Page 1

OFFICE- EN BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJF & COMMUNICATIE

VERVOLGOPLEIDINGEN


INHOUD n s Mechele 1. Lessiu nder wijs in avondo r t lo e h c a t assistan 2. De b anagemen m t: n e m e manag  2.1. Office marketing nagement: a  sm jf ri d -fiscaliteit 2.2. Be ountancy c c a t: n e m  jfsmanage studenten 2.3. Bedri voor werk d o b n a sa ing een vorm 3. Algem s seminarie 4. Fiscale en  ennismak 5. Kom k

De informatie in deze brochure geldt onder voorbehoud van wijzigingen en is juridisch niet bindend. Foto’s: Marion Kahane e.a.

3 4 10 14 18 22 24 27


1

LESSIUS MECHELEN Lessius is more!

Studeren in Mechelen

In 2010 bundelden de KHMechelen, de Lessius Hogeschool in Antwerpen en Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver de krachten in ‘het nieuwe Lessius’. De voormalige KHMechelen én Campus De Nayer fuseerden tot Lessius Mechelen en de Lessius Hogeschool werd Lessius Antwerpen.

Mechelen geniet als middelgrote studentenstad een uitstekende ligging, dichtbij Antwerpen, Leuven en Brussel. Dat Mechelen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. Je thuisbasis wordt Campus De Ham of Campus De Vest, beide liggen centraal naast het stadspark en zijn heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Je studeert op wandelafstand van het historische en commerciële centrum. De leuke studentencafeetjes, gezellige markt, mooie pleinen en terrassen in het centrum en aan het water maken van Mechelen een leuke studentenstad die meer dan het ontdekken waard is!

Lessius is more! De samenwerking tussen Lessius Mechelen en Lessius Antwerpen betekent nog meer opleidingen, nog meer campussen, nog meer faciliteiten, nog meer kwaliteit, nog meer studenten en studentenvoorzieningen en nog meer toekomstplannen waar jij deel van kan uitmaken!

2

3


1 2

DE BACHELOR IN AVONDONDERWIJS Doelgroep Werkenden die (nog) een diploma hoger onderwijs willen halen Je werkt in een bedrijf, je wil hogerop, maar dat lukt niet omdat je nog geen of niet het juiste diploma hoger onderwijs hebt? Je wil bij een nieuw bedrijf solliciteren, maar hebt het vereiste diploma niet? In dat geval ben je bij Lessius Mechelen aan het juiste adres. We bieden je de keuze tussen drie avondopleidingen in de groep Bedrijf & Communicatie:

●● Management assistant ●● Accountancy-Fiscaliteit ●● Marketing Door een samenwerkingsakkoord CVO/Lessius Mechelen volg je het eerste deel (drie jaar) van het traject aan een van de CVO’s van Vlaanderen. Vervolgens sluit je aan bij het aanvullingstraject aan Lessius Mechelen (zie verder in deze brochure). Zo behaal je op 4 jaar tijd in avondonderwijs een bachelordiploma, zonder hiervoor je job te moeten opzeggen of je gezin te verwaarlozen.


(Oud-)studenten CVO-opleidingen Door het samenwerkingsakkoord CVO/Lessius Mechelen kunnen (oud-)studenten van de CVO-opleidingen onmiddellijk instappen in het aanvullingsprogramma. Zij brengen de gevolgde modules aan het CVO in als EVK (zie rubriek ‘Vrijstellingen: EVK en EVC’) en krijgen er een vrijstelling voor. Zij hebben dus nog één jaar nodig om hun bachelordiploma te behalen. Het staat hen uiteraard vrij om het traject te spreiden over twee of meer jaren.

Werkzoekenden die nog een diploma hoger onderwijs willen halen Je bent werkzoekende doordat je nog geen of niet het juiste diploma hebt? Ook dan kan je bij ons en de CVO’s terecht. Met een diploma Bedrijfs- of Office management zijn je tewerkstellingskansen echt wel hoog. Je stapt eerst in een CVO-opleiding in en doet het vervolgtraject bij ons aan Lessius Mechelen.

Iedereen die wil bijleren Je hebt al een diploma en je wil je bijscholen in een of meer opleidingsonderdelen om je job nog efficiënter te kunnen uitvoeren? Oud-studenten zullen merken dat het avondtraject heel wat opleidingsonderdelen bevat die tot voor kort nog niet in het opleidingsprogramma opgenomen waren: Eventorganisatie en Human resources management voor management assistants bijvoorbeeld of IFRS voor boekhouders. Je ziet ook dat we de computerpakketten van MS Office 2007 aanbieden: Word, Excel, Access (Computervaardigheden voor gevorderden 1) en een integratie van de verschillende pakketten vanuit bedrijfsopdrachten (Computervaardigheden voor gevorderden 2). Zeer binnenkort zullen alle bedrijven overschakelen naar deze versie, als dat al niet gebeurd is. Met deze opleiding kan je je snel en met resultaat bijscholen.

Of je wil gewoon een opleidingsonderdeel volgen uit interesse? Ook dat kan natuurlijk. Je schrijft je in met een creditcontract voor de vakken van jouw keuze en verwerft zo creditbewijzen, te vergelijken met attesten op Hoger onderwijsniveau.

Wat verwachten we? Je motivatie is van groot belang. De colleges worden gegeven vanaf 18u. Enige reorganisatie van de avonduren op het werk of in het gezin zal nodig zijn. Je zal ook zeer regelmatig opdrachten moeten afwerken en moeten studeren. Voor bepaalde onderwerpen is zelfstudie vereist. Dit vraagt doorzettingsvermogen. Als je je avondopleiding met succes afrondt, krijg je heel wat appreciatie bij werkgevers. Nieuwe deuren gaan open ...

Lesgevers De docenten van de avondopleidingen zijn vooral docenten die verschillende jaren bedrijfservaring als manager, jurist, … hebben en al minstens enkele jaren in het dag- of avondonderwijs staan. Zij staan garant voor een hoge inhoudelijke en didactische kwaliteit van de lessen en begeleiding op afstand.

4

5


Jouw individueel programma

Navorming

Wie zich inschrijft voor een bacheloropleiding in avondonderwijs heeft vaak in de voorbije jaren al heel wat competenties opgebouwd en verfijnd, hetzij door werkervaring, hetzij door een ander diploma. Hiermee kan je vrijstellingen krijgen in het bachelortraject.

Daarnaast staat het je vrij om uit de opleidingstabellen enkele cursussen te kiezen die aan jouw opleidings­ noden tegemoetkomen. Je kan je voor elke cursus afzonderlijk inschrijven.

Je neemt hiervoor contact op met lieven.van.hoe@mechelen.lessius.eu (Office management) annette.hohner@mechelen.lessius.eu (Bedrijfsmanagement)

Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) Aan de hand van je reeds behaalde diploma hoger onderwijs (CVO, hogeschool, universiteit, ...) toon je aan welke competenties je beheerst. Zo kan je voor bepaalde vakken worden vrijgesteld. Dit onderzoek gebeurt gratis.

Eerder Verworven Competenties (EVC) Ook werkervaring kan je inbrengen om vrijstellingen te verkrijgen. Aan de hand van uiteenlopend bewijsmateriaal (tewerkstellingsattesten, door jou aangemaakte en verzamelde (bedrijfs)documenten, ...) en een diepteinterview of een test toon je aan over de gevraagde competenties te beschikken. Voor een EVC-onderzoek moet je betalen. Hoeveel hangt af van de vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt en de intensiteit van het onderzoek. De aanvraag voor een EVC-onderzoek dient te gebeuren voor 10 september 2011. Meer informatie op http://mechelen.lessius.eu bij onderwijs- en examenregeling

Betaald educatief verlof Als werknemer uit de privé-sector heb je het recht om erkende avond- en weekendopleidingen te volgen en hiervoor op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. Onze vervolgtrajecten die opleiden tot een bachelor komen hiervoor in aanmerking. Meer informatie vind je op www.werk.belgie.be www.centenvoorstudenten.be

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking Tijdskrediet of loopbaanonderbreking biedt je de moge­ lijkheid om, tijdelijk, je beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Tijdens de periode waarin je arbeidsovereenkomst geschorst is of je arbeidsprestaties verminderd zijn, kun je een uitkering genieten, maandelijks betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Meer informatie vind je op: www.rva.be www.werk.be/wn/aanmoedigingspremies www.centenvoorstudenten.be


Vragen? Richt je tot de studietrajectbegeleider pierre.vermeulen@mechelen.lessius.eu (Bedrijfsmanagement) lieven.van.hoe@mechelen.lessius.eu (Office Management).

tievaardigheden, je inzicht in de diepere structuur van een bedrijf én je vertrouwdheid met de economische wetmatigheden.

Toekomstperspectieven

●● De toekomstmogelijkheden voor een Management assistant zijn eindeloos. Kijk maar eens in de vacature­ kranten: op zowat elke bladzijde vind je één of meer jobaanbiedingen voor een office manager, executive assistant, sales assistant, HR-medewerker, PR-assistant, customer relations officer, enz. Met dit diploma word je de onmisbare spil van de onderneming: de co-manager en dat dankzij een unieke combinatie van communi­ catietechnieken in vreemde talen, excellente computerskills en een organisatietalent van onschatbare waarde!

Dankzij je brede competenties draai je direct vlot en gevarieerd mee in de cruciale aspecten van het bedrijfsleven. Je onmiddellijke inzetbaarheid vergroot nog door je grondige kennis en kunde van de elektronische informatieverwerving en -verwerking, je communica-

●● De afstudeerrichting Marketing biedt je ruime mogelijkheden in het bedrijfsleven. Je kan onder meer aan de slag als salesmanager, account executive bij reclamebureaus, marktonderzoeker, marketinganalist, … In de marketingwereld kom je niet ver met alleen een

http://mechelen.lessius.eu/avondopleidingBM http://mechelen.lessius.eu/avondopleidingOM http://mechelen.lessius.eu/vormingsaanbodmanagement http://mechelen.lessius.eu/fiscaleseminaries

6

7


snelle en vlotte babbel. Je moet weten waarover je het hebt. Jij weet het, jij boekt resultaten, want jij hebt gevoel voor mensen en de markt. ●● Als afgestudeerde Accountancy-Fiscaliteit heb je uitzicht op uiteenlopende beroepsmogelijkheden in privé- en overheidsinstellingen: boekhouder, fiscalist, tax-accountant, costaccountant, financieel adviseur, (adjunct)-verificateur belastingen, credit-controller, … Aan jou de keuze.

