Page 1

„Z I M A – 2009 W

L E S Z N I E”

*********************************************

URZĄD MIASTA LESZNA -WYDZIAŁ EDUKACJI współdziałając z WYDZIAŁEM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ, MIEJSKIM BIUREM ds. UZALEśNIEŃ, M.O.P.R, przy współpracy DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, MOK, MOSiR, BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ, MBWA MCP „ALTERNATYWA I CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI „AKWAWIT”

Z A P R A S Z A DZIECI

I

MŁODZIEś

DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W OKRESIE FERII ZIMOWYCH W IMPREZACH MASOWYCH

„Z I M A - 2 0 0 9”

********************************************* Gwarantowane atrakcje turystyczno-krajoznawcze, sportowo-rekreacyjne i kulturalne.


I.

„TYGODNIOWE FORMY REKREACYJNE” 16.02.2009 – 20.02.2009

****************************************************************

NAZWA IMPERZY MIEJSCE Szkoła Podst. Nr 2 ZIMA NA WESOŁO Narutowicza 57 – MILE SPĘDZAMY godz.9.00 - 13,00 CZAS

PRZETAŃCZONE

FERIE

Szkoła Podst. Nr 3 Metziga 14 godz.10.00 – 13.00

Szkoła Podst. Nr 4 U MUMINKÓW Rynek Zaborowski godz. 10.00-14.00

Szkoła Podst. Nr 7 KOLOROWA Al. J. Pawła II 10 ZIMA godz.10.00-14.00

Szkoła Podst. Nr 7 ZIMOWA PRZYGODA Al. J. Pawła II 10 godz.10.00-14.00 ZIMA – SPRAWNE RĘCE

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA Zwiedzanie róŜnych miejsc, zajęcia sportowo-rekreacyjne, piesze wycieczki, gry stolikowe 20.02 (piątek) – pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Ciepły posiłek. Odpłatność 35,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP. Nr 2 tel. 529-60-45 Nauka podstawowych kroków i figur tańców standardowych i latynoamerykańskich Zajęcia nieodpłatne - ilość miejsc ograniczona – 20 osób Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 3 tel. 520-40-02 zajęcia artystyczne i sportowe, piesze wycieczki 17.02 (wtorek) – pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Ilość miejsc ograniczona – 30 osób Ciepły posiłek. Odpłatność 40,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 4 tel. 527-00-11 Zajęcia sportowo- rekreacyjne, gry i zabawy świetlicowe. Wycieczka do lasu i salę „Tygrysek” 20.02 (piątek) – strzelanie do tarczy w godz.11.00 – 12.00 19.02 (czwartek) – pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Zajęcia odpłatne – 40,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – 30 Zajęcia sportowo- rekreacyjne, gry i zabawy świetlicowe. Wycieczka do radia ELKA, balik, turniej kręglarski. 20.02 (piątek)– strzelanie do tarczy w godz.12.00 – 13.00 18.02 (środa) – pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Zajęcia odpłatne – 40,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – 30

Szkoła Podst. Nr 9 Wyszyńskiego 57

Zajęcia rekreacyjne i plastyczne dla uczniów klas I

godz.10.00-13.00

Zajęcia nieodpłatne. Ilość osób ograniczona – 25

2


Szkoła Podst. Nr 12 ANI CHWILI Rumuńska 6ab NA NUDĘ godz. 10.00-14.00

„ŚNIEśYNKI Szk. Podst. Nr 13 Rejtana 1 w 13-tce” godz. 10.00-14.00

Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i świeŜym powietrzu . Konkursy, quizy, wycieczki piesze. 16.02 (poniedziałek) – strzelanie do tarczy w godz.11.00 – 13.00 Ciepły posiłek. Odpłatność 40,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 12 – tel. 520-02-30

Gry i zabawy, spacery, konkursy, turnieje, wycieczki. Zwiedzanie radia ELKA i piekarni P o c z ę s t u n e k. 18.02 (środa)– strzelanie do tarczy w godz.11.00 – 12.00 Odpłatność 20.00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 13 tel. 526-75-95

RUCH I Szk. Podst. Nr 13 ZABAWA TO Rejtana 1 NA FERIACH FAJNA godz. 09.00-13.00 SPRAWA

Zajęcia rekreacyjne na basenie, kręgielni, sali „Tygrysek”, lodowisko( dwa ognie, piłka noŜna, tenis stołowy, lotki) konkursy P o c z ę s t u n e k. 18.02 (środa)– strzelanie do tarczy w godz.12.00 – 13.00 Ilość osób ograniczona - 30 Odpłatność 25.00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP. Nr 13 tel. 526-75-95

ZACZARO Z.S Specjalnych Jana Pawła II 10 WANY PAPIEROWY ŚWIAT godz.09.00-12.00

Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań . Rozwijanie zdolności tanecznych, wokalnych i recytatorskich. Zajęcia z komputerem. Gry i zabawy zręcznościowe. Forma otwarta - bezpłatna.

GRAMY NA GITARZE

Gimnazjum Nr 1 Komeńskiego 1

Nauka podstaw gry na instrumencie dla uczniów gimnazjów. Forma otwarta – konieczny własny instrument.

godz.09.00– 12.00 Osiedlowy Dom Kultury w ZIMA NA WESOŁO Gronowie

Cykl imprez dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów konkursy, łamigłówki, zabawy, gry zespołowe. Zajęcia nieodpłatne - wstęp wolny

godz. 10.00 -14.00

3


II. „TYGODNIOWE FORMY REKREACYJNE” 23.02 – 27.02.2009 ****************************************************************

NAZWA IMPERZY CZAS NA ZIMOWĄ PRZYGODĘ

MIEJSCE Szkoła Podst. Nr 2 Narutowicza 57 godz.10.00 - 14,00

W

Szkoła Podst. Nr 4

BULINKOWIE Rynek Zaborowski

godz. 10.00-14.00 NA WESOŁO

Świetlica przy Szk. P. Nr 5 przy Jeziorkowskiej

godz. 10.00-14.00 Szkoła Podst. Nr 7 PŁYWAJĄCE Al. J. Pawła II 10 ŚNIEśYNKI godz.10.00-14.00 KOLOROWA Szkoła Podst. Nr 7 Al. J. Pawła II 10 ZIMA – WARSZTATY PLASTYCZNE godz.10.00-14.00

WESOŁA SIÓDEMKA

Szkoła Podst. Nr 7 Al. J. Pawła II 10 godz.10.00-14.00

„ŚNIEśYNKI Szk. Podst. Nr 13 Rejtana 1 w 13-tce” godz. 10.00-14.00

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA Zajęcia sportowo-rekreacyjne na kortach tenisowych, basenie i kręgielni. Konkursy. Gry świetlicowe. Spotkania z ciekawymi ludźmi 27.02 (piątek) - pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Ciepły posiłek. Odpłatność 35,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 2 tel. 529-60-45 Zajęcia plastyczne, gry sportowo-rekreacyjne i świetlicowe. 23.02 ( poniedziałek) – strzelanie do tarczy godz. 10.00 – 12.00 Ilość miejsc ograniczona – 30 osób Ciepły posiłek. Odpłatność 40,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 4 tel. 527-00-11 Zabawy świetlicowe, wycieczki, zabawy ruchowe na śniegu, konkursy, turnieje. 25.02 (środa) – strzelanie do tarczy godz. 10.00 – 12.00 Odpłatność 25,00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 5 tel. 527-12-20 Codziennie nauka i doskonalenie pływania, zajęcia sportowo- rekreacyjne, ognisko-smaŜenie kiełbasek, niespodzianki. Zajęcia odpłatne – 40,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – 30 Wykorzystanie róŜnorodnych technik plastycznych – collage, witraŜ, masa solna, wydrapywanka, „mokre na mokrym.” 27.02 (piątek)– strzelanie do tarczy w godz.12.00 – 13.00 26.02 (czwartek) – pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Zajęcia odpłatne – 30,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – do 20 osób Zajęcia sportowo- rekreacyjne, gry i zabawy świetlicowe. Odwiedziny Sali zabaw „Tygrysek” 27.02 (piątek)– strzelanie do tarczy w godz.11.00 – 12.00 Zajęcia odpłatne – 40,00 zł. Ciepły posiłek. Ilość miejsc ograniczona – do 30 Gry i zabawy, spacery, konkursy, turnieje, wycieczki. Zwiedzanie radia ELKA i piekarni P o c z ę s t u n e k. 24.02 (wtorek) - pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Odpłatność 20.00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 13 tel. 526-75-95

4


RUCH I ZABAWA TO NA FERIACH Szk. Podst. Nr 13 Rejtana 1 FAJNA SPRAWA godz. 09.00-13.00

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Gimnazjum Nr 5 Gronowska 45

godz. 10.00-13.00 Z.S Specjalnych Jana Pawła II 10

ZACZARO WANY PAPIEROWY ŚWIAT godz.09.00-12.00 Osiedlowy Dom

Kultury w Gronowie ZIMA NA WESOŁO godz. 10.00 -14.00

Zajęcia rekreacyjne na basenie, kręgielni, sali „Tygrysek”, lodowisko( dwa ognie, piłka noŜna, tenis stołowy, lotki) konkursy P o c z ę s t u n e k. 25.02 (środa) – pływalnia (SP 7) – godz. 12.00 – 13.00 Ilość osób ograniczona - 30 Odpłatność 25.00 zł. za turnus Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 13 tel. 526-75-95 Nauka i doskonalenie tańca towarzyskiego, klasycznego, nowoczesnego. Wstęp wolny. Obowiązuje obuwie sportowe Ilość miejsc ograniczona - 30 Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań Rozwijanie zdolności tanecznych, wokalnych i recytatorskich. Zajęcia z komputerem. Gry i zabawy zręcznościowe. Forma otwarta - bezpłatna. Cykl imprez dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów konkursy, łamigłówki, zabawy, gry zespołowe. Zajęcia nieodpłatne - wstęp wolny

III. DYśURNE STOŁÓWKI – wydawanie obiadów 12.00 – 14.00 *************************************************************** od 16 l u t e g o do 27 l u t e g o 2009 1/. Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Leszno, Al. J. Pawła II 10 2/. Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 10 – Leszno, ul. Jagiellońska 7 3/. Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – Leszno, pl. Komeńskiego 1 Zgłoszenia na obiady na czas ferii bezpośrednio w dyŜurnych stołówkach. Osoby korzystające z dofinansowania MOPR – zgłoszenia z decyzją MOPR.

IV. Ś W I E T L I C E Ś R O D O W I S K O W E ******************************************************** (t e r a p e u t y c z n e) czynne od godz. 10.00 do 13.00-tej w dniach 16.02. – 20.02.2009 - I turnus w dniach 23.02 – 27.02.2009 - II turnus

5


V. DWUDNIOWE TURNUSY „Z I M A W S I O D L E” **************************************************** TERMINARZ: I turnus 16.02 – 17.02.2009 III turnus 23.02 - 24.02.2009

II turnus IV turnus

18.02 – 19.02.2009 25.02 – 26.02.2009

ZBIÓRKA CODZIENNIE o godzinie 10.00 przed SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ Nr 9 w LESZNIE ul. Wyszyńskiego 57

ODBIERANIE DZIECI

godz. 14.00 – pl. Komeńskiego (Gimnazjum Nr 1)

Przejazd na rancho „JOLKA” końmi lub saniami. PrzejaŜdŜki na koniu, bryczce lub saniach. Gry i zabawy na świeŜym powietrzu. Strzelanie do tarczy. Ciepły napój i obiad. ZGŁOSZENIA I ZAPISY TYLKO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH : WYDZIAŁ EDUKACJI UL.PRZEMYSŁOWA 10 LESZNO - tel. 529-81-63 lub 529-81-64 WPISOWE DLA UCZESTNIKÓW NA TURNUS 18,00 zł. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - do 15 OSÓB NA TURNUS

VI. TYGODNIOWE KURSY N A U K I P Ł Y W A N I A ************************************************ I turnus 16.02 – 20.02.2009 i II turnus 23.02 – 27.02.2009 Zajęcia mają charakter oswojenia dzieci ze środowiskiem wodnym i naukę podstawowych elementów pływania sportowego. Kurs obywać się będzie w 4 grupach: 9.00 – 09.45 – I grupa – ucz. klas I – III szkół podstawowych 10.00 – 10.45 – II grupa – ucz. klas IV - V szkół podstawowych 11.00 – 11.45 – III grupa - ucz. klas VI szk. podst. + kl. I gimnazjów 12.00 – 13.00 - tygodniowe formy stałe 13.00 – 14.00 – IV grupa - młodzieŜ gimnazjów Zgłoszenia i zapisy w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej Leszno, Al. J. Pawła II. 10 Tel. 520-91-70 (kasa pływalni) Liczba uczestników w grupie ograniczona - 15 Odpłatność: 18,00 zł. za turnus.

6


VII. F O R M Y

WYJAZDOWE

**************************************************************** 1/. SIEDMIODNIOWY OBÓZ NARCIARSTWO SNOWBOARD W CZECHACH - PASTVINY MIEJSCOWOŚĆ POŁOśONA 17 KM OD GRANICY – PRZEJŚCIE GRANICZNE W BOBOSZOWIE. DOM WYPOCZYNKOWY – Chata Bublacka (Kolda Zdenek)- Pastviny 15

TERMIN – 15.02.09 do 21.02.09 ( od niedzieli do soboty) KIEROWNIK – Mirosław Kędziora ODPŁATNOŚĆ – 470,00 zł. Dodatkowe koszty – wyciągi kaŜdy płaci indywidualnie. ZAJĘCIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGÓW I INSTRUKTORÓW 2 autokary – 80 miejsc NOCLEGI I WYśYWIENIE – CHATA BUBLACKA (pokoje 3 – 4 osobowe), (śniadania, II śniadania, obiadokolacje) DOJAZD – autokar lux do dyspozycji przez cały obóz, ubezpieczenie KL, NW DODATKOWE ATRAKCJE. ZAPISY – GIMNAZJUM NR 2 ul. NARUTOWICZA 57 - tel. 529 63 12 NALEśY POSIADAĆ WŁASNY SPRZĘT Mile widziani uczestnicy na wypoczynek bez nart – spacery, przebywanie na świeŜym powietrzu

2/. OBÓZ W ZAKOPANYM dla uczniów gimnazjów, uczęszczających na zajęcia w świetlicach terapeutycznych TERMIN – 21.02 - 27.02.2009 ( od soboty do piątku) UCZESTNICTWO – uczestnik musi być zakwalifikowany przez pedagoga szkolnego i wychowawcę świetlicy terapeutycznej

7


4/. J E D N O D N I O W E

WYCIECZKI

Na wszystkie wycieczki i l o ś ć m i e j s c ograniczona – 29 uczestników UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ Z SOBĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ WyŜywienie w czasie wycieczki we własnym zakresie

4.1. WYCIECZKA DO KINA W P O Z N A N I U dla uczniów g i m n a z j ó w Termin – 16 lutego 2009 (poniedziałek) Koszt …………………………….20,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 08.50 przed budynkiem Gimnazjum Nr 7 Leszno, ul. Rejtana 1 Wyjazd autobusem o godz. 9.00, następnie seans filmowy, moŜliwość zakupów w M1 Powrót ok. godz. 17.00 Zapisy: Gimnazjum Nr 7 – tel. (0-65) 526 75 39

4.2. WYCIECZKA DO KINA W P O Z N A N I U dla uczniów g i m n a z j ó w Termin – 17 lutego 2009 (wtorek) Koszt ………………………………….14,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 08.50 przed budynkiem Gimnazjum Nr 5 Leszno, ul. Gronowska 45 Wyjazd autobusem o godz. 9.00, następnie seans filmowy. Powrót ok. godz. 15.00 Zapisy: Gimnazjum Nr 5 – tel. (0-65) 527 11 30

8


4.3. WYCIECZKA DO P O L K O W I C dla uczniów szkół podstawowych Termin – 18 lutego 2009 (środa) Koszt ……………………………………10,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 8.50 przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 10 Leszno, ul. Jagiellońska 7 Wyjazd autobusem o godz. 9.00, Zwiedzanie pałacu w Trzebinach. Pobyt w Aquaparku. Powrót ok. godz. 15.00 Zapisy: Szkoła Podstawowa Nr 10 – tel. (0-65) 520 40 08 4.4. WYCIECZKA DO P U S Z C Z Y K O W A I W P O Z N A N I A dla uczniów szkól podstawowych Termin – 19 lutego 2009 (czwartek) Koszt ……………………………………22,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 7.50 przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 Leszno, ul. Rumuńska 6a,b Wyjazd autobusem o godz. 8.00. Zwiedzanie pracowni literackiej Arkadego Fidlera, seans filmowy Powrót ok. godz. 17.00 Zapisy: Szkoła Podstawowa Nr 12 – tel. ( 0-65) 520 02 30 4.5. WYCIECZKA DO G Ł O G O W A dla uczniów szkól podstawowych Termin – 20 lutego 2009 (piątek) Koszt ……………………………………15,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 8.50 przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 Leszno, ul. Rumuńska 6a,b Wyjazd autobusem o godz. 9.00. Rekreacja z bowlingiem i w sali zabaw. Powrót ok. godz. 15.00 Zapisy: Szkoła Podstawowa Nr 12 – tel. ( 0-65) 520 02 30 9


4.6. WYCIECZKA DO W R O C Ł A W I A dla uczniów g i m n a z j ó w Termin – 23 lutego 2009 (poniedziałek) Koszt …………………………….20,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 08.50 przed budynkiem Gimnazjum Nr 7 Leszno, ul. Rejtana 1 Wyjazd autobusem o godz. 9.00, Seans filmowy, atrakcje na terenie „Korony” Powrót ok. godz. 17.00 Zapisy: Gimnazjum Nr 7 – tel. (0-65) 526 75 39 4.7 . WYCIECZKA DO G O Ł U C H O W A dla uczniów szkół podstawowych Termin – 24 lutego 2009 ( wtorek)) Koszt …………………………………….14,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 7.50 przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 10 Leszno, ul. Jagiellońska 7 Wyjazd autobusem o godz. 8.00 Zwiedzanie zamku, parku i muzeum. Powrót ok. godz. 16.00 Zapisy: Szkoła Podstawowa Nr 10 – tel. (0-65) 520 40 08

4.8. WYCIECZKA DO KINA W P O Z N A N I U dla uczniów szkól podstawowych Termin – 25 lutego 2009 (środa) Koszt ………………………………………35,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 7.50 przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 Leszno, ul. Rynek Zaborowski 41 Wyjazd autobusem o godz. 8.00, Zwiedzanie palmiarni, następnie seans filmowy. Powrót ok. godz. 16.00-tej Zapisy: Szkoła Podstawowa Nr 4 – tel. (0-65) 527 00 11 10


4.9 WYCIECZKA DO KINA WE W R O C Ł A W I U dla uczniów szkół podstawowych Termin – 26 lutego 2009 (czwartek) Koszt ………………………………………20,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 7.50 przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 9 Leszno, ul. Wyszyńskiego 57 Wyjazd autobusem o godz. 8.00, następnie seans filmowy. Powrót ok. godz. 16.00 - tej Zapisy: Szkoła Podstawowa Nr 9 – tel. ( 0-65) 520 40 07

4.10. WYCIECZKA DO S Z K L A R S KI E J P O R Ę B Y dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Termin – 26 luty 2009 (czwartek) Koszt ………………………………………48,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 6.50 przed budynkiem Gimnazjum Nr 2 Leszno, ul. Narutowicza 57 Wyjazd autobusem o godz. 7.00 Spacer w górach, odwiedzenie Muzeum Ziemi, wizyta w Chacie Walońskiej – wysłuchanie gawęd, pieczenie kiełbasek Powrót ok. godz. 20.00 Zapisy: Gimnazjum Nr 2 – tel. ( 0-65) 529 63 12

4.11. WYCIECZKA DO KINA W P O Z N A N I U dla uczniów szkół podstawowych Termin – 27 lutego 2009 (piątek) Koszt ………………………………………15,00 zł od osoby Zbiórka o godz. 7.50 przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 5 Leszno, ul. Gronowska 45 Wyjazd autobusem o godz. 8.00 Seans filmowy, inne atrakcje. Powrót ok. godz. 16.00 - tej Zapisy: Szkoła Podstawowa Nr 5 – tel. ( 0-65) 527 12 20 11


VIII. „TYGODNIOWE TURNUSY z K O M P U TE R E M" ****************************************************************

NAZWA IMPERZY

MIEJSCE

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09

Szk. Podst. Nr 1 Bezpieczeństwo w sieci. Programy edukacyjne. Gry i zabawy Krasińskiego 2 Tworzenie prezentacji multimedialnych. godz.09.00 –12.00 Ilość miejsc ograniczona do 20. Zajęcia nieodpłatne.

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09

Szk. Podst. Nr 2 Narutowicza 57 godz.9.30 - 11.30

FERIE Z KOMPUTEREM 16.02 – 20.02.09

Przygotowanie do obsługiwania się oprogramowaniem Szk. Podst. Nr 3 graficznym. Korzystanie z dostępu do Internetu. Gry i zabawy komputerowe, Internet. Metziga 14 godz.10.00 –13.00 Ilość miejsc ograniczona do 15. Zajęcia nieodpłatne.

