__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Katalog

NOTRANJIH VRAT


2

TOP LINE izvedba vrat Posebno izvedbo vrat, primernih za objekte in presti`ne poslovne ter stanovanjske prostore predstavljajo vrata v TOP LINE izvedbi. Zaznamujejo jih ravno ob`agano vratno krilo in zakrito okovje, ki omogo~a skladnost linije vratnega krila in podboja. Ne samo izvedba, tudi povr{ina je tista, ki daje vratom poseben pe~at. Furnirji bukev kern, indijsko jabolko, palisander, oreh in wenge so zagotovo nekaj posebnega.

Slike vrat so simboli~ne.

DOMINO 10 | indijsko jabolko

DOMINO 10 | oreh

DOMINO 10 | bukev kern


DOMINO 10 | palisander

PLATIN 01 | wenge

3

FORTUNA 01 | bukev/javor

FORTUNA 01 | javor/bukev

Slike vrat so simboli~ne.

ROJAL 01 | oreh/javor


Linija DOMINO Vrata iz linije Domino vas bodo zagotovo prepri~ala, da postanejo del va{ega stanovanja. Pestra izbira modelov gladkih izvedb v kombinaciji razli~nih vrst furnirjev in intarzij v najbolj trendovskih oblikah vam daje mo`nost, da v svojem domu ustvarite pravo harmonijo. Mo`nost furnirjev: hrast, bukev, jesen, ~e{nja, javor, oreh (razen Domino 04 in Domino 08).

DOMINO 05 | javor

DOMINO 04 | javor

DOMINO 08 | bukev

DOMINO 12 | oreh

DOMINO 14 | bukev

DOMINO 13 | javor

Slike vrat so simboli~ne.

4


DOMINO 01 | bukev

5

Slike vrat so simboli~ne.

DOMINO 10 | hrast


Linija FAVORIT Linija Favorit vklju~uje furnirana vrata z vreskanim motivom, ki naredi velik vtis. Vrata se podajo vsakemu ambientu, {e posebej pa moderno opremljenim stanovanjem. So preprosta in posebna hkrati. Mo`nost furnirjev: hrast, bukev, jesen, javor.

FAVORIT 01 | javor

6

Slike vrat so simboli~ne.

FAVORIT 02 | hrast

FAVORIT 03 | bukev

FAVORIT 04 | bukev


Linija REKORD Izdelki iz linije Favorit so na voljo tudi v beli barvi, ki se lahko zelo enostavno kombinira z razli~no opremljenimi objekti. Linija Rekord predstavlja barvana vrata z vreskanim motivom, ki tem vratom daje poseben karakter in ~ar.

REKORD 02 | belo –

REKORD 03 | belo –

REKORD 04 | belo –

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

7

Slike vrat so simboli~ne.

REKORD 01 | belo –


Slike vrat so simboli~ne.

8


Linija COMET S furniranimi vrati iz linije Comet se lahko popolnoma prilagodimo notranji opremi va{ega stanovanja. Razli~ne vrste furnirjev dopolnjene z vitra`i in intarzijami po va{em izboru zagotavljajo skladnost, ki odra`a va{ okus, na~in in stil `ivljenja. Vrata so dobavljiva tudi brez vitra`ev in brez intarzij. Mo`nost furnirjev: hrast, bukev, jesen, ~e{nja, javor. Mo`nost intarzij: natur, temno rjav, moder in temno moder pti~ji javor. Mo`nost vitra`ev: zelen, rde~ in moder.

COMET 01 | javor

COMET 04 | javor

COMET 08 | jesen

9

COMET 07 | bukev

TOP LINE IZVEDBA

COMET 06 | javor

Slike vrat so simboli~ne.

