pr. bolig fremgår av side 1. PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET/GENERELL ORIENTERING

På Mjåtveit kan du nå kjøpe din første bolig, eller en mindre, ny og enklere bolig enn det du har fra før. Med dette prosjektet ønsker utbygger å tilby bolig til alle. Standarden er god, med praktiske planløsninger som utnytter arealet godt. Du kan selvfølgelig gjøre endringer og tilvalg hvis du ønsker, slik at du får satt ditt personlige preg på leiligheten. Endringer og tilvalg kan gjøres når man kjøper tidlig i prosjektet. I Smartbo vil felleskostnadene ligge på ca 1000,- pr. mnd for 2-roms og 1300,- for 3-roms. Dette inkluderer også internett/kabel-tv (les mer om fellesutgifter i prospektet). Se gjerne boligvelger på www.b5smartbo.no og ta kontakt med megler for visning. Leilighetene selges til fastpris og "førstemann til mølla" prinsippet, så ta kontakt hvis du er interessert.

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: 1. Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5 % av andel tomteverdi (se prisliste) Kr. 3.500,- pr. leilighet 2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,3. Tinglysingsgebyr for pantedokument kr 585,Det kan bli aktuelt at det betales inn kr. 20 pr. kvm BRA som startkapital til sameie i forbindelse med overtagelse. Oppstartskapital innbetales da sammen med kjøpesum, og vil bli overført til forretningsfører/sameie når sameiet er etablert og megler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Oppstarts kapital dekker blant annet gebyrer til registrering av sameie i Brønnøysund Det tas forbehold om endring av offentlige gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

Prosjektet B5 Smartbo har en flott og solrik beliggenhet på Mjåtveitmarka. Bor man i Mjåtveitmarka har man kort avstand til det meste av servicetilbud. Kort avstand til butikk, legekontor, treningssenter og servicetilbud ved Frekhaug Senter. For et større utvalg kjører man til Knarvik Senter på under 10 minutter. Gangavstand til busstopp. Entrè, stue/kjøkken, bad og 1. eller 2 soverom (se tegninger)

FELLESKOSTNADER Felleskostnadene fordeles vanligvis etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 23. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter. Felleskostnadene antas å bli ca kr 20,- pr. kvm BRA pr.

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

mnd.

www.b5smartbo.no Felleskostnadene skal blant annet dekke forsikring av ADRESSE

Mjåtveit B5 - SMARTBO Mjåtveitmarka 11-19, 5918 FREKHAUG

bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer, forretningsførsel , grunnpakke fra Canal Digital og evt. andre driftskostnader. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkelte sameiebrøker. Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige


felleskostnader:

skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold,

-Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten

brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge

-Innboforsikring for den enkelte sameier

fristen for overtakelse.

-Kommunale avgifter (faktureres direkte fra kommunen, til den enkelte seksjonseier)

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

Det vil bli inngått avtale med Canal Digital om levering av fiberkabel. Det leveres tv/datauttak, samt nødvendige

Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger

stikkontakter i boligene. Abonnement med Canal Digital

mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.

tegnes av sameiet og grunnpakke inngår i fellesutgiftene.

All informasjon er godkjent av selger.

Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Mjåtveitmarka

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og

velforening. Mjåtveitmarka velforening er beboere

prisliste.

innenfor reguleringsområdet (både eksisterende og fremtidig utbygging) Velforeningen skal se på området

OVERTAKELSE FOR BYGG D OG E

som en helhet og ta opp saker i nærmiljøet ut fra de behov

Antatt ferdigstillelse vil være 4. kvartal 2022.

og ønsker som beboerne har. Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den BETALINGSBETINGELSER

avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren

Fast pris for alle enhetene - se prisliste.

skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte

Kjøper skal innbetale 100.000,- straks garanti etter Buofl.

overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14

§12 er stilt. Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1

kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra

i samsvar med Bustadsoppføringslova §12

det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova §18.

Resterende del av kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtakelsesdato. Finansieringsbevis/bekreftelse på

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger

hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter

ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

kontraktsignering.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er

Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om

betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.

forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er

All innbetaling er å anse som depositum iht.

gjennomført.

Bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter Bustadoppføringsloven § 47, da vil

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og

beløpet anses som forskudd.

overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de

Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om

øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og

forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt

OFFENTLIGE FORBEHOLD

foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme

Prosjektet er godkjent av Alver kommune.

gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

SELGERS FORBEHOLD

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt

Selgers tar ingen forbehold.

det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen

Forsinket levering.

er overført.

Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av koronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle

kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at

innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er

det gir kjøper rett til dagmulkt.

betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen

kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova.

blir gjennomgått/befart samtidig som boligens

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som

driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått.


Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres

males – vegger males i farge hvit/grå.

innen rimelig tid. På bad leveres det badromspanel fra Fibo eller tilsvarende Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være

type Legato/colour på veggene og sorte fliser i størrelse

byggerengjort.

20x20 på gulvet. Hvit heldekkende vask og 60 cm og baderomsmøbel med hvit front. På badet blir det opplegg

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god

for vaskemaskin.

margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli

Innvendige dører leveres i typen slette hvite.

ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato. Kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter fra Aubo. AREALANGIVELSE

Mellom over og underskap blir det levert synlige plater i

P-rom: Fra 46 til ca 56 kvm

finer (se illustrasjon). Det følger ikke med hvitevarer til

S-rom: 2,5 kvm sportsbod for 2-roms og 5 kvm for 3-roms

kjøkken.

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er

Garderobeskap på soverom leveres i slett hvit utførelse,

angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innvendig

100cm kombiskap pr. sengeplass.

målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder, rørføringer og sjakter. P-ROM er BRA

Se leveransebeskrivelse datert 24/08-21 fra selger.

fratrukket innvendig bod/sekundærrom. S-rom er inkludert vegger mot tilliggende rom. Mindre avvik fra oppgitte arealer i de enkelte rom vil kunne forekomme.

ANTALL SOVEROM

1-2

Arealer for boliger, balkonger og terrasser er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om

ETASJE

mindre avvik blant annet som følge av at prosjektet per i

Bygget består av 2 etasje over parkeringsarealet/carport

dag ikke er detaljprosjektert. Eventuelle mindre avvik i oppgitt areal gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

EIERFORM

Eierseksjon

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er

BOLIGTYPE

oppmålt etter tegninger datert 12.03.21

Prosjektert eierleilighet

Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. INNHOLD

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte bolig.

SAMEIEBRØK

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 29. BYGGEMÅTE

Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes plate i betong på fylling. Etasjeskillerover carporter utføres i betong. Etasjeskillere mellom boenhet vil bli utført i

STANDARD

massivtre. Yttervegger utførs med massiv tre.

Konstruksjon: Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes plate i betong på fylling. Etasjeskiller over carporter utføres i betong. Etasjeskillere mellom boenheter vil bli utført i tre. Yttervegger leveres som isolert bindingsverk av tre. l Yttertak leveres som taksperre, isolert med folietekking i farge grå. Se også leveransebeskrivelse. Leilighetene får god standard. På gulvene leveres det 3stavs parkett i lys eik/ask (13 mm) I entrè leveres fliser i antrasit grå 33x33 cm. Innvendige vegger vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Vegger sparkles og

BYGGEÅR

Bygging starter høsten 2021. Forventet ferdigstillelse for bygg D og E er 4. kvartal 2022 TOMT

Tomteareal pr i dag er ca. 8.235 kvm på eiet tomt. Sameiets totmt forventes å bli ca 6.840 kvm når alle bygg er fradelt. Sameiets tomt vil bestå av interne veier, gjesteparkering, lekeområde, felles terrasse og grøntområde. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.


Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

blir valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke

kommunen.

som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det

eiendomsmeglingsloven.

angitte areal ikke er oppmålt enda. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den PARKERING/GARASJE

enkelte bruksenhet, skal hovedsakelig fordeles mellom

Det leveres plass til en bil i carport.

sameierne etter sameiebrøken.

I bygg D vil alle ha parkering i carport under boligen. I bygg E vil E21 ha parkering i bygg D og de andre

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER

leilighetene vil ha parkering i bygg A.

Forholdsvis flat tomt med grøntareal, gjesteparkering, lekeplass og interne veier.

Om man ønsker El-uttak til bil så kan det bestilles hos

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller

utbygger. Pris for El-uttak er ca 18 000,-.

innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Gjennomgang av fellesarealer vil bli gjennomført med

TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller

sameiets styre etter overtakelse av boligene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved gjennomgang av fellesarealene.

tilleggsarbeider: Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer

utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av

b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller

utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av

c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i

boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i

forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller

overtakelsesprotokollen.

tilleggsarbeidet.

Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de

ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil

kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de

forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig

endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen.

bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren

Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også

kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på

for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

FELLESKOSTNADER

Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg

felleskostnader.

og endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister for tilvalg og endringer kan være utgått på

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets

avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i sitt

felleskostnader. Etter ferdigstillelse plikter selger å betale

kjøpetilbud dersom det er en forutsetning å kunne gjøre

felleskostnader på usolgte leiligheter.

endinger på selgers leveranse. Felleskostnadene antas å bli ca kr 20,- pr. kvm BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av SAMEIE/FORETTNINGSFØRER

fellesarealer, forsikring av bygg og andre driftskostnader.

Forretningsfører: BOB BBL

Det tas forbehold om at kostnadene kun er stipulerte og basert på erfaringstall. Kommunale avgifter blir fakturert

Selger har på vegne av sameie anledning til å stifte og å

direkte av kommunen.

inngå bindende forretningsføreravtale med 6 mnd oppsigelse.

Seksjonering kan ta noe tid som følge av lang

Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre

saksbehandlingstid i kommunen og vil muligens foreligge


en tid etter overtakelse.

ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Eierforholdet reguleres av «Lov om eierseksjoner». Det

12.04.1962 - Dokumentnr: 1761 - Registrering av grunn

gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av

Knr:1256 Gnr:22 Bnr:6

fritidsbolig. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har

04.10.2019 - Dokumentnr: 1172300 - Arealoverføring

fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen.

Areal overført til: Knr:1256 Gnr:22 Bnr:190 Vederlag: NOK 0

VELFORENING

Omsetningstype: Uoppgitt

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening/sameie. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter. Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen.

04.10.2019 - Dokumentnr: 1172322 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:1256 Gnr:22 Bnr:190 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Uoppgitt

14.10.2019 - Dokumentnr: 1209066 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1256 Gnr:22 Bnr:273 Elektronisk innsendt

Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for Sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

REGULERINGSFORHOLD

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til

Kommer inn under kommuneplan for 2015-2026 for

megler.

Meland Kommune. Eiendommmen ligger i et område regulert til boligformål, friområde og vei. ArealplanID

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som

125620060002

plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert

Boligen ligger i et område regulert til boligformål.

selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil

drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m.

også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Fra hovedbølet som eiendommen og boligen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale

AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI.

oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller

vederlag og erstatning i samsvar med

midlertidig brukstillatelse foreligger.

Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer

Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting

all risiko ved avbestilling.

og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.

HEFTELSER/SERVITUTTER

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom

På eiendommen er det tinglyst følgende

avbestilling vurderes.

servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

På eiendommen er det tinglyst følgende

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og

servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel

kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående


varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

Bustadoppføringslova § 3.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to

oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og

boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet.

Dersom et erverv har funnet sted i strid med

Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis

eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte

beplantning, innredning, møbler, omfang av

overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper

kjøkkeninnredning, tekst og andre ting – som ikke

likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og

nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å

oppgjør til selger vil finne sted tross manglende

anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik

overskjøting.

kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig I B5 Mjåtveit Smartbo er noen av byggene bygget i

til eget bruk.

massivtre. Illustrasjonene viser derfor noen innvendige vegger og tak i massivtre. Sjekk leveransebeskrivelsen for å

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta

se om det gjelder den leiligheten du ønsker.

ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig

Hus D og E bygges ikke i massivtre. Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet. Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

GARANTIER

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens

selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

ENERGIMERKING

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke

oppfylle plikten ved å garantere for energi- og

kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.

oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved


ferdigstillelse.

videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av

Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som

Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle

kjent er tidlig i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen

vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også

strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste

medfører garantistillelse.

boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som tilfredsstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom

OPPVARMING

på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å

Det leveres varmekabler på bad og under fliser i

sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med

vindfang/entrè. I stuen og på soverom leveres panelovn.

megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale

ADGANG TIL UTLEIE

om kjøp inngås.

Boligene kan leies ut til boligformål. Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN

styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om

HANDEL

hvem som er ny eier/leietaker. Kan ikke nektes uten saklig

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot

grunn.

hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner

megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

utover generelt krav om radonmåling ved utleie. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å Eierseksjonsloven § 24 beskriver begrensinger vedrørende

foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder

korttidsutleie av boligseksjoner.

plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på

Det er inngått en avtale med Canal Digital/Telenor om

kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan

leveranse av en kollektiv, grunnpakke Komplett som

gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med

inneholder både TV og Internett.

gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse. Formuesverdien er blant annet avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon. Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til kommunen. VEI, VANN OG AVLØP

Det vil bli privat anlegg frem til offentlig nett. Alle arbeider

"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

og kostnader er inkludert i kjøpesummen. BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr på kr. 50.000,-. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler. Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/investor med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. For bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.


SELGERS SANKSJONER

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av

OPPDRAGSANSVARLIG

kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes

Megler: Kari Berland

oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger

Tittel: Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF

rett til å heve kontrakten.

Telefon: 41073038

Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen

fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder

Adresse: Postboks 1073 Sentrum, 5809 BERGEN

betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet

Telefon: 915 02 070

skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om

Org.nr.: 919 622 369

tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd

E-post: nybyggbergen@em1sr.no

bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten,

www.eiendomsmegler1.no

jfr. Buofl. § 57 andre ledd. Oppdragsnummer prosjektmaster: 2706180058 TVISTER

Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved boligens verneting. FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver. VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. VEDLEGG

Tegninger datert 12.03.21 Reguleringsplan med bestemmelser Basiskart/situasjonskart datert 17.07.20 Seksjonsbegjæring tinglyst 01.07.21 Leveransebeskrivelse datert 24.08.21 Grunnbok datert 25.08.21 Bustadoppføringslova Forslag til vedtekter og budsjett 23.06.18

Oppdatert dato: 15.03.2022.


hus D N

10m

1m

Målestokk 1:200

Terrasse 10,0 m2

Terrasse 10,0 m2

Terrasse 10,3 m2

Terrasse 10,4 m2

Terrasse 10,3 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

Soverom 9,9 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2 Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

7

8

9

17

16

15

11

14

13

12

17

Entre 2,7 m2

11

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

12

Soverom 10,1 m2

Soverom 7,3 m2

W

Bad 5,4 m2

14

W

Bad 5,4 m2

13

W

Bad 5,4 m2

Bad 5,4 m2

15

Soverom 7,3 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

16

2 etg.

W

Bad 5,4 m2

Svalgang 32,0 m2

2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

W

Soverom 10,1 m2

Soverom 9,9 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

17

16

15

11

14

13

12

17

Entre 2,7 m2

Soverom 7,3 m2

W

Bad 5,4 m2

2

3

4

5

6

7

9

1

s.b D21

s.b D25

5,0 m2

5,0 m2

s.b D22

s.b D23

s.b D14

2,5 m2

3,2 m2

2,5 m2

U etg.

2,5 m2

Dato: 12.03.2021

P. D15

P. D12

P. D13

P. C24

P. D21

P.D25

P. D22

9

s.b D24

8

2,5 m2

7

2,5 m2

leil.D15

P. D23

P. D14

10

s.b D12 s.b D13

5,0 m2

6

s.b D15

5,0 m2

leil.D14

5

s.bod D11

leil.D13

4

leil.D12

3

leil.D11

2

8

18O x 173 17I x 253

1

10

18O x 173 17I x 253

11

W

Bad 5,4 m2

12

W

Bad 5,4 m2

14

Soverom 7,3 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

13

Stue/Kjøkken 26,0 m2

15

1 etg.

W

Bad 5,4 m2

16

3

4

5

6

7

9

1

leil.D25

uteplass 10,0 m2

P. D11

10

6

leil.D24

5

leil.D23

4

leil.D22

3

leil.D21

2

8

18O x 173 17I x 253

1

10

18O x 173 17I x 253


leilighet type D 2 roms, 2etg. BRA: 46m2 P-rom: 46m2

Terrasse 10,3 m2

leiligheter D22, D23, D24

N

1m

5m

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Målestokk 1:100

W

Bad 5,4 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


leilighet type D 2 roms, 2etg. BRA: 46m2 P-rom: 46m2

Terrasse 10,3 m2

leiligheter E22, E23, E24

N

1m

5m

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Målestokk 1:100

W

Bad 5,4 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,0 m2

uteplass 10,2 m2

uteplass 10,0 m2 Stue/Kjøkken 28,0 m2

Stue/Kjøkken 28,0 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 9,9 m2

Entre 2,7 m2

Soverom 10,1 m2

Entre 2,7 m2

11

17

16

15

14

13

12

3

2

1

6

5

4

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dato: 12.03.2021

18O x 173 17I x 253 10

10

18O x 173 17I x 253

11

Soverom 9,9 m2

13

Entre 2,7 m2

12

Soverom 9,9 m2

Soverom 7,3 m2

17

Entre 2,7 m2

Bad 5,4 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

16

Soverom 10,1 m2

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

15

Stue/Kjøkken 26,0 m2

Bad 5,4 m2

14

Bad 5,4 m2

Soverom 7,3 m2


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

MJÅTVEIT “B5 SMARTBO” BYGG D OG E LEVERANSEBESKRIVELSE REVIDERT 24.08.2021

1


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

LEVERANSEBESKRIVELSE MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

UTARBEIDET:

Bergen 24.08.21

UTBYGGER:

Mjåtveitmarka B16 AS. Organisasjonsnummer 912 802 604.

EIENDOM:

Mjåtveit “B5 SMARTBO”, 5918 FREKHAUG.

MATRIKKEL / GRUNNDATA: Gnr. 322, Bnr. 276 i Alver Kommune. TYPE EIENDOM: Selveiende leiligheter. GENERELT:

Prosjektet Mjåtveit B5 Smartbo består av totalt 50 boenheter, fordelt på 5 bygg. Det er lagt opp til trinnvis utbygging. Byggetrinn 1 (bygg B) – ferdigstilt. Byggetrinn 2 (bygg A) – ferdigstilt. Byggetrinn 3 (bygg C) – ferdigstillt. Byggetrinn 4: Hus D Hus E

10 stk leiligheter 10 stk leiligheter

Denne leveransebeskrivelsen gjelder kun for byggetrinn 4. DIVERSE:

Boligene selges etter lov om oppføring av boliger (Bustadoppføringsloven). Utbygger vil stille garantier etter bustadoppføringsloven.

PRISER:

Prisliste for de enkelte boliger kan fås ved henvendelse til megler. Utbygger gjør oppmerksom på at prisene kan justeres underveis for usolgte boenheter.

SAMEIET / BESTEMMELSER: Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet av utbygger. Sameiet vil senere kunne endre på vedtektene på vanlig måte. Det tas forbehold om å gjøre endringer i vedtektene frem til overtagelse av boligene i prosjektet. GODKJENNELSE / FERDIGATTEST: Byggene vil bli levert med brukstillatelse. Ferdigattest utskrives når alle boligene er ferdigstilt. 2


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

SEKSJONERING: Boligene er selveierleiligheter i et eierseksjonssameie. Den enkelte bolig utgjør en seksjon. Hver bolig får en utvendig sportsbod, samt en biloppstillingsplass. Utbygger vil på en hensiktsmessig måte tilordne boder og parkeringsplasser til hver bolig enten som tilleggsareal eller som en rett i fellesarealet. Areal som ikke inngår i den enkelte seksjon slik som interne veier og gjesteparkeringsplasser vil utgjøre fellesareal i sameiet. For leiligheter på bakkeplan er det private hager. For leiligheter i plan 2 er terrasser private. FELLESUTGIFTER: Den enkelte seksjon vil få en sameiebrøk basert på boligenes innbyrdes areal. Fellesutgiftene fordeles etter denne sameiebrøken. Det er ikke utarbeidet et budsjett. Kostnadene i sameiet vil avhenge av det budsjettet som sameiet vedtar ved oppstart. Utbygger vil innkalle til det første sameiemøte hvor det velges et styre. Sameiet vil deretter avgjøre nivået på fellesutgiftene. Felleskostnadene skal typisk dekke felles forsikring av bygg, strøm i fellesarealene, drift av sameiet, TV/internett grunnpakke fra Canal Digital, snømåking og eventuelt avsetning av midler til fremtidig vedlikehold. Utbygger vil for sameiets regning inngå avtale med forretningsfører BOB BBL om konstituering av sameiet og forretningsførselen for sameiet det første året. Dette for å lette arbeidet for styret. Forretningsfører er avhengig av informasjon om kjøpers personnummer. Kjøper er innforstått med at megler vil opplyse forretningsfører om denne type informasjon. Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen til den enkelte beboer. KONSTRUKSJONER OG MATRIALER: Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes plate i betong på fylling. Etasjeskiller over carporter utføres i betong. Etasjeskillere mellom boenheter vil bli utført i tre. Yttervegger utføres med isolert bindingsverk av tre. Yttertak leveres som taksperr, isolert og med folietekking i farge grå. Det leveres fabrikkmalte trevindu med utvendig trekledning. To - lags argon isolerglass med U-verdi på 0,8 w/m2. Vinduene leveres malt i farge grå på innside og farge grå på utside. Vi gjør oppmerksom på at dogg kan oppstå utvendig på glassene på kalde dager, dette med bakgrunn i at glassene leveres med god U-verdi. 3


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

Bygningene er illustrert som trebygg, grunnet i fremtidig fleksibiltet og ikke minst tre som fornybar ressurs. Tre har mange positive egenskaper, som fleksibilitet ved bygging, gode og sunne detaljer samt at det gir bygget en varm karakter. På fasader leveres det trekledning type dobbelfalset, grunnet og malt fra fabrikk – toppstrøk påføres på stedet – farger fastsettes av arkitekt ved detaljprosjektering. På svalganger leveres det plater på fasade., Utvendig rekkverk over carport, samt kledning på frittstående carporter leveres som stående kledning – dobbelfalset i type Royal grå/brun eller malt kledning. Hjørnelister og dekkbord leveres «trimmet» og i slank utførelse. Utvendig beslag, renner, takhatter og nedløp leveres i colourcoat / aluminium, farge fastsettes av arkitekt. OVERFLATEBEHANDLING VEGGER: STUE/KJØKKEN: Innvendige vegger i stue/kjøkken, vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Vegger sparkles og males – vegger males i farge hvit/grå. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, uisolert. SOVEROM/GANG: Innvendige vegger på soverom og gang, vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Vegger sparkles og males – vegger males i farge hvit/grå. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, uisolert. BAD: Innvendige vegger på bad vil bli utført med stenderverk av tre/stål. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, isolert. Vegger leveres med baderomspanel fra Fibo eller tilsvarende type Legato / Colour.

4


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

OVERFLATEBEHANDLING HIMLING: 1 plan: Det leveres himling med gipsplater i alle rom som sparkles og males. Overgang mellom tak og vegg leveres listefri. 2 plan: Det leveres himling med gipsplater i alle rom som sparkles og males. Overgang mellom tak og vegg leveres listefri. Annet: Himling i entre mot kjøkken og bad leveres med gipsplater som sparkles og males. Overgang mellom tak og vegg leveres listefri. Kjøper vil måtte påregne at det vil fremkomme riss i overganger mellom tak og vegg over tid. I rom som baderom og vindfang vil himling kunne bli ekstra nedforet, overflate av malt gips. Grunnet tekniske føringer. Lokale nedsenkninger og innkassinger for fremføringer av tekniske installasjoner vil også kunne forekomme i andre rom, for fremlegg av tekniske føringer.

OVERFLATEBEHANDLING LISTVERK: Lister rundt dører leveres i dimensjon 10x58mm ferdig fabrikkmalt, i farge hvit. Innfesting av disse vil således være synlig. Rundt vinduer og balkongdør leveres det listefritt (smyglist) på innside. Gulvlister leveres i dimensjon 10x58mm ferdig fabrikkmalt, i farge hvit. Innfesting av disse vil således være synlig. GULV:

På underlag av sponplater / plasstøpt betong leveres følgende overflater på de ulike gulv. STUE/KJØKKEN/SOVEROM: Det leveres 3 stavs parkett type lys eik/ask, 13mm tykkelse i alle tørre rom som stue, kjøkken, soverom og del av gang. BAD: Det leveres keramiske fliser på gulv størrelse 20x20 cm i sort utførelse. Flistype Bien Black Diamond matt eller tilsvarende lys grå. Fliser legges på isolert påstøp med gulvvarme i alle bad. Dusjnisje senkes ned og det leveres flisformat som ivaretar fall til sluk. Fliser legges i rommets lengderetning.

5


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

Det leveres sokkelflis i lik utførelse som gulvflis. ENTRE/GANG: Det leveres keramiske fliser 33x33cm, flistype Bien Asya Antrasit Grå eller tilsvarende i brun farge i del av gang slik det fremkommer av plantegning. Fliser legges på lavtbyggende påstøp med gulvvarme i del av gang/entre. Fliser legges i rommets lengderetning. DØRER:

Ytterdører leveres med glassfelt i dørblad. Farge på dører etter anvisning fra arkitekt. Listverk og tilsetning rundt hovedinngangsdør leveres med listverk og tilsetning i lik farge som dørblad/karm, eventuelt i hvit farge. Øvrige innvendige dører i leilighetene leveres som slette hvite dører med flat terskel, spalte under og standard hvite hengsler. Karmer, tilsetninger og listverk leveres ferdig fabrikkmalt og listinnfesting blir synlig.

SKAP OG INNREDNING PÅ KJØKKEN OG SOVEROM: KJØKKEN: Det leveres kjøkkeninnredning med hvit overflate, standard prosjektleveranse i tråd med perspektivtegninger fra kjøkkenleverandør. Det er inngått avtale med kjøkkenleverandør som ivaretar leveranse av kjøkken og garderober. Den enkelte boligkjøper kan avtale møte med kjøkkenforhandler for å tilpasse kjøkkenet til sin bolig. Ved endring av kjøkken gjøres dette med valgte kjøkkenleverandør, enten innfor oppsatt ramme eller ved tilvalg utover ramme. Den enkelte boligkjøper står fritt til å velge standard kjøkken eller avtale endringer direkte med valgt kjøkkenleverandør. Kjøkkentegning pr. boligtype angir omfang av innhold i leveransen. Kjøkkenhette leveres som type Brasserie – E eller tilsvarende. Kjøkkenhette i moderne utførelse og med meget effektiv os - oppfang. Det blir levert kjøkkenbatteri, magnetventil og det blir tilrettelagt for oppvaskmaskin på hvert kjøkken.

6


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

Mellom over og underskap blir det levert synlig plate i finer som illustrert på bildet av kjøkken, se under. Det følger ikke med noen form for hvitevarer til kjøkkenet.

Illustrasjon av kjøkken som leveres I prosjektet. NB! Hvitevarer inngår ikke I leveransen. Kjøkkenhette blir leveret type Brasserie – ikke vist på illustrasjon. Blandebatteri levers i blank farge som standard. Ikke sort som illustrert. Det kommer kasse over kjøkken for rør til ventilator. GARDEROBE: Garderobeskap på soverom leveres i slett hvit utførelse, 100cm kombiskap pr. sengeplass. Garderobeskap leveres av kjøkkenleverandør, og for dem som ønsker å oppgradere skap til for eksempel skyvedørsgarderober eller lignende kan avtale dette med valgte leverandør. Det leveres 3 stk meterskap i skaprekke i gang/entré pr. bolig. SKAP OG INNREDNING PÅ BAD OG WC: BAD: På bad vil det bli montert 60 cm baderomsmøbel (skap) med heldekkende vask, hvite fronter, speil med lys langs sider og servantbatteri. Vegghengt toalett i kasse eller innfelt i vegg, med rørskap montert over toalett. Det leveres dusj garnityr/batteri og spikerslag for dusjvegger. Dusjvegger leveres ikke. Dette kan tilbys som kundetilvalg om ønskelig. 7


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

Det leveres opplegg for vaskemaskin. Varmvannsbeholder plasseres på vegg under taket, og det legges til rette opplegg for vaskemaskin på gulv under varmtvannsbereder. Det presiseres at utstyr som vaskemaskin på bad ikke inngår i leveransen.

