Page 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30 грудня 2015 р. № 1401-р Київ Про внесення зміни до пункту 120 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державамичленами, з іншої сторони, на 2014−2017 роки Внести до пункту 120 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014−2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197), такі зміни: - у графі «Строк виконання» слова і цифри «березень 2015 р.» замінити словами і цифрами «квітень 2016 р.»; - графу «Відповідальний за виконання (з Української Сторони)» викласти у такій редакції: «Адміністрація Держспецзв’язку Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за згодою)».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Матеріал взято з веб-сайту: zakon.rada.gov.ua/go/1401-2015-р.

Розпорядження КМУ про внесення зміни до пункту 120 плану заходів  
Розпорядження КМУ про внесення зміни до пункту 120 плану заходів  
Advertisement