Page 1

Uniek in Vlaanderen Volwaardig bachelordiploma interieurvormgeving in beperkte dag- of avondbegeleiding

INTERIEURVORMGEVING OPEN HOGER ONDERWIJS Opleiding interieurvormgeving in combinatie met werk en gezin

Mechelen Campus Lucas Faydherbe


OPEN HOGER ONDERWIJS

Eigenheid en doelstelling Als enige hogeschool in Vlaanderen biedt Lessius Mechelen de mogelijkheid om via Open Hoger Onderwijs een volwaardig bachelordiploma interieurvormgeving te behalen. Als je het studieprogramma van de reguliere dagopleiding niet kan combineren met je huidige baan of met je gezin, of je bent er nooit toe gekomen om je belangstelling voor interieur om te zetten in een diploma, dan is Open Hoger Onderwijs de oplossing. Hierdoor kan je individueel en op eigen tempo – maar onder begeleiding – een volwaardig bachelordiploma behalen. Gun jezelf één dag per week voor een nieuwe toekomst!


Visie en methode De praktijkgerichte opleidingsonderdelen volg je • in beperkte dagbegeleiding (één dag per week) • of in avondbegeleiding (twee avonden per week) De theoretische opleidingsonderdelen neem je op in begeleide zelfstudie met vaste monitoraat momenten (driemaal per semester). Via het elektronisch leerplatform ‘Toledo’ (als studiewijzer) kan je op afstand achtergrondinformatie, opdrachten en toetsen over jouw opleidingsonderdeel opvragen. Er zijn drie examenperiodes per academiejaar: januari, juni en augustus/september. Als werkstudent en/of door je gezinssituatie heb je recht op afspraken, waardoor bijvoorbeeld een spreiding van examens binnen een examenperiode mogelijk is. De opleiding diende een aanvraag in om in aanmerking te komen voor educatief verlof.

Opleidingsfase De opleiding (180 studiepunten) bestaat uit vier opleidingsfases (45 studiepunten). Elke opleidingsfase bestaat uit twee semesters en wordt afgerond met een eindproef. Een positieve evaluatie van de eindproef geeft aansluiting op de volgende opleidingsfase. In het programma komen diverse opleidingsonderdelen aan bod. Projectatelier is het praktijkgericht opleidingsonderdeel met ontwerpen, artistieke communicatie (presentatie) en constructieve communicatie (realisatie) in geïntegreerd.

In de ondersteunende theoretische opleidingsonderdelen kom je alles te weten over het ontstaansproces, de productie, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van een spectrum aan materialen en technieken voor meubel en interieur. Diverse theoretische pakketten zorgen er eveneens voor dat je vertrouwd raakt met de ontwikkelingen van het wonen, de meubelkunst en dit vanaf de prehistorie tot nu. Verder wordt er grondig onderzoek verricht naar het interpreteren en hanteren van diverse ontwerptheorieën en hun praktische toepassingen. Eenmaal per jaar organiseert de opleiding een studieuitstap met architectuur en design als rode draad.

Praktijkervaring en bachelorproef De vierde en laatste opleidingsfase is de kers op de taart. Je bouwt praktijkervaring op als ontwerpbureau door individueel en in groepsverband aan concrete opdrachten te werken. Je kiest voor een bachelorproef ruimte, object of bouw. Je afstudeerportfolio stel je voor aan een jury van deskundigen uit de meubel- of interieur(bouw)sector.

Doelgroep Studenten met levenservaring en in een werk- en/of gezinssituatie.

Start opleiding 24 september 2012. De beperkte dag- en avondopleiding worden georganiseerd vanaf 13 ingeschreven studenten.

2

3


Beperkte dagopleiding 1 dag per week Lesmoment op

Avondopleiding 2 avonden per week

maandag of donderdag

Duur van de opleiding

maandag en donderdag 4 opleidingsfases/jaren

Totaal aantal studiepunten

180 studiepunten

Opleidingsfase 1

45 SP/jaar

Praktijkgerichte vakken

• Projectatelier 1 - Ontwerpen (interieur, meubel, beelding) - Artistieke communicatie (presentatie, schetsen) - Constructieve communicatie (realisatie: bouwkundig tekenen, CADCAM)

Ondersteunende theoretische vakken in zelfstudie

• Bouwconstructie • Ontwerptheorie • Meubel- en interieurgeschiedenis • Meubel- en interieurtechnieken • Ontwerpgeschiedenis en -ethiek

Opleidingsfase 2

45 SP/jaar

Praktijkgerichte vakken

• Projectatelier 2 - Ontwerpen (interieur, meubel, beelding) - Artistieke communicatie (presentatie, schetsen) - Constructieve communicatie (realisatie: bouwkundig tekenen, CADCAM)

Ondersteunende theoretische vakken in zelfstudie

• Meubelconstructie en sanitaire technieken • Geschiedenis en actualiteit van het design • Meubel-, interieur- en elektrische technieken • Bouwfysica • Kunstgeschiedenis

Opleidingsfase 3

45 SP/jaar

Praktijkgerichte vakken

• Projectatelier 3 - Ontwerpen (interieur, meubel, beelding) - Artistieke communicatie (presentatie, schetsen) - Constructieve communicatie (realisatie: bouwkundig tekenen, CADCAM)

Ondersteunende theoretische vakken in zelfstudie

• Meubel- en interieurtechnieken • Geschiedenis en actualiteit van de moderne kunst • Beroepspraktijk

Opleidingsfase 4 Praktijkgerichte vakken

45 SP/jaar

• Projectatelier 4 - Praktijkervaring en bachelorproef


Inschrijving Volgens de algemene toelatingsvoorwaarden van Lessius Mechelen. Er worden een beperkt aantal studenten toegelaten per academiejaar. Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt specifiek naar motivatie en interesse getoetst. De data (vanaf juni) voor het intakegesprek: www.lessius.eu/OHO Voorinschrijving op de website vanaf 17 maart 2012. Administratieve (definitieve) inschrijving vanaf 16 augustus 2012 en na positieve evaluatie van het intakegesprek.

DKO | Deeltijds kunstonderwijs* Lessius heeft een partnerschap met de DKO-opleiding binnenhuiskunst ter ondersteuning van de avondopleiding. DKO-studenten kunnen via een EVC-procedure vrijstellingen aanvragen via het Lessius-programma.

Studieprogramma en -duur 45 studiepunten per opleidingsfase, 180 studiepunten in totaal (een studiepunt staat voor een studiebelasting van 25-30 uur). In functie van het opgenomen programma loopt de studie van vier jaar tot levenslang.

Diploma Bachelor in de interieurvormgeving

* De DKO-partners kan je terugvinden op www.lessius.eu/OHO 4

5


Inschrijvingsgeld • Beperkte dagopleiding en avondopleiding 465,4 euro • DKO-partner: 250 euro Betalen met opleidingscheques is mogelijk. * Raming inschrijvingsgeld op basis van academiejaar 2011-2012, te bepalen i.f.v. opgenomen aantal studiepunten.

Plaats Lessius Mechelen Groep Design & Technologie Campus Lucas Faydherbe Zandpoortvest 16 2800 Mechelen

Contact tel. + 32 (0)15 36 92 40 guy.foulon@lessius.eu www.lessius.eu/OHO


fel

n

n

pe

pe

er

er

D uf

tw An

tw An 9 E1

Dijle

Station Nekkerspoel

W at

eb ill

Putte

estra

ro eM

er

od

ek tr a

at Sp

vest poort Z an d

Bruul

Ijz e

re

nle

Lange Ridderstraat

aa t str og Ho

O. Vr -L.ou we s

Algemene Diensten

erstraat Keiz

F. D

Dijle

en

KOM KENNISMAKEN!

e

qv ec

es

t

Studentenvoorzieningen Campus Lucas Faydherbe Campus De Vest Campus Kruidtuin Campus De Ham

m

be

ek

Autobushalten

Le

uv

en

Br

us

se

lE 19

Ho

Station Mechelen

Infodagen Je bent doorlopend welkom op de volgende infodagen:

• • • •

Zaterdag 17 maart | 10 - 17 uur met OHO-infosessie om 13 uur Woensdag 9 mei | 16 - 20 uur met OHO-infosessie om 18.30 uur Zaterdag 23 juni | 10 - 13 uur met OHO-infosessie om 11.30 uur Zaterdag 8 september | 10 - 13 uur met OHO-infosessie om 11.30 uur

Eindejaarstentoonstelling Vrij te bezoeken op zaterdag 23 en zondag 24 juni, telkens van 10 tot 17 uur.

www.lessius.eu/komkennismaken 6

7


WWW.LESSIUS.EU Lessius Mechelen Interieurvormgeving in Open Hoger Onderwijs Campus Lucas Faydherbe | Zandpoortvest 16 | 2800 Mechelen tel. + 32 (0)15 36 92 40 | guy.foulon@lessius.eu

WWW.LESSIUS.EU/OHO

Lessius - Interieurvormgeving in beperkte dag- of avondbegeleiding  

Lessius - Interieurvormgeving in beperkte dag- of avondbegeleiding

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you