Page 73

Vai trò của nghiên cứu Marketing Cung cấp những thông tin quan trọng:  Tìm hiểu thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp.  Tìm hiểu hiệu quả của quảng cáo  Muốn tung sản phẩm mới ra thị trường.  Muốn thâm nhập vào thị trường mới  Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh .  VD : NC của Yamaha; Komatsu 73

MARKETING CĂN BẢN - FULL  
MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế