Page 1

Regionaal voetbalmagazine - 2e jaargang nummer 1 - 2013

LIBERO

MAGAZINE

zonder respect geen voetbal Stamtafel: Kees Jansma & Teun de Mon / Thuis bij... Overbos / Just Kick-It special De Familieband: Van der Giezen (EDO) / De keuzes van de coach: David Zonneveld (IJmuiden)


Specialist in sportkader Een succesvolle coach staat voor een succesvolle vereniging

SPORTKADER NEDERLAND

‘Randzaken dienen goed geregeld te zijn. Dat geeft de rust die nodig is om goed te presteren.’ Martin de Groot, trainer Topklasse ADO’20 Heemskerk

‘Deskundig, snel, secuur, adviserend en meedenkend’ Rudolf Moojen, tennistrainer TV Bosch en Duin

Ons team van experts staat voor u klaar Als coach wilt u zich het liefst concentreren op het behalen van sportief succes. Het uit handen geven van

Voor een advies op maat voor uw vereniging kunt u contact opnemen met de sportkader adviseur voor uw regio. Bel of e-mail voor meer informatie of persoonlijk contact met onze adviseur.

uw fiscale, juridische en administratieve zaken aan het

Sportkader helpdesk

team van Sportkader Nederland helpt u daarbij. Zo houdt

T 023-531 94 75 E stk@sportservicenoordholland.nl

u handen vrij voor het echte werk op het sportveld.

w ww. s p o rtk adernederland.nl


COLOFON Hoofdredacteur Bert Hartman Piet Hes: ‘Eigenlijk

34

zou Maarten Stekelenburg nog een mooie transfer moeten maken’

of er elke dag op televisie

in het eerste speelde ik uit bij Geel Wit.’

wordt gevoetbald’

6

VOETBAL IN DE PORTEFEUILLE HET STAMTAFELGESPREK DE MASSAGETAFEL

4

HART VOOR DE ZAAK

6

14

19

het niets’

20

36

DE KEUZES VAN DE COACH

38

‘Soms ben ik zelf nog teveel speler’

23

VOETBAL CULINAIR

41

Take Five: Shotjes en voetbalverhalen met All Stars

24

Zandvoort

Dennie en Ronald van der Giezen: ‘Familie is één, voetbal mooie tweede’

25

JUST KICK-IT

46

DE WEG NAAR DE WITTE LEEUWINNEN

55

Team Libero krijgt steeds meer gestalte

Reinier Veldhuizen (SV Vogelenzang):

OP TRAININGSKAMP

Kracht van de gemeenschap

26

56

‘Publiek grote winnaar op Aruba’

57

‘RCH heeft diverse groepjes sponsoren die samen in

SPEELSTER GEEFT ZICH BLOOT

projecten investeren’

11 openhartige vragen aan Julia de Haan (HBC)

WAT SPEELT ER… BIJ DE GROTE CLUB ACTIE

27

DE SPELERSVROUW

‘We hebben een record gebroken’

3

58

Fotografie Cees de Geus, Bert Hartman, Marij Koster, Fons Lameijer, Harrie Opheikens, Ad Schaap, Ron Stoop, Patrick Tenthof Vormgeving RGM Amsterdam

David Zonneveld (vv IJmuiden):

Ruud Bossen: Respect

DE BUSINESSCLUB

mentaliteit’

‘Helaas geen hapjes maar genoeg bier’

22

DE VOORZET VAN DE VOORZITTER

35

SV Zandvoort 5:

‘Dispensatie of vervroegd doorstromen?’

VOORUIT SCHEIDS

34

Hillegom: ‘Niet zeuren maar voetballen is hun

ALL STARS

Iedereen telt mee bij de familie Overbos

WAT SPEELT ER... ... BIJ EEN JEUDGTEKORT

MEDEWERKERS Ruud Bossen, Dick Doornebosch, Frank Schoorl, Henk Uildriks

‘Klap was in heel IJmuiden te horen’

G-VOETBAL

Pieter Mulders (Kon. HFC): ‘Resultaten komen niet uit

33

Ron van Leeuwen (SVIJ):

DE VRIJWILLIGER

Henk Uildriks: Talent

DE FAMILIEBAND

30

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD

17

THUIS BIJ… Overbos

Redactie Cees de Geus, Kick Hommes, Marij Koster, Ron Stoop

HBC

‘We moeten snel reageren op ontoelaatbaar gedrag’

INTERVIEW

29

HBC veteranen hanteren het ‘optimale

POSTER

Nauw contact met clubverzorger

TIKKIE BREED

SALES Patrick Tenthof patrick@liberomagazine.nl 06 – 15 82 93 27

roulatiesysteem’

13

VOETBAL & RESPECT

Bladmanagement Rob Buchel rob@burobuggels.nl 06 - 11 62 18 72

58

Wethouder Jur Botter (Heemstede): Stijgende lijn

Redactieadres De Geus & Hartman Libero Magazine Da Costastraat 55 2032 MG Haarlem info@liberomagazine.nl uitgever Buro Buggels Surinameweg 2/ Kamer (2.104) 2035 VA Haarlem

Daisy Schut: ‘Het lijkt wel Kees Jansma: ‘Mijn eerste wedstrijd

Uitgeverij Buro Buggels www.burobuggels.nl

Drukwerk verzorging Buro Buggels www.burobuggels.nl COPYRIGHT © 2013 Libero Magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


De aftrap

Nieuw jaar nieuwe kansen Met dit vijfde nummer is ook Libero Magazine begonnen aan een nieuw jaar. Terwijl er door de vroeg ingevallen winter veel wedstrijden werden afgelast, belandde het amateurvoetbal eind 2012 in het middelpunt van de belangstelling. De aanleiding was intriest en leidde ook op de Facebook-pagina van Libero Magazine tot verhitte discussies over het (wan)gedrag van spelers én toeschouwers bij de wedstrijden die ieder weekend worden gespeeld. In dit nummer wordt er vanzelfsprekend aandacht aan besteed, want wat het amateurvoetbal betreft

Libero Magazine alles over lezen. We wensen u daarbij veel

gaan we geen onderwerp uit de weg. Van zondag 1 tot de

leesplezier, te beginnen met dit eerste nummer van deze

veteranen, van de voorzitter tot de materiaalman en van de

nieuwe jaargang, op Twitter (@Libero) en op Facebook. Team Libero

mini’s tot het vrouwenvoetbal (foto). Ook in 2013 kunt u er in

Voetbal in de portefeuille

ik dat het meisjesvoetbal zo in opkomst is. Op het jaarlijkse

STIJGENDE LIJN

schoolvoetbaltoernooi in Heemstede bleek tot mijn grote

Libero Magazine gaat elk nummer het gesprek aan met

ik het sport- en spelprogramma ‘Bitjes en nopjes’ van RCH en

een sportwethouder in Zuid-Kennemerland over het

Alliance een geweldig initiatief. Ook al omdat het een goed

amateurvoetbal in de regio. Deze keer is het de beurt aan de

voorbeeld van de meerwaarde van het gezamenlijke gebruik

Heemsteedse D66-wethouder Jur Botter (48).

van het gemeentelijke sportpark.”

LM: Wat heeft u zelf met voetbal?

LM: Zijn er in Heemstede genoeg velden om de groei van de

Jur Botter: “Tot een jaar of tien geleden weinig. Anders dan

voetbalverenigingen op te vangen?

mijn vader heb ik zelf nooit gevoetbald. Mijn twee broers en

“Voorlopig wel. Een groot voordeel is dat drie van de vier

ik gaven ook niets om Studio Sport. Dat is veranderd door

clubs op het gemeentelijke sportpark spelen. Dat maakt

mijn zoon: een jaar of tien geleden, na onze verhuizing

het makkelijker om creatieve oplossingen te bedenken,

van Amsterdam naar Heemstede, is hij lid geworden van

bijvoorbeeld door velden te delen. Met negen wedstrijdvelden

Koninklijke HFC. Inderdaad, dat is geen Heemsteedse club,

en een aantal trainingsvelden voldoen we aan de KNVB-

maar alle jongens in zijn klas speelden bij die club. Inmiddels

normen. Met onder andere kunstgrasvelden voor HBC, HFC

is hij 15 en voetbalt hij er nog steeds. In de zondag B2 om

Heemstede/VEW en RCH heeft de gemeente de afgelopen

precies te zijn. De laatste tijd ga ik wat minder vaak bij hem

jaren flink geïnvesteerd in de verschillende accommodaties.

kijken, omdat hij op zondagochtend speelt en dat nou net het

HBC wil graag subsidie voor een

enige moment is dat ik naar de sportschool kan. Maar dankzij

tweede kunstgrasveld. In deze

hem en dankzij mijn vrouw, die behoorlijk voetbal-minded is,

barre economische tijden is dat

weet ik voetbal tegenwoordig absoluut op waarde te schatten.”

moeilijk te realiseren, maar de

vreugde dat mijn dochter ook een aardig balletje kan trappen. Maar goed, je kunt niet én op voetbal én op hockey zitten. Hoewel… Als springplank naar een sportieve toekomst, vind

gesprekken hierover lopen nog.” LM: Wat betekent voetbal voor de gemeente Heemstede? “Veel. De sportparticipatie van jongeren in Heemstede

LM: Tot slot: bent u laatst nog naar de

is groot: 80 à 85 procent. Sporten als voetbal en hockey -

derby HBC-RCH geweest?

mijn dochter speelt bij Alliance - zijn heel belangrijk om

“Nee, vorig jaar wel. Uiteraard ben

jongeren zaken als teamgeest en samenspel bij te brengen.

ik ook naar de jubileumrecepties

Vlak ook de bijdrage aan de sociale cohesie niet uit. Ik heb

van HBC en RCH geweest.

het in de aanloop naar dit gesprek even nagekeken: de vier

Inmiddels weet ik, en dat werd bij

voetbalverenigingen in Heemstede hebben in totaal ruim 1.900

die gelegenheden bevestigd, dat

actieve leden. Op 26.500 inwoners is dat een mooi aantal, dat

Heemstede een gemeente is met

de laatste jaren een stijgende lijn vertoont. Heel leuk vind

een heel rijke voetbalhistorie.” l 4


‘LIBERO MOOI PODIUM VOOR DE JUST KICK IT ’ Uitgever Kees Kooijman is blij met de samenwerking tussen Libero Magazine en zijn jeugdvoetbalblad Just Kick It. Uitgeverij LEF! in Heemstede plaatst maar liefst acht jeugdpagina’s in de winteruitgave van magazine (vanaf pagina 45). “Libero is een mooi podium voor ons blad en kinderen zijn dol op de grote voetbalsterren. Dit keer gaat het bijvoorbeeld om Zlatan Ibrahimovic en de meest aansprekende voetballers in de Eredivisie,” stelt Kooijman, die zelf een echte voetbalfanaat is. “Elke maandag spel ik de sportkatern van het Haarlems Dagblad. Mijn zoon speelt in het eerste van RCH en in de kantine is de Libero vaste leeskost. Mooi dat we elkaar nu kunnen versterken.”

HAARLEM INTEGREERT SPORTREGELING IN JEUGDSPORTFONDS Alle kinderen die willen sporten, maar waarvoor thuis geen geld is, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Per 1 januari 2013 verdwijnt de sportregeling van de HaarlemPas van de gemeente Haarlem. Deze regeling gaf houders van de HaarlemPas 80 procent korting op de contributie bij sportverenigingen. Vanaf 1 januari 2013 is het Jeugdsportfonds in Haarlem nog de enige mogelijkheid voor financiële ondersteuning. Het fonds neemt de contributie of lesgeld van de sport voor zijn rekening plus eventueel benodigde sportkleding. Ouders of sportverenigingen kunnen die aanvraag niet zelf doen. Dat gebeurt door zogeheten intermediairs: professionals die werkzaam zijn in

VOETBALFLITSEN! ORGANISATIE BOARDING CUP ZOEKT NAAR NIEUW ELAN United-Davo heeft tussen Kerst en Oud&Nieuw overtuigend de Olympia Haarlem Boarding Cup gewonnen. In een tactische finale versloegen zij het zondagteam van DSS met 5-2. De fanatieke wedstrijd illustreerde dat er voor de eerste plek tijdens het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi wel degelijk gestreden wordt, maar de editie van 2012 kan zomaar eens de laatste zijn geweest.

aars:

Alle winn Het was dit jaar de zestiende keer dat de Boarding Cup door F-junioren: ADO’20 de omnivereniging van Olympia werd georganiseerd. De opzet, Haarlem zaalvoetbal met een boarding eromheen, is al die jaren hetzelfde E-junioren: Olympia gebleven. Maar de laatste jaren merken de organisatoren echter D-junioren: DEM dat de aandacht voor het toernooi afneemt. “Vroeger was het C-junioren: ADO’20 misschien nog een uitje, nu zien we dat er steeds minder mensen zin Haarlem B-junioren: Olympia hebben om te komen kijken”, zegt Johan Snoeks, voorzitter van de avo Senioren: United-D omnivereniging Olympia Haarlem. “Nu speelden we de voorrondes op een doordeweekse dag. Dan komen er niet veel mensen op af.” Daar komt nog bij dat het voor de organisatie steeds moeilijker wordt om teams bereid te vinden zich in te schrijven. “We moeten er veel harder aan trekken om uit één club meerdere teams te krijgen”, zegt Snoeks. “We moeten daarom veel meer clubs aanschrijven. Het was dan ook extra frustrerend dat er deze editie ook nog eens vier teams niet komen opdagen.” De gebrekkige medewerking van voetbalclubs werd organisator Johan Kluyskens te veel. Hij kondigde aan te stoppen met het benaderen van teams. Doodzonde, vindt Snoeks. “Johan heeft heel veel voor ons betekend.” Aan de andere kant ziet Snoeks ook nu mogelijkheden om het toernooi grondig te evalueren. “Dit is wel hét moment om ons af te vragen of we nog wel door moeten gaan.” In het Haarlems Dagblad opperde mede-organisator Dick Doornebosch nog verschillende ideeën om het toernooi weer aantrekkelijk te maken. Over een mogelijke bedrijvencompetitie, een buffet en feestavond of een demonstratiewedstrijd laat Snoeks zich nog niet uit. “We gaan eerst evalueren hoe alles dit jaar is gegaan. Misschien dan een enquête onder de leden om te vragen wat wij moeten doen, daarvoor vind ik het nu nog te vroeg.”Dit jaar was de Boarding Cup op voetbalgebied uiteindelijk succesvol. United-Davo won het toernooi met bij vlagen mooi zaalvoetbal in een finale, waarbij DSS tot 2-2 goed meevoetbalde. Ook in de jeugdwedstrijden viel genoeg te beleven. Het is ook voor die leeftijdscategorieën dat het toernooi georganiseerd wordt, zegt Snoeks. “We moeten een andere insteek krijgen, maar voor de jeugd moeten we eigenlijk wel gewoon door.”

het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnswerk en minimaorganisaties. De belangrijkste voorwaarden zijn: - Het fonds is bedoeld voor kinderen 4 tot en

LIBERO-COLUMNIST FLUIT NIEUWJAARSWEDSTRIJD Libero-columnist Ruud Bossen floot zaterdag 5 januari opnieuw de traditionele

met 17 jaar (meerdere kinderen per gezin is

Nieuwjaarswedstrijd tussen de Koninklijke HFC en de oud-internationals (4-3). Een mooi

mogelijk);

begin van 2013 voor de Haarlemse scheidsrechter, die in december van de KNVB tot zijn

- Ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau of bevinden zich

spijt te horen kreeg dat zijn contract na de zomer niet wordt verlengd. “Ik was graag nog een jaartje doorgegaan.”

in een schuldsaneringstraject ; - Kinderen met een HaarlemPas komen in aanmerking voor een bijdrage ; - De bijdrage is maximaal 225 euro (contributie + eventueel benodigde sportmateriaal); - Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan opnieuw een aanvraag worden ingediend; - Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de club of vereniging.

Zie ook Stamtafelgesprek op 6 & 7 5


Stamtafelgesprek Voetbalflits op pagina 5) vieren we ons eerste lustrum.“

altijd. Dan is het goed dat er op diverse plekken in Nederland

Jansma: “Vorig jaar heeft het fonds landelijk 22.000 kinderen

loketten zijn, die naar een oplossing kunnen zoeken. Sporten

kunnen helpen. Dat moet op termijn toe naar zeker 40.000.

is niet alleen gezond, het biedt ook sociale verbondenheid. Ik

We hebben nu ruim dertig afdelingen, maar willen in meer

merk dat zelf. Al 34 jaar reis ik kriskras door Nederland om mijn

gemeenten een voet aan de grond krijgen. Dat een sterk

cluppie te volgen. Mijn vrouw verklaart me voor gek, maar dit is

‘merk’ als NOC*NSF ons steunt, getuige het sponsorevenement

mijn passie. Ik vind het fascinerend. Het ontspant me, maar het

in Papendal, waarbij ook prins Willem Alexander en IOC-

is ook spannend omdat ik graag wil dat ze winnen. Daarnaast

voorzitter Jacques Rogge aanwezig waren, helpt ons om onze

kom ik altijd bekenden tegen, die met datzelfde gevoel staan te

boodschap over te brengen. Net als de steun die we krijgen in het

wachten op de aftrap. Ook bij EDO en de Koninklijke HFC.”

regeerakkoord.”

De Mon: “Mijn zoon voetbalde bij DSS. Daar merkte ik ook dat familiegevoel. Zeker bij de jeugd. Dat is het mooie van

‘In de kantine is iedereen gelijk’

Wat is de belangrijkste taak van een ‘fondsvoorzitter’?

sportverenigingen, die sfeer in

Jansma: “Ik hoef niet met de voeten in de klei te staan, hoewel ik

de kleedkamers en kantine.”

dat wel zelf wil beleven om nog beter te snappen hoe het werkt.

Jansma: “In de kantine is

We moeten ‘donateurs’ blijven werven. Hoewel dat lastig is, heb

iedereen gelijk. Of je nou de

ik wel het netwerkende vermogen om nieuwe bronnen aan te

directeur bent van een groot

boren. Daarmee kunnen de lokale medewerkers aan de slag. Ik

bedrijf of postbode: je hebt

ga daarvoor actief de boer op, want als ik iets doe, ben ik gelijk

het uiteraard over voetbal,

bloedfanatiek.”

maar ook over politiek, ander

De Mon: “Da’s mooi, want het landelijke fonds is toch de grote

nieuws of een leuke grap. Ik

aanjager. Nu de ‘Aboutaleb-gelden’ zijn opgedroogd, zijn we

maak dat bij mijn club ook

afhankelijk van donateurs, sponsors en organisatoren van

mee. De gemeenschap van

evenementen. Mooie voorbeelden zijn ING en VI tijdens EK en de

Alphen is enorm veranderd in

verkoop van het eerste vaatje haring. Ik was echt flabbergasted

de afgelopen jaren. Antilianen,

hoeveel dat opbracht. Als dat verder kan worden uitgebreid,

Marokkanen, Turken, het loopt

Teun de Mon: “Da’s mooi, want het landelijke fonds is toch de grote aanjager.”

Voetbaljournalist Kees Jansma is sinds enkele maanden de

Wat betekent de aanstelling van Kees Jansma voor

kunnen we misschien ook

bij Alphense Boys allemaal door

nieuwe voorzitter van het Jeugdsportfonds. De woordvoerder

de afdelingen?

enkele jaren vooruit kijken.

mekaar. Dat is de grote kracht van sport.”

van Oranje en televisiepresentator van Eredivisie Live meldt

De Mon: “Ik vind het hele goede zaak dat Kees dit oppakt.

Intussen hopen we dat dat

De Mon: “Met sport leer je om afspraken te maken, je daaraan te

zich in de Haven van Zandvoort voor een dubbelinterview met

Natuurlijk omdat hij een bekend persoon is, die wordt

de gemeentelijke subsidies

houden en samen te werken.”

Teun de Mon, sinds het voorjaar van 2012 afdelingsvoorzitter

geafficheerd met sport. Daarnaast heeft Kees een duidelijk

ook na de lokale verkiezingen

De bediening van de Haven van Zandvoort neemt nog eens

Haarlem/Zandvoort van het fonds.

sociaal gezicht en hij kan een verhaal goed vertellen. Dat is

beschikbaar blijven.”

de bestelling op en dat geeft Jansma de kans om even door de

belangrijk want het geld dat nationaal wordt gegenereerd,

Jansma: “De moeilijkheid is

laatste uitgave van Libero te bladeren. “Goh, Ted Immers, wat doet

Om al in winterse sferen te komen heeft paviljoenhouder

vloeit door naar de afdelingen. Dat is onze bron, samen met de

dat het fonds feitelijk elk jaar

die tegenwoordig? En met hem heb ik wel eens op de golfbaan

Chris Steensma de open haard midden in zaak flink opgepord.

gemeenten die ook financieel participeren. We moeten flink aan

weer op nul begint, omdat we

gestaan,” herkent hij de Bloemendaalse wethouder Tames Kokke.