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09

Szkoła Podst. Nr 4 Ilość miejsc ograniczona- 15/ grupę Zgłoszenia osobiście lub Rynek Zaborowski telefonicznie - sekretariat SP Nr 4 tel. 527-00-11 godz. 10.00-13.00 Zajęcia nieodpłatne.

ZIMA Z KOMPUTEREM 16.02 – 20.02.09

Szk. Podst. Nr 9 Wyszyńskiego 57 godz. 9.00 – 12.00 Szk. Podst. Nr 10 Jagiellońska 7 godz.12.00 –14.00

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09 KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA

Podstawy obsługi komputera, zakładanie kont internetowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, czat. Ilość miejsc ograniczona do 15. Zajęcia nieodpłatne.

Wykorzystanie komputera do gier i zabaw. Ilość miejsc ograniczona – 15 Zajęcia nieodpłatne. Bezpieczeństwo w sieci. Programy edukacyjne. Gry i zabawy Tworzenie prezentacji multimedialnych. Ilość miejsc ograniczona do 20. Zajęcia nieodpłatne. Gry komputerowe. Internet. Bezpieczeństwo w sieci.

Gimnazjum Nr 2 Narutowicza 57 godz. 9.00-11.30

Zgłoszenia osobiście lub telefonicznie – 529-63-12. Ilość miejsc ograniczona - 18. Zajęcia nieodpłatne.

FERIE Z KOMPUTEREM

Gimnazjum Nr 8 Rumuńska 6ab

16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09

godz. 9.00-13.00

w godz. 9.00 – 11.00 – I grupa , w godz. 11.00 –13.00 - II grupa Zgłoszenia osobiście lub telefonicznie – 526-32-42 Komputer na wesoło gry i zabawy. Bezpieczeństwo w sieci. Ilość miejsc ograniczona - 15. Zajęcia nieodpłatne.

Z.S.R - B 1 Maja 1

Praca z komputerem i Internetem. Komputer na wesoło gry i zabawy. Bezpieczeństwo w sieci.

KAWIARENKA INTERNETOWA 16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09 KURS KOMPUTEROW Y ECDL 16.02 – 20.02.09 23.02 – 27.02.09

godz. 9.00 - 13.00 Zajęcia na sali komputerowej. Ilość miejsc ograniczona - 14 Zajęcia nieodpłatne. Kurs przeznaczony dla uczniów ZSE-T, umoŜliwiający uzyskanie certyfikatu ECDL. Z.S.E -T Kilińskiego 4 Dla uczestnika 60 godz. zajęć. Odpłatność 40 zł. na indeks 12


IX. „TYGODNIOWE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE” – 16.02 – 20.02.2009 ******************************************************

NAZWA IMPERZY

MIEJSCE

Szkoła Podst. Nr 5 ZAJĘCIA SPORTOWO- Gronowska 45 REKREACYJNE Sala gimnastyczna

godz. 10.00-13.00

Szkoła Podst. Nr 7 Al. J. Pawła II 10

ZIMOWE FERIE NA SPORTOWO godz.10.00-14.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA Gry i zabawy na wesoło, gry zespołowe. Siatkówka dla dziewcząt i chłopców klas IV - VI Wstęp wolny Ilość miejsc ograniczona – 20 Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 5 tel. 527-12-20 Pływanie na wesoło, tenis stołowy, jazda konna, kręgielnia Zajęcia odpłatne – 30,00 zł. Ilość miejsc ograniczona – 30

Gimnazjum Nr 1 Komeńskiego 1

Indywidualne rozgrywki w tenisa stołowego

godz.09.00– 12.00

Forma otwarta – Obowiązuje obuwie sportowe.

Zajęcia sportowe dla dziewcząt z gimnazjów Gimnazjum Nr 2 ZIMOWE FERIE NA Narutowicza 57 SPORTOWO godz.09.00-12.00

Gimnazjum Nr 2 ZIMOWE FERIE NA Narutowicza 57 SPORTOWO godz.12.00-14.00

Zajęcia nieodpłatne Obowiązuje strój i obuwie sportowe

Zajęcia sportowe dla chłopców z gimnazjów w dniach 16.18.19.20 lutego 2009 Zajęcia nieodpłatne Obowiązuje strój i obuwie sportowe

13


SPORTOWA ZIMA

Gimnazjum Nr 4 Prusa 33 godz. 9.00-12.00

Gimnazjum Nr 5 CYKL TURNIEJÓW Gronowska 45 SPORTOWYC godz. 10.00-13.00

Codziennie inne zajęcia sportowe. dla ucz. szkól podst. i gimnazjów. Zgłoszenie druŜyn na kwadrans przed turniejem. 16.02 – turniej piłki noŜnej halowej - eliminacje 17.02 – półfinał i finał turnieju piłki halowej, 18.02 – turniej siatkówki- eliminacje 19.02 – półfinał i finał turnieju siatkówki 20.02 – turniej koszykówki - eliminacje Przez cały tydzień zajęcia na siłowni w godz. 11.00-12.00 Wstęp wolny. Obowiązuje strój i obuwie sportowe Rozgrywki rekreacyjne, ustalanie zasad rywalizacji Wstęp wolny – ilość uczestników ograniczona – do 25 osób Obowiązuje strój i obuwie sportowe

H

FERIE ZIMOWE Z SIATKÓWKĄ

Gimnazjum Nr 9 Doskonalenie techniki i taktyki piłki siatkowej Wyszyńskiego 57 Wstęp wolny – ilość uczestników ograniczona – do 30 osób godz. 16.00 – 19.00 Obowiązuje strój i obuwie sportowe

SPORTOWA ZIMA w III LO

III Lic. Ogól. Kościuszki 5 godz. 9.00-11.00

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEśY

Z.S.O. Środowiska Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej - tenis Pl. Metziga 25 stołowy, koszykówka, siatkówka, gry i zabawy. godz. 10.00 – 13.00 Wstęp wolny. Obowiązuje strój i obuwie sportowe

FERIE W Z.S. Technicznych ZESPOLE NA Narutowicza 74 A SPORTOWO godz. 9.00 – 12.00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: siatkówka, piłka noŜna, Doskonalenie elementów techniki i taktyki gier Wstęp wolny do 30 osób. Obowiązuje strój i obuwie sportowe

Halowa piłka noŜna i siatkówka Turnieje zespołów 5 -osobowych Wstęp wolny. Obowiązuje strój i obuwie sportowe

14


X.

„TYGODNIOWE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE” 23.02 -27.02.2009

*************************************************************************** NAZWA IMPERZY

MIEJSCE

FERIE Z GRAMI

Szk. Podst. Nr 3 Metziga 14 godz. 10.00-13.00 Szkoła Podst. Nr 9 Wyszyńskiego 57 godz.09.00-12.00 Gimnazjum Nr 2 Narutowicza 57 godz.12.00-14.00

ZESPOŁOWYMI

PIŁKA NOśNA HALOWA ZIMOWE FERIE NA SPORTOWO

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA Rozgrywki druŜynowe – mini-koszykówka, unihock Zajęcia nieodpłatne . Ilość miejsc ograniczona – 20 Zgłoszenie – sekretariat SP Nr 3 tel. 520-40-02 Cykl imprez sportowych. Rozgrywki.