Praktisch Diplomacontract, creditcontract en examencontract Bij de inschrijving voor de bachelor in avondonderwijs schrijf je je in voor één of meer van onderstaande types van contracten: 1. een diplomacontract met het oog op het behalen van een bachelordiploma; 2. een creditcontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; 3. een examencontract met het oog op het deelnemen aan examens voor het behalen van een diploma, of het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. Meer informatie op http://mechelen.lessius.eu bij onderwijs- en examenregeling

Opleidingscheques Je kan als werknemer of interimkracht woonachtig in Vlaanderen of in het Brussels gewest gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Deze cheques kun je gebruiken om je rechtstreekse studie-

kosten (ondermeer inschrijvingsgeld, ...) te betalen. Studenten die geen diploma van het hoger onderwijs hebben, kunnen in sommige gevallen een bijkomende tegemoetkoming krijgen. Meer informatie vind je op: http://vdab.be/opleidingscheques of via de infolijn: 0800 30 700 www.centenvoorstudenten.be

’t STIP De vzw Studentenvoorzieningen Lessius Mechelen beheert de sociale gelden die de overheid voor iedere hogeschoolstudent uitkeert. Bij ’t STIP kan je inlichtingen inwinnen over de studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, betaald edu­ catief verlof, de kinderbijslag, het leefloon, ... Met al je vragen of voor meer informatie kan je dagelijks terecht in het STIPhuis: Zandpoortvest 17, 2800 Mechelen, 015/369 140.

Organisatie lesdagen en examens De lessen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond, telkens van 18u. tot ten laatste 22u. Ook op zaterdagvoormiddagen worden lessen georganiseerd. Een module van gemiddeld 4 u/week wordt uiteraard op één lesavond georganiseerd. Wie slechts één opleidingsonderdeel in een module kiest, kan bijvoorbeeld van 18u tot 20u. les volgen. Semester 1: 26/09/2011 - 23/12/2011 Examendagen: di., do. en za. in januari Semester 2: 06/02/2012 - 25/05/2012 Examendagen: di., do. en za. in juni


Kostprijs Wie zich voor het gehele avondprogramma inschrijft (tussen de 54 en 66 studiepunten) betaalde in 2010* 567,80 euro als niet-beursstudent, 333,80 euro als bijnabeursstudent en 100,00 euro als beursstudent. Op www.studietoelagen.be kan je nagaan of je aan de voorwaarden voldoet om beursstudent te zijn. Wie zich slechts voor enkele opleidingsonderdelen (cursussen) wil inschrijven betaalt een vast gedeelte van 58,80 euro* (eenmalig te betalen, ongeacht het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft) + een variabel gedeelte van 8,00 euro* per studiepunt. Het aantal studiepunten dat een vak telt, vind je in de lessentabellen. Zo kan je zelf berekenen hoeveel jouw programma zal kosten. Cursussen zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. *De prijzen hier weergegeven dateren van vorig academiejaar en gelden als indicatie. De definitieve prijs vind je binnenkort op onze website: http://mechelen.lessius.eu/inschrijven

8

9


1 2

.1

OFFICE MANAGEMENT: MANAGEMENT ASSISTANT

Afgestudeerden van de opleiding Office management, afstudeerrichting Management assistant, zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Je wordt enorm gewaardeerd omwille van je talenkennis, computerskills en veelzijdigheid. Functies zoals executive assistant, sales assistant, marketing assistant, HR-medewerker, office manager, enz. liggen met dit diploma binnen handbereik. En wie ambitie heeft kan zeker doorgroeien tot een managementfunctie. In deze opleiding staan talen, computerskills, managementvakken en organisatieskills centraal. Wie met deze opleiding wil starten, gaat eerst de CVO-opleiding Management assistant (ook nog Meertalig secretariaat genoemd) volgen. De overblijvende vakken die nodig zijn om een internationaal erkend bachelordiploma te behalen volg je aan Lessius Mechelen.


In de opleidingstabel vind je een overzicht van deze vakken. Het is ook mogelijk om slechts enkele van deze opleidingsonderdelen te volgen en hiervoor een creditbewijs (te vergelijken met een attest op Hoger onderwijsniveau) te behalen. Avondtraject office management MANAGEMENT ASSISTANT OPLEIDINGSONDERDEEL

CU*

SP*

Frans (eindniveau)

18

6

Engels (eindniveau)

18

6

Duits

14

4

Event-en projectorganisatie

18

5

Human resources management II

14

4

Marketing en salesmanagement

20

6

Computervaardigheden voor gevorderden 2

24

6

Grafisch ontwerp

12

3

Intertaal Engels, Frans, Duits

10

3

Boekhouden

12

3

Office management

18

5

SEMESTER 1 (12 weken)

Totaal aantal contacturen semester: 82 (= 6,8 u/week verdeeld over 2 avonden) SEMESTER 2 (12 weken)

Totaal aantal contacturen semester: 96 (= 8 u/week verdeeld over 2 avonden) in SEMESTER naar keuze Stage/werkplekleren individueel te bepalen 13 verdeeld over 3 dolods: • Stage 1

2

• Stage 2

6

• Stage 3

5

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN

64

Aantal CU kan nog verhoogd worden. Elke student kan een EVC aanvragen op basis van werkervaring. Bovenstaand programma gaat enkel uit van een competentievergelijking Lessius Mechelen en houdt geen rekening met individuele verschillen op basis van werkervaring. ●● alle info in deze tabellen is onder voorbehoud van wijzigingen ●● (*) CU = Lesuren ●● (*) SP = Studiepunten ●● Alles onder voorwaarde van voldoende belangstelling

10

11


Opleidingsonderdelen Frans (eindniveau) In dit opleidingsonderdeel wordt je kennis van het Frans voor managementondersteuners vervolmaakt. De nadruk ligt op mondelinge en schriftelijke bedrijfscommunicatie.

Engels (eindniveau) In dit opleidingsonderdeel wordt je kennis van het Engels voor managementondersteuners vervolmaakt. De nadruk ligt op mondelinge en schriftelijke bedrijfscommunicatie.

Duits In dit opleidingsonderdeel leer je Duits te gebruiken in een bedrijfsomgeving

Event- en projectorganisatie Je start met een theoretische achtergrond: de inbedding van het event in het communicatiebeleid van een bedrijf. Je krijgt handvatten om evenementen en projecten doel- en doelgroepgericht uit te denken en efficiënt te organiseren. Je leert MS Project kennen als tool om evenementen te plannen. Het geleerde pas je toe in een uitgebreide en concrete case: je werkt zelf het concept van een event uit en plant het in MS Project.

Marketing en sales management Deze cursus leidt je op in marketing, verkoop (direct mail, verkoopgesprek, productpresentatie,  … voorbereiden en doen), consumentengedrag en sales management. De docent biedt je een theoretisch kader, doorspekt met eigen bedrijfservaring in deze materie. Je verwerkt de theorie in verschillende bedrijfs-reële opdrachten.


Human ressources management II

Boekhouden

Tijdens deze cursus maak je kennis met de diverse werkterreinen van HRM toegespitst op de dagelijkse praktijk van de operationele (lijn)manager en de rol van de HR-medewerker in dit beleid. HRM is een interactieve praktijkopleiding waarin zoveel mogelijk vraagen antwoordsessies gestimuleerd worden, opdrachten worden uitgevoerd, enz. De elementaire topics van Human Resources Management komen aan bod: werving en selectie, loon- en onthaalbeleid, loopbaanontwikkeling, personeelsevaluatie, vorming, uitstroommanagement, …

In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in de principes van boekhouden

Computervaardigheden voor gevorderden 2 Je leert de verschillende informaticatools Word, Excel, PPT en Access 2007 zo efficiënt mogelijk inzetten bij bedrijfsopdrachten. Je maakt bedrijfskundige toepassingen en maakt geïntegreerd gebruik van de Officepakketten (versie 2007). Voorkennis van de verschillende pakketten is vereist om deze cursus tot een goed einde te brengen.

Grafisch ontwerp In dit opleidingsonderdeel worden je grafische technieken bijgebracht om een flyer, folder en ander eenvoudig drukwerk creatief en aantrekkelijk uit te werken. Photoshop en Illustrator leer je gebruiken als tools om enkele flyers en folders aan te maken. De nadruk in de les ligt op ‘doen’.

Office management In dit opleidingsonderdeel komen de belangrijkste taken van een management assistant aan bod.

Stage of werkplekleren Een stage van 9 weken is ook opgenomen in het programma voor werkstudenten die een bachelor Office management willen behalen, maar wie werkervaring heeft kan aanzienlijke stageduurverkorting aanvragen. Voor iemand die bijvoorbeeld als management assistant werkt, maar nauwelijks vreemde talen gebruikt op het werk, kan het volstaan om gedurende 2 weken een volledig anderstalige stage te doen, om alsnog de vreemdetalencompetenties van de stage te bereiken. Voor de andere competenties word je dan vrijgesteld. Ook werkplekleren is mogelijk, waarbij de eigen werkplaats als stageplaats fungeert. De werksituatie van elke student wordt individueel in kaart gebracht en een haalbaar scenario wordt uitgewerkt. Deze stage kan over het ganse jaar gespreid worden. http://mechelen.lessius.eu/avondopleidingOM

Intertaal Engels, Frans, Duits In bedrijfsreële opdrachten voortdurend leren switchen tussen drie vreemde talen Frans, Engels en Duits en dit op een gevorderd niveau dat vereist is voor een meertalige management assistant. In de contacturen staan mondelinge vaardigheden centraal.

12

13


2

.2

BEDRIJFSMANAGEMENT: MARKETING Als junior professional Marketing van Lessius Mechelen kan je heel wat meer dan het routinematig hanteren van marketingtechnieken. Je denkt en handelt marktgericht, rekening houdend met de talrijke wijzigende marktfactoren.


Je beseft dat elk marketingsucces begint bij het aanvoelen van de behoeften van de klant. En dan is het zaak om hieraan zo goed mogelijk tegemoet te komen met aangepaste producten of diensten. Na het marktonderzoek kan je verkoop-en marktgegevens snel en efficiënt vertalen naar betekenisvolle informatie voor je opdrachtgever. Je slaagt erin een marketings­trategie zowel in team als zelfstandig uit te werken. Wat je communicatievaardigheden betreft: je hebt het in de vingers om jouw concepten concreet te maken voor de klant. Het management zal op jou, moderne marketeer in hart en nieren, in de loop van je carrière een beroep doen voor commercieel en marketing advies. Je kan na enkele jaren zelfs functioneren als marketing manager, product manager, marketingconsultant, … . De opleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Marketing, is dan ook een veelzijdige opleiding. Naast een algemene bedrijfskundige basis, specialiseer je je in diverse marketingaspecten, worden je communicatie­ vaardigheden in verschillende talen aangescherpt alsook je computervaardigheden. Wil je aan deze opleiding starten, dan ga je eerst de CVO-opleiding Marketing volgen, bijvoorbeeld in Mechelen (www.cvo-crescendo.be) of Hoboken (www. cvoantwerpen.be). De overblijvende vakken die nodig zijn om een internationaal erkend bachelor-diploma te behalen volg je aan Lessius Mechelen.

In de opleidingstabel vind je een overzicht van deze vakken. Het is mogelijk om slechts enkele van deze opleidingsonderdelen te volgen en hiervoor een creditbewijs (te vergelijken met een attest op Hoger onderwijsniveau) te behalen. avondtraject bedrijfsmanagement MARKETING VOOR WERKSTUDENTEN OPLEIDINGSONDERDEEL

CU*

SP*

24

8

Computervaardigheden 1

18

4

Engels 1

24

6

Sociaal recht

8

3

Commercieel management

12

5

Interactieve Marketing

12

4

TOTAAL AANTAL CONTACTUREN SEMESTER 1

98

30

Frans 2

24

8

Computervaardigheden 2

24

6

Engels 2

24

6

Grafisch Ontwerp

14

3

86

34

SEMESTER 1 (12 weken) = gemiddeld 8u/week Frans 1

SEMESTER 2 (12 weken) = gemiddeld 6u/week

Stage of werkplekleren TOTAAL AANTAL CONTACTUREN SEMESTER 2

11

●● alle info in deze tabellen is onder voorbehoud van wijzigingen ●● (*) CU = Lesuren ●● (*) SP = Studiepunten

14

15


Opleidingsonderdelen Frans 1

Sociaal recht

Je krijgt een inleiding in de zakelijke correspondentie (demande d’information, offre et commande, ...). De technisch-economische woordenschat wordt aan­ gereikt via dossiers die lexicologisch en inhoudelijk uitgediept worden. De grammatica oefen je met behulp van een zelfstudiepakket.

Tijdens deze lessen worden de principes van de sociale wetgeving uiteengezet en verduidelijkt. Meer in het bijzonder worden onderwerpen als collectieve arbeids­verhoudingen, arbeidsovereenkomsten, arbeids­ reglementeringen, sociale zekerheid, geschillen, het statuut van de zelfstandige en administratieve forma­ liteiten verduidelijkt en praktisch benaderd aan de hand van cases.

Frans 2 Je leert genuanceerd en professioneel communiceren in het Frans: telefoneren, verkoopgesprekken voorbe­ reiden en voeren, klanten mondeling en schriftelijk informeren, producten en bedrijven voorstellen, alge­ mene marketingitems voorstellen, vergaderen, grafieken bespreken, een marktonderzoek voorbereiden, …

Engels 1 Dit opleidingsonderdeel focust zich op lees- en luisteroefeningen alsook op spreek- en schrijfoefeningen rond algemene bedrijfsonderwerpen zoals human resources, marketing, starting new business activities, business travel, new technologies, information and change, customer relations.

Interactieve marketing Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 3 grote delen: Direct Marketing, Customer Relationship Management en E-communicatie. We onderzoeken wat de invloed van interactieve marketing is op de klassieke marketing- en communicatiemix en gaan dieper in op het consumentengedrag van E-klanten.

Computervaardigheden 1 Je vergroot je vaardigheid in Word, Excel en Access.

Grafisch ontwerp In dit opleidingsonderdeel worden je grafische technieken bijgebracht om een flyer, folder en ander een­voudig drukwerk creatief en aantrekkelijk uit te werken. Photoshop en Illustrator leer je gebruiken als tools om enkele flyers en folders aan te maken. De nadruk in de les ligt op ‘doen’.

