Page 40

Thoả mãn (tiếp) 

 “Cung cấp cho khách hàng của bạn ít nhất một dịch vụ mà họ không thể tìm ở bất kỳ đâu khác” (Offer your customers at least one service they can not get anywhere else)

“Bán hàng có được khách hàng; dịch vụ giữ họ” (Sales gets customers; service keeps them) “dịch vụ khách hàng là công việc của mọi nguời” (Customer service is everyone’s job) “Khách hàng muốn các giải pháp chứ không phải lời xin lỗi” (Customers want solutions, not excuses) 40

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế