Page 1


Agregati jednostepenih pumpi niskog pritiska tipa KK Primena

Položaj prirubnica

Ova vrsta pumpi može se koristiti za transport čiste, ali uglavnom za transport prljave vode, za teške pogonske uslove rada na usisnoj strani, za cirkulaciju vruće vode do 150°C i pritiska u sistemu do 16 bara, za kondezant itd. Namenjene su za upotrebu u termoelektranama, industriji, vodovodima itd.

Potisna prirubnica: normalno vertikalno - gore. Na zahtev se isporučuje u položaju horizontalno - desno ili desno dole pod uglom od 45°, a na poseban zahtev mogući su i drugi potrebni položaji prirubnice.

Ležajevi

Spojnica

Kod ovog tipa pumpe, koriste se dva valjkasta ležaja koji se podmazuju uljem i rade vrlo tiho.

Za vezu između pogonskog uređaja i pumpe koristi se odgovarajuća elastična spojnica sa zaštitnim limom.

Postolje Postolje se izrađuje od sivog konstrukcije zavarenih čeličnih profila.

Usisna prirubnica: horizontalno - aksijalno.

Elektromotor liva

ili

od Isključivo kratkospojeni motori, oblik B3, zaštita IP 54.


Materijali Pozicija

Naziv

Materijali

111

Spiralno kućište

Sivi liv

112

Poklopac spirale

Sivi liv

113

Rasporni prsten

Sivi liv ili bronza

114

Rashladno kućište

Sivi liv

115

Stezač zaptivne pletenice

Sivi liv

116

H-prsten

Sivi liv ili bronza

211

Radno kolo

Bronza

212

Vratilo

Čelik

219

Čaura vratila

Bronza

311

Nosač ležaja

Sivi liv

U ovom katalogu predstavljamo tipove KK pumpi koje nalaze najčešću primenu, tj. za područje snabdevanja do 180 l/sek (648m3/h) i napora do 75 m. Proizvodimo KK pumpe većih karakteristika kao i specijalnih izvedbi, između ostalog sa kliznim ležajevima, valjkastim ležajevima koji se podmazuju sa mašću, sa mehaničkim zaptivkama i za posebne pogonske uslove. Posebno ističemo da proizvodimo cirukulacione pumpe tople vode za najviše pritiske u sistemima. Za sve specijalne zahteve, molimo da nam se obratite, a mi ćemo Vam u najkraćem roku dostaviti ponudu sa svim potrebnim tehničkim podacima.

Primer za izbor pumpnog agregata U nekom sistemu potrebna je pumpa protoka 40l/sek (144m3/h). U sistemu ispred usisne prirubnice pumpe, voda temperature od 120°C je pod pritiskom od 10 bara. Ukupan potreban napor iznosi 20 m. Budući da je ukupan pritisak na izlazu iz pumpe 12 bara, a

temperatura vode iznosi 120°C, tom sistemu odgovara naša KK pumpa. Za snabdevanje Q=40 l/sek, H=20m, u tabeli za odabir agregata nalazimo polje: Broj agregata Potrebna snaga za pumpu (kW)

262 12,5

15

Ugrađena snaga motora (kw)

U tabeli ispod merne skice pod brojem agregata 262 nalazi se: 1. Tip pumpe: KK 31,5 - 15 2. Snaga elektromotora 15 kW; 1450 min-1 3. Podaci o težinama, dimenzijama pumpe i motora Potrebna snaga za pumpu važi za vodu gustine 1000 kg/m3. Svi motori su odabrani sa dovoljnom rezervom snage.


Kk pumpe  
Kk pumpe  
Advertisement