Zajęcia nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona – 25 Zajęcia sportowe dla chłopców z gimnazjów Zajęcia nieodpłatne Obowiązuje strój i obuwie sportowe Codziennie inne zajęcia sportowe. dla ucz. szkól podst. i gimnazjów. Zgłoszenie druŜyn na kwadrans przed turniejem. 23.02 – turniej koszykówki – półfinał i finały Gimnazjum Nr 4 24.02 – turniej hokeja halowego 25.02 – turniej tenisa stołowego SPORTOWA Prusa 33 26.02 – turniej koszykówki – trójki eliminacje godz. 9.00-12.00 ZIMA 27.02 – finał turnieju trójek koszykarskich Codziennie- zajęcia na siłowni - godz. 11.00-12.00 Wstęp wolny. Obowiązuje strój i obuwie sportowe Gimnazjum Nr 7 Gry i zabawy. Zajęcia na kręgielni. Tenis stołowy, gry SPĘDZAMY Rejtana 1 planszowe i konkursy CZAS ZDROWO godz. 09.00 – 12.00 Forma otwarta – bezpłatna I NA SPORTOWO

TENIS STOŁOWY

Gimnazjum Nr 8 Rumuńska 6 ab godz. 9.00 – 12.00

Zasady gry, doskonalenie techniki, turniej Wstęp wolny – ilość uczestników ograniczona – do 25 osób Obowiązuje strój i obuwie sportowe

FERIE W Z.S. Technicznych ZESPOLE NA Narutowicza 74 A SPORTOWO godz. 9.00 – 12.00

Halowa piłka noŜna i siatkówka. Turnieje zespołów 5 -osobowych Wstęp wolny. Obowiązuje strój i obuwie sportowe

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEśY

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej - tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, gry i zabawy. Wstęp wolny. Obowiązuje strój i obuwie sportowe Koszykówka, siatkówka, halowa piłka noŜna

ZAJĘCIA SPORTOWE

Z.S.O. Środowiska Pl. Metziga 25 godz. 10.00 – 13.00 Z.S. RolniczoBudowlanych 1 Maja 1 godz. 10.00 – 13.00

Ilość miejsc ograniczona - 30 Wstęp wolny. Obowiązuje strój i obuwie sportowe

15


XI. BEZPŁATNE IMPREZY OTWARTE – JEDNODNIOWE ****************************************************************

LP NAZWA

1

2

3 4

5

6

IMPREZY

MIEJSCE

AEROBIK I TANIEC

Szk. Podst. Nr 2 Narutowicza 57

WYCIECZKA Szk. Podst. Nr 10 DO Jagiellońska 7 KARCZMY BOROWEJ ZAJĘCIA Szk. Podst. Nr 10 PLASTYCZNE Jagiellońska 7

TERMIN GODZINY

UWAGI ORGANIZACYJNE I ZASADY UCZESTNICTWA

16 lutego 09

Nauka podstawowych kroków aerobiku i układy choreograficzne Ilość uczestników ograniczona – 20

godz. 09.00 -12.00

16 lutego 09 godz. 10.00 -13.00

16 lutego 09 godz. 10.00 -12.00

KOSZYKÓWKA

16 lutego 09 Szk. Podst. Nr 12 I godz. 9.00 – 15.00 Rumuńska 6ab SIATKÓWKA DYSKUSYJNY Gimnazjum Nr 9 16 lutego 09 KLUB Wyszyńskiego 57 godz. 10.00 -13.00 FILMOWY

IV Lic Ogól. SIATKÓWKA Kurpińskiego 2

AEROBIK I TANIEC

Szk. Podst. Nr 2 Narutowicza 57

godz. 09.00 -12.00

8

TENIS STOŁOWY

Szk. Podst. Nr 2 Narutowicza 57

godz. 12.00 -14.00

ZAJĘCIA

Szk. Podst. Nr 10 Jagiellońska 7

9

Prace plastyczne wykonywane – technika mieszana węglem

9.00 – 12.00 – koszykówka dz. i chł. 12.00 -15.00 – siatkówka dz. i chł. Poznawanie i omawianie filmów tzw. ambitnego kina światowego.

16 lutego 09 Ilość miejsc ograniczona – 20 godz. 09.00 – 12.00 Obowiązuje strój sportowy

7

PLASTYCZNE

Odpłatność 3.00 zł. Spotkanie z leśnikiem, ognisko, smaŜenie kiełbasek

17 lutego 09

17 lutego 09

17 lutego 09

Nauka podstawowych kroków aerobiku i układy choreograficzne Ilość uczestników ograniczona – 20 Rozgrywki, turniej – tenis stołowy Obowiązuje obuwie sportowe Prace plastyczne farbami plakatowymi – pejzaŜ zimowy

godz. 10.00 -12.00

TENIS 10 STOŁOWY

Gimnazjum Nr 7 Zamenhofa 1

IV Lic Ogól. Kurpińskiego 2 SIATKÓWKA 11

12 SZACHY I

WARCABY

Szk. Podst. Nr 2 Narutowicza 57

Zawody w tenisa stołowego w 17 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 kategoriach wiekowych. 17 lutego 09 Ilość miejsc ograniczona – 20 godz. 09.00 – 12.00 Obowiązuje strój sportowy

18 lutego 09 godz. 10.00 -12.00

Rozgrywki, turniej Obowiązuje obuwie sportowe 16


PODRÓś 13 DO KRAINY FANTAZJI TANIEC 14 i AEROBIK

Szk. Podst. Nr 10 Jagiellońska 7

18 lutego 09 godz. 10.00 -12.00

KRĘGLE

Gimnazjum Nr 7 Zamenhofa 1

Nauka podstawowych kroków aerobiku i układy choreograficzne. Ilość uczestników ograniczona – 20 18 lutego 09 Odpłatność od uczestnika 2,00 zł. godz. 10.00 -13.00 Zgłoszenia w szkole

DYSKUSYJNY

Gimnazjum Nr 9 Wyszyńskiego 57

Poznawanie i omawianie filmów tzw. 18 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 ambitnego kina światowego.

15 16 KLUB FILMOWY

Szk. Podst. Nr 2 Narutowicza 57

IV Lic Ogól. 17 SIATKÓWKA Kurpińskiego 2

18 lutego 09

godz. 09.00 -12.00

18 lutego 09 Ilość miejsc ograniczona – 20 godz. 09.00 – 12.00 Obowiązuje strój sportowy

SPORT TO 18 ZDROWIE

Szk. Podst. Nr 10 Jagiellońska 7

godz. 10.00 -13.00

DZIEŃ 19 Z BAJKĄ REKREACJA 20 W WODZIE

Szk. Podst. Nr 10 Jagiellońska 7

godz. 10.00 -13.00

DYSKUSYJNY

21 KLUB FILMOWY GRY I 22 ZABAWY ZAJĘCIA

23

Prace plastyczne- rozwijanie twórczej wyobraźni dla ucz. kl. I - III

19 lutego 09

20 lutego 09

Gry i zabawy ruchowe z piłką i skakanką i innymi przyborami dla ucz. kl. I -III Oglądanie bajek, opowiadanie ulubionych fragmentów.

Gimnazjum Nr 7 Zamenhofa 1

20 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 Zgłoszenia w szkole

Gimnazjum Nr 9 Wyszyńskiego 57

Poznawanie i omawianie filmów tzw. 23 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 ambitnego kina światowego.

Gimnazjum Nr 7 Zamenhofa 1

Turnieje, gry planszowe i 24 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 komputerowe, karaoke

IV Lic Ogól. Kurpińskiego 2

REKREACYJNE

24 lutego 09 Zajęcia z piłki siatkowej i piłki noŜnej godz. 09.00 – 12.00 halowej

BOWLING

Gimnazjum Nr 7 Zamenhofa 1

Obowiązuje strój sportowy 25 lutego 09 Odpłatność od uczestnika 2,00 zł. godz. 10.00 -13.00 Zgłoszenia w szkole

DYSKUSYJNY

Gimnazjum Nr 9 Wyszyńskiego 57

Poznawanie i omawianie filmów tzw. 25 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 ambitnego kina światowego.

24 25 KLUB FILMOWY 26 ZAJĘCIA

IV Lic Ogól. Kurpińskiego 2

REKREACYJNE

GRY I 27 ZABAWY

Gimnazjum Nr 7 Zamenhofa 1

28 ZAJĘCIA

IV Lic Ogól. Kurpińskiego 2

REKREACYJNE

29 REKREACJA Gimnazjum Nr 7 W WODZIE

Zamenhofa 1

25 lutego 09 Zajęcia z piłki siatkowej i piłki noŜnej godz. 09.00 – 12.00 halowej

Obowiązuje strój sportowy Turnieje, gry planszowe i 26 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 komputerowe, karaoke Zajęcia z piłki siatkowej i piłki noŜnej 26 lutego 09 halowej godz. 09.00 – 12.00 Obowiązuje strój sportowy

27 lutego 09 godz. 10.00 -13.00 Zgłoszenia w szkole 17


XII. SPORT DLA WSZYSTKICH IMPREZY ORGANIZOWANE na obiektach sportowych MOSiR-u i SP. Nr 13 tel. 520 56 40

Lp.

1.

2.

3.

DATA

16-17.02. 2009 r.

18-20.02. 2009 r.

23-27.02. 2009 r.

4.

18-20.02 23-27.02. 2009 r.

5.

17,19,24, 26.02. 2009 r.

G O D Z I N A M I EJ S C E

9,00-14,00

9,00-14,00

11,00-14,00

9,00-10,30 12,00-14,00

11,00-13,00

Trapez

Sala Z. Szkół Technicznych

„Ćwicznia”

„Trapez”

„Kręgielnia”

NAZWA IMPREZY

Halowy turniej piłkarski druŜyn klubowych o Puchar Posła RP Wiesława Andrzeja Szczepańskiego

VI Turniej Zimowy piłkarski z okazji Rocznicy Powstania Wielkopolskiego szkół ponadgimnazjalnych

Otwarte zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy- koszykówka Otwarty turniej trójek koszykarskich w róŜnych grupach wiekowych Zapisy w dniu 23.02. w sali „Ćwicznia”

Ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne – koszykówka dla dzieci - koszykówka dla młodzieŜy

Otwarte zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy na kręgielni OBOWIĄZUJE OBUWIE SPORTOWE

18


6.

7.

8.

16-20.02 23-27.02. 2009 r.

27.02. 2009 r.

16-20.02 23-27.02 2009 r.

Otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy zajęcia wg propozycji uczestników - godz.9,00-11,00 szkoły podstawowe, - godz.11,00-13,00 gimnazja - godz. 13,oo-14,oo młodzieŜ starsza 9,00-13,00

„Trzynastka” Otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieŜy starszej- zajęcia wg propozycji uczestników. Zapisy do turnieju piłkarskiego rocznika 1992,93,94 Zgłoszenia imienne druŜyn Obowiązuje obuwie sportowe

11,00-13,00

13,00-15,00

„Kręgielnia”

Otwarty indywidualny turniej kręglarski dla młodzieŜy - z nagrodami

Trzynastka

Otwarte zajęcia rekreacyjne - piłka ręczna dla dzieci szkół podstawowychKLASY IV. V. VI ZAPISY DO SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW DO SEKCJI MKS „AROT-ASTROMAL” ul. Rejtana 1

codziennie 10,00-21,00

9.

Lodowisko

W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zorganizowanie zostanie lodowisko wypoŜyczalnia łyŜew i kulig z ogniskiem przy stadionie ul. 17 Stycznia.

Oczekujemy takŜe na propozycje dot. imprez sportowo-rekreacyjnych – telefon 520 56 40

19


XIII. FERIE ZIMOWE W CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI „ A K W A W I T” Sp. z o. o ****************************************************************

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU OD 6 do 12 LAT NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE Z NAUKĄ PŁYWANIA Zajęcia prowadzone będą w turnusach 5-cio dniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W programie : • • • • • •

pobyt na basenie ( w tym 45 minut nauki pływania z instruktorem) zajęcia taneczne i inne zajęcia świetlicowe kręgielnia, wyjazd do Sali zabaw „Tygrysek” lodowisko, seanse filmowe balik karnawałowy W ramach oferty zapewniamy:

• • •

Dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiad Sprzęt sportowy, ubezpieczenie Zajęcia przez 5 dni w tygodniu po 8 godz.

Całkowity koszt turnusu 204 zł

Szczegółowych informacji udziela : Dział Marketingu i SprzedaŜy CKiR "Akwawit" Sp. z o.o. Leszno, ul. Św. Józefa 5 Tel. 0/65 529 96 40 lub 529 59 49 wew. 803,804

