Page 1


Dag lezer, Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën, nieuwe impulsen. Jij ook? Wellicht dat het nascholingsaanbod van LeON, Kenniscentrum Onderwijs van de lerarenopleidingen van Thomas More Mechelen je hierbij kan helpen. We nodigen je alvast uit om op de volgende pagina’s kennis te maken met onze programmatie voor het academiejaar 2013-2014. Naast een ruim aanbod van vakinhoudelijke cursussen waarin individuele leerkrachten hun gading vinden, verruimen we dit jaar onze programmatie met een aantal kortlopende activiteiten specifiek voor leidinggevenden en directies. Ook medewerkers van de centra voor leerlingenbegeleiding zijn daarop welkom. Waar mogelijk deden we daarvoor beroep op experten zoals medewerkers van het expertisecentrum Memori van Thomas More. LeON heeft oog voor alle geledingen van een schoolteam. Kinderverzorgers hebben sinds kort een vaste plaats in het kleuteronderwijs verworven. Door hun veelvuldige contacten met de kleinste kinderen, zijn zij vaak hun vertrouwenspersoon. Tijdens hun vooropleiding werd soms niet stilgestaan bij een aantal pedagogische aspecten waarmee ze nu op de werkplek geconfronteerd worden. Via participatie aan onze activiteiten kunnen ze wellicht een antwoord krijgen op enkele vragen. Ook personeelsleden van kinderdagverblijven of van naschoolse kinderopvangcentra, mogen aansluiten bij onze activiteiten. Alle nascholingen opgenomen in deze brochure, staan open voor personen die betrokken zijn bij het actuele onderwijsgebeuren en die in actieve dienst zijn. Inschrijvingen worden uitsluitend geregistreerd via onze website. Daar kan je per cursus up-to-date en inhoudelijke informatie terugvinden, inclusief een link naar het digitale inschrijvingsformulier. Deze brochure geeft je een overzicht van het individuele nascholingsaanbod. Diverse nascholers willen hun expertise met jouw schoolteam of scholengemeenschap delen tijdens pedagogische studiedagen. Indien gewenst zoekt LeON samen met jou, via het verzorgen van teamgerichte nascholingen, hoe we tegemoet kunnen komen aan jouw wensen. Contacteer ons vrijblijvend en we zoeken samen naar wegen om jouw schoolteam of scholen-gemeenschap professioneel te ondersteunen. LeON ondersteunt tijdens het volgende academiejaar ook diverse vervolgopleidingen, studiedagen, postgraduaten, mentorenontmoetingsdagen, … waarover je op de website www.thomasmore.be meer informatie kan terugvinden. We hopen je te ontmoeten op één van onze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

Jan Wauters

Marc Gorremans

Leen Hoste

domeindirecteur onderwijs Thomas More Mechelen

coördinator LeON Kenniscentrum Onderwijs

administratief medewerker LeON nascholing voor leraren


Werken aan competenties

In deze brochure wordt het nascholingsaanbod gerubriceerd volgens de decretale competentiestructuur voor de leraren, vastgelegd door de Vlaamse regering. -

De De De De De De De De De

leraar leraar leraar leraar leraar leraar leraar leraar leraar

als begeleider van leerprocessen als cultuurparticipant als inhoudelijk expert als innovator en onderzoeker als opvoeder als organisator als partner van ouders als partner van externen als lid van een schoolteam

vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf

blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz.

03 14 15 25 30 35 41 42 43

In samenwerking met VSV Belgium bieden wij opnieuw een reeks nascholingen rond het vakkundig gebruik van het SMART Board aan via de SMART-academie. Deze nascholingen worden verzorgd door trainers, die door SMART werden gecertificeerd en die met up-todate praktijkvoorbeelden en softwaretools hun expertise komen delen. Voor een overzicht, blader je naar blz. 49.

Hoe inschrijven ?

Inschrijven kan alleen online via de website. Je ontvangt na de registratie automatisch een bevestigingsmail. Het is zeer belangrijk dat de deelnemers een eigen mailadres doorgeven (geen algemene schoolmailadressen). Wij sturen enkele weken voor aanvang van de cursus immers nog een mail met meer informatie over de cursus. Na inschrijving wordt het verschuldigde cursusgeld gefactureerd. Wij voorzien geen annulatieprocedure. Indien iemand niet kan deelnemen, mag men steeds een vervanger in de plaats sturen. Gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen via mail.

Voor wie is een cursus geschikt ?

Ons cursusaanbod richt zich tot iedereen die in het onderwijs werkzaam is (alle niveaus) of die actief betrokken is bij het schoolbeleid. Ook medewerkers van kinderdagverblijven en centra voor naschoolse kinderopvang zijn welkom. Om de doelgroep voor deelnemers aan te duiden, hanteren we lettercodes waarvan je hieronder de corresponderende groep kan terugvinden. kv

kinderverzorg(st)ers, actief in een kleuterklas

jk

leerkrachten jongste kleuters

ok

leerkrachten oudste kleuters

ol

leerkrachten lager onderwijs onderbouw (eerste, tweede, derde leerjaar)

bl

leerkrachten lager onderwijs bovenbouw (vierde, vijfde, zesde leerjaar)

so

leerkrachten secundair onderwijs

Leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, de lerarenopleidingen en de medewerkers van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zijn – ondanks het feit dat ze niet altijd expliciet bij de doelgroepen vermeld worden – altijd welkom!

Locatie

Onze nascholingsactiviteiten gaan door in de lokalen van de lerarenopleidingen van Thomas More, Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen (tenzij anders vermeld). Voor een wegbeschrijving, kijk op www.thomasmore.be/mechelen.

2


De leraar als begeleider van leerprocessen Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven! Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen cursuscode: 1314/BGLOP001 lesgever: Marc Litière doelgroep: ok ol (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: maandag 23 september 2013 en maandag 14 oktober 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 90 tags: schrijven, zorg info: Wat is schrijven en waarom is dit zo moeilijk? Wat zijn de deelbewegingen van de schrijfbeweging? Hoe is de correcte potloodgreep en waarom? Wie leert deze potloodgreep aan, wanneer en hoe? Hoe is de juiste schrijfhouding en –beweging en waarom? Welke voorbereiding gebeurt er best in de kleuterklas? Welke moeilijkheden zijn er bij het leren schrijven en wat is de taak van de verschillende participanten? Welke tips, oefeningen, adviezen en hulpmiddelen kunnen we geven om het schrijven te vergemakkelijken? Wanneer gebruiken we een computer en wanneer moeten we als leerkracht kinderen verwijzen voor extra hulp? We hebben aandacht voor: proces en product, linkshandigheid, dysgrafie, omkeringen en andere schrijfmoeilijkheden. Er zal getekend en geschreven worden en we kijken kritisch naar schrijfmethodes. Sleutelwoorden zijn: procesgericht, uniformiteit, kindvriendelijk, bewegingsvriendelijk, positiviteit, 15 gouden regels, deelvaardigheden, souplesse.

Sint en Kerst cursuscode: 1314/BGLOP002

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: kv ok datum: dinsdag 24 september 2013 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: beeld, muvo info: Een schoentje zetten kan op veel manieren, ook op een muzische, creatieve manier! Kom het ontdekken in deze workshop. We pimpen oude schoenen of gebruiken ze als inspiratie voor onze muzische tekeningen. Ook doen we nieuwe ideeën op voor het ontwerpen van nieuwjaarsbrieven of kerstkaartjes, die je samen met je kleuters kan maken. We gebruiken daarvoor monotypes en zelfgemaakte stempels. Beide onderwerpen worden bekeken vanuit de beeldaspectdoelen: vorm, lijn en kleur. extra: Deelnemers brengen een schort, een piepschuim schaaltje en een oude schoen mee. Om je crea-werk mee naar huis te nemen, voorzie je best ook een grote zak/tas. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

Meervoudige intelligentie in de kleuterklas cursuscode: 1314/BGLOP003

lesgever: Ines Springael

doelgroep: kv jk ok (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: vrijdag 4 oktober 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: intelligentie, kansen, zorg info: Wetenschappers gaan er van uit dat kinderen door hun intelligentie over de mogelijkheden beschikken om een probleem op te lossen of een taak tot een goed einde te brengen, maar dat niet elk kind dat op dezelfde manier volbrengt. Het ene kind pakt dit aan op een zeer logische manier, stap voor stap; een ander kind zal dan weer intuïtief te werk gaan. Weer een ander kind zal proberen, fouten maken, herbeginnen en opnieuw 3


proberen. Bij het lesgeven wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende talenten van iedereen, zodat alle kleuters zich aangesproken voelen. Tijdens deze cursus maak je kennis met de ‘acht intelligenties’. Na afloop kan je ze herkennen in een klassituatie. Je leert de principes van didactische structuren en coöperatief werken kennen en hoe je ze bewust kan inzetten in je eigen klas. Voorbeelden van activiteiten worden aangereikt die meteen in de klaspraktijk gebruikt kunnen worden.

‘Ik kan dat niet', zegt mijn kind. Omgaan met faalangst bij kinderen cursuscode: 1314/BGLOP004

lesgever: Marc Litière

doelgroep: ok ol (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 8 oktober 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 45 tags: leermoeilijkheden, zorg info: Onder het motto ‘Bekijk het steeds positief’ zoeken we samen antwoorden op onderstaande vragen: - Waarom zeggen kinderen ‘Ik kan dat niet!’? - Welke boodschap willen ze hiermee overbrengen? - Hoe ontstaat faalangst en welke soorten faalangst zijn er? - Wat is de link tussen faalangst, schrijven, schoolrijpheid en richtingen? - Wat met leerproblemen? - Waarom willen sommige kinderen niet tekenen, puzzelen, schrijven? - Hoe reageer je best als jouw kind zegt ‘Ik kan dat niet!’? - Wat mag je zeker niet doen en wat kan je wel doen? - Hoe vermijden we dat onze kinderen zeggen ‘Ik kan dat niet!’? - Hoe brengen we onze kinderen er toe om een opdracht toch te volbrengen? - Welke oefeningen zijn er belangrijk en waarom? De lesgever werkt als psychomotorisch systeemtherapeut samen met kinderen en hun systeem (ouders, school, grootouders). Hij is gespecialiseerd in psychomotorische diagnostiek en -therapie bij kinderen met allerhande problemen en is een veel gevraagd spreker en lesgever i.v.m. zijn werkdomein.

2013, ‘Jaar van het Voorlezen'. Aan de slag met kamishibai, interactief voorlezen, vertellen en fundels in het basisonderwijs cursuscode: 1314/BGLOP005

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: jk ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren en beleidsondersteuners) datum: dinsdag 15 oktober 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid info: 2013 is uitgeroepen tot ‘Jaar van het Voorlezen’. Een heel jaar lang wil ‘Stichting Lezen’ zoveel mogelijk mensen - kinderen én volwassenen - laten ervaren hoe waardevol voorlezen is. Niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar ook omdat het goed is voor de ontwikkeling. Voorlezen versterkt de band tussen volwassenen en kinderen en is goed voor de (taal)ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen. En dat is niet alleen het geval bij kleine kinderen: ook wanneer kinderen zelf al kunnen lezen, heeft voorlezen zin. In veel prentenboeken zitten geheimen. Je kan een prentenboek lezen zonder die te ontdekken, maar als je weet waar je op moet letten, zie je plots veel meer in een prentenboek. Helaas zien volwassenen (ook leerkrachten) dikwijls die ‘geheimen’ niet. Prentenboeken die prijzen winnen of goede recensies krijgen, hebben heel vaak een 4


gelaagdheid. Deze gelaagdheid zit zowel in de taal als in de illustraties. Het prentenboek krijgt hierdoor ook extra aantrekkingskracht voor volwassenen. In deze sessie leer je wat het verschil is tussen vertellen en voorlezen. We genieten samen van nieuwe gelauwerde prentenboeken. Je proeft de magie van voorlezen met de kamishibai en we bekijken samen een aantal fundels. We bespreken hoe je deze levende boeken met leerwinst kan inzetten. Jij ervaart zelf of deze werkvormen jouw kinderen (of je school) kunnen betoveren.

Iedereen kan tekenen! NIEUW Basistekenen en muzisch denken in het basisonderwijs cursuscode: 1314/BGLOP006

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: kv ok ol bl (so) datum: donderdag 17 oktober 2013 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: beeld, muvo info: In deze cursus staat begeleiding van je leerlingen naar ‘muzische tekeningen’ met concrete tips en toepassingen voorop. De uitspraak: ‘ik kan dat niet tekenen’ wordt ontleed en vervormt tot ‘dat is gemakkelijk om te tekenen’. Je leert tijdens deze workshop anders te kijken naar je onderwerp dat je wilt tekenen. Je leert schetsen, fantasie omzetten naar werkelijkheid, muzische open opdrachten verzinnen. Ondertussen experimenteer je met tekenmaterialen als houtskool, bister, ecoline, pen,... Je zal plezier in tekenen krijgen en wordt de perfecte inspirator voor je klas. extra: Deelnemers brengen een schort mee en tekeningen van leerlingen uit de eigen klas. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

Er is meer dan potlood en stift Tekenmaterialen voor gevorderden cursuscode: 1314/BGLOP007

NIEUW

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: ok ol bl so data: dinsdag 5 november 2013 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen)

tags: beeld, muvo

info: Inkt is goedkoop materiaal en heeft veel gemakkelijke technische eigenschappen. Daardoor kunnen voorop gestelde doelen vlot bereikt worden. Ontdek zelf dat het niet gevaarlijk is om te werken met inkt. De tips voor organisatie helpen je ‘ongelukjes’ te vermijden en geweldige kunstwerken te maken! Inkt kan je bovendien combineren met plakkaatverf om een ander ervaring op te doen, een ander effect te bekomen. Daarnaast maak je in deze actieve workshop ook kennis met verschillende soorten krijtjes en praktische toepassingen ervan: bordkrijt, softpastel, oliepastel, aquarelwasco. Wist je dat bordkrijt met suiker of melk andere eigenschappen en resultaten geeft? Simpele weetjes zorgen meteen voor nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën die je kan toepassen in je eigen klas en die muzisch, gemakkelijk en zeer haalbaar zijn. extra: Deelnemers brengen een schort mee. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

5


Taalpret: Wie knipt de tenen van de reus? cursuscode: 1314/BGLOP008

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: jk ok ol datum: donderdag 7 november 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: taalbeleid, zorg info: Ben jij op zoek naar leuke ideeën bij een gedichtenbundel die je meteen meekrijgt naar je klas? Hou jij van klank, kleur, ritme en rijm? Hou jij van experimenteren met mooie woorden en ronkende zinnen? Hoe verhoog je de betrokkenheid tijdens het luisteren naar gedichten? Wil jij het foneembewustzijn van je kinderen vergroten? Wissel jij graag uit met collega’s? Leer jij graag dichters en gedichtenbundels kennen? ‘Wie knipt de tenen van de reus?’ is een gedichtenbundel die gegarandeerd voor taalpret zorgt in de klas! Je kan deze ideeën gebruiken voor een poëtisch schooljaar en je krijgt tips voor gedichtendag 2014. extra: In de deelnameprijs is een exemplaar van de dichtbundel ‘Wie knipt de tenen van de reus?’ (winkelwaarde € 18,50) inbegrepen.

Ik zie het anders Omgaan met richtingsmoeilijkheden bij kinderen cursuscode: 1314/BGLOP009

lesgever: Marc Litière

doelgroep: ok ol (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 12 november 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 45 tags: leermoeilijkheden, zorg info: Wat als een kind consequent van tak een kat maakt en de s blijft spiegelen? Of sommen altijd van rechts naar links oplost, in plaats van omgekeerd? Ieder kind maakt al eens een fout. Maar als een kind voortdurend moeilijkheden heeft met richtingen en letters en cijfers blijft spiegelen, is er misschien meer aan de hand. Onder het motto ‘Bekijk het van twee kanten’, gaan we samen aan de slag. Volgende topics komen aan bod: - Wat zijn richtingsmoeilijkheden en welke signalen zijn er? - Hoe komt het dat kinderen spiegelen en letters en cijfers omkeren? - Wat is nog normaal en wanneer is het een probleem? - Wat is het verschil tussen richtingsmoeilijkheden en –problemen? - Welke aanverwante problemen zijn er? - Is dit dan dyslexie en dyscalculie? - Wat kunnen we doen bij richtingsmoeilijkheden? - Dit is niet fout: voorbeelden van anders redeneren. - Welke feedback wordt er gegeven en kan dit anders? - Welke oefeningen kunnen we geven aan kinderen met richtingsmoeilijkheden? - Wat is de link met faalangst, schrijven, lezen, schoolrijpheid?

Ook Sint en Piet kunnen logisch denken cursuscode: 1314/BGLOP010

lesgever: Sandra Loyens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk ok datum: woensdag 13 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: begripsvorming, wiskunde

6


info: Logisch denken doen kleuters als ze kunnen spelen, denken en doen met de woorden: en, niet, of, als … dan, als … en alleen als … . Als we dan ook Sinterklaas en Zwarte Piet laten meedenken is het voor de kleuters al helemaal een spel.Tijdens deze sessie bieden we een heleboel ideeën aan om te spelen en te denken rond het logisch denken op kleuterniveau. Ook staan we stil hoe kleuters op welke leeftijd logisch denken. Indien je direct mee aan de slag wil, krijg je de kans om meteen een logiset te maken die je kan aanbieden aan de kleuters van je klas. extra: Deze nascholing gaat door in een kleuterklas van GVBS De Ham, ingang via Augustijnenstraat 76 Mechelen (straat rechtover Campus De Vest).

Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen (deel 1) cursuscode: 1314/BGLOP011

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: kv jk datum: dinsdag 19 november 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: peuters, taalbeleid, zorg info: Deze cursus is op maat gemaakt van de kleuterleerkrachten, die met 2,5 jarigen werken. De ‘problemen’ die zij ervaren op de werkvloer krijgen voldoende aandacht. Je krijgt concrete voorbeelden uit het veld over taalstimulering en ouderbetrokkenheid. Voorleesboekjes, versjes en liedjes voor 2,5 jarigen worden uitgebreid besproken. Je leert hoe je bij concentratie –en/of kansarme kleuters leesplezier kan ontwikkelen. Kamishibaiverhalen voor de jongste kleuters worden getoond en je krijgt leuke muzische tips bij die verhalen. De meerwaarde van fundels komt aan bod… maar ook te vermijden valkuilen bespreken we. Samen zoeken we naar alternatieven. Meteen is er kans tot een ‘rijke’ uitwisseling tussen leerkrachten.

Juf mag ik overvaren? Schoolrijpheid: overgang van kleuters naar het eerste leerjaar cursuscode: 1314/BGLOP012

lesgever: Marc Litière

doelgroep: ok ol (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: maandag 25 november 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 45 tags: leermoeilijkheden, schoolrijpheid, zorg info: De overgang tussen de kleuterklas en het eerste leerjaar verloopt voor veel kinderen niet vlot. Heb je er al eens bij stil gestaan hoe een grote sprong een kleine stap wordt? De deelnemers aan deze cursus krijgen een antwoord op volgende vragen: - Wat is het grote verschil tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar en hoe komt het dat deze overgang nog steeds zo groot is? - Welke zijn de voorwaarden voor schoolrijpheid en wat moet een kind dan allemaal kennen en kunnen? - Hoe denken kinderen zelf over schoolrijpheid en welke thema’s zijn voor hen belangrijk? - Hoe wordt schoolrijpheid bepaald en gemeten en hoe kan het veel beter? - Wat is een goede schoolrijpheidsproef en hoe moeten wij hiermee omgaan? - Welke mogelijke adviezen zijn er en wanneer is welk advies het beste? - Wat kunnen school en leerkrachten doen om hun kleuters beter te begeleiden naar schoolrijpheid? Wat doen ze beter niet? - Welke oefeningen en activiteiten kunnen we doen en welke oefenblaadjes zijn goed? - Welke alarmsignalen zijn er i.v.m. schoolrijpheid en hoe pakken we problemen aan?

7


Magie in jouw klas… Goochelen met Peter Pocus cursuscode: 1314/BGLOP013

lesgever: Peter Braeckmans (Peter Pocus)

doelgroep: jk ok ol bl datum: dinsdag 26 november 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: techniek, wo info: Het doel van de goochelaar is mensen verbazen. Het is een kunst van alle tijden. Zowel jong als oud wordt er door geboeid. Het leidt geen twijfel dat een leerkracht die bijvoorbeeld op het einde van de week een verbazingwekkende truc uitvoert voor de klas, goed scoort bij de leerlingen. We trachten enkele eenvoudige, maar indrukwekkende trucs aan te leren die je kinderen in de klas zullen ‘betoveren’. Een leerkracht die kan toveren heeft immers extra troeven in handen. Wij zorgen alvast voor het materiaal … dan kan je meteen na deze sessie je ‘kunsten’ tonen in je eigen klas! Goocheltrucs kunnen ook gebruikt worden om leerstof op een boeiende wijze aan te brengen. Wat dacht je om met eenvoudige kaartentrucs rekensommen of splitsen van getallen ontzettend boeiend te maken? Een derde reeks trucs zijn bedoeld om de leerlingen zelf aan te leren. Sommige trucs vergen enig knutselwerk… Techniek in de klas? Het is leuk om een truc in de klas te knutselen, waar je buiten de school ook veel plezier zal aan beleven. Tijdens de turnles doen we aan sport, maar de fijne motoriek kan op een boeiende manier geoefend en bevorderd worden door het aanleren van trucs met rekkertjes, touwen, enz. Goochelen in de klas, het zal de leerlingen zeker aanspreken. Peter Pocus is een gevestigde waarde in ‘Magicland’ met een zeer groot hart voor de lerarenopleiding. Hij is de geknipte persoon om deze sessie in goede banen te leiden. extra: Set met alle goochelmaterialen is inbegrepen en neem je mee naar huis.

Taalpret peuters: Dag boek, dag zon, dag koek cursuscode: 1314/BGLOP014

NIEUW

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: kv jk datum: woensdag 27 november 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 60 tags: taalbeleid, zorg info: ‘Dag boek, dag zon, dag koek’ (Ingrid Godon) is een heerlijk kijkboek voor peuters die weinig of geen (Nederlandse) woordenschat beheersen. Het begint en eindigt met een leuk gedichtje. Verder staan er op de linkerpagina’s een grote illustratie en op de rechterpagina’s kleine plaatjes om zo nieuwe woordjes te leren en zelf aan te wijzen. Peuters leren zo op een leuke manier veel nieuwe woordjes bij. Zelf kun je nog een verhaaltje erbij verzinnen. Succes gegarandeerd! Het is juist de eenvoud die de peuters in dit boek zal aanspreken; korte woordjes en veel herkenbare plaatjes die het kind gedurende de dag ziet. In deze sessie krijg je veel taaltips om met dit boek aan de slag te gaan. Het is ook een schitterend boek om ouders actief te betrekken bij het aanleren van taal. extra: In de deelnameprijs is een exemplaar van het boek ‘Dag boek, dag zon, dag koek’ t.w.v. € 9,95 inbegrepen.

8


Gezag zonder woorden… een vergeten codetaal! cursuscode: 1314/BGLOP015

lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 28 november 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: In deze cursus verkennen we sociale codes, zowel bij mens als dier, aan de hand van beeldmateriaal met als doel communicatie efficiënter te maken door gebruik van subtiele codetaal. We ontdekken het gebruik van unieke lichaamscodes, als uiting van sociale positie (agressief, vriendelijk, leider, onderwerping of negeren). Kinderen van klein tot groot, geven meer informatie met lichaamscodes dan met woorden. Het begrijpen van deze unieke taal, geeft een verhelderende visie op het groepsgebeuren én maakt jouw interactie, als leerkracht, doeltreffender. Tijdens deze vorming ontdekken we vooral de taal van het groepsgebeuren : dominante leiders, agressors, angstige en geïsoleerde kinderen. We zoeken naar het hoe, waarom en nut van deze posities. Als leerkracht ben je deel van een kleine gemeenschap en daarom zullen je boodschappen, die je kan ondersteunen door de juiste codetaal, vlugger en effectiever begrepen worden door je omgeving of je leerlingen. Dit is een aangename, interactieve cursus met veel voorbeelden uit de praktijk.

Donkere prikkels Werken met zintuigen

NIEUW

cursuscode: 1314/BGLOP016

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: ol bl so (eerste graad) datum: dinsdag 3 december 2013 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: beeld, muvo info: Tijdens deze workshop stimuleren we onze zintuigen extra! Je wordt uitgedaagd kleuren te ‘voelen’ en met je handen schilderijen te ‘zien’. Onze ogen worden vervangen door wat we voelen; wat we horen worden beelden en geuren worden opgeslagen in schilderijen. Wat we uitwerken speelt zich zowel af op het twee- als op het driedimensionale vlak. Onze ‘doelen’ worden gelinkt aan kunstenaars als Peter de Cupere, de Belgische geurkunstenaar Koen van Mechelen en andere voelkunstenaars. extra: Deelnemers brengen een schort mee. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

Energizers in de kleuterschool cursuscode: 1314/BGLOP017

NIEUW lesgever: Ines Springael

doelgroep: kv jk ok (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: woensdag 11 december 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: kleuters, klasmanagement, zorg info: Onder ‘energizers’ vallen diverse soorten oefeningen die we kunnen gebruiken om een nieuwe groep te leren kennen, leerlingen te integreren, een nieuwe oefening in te zetten, … Door spelenderwijs groepen te verdelen zorgen we voor een spontane sfeer en leren de leerlingen met álle klasgenoten omgaan. Veel ‘energizers’ hebben ook een groepsvormend karakter. Door samen te werken, door te streven naar een zelfde doel, door te zoeken naar gelijkenissen en verschillen ontdekken de leerlingen elkaars kwaliteiten en kan er wederzijds respect groeien. Afscheidsspelletjes zijn dan weer ideaal om een les of een project af te ronden. 9


Eigenlijk zijn ‘energizers’ meer dan zo maar spelletjes in de klas. Tijdens het spel trainen we vaardigheden. De kinderen nemen beslissingen, leren creatief denken en gaan om met gevoelens, ... Via deze actieve werkvormen kunnen we het gebruik van deze vaardigheden observeren. Vaak kunnen we met de kinderen het verband maken met de realiteit. We kunnen een ‘energizer’ ook gebruiken als instapoefening om een lesmoment op te starten. Alle gebruikte energizers in deze sessie zijn aangepast aan de leeftijd van kleuters. Je kan er dus nadien meteen mee aan de slag in je eigen klas!

Dramatisch spel cursuscode: 1314/BGLOP018

NIEUW lesgever: Wim Collin

doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 15 januari 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: drama, muvo, taal info: Tijdens deze actieve workshop gaan we op een veilige, laagdrempelige manier met verschillende dramatische werkvormen aan de slag. Op die manier geven we muzische opvoeding een echte plek in onze klas. Zo ondervinden de deelnemers meteen dat ‘dramatisch spel’ binnen het bereik van iedereen ligt. Na deze nascholing trek je met een massa aan creatieve ideeën en tips terug naar je eigen klas.

Expressie met plakkaatverf Schilderstechnieken cursuscode: 1314/BGLOP019

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: ol bl so (eerste graad) datum: donderdag 23 januari 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: beeld, muvo info: Plakkaatverf kan gecombineerd worden met kosteloze materialen om structuren te creëren. Deze versterken je kunstwerk en zijn een grote meerwaarde in de expressie van je werk. Tijdens deze praktische workshop herhalen we het mengen van kleuren en krijg je tips voor klasorganisatie en presentatie van ‘kunstwerken’ die de kinderen van jouw klas creëerden. Kunstenaars zoals Van Gogh en Jackson Pollock zijn samen met je gevoelens en fantasie onze inspiratiebronnen. Ook al ben je niet echt creatief, maar je wil de penselen toch boven halen in de klas, dan kan je rekenen op een persoonlijke feedback en de nodige tips. extra: Deelnemers brengen een schort mee, evenals een grote plastic zak/tas om de gemaakte werkjes mee naar huis te nemen. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

Toveren met kleur en textuur NIEUW Schilderen met plakkaatverf in de kleuterklas cursuscode: 1314/BGLOP020

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: kv jk ok datum: vrijdag 24 januari 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen)

tags: beeld, muvo

info: Experimenteren, ervaren en plezier maken zoals de peuters of kleuters in je klas staan centraal in deze workshop. Herontdek hoe leuk het is om met je handen te werken, te voelen en te kliederen. Plakkaatverf door toevoeging van materialen, nieuwe en oude 10


technieken, kleuren en tinten gaan je nieuwe inspiratie geven. Een recept om zelf verf te maken met je kleuters wordt uitgetest. Onze inspiratie: kleur! extra: Deelnemers brengen een schort mee, evenals een grote plastic zak/tas om de gemaakte werkjes mee naar huis te nemen. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

3D: Klei is niet vuil cursuscode: 1314/BGLOP021

NIEUW lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: ol bl so (eerste graad) datum: dinsdag 18 februari 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: beeld, muvo info: Deze workshop biedt nieuwe materialen aan zoals gekleurde klei die droogt aan de lucht, silk-clay, piepschuimklei of foam-clay en witte zelfdrogende klei. Hoe werk je ermee in de klas? Hoe start je er mee om zo goedkoop mogelijk te werken? Hoe bouw je werkstukken op? Hoe bewerk je de klei? Welke technieken kan je toepassen? Hoe werk je jouw werkstuk af? Naast techniek leer je ook hoe je de juiste opdracht geeft opdat je verschillende resultaten bekomt. Deze workshop biedt nieuwe mogelijkheden om te werken met kinderen op een zeer gemakkelijke manier in 3D. Muzisch werken met ‘vorm’ en ‘textuur’ staat in deze cursus centraal. extra: Deelnemers brengen een schort mee. Voorzie ook een grote kartonnen doos of plastic box om de gemaakte creawerken mee naar huis te nemen. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen (vervolg) cursuscode: 1314/BGLOP022

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: kv jk datum: maandag 24 februari 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: taalbeleid, zorg info: In deze sessie verdiepen we ons eerst in het werken met peuters met een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong. We bespreken welke ouderbetrokkenheid belangrijk is voor een goede schoolloopbaan. Je krijgt concrete voorbeelden hoe scholen ouders kunnen inspireren. Nadien worden goede boekjes voor taalzwakke en taalsterke peuters in de kijker gezet, aangevuld met goede websites zodat je nadien altijd het actuele boekenaanbod voor jouw doelgroep kan volgen. Wat is het verschil tussen een verteltas en een voorleeskoffer? Je leert van concrete ervaringen uit het veld en je krijgt de voorleestips uit de koffer van ‘Het Zandkasteel’. extra: Deelnemers aan deze sessie hebben – op 19 november 2013 of vorig academiejaar – deel één van deze cursus gevolgd (bij dezelfde lesgever).

Creatief werken met de kamishibai cursuscode: 1314/BGLOP023

NIEUW lesgever: Wim Collin

doelgroep: ol bl datum: woensdag 12 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: muvo, taalbeleid info: De kamishibai – een van oorsprong klein Japans verteltheatertje - biedt vele kansen om op een geïntegreerde manier met muzische vorming om te gaan. Tijdens deze doe11


sessie proberen we dit medium uit. We staan stil bij de specifieke verteltechniek en bekijken hoe je dit alles een plaats geeft in je klas van de lagere school in combinatie met je leerplandoelen muzische vorming. Want naast verhalen verzinnen en vertellen, nodigt de kamishibai uit tot zingen en muziek maken, tekenen en plakken, dramatiseren en bewegen. Kortom … het wordt een inspirerende sessie met tal van praktijktips.

Wiskunde in de magie cursuscode: 1314/BGLOP024

lesgever: Peter Braeckmans (Peter Pocus)

doelgroep: ol bl so (eerste graad b-stroom) datum: vrijdag 14 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50

tags: techniek, wo

info: Veel goocheltrucs maken gebruik van wiskunde. Je raadt iemands leeftijd, een getal, een gekozen speelkaart, het aantal met dobbelstenen gegooide punten, enz. We leren hoe je de trucs doet, maar onderzoeken ook de wiskunde die er achter zit. Met puzzels, raadsels en leuke vraagstukken zullen we veel plezier beleven en we leren ook hoe je bij sommige gezelschapsspelletjes honderd procent zeker kan zijn dat jij de winnaar bent. Kortom: ‘fun’ met wiskunde dankzij goocheltrucs, raadsels, puzzels, enz. Deelnemers aan deze cursus krijgen ook een setje materialen mee, zodat je meteen aan de slag kan in de eigen klas. Peter Pocus is een gevestigde waarde in ‘Magicland’ met een zeer groot hart voor de lerarenopleiding… Hij is de geknipte persoon om deze sessie in goede banen te leiden. extra: Set met alle goochelmaterialen is inbegrepen en neem je meer naar huis.

Papier maché in een notendopje NIEUW Wat doe je er mee in het kleuteronderwijs? cursuscode: 1314/BGLOP025

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: kv ok datum: dinsdag 25 maart 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen)

tags: beeld, muvo

info: Kleine werkjes maken met kleine kunstenaars… Dat is het uitgangspunt! Meng dat met vlugge en eenvoudige technieken en je hebt de ‘perfecte match’ om met je kleuters aan de slag te gaan! Je probeert vijf verschillende technieken, toepassingen en interpretaties uit met als basis papier-maché. Die ‘inspiratie’ kan dienen om te integreren in je klas tijdens de themaweken rond kerst, Pasen, lente, moeder-of vaderdag. We werken met afvalmaterialen of goedkoop materiaal om alles zo budgetvriendelijk te houden. Wie deelneemt, ‘verplaatst’ zich even naar de ‘kleuterleeftijd’. Dan wordt het genieten van een leerrijke en zeer praktische nascholing! extra: Deelnemers brengen een schort mee, samen met een uitgewassen tetrabrik, een lunchzakje een beetje zand, restjes stof. Voorzie ook een grote kartonnen doos of plastic box om de gemaakte creawerken mee naar huis te nemen. Alle ter plaatse verbruikt creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

12


Ontdek de natuur in klei NIEUW 3D: Klei is niet vuil voor het kleuteronderwijs cursuscode: 1314/BGLOP026

lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts)

doelgroep: kv jk ok datum: donderdag 24 april 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen)

tags: beeld, muvo

info: Gewone natuurklei is het meest geweldige materiaal om mee te werken: het is zeer goedkoop, makkelijk hanteerbaar en simpel af te werken. Toch zijn er heel wat weetjes nodig om met dit product te werken. Het is een natuurproduct dat krimpt, kan barsten en zeer gevoelig is indien je niet de juiste werkmethode toepast. In deze cursus ontdek je hoe eenvoudig het is om met het materiaal om te gaan en leer je de juiste kneepjes. Nadien kan je alles probleemloos doorgeven aan de kinderen van je klas. We maken ook samen creastukjes op niveau van onze eigen kleuterklas. We bouwen met klei en kleven beetje bij beetje. Maar we werken ook vanuit een blokje en nemen klei weg en maken een creatie. Een aantal technieken om een duimpotje te maken of een bol, kunnen je kinderen verder inspireren in open opdrachten. Er is geen enkele handigheid nodig om met klei te werken, iedereen kan het leren! extra: Deelnemers brengen een schort mee. Voorzie ook een grote kartonnen doos of plastic box om de gemaakte creawerken mee naar huis te nemen. Alle creamateriaal is in de prijs inbegrepen.

Iets voor jou? Vervolgopleidingen De lerarenopleidingen van Thomas More Mechelen hebben oog voor je verdere loopbaan. In de banaba opleiding Zorgverbreding & Remediërend leren ontwikkel je een eigentijdse visie op zorg voor alle leerlingen. Je verwerft competenties om deze visie in je dagelijkse onderwijspraktijk waar te maken op klas-, leerling- en schoolniveau. Doorheen dit proces word je gestimuleerd om kritisch constructief naar je onderwijspraktijk te kijken. - Doelgroep: leraars en andere tewerkgestelden in onderwijs - Duur: deeltijdse opleiding gespreid over 2 of 3 academiejaren Lesdagen op zaterdag van 9 tot 13 uur – start mogelijk in september 2013 - Afstudeerrichtingen: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs Meer info?

www.thomasmore.be/banaba-zrl-mechelen

Beschik je over een muzikale achtergrond, pedagogisch-didactisch inzicht en ervaring, goede communicatieve vaardigheden en een positieve stimulerende houding ten aanzien van jonge kinderen (en hun ouders)? Dan is het Postgraduaat muzikale vorming van jonge kinderen (0-4 jaar) misschien iets voor jou? Tijdens deze opleiding – die we organiseren in samenwerking met Klankendaal, Flemish Centre for Music Education vzw in Mechelen, leer je kleuters, peuters, … begeleiden in de muzikale interactie aangepast aan de emotionele, motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve ontwikkelingsfasen van het kind. De opleiding start in oktober 2013 en loopt tot mei 2014 en wordt gespreid over ongeveer 18 lesdagen (praktijkoefeningen en thematische studiedagen). Vooraf moet je een toelatingsproef afleggen. Meer info?

www.thomasmore.be/pg-mv4

13


De leraar als cultuurparticipant Tips & tricks voor een gedichtendag met het hele team cursuscode: 1314/CULPA001

NIEUW

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: ol bl so (so: uitsluitend eerste graad A en B stroom) datum: dinsdag 14 januari 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid info: Heb jij nog nooit meegedaan aan Gedichtendag? Weet jij niet hoe jij creatief kan werken met gedichten? Zoek jij tips en ideeën om van Gedichtendag een muzisch feest te maken? Heb jij veel anderstalige kinderen in je klas en vind jij poëzie een moeilijk onderdeel? We zoeken samen een antwoord op deze vragen. In deze sessie krijg je tips om ook anderstalige kinderen poëtisch te betoveren! De beste ideeën van de laatste jaren worden in deze sessie gebundeld om jou enthousiast te maken. Deze sessie is een herhaling van de cursus van de vorige jaren.

D3D Buiten de lijnen

NIEUW Aan de slag met een interactief bewegingsparcours cursuscode: 1314/CULPA002 lesgever: Anne-Lore Baeckeland en/of Lenneke Rasschaert (Cacao Bleu) doelgroep: ol bl (ook voor leerkrachten lichamelijke opvoeding) datum: woensdag 26 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: crea, drama, muvo info: In het voorjaar wordt de interactieve tentoonstelling ‘D3D Buiten de lijnen’ in Mechelen opgebouwd. Het is een ideaal moment om als leerkracht inspiratie op te doen om met de klas muzisch te bewegen. Ook leerkrachten lichamelijke opvoeding kunnen veel opsteken tijdens deze doe-nascholing om muzische vorming ook een plaats te geven in bewegingsopvoeding. We bezoeken eerst samen de interactieve tentoonstelling. Het parcours bestaat uit 7 kijkkasten waarin je telkens een danser ziet, hoort of voelt die op een bijzondere manier beweegt. Centraal in het parcours wordt de kortfilm ‘Loods 7’ geprojecteerd waarin 11 kinderen in interactie gaan met 2 professionele dansers in een zelfgebouwd decor van papier en karton. Nadien bewegen we samen en leer je van de medewerkers van Cacao Bleu hoe je kan choreograferen of hoe je dansprojecten kan uitbouwen aan de hand van dansimprovisatie met de kinderen van jouw klas. extra: Elke deelnemer krijgt een lesbundel mee met drie volledig uitgeschreven lessen dansimprovisatie en een dvd van de kortfilm 'Loods 7'.D3D werd ontwikkeld in samenwerking met HETPALEIS, Les Ballets C de la B en CC de Werf Aalst, het fonds voor amateurkunsten, Danspunt en OPEK en met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en stad Gent.

