Mjåtveitkollen - Rekkehus prospekt

Page 1

R E K K E H U S - M J ÅT V E I T KOL L E N REKKE 04 OG 01

NYBYGG


Kari Berland 410 73037 kari.berland@em1sr.no

DET HANDLER OM DRØMMER!

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge. Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen. For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig. For å møte dine drømmer. Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for å realisere din boligdrøm.


Prislisten er sist oppdatert 23.11.2021

Prisliste Mjåtveitkollen Rekkehus

Adresse

Leil.

Snr.

Eierbrøk

BRA m²

P-rom m²

Antall soverom

Salgspris

Omkostn.

Salgspris inkl. omk.

Felles kost.

Mjåtveitmarka 50A

04-1

19

127/4660

127

124

3 (4)

Mjåtveitmarka 50 B

04- 2

20

109/4660

109

106

3 (4)

Mjåtveitmarka 50 C

04-3

21

109/4660

109

106

3 (4)

3 690 000

12 370

3 702 370

1 816

Mjåtveitmarka 50 D

04-4

22

127/4660

127

124

3 (4)

Mjåtveitmarka 68 A

01-1

1

127/4660

127

124

3(4)

Mjåtveitmarka 68 B

01-2

2

109/4660

109

106

3(4)

3 790 000

12 370

3 802 370

1816

Mjåtveitmarka 65 C

01-3

3

109/4660

109

106

3(4)

3 790 000

12 370

3 802 370

1816

Mjåtveitmarka 65 D

01-4

4

127/4660

127

124

3(4)

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.


E 292 545 940 N 6 714 329 730 K02

E 292 591 250 N 6 714 324 380

BH: 43,3moh F.P.B+36,3 F.G:+36,8

MU R

+36,5

8 029

BRA grunnflate:209m2

+37,10

TerrengSnitt B

K18

A

MU R

+37,5

BRA grunnflate:243m2

POST, BOSS

Tillatt tomteutnytting (BRA) = 50%

569 557 MaksE 292 m.h = 10m N 6 714 198 810 K17

5800m2

22/185 +39,7 TerrengSnitt E

E 292 615 430 N 6 714 215 110

+41,9

+41,30

egg

TerrengSnitt F

2, 1

BRA=35% 22/128

MU R

A=13 da LEK

Maks m.h = 10m

22/51

P-plass, gjest

B29a-fs

+41,50

TerrengSnitt F

BRA grunnflate:243m2

4

E 292 593 922 N 6 714 126 903

A=4,5 da BRA=35%

BH: 48,3moh F.P.B+41,30 F.G:+41,80

K09

E 292 637 510 N 6 714 129 790

K15

5

5

22/172

TerrengSnitt E

Hus 01 4 rekkehus 2.Etasjer BRA:473m2

+41,0

22/67

+41,50

22/173

Ve g

M.m.h = 9m

A= 1,7 da

B24 - ks

K16

E 292 580 514 +40,5 N 6 714 157 579

+41

E 292 613 730 N 6 714 188 640

+42,70 BRA grunnflate:209m2 +42

A=5,8 da

o_F1022/113 Friområde

K07

BH: 49,4moh +42,70 1.etg: F.P.B+42,7 F.G:+43,0 Hus 02 U.etg: F.P.B+39,5 7 Leiligheter F.G:+40,0 2.Etasjer + U

B25-fs

E 292 618 350 N 6 714 209 680

TerrengSnitt D

+42,30

+39.8

K06

P-plass, gjest

BRA:533m2

ng

Maks.m.h = 9m

K05

BRA grunnflate:209m2

+38,5

22/226

TerrengSnitt C

BRA=25%

M.m.h = 9 m

Målerskap R MU

22/101

K14

E 292 605 079 N 6 714 116 858

22/22

K13

B26-fs

22/100

A=2 da

BRA=35% M.m.h = 9m

E 292 612 390 N 6 714 110 140

22/234

22/94

ADKT

5

Krav uteoppholdsareal: 100m2 X 58 =

POST, BOSS

5 165

7019m2

A= 5,3 da

BH: 47,4moh 1.etg: F.P.B+40,65 F.G:+41,15 U.etg: F.P.B+37,5 F.G:+38,0

MU R

7 Leiligheter 2.Etasjer + U BRA:533m2 MU R

BRA=50%

MUA

+4 0,8

BH: 48,3moh 1.etg: F.P.B+41,6 +41,9 B F.G:+42,1 2,9terreeton ngve m g: H gg øy mo U.etg: de t = F.P.B+38,4 F.G:+38,9Hus 03

+38,6

TerrengSnitt D

BRA grunnflate:209m2

TerrengSnitt B

Offentleg barne

+40,8

+37,8 MU R

Målerskap

Uteoppholdsareal:

Hus 10 7 Leiligheter 2.Etasjer + U BRA:533m2

5 253 7 432

tomteutnytting (BRA) = 47%

+38,55

E 292 627 760 N 6 714 272 660

F.P.B+37,3 +38,7 F.G:+37,8

+37,5

9 109

Bebyggelse areal: 5090m Parkering BRA (12m2 x 87) 1044m2

Hus04 4 rekkehus 2.Etasjer BRA:473m2

5 9 23 91 97 90

5 +37,70

K04

F.G:+40,95 BRA 2 grunnflate:209m U.etg:

BH: 44,5moh F.P.B+37,5 F.G:+38,0

TerrengSnitt C

+40

MU R

Ga ngv eg

+39,8

P-plass, +40,2 gjest Hus 09 +40,65 7 LeiligheterBH: 47,2moh 2.Etasjer + 1.etg: U 2F.P.B+40,45 BRA:533m

8 127 2

MU R

P-plass, gjest

+36,7

LEK

BRA grunnflate:243m2

E 292 553 447 N 6 714 270 512

13000m2

A=0,7 da

BH: 46,3moh

F.P.B+37,4 BRA 2 grunnflate:209mF.G:+36,9

+36,9

TerrengSnitt G

Tomt:

E 292 617 830 N 6 714 300 630

661,01

Hus05 4 rekkehus 2.Etasjer BRA:473m2

Tomteutnytting (BRA)

K03

+40,2

Hus 08 1.etg: 7 LeiligheterF.P.B+40,05 2.Etasjer + UF.G:+40,55 BRA:533m2 U.etg: +40,2

F.P.B+36,9 F.G:+37,4

22/68

MU R

6 477 10 639

Krav p-plasser 1,5 pr hus = 87

6 +39,5 02 21 6 5

Te rre ng Sn itt

Parkering:

16stk 42stk 29stk

LEK

22/166 BH: 43,9moh

22/150

P-plass rekkehus: P-plass leilighet: P-plass gjest:

4 051

veg Gang

Målerskap

5

+36,5

I2 Industri / Lag

gjest

A

BRA grunnflate:243m2

TerrengSnitt A

K08

Hus 06 4 rekkehus 2.Etasjer BRA:473m2

BH: 46,2moh +39,25 1.etg: F.P.B+39,45 F.G:+39,95 U.etg: F.P.B+36,3 +39,5 P-plass, F.G:+36,8

P2

Hus 07 7 Leiligheter 2.Etasjer + U BRA:533m2

Te rre ng Sn itt

+36,40

TerrengSnitt A 22/3

Sum boliger: 58 BRA bolig total: 4578m2

o_V eg 4

K01

7 23 290 0 54 319 2 29 14 E 67 N

12 X BRA: 81m2 12 X BRA: 70m2 12 X BRA: 50m2 6 X BRA: 45m2 totalt: 2682m2

K 19

F 2,3 A=

- e F6 åd o_iomr a r d

42 leiligheter

22/42

Veg 4,2

E 29 2 64 N6 0 44 714 0 177 510

2,75

totalt: 1896m2

22/98 TerrengSnitt G

8 X BRA: 110m2 8 X BRA: 127m2

5,75

22/82 16 rekkehus

-V eg A= eta 4,4 sjo da ns skj erm

22/228/*/9 22/228/*/10 5 22/228/*/11 22/228/*/12

5,75

K12

E 292 630 740 N 6 714 102 860

Veg 2,5 K10

E 292 654 820 N 6 714 102 000 E 292 648 930 N 6 714 099 630 K11

B28-ks

B29b-fs

A=Skisse 2,3 da Fase:

Arkitekt, Ansvarlig søker:

Prosjekt:

Tysseland Arkitektur AS Valkendorfsgaten 9 5012 Bergen

Mjåtveitkollen B24

N

Revisjon nr:

www.tyArk.no

3

Revisjonsdato

22.09.2016 Filnavn: Terrengmodell16.pln

Dato:

15.12.2015 Målestokk: Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Prosjektnr.

A10-1

Type tegning:

Situasjonsplan

1:800 Kontroll prosjekt Sign.: KB

Kontroll: MT


6

7


8


9


Informasjon om prosjektet

tomteverdi (se prisliste) 2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,3. Tinglysingsgebyr for pantedokument kr 585,Det tas forbehold om endring av offentlige gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

SELGER

Navn: Mjåtveitmarka B16 AS Adresse: C/O BM Hitland AS, Midtunheia 2, 5224 NESTTUN Org.nr: 912 802 604

BETALINGSBETINGELSER

Kr. 100.000,- betales når garanti etter bustadsoppføringsloven §12 er stilt. Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtagelsesdato. Finansieringsbevis på hele kjøpesummen

PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET/GENERELL

skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering.

