Voor je kiezen. Thema 6 Onderbouw deel 1

Page 1

Thema 6 Voor je kiezen

LOOPBAANCOMPETENTIES Loopbaansturing – wat wil ik worden? Kwaliteitenreflectie – wie ben ik en wat kan ik? Motievenreflectie – wat wil ik, wat drijft mij?

98

21e-EEUWSE VAARDIGHEDEN Creatief denken Kritisch denken Zelfregulering

© LesLab.nl


Thema 6 Voor je kiezen

Weet jij al wat je later wilt gaan doen of heb je nog geen idee? Door nu vast na te denken over wat je leuk lijkt, kun je straks gemakkelijker een profiel kiezen.

DOEL THEMA Je kunt vertellen wat je kwaliteiten zijn. Je kunt vertellen welke profielen je op jouw school kunt kiezen.

Wat ga je leren?

Wat ga je doen? Je onderzoekt wat je leuk vindt en

Je leert benoemen wat je goede

waar je goed in bent.

eigenschappen zijn.

Je bekijkt welke keuzemogelijkheden

Je leert wat de verschillende

je school aanbiedt.

keuzemogelijkheden op jouw school

Je bespreekt de mogelijkheden op

zijn.

jouw school met een volwassene die je goed kent. Wat is de eindopdracht?

Wat neem je mee naar andere lessen?

Wapenschild

In dit thema oefen je met nadenken

Maak een wapenschild. Daarin laat je

over je toekomst.

zien wat je leuk vindt. Je schrijft op waar je goed in bent en welke beroepen passen bij jouw interesses. Š LesLab.nl

99


Thema 6 Voor je kiezen |6.1A

Je kunt vertellen welke kleding past bij jouw toekomstige beroep. Handig: als je weet wat je leuk vindt, kun je opleidingen bedenken die daarbij passen.

Welke onderwerpen volg jij graag op het internet of tv?

Ik krijg energie als ik...

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Andere mensen zeggen dat ik goed kan...

Wanneer vergeet jij de tijd?

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

100 Š LesLab.nl


Thema 6 Voor je kiezen|6.1A

Kleed de figuren hiernaast aan met de kleding van beroepen die jou interessant lijken. Vink aan:

101 Š LesLab.nl


Thema 6 Voor je kiezen |6.2A

Je kunt vertellen welke kwaliteiten jij hebt. Handig: als je weet waar je goed in bent, kun je dit gebruiken bij het maken van keuzes.

Wat zijn jouw kwaliteiten? Bekijk de onderstaande kwaliteiten. Welke drie passen bij jou? Omcirkel: Fanatiek

Gezellig

Duidelijk

Handig

Probleemoplosser

Sociaal

Gevoelig

Voorbeeldig

Positief

Durfal

Bescheiden

Vriendelijk

Grappig

Betrouwbaar

Enthousiast

Respectvol

Harde werker

Dapper

Flexibel

Tevreden

Rustig

Denker

Deler

Ontspannen

Geduldig

Netjes

Nieuwsgierig

Behulpzaam

Spontaan

Overtuigend

Doener

Eerlijk

Leider

Serieus

Open

Zorgvuldig

Planner

Doorzetter

Zelfverzekerd

Aardig

Vrolijk

Ziet veel

Inleven in anderen

Genieter

Creatief

Vol energie

Slim

Luisteraar

Mijn kwaliteiten zijn:

Je kunt deze kwaliteit vooral zien... op school

thuis

tijdens

tijdens

sport

hobby

1. 2.

102

3. Š LesLab.nl


Thema 6 Voor je kiezen|6.2A

Wat zien anderen? Vraag aan een vriend, klasgenoot, ouder of docent welke drie kwaliteiten zij bij jou vinden passen.

Door:

Door:

Drie kwaliteiten:

Drie kwaliteiten:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Vergelijk je eigen antwoorden met de antwoorden hierboven.

Welke kwaliteit wordt vaker genoemd? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Is er een kwaliteit die jij zelf niet hebt bedacht maar de anderen wel bij jou vinden passen?

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Š LesLab.nl

103


Thema 6 Voor je kiezen |6.3A

Je kunt vertellen welke richtingen je kunt kiezen op jouw school. Handig: als je weet wat je op jouw school kunt kiezen, kun je straks beter bepalen welke richting je aanspreekt.

Op jouw school valt veel te kiezen Onderzoek welke (profiel)keuzes je kunt maken op jouw school. Dat kun je doen door: - op de website van je school informatie te verzamelen. - de schoolgids te bekijken. - informatie te vragen aan leraren. Naam van mijn school:

Profielen op mijn school: Uit welke profielen kun je kiezen op jouw school?

Welke profiel lijkt je interessant? Vertel kort waarom:

Tip: wil je mee r weten over de p rofielen per nivea u? Bekijk dan bijlag e 2,3 & 4 achter in dit boek.

__________________________________________________________ __________________________________________________________ Wat leer je in dit profiel? (Denk aan de vakken die je krijgt of onderwerpen die je behandelt.)

104

__________________________________________________________ __________________________________________________________ Š LesLab.nl


Thema 6 Voor je kiezen|6.3A

(Extra) activiteiten op mijn school Naast verplichte vakken hebben veel scholen ook extra activiteiten. Welke activiteiten kun je nog meer doen op jouw school? _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (Denk bijvoorbeeld aan de uitwisseling met het buitenland, de schoolkrant, de leerlingenraad, het schoolkamp, de computerclub, theater, muziek, sport, voorlichtingsdagen, maatjesprojecten of huiswerkbegeleiding.)

Vragen: Welke extra activiteit op school lijkt jou leuk of interessant? _________________________________________________________ _________________________________________________________ Als je nu zou kiezen, welk profiel zou je dan kiezen? _________________________________________________________ _________________________________________________________

Waarom zou je voor dit profiel kiezen? _________________________________________________________ _________________________________________________________ Wie kan je helpen bij het kiezen van een profiel? _________________________________________________________ _________________________________________________________ Š LesLab.nl

105


thema 6 Voor je kiezen |6.4

Zet het op een rijtje! De afgelopen weken heb je onderzocht wat je leuk vindt en wat je goed kunt. Vat die informatie samen in het schild.

1 Mijn hobby(’s) en interesses zijn: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

2 Mijn leukste vakken zijn: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

3 Ik ben goed in: Ideeën nodig? Zie les 2: ‘Dit kan ik!’ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

106 © LesLab.nl


Thema 6 Voor je kiezen |6.4

4 Een keuze(profiel) dat mij aanspreekt... Ideeën nodig? Zie les 3: ‘Op mijn school’ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

5 Vul aan Bespreek je wapenschild met een volwassene die je goed kent. Ik spreek met: ___________________________________________ Ik ken hem of haar omdat: ___________________________________________ Vraag bij elk stuk van het schild: • Of de volwassene jou erin herkent. • Of de volwassene nog aanvullingen heeft. Wat vindt de volwassene van jouw profielvoorkeur (punt 4)? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

6 Beroepen: Bespreek met de volwassene welke beroepen bij jou passen. Kies 3 beroepen uit die jou leuk lijken en schrijf deze op. 1:________________________________________ 2:________________________________________ 3:________________________________________

107 © LesLab.nl


Thema 6 Voor je kiezen |6.4

Heb je de doelen voor dit thema behaald? Je kunt vertellen wat je kwaliteiten zijn. Je kunt vertellen welke profielen je op jouw school kunt kiezen.

Wat heb je dit thema geleerd?

108 Š LesLab.nl