UTVENDIG BODER: Det følger med 1 stk utvendig bod pr. leilighet. Bodene blir levert uisolerte. Utside leveres kledd med kledning på vegger. Tak leveres med ubehandlet panel / betong. Ubehandlet betong eller asfalt på gulv. TERRASSER: LEILIGHETER: Leilighetene i både plan 1 og 2 leveres med terrasser i tråd med plantegning. Terrassene leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse 28x120mm. Det leveres ikke rekkverk til terrasser på bakkeplan, for terrasser i plan 2 leveres det spilerekkverk i aluminium / stål. Mellom leiligheter leveres det skillevegger i tre, med kledning som på fasader.

TEKNISKE INSTALLASJONER: OPPVARMING: Det leveres varmekabler på bad med egen termostat. I vindfang leveres det varmekabel under fliser. Det leveres 1 stk panel ovn pr. soverom, samt 1 panelovn i stue. VENTILASJON: Det leveres balansert ventilasjon med temperaturvirkningsgrad 80 %, til alle boenheter. Aggregat av type Flexit C 2 eller tilsvarende, tenkt plassert i himling i gang. Det leveres avtrekksventiler fra våtrom som bad/kjøkken, samt tilluftsventiler fra stue/soverom. Kanaler for ventilasjonsanlegg utføres av spirorør, lagt skjult over nedforet himling eller innkasset langs vegger. For avtrekk fra kjøkken leveres ventilator. For å unngå problemer med for høyt fuktnivå i kanaler, må evt. tørketrommel være utstyrt med oppsamler for kondensvann. 8


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

SANITÆRTEKNISKE INNSTALLASJONER: Vannforsyningen blir levert som ”rør i rør” system, med fordelerskap montert i vegg på bad over vegghengt toalett / plass for vaskemaskin. Det leveres varmvannsbereder som plasseres på bad, ved tak. Se for øvrig punkt SKAP OG INNREDNING BAD som angir leveransen av disse rom.

EL-INSTALLASJONER: El-skap/sikringsskap for boligene blir innfelt i vegg og montert i entre / gang. Måler for den enkelte bolig blir plassert på utside av boligene i egne skap, plassering mm avklares i detaljprosjektering. Ledningsnettet legges hovedsakelig skjult, men i forbindelse med klassifiserte lyd/brannvegger (gjelder ogsåp massivtrevegger) kan det forekomme synlige installasjoner. Til oppvarming leveres varmekabler i gulv på bad / vindfang styrt av termostat, samt panelovner. BELYSNING INNE: Bad leveres med 2 spotter i tak med dimmer, samt belysning i speilskap. Det leveres lys i ventilator på kjøkken. Belysning utover dette leveres ikke. BELYSNING UTE : Det leveres 1 utvendig lampe pr. hoved inngangsdør til den enkelte bolig – plassering avklares av elektriker. På terrasser leveres dobbel stikkontakt og en lampe. Det leveres lys innvendig i utvendige boder, og nødvendig belysning i carporter. Belysning i carporter og utvendig på svalganger styres av Tids ur og utvendige boder styres av bevegelsessensor , og strøm til disse dekkes via fellesutgifter.

10


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

Det leveres ikke stikkontakter i carport / bod – for de som ønsker fremlegg for blant annet EL bil kan avtale dette som tilvalg hos elektriker. (pris for fremlegg til ladestasjon og egen kurs i sikringsskap er kr. 18 000,- inkludert mva. pr. plass) Utstyr for øvrig følger standard NEK 400/2014 og TEK17. ANTENNE, TELEFON, DATA: Det er inngått avtale med Canal Digital / Telenor om leveranse av en kollektiv avtale Komplett som inneholder både Tv & Internett. Produktene vil bli levert over fiberkabel og vil være på plass innen innflytting. Dette er en kollektiv avtale som vil bli fakturert i felleskostnadene. Utover den kollektive avtalen er det opp til hver enkelt om de ønsker å kjøpe mer innhold eller større internett hastigheter, men dette vil da bli belastet hver enkelt enhet. Det leveres tv/datauttak, samt nødvendig stikkontakter i boligene. Følgende punkt leveres i de ulike leiligheter: - Det leveres med 1 tv/datapunkt, punkt plassert i stue. Ekstra punkter kan bestilles som tilvalg hos prosjektets elektriker. Abonnement med Canal Digital tegnes av sameie, og grunnpakke inngår i månedlige felleskostnader. Ønsker man å oppgradere abonnement avtales dette direkte med Canal Digital og den enkelte boligkjøper mottar da faktura direkte fra Canal Digital på denne oppgraderingen.

BRANNSIKRING: I leilighetene blir det montert forskriftsmessig brannvarsling med seriekoblede røykvarslere.