Klara4Kids voor kleine dromers cursuscode: 1314/CULPA003

lesgever: Koen Mertens (Thomas More Mechelen) en jOris Casteels

doelgroep: ol data: woensdag 26 februari 2014 en van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: muziek, muvo

14


info: Muziek is een feest! Met Klara4Kids is het dubbel feest. jOris en Koen leiden je door de wondere wereld van Aap tot Zwaan en van Toeters en Belle. Dat is meteen een kennismaking met twee cd's en twee dikke bundels met lesfiches. Luisteren en doen met jOris en Koen, is het motto. Via Klara4Kids (www.klara.be) breng je de kinderen van je klas op speelse wijze in contact met klassieke muziek. De lesgevers gaan dieper in op het werken met de (gratis) lesfiches en geven allerlei tips om klassieke muzikale meesterwerken meteen te implementeren.

Klara4Kids voor stoere ridders en jonkvrouwen cursuscode: 1314/CULPA004

lesgever: Koen Mertens (Thomas More Mechelen) en jOris Casteels

doelgroep: bl datum: woensdag 12 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: muziek, muvo info: Klara4Kids is een project van VRT-muziekzender Klara. Onder het motto ‘Muziek is een feest! Met Klara4Kids is het dubbel feest’ wordt klassieke muziek ontsloten voor kinderen van de lagere school. jOris Casteels en Koen Mertens maakten bij enkele muziekstukken een aantal lesfiches. Ze leiden in deze nascholing leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar door de wondere wereld van Aap tot Zwaan en van Toeters en Bellen. Via Klara4Kids (www.klara.be) breng je de kinderen van je klas op speelse wijze in contact met klassieke muziek. De lesgevers gaan dieper in op het werken met de (gratis) lesfiches en geven allerlei tips om klassieke muzikale meesterwerken meteen te implementeren.

De leraar als inhoudelijk expert Creatieve technologie: werken met muvo en techniek cursuscode: 1314/INHEX001

NIEUW

lesgever: Wim Collin

doelgroep: ol bl datum: donderdag 26 september 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: techniek, wo, muvo info: Techniek in de klas binnenbrengen is een uitdaging voor elke leerkracht van de lagere school. In combinatie met muzische vorming is dit perfect mogelijk. In deze sessie vervullen de deelnemers een aantal uitdagende techno – muzische opdrachten met eenvoudige materialen. Nadien kan je er onmiddellijk mee aan de slag in de klas.

Dansexpressie

NIEUW cursuscode: 1314/INHEX002

lesgever: Juf Noortje

doelgroep: ol datum: woensdag 16 oktober 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: drama, muvo, muziek info: Zet muziek op en veel kinderen beginnen spontaan te bewegen. Ze doen danspassen na van op televisie of ze bedenken er zelf. Bij dansexpressie kan iedereen meedoen. Er wordt geen beroep gedaan op een specifieke aanleg. Iedereen kan er zijn eigen natuurlijke drang tot bewegen in kwijt. 15


In deze sessie zoeken we naar eigen dansbewegingen en laten we ons inspireren door voorwerpen, verhalen, muziek, … . In kleine groepen maken we dan een eigen choreografie. Zo zal je zien dat je ook met je eigen klas snel korte dansjes kan maken, zonder dat je als leerkracht een danser hoeft te zijn.

Spiekpietjes

NIEUW cursuscode: 1314/INHEX003

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: jk ok ol datum: woensdag 16 oktober 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 80 tags: Nederlands, taalbeleid info: Vragen jouw kinderen zich ook wel eens af hoe Sinterklaas nu weet welke kinderen er lief zijn, en welke stout? De Spiekpietjes geven je daar een haarfijn antwoord op! De piepkleine Pietjes zijn namelijk zo’n beetje de spionnen van Sinterklaas. ‘De Spiekpietjes’ is een heerlijk en grappig prentenboek, waarbij je op iedere pagina op zoek gaat naar de Spiekpietjes. Het verhaal is helemaal bij de tijd, met mobiele telefoons en al. Het leukste van het boek is nog wel dat je zelf een ‘echt’ Spiekpietje meekrijgt. De ‘Spiekpiet’ pop is even groot als het boek en zorgt voor extra interactie, niet alleen tijdens het voorlezen. Het boek heeft een groot formaat dat zich uitstekend leent voor klassikaal gebruik. Grappige en kleurrijke illustraties zorgen voor een heerlijk knusse winterse sfeer. Ook individueel kunnen kinderen in het boek op zoek naar Spiekpietjes die hier en daar verstopt zijn in de illustraties. In deze sessie krijg je tips om ‘De Spiekpietjes’ op een kindvriendelijke manier te gebruiken in je klas. extra: In de deelnameprijs is een exemplaar van het prentenboek ‘De Spiekpietjes’, een kalender en een Spietpiekpop (winkelwaarde € 29,95) inbegrepen.

Met een goed boek in de computerhoek? NIEUW Aan de slag met prentenboeken en nieuwe media. cursuscode: 1314/INHEX004

lesgever: Kim Op de beeck (Thomas More Mechelen)

doelgroep: jk ok ol (ook leerkrachten eerste leerjaar) datum: woensdag 23 oktober 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, mediawijsheid, taalbeleid info: In deze hands-on sessie bekijken we hoe ‘nieuwe media’ op een eenvoudige manier kunnen worden ingezet door leerkrachten en kleuters tijdens het voorlezen/vertellen en verwerken van prentenboeken. Met behulp van o.a. webcams, digitale camera’s, gratis software en apps ga je tijdens de workshop aan de slag om je favoriete prentenboek al lezend of vertellend te virtualiseren of zelf te creëren en digitaal te verwerken. Je steekt zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen. extra: Deze sessie is voor leerkrachten vier- en vijfjarigen (tweede/derde kleuterklas). Ook collega’s uit het eerste leerjaar zijn welkom. Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen.

Yoga voor kleuters cursuscode: 1314/INHEX005

lesgever: Chantal Bols (Wannadance)

doelgroep: kv jk ok (ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en lich. opvoeding) datum: woensdag 23 oktober 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, muvo 16


info: Ook kleuters moeten steeds maar meer presteren en ervaren al op jonge leeftijd stress. Als we hen geen hulpmiddelen aanreiken om met onze drukke en veeleisende maatschappij om te gaan, bestaat de kans dat ze zichzelf en het lichaamsgevoel verliezen. Met eenvoudige, speelse en korte yogamomenten kunnen ook kleuters tot rust komen in onze klas en brengen we hen weer in voeling met hun eigen lichaam. Met de geleerde technieken voelen ze zich zekerder in hun kunnen en manier van aanwezig zijn. We bekijken hoe we speelse yogamomenten kunnen inbouwen in onze dagelijkse klaspraktijk. Er is geen voorkennis of ervaring vereist om deze cursus te volgen. Bereidheid tot zelfreflectie en (her-) ontdekken van je lichaam is een voorwaarde tot deelname.

(S)Interactieve verteltafels cursuscode: 1314/INHEX006

NIEUW lesgever: Kirsten Marit & Kim Op de beeck (Thomas More Mechelen)

doelgroep: jk ok ob data: woensdag 6 november 2013 en woensdag 13 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 90 tags: ict, mediawijsheid, taalbeleid info: Hoe breng ik (Sinterklaas-)verhalen tot leven in mijn klas? Hoe stimuleer ik dramatisch spel? Hoe werk ik op een speelse manier aan spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid? Hoe ga ik met mijn klas mediawijs en muzisch aan de slag? … Hoe sla ik al deze vliegen in een klap? In de workshops beantwoorden we bovenstaande vragen met illustraties uit het projectwerk van de studenten kleuteronderwijs Thomas More Mechelen. We helpen je eveneens graag beeldend en multimediaal op weg bij het ontwerp en de realisatie van je eigen (s)interactieve verteltafels en die van de kinderen in je klas. extra: Deze nascholing richt zich naar kleuterleiders, actief bij vier- en vijfjarigen en leerkrachten van het eerste leerjaar. Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen.

Ballonplooien voor beginners cursuscode: 1314/INHEX007

lesgever: Marleen Feyaerts

doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 20 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: klasmanagement, muvo info: Je ziet overal handige ballonplooiers aan het werk die in een wip een diertje toveren voor de kinderen. Ook in jouw klas kan die vaardigheid van pas komen. En ballonplooien is echt niet zo moeilijk als het er uit ziet! Een klein beetje handig zijn, een pomp en wat lange ballonnen en je kan aan de slag. Met enkele bewegingen draai en plooi je de lange ballon tot een konijn, een zwaan, een hond, giraf of een ander beest. Heb je nog vlug een verrassing nodig voor een kind? Geen probleem. Je leert in deze workshop dat je snel iets kan maken. Heb je gekke hoofddeksels of kronen nodig, dan kan je de aangeleerde technieken gebruiken en met je eigen fantasie een eigen creatie maken. Je krijgt bovendien een handige syllabus en een set materialen mee naar huis om alles nog eens te oefenen. extra: Materialenset inbegrepen.

17


Joepie drama!

NIEUW cursuscode: 1314/INHEX008

lesgever: Juf Noortje

doelgroep: ol bl datum: vrijdag 22 november 2013 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: In deze sessie gaan we aan het werk met de leerplannen, waarin ‘drama’ aan bod komt (muvo, drama, taal, …) Wat staat er allemaal in? Hoe kan je dit in de klas aan bod laten komen op de korte tijd die je hebt? We bekijken het eerst kort theoretisch en gaan dan zelf aan de slag. Via korte en iets langere oefeningen rond inleving, spelplezier, expressie, … zien we wat voor welke klas / leeftijd mogelijk is. Zo komen we tot een mogelijke, flexibele invulling en uitwerking van het leerplan.

Bewegings- en ontspanningstussendoortjes cursuscode: 1314/INHEX009

lesgever: Chantal Bols (Wannadance)

doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 27 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, muvo info: Kinderen moeten zich steeds meer concentreren en worden overladen met prikkels. De tussendoortjes reiken hen hulpmiddelen aan om zich te focussen in de hoeveelheid aan informatie. Ze zijn erop gericht om via korte spelmomenten de aandacht van de kinderen te trekken of om hen tot rust te brengen. De tussendoortjes kunnen gebruikt worden in de klaspraktijk, maar evenzeer in de kinderopvang. Vanuit haar ervaring in het onderwijs, haar kennis en ervaring als yoga/dansdocente en eutoniepedagoog, werkte de lesgever deze praktijkgerichte vorming uit voor leerkrachten van het basisonderwijs.

Kidshiphop cursuscode: 1314/INHEX010

lesgever: Chantal Bols (Wannadance)

doelgroep: ol bl (ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding) data: woensdag 4 december 2013 en van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, muvo info: In een praktijkgerichte sessie onderga je zelf hoe een les kidshiphop opgebouwd wordt. Kant en klare danscombinaties die je direct kan uitproberen staan op het programma. Voor elke graad van de lagere school is oefenstof voorzien. De lesgever werkt als zelfstandige dans-en yogadocente dagelijks met kinderen en geeft je vanuit haar ervaring voldoende tips mee om alles met jouw doelgroep haalbaar te maken. Na afloop ontvang je alle dansbeschrijvingen.

Taalpret: Als de bomen straks gaan rijden cursuscode: 1314/INHEX011

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: ok ol bl datum: dinsdag 10 december 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid 18


info: Ben je op zoek naar leuke ideeën bij een gedichtenbundel die je na afloop van de sessie meekrijgt naar je klas? Hou jij van poëzie en wil jij je nog meer verdiepen in mooie poëzie? Hou je van experimenteren met mooie woorden en ronkende zinnen? Dan vinden we in deze cursus zeker een antwoord. We ontdekken de rijkdom in de gedichtenbundel ‘Als de bomen straks gaan rijden’ en bekijken hoe we er mee aan de slag gaan in onze klas. Tijdens de namiddagsessie bespreken we ook het thema van Gedichtendag en krijg je tips om met je school er een taalfeest van te maken! extra: In de deelnameprijs is een exemplaar van de gedichtenbundel ‘Als de bomen straks gaan rijden’ (doelgroep 5 tot 12 jarigen) t.w.v. € 17,50 inbegrepen.

Zingen mag nog altijd! cursuscode: 1314/INHEX012

lesgever: Koen Mertens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: bl datum: woensdag 22 januari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: Zingen mag nog altijd … ook als de kinderen ouder worden! Zingen wordt ondergewaardeerd, maar het kan perfect een goede plek krijgen in de klassen van de bovenbouw van de lagere school. Helaas dreigt ‘zingen’ te verdwijnen in het grote geheel van muzische vorming en kunst- en cultuureducatie. Zingen voor 't plezier, met didactische ondersteuning en leuk materiaal staat in deze nascholing centraal. Zingen moet kunnen met de bundels van Attakatamoeva en zijsprongen naar ander nieuw en bekend materiaal.

Activerende spreekwerkvormen voor in de klas cursuscode: 1314/INHEX013

NIEUW

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: ol bl so (uitsluitend eerste graad A- en B-stroom) datum: dinsdag 28 januari 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid info: Van leerlingen wordt verwacht dat zij een aantal eindtermen met betrekking tot spreken onder de knie hebben op het einde van de lagere school. In de praktijk merken veel scholen dat nog een heleboel leerlingen in het zesde leerjaar onvoldoende spreekvaardig zijn. In de lagere school is het belangrijk dat je als leerkracht leerlingen feedback geeft op hun spreken. Recasting, prompting en non-verbale feedback zijn drie belangrijke feedbacktechnieken om kinderen hun spreekvaardigheden te ontwikkelen. We bespreken en oefenen deze technieken in. Tegelijkertijd heeft elke leerkracht een batterij aan spreekwerkvormen nodig om (grote) klassen voldoende spreekkansen te geven. In deze sessie herhalen we kort enkele didactische werkvormen zoals speeddating, binnenen buitenkring en kleine kring maar voegen er een heleboel activerende spreekwerkvormen aan toe. De werkvormen worden op verschillende niveaus van het lager onderwijs bekeken (eerste, tweede en derde graad) met een brug naar de eerste graad van het secundair onderwijs.

19


Tellen is plezant cursuscode: 1314/INHEX014

lesgever: Sandra Loyens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk datum: woensdag 29 januari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: begripsvorming, wiskunde, zorg info: Kleuters tellen graag. Om dit op een leuke manier te verwerken in de kleuterklas sorteren en verpakken we allerlei stenen en verkopen deze in de winkel van de klas. Door een winkelspel te spelen, zetten we de kleuters op een speelse manier aan het tellen. extra: Deze sessie richt zich op leerkrachten werkzaam bij drie- en vierjarige kleuters.

Welke taal spreekt God? cursuscode: 1314/INHEX015

NIEUW lesgever: Jo Van Schoors (Thomas More Mechelen)

doelgroep: ol bl data: dinsdag 11 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: godsdienst, theologie, zingeving info: Theologische gesprekken vormen een belangrijk en creatief proces van (religieuze) zingeving voor kinderen in de lagere school. Tijdens deze nascholing nemen we diverse godsbeelden op de korrel en gaan we na hoe deze bevrijdend of verlammend kunnen werken. Je leert er wat ‘theologiseren met kinderen’ concreet inhoudt en hoe je zo’n gesprek best aanpakt in je klas. Je krijgt als zoekende leraar inzicht in de valstrikken en beperkingen van het theologiseren en je wordt uitgedaagd tot bescheidenheid in het spreken over God. De communicatie rond godsbeelden en theologiseren (met de deelnemers van deze nascholing en met de kinderen in je klas) kan bovendien bijdragen tot een inzichtelijke en/of spirituele verrijking.

Grimeren van kindersnoetjes voor beginners cursuscode: 1314/INHEX016

lesgever: Marleen Feyaerts

doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 12 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: drama, muvo info: Elke leerkracht grimeert… zomaar ‘voor de fun’ in de klas, voor een grootoudersfeest, voor een optreden. Maar hoe ga je hiervoor te werk? We werken met materialen op waterbasis zodat met een gewone bodymelk het schminkwerk vrij snel te verwijderen is. Je schrijft best in met een collega van de eigen school voor deze sessie, zodat je de technieken kan uitproberen op elkaar. Elke leerkracht moet wel zelf apart inschrijven. Om organisatorische redenen is het niet meer toegelaten om kinderen/jongeren mee te brengen als study-buddy (in tegenstelling tot de organisatie van dezelfde cursus de voorbije jaren). Alleen personen die tot de doelgroep van deze cursus behoren worden toegelaten. Iedereen die zich inschrijft op deze cursus, is bereid om zich door een collega cursist te laten grimeren. extra: In de deelnameprijs is een materialenset inbegrepen. Elke deelnemer brengt een rol keukenpapier, afschminkwatten of natte doekjes, washandje, handdoek, zeep en een flesje bodymelk mee.

20


Spreekbeurten: gelijke of ongelijke onderwijskansen cursuscode: 1314/INHEX017

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: ol bl so (uitsluitend eerste graad A en B stroom) datum: maandag 17 februari 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid info: De spreekvaardigheid van alle leerlingen oefenen is een uitdaging voor elke school. Een spreekbeurt is vaak een monoloog die kinderen memoriseren en met (veel of weinig) stress voor de klas brengen. Een leerling uit een taal- en/of kansarme thuissituatie beschikt niet altijd over voldoende ondersteuning om de spreekbeurt kwalitatief te brengen. De evaluatie van een spreekbeurt is vaak eng en met onduidelijke criteria. We gaan heel concreet aan de slag met de volgende vragen: Welke spreekoefeningen zijn functioneel en motiverend als voorbereiding op een spreekbeurt? Welke kinderen geven een schitterende spreekbeurt en welke kinderen gaan af als een gieter (en wat leer ik dan als leerkracht)? Op welke wijze kan je leerlingen ondersteunen voor, tijdens en na de spreektaak? Welke spreekbeurten brengen kinderen iets bij, wanneer is het verspilde tijd? Je gaat naar huis met een frisse kijk op spreekbeurten en met een heleboel ideeën om het spreekplezier te verhogen. Je krijgt voorbeelden te zien van kinderen die elkaar evalueren en welk effect dit heeft op hun leren.

Familie Muis op bezoek bij peuters cursuscode: 1314/INHEX018

lesgever: Sandra Loyens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk datum: woensdag 19 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: begripsvorming, peuters info: Op een dag horen de peuters een luid gepiep in de klas. Als ze op zoek gaan vanwaar het gepiep komt, ontdekken ze een dikke muis. Deze muis zit vol verrassingen… Tijdens deze sessie krijg je de kans om dit te ervaren en te ontdekken. Muis krijgt vele baby-muisjes. Muisjes mét streepjes en muisjes zonder streepjes, muisjes met één streep maar ook muisjes met vele strepen. Rode muisjes maar ook blauwe en gele. Muisjes …. overal!!! Je zal merken dat je met een mand vol muizen in alle hoeken van de klas wel iets kan beleven. Daarom ook dat we deze sessie organiseren in een echte kleuterklas, zodat je meteen een realistische kijk krijgt. De muizen zullen ons laten zien dat je materiaal wiskundig kan integreren in alle hoeken van de klas en dat we ondertussen probleemoplossend aan het denken zijn. Zowel getalbegrip, metend rekenen, meten als logisch denken komen tijdens deze sessie ruimschoots aanbod en dit telkens op peuterniveau. extra: Deze nascholing gaat door in een kleuterklas van GVBS De Ham, ingang via Augustijnenstraat 76 Mechelen (straat rechtover Campus De Vest).

Yoga voor kinderen cursuscode: 1314/INHEX019

lesgever: Chantal Bols (Wannadance)

doelgroep: ol bl (ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding) datum: woensdag 12 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, muvo info: Kinderen moeten steeds maar meer presteren en ervaren al op steeds jongere leeftijd stress. Als we hen geen hulpmiddelen aanreiken om met onze drukke en 21


veeleisende maatschappij om te gaan, bestaat de kans dat een kind zichzelf en zijn lichaamsgevoel verliest. Met eenvoudige, speelse en korte yogamomenten kunnen kinderen tot rust komen en brengen we hen weer in voeling met hun eigen lichaam. Met de geleerde technieken komen de kinderen beter of opnieuw in voeling met hun lichaam. Hierdoor kunnen ze zichzelf tot rust brengen, zichzelf focussen en zich zekerder voelen in hun kunnen en manier van aanwezig zijn. Dit kan toegepast worden in de klaspraktijk en is bovenal bruikbaar op eender welk moment. Er is geen voorkennis of ervaring vereist om deze cursus te volgen. Bereidheid tot zelfreflectie en (her-ontdekken) van je lichaam is een voorwaarde tot deelname. Lesgeefster Chantal Bols, gaf vijf jaar les in het basisonderwijs als klasleerkracht en runt sinds 2006 een eigen dans- en yoga studio ‘Wannadance!?’. Sinds februari 2012 verzorgt ze als eutoniepedagoog individuele begeleiding en cursussen.

Interactieve vertelboeken en woordenvelden in de kleuterklas cursuscode: 1314/INHEX020

lesgever: Kirsten Marit & Tessa Schellens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: jk ok data: woensdag 12 maart 2014 en woensdag 19 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 90 tags: ict, innovatief, mediawijsheid, taalbeleid info: PowerPoint (onderdeel van Microsoft Office) biedt heel wat mogelijkheden om interactief materiaal aan te maken dat een verrijking is voor het aanbod in de kleuterklas. Tijdens deze navorming werken we aan het ontwerpen van vertelboeken en woordenvelden. Het is de bedoeling dat kleuters achteraf zelfstandig een verhaal of woordenveld beluisteren en interactief gaan bladeren via het schermaanbod in het digitale leermateriaal. We vertrekken in de eerste sessie vanuit een prentenboek naar keuze dat we stap voor stap bewerken tot een interactief vertelboek. Aandachtspunten bij de uitwerking zijn: toevoegen van tekst en geluiden, toevoegen van verschillend beeldmateriaal, toevoegen van beweging en interactiviteit. Meteen leer je ook enkele PowerPoint-knepen. Een echte voorkennis van dit programma is echt niet vereist als je aan deze nascholing wil deelnemen. Tijdens de tweede sessie werken we een 'woordenveld' interactief uit. We vertrekken vanuit een zelfgekozen thema en brainstormen over mogelijke associaties. Deze onderwerpen geven we dan weer in woord, geluid en beeldtaal om ze dan te bewerken tot een interactief woordenveld. extra: Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen.

Twee in één: Samen de hoogte in / Gebruik je doebord cursuscode: 1314/INHEX021

NIEUW lesgever: Liesbeth Baeten & Ann Verbunt

doelgroep: jk ok (ook voor directies en zorgcoördinatoren) datum: woensdag 12 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: klasmanagement, techniek, zelfstandig werken info: Deze sessie bestaat uit twee delen, met een korte pauze tussenin: * Samen de hoogte in! Samenwerken rond techniek in de kleuterklas Aan de hand van een thema ‘Waar wonen de sterren?’ worden de mogelijkheden van de combinatie van samenwerken en werken rond het domein techniek verkend. Je wandelt buiten met een schat aan nieuwe ideeën die direct bruikbaar zijn in de klas. 22


De deelnemers doen ervaringen op rond samenwerken en techniek in de derde kleuterklas: activiteiten uitproberen en experimenteren met uiteenlopende materialen. De CLIM-rollen worden voorgesteld, toegelicht en gebruikt. * Zelfsturing van kleuters: werken met het ‘doebord’ in de kleuterschool Stimuleer het zelfstandig werken en het samenwerken in je klas door met het doebord aan de slag te gaan. Het doebord helpt je om de werking van je klas te organiseren en om doelgericht te werken met kleuters. Het doebord geeft je de kans om elke kleuter in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en helpt je differentiëren en remediëren. Tijdens de sessie krijg je getuigenissen ‘uit de kleuterklas gegrepen’. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Uitgeverij Pelckmans.

Een vat vol bewegings- en dramaspelletjes cursuscode: 1314/INHEX022

lesgever: Han Lefever (Spoor 6)

doelgroep: ol bl datum: woensdag 19 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: drama, muvo info: We dompelen ons onder in een vat vol bewegings- en dramaspelletjes die je (in de klas) kan gebruiken als tussendoortje of als workshop. Tijdens het eerste deel spelen we een waaier van korte laagdrempelige theaterspelletjes waarbij spelplezier en samenspel het belangrijkste zijn. Je hoeft zelf geen acteur te zijn om de kinderen van deze dramaspelletjes te laten genieten. Na de pauze gaan we iets langere bewegings- en dramaoefeningen bekijken en … ‘spelen’. We verwerven inzicht in het spel, samenspelen, accepteren, het verhaal afronden, … Deze oefeningen kunnen in de klas een aanzet zijn om de kinderen zelf korte toneeltjes rond een thema te laten maken.

Zingen mag zeker! cursuscode: 1314/INHEX023

lesgever: Koen Mertens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: ol datum: woensdag 19 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: Zingen mag zeker! Zingen wordt ondergewaardeerd en dreigt te verdwijnen in het grote geheel van muzische vorming en kunst- en cultuureducatie. Zingen voor 't plezier, met didactische ondersteuning en leuk materiaal komt in deze cursus uitgebreid aan bod. Zingen moet kunnen met de bundels van Attakatamoeva en zijsprongen naar ander nieuw en bekend materiaal. Zingen moet kunnen, altijd en overal!

Eco Percussie - lager onderwijs

NIEUW Werken met eenvoudige ritmestructuren in de lagere school cursuscode: 1314/INHEX024 lesgever: Jan Van Dijck doelgroep: ol bl datum: donderdag 20 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: muvo, muziek

23


info: In deze workshop werken we met allerlei afvalmateriaal, zoals lege plastic flesjes, lege blikken en brikken, maar ook met emmers, bezemstelen, basketballen en vuilnisbakken. We gaan op zoek naar de verschillende geluiden die we hiermee kunnen maken. Gaandeweg bouwen we een ‘muziekstuk’ op, wat tot zeer verrassende resultaten kan leiden. We zorgen er voor dat de ritme structuren eenvoudig over te nemen zijn door de leerkracht op materiaal dat overal beschikbaar is. Met deze activiteit kunnen we nadien ‘milieuzorg op school’ op een artistieke en muzische wijze ondersteunen. Meteen kan jij zelf ritmestructuren organiseren en uitvoeren als leuke energizer in jouw klas. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijdsgroepen van de lagere school.

Eco Percussie - kleuter

NIEUW Werken met eenvoudige ritmestructuren in de kleuterschool cursuscode: 1314/INHEX025 lesgever: Jan Van Dijck doelgroep: kv jk ok datum: donderdag 20 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: muvo, muziek info: In deze workshop werken we met allerlei afvalmateriaal, zoals lege plastic flesjes, lege blikken en brikken, maar ook met emmers, bezemstelen, basketballen en vuilnisbakken. We gaan op zoek naar de verschillende geluiden die we hiermee kunnen maken. Gaandeweg bouwen we een ‘muziekstuk’ op, wat tot zeer verrassende resultaten kan leiden. We zorgen er voor dat de ritmestructuren eenvoudig over te nemen zijn door de leerkracht op materiaal dat overal beschikbaar is. Met deze activiteit kunnen we nadien ‘milieuzorg op school’ op een artistieke en muzische wijze ondersteunen. Meteen kan jij zelf ritmestructuren organiseren en uitvoeren als leuke energizer in jouw klas. Deze activiteit is geschikt voor kleuters vanaf vier jaar.

Zingen nu ook in het Nederlands cursuscode: 1314/INHEX026

NIEUW lesgever: Juf Noortje

doelgroep: bl datum: woensdag 23 april 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: Leerkrachten zijn steeds op zoek naar leuke liederen. Na verschillende workshops met liederen in allerlei talen, nu op aanvraag van veel leerkrachten enkel Nederlandstalige liederen. We gaan aan de slag met een tiental liederen. Je leert de liederen en krijgt ze ook mee op cd. Bij elk lied kijken we ook even kort wat je er nog mee zou kunnen doen. Dit kan een muzikale verwerking zijn, een beeldende verwerking, een verwerking bij taal. Kortom, na deze nascholing ga je zelf muzisch aan de slag in je eigen klas.

Levendige verhalen en liedjes met beweging cursuscode: 1314/INHEX027

lesgever: Han Lefever (Spoor 6)

doelgroep: kv jk ok data: woensdag 7 mei 2014 en van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, drama, muvo info: Smuk je verhaal of liedje op met zelfgemaakte klanken of bewegingen. Zing of speel een liedje en zet de hele klas in beweging. Tijdens deel 1 van de workshop krijg je een aanbod van interactieve verhalen en liedjes uit diverse kindertheatervoorstellingen van 24


Theater Spoor 6. Bij deze workshop ontvang je een cd met tekstbrochure met een tiental interactieve bewegingsliedjes. Tijdens deel 2 is het aan jullie om in groepjes met verhalen, boekjes, instrumenten en al wat geluid kan maken aan de slag te gaan. De nieuwe ideeën die je opdoet, kan je gebruiken als bewegingstussendoortje of als aanzet voor een schoolfeest. Muziekkennis is zeker niet vereist. extra: Inclusief cd en tekstbrochure.

Zingen nu ook in het Nederlands cursuscode: 1314/INHEX028

NIEUW lesgever: Juf Noortje

doelgroep: ol datum: woensdag 14 mei 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40

tags: muvo, muziek

info: Leerkrachten zijn steeds op zoek naar leuke liederen. Na verschillende workshops met liederen in allerlei talen, nu op aanvraag van veel leerkrachten enkel Nederlandstalige liederen. We gaan aan de slag met een tiental liederen. Je leert de liederen en krijgt ze ook mee op cd. Bij elk lied kijken we ook even kort wat je er nog mee zou kunnen doen. Dit kan een muzikale verwerking zijn, een beeldende verwerking, een verwerking bij taal. extra: Deze sessie is geschikt voor leerkrachten van het eerste, tweede en derde leerjaar.

De leraar als innovator en onderzoeker 2013, ‘Jaar van het Lezen'. Een goed leesbeleid met praktijkvoorbeelden cursuscode: 1314/INOND001

lesgever: Daniëlle Daniëls

NIEUW

doelgroep: ol bl so (eerste graad) (ook voor zorgcoördinatoren, directies) datum: dinsdag 1 oktober 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid, zorg info: Minister Pascal Smet heeft 2013 uitgeroepen tot ‘Jaar van het Lezen’. Lezen is immers van wezenlijk belang om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse informatiemaatschappij. Wie de basisschool verlaat, wordt verondersteld vlot te kunnen lezen. Kansarme en anderstalige kinderen zijn kwetsbaar om onvoldoende geletterd de basisschool te verlaten. Het bestrijden van onderwijsachterstand kan hand in hand gaan met leesbevorderende activiteiten. In deze sessie bespreken we goede praktijkvoorbeelden uit het onderwijsveld. Als jurylid van de ‘Beste Boekenjuf’ leest de lesgever in de dossiers prachtige praktijkvoorbeelden maar ziet ze ook nog veel kansen liggen en wil ze deze delen met de deelnemers aan deze cursus en uitdiepen. We bespreken uitgebreid de acht succesfactoren van een goed leesbeleid en je krijgt inspirerende tips, foto’s en verhalen om aan de slag te gaan. Je kan een veranderingsproces alleen maar aansturen als er op beleidsniveau een visie is rond goed leesonderwijs. Daarom zijn directies en beleidsondersteuners ook van harte welkom op deze cursus.

25


Kansen om breder en anders te evalueren NIEUW cursuscode: 1314/INOND002

lesgever: Jurn Van den Meerssche (VLAJO)

doelgroep: ol bl (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 15 oktober 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, evalueren, talenten info: Tijdens deze workshop verkennen we verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren. Heel wat vaardigheden en attitudes kunnen we niet beoordelen met punten. Toch behoort het tot één van onze taken om deze bij kinderen te ontwikkelen en de ontwikkeling ervan verder op te volgen. We gaan praktisch aan de slag, passen enkele actieve werkvormen toe en verkennen mogelijkheden die zich aanbieden om breder te evalueren. De leergebiedoverschrijdende eindtermen (vooral leren leren en sociale vaardigheden) staan hierbij centraal. Verschillende evaluatievormen worden ook verkend om leerlingen actief te betrekken bij de evaluatie en er vooral wat uit te kunnen leren. extra: Na de workshop ontvang je een login (toegang tot de website) waarop allerlei ondersteunend materiaal te vinden is.

Mind Wellness: uw hoofd in topconditie cursuscode: 1314/INOND003

NIEUW lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 17 oktober 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: Alert blijven vraagt heel wat inzet, waakzaamheid en energie. Hoe kunnen we ons denken, ook na een zware dagtaak, nog steeds alert houden? Wat heeft ons denkapparaat nodig om efficiënt en genietbaar te blijven? Tijdens deze training gaan we vooral oefenen met een aantal technieken om ons denken in topconditie te houden, om ruimte te creëren in ons ‘drukke hoofd’, om te blijven investeren in een ‘goed gevoel’. Zo is er een slaap-hygiëne, herladen tijdens korte momenten (30 seconden) van alfa-golven, analytisch denken (woorddenken) afwisselen met beelddenken (synthese)denken, korte ademtechnieken om stress-denken te ontkoppelen, korte meditatietechnieken die zorgen voor een relativerend en inspirerend totaaloverzicht van ons drukke bestaan... De deelnemers krijgen een verfrissend inzicht in het ruime aanbod van mind-technieken en oefenen met technieken uit de relaxatietherapie en yogawetenschap. Vooral willen we mensen motiveren om aan de slag te gaan en effectief te oefenen met een van de vele mogelijkheden.

Zindelijkheid: stress of een natuurlijk proces? cursuscode: 1314/INOND004

lesgever: Daniëlle Daniëls

doelgroep: kv jk ok (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: maandag 21 oktober 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: peuter, kleuter, zorg info: Veel kleuterscholen in Vlaanderen hebben een zindelijkheidstas samengesteld om ouders aan te moedigen meer tijd te besteden aan 'potjestraining' met hun peuters. De jongste jaren krijgen kleuterjuffen meer en meer kinderen in de klas die niet zonder pamper kunnen. Is dit voor jou ook herkenbaar? Ben jij gefrustreerd door alle natte en vuile broeken? Samen met je collega’s gaan we dit probleem bespreken en aanpakken. 26


Tijdens deze cursus bespreken we eerst hoe je peuters best begeleidt bij het zindelijk worden. Wanneer kun je ermee beginnen? Wat doe je met ouders die weinig betrokken zijn bij het zindelijk maken van hun kind? Je maakt kennis met de taal-speel-tas voor anderstalige ouders en je leert de oorspronkelijke verteltas kennen. Nadien bespreken we boekjes voor in de zindelijkheidstas en krijg je een leuke zindelijkheidstas van een kleuterschool te zien. Heb jij een zindelijkheidstas en wil jij graag feedback om je tas te optimaliseren dan helpt de lesgever je maatgericht! Vergeet je tas dan niet mee te brengen naar de cursus. Jouw vragen en problemen krijgen zeker een plaats in deze sessie.

Actieve en coöperatieve werkvormen zetten jouw leerlingen ondernemend aan de slag cursuscode: 1314/INOND005

NIEUW

lesgever: Jurn Van den Meerssche (VLAJO)

doelgroep: ol bl datum: dinsdag 11 februari 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, talenten info: Zoek je ook een antwoord op één van de volgende vragen: Hoe haal ik meer rendement uit mijn instructies? Welke soorten werkvormen zijn er en binnen welke lessen kan ik ze gebruiken? Hoe pas ik deze werkvormen op een haalbare manier toe? Hoe kan ik mijn groepen samenstellen? Hoe leer ik mijn kinderen beter samenwerken? Hoe dragen deze werkvormen bij tot een aangenaam klasklimaat? Hoe en wat kan ik evalueren door coöperatieve werkvormen in te zetten? … Dan proberen we je in deze actieve workshop een antwoord te bieden. Al doende leer je verschillende werkvormen kennen. We bootsen lessituaties na waarin je zelf actief en coöperatief aan de slag gaat. Telkens staan we stil bij de organisatie van de werkvormen en zoeken we naar verschillende toepassingsmogelijkheden en voorbeelden (concrete lesonderwerpen, coöperatieve werkvormen binnen andere organisatievormen zoals hoekenwerk /contractwerk, …). We hopen je alvast te inspireren en je op weg te helpen om jouw leerlingen op een actieve en coöperatieve manier aan het werk te zetten. extra: Na de workshop ontvang je een login (toegang tot de website) waarop allerlei ondersteunend materiaal te vinden is.

1001 manieren om muzisch te werken met boeken cursuscode: 1314/INOND006

NIEUW

lesgever: Wim Collin

doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 19 februari 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: muvo, taalbeleid info: Welke schat aan muzische kansen zit er in prentenboeken, verhalen, sprookjes, tijdschriften, gedichtenbundels, strips en kranten om muzisch mee te werken? We nemen het allemaal onder de loep en koppelen er in deze doe- sessie alle muzische domeinen aan en integreren ze in onze klaspraktijk.

27


Aan de slag met je digitale reflexcamera cursuscode: 1314/INOND007

lesgever: Pol Leemans

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: donderdag 20 februari 2014 van 9.00 tot 15.00 uur cursusgeld: € 90 (lunch inbegrepen) tags: beeld, ict, muvo info: Hoofddoel van deze cursus is de mogelijkheden van je eigen digitaal fototoestel te leren kennen. Daarom brengt elke deelnemer een eigen digitale reflexcamera en de handleiding daarvan mee. We bespreken op een eenvoudige manier de werking en instellingen van het toestel. We staan stil bij alle basisinstellingen die nodig zijn om een goede foto te maken (kwaliteit, belichting, diafragmawerking, tijdsinstelling, programma-instellingen, correcties, enz...) We proberen een oplossing te zoeken voor jouw problemen en geven graag antwoord op jouw vragen over digitaal fotograferen. Na een theoretische sessie, doen we ook praktijkoefeningen en zetten meteen de opgedane kennis om in de praktijk aan de hand van een reeks opgelegde fotoshoots. De lesgever is van opleiding leraar en bouwde een carrière uit als internationaal gewaardeerd beroepsfotograaf. Op een eenvoudige manier brengt hij de liefde voor fotografie over op zijn cursisten. extra: Je kan alleen deelnemen als je je eigen digitale reflexcamera (met handleiding) meebrengt, inclusief eventuele extra lenzen. Vergeet ook niet één of meerdere geheugenkaartjes en een setje (opgeladen) batterijen voor je toestel.

