Page 55

2.1.4 Trung gian Marketing (marketing intermediary) 

Là các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, ñại lý làm nhiệm vụ quản lý, ñiều hành, tiêu thụ sản phẩm, tu vấn kinh doanh, tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp và ñối thủ cạnh tranh Trung gian giúp doanh nghiệp chiếm lónh thị truờng mục tiêu

55

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế