Page 12

VIII. „TYGODNIOWE TURNUSY z K O M P U TE R E M" ****************************************************************

NAZWA IMPERZY

MIEJSCE

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09

Szk. Podst. Nr 1 Bezpieczeństwo w sieci. Programy edukacyjne. Gry i zabawy Krasińskiego 2 Tworzenie prezentacji multimedialnych. godz.09.00 –12.00 Ilość miejsc ograniczona do 20. Zajęcia nieodpłatne.

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09

Szk. Podst. Nr 2 Narutowicza 57 godz.9.30 - 11.30

FERIE Z KOMPUTEREM 16.02 – 20.02.09

Przygotowanie do obsługiwania się oprogramowaniem Szk. Podst. Nr 3 graficznym. Korzystanie z dostępu do Internetu. Gry i zabawy komputerowe, Internet. Metziga 14 godz.10.00 –13.00 Ilość miejsc ograniczona do 15. Zajęcia nieodpłatne.

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09

Szkoła Podst. Nr 4 Ilość miejsc ograniczona- 15/ grupę Zgłoszenia osobiście lub Rynek Zaborowski telefonicznie - sekretariat SP Nr 4 tel. 527-00-11 godz. 10.00-13.00 Zajęcia nieodpłatne.

ZIMA Z KOMPUTEREM 16.02 – 20.02.09

Szk. Podst. Nr 9 Wyszyńskiego 57 godz. 9.00 – 12.00 Szk. Podst. Nr 10 Jagiellońska 7 godz.12.00 –14.00

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09 KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA

Podstawy obsługi komputera, zakładanie kont internetowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, czat. Ilość miejsc ograniczona do 15. Zajęcia nieodpłatne.

Wykorzystanie komputera do gier i zabaw. Ilość miejsc ograniczona – 15 Zajęcia nieodpłatne. Bezpieczeństwo w sieci. Programy edukacyjne. Gry i zabawy Tworzenie prezentacji multimedialnych. Ilość miejsc ograniczona do 20. Zajęcia nieodpłatne. Gry komputerowe. Internet. Bezpieczeństwo w sieci.

Gimnazjum Nr 2 Narutowicza 57 godz. 9.00-11.30

Zgłoszenia osobiście lub telefonicznie – 529-63-12. Ilość miejsc ograniczona - 18. Zajęcia nieodpłatne.

FERIE Z KOMPUTEREM

Gimnazjum Nr 8 Rumuńska 6ab

16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09

godz. 9.00-13.00

w godz. 9.00 – 11.00 – I grupa , w godz. 11.00 –13.00 - II grupa Zgłoszenia osobiście lub telefonicznie – 526-32-42 Komputer na wesoło gry i zabawy. Bezpieczeństwo w sieci. Ilość miejsc ograniczona - 15. Zajęcia nieodpłatne.

Z.S.R - B 1 Maja 1

Praca z komputerem i Internetem. Komputer na wesoło gry i zabawy. Bezpieczeństwo w sieci.

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09 KURS KOMPUTEROW Y ECDL 16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09

godz. 9.00 - 13.00 Zajęcia na sali komputerowej. Ilość miejsc ograniczona - 14 Zajęcia nieodpłatne. Kurs przeznaczony dla uczniów ZSE-T, umoŜliwiający uzyskanie certyfikatu ECDL. Z.S.E -T Kilińskiego 4 Dla uczestnika 60 godz. zajęć. Odpłatność 40 zł. na indeks 12

Propozycje na ferie w Lesznie  

Propozycje na ferie w Lesznie (www.leszczynskie.info)

Propozycje na ferie w Lesznie  

Propozycje na ferie w Lesznie (www.leszczynskie.info)

Advertisement