ORIENTERING

Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar

På Mjåtveitmarka bygges det et helt nytt boligkompleks

med Bustadsoppføringslova §12

med en fin kombinasjon av rekkehus og leiligheter, til sammen 58 boliger. Solrik og flott beliggenhet i

All innbetaling er å anse som depositum iht.

barnevennlige omgivelser med koselige tun og fine

Bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles

fellesområder.

forskuddsgaranti etter Bustadoppføringsloven § 47, da vil

Området har nærhet til Frekhaug senter med

beløpet anses som forskudd.

dagligvarebutikk, apotek, frisør, m.flere og kort vei til Knarvik senter hvor man finner alle fasiliteter. Det er ca 30

Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales

km til Bergen sentrum og ca 10 km til Meland golfbane.

pr. overtakelsesdato.

Kort avstand til barnehage samt flotte turmuligheter. Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om Dette byggetrinnet består av moderne rekkehus. Boligene

forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

går over to etasjer og har god planløsning; 3 (4) soverom, 2 bad, romslig stue og delvis åpen kjøkkenløsning. Bygget

OFFENTLIGE FORBEHOLD

ligger fint i terrenget med gode sol- og lysforhold. På

Prosjektet er rammegodkjent av Alver kommune.

bakkeplan er det terrasse/uteareal og i 2. etg, balkong med utgang fra både stue og kjøkken.

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere

Rekkehusene får carport og sportsbod ved inngangspartiet.

eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen og boligen.

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

www.mjatveitkollen.no ADRESSE

Mjåtveitmarka, 5918 Frekhaug

SELGERS FORBEHOLD

Selger tar ingen forbehold. Forsinket levering. Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av koronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 322, bnr. 166 i Alver kommune. Se vedlagt prisliste.

kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir kjøper rett til dagmulkt. Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som

PRIS

skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold,

Se vedlagt prisliste.

brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge

Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre

fristen for overtakelse.

prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.

prislisten.

Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

OMKOSTNINGER

Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til

All informasjon er godkjent av selger.

kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og

1. Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5 % av andel

prisliste.


forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli OVERTAKELSE

ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

Antatt ferdigstillelse for: Rekke 04 - ca 4. kvartal 2021

AREALANGIVELSE

Rekke 01 - ca 4. kvartal 2022

BRA:

109 for hus 2 og 3 / 127 for hus 1 og 4

P-rom: 106 for hus 2 og 3 / 124 for hus 1 og 4 Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den

S-rom: ca 3 kvm

avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren

Sportsbod: ca 6 kvm

skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er

overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14

oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal.

kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra

Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger,

det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova

inklusiv areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for

§18.

sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boenheten, eventuelt parkeringsplass og

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21

balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i

kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien.

markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene

Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7

ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å

kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av

være 5% mindre/større enn markedsført areal.

påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger

tegningene.

ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er

INNHOLD

betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.

1. etasje: gang, bod, 3 soverom og bad

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om

2. etasje: stue, kjøkken, og bad. Utgang til terrasse fra

seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er

stuen. Her er det også mulig å bygge et ekstra soverom (se

gjennomført.

plantegning). Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og

bolig.

overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan

STANDARD

Konstruksjon: Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes plate i betong. Etasjeskiller over carport utføres i betong. Etasjeskillere mellom boenheter blir utført i tre/betong. Fullisolerte yttervegger av tre. Noen yttervegger settes opp i betong. Kledning av typen Møre Royal (ferdigbehandlet) eller tilsvarende.

gjennomføres på overtakelsesdagen. Overflater og kledning: Boligene er innholdsrik og Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt

moderne med gode kvaliteter. Det blir levert glatte, malte

det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen

gipsvegger og 3 stavs eikeparkett i 13 mm tykkelse. På bad

skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen

leveres fliser i størrelse 20X40 cm på vegger og størrelse

er overført.

20x20 på gulv. Dusjnisjen senkes ned og flislegges med flisformat som ivaretar fall til sluk. Det vil også bli lagt

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen

fliser på gulv i entrè/gang.

blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått.

Det leveres kjøkkeninnredning fra HTH i prisgruppe 3.

Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres

Standard kjøkken har hvit overflate. Garderobe og

innen rimelig tid.

innredning til bad vil også bli levert fra HTH. På hovedbad blir det helstøpt vask med 100 cm baderomsmøbel under.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.

Toalett er typen vegghengt i kasse eller innfelt i vegg. På hovedbadet blir det opplegg for vaskemaskin og

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god

tørketrommel (søyle). Dusjvegger kan evt. bestilles som

margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå

tilvalg.


Terrassene vil få terrassebord i impregnert utførelse.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det

Se leveransebeskrivelse fra utbygger som angir hva som

angitte areal ikke er oppmålt enda.

inngår i leveransen PARKERING/GARASJE

Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer

Alle boligene vil få tilhørende parkering i carport ved

på tegninger/illustrasjoner medfølger ikke.

inngangspartiet. Det vil bli anlagt utvendig felles gjesteparkering.

ANTALL SOVEROM

3 soverom (mulig å bygge et ekstra soverom i 2. etasje)

Etter eierseksjonsloven § 26 fremgår det at sameiet gjennom sine vedtekter er forpliktet til å sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer

ETASJE

med nedsatt funksjonsevne, også gjøres tilgjengelige for

Rekkehus går over 2 etasjer.

disse. Dette kan skje gjennom en midlertidig bytteordning eller på en annen egnet måte. Byttet gjelder så lenge

EIERFORM

Eierseksjon

beboeren har dokumentert behov. Styret kan gi nærmere regler om tildelingskriteriene. Videre fremgår det av den samme bestemmelsen at en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen

BOLIGTYPE

Prosjektert rekkehus SAMEIEBRØK

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 31. Se prisliste.

seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Dette forutsetter at seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:

BYGGEMÅTE

a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer

Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes

b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller

plate i betong. Etasjeskiller over carport utføres i betong.

c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i

Etasjeskillere mellom boenheter blir utført i tre/betong.

forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller

Fullisolerte yttervegger av tre. Noen yttervegger settes opp

tilleggsarbeidet.

i betong. Kledning av typen Møre Royal (ferdigbehandlet) eller tilsvarende.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de

Krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss. Selger

kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de

er ikke forpliktet til utbedring av slike mangler utover

endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

normer/krav i Norsk Standard NS3420 3. utgave etter NBIbyggdetaljblad «520.008 Toleranser. Anbefalte toleranser

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer

til ferdige overflate for utførelse». Skader som måtte

og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til

skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller

bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren

ikke vedrøre selger.

kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.

BYGGEÅR

Forventet ferdigstillelse år 2021 for hus 04

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

og 2022 for hus 01. SAMEIE/FORETTNINGSFØRER TOMT

Forretningsfører: BOB BBL

Sameiets felles tomt vil utgjøre ca. 5600 kvm på eiet tomt. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke

seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.

som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den

kommunen.

enkelte bruksenhet, skal hovedsakelig fordeles mellom


sameierne etter sameiebrøken.

leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil

FELLESKOSTNADER

Se vedlagt prisliste.

forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

Felleskostnadene fordeles vanligvis etter den eierbrøk

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen.

seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen.

Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter

for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 23. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets

VELFORENING

felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende

Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Mjåtveitmarka

fastsatte felleskostnader på usolgte enheter.

Velforening.

Felleskostnadene skal dekke forsikring av bygningene, lys

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg

og evt. varme i fellesarealer, forretningsførsel , brøyting,

og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter.

grunnpakke fra Canal Digital og evt. andre driftskostnader. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer

REGULERINGSFORHOLD

påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkelte

Kommer inn under kommuneplan for 2015-2026 for

sameiebrøker.

Meland Kommune. PlanId1256-20060002

Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige

Eiendommen ligger i et område regulert til konsentrert

felleskostnader:

småhusbustad i inntil 3 etasjer + p-kjeller, friområde m.m.

- Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten - Innboforsikring for den enkelte sameier

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil

- Kommunale avgifter (faktureres direkte fra kommunen,

også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter

til den enkelte seksjonseier)

til å gjøre seg kjent med disse.

Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Mjåtveitmarka velforening. Mjåtveitmarka velforening er beboere innenfor reguleringsområdet (både eksisterende og fremtidig utbygging).Velforeningen skal se på området som en helhet og ta opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har. Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets felleskostnader. FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å

Felles tomt for sameiet blir opparbeidet med interne

velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

asfalterte veier og lekeplasser. Arela for evt. beplanting

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale

leveres med grus klar for jordpåfylling. Lekeplass leveres

oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

gruset. Det leveres ikke plen, men jordslått tilrettelagt for beplantning.

HEFTELSER/SERVITUTTER

Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller

panterett til fordel for Sameiet i henhold til

innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.

eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Overlevering av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtakelse av seksjonene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved gjennomgang av fellesarealene. Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen.

Ingen servitutter registrert. Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m. Fra hovedbølet som eiendommen og boligen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.

Det gjøres oppmerksom på at


AVBESTILLING

juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av

Kjøpers adgang til å avbestille følger av

ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova

bustadoppføringslova kap. VI.

bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme

Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på

betegnelsene.

vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke

all risiko ved avbestilling.

kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom

boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

avbestilling vurderes.

Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk

overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis/bekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis/bekreftelse, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet. Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

forskrift. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre

GARANTIER

kjøpesum i egen markedsføring.

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13.

Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.


Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta

leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper

utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom

ENERGIMERKING

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent er tidlig i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN

strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste

HANDEL

boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot

tilfredsstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller

hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er

D.

megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

OPPVARMING

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å

Det leveres varmekabler på bad. I vindfang/gang leveres det varme i gulv under fliser (varmefolie eller varmekabel). Hver bolig får luft til luft varmepumpe.

foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan

ADGANG TIL UTLEIE

gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med

Boligene kan leies ut til boligformål.

gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere

hvem som er ny eier/leietaker. Kan ikke nektes uten saklig

"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med

grunn.

"mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner

mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller

utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som

Eierseksjonsloven § 24 beskriver begrensinger vedrørende

gjør transaksjonen mistenkelig.

korttidsutleie av boligseksjoner. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter

Det er inngått avtale med Canal Digital om levering av

etter Hvitvaskingsloven.

fiberkabel. Det leveres datauttak, samt nødvendige stikkkontakter i boligene. Abonnement med Canal Digital tegnes av sameiet og grunnpakke inngår i fellesutgiftene.

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1.

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse. Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til kommunen. VEI, VANN OG AVLØP

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver.

Det vil bli privat anlegg frem til offentlig nett. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner,

salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. VEDLEGG

Tegninger datert 29.10.20 Reguleringsplan med bestemmelser Planopplysninger, datert 17.06.20


Her bygges det neste trinn, rekkehus 04. Boligene ligger fint i terrenget med utsikt over nærområde og gode solforhold.

16


6,3 m2

GRUS 4,9 m2

A:

Sportsbod

A:

A: 15,9 m2

Gang

14,8 m2

ASFALT 18,8 m2

A: 13,3 m2

Car-port

BETONGFLIS 15,4 m2

7,9 m2

Soverom

17 x 175 = 2 975

A: 3,2 m2

Gard.

A:

Soverom/Kjellerstue

16,2 m2

9,8 m2

A: 59,4 m2

P-ROM

A: 63,7 m2

BRA

GRUS 8,7 m2

A:

RRG

sign:

MT

kontroll:

A: 59,4 m2

P-ROM

A: 63,7 m2

1:100

1M

Dato opprettet:

1:100/A3

ragnhild@tyark.no tlf. 410 48 428

Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Mjåtveitmarka 50 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Målestokk:

1. Etasje

BRA

1.Etasje 50D 04-04

GRUS 13,5 m2

7,9 m2

Mjåtveitkollen - B24

ASFALT 17,5 m2

A: 13,3 m2

Car-port

A:

A71-101

Dato revidert:

6,3 m2

17 x 175 = 2 975

A: 3,2 m2

Gard.

Soverom

Tegningsnr.:

Rev.nr:

A: 50,3 m2

P-ROM

A: 54,8 m2

BRA

A:

Sportsbod

1.Etasje 50C 04-03

GRUS 8,5 m2

BETONGFLIS 14,4 m2

A: 25,8 m2

Gang

1524

Gnr/Bnr:

ASFALT 17,5 m2

A: 13,3 m2

Car-port

BETONGFLIS 14,5 m2

7,1 m2

A: 3,9 m2

Bod

Prosjektnr.:

A: 50,8 m2

P-ROM

A: 54,8 m

2

6,3 m2

Sportsbod

1.Etasje 50B 04-02 BRA

7,1 m2

A:

Soverom

A: 4,8 m2

A: 4,5 m2

Bad

9,8 m2

Type tegning:

ASFALT 17,6 m2

A: 13,3 m2

Car-port

A:

Soverom

A: 3,9 m2

Bod

A: 14,2 m2

Gang

17 x 175 = 2 975

Bad

11,7 m2

A:

14,8 m2

05.11.2020

6,3 m2

BETONGFLIS 14,4 m2

A: 14,6 m2

A: 4,8 m2

Bad

11,8 m2

A: 10,2 m2

Soverom

A:

Soverom/Kjellerstue

Soverom

A:

Soverom/Kjellerstue

22/166

A:

Sportsbod

A: 3,5 m2

Bod

A:

Soverom/Kjellerstue

Gang

17 x 175 = 2 975

A: 10,1 m2

Soverom

13,9 m2

13,8 m2

19,1 m2

Salgstegning HUS04

Fase:

1.Etasje 50A 04-01

GRUS 14,7 m2

A: 3,9 m2

Bod

A: 4,5 m2

Bad

A:

Soverom

W

Terrasse

W

Terrasse

W

Terrasse

W

Terrasse

5M

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS04.pln


8,4 m2

Terrasse

2 97 5

175 =

17 x

54,0 m2

Stue/kjøkken

A: 63,7 m2

MT

1:100/A3

Målestokk:

RRG

kontroll:

A71-102

sign:

Tegningsnr.:

2. Etasje

1524

Dato opprettet:

Prosjektnr.:

Dato revidert:

1:100

1M

ragnhild@tyark.no tlf. 410 48 428

Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Mjåtveitmarka 50 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

A: 63,7 m2

P-ROM

A: 63,7 m2

2.Etasje 50D 04-04 BRA

Mjåtveitkollen - B24

Type tegning:

Rev.nr:

A: 54,8 m2

P-ROM

A: 54,8 m2

2.Etasje 50C 04-03 BRA

8,0 m2

Terrasse

05.11.2020

Gnr/Bnr:

7,9 m2

Terrasse

46,0 m2

Stue/kjøkken

54,1 m2

Stue/kjøkken

22/166

A: 54,8 m2

P-ROM

A: 54,8 m

2

2.Etasje 50B 04-02 BRA

A: 3,0 m2

Bad

A: 3,0 m2

Bad

A: 3,7 m2

Bad

Salgstegning HUS04

Fase:

7,9 m2

Terrasse

45,9 m2

Stue/kjøkken

9,1 m2

Terrasse

9,1 m2

Terrasse

12,1 m2

Terrasse

5 2 97

P-ROM

A: 63,7 m2

2.Etasje 50A 04-01 BRA

A: 3,7 m2

Bad

9,5 m2

Terrasse

2 97 5 175 = 17 x

2 97 5 175 =

= 175

17 x

17 x

5M

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS04.pln


Rekkehus 1 5-roms BRA: 127 m2 P-rom: 123 m2

Terrasse Terrasse

16,2 m2

9,5 m2

Soverom/Kjellerstue 14,8 m2

A:

Soverom 9,8 m2

A:

Gard. A: 3,2 m2

A: 4,5 m2

Stue/kjøkken

Bod A: 3,9 m2

7,9 m2

BETONGFLIS 15,4 m2

54,0 m2 W

Soverom A:

17 x

A: 15,9 m2

Sportsbod

GRUS 14,7 m2

A:

Terrasse 8,4 m2

1. Etasje

Sportsbod A:

A: 3,7 m2

175 =

Bad

Gang

Bad

2 97 5

17 x 175 = 2 975

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2 ASFALT 18,8 m2

1.Etasje 50A 04-01 BRA

2.Etasje 50A 04-01 BRA

A: 63,7 m2

A: 63,7 m2

P-ROM

P-ROM

A: 59,4 m2

A: 63,7 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS04.pln

GRUS 4,9 m2

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 50 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS04 22/166 Rekkehus 1

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-103 05.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


Rekkehus 2 5-roms BRA: 109 m2 P-rom: 106 m2

Terrasse Terrasse

13,9 m2

9,1 m2

Soverom

Soverom/Kjellerstue

A: 10,2 m2

11,8 m2

A:

2 97 5

Soverom 17 x 175 = 2 975

17 x

175 =

A: 10,1 m2

Bad

Bad

A: 4,8 m2

A: 3,9 m2

17 x

W

175 =

Bod

Gang

A: 3,0 m2

2 97 5

17 x 175 = 2 975

2

A: 14,6 m

W

Soverom A:

Bod

Stue/kjøkken

7,1 m2

45,9 m2

A: 3,5 m2

BETONGFLIS 14,4 m2

Terrasse

Sportsbod A:

7,9 m2

2

6,3 m

1. Etasje

Sportsbod A:

GRUS 8,7 m2

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2 ASFALT 17,6 m2

1.Etasje 50B 04-02

2.Etasje 50B 04-02 BRA

A: 54,8 m2

A: 54,8 m2

BRA

P-ROM

2.Etasje 50A 04-01

P-ROM

A: 50,8 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS04.pln

A: 54,8 m2

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 50 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS04 22/166 Rekkehus 2

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-104 05.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


Rekkehus 3 5-roms BRA: 109 m2 P-rom: 106 m2 19,1 m2

Terrasse Terrasse

13,8 m2

9,1 m2

Soverom 9,8 m2

A:

Soverom/Kjellerstue 11,7 m2

A:

Bad

Soverom

A:

A: 10,2 m2

Bad A: 4,5 m2

Bad

Bad W

Gang A: 14,2 m2

A:

175 =

Stue/kjøkken

3,0 m2

7,1 m2

46,0 m2

W

Bod

A: 3,9 m2

Soverom

A: 3,0 m2

17 x

A: 4,8 m

2 97 5

Bod

2

17 x 175 = 2 975

A: 3,9 m2

BETONGFLIS 14,5 m2

GRUS 8,7 m2

Terrasse

Sportsbod A:

7,9 m2

6,3 m2

1. Etasje

Sportsbod A:

GRUS 8,5 m2

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2 ASFALT 17,5 m2

2.Etasje 50C 04-03 BRA

1.Etasje 50C 04-03 BRA

A: 54,8 m2

1.Etasje 50B 04-02

P-ROM

P-ROM A: 54,8 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS04.pln

A: 50,3 m2

A: 54,8 m2

2.Etasje 50B 04-02

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 50 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS04 22/166 Rekkehus 3

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-105 05.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


Rekkehus 4 5-roms BRA: 127 m2 P-rom: 123 m2

Terrasse 19,1 m2

Terrasse 12,1 m2

Soverom/Kjellerstue 14,8 m2

A:

Soverom A:

9,8 m2

erom/Kjellerstue 11,7 m2

Gard. A: 3,2 m2

Bad 17 x 175 = 2 975

17 x

A: 3,7 m2

= 175 5 2 97

Bad A: 4,5 m2

Gang

W

Bod

Stue/kjøkken

A: 25,8 m2

A: 3,9 m2

Soverom A:

54,1 m2

2

7,9 m

BETONGFLIS 14,4 m2

Terrasse

GRUS 13,5 m2

8,0 m2

1. Etasje Sportsbod A:

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2

2.Etasje 50D 04-04 BRA

1.Etasje 50D 04-04

ASFALT 17,5 m2

BRA

A: 63,7 m2

A: 63,7 m2

P-ROM

P-ROM

A: 63,7 m2

A: 59,4 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS04.pln

1.Etasje 50C 04-03

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 50 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS04 22/166 Rekkehus 4

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-106 05.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


6,3 m2

GRUS 3,4 m2

A:

Sportsbod

A:

A: 15,9 m2

Gang

14,8 m2

ASFALT 20,0 m2

A: 13,3 m2

Car-port

BETONGFLIS 15,4 m2

7,9 m2

Soverom

17 x 175 = 2 975

A: 3,2 m2

Gard.

A:

Soverom/Kjellerstue

16,2 m2

A: 59,4 m2

P-ROM

A: 63,7 m2

BRA

GRUS 14,7 m2

A: 3,9 m2

Bod GRUS 8,7 m2

A:

RRG

sign:

MT

kontroll:

A: 59,4 m2

P-ROM

A: 63,7 m2

1:100

1M

Dato opprettet:

1:100/A3

ragnhild@tyark.no tlf. 410 48 428

Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Mjåtveitmarka 68 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Målestokk:

1. Etasje

BRA

1.Etasje 68D 01-04

GRUS 13,5 m2

7,9 m2

Mjåtveitkollen - B24

ASFALT 17,5 m2

A: 13,3 m2

Car-port

A71-101

Dato revidert:

6,3 m2

BETONGFLIS 14,4 m2

A:

Tegningsnr.:

Rev.nr:

A: 50,3 m2

P-ROM

A: 54,8 m2

BRA

A:

Sportsbod

1.Etasje 68C 01-03

GRUS 8,5 m2

A: 3,9 m2

17 x 175 = 2 975

A: 3,2 m2

Gard.

Soverom

1524

Gnr/Bnr:

ASFALT 17,5 m2

A: 13,3 m2

Car-port

BETONGFLIS 14,5 m2

7,1 m2

Bod

4,5 m2

A: 25,8 m2

Gang

Prosjektnr.:

A: 50,3 m2

P-ROM

A: 54,8 m

2

6,3 m2

Sportsbod

1.Etasje 68B 01-02 BRA

7,1 m

A: 3,9 m2

Bod

A:

Soverom

A: 4,8 m2

Bad

A: 4,5 m2

Bad

9,8 m2

Type tegning:

ASFALT 17,6 m2

A: 13,3 m2

Car-port

A:

2

Soverom

4,4 m2

A: 14,2 m2

Gang

17 x 175 = 2 975

11,7 m2

A:

14,8 m2

11.11.2020

6,3 m2

BETONGFLIS 14,4 m2

4,4 m2

A: 14,6 m2

A: 4,8 m2

Bad

11,8 m2

A: 10,2 m2

Soverom

A:

Soverom/Kjellerstue

Soverom

A:

Soverom/Kjellerstue

22/166

A:

Sportsbod

A: 3,9 m2

Bod

A:

Soverom/Kjellerstue

Gang

17 x 175 = 2 975

A: 10,1 m2

Soverom

13,9 m2

13,8 m2

19,1 m2

Salgstegning HUS01

Fase:

1.Etasje 68A 01-01

4,5 m2

9,8 m2

A: 4,5 m2

Bad

A:

Soverom

W

Terrasse

W

Terrasse

W

Terrasse

W

Terrasse

5M

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS01.pln


8,4 m2

Terrasse

2 97 5

175 =

17 x

54,0 m2

Stue/kjøkken

A: 63,7 m2

MT

1:100/A3

Målestokk:

RRG

kontroll:

A71-102

sign:

Tegningsnr.:

2. Etasje

1524

Dato opprettet:

Prosjektnr.:

Dato revidert:

1:100

1M

ragnhild@tyark.no tlf. 410 48 428

Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Mjåtveitmarka 68 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

A: 63,7 m2

P-ROM

A: 63,7 m2

2.Etasje 68D 01-04 BRA

Mjåtveitkollen - B24

Type tegning:

Rev.nr:

A: 54,8 m2

P-ROM

A: 54,8 m2

2.Etasje 68C 01-03 BRA

8,4 m2

Terrasse

11.11.2020

Gnr/Bnr:

7,9 m2

Terrasse

46,0 m2

Stue/kjøkken

54,1 m2

Stue/kjøkken

22/166

A: 54,8 m2

P-ROM

A: 54,8 m

2

2.Etasje 68B 01-02 BRA

A: 3,0 m2

Bad

A: 3,0 m2

Bad

A: 3,7 m2

Bad

Salgstegning HUS01

Fase:

7,9 m2

Terrasse

45,9 m2

Stue/kjøkken

9,1 m2

Terrasse

9,1 m2

Terrasse

12,1 m2

Terrasse

5 2 97

P-ROM

A: 63,7 m2

2.Etasje 68A 01-01 BRA

A: 3,7 m2

Bad

9,5 m2

Terrasse

2 97 5 175 = 17 x

2 97 5 175 =

= 175

17 x

17 x

5M

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS01.pln


Rekkehus 1 5-roms BRA: 127 m2 P-rom: 123 m2

Terrasse Terrasse

16,2 m2

9,5 m2

Soverom/Kjellerstue 14,8 m2

A:

Soverom 9,8 m2

A:

Gard. A: 3,2 m2

Bad

2 97 5

17 x 175 = 2 975

175 =

Gang

17 x

Bad

A: 15,9 m2

A: 3,7 m2

A: 4,5 m2

Stue/kjøkken Soverom

54,0 m2 4,5 m2

7,9 m2

W

A:

Bod A: 3,9 m2

BETONGFLIS 15,4 m2

Sportsbod

GRUS 14,7 m2

A:

8,4 m2

1. Etasje

Sportsbod A:

Terrasse

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2 ASFALT 20,0 m2

1.Etasje 68A 01-01 BRA

2.Etasje 68A 01-01 BRA

A: 63,7 m2

A: 63,7 m2

P-ROM

P-ROM

A: 59,4 m2

A: 63,7 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS01.pln

GRUS 3,4 m2

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 68 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS01 22/166 Rekkehus 1

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-103 11.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


Rekkehus 2 5-roms BRA: 109 m2 P-rom: 106 m2

Terrasse Terrasse

13,9 m2

9,1 m2

Soverom

Soverom/Kjellerstue

A: 10,2 m2

11,8 m2

A:

2 97 5

Soverom 17 x 175 = 2 975

17 x

175 =

A: 10,1 m2

Bad A: 3,0 m2

2 97 5

Bad

17 x 175 = 2 975

Gang

17 x

W

175 =

A: 4,8 m2

Bod

A: 14,6 m2

A: 3,9 m2

Soverom A:

Stue/kjøkken

7,1 m2

45,9 m2

W

4,4 m2

Bod

Terrasse

A: 3,9 m2

7,9 m2

BETONGFLIS 14,4 m2

Terrasse

Sportsbod A:

7,9 m2

2

6,3 m

1. Etasje

Sportsbod A:

GRUS 8,7 m2

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2 ASFALT 17,6 m2

1.Etasje 68B 01-02

2.Etasje 68B 01-02 BRA

A: 54,8 m2

A: 54,8 m2

BRA

P-ROM

2.Etasje 68A 01-01

P-ROM

A: 50,3 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS01.pln

A: 54,8 m2

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 68 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS01 22/166 Rekkehus 2

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-104 11.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


Rekkehus 3 5-roms BRA: 109 m2 P-rom: 106 m2 19,1 m2

Terrasse Terrasse

13,8 m2

9,1 m2

Soverom 9,8 m2

A:

Soverom/Kjellerstue 11,7 m2

A:

Bad

Soverom

A: 3,7 m2

A: 10,2 m2

Bad A: 4,5 m2

Bad

Bad

A: 3,0 m2

2 97 5

2

A: 4,8 m

Gang A: 14,2 m2

17 x

W

175 =

17 x 175 = 2 975

Bod Soverom A:

A: 3,9 m2 3,0 m2

7,1 m2

Stue/kjøkken 46,0 m2

W

4,4 m2

Bod A: 3,9 m2

BETONGFLIS 14,5 m2

GRUS 8,7 m2

Terrasse

Sportsbod A:

7,9 m2

6,3 m2

1. Etasje

Sportsbod A:

GRUS 8,5 m2

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2 ASFALT 17,5 m2

2.Etasje 68C 01-03 BRA

1.Etasje 68C 01-03 BRA

A: 54,8 m2

1.Etasje 68B 01-02

P-ROM

P-ROM A: 54,8 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS01.pln

A: 50,3 m2

A: 54,8 m2

2.Etasje 68B 01-02

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 68 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS01 22/166 Rekkehus 3

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-105 11.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


Rekkehus 4 5-roms BRA: 127 m2 P-rom: 123 m2

Terrasse 19,1 m2

Terrasse 12,1 m2

Soverom/Kjellerstue 14,8 m2

A:

Soverom 9,8 m2

A:

erom/Kjellerstue 11,7 m2

Gard. A: 3,2 m2

Bad 17 x 175 = 2 975

= 175 5 2 97

Bad

17 x

A: 3,7 m2

Gang A: 25,8 m2 2

A: 4,5 m

Stue/kjøkken Soverom

W

4,5 m2

A:

54,1 m2

2

7,9 m

Bod A: 3,9 m2

BETONGFLIS 14,4 m2

Terrasse

GRUS 13,5 m2

8,4 m2

1. Etasje Sportsbod A:

2. Etasje

Car-port

6,3 m2

A: 13,3 m2

2.Etasje 68D 01-04 BRA

1.Etasje 68D 01-04

ASFALT 17,5 m2

BRA

A: 63,7 m2

A: 63,7 m2

P-ROM

P-ROM

A: 63,7 m2

A: 59,4 m2

Fil: Z:\1524 Mjåtveitmarka B24\0 Archicad\1524_HUS01.pln

1.Etasje 68C 01-03

1:100

Mjåtveitkollen - B24

Fase:

NB! Tegninger/konseptet er Tysseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter ihht til åndsverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktsfestet.

Type tegning:

Mjåtveitmarka 68 A-D, 5918 Frekhaug tiltakshaver: Mjåtveitmarka B16 AS

Gnr/Bnr:

Salgstegning HUS01 22/166 Rekkehus 4

.Dato:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

1524

A71-106 11.11.2020 sign:

kontr: Målestokk:

RRG MT 1:100/A4

1M Tyark as Strandgaten 19 5013 Bergen ragnhild@tyark.no 410 48 428

5M


Romslig og lys stue i andre etasje (bildet fra tilsvarende rekkehus 06 hvor det var soverom i 2. etg). Her får du mulighet å velge mellom større stue eller et ekstra soverom. Se gjerne plantegning.

29


Delvis åpen stue- og kjøkkenløsning. Kjøkken leveres fra kvalitetsleverandører HTH med mulighet for tilvalg og endringer. Bilder fra rekkehus i rekke 06.

30


I rekkehusene er det 3 soverom i 1. etasje og mulighet for å bygge et ekstra soverom i 2. etasje. Her bilde fra rekkehus 06 med soverom i 2 etasje og direkte inngang til bad.

31


32


Fine, barnevennlige omgivelser med lekeapparater og barnehage som nærmeste nabo.

33


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

MJÅTVEITKOLLEN LEVERANSEBESKRIVELSE 09.09.2019

1


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

LEVERANSEBESKRIVELSE MJÅTVEITKOLLEN – B24

UTARBEIDET:

Bergen 20.10.16, revidert 09.09.19

UTBYGGER:

Mjåtveitmarka B16 AS. Organisasjonsnummer 912 802 604.

EIENDOM:

Mjåtveitmarka felt B24, 5918 FREKHAUG.

MATRIKKEL / GRUNNDATA: Gnr. 22, Bnr. 166 i Meland Kommune. TYPE EIENDOM: Selveiende rekkehus og leiligheter. GENERELT:

Mjåtveitkollen består av til sammen 58 boenheter, fordelt på 16 rekkehus og 42 leiligheter. Det er lagt opp til trinnvis utbygging med flere byggetrinn, der innflytting også skjer trinnvis. Det er lagt til grunn 50 % forhåndssalg pr. byggetrinn før det besluttes oppstart. Ta kontakt med megler for avklaring rundt forhåndssalg og oppstart. FERDIGSTILTE BOLIGER PR. 09.09.19: Hus 06 4 stk rekkehus Overlevert Hus 07 7 stk leiligheter UTSOLGT Overlevert Hus 08 7 stk leiligheter UTSOLGT Overlevert Hus 09 7 stk leiligheter UTSOLGT Overlevert Hus 10 7 stk leiligheter 3 innflytningsklare boliger IGANGSATTE BOLIGER PR. 09.09.19: Hus 05 4 stk rekkehus Ferdigstilles desember 2019 Hus 03 7 stk leiligheter Oppstart straks forhåndssalg oppnådd KOMMENDE BOLIGER IKKE IGANGSATT PR. 09.09.19: Hus 01 4 stk rekkehus Hus 02 7 stk leiligheter Hus 04 4 stk rekkehus

2


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

Utbygger tar forbehold om å slå sammen byggetrinn, dele opp byggetrinn og gjøre nødvendige endringer i prosjektet som følge av dette.

DIVERSE:

Boligene selges etter lov om oppføring av boliger (Bustadoppføringsloven). Utbygger vil stille garantier etter bustadoppføringsloven.

PRISER:

Prisliste for de enkelte boliger kan fås av megler. Utbygger gjør oppmerksom på at prisene kan justeres underveis for usolgte boenheter.

SAMEIET / BESTEMMELSER: Det er utarbeidet vedtekter for sameiet av utbygger. Sameiet vil senere kunne endre på vedtektene på vanlig måte. Sameie er etablert og det er satt styre mm for sameie.

FELLESFORPLIKTELSER: Det er ikke lagt opp til fellesforpliktelser. Dette er videre opp til sameiet å avgjøre.

GODKJENNELSE / FERDIGATTEST: Byggene vil bli levert med brukstillatelse. Ferdigattest utskrives når alle boligene er ferdigstilt.

SEKSJONERING: Boligene er selveierleiligheter i et eierseksjonssameie. Den enkelte bolig utgjør en seksjon. Hver bolig får en sportsbod, samt en biloppstillingsplass. Utbygger vil på en hensiktsmessig måte tilordne boder og parkeringsplasser til hver bolig enten som tilleggsareal eller som en rett i fellesarealet. Areal som ikke inngår i den enkelte seksjon slik som interne veier og gjesteparkeringsplasser vil utgjøre fellesareal i sameiet.

FELLESUTGIFTER: Den enkelte seksjon vil få en sameiebrøk basert på boligenes innbyrdes areal. Fellesutgiftene fordeles etter denne sameiebrøken. Det er

3


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

utarbeidet et budsjett. Styre i sameiet har vedtatt fellesutgiftene og dette kan fås ved henvendelse til megler. Felleskostnadene dekker felles forsikring av bygg, strøm i fellesarealene, drift av sameiet, TV/internett grunnpakke fra Canal Digital, snømåking og eventuelt avsetning av midler til fremtidig vedlikehold. Sameie har inngått avtale med forretningsfører BOB BBL om konstituering av sameiet og forretningsførselen for sameiet. Dette for å lette arbeidet for styret. Forretningsfører er avhengig av informasjon om kjøpers personnummer. Kjøper er innforstått med at megler vil opplyse forretningsfører om denne type informasjon. Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen til den enkelte beboer.

KONSTRUKSJONER OG MATRIALER: Byggene fundamenteres på sprengsteinsfylling. Det støpes plate i betong på fylling. Etasjeskiller over carporter i punkthus utføres i betong. Etasjeskillere mellom boenheter vil bli utført i tre / betong. Isolerte yttervegger utføres med bindingsverk av tre, noen yttervegger settes opp i betong. Det leveres fabrikkmalte trevindu med utvendig trekledning. To - lags argon isolerglass med U-verdi på 1,0 w/m2. Vinduene leveres malt i farge hvit/grå på innside og farge hvit/grå på utside. Vi gjør oppmerksom på at dogg kan oppstå utvendig på glassene på kalde dager, dette med bakgrunn i at glassene leveres med god U-verdi. Yttertak leveres som taksperr / Q-dekke, isolert og med folietekking i farge grå. Mjåtveitkollen er illustrert som et trebygg, grunnet i fremtidig fleksibilitet og ikke minst tre som en fornybar ressurs. Tre har mange positive egenskaper, som fleksibilitet ved bygging, gode og sunne detaljer, samt at det gir bygget en varm karakter. Det leveres kledning type Møre Royal eller tilsvarende, varierende mellom liggende og stående utførelse. All kledning leveres som dobbelfalset, i varierende bredde.

4


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

Hjørnelister og dekkbord leveres «trimmet» og i slank elegant utførelse. Utvendig beslag, renner og takhatter leveres i grå colourcoat / aluminium. På terrasser / svalganger i punkthus og rekkehus kan ferge varierer noe fra de ulike byggene. Arkitekt vurderer fargesammensetning av de ulike bygg ved oppstart av det enkelte bygg.

OVERFLATEBEHANDLING VEGGER: STUE/KJØKKEN/SOVEROM/GANG: Innvendige vegger i stue/kjøkken, soverom og gang vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Vegger sparkles og males – den enkelte boligkjøper oppgir NCS fargekode på det enkelte rom, eventuelt leveres vegger i farge hvit eller grå. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, uisolert. BAD: Innvendige vegger på bad vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 1 lag 12mm kryssfiner og 1 lag 13 mm gipsplater. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, isolert. Vegger leveres med flislagt overflater – fliser i størrelse 20x40 cm med hvit overflate, flistype Brancho Brillho eller tilsvarende. Det leveres søyle (30 cm bred, fra gulv til tak) bak dusjbatteri der fliser leveres i størrelse 10x10 cm med sort overflate, flistype Bien Black Diamon matt eller tilsvarende. INNVENDIG BOD: Innvendige vegger i boder vil bli utført med stenderverk av tre/stål, kledd med 13 mm gipsplater. Innvendige stenderverksvegger leveres som 70/100mm, uisolert. Vegger sparkles og males, og det påføres våtromsmaling – den enkelte boligkjøper oppgir NCS fargekode, eventuelt leveres vegger i farge hvit eller grå.

5


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

OVERFLATEBEHANDLING HIMLING: Det leveres himling med gipsplater/betongoverflate i alle rom som sparkles og males. Overgang mellom tak og vegg leveres listefri. Kjøper vil måtte påregne at det vil fremkomme riss i denne overgangen over tid. I rom som baderom og vindfang vil himling kunne bli ekstra nedforet, overflate av malt gips. Lokale nedsenkninger og innkassinger for fremføringer av tekniske installasjoner vil også kunne forekomme i andre rom. OVERFLATEBEHANDLING LISTVERK: Lister rundt dører og vinduer leveres i dimensjon 12x58mm ferdig fabrikkmalt, i farge hvit. Innfesting av disse vil således være synlig. Gulvlister leveres i dimensjon 12x45mm med overflate i eik. Innfesting av disse vil således være synlig. GULV:

På underlag av sponplater / plasstøpt betong leveres følgende overflater på de ulike gulv. STUE/KJØKKEN/SOVEROM: Det leveres 3 stavs parkett type eik, 13mm tykkelse i alle tørre rom som stue, kjøkken, soverom og del av gang. BAD: Det leveres keramiske fliser på gulv størrelse 20x20 cm i sort utførelse. Flistype Bien Black Diamond matt eller tilsvarende. Fliser legges på isolert påstøp med gulvvarme i alle bad. Dusjnisje senkes ned og det leveres flisformat som ivaretar fall til sluk. Fliser legges i rommets lengderetning. ENTRE/GANG: Det leveres keramiske fliser 33x33cm, flistype Bien Asya Antrasit Grå eller tilsvarende i del av gang slik det fremkommer av plantegning. Fliser legges på lavtbyggende påstøp med gulvvarme i del av gang/entre. Det leveres gulvlist i eik / hvitmalt. Fliser legges i rommets lengderetning.

6


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

INNVENDIG BOD: Det leveres gulvbelegg i alle innvendige boder. Gulvbelegg leveres i farge grå. Gulvbelegg føres opp ca. 10 cm på vegg.

DØRER:

Ytterdører leveres i tett i malt utførelse, farge vurderes av arkitekt for det enkelte bygg. Øvrige innvendige dører i leilighetene/rekkehusene leveres type Unique 01L fra Swedoor eller tilsvarende med flat terskel, spalte under og standard hvite hengsler. Karmer, tilsetninger og listverk leveres ferdig fabrikkmalt og listinnfesting blir synlig.

SKAP OG INNREDNING PÅ KJØKKEN OG SOVEROM: KJØKKEN: Det leveres kjøkkeninnredning med hvit overflate, standard prosjektleveranse i prisgruppe 3. Det er inngått avtale med HTH AS som ivaretar leveranse av kjøkken og garderobe. Den enkelte boligkjøper avtaler møte med kjøkkenforhandler for å tilpasse kjøkkenet til sin bolig. Ved endring av kjøkken gjøres dette med valgte kjøkkenleverandør, enten innfor oppsatt ramme eller ved tilvalg utover ramme. Den enkelte boligkjøper står fritt til å velge standard kjøkken eller avtale endringer direkte med valgt kjøkkenleverandør. Kjøkkentegning pr. boligtype angir omfang av innhold i leveransen. Kjøkkenhette leveres som type Brasserie - E. Kjøkkenhette i moderne utførelse og med meget effektiv os- oppfang. Kjøkkenavtrekk er integrert i ventilasjonsaggregat. Det blir levert kjøkkenbatteri, magnetventil og det blir tilrettelagt for oppvaskmaskin på hvert kjøkken. Det følger ikke med noen form for hvitevarer til kjøkkenet.

7


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

GARDEROBE: Garderobeskap på soverom leveres i slett hvit utførelse, 100cm kombiskap, 1 stk. pr. sengeplass. Garderobeskap leveres av kjøkkenleverandør, og for dem som ønsker å oppgradere skap til for eksempel skyvedørsgarderober eller lignende kan avtale dette med valgte leverandør.

SKAP OG INNREDNING PÅ BAD OG WC: HOVEDBAD: På hovedbad vil det bli montert 90 cm baderomsmøbel (skuffeseksjon)med heldekkende vask, hvite fronter, speil med lys langs sider og servantbatteri. Vegghengt toalett i kasse eller innfelt i vegg, med rørskap montert over toalett. Toalett leveres med sete type «soft close» Det leveres dusj garnityr/batteri og dusjvegger (innadslående 90x90cm / 80x80 cm). Det leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, tenkt montert over hverandre. Varmtvannsbeholder plasseres på hovedbad eller i bod. Det presiseres at utstyr som vaskemaskin/tørketrommel på bad ikke inngår i leveransen. BAD 2: I de boliger som leveres med 2 bad (gjelder rekkehus – bad i plan 2) vil det bli montert 60 cm baderomsmøbel (skuffeseksjon) med heldekkende vask, hvite fronter, speil med lys langs sider og servantbatteri. Vegghengt toalett i kasse eller innfelt i vegg. Toalett leveres med sete type «soft close» Det leveres dusj garnityr/batteri og sluk. Dusjvegger leveres ikke til dette bad.

8


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

UTVENDIG BODER: Det følger med 1 stk utvendig bod pr. leilighet/rekkehus. Bodene blir levert uisolerte. Innside leveres kledd med ubehandlet plate / panel for vegger opp til høyde 2,1 meter, over dette leveres det netting. Tak leveres med ubehandlet panel / betong. Ubehandlet betong eller spon på gulv.

TERRASSER: REKKEHUS: Rekkehusene får egne terrasser på grunnplan på ca. 14 m2. Terrassene leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse 28x120mm. Rekkehusene får 2 terrasser på plan to – henholdsvis på ca. 7,5 m2 og ca. 8 m2. Også disse terrassene leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse 28x120mm. Utbygger gjør oppmerksom på at tak over carporter ikke kan nyttes til terrasser – da disse ikke er søkt inn til byggesak eller prosjektert for dette formål. Det leveres ikke rekkverk til terrasser på bakkeplan, for terrasser i plan 2 leveres det rekkverk i en kombinasjon av tette rekkverk kledd med dobbelfalset kledning og glass (glass leveres som klart) LEILIGHETER: Leiligheten i plan 1 og 2 leveres med terrasse i varierende størrelser – se plantegning får detaljer. Terrassene leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse 28x120mm. Leiligheten i plan underetasje leveres med terrasse utenfor stuer / kjøkken Terrassene leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse 28x120mm. Det leveres ikke rekkverk til terrasser på bakkeplan, for terrasser i plan 2 leveres det rekkverk i en kombinasjon av tette rekkverk kledd med dobbelfalset kledning og glass (glass leveres som klart)

9


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

TEKNISKE INSTALLASJONER: OPPVARMING: Det leveres varmekabler på bad med egen termostat. I vindfang leveres det varmefolie/varmekabel under fliser. Det leveres luft til luft varmepumpe til hver bolig.

VENTILASJON: Det leveres balansert ventilasjon med temperaturvirkningsgrad ca 80 %, til alle boenheter. Aggregat av type Flexit UNI – 2 eller 3, eller tilsvarende er tenkt plassert i boder. Det leveres avtrekksventiler fra våtrom som bad/kjøkken/boder, samt tilluftsventiler fra stue/soverom. Kanaler for ventilasjonsanlegg utføres av spirorør, lagt skjult over nedforet himling eller innkasset langs vegger. For avtrekk fra kjøkken leveres ventilator. For å unngå problemer med for høyt fuktnivå i kanaler, må evt. tørketrommel være utstyrt med oppsamler for kondensvann.

SANITÆRTEKNISKE INSTALLASJONER: Vannforsyningen blir levert som ”rør i rør” system, med fordelerskap montert i vegg på bad over vegghengt toalett. Det leveres varmvannsbereder som plasseres på bad eller i bod. Det leveres utvendig spylekran montert ved carport i rekkehus. Leiligheter leveres ikke med spylekraner. Se for øvrig punkt SKAP OG INNREDNING BAD som angir leveransen av disse rom.

EL-INSTALLASJONER: El-skap/sikringsskap for boligene blir innfelt i vegg og montert i gang / bod. Måler for den enkelte bolig blir plassert på utside av boligene i egne

10


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

skap, plassering mm avklares i detaljprosjektering. Ledningsnettet legges hovedsakelig skjult, men i forbindelse med klassifiserte lyd/brannvegger kan det forekomme synlige installasjoner. Til oppvarming leveres varmekabler/folie i gulv på bad / vindfang styrt av termostat. Det leveres fremlegg til panel ovn på soverom – med en stikkontakt pr. soverom. Panelovn leveres ikke. BELYSNING INNE: Det leveres med 6 stk LED spotlight i gang/vindfang og bad. Plassering av spotter vil bli vurdert ut fra størrelse på gang og bad. I innvendige boder leveres det lampe i tak. Det leveres lys integrert i ventilator.

BELYSNING MM UTE – SOM GÅR PÅ EGEN BOLIG: Det leveres 1 utvendig lampe pr. hoved inngangsdør til den enkelte bolig – plassering avklares av elektriker. På alle terrasser leveres dobbel stikkontakt. Det leveres 1 stk lampe på hoved terrasse Det leveres lampe og stikkontakt i utvendig bod i rekkehus og i bod i felles område i underetasje i leilighetshus. Lamper i tak carport er en del av felles-anlegg, disse er styrt av Astro-ur. Fremlegg til ladeboks 3,7kW for el-bil kan bestilles av elektriker – kr 17 380,- inkludert pr. stk. Ladeboks har type 2 kontakt integrert og er koplet til hver enkelt hus sin strømmåler Utstyr for øvrig følger standard NEK 400/2010.

11


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

SENTRALSTØVSUGER: Det legges opp rør til sentralstøvsuger samt stikkontakt i rekkehusene og leilighetene. Selve sentralstøvsugeren inngår ikke i standard leveransen, men kan bestilles som tilvalg.

ANTENNE, TELEFON, DATA: Det er inngått avtale med Canal Digital om leveranse av en kollektiv avtale Komplett som inneholder både Tv & Internett. Produktene vil bli levert over fiberkabel og vil være på plass innen innflytting. Dette er en kollektiv avtale som vil bli fakturert i felleskostnadene. Utover den kollektive avtalen er det opp til hver enkelt om de ønsker å kjøpe mer innhold eller større internett hastigheter, men dette vil da bli belastet hver enkelt enhet. Det leveres tv/datauttak, samt nødvendig stikkontakter i boligene. Følgende punkt leveres i de ulike leiligheter / rekkehus: - 2 roms leiligheter leveres med 1 tv/datapunkt, punkt plassert i stue. - 3 roms leiligheter leveres med 2 tv/datapunkt, punkt plasseres i stue og soverom. - 4 roms leiligheter leveres med 3 tv/datapunkt, punkt plasseres i stue og soverom. - Rekkehus leveres med 4 tv/datapunkt, punkt plasseres i stue og soverom. Ekstra punkter kan bestilles som tilvalg hos prosjektets elektriker. Abonnement med Canal Digital tegnes av sameie, og grunnpakke inngår i månedlige felleskostnader. Ønsker man å oppgradere abonnement avtales dette direkte med Canal Digital og den enkelte boligkjøper mottar da faktura direkte fra Canal Digital på denne oppgraderingen.