En da’s geen overbodige luxe om even op te warmen van de

de weg timmeren om onze naamsbekendheid te vergroten en

zoveel mogelijk kinderen willen

waterkoude omstandigheden buiten. Jansma is druk bezig

voor nog meer goodwill te zorgen.”

helpen. We potten niks op. Toch

Hoe komt het dat u het voetbal in deze regio zo goed kent?

met een ronde langs de diverse afdelingen en ondanks een

Jansma: “Het fonds is al breed geaccepteerd, maar dat betekent

Kees Jansma: “Ik ga actief de

proberen we ook vooruit te

Jansma: “Ik heb vroeger gevoetbald in Voorburg bij Tonegido. Mijn

onwillig navigatiesysteem is hij toch op precies op tijd om aan

niet dat het geld vanzelf onze kant opstroomt. Voordeel is wel

boer op, want als ik iets doe,

werken. Neem het WK Hockey

eerste wedstrijd in het eerste speelde ik uit bij Geel Wit, destijds

te schuiven bij het stamtafelgesprek van Libero Magazine. “Deze

dat alleen al door het uitspreken van het doel, mensen positief

ben ik gelijk bloedfanatiek.”

in 2014 in Den Haag, dat al een

in de 4e klasse. We moesten dat jaar ook tegen Onze Gezellen,

regio is geen onbekend terrein voor mij,” legt hij uit. “Er spelen

aan het denken zet.”

bijdrage heeft toegezegd. Zo

herinner ik me en tegen TYBB. Van de meeste clubs weet ik ook

hier twee hoofdklassers die het opnemen tegen mijn cluppie

De Mon: “Het zijn economisch lastige tijden en er wordt steeds

bouwen we aan meer continuïteit. We zijn in dat kader ook met

nog het tenue. Dat is een afwijking. Ik sta daarin niet alleen. Je

Alphense Boys: EDO en de Koninklijke HFC. De laatste speelden

vaker een beroep op ons gedaan. Dat is mooi, want we zijn blij

enkele grote banken bezig en ik ben ook optimistisch over de

moest eens weten hoeveel lokale kranten we moeten regelen

we thuis met 3-0 helemaal van de mat,” grijnst Jansma, om er

dat we al zoveel mensen kunnen helpen. Maar we willen er

contacten met de KNVB, die een duidelijke klik voelt met het

voor de Oranje-spelers, omdat ze precies willen weten hoe de

mild aan toe te voegen: “Daarna hebben ze bijna geen punt meer

nog veel meer bereiken. In 2006 werkte ik bij SportSupport, dat

Jeugdsportfonds.”

clubs uit hun dorp of wijk hebben gespeeld. Daar is het voor hen

verspeeld. Ongelooflijk knap.”

samen met de clubs sportstimulerende activiteiten voor de jeugd

De Mon: “Terecht. Voetbal is een van de grote afnemers, net als

allemaal begonnen.”

organiseert. Kinderen konden toen al vrijblijvend kennismaken

judo en zwemmen. Een deel van het fonds vloeit trouwens terug,

De Mon: “Vandaar ook het belang van het fonds. Daarmee

Waarom heeft u de functie van voorzitter aanvaard?

met allerlei sporten op speciale sportdagen en toernooien.

omdat de sportbonden en verenigingen ook van de extra aanwas

krijgt iedereen de kans om lekker te sporten, overigens zonder

Jansma: “Ik ben door mijn ouders opgevoed vanuit de overtuiging

Destijds kreeg ik signalen van de clubs en begeleiders dat lang

profiteren.”

het gevoel te krijgen dat ze gesteund worden. We opereren zo

dat sport beoefenen belangrijk is. Dat bacil draag ik nog steeds

niet alle kinderen ook daadwerkelijk lid konden worden van

Jansma: “Ik ben optimistisch dat we bij de gemeenten een goede

anoniem nodig.”

in me. Helaas is het geen vanzelfsprekendheid dat iedereen

een club, vanwege de inkomenssituatie van de ouders. Het in

entree houden. Ons pleidooi dat kinderen beter kunnen sporten,

Jansma: “Precies. De kinderen moeten zich daar niet druk over

kan sporten. Die sociale betrokkenheid heb ik ook van huis uit

Amsterdam geboren idee voor het Jeugdsportfonds hebben we

dan op straat hangen, spreekt toch aan. Kinderen willen het

maken. Die moeten onbezorgd met een bal op het veld ravotten.”

meegekregen. Het doel van het Jeugdsportfonds is overzichtelijk.

toen in 2008 ook in Haarlem ingevoerd. Dat eerste jaar steunden

liefst actief bezig zijn. Alleen als sporten in clubverband 250 euro

l Tekst: Bert Hartman / Beeld: Patrick Tenthof

Ik wil daaraan graag mijn steentje bijdragen.”

we veertig kinderen. In 2012 waren dat er 440. Dit jaar (zie ook

kost en ze hebben ook nog een broertje of zusje, kan dat niet

6

7


EVEN BELLEN MET… DICK DOORNEBOSCH

VOETBALFLITSEN!

EINDE OEFENING

NEGENTIGJARIG BESTAAN GEVIERD MET UITGAVE ‘TYPISCH ALLIANCE’

Dag Dick, we hebben veel positieve reacties gehad op je

In de laatste maanden van het jaar vierden verschil-

voetbalanekdotes in het vorige nummer. Heb je nog een

lende clubs jubilea. Iedere club vierde het weer anders.

paar voorbeelden van voetbalhumor voor me?

Het Haarlemse Alliance werd negentig en de vereniging

“Meer dan genoeg, maar je begrijpt dat ik daar nu even geen

pakte groots uit. Met een weekend vol activiteiten en

zin in heb. Het lijkt me ook niet gepast, na wat er in Almere

een jubileumboek.

is gebeurd. Aan de ene kant heeft de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen ons bij de KNVB overvallen en diep

Eigenlijk heeft het niets met elkaar te maken, maar het

geschokt. Aan de andere kant was het geen verrassing. Je

90-jarig jubileum van Alliance is de perfecte gelegen-

kon het zien aankomen: Al die korte lontjes, al die wedstrij-

heid om de Alliance-sjaal goed te promoten, lacht voorzitter

den waar de agressie van afdruipt… Het moest een keer mis-

Ben Steenman op een grijze zaterdagmorgen. Hij staat zelf achter

gaan. Nu is het misgegaan, op een verschrikkelijke manier,

de stand waar de zwart-groene sjaals op liggen, terwijl de jeugd een

en kan ik alleen maar hopen dat het tot bezinning leidt in de

spelparcours aflegt. Er zijn er 500 sjaals besteld, zegt hij. “En ze gaan

voetballerij.”

op.” SV Alliance’22 bestaat negentig jaar. Voor de vereniging reden voor een feest. Zeker nadat in 2011 het nieuwe complex in gebruik

Alleen in de voetballerij?

is genomen, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Na eerder uitgewe-

“Nee, gebrek aan normen en waarden, verhuftering en

ken te zijn naar de velden van Geel Wit en Haarlem-Kennemerland

gebrek aan respect voor anderen is een maatschappelijk

speelt Alliance alweer een jaar op het vertrouwde terrein. “Het

probleem. Maar de KNVB is primair verantwoordelijk voor

clubgevoel, wat dat ook is, wordt weer hechter’, zegt Steenman. ‘Het

wat er op de voetbalvelden gebeurt en dus zijn we er al jaren

complex is weer van ons.”

mee bezig. Onder andere door wangedrag strenger te straf-

Vandaar ook dat bij het jubileum een boekje gemaakt werd: ‘Typisch

fen. Spelers of zelfs hele teams die zich ernstig misdragen

Alliance’. Niet dat een jubileumboek nieuw is voor Alliance, maar

worden al jaren door ons uit de competitie gehaald. Maar we

dit keer moesten de stukken wel gaan over de vraag wat er in al die

kunnen het niet alleen. Het begint bij de ouders, die hun kin-

jaren veranderd is binnen de club, zegt Robert Graat, jeugdvoorzitter

deren normen en waarden bij moeten brengen. En de clubs

en de persoon die het boek mede in elkaar zette. “De vraag ‘wat is

hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid.”

typisch Alliance’ is een moeilijk startpunt, maar als je mensen dat idee meegeeft, komen er veel leuke verhalen uit.”

Wat verwacht je concreet van ze?

Tijdens de receptie op de zondagavond van het feestweekend werd

“Veel clubs hebben al gedragsregels, maar de naleving ervan

het boekje uitgereikt. Aan het jongste lid, Floris. Ook werden er nog

laat vaak te wensen over. Mijn zoon keept in het eerste van

130 Alliance-sjaals verkocht en gaf voorzitter Steenman antwoord

Olympia Haarlem. Tijdens de thuiswedstrijd tegen DSOV was

op de vraag wat nu ‘typisch Alliance’ is. “Lekker voetballen en voor

een deel van het publiek laatst nadrukkelijk aanwezig, in

de rest uíterst relaxed.”

negatieve zin. Op een gegeven moment stormde er zelfs een toeschouwer het veld in. Olympia is zich rot geschrokken en

Ook benieuwd geworden naar een jaarboek? Libero Magazine schreef het

heeft inmiddels een gesprek gehad met de betrokkenen. Als

boek van Bloemendaal. Met artikelen, foto’s en contactgegevens is een

ze zich niet kunnen gedragen, is hen heel duidelijk gemaakt,

jaarboek een ideaal middel om alle leden in één keer op de hoogte te houden

zullen ze in het ergste geval de toegang tot het complex wor-

van de vereniging. Geïnteresseerd?

den ontzegd. Zo consequent moet je echt zijn. De tijd van

Bel of mail Libero voor meer informatie: 06 15 829 327

pappen en nathouden is definitief voorbij.”

of patrick@liberomagazine.nl

Hoe voorkom je dat de rotte appels in het voetbal, ongeacht of het nu individuele spelers of complete teams zijn, van

Ook Bloemendaal vierde een jubileum. De club werd 110 en

de ene vereniging naar de andere hoppen?

vierde dat met een receptie waar door sponsors een nieuw stan-

“In sommige regio’s zijn al goede ervaringen opgedaan met

denbord werd onthuld. Ook werd een nieuw jaarboek gepresen-

een convenant, waar alle clubs zich aan conformeren. Een

teerd, met artikelen en contactgegevens van de vereniging. “De

zwarte lijst is prima, maar dan moeten alle verenigingen

bedoeling is dat dit boek elk jaar geschreven gaat worden”, zegt

zich er wel aan houden. Voor wie zich ernstig misdraagt,

voorzitter Erik Holz. “Het geeft goed aan wat er binnen de club

hoort het definitief einde oefening te zijn. Voor hen is geen

leeft en je hebt alle gegevens van de vereniging in één boekje.”

plek meer op het voetbalveld. Punt.” 9


De voetbalsnack

Naam: Kantine van Geel-Wit Adres: Van Oosten de Bruijnstraat, Haarlem

VOETBALFLITSEN! TAPE MOET MATCHEN MET DE KOUS

Tijdstip: Zaterdag 11.00 op een inhaalweekend Recensent: Kick Hommes

Scheenbeschermers die afglijden. Het is een van de ergernissen van de moderne voetballer. Steeds vaker wordt met tape geprobeerd de scheenbeschermer op te houden. De KNVB heeft sinds dit seizoen de regel

Hoe staan we erbij? De kantine is vrij leeg

dat alleen met tape om de sokken gespeeld wordt die overeenkomt met de kleur van de kousen. Maar wat

op deze inhaaldag. Gelukkig komen twee

doe je als je rode sokken hebt, zoals bij DSS? “Ik moet zeggen dat ik de regel niet eens kende, maar ik zie wel

dolgelukkige spelertjes van de thuisclub hun 3-1

dat spelers verschillende manieren hebben om hun scheenbeschermers op te houden”, zegt DSS-trainer Paul

overwinning vieren. De hele kantine geniet mee

Bleeker. Volgens Bleeker gebruiken spelers ‘gewoon’ witte tape. “Al zie ik ze soms ook wel met doorzichtige

als de analyse van het derde doelpunt luidkeels

tape spelen.”

verkondigd wordt: “Nou ik ging naar links en

Rode tape heeft DSS niet. Dat kan tot problemen leiden, want een scheidsrechter kan een speler met de

schoot de bal keihard langs die keeper.” Het

verkeerde kleur tape verzoeken om uit het veld te gaan en zijn kleding in orde te maken. Echter, Paul Bleeker

ander jongetje lacht. “Helemaal niet keihard.

heeft dit seizoen nog niet meegemaakt dat er een probleem van is gemaakt. “Ik zal er wel een beetje op

Heb nog nooit zo’n zachte bal gezien.”

letten, maar je kan je natuurlijk ook de vraag stellen waarom tape eigenlijk nodig is.”

Bediening: Wat voor doelpunt het ook was, de twee vrijwilligers achter de bal geven de jongens een welverdiende high-five. Ondertussen schenken ze de koffie snel en met vaste hand in. Voor de snack verwijzen ze door naar de snackhoek achterin de kantine. Is er wat te lezen? Het bord ‘Snacks en Snoep’ boven het eethoekje is misschien wel de mooiste snacktekst van heel Haarlem. Het is misschien dan wel een beetje verweerd, maar de tekst doet nostalgisch terugverlangen naar de tijd dat de zakjes snoep met de hand werden gemaakt.

een broodje kaas. Uit angst dat wij met een

MARCEL FABER STAPT OVER VAN OVERBOS NAAR SPAARNWOUDE

ongezonde eetwijze wel eens het verkeerde

Trainer Marcel Faber verruilt volgend seizoen SV Overbos voor SV Spaarnwoude. Het was pas het eerste

voorbeeld geven voor deze talenten, doen wij

seizoen van de trainer bij de Hoofddorpers. Jaap de Groot, van de pr commissie van Overbos meldt op de

dat ook maar.

clubsite: “Helaas stopt het want we hadden best willen praten of we nog een jaar met elkaar door wilden gaan.

Wat eten we? De twee jongens van de 3-1 overwinning kiezen heel gezond voor

Helaas is het zo ver niet gekomen want Marcel heeft zelf aangegeven dat hij aan het eind van het seizoen zal En? De vraag ‘met of zonder boter’ wordt

stoppen. Hij heeft ons verteld dat het niets met de resultaten te maken (de club staat in de winterstop op

gesteld aan de twee jongens, maar niet aan ons.

de voorlaatste plaats in de 2e Klasse, red.) heeft ,maar dat drukke werkzaamheden en zijn privé leven niet te

Geen probleem, het is allebei lekker. Of we ook

combineren vallen met zijn trainerschap bij Overbos.” Faber zou graag weer op zondag actief zijn. “Ik dacht dat

nog een broodje ham willen? Nee, eentje met

ik het allemaal kon combineren maar het is zwaarder dan ik dacht. Mijn kinderen voetballen ook op zaterdag

kaas is genoeg. Het broodje blijkt uiteindelijk

en met mijn werk is het soms ook lastig. Ik heb dat zelf aan de club aangegeven. Ik vind het jammer om te

zonder boter. De jongens zijn inmiddels

vertrekken maar het gaat gewoon niet samen.”

vertrokken, nog steeds discussiërend over dat

DSOV maakt op haar site melding van het vertrek van coach Dave Lange aan het eind van het seizoen.

derde doelpunt.

‘Daarmee komt dan na twee seizoenen een einde aan een fijne en prettige samenwerking. Dave zal samen met zijn technische staf en spelers er alles aan doen om het seizoen af te sluiten met een prijs in de vorm van een

Cijfer: 8

periodetitel of zelfs een kampioenschap,’ aldus de clubsite.

10


kleedkamerliederen

VOETBALFLITSEN!

Veel clubs of afzonderlijk teams hebben hun eigen favoriete lied, waarmee iedereen op de tafel is te krijgen. Libero Magazine maakt een rondje langs de velden en komt tot de volgende (eerste) selectie kantineliederen.

Groen als gras – Acda en de Munnik (Velsen 5, Bas van Poorten: “Geweldig nummer uit de film All Stars. Ons team is, net als de jongens in de film, ook al heel lang bij elkaar dus dat nummer past echt bij ons. We zingen het altijd keihard mee met z’n allen en met een borrel op meestal nog harder.”)

Bloed, zweet en tranen – Andre Hazes (IJmuiden 6, ‘The sexy sixth’, Martijn Gunneman: “We hebben niet zo veel nummers waarvoor we gaan staan, maar bij Hazes en zeker dit nummer staan we schouder aan schouder en gaan we los. Da’s een zekerheidje.”)

One – U2 (Waterloo 1, Thomas van den Hoff:

A JACIED JOËL VELTMAN WEER EVEN TERUG BIJ VV IJMUIDEN

“Voor het begin van een wedstrijd wordt dit

Ajax-speler Joël Veltman bracht in november een bezoek aan zijn oude club vv IJmuiden.

nummer altijd in de kleedkamer gedraaid.

De reden? Veltman deed de vereniging uit Velsen-Zuid ooit een belofte. Het shirt van zijn

De oude rotten uit het team vinden het mooi

allereerste wedstrijd in het eerste van Ajax zou hij schenken aan ‘zijn oude, vertrouwde

en aangezien het de enige cd is die in de

cluppie’. Zo gezegd zo gedaan. De IJmuidenaar kwam op zaterdag 17 november naar het

kleedkamer ligt is het een beetje traditie.”)

clubgebouw van vv IJmuiden om zijn debuutshirt te overhandigen, handtekeningen uit

On the move - Barthezz (Haarlem-

te delen en op de foto te gaan met zijn fans en oude clubmaatjes. Voormalig assistent-

Kennemerland 4, Martijn Prinsen: “In de

scheidsrechter in het betaald voetbal en clubman Gerhard Verwoort weet nog goed hoe

kleedkamer staat bij ons al jaren Barthezz aan.

Joël als klein mannetje van drie bij IJmuiden zijn stappen zette. “Ik vergeleek hem op

Ook andere nummers, maar deze komt altijd

jonge leeftijd al met Rafael van der Vaart, wiens vader bij mij in het team voetbalde.

voorbij. Het is een mix met wat meer stampwerk

Joël was een rustige en nette speler, iemand die niet op de voorgrond trad, maar als het

om onszelf een beetje op te laden.”)

moest stond hij er. Ik heb altijd trots zijn carrière gevolgd”, aldus Verwoort, die samen

Rood, groene kleuren – clublied (DSS 1

met het voetbaltalent het shirt bij IJmuiden mocht onthullen. Veltman speelde tot zijn

Zaterdag, Bart Duppen: “Het clublied van DSS

tiende bij IJmuiden en maakte toen de overstap naar Ajax. In augustus 2012 maakte de

kent iedereen bij de vereniging. Officieel heeft

centrale verdediger zijn debuut in Ajax 1 tijdens de wedstrijd NEC – Ajax.

het iets van vijftien coupletten, maar het eerste

Laat de zon in je hart – Rene Schuurmans

SCHEIDS, WAAROM FLUIT JE NIET?!?

(Zandvoort 1, Faisel Rikkers: “Bij dit nummer

Een groot probleem bij Bloemendaal. Het aantal aangeschafte fluitjes voor bij

gaan de stoelen omhoog in de kantine. Alle

de jeugdwedstrijden is drastisch geslonken. Zelfs zo erg dat de club een

Hollandse hitjes doen het goed bij ons, maar bij

oproep op de website deed om de fluitjes terug te krijgen. “We begonnen dit

deze gaat het echt los.”)

jaar met veertig fluitjes”, zegt Martijn van Weede, wedstrijdcoördinator bij de jeugd van

22 baco – Lange Frans en Baas B (EDO

Bloemendaal. “Al na een paar wedstrijden merkten we dat we er nog maar heel weinig

zaterdag 1, Ronald van der Giezen: “Dit nummer

over hadden. Na zes weken hadden we er nog maar vijf. Dat kan natuurlijk niet.” Van

is echt een geluksnummer. We draaiden deze

Weede snapt ook wel dat een fluitje heel makkelijk kwijt kan raken. “Het is net als met

een keer voor de wedstrijd en die wonnen we,

een bal. Die leen je uit aan een vader van een thuisspelend team, die een keertje gaat

sindsdien is het vaste prik. En een heel relaxt

fluiten. De bal krijg je wel terug, maar aan iets kleins als een fluitje denken die mensen

nummer.“)

dan niet meer.” Erg veel hoop dat de fluitjes terugkomen heeft Van Weede niet. “Mensen

Ook een favoriet kantinelied?

vergeten dat.” Toch is het aantal inmiddels weer gestegen. “We hebben er nu net genoeg,

Laat het weten via info@liberomagazine.nl

maar het is kantje boord.”

couplet zingt iedereen mee in de kantine.”)

(graag met een korte toelichting). 11


DE FYSIO SKYBOX

SPORTMEDISCH CENTRUM fysiotherapie in het tata steel stadion

Christian van Leeuwen,

Christian van Leeuwen, paramedisch begeleider van o.a. Kon.HFC en RCH voetbal, tevens de specialist voor preventie en behandeling van uw (sport) blessures.

Minister van Houtenlaan 123-a 1981 EK Velsen –Zuid Telefoon : 0255-510710 www.careworx.nl info@careworx.nl

Allroundsportcare, Sportparklaan 18, Heemstede www.allroundsportcare.nl 06-14791066 info@allroundsportcare.nl

Geblesseerd? Ervaren deskundigen staan iedere dag voor je klaar!

EXPERT V E RTO N

Sportblessure spreekuur U kunt wekelijks terecht op ons sportblessure spreekuur. Dit vrij toegankelijke spreekuur wordt gehouden op maandag van 07:30 tot 09:00 uur en van 20:00 tot 21:00 uur.

Frans Halstraat 8-10 2021 EK Haarlem 023 – 526 39 22

Boerhaavelaan 32 A | 2035 RC Haarlem | T 023 5450751 | www.fysioexpert.nl

Sportmedisch Adviescentrum Regio Haarlem Voor oa.: - Blessure consult / - Second opinion - Sport medisch onderzoek / - Inspanningsdiagnostiek - Trainingsadviezen / - Echografie

Jos Kuhlmann

Piet Hein Berghoef

Door:

Adri van Zijl

Alexander Flemingstraat 28 - 2035 ED Haarlem 023 533 47 50 - mail: fysiokuhl@planet.nl - www.fysiokuhl.nl

- Gespecialiseerde sportartsen

www.smahaarlem.nl / tel. 023 - 525 80 80

12


DE MASSAGETAFEL

Wie: Jesse Bank (22, Speler HBC zondag 1) Waar: FysioExpert – Boerhavelaan 32, Manuele fysiotherapie van manueeltherapeut in opleiding Jordi Moonen. Wat: Bank heeft last van zijn hamstring. Fysiotherapeut Moonen zorgt er in samenwerking met clubhersteltrainer Hans Joosten voor dat Bank sneller dan normaal weer op het voetbalveld staat.

NAUW CONTACT MET CLUBVERZORGER Bank: “Drie weken geleden kreeg ik na de wedstrijd tegen RCH

Bank: “Ik had gelijk minder last van mijn spieren. Dus je merkt

last van mijn linkerhamstring. Het schoot er niet echt in, dus

wel degelijk dat het werkt.”

ik denk dat het wat overbelasting was. Bovendien kreeg ik in de wedstrijd een ijsbeentje (een knie tegen de bovenbeenspier)

Moonen: “Je wilt bij voetballers altijd zo veel mogelijk

op mijn rechterbeen, dus misschien heb ik dat met mijn

revalideren met voetbalvormen. Ik doe in de zaal oefeningen

linkerbeen overgecompenseerd.”

als koppen, kaatsen en springen, maar je krijgt nooit hetzelfde effect als op het veld. Wij als praktijk hebben groepen die in de

Moonen: “Jesse heeft last van een lichte spierbeschadiging.

buitenlucht revalideren, maar met Hans kan ik de spelers bij

In de spier zitten dus wel scheurtjes, maar hij is er niet zo

hun eigen club laten herstellen.”

heel lang uit. Meestal staan hier twee tot vier weken voor. Op dit moment ben ik door middel van oefentherapie de spier

Joosten: “Wat ik doe is voornamelijk de speler conditioneel 100

dusdanig aan het prikkelen, dat deze optimaal herstelt.

procent fit maken. Momenteel ben ik met Jesse op 70 procent aan het werken. Stapje voor stapje gaan wij de intensiteit

Moonen heeft goed contact met de clubverzorger van HBC, Hans

verhogen, zodat de spier weer langdurige inspanningen

Joosten, die al tien jaar verbonden is aan FysioExpert. Tweemaal per

aankan.”

week is er overleg over de spelers van de club. Ze nemen door wat er op fysiek gebied speelt, en bij onduidelijkheden wordt aangegeven

Moonen: “Ik geef aan Hans aan wat een speler aan belasting

wat Joosten op het trainingsveld met de geblesseerde speler kan doen.

mag hebben. Met iemand op het veld kan je veel meer gaan betekenen voor de speler. Als ik tegen een jongen zeg dat hij

Joosten: “Bij Jesse ging ik eerst kijken of ik het zelf op kan

rustig mag trainen, weet ik uit ervaring dat hij ook mee gaat

lossen. Ik merkte dat de spier behoorlijk onder spanning stond

doen aan het partijtje. Dan gaat hij te veel doen. Dat neem ik

en in de spier voelde ik verdikkingen. Toen de pijn na een

de spelers niet kwalijk, maar ik houd ze daarom sneller aan

uitlooptraining niet minder werd, adviseerde ik om naar de

de kant. Met Hans kan ik ze veel eerder het veld op sturen.

fysiotherapeut te gaan.”

Dan heb ik er een veel beter gevoel bij, omdat ik weet dat er iemand staat aan wie ik verteld heb wat er moet gebeuren.

Moonen: “Wat ik allereerst doe als manueel therapeut is het

Voor iedereen beter.”

beoordelen van de gewrichten in de rug en het bekken. Bij Jesse ‘manipuleer’ ik zijn gewricht, waardoor het gewricht

Bank: “Het is waar, Ik wil ook snel meedoen met een partijtje.

vrijer kan bewegen en zijn spier een ontspannende prikkel

Maar als je eerst meetraint met iemand die weet wat er moet

krijgt. Voor dusdanig specifieke behandelmethoden verwijst

gebeuren, heb je ook meer vertrouwen dat je echt fit bent. Het

Hans de spelers door naar de praktijk.”

voelt veilig.” l Tekst: Kick Hommes / beeld: Patrick Tenthof

13


voetbal & respect

Libero Magazine peilt stemming maand na voetbalgeweld

Wat doet de club met een speler - hoe talentvol ook - die een

opgesteld. We zijn van mening dat ons optreden tot nu toe

‘VOETBALGEWELD TE GEK VOOR WOORDEN’

heeft voldaan. Niet alle incidenten zijn te voorkomen, maar

Na het noodlottige voorval in Almere, was Edwin Ruijgrok

als die zich voordoen schromen we niet om in te grijpen in.

SV Spaarnwoude de eerste lokale voetbalbestuurder die

Dat varieert van schorsen tot royeren.”

op 4 december richting Libero Magazine reageerde met de

Uivel: “Heel zwaar straffen, zelfs tot verwijderen van de club.

oproep ‘Voetbalgeweld te gek voor woorden!’ Bij deze een

Wel bekijken we ieder voorval individueel. We hebben geen

ingekorte weergave van zijn aansprekende woorden.

scheids- of grensrechter, speler of coach molesteert of bedreigt? Stoker: “Wij hebben daar nu niet ineens andere regels voor

‘WE MOETEN SNEL REAGEREN OP ONTOELAATBAAR GEDRAG’ De dood van de begin december zwaar mishandelde grensrechter Richard Nieuwenhuizen van Buitenboys, heeft veel stof doen opwaaien. Begrijpelijk. De KNVB riep 9 en 10 december uit tot ‘het weekend van bezinning’. Libero Magazine peilde een maand later de stemming bij clubvoorzitters uit verschillende gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland.

lijst met sancties van ‘doe je dit, dan krijg je dat’.” Oass: “Helaas hebben we in het verleden al vaker spelers

‘Soms hebben ze er helemaal geen zin in, vlaggen. Maar toch

moet royeren, die zich echt hebben misdragen. Sommigen

springen ze over het hek om die vlag aan te pakken. Ze ritsen

van hen waren ook heel talentvol. De negatieve invloed van

hun jack omhoog, geven hun mobieltje af aan een kennis en be-

zulk gedrag werkt door in de hele club, vandaar dat we wel

mannen die smalle strook tussen hekwerk en zijlijn.(…) Het is

moesten en wilden ingrijpen.”

een ondankbaar vak, grensrechter. Want je kunt niet alles in de

Agterhof: “Overtreders spreken we daar op aan en waar nodig

gaten houden en je bent er niet voor opgeleid. (…) Volgens het

delen we sancties uit. Dat is overigens niet altijd even eenvou­

publiek van de tegenstander heb je bij voorbaat al ongelijk. Uit

dig, omdat een verhaal altijd twee kanten heeft en we niet

is altijd in, buitenspel is altijd onterecht. Dat weet je als grens-

overal dicht op staan. Maar we gaan het zeker niet uit de weg.”

rechter, je accepteert het. Het gaat om de manier waarop het

Wat heeft de club concreet gedaan in het

Stoker: “Nee. Ons huishoudelijk reglement en onze

bezinningsweekend?

gedragscode zijn redelijk tijdloos. Aan het begin van elk

Nico Stoker (Stormvogels): “Wij hebben niets speciaals

seizoen houden we daar ouderavonden over. In het bestuur,

Wat doet de club met ‘hoppende’ teams: worden

kele keer met respect of humor, maar veel te vaak met niet mis

gedaan. De voetballerij stond stil en wij dus ook: geen

de jeugdcommissie en ons trainersoverleg hebben we

spelerspassen gecheckt en het verleden bij andere club

te verstane krachttermen of scheldpartijen. (…) Soms zelfs met

vriendschappelijke wedstrijden of trainingen, maar totale

besproken of onze regels en aanpak nog up to date zijn.

nagetrokken?

geweld, zoals afgelopen weekend. Een voetbalvader 41 jaar oud,

stilte op ons sportpark Zeewijk.”

Overigens gaat het niet om hoe de regels precies op papier

Stoker: “Nee, maar dit is wel een interessant punt waar

die ’s ochtends opstond, zijn vrouw een kus gaf en met zoonlief

Rogier Uivel (SV Hoofddorp): “Wij hebben een bijeenkomst

staan, als ze maar actief worden nageleefd.”

wij het als bestuur over hebben gehad. Er is voorgesteld

naar de voetbalclub reed. Misschien wist hij vooraf niet eens dat

georganiseerd waarbij de gedragscodecommissie een

Uivel: “Ja, wij hebben sinds mei 2012 een gedragscode die we

dat ik hierover begin 2013 contact opneem met de andere

hij zou vlaggen, die dag. Het zou de laatste keer worden dat hij

toespraak heeft gehouden over het ‘normen- & waarden­

handhaven met een commissie die de afzonderlijke gevallen

voorzitters in onze gemeente om mogelijk tot een soort

langs de lijn draafde. De laatste keer dat hij zijn zoon zag ren-

beleid’ bij de club. Daarnaast hebben we stilgestaan bij het

beoordeeld.”

gezamenlijke gedragscode hiervoor te komen.”

nen, de laatste keer dat hij zag hoe groen het gras was. (…) Een

drama in Almere en met elkaar van gedachten gewisseld.”

Oass: “Niet naar aanleiding van deze trieste gebeurtenis.

Uivel: “Ja, wij handhaven de regels van de KNVB zoveel

man die symbool staat voor iedere vlaggende vader of doodge-

Ali Oass (DIO): “De kantine was wel open, maar er is niks

We erkennen het probleem en zijn er iedere week

mogelijk. Dat geldt dus ook voor de spelerspassen.”

wone liefhebber langs de velden. Het zijn vrijwilligers, het zijn

speciaals georganiseerd. Daarvoor was het ook te kort dag.

mee bezig. We zijn daarbij niet alleen gericht op het

Oass: “Het is iets waarmee wij ook zijn en worden

mensen. Daar heb je vanaf te blijven.’

Meer bewustwording op dit punt is ook niet van de ene op

voorkomen van geweld, maar werken op basis van

geconfronteerd. Daarbij wil ik wel opmerken dat er niet

de andere dag te verkrijgen.”

algehele goede omgangsvormen tegenover medespelers en

sprake is van misdragingen. Er zitten ook leuke teams tussen.

IJsbrand Agterhof (BSM): “De kantine was gewoon open.

tegenstanders.”

Wel informeren we bij de ‘oude’ club naar de achtergrond

Mensen die vragen hadden, konden bij ons terecht.”

Agterhof: “We zijn van plan om zelf meer scheidsrechters op

van het vertrek.”

te leiden onder de jeugdspelers, zoals dat in het hockey al

Agterhof: “Als dorpsclub hebben we nog voldoende ruimte

Heeft de club al veranderingen doorgevoerd om respectloos

veel gebruikelijker is. Daardoor kweken we intern in elk geval

voor nieuwe teams, maar dat betekent niet dat we klakkeloos

optreden aan te pakken?

meer begrip voor de wedstrijdleiding.”

iedereen inschrijven. Ik vind het goed om eerst kennis te

partijdige publiek haar gelijk meent te kunnen opeisen. Een en-

maken en zo te horen waarom een team voor BSM kiest.”

PLEIDOOI KNVB VOOR CONVENANT

er uit geknikkerd, omdat de jongens zich

kenen.” Oass: “Wij ook, als het tenminste

Heeft u nog andere suggesties voor oplossingen om deze

stelselmatig misdroegen, tot diefstal en

iets toevoegt. Een ‘papieren tijger’ met

problematiek te tackelen?

vernielingen aan toe. Gesprekken en tijde-

wat voor de hand liggende regels heeft

Stoker: “Niet echt. We willen waken voor ‘overreageren’.

In navolging van andere regio’s, pleit

lijke sancties ten spijt. De harde conse-

weinig nut. Elke club weet volgens mij zelf

Het is een breder probleem, waar de voetballerij deel van

hoofd wedstrijdzaken Dick Doornebosch

quentie van dat royement is dat Olym-

best wat ze moeten doen.” Stoker: “Als het

uitmaakt. Bijna elke maandag is in de krant te lezen dat er in

van KNVB-district West 1 voor een soort

pia Haarlem nu geen A-junioren heeft.

aansluit bij onze normen en waarden zeg

het uitgaansleven iemand in elkaar is getrapt, soms ook met

convenant waaraan alle clubs in – in

Extra wrang was dat ze probleemloos lid

ik ‘waarom niet?’ Wij willen vooral zelf

levensbedreigend letsel tot gevolg. Dit is dus niet een pure

dit geval – Kennemerland zich moeten

werden van een andere vereniging, met

concreet handelen, in preventieve zin en

voetbalaangelegenheid.”

houden. “Bestuurders hebben dan een

als schrale troost dat ze daar ook keer

waar nodig curatief.” Agterhof: “Op zich

Uivel: “We moeten duidelijk en rechtlijnig zijn. Door conse­

document waar ze collega’s bij andere

op keer in de fout gingen. Een convenant

willen we alles doen om het respect terug

quent beleid te voeren moet het effect merkbaar worden.”

Agterhof: “We willen ook het publiek – van de tegenstander,

verenigingen op kunnen aanspreken.

kan er voor zorgen dat zulke gasten nooit

te krijgen in het voetbal, maar als één of

Oass: “Snel reageren bij ontoelaatbaar gedrag is

maar ook zeker de eigen fans –

In de praktijk blijkt het goed te werken.

meer spelen.” Wat vindt het ‘Libero-gelegen-

meer clubs het negeren, schiet zo’n con-

het belangrijkste. Soms moeten daaraan ook harde

consequenter aanspreken op hun gedrag in woord en gebaar.

Olympia Haarlem heeft enkele jaren

heidsforum’ van zo’n convenant? Uivel: “Wij

venant zijn doel voorbij.”

consequenties worden verbonden. Op zich vervelend om te

Daar begint het vaak met de agressie. Die hopen we zo vaker

geleden een zeer getalenteerd B1-team

zouden zo’n overeenkomst zeker onderte-

doen, maar voor de toekomst van de sport en de vereniging

in de kiem te smoren.” l

is het absoluut noodzakelijk.”

TEKST: BERT HARTMAN / BEELD: PATRICK TENTHOF

14

15


Blessure? Wij zorgen ervoor dat je weer snel op de been bent.

Spoedpost noord: Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem Spoedpost zuid: Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem

Als het kan: eerst bellen. U hoort dan waar u het best en snelst terecht kunt. ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur: (023) 545 3880 overige tijden: (023) 545 3200 Bij acute levensbedreigende zaken belt u 112.

Rob Buchel 06-11621872 rob@burobuggels.nl / Patrick Tenthof 06-15829327 patrick@burobuggels.nl


tikkie breed

temperatuur daalde. Een wreeftrap deed pijn om over koppen maar niet te spreken.

Talent

Engel Wubs, hij was inmiddels zo’n 60 jaar, maar zag er in onze

Voor de vierde keer op rij is Lionel Messi uitgeroepen tot de

en gaf training. De hoed hield hij op. En nog voordat de

beste voetballer in de wereld. Hoe je met een groeistoornis

profclubs enig benul hadden van adequaat jeugdbeleid, leidde

kunt doorgroeien tot de grootste?

Engel Wubs als leek vier toptalenten naar de vaderlandse

Al op jonge leeftijd werd de familie Messi uit Argentinië naar

en internationale top. Vier? Jazeker, want ik werd algemeen

Barcelona gehaald. Daar heeft de club Lionel medisch begeleid

erkend als de Abe Lenstra van de middencirkel.

en laten ontwikkelen tot de voetballer die hij nu is. Een

Bij de Koninklijke HFC spelen momenteel ruim duizend

prachtig staaltje van scouting èn van hulpverlening.

kinderen die door 46 trainers worden begeleid. Uiteraard is

In een serie van vijf afleveringen gaven Johan Cruijff en Wim

de ene trainer beter dan de andere en als vanzelfsprekend

Jansen in de Telegraaf hun visie op het ontwikkelen van

kan het ene kind reeds op zeer jonge leeftijd beter voetballen

talenten. Cruijff, de beste Nederlandse voetballer ooit, die je

dan de ander. Dat heet talent. Dus lopen scouts van diverse

rustig in één adem mag noemen met Pele, Maradonna, Platini

profclubs ieder weekend op ons complex. Ieder jaar krijgen

en Van Basten. En Wim Jansen was ooit één van de beste

‘prachtige Messi’s in spe’ een aanbod om naar Ajax, AZ of PSV

Nederlandse middenvelders. Cruijff en Jansen waren stellig in

te komen.

hun mening dat het ontwikkelen van talenten moet starten

Messi, Nuninga, Mulder en Haan zijn vanuit de jeugdopleiding

vanaf het zesde jaar, dat het een verenigingsaangelegenheid

bij dezelfde club in het eerste elftal gekomen. Daarna werden

is en dus geen zaak van de sportbond, zoals de KNVB.

ze pas prof. Cruijff en Jansen delen mee dat dit nooit meer

Uiteraard denken ze dan veel meer aan profclubs, in plaats van

zal gebeuren. Talenten moeten al op jonge leeftijd worden

amateurverenigingen, omdat bij in het betaalde voetbal betere

weggehaald door de profclubs. En toch vind ik dat de

jeugdtrainers rondlopen of zouden moeten rondlopen.

Koninklijke HFC de ambitie moet hebben om ooit met eigen

Ik ben getogen in Winschoten, bij WVV, de club van Klaas

jeugdspelers amateurkampioen van Nederland te worden.

Nuninga, Jan Mulder en Arie Haan. Net als deze illustere ex-

Binnenkort trek ik, net als Engel Wubs, op woensdagmiddag

Ajacieden en ex- Internationals kreeg ook ik jeugdtraining

mijn kousen over de broekspijpen. Want wat denken Cruijff en

van Engel Wubs. Niet met een leren bal, maar één van plastic,

Jansen wel?

ogen veel ouder uit. Hij gaf de training in zijn ambtenarenkloffie. Na het gemeentehuis spoedde hij zich naar het trainingsveld, deed zijn Noorse sokken over de broekspijpen

gespaard door de club via het inzamelen van Persil-emmertjes. Henk Uildriks (De Abe Lenstra van de middencirkel)

Het was een bal die kei- en keihard werd naarmate de

17


ALBATROS BANDEN IJMUIDEN

INKOOP/INRUIL INKOOP/INRUIL

OUD GOUD

AL 25 25 JAAR JAAR HET HET MEEST MEEST VERTROUWDE VERTROUWDE ADRES! ADRES! AL Winkelcentrum Cronjé 26 Winkelcentrum Cronjé 26 Haarlem - Tel: 023-527 11 72 Haarlem - Tel: 023-527 11 72 Maandag gesloten Maandag gesloten Exclusieve Occasioncollectie Exclusieve Occasioncollectie

Uw bandenspecialist voor: „ Autobanden „ Motorbanden Brederode Parket • Lease Verzekeringen „ Uitlaten

Arbo-dienstverlening Goede

kwaliteit en service

„ Remmen

Advies

„ Accu’s• 023 - 520 10 30 • www.boval.nl Velserbroek „ Aluminium wielen

Albatros Banden

0255-511730 Dokweg 16 IJmuiden www.albatrosbanden.nl

Professioneelalarmsysteem alarmsysteemvoor voorbedrijf bedrijfofofparticulier particulier Professioneel Wijinstalleren installerensnel snelen enininheel heelNederland. Nederland. Wij Reageernu nuen ensluit sluitmet meteen eengerust gerustgevoel gevoelde dedeur deurachter achteru.u. Reageer Verzekeringen

Nieuwe Meerdijk Meerdijk 40 40 -- 1171 1171 NB NB Badhoevedorp Badhoevedorp Nieuwe T: 020-6595558 020-6595558 -- www.hbalarmsystemen.nl www.hbalarmsystemen.nl T:

Lease

Arbo-dienstverlening

Advies

KerKplein 8 - 2042 JH Zandvoort - 023-571 22 52 • 023 - 520 10 30 • www.boval.nl Velserbroek www.grandcafexl.nl

D.A.V.O. SCHALKWIJK B.V. UW ADRES VOOR AL UW ARTISTIEKE TUINWENSEN Alles op het gebied van: HOUTEN SCHUURTJES SCHUTTINGEN MEUBELEN PARTIJGOEDEREN HARDHOUT PALEN ZAND

BIELZEN GRINT SIERBESTRATING GRINTTEGELS OUDE GEBAKKEN BESTRATING TURF GROND LOS OF IN ZAKKEN

ZUID-SCHALKWIJKERWEG 36A 2034 JE HAARLEM

TELEFOON : 023-5335651 MOBIEL : 06-53 11 78 60

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Brederode Parket

Van bestrating en timmerwerk tot beplanting Brabantlaan 16 - 2101 SE Heemstede Tel. 06-413 868 22 - www.eljardinero.nl

Professional in big-size printing

KerKplein 8 - 2042 JH Zandvoort - 023-571 22 52 www.grandcafexl.nl

Posters

Signing

DTP

Beachflags

Lichtbakken

Spandoeken

Stickers

Expo wanden

Panelen

Roll-up banners

Vlaggen

Deco frames

020 - 615 24 44 | www.provisionprint.nl


interview

Hoe groot is de kans dat de Koninklijke HFC ook in mei nog bovenaan staat? “We doen voor niemand onder. Er zit nog zoveel rek in deze selectie. Vergeet niet dat we dit seizoen vijf à zes nieuwe spelers hebben moeten inpassen. Daarom hebben we in de voorbereiding het accent gelegd op de teamvorming. De beste ploeg is iets anders dan de beste elf spelers. Het is de belangrijkste taak van ons als staf om die ideale samenstelling te vinden. Daarin hebben we grote sprongen gemaakt, zodat we de komende seizoenshelft ook individueel accenten kunnen leggen.” Sinds uw komst heeft Koninklijke HFC de weg omhoog ingezet. Had u dat verwacht toen u in 2010 overkwam van IJsselmeervogels? “Ik heb hier niet voor niets gesolliciteerd. Het is een club met ambities, dat spreekt me aan. Inderdaad blijken we tot grootse dingen in staat. In mijn eerste seizoen werden we verrassend

‘Deze resultaten komen niet uit het niets’

kampioen. Het jaar erna wisten we ons in de nacompetitie in de Hoofdklasse te handhaven. Terecht. We hebben leuk gevoetbald en zijn geen keer weggespeeld. In de Hoofdklasse gaat het – veel meer nog dan in de eerste klasse – om de details. Een wedstrijd kan in enkele momenten van onoplettendheid worden weggegeven. Hoewel dat vorig

De Koninklijke HFC presteert dit seizoen boven verwachting.

seizoen niet eens vaak gebeurde, ontbeerden we zelf de finesse

Trainer Pieter Mulders is niet compleet verrast. “Hoewel ik

om de knock-out toe te dienen. Dit seizoen lijkt alles op zijn

toegeef dat ik bij een prognose voorafgaand aan dit seizoen

plek te vallen.”

niet op de eerste plek in de winterstop zou hebben gemikt.” Mulders laat zich overigens niet gek maken. Realiteitszin voert

Durft u een voorspelling te doen?

de boventoon. “Dat we er goed voor staan is mooi, maar het is

“We moeten reëel zijn. We zijn pas tien wedstrijden bezig.

een hele kunst om die positie te behouden.”.

We hebben een aardige voorsprong opgebouwd, maar we zijn er nog lang niet. Ik wil overigens ook niet te bescheiden doen.

Op zaterdag 5 januari trekken de ‘koninklijken’ de goede lijn in

We zijn de te kloppen ploeg nu. De bevlogenheid binnen deze

elk geval door: de oud-internationals worden in de traditionele

groep is enorm. Soms temporiseren de spelers wel eens bij een

Nieuwjaarwedstrijd met 4-3 verslagen. Een mooie ouverture

2-0 of 3-0 voorsprong, maar het merendeel wil door. Dat heb

voor de tweede seizoenshelft. Mulders: “We zijn nog niet op de

ik ook liever. Als we beter zijn, moeten we dat ook echt laten

helft en moeten nog zestien wedstrijden. Dat is veel. Graag had

voelen. Tegen EDO waren we de eerste helft superieur. Daarna

ik er in 2012 nog wat meer gespeeld. Wij zaten in een flow. Het

hielden we onbewust iets in en kregen het bijna nog lastig.

is afwachten hoe iedere club de winterstop verwerkt.”

We moeten koel blijven. We lopen zeker nog een keer tegen een grote nederlaag aan. Het is zaak om dan niet in de war te

Wat hebben jullie in die periode gedaan?

raken, maar te blijven vertrouwen in onze aanpak.”

Mulders: “Vooral veel rust gepakt. Dat is heel belangrijk, niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal. Ondanks dat we lekker

Zou de club het nog een stap hoger kunnen bolwerken?

draaien en veel punten pakken, geeft de hoge positie ook extra

“Ik vind het nog te vroeg om daar te diep over door te

druk. We willen graag op de hoogste tree blijven. Dat is lastiger

filosoferen, maar mijn eerste reactie is: waarom niet?

dan er komen. Tegenstanders gaan zich op ons instellen. Daar

De organisatie van de club is goed. Deze resultaten ontstaan

kunnen we zeker van uit gaan. Daarom moeten we zo fris

niet uit het niets. Het eerste draait goed, maar ook het tweede

mogelijk aan de tweede reeks beginnen. Sowieso hecht ik veel

en de A-junioren staan bovenaan. Daarnaast is er een goed

waarde aan de fysieke weerbaarheid. Want pas als onze spelers

scoutingapparaat opgezet, met veel oud- spelers uit het eerste.

conditioneel optimaal in orde zijn, kunnen we de tegenstander

Daar plukken we nu de vruchten van.” l

pijn doen.”

TEKST: Bert Hartman & Beeld: Fons Lameijer

19


THUIS BIJ…OVERBOS

‘IEDEREEN TELT MEE BIJ DE FAMILIE OVERBOS’ SV Overbos is opgericht op 17 mei 1986,

wat warmte brengen, toont Verboom

waaronder twee kunstgrasvelden, en

rondom het clubgebouw en de velden

het houten clubhuis werd vervangen

de plus- en verbeterpunten van de

door een stenen gebouw. Alleen het

vereniging.

oude gebouwtje naast de ingang

“Heikel punt bij Overbos is al jaren

herinnert nog aan vroeger.

de kleedaccommodatie. Met meer Frisse wind

dan duizend leden verdeeld over zo’n 75 teams plus gasten zijn tien kleedkamers

Sinds er vorig jaar een nieuw bestuur

echt te weinig”, aldus Verboom. “Ze zitten altijd

opstond bij Overbos waait er weer een frisse

vol. Vooral op zaterdag als de jeugdteams voetballen,

wind door de club. En over de velden is een veel

hebben we er gewoon te weinig. Dan moeten een aantal teams

gehoorde opmerking van tegenstanders die bij de club in

bij elkaar en dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Het is

Haarlemmermeer op bezoek komen. “Ja, het is een groot

elk weekend weer een hele puzzel.”

complex, er kan hier inderdaad een straf windje waaien”, lacht Verboom. “Maar wat het bestuur betreft”, gaat hij verder terwijl

maar in zijn relatief korte bestaan is de

IJzige kou

hij samen met de secretaris van Overbos Albert Kilsdonk en

Voorbij het nieuwe kunstgrasveld, het ‘pareltje’ van de club

Onur Ozyigit (Communicatie) de bestuurskamer betreedt, “er is

club uit Haarlemmermeer uitgegroeid tot

volgens Verboom, wordt even de hand geschud met Gotse

inderdaad rust gekomen op de club. Er hangt weer een positieve

Buma, de scheidsrechter coördinator bij Overbos. Samen met

flow, iets waar je als club natuurlijk naar streeft.”

zijn vader, die ondanks de ijzige kou staat te genieten van de

Terwijl er weer een grote pot koffie op tafel verschijnt en buiten

E’tjes die een duelletje spelen op het oude kunstgrasveld, neemt

de mist langzaam optrekt, neemt Kilsdonk het stokje over. “Met

Buma een kijkje bij alle scheidsrechters die hij onlangs nog

het nieuwe bestuur hebben we een missie opgesteld en dat ga je

heeft opgeleid. “Ik kijk op zo’n dag even rond en geef hier en

de komende jaren merken hier. Binding met de club hebben, dat

daar wat tips. Aandacht is belangrijk. De jongens enthousiast

vinden we belangrijk”, stelt secretaris Kilsdonk. “Van onze leden

krijgen is niet zo moeilijk, ze houden wel. Als ze eenmaal een

tot aan onze gouden vrijwilligers, iedereen telt mee. Zo belonen

eentje die meetelt in de regio. Met een zaterdagelftal in de tweede klasse, een dameselftal ook spelend in de tweede klasse, een snelgroeiende meidenafdeling en een G-afdeling heeft Overbos een mooie

weekend is zijn

baantje krijgen is het gedaan. Ga je ook nog even bij de derby

we maandelijks onze vrijwilliger van de maand en neem nu

plaats veroverd in het amateurvoetbal.

bijna alle velden

kijken vanavond Erik?” Buma doelt op de HD-cup wedstrijd die

onze F-jes, die trainen op woensdag allemaal samen, niet

bezet, weet

dag tussen Hoofddorp en Overbos. Twee grote concurrenten.

ergens achteraf op een veldje. Die binding vinden we belangrijk.

clubman Erik

“Wel gezonde rivalen hoor”, pleit Verboom. “Je hebt een aantal

Iedereen hoort bij de familie Overbos.”

Het is druk bij Overbos op de zaterdagochtend dat Libero

Verboom. In de

supporters vanuit de vijfde colonne, zo noemen we onze trouwe

Volgens Kilsdonk is de focus op de selecties nu meer verschoven

Magazine het terrein van de vereniging uit Haarlemmermeer

warme en drukke

supportersgroep, die geen voet zetten bij Hoofddorp, maar voor

naar de jeugd. “De doorstroming van de jeugd naar de hogere

betreedt. Tenminste dat verraden de auto’s op de parkeerplaats.

kantine staat hij al klaar met een dampende bak koffie.

de rest valt het mee. Gewoon een leuke derby, al is op papier

elftallen kan beter bij ons. Daar ligt onze aandacht nu. Zo

Een blik op de velden van Overbos verklapt daarentegen weinig.

Verboom is, leren we na een korte introductie, echt een manusje

Hoofddorp vanavond wel favoriet hoor. (De wedstrijd werd

is er de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in onze dames-

Alle acht speelvelden van de club zijn vandaag in een dikke

van alles bij de club. Zo coördineert hij het G-elftal en is hij

uiteindelijk 3-2 voor Hoofddorp, red.).”

en meidenafdeling en met succes. Tel daarbij onze uiterst

mist gehuld. Hier en daar doemen in de verte af en toe kleine

actief in de accommodatie commissie en de toernooi commissie.

In de zesentwintig jaar dat Overbos nu bestaat heeft de club

enthousiaste G-afdeling bij op en je mag vaststellen dat Overbos

schimmen op in de bekende bordeauxrode en hemelsblauwe

Terwijl buiten de D3 van Overbos strijdt om de beker en enkele

uit Haarlemmermeer wel wat transformaties ondergaan.

in een kwart eeuw uitgegroeid is tot een mooie, brede club die

kleuren. Ondanks dat het dit weekend een inhaal/beker

ouders met bladen vol koffie en thee de andere toeschouwers

Het terrein werd uitgebreid van vier naar acht speelvelden,

meetelt.” l TEKST & BEELD: MARIJ KOSTER

20

21


WAT SPEELT ER… bij de jeugddoorstroming Te weinig spelers, voetballers die er toch mee stoppen of te veel spelers die vervroegd overstappen naar hogere

Spaarnwoude (geen B-junioren) Niet

teams. Voetbalteams in de regio kunnen niet altijd in

genoeg doorstroom vanuit de C-junioren. Dat was de

elke leeftijdscategorie een team opstellen. Hoe komt dat

reden dat SV Spaarnwoude dit jaar geen B-team heeft

en wat zijn de oplossingen? Libero zocht het uit.

ingeschreven. Het is het gevolg dat Spaarnwoude altijd al een kleine club is geweest, zegt Frank Oud, die voor

Dispensatie of vervroegd doorstromen, dat is de vraag

de club de ledenadministratie regelt. “Er zijn niet zo veel voetballers om uit te kiezen.” Het niet inschrijven van een B-team heeft gevolgen. Drie B-tjes kregen dispensatie om nog een jaar te blijven spelen voor de C-tjes, vijf jongens daarvan gingen vervoegd door. Het A-team telt daardoor nu 18 man. Brian Bijvoet, trainer van de A, is er wel blij mee. “Die jongens in de A en B zijn wel blessuregevoelig, merk ik. Ik heb ze dus allemaal echt wel nodig.” Dat het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste ongeveer twee jaar is, merkt Bijvoet niet. “Een van de jongere spelers behoort tot de betere van het team.” Wel merkt Bijvoet een verschil op mentale vlak. “De oudere spelers doen al een opleiding en doen beroepservaring op. Zij hebben wat meer zelfstandigheid. Dat is wel wat anders dan een middelbare school. Dat verschil hou ik wel in de gaten.” Overigens probeert Bijvoet die zelfstandigheid wel bij zijn jonge spelers te verbeteren. “Maar je moet ze niet pushen. Dan doen ze het juist niet.” Vooralsnog laat de trainer de jonge spelers wennen aan het niveau. “Door de jonge jongens op te stellen en vertrouwen te geven probeer ik ze ook mentaal sterker te maken. Na verloop van tijd zullen ze dan minder snel hun kop laten hangen tegen fysiek sterkere tegenstanders.”

VEW Heemstede (geen B-junioren) Dat er dit jaar geen B-team bij VEW in Heemstede speelt, is iets waar de kleine club wel ervaring mee heeft. Ingeklemd tussen de ‘groten’, HBC

Olympia Haarlem (geen A-junioren) Bij het

en RCH, heeft VEW altijd al moeite gehad in elke jeugdcategorie

Haarlemse Olympia staat dit jaar geen A-team op de velden.

een team op te stellen. Al vijf jaar kent de club daarom al een

Er waren niet genoeg spelers om de spelers die naar de

combinatie-elftal, dat nu bij de A-junioren speelt. “Al vanaf de

volwassenen overstapten te vervangen. Een klein groepje

C-tjes hebben wij een jeugdteam waarbij het verschil tussen de

bleef over, ondanks verschillende pogingen de spelers onder

jongste en oudste bijna drie jaar is”, zegt Iwan Biesot, voorzitter

te brengen in andere teams. “Ut de A1 van vorig jaar zijn een

van het jeugdbestuur. “Tien jaar geleden waren alle teams

aantal spelers doorgegaan naar de selectie en heeft een duo

goed gevuld. Toen er in de leeftijd van 12 tot 14 jaar spelers

dispensatie naar de B gekregen,” zegt Peter Weijers van de

stopten, vielen er gaten. Dat vulden we op met dispensatie.”

ledenadministratie. “Het probleem voor de andere jongens

Het gevolg was dat er een team is gevormd dat al meer dan

was dat de B-teams daarna vol zaten en ook bij de senioren

vijf jaar een bestaat uit verschillende leeftijden. “De jongste

alle teams doorgingen.” Er bleef een groepje over. Een drietal

is 16 en de oudste wordt 19”, zegt Biesot. “Het team schuift

stopte, en een aantal vroeg overschrijving aan. “Toen een

steeds op. Nu is het team verplicht ingedeeld bij de A-junioren,

zondagteam met een gebrek aan spelers kampte, hebben wij

omdat meer dan de helft de A-leeftijd heeft. De rest heeft

voorgesteld dat de jongens die overblijven daar in zouden

dispensatie om hoger te spelen. Vorig jaar was het bijvoorbeeld

spelen. Dat is niet doorgegaan, omdat dat team uiteindelijk

omgekeerd. Toen waren we een B-team, en hadden de oudere

nog vier jongens ergens vandaan haalde om zo toch te

jongens dispensatie.” Twee jongens in het team zijn eigenlijk

kunnen spelen.” Het groepje dat overbleef, heeft een brief van

pas eerstejaars B. “Ja, dat is jong”, zegt Biesot. “Natuurlijk zijn

het bestuur gehad, zegt Weijers. “Daarin staat dat we aan het

er goede en minder goede voetballers, maar dat is bij ons meer

eind van het seizoen gaan kijken of er ergens plek is. Want we

voetbaltechnisch bepaald dan op basis van leeftijd.

willen deze jongens absoluut laten spelen.”

En bovendien, deze jongens zijn het gewend.”

Tekst: Kick Hommes

22


Vooruit scheids De Haarlemse arbiter Ruud Bossen van de seniorlijst van de KNVB geeft elk magazine zijn visie op een (semi-)actueel onderwerp in de ‘scheidsrechterswereld’. Deze keer: ‘Het weekend van bezinning’

Dat gaat van sportief en eerlijk gedrag in het veld tot fatsoenlijke omgangsvormen langs de lijn. Wie zich daaraan niet kan of wil houden, moet worden gestraft of de toegang tot de voetbalterreinen worden ontzegd. Daarin moeten de clubs consequent zijn, net als in het aanspreken van hun leden op foutief gedrag. Dat kan zijn het schreeuwen en schelden langs de lijn door het publiek tot oneerlijk vlaggen van een begeleider of speler. Diegenen die hardleers blijven of echt over de schreef gaan, moeten worden geroyeerd. Uiteraard kan dat negatieve gevolgen hebben voor de clubkas op de korte termijn, maar uiteindelijk berokkenen zulke lieden de club toch voornamelijk Het kan niet anders of ik moet in deze bijdrage stil staan bij het

schade.

tragische overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Het

Dit probleem is niet van de ene op de andere dag op te lossen. Anders

klinkt misschien hard, maar helaas konden we wachten op zo’n triest

zou dat al lang zijn gebeurd. Toch moeten we ergens beginnen. Het

voorval. Elke week krijgen scheids- en grensrechters te maken met

is een kwestie van heropvoeding en dat kost tijd. We moeten onszelf

fysieke en verbale agressie. En dat zijn dan alleen de gevallen die

een spiegel durven voorhouden. Het convenant dat we hebben

worden gemeld bij de KNVB. In werkelijkheid zijn het er meer.

ondertekend met de direct betrokkenen is daarvoor een eerste start.

De maatschappij verhardt. Voetbal is een afspiegeling van die

Straks mogen alleen de aanvoerders nog tegen de scheidsrechter

samenleving. Dat betekent dat negatieve tendensen ook op en rond

praten. Er is kritiek dat daarmee de emotie uit het spel verdwijnt,

het veld zijn terug te zien. Toch luidt de ‘week van de bezinning’,

maar dat bestrijd ik. Die ruimte blijft er, maar dan veel meer binnen

die de voetbalbond uitriep, een kentering in. De voorbeeldrol van het

de perken. Spelers en trainers blijven de grens opzoeken en dat hoort

betaald voetbal is evident. Inmiddels hebben vertegenwoordigers van

bij het voetbal. Alleen hebben we nu duidelijker gesteld waar die

clubs, scheidsrechters, trainers, spelers en de KNVB een convenant

‘scheidslijn’ ligt. Diegenen die daar overheen gaan worden bestraft.

ondertekend met gedragsregels waaraan iedereen zich moet houden.

Ik ben er de man niet naar om 2013 in mineur in te gaan. Integendeel.

Dat initiatief moet navolging krijgen in het amateurvoetbal. Clubs

Als we de rijen sluiten, krijgen we het respect terug op en om de

moeten met hun supporters, trainers, spelers en ouders ook duidelijke

velden en kunnen we ook dit jaar weer volop genieten van

afspraken maken. Respect voor elkaar is daarbij het motto.

het mooiste spel op aarde. l

INGEZONDEN

het voetbalveld voordoen, is het gelukkig (nog) niet tot zo’n ernstig incident als in Almere gekomen. Het is te hopen dat geweld en

Bezorgd Na het tragische incident met grensrechter Richard

hoe dit te voorkomen bovenaan de agenda van alle betrokkenen

Nieuwenhuizen is in de media veel discussie ontstaan over de

blijft staan, ook als alle eerste commotie over de dood van Richard

oorzaken van dit soort hufterig gedrag dat alle perken te buiten gaat

Nieuwenhuizen is weggeëbd. Wij zijn zeer bezorgd dat – zoals het

en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Het gaat natuurlijk

vaak gaat - iedereen na verloop van tijd weer over gaat tot de orde

om een breed maatschappelijk probleem, maar het manifesteert zich

van de dag.

ook uitdrukkelijk op en om de sportvelden met name bij voetbal.

Wij hebben inmiddels met de voorzitters van de Heemsteedse

Wij realiseren ons heel goed dat er in eerste instantie een

voetbalclubs gesproken en acties bedacht die we in gezamenlijkheid

verantwoordelijkheid is voor de clubs. De leiders en trainers dienen

gaan uitvoeren. Als gemeentebestuur van Heemstede blijven wij ons

uiteraard het goede voorbeeld te geven. Maar bijna iedereen zal

inzetten om dit onderwerp bij voetbalclubs op de agenda te houden

wel eens ervaren dat ouders met hun gedrag langs de lijn dit goede

en te voorkomen dat intimiderend en gewelddadig gedrag de norm

voorbeeld soms volstrekt ondermijnen. Sportclubs moeten in zo’n

wordt.

geval de moed hebben om streng op te treden en zulke ‘supporters’ weg te sturen.

Burgemeester Marianne Heeremans

Hoewel zich ook in deze regio regelmatig incidenten op en rond

Wethouder Jur Botter, Gemeente Heemstede

23


DE FAMILIEBAND H F C

‘FAMILIE STAAT BIJ ONS OP ÉÉN, MAAR VOETBAL IS MOOIE TWEEDE’ Noem een club uit de regio en je kunt er vanuit gaan dat een van de jongens van de familie Van der Giezen er heeft gespeeld. Toch blijft EDO altijd hun thuis. Pa Van der Giezen hield op zijn beurt de ballen uit het doel en tegenwoordig verdedigen de broers Dennie (30, op de foto links) en Ronald van der Giezen (27) de netten van EDO in respectievelijk de zondag 1 en zaterdag 1. Tijd voor Libero om wat vragen af te vuren op het keepersduo. Dennie: “Keepen, het zit ons in de genen. Je ontkomt er niet

ik echt gespannen was. Wat een gevecht was dat en wat een

aan. Onze vader, onze ooms, allemaal stonden ze in het doel.

ontlading. Dat maak je gewoon nooit meer mee. We hadden

Ik heb tot mijn dertiende nog gevoetbald bij EDO, maar daarna

in november de koppositie gepakt en die daarna gewoon

ben ik gaan keepen bij DCO. Ze zochten daar nog een keeper

niet meer weggegeven. Het plafond lag er uit in de kantine.

en dat leek me wel wat. Inmiddels keep ik alweer vijf jaar bij

Letterlijk!”

EDO. Dat voelde als thuiskomen.”

Ronald: “Ja, feesten kunnen we bij EDO. Bij ons team is het ook

Ronald: “Voor mij ook. We zijn ooit bij EDO gekomen door onze

wel anders dan bij de zondag 1. Zelfs als we verloren hebben

opa. Die floot nog wel eens op de club. Tot aan de D’tjes heb

sluiten we de kantine af.”

ik gekeept bij EDO, daarna ook bij DCO en De Brug en nog wat

Dennie: “Vandaar dat jullie nu al weken geen leuke avond

clubs en nu alweer twee jaar bij de zaterdag 1. Ja Den, ik was

meer hebben gehad. Nee, maar je hebt gelijk. Bij ons is de sfeer

altijd al lui, jij werd het op je dertiende.”

nu wel wat minder. Dit seizoen is vooral het streven om in de

Dennie: “Klopt helemaal.”

Hoofdklasse te blijven en ons te handhaven. Daarna zien we

Ronald: “Dennie was altijd wel heel fanatiek. Ik heb er gewoon

weer verder.”

minder voor over. Van rivaliteit tussen ons is ook nooit sprake

Ronald: “Als het kan ga ik ook graag even kijken bij Den op

geweest. Er zaten altijd wat jaartjes tussen en er was duidelijk

zondag. We hebben een hoop vrienden bij de club en er speelt

niveauverschil. Daarmee heb ik nooit moeite gehad.”

ook nog een neef van ons bij EDO, dus dat is een gezellig

Dennie: “Misschien, maar ik denk dat spelers jou ook vaak

familie-onderonsje”.

onderschatten. Qua postuur denken ze soms ‘die kunnen we

Dennie: “Gezellig? Haha. Nee, zeker. We zijn een echte

hebben’. Maar je gaat heel snel naar de hoeken. Dat is een

voetbalfamilie. Mijn tweelingbroer voetbalt bij Haarlem-

mooie troef in het doel.”

Kennemerland en mijn zoontje van vier staat ook te trappelen

Ronald: “Het gaat dit jaar in ieder geval erg lekker met de

om te gaan voetballen. Vorig jaar wilde hij nog keepen, maar

zaterdag 1. We zijn al weken ongeslagen. Alles lijkt dit seizoen

nu hij een paar wedstrijdjes gespeeld heeft vond hij toch

op zijn plaats te vallen. Nu is het een kwestie van de lijn

niks, zo alleen achterin. We gaan het volgend jaar maar weer

doortrekken en op naar het kampioenschap.

bekijken.”

Dennie: “Hé! Als er één weet hoe dat voelt… Ik geloof dat de

Dennie: “Familie staat bij ons op nummer één, maar voetbal is

kampioenswedstrijd vorig seizoen de eerste wedstrijd was dat

een mooie tweede.” l Tekst & Beeld: MARIJ KOSTER

24


De voorzet van de voorzitter

DE KRACHT VAN DE GEMEENSCHAP VOGELENZANG Hoe lukt het om als relatief kleine vereniging toch overeind te blijven? Dat was de vraag van voorzitter IJsbrand Agterhof van BSM aan zijn ‘collega’ Reinier Veldhuizen van SV Vogelenzang. Dit is zijn antwoord. Van Libero Magazine kreeg ik het verzoek om op de vraag

hart toedraagt, kan je als club ook wel tegen een stootje.

‘hoe lukt het om als relatief kleine vereniging toch overeind te

Natuurlijk zijn wij als bestuur bezig met de toekomst van SV

blijven?’ een deskundig en leerzaam antwoord te geven. Ik heb

Vogelenzang. Wij kunnen er bijvoorbeeld niet omheen dat het

de tijd gekregen om over deze vraag na te denken en die tijd

aantal jongeren in het dorp eerder kleiner dan groter wordt. Dit

heb ik zeker nodig gehad.

betekent dat we in de toekomst wellicht moeten samenwerken

Vorig jaar ben ik als voorzitter bij de SV Vogelenzang begonnen,

met de ons omringende verenigingen, teneinde de jeugd de

na eerst een jaar in het bestuur te hebben meegelopen om

kans te geven om te kunnen blijven voetballen. Natuurlijk

ervaring op te doen. In dat jaar was het bespreken van de

weten wij dat Vogelenzang geen grote bedrijfsactiviteiten kent

Sportnota binnen de gemeente Bloemendaal een belangrijk

en dat er dus geen grote sponsor beschikbaar is.

agendapunt. Een aantal raadsvergaderingen later, na het

Nee, de kracht zit ‘m in de gemeenschap Vogelenzang. Die

aannemen van de Sportnota, was de boodschap van de

gemeenschap telt heel veel vrijwilligers die op wat voor manier

gemeente kort en zakelijk: probeert u als vereniging vooral

dan ook hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door activiteiten

zelf uw broek op te houden. In ander Nederlands: zorgt u maar

te organiseren, waarmee geld wordt gegenereerd voor de club.

zelf voor uw vereniging, in sportief opzicht maar vooral ook in

Denk bijvoorbeeld aan onze Club Surplus (donateurs die elk

financieel opzicht.

jaar een bedrag ter beschikking stellen om klein materiaal te

Overigens is het wel zo dat ik bij de gemeente Bloemendaal

vervangen of nieuw materiaal voor de club aan te schaffen), de

merkte dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Binnen de

jaarlijkse kienavond, de kerstmarkt, de feestweek/weekend, een

gemeenteraad en bij de politieke partijen is wel begrip voor de

veiling, en diverse andere activiteiten om de club financieel wat

situatie in Vogelenzang.

ruimte geven.

En dan terug naar de vraag: hoe lukt het om als relatief kleine

Kortom, genoeg aanknopingspunten voor mij om in 2011 als

vereniging toch overeind te blijven? In het jaar dat ik heb

voorzitter aan de slag te gaan. Het enthousiasme van al die

meegelopen om de structuur en zeker ook de cultuur van onze

vrijwilligers zorgt er daarbij voor dat ik voorlopig nog graag wil

voetbalvereniging te leren kennen, viel mij wel op dat bijna

blijven.

elk spelend dan wel niet-spelend lid wel iets voor de club doet.

Op mijn beurt heb ik een vraag voor Peter van Galen, voorzitter

En dat is dan ook gelijk het antwoord op de vraag. Doordat

van Terrasvogels: wat was en is jouw motivatie om in het

iedereen zo betrokken is en de gemeenschap de club een warm

clubbestuur plaats te nemen? l

‘DSOV GAAT ÓÓK UIT VAN EIGEN KRACHT’

talentvolle selectie’. “Ik was één van de

het bedrijf medio december beslag op

leden van de driekoppige taskforce, die

de Ondernemersprijs Haarlemmermeer.

DSOV vorig jaar aan een nieuw bestuur

In het juryrapport wordt Van Haaster

heeft geholpen. Het lukte alleen niet

omschreven als een innovatief bedrijf

om een nieuwe voorzitter te vinden. Die

dat niet afwacht maar de markt actief

De overeenkomst tussen DSOV en Van

functie vervullen we daarom voorlopig

benadert met zijn bloembollen en

Haaster Vijfhuizen? Rob van Haaster hoeft

zelf, op interim-basis, mogelijk tot de

bolbloemen. “De band met DSOV is heel

er niet lang over na te denken. “Zowel

volgende ledenvergadering.”

hecht,” verzekert de ondernemer. “Veel

de voetbalvereniging als het bedrijf

Samen met zijn broer Jacques is Van

van onze medewerkers voetballen bij

hebben veel potentie en gaan uit van

Haaster mede-eigenaar van Van Haaster

DSOV, zowel in de jeugd als bij de selectie.

eigen kracht.” Van Haaster is één van de

Vijfhuizen, een onderneming die op 35

Zelf voetbal ik in zondag 4, samen met

drie interim-voorzitters van DSOV, dat

hectare tulpen, hyacinten, narcissen en

enkele medewerkers. Inderdaad, daardoor

hij omschrijft als ‘een unieke, bloeiende

krokussen teelt en snijhyacinten broeit.

hebben we onder het werk altijd wat om

dorpsclub met veel jeugd en een goede,

In de categorie ‘0-5 medewerkers’ legde

over te praten….”

25


de businessclub In de rubriek ‘De businessclub’ wordt in ieder nummer van Libero de businessclub van een voetbalvereniging uit de regio in de schijnwerpers gezet. Ditmaal krijgt Jan Brandenburg (bestuurslid Sponsoring, Evenementen en Contacten) van RCH enkele steekwoorden voorgelegd.

Vereniging: RCH Aantal hoofdsponsors: 65 Kosten reclamebord: € 250 euro per jaar (excl. BTW) voor een reclamebord van 3 meter Website: www.rch-voetbal.nl Mail: sponsorcommissie@rch-voetbal.nl

‘RCH HEEFT DIVERSE GROEPJES SPONSOREN DIE SAMEN INVESTEREN IN PROJECTEN’

 Jan Brandenburg (rechts) samen met Guido Zwikker (lid Sponsorcommissie) tijdens een gezellige sponsor-avond bij RCH.

HOOFDSPONSOR

al onze sponsors een gezellige avond op de club met een hoop

“Sinds 2010 is The Security Company hoofdsponsor van RCH.

hapjes en drank en leuke gasten.”

Jacques Does, de directeur van het bedrijf, kwam ooit via een vriend in contact met RCH en is inmiddels ook een goede

ECONOMISCHE CRISIS

vriend van de club. Jacques is echt een gouden kerel. Hij is

“We merken er wel wat van bij RCH. Winkeliers in Heemstede

zeer betrokken bij onze vereniging en komt regelmatig kijken.

zijn voorzichtiger wat betreft sponsoring en ook onze

Als er een feest wordt georganiseerd bij RCH regelt hij twee

ledenaantallen zijn wat geslonken. We hebben bij RCH ook

portieren bij de deur. Je kunt je geen veiliger feest voorstellen.

geen betaalde spelers, dat redden we gewoon niet. RCH is nog

Als hoofdsponsor heeft Jacques wel een eis: promoveren naar

steeds een leuke club met ongeveer 500 leden, maar de omzet

de derde klasse. Maar hij gunt ons de tijd. Dit seizoen zijn we

is wat minder de laatste tijd. Met een ploegje van vier man

in ieder geval goed op weg.”

doen we er alles aan om de sponsoring up to date te houden. We gaan regelmatig de Binnenweg af en de straat op om te

BUSINESSCLUB

werven. Met stilzitten bereik je nu eenmaal niks.”

“RCH heeft niet echt een Businessclub, maar heel veel verschillende groepen sponsors. We bieden onze sponsors ook

CLUBLIEFDE

diverse pakketten waar ze uit kunnen kiezen. Zo kent RCH

“Heb ik met de jaren zeker gekregen. Mijn zoon speelt bij

een hoop bordsponsors, wat vlagsponsors en sponsors die

RCH, ik sta dus regelmatig langs het veld, maar ook in mijn

adverteren op onze website en onze plasmaschermen in de

tijd in het bestuur en bij het organiseren van de feesten

kantine. Daarnaast heeft Racing een apart groepje sponsors

bouw je clubliefde op. RCH is een gezellige, no-nonsense

die samen graag investeren in bepaalde projecten zoals het

club. Het sfeertje is een beetje ouwe jongens krentenbrood.

nieuwe interieur in ons clubhuis of de nieuwe kleedkamers.

Vanaf de Racertjes tot aan de veteranen, er heerst gewoon

Zo heeft de club de afgelopen jaren weer een mooi aanzien

kameraadschap.” l

gekregen. Als dank organiseren we zo’n twee keer per jaar voor

TEKST: MARIJ KOSTER / BEELD: HARRY OPHEIKENS

26


WAT SPEELT ER… BIJ DE GROTE CLUB ACTIE De Grote Club Actie, waarbij spelende

Alliance Bij Alliance krijgen de verkopers zelf ook

leden lootjes verkopen

een deel van de opbrengst. Jonge spelers kunnen zo

die geld voor hun

ook iets verdienen terwijl ze de club helpen. “Er was

vereniging oplevert,

een jongen die 115 lootjes verkocht. Hij heeft toch een

heeft dit jaar in de

aardig zakcentje verdiend”, zegt Hans Homburg, die

regio-Haarlem bijna 39 duizend euro opgebracht. Liefst

de actie bij Alliance coördineerde. “Bovendien kreeg de

51 verenigingen in en rond Haarlem deden mee aan de

top-3 ook nog een mooie voetbal van de club.” Spelertjes

actie. In totaal werden door de spelers en speelsters 16.095

kregen per verkocht minimaal 50 cent. Dat bedrag kon

loten verkocht. Landelijk gezien verkochten voetballers

oplopen tot 95 cent. Dat de vereniging daarmee wel iets

in Nederland ongeveer 2,8 miljoen loten, goed voor 6,7

minder verdient, vindt Homburg niet erg. “Uiteindelijk

miljoen aan extra geld voor voetbalclubs. De organisatie

is er netto ongeveer 1.650 euro voor ons overgebleven.

zegt met dit aantal niet ontevreden te zijn, gezien de

Dat is toch een mooi bedrag.” Het geld zal opgaan in de

economische crisis. Iets meer dan 6 duizend verenigingen

vereniging, zegt Homburg. “Omdat wij niet heel veel geld

deden door het hele land mee aan de actie.

uit sponsoring krijgen, komt dit extraatje goed uit.” Toch is er als het aan Homburg ligt wel al een bestemming voor het geld. “In ons nieuwe gebouw worden de twee kleedkamers op de bovenverdieping omgebouwd tot

‘WE HEBBEN EEN RECORD GEBROKEN’

‘wedstrijdbespreekkamers’. Wij willen er ook wel een soort van jeugdkamer van maken, met een voetbaltafel bijvoorbeeld. Dan zouden we echt kunnen zeggen: dit hebben wij als jeugd gedaan.”

De ene verkoper gaat met zijn team naar een voetbalwedstrijd, de ander verdient er zelf geld mee en weer een ander gaat van de opbrengst later in het jaar op voetbalkamp. De Grote Club Actie was dit jaar in Haarlem en omgeving een groot succes. Wat deden voetbalclubs met de meestverkopende leden? En hoeveel bracht het op? Libero ging kijken bij drie verenigingen.

Bloemendaal ‘Bloemendaal beloonde dit jaar het team dat de meeste lootjes verkocht

Terrasvogels

met een avondje naar

een record gebroken’, staat er op de website

Nederland-Duitsland

van Terrasvogels. Een kop waar Hans Heeremans

in de Amsterdam ArenA. De mannen van het G-team van

volledig achter staat. “We hebben als vereniging 1.200 loten

Bloemendaal werden de winnaars, met grote dank aan

verkocht. Dat is heel veel als je bedenkt dat er ongeveer

Martijn Greuter, die in zijn eentje liefst 200 loten verkocht.

250 leden zijn.” Terrasvogels werd derde in de regio met de

Tweede werd de E1. Zij mochten een avond bowlen. In totaal

meest verkochte lootjes. Uiteindelijk komt het neer op een

haalden de Bloemendaalse spelers iets meer dan 4.500 euro

bedrag van bijna 2.800 euro, zegt Heeremans. “Al het geld

op voor de vereniging. Dat is meer dan vorig jaar, toen de

dat we binnenkrijgen gaat in de jeugdkas. De spelers die de

omzet acht procent minder hoog was. De opbrengst komt

meeste loten hebben opgehaald krijgen een cadeaubon van

ten goede aan de faciliteiten van de club, of, zoals het op

speelgoedwinkel ‘De Ballon’ in Santpoort. Dit jaar was een

de Facebook van de vereniging genoemd werd: ‘goede

D-junior de nummer 1 met 64 verkochte loten.”Met het geld

doel/goede doelen-actie’. Met het verdiende geld koopt de

wil Terrasvogels activiteiten voor de jeugdleden bekostigen.

vereniging namelijk nieuwe doelen. In drie jaar tijd heeft de

“Ik heb gezegd dat ik deze actie alleen ging organiseren als het

vereniging met de opbrengst van de actie alle oude doelen

geld voor de jeugd zou zijn”, zegt Heeremans. “We betalen er

vervangen. Een flinke verbetering, volgens Martijn van

het voetbalkamp van, of als een team kampioen is geworden

Weede, die de actie organiseerde. “Die andere goals waren

gaan ze lekker een avondje bowlen en patat eten. Dat soort

heel gevaarlijk. Als er daar een van omviel, had je wel een

dingen.” l TEKST: KICK HOMMES / BEELD: PATRICK TENTHOF

probleem. Dit is veel veiliger.” 27

‘We hebben


SRO wenst alle voetbalclubs

veel succes! ‘SRO maakt het mogelijk’ Achter onze naam en slogan zit een breed werkveld. Goede samenwerking staat ten grondslag aan uitvoering en ontwikkeling van beleid. Wij zijn bekend met de besluitvormingsprocedures bij verenigingen, instellingen en gemeenten. Ervaringen uit planvorming, beheer, onderhoud en exploitaties bieden een beter inzicht ten aanzien van kansen en (on) mogelijkheden van nieuwe initiatieven. Het werken vanuit de gehele keten (van planvorming via realisatie, onderhoud en beheer tot exploitatie) vormt de basis voor onze krachtige formule.

Kijk voor meer informatie op www.sro.nl

Bloemendaalseweg 169 2061 CJ Bloemendaal T (023) 526 09 92 bloemendaal@noortgassler.nl www.noortgassler.nl

Oog voor de knikkers achter het spel


Hart voor de zaak

Zondagveteranen HBC hanteren het ultieme roulatiesysteem 5. Trainen - Mag wel, maar hoeft niet. Ongeveer de helft van

de selectie probeert elke donderdag de techniek nog wat bij te

schaven en de conditie op peil te houden. Het andere deel heeft dat niet nodig (of denkt dat niet nodig te hebben).

6. Lappen - Behalve het wekelijks potten van wasgeld en - nog belangrijker - het lappen voor de eerste rondjes in de HBC-

‘In de derde helft kunnen de veteranen van HBC pas echt punten scoren.’

kantine, storten de veteranen ook elk jaar een vast bedrag in de ‘lief- & leedpot’. Bij blessures, langdurige ziekte, maar ook bij

HBC zondag 4 stapte in 2012 over naar de veteranen. Hoewel

geboorte of een bruiloft kan zo namens het team een fruitmand,

het team enkele jaren aan dat idee moest wennen (zie punt 3),

rompertje of ander toepasselijk cadeau worden aangeboden.

heeft niemand halverwege het eerste seizoen spijt. Omdat sponsor

7. Wisselbeleid - De zondagveteranen van HBC maken gebruik

Marc van Bakel de voorkeur geeft aan een presentatie van het vriendenteam boven een bedrijfsreportage over Aktua Vastgoed,

van het meest ultieme roulatiesysteem. Daar kunnen Arsène

neemt Libero Magazine aan de hand van tien steekwoorden met

Wenger en José Mourinho nog een puntje aan zuigen. Met bijna

een ingewijde de eerste seizoenshelft door.

wiskundige precisie worden alle wissels bijgehouden, zodat

1. Harde kern - Maar liefst zeventien jaar spelen de jongens

iedereen aan het eind van de competitie op hetzelfde aantal

van het eerste uur al met elkaar, te weten Erik Zandvliet (het

komen staan ernaast, zonder dat die ‘wisselminuten’ worden

sociale bindmiddel), Geun de Muynck (door blessures onder lat

meegerekend.

speelminuten uitkomt. Met één uitzondering: spelers die te laat

de beland), Rene Weijers (de flierefluiter), Michel Vinken (als

8. De teambegeleiding - Ton Vinken kwam vijftien

eerste lid van dit team) en Thomas ter Wolbeek (de stille kracht).

2. Clubliefde - ‘Oranje, wit & zwart’ zijn echt de kleuren van

jaar geleden het vriendenteam van HBC zo’n beetje

de zondagveteranen. Hoewel er spelers zijn, die bij andere clubs

uitzwaaien voor een tripje naar Kroatië, toen een van de

hebben gespeeld, bestaat het team voornamelijk uit jongens

spelers niet kwam opdagen. Vinken nam het aanbod aan om

met een (bijna) levenslange binding met HBC.

de opengevallen plek in te nemen, sjeesde naar huis om zijn

3. Veteranenstatus - Drie jaar moesten ze aan het idee

koffers te pakken.

gesproken, maar teveel jongens voelden zich daar nog te jong

Hier kunnen de veteranen van HBC pas echt punten scoren.

voor. Tot in het derde opeenvolgende seizoen bij hen ook het

En strafpunten. Want spelers die elk weekend direct na

kwartje viel dat elke week in de tweede helft overlopen worden

het douchen naar huis rijden, daar kunnen ze bij het HBC

door die jongere gasten geen prettig vooruitzicht was.

veteranenkeurkorps op zondag niet zoveel mee.

‘binnenstrompelen’. Met een gebroken teen wilde hij de ploeg

9. Derde helft - Het belangrijkste deel van de wedstrijd.

wennen. Er werd wel vaker over doorstromen naar de veteranen

4. Weekendje weg - Elk seizoen vertrekt het zondag

10.Kampioenschap - Sinds de oprichting van HBC 4 (zon.)

veteranenteam naar het buitenland voor een internationaal

ruim zeventien jaar geleden sleepte het vriendenteam ‘slechts’

toernooi. De ene keer Antwerpen, de andere keer Keulen. Steeds

twee titels in de wacht, waarvan één keer als HBC 5. Dit seizoen

zijn twee andere spelers verantwoordelijk voor de organisatie.

wordt het kampioenschap niet te fanatiek nagejaagd. Promotie

Voor 2013 staat Hamburg op het programma, met Eric Zandvliet

zou namelijk weer zwaardere tegenstand betekenen…

en Sander Hoefs als ‘regelateurs’.

l Tekst: Bert Hartman / Beeld: HBC-archief

HBC 5 pakt de titel.

29


Zondagveteranen HBC

Zittend: Göran Westerhoven, Nick Stokman, Bas Alkema, Robert Paul van Dijk,

Staand (van links naar rechts): Robert Zandstra (verzorger), Henk Kinkhouwers (bestuurslid), Jordy Draijer, René Weijers, 30 Eric Zandvliet, Guido Hessels, Bas Steffens, Michel Vinken, Marc van Bakel en Ton Vinken (elftalleider).

Thomas ter Wolbeek, Kevin Hessels, Ed Veenhof en Geun de Muynck. Afwezig: Paul Beunder, 31 Stevin Geijzers, Conrad Glorie en Danny Vinken.

LIBERO

MAGAZINE


2150 AC Nieuw Vennep | Tel: 0252-682420 info@aktuavastgoed.nl | www.aktuavastgoed.nl


ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD gingen we allebei vol voor de bal, maar we raakten elkaar met een klap die in heel IJmuiden te horen was. Ik ging staan, hielp Johnny overeind en zei: gaat weer lekker, hè? Heerlijke wedstrijden waren dat. We deelden allebei uit, maar konden ook incasseren.” Ook een thuiswedstrijd tegen het destijds ongenaakbare Spaarnestad staat Van Leeuwen nog helder voor de geest. “Ze konden kampioen worden, maar tot ieders verbijstering won SVIJ. Wat wás Spaarnestad er ziek van…” In de categorie ‘voetbalhumor’ vallen een barbecue in de rust (!) van een wedstrijd tegen SIZO en de trainingskampen naar Duitsland die werden georganiseerd en gefinancierd door de

‘DE KLAP WAS IN HEEL IJMUIDEN TE HOREN’

toenmalige shirtsponsor, Luuk Lindeboom van Reisbureau Journaal. “We zaten ergens in het Moezeldal, in een echt sporthotel. De fitnessruimten bevonden zich in de kelders, maar die bleken blank te staan omdat er de dagen ervoor enorm veel regen was gevallen. Veel gesport hebben we dan ook niet. Ik kan me vooral de wijnproeverijen nog herinneren…” Van Leeuwen heeft twee dochters waarvan er één (Jennifer) al 27 jaar bij de vrouwen van SVIJ speelt. Bij de IJmuidense voetbalvereniging is hij onder andere bestuurslid en zelfs een tijdje interim-hoofdtrainer geweest. Op de foto die de krant haalde staat Van Leeuwen vierde van links, geflankeerd door

Zeventien jaar onafgebroken in het eerste van de IJmuidense

zeven broers, neven en neefjes. ‘SVIJ is één grote familie en in

voetbalvereniging SVIJ, leverde Ron van Leeuwen (55)

die familie is de familie Van Leeuwen vertegenwoordigd met

welgeteld één foto in de krant op. “We speelden altijd in

acht man’, luidt het bijschrift. Van Leeuwen: “Dat was in 1976.

de eerste of tweede klasse,” herinnert hij zich. “Van de

Gelukkig is SVIJ 36 jaar later nog steeds springlevend, vooral

onderbond wel te verstaan. De krant besteedde daar destijds

dankzij de vele jeugdleden.” l

nauwelijks aandacht aan.”