Engels 2 Je leert Engelse teksten, audio- en videomateriaal i.v.m. de zakenwereld begrijpen en breidt je Engels businessjargon uit. Je leert een klachtenbrief en -mail, rapporten en een CV schrijven. Je spreekvaardigheid wordt getraind door diverse spreekopdrachten (interview, onderhandelingen, telefoneren, vergaderen, mindmapping). Bepaalde grammatica-oefeningen en woordenschatoefeningen verwerk je in zelfstudie.

Computervaardigheden 2 Je leert de verschillende informaticatools Word, Excel, PPT en Access 2007 zo efficiënt mogelijk inzetten bij bedrijfsopdrachten. Je maakt bedrijfskundige toe­ passingen en maakt geïntegreerd gebruik van de Officepakketten (versie 2007).


Commercieel Management Welke strategieën, doelstellingen hanteer je bij de salesplanning? Aan de hand van een salesprognose, leer je je salesteam plannen. Je krijgt vaardigheden aan­ gereikt in hoe je je salesteam kan coachen en moti­ veren. Je leert de bedrijfseconomische aspecten van je commercieel beleid.

Stage of werkplekleren De stage is een belangrijk deel van de opleiding. Tijdens de stage zal je al de verworven competenties inte­ greren, toepassen en aanscherpen. De stage gebeurt in een echte marketingomgeving. Werkplekleren waarbij de eigen werkplaats als stage­ plaats fungeert, is mogelijk als je al in een marketingomgeving werkt of kan werken. De werksituatie van elke student wordt individueel in kaart gebracht en een haalbaar scenario wordt uitgewerkt. http://mechelen.lessius.eu/avondopleidingBM

16

17


1 2

.3

BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCYFISCALITEIT De opleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit beantwoordt aan een grote behoefte op de arbeidsmarkt. De vraag is groter dan het aanbod afgestudeerden.


Als boekhouder of fiscalist heb je ruime perspectieven in je professionele omgeving. Je kan werken in loon­ verband in accountants- of fiscaal-advieskantoren, of in andere handels-, industriële of dienstverlenende ondernemingen, alsook bij overheidsinstellingen. Je kan je ook vestigen als zelfstandig boekhouder-fiscalist en de titel van Accountant of Belastingconsulent behalen. De opleiding Bedrijfsmanagement, AccountancyFis­ caliteit, maakt je vertrouwd met algemeen en vennootschapsboekhouden, analytisch boekhouden met kostprijsberekening, budgettering, vennootschaps- en boekhoudrecht, financiële analyse en consolidatie en met de controle. Je leert de boekhoudkundige gegevens registreren, interpreteren en gebruiken als beheersen beleidsinstrument. Je kan de gegevens aanwenden om jaarrekeningen op te stellen, te controleren en te analyseren, en verder oefen je moderne boekhoud­ technieken in. Wil je aan deze opleiding starten, dan ga je eerst de CVO-opleiding Boekhouden-Fiscaliteit volgen, bij­ voorbeeld in Mechelen (www.cvo-crescendo.be of www.cvotsm.be) of Hoboken (www.cvoantwerpen.be). De overblijvende vakken die nodig zijn om een inter­ nationaal erkend bachelordiploma te behalen, volg je aan Lessius Mechelen.

Avondtraject Bedrijfsmanagement ACCOUNTANCY-FISCALITEIT VOOR WERKSTUDENTEN OPLEIDINGSONDERDEEL

CU*

SP*

Frans 1

24

8

Computervaardigheden 1

18

4

Engels

24

6

Statistiek

8

3

Algemene economie

8

3

Bedrijfseconomie 1

14

4

Totaal aantal contacturen semester 1

96

28

Frans 2

10

4

Computervaardigheden 2

24

6

Bedrijfseconomie 2

24

9

IFRS

8

3

Topics Accountancy-Fiscaliteit

14

SEMESTER 1 (12 weken) = gemiddeld 8u/week

SEMESTER 2 (12 weken) = gemiddeld 6u/week

Stage of werkplekleren Totaal aantal contacturen semester 2

4 11

80

37

●● > alle info in deze tabellen is onder voorbehoud van wijzigingen ●● > (*) CU = Lesuren ●● > (*) SP = Studiepunten

In de opleidingstabel vind je een overzicht van deze vakken. Je kan eventueel ook een aantal opleidings­ onderdelen selecteren. Als je hiervoor slaagt, krijg je een creditbewijs (te vergelijken met een attest op Hoger onderwijsniveau).

18

19


Opleidingsonderdelen Frans 1

Bedrijfseconomie 1

Je krijgt een inleiding in de zakelijke correspondentie (demande d’information, offre et commande, ...). De technisch-economische woordenschat wordt aangereikt via dossiers die lexicologisch en inhoudelijk uit­ gediept worden. De grammatica oefen je met behulp van een zelfstudiepakket.

Je bestudeert diverse bedrijfsaspecten: de organisatie, leiding & personeel, marketingmanagement, kwaliteitszorg, logistiek, het opstarten van een eigen zaak en tot slot het opstellen van een ondernemingsplan.

Engels

Je leert genuanceerd en professioneel communiceren in het Frans: je informeert klanten/collega's zowel mondeling als schriftelijk en raadpleegt relevante Franse bronnen.

Dit opleidingsonderdeel focust zich op lees- en luisteroefeningen alsook op spreek -en schrijfoefeningen rond algemene bedrijfsonderwerpen zoals human resources; marketing, starting new business activities, business travel, new technologies, information and change, customer relations.

Statistiek

Bedrijfseconomie 2

Verschillende aspecten van de statistiek komen aan bod: tabellen en grafieken opstellen en interpreteren; maatstaven om gegevensreeksen te bespreken (gemiddelde, mediaan, modus, standaarddeviatie,…), inleiding in de kansrekening, kansverdeling en kansverdeling­ wetten, correlatie- en regressieanalyse en tot slot tijdreeksanalyse.

Dit opleidingsonderdeel geeft je inzicht in financiële bronnen (balans, jaarrekening, kostencalculatie) en in financieringsmogelijkheden. De administratieve organisatie en interne controle komen eveneens aan bod.

Algemene economie

Computervaardigheden 2

In het eerste deel micro-economie bestudeer je na een algemene inleiding, de prijsvorming op de markt (vraag, aanbod en evenwicht op de markt met volkomen concurrentie) en andere bestaande marktmechanismen. In het tweede deel, macro-economie, komen de Bel­ gische macro-economische grootheden aan bod. De conjunctuur en economische groei, de werkgelegenheid, geld, inflatie en loonindexering, overheidsfinanciën en internationale economie worden bestudeerd.

Je leert de verschillende informaticatools Word, Excel, PPT en Access 2007 zo efficiënt mogelijk inzetten bij bedrijfsopdrachten. Je maakt bedrijfskundige toepassingen en maakt geïntegreerd gebruik van de Office­ pakketten (versie 2007).

Frans 2

Computervaardigheden 1 Je vergroot je vaardigheid in Word, Excel en Access.


IFRS IFRS (International Financial Reporting Standards) is een nieuwe accounting methode die de risicobeheersing van bedrijven en aansprakelijkheid van bestuurders transparant moet maken. Europese beursgenoteerde bedrijven moeten sinds 2005 hun geconsolideerde jaar足 rekening opstellen conform IFRS . Tijdens deze colleges leer je de algemene principes van IFRS.

Topics accountancy-fiscaliteit Hierin leer je over de wetgeving van ondernemingen in moeilijkheden en het internationaal fiscaal recht. De fiscale seminaries van de Lessius Mechelen maken eveneens deel uit van dit opleidingsonderdeel.

Stage of werkplekleren De stage is een belangrijk deel van de opleiding. Tijdens de stage zal je al de verworven competenties integreren, toepassen en aanscherpen. De stage gebeurt op een boekhoudafdeling van een bedrijf of bij een boekhoudingkantoor. Werkplekleren waarbij de eigen werkplaats als stageplaats fungeert, is mogelijk als je al in een boekhoudomgeving werkt of kan werken. De werksituatie van elke student wordt individueel in kaart gebracht en een haalbaar scenario wordt uitgewerkt. http://mechelen.lessius.eu/avondopleidingBM

20

21


3

ALGEMEEN VORMINGSAANBOD VOOR WERKSTUDENTEN Dit aanbod richt zich op professionals die niet eco足 nomisch geschoold zijn en biedt een inleiding op algemene en bedrijfskundige aspecten van een onderneming. Dit algemene traject kan gevolgd worden door iedereen die beroepservaring en/of ervaring in hoger onderwijs kan voorleggen en die zich wil bekwamen in talen (Frans en Engels) en/of op economisch vlak. Je hebt eveneens de mogelijkheid om je communicatieve en computervaardigheden aan te scherpen.


Je kan een aantal opleidingsonderdelen selecteren. Als je hiervoor slaagt, krijg je een creditbewijs (te vergelijken met een attest op Hoger onderwijsniveau) waardoor vrijstellingen mogelijk zijn op bachelorniveau. Deze module kan mogelijk voor jou een eerste stap zijn in het behalen van een bachelordiploma. Dit is een overzicht van alle aangeboden opleidings­ onderdelen. Je kan ze elk afzonderlijk volgen. Meer uitleg over deze opleidingsonderdelen vind je in deze brochure op de volgende pagina’s.

Kostprijs een vast gedeelte van 58,80 euro (eenmalig te betalen, ongeacht het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft) + een variabel gedeelte van 8,00 euro per studiepunt. (onder voorbehoud van wijzigingen) http://mechelen.lessius.eu/vormingsaanbodmanagement

Vak

Zie p.

Algemene economie

20-21

Bedrijfseconomie 1

20-21

Bedrijfseconomie 2

20-21

Boekhouden

12-13

Commercieel Management

16-17

Computervaardigheden 1

16-17

Computervaardigheden 2

16-17

Computervaardigheden voor gevorderden 2

12-13

Duits

12-13

Engels

20-21

Engels 1

16-17

Engels 2

16-17

Engels (eindniveau)

12-13

Event- en projectorganisatie

12-13

Frans 1

16-17

Frans 2

16-17

Frans (eindniveau)

12-13

Grafisch ontwerp

12-13

Human resources management

12-13

IFRS

20-21

Interactieve Marketing

16-17

Intertaal Engels, Frans, Duits

12-13

Marketing en sales management

12-13

Office management

12-13

Sociaal recht

16-17

Statistiek

20-21

Topics accountancy - fiscaliteit

20-21

22

23


1 4

FISCALE SEMINARIES

De opleiding ‘Accountancy & Fiscaliteit’ (afstudeerrichting van de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement) van Lessius Mechelen organiseert jaarlijks een 4-tal fiscale seminaries.

Doelgroep De seminaries hebben enerzijds de professionals (boekhouders & accountants) en anderzijds onze tweede- en derdejaarsstudenten Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen, als doelpubliek. Na het seminarie kunnen de studenten tijdens een kleine receptie contacten leggen met de mensen uit het beroepenveld.

Attest Het Beroepsinstituut van Boekhouders & Fiscalisten (BIBF) erkent de seminaries als permanente beroepsvervolmaking voor hun leden. Lessius Mechelen levert op het einde van elk seminarie dan ook een attest af.


Deze seminaries...

praktisch

...reiken actuele onderwerpen aan die besproken worden door – in het beroepenveld – gekende en gerenommeerde gastsprekers. Gastsprekers die meermaals een seminarie hebben verzorgd, zijn bvb. Jan Verhoeye, Luc Maes, Gonda Schelfhaut ‌

kostprijs

...reiken een forum aan waar professionals en studenten hun eigen vragen rechtstreeks door de gastspreker kunnen laten behandelen tijdens een seminarie. Doorgaans tellen we een 60-tal inschrijvingen; dit aantal laat nog een directe interactie tijdens het seminarie toe.

locatie

80 euro per seminarie, 140 euro voor 2 seminaries, 195 euro voor 3 seminaries Studenten Lessius Mechelen kunnen gratis deelnemen.

Lessius Mechelen Campus De Vest Zandpoortvest 60 2800 Mechelen

tijdstip op zaterdag van 09.30u tot 12.30u.

...laten studenten proeven van het niveau dat ze moeten behalen om in de praktijk aan de slag te kunnen. Vaak wordt met de vakdocenten afgesproken om het onderwerp van de seminaries vooraf of nadien te behandelen in hun contacturen met de studenten.

info http://mechelen.lessius.eu/fiscaleseminaries

Naast de updates inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw worden diverse actuele fiscale onderwerpen besproken.

24

25


fel

n

n

pe

pe

er

er

D uf

tw An

tw An 9 E1

Dijle at

eb ill

Putte

estra

ro eM

er

od

ek en

tr a

at

vest poort Z an d

Bruul

Ijz e

re

nle

Lange Ridderstraat

aa t str og Ho

O. Vr -L.ou we s

Algemene Diensten

erstraat Keiz

F. D

Dijle

Sp

e

qv ec

es

t

Studentenvoorzieningen Campus Lucas Faydherbe Campus De Vest Campus Kruidtuin Campus De Ham

m

be

ek

Autobushalten

Le

uv

en

Station Mechelen

Ho

Br

us

se

lE 19

5

Station Nekkerspoel

W

KOM KENNISMAKEN!

Infodagen Een infodag is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de opleiding van je keuze. Docenten en studenten maken je wegwijs op de campus, je kan cursussen inkijken en infosessies volgen over allerlei aspecten van ‘studeren aan Lessius’. Je bent doorlopend welkom op de volgende infodagen: • Zaterdag 19 maart 2011 van 10 tot 16 u. • Woensdag 18 mei 2011 van 17 tot 20 u. • Zaterdag 25 juni 2011 van 10 tot 16 u. • Zaterdag 10 september 2011 van 10 tot 13 u.

www.lessius.eu/komkennismaken 26

27


Lessius Mechelen | Bedrijf & Communicatie Campus De Vest | Zandpoortvest 60 | 2800 Mechelen tel. +32 (0)15 369 250 | fax +32 (0)15 369 259 Campus De Ham | Raghenoplein 21bis | 2800 Mechelen tel. +32 (0)15 369 191 | fax +32 (0)15 369 159

WWW.LESSIUS.EU Vind je focus. Verleg je grenzen.

ACADEMISCHE OPLEIDINGEN Handelswetenschappen

IndustriĂŤle Wetenschappen

Toegepaste Taalkunde

PROFESSIONELE OPLEIDINGEN Bedrijf & Communicatie

Design & Technologie

Gezondheid & Welzijn

Onderwijs & Vorming

Lessius - Vervolgopleidingen Bedrijf & Communicatie  

Lessius - Vervolgopleidingen Bedrijf & Communicatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you