Page 1

Alumni – nieuwsbrief Thomas More Mechelen I lerarenopleiding zomer 2013 – jaargang 7 / nummer 2

Een overzicht van de items in deze nieuwsbrief Heden en verleden… De eerste studenten met een diploma met het Thomas More logo studeerden onlangs af. lees meer Waar zijn jullie aan de slag … De resultaten van de bevraging van de afgestudeerden van vorig jaar werden geanalyseerd. lees meer Boer zoekt melk … Studenten BALO ontwierpen een materiaalkit, die een bezoek aan het melkveebedrijf Ten Bossche in Hombeek en de paardenmelkerij De Beck in Leest leerrijker maakt voor kinderen van de lagere school. lees meer Vergeten erfgoed ... Wie geschiedenis studeert, heeft oog en oor voor het verleden. Studenten BASO brachten vergeten erfgoed onder de aandacht van iedereen. lees meer Barcelona … werd op kleuterniveau ontdekt door enkele docenten en studenten BAKO tijdens een Erasmus-project. lees meer Gele Duim … Het scriptieproject ‘De digitale boekentas’ viel in de prijzen. lees meer Overleg … Minister-president Kris Peeters en enkele CD&V parlementsleden brachten in Mechelen informatie over de onderwijsvernieuwing in het secundair onderwijs. lees meer Muziek is geen wiskunde … Op TVKlasse kan je een alumnus aan het werk zien. lees meer De stad (be-)leven … In samenwerking met het stadsbestuur ontwikkelden studenten BAKO verschillende kleutertochten doorheen Mechelen. lees meer Nascholen en vervolgopleidingen … LeON heeft zijn nieuw programma klaar. In september starten ook diverse vervolgopleidingen. lees meer Bye Bye … Op het einde van het academiejaar namen we afscheid van verschillende docenten, die met pensioen gaan. lees meer 

klik op dit pictogram om terug te keren naar het overzicht

Colofoon samenstelling en eindredactie: Marc Gorremans verantwoordelijke uitgever: Jan Wauters, coördinerend directeur lerarenopleiding Thomas More Thomas More Campus De Vest Zandpoortvest 60 B-2800 Mechelen © Alumni lerarenopleidingen Mechelen 2013 – alle rechten voorbehouden

© 2013 – zomer – Thomas More Mechelen I lerarenopleiding - AlumniOND

1


Heden en verleden Beste lezer Einde juni diplomeerden we 250 nieuwe leerkrachten, die de naam ‘Thomas More’ op hun diploma krijgen. Meteen een signaal dat de hogeschoolknop definitief omgedraaid is en dat we resoluut kiezen voor een ambitieus toekomstproject samen met de lerarenopleidingen van Vorselaar en Turnhout. Maar dat betekent niet dat we het contact met onze alumni van de opleidingen van Waver of ‘den Bim’, van de Katholieke Hogeschool Mechelen of van Lessius verbreken. Integendeel: we blijven hopen op jullie feedback, op nieuws van het werkveld, op creatieve input en op verdere samenwerking tijdens projecten en stagebezoeken. De lerarenopleidingen in het Mechelse dragen al decennia lang ‘kwaliteit’ hoog in het vaandel. In Onze-Lieve-Vrouw Waver zullen de Zusters Ursulinen in oktober officieel de 150 ste verjaardag vieren van ‘de normaalschool’. Beetje bij beetje timmerden ze aan de weg en legden ze stevige fundamenten, waarop we nu nog verder kunnen bouwen. We vertrouwen erop dat de visitatiecommissies, die onze opleidingen in het najaar bezoeken, oog en oor zullen hebben voor onze visie op onderwijs. We bouwen samen Thomas More uit tot een kwaliteitsvolle en studentvriendelijke hogeschool die de referentie is binnen de provincie Antwerpen en een stevige verankering heeft in de Associatie KU Leuven. We willen jullie daarbij de nieuwe missie en visie niet onthouden: MISSIE Thomas More biedt als lid van de Associatie KU Leuven een internationaal gerichte, inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving op campussen in de provincie Antwerpen. Door innovatief, werkveldgericht onderwijs van hoge kwaliteit en toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening in nauwe samenwerking met haar partners vormt de hogeschool een motor van maatschappelijke ontwikkeling in de regio. VISIE 1. Studenten kiezen voor Thomas More omdat ze er uitgedaagd worden. 2. Thomas More is een uitverkoren werkgever voor mensen met passie en talent. 3. Thomas More is dé referentie inzake hogescholen bij haar stakeholders omwille van haar toonaangevend onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Dat we het nieuwe academiejaar zullen instappen met een gewijzigde organisatiestructuur en een aantal nieuwe gezichten is inherent aan die uitdaging. We houden je via de alumni-nieuwsbrief zeker op de hoogte en wensen jullie een deugddoende zomervakantie! Jan Wauters coördinerend directeur lerarenopleiding Thomas More