TEKST & BEELD: CEES DE GEUS

Van Leeuwen heeft de foto wel bewaard, in een plakboek dat ook enkele vergeelde krantenknipsels bevat. ‘Na de hervatting leek een donderspeech van trainer Nico Hühl vruchten af te werpen,’ valt te lezen in een summier verslag van de wedstrijd SVIJ-EHS. ‘Binnen 20 seconden tekende Ron van Leeuwen voor de gelijkmaker. Daarna verviel SVIJ weer in dezelfde fout.’ Van Leeuwen, grijnzend: “Als rechtsback scoorde ik niet vaak. Maar het waren natuurlijk altijd mooie doelpunten.” Van pak ‘m beet 1976 tot 1993 speelde Van Leeuwen honderden wedstrijden in het eerste van SVIJ. Hij maakte diverse promoties en degradaties mee. De werknemer van Hoogovens omschrijft zichzelf als ‘een technisch redelijk begaafde verdediger die het duel niet schuwde’. “Ik kan me vooral de pittige

 Oktober 1976. Alle Van Leeuwen’s die op dat moment

wedstrijden tegen EHS nog goed herinneren. Met ene Johnny,

lid zijn van SVIJ poseren keurig voor de fotograaf, met van

zijn achternaam weet ik niet meer, heb ik heel wat verbeten

links naar rechts Toon, Ren, Ruud, Ron, Tonny, Peterpaul,

duels uitgevochten. We waren aan elkaar gewaagd. Eén keer

René en Martin.

33


DE VRIJWILLIGER trainen. Net als elke thuiswedstrijd van het eerste. Die spreiding van aandacht is ook kenmerkend voor Hes. “Een club is meer dan alleen het vlaggenschip. Vroeger zeiden ze wel eens: ‘geef die afgetrapte ballen maar aan het vierde of vijfde’, maar daar was ik fel op tegen. Die spelers hebben juist nog meer baat bij een net met knappe

‘Met z’n allen zetten we de schouders onder Maarten Stekelenburg Arena’

ballen….” En minstens zo belangrijk als de voetballende leden, is het vrijwilligerskorps binnen een vereniging, vindt Hes. Hij merkt het nu zelf bij de voorbereiding voor de miniarena. “De mensen hebben het allemaal druk, maar als je met een gerichte vraag komt willen ze vaak best helpen. Zo worden we technisch perfect ondersteund door jeugdcoach Rob Hillenaar,

een man met twee rechterhanden. Hij zorgt ervoor dat straks alles perfect komt te staan.” Voor het zover is, duiken er Schoten opent volgend jaar de Maarten Stekelenburg Arena, een

altijd onverwachte problemen op, heeft Hes ervaren. “Tot

heus voetbalstadionnetje voor de mini’s. Oud-voorzitter Piet Hes

nu toe heeft Rob die steeds kunnen tackelen. Al moet er ook

heeft zich er sterk voor gemaakt dat het nieuwe speelterrein

zeker een compliment naar SRO, die heel actief meedenkt.

voor de allerkleinsten meer wordt dan een afgezet stuk

De velden van Schoten lopen behoorlijk bol voor een goede

grasveld. “We gaan er alles aan doen om de ‘arena’ officieel door

afwatering, maar inmiddels is er een oplossing gevonden om

de beste keeper van Nederland te laten openen, dus dan moet

de boarding rond het veld toch strak aan te kunnen leggen. Er

het er wel echt als een stadion uitzien,” vindt Hes.

mogen geen kieren tussen komen, waar een kindervoet tussen kan blijven haken. De veiligheid gaat boven alles,” stelt Hes,

Maanden heeft Hes op internet gespeurd naar geschikte

die ook blij is met de hulp van stratenmaker Barry de Vries

leveranciers voor het ministadion. Behalve de prijs, was ook

voor de ondergrond van de tribune, Jeroen Pelser en Jacco

de kwaliteit erg belangrijk. “Er is op dit gebied ongelooflijk

Geerlings die de dugouts timmeren, Jos Baars die het metaal

veel te koop,” wijst Hes op een dikke map vol met papieren

galvaniseert en de bestuurlijke ondersteuning door Jaap de Bok

voor zich op tafel. In de kantine ontvouwt hij de plannen.

en Roy Klarenbeek. “De mensen van Schoten zetten er echt

“De prijsverschillen zijn groot, maar het verschil in kwaliteit

de schouders onder, zodat er een prachtig stadionnetje staat,

ook. Het moet een echt stadion worden, dus met een tribune,

waar de club en Maarten straks echt trots op kunnen zijn.” l

scorebord en dugouts. En het moet er over enkele jaren ook

TEKST & BEELD: Bert Hartman

nog goed uit zien. Vandaar dat we alleen degelijke materialen willen gebruiken.” Dat laatste heeft Hes geweten. Toen de

‘Maarten moet maar snel nog een transfer maken’

groen metalen tribuneconstructie met houten zitting uit

De overgang van Maarten Stekelenburg van Ajax naar AS Roma heeft

Roemenië werd bezorgd, bleek de vrachtwagen te breed om tot

ervoor gezorgd dat Schoten een voetbalarena kan bouwen voor de mini’s.

het hek van de club te komen. “De chauffeur sprak geen woord

Althans, de opleidingskosten die de club uit Haarlem-Noord kreeg, waren

Engels of Duits, dus na flink wat gebaren kwam ik er achter

het laatste zetje om met het lang gekoesterde idee aan de slag te gaan.

dat we het hele gevaarte zelf moesten tillen. Ik heb gelukkig

Samen met een bijdrage uit de door Henk Brughout opgerichte Bert Buter

nog iemand kunnen optrommelen, maar we hebben ons een

Schoten Foundation (BBSF) konden er zo voldoende middelen worden

breuk gesjouwd om alles op het eigen terrein te krijgen. Ik loop

gereserveerd. Piet Hes is namens de foundation bij het project betrokken.

er bijna nog krom van, maar eerlijk is eerlijk: de tribune ziet er

“Het allerliefste zouden we er een kunstgrasveld in hebben gelegd, want

prachtig uit. En daar gaat het uiteindelijk om.”

dan blijft de arena nog mooier, maar daarvoor hebben we onvoldoende budget. Wat dat betreft zou Maarten eigenlijk nog een keer een mooie

Aandacht

transfer moeten maken. Daarmee zouden we het plaatje helemaal

Hes was 12,5 jaar voorzitter bij Schoten. Bijna elke

compleet kunnen maken,” lacht hij.

woensdagmiddag is hij er nog te vinden als de allerkleinsten

34


G-VOETBAL

‘NIET ZEUREN MAAR VOETBALLEN, DAT IS HUN MENTALITEIT’ Een regenachtige zaterdagochtend in Hillegom. Koos van der

Klugt complimenteert zijn spelers juist op de aanwezigheid.

Klugt kijkt tevreden en vol trots naar een groepje enthousiaste

“Als ze kunnen, zijn ze er altijd. Of het nu regent, sneeuw

voetballers. Hij is samen met zijn zoon Thijs trainer-coach van

of hard waait. Niet zeuren, maar voetballen. Dat is hun

het G-team in Hillegom. Voorlopig zijn ze hoofdzakelijk aan

mentaliteit!”

het trainen omdat ze nog geen voltallig team hebben.

Onderling kunnen de spelers het erg goed met elkaar vinden.

Tot het zover is hebben zij de grootste lol met elkaar en

Na de training zit de hele groep gezellig te kletsen aan tafel,

dromen zij van het spelen op een groot toernooi.

waar enige nervositeit heerst door de aanwezigheid van zwarte pieten en misschien ook wel door de aanwezige ‘pers’.

Het initiatief om G-voetbal aan te bieden bij Hillegom werd

“Komt onze foto in de krant? Als ik er maar goed op sta,” zegt

zo’n vijf jaar geleden genomen door Van der Klugt. Tijdens

Mischa vluchtig tussen een handje pepernoten door. Er wordt

een bijeenkomst over de sportvisie van de gemeente werd

veel gelachen aan tafel. Bijvoorbeeld om het verhaal van

duidelijk dat mensen met een beperking ‘buitenspel’ stonden

trainer Koos over één van de spelers die de term ‘mandekking’

wat betreft sporten in de Hillegom. “Stichting de Zevensprong

iets te letterlijk nam en zijn tegenstander een hele wedstrijd

wees mij erop dat niet iedereen kon voetballen bij mijn

geen centimeter ruimte gaf. “Ze zien of horen bepaalde dingen

vereniging. Daar heb ik toen gelijk iets aan gedaan,” vertelt de

op tv en nemen dat soms letterlijk over en dat zorgt voor

trainer. Stichting de Zevensprong begeleidt en ondersteunt de

lachwekkende momenten.”

activiteiten van het G-team in Hillegom. Tevens zijn zij actief

De ambities van de trainers en de spelers liggen wel

op zoek naar nieuwe teamleden voor het elftal.

aanzienlijk ver uit elkaar. De droom van voetballer Rick is ooit eens tegen ADO Den Haag te voetballen. Van der Klugt en

Compliment

zoon Thijs hopen binnen een aantal jaar met hun team mee

Elke zaterdagochtend staat van tien tot elf uur ’s morgens een

te kunnen doen aan een groot G-voetbaltoernooi in

voetbaltraining ingepland voor het G-team van Hillegom. Van

Barendrecht, waar tevens oud-profvoetballers komen om

der Klugt heeft meestal rond de 10 spelers tot zijn beschikking

de voetballers te coachen. “In de tussentijd blijven we hard

die allen een verstandelijke beperking hebben. “We verhuizen

trainen en werken we daar naar toe. En we hopen echt dat

vanaf januari volgend jaar naar de donderdagavond omdat ze

meer jongens en meiden zich bij ons aanmelden.” l

op zaterdag vaak al een druk schema hebben.” Maar van der

TEKST & BEELD: RON STOOP

35


ALL STARS 14.16 uur Het drietal laatkomers druppelt binnen onder leiding van jarige job Rian de Boer, die de schuld voor de vertraging op zich neemt. De

15.20 uur

jongens moesten hem namelijk nog

Eindelijk is het rust en daar

even helpen de rommel van zijn

zijn de Zandvoorters wel

verjaardagfeestje opruimen. Om het

aan toe. Met verkrampte

goed te maken heeft hij een kratje

vingers wordt getracht een sigaretje

bier meegenomen.

aan te steken en trillend gieten de spelers de hete thee naar binnen. Het roer moet om en het is dan ook tijd om te wisselen!

Keiharde wind en ijskoude regen maar warme gezelligheid is wat we tegenkomen bij het vijfde elftal van Zandvoort op zaterdag 1 december. De Zandvoorters, gestoken in gloednieuwe tenues, gaan de strijd aan met FC VVP uit Nieuw-Vennep. Er moet weer eens gewonnen worden, daar is iedereen het over eens. Maar eerst nog even de rotzooi van het feestje van gisteravond opruimen.

‘H ELAAS GEEN HAPJES DEZE KEER, MAAR ER IS GENOEG BIER’

14.28 uur Er wordt geschuild voor de regen, dat inmiddels met bakken naar beneden komt, tot iedereen klaar is voor de teamfoto. De foto moet in sneltreinvaart genomen worden omdat er een

16.18 uur

wedstrijd bezig is op het veld bij het

Eindstand 2-6 en de conclusie is dat

reclamebord van de sponsor. Bovendien

de mannen snakken naar bier, hoe

begint de eigen wedstrijd over twee

koud ze het ook hebben. “Helaas

minuten.

geen hapjes deze keer. Maar er is genoeg bier,” excuseert aanvoerder Jeffry zich. Ondanks het verlies is er met de sfeer niets mis in kleedkamer 11.

14.11 uur

14.03 uur

Aanvoerder Jeffry van Duyn

Bijna iedereen van het team is

concludeert na een telefoontje dat

eindelijk present in de kleedkamer.

er nog drie spelers in ‘de omgeving

14.55 uur

Vol tevredenheid trekt men de

van het tankstation’ zijn. Ze

Het is ijskoud, zeiknat en Zandvoort

nieuwe shirts aan. “Alleen shirts,

zijn nog steeds onderweg, maar

staat onverdiend op een 0-1

15.49 uur

geen trainingspakken?” klinkt het

niemand lijkt zich daar druk over

achterstand maar aan humor geen

Na ongeveer 20 minuten in de

Nog niemand te bekennen van

sarcastisch. “Crisis hé?” antwoordt

te maken.

gebrek. Verdediger Harry Faase

tweede helft staat het alweer

Zandvoort 5. Vandaag worden de

‘teamoudste’

werkt koppend een bal weg en

1-3. Een korte opleving van de

nieuwe tenues gepresenteerd dus

Minze Zwerver, om

voelt vervolgens aan zijn enigszins

thuisploeg is door de tegenstander

16.22 uur

iedereen zou extra vroeg aanwezig

vervolgens zijn

wijkende haargrens. “Tja, weer een

uit Nieuw-Vennep snel onschadelijk

Sommige spelers kunnen niet

zijn voor de teamfoto. Misschien dat

medespelers gerust

paar haren kwijt!”

gemaakt. Toch is daar ineens de

wachten om onder de warme

de slechte weersomstandigheden

te stellen dat ook

2-3! “Staat ‘ie erop?” vraagt de

douche te springen. “Dus nu geen

een rol spelen?

de trainingspakken

doelpuntenmaker aan de fotograaf.

foto’s meer maken hoor,” klinkt

13.36 uur

besteld zijn.

het. “Ik denk niet dat er zo’n grote zoomlens op die camera zit,” wordt er bulderend gereageerd. Het mag dan weer een puntloos weekend zijn voor Zandvoort 5, aan gezelligheid geen gebrek.

TEKST & BEELD : RON STOOP 36

37


De keuzes van coach

“IJmuiden was altijd lange ballen en de beuk erin” , zegt David Zonneveld in de kantine van eerstedivisieclub Telstar. “Nu krijgen tegenstanders opeens door dat we zijn gaan voetballen.” Lange ballen zijn (bijna) verboden voor Zonneveld, sinds twee jaar trainer van zaterdagvereniging IJmuiden. Bij zijn opleiding tot oefenmeester 1 van de KNVB, waarvoor hij stage loopt bij Telstar en waarmee hij als assistent betaald voetbal mag gaan trainen, staat combinatiespel centraal. Zonneveld laat IJmuiden net zo spelen. “Ik geloof in automatismen.”

Wie speelt er: de beste speler, of de speler die het meeste traint?

wie de ballen meenam. Pas daarna ben ik gaan kijken of we

“Sowieso de meest trainende. We hebben maar twee trainingen

een doelstelling voor een training konden oefenen. In de

per week en we kunnen alleen als team beter worden. Dus

wedstrijd is het anders. Dat is ook IJmuiden: in een wedstrijd

je loopt al achter als je een training mist. Maar als een speler

gaan ze voor alles. Dus daar verlang ik ook wel veel van ze.

er zeven van de acht keer is, dan ga hem niet afrekenen op

Spelers krijgen altijd enkele wedstrijden de kans om te laten

die ene keer dat hij er niet is. Voor de spelers is voetbal een

zien of ze mijn aanwijzingen oppakken.”

hobby. Je kan niet verlangen dat mensen alles omgooien om bij een training te zijn. Wat ik wel heel belangrijk vind, is de

Schreeuwend of zwijgend langs de zijlijn?

donderdagtraining. Dan trainen we tactisch. En als ik weet hoe

“Soms ben ik zelf tijdens een wedstrijd nog te veel speler. Dan

een tegenstander speelt, trainen we daarop. Een speler mag

kan het gebeuren dat ik schreeuwend langs het veld sta en dat

dat dus eigenlijk niet missen. We trainen dan namelijk met

ik onnodig een extra druk op de spelers leg. Dat gebeurde bij de

afspraken, die in een wedstrijd het verschil kunnen maken.

eerste wedstrijd van het seizoen. De tegenstander, Kadoelen,

Als je die niet weet, dan dupeer je het team.”

deed iets wat wij totaal niet hadden verwacht. Ze bleven gewoon op eigen helft staan. Daar hadden we geen rekening

‘Ik ga voor de punten’ of ‘het doel is ontwikkelen’?

mee gehouden. De spelers kwamen in een situatie waar ze

“Ik geloof in ontwikkeling van spelers. Als zij maar vaak

nooit in zijn geweest. Dat is niet herkenbaar en maken ze

genoeg in een bepaalde wedstrijdsituatie komen, worden

keuzes die ze niet mogen maken. Toen ze die wedstrijd steeds

ze vanzelf beter en gaan we wedstrijden winnen. Ik vind

meer lange ballen, ben ik daar teveel de nadruk op gaan leggen

het ook niet nodig om te zeggen dat we ‘moeten winnen’.

en niet op waar de kansen lagen. Daar werd het spel niet

Natuurlijk geef ik wel aan waar de kansen liggen, maar ik ga

beter van. Gelukkig weet ik dat en zeg ik het ook in de groep.

geen andere speelstijl kiezen om echt voor de punten te gaan.

De nabespreking is er ook voor mij. Ik kan ook foute keuzes

Op de maandagavond doe ik altijd een nabespreking van de

hebben gemaakt en het is aan de spelers dat te zeggen.”

wedstrijd. Ik vind het niks om spelers af te rekenen op slecht meeverdedigen als ik het niet heb aangegeven. We moeten

‘Meteen druk vooruit’ of ‘eerst even afwachten’?

erover kunnen praten. Daar is de nabespreking voor. Ik moet

“Dat bespreek ik ook met de spelers. Ik kan wel zeggen wat ik

niet zeggen wie wat fout gedaan heeft. We moeten elkaar als

wil, maar als zij het niet prettig vinden om met ruimte in de

groep leren kennen en op basis daarvan moet de discussie

rug te spelen, dan werkt het niet. We trainen normaal op vier

ontstaan. Daarom vraag ik ook altijd: ‘wat vinden jullie?’”

varianten. Van vastzetten bij het doel van de tegenstander, tot op de middellijn blijven staan en geen druk geven. Maar

‘SOMS BEN IK IN EEN WEDSTRIJD ZELF NOG TEVEEL SPELER’ ’

Eigen jeugd eerst of spelers van buitenaf zijn welkom?

niemand heeft zin om maar te wachten. Zij willen het liefst

“Uiteindelijk gaat het om kwaliteit. Dus als de speler van

vastzetten. Dus dat doen we dan ook wel, maar dan moet ik de

buitenaf beter is, dan speelt die en andersom. IJmuiden is een

tweede helft wel mensen op het middenveld wisselen.

club die niet betaalt. We kunnen deze geen spelers halen en

Daar houd ik dan rekening mee.”

moeten het van de eigen jeugd hebben. Maar in de afgelopen jaren kwam er maar weinig door, vorig seizoen slechts één

‘Ik sta midden tussen de groep’ of ‘ik geef spelers

A-junior. Intussen gingen er wel spelers weg of stopten. Omdat

verantwoordelijkheid’?

we al een heel smalle selectie hadden, moest ik wel mensen

“Dat ligt aan de fase van het seizoen. In het begin ben ik bezig

van buiten naar IJmuiden halen. Ik lette er wel op of ze bij de

met de structuur. Hoe ga je als speler om met een wissel als

cultuur pasten. Bij IJmuiden kent iedereen elkaar. Maar zodra

jij vindt dat het onterecht is? Dan vraag ik aan de groep hoe

een nieuwe speler binnenkomt en laat zien dat hij de club wil

we dat aanpakken. Als we er niet over praten, gaat iemand

leren kennen, dan hoort hij er ook bij.”

bidons wegschoppen of raar doen op de training. Als ze zich bewust zijn van het effect, denken ze ‘ik ben nu boos, maar ga

Volle inzet op training of pure wedstrijdmentaliteit?

er later om vragen’. Vroeg in het seizoen bewaak ik dat proces

“IJmuiden is een club waar prestaties toch ondergeschikt zijn

nog. Maar ik vind het uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid

aan plezier. Dat weet ik ook, omdat ik er tot de C-junioren

van de groep. Wel moet ik ook af en toe een dolletje kunnen

gevoetbald heb. Daar moet ik rekening mee houden. Er zijn

maken. Dat hoort erbij. Ik wil ook gewoon met die jongens

trainers geweest die alles vanaf het eerste moment wilden

kunnen praten. Na de training en de wedstrijden blijf ik ook

veranderen. Op de training doe ik daarom ook niet te veel

zeker. Dat hoort ook wel bij de vereniging. Mensen knopen

Wie: David Zonneveld

gekkigheid. Vorig jaar heb ik de spelers de tijd gegeven te

graag een gesprek aan en ik vind het leuk om onder de mensen

Team: VV IJmuiden (zaterdag derde klasse)

wennen aan mijn trainingswijze. Ik eis niet meteen van alles.

te zijn (lachend). Al vind ik bier nog steeds zwaar overschat.” l

Eerst moesten ze leren hoe laat ze op het veld moesten staan,

Tekst: Kick Hommes / Beeld: Patrick Tenthof

38

39


Westlaan 41 • 1991 AL • Velserbroek (023) 5381878 • www.villawestend.nl

Boulevard Paulus Loot, pav 5 - 2042AD Zandvoort 023 5716119 - www.beachclubtakefive.nl Volg ons op Twitter: @Beachclubtake5 Like ons op Facebook: Beachclub Take Five

A la carte Menu’s Lunch & Diner Lounge terras Kidsmenu Kidsvertier Op 5 autominuten van Haarlem in bosrijke omgeving

Zijkanaal C Weg 6 Spaarndam www.brincker.nl 023-5377030

Strandafgang Paulus Loot 9 2042 AA Zandvoort 023 571 88 88 www.dehavenvanzandvoort.nl info@dehavenvz.nl

A la carte Menu’s & Diner OpLunch 5 autominuten Lounge terras Kidsmenu Kidsvertier

van Haar

Zijkanaal C Weg 6 Spaarndam w Op 5 autominuten van Haarlem in bosrijke omgeving Zijkanaal C Weg 6 Spaarndam www.brincker.nl 023-5377030


VOETBAL CULINAIR

 Van links naar rechts: Faisel Rikkers (spits Zandvoort 1), Nicky Bol (oud-speler Zandvoort), Max Aardewerk (middenvelder

SHOTJES EN VOETBALVERHALEN MET ALL STARS VAN ZANDVOORT

Zandvoort 1), Youri Moerson ( oud-speler Zandvoort).

