Page 1

Dossier: L’últim tram del Rec Comtal a Montcada Can Sant Joan està abandonat i descuidat. Després de tres mesos d’avisos l’Ajuntament de Montcada i Reixac no dóna resposta i no fa cap mena d’acció per millorar la situació de l’espai que hi ha al voltant del Rec Comtal al final de barri de Cant Sant Joan. Es tracta de l’espai situat entre els carrer Reixagó i Carril. Fotos de 16 de juny del 2102

L'herba creix sense control i la brossa s’acumula a les dues ribes del Rec Comtal de Montcada Can Sant Joan Fotos de 9 de setembre del 2012

La brossa es continua acumulant als voltants del Rec i i arriba al carrer Reixagó amb el carrer Carril el qual es troba en situació de total deixadesa. Persona de contacte: Antonio Alcántara jeselito@gmail.com


Espai deixat D’aquest espai hem gaudit moltes famílies montcadenses i actualment és la entrada i sortida dels ciclistes que es mouen per Montcada i la Serralada de Marina. Ara per ara és un espai de lleure brut i abandonat. En el que la desídia de l’Ajuntament de Montcada pel seu manteniment fa que el matolls creixin sense control, i que sense papereres o contenidors s’ompli de la brossa de persones despreocupades pel bon ús de l’espai. Brossa que ja arriba fins als carrer Reixagó i Carril. Ciutadans de primera i ciutadans de segona S’han realitzat avisos a diferents estaments i responsables polítics de l’Ajuntament (Regidora Medi Ambient i Alcaldessa) amb propostes de millora i no hi ha cap mena de resposta ni d’actuació per part seva. Mentre, sí es fa el manteniment en altres zones de Montcada. Fet que fa pensar en que a Montcada hi han ciutadans de primera i de segona. El veïns de Can Sant Joan que gaudim dels espais públics també paguem impostos encara que no gaudim dels mateixos serveis. Mesures mínimes que hauria d’estar realitzant l’Ajuntament 1. 2. 3. 4.

Neteja de xoc de les herbes que creixen sense control. Neteja de xoc de la brossa situada a les dues ribes del Rec Comtal Manteniment i neteja dels carrers adjacents (Reixagó i Carril). Netejar de manera periòdica de la brossa i les herbes de les dues ribes del Rec Comtal i dels carrers adjacents anteriorment citats. 5. Col·locació i manteniment de contenidors a la sortida de l’espai al carrers Reixagó i Carril. 6. Col·locació i manteniment de papereres a l’interior de l’espai. 7. Senyalització de l’espai indicant on estan les papereres, el contenidors i les normes bàsiques de convivència a l’espai.

Històric d’accions 1. 16 de juny 2012 Instància presentada a través dels tràmits online de la Oficina d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de Montcada i Reixac – OAC 2. 16 de juny s’informa a l’AVV de Montcada Can Sant Joan que decideix publicar un article a la “Hoja Informativa” de la barriada 3. 1º quinzena juliol 2012 el diàri La Veu de Montcada publica una carta al director amb foto. 4. 3 de juliol 2012 es publica la noticia al blog Les Altres Veus de Montcada 5. 15 de juliol del 2012 Correu electrònic enviat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a la Regidora de Medi Ambient Judith Mojeda Utrera 6. 25 agost 2012 Twiters i Correu electrònic enviat a l’Alcaldessa de Montcada i Reixac Maria Elena Pérez informant de la situació i del procés 7. 28 d’agost del 2012Twiter de resposta d’AGBAR informant de que no tenen responsabilitat sobre aquesta queixa.


ANNEXAS CORREU ELECTRÒNIC INFORMANT A L’AVV DE MONTCADA CAN SANT JOAN 2012/6/17 José Luis Conejero <jlcaconejero@telefonica.net> Hola, Porque no haces un escrito, y me lo envias para intentar publicarlo en la Hoja Informativa? Saludos De: Antonio Alcántara [mailto:jeselito@gmail.com] Enviado el: sábado, 16 de junio de 2012 18:41 Para: jlcaconejero@telefonica.net Asunto: Carta para la Hoja

Hola José Luis He visto tu contacto en la web del portal de entidades. Quisiera hacer llegar esta carta y poder difundirla en la Hoja o alli donde vosotros veais adecuado. Gracias Antonio Alcántara L’últim tram del Rec Comtal a Montcada Can Sant Joan està abandonat i descuidat D’aquest espai hem gaudit moltes famílies montcadenses i actualment és la entrada i sortida dels ciclistes que es mouen per Montcada i la Serralada de Marina. Ara per ara és un espai de lleure brut i abandonat. En el que la desídia de l’Ajuntament de Montcada pel seu manteniment fa que el matolls creixin sense control, i que sense papereres o contenidors s’ompli de la brossa de persones despreocupades pel bon ús de l’espai. Un espai tan maco, tan ple de vida i a prop de les nostres cases no pot estar un estat tant deplorable. Des d’aquestes línies demano als responsables polítics i tècnics posin accions per millorar la situació de l’últim tram del Rec Comtal de Montcada Can Sant Joan. Antonio Alcántara


CARTA AL DIRECTOR PUBLICADA A LA VEU DE MONTCADA

NOTICIA AL BLOG LES ALTRES VEUS DE MONTCADA http://www.lesaltresveus.cat/2012/07/lultim-tramlultim-tram-del-rec-comtal.html

CORREU ELECTRÒNIC ENVIAT A L’OAC I A LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT JUDITH MOJEDA UTRERA ---------- Forwarded message ---------From: Antonio Alcántara <jeselito@gmail.com> Date: 2012/7/15 Subject: Atenció ciutadana To: jmojeda@montcada.org Cc: oac@montcada.org, ajuntament@montcada.org Benvolguts/des


Fa prop d'un mes vaig presentar una queixa/sugeriment utilitzant el formulari d'internet en relació a l'estat d'abondament del tram del rec comtal al final de Montcada Can Sant Joan, on s'uneix amb Barcelona. Encara no he rebut cap resposta. M'agradria saber en que estat es troba i quines mesures heu previst. Antonio Alcántara

Moltes gràcies per la seva atenció i el seu temps Antonio Alcántara L’últim tram del Rec Comtal a Montcada Can Sant Joan està abandonat i descuidat D’aquest espai hem gaudit moltes famílies montcadenses i actualment és la entrada i sortida dels ciclistes que es mouen per Montcada i la Serralada de Marina. Ara per ara és un espai de lleure brut i abandonat. En el que la desídia de l’Ajuntament de Montcada pel seu manteniment fa que el matolls creixin sense control, i que sense papereres o contenidors s’ompli de la brossa de persones despreocupades pel bon ús de l’espai. Un espai tan maco, tan ple de vida i a prop de les nostres cases no pot estar un estat tant deplorable. Des d’aquestes línies demano als responsables polítics i tècnics posin accions per millorar la situació de l’últim tram del Rec Comtal de Montcada Can Sant Joan. Antonio Alcántara

TWITS I CORREU ELECTRÒNIC ENVIAT A L’ALCALDESSA MARIA ELENA PÉREZ


---------- Forwarded message ---------From: Antonio Alcántara <jeselito@gmail.com> Date: 2012/8/25 Subject: Sobre el Rec Comtal To: alcaldia@montcada.org Benvolguda El 15 de juny del 2012 vaig presentar una queixa/suggeriment utilitzant el formulari d'internet de l’Ajuntament en relació a l'estat d'abandonament del tram del rec comtal al final de Montcada Can Sant Joan, on s'uneix amb Barcelona. I el 15 de juliol per mail vaig escriure a la Judith Mojeda Utrera Regidora delegada Medi Ambient de l’ajuntament de Montcada i Reixac. Encara no he rebut cap resposta. M’agradaria saber en que estat es troba i quines mesures heu previst. La meva queixa s’ha publicat a la Veu de Montcada i al blog les Altres Veus de Montcada. Les meves dades són: Antonio Alcántara

Moltes gràcies per la seva atenció i el seu temps Antonio Alcántara L’últim tram del Rec Comtal a Montcada Can Sant Joan està abandonat i descuidat D’aquest espai hem gaudit moltes famílies montcadenses i actualment és la entrada i sortida dels ciclistes que es mouen per Montcada i la Serralada de Marina. Ara per ara és un espai de lleure brut i abandonat. En el que la desídia de l’Ajuntament de Montcada pel seu manteniment fa que el matolls creixin sense control, i que sense papereres o contenidors s’ompli de la brossa de persones despreocupades pel bon ús de l’espai. Un espai tan maco, tan ple de vida i a prop de les nostres cases no pot estar un estat tant deplorable. Des d’aquestes línies demano als responsables polítics i tècnics posin accions per millorar la situació de l’últim tram del Rec Comtal de Montcada Can Sant Joan. Quedo a l’espera d’una resposta. Atentament Antonio Alcántara TWIT DE RESPOSTA D’AGBAR INFORMANT DE LA SEVA RESPONSABILITAT SOBRE LA QUEIXA

Degradació rec comtal  
Degradació rec comtal  

Dossier sobre la degradació del rec comptal