Page 30

1.4.6.2 Phân loại thị truờng Thị truờng theo địa diểm (marketplace) Là nói đến một địa điểm theo địa lý nào đó, như mua sắm tại cửa hàng, siêu thị.  Thị truờng không gian (marketspace) Là nói đến thị truờng sử dụng kỹ thuật số, như mua sắm trên Internet.  Thị trường tổng hợp hay siêu thị trường (metamarket): bao gồm các sản phẩm hay dịch vụ có liên hệ với nhau, bổ sung cho nhau cùng phục vụ nhu cầu khách hàng. 

30

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế

MARKETING CĂN BẢN - FULL  

T.s Lê Thanh Minh - Giảng viên kinh tế