Page 1

Alumni – nieuwsbrief

Lessius Mechelen I Groep Onderwijs & vorming voorjaar 2011 - jaargang 5 / nummer 2

Inhoud klik op de titels om meer te lezen

Inhoud ..........................................................................................................................1 Wennen ........................................................................................................................2 Eredirectrice .................................................................................................................3 Stad Mechelen steunt zes creatieve onderwijsprojecten ................................................ 4 Nieuws uit de opleidingen ............................................................................................. 5 • • • • • • • • • • • •

Studenten BALKO en BALLO zorgen voor verfrissende input op taalmarkt.............. 5 Drop een student … ........................................................................................ 5 Langs de andere kant ..................................................................................... 6 Expressie en improvisatie over de taalgrens heen .............................................. 7 Acteren is leuker dan les volgen ....................................................................... 8 Outdoor Education ......................................................................................... 8 Mobile school is cool ....................................................................................... 8 Uitwisselen .................................................................................................... 9 Interactieve lesmethodes ................................................................................ 9 Reis door de ruimte ...................................................................................... 10 Impulsen .................................................................................................... 10 Lierse beelden ............................................................................................. 11

Doorlezen ................................................................................................................... 12 • • •

Infomomenten ............................................................................................. 12 Verdere opleidingen...................................................................................... 12 Wijziging mailadres ...................................................................................... 12

 klik op dit pictogram om terug te keren naar het overzicht

colofoon samenstelling en eindredactie: Marc Gorremans

reacties? [ alumniOND@mechelen.lessius.eu ]

verantwoordelijke uitgever: Piet Bloemen, directeur groep Onderwijs & vorming Lessius Mechelen I Campus De Vest Zandpoortvest 60 B-2800 Mechelen © 2011 – Lessius Mechelen – Alumni groep Onderwijs & vorming – alle rechten voorbehouden


Wennen Beste Alumni Als je dit leest, begint het academiejaar 2010-11 aan de laatste maanden. Tevens het eerste jaar, dat we onder de benaming ‘Lessius Mechelen’ naar buiten getreden zijn. Het was zeker en vast even wennen, en tot op vandaag blijven we de oude naam (Katholieke Hogeschool Mechelen) op onbewaakte momenten nog uitspreken. Maar de omvorming is snel en grondig gebeurd: nieuwe logo’s, nieuwe huisstijl, nieuwe gewoontes en nieuwe wetten! Uiteindelijk blijven we natuurlijk doen wat we al decennia lang doen: een lerarenopleiding organiseren waar we trots op kunnen zijn. Met meer dan 1000 studenten en 140 personeelsleden in de Groep Onderwijs & Vorming (nieuwe benaming van het departement lerarenopleiding) zijn we dan ook nog altijd manifest aanwezig in het Mechelse straatbeeld. En de opleidingen zelf barsten van de energie en creativiteit om al die jongeren naar het einddiploma te loodsen. Op 6 en 7 mei 2011 zal onze banaba-lerarenopleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren een visitatie ondergaan met het oog op de accreditering door de NVAO: dat is het voorlopige sluitstuk van een proces, waarbij onder de leiding van collega Sofie Yserbyt een grondige analyse en evaluatie van deze opleiding werd gemaakt. De vroegere VOZO-opleiding die onder Lief Nauwelaerts haar vorm kreeg, heeft tot op heden nog steeds een grote dynamiek en slagkracht, en we blijven het dan ook als een paradepaardje van onze groep beschouwen. In de nieuwsbrief die nu voorligt, vind je opnieuw heel wat info over wat er zich in onze opleidingen afgespeeld heeft de jongste maanden. We wensen je veel leesgenot en veel zoete herinneringen. Piet Bloemen groepsdirecteur Lessius Mechelen I Onderwijs & Vorming [ piet.bloemen@mechelen/lessius.eu ]

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

2


Eredirectrice Onlangs vond de groep Onderwijs & Vorming (voorheen departement lerarenopleiding) voldoende redenen om met alle personeelsleden een feestje te bouwen: precies 20 jaar geleden (op 1 januari 1991) nam Piet Bloemen de leiding van de toenmalige ‘normaalschool’ over van Zuster Beatrijs; en 10 jaar geleden (2001) verhuisden we allemaal naar onze nieuwe campus in Mechelen. Daarom verzamelden ongeveer 100 personeelsleden van de huidige lerarenopleiding op vrijdag 4 februari 2011 in O.-L.-V.Waver, in de gebouwen van het huidige Sint Ursula Instituut (SUI) waar we zovele jaren als “de normaalschool” vertoefden. Piet Bloemen schetste kort de historiek van de laatste 20 jaar, en benoemde Zuster Beatrijs officieel tot eredirectrice van de lerarenopleiding. Nadien maakte Mario Baeck, onze vroegere bibliothecaris, een historische power-point-rondrit van 150 jaar lerarenopleiding in Waver. De gebouwen van Waver, met de schitterende wintertuin en vele andere bezienswaardigheden, konden we nadien in groepjes van 20 onder deskundige leiding van gidsen bezoeken. De prachtige herinneringen aan al dat fraais werden ’s middags weggespoeld tijdens een receptie nabij de wintertuin en een daaropvolgend warm- en koud buffet in de feestrefter. De dag werd, voor de liefhebbers, afgesloten met een drink in ‘de Margo’, waar Marcel ons nog even goeiedag kwam zeggen.

Zuster Beatrijs, eredirectrice van de lerarenopleidingen en groepsdirecteur Piet Bloemen samen op de foto voor een van de vele muurschilderingen in de feestrefter van ‘de Normaalschool’ in Waver.

Piet Bloemen, groepsdirecteur [ piet.bloemen@mechelen/lessius.eu ]

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

3


Stad Mechelen steunt zes creatieve onderwijsprojecten Jaarlijks steunt de Stad Mechelen originele ideeën die de gelijke onderwijskansen voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen bevorderen. Ook projecten die de doorstroming van het secundair naar het hoger onderwijs vergemakkelijken of opleidingen voor knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt promoten, komen in aanmerking. Dit jaar werden er 6 projecten geselecteerd, allen van Lessius Mechelen. De Nieuwe Mechelse wetenschapper (DNMW) ingediend door docente wiskunde Bachelor Leraar secundair onderwijs: Conny Van den Brande Toneelstuk leren en in een middelbare school opvoeren ingediend door docente Frans Bachelor Leraar secundair onderwijs: Nadine Kayobotsi Oog in oog met Mechelen, wetenschap en techniek ingediend door opleidingshoofd Bachelor Leraar lager onderwijs: Anne Verhoeven Internationale productenbeurs ingediend door opleidingshoofd Bachelor Office management: Lieven Van Hoe De infomobiel: op weg naar een goed geoliede toekomstige schoolloopbaan in de opleiding leraar kleuteronderwijs ingediend door opleidingshoofd Bachelor Leraar kleuteronderwijs (BALKO): An Simons De projecten worden kort beschreven in volgend persbericht Bron: Lessiusflits 18 maart 2011

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

4


Nieuws uit de opleidingen •

Studenten BALKO en BALLO zorgen voor verfrissende input op taalmarkt

Op 2 maart 2011 organiseerde Lessius Mechelen een taalmarkt in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst MechelenBrussel en andere lerarenopleidingen binnen het bisdom.

Studenten en oud-studenten BALKO en BALLO scoorden met hun zelf ontworpen taalactiviteiten en materialen die zij enthousiast uitlegden en deelden met de grote opkomst bezoekers.

De bezoekers kregen niet genoeg van het snuisteren in de ‘good practice’ verhalen. Ze verlieten de markt met tal aan ideeën om kwalitatieve taalvaardige activiteiten te ontwerpen. Het werd voor bezoekers en deelnemende studenten dan ook een boeiende en vooral leerrijke namiddag waar vooral het enthousiasme, de motivatie en het leren van elkaar aanstekelijk werkten en de deelnemers met elkaar verbond.

Meer info bij [ an.simons@mechelen.lessius.eu ] en [ anne.verhoeven@mechelen.lessius.eu ]

 •

Drop een student …

Drop een student van de lerarenopleiding in een lokaal vol camera's, microfoons en leerlingen. Pedagogen en vaklectoren kijken ondertussen mee en evalueren. Alles wordt uitgebreid geregistreerd en op video vastgelegd. Nadien wordt het materiaal gemonteerd en verwerkt in een kort instructiefilmpje. Dit is het concept van Het Labo, een rubriek van TV Klasse [ www.klasse.be/tvklasse ]

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

5


Voor een nieuwe reeks filmpjes werd de medewerking gevraagd van studenten uit onze lerarenopleidingen leraar lager onderwijs en leraar secundair onderwijs. Evelien Moens (2BALLO) en Philippe Verpoorten (3BALLO) waagden hun kans. Docenten Ann Peeters en Lieve van Loock zochten samen met hun student een geschikt onderwerp voor een lesje dat effectief gegeven werd voor leerlingen van het zesde leerjaar. Op 17 februari 2011 ontvingen we de ‘proefkonijnen’ van het zesde leerjaar van de Gemeentelijke basisschool Hulshout in de opnamestudio van de opleiding journalistiek in Campus De Ham van Lessius Mechelen. Philippe beet de spits af met een les vol muzische activiteiten. De kinderen verkenden allerlei ‘kronkels’. De cameravrees verdween al gauw, zelfs met een jury van drie docenten op de laatste rij. Nadien kwam Evelien aan de beurt. Bij haar gingen de kinderen actief aan de slag met een tekst. Sommigen werden expert in knopen maken en anderen wisten dan weer alles over wilde rivieren oversteken. Het was mooi om te zien hoe de kinderen in duo’s leerden van elkaar. Na deze leuke TV-ervaring trokken de kinderen met een koek en een drankje terug naar huis. Maar voor docenten en studenten was het nog niet voorbij. Er moest nog een lesbespreking tussen student en pedagoog worden opgenomen. Dit lukte niet in één take door de technische onderbrekingen. Het eindresultaat van het lesmoment van Evelien kan je nu al online bekijken via [ http://www.klasse.be/tvklasse/19194-Actief-in-de-praktijk ]. Het filmpje waarin Philippe de hoofdrol zal in het najaar te bekijken zijn. Volg in het tijdschrift Klasse wanneer online komt. Meer info bij [ ann.peeters@mechelen.lessius.eu ] en [ lieve.van.loock@mechelen.lessius.eu ]

• Langs de andere kant Olivier Van Roy, derdejaarsstudent leraar secundair onderwijs werd gevraagd een les te geven over de veiligheidskenmerken van de Europese bankbiljetten. Ook zijn doen en laten werd geregistreerd door het team van TV Klasse. Zijn eerste reacties pende hij voor ons neer. “Na het betreden van de spiegelklas (de tvstudio in Campus De Ham), met vier gemonteerde camera’s in het plafond en twee mobiele cameramannen achteraan, werd het wel heel erg spannend. Iedere beweging die ik vanaf nu zou maken, staat voor eeuwig en altijd op de harde schijf gebrand. Gelukkig waren mijn leerlingen erg rustig, maar daar hadden de camera’s wellicht iets mee te maken. Eens begonnen met mijn uitleg was ik de camera’s al snel vergeten. Na vijftig minuten was mijn les gedaan en kon de nabespreking beginnen. De vakmentoren overlegden nog gauw en ook het feedbackgesprek werd gefilmd. Weliswaar een beetje onnatuurlijk (lees: een gesprek in

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

6


prachtige zeteltjes!) maar de inhoud klopte wel als een bus. Ik kreeg een aantal interessante tips mee naar huis.” "And the Oscar goes to... Neen, zo ver zal het wel niet komen”, zegt Kevin Wielemans tweedejaarsstudent BALSO. Ook zijn lesactviteit werd uitgebreid gefilmd. ”De stageles opnemen, was toch wat raar. Niet alleen zitten daar 20 paar oogjes naar me te kijken, maar staart het oog van de lens ook naar me. In tegenstelling tot bij een film, soap of serie kreeg ik één take en kon de regisseur niet "Cut!" roepen en konden we dus niet opnieuw en nog eens opnieuw starten. Ook op een standin of stuntman kon ik niet rekenen... Alles verliep een beetje stug, iets minder vlot dan in een normale stageles. Ik besloot te roeien met de riemen die ik had en als ik erop terugkijk, ben ik toch tevreden. Ik win misschien geen Oscar, het hele gebeuren liet me toch met een goed gevoel achter.” De resultaten van de gefilmde lesmomenten van de studenten BALSO, zullen op TV Klasse verschijnen in de loop van het academiejaar 2011-2012. Meer info bij [ marleen.nobels@mechelen.lessius.eu ]

• Expressie en improvisatie over de taalgrens heen Tijdens de atelierweken in februari en maart kregen onze studenten uit 1BALKO de kans om een workshop expressie en improvisatie te volgen bij onze Waalse collega Véronique Luyckx. Véronique is als bewegingsdocente kleuteronderwijs verbonden aan het ‘Département pédagogique de Champion’ aan de Hogeschool van Namen. Zij is voornamelijk gespecialiseerd in relaxatietechnieken en yoga voor kleuters. Sinds enkele jaren verzorgt Véronique sessies op maat van onze studenten uit het eerste en tweede jaar kleuteronderwijs. Zo was ze eveneens enkele weken geleden te gast in 2BALKO binnen het keuzetraject ‘drama, expressie en improvisatie’. Tijdens de workshops wordt de klemtoon gelegd op een optimaal gebruik van lichaamstaal en lichaamsexpressie. Er wordt gewerkt op niveau van de studenten, maar er kan makkelijk een vertaalslag worden gemaakt naar de werking met kleuters. Van een taalbarrière tijdens deze sessies is er absoluut geen sprake. Véronique geeft uitgebreid feedback in het Nederlands en daar waar nodig halen onze studenten hun beste Frans en Engels boven om bijkomende informatie en vragen te vertalen. Heel wat uitgewisselde ‘tips en tricks’ komen zeker van pas in functie van de stages in maart, april en mei. Binnenkort zullen ook taal- en bewegingsdocenten uit BALKO Lessius Mechelen opnieuw de taalgrens oversteken om sessies beweging, drama en expressie te verzorgen binnen de lerarenopleiding aan de ‘Haute École de Namur’. Meer info over dit project bij [ kim.op.de.beeck@mechelen.lessius.eu ] ]

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

7


• Acteren is leuker dan les volgen De vijfdejaars van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Zemst organiseerden, samen met Evi Lemberechts en Sarah Verbist, twee laatstejaarsstudenten van de opleiding BALLO van Lessius Mechelen, een heuse filmweek. Een volledig verslag kan je nalezen op de website van Het Nieuwsblad. Klik hier om verder te lezen.

Outdoor Education

Twee studenten van 3BALSO, Pieter Asselberg en Johan Van Ossel, volgen van januari tot juni in Gävle (Noorwegen) de module Nordic Outdoor Education and Leadership. Samen met 22 andere studenten uit alle windstreken van Europa , en uit diverse Chris Van Broeck, samen met Pieter Asselberg en Johan Van Ossel op het bevroren meer van opleidingen, werken ze er aan een aantal theoretische en Falun, 100 km ten westen van Gävle. De studenten moesten een aantal praktische competenties rond leadership die ze verwerven schaatsuitdagingen aangaan. via de organisatie en uitvoering van een breed gamma aan buitenactiviteiten. Docente Chris Van Broeck verzorgde enkele gastcolleges waarin ze activiteiten die binnen het reguliere curriculum van BALSO geïntegreerd zijn, voorstelde. Eén lezing ging over de excursies aardrijkskunde en biologie, de andere behandelde de VOET-week en de excursie naar de Westhoek rond het thema ‘Eerste Wereldoorlog’. Daarbij werden onze outdoor activiteiten, zowel de theoretische achtergronden als de praktische uitwerking ervan, vergeleken met de doelstellingen van de module in Gävle. Tijdens haar bezoek, participeerde zij ook aan enkele buitenactiviteiten, die gezien de strenge winters in Gävle – vooral draaien rond wintersporten. Alle activiteiten die aangeboden worden, moeten door de studenten immers concreet uitgewerkt en georganiseerd worden binnen het aangereikte theoretische en praktische kader. Pieter en Johan hebben zich binnen de groep geprofileerd als sterke studenten, zowel op organisatorisch als sportief vlak. Meer info bij [ chris.van.broeck@mechelen.lessius.eu ]

• Mobile school is cool Studenten van 3BALKO maakten tijdens een interactieve workshop in de faculteit Godgeleerdheid van de KULeuven kennis met de werking van de Mobile School vzw. De medewerkers van de vzw trekken met eenvoudig verplaatsbare mobiele constructies rond in bijna 30 landen (van Nicaragua over Tanzania tot Duitsland …). Deze zijn uitgerust met allerlei materialen om met kinderen en jongeren die leven op straat te werken rond alfabetisering en wiskunde, creatieve therapie, gezondheids- en speleducatie.

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

8


De studenten aarzelden dan ook niet toen hen werd gevraagd of en hoe ze vanuit hun achtergrond een bijdrage konden leveren tot het uitwerken van educatieve materialen voor de mobile school. Logisets, poppenspelen en gezelschapsspellen,… na drie kwartier in groepjes werken hadden de studenten een hele reeks interessante ideeën verzameld en kon het uitproberen beginnen. De studenten leerden de uitdagingen rond straatkinderen en onderwijs kennen, maar kunnen de ideeën en filosofie van mobile school zeker ook inzetten in hun dagelijkse klaspraktijk…omdat leren buiten je klas (op de speelplaats, de straat, het veld) ook mag! Meer info bij [ piet.tuttenel@mechelen.lessius.eu ] of op [ www.mobileschool.org ]

• Uitwisselen Alumni van de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren ontmoetten elkaar tijdens een informele bijeenkomst in de hogeschool. Naast de gezellige babbel (met koffie en koekjes) werden er veel ervaringen uitgewisseld rond de praktijkverslagen die ze vorig jaar gemaakt hebben tijdens hun opleiding. Onderwerpen zoals ‘Sociale vaardigheden in het 5de leerjaar', 'Een kleuter met ASS in de klas', 'Het invoeren van een leerlingvolgsysteem' of 'Omgaan met jongeren met anorexia' kwamen ter sprake en werden uitgediept. Er werden afspraken gemaakt om deze inhouden verder met elkaar uit te wisselen. De Alumni van de BAZO-opleiding willen ook in de toekomst geregeld samenkomen. Op het agenda van deze bijeenkomsten kunnen onder andere staan: een spreker rond een bepaald zorg-onderwerp, een intervisie-sessie, uitwisselen van nieuwe materialen voor de klaspraktijk tijdens een bezoek aan de mediatheek van de hogeschool, ... en andere onderwerpen die de alumni zelf aanbrengen. Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten van deze Alumni-groep, mail dan naar [ annemie.vanlaer@telenet.be ] Meer info bij [ sofie.yserbyt@mechelen.lessius.eu ]

• Interactieve lesmethodes Brenda Van Den Berk, docente pedagogische vakken BALSO, ging in het kader van het Lifelong Learning Programme (Commenius) naar Praag om deel te nemen aan de cursus ‘Interactive Methods of Learning and Education’. Het programma was heel gevarieerd. Tijdens diverse sessies werd het verschil tussen coöperatieve, individuele en competitieve doelstructuren in het onderwijs bekeken en getoetst aan de ervaringen van de participanten.

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

9


Terwijl tijdens de eerste dagen verschillende didactische games centraal stonden om leerlingen in groepen te verdelen, om elkaar beter te leren kennen, om taal- en communicatieve vaardigheden in te oefenen, … werden de laatste cursusmomenten gevuld met interactieve werkmomenten waarbij de computer ingezet werd door het gebruik van PowerPoint en andere programma’s zoals ZoomIt en Picpick. Meer info bij [ brenda.van.den.berk@mechelen.lessius.eu ]

• Reis door de ruimte

De deelnemers aan deze cursus samen op de foto. Bovenaan: Carmen (Roemenië), Eleni (Griekenland), Oana (Roemenië), George (Cyprus) Op de onderste rij: Andreea (Roemenië), Ruben (Xios Hogeschool, België), Diana (Litouwen) en Brenda (Lessius Mechelen, België)

De studenten van 1BALLO kregen op woensdag 30 maart een workshop ‘Reis door de ruimte’ (gratis) aangeboden door ESERO. ESERO staat voor European Space Education Resource Office. Het is een project van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Wetenschapsbeleid. Ruimtevaart is een dankbare materie om kinderen te motiveren voor wetenschap en techniek, zowel jongens als meisjes. Ruimtevaart is bovendien heel veelzijdig en actueel en hoort nu eenmaal thuis in de lessen wereldoriëntatie van de lagere school. Er bestaat heel wat kant-en-klaar materiaal dat eenvoudig kan worden aangewend zonder overdreven eisen te stellen op vlak van achtergrondkennis aan de leerkracht. Onze studenten 1BALLO kregen de kans om met enkele van deze materialen aan de slag te gaan. Tevens werd hun basiskennis getest door enkele spelletjes en interactieve quizjes. Nadien werd ingegaan op diverse manieren om ruimtevaart bespreekbaar te maken in de klassen van de lagere school. Ontdek het zelf op de website van ESERO [ http://www.planetarium.be/esero/esero_nl.htm ] Meer info bij [ adriaan.tirry@mechelen.lessius.eu ]

• Impulsen Op 26 maart 2011 ging de Vijfde Vlaamse Impulsdag ‘Hoe ver gaat onze zorg?’ door in Campus De Vest. Vijfhonderd bezoekers kregen praktijkgerichte impulsen om het zorgbrede werk, met leerlingen, in de klas en school verder uit te bouwen. Samenwerken is één van de basiscompetenties van elke leraar. In de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren verdiepen we deze samenwerkingsvaardigheden. Onderzoek naar de implementatie van leerzorg wijst erop dat onder meer de verdere uitbouw van een overlegcultuur en samenwerkingsmodaliteiten en expertisedeling tussen gewoon en buitengewoon onderwijs noodzakelijke voorwaarden zijn.

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

10


Het BAZO-team koos daarom als centrale thema voor de Vijfde Vlaamse Impulsdag Zorgbreed samenwerken. Quasi alle voordrachthouders en workshopleiders leverden een bijdrage aan het Impulsboek 2011. Kon je er niet bij zijn, maar lees je graag het verslag van de verschillende lezingen en workshops? Bestel dan het verslagboek via een mail naar [ sofie.yserbyt@mechelen.lessius.eu ] – kostprijs € 20.

• Lierse beelden Studenten 2BALKO trokken op de eerste lentedag naar Lier om de opgedane theoretische kennis rond ‘waarneming’, ‘op stap met kleuters om de wereld en de werkelijkheid te verkennen’, ‘muzische grondhouding’, ‘speels en creatief leren beschouwen en verwerken van kunst’, ‘leren in de breedte en de diepte ‘ ... in praktijk om te zetten en om één en ander concreter te maken naar het werken met kleuters toe. De maximumfactuur in de basisschool maakt immers dat we kansen moeten zoeken om kinderen zonder extra kosten voor inkom en gidsen, toch kennis te laten maken met kunst en cultuur in onze hedendaagse leefomgeving. En dat kan! De studenten kregen per groep een stadsplan én een onderwerp waarover thuis vooraf achtergrondinformatie werd opgezocht. Met hun vakdidactiek WO én beeldopvoeding in het achterhoofd maar zeker ook met aandacht voor ontwikkeling in de breedte en het fundamenteel leren, kregen ze na het verzamelen op de Markt hun opdracht. Hoe pak je het aan om de locatie van jouw onderwerp, met kleuters speels, actief zinvol en ‘beklijvend’ te verkennen? De rest van de dag werd de groep langs mooie plekjes van Lier geloodst. Bij ‘Het begijnhof’ , de ‘Stadspompen’, ‘de Zimmertoren’, ‘Natuur in de stad’, ‘De gevangenenpoort’, de ‘Gummaruskerk’, de beelden van ‘Palieter’ en ‘Wardje’ en ‘Het Schapenkoppenmomument’ toonde elke groep wat de mogelijkheden waren om deze plek met kleuters te ontdekken. Er werd bijgestuurd, verder uitgediept, feedback gegeven... Zij hebben beklijvende indrukken opgedaan, actief en fundamenteel geleerd. Ze hebben vakoverschrijdend gewerkt, hun blik met verwondering genietend verruimd, kansen en mogelijkheden gezien en vooral ‘goesting’ gekregen om ook met kleuters op stap te gaan om een stukje cultureel erfgoed op te zoeken in de schoolomgeving. Meer info bij [ lucia.mariën@mechelen.lessius.eu ] en [ elisabeth.roels@mechelen.lessius.eu ]

© 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

11


Doorlezen • Infomomenten Wil je kennismaken met de (vervolg-)opleidingen van de groep Onderwijs & Vorming van Lessius Mechelen? Dan verwachten we je op één van onze infomomenten. Je bent welkom in Campus De Vest, Zandpoortvest 60 Mechelen op woensdag 18 mei 2011 van 17 tot 20 uur; zaterdag 25 juni 2011 van 10 tot 16 uur en/of zaterdag 10 september 2011 van 10 tot 13 uur. Heb je specifieke vragen of zoek je meer info? Raadpleeg onze website of contacteer ons via [ info.lerarenopleiding@mechelen.lessius.eu ]

 •

Verdere opleidingen

Tijdens het academiejaar 2011-2012 bieden wij diverse vervolgopleidingen aan. Je hebt de keuze uit: • Banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren (60 studiepunten) afstudeertrajecten: kleuterschool / lagere school / secundair onderwijs startdatum: zaterdag 17 september 2011 contactpersoon: sofie.yserbyt@mechelen.lessius.eu •

Postgraduaat Muzikale vorming van jonge kinderen (20 studiepunten) startdatum: zaterdag 24 september 2011 contactpersoon: koen.mertens@mechelen.lessius.eu

Postgraduaat Godsdienstmentor basisonderwijs (20 studiepunten) startdatum: woensdag 12 oktober 2011 contact via pg.ov@lessus.eu

Postgraduaat Mentoring & Coaching – Mentor in aanvangsbegeleiding (20 studiepunten) startdatum: maandag 16 januari 2012 contact via pg.ov@lessus.eu

Actuele informatie over deze opleidingen, inclusief het opleidingsprogramma, kan je terugvinden op http://mechelen.lessius.eu . Voor sommige opleidingen zal de informatie pas na 1 mei ter beschikking zijn.

• Wijziging mailadres Vanaf dit academiejaar werd de Alumniwerking opgedeeld tussen de verschillende groepen binnen het nieuwe Lessius. Wie in contact wil komen met de verantwoordelijke van de Alumniwerking van de groep Onderwijs & Vorming (voorheen departement Lerarenopleiding) gebruikt vanaf heden het mailadres [ alumniOND@mechelen.lessius.eu ].

 © 2011 – voorjaar – Lessius Mechelen I groep Onderwijs & vorming - AlumniOND

12

O&V Alumninieuwsbrief JG5 nr 2  

Lessius Mechelen Alumni groep Onderwijs & Vorming / Nieuwsbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you