Page 75

Nghiên cứu thị trường Nhằm dự báo khả năng tiêu thụ sản phẩm, sự thích ứng cuả sản phẩm.  NC số lượng người tiêu thụ (sức mua)  Thị phần cuả doanh nghiệp  Xu hướng biến động cuả thị trường  Chu kỳ đời sống cuả sản phẩm Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: Tìm ra điểm mạnh, yếu của đối thủ 

75

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế