Page 1

іКам’янець-Подільська МЦБС Методико-бібліографічний відділ

Мистецький код Юрія Андруховича Біобібліографічна довідка

2015


Матеріал підібрала і надрукувала бібліограф міської центральної бібліотеки О.В. Дачковська


Біографія Юрія Андруховича Юрій Андрухович (13.03.1960) — поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Народився у Станіславі (нині ІваноФранківськ). Закінчив редакторське відділення Українського поліграфічного Інституту у Львові (1982) та Вищі літературні курси при Літературному Інституті ім. О.М. Горького в Москві (1991). Працював газетярем, служив у війську, деякий час очолював


відділ поезії Івано-франківського часопису "Перевал" (1991—1995). Співредактор часопису тексту "Четвер" (1991—1996). Віце-президент АУП (1997—1999). Творчий доробок Андруховича формально можна поділити на два головні річища: поетичне й прозове. Поетичний дебют Андруховича відбувся в першій половині 80-х рр., і завершився виходом у світ збірки "Небо і площі" (1985), яку критика зустріла загалом прихильно. Того ж таки року Юрій разом із В.Небораком та О.Ірванцем заснував поетичну групу Бу-Ба-Бу (скорочення від "бурлеск – балаган – буфонада"), значення якої для кожного з трьох її учасників з роками змінювалося — від чогось на кшталт "внутрішнього таємного ордена" до "прикладної квазіфілософії життя". Проте друга поетична збірка Андруховича ("Середмістя", 1989) має швидше не "бубабуїстський", а "елегійнокласицистичний" характер. Вповні "балаганноярмарковою" можна вважати натомість третю збірку – "Екзотичні птахи і рослини" (1991), яка волею автора повинна була мати підзаголовок "Колекція потвор". Поетичне річище А. вичерпується десь наприкінці 1990 р. і завершується друкованими поза збірками циклами "Листи в Україну" (Четвер. — №4) та "Індія" (Сучасність. — 1994. — № 5). Домінантою поетичної картини Андруховича в усі періоди його творчості є напружене шукання "духовної вертикалі буття", суттєво занижене тенденцією до примирення "вертикального з горизонтальним". Звідси — стале поєднання патетики з іронією, нахил до стилізаторства й заміна "ліричного героя" щоразу новою "маскою". З


прозових творів Андрухович найперше був опублікований цикл оповідань "Зліва, де серце" (Прапор. — 1989) — майже фактографія служби автора у війську, своєрідна "захалявна книжечка", що поставала під час чергувань у вартівні. 1991р. з'являється друком параісторичне оповідання "Самійло з Немирова, прекрасний розбишака" (Перевал. — № 1), що ніби заповідає характерні для подальшої прози Андруховича риси: схильність до гри з текстом і з читачем, містифікаторство (зрештою, достатньо прозоре), колажність, еротизм, любов до маґічного й надзвичайного. Романи "Рекреації" (1992), "Московіада" (1993) та "Перверзія" (1996) при бажанні можна розглядати як трилогію: героєм (антигероєм?) кожного з них є поет-богема, що опиняється в самому епіцентрі фатальних перетворень "фізики в метафізику" і навпаки. Усі романи — доволі відчутна жанровостилістична суміш (сповідь, "чорний реалізм", трилер, ґотика, сатира), час розвитку дії в них вельми обмежений і сконденсований: одна ніч у "Рекреаціях", один день у "Московіаді", п'ять днів і ночей у "Перверзії". Есеїстика Ю. Андруховича виникає внаслідок його частих подорожей до інших країн і поступово складається в майбутню "книгу спостережень" над нинішніми особливостями європейського культурноісторичного ландшафту. Твори А. перекладено й видано в Польщі, Німеччині, Канаді, Угорщині, Фінляндії (окремими книжками), США, Швеції, Росії‚ Австрії (окремими публікаціями). Поезія Андруховича посідає чільне місце у


творчості легендарних українських рок-гуртів "Плач Єремії" та «Мертвий півень» Юрій Андрухович є автором перекладів з англійської (зокрема, він - автор п'ятого українського перекладу шекспірівського "Гамлета" а також книжки перекладів американських поетів-бітників), польської (Т. Конвіцький), німецької (Р. М. Рільке, Ф. Ролер ) та російської (Б. Пастернак, О. Мандельштам, А. Кім).

ВЕСНЯНКА ДО СНУ Цвітіння дерев найніжніша пора — найвище зусилля краси і добра… Як чуйно ступаю в зелену країну, де соком дощів пахне тепла кора!.. Це все ще присниться: і ці дерева, і сповнена зросту зірчаста трава — і вчора, і нині, і завтра, і вічно дерев біле сяйво на землю сплива… А злива вночі — то висока вода, то пружних стихій ошаліла хода, і світ на світанку побачиш, мов тайну, з якої спадає завіса бліда…


Твори письменника Андрухович Ю. «БУ-БА-БУ»: вибрані твори: поезія, проза, есеїстка / Ю. Андрухович; упоряд. В. Габора. – Львів: Піраміда, 2008. – 392 с. Андрухович Ю. 12 обручів: роман / Ю. Андрухович. – Харків: Клуб Сімейного дозвілля, 2013. – 288 с. Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості: спроби / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ: Лілея, 2006. – 126 с. Андрухович Ю. Диявол ховається в сир: вибрані спроби 1999-2005 років. – Київ: Часопис «Критика», 2006. – 317 с. Андрухович Ю. Екзотичні птахи і рослини з додатком «Індія»: колекція віршів / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ: Лілея, 2002. – 108 с.


Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст: довільний посібник з геопоетики та космополітки / Ю. Андрухович. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2012. – 424 с. Андрухович Ю. Московіада: роман жахів / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 152 с. Андрухович Ю. Переверзія: роман / Ю.Андрухович. – Львів: ВНТЛ-класика, 2004. – 304 с. Андрухович Ю. Таємниця..: замість роману / Ю. Андрухович. – Харків: Фоліо, 2007. – 476 с.

Публікації про життєвий і творчий шлях Юрія Андруховича Белей Н. У силовому полі світової літератури: мистецький код Юрія Андруховича: [літературознавче есе] / Н. Белей // Всесв. літ. в шк. – 2012. - № 9. – С.23– 31. Десятерик Д. Юрій Андрухович: час один із моїх улюблених героїв / Д. Десятерик // День. – 2010. – 21– 22 трав. – С. 17. Севрук О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича / О. Севрук // Слово і Час. – 2010. – № 3. – С. 70–80. Баліна К.Н. «Гамлет» у постмодерністському вимірі Юрія Андруховича / К.Н. Баліна // Заруб літ. – 2009. – № 6. – С. 14–50. Бетко І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі: [на прикладі творів


Ю. Андруховича] / І. Бетко // Слово і Час. – 2009. – № 3. – С. 54–64. Галич А. Асоціоімний світ романів Юрія Андруховича початку ХХІ століття / А. Галич // Слово і Час. – 2008. – № 8. – С. 48–54. Писанка Н. Юрій Андрухович: український письменник / Н. Писанка // Голос України. – 2008. – 25 січ. – С. 12. Гаврилюк Н. Поліметричний вірш періоду постмодерну «Індія» Юрія Андруховича / Н. Гаврилюк // Слово і Час. – 2007. – № 11. – С. 42–48. Будін П. Кінець імперії: [роман Юрія Андруховича «Московіада»] / П. Будін // Слово і Час. – 2007. – № 5. – С. 62–66. Голобородько Я. Нова естетика Юрія Андруховича: [рефлексія над збіркою «Пісні для мертвого півня»] / Я. Голобородько // Укр. мова й літ. в ліцеях. – 2006. – № 9–10. – С.112–122.

Цитати Юрія Андруховича  Весна псує поетів так само, як і жінок: шкіра зацвітає, слизова оболонка подразнена до знемоги, алергія на запахи змушує до розчуленості, сльози в очах, липкі плями замість предметів і цілковита просторова дезорієнтація.  Дефініцій людини є тисячі, хай існує й така — двонога тварина без пір'я, котрій властиво сподіватися.


 Минуле, як би ми його не розуміли, є всього тільки невдалою проекцією майбутнього, його завжди недосконалим наслідуванням.  На Русі хоч єзуїтів посій, то все одно злодії вродяться.  Світ цей занадто брутальний, аби можна було його змінити на краще за допомогою слів, але й занадто ніжний, аби щось у ньому змінити за допомогою куль.  Усі ми — тільки відголоски великого Світового Дзвону, і жодне наше слово не народжується само собою.  Щасливі спільноти не мають потреби в історії. Тільки нещасливим спільнотам вкрай потрібна їхня історія, бо вони через неї прагнуть пояснити собі й іншим свої нещастя, легітимізувати свої невдачі, свою неспроможність.  Є думка, що «совок» вимирає. Але це не так. Він не вимирає, він омолоджується. В колі молодших людей він перетворюється на курйозну міфологію, що доповнюється їхніми вчинками.  Важливий сам факт зміни влади. Навіть якщо до влади знову прийдуть мерзотники. Але їх треба міняти — система тоді працюватиме на очищення.  Справжня свобода — не тоді, коли вона є, а тоді, коли ти її по-справжньому хочеш


Сайти uk.wikipedia.org/wiki/Андрухович_Юрій_Ігорович https://ru.wikipedia.org/.../Андрухович,_Юри... www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=258&type=biogr politrada.com/.../Yurij-Igorevich-Andruxovich/ www.ukrcenter.com/Література/19232/ЮрійАндрухович /Біографія andruhovych.info/ ukrgazeta.eu/tvorchist/12637-jurij-andruhovych-biografijata-tvorchist ukrfoto.net/people_208.html


Наша адреса: Україна 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Кн. Коріатовичів, 3 Тел. : (03849) 2-44-52 Е-mail : XDR123@rambler.ru

Біобібліографічна довідка до 55-річчя від дня народження Юрія Андруховича  
Біобібліографічна довідка до 55-річчя від дня народження Юрія Андруховича  
Advertisement