BRANNSIKRING: I leilighetene blir det er montert felles brannvarsling fra Autronica. Det blir montert forsinkelse knapp ved ytterdør i hver leilighet. I rekke hus blir det levert røykvarsler internt i den enkelte bolig.

12


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

UTVENDIG ANLEGG: Det blir etablert lekeareal med benker og bord. Lekeapparater og sandkasse. Lekeplasser leveres inngjerdet mot interne veier. Interne transportveier i sameiet leveres med overflate av asfalt. Gangveier leveres med overflate som gruset. Tilkomstveier til de ulike boligene leveres med gruset overflate. I carporter leveres det overflate asfaltert, dette gjelder også for tilkomstvei til de ulke carporter. Områdene rundt de ulike rekkehusene leveres med overflate som gruset. Det leveres maskinplanert jord på de større arealene som er vist som fellesareal på situasjonsplan. Eksempler på dette er området mellom rekkehus og hovedvei, langs vei mot barnehage og på terreng på sørøstre hjørne av tomten. Det leveres ikke belegningsstein rundet gangveier/kjøreveier eller mellom tomter. Det leveres singelrenne langs alle avslutninger for asfaltert areal.

PARKERING:

Leiligheter i plan U, 1 og 2 leveres med carport i underetasjen Rekkehus leveres med carport i tilknytning til den enkelte bolig. Utvendig felles gjesteparkering.

AVFALL:

Det blir etablert egnede plasser for avfall.

POST:

Postkasser plassert ved innkjørsel til parkeringsområde, tilknyttet plass for avfall.

13


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

OVERTAGELSE:

Ved overtagelse vil det bli gjennomført en befaring av boligen, der utbygger gjennomgår og overleverer boligens driftsinstruks / FDV mappe. Boligen vil ved overtagelse være byggvasket. Dersom det ved ferdigbefaringen påpekes mindre mangler ved boligen, eller gjenstår utvendige arbeider som ikke kan utføres grunnet årstid mm, gir dette ikke grunn for kjøper til å nekte overtakelse. Påpekte og aksepterte/omforente mangler skal utbedres av selger innen rimelig tid. Feil eller mangler som ikke blir påpekt, og som kjøper med vanlig aktsom besiktigelse burde ha sett, kan ikke senere påberopes som mangel. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Det vil ved overtakelse bli utlevert 3 stk nøkler. Krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike mangler utover normer/krav i Norsk Standard NS 3420 utg 3 etter ”Anbefalte normale toleranseklasser” iht NBI 520.008. Skader som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger.

DIVERSE:

Ved utarbeidelse av arbeidstegninger og detaljering av prosjektet vil det kunne medføre endringer på leilighetene/rekkehusene og tilpasninger i forhold til salgsprospektets tegninger, slik at endelige mål og arealer for den enkelte leilighet/rekkehuset vil kunne avvike noe fra det som var oppgitt på salgstegninger og illustrasjoner, uten at dette gir grunnlag for endring av priser. Illustrasjoner av både interiør og ekstriør er ment å være av orienterende art og disse vil kunne avvike fra tegningsmateriell både i form og farge. Hvitevarer, møblering, planter etc. som er vist på tegninger er ikke inkludert i leilighetens/rekkehusets pris, utover det som fremgår av denne beskrivelsen. Det vil være muligheter for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger av

14


GJELDENDE BESKRIVELSE 09.09.19

leiligheten/rekkehuset innenfor gitte frister og mot tillegg i pris. Kort tid etter beslutning om igangsettelse av prosjektet vil det bli utarbeidet en kundeperm med orienteringer om tilvalg. Det blir ikke anledning til å trekke ut leveranser for å få disse utført av andre enn de entreprenører som er kontrahert i prosjektet. Tilleggs- og endringsbestillinger må være avklart så tidlig at endringer kan gjennomføres uten at disse påvirker prosjektets fremdrift.

15


EIGEDOMSOPPLYSNINGAR TIL MEKLAR o.a.

Eigedom: Gnr

Bnr

322

166

Fnr

Snr

6. Planstatus, fredingstilhøve o.l. For eigedomen gjeld følgjande planar/planvedtak: 1. Kommunedelplan for Alver kommune Merk: 1.1.2020 vart kommunane Lindås, Radøy og Meland slått saman til Alver kommune. Dei gamle kommuneplanane er no kommundelplanar. I følgje dei overordna planane er arealbruken for eigedomen fastsett til: Bustad. Finst det reguleringsplan(ar) som femner om eigedomen eller del av denne? Nei

Ja X Plankart og føresegner ligg offentleg tilgjengeleg på: https://www.nordhordlandskart.no/pr?arealplanidrp=125620060002

2. Er det godkjend mindre vesentlege endringar av planen som vedkjem eigedomen og som ikkje er oppdatert i plankartet? Nei X Ja 3. Ligg det føre utbyggingsplanar for nabo-/gjennbueigedom? Nei X Ja 4. Er det starta planarbeid, som kommunen kjenner til, for området? Nei X Ja Områdeplan for Dalstø-Mjåtveitstø er under utarbeiding i området. Sjekk mer i planregister: https://www.nordhordlandskart.no/pr?arealplanidrpua=125620170002 Reguleringsplan for Tonesmarka, gnr 22, bnr 4 m. fl. er under utarbeiding i området. Sjekk mer i planregister: https://www.nordhordlandskart.no/pr?arealplanidrpua=125620180005 Merknader til eigedomen (fornminner, kulturminner, fredning m.m.): Felles produktmal for Infoland for kommunane i region: Nordhordland og Gulen; kommunane: Austrheim, Fedje, Gulen, Vaksdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Alver.


EIGEDOMSOPPLYSNINGAR TIL MEKLAR o.a. Eigedomen si plassering i høve til registrerte faresoner, 100 m beltet mot sjø og kommunalt fastsett byggeforbodsbelte mot vassdrag. Ligg eigedomen heilt eller delvis innafor restriksjonsgrensene? Nei X Ja Dersom ja, kva slags restriksjonsgrenser: Utsnitt med eigedomsgrenser og arealplan

Felles produktmal for Infoland for kommunane i region: Nordhordland og Gulen; kommunane: Austrheim, Fedje, Gulen, Vaksdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Alver.


EIGEDOMSOPPLYSNINGAR TIL MEKLAR o.a. ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER. Vi tar atterhald om at det kan vere avvik i registra/karta/arkiva våre når det gjeld den faktiske situasjonen og at det kan liggje føre forhold omkring eigedom og bygningar som kommunen ikkje er kjend med. Dei som brukar informasjonen, må derfor vere medviten på samanheng og føremål som han blir nytta i, og bruke informasjonen kritisk. Papirutskrifter frå det digitale kartverket kan innehalde liner som lett kan føre til misforståingar. Dette gjeld ofte karttema som leidningar og eigedomsgrenser som i mange tilfelle kan vere unøyaktige. Derfor må for eksempel ikkje gravearbeid på leidningar gjerast utan at leidningen i marka er påvist. Kommunen kan ikkje stillast økonomisk ansvarleg for bruk av informasjon som blir oppgitt i samanheng med eigedomsførespurnader.

Felles produktmal for Infoland for kommunane i region: Nordhordland og Gulen; kommunane: Austrheim, Fedje, Gulen, Vaksdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Alver.


BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Mjåtveitkollen, 5918 FrekhaugOppdragsnr: 2706160271 / Kari Berland REKKEHUS NR...................................................................................... Kjøpesum iht. prisliste kr

Skriver kr.:

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg.)

Eventuelle forbehold:

FINANSIERINGSPLAN

Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.

Bekreftet av

KJØPSBEKREFTELSE

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra Sparebank 1:

Jeg/vi ønsker en verdivudering fra EiendomsMegler 1:

nei

ja

nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtale­betingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

UNDERTEGNEDE 1

UNDERTEGNEDE 2

Navn:

Navn:

Personnr.: Tlf.:

52

ja

Dato/kl.

Personnr.: Mobil:

Tlf.:

Mobil:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted/Dato:

Sted/Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Undertegnende 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Undertegnende 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen, Postboks 1073 Sentrum, 5809 Bergen, T 915 02 070, E nybyggbergen@em1sr.noKari Berland Mobil: 410 73037 kari.berland@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Nybygg Org. nr. 919 622 369 Telefon: 915 02 070 Postboks 1073 Sentrum 5809 Utbygger:

BERGEN Oppdragsnr: 2706160271