 © 2013 – zomer – Thomas More Mechelen I lerarenopleiding - AlumniOND

2


Waar zijn jullie aan de slag ? De alumni van de lerarenopleidingen (BAKO, BALO, BALOA en BASO), die de laatste drie jaren zijn afgestudeerd, gaven hier onlangs een antwoord op. Op vraag van de opleidingen, organiseerde onderzoeksmedewerker Sarah Verlinden van Thomas More Mechelen een bevraging bij de studenten die vorig academiejaar hun lerarendiploma behaalden aan onze hogeschool. Van de 147 alumni van BAKO, die een mail kregen om de vragenlijst in te vullen, heeft er 31% geantwoord, van de 147 alumni van BALO 30%, van de 100 alumni van BALOA 26% en van de 152 alumni van BASO 44%. Bij deze nog eens hartelijk bedankt aan alle respondenten! Ongeveer de helft van de alumni van BAKO, BALO en BALOA vindt na het afstuderen in minder dan een maand werk, bij BASO is dit een vierde. Ongeveer een derde van alle bevraagde alumni vindt werk tussen één maand en drie maanden na het afstuderen. De meeste alumni werken in een basis- of secundaire school: bij BAKO 93% van de respondenten, bij BALO 82% van de respondenten en bij BALOA 81% van de respondenten. Bij BASO werkt 60% van de respondenten in een secundaire school en 4% in een basisschool. Heel wat alumni van BASO werken in andere sectoren of volgen nog een opleiding. De alumni die in een basis- of secundaire school werken, werken vooral in volgende leerjaren of graden: bij BAKO in de eerste kleuterklas (40% van de respondenten), bij BALO in het eerste leerjaar (33%), bij BALOA in het derde leerjaar (23%) en bij BASO in de eerste graad (45%) en in de tweede graad TSO/KSO (30%). De alumni nemen ook andere jobs binnen de scholen op: o.a. zorgteam, ICT-leerkracht, … . Wie momenteel niet in een basis- of secundaire school werkt, werkt soms in aanverwante domeinen (o.a. STOP 4-7, school in buitenland, deskundige bij Vlaamse Overheid Departement Onderwijs en Vorming). Vooral bij BASO werken heel wat alumni ook in andere domeinen (o.a. management assistent, bediende bij financiële instelling, reisleiding, verkoop, …). Sommige alumni volg(d)en een aansluitende opleiding (o.a. Banaba Buitengewoon onderwijs, Banaba Zorgverbreding). Andere alumni, vooral bij BASO, volg(d)en dan weer een opleiding die niet meteen aansluit bij de lerarenopleiding (o.a. Bachelor Financiën & Verzekeringen, Taal en Letterkunde, Master Monumenten & Landschapszorg).’ 

Boer zoekt melk Plan je volgend schooljaar met je klas een bezoek aan melkveebedrijf Hoeve Ten Bossche in Hombeek en paardenmelkerij De Beck in Leest, dan kan je op beide bedrijven en bij PURE Hubs Mechelen een materiaalkit ontlenen waarmee je in de klas en op het terrein rond het thema ‘melk’ aan de slag kan gaan. In dit educatief en interactief project worden de leerlingen steeds opnieuw uitgedaagd door ‘boer Fons’, die zijn bedrijf wil transformeren naar een moderner en winstgevend bedrijf en hierbij © 2013 – zomer – Thomas More Mechelen I lerarenopleiding - AlumniOND