11


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

UTVENDIG ANLEGG: Det blir etablert lekeareal med benker og bord. Lekeapparater og sandkasse. Lekeplasser leveres inngjerdet mot interne veier. Interne transportveier i sameiet leveres med overflate av asfalt. Gangveier leveres med overflate som gruset. Tilkomstveier til de ulike boligene leveres med gruset overflate. I carporter leveres det overflate asfaltert, dette gjelder også for tilkomstvei til de ulke carporter. Det leveres maskinplanert jord på de større arealene som er vist som fellesareal (vist grønt på illustrasjoner) på situasjonsplan. Det leveres ikke planter og trær som vist på illustrasjoner. Det leveres ikke belegningsstein rundt gangveier / kjøreveier. Det leveres singelrenne langs alle avslutninger for asfaltert areal, samt singelrenne 2 meter utifra byggets veggliv. PARKERING:

Leilighetene får parkering i undeliggende carport eller i frittstående carport anlegg. Utvendig felles gjesteparkering.

AVFALL:

Det blir etablert egnede plasser for avfall.

POST:

Postkasser plassert ved innkjørsel til parkeringsområde.

OVERTAGELSE:

Ved overtagelse vil det bli gjennomført en befaring av boligen, der utbygger gjennomgår og overleverer boligens driftsinnstruks / FDV mappe. Boligen vil ved overtagelse være byggvasket. Dersom det ved ferdigbefaringen påpekes mindre mangler ved boligen, eller gjenstår utvendige arbeider som ikke kan utføres grunnet årstid, gir dette ikke grunn for kjøper til å nekte overtakelse. Påpekte og aksepterte/omforente mangler skal utbedres av utbygger innen rimelig tid. Feil eller mangler som ikke blir påpekt, og som kjøper med vanlig aktsom besiktigelse burde ha sett, kan ikke senere påberopes som mangel.

12


MJÅTVEIT – “B5 SMARTBO” BYGG D OG E

GJELDENDE BESKRIVELSE Revidert 24.08.21

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Det vil ved overtakelse bli utlevert 3 stk nøkler. Krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike mangler utover normer/krav i Norsk Standard NS 3420 utg 3 etter ”Anbefalte normale toleranseklasser” iht NBI 520.008. Skader som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger.

DIVERSE:

Ved utarbeidelse av arbeidstegninger og detaljering av prosjektet vil det kunne medføre endringer på leilighetene og tilpasninger i forhold til salgsprospektets tegninger, slik at endelige mål og arealer for den enkelte leilighet vil kunne avvike noe fra det som var oppgitt på salgstegninger og illustrasjoner, uten at dette gir grunnlag for endring av priser. Illustrasjoner av både interiør og ekstriør er ment å være av orienterende art og disse vil kunne avvike fra tegningsmateriell både i form og farge. Hvitevarer, møblering, planter etc. som er vist på tegninger er ikke inkludert i leilighetens pris, utover det som fremgår av denne beskrivelsen. Det vil være muligheter for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger av leiligheten innenfor gitte frister og mot tillegg i pris. Kort tid etter beslutning om igangsettelse av prosjektet vil det bli utarbeidet en kundeperm med orienteringer om tilvalg. Det blir ikke anledning til å trekke ut leveranser for å få disse utført av andre enn de entreprenører som er kontrahert i prosjektet. Tilleggs- og endringsbestillinger må være avklart så tidlig at endringer kan gjennomføres uten at disse påvirker prosjektets fremdrift.

13


BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Oppdragsnummer: 2706180058 / Megler: Kari Berland Adresse: Mjåtveit B5 - SMARTBO Gnr: 322 Bolig/leilighet nr.: Prospekt oppdatert: 15.03.2022

Kjøpesum iht. prisliste kr:

Skriver kr:

00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven og/eller prislisten. Eventuell andel fellesgjeld kommer i tillegg til kjøpesummen.)

Eventuelle forbehold:

KJØPSBEKREFTELSE

FINANSIERINGSPLAN

Lån i

v/

e-post

tlf

kr

Lån i

v/

e-post

tlf

kr

Egenkapital i

v/

e-post

tlf

kr

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven og/eller prislisten. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Kjøper er ansvarlig for å forelegge finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake

Navn:

Navn:

Personnr.: Tlf:

Tlf:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted: Underskrift:

34

Personnr.: Mobil:

Dato:

Sted: Underskrift:

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen, Postboks 1073 Sentrum, 5809 Bergen, T 915 02 070, E nybyggbergen@em1sr.no

Mobil:

Dato:Kari Berland mob 410 73 038 kari.berland@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen Utbygger: Byggmester Hitland

Postboks 1073 Sentrum, 5809 BERGEN Org. nr. 919 622 369 Telefon: 915 02 070

Mjåtveitmarka B16 AS

Oppdragsnr: 2706180058