Page 1

Nascholingsaanbod onderwijs 2012 – 2013

Mechelen Campus De Vest


Dag lezer,

LeON is het Kenniscentrum Onderwijs van Lessius Mechelen dat professionalisering van leerkrachten, schoolteams en schoolgemeenschappen centraal stelt in zijn werking. In het academiejaar 2012-2013 zal LeON, zoals vorig jaar, ook de nascholingsactiviteiten organiseren voor de lerarenopleidingen van Lessius Mechelen. In deze brochure vind je een overzicht van het individuele nascholingsaanbod van LeON. Voor meer details verwijzen we je graag naar onze website www.lessius.eu/leon waar je een uitgebreide projectfiche per aangeboden nascholing kan terugvinden. Vele van onze freelance nascholers en docenten van de lerarenopleidingen zijn bereid om hun expertise met jou te delen en om cursussen uit te werken op maat van jouw schoolteam of scholengemeenschap. In overleg werken we graag pedagogische studiedagen inhoudelijk uit of zoeken samen naar wegen om jouw schoolteam of scholengemeenschap professioneel te ondersteunen via het verzorgen van teamgerichte nascholingen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. Alle nascholingen opgenomen in deze brochure, staan alleen open voor personen die actief betrokken zijn bij het actuele onderwijsgebeuren of die nu werkzaam zijn in het onderwijs. Inschrijvingen worden uitsluitend geregistreerd via onze website www.lessius.eu/leon. Op die plaats kan je per cursus up-to-date en inhoudelijke informatie terugvinden, inclusief een link naar het digitale inschrijvingsformulier. Dit jaar voorzien we ook weer een aantal sessies die zich richten op de professionalisering van de kinderverzorg(st)ers die werkzaam zijn in de kleuterklassen van het basisonderwijs. Je zal in het nascholingsaanbod voor hen de code kv terugvinden, naast de rubriek doelgroep. LeON ondersteunt tijdens het volgende academiejaar ook diverse vervolgopleidingen, studiedagen, postgraduaten, mentorenopleidingen, … waarover je op de website www.lessius.eu meer informatie kan terugvinden. Nieuw dit jaar is de opstart van de SMART-academie, een samenwerking tussen VSV Belgium en LeON. Met dit initiatief willen wij de implementatie van digitale borden in de Vlaamse basisscholen mee ondersteunen door een selectief aanbod van kwalitatief hoogstaande nascholingen. Deze brochure is een momentopname. In de loop van het academiejaar mag je nog bijkomende initiatieven verwachten. Indien een cursus snel volzet is, trachten wij eventueel een bijkomende sessie te organiseren. Deze informatie wordt digitaal aangevuld op de website en verspreid via onze nieuwsbrief. Mail ons even indien je onze tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief in je mailbox wilt krijgen (gewoon een blanco mail sturen naar leon@lessius.eu met als onderwerp ‘Nieuwsbrief LeON’).

Met vriendelijke groeten,

Piet Bloemen

Marc Gorremans

Leen Hoste

Groepsdirecteur Lessius Mechelen groep Onderwijs & Vorming

coördinator LeON Kenniscentrum Onderwijs

administratief medewerker LeON Nascholing voor Leraren

1  


Werken aan competenties Nascholen is een deel van het professionaliseringstraject van de leraren. Daardoor wordt gewerkt aan het verwerven of verfijnen van de decretale competenties voor de leraren, vastgelegd door de Vlaamse regering. In deze brochure wordt het nascholingsaanbod gerubriceerd volgens die competentiestructuur. -

De leraar als begeleider van leerprocessen De leraar als inhoudelijk expert De leraar als innovator en onderzoeker De leraar als opvoeder De leraar als organisator De leraar als partner van ouders De leraar als lid van een schoolteam

vanaf blz. 3 vanaf blz. 14 vanaf blz. 28 vanaf blz. 34 vanaf blz. 36 vanaf blz. 39 vanaf blz. 41

In samenwerking met VSV Belgium bieden wij ook een reeks nascholingen rond het vakkundig gebruik van het SMARTBoard aan. Een overzicht vind je vanaf blz. 44. Onder de vermelding ‘cursusgeld’ zal je een rubriek ‘tags’ terugvinden. Dit zijn kernwoorden waarmee je op onze website www.lessius.eu/leon via een zoekfunctie snel ons cursusaanbod kan doorzoeken.

Hoe inschrijven ? Inschrijven kan alleen online via www.lessius.eu/leon. Je ontvangt na de registratie automatisch een bevestigingsmail. Het is zeer belangrijk dat de deelnemers een eigen mailadres doorgeven. Wij sturen enkele weken voor aanvang van de cursus immers nog een mail met meer informatie over de cursus. Na inschrijving wordt het verschuldigde cursusgeld gefactureerd. Wij voorzien geen annulatieprocedure. Indien iemand niet kan deelnemen, mag men steeds een vervanger in de plaats sturen. Gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen via mail.

Voor wie is een cursus geschikt ? Ons cursusaanbod richt zich tot iedereen die in het onderwijs werkzaam is of die actief betrokken is bij het schoolbeleid. Om de doelgroep voor deelnemers aan te duiden, hanteren we lettercodes waarvan je hieronder de corresponderende groep kan terugvinden. kv

kinderverzorg(st)ers, actief in een kleuterklas

jk

leerkrachten jongste kleuters

ok

leerkrachten oudste kleuters

ol

leerkrachten lager onderwijs onderbouw (eerste, tweede, derde leerjaar)

bl

leerkrachten lager onderwijs bovenbouw (vierde, vijfde, zesde leerjaar)

so

leerkrachten secundair onderwijs

Locatie Onze nascholingsactiviteiten gaan door in de lokalen van de groep Onderwijs & Vorming van Lessius Mechelen, Campus De Vest Zandpoortvest 60 2800 Mechelen (tenzij anders vermeld). Op onze website www.lessius.eu/leon kan je per cursus een uitgebreide fiche vinden met meer informatie over de inhoud. Raadpleeg ook deze info zodat je weet wat je mag verwachten van de cursus.

2


De leraar als begeleider van leerprocessen Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven! Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen cursuscode: 1213/BGLOP001 lesgever: Marc Litière doelgroep: ok ol (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: maandag 24 september 2012 en maandag 15 oktober 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 80 tags: schrijven, zorg info: Wat is schrijven en waarom is dit zo moeilijk? Wat zijn de deelbewegingen van de schrijfbeweging? Hoe is de correcte potloodgreep en waarom? Wie leert deze potloodgreep aan, wanneer en hoe? Hoe is de juiste schrijfhouding en –beweging en waarom? Welke voorbereiding gebeurt er best in de kleuterklas? Welke moeilijkheden zijn er bij het leren schrijven en wat is de taak van de verschillende participanten? Welke tips, oefeningen, adviezen en hulpmiddelen kunnen we geven om het schrijven te vergemakkelijken? Wanneer gebruiken we een computer en wanneer moeten we als leerkracht kinderen verwijzen voor extra hulp? We hebben aandacht voor: proces en product, linkshandigheid, dysgrafie, omkeringen en andere schrijfmoeilijkheden. Er zal getekend en geschreven worden en we kijken kritisch naar schrijfmethodes. Sleutelwoorden zijn: procesgericht, uniformiteit, kindvriendelijk, bewegingsvriendelijk, positiviteit, 15 gouden regels, deelvaardigheden, souplesse.

‘Ik kan dat niet', zegt mijn kind. Omgaan met faalangst bij kinderen cursuscode: 1213/BGLOP002 lesgever: Marc Litière doelgroep: ok ol (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 2 oktober 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 45 tags: leermoeilijkheden, zorg

info: Onder het motto ‘Bekijk het steeds positief’ zoeken we samen antwoorden op onderstaande vragen: - Waarom zeggen kinderen ‘Ik kan dat niet!’? - Welke boodschap willen ze hiermee overbrengen? - Hoe ontstaat faalangst en welke soorten faalangst zijn er? - Wat is de link tussen faalangst, schrijven, schoolrijpheid en richtingen? - Wat met leerproblemen? - Waarom willen sommige kinderen niet tekenen, puzzelen, schrijven? - Hoe reageer je best als je kind zegt ‘Ik kan dat niet!’? - Wat mag je zeker niet doen en wat kan je wel doen? - Hoe vermijden we dat onze kinderen zeggen ‘Ik kan dat niet!’? - Hoe brengen we onze kinderen er toe om een opdracht toch te volbrengen? - Welke oefeningen zijn er belangrijk en waarom? De lesgever werkt als psychomotorisch systeemtherapeut samen met kinderen en hun systeem (ouders, school, grootouders). Hij is gespecialiseerd in psychomotorische diagnostiek en -therapie bij kinderen met allerhande problemen en is een veel gevraagd spreker en lesgever i.v.m. zijn werkdomein en het begeleiden van kinderen met moeilijkheden.

Magie in jouw klas… Goochelen met Peter Pocus cursuscode: 1213/BGLOP003 lesgever: Peter Braeckmans (Peter Pocus) doelgroep: jk ok ol bl datum: dinsdag 9 oktober 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 inclusief set materialen

tags: techniek, wo

info: Het doel van de goochelaar is mensen verbazen. Het is een kunst van alle tijden. Zowel jong als oud wordt er door geboeid. Het leidt geen twijfel dat een leerkracht die bijvoorbeeld op het einde van de week een verbazingwekkende truc uitvoert voor de klas, goed scoort bij de leerlingen.

3


We gaan trachten enkele eenvoudige, maar indrukwekkende trucs aan te leren. Een leerkracht die kan toveren heeft extra troeven in handen. Wij zorgen alvast voor het materiaal … dan kan je meteen na deze sessie je ‘kunsten’ tonen in je eigen klas! Goocheltrucs kunnen ook gebruikt worden om leerstof op een boeiende wijze aan te brengen. Wat dacht je om met eenvoudige kaartentrucs rekensommen of splitsen van getallen ontzettend boeiend te maken. Een derde reeks trucs zijn bedoeld om de leerlingen zelf aan te leren. Sommige trucs vergen enig knutselwerk… Techniek in de klas? Het is leuk om een truc in de klas te knutselen, waar je buiten de school ook veel plezier zal aan beleven. Tijdens de turnles doen we aan sport, maar de fijne motoriek kan op een boeiende manier geoefend en bevorderd worden door het aanleren van trucs met rekkertjes, touwen, enz. Goochelen in de klas, het zal de leerlingen zeker aanspreken. Peter Pocus is een gevestigde waarde in ‘Magicland’ met een zeer groot hart voor de lerarenopleiding… Hij is de geknipte persoon om deze sessie in goede banen te leiden.

Wiskracht cursuscode: 1213/BGLOP004 lesgever: auteur Wiskracht doelgroep: ok (ook voor zorgcoördinatoren) datum: woensdag 10 oktober 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: begripsvoming, wiskunde info: In de derde kleuterklas evolueert onze wiskundige initiatie meer en meer naar de wiskunde die onze leerlingen hanteren in de lagere school. Belangrijk genoeg dus om er voldoende tijd in te investeren. De map ‘Wiskracht’ gaat met jou op weg om in een leuke creatieve context van verhalen en liedjes de juiste stappen daarin te zetten. Eén van de auteurs geeft meer toelichting bij de activiteiten en jullie gaan ook actief aan de slag om enkele zaken in de praktijk om te zetten en om ze zelf te ervaren. ‘Wiskracht’ biedt uitdagende activiteiten voor getallenkennis en bewerkingen, meetkunde en metend rekenen. Helemaal op maat van de derde kleuterklas. Laat je kleuters ontdekken dat wiskunde overal rondom hen te vinden is. Deze nascholing wordt georganiseerd m.m.v. Uitgeverij Plantyn

Betoverd door... Kamishibai, interactief voorlezen, vertellen en fundels cursuscode: 1213/BGLOP005 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: kv jk ok ol bl datum: vrijdag 12 oktober 2012 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid info: In deze sessie proef je de magie van kamishibai en fundels. Je ervaart of kamishibai jouw kinderen (of je school) kan betoveren. Je bekijkt welke platen en fundels er momenteel beschikbaar zijn en hoe je een samenwerking met jouw bibliotheek organiseert om ze in jouw klas te krijgen. We bespreken krachtige werkvormen om de ontluikende geletterdheid in de basisschool te stimuleren. Je krijgt een heleboel tips om de woordenschat van kinderen te vergroten. Wanneer zet je welke werkvorm in? Wat is de meerwaarde van fundels? Hoe kan je de taalontwikkeling stimuleren van taalzwakke kinderen? Welke boekjes zet jij in bij anderstalige of taalzwakke kinderen? Ken je de NIK-NAK meertalige kinderboeken? Hoe kan je de ouderbetrokkenheid verhogen om thuis ook van boekjes te genieten? Je krijgt leuke ideeën en de kans om te genieten van nieuwe prentenboeken. Wie wenst kan een kamishibai bestellen (€ 28) bij de lesgever. Noteer dat dan meteen op het inschrijvingsformulier. De betaling voor de kamishibai gebeurt rechtstreeks (en contant) aan de lesgever (is dus niet in de cursusprijs begrepen). Deze sessie is geschikt voor alle leerkrachten van het basisonderwijs

Met eenvoudige druktechnieken zelf nieuwjaarsbrieven en wenskaarten maken cursuscode: 1213/BGLOP006 lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts) doelgroep: kv jk ok ol bl datum: dinsdag 16 oktober 2012 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) alle creamateriaal is in het cursusgeld inbegrepen

4


tags: beeld, muvo info: Stempelen en drukken zijn grafische technieken die op vele manieren kunnen gebruikt worden. Zo leren we in deze workshop monoprints te maken, dat is een éénmalige druk die je kan doen met inkt maar ook met stiften. Een laagdruk wordt gemaakt in piepschuim en hoogdruk wordt een stempel met rubber. De gestempelde resultaten verwerken we direct in kaartjes voor kerst en nieuwjaar. Alle deelnemers brengen een schort mee. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor besmeurde kledij.

Joepie muziek! cursuscode: 1213/BGLOP007 lesgever: Juf Noortje doelgroep: ol bl datum: woensdag 17 oktober 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: De leerplannen muziek / muzische vorming van de verschillende netten zijn heel uitgebreid en toch moet je proberen om het allemaal in je klaspraktijk te integreren. In deze navorming gaan we samen in het leerplan snuisteren. Wat staat er allemaal in? Hoe kan je dit in de klas aan bod laten komen op de korte tijd die je hebt? We bekijken het eerst kort theoretisch en gaan dan zelf aan de slag. Via korte en iets langere oefeningen rond ritme, kinderpartituren, opnames maken en beluisteren, zingen, … zien we wat voor welke klas / leeftijd mogelijk is. Zo komen we tot een mogelijke, flexibele uitwerking van het leerplan.

info: ‘Ons klashouden wordt zwaarder, de werkdruk iedere keer groter’ is een veelvoorkomende reactie van kleuterleidsters. Ook onze kinderen voelen druk. In je klas heb je verschillende kleuters: de ondernemers die dadelijk starten, de kleuters die meer uitdaging vragen om verder te groeien, die kleuters die net dat duwtje nodig hebben om te vertrekken en de kleuters die je individueel of in kleine groep gaat begeleiden. Via verschillende werkvormen krijgen ze de kans om initiatief te nemen. Brainstormen met je kinderen, gebruik maken van scenarioboekjes, contractwerk aanbieden, het zijn werkvormen die zo mee kunnen naar de lagere school.

Taalpret: Wie knipt de tenen van de reus? cursuscode: 1213/BGLOP009 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: kv jk ok ol datum: donderdag 8 november 2012 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) In het cursusgeld is een gedichtenbundel t.w.v. € 18,50 inbegrepen

tags: taalbeleid, zorg

info: Ben jij op zoek naar leuke ideeën bij een gedichtenbundel die je nadien meekrijgt naar je klas? Houd jij van klank, kleur, ritme en rijm? Houd jij van experimenteren met mooie woorden en ronkende zinnen? Wil jij bewust het fonemisch bewustzijn van je kinderen vergroten om te leren lezen en te leren schrijven? Wissel jij graag uit met collega’s? Leer jij graag dichters en gedichtenbundels kennen?

De deelnemers brengen best hun leerplan muziek / muzische vorming mee.

Schrijf je dan in voor pret met poëzie! Je kan deze ideeën gebruiken voor een poëtisch schooljaar en je krijgt meteen een hele reeks tips voor gedichtendag 2013.

Kleuters uitdagen via contractwerk

Deze cursus richt zich tot leerkrachten die werken met kinderen van 2,5 tot 8 jaar

cursuscode: 1213/BGLOP008 lesgever: Inne Jackers (CEGO) doelgroep: jk ok (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: vrijdag 19 oktober 2012 en vrijdag 23 november 2012 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 195 (lunch inbegrepen) tags: contractwerk, zorg

Verse Energizers-ideeën (introductie 2012) cursuscode: 1213/BGLOP010 lesgever: Saskia Vandeputte (Art de Co) doelgroep: jk ok ol bl

5


datum: donderdag 8 november 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: Een hele reeks verse werkvormen leren kennen die je kunt gebruiken als actief tussendoortje, opwarmer, rustmoment … in de klas. Als jouw school al eens een sessie energizers organiseerde dan weet je het wel. Het is actief leren. Het is speels leren. Er wordt gelachen en geleerd. En bovenal… nadien heb je weer een tas vol ideeën om de volgende dag in jouw klas toe te passen, ongeacht de leeftijd. Na meer dan 200 sessies Energizers introductie vonden de lesgevers de tijd rijp voor een verse lading werkvormen. Ook nu weer gaan we voor ijsbrekers, rustbrengers, groepverdelers … Meer van hetzelfde en toch weer anders want nu hebben we ook de kennis van meervoudige intelligentie en breinvriendelijk leren als theoretische achtergrond. Kortom veel concrete ideeën voor de klaspraktijk die bovendien goed onderbouwd zijn. We kijken ernaar uit om je terug te zien.

Hoe teken ik met kinderen in de klas? cursuscode: 1213/BGLOP011 lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts) doelgroep: kv jk ok ol bl datum: vrijdag 9 november 2012 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) alle creamateriaal is in het cursusgeld inbegrepen

tags: beeld, muvo

info: De leerplannen muzische vorming / beeldopvoeding hebben het over ‘beschouwen en creëren’, maar wat betekent dat nu bij tekenen? Je leert te kijken door de ogen van de kinderen, je ontdekt de moeilijkheden rond tekenen en de hulpmiddelen die je vooruit kunnen helpen. Iedereen kan tekenen! Je hebt geen enkele voorkennis nodig om deze bijscholing te volgen. Daarnaast gebruiken we een aantal technieken en materialen zoals bister, ecoline, inkt, rietpen,... die je helpen om de kinderen zich muzisch te laten uitdrukken. Je

leert eenvoudige manieren van tekeningen presenteren, vast en zeker een geslaagd resultaat! Alle deelnemers brengen een schort mee. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor besmeurde kledij.

‘Ik zie het anders’. Omgaan met richtingsmoeilijkheden bij kinderen cursuscode: 1213/BGLOP012 lesgever: Marc Litière doelgroep: ok ol (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: maandag 12 november 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 45 tags: leermoeilijkheden, zorg info: Wat als een kind consequent van tak een kat maakt en de s blijft spiegelen? Of sommen altijd van rechts naar links oplost, in plaats van omgekeerd? Ieder kind maakt al eens een fout. Maar als een kind voortdurend moeilijkheden heeft met richtingen en letters en cijfers blijft spiegelen, is er misschien meer aan de hand. Onder het motto Bekijk het van twee kanten, gaan we samen aan de slag. Onderstaande topics komen aan bod: - Wat zijn richtingsmoeilijkheden en welke signalen zijn er? - Hoe komt het dat kinderen spiegelen en letters en cijfers omkeren? - Wat is nog normaal en wanneer is het een probleem? - Wat is het verschil tussen richtingsmoeilijkheden en –problemen? - Welke aanverwante problemen zijn er? - Is dit dan dyslexie en dyscalculie? - Wat kunnen we doen bij richtingsmoeilijkheden? - Dit is niet fout: voorbeelden van anders redeneren. - Welke feedback wordt er gegeven en kan dit anders? - Welke oefeningen kunnen we geven aan kinderen met richtingsmoeilijkheden? - Wat is de link met faalangst, schrijven, lezen, schoolrijpheid?

Je klas aan je lippen cursuscode: 1213/BGLOP013 lesgever: lesgever Krik vzw

6


doelgroep: ol bl datum: dinsdag 13 november 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 125 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid, vertellen info: Je start in een magische wereld en komt op een speelse manier allerhande verteltechnieken te weten die je kan toepassen in vele lessen. Je snuistert ook in oeroude en minder gekende vertellingen. Je leert hoe je die kan uitdiepen tot een totaal muzisch gegeven in je klashouden. Gedaan dus met frontaal de les te spellen. Vanaf nu wordt een les uit de oudheid een waar verhaal... Tijdens deze sessie … − verkennen we minder gekende vertellingen; − verkennen we mogelijkheden om vertellingen uit te diepen en te integreren in je lessen; − bekijken we verschillende vertelvormen; − zien we in dat een verhaal meer is dan wat lettertjes op papier (accent op aanzet en afronding); − gaan we zelf aan de slag om een sprookjesboek te maken in bladmousse.

Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen (deel 1) cursuscode: 1213/BGLOP014 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: kv jk datum: dinsdag 13 november 2012 en van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid, vertellen info: Dit is een cursus op maat van de kleuterjuffen van 2,5 jarigen. De problemen die zij ervaren op de werkvloer m.b.t. het aanreiken van taalstimulerende prikkels krijgen voldoende aandacht in deze sessie. We gaan samen op zoek naar alternatieven en er is kans tot een rijke uitwisseling tussen leerkrachten. Je krijgt concrete voorbeelden uit het veld over taalstimulering en ouderbetrokkenheid. Voorleesboekjes, versjes en liedjes voor 2,5 jarigen worden uitgebreid besproken. Jij leert hoe je bij concentratie –en/of kansarme kleuters leesplezier kan ontwikkelen. De kamishibai-verhalen voor de jongste kleuters worden getoond en je krijgt leuke

muzische tips bij de verhalen. De meerwaarde van fundels komt aan bod maar ook te vermijden valkuilen.

Ook Sint en Piet kunnen logisch denken cursuscode: 1213/BGLOP015 lesgever: Sandra Loyens (Lessius Mechelen) doelgroep: kv jk ok datum: woensdag 14 november 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: begripsvorming, wiskunde info: Logisch denken doen kleuters als ze kunnen spelen, denken en doen met de woorden en, niet, of, als … dan, als … en alleen als … . Als we dan ook Sinterklaas en Zwarte Piet laten mee denken is het voor de kleuters al helemaal een spel. Tijdens deze sessie bieden we een heleboel ideetjes aan om te spelen en te denken rond het logisch denken op kleuterniveau. Ook staan we stil hoe kleuters op welke leeftijd logisch denken. Indien je meteen mee aan de slag wil, krijg je de kans om meteen een logiset te maken die je kan aanbieden aan de kleuters van je klas. Deze sessie wordt georganiseerd in een kleuterklas van basisschool O.-L.-V. de Ham Mechelen (ingang via Augustijnenstraat 76 – straat rechtover Lessius Mechelen Campus De Vest).

Met zonnebloemen werken aan een positief zelfbeeld bij kinderen cursuscode: 1213/BGLOP016 lesgever: Ann Van Dessel doelgroep: ok ol (ook voor zorgcoördinatoren) datum: donderdag 15 november 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, schoolbeleid, talenten, info: Een voorwaarde om te kunnen groeien is dat je goeie maatjes bent met jezelf. Een positief zelfbeeld is het resultaat van een omgeving die je kansen geeft, je aanmoedigt, je pluimpjes geeft en blij is om wie je bent. Ook je zwakke kanten krijgen de plaats waar ze recht op hebben: mooi in de kijker, naast al je schitterende eigenschappen. Met een leerprobleem loop je echter een groter risico 7


een flinke deuk in je zelfvertrouwen op te lopen. Met zonnebloemen proberen we daar wat aan te doen: op een speelse manier weven we een gele draad doorheen de schooldag.

Als kinderen er geen woorden voor hebben: symboolcommunicatie cursuscode: 1213/BGLOP017 lesgever: Ann Van Dessel doelgroep: ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren) datum: donderdag 22 november 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, zorg info: Wat gaat er om in het hoofd en het hart van een kind bij traumatische gebeurtenissen: de scheiding van mama en papa, de dood van broer, de kanker van oma, de zelfdoding van papa, het drankprobleem van mama,… Een kind heeft er letterlijk geen woorden voor. Daarom is communicatie aan de hand van symbolen een uitweg om deze ervaringen naar buiten te brengen. Deze nascholing is vooral ervaringsgericht. We zetten onze eigen ervaringen in als oefenmateriaal. De taal die wordt gesproken is die van stenen, voorwerpen, klei, tekeningen, kleur, schelpen,…

Breinvriendelijk leren cursuscode: 1213/BGLOP018 lesgever: Kurt Teugels (Art de Co) doelgroep: ol bl datum: maandag 26 november 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, zorg info: Door wetenschappelijk onderzoek weten we steeds meer over de structuur en werking van onze hersenen en ons cognitief functioneren. Deze kennis wordt gebruikt bij het bedenken van nieuwe hersenvriendelijke onderwijsmethoden. Met hersenvriendelijk of breinvriendelijk leren stemmen we het educatieve aanbod af op de manier waarop onze hersenen werken. De aandacht gaat hier naar leerlinggericht onderwijs: niet de leerstof bepaalt de kwaliteit van het leren, wel de

informatieverwerking van de lerende. Leraren in breinvriendelijk onderwijs staan open voor de manier waarop kinderen en jongeren informatie verwerken.  Je komt te weten wat ‘breinvriendelijk leren’ kan betekenen.  Je krijgt een kader voor het creëren van een ‘breinvriendelijke’ klas.  Je ervaart praktijkvoorbeelden van ‘breinvriendelijk’ werken.  Je maakt kennis met een project uit de dagelijkse praktijk.  Je proeft van een aantal dingen die uitnodigen om zelf aan de slag te gaan.

Juf mag ik overvaren? Schoolrijpheid: overgang van kleuters naar het eerste leerjaar cursuscode: 1213/BGLOP019 lesgever: Marc Litière doelgroep: ok ol (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: maandag 26 november 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 45 tags: leermoeilijkheden, schoolrijpheid, zorg info: De overgang tussen de kleuterklas en het eerste leerjaar verloopt voor vele kinderen niet vlotjes. Maar heb je er al eens bij stil gestaan hoe een grote sprong een kleine stap kan worden? De deelnemers aan deze cursus krijgen een antwoord op de vragen: - Wat is het grote verschil tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar en hoe komt het dat deze overgang nog steeds zo groot is? - Welke zijn de voorwaarden voor schoolrijpheid en wat moet een kind dan allemaal kennen en kunnen? - Hoe denken kinderen zelf over schoolrijpheid en welke thema’s zijn voor hen belangrijk? - Hoe wordt schoolrijpheid bepaald en gemeten en hoe zou het veel beter kunnen of moeten? - Wat is een goede schoolrijpheidsproef en hoe moeten wij hiermee omgaan? - Welke mogelijke adviezen zijn er en wanneer is welk advies het beste? - Wat kunnen school en leerkrachten doen om hun kleuters beter te begeleiden naar schoolrijpheid? Wat doen ze beter niet? - Welke oefeningen en activiteiten kunnen we doen en welke oefenblaadjes zijn goed? 8


-

Welke alarmsignalen zijn er i.v.m. schoolrijpheid en hoe pakken we specifieke problemen aan?

Lerend spelen met spellen in de klas cursuscode: 1213/BGLOP020 lesgever: spelcoach Plantyn doelgroep: jk ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren) datum: woensdag 28 november 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: hoekenwerk, leren leren, spelen, zorg info: Spelletjes spelen in de klas werkt stimulerend en motiverend. Je helpt kleuters en leerlingen hun vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld in contract- en hoekenwerk. Vanwege hun gerichte differentiatie zijn spellen ook een hulpmiddel voor zorgkleuters en leerlingen. De spreker stelt een paar spellen voor en geeft handige tips om spellen in te zetten in de klas. Natuurlijk ga je actief aan de slag met de spellen, test ze uit en evalueer ze op de bruikbaarheid in je eigen klas. Deze nascholing wordt georganiseerd m.m.v. Uitgeverij Plantyn.

Handelingsgericht werken in de kleuterklas cursuscode: 1213/BGLOP021 lesgever: Inne Jackers (CEGO) doelgroep: jk ok (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: vrijdag 7 december 2012 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, klasmanagement, zorg info: Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken: Volgende vragen daarbij staan centraal: - Wat zijn de mogelijkheden om met je (zorg)kinderen op weg te gaan? - Wat vraagt of wil het kind? - Welke aanpak, ondersteuning en instructie heeft het nodig? - Wat is jouw plaats in je klas en hoe neem je ouders mee in het verhaal?

Bij handelingsgericht werken is afstemming cruciaal. In de vorming bespreken we verschillende situaties aan de hand van filmfragmenten. We richten ons hierbij niet zozeer op wat er mis is met een kind maar op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Humor in de klas: lachen als vitaminekuur cursuscode: 1213/BGLOP022 lesgever: Anneleen Winnelinckx (Lessius Mechelen) doelgroep: bl datum: woensdag 12 december 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: klasmanagement info: Humor is een erg ruim begrip. Maar één ding is zeker: het is een belangrijk ingrediënt voor een positieve leeromgeving. De kracht van humor wordt wel eens onderschat. In deze cursus werken we dan ook vooral rond bewustwording. Welk type humorist ben jij en hoe beïnvloedt dit je lesgeven? Waarom werkt een grap soms wel en bij andere leerlingen juist helemaal niet? Op deze en andere vragen zoeken we een antwoord. Het geheel wordt gekruid met knipogen naar je eigen klaspraktijk en… met heel wat humor natuurlijk!

Gezag zonder woorden… een vergeten codetaal! cursuscode: 1213/BGLOP023 lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara) doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor directies, beleidsondersteuners en medewerkers CVO en CLB) datum: dinsdag 22 januari 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement info: In deze cursus verkennen we sociale codes, zowel bij mens als dier, aan de hand van beeldmateriaal met als doel communicatie efficiënter te maken door gebruik van subtiele codetaal. We ontdekken het gebruik van unieke lichaamscodes, als

9


uiting van sociale positie (agressief, vriendelijk, leider, onderwerping of negeren). Kinderen van klein tot groot, geven meer informatie met lichaamscodes dan met woorden. Het begrijpen van deze unieke taal, geeft een verhelderende visie op het groepsgebeuren én maakt jouw interactie, als leerkracht, doeltreffender. Tijdens deze vorming ontdekken we vooral de taal van het groepsgebeuren : dominante leiders, agressors, angstige en geïsoleerde kinderen. We zoeken naar het hoe, waarom en nut van deze posities. Als leerkracht ben je deel van een kleine gemeenschap en daarom zullen je boodschappen, die je kan ondersteunen door de juiste codetaal, vlugger en effectiever begrepen worden door je omgeving of je leerlingen. Dit is een aangename, interactieve cursus met veel voorbeelden uit de praktijk.

Joepie dans! cursuscode: 1213/BGLOP024 lesgever: Juf Noortje doelgroep: ol bl datum: woensdag 23 januari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: bewegingsopvoeding, muvo, muziek info: Heel wat leerkrachten staan onwennig tegenover het geven van bewegingsexpressie. Ze zijn hiermee weinig of niet in aanraking gekomen tijdens hun opleiding en werkervaring. Die drempelvrees is onnodig. Iedereen kan aan de slag met bewegingsexpressie. We beginnen, kort theoretisch, te kijken wat er allemaal in het leerplan staat. Nadien gaan we zelf aan de slag. Via korte en iets langere oefeningen rond lichaam, kracht, ruimte, … zien we wat voor welke klas / leeftijd mogelijk is. Zo komen we tot een mogelijke, flexibele uitwerking van het leerplan. De deelnemers brengen best hun leerplan bewegingsexpressie (dansexpressie) mee.

Kleutertaal cursuscode: 1213/BGLOP025 lesgever: auteur Kleutertaal doelgroep: ok (ook voor zorgcoördinatoren)

datum: woensdag 23 januari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: taalbeleid, zorg info: Kleuters in de derde kleuterklas worden voorbereid op het eerste leerjaar. Eén van de grootste uitdagingen is om hen te leren lezen. Maar ook vaardigheden als luisteren en spreken mogen niet onderschat worden. Creatieve maar zeer haalbare taalprojecten en luistertaken voor de derde kleuterklas vormen dan ook de basis van de map Kleutertaal. Deze sessie is bedoeld voor mensen die de map hebben of mensen die van plan zijn om met de map Kleutertaal te gaan werken. De lesgever is een auteur van de methode ‘Kleutertaal’. Deze nascholing wordt georganiseerd m.m.v. Uitgeverij Plantyn.

Spreekbeurten: gelijke of ongelijke onderwijskansen? cursuscode: 1213/BGLOP026 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren, logopedisten en medewerkers CLB) datum: dinsdag 5 februari 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid, zorg info: De spreekvaardigheid van alle leerlingen oefenen is een uitdaging voor elke school. Een spreekbeurt is vaak een monoloog die kinderen memoriseren en met (veel of weinig) stress voor de klas brengen. Een leerling uit een taal- en/of kansarme thuissituatie beschikt niet altijd over voldoende ondersteuning om de spreekbeurt kwalitatief te brengen. De evaluatie van een spreekbeurt is vaak beperkt en met onduidelijke criteria. We gaan heel concreet aan de slag met de volgende vragen: ‐ Welke spreekoefeningen zijn functioneel en motiverend als voorbereiding op een spreekbeurt? We proberen deze spreekoefeningen uit zodat jij ze kan uitproberen met je klas. 10


‐ ‐ ‐

Welke kinderen geven een schitterende spreekbeurt en welke kinderen gaan af als een gieter? Wat leer ik als leerkracht? Op welke wijze kan je leerlingen ondersteunen voor, tijdens en na de spreektaak? Welke spreekbeurten brengen kinderen iets bij en wanneer is een spreekbeurt verspilde tijd?

Je gaat naar huis met een frisse kijk op spreekbeurten en met een heleboel ideeën om het spreekplezier te verhogen. Je krijgt voorbeelden te zien van kinderen die elkaar evalueren en welk effect dit heeft op hun leren. Deze cursus richt zich uitsluitend op leerkrachten werkzaam in de tweede en derde graad van het lager onderwijs

Routeplanner cursuscode: 1213/BGLOP027 lesgever: Ivan Van Gucht (CEGO) doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 19 februari 2013 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, zorg info: Met de routeplanner gebruiken we de competentie van elk kind afzonderlijk om zo de inhoud te verwerven. Dit betekent: we kijken naar de competentie van het kind en hoe die competentie best wordt ingezet om de inhoud eigen te maken. Kinderen leren hierdoor meer in de diepte en kunnen eigen strategieën inzetten afhankelijk van hun leerstijl en de gegeven context. Ze leren een deel van hun eigen leerproces in handen nemen en construeren zelf hun kennis. Leerlingen krijgen binnen de routeplanner ruimte om hun specifieke talenten aan bod te laten komen en verleggen daarmee hun eigen grenzen. We bieden binnen deze vorming mogelijkheden om het opzetten van een individueel leertraject verder gestalte te geven. We gaan er immers vanuit dat omgaan met grote (en groter wordende) verschillen kan verwezenlijkt worden.

Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen (deel 2) cursuscode: 1213/BGLOP028 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: kv jk datum: donderdag 28 februari 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid, peuters, zorg info: Wie aan deze cursus deelneemt, heeft de basiscursus (deel 1 - 1213/BGLOP014) gevolgd, ofwel dit jaar ofwel één van de vorige schooljaren. Tijdens de eerste sessie viel het op dat er een grote behoefte is om ervaringen uit te wisselen tussen peuterjuffen en kinderverzorgers rond peuterthema’s. We gaan in deze sessie dieper in op de thema’s van de eerste sessie. We starten met een opdracht waarbij de vragen van de peuterjuffen concreet worden. In deze sessie zet ik spiksplinternieuwe boekjes voor peuters in de kijker met heel concrete tips voor in de klas. Ik bied een structuur aan die kinderen helpt om de taal in het boek op te nemen. Wat is het verschil tussen een verteltas en een voorleeskoffer? Welk middel is interessant om de ouderbetrokkenheid te verhogen bij de taalontwikkeling? Je leert van concrete ervaringen uit het veld. Welke ouderbetrokkenheid is heel erg belangrijk bij allochtone ouders? Je krijgt concrete tips uit het onderwijsveld. Zin in een actieve verdiepende sessie op maat van peuterjuffen? Schrijf je dan in!

Meervoudige intelligentie in de kleuterklas cursuscode: 1213/BGLOP029 lesgever: Koen Mattheeuws (Art de Co) doelgroep: jk ok (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: dinsdag 5 maart 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, zorg info: Je maakte misschien al kennis met de acht intelligenties? Je leerde ze herkennen in 11


de klas, je leerde hoe je ze kunt prikkelen en hoe je ze bewust kunt inzetten in de klas? Misschien hoorde je veel over Meervoudige Intelligentie maar wens je daarover meer te weten… Want is het misschien ook iets dat aan bod kan komen in je kleuterklas? In het afgelopen jaar hebben de trainers van Art de Co honderden leerkrachten geïntroduceerd in de beginselen van Meervoudige Intelligentie (MI). Heel vaak maakten de kleuterleerkrachten deel uit van die groep. Hoewel ze open stonden voor het MI-verhaal misten ze toch concrete info en duiding voor hun specifieke doelgroep. Die verzuchting is niet in dovemansoren gevallen. Nu hebben de trainers van Art de Co tijd gemaakt om nadrukkelijker de koppeling te maken tussen MI en de kleuterklas. We gingen op zoek naar tal van activiteiten om de intelligenties te prikkelen. We zochten voorbeelden om de drie niveaus van de handelingsgerichte aanpak vorm te geven. En tenslotte komen we langs met een korfje didactische structuren die bruikbaar zijn in de kleuterklas én later in het basisonderwijs.

Elk patroon heeft zijn positieve uitstraling, elk patroon heeft zijn negatieve randgebieden, zijn extreme polen. Elk patroon heeft zijn eigen logica. Kennis en inzicht maakt je interventie efficiënt en toch respectvol.

Omgaan met buiten-gewoon gedrag

Een praktijkgetuigenis met veel ‘zelf doen’ en ‘zelf ontdekken’.

cursuscode: 1213/BGLOP030 lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara) doelgroep: jk ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 14 maart 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, zorg info: Waarom kinderen soms heel koppig, anderen extreem uitdagend zijn? Waarom sommige kinderen blijven discussiëren en anderen je emotioneel kunnen chanteren...? Van nature zal een kind bepaalde gedragsvormen ontwikkelen om voordelen te halen, actiepatronen om zich ‘goed’ te voelen. Vanuit die positieve ervaring wil het kind dit patroon verder ontwikkelen en vervolmaken. We verkennen 4 gedragspatronen:  sterke binding met emotie en de handigheid om emotioneel te chanteren  sterke binding met rede en de handigheid om in discussie te gaan  sterke binding met lichaam en zijn sterke zintuiglijke prikkels  sterke binding met de wereld en de wil om alles te begrijpen.

Begrippen & kleuters cursuscode: 1213/BGLOP031 lesgever: Sandra Loyens & Tessa Schellens (Lessius Mechelen) doelgroep: kv jk datum: woensdag 17 april 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: begripsvorming, wiskunde, zorg info: Op een speelse manier brengen we kleuters in contact met ruimtelijke begrippen zoals op-onder-in-voor-achter-... Hiervoor gebruiken we liedjes om op een muzikale manier de omgang met deze begrippen te vergemakkelijken.

Deze sessie wordt georganiseerd in een kleuterklas van basisschool O.-L.-V. de Ham Mechelen (ingang via Augustijnenstraat 76 – straat rechtover Lessius Mechelen Campus De Vest).

Wiskundig probleemoplossend denken in het beroepsonderwijs cursuscode: 1213/BGLOP032 lesgever: Brenda Van Den Berk & Conny Van Den Brande (Lessius Mechelen) doelgroep: so (voor leerkrachten wiskunde in de B-stroom of leerkrachten PAV) datum: woensdag 24 april 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 10 tags: wiskunde, b-stroom info: Een kerntaak van wiskundeonderwijs is het bijbrengen van wiskundige geletterdheid om in de maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Voor het beroepsonderwijs ligt hierbij het accent op functionele rekenvaardigheid en wiskundige denkstrategieën. Beroepsleerlingen moeten namelijk probleemoplossend kunnen denken in concrete beroeps- en maatschappelijke contexten. Dat is echter geen evidentie! 12


Zowel wiskunde in de B-stroom als functionele rekenvaardigheid (in PAV) in BSO veronderstellen bepaalde didactische en inhoudelijke competenties om functionele rekenvaardigheid en wiskundige denkstrategieën doelmatig en in levensechte contexten aan te brengen en om beroepsleerlingen voor functionele wiskundige problemen uit te dagen. In deze navorming doorlopen we een aantal oefeningen om wiskundeonderwijs in de Bstroom en het BSO te optimaliseren en we geven jullie bronnen mee vanuit een School of Education-project rond wiskundig probleemoplossend denken in het beroepsonderwijs. Deze sessie wordt mee gefinancieerd met projectfondsen van de School of Education van de Associatie KULeuven.

We doen het voortdurend en bijna onbewust. Toch is goede vragen stellen een kunst. Meer nog: als leerkracht is het één van de meest krachtige tools om je leerlingen écht aan het denken te zetten binnen jouw vakgebied. In deze workshop ontdek je welke vragen ‘werken’ en neem je je eigen ‘vraaggedrag’ onder de loep. We focussen op 2 aspecten van het vragen stellen: De kracht van vragen stellen… - Wat is een goede vraag? - Wanneer is een vraag terug stellen krachtiger dan een antwoord geven? - Welk effect bereik je met ‘vragen stellen’?

doelgroep: so (ook voor leerkrachten CVO) datum: donderdag 16 mei 2013 van 9.00 tot 12.00 uur

De competentie ‘vragen stellen’ … - Hoe kan ik met vragen het leerproces van mijn leerlingen bevorderen? - Hoe til ik mijn leerlingen met vragen naar een hoger denkniveau? - Hoe kan ik met mijn vragen ‘sturen’ zonder zelf te antwoorden? - Welk soort vragen kan ik stellen? - Kan ik een antwoord op mijn vraag afdwingen? - Hoe stel ik de juiste vraag op het juiste moment?

cursusgeld: € 45 tags: klasmanagement, zorg

Bij elk aspect komen vragen aan bod die we – in meerdere of mindere mate – verdiepen.

Vragen stellen als didactische competentie cursuscode: 1213/BGLOP033 lesgever: Saskia Vandeputte (Art de Co)

info: Wat is een goede vraag? Wat betekent het als leerlingen niet antwoorden? Vragen stellen lijkt een vanzelfsprekende bezigheid.

13


De leraar als inhoudelijk expert Griezelen en gruwelen cursuscode: 1213/INHEX001 lesgever: Juf Noortje doelgroep: bl datum: woensdag 19 september 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: drama, muvo, muziek info: Eens lekker griezelen is leuk. De boeken van Paul van Loon, Guy Didelez en nog vele anderen worden verslonden door kinderen. Ook de boeken en films van Harry Potter hebben veel succes. In deze navorming vertrekken we vanuit griezelverhalen en onze eigen fantasie. We creëren een eigen griezelige, magische wereld. Natuurlijk mag de humor in deze wereld niet ontbreken. Paul van Loon vond er zelf een woord voor uit: GRUMOR (humor en griezelen). We gaan kijken hoe we muziek, beweging, drama en beeld in een griezelig magisch jasje kunnen steken. Deze nascholing richt zich tot leerkrachten van het vierde t.e.m. het zesde leerjaar lager onderwijs

Gevoelssprieten cursuscode: 1213/INHEX002 lesgever: Han Lefever (Spoor 6) doelgroep: ol bl datum: woensdag 3 oktober 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: drama, muvo, welbevinden info: Laat een brede waaier aan gevoelens in je opborrelen en zet ze op een speelse, uitbundige of ingetogen wijze op de scène. We openen een vat vol beweging-, drama- en expressiespelletjes rond gevoelens die je (in de klas) kan gebruiken als tussendoortje of als workshop. Tijdens deel 1 spelen we een waaier van korte laagdrempelige theaterspelletjes rond gevoelens waarbij spelplezier en samenspel het belangrijkste zijn. Je hoeft zelf geen acteur te zijn om de kinderen van deze dramaspelletjes te laten genieten.

Tijdens deel 2 gaan we iets langere bewegingdramaoefeningen rond gevoelens spelen. Inzicht verwerven in het spel, samenspelen, accepteren, het verhaal afronden, … zijn aspecten die aan bod komen. Deze oefeningen kunnen in de klas een aanzet zijn om de kinderen zelf korte toneeltjes rond een (gevoelig) thema te laten maken. Deze sessie richt zich op leerkrachten tweede en derde graad lager onderwijs

Gebruik een digibord in je wiskundeles cursuscode: 1213/INHEX003 lesgever: Conny Van Den Brande (Lessius Mechelen) doelgroep: so (ook voor leerkrachten CVO) datum: woensdag 17 oktober 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: digibord, ict, SMART, wiskunde info: Hoe kan het SMARTBoard een meerwaarde bieden in je wiskundeles (eerste of tweede graad van het secundair onderwijs)? Op deze vraag proberen we in deze cursus aan de hand van talloze voorbeelden een antwoord te geven. We werken uitsluitend met het programma SMART Notebook en met de specifieke SMART Math-software om digibordbestanden te maken. Math breidt de mogelijkheden van SMART Notebook uit met een dynamische reeks specifiek wiskundige hulpmiddelen en eigenschappen. Dit geeft zeker een meerwaarde aan ons wiskundeonderwijs. Na een korte inleiding is het de bedoeling om zelf aan de slag te gaan! Deze nascholing richt zich tot leerkrachten van de eerste en tweede graad secundair onderwijs. In deze cursus wordt gebruik gemaakt van een SMART Board. Daardoor is deze nascholing minder geschikt voor gebruikers van andere borden (in tegenstelling wat in een eerdere brochure vermeld werd).

14


Zingen het hele jaar rond (onderbouw) cursuscode: 1213/INHEX004 lesgever: Juf Noortje doelgroep: ol datum: woensdag 7 november 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: Veel leerkrachten van het lager onderwijs zijn op zoek naar leuke en toffe liederen. In deze navorming gaan we aan de slag met een tiental liederen. Je leert de liederen en krijgt ze mee op cd. Bij elk lied kijken we even kort wat je er nog mee zou kunnen doen. Dit kan een muzikale verwerking zijn, een beeldende verwerking, een verwerking bij taal, … De liederen kunnen in het Nederlands zijn, maar ook liederen in andere talen of nonsenstaal komen aan bod. Deze sessie is geschikt voor leerkrachten van het eerste t.e.m. derde leerjaar lager onderwijs.

Zumbatomic… kennismaken met Zumba voor kinderen van de lagere school cursuscode: 1213/INHEX005 lesgever: Chantal Bols (Wannadance) doelgroep: ol bl (ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding) datum: woensdag 14 november 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, muvo info: Ook kinderen van de basisschool kunnen nu springen en dansen op het ritme van Zumba. Door het speelse karakter en de eenvoudige danspasjes van Zumbatomic spreekt het ook de kinderen heel erg aan om te swingen op de muziek. De muziek en de bewegingen zijn aangepast aan het niveau van de kinderen en zijn dus niet identiek aan die van een gewone Zumba-les. Na deze cursus ga je naar huis met kant en klare danscombinaties die je meteen kan gebruiken in een schoolsituatie / in je eigen les. Je bent dan echter geen erkend Zumbainstructeur.

Dit is een praktijkgerichte sessie, waarin vele danscombinaties worden ingeoefend en eventueel herhaald. Er worden handvaten aangereikt om zelf nieuwe combinaties uit te werken en er wordt stil gestaan bij de manier waarop je een danscombinatie op een dansante en ludieke manier kan overbrengen. Er is geen voorkennis vereist. Deelnemers aan deze sessie dragen sportieve kleding en brengen sportschoenen mee die alleen indoor gebruik worden. Lesgeefster Chantal Bols, gaf vijf jaar les in het basisonderwijs als klasleerkracht en runt sinds 2006 een eigen dans- en yoga studio ‘Wannadance!?’. Sedert februari 2012 verzorgt ze als eutoniepedagoog individuele begeleiding en cursussen. Ze is erkend Zumba-instructrice sinds mei 2009.

Photoshop – basiscursus cursuscode: 1213/INHEX006 lesgever: Patrick Toebosch doelgroep: jk ok ol bl so data: woensdag 21 november 2012 en woensdag 28 november 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 195 (lunch inbegrepen) tags: beeld, ict, innovatief info: Als je de digitale foto’s van je schoolreis, de jaarlijkse musical, de leerwandeling of andere activiteiten wil afdrukken om ze tentoon te stellen tijdens je openklasdag wil je ze misschien eerst verfraaien. Photoshop, de topper onder de beeldverwerkingsprogramma’s van Adobe, zal je daarbij zeker kunnen helpen. Het ziet er allemaal simpel uit tot je zelf moet leren hoe het nu moet met al die pixels en rasters en … Dan kijk je precies tegen een hoge muur vol met luiken, gaten, raampjes en speciale deuren aan. Je probeert van alles tot je uiteindelijk, na vele uren, iets bekomt wat je niet echt aardig vindt. In deze basiscursus – die gegeven wordt door een expert - leren wij de essentiële technieken om van ieder beeld het beste te maken. Je vertrekt vanuit zeven basistechnieken om al je verwerkingen uit te voeren. We bouwen het geheel zo op, dat je alles steeds verder kan aanpassen of/en uitbreiden. Na afloop van deze cursus kan je de aangeleerde technieken meteen toepassen in je eigen klaspraktijk. Alle opdrachten 15


worden heel praktisch uitgevoerd: kleurcorrectie, kleurbalans, uitsnijden, retoucheren, monteren en optimaal uitvoeren naar een Office-programma, internettoepassingen of afdrukken. Kortom: na deze cursus heb je eindelijk een klare kijk gekregen op de mogelijkheden van een uitgebreid beeldverwerkingprogramma. Je bent in staat om ‘meer’ uit je foto’s en beelden te halen. Tijdens deze cursus werken we met de nieuwste versie van Adobe Photoshop (CS 5.5). De meeste handelingen die aangeleerd worden, kun je ook toepassen in de ‘light’ versie van Photoshop (Adobe Photoshop Elements) die aan de scholen wordt aangeboden via de Adobe Digital Schoolcollection. Wie deze cursus gevolgd heeft, kan aansluiten bij de vervolgcursus ‘Photoshop voor gevorderden’ (cursuscode: 1213/INHEX027) op dinsdag 19 februari 2013 van 9.00 tot 16.00 uur.

Zingen het hele jaar rond (voor de bovenbouw) cursuscode: 1213/INHEX007 lesgever: Juf Noortje doelgroep: ol bl datum: woensdag 21 november 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: Veel leerkrachten van het lager onderwijs zijn op zoek naar leuke en toffe liederen. In deze navorming gaan we aan de slag met een tiental liederen. Je leert de liederen en krijgt ze mee op cd. Bij elk lied kijken we even kort wat je er nog mee zou kunnen doen. Dit kan een muzikale verwerking zijn, een beeldende verwerking, een verwerking bij taal, … De liederen kunnen in het Nederlands zijn, maar ook liederen in andere talen of nonsenstaal komen aan bod. Deze sessie is geschikt voor leerkrachten van het vierde t.e.m. het zesde leerjaar lager onderwijs.

En classe, je parle le français cursuscode: 1213/INHEX008 lesgever: Ineke Elst (Lessius Mechelen) doelgroep: ol bl datum: dinsdag 27 november 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: communicatie, Frans info: Pendant les cours de français, on parle…. le français! Je bent ervan overtuigd dat Frans tijdens de lessen Frans dé voertaal is, maar je voelt je hierin soms nog wat onzeker? Drie uur lang dompelen we ons onder in verschillende thema’s van de lagere school (à table, l’école, moi et ma famille…) met maar één doel: zoveel mogelijk Frans opfrissen, oefenen en spreken! Vandaag voeren de cursisten het hoge woord (en français)! Aangezien het mondeling taalgebruik stimuleren in deze cursus centraal staat, wordt de groep deelnemers strikt beperkt. Dit is een nieuwe cursus. Op 6 maart 2013 staat een gelijksoortige cursus (INHEX031) met dezelfde lesgever op het programma waarin andere thema’s behandeld worden. Beide sessies volgen kan, maar hoeft niet! Indien je ze allebei wil volgen, moet je voor elke cursus afzonderlijk inschrijven.

Interactieve vertelboeken en woordenvelden in de kleuterklas cursuscode: 1213/INHEX009 lesgevers: Kirsten Marit & Tessa Schellens (Lessius Mechelen) doelgroep: jk ok data: woensdag 28 november 2012 en woensdag 5 december 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 80 tags: ict, innovatief, mediawijsheid, taal info: PowerPoint 2010 (onderdeel van Microsoft Office) biedt heel wat mogelijkheden om interactief materiaal aan te maken dat een verrijking is voor het aanbod in de kleuterklas. Tijdens deze navorming werken we aan het ontwerpen van vertelboeken en woordenvelden. Het is de bedoeling dat kleuters achteraf zelfstandig 16


een verhaal of woordenveld beluisteren en interactief gaan bladeren via het schermaanbod in het digitale leermateriaal. We vertrekken in de eerste sessie vanuit een prentenboek naar keuze dat we stap voor stap bewerken tot een interactief vertelboek. Enkele aandachtspunten bij de uitwerking zijn: - toevoegen van tekst en geluiden, - toevoegen van verschillend beeldmateriaal, - toevoegen van beweging en interactiviteit. Meteen leer je ook enkele PowerPointknepen. Een echte voorkennis van dit programma is niet vereist als je aan deze nascholing wil deelnemen. Tijdens de tweede sessie werken we een 'woordenveld' interactief uit. We vertrekken vanuit een zelfgekozen thema en brainstormen over mogelijke associaties. Deze onderwerpen geven we dan weer in woord, geluid en beeldtaal om ze dan te bewerken tot een interactief woordenveld. Breng alvast een memostick mee, zodat je je eigen creaties achteraf ook in je eigen klas kan gebruiken.

Taalpret: Als de bomen straks gaan rijden cursuscode: 1213/INHEX010 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: ok ol bl datum: dinsdag 11 december 2012 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 115 (lunch inbegrepen) inclusief gedichtenbundel t.w.v. € 17,50 tags: Nederlands, taalbeleid info: Ben jij op zoek naar leuke ideeën bij een gedichtenbundel die je meekrijgt naar je klas? Houd jij van klank, kleur, ritme en rijm? Houd jij van experimenteren met mooie woorden en ronkende zinnen? Tijdens de dag bespreken we het thema van Gedichtendag en krijg je tips om met je school er een taalfeest van te maken! Wissel jij graag uit met collega’s? Schrijf je dan in voor pret met poëzie! Je kan deze ideeën gebruiken voor een poëtisch schooljaar!

Op deze cursus verwachten we leerkrachten die actief zijn bij leerlingen van 5 tot 12 jaar.

Bodypercussie cursuscode: 1213/INHEX011 lesgever: Chantal Bols (Wannadance) doelgroep: ol bl (ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding) datum: woensdag 12 december 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, muvo, muziek info: Bodypercussie is muziek maken met je lichaam. In een praktijkgerichte sessie worden kant en klare combinaties aangeleerd die je direct kan uitproberen met de kinderen in je eigen school. Vanuit haar ervaring als klasleerkracht en dansdocente, geeft de lesgever bruikbare tips.

We stelen de show cursuscode: 1213/INHEX012 lesgever: Juf Noortje doelgroep: ol bl datum: vrijdag 14 december 2012 van 9.30 tot 12.30 uur cursusgeld: € 40 tags: bewegingsopvoeding, drama, muvo info: Veel scholen willen graag een leuk schoolfeest en zijn wat uitgekeken op de losse dansjes van alle klassen. Ze doen dan een beroep op externe mensen om een musical te komen aanleren of kopen er één aan. Dit is heel kostelijk en tijdrovend. Het kan ook eenvoudiger en met veel meer inbreng van de kinderen. We bekijken samen welke stappen je moet nemen om met je klas of de hele school een show of musical op te voeren. We bespreken waar je moet aan denken, welke mogelijkheden er zijn,… Aan de hand van geleide opdrachten gaan we ook een mini-musical in elkaar steken.

17


Met kinderen creatieve gedichten schrijven (en tips voor een spetterende gedichtendag) cursuscode: 1213/INHEX013 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: ol bl datum: maandag 14 januari 2013 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid info: De afgelopen jaren hebben heel wat leerkrachten de kracht van poëzie ervaren. Er zijn schitterende acties ondernomen om van Gedichtendag een kinderfeest te maken. Heel wat leerkrachten laten kinderen een elfje, haïku of naamgedicht schrijven tijdens Gedichtendag. In deze sessie krijg je een waaier aan leukere schrijfopdrachten en geef je kinderen echt ‘schrijfplezier.’ Zin in magneetgedichten, stiftgedichten …. ? Schrijf je dan in! Genieten van taal staat centraal in deze sessie. Je krijgt tips voor een poëtisch schooljaar!

Zingen mag zeker! cursuscode: 1213/INHEX014 lesgever: Koen Mertens (Lessius Mechelen) doelgroep: ol datum: woensdag 16 januari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: Zingen mag zeker! Zingen wordt ondergewaardeerd. Zingen dreigt te verdwijnen in het grote geheel van muzische vorming en kunst-en cultuureducatie. Zingen voor 't plezier, met didactische ondersteuning en leuk materiaal. Zingen moet kunnen met de bundels van Attakatamoeva en zijsprongen naar ander nieuw en bekend materiaal. Zingen moet kunnen. Deze sessie richt zich op leerkrachten van het eerste, tweede en derde leerjaar lager onderwijs.

Poppenrijkdom cursuscode: 1213/INHEX015 lesgever: lesgever Krik vzw doelgroep: kv jk ok ol datum: dinsdag 22 januari 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 125 (lunch inbegrepen) tags: drama, muvo, taalbeleid info: Herinner je ‘De Muppets’ of kijk je nostalgisch terug naar ‘De Fabeltjeskrant’? Poppen bezitten nog steeds heel veel kracht! In deze prikkelsessie neem je een duik in de verscheidenheid van poppen. Laat je rustig overdonderen door deze kleine wezens en je meenemen in al hun mogelijkheden. Je overloopt hoe je concreet aan de slag kan gaan met poppen bij de jongste tot de oudste kleuters. Je leert hoe je je aanbod met poppen kan verrijken. Alles wordt aan elkaar gelijmd met leuke toonmomenten en liedjes. Lichtjes aan en genieten zijn de ingrediënten van de sessie. Geen stress om te spelen met poppen maar toffe spelletjes die ons moeten prikkelen om ermee aan de slag te gaan. Kom jij ook kijken? Sssst, het gaat beginnen! Op een luchtige en speelse manier en in een waterval van praktijkvoorbeelden word je ondergedompeld in de didactiek van het werken met poppen. Voor toonmomenten hoef je niet bang te zijn. Het is de bedoeling jullie te prikkelen om met poppen te spelen, niet om af te schrikken.

Grimeren van kindersnoetjes voor beginners cursuscode: 1213/INHEX016 lesgever: Marleen Feyaerts doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 23 januari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 55 alle materialen inbegrepen

tags: drama, muvo, taalbeleid

info: Elke leerkracht grimeert, zomaar in de klas, voor een grootoudersfeest, voor een optreden, … Maar hoe ga je hiervoor te werk? We werken met materialen op waterbasis zodat met een gewone bodymelk het schminkwerk vrij snel te verwijderen is. Het 18


is praktisch om voor deze sessie een rol keukenpapier, afschminkwatten of natte doekjes en een flesje bodymelk mee te brengen. Voor de schminkmaterialen en de voorbeelden zorgt de begeleider. Je schrijft best in met een collega van de eigen school voor deze sessie, zodat je de technieken kan uitproberen op elkaar. Elke leerkracht moet zelf apart inschrijven. Breng zeker en vast het nodige materiaal mee om je te ontschminken (vochtige doekjes, washandje en zeep....). Om organisatorische redenen is het is niet meer toegelaten om kinderen/jongeren mee te brengen als study-buddy (in tegenstelling tot de organisatie van dezelfde cursus de voorbije jaren). Alleen personen die tot de doelgroep van deze cursus behoren worden toegelaten. De praktijkoefeningen worden uitgevoerd op collega’s cursisten. Daarom is inschrijven ‘in duo’ (twee personen per school) een aanrader. Iedereen die zich inschrijft op deze cursus, is bereid om zich door een collega cursist te laten grimeren.

Zingen mag nog altijd! cursuscode: 1213/INHEX017 lesgever: Koen Mertens (Lessius Mechelen) doelgroep: ol bl datum: woensdag 23 januari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muvo, muziek info: Zingen mag nog altijd … ook als de kinderen ouder worden! Zingen wordt ondergewaardeerd. Maar het kan een goede plek krijgen in de klassen van de bovenbouw van de lagere school. Zingen dreigt te verdwijnen in het grote geheel van muzische vorming en kunst-en cultuureducatie. Zingen voor 't plezier, met didactische ondersteuning en leuk materiaal. Zingen moet kunnen met de bundels van Attakatamoeva en zijsprongen naar ander nieuw en bekend materiaal. Zingen moet kunnen !!! Deze sessie richt zich op leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs.

De digitale donkere kamer cursuscode: 1213/INHEX018 lesgever: Pol Leemans doelgroep: jk ok ol bl so datum: dinsdag 29 januari 2013 van 9.00 tot 12.30 uur cursusgeld: € 50 tags: beeld, ict, innovatief, muvo, techniek info: Je hebt een digitaal fototoestel en neemt geregeld foto’s? Maar wat doe je nadien met die opnames? Kan je ze nog terugvinden op je computer of … ? In deze sessie gaan we aan de slag met Photoshop en leren: - inladen en archiveren van de beelden - fotografisch in orde zetten van het beeld - de nodige bewerkingen uitvoeren om het bestand te kunnen afdrukken of te gebruiken in één of andere presentatie (kadreren, contrast toevoegen, kleuren verfijnen, scherpte, enz...) Tot slot ‘ontdekken’ we enkele kleine gadgets voor een eventuele presentatie van uw foto. Dit is geen cursus Photoshop! Het programma wordt hier gebruikt als hulpmiddeltje. Wie echt aan de slag wil gaan met Photoshop kan in het LeON-aanbod een reeks andere cursussen daarover terugvinden. De lesgever is van opleiding leraar en bouwde een carrière uit als internationaal gewaardeerd beroepsfotograaf. Op een eenvoudige manier brengt hij de liefde voor fotografie over op zijn cursisten.

Schilderen met kinderen in de klas cursuscode: 1213/INHEX019 lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts) doelgroep: kv jk ok ol bl datum: dinsdag 29 januari 2013 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) alle creamateriaal is in het cursusgeld inbegrepen

tags: beeld, muvo

info: In deze workshop leer je wat je allemaal met je plakkaatverf kan doen, door menging van materialen zoals zand en lijm. Je werkt ook met acrylverf. Je leert schilderen met materie, je leert kleurovergangen maken en nieuwe technieken. Je leert materialen combineren en je expressief uit te drukken 19


met verf. Bestaande kunstwerken zullen onze uitgangsbasis zijn. Bereid je dus maar voor om zo expressief te zijn als Van Gogh of Jackson Pollock!

Deze sessie richt zich op leerkrachten van het eerste, tweede en derde leerjaar lager onderwijs.

Alle deelnemers brengen een schort mee. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor besmeurde kledij.

Levendige verhalen en liedjes met beweging

Ballonplooien voor beginners cursuscode: 1213/INHEX020 lesgever: Marleen Feyaerts doelgroep: kv jk ok ol bl datum: woensdag 6 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 55 alle materialen inbegrepen

tags: klasmanagement, muvo info: Je ziet overal handige ballonplooiers aan het werk die in een wip een diertje toveren voor de kinderen. Ook in jouw klas kan die vaardigheid van pas komen. En ballonplooien is echt niet zo moeilijk als het er uit ziet! Een klein beetje handig zijn, een pomp en wat lange ballonnen en je kan aan de slag. Met enkele bewegingen draai en plooi je de lange ballon tot een konijn, een zwaan, een hond, giraf of een ander beest. Heb je nog vlug een verrassing nodig voor een kind? Geen probleem. Je leert in deze workshop dat je snel iets kan maken. Heb je gekke hoofddeksels of kronen nodig, dan kan je de aangeleerde technieken gebruiken en met je eigen fantasie een eigen creatie maken. Je krijgt bovendien een handige syllabus mee naar huis om alles nog eens te oefenen.

Klara4Kids voor kleine dromers cursuscode: 1213/INHEX021 lesgever: Koen Mertens (Lessius Mechelen) & jOris Casteels doelgroep: ol datum: woensdag 6 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muziek, muvo info: Muziek is een feest! Met Klara4Kids is het dubbel feest. jOris en Koen leiden je door de wondere wereld van Aap tot Zwaan en van Toeters en Bellen. Twee cd's en twee dikke bundels met lesfiches. Luisteren en doen met jOris en Koen.

cursuscode: 1213/INHEX022 lesgever: Han Lefever (Spoor 6) doelgroep: kv jk ok datum: woensdag 6 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 55 inclusief cd en tekstbrochure

tags: bewegingsopvoeding, drama, muvo info: Smuk je verhaal of liedje op met zelfgemaakte klanken of bewegingen. Zing of speel een liedje en zet de hele klas in beweging. Geschikt voor een schoolfeest of een bewegingstussendoortje. Tijdens deel 1 van de workshop krijg je een aanbod van interactieve verhalen en liedjes uit diverse kindertheatervoorstellingen van Theater Spoor 6. Bij deze workshop ontvang je een cd met tekstbrochure met een tiental interactieve bewegingsliedjes. Tijdens deel 2 is het aan jullie om in groepjes met verhalen, boekjes, instrumenten en al wat geluid kan maken aan de slag te gaan. Muziekkennis is zeker niet vereist.

Er woont een versje in mijn hoofd. Eens kijken of het thuis is? cursuscode: 1213/INHEX023 lesgever: Ann Van Dessel doelgroep: ol datum: donderdag 7 februari 2013van 13.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 40 tags: Nederlands, taalbeleid, zorg info: Poëzie is altijd van kinderen geweest en niet van dichters die met hoge pennen zware woorden uit donkere dagen laten vallen. Hoog tijd dus om ze terug te veroveren! We verzamelen in de Hoge School, gewapend met een Groot Rood Hart en de Goesting om warme woorden af te schieten. We genieten van kinderpoëzie en van het prestatie- en pretentieloos poëzieschrijven. Voorkennis streng verboden. Verliefdheid op taal of op Bertje van de Bakker strekt tot aanbeveling. 20


Deze sessie richt zich op leerkrachten van het eerste tot derde leerjaar lager onderwijs.

huiswaarts keren, zodat je de volgende dag al aan de slag kunt!

Klara4Kids voor stoere ridders en jonkvrouwen

ICT-eindtermen voor het secundair onderwijs: concreet gemaakt

cursuscode: 1213/INHEX024 lesgever: Koen Mertens (Lessius Mechelen) & jOris Casteels doelgroep: bl datum: woensdag 13 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur

cursuscode: 1213/INHEX026 lesgever: Medewerker ICT-atelier

cursusgeld: € 40 tags: muziek, muvo

cursusgeld: € 55 tags: ict, innovatief, mediawijsheid

info: Muziek is een feest! Met Klara4Kids is het dubbel feest. jOris en Koen leiden je door de wondere wereld van Aap tot Zwaan en van Toeters en Bellen. Twee cd's en twee dikke bundels met lesfiches. Luisteren en doen met jOris en Koen.

info: Wist je dat de ICT-eindtermen zich uitstekend lenen tot vakoverschrijdend werken? Tijdens deze workshop leer je door praktijkvoorbeelden uit verschillende vakken om deze eindtermen te bereiken. Er staan tijdens deze nascholing geen ingewikkelde, hooggeprezen of ingewikkelde projecten, maar kant en klare ‘5 minuten opdrachten’ op het menu.

Deze sessie richt zich op leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar lagere school.

ICT-eindtermen voor het basisonderwijs: concreet gemaakt cursuscode: 1213/INHEX025 lesgever: Medewerker ICT-atelier doelgroep: ol bl datum: dinsdag 19 februari 2013 van 9.30 tot 12.30 uur cursusgeld: € 55 tags: ict, innovatief, mediawijsheid

doelgroep: so datum: dinsdag 19 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur

Het uitgangspunt van elke opdracht is dat ICT je vak verrijkt, uitdiept en dat het een hand uitreikt naar de vakken van je collega’s. Na elke oefening reflecteren we samen op de geziene leerstof en de bereikte leerdoelen. Op het einde van deze sessie zal je dan ook met een pak ideeën en bruikbaar materiaal huiswaarts keren, zodat je de volgende dag al aan de slag kunt!

Photoshop – gevorderden - Bewerk en verbeter je digitale foto's

info: Wist je dat de ICT-eindtermen zich uitstekend lenen tot vakoverschrijdend werken? Tijdens deze workshop leer je door praktijkvoorbeelden uit verschillende vakken om de eindtermen te bereiken. Er staan tijdens deze nascholing geen ingewikkelde, hooggeprezen en ingewikkelde projecten, maar duidelijke kant en klare ‘5 minuten opdrachten’ op het menu.

cursuscode: 1213/INHEX027 lesgever: Patrick Toebosch

Het uitgangspunt van elke opdracht is dat ICT je vak verrijkt, uitdiept en dat het een hand uitreikt naar alle vakken die in het lesrooster van de lagere school staan opgetekend. Na elke oefening reflecteren we samen op de geziene leerstof en de bereikte leerdoelen.

info: In deze cursus leer je hoe je Adobe Photoshop CS 5.5 kan gebruiken om je eigen digitale foto’s te bewerken. Je gaat een stap verder dan tijdens de beginnerscursus. Je hebt dus al een beperkte kennis van Photoshop (zie daarvoor ook cursus 1112/ICT02BS). Tips en trucs om je eigen beeldmateriaal te verbeteren komen uitgebreid aan bod. Tevens wordt er gekeken naar de verschillen in een

Op het einde van deze sessie zal je dan ook met een pak ideeën en bruikbaar materiaal

doelgroep: jk ok ol bl so datum: dinsdag 19 februari 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: beeld, ict, innovatief

21


aantal beeldformatie, compressietechnieken, … Je leert stap-voor-stap technieken die ook iedere professionele fotograaf gebruikt om zijn foto’s hun waardigheid te bezorgen en meer glans te geven. Het zijn soms technieken die vaak niet langer duren dan 5 à 10 minuten. Nadien kan je diezelfde technieken natuurlijk ook toepassen op je eigen foto’s. Wie deelneemt, heeft een primaire basiskennis van Photoshop. Deze cursus is een vervolgcursus op de LeON-cursus Photoshop – de basis (1213/INHEX006). Ook cursisten die beginnende Photoshop-ervaring hebben opgedaan tijdens andere cursussen zijn welkom.

Familie Muis op bezoek bij peuters cursuscode: 1213/INHEX028 lesgever: Sandra Loyens (Lessius Mechelen)

Maak zelf een luisterverhaal met Audacity cursuscode: 1213/INHEX029 lesgever: Tessa Schellens (Lessius Mechelen) doelgroep: jk ok ol bl datum: woensdag 20 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, mediawijsheid, taalbeleid info: In de handel vinden we talrijke luisterverhalen op cd. Maar je kan ze ook zelf maken! Met enkele vaardigheden, die we je aanleren in het gratis geluidbewerkingsprogramma Audacity, maken we op één, twee, drie zelf zo’n verhaal voor onze kleuters. Of wat dacht je om het samen met en door de kinderen van de lagere school te doen?

doelgroep: kv jk datum: woensdag 20 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur

Door een verhaal op te nemen, bijhorende muziek op de achtergrond te plaatsen en passende geluiden toe te voegen, maken we van een verhaal een boeiende luisterervaring.

cursusgeld: € 40 tags: begripsvorming, peuters

Kleuterdans

info: Op een dag horen de peuters een luid gepiep in de klas. Als ze op zoek gaan vanwaar het gepiep komt, ontdekken ze een dikke muis. Deze muis zit vol verrassingen… Tijdens deze sessie krijg je de kans om ook dit te ervaren en te ontdekken. Muis krijgt vele baby-muisjes. Muisjes mét streepjes en muisjes zonder streepjes, muisjes met één streep maar ook muisjes met vele strepen. Rode muisjes maar ook blauwe en gele. Muisjes …. overal!!! Je zal merken dat je met een mand vol muizen in alle hoeken van de klas wel iets kan beleven. Daarom ook dat we deze sessie organiseren in een echte kleuterklas, zodat je meteen een realistische kijk krijgt. De muizen zullen ons laten zien dat je materiaal wiskundig kan integreren in alle hoeken van de klas en dat we ondertussen probleemoplossend aan het denken zijn. Zowel getalbegrip, metend rekenen, meten als logisch denken komen tijdens deze sessie ruimschoots aanbod en dit telkens op peuterniveau. Deze sessie wordt georganiseerd in een kleuterklas van basisschool O.-L.-V. de Ham Mechelen (ingang via Augustijnenstraat 76 – straat rechtover Lessius Mechelen Campus De Vest

cursuscode: 1213/INHEX030 lesgever: Chantal Bols (Wannadance) doelgroep: kv jk ok (ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding) datum: woensdag 27 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, drama, muvo info: In een praktijkgerichte sessie onderga je zelf hoe een les kleuterdans kan opgebouwd worden. Vertrekkende vanuit een verhaal, thema of expressiemoment worden er eenvoudige dansmomenten of danscombinaties opgebouwd voor zowel de jongste als oudste kleuters. De docente Chantal Bols werkt als zelfstandige dans- en yogadocente dagelijks met kinderen en kan je vanuit deze ervaring ruim voldoende tips meegeven om alles met jouw doelgroep haalbaar te maken. Na afloop ontvang je alle dansbeschrijvingen. Deelnemers aan deze cursus dragen sportieve kledij en voorzien indoor sportschoeisel.

22


Le français, c'est chouette cursuscode: 1213/INHEX031 lesgever: Ineke Elst (Lessius Mechelen) doelgroep: ol bl datum: woensdag 6 maart 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: communicatie, Frans info: Pendant les cours de français, on parle…. le français! Je bent ervan overtuigd dat Frans tijdens de lessen Frans dé voertaal is, maar je voelt je hierin soms nog wat onzeker? Drie uur lang dompelen we ons onder in verschillende thema’s van de lagere school (à table, l’école, moi et ma famille…) met maar één doel: zoveel mogelijk Frans opfrissen, oefenen en spreken! Vandaag voeren de cursisten het hoge woord (en français)! Daarom wordt de groep deelnemers beperkt zodat alle deelnemers volledig zelf het mondelinge taalgebruik oefenen. Tijdens deze sessie worden andere thema’s behandeld dan tijdens de sessie INHEX008 van 27 november 2012. Beide sessies volgen kan, maar hoeft niet! Indien je ze allebei wil volgen, moet je voor elke cursus afzonderlijk inschrijven.

Wiskunde… het leven zoals het is

begrijpen, te gebruiken en te beoordelen in een breed gamma van contexten. Externe contexten zijn situaties uit de leefwereld, waarin wiskunde gebruikt wordt voor het beschrijven, het verklaren, het beheren …” Om leerlingen leerstof te laten oefenen is het aanbieden van kale oefeningen vaak weinig motiverend. Vermits problemen (vraagstukken) oplossen best over het hele jaar verspreid wordt, ligt hier een kans voor de leerkracht om in te spelen op de actualiteit, de omgeving, de maatschappelijke context. Het materiaal hiervoor vinden we in een krant of een tijdschrift. Een artikel in een krant, gestoffeerd met een tabel of een grafiek, kan aanleiding geven tot (wiskundige) vragen en uiteraard ook tot een korte bespreking van de gebeurtenis! Doel van deze navorming is uiteindelijk om de wereld rondom ons of het leven zoals het is, te bekijken met een wiskundig oog! De inhoud van deze cursus is afgestemd op leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs.

Graffiti: beeld versus muziek cursuscode: 1213/INHEX033 lesgever: Inge Vanhoof (Bazarts) doelgroep: kv jk ok ol bl datum: vrijdag 8 maart 2013 van 9.30 tot 12.30 uur

cursuscode: 1213/INHEX032 lesgever: Conny Van Den Brande (Lessius Mechelen)

cursusgeld: € 50

doelgroep: so (ook voor leerkrachten CVO) datum: woensdag 6 maart 2013 en van 13.30 tot 16.30 uur

info: Vakoverschrijdend werken is de boodschap in deze workshop.

cursusgeld: € 40 tags: vakoverschrijdend, wiskunde info: In het leerplan voor wiskunde lezen we: “Steeds meer mensen worden in hun praktijk met toepassingen van wiskunde geconfronteerd. Vandaar dat de maatschappelijke vraag om meer aandacht te besteden aan contextgerichte wiskunde gerechtvaardigd is.” …//… “Wiskundige competenties bezitten, duidt op het vermogen van een individu om wiskunde te

alle creamateriaal is in het cursusgeld inbegrepen

tags: beeld, muvo

Een kinderraptekst zal onze inspiratie zijn om aan de slag te gaan als echte graffitikunstenaars! Je leert je naam in 3D tekenen, maakt een 'tag' en gaat op eenvoudige manieren aan de slag met spuitbussen en sjablonen. Alle deelnemers brengen een schort mee. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor besmeurde kledij.

23


Photoshop - gevorderden. Monteren van fotomaterialen cursuscode: 1213/INHEX034 lesgever: Patrick Toebosch doelgroep: jk ok ol bl so datum: dinsdag 12 maart 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: beeld, ict, innovatief info: Het gebruik van lagen is het centrale element van deze cursus. Je leert hoe je jouw foto- en tekenmateriaal kan combineren om er een prachtige fotomontage van te maken ter illustratie van de leerstof. We bekijken diverse functionaliteiten die we aan lagen (layers) kunnen toepassen om het ons nog gemakkelijker te maken als we correcties moeten uitvoeren. Doorheen diverse praktische projecten leren we kleurtinten en details aan te passen zodat de compositie realistisch oogt, dit met oog op het perspectief en de scherptediepte. Soms zullen er aanwezige details moeten weg gewerkt worden. We geven een overzicht van de nodige gereedschappen om deze taak eenvoudig uit te voeren. Bij het samenvoegen van foto’s worden ook vrijstaande personen en objecten gebruikt. Op dit thema overlopen we de diverse technieken voor het verwijderen van de achtergrond. Door een leuke compositie vertelt de hele collage aan iedere lezer een verhaal. Het verhaal dat je nooit met zoveel woorden had kunnen uitschrijven. Ben je er op uit om eens een leuke creatieve cursus mee te maken, dan is het creatief monteren met Photoshop ideaal voor jou.

Wiskunde in de magie cursuscode: 1213/INHEX035 lesgever: Peter Braeckmans (Peter Pocus) doelgroep: jk ok ol bl datum: dinsdag 12 maart 2013 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 inclusief set materialen

tags: techniek, wiskunde, wo

info: Veel goocheltrucs maken gebruik van wiskunde. Je raadt iemands leeftijd, een getal, een gekozen speelkaart, het aantal met dobbelstenen gegooide punten, enz. We leren

hoe je de trucs doet, maar onderzoeken ook de wiskunde die er achter zit. Met puzzels, raadsels en leuke vraagstukken zullen we veel plezier beleven en we leren ook hoe je bij sommige gezelschapsspelletjes honderd procent zeker kan zijn dat jij de winnaar bent. Kortom: Fun met wiskunde dankzij goocheltrucs, raadsels, puzzels, enz. Deelnemers aan deze cursus krijgen ook een setje materialen mee, zodat je meteen aan de slag kan in de eigen klas.

Zie je wel! Er zit een dichter onder mijn vel cursuscode: 1213/INHEX036 lesgever: Ann Van Dessel doelgroep: bl datum: donderdag 14 maart 2013 van 13.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 40 tags: Nederlands, taalbeleid info: Zit er een dichter onder je vel? De ene keer niet en de andere keer wel? Wil je hem bij de haren uit je neusgaten sleuren? Of kleur je liever een liedje blauw zodat hij zachtjes in je vingers glijdt? In deze workshop gaan we samen op zoek naar de dichter in het kind in jou. We genieten van kinderpoëzie en van het prestatie- en pretentieloos poëzieschrijven. Je hebt een kleurrijk hart nodig en de goesting om dat te gebruiken.

Kinderyoga in de klas cursuscode: 1213/INHEX037 lesgever: Chantal Bols (Wannadance) doelgroep: ok ol bl (ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding) datum: woensdag 20 maart 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: bewegingsopvoeding, muvo, zorg info: Kinderen moeten steeds maar meer presteren en ervaren al op steeds jongere leeftijd stress. Als we hen geen hulpmiddelen aanreiken om met onze drukke en veeleisende maatschappij om te gaan, 24


bestaat de kans dat een kind zichzelf en zijn lichaamsgevoel verliest. Met eenvoudige, speelse en korte yogamomenten kunnen kinderen tot rust komen en brengen we hen weer in voeling met hun eigen lichaam. Met de geleerde technieken komen de kinderen beter of opnieuw in voeling met hun lichaam. Hierdoor kunnen ze zichzelf tot rust brengen, zichzelf focussen en zich zekerder voelen in hun kunnen en manier van aanwezig zijn. Dit kan toegepast worden in de klaspraktijk en is bovenal bruikbaar op eender welk moment. Er is geen voorkennis of ervaring vereist om deze cursus te volgen. Bereidheid tot zelfreflectie en (her-ontdekken) van je lichaam is een voorwaarde tot deelname. Lesgeefster Chantal Bols, gaf vijf jaar les in het basisonderwijs als klasleerkracht en runt sinds 2006 een eigen dans- en yoga studio ‘Wannadance!?’. Sinds februari 2012 verzorgt ze als eutoniepedagoog individuele begeleiding en cursussen.

Boeken komen tot leven (bovenbouw) cursuscode: 1213/INHEX038 lesgever: Juf Noortje doelgroep: bl datum: vrijdag 19 april 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: Nederlands, muvo, taalbeleid info: Boekpromotie is een belangrijk onderdeel van het taal- en leesonderwijs. In deze sessie laten we ons muzisch inspireren door (prenten)boeken. Eerst gaan we verschillende losse activiteiten doen, vertrekkende vanuit boeken. We gaan zingen, dansen, toneel spelen, knutselen, fotoverhalen maken, … Naast losse activiteiten gaan we in deze sessie kijken hoe we met de kinderen een (korte) voorstelling kunnen maken waarin verschillende muzische facetten gecombineerd worden. We bekijken hoe we klasoverschrijdende projecten kunnen opstellen vanuit boeken aan de hand van enkele voorbeelden. Je krijgt op het einde van de sessie de losse activiteiten mee in een syllabus met verschillende tips voor voorstellingen en projecten.

Deze cursus richt zich tot leerkrachten van de bovenbouw lager onderwijs - van vierde t.e.m. zesde leerjaar. Deelnemers aan deze cursus brengen zelf één of meerdere lievelings(kinder)boeken mee.

Boeken komen tot leven (onderbouw) cursuscode: 1213/INHEX039 lesgever: Juf Noortje doelgroep: ol datum: vrijdag 19 april 2013 van 9.30 tot 12.30 uur cursusgeld: € 40 tags: Nederlands, muvo, taalbeleid info: Boekpromotie is een belangrijk onderdeel van het taal- en leesonderwijs. In deze sessie laten we ons muzisch inspireren door (prenten)boeken. Eerst gaan we verschillende losse activiteiten doen vertrekkende vanuit boeken. We gaan zingen, dansen, toneel spelen, knutselen, fotoverhalen maken, … . Naast losse activiteiten gaan we in deze sessie kijken hoe we met de kinderen een (korte) voorstelling kunnen maken waarin verschillende muzische facetten gecombineerd worden. We bekijken hoe we klasoverschrijdende projecten kunnen opstellen vanuit boeken aan de hand van enkele voorbeelden. Je krijgt op het einde van de sessie de losse activiteiten mee in een syllabus met verschillende tips voor voorstellingen en projecten. Deze cursus richt zich tot leerkrachten van de onderbouw lager onderwijs (van eerste t.e.m. derde leerjaar). Deelnemers aan deze cursus brengen zelf één of meerdere lievelings(kinder)boeken mee.

Muzikale tussendoortjes cursuscode: 1213/INHEX040 lesgever: lesgever Krik vzw doelgroep: kv jk ok datum: woensdag 24 april 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 50 tags: klasmanagement, muvo, muziek info: In deze vorming krijg je een mooi beeld hoe muzikale tussendoortjes tot stand kunnen 25


komen. Je leert zelf je momentjes in elkaar steken aangepast aan je thema, inspelend op de kinderen. Met een eenvoudig schema als tool zal je een beter zicht krijgen op muzikale elementen die minder aan bod komen. Je hoeft hier geen muzikant of zanger(es) te wezen, maar een leerkracht die een zo ruim mogelijk aanbod wil geven. Het geheel wordt gebracht op een speels muzikaal bedje waar beweging troef is. Ook geen gesleur met materiaal, in deze vorming is alles opgebouwd met materialen uit de klas. Wat mag je verwachten? - Verkennen van de verschillende muzikale facetten om tot een rijker aanbod te komen. - Integreren van muzikale tussendoortjes in je verschillende thema’s. - Spelen met verplaatsingsverzen/liedjes.

Bijbelse verhalen over de natuur: gave en opgave cursuscode: 1213/INHEX041 lesgever: Tom Uytterhoeven (Lessius Mechelen) doelgroep: ol bl datum: donderdag 25 april 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: godsdienst, religie, zingeving info: Eén van de grootste uitdagingen voor onze samenleving is de manier waarop we met de natuur omgaan. Onderwijs heeft hier een taak te vervullen door onze kinderen en jongeren bewust te maken van de huidige milieuproblemen en hen te leren dat het anders kan. Deze sessie wil daarom helpen de rijke verhalenschat van het christendom te ontsluiten. Het gaat dan niet alleen om het scheppingsverhaal, maar ook over tal van andere beelden en verhalen waarin de natuur een grote rol speelt. Samen zoeken we naar zin in een aantal van deze beelden en verhalen. Na deze sessie kan je met een aantal concrete lesimpulsen verder aan de slag. Deze sessie richt zich op leerkrachten met RK godsdienst in hun lesopdracht; ook voor bijzondere leermeesters RK Godsdienst

(basisonderwijs) en kan losstaand gevolgd worden of als toepassing/concretisering van een andere sessie van dezelfde lesgever – Schoolcultuur in evolutie – 1213/SCHOT007 van 7 maart 2013.

Speel een muzikaal spel cursuscode: 1213/INHEX042 lesgever: Tessa Schellens (Lessius Mechelen) doelgroep: jk ok ol datum: woensdag 15 mei 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muziek, muvo info: ‘Wie is het’, ‘Twister’, ‘Ganzenbord’... In deze sessie worden bekende gezelschapsspelletjes met een minimum aan materiaal aangepast tot muzikale spelletjes, waarin het maken van en het luisteren naar geluiden centraal staan. Tijdens deze navorming proberen we elk spel uit en gaan we aan de slag! Deelnemers brengen zelf een gezelschapsspel mee, zodat we meteen onze nieuwe ‘kennis’ kunnen uitproberen op ons eigen (klas-) materiaal.

Muziektassen cursuscode: 1213/INHEX043 lesgever: Tessa Schellens (Lessius Mechelen) doelgroep: jk ok ol data: woensdag 22 mei 2013 en van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: muziek, muvo info: Verteltassen bezorgen kleuters en hun ouders veel plezier. Naar analogie van deze verteltassen, bekijken we in deze sessie o.l.v. de lesgever een aantal uitgewerkte muziektassen. Deze tassen stimuleren de muzikale ontwikkeling en versterken de muzikale omgeving, zowel in de klas, als thuis. Je ontvangt tips om zelf aan de slag te gaan om je eigen muziektas te ontwerpen.

26


Tellen is plezant

doelgroep: jk ok datum: dinsdag 28 mei 2013 van 13.30 tot 16.30 uur

info: Kleuters tellen graag. Om dit op een leuke manier te verwerken in de kleuterklas sorteren en verpakken we allerlei stenen en verkopen deze in de winkel van de klas. Door een winkelspel te spelen, zetten we de kleuters op een speelse manier aan het tellen.

cursusgeld: â‚Ź 40 tags: begripsvorming, wiskunde

Deze sessie richt zich op leerkrachten werkzaam bij drie- en vierjarige kleuters.

cursuscode: 1213/INHEX044 lesgever: Sandra Loyens (Lessius Mechelen)

27

Â


De leraar als innovator en onderzoeker Voorbeelden van good practices rond een leesbeleid cursuscode: 1213/INOND001 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: ol bl (voor zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners en directies) datum: dinsdag 2 oktober 2012 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: Nederlands, taalbeleid info: Lezen is van wezenlijk belang om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse informatiemaatschappij. Door het lezen van literatuur, op school en in de vrije tijd, kunnen leerlingen diverse schoolse vaardigheden en maatschappelijke inzichten opdoen. Het bestrijden van onderwijsachterstand kan hand in hand gaan met leesbevorderende activiteiten. De vraag is welke ondersteuning en samenwerking er nodig is om een krachtig leesbeleid uit te bouwen met leesrendement? In deze sessie bespreken we goede praktijkvoorbeelden uit het onderwijsveld. De lesgever is jurylid van de ‘Beste Boekenjuf’ en komt daardoor in contact met prachtige praktijkvoorbeelden. Je krijgt een inkijk welk groeiproces deze scholen aflegden. Wat zijn succesfactoren en welke valkuilen loeren er om de hoek? Je kan een veranderingsproces alleen maar aansturen als er op beleidsniveau een visie is rond goed leesonderwijs.

Interactief materiaal maken met Acrobat voor projectie en/of digiborden cursuscode: 1213/INOND002 lesgever: Patrick Toebosch i.s.m. ICT-atelier vzw doelgroep: jk ok ol bl so data: woensdag 10 oktober 2012 en van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: digibord, ict, SMART

info: Aangezien er steeds meer en meer gebruik gemaakt wordt van digitale leeromgevingen (Smartschool, EloV, Moodle, Toledo, … ) is het toch wel handig dat je cursus daar dan ook digitaal op kan verschijnen. In deze workshop leer je om je cursus te voorzien van digitale media (links, video, audio, …). Met Adobe Acrobat kan je al die losse bestanden (Word, PowerPoint, mp3, avi,…) in één mooie cursus gieten die op elke computer gelezen kan worden (of niet als jij hem leert beveiligen). Voorts leer je ook om toetsen en werkbladen actief te maken en ze automatisch te laten versturen als ze eenmaal ingevuld zijn. Tijdens deze workshop zal je actief aan de slag gaan zodat ook jij op het einde een digitale versie van jouw cursus hebt die je meteen aan je leerlingen of studenten kan aanbieden via de digi-snelweg.

Aan de slag met je digitaal fototoestel cursuscode: 1213/INOND003 lesgever: Pol Leemans doelgroep: jk ok ol bl so data: donderdag 11 oktober 2012 van 9.00 tot 15.00 uur cursusgeld: € 90 (lunch inbegrepen) tags: beeld, ict, innovatief, muvo, techniek info: Hoofddoel is om je eigen digitaal fototoestel leren kennen. Daarom brengt elke deelnemer een eigen digitaal reflextoestel en de handleiding daarvan mee. We bespreken op een eenvoudige manier: - werking en instellingen van het toestel - alle basisinstellingen die nodig zijn om een goede foto te maken (kwaliteit, belichting, diafragmawerking, tijdsinstelling, programma-instellingen, correcties, enz...) We proberen een oplossing te zoeken voor jouw problemen en geven graag antwoord op jouw vragen over digitaal fotograferen. Na een theoretische sessie, gaan we op wandel in Mechelen en zetten meteen de opgedane kennis om in de praktijk aan de 28


hand van een reeks opgelegde fotooefeningen. Je kan alleen deelnemen als je je eigen digitaal reflextoestel (met handleiding) meebrengt, inclusief eventuele extra lenzen. Vergeet ook niet één of meerdere geheugenkaartjes en een setje (opgeladen) batterijen voor je toestel. Er wordt gewerkt in een kleine groep; daarom wordt deze sessie herhaald op 15/11/12 (cursuscode 1213/INOND009). De lesgever is van opleiding leraar en bouwde een carrière uit als internationaal gewaardeerd beroepsfotograaf. Op een eenvoudige manier brengt hij de liefde voor fotografie over op zijn cursisten.

Met de Droomfabriek aan de slag Kinderen actiever betrekken in de klas van de lagere school cursuscode: 1213/INOND004 lesgever: Jurn Van den Meerssche (VLAJO) doelgroep: ol bl datum: dinsdag 6 november 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, talenten info: Met het Droomfabriekmateriaal kan je onmiddellijk aan de slag om een project rond een vertrouwd thema op een meer ondernemende manier uit te werken. Techniekfiches, actieve en coöperatieve werkvormen, instrumenten om breder te evalueren en andere tips worden in het leerkrachtengedeelte van de website aangeboden om jou hierbij te ondersteunen. Tijdens de workshop krijg je naast wat achtergrond ook meteen de kans om praktisch kennis te maken met een aantal doeactiviteiten naar keuze. Na het volgen van de workshop ontvang je de handleiding en het werkmateriaal waarmee je meteen van start kan gaan in je eigen klas. Je krijgt ook een login voor het leerkrachtengedeelte van de website www.dedroomfabriek.be waar je hints en tips vindt om er een geslaagd Droomfabriekproject van te maken.

Met de Droomfabriek op weg naar een meer ondernemende aanpak bij kleuters cursuscode: 1213/INOND005 lesgever: Martin Nica (VLAJO) doelgroep: jk ok datum: dinsdag 6 november 2012 en van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: diversiteit, talenten info: Met ‘De Droomfabriek’ biedt VLAJO een middel aan om ondernemend gedrag bij kleuters te stimuleren. Via het project willen ze kleuterleid(st)ers aanzetten om een ondernemende bril op te zetten in de klaspraktijk. Samen verkennen we voor elke leeftijdsgroep een project waarbij de beleving van de kleuters centraal staat. Tijdens de workshop organiseren we een hoekenwerk waar je kennismaakt met activiteiten die ondernemingszin een kans geven. Zo kan je aan den lijve ervaren wat het concept ‘ondernemingszin’ inhoudt. Zelfsturing en creativiteit nemen hierbij een bijzondere plaats in. Tenslotte laten we je kennismaken met het werkmateriaal dat je na de workshop mee naar de klas neemt om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen gaan Op een haalbare manier reiken we kleuterleid(st)ers leermiddelen aan en ondersteunen we hen bij het uitbouwen van een ondernemend klas-/schoolproject.

iPod en iPad… ook in mijn klas van de basisschool cursuscode: 1213/INOND006 lesgever: Medewerker ICT-atelier doelgroep: ol bl datum: dinsdag 13 november 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 55 tags: ict, innovatief, mediawijsheid info: Met een iPad heb je alles wat je nodig hebt voor school gewoon bij de hand. Bij de App Store kun je inmiddels vele duizenden apps (dat zijn kleine programma’s) downloaden die je perfect kan toepassen in de klas, bijvoorbeeld om je huiswerk bij te houden, notities te maken of te studeren voor een toets. Geef je zelf les, dan kun je apps 29


downloaden om de progressie van je leerlingen bij te houden en alles netjes op orde te houden. En dit is nog maar het begin. In deze workshop leer je de basisprincipes van het toestel en ga je er uiteraard ook zelf mee aan de slag. Experimenteren met de nieuwste technologie is hier meer dan ooit aan de orde… Kritische bedenkingen gaan we niet uit de weg en linken met jouw klasgebeuren worden zeker gelegd!

iPod en iPad… ook in mijn klas van het secundair onderwijs cursuscode: 1213/INOND007 lesgever: Medewerker ICT-atelier doelgroep: so datum: dinsdag 13 november 2012 van 13.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 55 tags: ict, innovatief, mediawijsheid info: Met een iPad heb je alles wat je nodig hebt voor school gewoon bij de hand. Bij de App Store kun je inmiddels vele duizenden apps (dat zijn kleine programma’s) downloaden die je perfect kan toepassen in de klas, bijvoorbeeld om je huiswerk bij te houden, notities te maken of te studeren voor een toets. Geef je zelf les, dan kun je apps downloaden om de progressie van je leerlingen bij te houden en alles netjes op orde te houden. En dit is nog maar het begin. In deze workshop leer je de basisprincipes van het toestel en ga je er uiteraard ook zelf mee aan de slag. Experimenteren met de nieuwste technologie is hier meer dan ooit aan de orde… Kritische bedenkingen gaan we niet uit de weg en linken met jouw klasgebeuren worden zeker gelegd!

Prezi… een alternatief voor PowerPoint cursuscode: 1213/INOND008 lesgever: Medewerker ICT-atelier doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: woensdag 14 november 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 55 tags: digibord, ict, innovatief

info: Prezi - www.prezi.com - is een nieuwe online tool om presentaties mee te maken. Prezi wordt steeds populairder op internet en wordt al de PowerPoint-killer genoemd. De manier waarop je in Prezi presentaties maakt is totaal anders dan in PowerPoint. De techniek wordt geprezen, omdat je met Prezi eindelijk verlost bent van de saaie opvolgende statige slides. Prezi ziet er grafisch standaard al erg mooi uit. Deze nascholing gaat verder in op wat Prezi precies is en hoe het werkt binnen jouw lessen. Natuurlijk gaan we samen aan de slag en creëer je een eerste Preziproject.

Aan de slag met je digitaal fototoestel cursuscode: 1213/INOND009 lesgever: Pol Leemans doelgroep: jk ok ol bl so datum: donderdag 15 november 2012 van 9.00 tot 15.00 uur cursusgeld: € 90 (lunch inbegrepen) tags: beeld, ict, innovatief, muvo, techniek info: Hoofddoel is om je eigen digitaal fototoestel leren kennen. Daarom brengt elke deelnemer een eigen digitaal reflextoestel en de handleiding daarvan mee. We bespreken op een eenvoudige manier: - werking en instellingen van het toestel - alle basisinstellingen die nodig zijn om een goede foto te maken (kwaliteit, belichting, diafragmawerking, tijdsinstelling, programma-instellingen, correcties, enz...) We proberen een oplossing te zoeken voor jouw problemen en geven graag antwoord op jouw vragen over digitaal fotograferen. Na een theoretische sessie, gaan we op wandel in Mechelen en zetten meteen de opgedane kennis om in de praktijk aan de hand van een reeks opgelegde fotooefeningen. Je kan alleen deelnemen als je je eigen digitaal reflextoestel (met handleiding) meebrengt, inclusief eventuele extra lenzen. Vergeet ook niet één of meerdere geheugenkaartjes en een setje (opgeladen) batterijen voor je toestel. Deze sessies is een herhaling van de sessie 1213/INOND003 van 11/10/12.

30


De lesgever is van opleiding leraar en bouwde een carrière uit als internationaal gewaardeerd beroepsfotograaf. Op een eenvoudige manier brengt hij de liefde voor fotografie over op zijn cursisten.

Aandacht voor talenten van kinderen cursuscode: 1213/INOND010 lesgever: Joost Maes (CEGO) doelgroep: ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: maandag 19 november van 9.30 tot 15.00 uur en maandag 10 december van 9.30 tot 12.30 uur cursusgeld: € 155 (inclusief lunch op 19/11/12) tags: diversiteit, talenten, zorg info: Welke talenten zie ik of zie ik nog niet bij de kinderen uit mijn klas? Hoe kan ik beginnen bij hun sterktes en hen zo laten openbloeien? Hoe zorg ik ervoor dat ik de kinderen die als ‘zwak’ bestempeld worden toch met een andere bril kan bekijken? Hoe kunnen we talenten van leerlingen gebruiken om hun leervermogen uit te dagen? In de sessie wordt de concrete vertaling gemaakt van de inhoud talenten en competenties naar de dagelijkse klaspraktijk. Door de verschuiving te maken van “kijken naar wat fout gaat” naar “kijken naar wat goed gaat”, onderga je als leerkracht zelf een verandering. Je leert beter luisteren naar kinderen. Je bouwt aan een stevige relatie met het kind. Je zin in lesgeven stijgt! Het kind wordt uitgangspunt van je handelen. Daaruit vloeit spontaan een andere manier van evalueren voort. Kinderen hun leren zelf in handen geven en hen bewust maken van de dingen waar ze goed in zijn staan voorop. Bovendien kunnen kinderen met een positief zelfbeeld beter omgaan met de dagelijkse moeilijkheden op school en daarbuiten.

My digital me junior: trainingsessie cursuscode: 1213/INOND011 lesgever: Jurn Van den Meerssche (VLAJO) doelgroep: bl so datum: dinsdag 20 november 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: ict, innovatief, mediawijsheid

info: My Digital Me Junior is een gratis digitaal portfolio dat jongeren op een toffe manier wil laten reflecteren over zichzelf. Via klassikale en individuele activiteiten staan ze o.a. stil bij wie ze zijn als persoon en hoe zij functioneren in omgang met anderen. Ze worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar vaardigheden en attitudes waarin ze reeds goed zijn en waarin ze zich nog verder willen ontwikkelen. My Digital Me Junior geeft jongeren meer inzicht in eigen mogelijkheden, interesses, studiehouding, ... Kortom biedt het de mogelijkheid om het zelfbeeld te verhelderen, het positief te beleven en het te toetsen aan de realiteit. Alle My Digital Me Junior-talenten zijn ondergebracht in een overzicht van de leergebied- overschrijdende (BaO) en vakoverschrijdende eindtermen (SO). Zo kan My Digital Me Junior een hulpmiddel zijn om deze eindtermen na te streven op voorwaarde dat het instrument juist gebruikt wordt in combinatie met een sterke leeromgeving. Tijdens deze trainingsessie ga je, na wat toelichting en enkele opdrachten, zelf aan de slag met de computer. Klaar om in de klas van start te gaan! My digital me Junior is geschikt voor leerlingen van de derde graad lagere school en van de eerste graad van het secundair onderwijs (alle niveaus) en is gratis beschikbaar via www.mdmjunior.be

Van kennisoverdrager tot coachend talentbegeleider Faciliteren tot de juiste keuzes

cursuscode: 1213/INOND012 lesgever: Inge Hermans & Kathleen Jooris (KeT - Kids & Talenten) doelgroep: ol bl (ook voor zorgcoördinatoren) data: woensdag 5 december 2012 en woensdag 12 december 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 195 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, talenten, zorg Info: Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van een docent 20x meer bepalend is dan iedere andere factor voor het ontwikkelen van talenten bij kinderen. Onderwijs gaat vandaag veel verder dan lesgeven. Een leerkracht is een coach, die leert omgaan met de nieuwe generatie met een eigen mening, met ouders met veel inspraak, en dit alles in 31


een snel veranderende maatschappij. KeT wil daarom leerkrachten in hun volle kracht zetten en hen begeleiden om vanuit hun eigen talenten en sterktes, studenten en ouders faciliteren in het maken van gepaste keuzes (school, hobby's, extra begeleiding, ...) Volgende thema’s komen aan bod: - Observeren en herkennen van talenten in dagdagelijkse omgang; - Coachende vraagstelling en houding neerzetten; - Verhogen van eigen veerkracht in moeilijke uitdagende situaties; - (Eigen) ondersteunende en beperkende overtuigingen bekijken; - Kinderen stimuleren in het tonen en inzetten van hun sterktes; - Faciliteren van ouders in het talentgericht kijken en in het maken van gepaste keuzes. De cursus is opgebouwd rond praktische inzichtsoefeningen die we individueel en in groep doen. Aan het einde van de cursus ga je naar huis met een aantal praktische coachingstechnieken en (eigen) inzichten. Een cadeau aan jezelf en onrechtstreeks ook aan anderen!!

• • • •

fotograferen met de iPhone/iPod Touch camera apps fotobewerking online delen van foto’s

Aan de slag met QR cursuscode: 1213/INOND014 lesgever: Medewerker ICT-atelier doelgroep: ol bl so datum: dinsdag 30 april 2013 van 9.30 tot 12.30 uur cursusgeld: € 55 tags: ict, innovatief, mediawijsheid info: We installeren een barcodescanner op je iPad, iPhone of je smartphone. We gaan op zoek waar de QR-codes meest voor gebruikt worden. We geven er voorbeelden van. QRcodes kan je ook zelf maken en kan je gebruiken in je klaspraktijk. We bespreken enkele QR-codegeneratoren. We maken een QR-code met één van de generatoren voor een emailadres, een website, een tekst, een sms, enz... We maken een profielscan.

cursuscode: 1213/INOND013 lesgever: Medewerker ICT-atelier

Maar ook… Wat kan ik zelf met die QR-codes doen op school? We geven en zoeken naar voorbeelden om QR-codes te gebruiken in de dagelijkse klaspraktijk. We maken er QRcodes van. Handig om te gebruiken en ‘hip’ voor mijn leerlingen.

doelgroep: jk ok ol bl so datum: dinsdag 5 maart 2013 van 9.30 tot 16.30 uur

Geocaching… cool in alle klassen van de lagere school

iPhone-o-graphy

cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: beeld, ict, innovatief, mediawijsheid info: De meest veelzijdige camera ter wereld past in je broekzak! De iPhone of iPod Touch veroorzaakt nu een revolutie in de fotografiewereld. Tijdens deze nascholing sla je de weg in naar iPhone-o-graphy!
 De iPhone is standaard een fantastische nononsense camera. Met een beetje kennis van zaken transformeer je hem echter in een heuse digitale donkere kamer. Het creatief potentieel dat je op dat moment loslaat is ongezien. Denk jij ook dat creatieve fotobewerking enkel mogelijk is met ingewikkelde programma’s op gespecialiseerde computers? Vandaag kan dat allemaal met een apparaat dat in je hand past.
 Tijdens deze opleiding/cursus/nascholing belichten we volgende aspecten:

cursuscode: 1213/INOND015 lesgever: Adriaan Tirry (Lessius Mechelen) doelgroep: ol bl datum: dinsdag 14 mei 2013 van 9.00 tot 15.00 uur cursusgeld: € 90 (lunch inbegrepen) tags: ict, innovatief, mediawijsheid, ruimte info: GPS en Geocaching in de lagere school, it's FUN! Daar zijn wij van overtuigd! De dag van vandaag wordt de GPS standaard overal gebruikt. Ook kinderen willen leren werken met dit instrument, dat ze misschien alleen maar kennen uit de wagen van papa of mama. De GPS is een fantastisch en leuk middel om je lessen op een eenvoudige manier actiever te maken. Het kan je helpen om heel wat 32


kaart- en oriëntatievaardigheden aan te leren, maar ook ondersteunend werken om heel wat doelen te bereiken binnen andere vakdomeinen. Tijdens deze sessie leren we samen op een eenvoudige manier te werken met een (hand)GPS. We zoeken een antwoord op de vragen: - Hoe kan je voor de kinderen een schat verstoppen en door hen laten terugvinden?

-

Hoe gebruik je een GPS tijdens een leerwandeling of op openluchtklassen? Hoe helpt de GPS ons om de leerwandeling in de klas te herbekijken? ...

Dit is een ideale sessie voor alle leerkrachten die graag naar buiten gaan met hun kinderen. Voorzie je alvast van stevige stapschoenen en de juiste outdoorkledij (regenjas, trui, …).

BALLO-beurs doelgroep: ol bl datum: woensdag 20 maart 2013 van 13.30 tot 16.30 uur (doorlopend) Studenten van de bacheloropleiding leraar lager onderwijs ontwikkelen tijdens hun opleiding o.l.v. docenten en stagementoren knappe materialen en lesideeën die meteen bruikbaar zijn in de klaspraktijk, in hoeken- en contractwerk, als extra activiteit, …. Op de BALLO-beurs tonen zij de resultaten van hun werk. Je wandelt binnen wanneer je wilt. De studenten stellen hun projecten voor en de ideeën neem je mee naar je eigen klas. Voorinschrijven is verplicht en kan uitsluitend via de website ww.lessius.eu/leon/studiedag. Een overzicht van het aanbod kan je na de kerstvakantie ook daar terugvinden.

33


De leraar als opvoeder Omgaan met agressie in de school cursuscode: 1213/OPVOE001 lesgever: Erwin Vermesen (Art de Co)

doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: vrijdag 9 november 2012 en van 9.00 tot 16.00 uur

doelgroep: jk ok ol bl so datum: donderdag 18 oktober 2012 van 9.00 tot 16.00 uur

cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: communicatie, klasmanangement

cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: Meer dan ons lief is hoor je in de media over gevallen van agressie. Helaas spelen deze uitbarstingen zich niet alleen af in het openbare leven en uitgaansbuurten, maar ook in scholen. Agressie komt overal en in alle vormen voor. Vaak begint het sluimerend en ongemerkt. Maar plots is het er. Een woedeuitbarsting, een vloed van kwaadheid en emoties. Vaak met ernstige gevolgen voor alle betrokken partijen. Als jij op dat moment toevallig toezicht hebt… pech, want je moet iets doen. En dat kan. Mits wat training kun je “iets” doen!

info: We hebben de laatste decennia kinderen voluit een stem gegeven, maar hebben we hen ook begeleid in het ‘fatsoenlijk gebruik’ van deze mondigheid? Kunnen we grenzen stellen aan mondigheid? Wat betekent ‘beleefd’ zijn, wanneer en hoe treden we op? Deze training geeft een aantal tips om beter om te gaan met kinderen die te assertief zijn, en de grens van ‘fatsoen’ of ‘respect’ vergeten zijn, misbruiken of niet kennen. We zoeken een correcte houding, als leerkracht/begeleider, om buiten-sporige mondigheid te begeleiden.

In deze training staan we stil rond het frustratie-agressieschema. Het bevat drie fasen:  We staan stil bij de preventiefase De agressie bouwt zich langzaam op, vaak sluimerend maar wel zichtbaar. We kijken wat we in deze fase kunnen doen (omgeving, welke stressoren zijn er, hoe voeg je rust of juist stress toe ?)  Als dit niet helpt kijken we wat er gebeurt als de agressie toch toeslaat. Wat kan je nog doen zonder zelf in de klappen te delen. Hier leer je hier hoe je - via enkele eenvoudige stappen - de agressie kan kanaliseren en jezelf de agressor en omgeving kan beschermen.  Daarna bekijken we vanuit nazorg wat er moet gebeuren met wat is voorgevallen. Wat kan je wel of niet nog zeggen? Wat is er van straffen met recht op herstel?

We verkennen de verschillende tools die een gedragsverandering kunnen ondersteunen : - duidelijke grensoverschrijding : ‘schrikangst’ straffen of ‘code-respect’straffen - toevallige, minder duidelijke grensoverschrijding : begeleiden, negeren of humor.

Deze sessie is voorbehouden voor leerkrachten, beleidsmedewerkers en directies.

info: Sommige klassen blijven voor ons een raadsel. Hoe zit die groep in elkaar? Met de nodige kennis van groepsdynamiek reiken we een kader aan waarmee je meer vat krijgt op deze uitdagende groepen.

Omgaan met 'te' mondige kinderen: goede manieren? cursuscode: 1213/OPVOE002 lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara)

Mijn klas leeft! Groepsdynamiek in de klas cursuscode: 1213/OPVOE003 lesgever: Erwin Vermesen (Art de Co) doelgroep: jk ok ol bl so datum: dinsdag 27 november 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, klasmanagement, zorg

We kijken tijdens deze workshop analytisch naar “een klas” als een systeem waar heel vaak onzichtbare groepsdynamische processen zich afspelen. Vaak zien we deze dingen veel 34


te laat. Net daardoor komen we terecht in strijd, conflicten en soms pesten. We bieden drie tools aan om deze dynamieken te ontdekken: - Rollen en posities (krachtenveldanalyse) en soorten groepen - De psychologische rollen in groepen - Groepsfasen : het leven van een klasgroep - Ontstaan - Ontwikkeling - Groepsfenomenen

Tijdens het tweede deel volgen er heel wat aanpaktips rond moeilijk gedrag : omgaan met conflicten, lastige klasgroepen, storende leerlingen, drukke speelplaatsmomenten,… Tijdens de hele sessie worden theorie en praktijkmomenten boeiend afgewisseld en worden er materialen getoond. Op het einde ga je naar huis met een rugzak vol ideeën om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Voor iedereen met een warm hart voor het sociaalemotionele...

Het zijn “brillen” om de klasdynamiek te observeren en aan de slag te gaan: wat kunnen we wanneer en waar nog doen? Er is – indien de tijd het toelaat - ruimte voor het inbrengen van eigen casussen.

Deze sessie richt zich op leerkrachten van de lagere school. Kleuterleiders, actief in het zorgteam van de basisschool, kunnen ook aansluiten maar de inhoud focust zich op de leerlingen van 6 tot 12 jaar.

Storend gedrag positief aanpakken

Kom op tegen pesten

cursuscode: 1213/OPVOE004 lesgever: Karin Genijn

cursuscode: 1213/OPVOE005 lesgever: Karin Genijn

doelgroep: kv jk ok ol bl so (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 7 februari 2013 van 9.00 tot 12.00 uur

doelgroep: kv jk ok ol bl so (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 21 maart 2013van 9.00 tot 12.00 uur

cursusgeld: € 40 tags: klasmanagement, zorg

cursusgeld: € 40 tags: klasmanagement, zorg

info: Op school krijg je er hoe langer hoe meer mee te maken : kinderen lijken licht ontvlambaar en vertonen vaak agressief gedrag. Als leerkracht of begeleider is het niet altijd eenvoudig om hier het hoofd aan te bieden. Een moeilijke maar boeiende taak!!

info: Iedereen komt het wel tegen in zijn school : pesterijen! Ze zijn niet meer weg te denken en sluipen vaak ongezien de klasgroepen binnen via de cyberwereld… Moeten we dan ook lijdzaam toezien? En indien niet: wat kunnen we er dan aan doen? Na een kort theoretisch kader gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop je pesten te lijf kan gaan. We stellen de aanpak af op de aard van de pesterijen en de aard van de betrokken partijen. Naast een aanpak op maat kijken we ook wat we verder preventief kunnen doen om pesten te vermijden. Als kers op de taart bekijken we welk zinvol materiaal er op de markt is rond dit thema en nemen we een duik in de antipestkoffer die de nascholer toelicht.

Deze lezing geeft je enkele pasklare antwoorden. Vanuit de praktijkervaring vertelt een groene leerkracht hoe zij in haar school tewerk gaat om het welbevinden van leerlingen én leerkrachten te ondersteunen. In een eerste deel wordt uitgebreid toelichting gegeven bij het “lichtensysteem” : een klaar en duidelijk volgsysteem om agressief gedrag onder controle te krijgen. Hoe kan de leerling uit de negatieve spiraal geraken? Wanneer ligt het accent op coachen, wanneer op sancties? Hoe betrek je ouders bij dit verhaal? Hoe richt je dit volgsysteem praktisch in?

Deze sessie richt zich op leerkrachten van de lagere school. Kleuterleiders, actief in het zorgteam van de basisschool, kunnen ook aansluiten maar de inhoud focust zich op de leerlingen van 6 tot 12 jaar.

35


De leraar als organisator Word 2010 voor beginners - Doe iets meer met je tekstverwerker cursuscode: 1213/ORGAN001 lesgever: Kristin Van Hecke (Lessius Mechelen) doelgroep: kv jk ok ol bl so datum: woensdag 19 september 2012 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: administratie, ict, klasmanagement info: Werk je al met een tekstverwerkingsprogramma maar wil je de opmaak van grotere documenten op een efficiënte manier aanpakken? Dan is deze cursus iets voor jou. Je leert werken met opmaakprofielen en met kop- en voetteksten. Een paginanummering en een voorblad invoegen komen ook aan bod. Om het geheel een duidelijke indeling te geven leer je een automatische inhoudsopgave maken. Voorkennis: de basisfuncties van een tekstverwerkingsprogramma onder de knie hebben

iOmniwize, introductie voor nieuwe gebruikers cursuscode: 1213/ORGAN002 lesgever: Bart Dooms doelgroep: jk ok ol bl (ook voor zorgcoördinatoren) datum: woensdag 17 oktober 2012 en van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 40 tags: administratie, ict, klasmanagement info: Het complete agenda, rapport en zorgsysteem dat zijn meerwaarde reeds jaren heeft bewezen, is klaar voor de toekomst op een nieuw platform. Tijdswinst en een doelgerichte opvolging van je lesgeven is het ultieme doel. In deze sessie leren we je hands-on dit programma kennen. Deze sessie is bedoeld voor beginners. Deze nascholing wordt georganiseerd m.m.v. Uitgeverij Plantyn.

Acrobat... Meer dan pdf cursuscode: 1213/ORGAN003 lesgever: Patrick Toebosch doelgroep: jk ok ol bl so datum: woensdag 24 oktober 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: administratie, klasmanagement, ict info: Het Adobe pdf-bestandsformaat is door het algemene wereldwijde gebruik synoniem geworden voor hoog kwalitatieve, betrouwbare digitale documenten. Het garandeert dat de publicatie die je zo mooi hebt gemaakt ook zo door iedereen kan gelezen worden zoals jij het opmaakte. Wat minder geweten is dat je in pdf-bestanden interactie tussen de lezer en het document kan inbouwen. Tijdens deze nascholing, leer je hoe je vanuit diverse programma’s en documenten een perfecte Adobe pdf–file kan vervaardigen. Nadien verzamelen we ze tot één groot pdfdocument of zelfs een portfolio. We leren je hoe je allerlei opmerkingen kan aanbrengen in een pdf-document en hoe je samen kan werken aan documenten (bijvoorbeeld voor het bekomen van een advies, een goedkeuring tot publicatie,…). Na een verbeteringsfase kunnen we het document zelfs voorzien van presentatietools en navigatiemiddelen als bladwijzers, hyperlinks, knoppen en index zodat de lezer steeds geboeid blijft en makkelijk zijn weg vindt in het document. Tot slot breiden we het document uit met digitale handtekeningen en beveiligingsmogelijkheden.

Powerpoint 2010 voor beginners Stap voor stap een digipresentatie maken cursuscode: 1213/ORGAN004 lesgever: Kristin Van Hecke (Lessius Mechelen) doelgroep: kv jk ok ol bl so data: woensdag 16 januari 2013 en woensdag 23 januari 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 80 36


tags: administratie, ict, klasmanagement info: Een dataprojector, die je kan koppelen aan een computer, is wellicht ook in jouw school aanwezig. Gebruik je deze leermiddelen wel? Met een presentatieprogramma, zoals PowerPoint (onderdeel van Microsoft Office) kan je prachtige presentaties maken die je lessen een echte meerwaarde kunnen geven. Afbeeldingen, illustraties en foto’s gebruiken als visuele ondersteuning van je lessen is de boodschap. Wellicht verrijken ze binnenkort ook je didactisch proces. Stroomdiagrammen ontwerpen, een fotoalbum maken, zelf figuren tekenen… Het kan eenvoudig en snel en je leert het in deze cursus met PowerPoint 2010. Je leert ook je presentatie afwerken met animaties en geluiden. Deze cursus is een basiscursus. Ook wie niet vertrouwd is met computergebruik is zeker welkom. Er is geen voorkennis van het programma vereist. Breng alvast een memostick mee, zodat je je eigen creaties achteraf mee naar huis kan nemen.

Klasmanagement cursuscode: 1213/ORGAN005 lesgever: Els Tanghe (Art de Co) doelgroep: so (ook voor leerkrachten CVO) datum: dinsdag 19 maart 2013 en van 14.00 tot 17.00 uur cursusgeld: € 55 tags: klasmanagement, schoolbeleid info: Goed klasmanagement verhoogt de effectieve leertijd en bevordert de leerprestaties van de leerlingen. Dat klinkt logisch en eenvoudig maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even evident. Wat de ene keer lijkt te werken, doet het de volgende keer weer niet. Datzelfde geldt voor de tips van collega’s: we maken er dankbaar gebruik van maar ze hebben niet altijd het gewenste effect. Kortom, we weten wel wat goed klasmanagement inhoudt maar hoe je dat kan bereiken is niet altijd duidelijk. Gelukkig kan je dit leren! Tijdens deze sessie hanteren we de theoretische kaders van Robert Marzano als basis. Hij heeft op basis van onderzoeksresearch een lijst opgesteld van effectieve strategieën om tot goed klasmanagement te

komen. Door middel van interactieve opdrachten maken we kennis met de door hem aangeboden kapstokken, zoals het belang van regels en gewoonten, aandacht besteden aan de relatie met de leerlingen, concrete tips om met ordeverstorend gedrag om te gaan, maar ook ideeën om de verantwoordelijkheid van de leerlingen te stimuleren. We werken rond concrete praktijksituaties. Hieraan koppelen we bruikbare werkvormen en tips, die meteen in de praktijk zijn toe te passen.

Drempelvrees: Hoe stem je in de derde kleuterklas en in het eerste leerjaar je aanbod af op de behoeften van het ontwikkelende kind? cursuscode: 1213/ORGAN006 lesgever: Inne Jackers (CEGO) doelgroep: jk ok ol (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: dinsdag 23 april 2013 en dinsdag 21 mei 2013 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 195 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, schoolrijpheid, zorg info: Met deze sessie willen we de communicatie en de verbondenheid tussen kleuter- en lager onderwijs stimuleren. Veel scholen blinken uit in het zoeken naar originele kennismakingsactiviteiten om de klas- en schoolomgeving voor kleuters meer vertrouwd te maken. Toch merken we soms dat deze activiteiten niet voldoende zijn om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen optimaal te houden. In deze sessie vertrekken we vanuit de behoeften en ontwikkeling van het kind om zo het aanbod in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar af te stemmen op deze kinderen. Enkele vragen waarover we nadenken zijn: “Welke hoeken kunnen doorstromen naar het eerste leerjaar?” en “Wat kunnen we in de derde kleuterklas al integreren?”.

Stem je stem! Goed gebruik van je stem in de kleuterklas cursuscode: 1213/ORGAN007 lesgever: Isabelle Beldé (Lessius Mechelen) doelgroep: kv jk ok 37


data: woensdag 24 april 2013 en van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: klasmanagement info: Het is niet eenvoudig om een goed stemgebruik toe te passen wanneer je in een kleuterklas staat. Omdat kinderen vaak rumoerig zijn heb je de neiging om te luid te praten, te roepen,… Je vraagt dan veel van je stem. Gevolg hiervan is dat veel kleuterleid(st)ers vroeg of laat stemproblemen krijgen… In de kleuterklas is stem een belangrijk en onmisbaar werkinstrument. Reden te meer om er zorg voor te dragen en om deze optimaal te leren gebruiken. Hoe doe je dit? Waar moet je op letten? Wat zijn de mogelijkheden van je stem?… Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens deze sessie. Door praktische oefeningen zal je je bewust worden van je eigen stemgebruik en de mogelijkheden en leer je hoe je je stem kan verzorgen.

Excel 2010 voor beginners Kennismaken met een elektronisch rekenblad cursuscode: 1213/ORGAN008 lesgever: Kristin Van Hecke (Lessius Mechelen) doelgroep: kv jk ok ol bl so data: woensdag 29 mei 2013 en woensdag 5 juni 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 80 tags: administratie, ict, klasmanagement info: Een puntenboek bijhouden, rapporten ontwerpen, resultaten weergeven in een grafiek,… Het kan eenvoudig met een rekenprogramma zoals Excel. Wie gebruik maakt van zulke programma’s, kan zijn klasmanagement aardig verfijnen. In deze cursus, waarbij gebruik gemaakt wordt van Excel 2010, leer je een duidelijke en overzichtelijke lay-out aan je rekenblad geven, eenvoudige formules maken, werken met absolute celadressering, cellen benoemen, de belangrijke logische functie ALS gebruiken, werken met datum- en tijdfuncties, gegevens valideren. Bovendien leer je de verschillende mogelijkheden kennen om een grafiek te ontwerpen. Deze cursus is een basiscursus. Er is geen voorkennis van het programma vereist.

Impulsdag ‘Hoever gaat onze zorg?’ doelgroep: kv jk ok ol bl so (ook voor medewerkers CLB) data: woensdag 13 maart 2013 van 8.30 tot 16.00 uur Voor de zesde keer organiseert de banaba-opleiding Zorgverbreding & Remediërend leren de Impulsdag. Naast een uitgebreide praktijkmarkt met zorgbrede materialen, wordt het programma gevuld met een ruim aanbod aan praktijkgerichte workshops. De Banaba-opleiding ontwikkelt, samen met een werkgroep van leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders uit het basis- en secundair onderwijs, het programma waarin volgende thema’s aan bod komen: toepassingen van handelingsgericht werken, binnenklasdifferentiatie, begeleiden van leerlingen met bijzondere behoeften op vlak van leren, taal en sociaal-emotionele begeleiding, meerbegaafdheid, ICT-toepassingen en digitaliseren van leerlingvolgsystemen, coachen van collega’s in functie van zorg,… Meer informatie op de website www.lessius.eu/leon/studiedag

38


De leraar als partner van ouders Communicatiestijlen cursuscode: 1213/PARTN001 lesgever: Koen Mattheeuws (Art de Co) doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor directies en beleidsondersteuners) datum: dinsdag 16 oktober 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: communicatie, schoolbeleid info: Als we communiceren met elkaar is het soms zoeken om op dezelfde golflengte te geraken. Soms gaat het als vanzelf, maar meer dan eens praat je langs elkaar langs heen. In het ergste geval vraag je je af of de ander wel dezelfde taal spreekt. Om in dit zoekproces helderheid te creëren bieden we je vier duidelijke handvaten aan. De vier communicatiestijlen zijn vier noemers. Ze verwijzen telkens naar een bepaalde manier van kijken en denken. Iedere persoon gaat vanuit zijn/haar persoonlijke stijl de wereld tegemoet. Als je die kijk van jezelf en de ander snapt bezit je een enorme troef om de communicatie aan te gaan. We laten je op een actieve manier de vier communicatiestijlen zien en ervaren. Je ontdekt jouw voorkeurstijl en denkt vervolgens na over de consequenties van die stijl voor jezelf als directie, mentor, beleidsmedewerker, coach. Een analyticus leidt immers op een andere manier zijn team dan een promotor. Idem dito voor de zorger en regisseur. Je staat stil bij de vaardigheden die nodig zijn om de vier stijl te hanteren. Want net als iedereen ben ook jij in staat om de vier stijlen te hanteren. Een overzicht van wat je mag verwachten:  Thematische kennismakingsoefening  Theoretisch kader  Bepalen van je eigen stijl  Verkennen van en voeling krijgen met de vier hoofdstijlen  Hoe kun je deze stijlen herkennen?  Koppeling aan de eigen bevindingen  Koppeling aan de voorkeurstijlen van collega’s  Vormen van totaalbeeld van het team  Je ervaart waar deze stijlen soms botsen

De zindelijkheidstas - Ouders positief betrekken bij het zindelijk maken van hun peuter of kleuter cursuscode: 1213/PARTN002 lesgever: Daniëlle Daniëls doelgroep: kv jk ok datum: dinsdag 23 oktober 2012 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld: € 105 (lunch inbegrepen) tags: peuters, zorg info: Heel wat kleuterscholen in Vlaanderen hebben een zindelijkheidstas samengesteld om ouders aan te moedigen meer tijd te besteden aan 'potjestraining' met hun peuters. De jongste jaren krijgen kleuterjuffen almaar meer kinderen in de klas die niet zonder luier kunnen. Tijdens deze module bespreken we eerst hoe je peuters best begeleidt bij het zindelijk worden. Wanneer kun je ermee beginnen? Wat doe je aan potjesangst en hoe reageer je op een terugval? Jij maakt kennis met de taal-speel-tas voor anderstalige ouders en je leert de oorspronkelijke verteltas kennen. Vervolgens doorlopen we het proces van het ontwikkelen van een zindelijkheidstas. Jij bent klaar om dit proces op te starten met ouders (of eventueel zonder ouders). We bespreken leuke boekjes voor in de zindelijkheidstas. Je krijgt verschillende zindelijkheidstassen te zien. Heb jij een zindelijkheidstas en wil jij graag feedback om je tas te optimaliseren dan helpt de lesgever je maatgericht! Jouw vragen en problemen krijgen een plaats in deze sessie.

Een kind, ouder, grootouder sterft… Hoe moet dat nu op school? cursuscode: 1213/PARTN003 lesgever: Karin Genijn & Els Bogaert doelgroep: kv jk ok ol bl so (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 29 november 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: diversiteit, rouwen, zorg 39


info: Soms gebeurt het ondenkbare: een leerling op school sterft. De school staat op zijn kop en in die wirwar van emoties wordt er toch van ons verwacht dat we onze leerlingen professioneel begeleiden en hen de nodige zorg en ondersteuning bieden. Vaker nog krijgen leerlingen te maken met verlies van een grootouder of soms ook ouder. Ook daar kunnen we leerlingen bijstaan bij de emotionele pijn die ze doorstaan. Tijdens deze specifieke opleidingsdag nemen 2 ervaringsdeskundigen je mee op sleeptouw. Je krijgt gaandeweg antwoord op volgende vragen: - Hoe rouwt een kind? Wat is normaal of juist zorgwekkend? - Hoe geef ik verlies een plaats op school? - Wat hebben kinderen nodig? Hoe beantwoord ik hun moeilijke vragen? - Wat kunnen we concreet DOEN rond dit verlies met leerlingen? - Hoe ziet een bruikbare rouwkoffer eruit? Welke materialen zijn er op de markt? - Wat is het belang van een goed draaiboek en hoe stel je dat op?

Klant is koning? … gesprekken met ouders cursuscode: 1213/PARTN004 lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara) doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor directies en beleidsondersteuners) datum: donderdag 21 februari 2013 van 9.00 tot 16.00 uur

cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: communicatie, schoolmanagement info: Hoe ouders een klacht doorgeven is niet belangrijk, wel dat ze een klacht indienen en vooral: respectvol een antwoord krijgen vanuit een goed onderbouwde visie. Klachten worden soms op een weinig fijne of tactvolle manier overgebracht. Ouders zijn vaak boos, ontgoocheld of gespannen op het moment dat zij hun klacht uiten. Nochtans bevatten klachten vaak informatie die zeer belangrijk zijn voor de dienstverlener. Ze zijn eigenlijk een vorm van goedkope en snelle feedback over de diensten die door de school geleverd worden. Ze zijn een marketinginstrument dat de behoeften, wensen van de klanten (ouders) weergeeft. Constructieve klachtenbehandeling is een manier om iets nieuws te leren over wensen en verwachtingen van ouders en eigen aanbod. Klanten staan vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Niet de directeur, maar de klanten (ouders) vormen de top van de organisatorische hiërarchie. Zeker in de social-profitsector kan worden verwacht dat zij de bestaansreden van de organisatie vormen. Na afloop van deze cursus kan je : - een school met een sterke visie kan zichzelf respecteren en respect terugkrijgen; - inzien dat ouders recht hebben om te klagen; - klachten professioneel opvangen en behandelen.

40


De leraar als lid van een schoolteam Evaluatie- en functioneringsgesprekken: motor van een goed functionerend team cursuscode: 1213/SCHOT001 lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara) doelgroep: jk ok ol bl so datum: woensdag 3 oktober 2012 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld: € 50 tags: evaluatie, schoolbeleid info: Verwerven van een aantal basisinzichten in de betekenis en structurering van evaluatie- en functioneringsgesprekken. Inoefenen van vaardigheden en communicatietechnieken. · Inzicht in functioneringsgesprek, evaluatiegesprek · Begrenzen van privésfeer · Voorbereiding en opbouw van een evaluatiegesprek · Communicatie- en luistervaardigheden · Feedback geven én krijgen · Assertief formuleren van doelen en hun resultaten · Omgaan met kritiek en weerstand Deze sessie is bestemd voor directies, beleidsondersteuners en medewerkers schoolbesturen

Wie draagt ZORG voor de zorgcoördinator? De noodzaak van zelfzorg in kaart gebracht cursuscode: 1213/SCHOT002 lesgever: Ann Van Dessel doelgroep: jk ok ol bl (voor zorgcoördinatoren) datum: donderdag 18 oktober 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, zorg info: ‘Je kunt niet goed voor een ander zorgen wanneer je niet goed voor jezelf kunt zorgen.’ Dit is veel meer dan een slogan. Wanneer steeds meer mensen die tewerkgesteld zijn in de zorgsector van het onderwijs aan de alarmbel trekken, komt

bijgevolg ook de hele zorgverlening in het gedrang. Want zoals een depressieve kleuterjuf geen betrokken aandacht voor haar kleuters kan opbrengen, een onderwijzer die verdrinkt in een vechtscheiding slecht functioneert en zijn leerlingen tekort doet, zo ook zal een zorgcoördinator die elke schooldag dreigt te verdrinken in het werk niet in staat zijn om rustig te luisteren naar de noden van kinderen en collega’s. Wie dreigt te verdrinken moet dus zorgen dat het water niet te hoog komt. Dat kan door anders naar onszelf en naar onze job te kijken.

Onderwijs maak je samen cursuscode: 1213/SCHOT003 lesgever: Ivan Van Gucht (CEGO) doelgroep: jk ok ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) datum: donderdag 8 november 2012 en donderdag 22 november 2012 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 195 (lunch inbegrepen) tags: schoolbeleid, team info: Wil je je collega’s meenemen in een veranderingstraject? Kunnen ze ondersteuning gebruiken in heel het proces? Hoe pak je dat als (zorg)leerkracht of zorgcoördinator concreet aan? Hoe breng je zaken over op collega’s en hoe ondersteun je de werking binnen het team? We willen je helpen collega’s te coachen bij het betrokkenheidsverhogend werken met kinderen via gerichte interventies en tips. Hoe hou je als zorgleerkracht de betrokkenheid van je collega’s hoog? We willen jullie een mogelijk antwoord bieden op deze vragen in een boeiende vorming.

Een goede communicatiecultuur op school cursuscode: 1213/SCHOT004 lesgever: Koen Mattheeuws (Art de Co) doelgroep: jk ok ol bl datum: dinsdag 20 november 2012 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: communicatie, schoolbeleid

41


info: Een goede communicatiecultuur in de school is een haalbaar doel. Mits we er elke dag aan willen werken. Om een goede communicatiecultuur te krijgen moeten we op de 5 schoolniveaus afstemmen en verschillende gereedschappen benutten die we tot onze beschikking hebben. In deze cursus richt de lesgever zich naar de verschillende niveaus van de teampiramide: ‐ Onderlinge relaties (niveau 1): Hoe investeert het team en elke collega individueel in het onderhouden van deze relaties? ‐ Werkafspraken en procedures (niveau 2). Zijn helder voor iedereen? En worden die gedragen door het team? ‐ De taken en de rollen (niveau 3). Hoe kwamen die tot stand? Hoe worden die ingevuld? Hoe zijn die omschreven? ‐ De doelen van de school (niveau 4). Waar wil een school naar toe? Hoe concreet zijn die doelen? Wanneer werden die geactualiseerd? ‐ Zijn die doelen een vertaling van de missie (niveau 5)? De centrale vraag is hier: welk soort school willen we zijn? Eens dit duidelijk is kunnen we de piramide afdalen en per niveau orde op zaken stellen. Om op al deze niveaus effectief te communiceren beschikt een team over een arsenaal aan tools zoals: ‐ De vijf communicatie axioma’s ‐ Vergadertechnieken ‐ De zes denkstijlen ‐ Bemiddeling ‐ Verbindende communicatie ‐ De vier communicatiestijlen

Het outputbeleid in onze school cursuscode: 1213/SCHOT005 lesgever: Ivan Van Gucht (CEGO) doelgroep: jk ok ol bl (ook voor directies, zorgcoördinatoren en medewerkers CLB) data: donderdag 17 januari 2013 en dinsdag 29 januari 2013 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld: € 195 (lunch inbegrepen) tags: schoolmanagement, team info: Jezelf kunnen verantwoorden voor je klas- en schoolpraktijk is niet altijd gemakkelijk. In deze sessie denken we samen na over waarom we de dingen aanpakken zoals we ze aanpakken. We kijken zowel naar

waar wij als leerkracht of als school in geloven als naar wat er van ons verwacht wordt. Vragen die in de sessie aan bod komen zijn: waarvoor staan we als school en waarom? Hoe brengen we als school de eindtermen in kaart als we willen uitgaan van de talenten en competenties van leerlingen? Output vormt een element in het continuüm van de kwaliteitsbevordering. We bekijken outputindicatoren die aanleiding kunnen zijn om kwaliteitsbevorderende initiatieven te nemen die groei en ontwikkeling mogelijk maken. Een outputbeleid voeren houdt immers in dat de school de analyse van leerlingenresultaten een plaats geeft in haar systematiek van integrale kwaliteitszorg.

Omgaan met agressie in de school cursuscode: 1213/SCHOT006 lesgever: Erwin Vermesen (Art de Co) doelgroep: jk ok ol bl so datum: donderdag 7 maart 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 110 (lunch inbegrepen) tags: schoolmanagement, zorg info: Meer dan ons lief is hoor je in de media over gevallen van agressie. Helaas spelen deze uitbarstingen zich niet alleen af in het openbare leven en uitgaansbuurten, maar ook in scholen... Agressie komt overal en in alle vormen voor. Vaak begint het sluimerend en ongemerkt. Maar plots is het er. Een woedeuitbarsting, een vloed van kwaadheid en emoties. Vaak met ernstige gevolgen voor alle betrokken partijen. Als jij op dat moment toevallig toezicht hebt ….pech, want je moet iets doen. En dat kan. Mits wat training kun je “iets” doen ! In deze training staan we stil rond het frustratie-agressieschema. Het bevat drie fasen: ‐ We staan stil bij de preventiefase. De agressie bouwt zich langzaam op, vaak sluimerend maar wel zichtbaar. We kijken wat we in deze fase kunnen doen (omgeving, welke stressoren zijn er, hoe voeg je rust of juist stress toe ?) ‐ Als dit niet helpt kijken we wat er gebeurt als de agressie toch toeslaat. Wat kan je nog doen zonder zelf in de klappen te delen. Hier leer je hier hoe je - via enkele eenvoudige stappen - de agressie kan kanaliseren en jezelf, de agressor en de omgeving kan beschermen. 42


Daarna bekijken we vanuit nazorg wat er moet gebeuren met wat is voorgevallen. Wat kan je wel of niet nog zeggen, wat is er van straffen met recht op herstel ?

Deze sessie is voorbehouden voor opvoedend en administratief personeel; CLB medewerkers, leerlingbegeleiders, ….

Schoolcultuur in evolutie cursuscode: 1213/SCHOT007 lesgever: Tom Uytterhoeven (Lessius Mechelen) doelgroep: kv jk ok ol bl so (ook voor directies en beleidsondersteuners) datum: donderdag 7 maart 2013 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 40 tags: religie, schoolbeleid, zingeving info: Onderwijs is belangrijk voor de samenleving, zegt men. Dat blijkt ook geregeld in de media: bij thema’s als onveilig verkeer, zinloos geweld, gaybashing, racisme,... wordt naar onderwijs gekeken als mogelijke oplossing. Terecht? Daarover gaat deze nascholing. We beloven je geen gesneden brood, wel een frisse visie op onderwijs die jouw onderwijspraktijk kan inspireren. Vanuit een verhaal over cultuur, evolutie en betekenis word je uitgenodigd de rol van onderwijs in onze samenleving te herontdekken. Zowel over het doel van onderwijs als over de manier waarop we dat doel kunnen nastreven wordt samen nagedacht. Deze sessie kan je losstaand volgen, maar kan ook geconcretiseerd worden in een andere sessie van dezelfde lesgever – ‘Bijbelse verhalen over de natuur’ - code 1213/INHOEX041 op 25 april 2013.

Werken met samengestelde groepen cursuscode: 1213/SCHOT008 lesgever: Inne Jackers (CEGO) doelgroep: jk ok (ook voor zorgcoördinatoren en medewerkers CLB)

data: vrijdag 19 april 2013 en dinsdag 7 mei 2013 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld: € 195 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, schoolbeleid, zorg info: Een klas met 2,5 / 3-jarigen samen, of 4- en 5-jarigen samen, biedt een meerwaarde. Of misschien allemaal samen? We kiezen hiervoor omdat kinderen veel leren van elkaar. Hoe organiseer je dan je klaspraktijk? Hoe kunnen alle kinderen profiteren van een gedifferentieerd aanbod? Wat betekent het voor mij als leerkracht om hierin te groeien? We bespreken concrete organisatievormen voor het onthaal, keuzemoment, enz. en gaan dieper in op hoe we ouders hierbij betrekken.

Teamspirit, enthousiasme en begeestering cursuscode: 1213/SCHOT009 lesgever: Hendrik Gaublomme (Namaskara) doelgroep: jk ok ol bl so (ook voor beleidsondersteuners, directies en medewerkers CLB) datum: donderdag 16 mei 2013 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld: € 95 (lunch inbegrepen) tags: klasmanagement, schoolbeleid, zorg info: Een team is een levendig geheel van mensen die samenwerken rond één of meerdere doelen. Levendig, omdat er altijd beïnvloeding is van leiding, leden, cliënten, maatschappij,... Een goed functionerend team kan deze impulsen tot verandering opnemen en verwerken, een goed team is bereid om te groeien, te bewegen... De vaardigheid van een team om met conflicten om te gaan is sterk bepalend voor de teamspirit. Elke mens is een levendig geheel van verwachtingen, waarden, groeiprocessen,... Levendig, omdat er altijd beïnvloeding is van werk, thuisomgeving, maatschappij,...In een team met ‘spirit’ krijgen mensen het nodige vertrouwen én een mandaat om te mogen groeien, als professionele medewerker en als mens. Deze vorming wil je team op weg te helpen naar een team met ‘spirit’.

43


SMAR RT - aca ademie TM

exclusief aanbod a ! den – tenzij anders a verm eld - gegeve en door SMAR RT–certified d trainers. Deze currsussen word Dit zijn V Vlaamse leerkrachten uit het regulie ere onderwijs (basis- en secundair onnderwijs), diie expert opleidinggen gevolgd hebben die georganisee erd worden door d SMART. Zij passen aalle ‘tools’ to oe in hun klasprakktijk. Daarom m werden zij voor hun exxpertise erke end door SMA ART als certiified trainer. Dankzij hun link met de klasspraktijk staa an zij garantt voor hoog gekwalificee g rde opleidin gen.

SMART T Notebook k - Lesson Activity Toolkitt voor het basisonde erwijs cursusco ode: 1213/SM MART001 lesgeverr: SMART-cerrtified trainer ep: ok ol bl doelgroe datum: w woensdag 3 oktober 2012 2 van 13.30 tot 16.30 0 uur eld: € 60 cursusge officieel SSMART-cursussboek inbegrep pen

tags: diggibord, ict, SMART S

ands-on sesssie wordt info: Tijdens deze ha n een SMART T Board en de e gebruik gemaakt van nde software e (SMART Nottebook 11 en n bijhoren Lesson A Activity Toolk kit). Leerkra achten kunne en na deze opleiding in een mum va an tijd een digitale bordles nog aantrekkelijjker en pmiddelen u it interactiiever maken met de hulp de Lesso on Activity To oolkit.

Gebuik k een digib bord in je wiskun ndelescurssus

ze eker een meerwaarde aaan ons wiskundeonde w erwijs. a een korte inleiding is hhet de bedoe eling om Na ze elf aan te sla ag te gaan! eze nascholing richt zichh tot leerkrachten De va an de eerste en tweede ggraad secund dair on nderwijs. In deze cursus wordt gebru uik ge emaakt van een e SMART BBoard. Daard door is de eze nascholing minder geeschikt voor ge ebruikers van n andere borrden (in tege ensttelling wat in n een eerderre brochure vermeld v werd). w

SM MART Notebook - baasistrainin ng (llevel 1) vo oor het bassisonderw wijs cu ursuscode: 1213/SMART0 002 le esgever: SMA ART-certified d teacher oelgroep: ok k ol bl do da atum: woenssdag 7 novem mber 2012 va an 13.30 to ot 16.30 uur

cursusco ode: 1213/IN NHEX003 lesgeverr: Conny Van n Den Brande (Lessius Me echelen)

ursusgeld: € 60 cu

ep: so (ook voor v leerkrac chten CVO) doelgroe datum: w woensdag 17 7 oktober 2012 van 13.300 tot 16.30 0 uur

nfo: Tijdens deze d hands-oon training wordt w in aa andacht gege even aan intteractieve werkvormen w met m functiess uit de SMAR RT No otebook 11 software s om het SMART Board no og efficiënte er in te zetteen. Voor deze trraining is een n gebruikerseervaring van n minimaal m 3 maanden vereeist. Leerkrac chten ku unnen na dez ze opleiding met een aantal ba asisvaardighe eden een intteractieve le es in de SM MART Notebo ook softwaree ontwerpen.

eld: € 40 cursusge tags: diggibord, ict, SMART, S wiskunde e kan het SM MART Board een e info: Hoe meerwaa arde bieden aan je in de e wiskundele es (eerste o of tweede grraad van hett secundair onderwijjs)? Op deze vraag probe eren we aan de hand van talloze voorbeelden n een antwoorrd te geven. We werken uitsluitend met het programma SMART Note ebook en me et de specifieke SMART T Math-softw ware om e maken. Ma ath breidt de e digibordbestanden te S Noteb book uit mett mogelijkkheden van SMART een dyna amische reek ks specifiek wiskundige hulpmidd delen en eig genschappen. Dit geeft

offficieel SMART T-cursusboek iinbegrepen

ta ags: digibord d, ict, SMART T

44


SMART T Notebook k - interac ctieve trainin ng (level 2) voor hett basison nderwijs cursusco ode: 1213/SM MART003 lesgeverr: SMART-cerrtified teach her ep: ok ol bl doelgroe datum: w woensdag 28 8 november 2012 2 en van 13.30 to ot 16.30 uur eld: € 60 cursusge officieel SSMART-cursussboek inbegrep pen

tags: diggibord, ict, SMART S

vorderde info: Ditt is een training voor gev SMART B Board-gebruikers (gebruikerservaringg van miniimaal één ja aar). Tijdens een uitgebre eide hands-on n sessie word den nieuwe functies en techniek ken aangelee erd. Leerkracchten kunnen n na deze op pleiding een interactiieve en proccesgerichte le es volledig in n SMART N Notebook 11 voorbereide en.

ta ags: digibord d, ict, SMART T nfo: Tijdens deze d hands-oon sessie wo ordt in sp pecifiek gewerkt met de SMART Math h Tools in n de SMART Notebook N 11 software. Deze D wiskundige w tools worden uuitgebreid to oegelicht en n er wordt gericht gewerrkt naar een prraktische rea alisatie van w wiskundelesssen in he et secundair onderwijs.

SM MART Notebook - in nteractieve e trraining (le evel 2) voo or het secu undair onderwijs cu ursuscode: 1213/SMART0 006 le esgever: SMA ART-certified d teacher oelgroep: so (ook voor leeerkrachten CVO) do da atum: woenssdag 6 maartt 2013 van 13.30 tot 16 6.30 uur ursusgeld: € 60 cu offficieel SMART T-cursusboek iinbegrepen

SMART T Notebook k - basistra aining (level 1) voor he et sec. ond derwijs cursusco ode: 1213/SM MART004 lesgeverr: SMART-cerrtified teach her ep: so (ook voor v leerkrac chten CVO) doelgroe datum: w woensdag 5 december 20 012 van 13.330 tot 16.30 0 uur

ta ags: digibord d, ict, SMART T

nfo: Dit is een training vooor gevorderrde in SM MART Board-gebruikers ((gebruikerservaring va an minimaal één jaar). T Tijdens een uiitgebreide ha ands-on sesssie worden nieuwe fu uncties en te echnieken aaangeleerd. Le eerkrachten kunnen na ddeze opleidin ng een in nteractieve en e procesgerrichte les vollledig in SM MART Notebo ook 11 voorbbereiden.

eld: € 60 cursusge officieel SSMART-cursussboek inbegrep pen

tags: diggibord, ict, SMART S

ands-on training wordt info: Tijdens deze ha ht gegeven aa an interactie eve aandach men met fun ncties uit de SMART werkvorm Noteboo ok software 11 1 om het SM MART Board nog efficciënter in te zetten. Voo or deze training is een gebru uikerservarin ng van minimaa al 3 maanden n vereist. Leerkrachten kunnen n na deze ople eiding met ee en aantal basisvaa ardigheden een interactie eve les in de e SMART N Notebook sofftware ontwe erpen.

SMART T Math Too ols – sec. onderwijs o cursusco ode: 1213/SM MART005 lesgeverr: SMART-cerrtified teach her

SM MART Board en Note ebook geb bruiken in n de lagere e school (vvoor begin nners) cu ursuscode: 1213/SMART0 007 le esgever: Tim Boon (Lessiius Mechele en) oelgroep: ol bl do da atum: maand dag 11 maart rt 2013 van 9.00 9 tot 16 6.00 uur ursusgeld: € 90 (lunch in begrepen) cu ta ags: digibord d, ict, SMART T nfo: Steeds meer m klassen beschikken over in ee en digitaal sc choolbord. D Deze borden bieden he eel wat mogelijkheden oom leerlingen n ac ctiever bij de e les te betrrekken. Maarr hoe be egin je daara aan?

ep: so (ook voor v leerkrac chten CVO) doelgroe datum: w woensdag 6 februari 2013 van 13.30 tot 16.30 0 uur eld: € 60 cursusge officieel SSMART-cursussboek inbegrep pen 45


Hoe maa ak je een less interactief met een digitaal bord? Op deze vragen ge even we een antwoorrd in deze inttroductiesessie tot gebruik vvan je SMAR RT Board in combinatie met SMA ART Noteboo ok 11. eling een uitg gebreide Het is niet de bedoe ncursus te ge even (hoewel de meeste knoppen knoppen n wel aan bod d zullen kom men). We willen vo ooral een ho oop eenvoudiige voorbeelden aanreik ken en je volldoende meegeven om m zelf aan het bagage m experimenteren te gaan. g Naast de d Notebookke, bekijken we w ook wat het h internet te software bieden h heeft aan too ols en onderssteunende websitess voor het digitale bord. Tot slot is h het de bedoe eling zelf aa an de slag te gaan. Al doende lleer je nog altijd a het beste! e Dit is een instapcurssus voor leerkrachten die ennismaken en experime enteren met willen ke de moge elijkheden va an het SMART T Board en d de specifiekke SMART No otebook-software.

ursusgeld: € 60 cu offficieel SMART T-cursusboek iinbegrepen

ta ags: digibord d, ict, SMART T

nfo: Tijdens deze d hands-oon sessie wo ordt in ge ebruik gemaa akt van een SMART Board en de biijhorende software (SMA ART Notebook 11 en Le esson Activitty Toolkit). LLeerkrachten n kunnen na a deze opleid ding in een m mum van tijd d een diigitale bordle es nog aantrrekkelijker en e in nteractiever maken met dde hulpmidd delen uit de e Lesson Activity Toolkitt.

SM MART Math Tools – b basisonderwijs cu ursuscode: 1213/SMART0 009 le esgever: SMA ART - certifie ed teacher oelgroep: ol bl do da ata: woensda ag 17 april 22013 en van 13.30 1 tot 16 6.30 uur ursusgeld: € 60 cu

SMART T Notebook k - Lesson Activity Toolkitt voor het secundair onderwijjs cursusco ode: 1213/SM MART008 lesgeverr: SMART-cerrtified teach her ep: so doelgroe data: wo oensdag 27 maart m 2013 van v 13.30 tott 16.30 uu ur

offficieel SMART T-cursusboek iinbegrepen

ta ags: digibord d, ict, SMART T

nfo: Tijdens deze d hands-oon sessie wo ordt in sp pecifiek gewerkt met de SMART Math h Tools in n de SMART Notebook N 11 software. Deze D wiskundige w tools worden uuitgebreid to oegelicht en n er wordt gericht gewerrkt naar een prraktische rea alisatie van w wiskundelesssen in he et basisonderwijs.

Vervo olgopleiidingen het academiiejaar 2012-2 2013 biedt d de groep Ond derwijs & Tijdens h Vorming van Lessius in Mechelen n diverse verrvolgopleidin ngen aan. Je hebt de keuze uitt: 

Postgraduaat Muzikale vorming v van n jonge kinderen (0 – 4 jaar) 2 20 studiepun nten - startdatum: oktob ber 2012

Postgraduaat Muzikale vorming v van n jonge kinderen (4 – 8 jaar) 2 20 studiepun nten - startdatum: oktob ber 2012

Banaba Zorg gverbreding en Remedië ërend Leren n 6 60 studiepun nten - startdatum: zaterd dag 15 septe ember 2012 a afstudeertra ajecten: kleu uterschool / lager onderw wijs / secundair onderwiijs Actuele informatie i ov ver deze oplleidingen, in nclusief het opleidingspro o ogramma, kan k je terugvvinden op ww ww.lessius.e eu 46


Info & inschrijven ‐

Inschrijven gebeurt uitsluitend online via www.lessius.eu/leon. Noteer bij inschrijving steeds nauwkeurig je eigen mailadres. Je ontvangt automatisch een bevestiging van de inschrijving.

Tijdig aanmelden (ten laatste twee weken voor de eerste sessie van de cursus) is noodzakelijk.

Wie inschrijft betaalt ook, ongeacht de reden van niet deelname. Een factuur wordt geruime tijd vooraf opgestuurd naar het opgegeven facturatieadres. Betalen met opleidingscheques kan voor zover de wetgever dit toelaat en moet gebeuren op de startdag van de nascholing.

Je inschrijving is persoonlijk; bij overmacht kan de school een vervanger in jouw plaats laten deelnemen.

Ten laatste één week voor de start van de nascholing, sturen we een e-mail met meer informatie. Indien er te weinig deelnemers geregistreerd zijn, annuleren we op dat moment de cursus. Indien je dan al de factuur voldaan hebt, wordt het bedrag teruggestort.

Na deelname, ontvang je een ‘attest van nascholing’.

Indien de cursus een ganse dag duurt, voorzien we een broodjeslunch. Deze is in het cursusgeld inbegrepen.

De meeste nascholingen gaan door in Campus De Vest van Lessius Mechelen, Zandpoortvest 60 Mechelen. De campus is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en op wandelafstand van zowel het station Mechelen als het station Mechelen-Nekkerspoel. Wie met de wagen komt, kan parkeren op één van de betaalparkings in de omgeving van de hogeschool.

Veel nascholers, die met ons samenwerken, zijn bereid om hun cursus op maat van jouw team aan te bieden (voor een studiedag, personeelsvergadering,…) op een locatie naar jouw keuze. Neem vrijblijvend contact met ons op om dit samen uit te werken. Teamgerichte nascholingen bieden wij aan vanaf € 500 of meer voor een sessie van drie uur. De uitkoopsom is afhankelijk van de vergoeding voor de sprekers, de verplaatsingsonkosten, materialenkost, …. en wordt per cursus vastgelegd in een contract.

Heb je vragen of wens je informatie? Contacteer ons via 015 369 279 of leon@lessius.eu

tweede druk: 18 juni 2012

47


Overzicht

De leraar als begeleider van leerprocessen ......................................................................... 3  Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven! ....................................................................................... 3  ‘Ik kan dat niet', zegt mijn kind. Omgaan met faalangst bij kinderen ................................................................. 3  Magie in jouw klas… Goochelen met Peter Pocus .............................................................................................. 3  Wiskracht ............................................................................................................................................................ 4  Betoverd door... Kamishibai, interactief voorlezen, vertellen en fundels .......................................................... 4  Met eenvoudige druktechnieken zelf nieuwjaarsbrieven en wenskaarten maken ............................................ 4  Joepie muziek! .................................................................................................................................................... 5  Kleuters uitdagen via contractwerk .................................................................................................................... 5  Taalpret: Wie knipt de tenen van de reus? ......................................................................................................... 5  Verse Energizers‐ideeën ...................................................................................................................................... 5  Hoe teken ik met kinderen in de klas? ................................................................................................................ 6  ‘Ik zie het anders’. Omgaan met richtingsmoeilijkheden bij kinderen ................................................................ 6  Je klas aan je lippen ............................................................................................................................................. 6  Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen .................................................................................... 7  Ook Sint en Piet kunnen logisch denken ............................................................................................................. 7  Met zonnebloemen werken aan een positief zelfbeeld bij kinderen ................................................................. 7  Als kinderen er geen woorden voor hebben: symboolcommunicatie ................................................................ 8  Breinvriendelijk leren .......................................................................................................................................... 8  Juf mag ik overvaren? ......................................................................................................................................... 8  Lerend spelen met spellen in de klas .................................................................................................................. 9  Handelingsgericht werken in de kleuterklas ....................................................................................................... 9  Humor in de klas: lachen als vitaminekuur ......................................................................................................... 9  Gezag zonder woorden… een vergeten codetaal! .............................................................................................. 9  Joepie dans! ...................................................................................................................................................... 10  Kleutertaal ......................................................................................................................................................... 10  Spreekbeurten: gelijke of ongelijke onderwijskansen? .................................................................................... 10  Routeplanner .................................................................................................................................................... 11  Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5 jarigen (deel 2) ..................................................................... 11  Meervoudige intelligentie in de kleuterklas ..................................................................................................... 11  Omgaan met buiten‐gewoon gedrag ................................................................................................................ 12  Begrippen & kleuters ........................................................................................................................................ 12  Wiskundig probleemoplossend denken in het beroepsonderwijs .................................................................... 12  Vragen stellen als didactische competentie ..................................................................................................... 13  48


De leraar als inhoudelijk expert ........................................................................................ 14  Griezelen en gruwelen ...................................................................................................................................... 14  Gevoelssprieten ................................................................................................................................................ 14  Gebruik een digibord in je wiskundeles ............................................................................................................ 14  Zingen het hele jaar rond (onderbouw) ............................................................................................................ 15  Zumbatomic… kennismaken met Zumba voor kinderen van de lagere school ................................................ 15  Photoshop – basiscursus ................................................................................................................................... 15  Zingen het hele jaar rond (voor de bovenbouw) .............................................................................................. 16  En classe, je parle le français ............................................................................................................................. 16  Interactieve vertelboeken en woordenvelden in de kleuterklas ...................................................................... 16  Taalpret: Als de bomen straks gaan rijden ........................................................................................................ 17  Bodypercussie ................................................................................................................................................... 17  We stelen de show ............................................................................................................................................ 17  Met kinderen creatieve gedichten schrijven ( .................................................................................................. 18  Zingen mag zeker! ............................................................................................................................................. 18  Poppenrijkdom .................................................................................................................................................. 18  Grimeren van kindersnoetjes voor beginners ................................................................................................... 18  Zingen mag nog altijd! ....................................................................................................................................... 19  De digitale donkere kamer ................................................................................................................................ 19  Schilderen met kinderen in de klas ................................................................................................................... 19  Ballonplooien voor beginners ........................................................................................................................... 20  Klara4Kids voor kleine dromers ........................................................................................................................ 20  Levendige verhalen en liedjes met beweging ................................................................................................... 20  Er woont een versje in mijn hoofd. Eens kijken of het thuis is? ........................................................................ 20  Klara4Kids voor stoere ridders en jonkvrouwen ............................................................................................... 21  ICT‐eindtermen voor het basisonderwijs: concreet gemaakt ........................................................................... 21  ICT‐eindtermen voor het secundair onderwijs: concreet gemaakt .................................................................. 21  Photoshop – gevorderden ‐ Bewerk en verbeter je digitale foto's ................................................................... 21  Familie Muis op bezoek bij peuters .................................................................................................................. 22  Maak zelf een luisterverhaal met Audacity ....................................................................................................... 22  Kleuterdans ....................................................................................................................................................... 22  Le français, c'est chouette................................................................................................................................. 23  Wiskunde… het leven zoals het is ..................................................................................................................... 23  Graffiti: beeld versus muziek ............................................................................................................................ 23  Photoshop ‐ gevorderden. Monteren van fotomaterialen ............................................................................... 24  Wiskunde in de magie ....................................................................................................................................... 24  49


Zie je wel! Er zit een dichter onder mijn vel ...................................................................................................... 24  Kinderyoga in de klas ........................................................................................................................................ 24  Boeken komen tot leven (bovenbouw) ............................................................................................................. 25  Boeken komen tot leven (onderbouw) ............................................................................................................. 25  Muzikale tussendoortjes ................................................................................................................................... 25  Bijbelse verhalen over de natuur: gave en opgave ........................................................................................... 26  Speel een muzikaal spel .................................................................................................................................... 26  Muziektassen .................................................................................................................................................... 26  Tellen is plezant ................................................................................................................................................. 27 

De leraar als innovator en onderzoeker ............................................................................ 28  Voorbeelden van good practices rond een leesbeleid ...................................................................................... 28  Interactief materiaal maken met Acrobat voor projectie en/of digiborden ..................................................... 28  Aan de slag met je digitaal fototoestel ............................................................................................................. 28  Met de Droomfabriek aan de slag ..................................................................................................................... 29  Met de Droomfabriek op weg naar een meer ondernemende aanpak bij kleuters ......................................... 29  iPod en iPad… ook in mijn klas van de basisschool ........................................................................................... 29  iPod en iPad… ook in mijn klas van het secundair onderwijs ............................................................................ 30  Prezi… een alternatief voor PowerPoint ........................................................................................................... 30  Aan de slag met je digitaal fototoestel ............................................................................................................. 30  Aandacht voor talenten van kinderen .............................................................................................................. 31  My digital me junior: trainingsessie .................................................................................................................. 31  Van kennisoverdrager tot coachend talentbegeleider ..................................................................................... 31  iPhone‐o‐graphy ................................................................................................................................................ 32  Aan de slag met QR ........................................................................................................................................... 32  Geocaching… cool in alle klassen van de lagere school .................................................................................... 32  BALLO‐beurs ...................................................................................................................................................... 33 

De leraar als opvoeder ...................................................................................................... 34  Omgaan met agressie in de school ................................................................................................................... 34  Omgaan met 'te' mondige kinderen: goede manieren? ................................................................................... 34  Mijn klas leeft! .................................................................................................................................................. 34  Groepsdynamiek in de klas ............................................................................................................................... 34  Storend gedrag positief aanpakken .................................................................................................................. 35  Kom op tegen pesten ........................................................................................................................................ 35 

De leraar als organisator ................................................................................................... 36  Word 2010 voor beginners ‐ Doe iets meer met je tekstverwerker ................................................................. 36 

50


iOmniwize, introductie voor nieuwe gebruikers ............................................................................................... 36  Acrobat... Meer dan pdf .................................................................................................................................... 36  Powerpoint 2010 voor beginners ‐ Stap voor stap een digipresentatie maken ............................................... 36  Klasmanagement ............................................................................................................................................... 37  Drempelvrees: ................................................................................................................................................... 37  Stem je stem! Goed gebruik van je stem in de kleuterklas ............................................................................... 37  Excel 2010 voor beginners ‐ Kennismaken met een elektronisch rekenblad.................................................... 38  Impulsdag ‘Hoever gaat onze zorg?’ ................................................................................................................. 38 

De leraar als partner van ouders ....................................................................................... 39  Communicatiestijlen ......................................................................................................................................... 39  De zindelijkheidstas ‐ ........................................................................................................................................ 39  Een kind, ouder, grootouder sterft… Hoe moet dat nu op school? .................................................................. 39  Klant is koning? … gesprekken met ouders ....................................................................................................... 40 

De leraar als lid van een schoolteam ................................................................................. 41  Evaluatie‐ en functionerings‐ gesprekken: motor van een goed functionerend team ..................................... 41  Wie draagt ZORG voor de zorgcoördinator?  De noodzaak van zelfzorg in kaart gebracht .............................. 41  Onderwijs maak je samen ................................................................................................................................. 41  Een goede communicatiecultuur op school ...................................................................................................... 41  Het outputbeleid in onze school ....................................................................................................................... 42  Omgaan met agressie in de school ................................................................................................................... 42  Schoolcultuur in evolutie .................................................................................................................................. 43  Werken met samengestelde groepen ............................................................................................................... 43  Teamspirit, enthousiasme en begeestering ...................................................................................................... 43 

SMART ‐ academie ............................................................................................................ 44  SMART Notebook ‐ Lesson Activity Toolkit voor het basisonderwijs ................................................................ 44  Gebuik een digibord in je wiskundelescursus ................................................................................................... 44  SMART Notebook – basistraining (level 1) voor het basisonderwijs ................................................................. 44  SMART Notebook ‐ interactieve training (level 2) voor het basisonderwijs ..................................................... 45  SMART Notebook ‐ basistraining (level 1) voor het sec. onderwijs .................................................................. 45  SMART Math Tools – sec. onderwijs ................................................................................................................. 45  SMART Notebook ‐ interactieve training (level 2) voor het secundair onderwijs ............................................. 45  SMART Board en Notebook gebruiken in de lagere school (voor beginners) ................................................... 45  SMART Notebook ‐ Lesson Activity Toolkit voor het secundair onderwijs ....................................................... 46  SMART Math Tools – basisonderwijs ................................................................................................................ 46 

Vervolgopleidingen ........................................................................................................... 46  51


52


www.LESSIUS.EU Lessius Mechelen LeON | Nascholing onderwijs en professionalisering Campus De Vest | Zandpoortvest 60 | 2800 Mechelen tel. +32 (0)15 36 92 79 | leon@lessius.eu

www.lessius.eu/leon

Lessius - Nascholing onderwijs (LeON)  

Lessius - Nascholing onderwijs (LeON)