3


de hulp nodig heeft van de leerlingen. Twee laatstejaarsstudenten, Alexander Segers en Shari De Maeyer, werkten binnen hun innovatieproject aan de opleiding leraar lager onderwijs van Thomas More (Mechelen) een educatief pakket uit voor de tweede en derde graad lager onderwijs. Dit omvat een materiaalkit met daarin kant en klare lessen ter voorbereiding en naverwerking van het bezoek aan de bedrijven, werkbundeltjes voor de leerlingen, videoboodschappen van ‘boer Fons’, achtergrondinformatie voor de leerkracht, ... Dit educatief pakket is direct bruikbaar in de klas en tijdens het hoevebezoek en kan ontleend worden bij: - Hoeve Ten Bossche Bosstraat 22 2811 Hombeek-Mechelen 015/61.19.15 www.hoevetenbossche.be - Paardenmelkerij De Beck Kleinestraat 5 2811 Leest-Mechelen 015/41.28.53 www.paardenmelkerijdebeck.be - PURE Hubs Mechelen Dorpshuis Heffen Heffen-dorp 6bis 2801 Mechelen www.mechelen.be / www.rurant.be 

Studenten brengen vergeten erfgoed onder de aandacht De studenten bachelor leraar secundair onderwijs geschiedenis zijn gepassioneerd door het verleden en van mening dat dit ook voor leerlingen vandaag het verschil kan maken. Hajar, een derdejaars met Marokkaanse roots, onderzocht de bijdrage die haar opa en zijn vrienden leverden aan de Tweede Wereldoorlog. Ze legde niet alleen een vergeten stuk familiegeschiedenis bloot, maar maakte ook heel wat los in de migrantengemeenschap. Klik hier om het artikel te lezen dat over dit project verscheen in De Standaard. Met haar PAV-bundel wil ze een aanzet geven om dit stukje trots terug te geven aan de jongeren. Terugblikken op oorlog, vervolging, discriminatie is meteen ook een aanleiding om actuele thema’s als Belgische jongeren die in Syrië gaan vechten, in de klas te bespreken. Verder terug in de tijd, maar dichter bij huis, werkten Matthias en Ymke respectievelijk voor het MAS en het Mercatormuseum een didactisch spel uit. De studenten en leerlingen die de spelen mochten uittesten, waren vol lof en vonden inspiratie voor hun bachelor scriptie. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd… 

Barcelona ontdekken met alle zintuigen Drie studenten en twee docenten van de lerarenopleiding kleuteronderwijs Thomas More Mechelen namen - samen met 40 studenten uit Litouwen, Hongarije, Portugal, Spanje, Duitsland en Denemarken - deel aan een ‘Intensive Programme’ in Barcelona. Tijdens dit IP, dat kadert in het Erasmus programma van de EU, kregen de studenten de kans om vanuit verschillende invalshoeken de rijkdom van Barcelona op te zoeken. Een internationale groep docenten gaf op verschillende locaties in de stad workshops waarbij studenten al hun zintuigen op scherp moesten stellen. Kirsten Marit en Sarah Coorevits, twee docenten BAKO, gingen mee op pad en gaven een eerste sessie in Parc Guell waar de natuur centraal stond. Studenten leerden daar op © 2013 – zomer – Thomas More Mechelen I lerarenopleiding - AlumniOND

4


verschillende manieren gerichter kijken naar de rijke omgeving en gingen aan de slag met gevonden natuurlijke materialen. In de andere sessies die ze gaven stond de stad centraal en ontdekten studenten de diversiteit binnen het lijnenspel van de architectuur. Deze indrukken waren het uitgangspunt om tot originele en muzische verwerkingen te komen. Naast actievere werkvormen werden er ook mini-colleges gegeven over het belangrijke erfgoed van Barcelona en de werken van Miro, Picasso en Gaudi. Studenten kregen op die manier pedagogische kaders aangereikt om hen doelgerichter te leren omgaan met kinderen in de stad. De veelheid aan workshops gaven de studenten voldoende inspiratie en kennis om tijdens de tweede week een aanbod uit te werken voor 3 kleuterscholen in Barcelona. 

De Gele Duim In onze vorige nieuwsbrief berichtten we over de website De Digitale Boekentas, het eindproduct van de scriptie van Lotte Kockelkoren, Stéphanie Biscop en Sofie Hoydongs (promotie 2012). Ondertussen werd dit werk bekroond door Telenet met ‘De Gele Duim’. Lees er alles over op deze website. 

Minister-president overlegt Vlaams minister-president Kris Peeters, Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen, en de federale volksvertegenwoordigers Caroline Bastiaens en Nahima Lanjri legden het masterplan van de Vlaamse regering voor de hervorming van het secundair onderwijs voor aan het werkveld tijdens een ‘onderwijsdialoogavond’ in Campus De Vest op 13 juni. Ook diverse docenten BASO luisterden naar de pro en contra’s.

Muziek is geen wiskunde De opnames in de televisiestudio van Thomas More, Campus De Ham, liggen al maanden achter de rug, maar nu kan je eindelijk de ‘les’ muzische vorming van – nu al geruime tijd oud-student – Philippe bekijken in ‘Het Labo’ van TVKlasse. Docente Lieve Van Loock kijkt mee naar de les muvo over ‘kronkels’. Philippe moet zorgen voor een ontspannen maar toch geen vrije sfeer, hij moet de creativiteit van leerlingen triggeren, zorgen voor diepgang en zoveel mogelijk impulsen geven. Hoe brengt hij het er vanaf? Bekijk het zelf op TVKlasse via één klik. 

© 2013 – zomer – Thomas More Mechelen I lerarenopleiding - AlumniOND

5


De stad (be-)leven Binnen het kader van een project met de stad Mechelen werkten studenten 3BAKO vier verschillende tochten uit om de stad Mechelen vanuit kleuterperspectief te ontdekken. Groepsverantwoordelijken Fiken Hellemans, Annelien Sanssens, Amy Dunckerley en Marieke Cassimon gingen samen met medestudenten en kleuters op zoek naar boeiende wegen, vreemde gebouwen, groene plekken of bouwwerven. Telkens werden de blikken van de kleuters als uitgangspunt genomen om de tochten vorm te geven: een weerspiegeling op het water, het groen tussen kasseien, een reflectie in een etalage of een boodschap van een huisdier. De aanhoudende winterkoude of het minstens gure herfstweer in de lente gooide bijna roet in het eten. Maar in de tweede week van mei – midden in de eindstages BAKO - was het dan eindelijk toch zover. Vier educatieve tochten, dertig studenten, meer dan honderd kleuters en een tiental aspirant-studenten (be-)leefden ieder op hun eigen manier de stad. Deze tochten zijn ‘e-ducatie’ in de oude betekenis van het woord: naar buiten trekken, de straat op, de wereld in. De tochten worden vanaf volgend academiejaar ingezet om leerlingen van het secundair onderwijs de opleiding BAKO en het kleuteronderwijs in actie te leren kennen. 

Nascholen en vervolgopleidingen 

Ons kenniscentrum voor onderwijs, LeON publiceerde onlangs het nascholingsaanbod voor 2013-2014. De nascholingsbrochure is naar alle scholen uit de ruime regio rond Mechelen gestuurd. Online kan je het programma bekijken via onze website www.thomasmore.be/leon. Tijdig inschrijven is de boodschap.

De banaba-opleiding Zorgverbreding- en remediërend leren (BNBZorg) start in september een nieuw academiejaar in Mechelen. Misschien ben jij één van de nieuwe studenten? Wil je informatie, contacteer dan sofie.yserbyt@thomasmore.be of bekijk onze infobrochure online!

In samenwerking met Klankendaal vzw starten we een nieuw werkjaar van de postgraduaatsopleiding Muzikale vorming van jonge kinderen (0 – 4 jaar). Alle informatie kan je hier nalezen.

Ondertussen werken we nauw samen met onze collega’s van Thomas More Kempen. Uit hun aanbod selecteerden we voor jullie:

© 2013 – zomer – Thomas More Mechelen I lerarenopleiding - AlumniOND

6


o

Diverse lezingen rond het thema Omgaan met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in Campus Blairon in Turnhout. Klik hier voor het programma en de inschrijvingsmodaliteiten

o

Het postgraduaat Omgaan met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in Campus Blairon in Turnhout. De infofolder kan je hier terugvinden.

o

Het postgraduaat Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding in Vorselaar Alle informatie in de infobrochure, te lezen via deze link. 

Bye bye Op het einde van het academiejaar werd tijdens de afsluitende personeelsvergadering afscheid genomen van enkele ‘gevestigde waarden’. Greet Absillis (docente BNBZorg), Chris Van Broeck (docente Aardrijkskunde BASO) en de BAKO-docenten Chris Vanlommel, Bettie Roels en Luus Mariën werden o.a. door coördinerend directeur Jan Wauters van de lerarenopleidingen van Thomas More (derde van links) en gewezen directeur Piet Bloemen (derde van rechts) gehuldigd.

Ook Frank Hadermann (docent biologie BASO) ging met pensioen, maar was verhinderd op de viering. 

© 2013 – zomer – Thomas More Mechelen I lerarenopleiding - AlumniOND

7

Nb alumniond 1213 jg7 nr2  
Nb alumniond 1213 jg7 nr2  
Advertisement