De digitale donkere kamer - de basis cursuscode: 1314/INOND008

lesgever: Pol Leemans

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: donderdag 20 maart 2014 van 9.00 tot 12.30 uur cursusgeld: € 50 tags: beeld, ict, muvo info: Je hebt een digitaal fototoestel en neemt geregeld foto’s? Maar wat doe je nadien met die opnames? Kan je ze nog terugvinden op je computer of … ? In deze sessie gaan we aan de slag met Photoshop en leren: inladen en archiveren van de beelden; fotografisch in orde zetten van het beeld; de nodige bewerkingen uitvoeren om het bestand te kunnen afdrukken of te gebruiken in één of andere presentatie (kadreren, contrast toevoegen, kleuren verfijnen, scherpte, enz...). Tot slot ‘ontdekken’ we enkele kleine gadgets voor een eventuele presentatie van jouw foto. Opgelet: Dit is geen cursus Photoshop! Het programma wordt hier gebruikt als hulpmiddel. Dit is een laagdrempelige cursus voor leerkrachten die iets meer uit hun foto willen halen. De lesgever is van opleiding leraar en bouwde een carrière uit als internationaal gewaardeerd beroepsfotograaf. Op een eenvoudige manier brengt hij de liefde voor fotografie over op zijn cursisten. extra: Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen.

28


De digitale donkere kamer - het vervolg cursuscode: 1314/INOND009

NIEUW lesgever: Pol Leemans

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: donderdag 15 mei 2014 van 9.00 tot 12.30 uur cursusgeld: € 50

tags: beeld, ict, muvo

info: Deze cursus is een vervolg op de basiscursus rond fotobewerking. Wie deelneemt, heeft die basiscursus gevolgd. In deze sessie leren we een histogram lezen, werken we kleine foutjes weg uit een foto, zonder dat we aan de ‘ziel’ van de foto raken. Een klein vlekje weggommen, een uitsnede maken, een achtergrondje bijwerken, een vervelend object wegknippen, … Kortom, zaken die een fotograaf vroeger in de donkere kamer uitvoerde doen we nu met de computer. We gebruiken bepaalde ‘tools’ van het programma Photoshop hierbij als hulpmiddel. Opgelet: Dit is geen volwaardige cursus Photoshop! De lesgever is van opleiding leraar en bouwde een carrière uit als internationaal gewaardeerd beroepsfotograaf. Op een eenvoudige laagdrempelige manier brengt hij de liefde voor fotografie over op zijn cursisten. extra: Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen.

Geocaching… cool in alle klassen van de lagere school! cursuscode: 1314/INOND010

lesgever: Werner Verbruggen (Thomas More Mechelen)

doelgroep: ol bl datum: woensdag 28 mei 2014 van 9.00 tot 15.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen)

tags: ict, ruimte, wo

info: GPS en Geocaching in de lagere school, dat is ‘fun’! Daar zijn wij van overtuigd! Tegenwoordig wordt de GPS standaard overal gebruikt. Ook kinderen willen leren werken met dit instrument, dat ze nu misschien alleen maar kennen uit de wagen van papa of mama. De GPS is een fantastisch en leuk middel om je lessen op een eenvoudige manier actiever te maken. Het kan je helpen om heel wat kaart- en oriëntatievaardigheden aan te leren, maar kan ook ondersteunend werken om verschillende doelen te bereiken binnen andere vakdomeinen. Wie in groepjes aan de slag gaat met een gps in de klas van de lagere school, ziet de vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’ realistisch ingevuld. Tijdens deze sessie leren we samen op een eenvoudige manier te werken met een (hand)GPS. We zoeken een antwoord op de vragen: Hoe kan je voor de kinderen een schat verstoppen en door hen laten terugvinden? Hoe gebruik je een GPS tijdens een leerwandeling of op openluchtklassen? Hoe helpt de GPS ons om de leerwandeling in de klas te herbekijken? ... extra: Voorzie je alvast van stevige stapschoenen en de juiste outdoorkledij (regenjas, trui, …). Wij zorgen voor een gps-toestel per twee personen.

29


De leraar als opvoeder Kinderen leren omgaan met emoties cursuscode: 1314/OPVOE001

lesgever: Karin Genijn

doelgroep: ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 3 oktober 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: klasmanagement, zorg info: We zijn het er allemaal over eens : leerkracht zijn is heel wat meer dan leerstof aanbieden. Je bent naast lesgever ook een luisterend oor voor kinderen met verdriet, een bemiddelaar bij pesterijen, een scheidsrechter bij ruzies,… In deze workshop kijken we welke verborgen boodschappen er soms achter emoties kunnen schuilen. We kijken daarbij met een dubbele bril en leren enkele waardevolle gesprekstechnieken om de verborgen boodschappen in beeld te brengen. Via casussen wordt praktijk aan theorie gekoppeld. Verder krijg je kant-en-klare tips om kinderen te helpen constructief om te gaan met die waaier van emoties. Tot slot worden heel wat muzische elementen aangereikt om beeldend te werken rond emoties zoals boosheid, verdriet, angst.

Kinderen met leervoorsprong NIEUW cursuscode: 1314/OPVOE002

lesgever: Ivan Van Gucht (CEGO)

doelgroep: kv jk ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: dinsdag 15 oktober 2013 en van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: intelligentie, kansen, zorg info: In elke klas zitten wel leerlingen met voorsprong op één of meerdere domeinen. Driekwart van de leraren in het basisonderwijs vindt dat er op de eigen school onvoldoende aandacht is voor kinderen met leervoorsprong. Ze willen het onderwijs graag afstemmen op deze kinderen, maar lopen tegen een aantal knelpunten aan. In deze sessies gaan we in op de concrete toepassing van didactische maatregelen in de dagelijkse klaspraktijk van de lagere school en geven we een aantal mogelijke antwoorden op de meest voorkomende knelpunten. We doen daarbij suggesties hoe je onderwijs kunt bieden dat aangepast is aan de specifieke behoeften van kinderen met leervoorsprong.

Kennis of vaardigheden: wie wint het pleit? NIEUW Leiden persoonlijke en sociale vaardigheden naar succes? cursuscode: 1314/OPVOE003 lesgever: lesgever De Sleutel doelgroep: ol bl (ook voor zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners en directies) datum: dinsdag 22 oktober 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 90 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, talenten info: Hoeveel belang hechten we aan het trainen van persoonlijke en sociale vaardigheden bij onze kinderen in de lagere school? En welke vaardigheden zijn voor onze kinderen belangrijk? Of zweren wij alleen bij het overdragen van kennis? Vanuit hun expertise van gezondheidsopvoeding weten de nascholers dat het trainen van persoonlijke en sociale vaardigheden van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat hoeft geen afbreuk te doen aan de belangrijke opdracht van de school namelijk het overdragen van kennis. 30


We vertrekken van de eindtermen sociale vaardigheden en zijn drie domeinen (relatiewijzen, gespreksconventies en samenwerking). Daarna tonen we aan de hand van internationale literatuur het belang aan van persoonlijke en sociale vaardigheden als basisvoorwaarden voor algemene preventie. We tonen aan waar de sociale vaardigheden al impliciet aan bod komen en geven je kapstokken om ze ‘extra in de verf’ te zetten binnen de gewone lessen. Daarnaast onderstrepen we het belang van specifieke lessen sociale vaardigheden en geven daar concrete voorbeelden van.

Omgaan met 'te' mondige kinderen: goede manieren? cursuscode: 1314/OPVOE004

lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: woensdag 6 november 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: communicatie, klasmanagement info: We hebben de laatste decennia kinderen voluit een stem gegeven, maar hebben we hen ook begeleid in het ‘fatsoenlijk gebruik’ van deze mondigheid? Kunnen we grenzen stellen aan mondigheid? Wat betekent ‘beleefd’ zijn, wanneer en hoe treden we op? Deze training geeft een aantal tips om beter om te gaan met kinderen die te assertief zijn, en de grens van ‘fatsoen’ of ‘respect’ vergeten zijn, misbruiken of niet kennen. We zoeken een correcte houding, als leerkracht/begeleider, om buiten-sporige mondigheid te begeleiden. We verkennen de verschillende tools die een gedragsverandering kunnen ondersteunen : - duidelijke grensoverschrijding: ‘schrik-angst’ straffen of ‘code-respect’ straffen - toevallige, minder duidelijke grensoverschrijding : begeleiden, negeren of humor.

Over groenten en leefvaardigheden (kleuter) NIEUW cursuscode: 1314/OPVOE005

lesgever: lesgever De Sleutel

doelgroep: kv jk ok (ook voor zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners en directies) datum: donderdag 14 november 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 90 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, sociale vaardigheden info: 30 herkenbare verhalen, 90 kleurrijke kijkplaten, meer dan 360 boeiende activiteiten. Dit is het nieuwe en voor Vlaanderen eerste pakket dat sociale vaardigheden koppelt aan de inzichten van meervoudige intelligentie op het niveau van het kleuteronderwijs. Bij elk verhaal staat één belangrijke sociale vaardigheid centraal. De verschillende oefeningen trainen deze vaardigheid. We maken daarvoor gebruik van de acht verschillende intelligenties bij de kinderen. De thema’s van de verhalen sluiten nauw aan bij de belangstellingscentra van elke kleuterklas. Het materiaal bestaat uit 3 boeken en is aangepast aan het niveau van elke kleuterklas. Tijdens de vorming maak je niet alleen kennis met de verhalen en de oefeningen, je verkent ook de achtergrond van het materiaal. Wij reiken je handvaten aan om dit materiaal zo efficiënt mogelijk te integreren in de dagdagelijkse praktijk. De drie boeken zullen in het najaar beschikbaar zijn via Uitgeverij Die Keure.

31


Conflictbehendigheid… geweld en rede cursuscode: 1314/OPVOE006

NIEUW lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor directies, beleidsondersteuners en medewerkers CLB) data: woensdag 15 januari 2014 en van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: Conflicten gaan niet altijd over grenzen, behoeftes, maar veelal over de manier waarop deze bewaakt worden. We ontwikkelen in deze cursus een aantal strategieën om conflicten beter te begeleiden. Komt aan bod: onderscheid leren maken tussen emotie-gestuurd gewelddadig gedrag en rationeel agressief gedrag; in kaart brengen van verschillende conflict-strategieën; ontdekken van eigen ‘conflictstijl’; gebruik maken van geweldloze communicatie, als geweldpreventie; omgaan met dreiging, geweld (leiden, begeleiden, negeren, beschermen).

Ambras in de klas cursuscode: 1314/OPVOE007

NIEUW lesgever: Erwin Vermesen

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders) datum: dinsdag 21 januari 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, opvoeden, zorg info: Soms loopt een klas volledig in het honderd. De sfeer is ziek, niemand voelt zich nog goed. Als leerkracht, titularis weet je ook niet meer waaraan te beginnen. Niets helpt nog. Tijdens deze vorming proberen we inzicht te krijgen van wat er zich nu eigenlijk afspeelt in je klas op zulk moment. Je krijgt nieuwe inzichten over belemmeringen en mogelijkheden in je klas. We gaan verder dan gewoon maar theorietjes kijken... We gaan aan het werk! Hiervoor gebruiken we de techniek van ‘een organisatieopstelling’. Daarbij wordt gekeken naar de klas als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van leerlingen in hun klas en op het functioneren van een klas als geheel waarbij we ook kijken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, van sleutelfiguren en gebeurtenissen. Met de verhoudingen van leerlingen onderling, van klassen en de diverse geledingen in de school moeten we ook rekening houden. We verwerven inzichten waar de spanningen vandaan komen en hoe we ze kunnen wegnemen.

Als ik neen zeg, bedoel ik ook neen! NIEUW cursuscode: 1314/OPVOE008

lesgever: Erwin Vermesen

doelgroep: jk ok ol bl so (voor opvoedend en administratief personeel) datum: vrijdag 21 februari 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, opvoeden, zorg info: Tijdens deze vorming kijken we naar het belang van ‘grenzen stellen’. Veel te vaak laten we onze grenzen ongemerkt overschrijden. We leren onze grenzen te beheren, te verleggen, te verdedigen, te nemen, uit te wisselen. Hiervoor gaan we aan het werk met diverse methodieken. We leren ‘in’ onze kracht te staan (machtdriehoek), we leren om actief en duidelijk te communiceren (kritiek geven en nemen, feedback geven, ik boodschappen,…) We leren beter te zorgen voor onszelf (zelfzorg) en gebruiken de krachten van ons lichaam (ademhaling, stevig staan, evenwicht…). Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in het belang van grenzen stellen en verwerf je technieken om assertiever voor de dag te komen.

32


Kinderen prikkelen en boeien NIEUW cursuscode: 1314/OPVOE009

lesgever: Lander Segers (CEGO)

doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 27 februari 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, zorg info: Wil je met enkele eenvoudige ingrepen de betrokkenheid in je klas verhogen? Wil je het leren van je leerlingen optillen tot fundamenteel leren? En wil je kijken waaraan je kan afleiden dat kinderen goed in hun vel zitten? Elke dag opnieuw probeer je als leerkracht het beste van jezelf te geven. Binnen het kader van het ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O) reiken we mogelijkheden aan om dit elke dag opnieuw waar te maken. Van daaruit zien we hoe het met onze kinderen gaat en waar nieuwe actie noodzakelijk is. Betrokkenheid is een belangrijke factor die het leren van kinderen bevordert waardoor hun welbevinden stijgt. En dat is toch wat we met ons onderwijs elke dag willen bereiken: ‘dat kinderen zich goed voelen in de klas en dat ze fundamenteel leren.’ In deze vorming bekijken we wat in functie daarvan aan bod kan komen, leren we kinderen scannen en gaan we na hoe we de 5 betrokkenheidsverhogende factoren kunnen toepassen. Op die manier ben jij de juf of meester die kinderen blijft prikkelen en boeien.

Werken aan bevestigen en begrenzen Omgaan met regels cursuscode: 1314/OPVOE010

lesgever: lesgever De Sleutel

doelgroep: kv jk ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners en directies) datum: donderdag 13 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, opvoeden info: Opvoeden is praten, aanmoedigen, voordoen, kijken, luisteren, ondersteunen, belonen maar ook grenzen aangeven en eisen stellen. Leerkrachten geven ruimte en richtlijnen. Ze bepalen (samen met hun leerlingen) de grenzen van wat kan en wat niet kan. Die grenzen heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen, om te weten wat gewenst en ongewenst gedrag is. Bevestigen en begrenzen door opvoeders helpt de leerling zich aan te passen aan regels en afspraken. Een consequentie of straf is soms noodzakelijk. Soms lijkt het of straffen geen effect heeft en voelen leerkrachten zich gefrustreerd. In deze workshop staan we stil bij de eigen houding bij het bevestigen en begrenzen. Verder zoeken we naar onze eigen kracht en troeven bij het lesgeven. Hierbij maken we gebruik van onze eigen didactische pakketten ‘Het gat in de haag’ en ‘Contactsleutels’. Werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden bij kinderen en het positief beïnvloeden van het klimaat zijn belangrijke preventieve acties. Tijdens deze sessie krijg je zicht op de eigen opvoedingsstijl; leer je eigen kracht en troeven kennen in verband met omgaan met regels; maak je kennis met enkele werkkaders voor het omgaan met belonen en straffen van leerlingen.

33


Groepen om van te snoepen cursuscode: 1314/OPVOE011

NIEUW lesgever: Karin Genijn

doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 20 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: klasmanagement, zorg info: Een groep die roddelt over elkaar, die steeds ruzie maakt? Een groep die moeilijk kan samenwerken? Een groep waar weinig vertrouwen heerst? Of een groep die het de leerkracht knap lastig maakt? Allereerst staan we stil bij de dynamiek die er in een groep mogelijk kan leven. Zo krijgen we zicht op sterktes en valkuilen van bepaalde klassen. Het accent binnen deze vorming ligt op weer verbinding maken binnen een (klas)groep. We kijken zeer concreet hoe we de groepsgeest weer kunnen aanwakkeren bij conflicten, bij pesterijen, bij een verstoorde leerhouding, bij moeilijk gedrag. We leren oefeningen aan waarbij kinderen leren weer het positieve in elkaar te zien zodat ze elkaar weer kunnen vertrouwen. Via complimenten en verbinding worden het weer groepen om van te snoepen…

Storend gedrag positief ombuigen cursuscode: 1314/OPVOE012

lesgever: Karin Genijn

doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: donderdag 24 april 2014 en van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: klasmanagement, zorg info: Op school krijg je er hoe langer hoe meer mee te maken: kinderen lijken licht ontvlambaar en vertonen vaak agressief gedrag. Als leerkracht of begeleider is het niet altijd eenvoudig om hier het hoofd aan te bieden. Een moeilijke maar boeiende taak! Deze lezing geeft je enkele pasklare antwoorden. Vanuit de praktijkervaring vertelt een groene leerkracht hoe zij in haar school tewerk gaat om het welbevinden van leerlingen én leerkrachten te ondersteunen. In een eerste deel wordt uitgebreid toelichting gegeven bij het “lichtensysteem”: een klaar en duidelijk volgsysteem om agressief gedrag onder controle te krijgen. Hoe kan de leerling uit de negatieve spiraal geraken? Wanneer ligt het accent op coachen, wanneer op sancties? Hoe betrek je ouders bij dit verhaal? Hoe richt je dit volgsysteem praktisch in? Tijdens het tweede deel volgen er heel wat aanpaktips rond moeilijk gedrag: omgaan met conflicten, lastige klasgroepen, storende leerlingen, drukke speelplaatsmomenten,… Tijdens de hele sessie worden theorie en praktijkmomenten boeiend afgewisseld en worden er materialen getoond. Op het einde ga je naar huis met een rugzak vol ideeën om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Voor iedereen met een warm hart voor het sociaalemotionele...

Jongens kans geven om jongen te zijn NIEUW cursuscode: 1314/OPVOE013

lesgever: Els Menu (CEGO)

doelgroep: kv jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 6 mei 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, gender, zorg info: Deze sessie vertrekt vanuit wetenschappelijk onderzoek dat vandaag aantoont dat de gemiddelde jongen meestal actiever, beweeglijker en drukker is dan het gemiddelde meisje. Vooral op de leeftijd van vier jaar, of in de tweede kleuterklas, zie je duidelijk hoe jongens in hun spel vaak veel meer beweging nodig hebben dan meisjes. 34


Onderzoek toont ook aan dat kleuteronderwijzers niet altijd een gepast aanbod geven om tegemoet te komen aan deze bewegingsdrang van hun jongens. We staan stil bij de eigen klaspraktijk en bespreken de mogelijkheden die er zijn om in jouw klas of school meer bewegingsvrijheid te voorzien zodat ‘jongens’ de kans krijgen om ‘jongen’ te zijn.

De leraar als organisator Powerpoint voor beginners Stap voor stap een digipresentatie maken cursuscode: 1314/ORGAN001

lesgever: Kristin Van Hecke (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk ok ol bl so data: woensdag 16 oktober 2013 en woensdag 23 oktober 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 80 tags: digibord, ict, klasmanagement info: Een dataprojector, die je kan koppelen aan een computer, is wellicht ook in jouw school aanwezig. Gebruik je deze leermiddelen wel? Met een presentatieprogramma, zoals PowerPoint (onderdeel van Microsoft Office) kan je prachtige presentaties maken die je lessen een echte meerwaarde kunnen geven. Afbeeldingen, illustraties en foto’s gebruiken als visuele ondersteuning van je lessen is de boodschap. Wellicht verrijken ze binnenkort ook je didactisch proces. Stroomdiagrammen ontwerpen, een fotoalbum maken, zelf figuren tekenen… Het kan eenvoudig en snel en je leert het in deze cursus met PowerPoint 2013. Je leert ook je presentatie afwerken met animaties en geluiden. Deze cursus is een basiscursus! Ook wie niet vertrouwd is met computergebruik is zeker welkom. Er is geen voorkennis van het programma vereist. We maken gebruik van PowerPoint 2013, maar leggen linken naar de vorige versies. extra: Breng een usb-stick mee, zodat je je eigen creaties achteraf mee naar huis kan nemen.

Zorgbeleid tussen droom en daad Maak het digitaal haalbaar met iOmniwize cursuscode: 1314/ORGAN002

NIEUW lesgever: Bart Dooms & Stef Van Malderen

doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 5 november 2013 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, klasmanagement, zorg info: Een zorgbeleid maken is één ding. Het implementeren is vaak een veel grotere uitdaging. Het continu monitoren en bijsturen waar nodig lijkt vaak ondoenbaar. Toch begint het bij die eerste stap: een haalbaar zorgbeleid opzetten. Eens vertaald in een digitaal volgsysteem kan het stapsgewijs implementeren leiden tot een hogere garantie op duurzaamheid en efficiëntie. In deze sessie denken we hierover samen na, en geven we jullie enkele concrete voorbeelden van een zorgbeleidsplan dat we vertalen naar iOmniwize. Dit digitale platform is gegroeid vanuit de dagelijkse praktijk en wordt continu bijgestuurd op vraag van de gebruikers. De mensen die deze sessie verzorgen komen uit de praktijk en hebben mee de basis gelegd voor de huidige versie van het programma. Met iOmniwize kan elke school een schooleigen zorgbeleid mee uitbouwen. 35


Doel van deze sessie is om na afloop met veel concrete ideeën terug naar school te gaan, zodat je via iOmniwize je eigen zorgbeleid kan monitoren. Kritisch kijken naar wat er vandaag is en ontdekken hoe en waar het morgen digitaal makkelijker en efficiënter kan, is de boodschap. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Uitgeverij Plantyn.

Zorgbeleid tussen droom en daad Maak het digitaal haalbaar met iKklik cursuscode: 1314/ORGAN003

NIEUW lesgever: Bart Dooms & Stef Van Malderen

doelgroep: jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: dinsdag 5 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, klasmanagement, zorg info: iKklik is een aparte digitale kleuteragenda, gemaakt binnen het platform iOmniwize, en werd speciaal ontwikkeld voor scholen van het VVKBaO. Ook via iKklik kan je het zorgbeleid in de kleuterschool ondersteunen. Net zoals bij iOmniwize is zorgbeleid maken één ding. Het implementeren is vaak een veel grotere uitdaging. Het continu monitoren en bijsturen waar nodig lijkt vaak ondoenbaar. Toch begint het bij die eerste stap: een haalbaar zorgbeleid opzetten en dat koppelen aan een goed digitaal volgsysteem. In deze sessie denken we hierover samen na, en geven we jullie enkele concrete voorbeelden van een zorgbeleidsplan dat we vertalen naar iKklik. Dit programma is gegroeid vanuit de dagelijkse praktijk en wordt continu bijgestuurd op vraag van de gebruikers. De mensen die deze sessie verzorgen komen uit de praktijk en hebben mee de basis gelegd voor de huidige versie van het programma. Doel van deze sessie is om na afloop met veel concrete ideeën terug naar school te gaan, zodat je via het digitale platform je eigen zorgbeleid kan monitoren. Kritisch kijken naar wat er vandaag is en ontdekken hoe en waar het morgen digitaal makkelijker en efficiënter kan, is de boodschap. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Uitgeverij Plantyn.

E-mailmanagement

NIEUW

cursuscode: 1314/ORGAN004

lesgever: Bruno Koninckx (Thomas More Mechelen)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor administratieve medewerkers en CLB-medewerkers) datum: dinsdag 26 november 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: administratie, ict, klasmanagement info: Deze vorming heeft als doel beter en efficiënter om te gaan met elektronische post. We leren vooral hoe je je e-mailverkeer op een efficiënte manier kan beheren, maar we bekijken ook hoe je betere e-mails schrijft zodat ze door de ontvangers ook gelezen worden. Na een korte inleiding over time management en e-mailetiquette, leer je waar je moet op letten om efficiënt te mailen. We gaan alle elementen na die er voor zorgen dat jouw mails gelezen én beter opgevolgd worden. Zo bestuderen we alle onderdelen van een mailbericht en geven aan hoe je een mail best structureert. Daarnaast bekijken we een aantal technische en vormelijke aspecten van elektronische post. We reiken concrete middelen aan om orde in de chaos te scheppen, en hoe je spam 36


of overbodige e-mails kan vermijden. We bekijken ook hoe je de toestroom aan e-post onder controle kan houden, en hoe je de ontvangen mails beter kan beheren. We vertrekken daarbij vanuit Outlook (MS Office 2013), maar deze vorming is zeker ook relevant voor mensen die andere versies of programma's gebruiken. We geven daarnaast een reeks praktische tips en richtlijnen mee om jouw e-mails efficiënt te beheren, zodat je opnieuw tussen het bos de bomen ziet. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Memori, onderzoeks- en expertisecentrum van Thomas More.

Samenwerken via het web cursuscode: 1314/ORGAN005

NIEUW lesgever: Bruno Koninckx (Thomas More Mechelen)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor adm. medewerkers en CLB-medewerkers) datum: donderdag 12 december 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: administratie, ict, klasmanagement info: Van op een afstand toch samenwerken met elkaar? Het kan op een heel eenvoudige manier! Online ... via het internet. Tijdens deze vorming maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van Google Docs. Je leert efficiënt werken met deze gratis online tool. Via een Google-account beschik je immers over een aantal zeer handige tools die je goed kan gebruiken om met collega’s samen te werken aan een verslag, jaarplanning, … mits je de juiste functionaliteiten van deze ‘tool’ onder de knie hebt. Volgende zaken komen aan bod: Word, Excel, mail, … gebruiken in Google Docs; het delen van documenten met anderen via Google Docs; het samenwerken aan verschillende documenten via dit platform; het gebruik van de ‘gedeelde’ agenda. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Memori, onderzoeks- en expertisecentrum.

Byebye bandopnemer, cassette en lp… Audacity neemt je nu mee NIEUW cursuscode: 1314/ORGAN006

lesgever: Koen Mertens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: woensdag 15 januari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, muvo, techniek info: Wil je geluiden opnemen of een muziekstuk monteren en je hebt geen idee hoe eraan te beginnen, dan is deze workshop iets voor jou. Vroeger ging je aan de slag met een bandopnemer of cassetterecorder. Nu doen we het met de computer en gebruiken het gratis softwarepakket Audacity. In deze cursus gaan we ervan uit dat je eigenlijk nog niet zo’n beste maatjes bent met de computer. Misschien ben je er nog wat bang van? Geen nood! We leggen alles uit in kleine stapjes. We oefenen met kant en klare opdrachten en een stappenplan. Na afloop kan je Audacity vlot opstarten en bedienen; twee of meer muziekstukken in elkaar laten overvloeien; geluidsfragmenten ordenen en rangschikken. Nadien kan je thuis of op school meteen aan de slag met het programma, dat je mee kan nemen op je eigen usb-stick. Andere oefenbestanden en stappenplannen staan op de cd-rom die bij deze cursus hoort. Ervaring niet nodig, dit is een cursus voor beginners! extra: Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen. Je mag ook je eigen laptop meebrengen, zodat we het programma meteen op jouw pc kunnen installeren. 37


Word, aan de slag met grote tekstbestanden NIEUW cursuscode: 1314/ORGAN007

lesgever: Kristin Van Hecke (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk ok ol bl so (eenvoudige vervolgcusus op basis Word) datum: woensdag 22 januari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: administratie, ict, klasmanagement info: Werk je al met het tekstverwerkingsprogramma Word maar wil je de opmaak van grotere documenten op een efficiënte manier aanpakken? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Je leert werken met stijlen om titels automatisch te nummeren. Kop- en voetteksten invoegen, het document recto verso afdrukken met een aangepaste paginanummering voor de even en oneven pagina’s komt ook aan bod. Om het geheel een duidelijke indeling te geven leer je een automatische inhoudsopgave maken en een voorblad invoegen. Tijdens deze sessie gebruiken we Word 2013, maar we verwijzen ook naar andere versies. Voorkennis: basisfuncties van het tekstverwerkingsprogramma Word. Dit is een vervolgcursus voor gebruikers die echt nog de basisknepen van het programma in de vingers willen krijgen. extra: Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen.

iKklik, een eerste kennismaking met de digitale agenda voor het kleuteronderwijs (VVKBaO) NIEUW cursuscode: 1314/ORGAN008

lesgever: Tiny De Bock

doelgroep: jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: woensdag 12 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, klasmanagement, zorg info: iKklik is de digitale agenda voor het katholiek kleuteronderwijs die in samenwerking met het VVKBAO werd ontwikkeld. Volgens de principes van het ‘Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool’ brainstormen en activiteiten plannen binnen de vier ervaringssituaties wordt nu heel eenvoudig. We laten je zien hoe je dit kan doen; individueel of in teamverband. Binnen het digitale onlinesysteem kan je kleuters ook opvolgen in hun ontwikkeling volgens de ontwikkelingsstappen. Doel van deze sessie is je een goed beeld te geven van de mogelijkheden van dit programma. Een ervaren gebruiker toont je tijdens een interactieve presentatie stap voor stap de beschikbare modules en laat je de meerwaarde van iKklik ontdekken. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Uitgeverij Plantyn.

Digitalisering en EGO cursuscode: 1314/ORGAN009

NIEUW lesgever: Joost Maes (CEGO)

doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 13 februari 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 150 (lunch inbegrepen) tags: i-pad, klasmanagement, ict info: Deze workshop wordt gegeven door twee lesgevers. Kurt Klynen (ICT-Atelier vzw) is expert op gebied van digitalisering in het onderwijs. Hij staat zelf nog voor de klas en brengt zijn ervaringen en praktijk over in de sessie. Joost Maes (CEGO) legt de linken tussen de digitale aanpak en het ervaringsgericht werken, met werkvormen zoals contractwerk, hoekenwerk, projectwerk en 4-sporenbeleid. 38


We starten de workshop met een basisverkenning van de iPad en bespreken samen hoe je die kan inzetten op school en binnen je eigen lespraktijk. We verkennen een aantal standaard apps en gaan ook op zoek naar specifieke apps. Je maakt tevens kennis met enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden van scholen die reeds iPads inzetten in de lagere school. De workshop is toegankelijk voor elke leerkracht die graag wil kennismaken met de pedagogische meerwaarde van de iPad en de linken wil leggen met het ervaringsgericht werken.

iKklik, de digitale agenda voor het kleuteronderwijs (VVKBaO) vervolgopleiding voor gebruikers NIEUW cursuscode: 1314/ORGAN010

lesgever: Tiny De Bock

doelgroep: jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: woensdag 19 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, klasmanagement, zorg info: iKklik is de digitale agenda voor het katholiek kleuteronderwijs die in samenwerking met het VVKBAO werd ontwikkeld. In deze sessie gaan we, samen met beginnende gebruikers van het programma hands-on aan de slag. Misschien kreeg je op school een beperkte aanvangsopleiding, maar kan je je weg toch nog niet echt goed vinden in het programma? Dan verwachten we jou! Deze sessie geeft aan gebruikers de mogelijkheid om vraaggestuurd en hands-on al je problemen en vragen voor te leggen. Onze lesgever gidst je door het programma als opfrissing en toont je wellicht vele nieuwe tools. Doel van deze sessie is een antwoord te vinden op de vragen waar je nog mee zit binnen het programma iKklik. Je leert nieuwe mogelijkheden ontdekken die je zelf nog niet gevonden had. Ook uit de ervaringen van je medecursisten kan je leren. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Uitgeverij Plantyn.

Contractwerk: zet je leerlingen zelfstandig en actief aan de slag NIEUW cursuscode: 1314/ORGAN011

lesgever: Jurn Van den Meerssche (VLAJO)

doelgroep: ol bl datum: dinsdag 18 maart 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, klasmanagement, talenten info: We zoeken antwoorden op de vragen: Welke inhouden kan ik aanbieden tijdens contractwerk? Hoe organiseer ik mijn contractwerk zodat mijn leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen? Hoe stimuleer ik hiermee de ondernemingszin van de leerlingen? Welke (al dan niet leergebiedgebonden) doelen kan ik evalueren en wat doe ik er verder mee? Hoe integreer ik mijn hoeken in mijn contractwerk? Hoe kan ik ook nieuwe leerstof aanbieden tijdens contractwerk? Wat is mijn rol als leerkracht tijdens het contractwerk? Tijdens deze praktische workshop verkennen we samen met jou de verschillende mogelijkheden om contractwerk op een geïntegreerde en zinvolle manier te organiseren. Je krijgt de kans om zelf verschillende soorten van activiteiten uit te proberen voor alle leeftijdsgroepen. Samen met collega’s bestudeer je praktijkvoorbeelden, videofragmenten, … en ga je op zoek naar een organisatievorm waar jij je het best bij voelt. We helpen je concreet op weg om op zoek te gaan naar inhouden uit jouw methode(s) die je kan implementeren in je contractwerk en spelen in op vragen die leven binnen het eigen schoolteam. 39


extra: Na de workshop ontvang je een login (toegang tot de website) waarop allerlei ondersteunend materiaal te vinden is.

EGO voor dummies cursuscode: 1314/ORGAN012

NIEUW lesgever: Joost Maes (CEGO)

doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 18 maart 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, schoolbeleid, team info: Over ervaringsgericht werken bestaan heel wat misverstanden. Te vaak wordt gedacht dat het enkel gaat over ‘de ervaringen die kinderen opdoen tijdens doemomenten’. Actieve werkvormen zijn niet de essentie van EGO, maar wel het logische gevolg. EGO heeft alles te maken met de houding van de leerkracht. Hoe de leerkracht handelt en reageert op wat er in de klas gebeurt en zich kan inleven in de kinderen (empatisch vermogen). Drie basisvragen komen daarbij aan bod en zijn het vertrekpunt van je aanpak: Wat voelt het kind? Wat denkt het kind? Wat wil het kind? De ervaringsgerichte leerkracht stemt daarna zijn aanpak en werkvormen af op de noden van de kinderen. Dit zorgt ervoor dat geen enkele schooldag nog hetzelfde is. Dat je samen met de kinderen elke dag opnieuw op pad gaat: samen leren, samen leven en werken aan verbondenheid. Gekoppeld aan de grondhouding van het EGO maken we de koppeling naar de actieve werkvormen zoals contract– en hoekenwerk, differentiatie, enz.,…

Stem je stem! Goed gebruik van je stem in de kleuterklas cursuscode: 1314/ORGAN013

lesgever: Isabelle Beldé (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk ok datum: woensdag 23 april 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: klasmanagement, team info: Het is niet eenvoudig om een goed stemgebruik toe te passen wanneer je in een kleuterklas staat. Omdat kinderen vaak rumoerig zijn heb je de neiging om te luid te praten, te roepen,… Je vraagt dan veel van je stem. Gevolg hiervan is dat veel kleuterleid(st)ers vroeg of laat stemproblemen krijgen… In de kleuterklas is stem een belangrijk en onmisbaar werkinstrument. Reden te meer om er zorg voor te dragen en om deze optimaal te leren gebruiken. Hoe doe je dit? Waar moet je op letten? Wat zijn de mogelijkheden van je stem?… Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens deze sessie. Door praktische oefeningen zal je je bewust worden van je eigen stemgebruik en de mogelijkheden en leer je hoe je je stem kan verzorgen.

Timemanagement NIEUW voor directies en leidinggevenden cursuscode: 1314/ORGAN014

lesgever: Patrick Geussens (Thomas More Mechelen)

doelgroep: jk ok ol bl so (voorbehouden voor directies, beleidsondersteuners, leidinggevenden schoolbesturen, medewerkers CLB) datum: vrijdag 25 april 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: administratie, ict, klasmanagement

40


info: In deze vorming passen we op een praktische en concrete manier een aantal instrumenten van timemanagement toe. We kijken wel verder dan snelle tips en handige trucjes. We gaan fundamentelere vragen niet uit de weg en werken met een methode gebaseerd op principes. Een persoonlijke tijdsanalyse levert inzicht op in je tijdsbeheer. Op basis van deze resultaten maak je werk van een efficiënte en realistische planning, rekening houdend met je werkritme. In deze vorming oefenen we enkele vaardigheden die cruciaal zijn in het goed gebruiken van onze tijd. We leren doelen stellen (‘Wat wil ik?'). We leren prioriteiten stellen (‘Welk doel is het belangrijkst?'). We leren de realisatie van deze doelen te plannen ( ‘Wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken?'). Zo brengen we structuur aan in onze tijdsbesteding en kunnen we veranderen wat moet. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Memori, onderzoeks- en expertisecentrum van Thomas More.

Excel voor beginners Stap voor stap kennismaken met een elektronisch rekenblad cursuscode: 1314/ORGAN015

lesgever: Kristin Van Hecke (Thomas More Mechelen)

doelgroep: kv jk ok ol bl so (geen computerervaring nodig) data: woensdag 14 mei 2014 en woensdag 21 mei 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 80 tags: administratie, ict, klasmanagement info: Een puntenboek bijhouden, rapporten ontwerpen, resultaten weergeven in een grafiek,… Het kan eenvoudig met een rekenprogramma zoals Excel. Wie gebruik maakt van zulke programma’s, kan zijn klasmanagement aardig verfijnen. In deze cursus, waarbij gebruik gemaakt wordt van Excel, leer je een duidelijke en overzichtelijke lay-out aan je rekenblad geven, eenvoudige formules maken, werken met absolute celadressering, cellen benoemen, de belangrijke logische functie ALS gebruiken, werken met datum- en tijdfuncties, gegevens valideren. Bovendien leer je de verschillende mogelijkheden kennen om een grafiek te ontwerpen. Deze cursus is een basiscursus. Er is geen voorkennis van het programma vereist. We maken gebruik van Excel 2013, maar leggen linken naar andere versies. extra: Breng een usb-stick mee, zodat je eventuele bestanden mee naar huis kan nemen.

De leraar als partner van ouders Het werkkader 'Ouderbetrokkenheid' cursuscode: 1314/OUDER001

NIEUW lesgever: Solange Ummels (Prisma vzw)

doelgroep: kv jk ok ol bl (ook voor directies, beleidsmedewerkers, CLB-medewerkers) data: donderdag 7 november 2013 van 9 tot 15 uur en 16 januari 2014 van 9 tot 12 uur cursusgeld: € 105 (lunch dag 1 inbegrepen) tags: ouderbetrokkenheid, schoolbeleid info: Als school organiseer je allerlei initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven: oudercontacten, schoolfeest, heen-en weer schriftjes, voorleesmomenten,… Toch slaan deze acties niet altijd even goed aan, zeker niet bij maatschappelijk kwetsbare en/of anderstalige gezinnen. Hoe komt dit en wat kun je hier aan verbeteren? 41


Ouderbetrokkenheid is iets waar zowat elke school mee aan de slag gaat, ieder op zijn manier. Maar hoe definiëren wij dit concept, hoe vertaalt zich dit in jouw praktijk en vooral waar liggen verbetermogelijkheden? Aan de hand van een praktisch en overzichtelijk werk- en denkkader, waarin we zeven dimensies aan bod laten komen, gaan we de uitdaging aan om de samenwerking tussen ouder en school van dichterbij te bekijken. Deze werkwijze geeft ons niet alleen een beter beeld van ouderbetrokkenheid, maar maakt het ook mogelijk het eigen ouderbeleid te analyseren en bij te sturen waar nodig. Na afloop van deze cursus: - ken je de 7 dimensies om ouderbetrokkenheid in beeld te brengen; - kan je een multidimensionale analyse maken van je eigen ouderbeleid/acties; - heb je handvatten om te komen tot een krachtige samenwerking tussen school en ouder.