Terminy: I turnus: 16.02 – 20.02.09 II turnus : 23.02 – 27.02.09

20


XIV. FERIE ZIMOWE W G A L E R II Galeria MBWA – Leszno, ul. Leszczyńskich 5 **************************************************************** FERIE W GALERII 16.02-1.03.2009 Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza GALERIA MBWA, LESZNO, ul. Leszczyńskich 5 Krzysztof Skwara /Wrocław/ wystawa malarstwa, 11.02-25.02.2009 wystawa czynna: pn – pt. 11.00-18.00, sobota 10.00-14.00 wstęp wolny GALERIA W RATUSZU, Leszno -Rynek „Janusz Korczak i jego dzieło” - wystawa ilustracji 02 – 25.02.2009 Wystawa prezentuje ok 150 prac 44 artystów, które powstały w czerwcu 2006 r. podczas warsztatów zorganizowanych przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im.Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Janusz Korczak /1878-1942/ autor prac literackich publicystycznych, rozpraw z dziedziny wychowania, lekarz pedagog, wychowawca. Zawsze walczył o prawa dziecka i o kształtowanie jego osobowości Prezentując prace autorstwa znanych i cenionych ilustratorów słynnej polskiej szkoły, przypominamy postać, twórczość i dzieło Janusza Korczaka. wtorek, czwartek, piątek, godz. 9.00-14.30, środa, godz.12.00-17.00 wstęp wolny GALERIA MBWA, LESZNO, ul. Leszczyńskich 5 19.02.2009, godz.15.00-18.00 /czwartek/ KSIĄśKA ARTYSTYCZNA - warsztat plastyczny dla młodzieŜy Prowadzenie: Sylwia Erbert-Hoja 26.02.2009, godz.15.00-18.00 /czwartek/ Zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieŜy Prowadzenie: Sylwia Erbert-Hoja GALERIA W RATUSZU, Leszno -Rynek 17.02.2009, godz.11.00 – 13.00 /wtorek/ ILUSTRACJE - warsztat plastyczny dla dzieci Prowadzenie: Ewelina Normann, Sylwia Erbert-Hoja OPROWADZANIE GRUP PO WYSTAWIE galeria w ratuszu w terminie 05.02 do 25.02.09 ODPŁATNOŚĆ 1 ZŁ OD OSOBY „Janusz Korczak i jego dzieło” - przybliŜenie sylwetki i twórczości Janusza Korczaka oraz omówienie ilustracji prezentowanych na wystawie. ZAJĘCIA PLASTYCZNE w galerii w ratuszu - ODPŁATNOŚĆ 2 ZŁ OD OSOBY propozycja skierowana do grup uczniów przebywających w świetlicach i na zimowiskach Tylko dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Prowadzenie: Sylwia Erbert-Hoja, Ewelina Normann ……………....…Tel. 065/5205427

21


XV. FERIE ZIMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

****************************************************************

DATA NAZWA IMPREZY

SMOCZE OPOWIEŚCI – wykonywanie postaci smoka z gazet

ŚWIAT Z PAPIERU 16 II GŁOŚNE CZYTANIE

HARRY POTTER

GRY PLANSZOWE

KSIĘGA HISTORII RODZINNYCH

ZABAWNE BAŁWANKI

NIEZWYKŁE PRZYGODY PIPPI 17 II

PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA OBRAZEK DLA PUCHATKA

GRY PLANSZOWE PIERWSZE ZWIASTUNY WIOSNY

MIEJSCE I CZAS WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 3 ul. Bolesława Prusa 33 godz. 1200 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1115 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1130 WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 1 ul. śeromskiego 20 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 2 Al. Jana Pawła II 14 godz. 1100 – 1230 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1130 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1230 Filia Biblioteczna nr 6 ul. Zamenhofa 49 A godz. 1100

UWAGI ORGANIZACYJNE, ZASADY UCZESTNICTWA

Zajęcia literackoplastyczne

Konkurs plastyczny

Konkurs planszowy

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne Konkurs rysunkowy Głośne czytanie

Zajęcia plastyczne

Konkurs plastyczny

22


Z PRZYSŁOWIAMI ZA PAN BRAT – wykonywanie ilustracji i plakatu

GŁOŚNE CZYTANIE

ZIMA W PRZYSŁOWIACH 18 II MOJA ZIMA

ZABAWY Z BAJKĄ

WESOŁE ZABAWY

ZWIERZĘTA - KOLAś MOZAIKOWY

PRZYSŁOWIA 19 II BAJKOWE ŁAMIGŁÓWKI

TABU

MUZYKA WŚRÓD KSIĄśEK CUDORYBKI, PAPIEROWE PLECIONKI, SZNURKOWE ŚLIMAKI, WĄś 20 II

ZIMOWE WZORY Z MASY SOLNEJ

JAKIE TO UTWORY?

23 II

ALBUM RODZINNY

WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1130 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1230 Filia Biblioteczna nr 5 ul. Barbary Jeziorkowskiej 48 godz. 1200 Filia Biblioteczna nr 7 ul. Armii Krajowej 15 godz. 1000 WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 1 ul. śeromskiego 20 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 2 Al. Jana Pawła II 14 godz. 1100 – 1230 Filia Biblioteczna nr 6 ul. Zamenhofa 49 A godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 7 ul. Armii Krajowej 15 godz. 1100 WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 3 ul. Bolesława Prusa 33 godz. 1200 Filia Biblioteczna nr 5 ul. Barbary Jeziorkowskiej 48 godz. 1200 WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300

Zajęcia plastyczne

Konkurs literacki

Zajęcia plastyczne

Inscenizacja

Konkurs plastyczny Zajęcia plastyczne - konkurs

Kalambury

Zagadki, szarady Zgaduj-zgadula dla „bystrzaków” Na oboju będzie grać Maria Banaszak Zabawy plastyczne

Zajęcia plastyczne konkurs

Zgaduj-zgadula

Zajęcia literackie - konkurs

23


GŁOŚNE CZYTANIE

NASZE ULUBIONE BAJECZKI

ŁAMANIE GŁOWY

W PRZYJAŹNI Z PRZYRODĄ

RYBY I DZIECI…

ANIOŁY

BAL U KRÓLOWEJ ŚNIEGU

24 II

ZAGADKI I REBUSY ZABAWA Z BAJKĄ : ZIMOWE OPOWIEŚCI O ZWIERZĘTACH DOKARMIAMY ZWIERZĘTA ZIMĄ GRY PLANSZOWE

KWITNĄCE MAGNOLIE

KRZYśÓWKA LITERACKA

SPOTKANIE Z KSIĄśKĄ 25 II

MOJA ULUBIONA KSIĄśKA – projekt okładki HARRY POTTER

ZIMOWE OPOWIEŚCI

Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1130 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1230 Filia Biblioteczna nr 7 ul. Armii Krajowej 15 godz. 1000 WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 1 ul. śeromskiego 20 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 2 Al. Jana Pawła II 14 godz. 1100 – 1230 Filia Biblioteczna nr 3 ul. Bolesława Prusa 33 godz. 1200 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1130 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1230 Filia Biblioteczna nr 6 ul. Zamenhofa 49 A godz. 1100 WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1130 Filia Biblioteczna nr 4 ul. 1 Maja 92 godz. 1230 Filia Biblioteczna nr 5 ul. Barbary Jeziorkowskiej 48 godz. 1200

Zajęcia literackoplastyczne KrzyŜówki, rebusy Głośne czytanie, zajęcia plastyczne

Gry i zabawy

Origami

Konkurs plastyczny

Głośne czytanie

Zajęcia plastyczne

Origami płaskie z koła

KrzyŜówki, rebusy

Plebiscyt na ksiąŜkę roku Zajęcia plastyczne Podsumowanie konkursu planszowego Konkurs plastyczny

24


ULUBIONE POSTACIE LITERACKIE

DRZEWA W ZIMOWEJ SZACIE 26 II WIEM, BO CZYTAŁEM KTO POKONAŁ WAWELSKIEGO SMOKA BAJKA TERAPEUTYCZNA

RYSOWANIE NITKĄ

ZNAM WIERSZ 27 II QUIZ RYCERSKO-HISTORYCZNY

HARRY POTTER I PRZYJACIELE

WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 1 ul. śeromskiego 20 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 2 Al. Jana Pawła II 14 godz. 1100 – 1230 Filia Biblioteczna nr 6 ul. Zamenhofa 49 A godz. 1100 Filia Biblioteczna nr 7 ul. Armii Krajowej 15 godz. 1100 WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy ul. Bolesława Chrobrego 3 godz. 1100 – 1300 Filia Biblioteczna nr 3 ul. Bolesława Prusa 33 godz. 1200 Filia Biblioteczna nr 5 ul. Barbary Jeziorkowskiej 48 godz. 1200 Filia Biblioteczna nr 6 ul. Zamenhofa 49 A godz. 1100