COMET 05 | ~e{nja


Stilna vrata Stilna vrata zaznamujejo razli~ne okrasne letvice, re{etke in polnila, ki obogatijo njihov izgled. Lepo se prilagajajo prostorom s stilnim pohi{tvom, kakor tudi prostorom s pohi{tvom gladkih in enakomernih linij. S svojim masivnim izgledom prostor naredijo {e bogatej{i. Tip A: Mo`nost furnirjev: hrast, hrast lu`en, bukev, ~e{nja, jesen, jesen beli; belo – RAL 9016. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P3 (mala odprtina). Tip B: Mo`nost furnirjev: hrast, hrast lu`en. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P3 (mala odprtina). Tip E: Mo`nost furnirjev: hrast, hrast lu`en, bukev, ~e{nja. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P3 (mala odprtina). Tip S: Mo`nost furnirjev: hrast, hrast lu`en. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P3 (mala odprtina).

Tip: A P3 | jesen

Tip: E P1 | ~e{nja

10

Slike vrat so simboli~ne.

Tip: B P1 | hrast lu`en

Tip: S P1 | hrast

Tip: S P3 R6 | hrast


Tip R: Mo`nost furnirjev: hrast, bukev, ~e{nja, jesen, javor. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P2 (velika odprtina). Vrata Tip R so dobavljiva tudi brez intarzije. Tip V1: Mo`nost furnirjev: hrast, bukev, ~e{nja, jesen, javor. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P2 (velika odprtina). Tip V: Mo`nost furnirjev: hrast, bukev, ~e{nja, jesen, javor. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P2 (velika odprtina). Tip Vip: Mo`nost furnirjev: hrast, bukev, ~e{nja, jesen, javor. Mo`nost izvedbe: P1 (polna), P2 (velika odprtina).

Tip: R P1 | bukev

Tip: R P2 | bukev

11

Tip: V P2 | bukev

Tip: Vip P1 | bukev

Slike vrat so simboli~ne.

Tip: V1 P1 | ~e{nja


Gladka furnirana vrata Najpreprostej{o izvedbo vrat predstavljajo gladka vrata dobavljiva v {tevilnih furnirjih in izvedbah. Mo`nost furnirjev: hrast, hrast lu`en, bukev, jesen, ~e{nja, javor, mahagoni, oreh, jesen beli; belo – RAL 9016. Ker je furnir naraven material so mo`na odstopanja v barvi in strukturi.

Tip: P1 | bukev

Tip: P2 R12 | mahagoni

12

Robovi furniranih vratnih kril:

Furnirani podboji:

Furnirji: hrast, hrast lu`en, bukev, jesen, ~e{nja, javor, mahagoni, oreh, jesen beli; belo – RAL 9016.

oster rob

Letev 50 mm ostrorobna. Furnirji: hrast lu`en, mahagoni, jesen beli, belo – RAL 9016.

letev 50 mm ostrorobna

Furnirji: hrast, bukev, jesen, ~e{nja, javor, mahagoni, oreh.

zaobljen rob

Poleg gladkih vrat z zaobljenim robom v omenjenih povr{inah izdelujemo tudi ostale modele iz na{ega proizvodnega programa.

Letev 50 mm zaobljena. Furnirji: hrast, bukev, jesen, ~e{nja, javor, oreh. Furnirji: hrast, bukev, jesen, ~e{nja, javor, oreh.

letev 65 mm zaobljena

Slike vrat so simboli~ne.

Furnirani podboji so lahko narejeni iz iverne plo{~e ali iz vezane plo{~e.

detajl podboja iz iverne plo{~e

detajl podboja iz vezane plo{~e


Gladka CPL vrata Notranja vrata narejena iz CPL povr{ine odlikuje barvna in strukturna usklajenost, visoka stopnja odpornosti na razli~ne mehansko - fizikalne vplive, mo`nost enostavnega ~i{~enja in vzdr`evanja. Zaradi izjemnih lastnosti so ta vrata primerna za opremljanje javnih in poslovnih prostorov, hotelov, priporo~amo pa jih tudi dru`inam z majhnimi otroki. Mo`nost CPL povr{in: hrast, bukev, ~e{nja, javor, beli.