Na culinaire uitstapjes bij onder andere Bruxelles, ’t Hemeltje

voetbalweekendje weg, alles wordt uitvoerig besproken. Over

en Villa Westend strijken we dit maal neer in de uitvalsbasis/

de verwachtingen van Zandvoort dit seizoen zijn de heren

stamkroeg van menig Zandvoort-speler, Grand Café XL.

het eens. Faisel: “We hopen op een periodetitel of nog een

Het Grand café / restaurant / hotel van de familie Aardewerk

mooie nacompetitie.” Hij heeft het nog niet gezegd of Youri

heeft een gezellige huiskamersfeer en is met zijn brede

slaat met de vuist op tafel. “Hoppa eenendertig. Atten!”. Na

keuken, grote bar en enkele tv-schermen een ideale plek

het vliegensvlugge eerste potje is het Nicky die aan het kortste

voor voetballiefhebbers. “Een drankje doen, een potje kaarten

eind trekt. “Het mooie van onze club”, vervolgt Faisel terwijl hij

of samen voetbal kijken, eigenlijk zijn we hier wekelijks

weer de kaarten deelt, “is dat we allemaal vrienden zijn van

wel te vinden met een grote groep”, bekent Faisel, een van

elkaar. Je kent elkaar van kleins af aan en je hebt samen mooie

de vier voetbalvrienden die samen met Libero Magazine

momenten gekend. Neem de kampioenschappen bij de jeugd,

op een vrijdagavond is aangeschoven voor een ouderwets

de trainingskampen of de derby’s met HFC.”

potje eenendertigen. We kennen elkaar al sinds de F-jes,

Max: “Ik vind het wel grappig om te zien hoe alle teams uit

vertelt middenvelder en mede-eigenaar Max verder. “We zijn

Haarlem een wedstrijd tegen ons altijd als een derby zien.

inmiddels dus wel uitgegroeid tot een hechte vriendengroep.

Haarlemmers zien ons graag op de slachtbank. Andersom

Toch?” “Ja, op zon- en feestdagen”, grapt Youri terwijl hij de

hebben wij dat niet. Tegen HFC is altijd wel lachen, want we

kaarten schudt voor het eerste potje. “Oké, we beginnen met

kennen die gasten goed, maar voor de rest hebben wij geen

drie punten. Wie als eerste zijn punten kwijt is mag een shotje

grote rivalen.” Als de volgende twee potjes weer verloren

Sambuca achterover gooien.” De rest vindt het prima. Max en

worden door Nicky, die volgens de vrienden expres aan het

Faisel staan de volgende dag in de basis bij Zandvoort, maar

verliezen is, worden de kaarten opzij gegooid en worden de

eentje moet kunnen vinden de heren. “Een klein drankje de

plannen voor de avond gesmeed. Youri: “Meestal is het een

avond voor een wedstrijd mag, maar je moet er wel staan de

kwestie van een berichtje plaatsen in onze groepsapp en je

volgende dag”, pleit Faisel. Youri: “Ik heb bij ons nog nooit een

hebt zo een mannetje of tien opgetrommeld. Na een wedstrijd

klein drankje meegemaakt, maar wat jij zegt...”

op zaterdag meeten we vanuit de kantine meestal hier weer voor wat biertjes en gaan dan soms nog stappen in Amsterdam

Vuist op tafel

of in de Chin-Chin.” Nicky: “In de Chef Amigo (de lokale

Terwijl de kaarten over de tafel vliegen komen de verhalen

snackbar) kom je iedereen van de club aan het eind van de

bij het viertal los. De verwachtingen van de wedstrijd

avond dan weer tegen. Dat is vaste prik.” l

morgen tegen NFC, het feest van de avond ervoor, het

TEKST & BEELD: MARIJ KOSTER

41


In de clubkas

Oud & nieuw

VOETBALFLITSEN!

Het nieuwe jaar is begonnen. Voor accountants weer afgelopen jaar voor ondernemers, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en andere instellingen en organisaties. De eerste jaarrekeningen 2012 zullen spoedig weer gereed zijn. En dan? Wat kunnen

Voetbalbestuurder vrijwilliger van het jaar

we daar dan mee behalve dat we weten wat we al dachten? Dat het goed is gegaan of volgens de

Het JAN© Topsport Gala Kennemerland 2012 heeft ook een onderscheiding opgeleverd in

tijdsgeest van de laatste jaren, wat minder?

de voetbalgeledingen: Geel-Wit-bestuurder Koos Goes is uitgeroepen tot de vrijwilliger van

De jaarrekening is feitelijk oud nieuws, of toch

het jaar. Onder het toeziend oog van presentatrice Barbara Barend overhandigde directeur

niet? Misschien wat bevooroordeeld door mijn

Jerry Buitendijk het bijbehorende beeldje. Goes toonde zich buitengewoon verrast door

beroep als accountant en belastingadviseur, geeft

de prijs, maar volgens het juryrapport kwam die hem volledig toe. ‘Koos Goes laat zich al

de jaarrekening in mijn ogen een heleboel relevante

35 jaar gelden binnen de club in de verschillende functies. Hij is zeer bescheiden, staat

informatie. Deze beperkt zich natuurlijk niet tot het zo

nooit in de picture en schuwt ook publiciteit. Die bescheidenheid siert hem. Koos is van

optimaal mogelijk gebruik maken van de fiscale wet-

onschatbare waarde voor Geel-Wit. Hij is de man die alle wedstrijdzaken regelt, meehelpt

en regelgeving, met als het in vele gevallen gewenste

om de kantine draaiende te houden, is betrokken bij de veldindeling op wedstrijddagen,

doel om zo min mogelijk belasting te betalen. Zeker

klimt op de ladder als er onderhoud moet worden gepleegd en valt in als een elftalleider

als de jaarrekening tijdig wordt opgemaakt vlak na

niet aanwezig kan zijn. In 2012 heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het opknappen

afloop van het boekjaar is de jaarrekening juist ook

van de bestuurskamer en kantine waardoor Geel-Wit een vriendelijke, gezellige en

een prima sturingsmiddel voor de bepaling van de

bovenal professionele uitstraling heeft gekregen. Op bestuurlijk gebied bewaakt hij alle

omvang van toekomstige activiteiten.

commissies en voorziet ze van goed en nuttig advies. Tevens is hij bijna dagelijks op de

Als we dit vertalen naar de voetbalclubs dan zullen

club om iedereen te woord te staan, ouders, spelers, trainers en vrijwilligers. Mailingen

veel clubbestuurders – en dan met name natuurlijk

van de KNVB worden door Koos behandeld, spelerspassen, inschrijving van nieuwe leden,

de penningmeesters – dit beamen.

sportlink, wedstrijdwijzigingen, digitaal wedstrijdformulier, hij regelt het allemaal met

De jaarrekening geeft belangrijke informatie voor

een geweldige gedrevenheid en een grootte dosis humor.’

Foto: Ad Schaap

een drukke tijd om de balans op te maken over het

de (bijgestelde) begroting van het opvolgende seizoen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting van het afgelopen seizoen kunnen worden geanalyseerd tegen de werkelijke cijfers, zoals gepresenteerd in de jaarrekening, voor/ door voetbalclubs keurig opgemaakt volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640. Dat laatste kunt u overigens weer vergeten, dat is alleen van

NOMINATIE VOOR NICK OLIJ Nick Olij (oud-Kon. HFC) was genomineerd in categorie Sporttalent Jongen. De voetbalkeeper van AZ werd met Oranje onder 17 jaar Europees Kampioen. ‘In de finale tegen Duitsland stopte hij een penalty. Tijdens het prestigieuze Otten-toernooi is Nick uitgeroepen tot beste keeper en als toetje werd hij als de jongste keeper ooit gecontracteerd bij voetbalclub AZ Alkmaar,’ aldus het nominatierapport.

belang voor de clubbestuurders met het oog op de bestuurdersaansprakelijkheid. Gelukkig hebben de voetbalclubs nog even om de jaarrekening op te maken. Het ‘oud & nieuw’ voor de

DRoomelftal van Hernan Noorman

jaarrekening van voetbalclubs valt jaarlijks van 30 juni

1. Tim Orlowski (VSV) 2. Jerry de Groot (EDO) 3. Martijn Gootjes (AZ) 4. Steef van Loon (EDO)

op 1 juli. Tijd genoeg dus nog voor de juiste opmaak

5. Richard Kerkman (Kon.HFC)

van de jaarrekening en om de juiste beleidsconclusies

6. Richard Plug (VSV)

te trekken. Als u hierover wilt sparren dan kunt u mij

7. hursut Meric (EDO)

natuurlijk weer bereiken. Natuurlijk ook voor andere

8. Kevin Winter (AZ)

accountants en belastingvraagstukken. Maar nu eerst

9. Patrick Tenthof (Kon.HFC)

weer voetballen!

10. Hernán Noorman Frank Schoorl, accountant en belastingadviseur

11. Robin Castien (Kon.HFC)

Van Noort Gassler & Co f.d.schoorl@noortgassler.nl

12. Bob School (VSV) Trainers: Marcel Bout & René Anneese Elftalbegeleider: Edwin Groenenveld

13. Jaap Spee (Kon.HFC) 14. Bart Nelis (Kon.HFC) 15. Michael van Norde (Haarlem) 16. Wesley Kamerbeek (Kon.HFC)

42


VOETBALFLITSEN! EXCLUSEVENTS ZET IN OP KRUISBESTUIVING VOETBAL EN MUZIEK

HET WERKVELD Waar:

Van der Aart Sportpark

Club:

Onze Gezellen

Exclusevents is een nieuwe partner van Libero

Wie:

Frits van Huffel

Magazine. De organisator van grote feesten

Wat: Snoeiwerkzaamheden

en partijen zoekt de samenwerking met het voetbalblad vanwege de kruisbestuiving tussen

De wintermaanden zijn voor de onderhoudsploeg van SRO de belangrijkste periode

sport en muziek. “Veel voetbalteams grijpen

voor de snoeiwerkzaamheden in de beplanting rondom de sportvelden. “Vooral in de

onze feesten aan om eens een avond op stap

perioden dat we niet op de velden kunnen of hoeven, bijvoorbeeld als het vriest, is

te gaan,” legt directeur Bas Dortmundt uit. Op

het een zinvolle bezigheid,” legt hoofd Frits van Huffel van rayon Haarlem-Noord uit.

zaterdag 23 maart vindt weer een 2Generations

“Vlak voor de vorst proberen we de velden nog te rollen. Die egalisatie is met name ook

plaats in de Philharmonie in Haarlem. Onder

nuttig door de grote wormenactiviteit.” Sinds 2012 is SRO ook verantwoordelijk voor het

meer DJ Erick E en een spetterende liveband

onderhoud in de bosschages om de sportterreinen. “Daar is veel achterstallig werk in te

zullen onder meer het hoofdpodium betreden

verrichten. We dunnen het uit, zodat het mogelijk blijft voor spelers om er in hun korte

en de bovenzaal wordt gehost door de DJ’s

broek fatsoenlijk een bal uit te kunnen halen,” lacht Van Huffel. “Daarnaast snoeien we

van REBORN. In een volgende editie van

de bomen en struiken in het juiste model. Het groen rondom de velden bepaalt toch in

Libero zullen voetballers van verschillende

belangrijke mate het aanzicht van de sportcomplexen. Wat dat betreft ben ik wel blij

voetbalverenigingen aan het woord komen

dat we dat werk erbij hebben gekregen.” Om de werkzaamheden te kunnen verrichten

over hun ervaringen tijdens 2Generations ook

heeft SRO ook behoorlijk in nieuw materiaal geïnvesteerd, zoals kettingzagen en een

als opwarmer richting de beachedition bij

houtversnipperaar. “Het geluk is dat we hier dicht bij een volkstuinencomplex zitten,

Beachclub Vroeger op zaterdag 15 juni.

waar de leden de snippers goed kunnen gebruiken voor hun looppaden,”zegt Van Huffel,

Meer informatie & online tickets:

die verder tevreden is over de eerste seizoenshelft, als het gaat om de fysieke staat van

www.2Generations.nl

de terreinen. “De velden zien nog mooi groen uit. Dat is te danken aan het relatief zachte weer, maar ook aan de clubs die de natuurvelden zoveel mogelijk hebben ontzien door

ZWANENBURG VRAAGT CLUBS REGIO OM STEUN

de kunstgrasvelden optimaal in te zetten.”

In het weekend dat er op alle voetbalvelden

NEGENTIEN KNVB-DIPLOMA’S VOOR OG

in Nederland tijd was voor bezinning, werd bij

Maar liefst negentien jeugdtrainers van Onze Gezellen hebben eind vorig jaar het KNVB-

voetbalvereniging Zwanenburg voor de vijfde

diploma pupillentrainer behaald. Onder de zeer deskundige leiding van docent Cees van

keer in één jaar ingebroken. De club zit met de

Sloten kregen de deelnemers in acht sessies van drie uur les in het verzorgen van goede

handen in het haar, mede ook vanwege

en gevarieerde trainingen. Daarnaast werd ook de theorie behandeld. Aan de hand van

enkele branden. De geplaatste noodgebouwen

een cursusmap, dvd’s en andere lesboeken, moesten de cursisten diverse opdrachten

blijkt heel inbraakgevoelig met onvreemde

uitwerken om zo de theorietoets te behalen. Onze Gezellen is trots op de mensen die

spullen en vernielingen als gevolg. De club is met

de jeugdopleiding van geitjes tot en met D pupillen een nieuwe impuls geven en ervoor

diverse (overheids-)instanties in gesprek over

zorgen dat bijna voor alle pupillenteams inmiddels gediplomeerde trainers staan.

hoe het verder moet. Ook werd in de regio een oproep gedaan om een bericht op de clubsites te mogen plaatsen. Onze Gezellen is één van de verenigingen in Zuid-Kennemerland die daaraan gehoor heeft gegeven. Zwanenburg blijft zich inzetten om aan het begin van het nieuwe seizoen de kleedkamercapaciteit weer op orde hebben. De club moet het grootste deel van de financiering gewoon zelf regelen. ‘Omdat jullie, als tegenstanders, ook gebruik maken van onze kleedkamers willen we jullie vragen om ons te helpen. Dit kan redelijk simpel door op ons te stemmen bij www.klaasjanhuntelaarfoundation.nl, waarmee we zo’n 8.000 euro hopen binnen te halen.

43


Witterwit niet alleen voor sportveldbelijning. Naast belijning kunt u bij ons terecht voor sportbenodigdheden. Voor elke balsport die buiten plaatsvindt kunnen we alle benodigdheden en accessoires snel leveren. Kijk voor een overzicht van ballen, doelen, netten, trainingsmateriaal en meer op onze website

www.witterwit.nl of mail/ bel naar witterwit@quicknet.nl telefoon 06-51730459

Unive Haarlem draagt de sport een warm hart toe. Sporten is gezond, bevordert de samenwerking en is gewoon leuk. Sommige zaken zijn echter minder leuk, denk aan blessures. In een aantal van deze zaken kan Unive u helpen. Unive is er om uw risico’s te verzekeren en dat zonder winstoogmerk. Wilt u weten wat dat voor u kan betekenen kom eens langs op het Houtplein 32 te Haarlem of bel met 023-5428222. Dirk Sijbersma Regiomanager

swanlake consultants wenst telstar mannen en vrouwen stormvogels waterloo en alle andere verenigingen in kennemerland heel veel sportieF succes toe chris b van der zwan

zaakvoerder


MANCHESTER UNITED EN MANCHESTER

FEYENOORD

CITY

rstrijd in de Premier League Broede EN LET OP EVERTON! David Moyes Hij is al tien jaar trainer van Everton Hij had zelf een zeer bescheiden loopbaan, onder meer bij Celtic en Preston North End Moyes is een Schot, geboren in Glasgow Everton eindigde onder zijn leiding al twee keer als vijfde Andere trainers in Engeland bewonderen hem om zijn prestaties, zeker omdat Everton niet rijk is

Zo onopvallend als Leon Osman

Everton is de andere club uit Liverpool. De club is ouder dan FC Liverpool en speelde eerst op Anfield Road. Na een ruzie vertrok Everton in 1892 naar een ander sportveld en werd Liverpool opgericht. Everton speelde het vaakst van alle clubs in de Premier League: 114 keer.

Top 5 van opmerkelijke zaken uit de League

AGENDA POSTER

AGENDA POSTER

Het lijkt wel alsof Robin al tien jaar bij Manchester United speelt. Hij had acht goals uit tien wedstrijden. Wow!

Ken je Leon Osman? Nooit van gehoord.

Luis Suarez Engels nationaal team.

En deze grappige Belg hebben ze ook nog! Marouane Fellaini Paspoort: Geboren in Etterbeek, België Gespeeld bij Anderlecht en Standard Luik Een slimme aanvaller, met een prachtig kapsel

WIN

DE DUURSTE SPELERS

VAN DE EREDIVISIE

Zijn ploeg (Liverpool) draait niet, maar hij wel. Luis scoort altijd.

Southampton Na een zware dip die in 2004 begon (de club speelde zelfs in League One). Dat is twee divisies lager dan de Premier League. Ook nu heeft de club het weer moeilijk.

Alexander Büttner Gedebuteerd in de Premier League én in de Champions League. Hij heeft een gouden toekomst voor zich.

BOMVOL VOETBAL!

30 AGENDA POSTER

AGENDA POSTER

R E D N O W ! L A GO

Zlatan Ibrahimović


Drie ballen in plaats van één

HET DUURSTE ELFTAL VAN DE EREDIVISIE Erik Pieters

Trainer Ronald Koeman was woedend. Vier spelers van zijn selectie presteerden het om tijdens de thuiswedstrijd tegen Willem II een potje te gaan biljarten in het spelershome. Het viertal hoorde niet bij de eerste reserves en moest dus vanaf de tribune toekijken. John Goossens, Guyon Fernandez, Kamohelo Mokotjo en Kaj Ramsteijn werden op het matje geroepen. De biljartbond zag er de grap wel van in en organiseerde voor de hele Feyenoord-selectie een clinic.

Nikolay Mihailov

€ 5.000.000

Biljarten ‘DE BAL WAS OVER DE LIJN… OF NIET?’

Weet je het nog, op het WK van 2010 speelde Engeland tegen Duitsland. Frank Lampard schoot op goal en de bal stuitte via de onderkant van de lat achter de doellijn. Alleen zagen de scheids en de grensrechter dat niet en dus werd de goal niet toegekend. Het werd een enorm schandaal. Zoiets kan binnenkort niet meer. De FIFA gaat bij belangrijke wedstrijden camera’s op de doellijn zetten, zodat een scheidsrechter altijd de hulp van ‘zijn elektronische ogen’ kan inroepen.

bij Feyenoord

€ 5.000.000

Toby Alderweireld

€ 10.000.000

Roberto Rosales

€ 4.000.000 Douglas

€ 8.500.000

Wordt Van Persie ooit de beste?

Eind november viel Robin van Persie af om te worden gekozen als beste voetballer van 2012. Gezien het matige EK was dat te verwachten, maar wie Robin de afgelopen maanden bij Manchester United zag presteren die denkt wellicht anders. Van Persie is dit najaar misschien wel de allerbeste voetballer van de wereld!

Kevin Strootman

€ 7.500.000

Georginio Wijnaldum

€ 7.500.000

Christian Eriksen

€ 16.000.000

Dries Mertens

€ 12.000.000

Dusan Tadic

Nog even

€ 7.500.000 Wilfried Bony

€ 8.000.000

STUDIO

SPORT Na dit seizoen kun je nog één seizoen genieten van de samenvattingen van Studio Sport op zaterdagen zondagavond. Daarna neemt een andere tv-zender het over. Hoe laat de samenvattingen dan op tv komen en hoe die uitzending eruit gaat zien, moeten we afwachten. Studio Sport om 19.00 uur op zondagavond is dan in elk geval verleden tijd.

Adam Maher Kenneth Vermeer

€ 4.000.000

Nacer Chadli

€ 6.500.000

Nick Viergever

€ 4.000.000

€ 7.000.000

Jordy Clasie

€ 5.000.000

Tim Matavz

€ 7.000.000


R E E G A RE SNEL!

S I T A R G

PRO PLAYER TRAININGSPAK *

BIJ EEN ABONNEMENT OP

nees

abon r o o v n e e l l a

edagen Just Kick-It Gam GRATIS naar de mooie prijzen! en win verjaardag! rassing op jouw er lv ba et vo n ee ontvang gsacties dingen en kortin Speciale aanbie n abonnees Prijzen die we aa Just Kick-It! ke el in n weg geve ontmoet pa Amsterdam: GRATIS naar Co elden van de toekomst! jouw voetbalh t Olympisch Stadion (18-20 mei in he sterdam. in Am

MAIL NAAR KLANTENSERVICE@ABOLAND.NL BELLEN KAN OOK NAAR 0900-ABOLAND

(€ 0,10 PER MIN.)

formatie op Kijk voor meer in dam.nl.) er www.copa-amst

WORD NU LID EN MAAK KANS OP EEN PLAYSTATION 3 MET FIFA 13! Geen postzegel nodig

Yes! Ik word nu abonnee van Just Kick-It! en ik kies voor: 18 nummers op de Just Kick-It! voor € 58,- en krijg het trainingspak cadeau! Ik betaal in het eerste jaar € 14,50 per kwartaal Ik betaal in 1 x € 58,een eenmalige geldkorting en betaal € 45,- voor 12 nummers. Naam:

J/M

Adres + nr.: Postcode:

Woonplaats:

ANTWOORDNUMMER 1808

Telefoon:

1910 VB UITGEEST

e-mail: Geboortedatum: Rekeningnummer:

abonnees ontvangen een voucher t.w.v. € 25 + gratis verzending die eenmalig verzilverbaar zijn op Voetbalshop.nl * Nieuwe en kunnen worden gebruikt voor het gehele assortiment.

Ik machtig hierbij Abonnementenland het abonnementsgeld van mijn rekening te schrijven. Het opzegtermijn is 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Na 18 nummers wordt het abonnement omgezet in een jaarabonnement. Deze aanbieding is geldig t/m 22 mei 2013.

Libéro

Handtekening:


WIN MADAGASCAR 3: OP AVONTUUR IN EUROPA PRIJZENPAKKETTE N WIN PRO EVOLUTION SOCCER 3 VOOR PS3 EN XBOX WIN

WIE SPEELDE WAAR OOK ALooWEER? ie pr ijzen! Win m

WAT MOET JE DOEN?

Spelers wisselen snel van club. Weet jij van welke club de toppers vandaan kwamen? Hier staat een elftal spelers, waarvan jij dient te weten wat hun vorige club was. Vul de oplossing in en je hebt het antwoord.

PRIJSVRAAG

CLUBS K S C

1

MANUEL NEUER BAYERN MÜNCHEN

H

2

O

WAYNE ROONEY MANCHESTER UNITED

3 4

5

CESC FABREGAS BARCELONA

RONALDO REAL MADRID

6

WIN!

MIKEL ESSIEN REAL MADRID

9 FRANCK RIBERY BAYERN MÜNCHEN

1

2

3

4

5

6

Oplossing 7

8

ZLATAN IBRAHIMOVIC PARIS SAINT GERMAIN

O

1X

P

9

WIN! PRO EVOLUTION SOCCER 3

1X

E

H

MADAGASCAR 3: OP AVONTUUR IN EUROPA 3 prijzenpakketten met: een DVD, een armbandje, een broodtrommel en een pruik van Madagascar 3: op avontuur in Europa.

MARIO BALOTELLI MANCHESTER CITY

RAFAEL VAN DER VAART HSV

8

3X

7

In Pro Evolution Soccer 2013 speel je voetbal helemaal op jouw manier met je eigen spelers. We verloten 1x PS3 en 1x Xbox. Geef aan welke game je wilt winnen.

WAT MOET JE DOEN? Prijsvraag Just Kick-It Libero Stuur de oplossing naar: Prijsvraag Just Kick-it! 8, Postbus 136, 2100 AC Heemstede of naar info@justkickit.nl. Dat moet je wel doen voor eind februari 2013. Vergeet niet je naam, adres, leeftijd en e-mailadres te vermelden!


www.thechampions.nl

PRESENTEERT:

EN EN VOLG @JKIMAGAZINE OP


De opmerkelijk betere juwelier

Winkelcentrum Cronjé 26 Haarlem Tel: 023-527 11 72 www.lijnzaatjuweliers.nl

Lijnzaat Juweliers is al meer dan een kwart eeuw gevestigd aan Winkelcentrum Cronjé 26. Op dit voor velen zo vertrouwde adres vindt de klant een uitgebalanceerde collectie trouwringen, andere sieraden, horloges en klokken. Met de slogan ‘de opmerkelijk betere juwelier’ staat Lijnzaat borg voor een uitstekende service. Ook heeft het bedrijf naamsbekendheid verworven met de inkoop en inruil van sieraden, zowel eigentijds als klassiek. Naast zijn liefde voor mooie sierraden, is eigenaar Hans Lijnzaat ook een groot voetballiefhebber. Voor de lezers van Libero Magazine presenteert Lijnzaat Juweliers daarom elke editie een aanbieding: bij aankoop van een paar trouwringen, is de herenring gratis. De juwelier is officieel dealer van onder meer Martinshof, Dora, Flamingo, Alliance en Promisses.

Als jij jezelf op één van de foto’s herkent, beantwoord dan de volgende vraag: Khalid Bhoularouz speelde in de jeugd onder andere voor DSOV en HFC Haarlem. Voor welke twee Duitse clubs speelde hij? Stuur het antwoord op naar info@liberomagazine.nl. Uit de juiste antwoorden trekken wij dan één winnaar, die bij Lijnzaat Juweliers gratis een kleurige ICE-watch mag ophalen. De winnaar van editie 4 is Renée Bakker (Waterloo).

53


ALBATROS BANDEN IJMUIDEN Uw bandenspecialist voor: „ Autobanden „ Motorbanden

Goede kwaliteit en service

„ Uitlaten „ Remmen „ Accu’s „ Aluminium wielen

Albatros Banden

0255-511730 Dokweg 16 IJmuiden www.albatrosbanden.nl

www.cafebruxelles.nl - www.bruxellesaanzee.nl

Verzekeringen

Lease

Arbo-dienstverlening

Advies

Velserbroek • 023 - 520 10 30 • www.boval.nl

23-10-12 13:23

Pallasstraat 22 2024 RB Haarlem ! Tel: 023-527 49 47 ! Fax: 023-537 02 64 ! www.bossenglas.nl www.boss

! Isolatieglas ! HR+ en HR++ isolatieglas ! Brandvertragendglas ! Gefigureerd glas (sierglas) ! Spiegels ! Inbraakwerend glas ! 24 uurs service voor spoedreparaties ! Voorzetramen ! Glas-in-lood

023 - 527 49 47 www.bossenglas.nl

Glaszettersbedrijf Bossen is al meer dan 35 jaar een begrip in Haarlem en omstreken. In 35 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een klantgerichte organisatie, waar uitsluitend maatwerk wordt geleverd. Een groot of klein project? Elke klant krijgt van ons een deskundig advies. Wij leveren en plaatsen glas voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Kerkstraat 34-36 • Zandvoort • telefoon: 023-5712466

brillen, zonnebrillen en contactlenzen gespecialiseerd in zonnebrillen op sterkte! Dealer van: RayBan, Prada, Chanel, Maui Jim, Dolce&Gabbana, Oakley, Tom Ford, Gucci, Dior, Serengeti en Carrera

Professional in big-size printing Posters

Signing

DTP

Beachflags

Lichtbakken

Spandoeken

Stickers

Expo wanden

Panelen

Roll-up banners

Vlaggen

Deco frames

020 - 615 24 44 | www.provisionprint.nl


De weg naar de Witte Leeuwinnen

Het Libero Magazine Vrouwenteam dat het volgend seizoen in het Tata Steel Stadion gaat opnemen tegen De Witte Leeuwinnen, oftewel Telstar 1, krijgt steeds meer gestalte. Tiffany van Ommeren (VVH/Velserbroek) en Rona Mosterd (Olympia Haarlem) zijn in november aan de selectie toegevoegd.

TEAM LIBERO MAGAZINE KRIJGT STEEDS MEER GESTALTE OLYMPIA HAARLEM – SDO: 3-7 (0-2)

DSS – VVH/VELSERBROEK: 0-1 (0-0)

De rapporteur

De rapporteur

Edwin Veen, selectiemanager SDO: “We spelen al jaren tegen

Zoals altijd wordt de coach van de tegenpartij gevraagd de

Olympia Haarlem dus ik ken het team goed. Van tevoren

beste speelster bij de tegenpartij aan te wijzen. Hans Hendriks,

twijfelde ik tussen Natasja van de Manakker, die op de

coach van DSS, kiest voor rechtsbuiten Tiffany van Ommeren

10-positie speelt, en linksvoor Rona Mosterd. Natasja werd

van VVH/Velserbroek. “Een lastige wedstrijd om iemand aan te

helemaal uit de wedstrijd gespeeld door onze voorstopper, dus

wijzen, want aan beide kanten stak niemand er echt bovenuit.

het is Rona geworden. Ze is een slimme speelster. Razendsnel,

Het was een typische 0-0-wedstrijd, die vlak voor tijd een

technisch heel begaafd en meestal heel koel als ze alleen voor

gelukkige winnaar kreeg. Uit een corner die door Tiffany werd

de keeper opduikt. Als het team niet draait, zoals vandaag,

genomen, zoals ze alle corners en vrije trappen neemt. Terecht,

wil ze haar hoofd nog wel eens laten hangen. Halverwege de

want ze heeft een goede traptechniek. Bovendien is ze snel,

tweede helft pikte ze toch weer haar doelpunt mee, hoewel ze

kan ze haar mannetje uitspelen, durft ze het duel aan te gaan

in de eerste helft eigenlijk ook al had moeten scoren.”

en heeft ze een goed overzicht.”

De speelster

De speelster:

Rona Mosterd, linksbuiten Olympia Haarlem: “Ben ik

Tiffany van Ommeren, rechtsbuiten VVH/Velserbroek): “Leuk,

uitgekozen voor het Libero Magazine Vrouwenteam? Nou, dat

een wedstrijd tegen De Witte Leeuwinnen! Ik kijk er nu al

is dan toch nog een lichtpuntje vandaag. Edwin heeft gelijk:

naar uit. Vooral de eerste helft van de wedstrijd tegen DSS was

ik had in de eerste helft al moeten scoren. Ik kom net terug

niet goed. Het leek wel pingpong, de bal schoot alle kanten

van een knieblessure, die me vier wedstrijden aan de kant

op. De tweede helft was iets beter. We creëerden ook wat

heeft gehouden, dus misschien miste ik nog wat ritme. We

meer kansen. Vlak voor tijd werd uit een corner van mij het

zijn vorig jaar via de nacompetitie gepromoveerd naar de 1e

winnende doelpunt gescoord. Als team zijn we aardig op elkaar

klasse KNVB, maar komen als team tekort tegen ploegen als

ingespeeld. Dit is ons eerste seizoen bij VVH/Velserbroek,

SDO. Helaas laat de trainingsopkomst dit seizoen ook nogal te

hiervoor speelden we bij Schoten.” l

wensen over…”

Tekst & Beeld: Cees de Geus

VOORLOPIGE SELECTIE Rianna de Jong (Geel Wit) Rowan Wijdoogen (DSOV) Shelley Smit (DSS zaterdag) Brenda van Buuringen (United-Davo) Birgit Kuijk (Stormvogels) Kristel Tichelaar (Spaarnwoude) Rona Mosterd (Olympia Haarlem) Tiffany van Ommeren (VVH/Velserbroek) 55


Op trainingskamp

‘Publiek grote winnaar op zonovergoten Aruba’ Het is september 2011 als EDO zondag 3 een teamuitje naar Breda

De basisopstelling van EDO 3: Pascal Peters; Peter Dijkstra(c), Robert

evalueert. Iedereen is het er over eens dat het geslaagd was, maar het

Moolenaar, Michael Caljouw, Remko Gillissen; Jesper Schildwacht,

kan beter. Voorzitter Peter van Wassem vangt zoiets op. “Dan volgend

Ruud Portegies, Patrick Stange; Martijn de Koning, Jeroen Burghart, Erik

jaar maar naar Aruba, hè!”, stelt hij voor. “Zeker’, is de enthousiaste

Gillissen. De bank werd warm gehouden door Joey van den Haak en

reactie en op 5 oktober 2012 vertrekt een groep van zeventien man

Bart Stringer, samen met de technische staf bestaande uit Jaell Dreijer,

sterk voor elf dagen richting de Antillen.

Patrick Claus, Nick Vermolen en huisfotograaf Thomas Straatman.

De aanloop naar de vakantie (lees trainingskamp) is minstens zo

Brazilië en Suriname, komen na een kwartier toch op voorsprong via

leuk en de wildste ideeën komen voorbij. Captain Peter Dijkstra

een messcherpe counter. De hitte in combinatie met de snelheid van

heeft als marinier enige tijd op Aruba gewoond en ook gevoetbald

de tegenstander beginnen de Haarlemmers parten te spelen. Het is

voor SV La Fama. Met zijn contacten moet het mogelijk zijn om een

met name te danken aan doelman Pascal – die zelfs een aanbod krijgt

oefenwedstrijd te regelen. Het affiche staat: ‘Woensdag 10 oktober

om op Aruba te komen keepen - dat de schade beperkt blijft.

- acht uur plaatselijke tijd: HFC EDO 3 - SV La Fama, Frans Figueroa

Enkele speldenprikken van EDO zorgen toch voor de nodige schrik bij

Stadion op Aruba’.

La Fama. Erik, Martijn en Jeroen zijn stuk voor stuk gevaarlijk na fraai

Eenmaal op het eiland geniet iedereen van zon, zee en drank, maar de

combinatievoetbal opgezet door Jesper. In de dertigste minuut komt La

oefenwedstrijd blijft door alle hoofden spelen. Op ‘matchday’ wordt

Fama toch op een 2-0 voorsprong met typisch ‘tikkietakkie-voetbal’.

iedereen wakker met een gezonde spanning. De avond ervoor lag

Na de welverdiende rust laat EDO ook in de tweede helft zijn

iedereen vroeg in bed (kwestie van interpreteren). Overdag krijgt de

gretigheid zien. Het spel golft op en neer en er komen kansen over en

selectie nog tijd om te ontspannen, maar om half is daar eindelijk het

weer. La Fama blijft spelen op de counter en in de tachtigste minuut

vertrek richting het stadion. Zichtbaar onder de indruk komt EDO 3

moet het gros van EDO aan het zuurstof. Het moment van Jaëll voor

aan op de bestemming. Hier moet het gebeuren tegen de ploeg uit de

een tactische wissel: een verdediger eruit en een extra aanvaller

vicekampioen van de hoogste divisie op Aruba.

erin. Het resulteerde direct in gevaar. Met een steekbal weet Martijn

De selectie wordt door voorzitter van La Fama ontvangen op de

invaller Bart in het strafschopgebied te bereiken, die zijn tegenstander

binnenplaats en begeleid naar de kleedkamer met het bordje

uitkapt en wordt gehaakt. Strafschop! Ruud verzilvert de buitenkans

‘Holanda’. Na een rondje over het kunstgrasveld, kleedt iedereen

en de roodzwarten ruiken bloed, maar in de slotfase countert La Fama

zich om voor een van de meeste serieuze wedstrijdvoorbereidingen

alsnog naar 3-1. De algemene conclusie na afloop: ‘het publiek is de

uit de geschiedenis van EDO 3. Het team is er klaar voor, maar La

grote winnaar’.

Fama is vergeten een scheidsrechter te regelen. Uiteindelijk blijkt de penningmeester bereid te fluiten. Aangezien de beste man ‘ervaring

Zoals te doen gebruikelijk op Aruba wordt op de parkeerplaats nog

had’ zijn grensrechters niet nodig, zo is de uitleg. Daar gaat de tactiek

een biertje gedronken met de spelers van La Fama, waarna EDO 3 zich

van EDO 3 om de rappe aanvallers in de buitenspelval te lokken.

eindelijk onbezorgd in het nachtleven kan storten. De dagen erna

De aftrap wordt genomen door EDO, dat direct goed van start gaat.

wordt veelvuldig teruggekeken op de wedstrijd en genoten van het

De bal gaat de eerste minuten lekker rond. Het ‘overschot aan

mooie weer. Op zondag in het vliegtuig terug is iedereen het over één

lengte’ maakt de standaardsituaties van de gasten gevaarlijk, maar

ding eens: dit was de vakantie, euh het trainingskamp van ons leven!

de kleinere rappere jongens van La Fama, uit landen als Colombia,

l TEKST & BEELD: UW CORRESPONDENT OP ARUBA 56


11 1.

speelster geeft zich bloot

JULIA DE HAAN (HBC B1 - 14 JAAR)

Wie is je grootste supporter?

“Mijn moeder. En mijn vriendin Lies. Zij zit in de C1, maar als het kan komt ze bij mij kijken. En ik bij haar!”

2. Wat is het mooiste veld (buiten HBC) waar je gevoetbald hebt?

“Dat van Haarlem-Kennemerland. Daar moesten we een wedstrijd en het was echt gaaf in een stadion te spelen!”

3. Wat is de moeilijkste tegenstander?

“Iemand die heel snel is, of iemand die groot is. Ik ben niet heel sterk en ik veer gewoon omhoog als ik tegen zo

4.

iemand oploop.” Tegen welke tegenstander doe je extra je best?

“Dat is HFC, toch wel de grote concurrent. Daar spelen ook vriendinnen van mij in. Maar ik wil daar altijd van winnen, dus tijdens een duel trap ik dan op hun tenen. Dan win je wel!”

5. Wat is je grootste voetbalblunder?

“Over de bal trappen. Dan wil je schieten maar mis je de bal helemaal. En op de training heb ik wel in eigen goal gekopt. Kreeg ik weer een preek van de coach, haha.”

6. Waar kan jij je boos om maken?

“Als mensen geen zin hebben om te voetballen en zich niet inzetten. Dan denk ik: kom dan niet. Of dat ik voor de wedstrijden al mijn armbanden en oorbellen af moet doen. De coach helpt me daar vaak wel aan herinneren. Ik vergeet dat altijd.”

7. Heb je bijgeloof?

“Nee joh, wat moet je nu voor bijgeloof hebben?”

8. Wat is het mooiste clubhuis (naast dat van HBC)?

“Die van de Koninklijke HFC. Daar heb je ook feesten voor de C- en B’tjes waar ik als introducé naar binnen mag!”

9. Wat is de leukste muziek waar je naar luistert?

“Ik slaap met muziek op. Dat is heel gek, maar ik slaap er beter van. Als nummer vind ik ‘Hall of Fame’ van The Script heel goed.”

10. Waar ga je nog op trainen?

“Op het schieten. Soms trap ik een bal en denk ik ‘waar komt dit vandaan?’ Dan schaam ik me wel een beetje hoor.”

11. Wie is de allerknapste voetballer?

“Messi kan wel goed voetballen, maar is echt lelijk. Rafael van der Vaart is wel leuk, al heeft die wel rare oren.” Sport 2000 is gevestigd op de Binnenweg in Heemstede. Sinds eind september 2012 in een nieuwe, grotere locatie. “We liepen tegen onze grenzen aan. Het werd te vol”, zegt eigenaar Marco Voorham. “Nu kunnen we weer meer bieden op het gebied van running, fitness en hockey, waar we eerst geen plek voor hadden.” Ook blijft Voorham ‘gewoon’ nog het voetbal sponsoren. “We hebben goede contacten met HBC, BSM, RCH en HFC. Omdat we precies in het midden van die clubs zitten, komen veel mensen hierheen.” Sport 2000, Binnenweg 157, 2101 JH Heemstede, Telefoon 023 5476077, sport2000.nl

57

Tekst: Kick Hommes / Beeld: Patrick Tenthof


DE SPELERSVROUW

Naam: Daisy Schut Speler: Frank Korpershoek (middenvelder Telstar) Sport: Vroeger altijd gehockeyd bij Strawberries. Nu lekker niks. Beroep: Verkoop- en serviceadviseur bij Rabobank Relatie: Twee jaar

DAISY SCHUT Doordeweeks

… zijn we allebei hartstikke druk.

Ik werk vier dagen bij de Rabobank en hij moet natuurlijk trainen en daarnaast coacht hij ook nog de C1 van de Koninklijke HFC. Ondanks dat we net samen een huis hebben gekocht lopen we elkaar nog wel eens mis. Als we dus een avondje samen hebben, waarderen we dat des te meer.

Vrijdag

… ben ik lekker vrij dus als Frank thuis speelt

hebben we samen vrij tot een uurtje of zes. En anders maak ik er met vriendinnen een gezellig dagje van. Dan gaan we lekker winkelen, samen eten en dan naar de wedstrijd.

Weekend

… Op zaterdag moet Frank in de ochtend

nog trainen en ‘s middags coacht hij de C1. Ik werk overdag, dus pas ‘s avonds kunnen we samen wat leuks doen. Dan gaan we eten met vrienden, naar het strand of stappen. Zondag zijn we helemaal vrij.

Opmerkelijk

… We hebben elkaar bij Telstar

ontmoet. Ik heb daar een tijdje achter de bar gewerkt en toen sloeg de vonk over. Ik woonde vroeger ook vlakbij het stadion, dus toen kwam ik er ook wel eens. Ik ben nooit een groot voetballiefhebber geweest, maar door Frank natuurlijk wel fan van Telstar geworden…en Barcelona. Dat moet van Frank, haha.

Pluspunten

… Frank is heel enthousiast in

alles wat hij doet. Het is een lieve, sociale jongen. Echt een allemansvriend. Hij is erg grappig, al vindt hij dat zelf ook. O, ja en hij kan heerlijk koken. Hij kookt altijd voor ons tweetjes.

Verbeterpunten

… Hij is heel, heel slordig.

In ons huis zie je altijd een spoor waar hij geweest is. En hij is erg sportminded. Dat is natuurlijk niet erg, maar als hij niet met sport bezig is dan kijkt hij het wel. Sinds je extra zenders hebt die voetbal uitzenden staat er altijd wel voetbal bij ons aan. Het lijkt wel of er elke dag wordt gevoetbald. Van mij mag dat ding wel eens uit. l TEKST: MARIJ KOSTER & BEELD : PATRICK TENTHOF

58


Het goede van gisteren, nú in The Vintage Store Bij ons ook MEUBELEN en DECO artikelen

en KLEDING voor iedereen...

U vindt ons vlak naast het HBC terrein

Meubelen Kleding Accessoires Huishoudelijk Radio/TV LP’s, Singles Boeken etc. etc.


Aan de rand van Haarlem en Spaarnwoude op slechts twintig minuten rijden van Amsterdam ligt Villa Westend in een prachtig groene omgeving. Met 2500m2 eigen strand en gratis parkeergelegenheid de ideale locatie voor uw evenement en het gehele jaar exclusief te boeken.

Vergaderen, Kick Off, Productpresenatie, bedrijfsfeest • Exclusief af te huren • Betaalbare luxe Goede prijs kwaliteitsverhouding • 20 minuten van Amsterdam • 180 parkeerplaatsen

Een unieke verfrissende locatie voor uw zakelijke bijeenkomsten

Beleef Villa Westend Villa Westend - Westlaan 41 – 1991 AL Velserbroek - Tel: 023 5381878 - info@villa-westend.nl - www.villawestend.nl

Libero Magazine 5  

Libero, Sport, Voetbal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you