Page 1

DESIGN & TECHNOLOGIE

MEUBELONTWERP

BACHELOR NA BACHELOR MEUBELONTWERP voortgezette opleiding in meubelontwerp


VOORTGEZETTE OPLEIDING MEUBELONTWERP je persoonlijk ontwerpproject ontwikkelen onder begeleiding van een multidisciplinair team

Cover: Dorien Van Mol- CUBA!COLLECTION Linksboven: Charles Waterkeyn - PARASEAT Rechtsboven: Ingrid De Smul - FLOW


eigenheid en doelstelling

visie en methode

• De combinatie van productgericht en ruimtelijk denken (productontwikkeling versus architectuur) vormt de biotoop voor deze opleiding tot meubelontwerper. • De opleiding stimuleert de toenadering van - en samenwerking tussen - ontwerpers, ambacht en industrie. • De opleiding zet aan om innovatieve concepten te bedenken vanuit ambachtelijke of industriële (im)perfectie en te experimenteren met materialen, vormen en constructies bij het uitvoeren van dummy’s en prototypes. • Hierbij geeft de opleiding ruimte voor eigenheid en eigenzinnigheid. De authenticiteit staat centraal in een open schoolcultuur. • De opleiding combineert een sterke regionale verankering met een internationale gerichtheid. Enerzijds houden we contact met regionale bedrijven en organisaties, anderzijds zijn we aanwezig in het internationale werkveld door actieve deelname aan belangrijke internationale interieur- en meubelbeurzen (Kortrijk, Keulen, ...), tentoonstellingen en wedstrijden.

Projectmatig en studentgecentreerd Theoretische ondersteuning en presentatievakken staan ten dienste van de praktijkopdrachten. Het programma laat een individuele invulling toe, waardoor je een gepersonaliseerd curriculum kan realiseren. Je wordt gestimuleerd in je zelfontplooiing, maar ook begeleid in het omgaan met beperkingen in een ‘vrije’ ontwerpopdracht.

Proces- en resultaatgericht Er gaat aandacht naar persoonlijke opbouw en uitwerking van een curriculum. Anderzijds hechten we veel belang aan de stimuli vanuit een interprofessionele samenwerking en de verwerking van opdrachten in groepsverband.

Concept en techniek, communicatie en economie Workshops, lezingen, seminaries, bedrijfsbezoeken, casestudy’s en beursbezoeken maken het leerproces praktijkgericht, boeiend, interactief en veelzijdig. Conceptueel en theoretisch denken worden toegepast op de praktijk. Grondige analyse van de context en betrokkenheid tot de uitvoering leiden tot creatief ontwerpen. Daarom streeft de opleiding naar een afgewogen evenwicht tussen het conceptueel, het technisch, het communicatief en het economisch aspect.

2

3


Context Mechelen Meubelstad

Begeleiders / lesgevers

De bachelor na bachelor meubelontwerp van Lessius Mechelen is de eerste en (tot nog toe) enige opleiding in België, toegespitst op de meubelsector. Slechts enkele ambachtelijke bedrijven getuigen vandaag nog van de florerende meubelnijverheid van weleer in de regio Mechelen. De opleiding heeft de ambitie om de Mechelse meubeltraditie voort te zetten.

Een inter-professioneel basisteam garandeert een veelzijdige benadering vanuit diverse invalshoeken. Het is samengesteld uit architecten, productontwikkelaars en interieurarchitecten, aangevuld met specialisten uit de grafische wereld en uit de meubelsector. Alle lesgevers hebben actieve praktijkervaring.

Campus Lucas Faydherbe De opleiding is gehuisvest in een groot reconversieproject van aaneengeschakelde groentemagazijnen, gelegen aan de ring van Mechelen. Lucas Faydherbe, leerling van Rubens, beeldhouwde en bouwde enkele kerkgebouwen en hun interieurs in Mechelen.

• samenwerking met ontwerpers, bedrijven en industrie in de sector • up-to-date documentatiecentrum met begeleiding • uitgebreid computernetwerk (PC en Apple) met toegang tot internet • werkatelier met staal-, hout- en kunststofafdeling

Interieurvormgeving

Meubelontwerp

Het voorbije decennium heeft de basisopleiding Interieurvormgeving een naam opgebouwd op het vlak van meubelontwerp. Getuigen hiervan zijn de eerder behaalde prijzen en vermeldingen, de samenwerking met bedrijven en de hieruit verworven reputatie.

Het meubel wordt in het ontwerpatelier in zijn ruimste betekenis behandeld. De productarchitectuur staat hierbij centraal. We benaderen het meubelambacht in een context van technologische vernieuwing. Begrippen als duurzaam ontwerpen en recyclage

Ondersteunende faciliteiten

Opleidingstabel opleidingsonderdelen

Denkwerk

Meubelontwerp -ontwerpatelier -uitvoeringsatelier

Tekenwerk

SP

EVALUATIE

24 6

tussentijdse evaluaties en eindjury betrokkenheid bij prototyping

ontwerpcommunicatie

10

gerelateerd aan eindjury en ontwerpdossier

Schrijfwerk

theoretische ondersteuning

10

ontwerpdossier

Echt werk

bedrijfsstage

10

stageverslag

60


dragen we hoog in ons vaandel. Als ondersteuning van het ontwerpatelier experimenteren we in het werkatelier met materialen, vormen en constructies om dummy's en prototypes uit te voeren. Geïnteresseerden kunnen een initiatiecursus lassen volgen.

Ontwerpcommunicatie Door toepassing van CAD- en presentatietechnieken leer je voorstellingen en uitvoeringstekeningen maken om je ontwerpen doeltreffend te communiceren aan opdrachtgevers, uitvoerders en vakgeoriënteerde media.

Theoretische ondersteuning Inhoudelijk zorgen cursusreeksen, lezingen, seminaries, bedrijfsbezoeken, casestudy’s en beursbezoeken ervoor dat het leerproces verfrissend, interactief en veelzijdig is. Externe specialisten worden voor de behandelde onderwerpen aangesproken. Meubelgeschiedenis, ontwerpmethodiek, meubelconstructie en -technologie, marktactualiteit, commercialisering en recht komen aan bod.

Stage Een doe-stage van 4 weken is geïntegreerd in de opleiding.

Kevin Brondel - ASTRO

4

5


Type

Samenwerking met kantoormeubelfabricant Drisag en stoffenfabricant Microfibres

bachelor na bachelor

Studiepunten 60

Duur Voltijdse dagopleiding van 1 academiejaar

Voor wie Kandidaten zijn minstens houder van een bachelordiploma. De opleidingen interieurvormgeving, architectuur, interieurarchitectuur, productontwikkeling, productdesign en industrieel ingenieur in industrieel ontwerpen bieden een rechtstreekse instroom. Het concept en de inhoud van de opleiding zijn afgestemd op het niveau van deze instroom. Vanuit andere opleidingen is toegang tot de opleiding mogelijk op voorwaarde van een op maat bepaald voorbereidingsprogramma van minimum 3 studiepunten, parallel met de opleiding. Sjors van der Leest - BUTTERFLIP


fel

n

n

pe

pe

er

er

D uf

tw An

tw An 9 E1

Station Nekkerspoel

W at

eb ill

Putte

estra

ro eM

er

od

ek en

tr a

at Sp

Z an d

Bruul

poort

re Ijz e

vest

Lange Ridderstraat

aa t str og Ho

O. Vr -L.ou we s

Algemene Diensten

erstraat Keiz

F. D

Dijle nle

KOM KENNISMAKEN!

Dijle

e

qv ec

es

t

Studentenvoorzieningen Campus Lucas Faydherbe Campus De Vest Campus Kruidtuin Campus De Ham

m

be

ek

Autobushalten

Le

uv

en

Br

us

se

lE 19

Ho

Station Mechelen

Toelatingsproef

Locatie

Er worden per academiejaar 20 studenten toegelaten. Voor ALLE kandidaten is een verplichte geschiktheidsproef voorzien in de vorm van een selectiegesprek. Deze proeven vinden plaats begin juli en eind augustus. Aan de hand van een portfolio, in een vormgeving naar eigen keuze, toont de kandidaat dat hij de competenties ontwerpen en presenteren verworven heeft. Tijdens dit selectiegesprek worden de specifieke interesse en motivatie getoetst.

Lessius Mechelen - campus Lucas Faydherbe Zandpoortvest 16 - 2800 Mechelen

Kostprijs Forfait van 123 euro + 16,80 euro per studiepunt (onder voorbehoud van wijzigingen). Houd ook rekening met extra kosten voor bijvoorbeeld studie- en beursbezoeken, tentoonstellingen, teken- en presentatiemateriaal, uitvoering prototype of dummy.

Contact 015 369 240 hans.le.compte@mechelen.lessius.eu http://mechelen.lessius.eu/banabameubel

Infodagen Je bent doorlopend welkom op de volgende infodagen: • Zaterdag 19 maart 2011 van 10 tot 16 u. • Woensdag 18 mei 2011 van 17 tot 20 u. • Zaterdag 25 juni 2011 van 10 tot 16 u. • Zaterdag 10 september 2011 van 10 tot 13 u.

Eindejaarstentoonstelling vrijdag 24 tot zondag 26 juni 2011, telkens van 10 tot 17 u.

6

7


Lessius Mechelen Design & Technologie | Campus Lucas Faydherbe Zandpoortvest 16 | 2800 Mechelen tel. + 32 (0)15 36 92 40 | fax + 32 (0)15 36 92 49

Vind je focus. Verleg je grenzen.

WWW.LESSIUS.EU

ACADEMISCHE OPLEIDINGEN Handelswetenschappen

IndustriĂŤle Wetenschappen

Toegepaste Taalkunde

PROFESSIONELE OPLEIDINGEN Bedrijf & Communicatie

Design & Technologie

Gezondheid & Welzijn

Onderwijs & Vorming

Lessius - Banaba meubelontwerp  

Lessius - Banaba meubelontwerp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you