Klant is koning? Gesprekken met ouders cursuscode: 1314/OUDER002

lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 13 mei 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: ouders, schoolbeleid, zorg info: Hoe ouders een klacht doorgeven is niet belangrijk, wel dàt ze een klacht indienen en vooral: respectvol een antwoord krijgen vanuit een goed onderbouwde visie. Klachten worden soms op een weinig fijne of tactvolle manier overgebracht. Ouders zijn vaak boos, ontgoocheld of gespannen op het moment dat zij hun klacht uiten. Nochtans bevatten klachten vaak informatie die zeer belangrijk is voor de dienstverlener. Ze zijn eigenlijk een vorm van goedkope en snelle feedback over de diensten die door de school geleverd worden. Ze zijn een marketinginstrument dat de behoeften, wensen van de klanten (ouders) weergeeft. Constructieve klachtenbehandeling is een manier om iets nieuws te leren over wensen en verwachtingen van ouders en eigen aanbod. Klanten staan vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Niet de directeur, maar de klanten (ouders) vormen de top van de organisatorische hiërarchie. Zeker in de social-profitsector kan worden verwacht dat zij de bestaansreden van de organisatie vormen. Na afloop van deze cursus kan je : - als school met een sterke visie jezelf respecteren en respect terugkrijgen; - inzien dat ouders recht hebben om te klagen; - klachten professioneel opvangen en behandelen.

De leraar als partner van externen Een kind, ouder, grootouder sterft: Hoe moet dat nu op school? cursuscode: 1314/PARTN001

lesgever: Karin Genijn & Els Bogaert

doelgroep: ok ol bl so (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 21 november 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, rouwen, rouwen info: Soms gebeurt het ondenkbare: een leerling op school sterft. De school staat op zijn kop en in die wirwar van emoties wordt er toch van ons verwacht dat we onze leerlingen professioneel begeleiden en hen de nodige zorg en ondersteuning bieden. Vaker nog 42


krijgen leerlingen te maken met verlies van een grootouder of soms ook ouder. Ook daar kunnen we leerlingen bijstaan bij de emotionele pijn die ze doorstaan. Tijdens deze specifieke opleidingsdag nemen 2 ervaringsdeskundigen je mee op sleeptouw. Je krijgt gaandeweg antwoord op volgende vragen: Hoe rouwt een kind? Wat is normaal of juist zorgwekkend? Hoe geef ik verlies een plaats op school? Wat hebben kinderen nodig? Hoe beantwoord ik hun moeilijke vragen? Wat kunnen we concreet doen rond dit verlies met leerlingen? Hoe ziet een bruikbare rouwkoffer eruit? Welke materialen zijn er op de markt? Wat is het belang van een goed draaiboek en hoe stel je dat op?

Crisiscommunicatie: hoe pak ik dat aan? NIEUW cursuscode: 1314/PARTN002

lesgever: Eric Goubin (Thomas More Mechelen)

doelgroep: jk ok ol bl so (uitsluitend voorbehouden voor directies, beleidsondersteuners, leidinggevenden schoolbesturen en medewerkers CLB) datum: dinsdag 18 februari 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: communicatie, directie, schoolbeleid info: De pers staat voor de schooldeur. En op Facebook wordt het al helemaal te bont. Elke school kampt vroeg of laat wel eens met een crisis: een busongeval, een epidemie, een uit de hand gelopen incident met een leerling of leerkracht, een lastercampagne, ... . Meteen krijg je dan als directeur allerlei telefoontjes en mailtjes van ouders, officiële instanties en... van de pers. Ondertussen escaleren de berichten op Facebook, Twitter, .. en staat een cameraploeg aan je deur. Wat doe je in zo'n gevallen? En wat doe je niet? In deze cursus geven we je een aantal ‘tips’ over crisiscommunicatie. We doorlopen de verschillende types crisis waar je als school mee te maken kan hebben, en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor crisiscommunicatie. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan het omgaan met de pers en met sociale media. De vorming vertrekt vanuit de praktijk, waarbij de deelnemers ook een simulatieoefening "beleven". Onze ‘persmuskieten’ staan al klaar! We analyseren onze oefening en krijgen zo een realistisch beeld over wat je te wachten kan staan. De cursisten hebben na afloop een beter zicht op waaraan ze zich kunnen verwachten in crisissituaties, en op hoe ze zich hierop beter kunnen voorbereiden. extra: Deze nascholing wordt georganiseerd i.s.m. Memori, onderzoeks- en expertisecentrum van Thomas More.

De leraar als lid van een schoolteam Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT001

lesgever: lesgever Rode Kruis-Vlaanderen

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: woensdag 2 oktober 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: ehbo, gezondheid, hulpverlening info: Ben je leerkracht? Dan sta je elke dag voor een groep kinderen of jongeren. Een ongelukje is snel gebeurd. Daarom kan je maar beter enkele basisregels eerste hulp onder de knie hebben! Het Rode Kruis heeft een eerstehulpinitiatie uitgewerkt op maat van leerkrachten. In het eerste deel leren we je de basisprincipes van eerste hulp aan, in het tweede deel gaat de lesgever dieper in op het behandelen van bloedingen en huidwonden. 43


extra: Aangezien het aantal deelnemers beperkt is, wordt deze nascholing op 15 januari 2014 opnieuw georganiseerd.

Hoe als school omgaan met een schokkende gebeurtenis in de klas? NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT002

lesgever: lesgever Rode Kruis-Vlaanderen

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: woensdag 23 oktober 2013 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: gezondheid, hulpverlening, opvang info: Psychosociale opvang onmiddellijk na een schokkende gebeurtenis is essentieel voor de verdere afwikkeling van de hulpverlening. Het is tevens de basis voor het beperken van de impact van een schokkende gebeurtenis. Als leerkracht kan je een belangrijke rol opnemen wanneer er iets ernstig gebeurt op school of bij één van de leerlingen. In deze nascholing krijgen de deelnemers concrete handvaten aangereikt in de psychosociale eerste hulp bij schokkende gebeurtenissen, die je kan inzetten in de klas. Wat zijn de basisprincipes in het omgaan met de groep en de individuele leerling? Hoe bied je veiligheid en hoe breng je iemand tot rust? Wat is zelfredzaamheid en hoe introduceer je die? ... De schokkende gebeurtenissen die aan bod komen, zijn in de eerste plaats deze die door de deelnemers worden aangereikt. Ze worden aangevuld met voorbeelden van moeilijke situaties als bijvoorbeeld de zelfdoding van een ouder, een verkeersongeval, …. Daarnaast staan we stil bij jezelf als leerkracht: hoe kan je jezelf als leerkracht beter voorbereiden? Waar vind je verdere hulp? Deze nascholing wordt verzorgd door een trainer van de dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) van Rode Kruis-Vlaanderen. Deze dienst heeft meer dan dertig jaar ervaring met psychosociale hulpverlening in de acute fase. De lesgever heeft bovendien ervaring met kinderen en jongeren en kent de schoolcontext.

Participatief werken in de kleuterschool cursuscode: 1314/SCHOT003

NIEUW lesgever: lesgever Doedeskaden vzw

doelgroep: kv jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren) datum: donderdag 24 oktober 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: inspraak, schoolorganisatie, zorg info: Nergens wordt zoveel geparticipeerd als in de kleuterschool. Participatie is meer dan elders een basishouding, geen doel noch middel, ‘niet participeren’ is onmogelijk in de kleuterklas. Planning en voorbereiding zijn ondergeschikt aan bijvoorbeeld weersomstandigheden, aan een veranderde context. Kleuters zijn eerlijk wat maakt dat je meer rekening houdt met meningen en opmerkingen. Kleuters vergaderen niet, vertegenwoordigen niet. Je ervaart in deze cursus zelf speelse methodieken zoals kringgesprekken, meningsuitdrukking met figuren, anders prikkers, fotojacht, enz. Al deze methodieken staan opgetekend in de map 'Oprechte deelneming', die de cursusbegeleiders maakten in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat en die digitaal ter beschikking gesteld wordt van de deelnemers. In deze cursus kan je: inzien en ervaren hoe je participatie op diverse manieren kan vormgeven; ervaringen uitwisselen met collega's van andere scholen; ervaren hoe alle kleuters kunnen participeren op klas- en op schoolniveau; nadenken over je begeleidersstijl bij participatieprocessen; inzien dat participatie als middel het doel (welbevinden, aangenaam leer- en leefklimaat) kan dienen.

44


100 % participatie in de klas en op school (lager onderwijs) NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT004

lesgever: lesgever Doedeskaden vzw

doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren) datum: dinsdag 19 november 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) tags: inspraak, schoolorganisatie, zorg info: Leerlingenparticipatie kan je op heel veel verschillende manieren vormgeven, zowel in de klas als op school. Een leerlingenraad is nuttig. Toch is ‘vergaderen met leerlingen’ niet altijd de meest aangewezen methode. In deze nascholing ervaar je zelf meer informele, speelse en laagdrempelige participatievormen die 100% participatie garanderen. We houden daarbij rekening met de eigenheid van jouw school en jouw leerlingen. Al deze methodieken staan opgetekend in de map 'Oprechte deelneming', die de cursusbegeleiders maakten in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat en die digitaal ter beschikking gesteld wordt van de deelnemers. We zoeken samen antwoorden op de vragen: - Wat is leerlingenparticipatie? Hoe ontwikkel je een schooleigen visie? - Welke factoren bepalen de kwaliteit van leerlingenparticipatie? Het invloedenkader. - Wat geef je uit handen? En wat hou je zelf in handen? Het participatiecontinuüm. We maken kennis met aanvullende of alternatieve methodieken voor de leerlingenraad: klankbordgroep, anders prikkers, fotojacht, paspop, … Je kan in deze cursus: inzien en ervaren hoe je participatie op diverse manieren kan vormgeven; ervaringen uitwisselen met collega's van andere scholen; ervaren hoe alle kleuters kunnen participeren op klas- en op schoolniveau; nadenken over je begeleidersstijl bij participatieprocessen; inzien dat participatie als middel het doel (welbevinden, aangenaam leer- en leefklimaat) kan dienen.

Mag het iets minder zijn? Burn-out begrijpen, behoeden, bestrijden NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT005

lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor directies, beleidsondersteuners en medewerkers CLB) datum: donderdag 21 november 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: Soms worden we geconfronteerd met een gevoel van onmacht, om velerlei aard. Veelal van korte duur, soms halsstarrig aanwezig. Vaak botsen we op onbegrip van mensen of organisaties, soms bij te sturen, soms ontoegankelijk of gebetonneerd in overtuigingen. Wie deze signalen ‘vlug’ herkent, kan vlugger bijsturen. Mensen zijn sterk, en de wil om door te gaan kan verwonderlijke hoogtes bereiken. Mensen zijn begrensd, en wie zijn grenzen kent kan keuzes maken. Tijdens deze sessie krijgen we inzicht in, en toegang tot deze mentale en fysische ‘energie-huishouding’, en een aantal oefeningen om onze kracht terug te winnen of te behouden. Samen proberen we het fenomeen ‘burn-out’ te herkennen en te erkennen en geven we preventietips.

Aan de slag met eerste hulp cursuscode: 1314/SCHOT006

NIEUW lesgever: Matthieu Clarysse (Jeugd Rode Kruis)

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: woensdag 4 december 2013 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: ehbo, gezondheid, hulpverlening 45


info: Een ongelukje op de speelplaats? Als leerkracht snel je ter hulp, want je hebt kennis van eerste hulp. Of toch niet? Niet alleen leerkrachten moeten eerste hulp kennen: het is ook een erg belangrijk thema om aan leerlingen aan te leren. Maar hoe leer je kinderen en jongeren best de basis van eerste hulp aan? Welke onderwerpen kies je, en hoe pak je je les aan? Deze workshop biedt jou een antwoord op deze vragen! We gaan in op leerlijnen over eerste hulp voor het onderwijs: wat leer je kinderen aan op welke leeftijd? Welke werkvorm is geschikt voor een bepaalde leeftijdsgroep? Hoe breng je dit thema best over aan jouw leerlingen? Je leert tijdens deze workshop werken met de verschillende lesmaterialen van Jeugd Rode Kruis. Verder bekijken we hoe je activerende werkvormen kan toepassen in je eerstehulples. Je gaat ook zelf aan de slag met de ‘evidence based’ lesmaterialen van Rode Kruis-Vlaanderen. We zijn er zeker van dat na afloop eerste hulp een plaats krijgt op jouw lesrooster!

Drempelvrees: Overgang van lager naar secundair onderwijs NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT007

lesgever: Lander Segers & Lies Huysmans (CEGO)

doelgroep: ol bl so (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 12 december 2013 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, team info: Het middelbaar: een wereld van verschil! Dikwijls botsen leerlingen in het eerste jaar secundair tegen muren. Hoe bereiden we de leerlingen voor op “de grote mensenwereld”; op de overgang van lagere school naar het secundair onderwijs? Samen staan we stil bij de knelpunten die gepaard gaan met die belangrijke overgang, met de bedoeling die twee o zo verschillende werelden meer op mekaar af te stemmen. Leerkrachten van het secundair (eerste graad) en leerlingbegeleiders zijn van harte welkom om de stem vanuit de basisschool mee te beluisteren.

Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT008

lesgever: lesgever Rode Kruis-Vlaanderen

doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: woensdag 15 januari 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: ehbo, gezondheid, hulpverlening info: Ben je leerkracht? Dan sta je elke dag voor een groep kinderen of jongeren. Een ongelukje is snel gebeurd. Daarom kan je maar beter enkele basisregels eerste hulp onder de knie hebben! Het Rode Kruis heeft een eerstehulpinitiatie uitgewerkt op maat van leerkrachten. In het eerste deel leren we je de basisprincipes van eerste hulp aan, in het tweede deel gaat de lesgever dieper in op het behandelen van bloedingen en huidwonden. extra: Deze nascholing staat ook op 2 oktober 2013 op ons programma.

Als zorg een opgave wordt NIEUW Erkenning en waardering even belangrijk als verloning cursuscode: 1314/SCHOT009

lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: vrijdag 14 februari 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg 46


info: In de beginfase van je loopbaan ben je druk bezig met je eigen groeiproces, de uitdaging. In een verdere fase voelen medewerkers zich vaak ‘vol’groeid, de uitdaging verdwijnt. ‘Zorgen voor’ wordt een opgave. Twijfel, moedeloosheid, onmacht, kwaadheid in lichte of ernstige vorm zijn vaak signalen. Als je in die fase inspirator mag worden voor de groeiprocessen van medemensen (collega-leerlingen...) en daar ook waardering voor terug krijgt, wordt ‘zorgen voor’ terug verrijkend en boeiend. Mensen waarderen niet altijd je inzet, maar wel je eigenheid, waar je in gelooft, wat je bent. Samen zoeken we in deze cursus een antwoord op de vragen: - Wie ben ik tussen al die gestelde normen, kwaliteitsaanbevelingen, deadlines? - Wat beteken ik in deze organisatie, wat betekent deze organisatie voor mij? - Wat verwacht ik, wat kan men van mij verwachten? - Hoe kan ik breder leren kijken? Hoe kan ik bovenstaande vragen ingevuld krijgen? - Welke uitdagingen laat ik los, welke neem ik op? - Hoe kan ik waardering bevorderen?

Anderstaligen vragen een bijzonder aanpak NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT010

lesgever: Els Menu (CEGO)

doelgroep: kv jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 11 maart 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: anderstaligen, schoolbeleid, team info: Onze multiculturele samenleving heeft, in sommige regio’s al wat meer dan in anderen, zijn impact op onze kleuterklassen. Als juf krijg je jaarlijks te maken met anderstalige kleuters, die ofwel voor het eerst ofwel sinds enkele jaren onze Nederlandse taal ontdekken. Deze ‘anderstalige kleuters’ vragen een bijzondere aanpak. In deze sessie willen we je ondersteunen in het uitwerken van een aanbod en een specifieke aanpak voor de kleuters die extra taalstimulering nodig hebben. We gaan dieper in op het verrijken van een aantal ‘hoeken’ die extra taalstimulering bieden: boekenhoek, schrijf- en luisterhoek, maar ook in de huishoek en bouwhoek kan jij als juf het verschil maken door ze ‘talig’ te verrijken. Het uitgangspunt van het ‘aandacht hebben voor je anderstalige of taalzwakke kleuters’ vertrekt bij het tijd maken voor het individuele kind. Tijd maken voor hun welbevinden, tijd maken voor observatie, tijd maken om mee te spelen in de hoeken, kortom, tijd maken om al spelend taal aan te leren.

Leerkracht en manager, inspireren en ondernemen NIEUW cursuscode: 1314/SCHOT011

lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor directies, beleidsondersteuners en medewerkers CLB) datum: woensdag 19 maart 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen)

tags: klasmanagement, schoolbeleid

info: Zoals een bedrijfsmanager zijn team moet leiden naar resultaten, dient een leerkracht zijn klas te managen naar succes. Een bekwame manager verbindt de belangen van alle betrokkenen, optimaliseert het geheel, en zorgt voor een goede team-werking. Te veel in één keer? Geen nood, een bekwame manager is visionair, toekomstgericht: op weg zijn (ondernemen) is belangrijker dan aan de kant staan (ondergaan). Elke stap is een succes! 47


Welke vaardigheden horen bij een goed management? Een bedreven manager voelt zich thuis in een aantal behendigheden, die hij dan ook nog op het juiste moment zal toepassen: - leiding kunnen nemen, respectvol, overtuigd, zelfzeker, geen discussie een duidelijke aangepaste begrenzing geeft kinderen rust

- via overleg tot afspraken komen, democraat participatie, meedenken, kiezen

- inspirerend en gedreven zijn enthousiasme is aanstekelijk

- empathisch, mensenkennis, een luisterend oor vertrouwen schenkt je vleugels

- coachingvaardigheden leerprocessen personaliseren

- visionair, geloven in succes, toekomstgericht was Martin Luther King een dromer?

Welke vaardigheden heb jij al voldoende ontwikkeld, welke mogen nog groeien? Hoe kan je verandering (sfeer, nieuwe afspraken) managen? We bekijken hoe je jezelf kan managen, hoe je zelfzorg en stressbestendigheid in kan bouwen in je praktijk.

Ervaringsgericht uitwerken van een thema cursuscode: 1314/SCHOT012

NIEUW lesgever: Inne Jackers (CEGO)

doelgroep: kv jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 29 april 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, team info: Thema’s uitwerken dat kunnen kleuterleerkrachten als de ‘beste’! Maar hoe kan je je kleuters mee betrekken in het bepalen en uitwerken van je thema’s? Om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij je kleuters te verkrijgen is het noodzakelijk om bij het kiezen en uitwerken van een thema te vertrekken vanuit hun interesse en leefwereld. In deze sessie leer je om een thema samen met je kleuters op te bouwen, open te staan voor de thema’s die de kleuters zelf aangeven en dag na dag een thema verder uit te diepen. We reiken een aantal methodes aan die jou kunnen helpen in je klaspraktijk.

Mijn team zit in het slop cursuscode: 1314/SCHOT013

NIEUW lesgever: Erwin Vermesen

doelgroep: jk ok ol bl so (uitsluitend voor directies, beleidsondersteuners, teambegeleiders, leidinggevenden, medewerkers CLB) datum: donderdag 15 mei 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: Soms loopt een team volledig ‘in het honderd’. Als directie, pedagogisch begeleider weet je niet meer waaraan te beginnen. Alles ligt gevoelig en lijkt wel een kluwen. Tijdens deze vorming proberen we inzicht te krijgen in wat er zich eigenlijk afspeelt. Je krijgt nieuwe inzichten over mogelijkheden en valkuilen van je team. We zetten een stap verder dan het kijken naar theorietjes… we gaan aan het werk! In deze vorming hanteren we de methodiek van ‘een organisatieopstelling’. Daarbij wordt gekeken naar een team als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van mensen in een team en op het functioneren van een team als geheel. Hierbij wordt gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis van sleutelfiguren en/of gebeurtenissen, naar de onderlinge verhoudingen 48


tussen collega’s, groepen en de diverse geledingen in de school. Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen het team vandaan komen. Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven worden en verhoudingen hersteld worden.

Mijn eerste schooldag cursuscode: 1314/SCHOT014

NIEUW lesgever: Els Menu (CEGO)

doelgroep: kv jk ok (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 20 mei 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 120 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, team info: ‘De eerste schooldag’ is voor elk kind een heel bijzondere belevenis. Heel eventjes, voor sommigen al wat langer dan voor anderen, vallen alle zekerheden weg en staan ze er helemaal alleen voor. Geen mama, geen papa, geen oma of opa,… maar alleen die kleine kleuter die plots al zijn vertrouwen in jouw handen moet leggen. Het gaat hier niet alleen over die 2,5 jarige die zijn eerste stapjes op school zet, maar ook over die 5 jarige die voor de eerste keer jouw klas binnenkomt. Wat doet dit met een kind? Samen zoeken we een weg om het welbevinden bij de kleuters op de eerste schooldag te verhogen.

SMART - academie TM

exclusief aanbod !

Deze cursussen worden – tenzij anders vermeld - gegeven door SMART–certified trainers. Dit zijn Vlaamse leerkrachten uit het reguliere onderwijs (basis- en secundair onderwijs), die expert opleidingen gevolgd hebben die georganiseerd worden door SMART. Zij passen alle ‘tools’ toe in hun klaspraktijk. Daarom werden zij voor hun expertise erkend door SMART als certified trainer. Dankzij hun link met de klaspraktijk staan zij garant voor hoog gekwalificeerde opleidingen. Na afloop van deze nascholingen, krijgt elke deelnemer de voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden mee naar huis op cd-rom.

SMART Notebook - interactieve tools voor het basisonderwijs cursuscode: 1314/SMART001

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 9 oktober 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Werk je nog niet lang met een SMART Board en wil je toch al een paar handige, interactieve hulpmiddelen gebruiken? Dan is deze cursus zeker iets voor jou! Leerkrachten kunnen na deze opleiding in een mum van tijd een digitale bordles nog aantrekkelijker en interactiever maken met de interactieve hulpmiddelen, die in de SMART Notebook software ingebouwd werd. Tijdens deze sessie wordt gebruik gemaakt van een SMART Board en de bijhorende software (SMART Notebook 11).

49


SMART Notebook - basistraining (level 1) voor het basisonderwijs cursuscode: 1314/SMART002

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 6 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Een SMART Board is uiteraard meer dan alleen maar een schrijf- en/of kijkbord. Het is vooral bedoeld om interactieve leersituaties te creëren. Tijdens deze hands-on training wordt aandacht gegeven aan interactieve werkvormen met functies uit de SMART Notebook 11 software om het SMART Board nog efficiënter in te zetten. Voor deze training is een gebruikerservaring van minimaal 3 maanden vereist. Leerkrachten kunnen na deze opleiding met een aantal basisvaardigheden een interactieve les in de SMART Notebook software ontwerpen.

Het SMART Board handig en efficiënt inzetten in het deeltijds- en volwassenenonderwijs cursuscode: 1314/SMART003

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: so en volwassenenonderwijs (ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 20 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Algemene vorming in het DBSO vraagt naar afwisseling, interactie, praktische bruikbaarheid. Dus moeten we onze leerlingen zo snel mogelijk aan het werk zetten, eerder dan theorieën te verkondigen. Een beknopte dagplanning, korte gevarieerde opdrachten en veel activiteit op maat van deze jongeren aanbieden is noodzakelijk. Je krijgt tijdens deze opleiding een beeld hoe een dag algemene vorming wordt ingevuld waarbij je het SMART Board zo centraal mogelijk inzet alles boeiend en interactief te houden. Deze sessie heeft niet als doel om jou met een SMART Board te leren werken maar wel om te laten zien welke mogelijkheden en meerwaarde een SMART Board kan bieden in de bijvoorbeeld lessen PAV. Tijdens deze hands-on sessie wordt gebruik gemaakt van een SMART Board en de bijhorende software (SMART Notebook 11).

SMART Notebook - basistraining (level 1) voor het secundair onderwijs cursuscode: 1314/SMART004

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: so (ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 27 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Een SMART Board is uiteraard meer dan alleen maar een schrijf- en/of kijkbord. Het is vooral bedoeld om interactieve leersituaties te creëren. Vooral in het secundair onderwijs lijkt dat een hele uitdaging te zijn. Tijdens deze training wordt aandacht gegeven aan interactieve werkvormen met functies uit de SMART Notebook software 11 om het SMART Board nog efficiënter in te zetten in de klassen van het secundair onderwijs. Voor deze training is een gebruikerservaring van minimaal 3 maanden vereist. Leerkrachten kunnen na deze opleiding met een aantal basisvaardigheden een interactieve les in de SMART Notebook software ontwerpen.

50


SMART Notebook - interactieve tools voor het secundair onderwijs cursuscode: 1314/SMART005

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: so (ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 12 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Dit is een training voor meer ervaren SMART Board-gebruikers (gebruikerservaring van minimaal 1 jaar). Tijdens een uitgebreide hands-on sessie worden nieuwe functies en interactieve technieken aangeleerd. Leerkrachten kunnen na deze opleiding een interactieve en procesgerichte les volledig in SMART Notebook 11 voorbereiden.

SMART Board en Notebook gebruiken in de lagere school (voor beginners) cursuscode: 1314/SMART006

lesgever: Tim Boon (Thomas More Mechelen)

doelgroep: ol bl datum: vrijdag 21 februari 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 90 (lunch inbegrepen)

tags: digibord, ict, SMART

info: Steeds meer klassen beschikken over een digitaal schoolbord. Deze borden bieden heel wat mogelijkheden om leerlingen actiever bij de les te betrekken. Maar hoe begin je daar aan? Hoe maak je een les interactief met een digitaal bord? Op deze vragen geven we een antwoord in deze introductiesessie tot gebruik van je SMART Board in combinatie met SMART Notebook 11. Het is niet de bedoeling een uitgebreide knoppencursus te geven (hoewel de meeste knoppen wel aan bod zullen komen). We willen vooral een hoop eenvoudige voorbeelden aanreiken en je voldoende bagage meegeven om zelf aan het experimenteren te gaan. Naast de Notebook-software, bekijken we ook wat het internet te bieden heeft aan tools en ondersteunende websites voor het digitale bord. Tot slot is het de bedoeling zelf aan de slag te gaan. Al doende leer je nog altijd het beste! Dit is een instapcursus voor leerkrachten die willen kennismaken en experimenteren met de mogelijkheden van het SMART Board en de specifieke SMART Notebook-software.

Het SMART Board efficiënt inzetten in de lessen wiskunde (lager onderwijs) cursuscode: 1314/SMART007

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: ol bl so (eerste graad beroepsonderwijs / ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 26 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: We bekijken hoe we het SMART Board kunnen inzetten in de lessen wiskunde van de lagere school (vanaf de tweede graad). Diverse tools worden uitgebreid toegelicht en er wordt gericht gewerkt naar een praktische implementatie van die tools in de eigen klaspraktijk. Tijdens deze hands-on sessie wordt specifiek gewerkt met de SMART Notebook 11 software.

51


SMART Notebook - interactieve training (level 2) voor het basisonderwijs cursuscode: 1314/SMART008

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: kv jk ok ol bl (ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 19 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Dit is een training voor gevorderde SMART Board-gebruikers (gebruikerservaring van minimaal één jaar). Tijdens een uitgebreide hands-on sessie worden nieuwe functies en interactieve technieken aangeleerd. Leerkrachten kunnen na deze opleiding een interactieve en procesgerichte les volledig in SMART Notebook 11 voorbereiden.

Het SMART Board gebruiken in de kleuterschool cursuscode: 1314/SMART009

NIEUW lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: kv jk ok (ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 23 april 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Deze cursus is specifiek bedoeld voor leerkrachten kleuteronderwijs die de mogelijkheden van een SMART Board in de kleuterklas willen ontdekken. Tijdens deze sessie bekijken we via interactieve demonstratie, met de nodige participatiemomenten, tal van interactieve mogelijkheden en activiteiten die met een SMART Board mogelijk zijn en die een meerwaarde aan ons kleuteronderwijs bijbrengen.

SMART Response: interactief evalueren met gebruik van het SMART Board, stemkastjes, gsm, ... (lager onderwijs) NIEUW cursuscode: 1314/SMART010

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: ol bl (ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 30 april 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60 tags: digibord, ict, SMART info: Met de technische (r)evolutie inzake didactisch ICT-materiaal, is lesgeven anno 2014 geen makkelijke klus voor leerkrachten. SMART Board, tablet, sociale media, smartphone, ... het zijn allemaal middelen om je les interactiever te maken. In deze sessie bekijken we, via interactieve demonstratie met de nodige participatiemomenten, de verschillende mogelijkheden van integratie van diverse toestellen. Met het gebruik van SMART Response wordt gepeild naar de voorkennis of meningen van de leerlingen met behulp van clickers, smartphones, tablets of PC's. Toetsafnames kunnen meteen gecorrigeerd worden zodat gerichte feedback gegeven wordt aan de leerling. Resultaten worden in een digitaal leerlingendossier bewaard.

SMART Response: interactief evalueren met gebruik van het SMART Board, stemkastjes, gsm, ...(secundair onderwijs) NIEUW cursuscode: 1314/SMART011

lesgever: SMART - certified teacher

doelgroep: so (ook voor ICT-coördinatoren) datum: woensdag 7 mei 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 60

tags: digibord, ict, SMART

52


info: Met de technische (r)evolutie inzake didactisch ICT-materiaal, is lesgeven anno 2014 geen makkelijke klus voor leerkrachten. SMART Board, tablet, sociale media, smartphone, ... het zijn allemaal middelen om je les interactiever te maken. In deze sessie bekijken we via interactieve demonstratie, met de nodige participatiemomenten, de verschillende mogelijkheden van integratie van die toestellen. Met het gebruik van SMART Response wordt gepeild naar de voorkennis of meningen van de leerlingen met behulp van clickers, smartphones, tablets of PC's. Toetsafnames kunnen meteen gecorrigeerd worden zodat gerichte feedback gegeven wordt aan de leerling. Resultaten worden in een digitaal leerlingendossier bewaard.

Info & inschrijven -

Inschrijven voor alle cursussen gebeurt uitsluitend online via www.thomasmore.be/leon. Noteer bij inschrijving steeds nauwkeurig je eigen mailadres. Je ontvangt automatisch een bevestiging van de inschrijving.

-

Tijdig aanmelden (ten laatste twee weken voor de eerste sessie van de cursus) is noodzakelijk.

-

Wie inschrijft betaalt ook, ongeacht de reden van niet deelname. Een factuur wordt geruime tijd vooraf opgestuurd naar het opgegeven facturatieadres. Betalen met opleidingscheques kan voor zover de wetgever dit toelaat en moet gebeuren op de startdag van de nascholing.

-

Je inschrijving is persoonlijk; bij overmacht kan de school een vervanger in jouw plaats laten deelnemen. Via mail laat je dit aan ons vooraf weten.

-

Ten laatste één week voor de start van de nascholing, sturen we een e-mail met meer informatie. Indien er te weinig deelnemers geregistreerd zijn, annuleren we op dat moment de cursus. Indien je dan al de factuur voldaan hebt, wordt het bedrag teruggestort.

-

Na deelname, ontvang je een ‘attest van nascholing’.

-

Indien de cursus een ganse dag duurt, voorzien we een broodjeslunch. Deze is in het cursusgeld inbegrepen.

-

De meeste nascholingen gaan door in Campus De Vest van Thomas More, Zandpoortvest 60 Mechelen. De campus is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en op wandelafstand van zowel het station Mechelen als het station Mechelen-Nekkerspoel. Wie met de wagen komt, kan parkeren op één van de betaalparkings in de omgeving van de hogeschool.

-

Veel nascholers, die met ons samenwerken, zijn bereid om hun cursus op maat van jouw team aan te bieden (voor een studiedag, personeelsvergadering,…) op een locatie naar jouw keuze. Neem vrijblijvend contact met ons op om dit samen uit te werken. Teamgerichte nascholingen bieden wij aan vanaf € 500 voor een sessie van drie uur. De uitkoopsom is afhankelijk van de vergoeding voor de sprekers, de verplaatsingsonkosten, materialenkost, …. en wordt per cursus vastgelegd in een contract. Heb je vragen of wens je informatie? Contacteer ons via 015 36 92 79 of leon@thomasmore.be 53


OVERZICHT De leraar als begeleider van leerprocessen ....................................................................3 Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven!.....................................................3 Sint en Kerst .........................................................................................................3 Meervoudige intelligentie in de kleuterklas ...................................................................3 ‘Ik kan dat niet', zegt mijn kind. Omgaan met faalangst bij kinderen ....................................4 Aan de slag met kamishibai, interactief voorlezen, vertellen(basisonderwijs) .........................4 Iedereen kan tekenen! .............................................................................................5 Er is meer dan potlood en stift ...................................................................................5 Taalpret: Wie knipt de tenen van de reus? ....................................................................6 Ik zie het anders ....................................................................................................6 Ook Sint en Piet kunnen logisch denken ........................................................................6 Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen (deel 1) .........................................7 Juf mag ik overvaren? ..............................................................................................7 Magie in jouw klas… ................................................................................................8 Taalpret peuters: Dag boek, dag zon, dag koek ..............................................................8 Gezag zonder woorden… een vergeten codetaal! ............................................................9 Donkere prikkels ....................................................................................................9 Energizers in de kleuterschool ...................................................................................9 Dramatisch spel ................................................................................................... 10 Expressie met plakkaatverf ..................................................................................... 10 Toveren met kleur en textuur .................................................................................. 10 Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen (vervolg) ..................................... 11 Wiskunde in de magie ............................................................................................ 12 Papier maché in een notendopje .............................................................................. 12 Ontdek de natuur in klei ........................................................................................ 13 De leraar als cultuurparticipant ................................................................................. 14 Tips & tricks voor een gedichtendag met het hele team .................................................. 14 D3D Buiten de lijnen ............................................................................................. 14 Klara4Kids voor kleine dromers ................................................................................ 14 Klara4Kids voor stoere ridders en jonkvrouwen ............................................................. 15 De leraar als inhoudelijk expert ................................................................................ 15 Creatieve technologie: werken met muvo en techniek .................................................... 15 Dansexpressie ..................................................................................................... 15 Spiekpietjes........................................................................................................ 16 Met een goed boek in de computerhoek? .................................................................... 16 (S)Interactieve verteltafels ..................................................................................... 17 Ballonplooien voor beginners ................................................................................... 17 54


Joepie drama! ..................................................................................................... 18 Bewegings- en ontspanningstussendoortjes .................................................................. 18 Kidshiphop ......................................................................................................... 18 Taalpret: Als de bomen straks gaan rijden .................................................................. 18 Zingen mag nog altijd! ........................................................................................... 19 Activerende spreekwerkvormen voor in de klas ............................................................ 19 Tellen is plezant .................................................................................................. 20 Welke taal spreekt God?......................................................................................... 20 Grimeren van kindersnoetjes voor beginners ................................................................ 20 Spreekbeurten: gelijke of ongelijke onderwijskansen ..................................................... 21 Familie Muis op bezoek bij peuters ........................................................................... 21 Yoga voor kinderen ............................................................................................... 21 Interactieve vertelboeken en woordenvelden in de kleuterklas ......................................... 22 Twee in één: Samen de hoogte in / Gebruik je doebord .................................................. 22 Zingen mag zeker! ................................................................................................ 23 Eco Percussie - lager onderwijs ................................................................................ 23 Eco Percussie - kleuter .......................................................................................... 24 Zingen nu ook in het Nederlands ............................................................................... 25 De leraar als innovator en onderzoeker ....................................................................... 25 Een goed leesbeleid met praktijkvoorbeelden .............................................................. 25 Kansen om breder en anders te evalueren ................................................................... 26 Zindelijkheid: stress of een natuurlijk proces? .............................................................. 26 Actieve en coöperatieve werkvormen ........................................................................ 27 Aan de slag met je digitale reflexcamera .................................................................... 28 De digitale donkere kamer - de basis ......................................................................... 28 De digitale donkere kamer - het vervolg ..................................................................... 29 Geocaching… cool in alle klassen van de lagere school! ................................................... 29 De leraar als opvoeder ............................................................................................ 30 Kinderen leren omgaan met emoties ......................................................................... 30 Kinderen met leervoorsprong ................................................................................... 30 Kennis of vaardigheden: wie wint het pleit? ................................................................. 30 Omgaan met 'te' mondige kinderen: goede manieren? ..................................................... 31 Over groenten en leefvaardigheden (kleuter) ............................................................... 31 Conflictbehendigheid… geweld en rede ...................................................................... 32 Ambras in de klas ................................................................................................. 32 Als ik neen zeg, bedoel ik ook neen! .......................................................................... 32 Kinderen prikkelen en boeien .................................................................................. 33 Werken aan bevestigen en begrenzen ........................................................................ 33 Groepen om van te snoepen .................................................................................... 34 55


Storend gedrag positief ombuigen ............................................................................. 34 Jongens kans geven om jongen te zijn........................................................................ 34 De leraar als organisator .......................................................................................... 35 Powerpoint voor beginners ..................................................................................... 35 Zorgbeleid tussen droom en daad. Maak het digitaal haalbaar met iOmniwize ....................... 35 Zorgbeleid tussen droom en daad. Maak het digitaal haalbaar met iKklik ............................. 36 E-mailmanagement ............................................................................................... 36 Samenwerken via het web ...................................................................................... 37 Word, aan de slag met grote tekstbestanden ............................................................... 38 iKklik, een eerste kennismaking met de digitale agenda (VVKBaO) ..................................... 38 Digitalisering en EGO............................................................................................. 38 iKklik, de digitale agenda (VVKBaO) - vervolgopleiding voor gebruikers ............................... 39 EGO voor dummies ............................................................................................... 40 Stem je stem! Goed gebruik van je stem in de kleuterklas ............................................... 40 Timemanagement ................................................................................................ 40 Excel voor beginners ............................................................................................. 41 De leraar als partner van ouders ................................................................................ 41 Het werkkader 'Ouderbetrokkenheid' ......................................................................... 41 Klant is koning? Gesprekken met ouders ..................................................................... 42 De leraar als partner van externen ............................................................................. 42 Een kind, ouder, grootouder sterft: Hoe moet dat nu op school? ....................................... 42 Crisiscommunicatie: hoe pak ik dat aan? ..................................................................... 43 De leraar als lid van een schoolteam ........................................................................... 43 Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten ......................................................................... 43 Hoe als school omgaan met een schokkende gebeurtenis in de klas? ................................... 44 Participatief werken de in de kleuterschool ................................................................. 44 100 % participatie in de klas en op school (lager onderwijs) ............................................. 45 Mag het iets minder zijn? Burn-out begrijpen, behoeden, bestrijden .................................. 45 Aan de slag met eerste hulp .................................................................................... 45 Drempelvrees: Overgang van lager naar secundair onderwijs ............................................ 46 Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten ......................................................................... 46 Als zorg een opgave wordt ...................................................................................... 46 Anderstalingen vragen een bijzonder aanpak ............................................................... 47 Leerkracht en manager, inspireren en ondernemen ....................................................... 47 Ervaringsgericht uitwerken van een thema .................................................................. 48 Mijn eerste schooldag ............................................................................................ 49 SMART - academie .................................................................................................. 49 Info & inschrijven ................................................................................................... 53 Deze brochure werd opgemaakt met de meeste zorg. De bedragen van de cursusgelden werden opgenomen onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op onze website. 56 Samenstelling: Marc Gorremans - juni 2013 Š 2013 – LeON / Thomas More Mechelen


1314 LeON programmatie  

Programmatie van de nascholingen voor leerkrachten, georganiseerd door LeON - kenniscentrum onderwijs van Thomas More tijdens het academieja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you