Zajęcia plastyczne plakat

Zajęcia plastyczne

Konkurs literacki

Quiz literacki

Zajęcia literackie

Zajęcia plastyczne

Konkurs literacki

Podsumowanie konkursu planszowego

WypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy:  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 15 lat.  Zajęcia będą odbywały się w godzinach 1100 – 13.00 liczba osób jest ograniczona do 25.  Po zajęciach moŜna bezpłatnie korzystać z Internetu i gier komputerowych. Filie :  W Filii Bibliotecznej nr 6 codziennie w godzinach otwarcia (poniedziałek, środa, piątek – 11.00 – 18.00; wtorek 9.00 – 15.00): gry i zabawy stolikowe oraz moŜliwość udziału w konkursie planszowym „Harry Potter i przyjaciele”.  W Filii Bibliotecznej nr 3 podczas ferii będzie trwał konkurs plastyczny „Prawdziwy bohater”

25


XVI. FERIE ZIMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ MŁODZIEśOWE CENTRUM PROFILAKTYKI „A L T E R N A T Y W A” Leszno, Al. Jana Pawła II 6 . tel. (0-65) 529 74 94 (90) fax (0-65) 529 79 29

**************************************************************** Młodzieżowe Centrum Profilaktyki zaprasza na FERIE ZIMOWE! Oferujemy ciekawe atrakcje. Przyjdź i sam się przekonaj! DATA

16.II.2009 poniedziałek

GODZINA

WYDARZENIE

MIEJSCE SPOTKANIA

11.00-12.00

„Gitara i Ja”- nauka gry-zajęcia dla osób początkujących

MCP „Alternatywa”

12.00-13.00

17.00-21.00

11.00-13.00 17.II.2009 wtorek 17.00-20.00

10.00-13.00 18.II.2009 środa 16.00-19.00

10.00-13.00 19.II.2009 czwartek 17.00-19.00 20.II.2009

17.00- 19.00

BASEN-bezpłatne wyjście na basen (zapisy telefoniczne w MCP „Alternatywa”- decyduje kolejność zgłoszeń) WIECZÓR KONCERTOWY- pokaz najlepszych koncertów na wielkim ekranie Sekcja modelarstwa lotniczego- wyjście do Centrum Wyszkalania Lotniczego w Strzyżewicach w celu pokazu prac, technik oraz niezbędnych środków do wykonania pełnego modelu szybowców. Capoeira- warsztaty otwarte dla wszystkich osób, które chciałyby poznać brazylijską sztukę walki DZIEŃ FILMOWY- zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne oglądanie filmów! Możesz wziąć swój ulubiony film- chętnie obejrzymy ☺ KURS TAŃCA- warsztaty taneczne prowadzone przez profesjonalnych tancerzy Klubu aMOK. Zapraszamy na niesamowitą przygodę z tańcem. Spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy- jesteś tegorocznym absolwentem, zastanawiasz się jaką szkołę bądź prace wybrać? Przyjdź , nasi specjaliści służą radą! WIECZÓR FILMOWY- zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne oglądanie filmów! Możesz wziąć swój ulubiony film- chętnie obejrzymy ☺ ZABAWA Z MUZYKĄ- odkryj swój talent

Spotykamy się o 11.30 w MCP „Alternatywa”

MCP „Alternatywa”

Spotykamy się o 10.00 w MCP „Alternatywa”

MCP „Alternatywa”

MCP „Alternatywa”

MCP „Alternatywa”

MCP „Alternatywa”

MCP „Alternatywa” MCP „Alternatywa” 26


piątek 21.II.2009 sobota

09.00-18.00

10.00-13.00 23.II.2009 poniedziałek 17.00-19.00 10.00-13.00 24.II.2009 wtorek

17.00-20.00

11.00-13.00 25.II.2009 środa 16.00-18.00

10.00-13.00 26.II.2009 czwartek 18.00-20.00

27.II.2009 piątek

12.00-13.00

wokalny! Karaoke, konkursy muzyczne itp. Zabawa w ferie z SURVIVALEM Zbiórka o godz.9.00 na -czyli rajd na wesoło. parkingu przy stacji paliw na (szczegóły na dołączonym plakacie) ul.Osieckiej TURNIEJ ŁAMIGŁÓWEK-pierwszy etap MCP „Alternatywa” turnieju połączony z nagrodami!! Najlepsi zmierzą się w kolejnym etapie. Techniki pamięciowe- ćwiczymy pamięć MCP „Alternatywa” skutecznymi metodami! Przyjdź i sam sprawdź skuteczność zajęć. TURNIEJ ŁAMIGŁÓWEK- drugi etap MCP „Alternatywa” turnieju. Dziś zmierzą się najlepsi!!! Capoeira- warsztaty otwarte dla MCP „Alternatywa” wszystkich osób, które chciałyby poznać brazylijską sztukę walki WARSZTAT PARATEATRALNY-wyraź siebie przez ruch, gest mimikę, odreaguj swój stres, wyzwól emocje, rozwiń MCP „Alternatywa” spontaniczność i zdolność twórczego myślenia- tworząc teatr ruchu. SMILE YOGA i TWISTTERAPIASpotykamy się o 15.30 w zapraszamy na bezpłatny pokaz zajęć MCP „Alternatywa” prowadzony przez eksperta metodystę Smile Taj Chi -Panią Laryse Sokur DZIEŃ PIĘKNOŚCI- zapraszamy wszystkie dziewczyny na malowanie paznokci, MCP „Alternatywa” zdobnictwo, makijaże… pokaż co potrafisz ☺ „Sound of the nature”- grupa bębniarska zaprasza na otwarte warsztaty muzyczne, MCP „Alternatywa” poznasz nietypowe instrumenty perkusyjne, a także ciekawą kulturę afrykańską!! ZAKOŃCZENIE FERII- podsumowanie MCP „Alternatywa” wszystkich spotkań oraz wręczenie nagród zwycięzcom!

27


ORGANIZATORZY śYCZĄ DOBREJ ZABAWY I NIEZAPOMNIANYCH WRAśEŃ **************************************************************** DODATKOWE INFORMACJE O WSZYSTKICH IMPREZACH ORGANIZOWANYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH UZYSKAĆ MOśNA: U WYCHOWAWCY KLASY, ZASTĘPCY DYREKTORA SZKOŁY, A TAKśE POD NUMERAMI TELEFONÓW WYDZIAŁU EDUKACJI 529-81-64 lub 529-81-63 - Leszno, ul. Przemysłowa 10

28

Propozycje na ferie w Lesznie  

Propozycje na ferie w Lesznie (www.leszczynskie.info)

Propozycje na ferie w Lesznie  

Propozycje na ferie w Lesznie (www.leszczynskie.info)

Advertisement