Robovi CPL vratnih kril:

oster rob

P1 – CPL | bukev

zaobljen rob

CPL podboji:

letev 60 mm zaobljena

13

letev 70 mm bombirana

Gladka Dekor vrata Dekor vrata so cenovno najugodnej{a, zaznamuje jih barvno in strukturno enakomerna povr{ina. Mo`nost DEKOR povr{in: hrast, bukev, ~e{nja, beli.

Robovi DEKOR vratnih kril:

oster rob

P1 – DEKOR | hrast

zaobljen rob

DEKOR podboji:

letev 50 mm posneti rob

letev 60 mm zaobljena

Razen dekor beli, ki ima letev 50 mm zaobljeno.

Vratna krila izdelujemo tudi iz HPL povr{in. HPL vratna krila odlikuje visoka stopnja odpornosti, trdnosti in vzdr`ljivosti. Dobavljiva so v {iroki paleti razli~nih dekorjev proizvajalcev Max in Egger.


Masivna lesena notranja in vhodna vrata V Lesni izdelujemo tudi masivna lesena notranja in vhodna vrata, ki so dobavljiva v razli~nih vrstah masivnega lesa in v razli~nih izvedbah, prilagojenih potrebam in `eljam kupcev.

MODERN 03 | modra

MODERN 04 | rde~a

14

Z izbiro masivnih lesenih vhodnih vrat podarite svojemu domu sodoben ali pa tradicionalen videz, odvisno od modela, ki ga izberete. Ponudbo dopolnjujemo z razli~nimi stranskimi elementi, nadsvetlobami in vetrolovi.

V Lesni se zavedamo, da vrat ne izbirate vsak dan. Zato vam pri tem svetujemo, va{e `elje pa zadovoljimo z visoko kakovostnimi izdelki tehnolo{ke in estetske dovr{enosti.

Karo 04 | bukev

Slike vrat so simboli~ne.

Karo 09 | bukev


Slike vrat so simboli~ne.

15


Posebne izvedbe notranjih vrat Posebne izvedbe notranjih vrat v prostore vna{ajo ve~ svetlobe, jih povezujejo in lo~ujejo hkrati, omogo~ajo enostavnej{o in racionalnej{o razporeditev in njihovo bolj{o izkori{~enost. Dobavljiva so v vseh modelih vrat iz na{ega proizvodnega programa.

Vrata z nadsvetlobo

Dvokrilna vrata

16

Dvokrilna vrata izdelujemo v simetri~ni in asimetri~ni izvedbi.

Drsna vrata v steno

Slike vrat so simboli~ne.

Drsna vrata pred steno

Vrata z nadsvetlobo in stranskim elementom

Podboj z nadsvetlobo


Slike vrat so simboli~ne.

17


Mo`nost povr{in: Furnirji:

Vitra`i:

Intarzije:

bukev

hrast

hrast lu`en

~e{nja

mahagoni

zelen

natur pti~ji javor

oreh

javor

jesen

jesen beli

belo – RAL 9016

rde~

temno rjav pti~ji javor

moder

moder pti~ji javor

Ker je furnir naraven material so mo`na odstopanja v barvi in strukturi, ki niso predmet reklamacije.

CPL povr{ine:

18

CPL hrast

CPL bukev

CPL javor

CPL ~e{nja

DEKOR ~e{nja

DEKOR beli

temno moder pti~ji javor

CPL beli

DEKOR povr{ine:

DEKOR hrast

DEKOR bukev

Vrste polnil za vratna krila

1

2

3

4

1 – zvo~noizolativno *zvo~na izoliranost enokrilnih lesenih vrat RSP – Rw = 29 dB

2 – negorljivo *po`arna odpornost enokrilnih vrat NEGOR zna{a 30 minut

3 – polno iverno polnilo (VSP) 4 – papirno satovje

Vrste re{etk

Mo`nosti izvedb vratnih kril

Slike vrat so simboli~ne.

za izvedbo P2

P1 – polno

P2 – velika odprtina

P3 – mala odprtina

R6

R12

za izvedbo P3

R6

R9


Tehni~ni podatki (SIST standard) Klasi~na izvedba vrat

TOP LINE izvedba vrat

Nazivna globina podboja / mm

Mo`na odstopanja debeline zidu / mm

Nazivna globina podboja / mm

Mo`na odstopanja debeline zidu / mm

100

95 do 115

100

100 do 120

120

110 do 130

120

120 do 140

140

130 do 150

140

135 do 155

160

150 do 170

160

155 do 175

200

190 do 210

200

195 do 215

220

210 do 230

220

215 do 235

240

230 do 250

240

235 do 255

280

270 do 290

280

275 do 295

{irina / mm vratno krilo

A

650

vi{ina / mm

750

850

950

{irina / mm

2000

A

vi{ina / mm

vratno krilo

626

726

826

962

1988

B

zidarska mera

680

780

880

980

2020

B

zidarska mera

700

800

900

1000

2020

C

svetla {irina podboja

610

710

810

910

1985

C

svetla {irina podboja

610

710

810

910

1985

D zunanja mera podboja

656

756

856

956

2008

D zunanja mera podboja

656

756

856

956

2008

zunanja mera letev 65 mm

762

862

962

1062

2061

E

E*

{irina podboja z okrasnimi letvami 50 mm

732

832

932

1032

2046

{irina podboja z okrasnimi letvami 65 mm

762

862

962

1062

2061

E

A

Vgradne mere za enokrilna vrata

Y {irina / mm

vi{ina / mm

C

A

vratno krilo

2x650

2x750

2x850

2x950

2x2000

D

B

zidarska mera

1320

1520

1720

1920

2020

B

C

svetla {irina podboja

1250

1450

1650

1850

1985

E

D zunanja mera podboja

1296

1496

1696

1896

2008

{irina podboja z okrasnimi letvami 50 mm

1372

1572

1772

1972

2046

E

E*

{irina podboja z okrasnimi letvami 65 mm

19

Pozicije talne pripire: Podboj z navadno oblogo

P = 7 mm

Podboj z bombirano oblogo P = 4 mm 1402

1602

1802

2002

2061

Top line izvedba

P = 24 mm Ni`ji nivo tal

Vgradne mere za dvokrilna vrata P

A

Vi{ji nivo tal

Y C D B

Merjenje dimenzij

{irina zidne odprtine

a lin be de zidu

Prilagajanje globine podboja

Âą 10 mm

Y Âą 10 mm

Desno odpiranje

Levo odpiranje Slike vrat so simboli~ne.

maksimalna zunanja vi{ina podboja 2550 mm

zidarska vi{ina za nadsvetlobni podboj 2520 – 2540 mm

E B A C

vi{ina zidne odprtine

Vgradne mere vi{ine

vi{ina zidne odprtine (nadsvetloba)

E


GRAZ

A

H

KLAGENFURT

MARIBOR

ŠENTJAN@ PRI DRAVOGRADU LJUBLJANA

I

CRO

TRIESTE

ZAGREB

KOPER

Lesna TIP Oti{ki Vrh d.d. Šentjan` pri Dravogradu133 2373 Šentjan` pri Dravogradu Slovenija T: +386 (0)2 87 87 597 T: +386 (0)2 87 87 578 F: +386 (0)2 87 87 512 E: info@lesna-tip.si W: www.lesna-tip.si

© [obli]kovanje: urošgrabner | 08

Zastopnik:

Profile for Lesna TIP Otiški Vrh

Katalog Lesna TIP - notranja vrata  

Lesna TIP Notranja vrata

Katalog Lesna TIP - notranja vrata  

Lesna TIP Notranja vrata

Profile for lesnatip
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded