Page 4

II. „TYGODNIOWE FORMY REKREACYJNE” 23.02 – 27.02.2009 ****************************************************************

NAZWA IMPERZY CZAS NA ZIMOWĄ PRZYGODĘ

MIEJSCE Szkoła Podst. Nr 2 Narutowicza 57 godz.10.00 - 14,00

W

Szkoła Podst. Nr 4

BULINKOWIE Rynek Zaborowski

godz. 10.00-14.00 NA WESOŁO

Świetlica przy Szk. P. Nr 5 przy Jeziorkowskiej

godz. 10.00-14.00 Szkoła Podst. Nr 7 PŁYWAJĄCE Al. J. Pawła II 10 ŚNIEśYNKI godz.10.00-14.00 KOLOROWA Szkoła Podst. Nr 7 Al. J. Pawła II 10 ZIMA – WARSZTATY PLASTYCZNE godz.10.00-14.00

WESOŁA SIÓDEMKA

Szkoła Podst. Nr 7 Al. J. Pawła II 10 godz.10.00-14.00

„ŚNIEśYNKI Szk. Podst. Nr 13 Rejtana 1 w 13-tce” godz. 10.00-14.00

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA Zajęcia sportowo-rekreacyjne na kortach tenisowych, basenie i kręgielni. Konkursy. Gry świetlicowe. Spotkania z ciekawymi ludźmi 27.02 (piątek) - pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Ciepły posiłek. Odpłatność 35,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 2 tel. 529-60-45 Zajęcia plastyczne, gry sportowo-rekreacyjne i świetlicowe. 23.02 ( poniedziałek) – strzelanie do tarczy godz. 10.00 – 12.00 Ilość miejsc ograniczona – 30 osób Ciepły posiłek. Odpłatność 40,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 4 tel. 527-00-11 Zabawy świetlicowe, wycieczki, zabawy ruchowe na śniegu, konkursy, turnieje. 25.02 (środa) – strzelanie do tarczy godz. 10.00 – 12.00 Odpłatność 25,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 5 tel. 527-12-20 Codziennie nauka i doskonalenie pływania, zajęcia sportowo- rekreacyjne, ognisko-smaŜenie kiełbasek, niespodzianki. Zajęcia odpłatne – 40,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – 30 Wykorzystanie róŜnorodnych technik plastycznych – collage, witraŜ, masa solna, wydrapywanka, „mokre na mokrym.” 27.02 (piątek)– strzelanie do tarczy w godz.12.00 – 13.00 26.02 (czwartek) – pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Zajęcia odpłatne – 30,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – do 20 osób Zajęcia sportowo- rekreacyjne, gry i zabawy świetlicowe. Odwiedziny Sali zabaw „Tygrysek” 27.02 (piątek)– strzelanie do tarczy w godz.11.00 – 12.00 Zajęcia odpłatne – 40,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – do 30 Gry i zabawy, spacery, konkursy, turnieje, wycieczki. Zwiedzanie radia ELKA i piekarni P o c z ę s t u n e k. 24.02 (wtorek) - pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Odpłatność 20.00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 13 tel. 526-75-95

4

Propozycje na ferie w Lesznie  

Propozycje na ferie w Lesznie (www.leszczynskie.info)

Advertisement