Issuu on Google+

1


2


INHOUD 04 05 06 08 09 10 13 14

Voorwoord De geschiedenis Waar komt papier vandaan? Soorten maten en papier Het productieproces Recyclen Papierweetjes Colofon

3


Voor u heeft u de gloednieuwe ‘Papier Hier’ van uitgeverij De Papier Comany. Dit boekje is bedoeld voor alle werknemers van ons bedrijf. Van grafisch vormgevers tot de catering. Wij willen dat iedereen via een leuke en frisse manier alles te weten komt over papier. Dit is immers waar alle creaties van ons bedrijf uiteindelijk opkomen.

Vervolgens hebben we doormiddel van een infographic het productie proces proberen uit te leggen over de maak van het proces, waar dit boekje eigenlijk ook allemaal om draait.

Voor de geschiedenis zijn we terug gegaan naar de Romeinen, Egyptenaren en Chinezen.

Veel plezier met het lezen van Papier Hier!

Ten slotte nog een klein stukje over recyclen. Meer dan de helft van het papier wordt hergebruikt.

De commissie van De Papier Company. Daarna zijn we naar de Noord-Amerikaanse en Europese bossen gegaan, het begint het allemaal.

4


Vroeger kende men 3 soorten schrijfmaterialen. De Egyptenaren gebruikten als schrijfmateriaal dungeslagen en geprepareerde huid van dieren, wat later perkament genoemd werd. In de oudheid was er nog een soort schrijfmateriaal dat gebruikt werd. Dit materiaal werd uitsluitend gemaakt in Egypte uit een aan de Nijl groeiende rietsoort die papyrus heette. De Romeinen maakten later gebruik van houten plankjes, die werden bestreken met een zwarte was en waarin met een stift letters werden gekrast. De Chinees Ts’ai Lun vond volgens de boeken het papier uit. Als dienaar aan het keizerlijke hof maakte hij in 105 na Christus zijn uitvinding bekend. Waarschijnlijk gebruikte hij boombast als vezel-

stof voor zijn papier. Het duurde lang voordat zijn papier het Westen bereikte. In de eerste eeuw van onze jaartelling begonnen de Romeinen met het uitgeven van geschriften, niet in rol- maar in boekvorm. Deze zogenoemde “codices” waren in eerst van hout, later werden ze van papier gemaakt. Na de ontdekking van de boekdrukkunst nam de verspreiding van boeken een enorme vaart. Dit was vooral mogelijk dankzij de uitvinding van papier, dat voor verspreiding vele voordelen biedt boven het toen nog veelgebruikte perkament. Papier was goedkoper, ruimer voorhanden, egaler en van een betere kwaliteit.

5


Niet hout maar oud papier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton in Nederland. Toch blijft hout altijd nodig om nieuw papier en -karton te maken. 23% van de grondstoffen is hout. De Nederlandse papierproducenten halen hun grondstoffen uit bossen die op verantwoorde wijze beheerd worden. Voor iedere boom die gekapt wordt, wordt er weer ĂŠĂŠn teruggeplant, want anders komen er geen nieuwe bomen bij. De papierindustrie gebruikt 9% van de boomstammen die wereldwijd gekapt worden. Het hout dat gebruikt wordt om pulp voor papier en karton te maken, bestaat voor een belangrijk deel uit dunningshout en zagerijresten. De dik6

ke stammen gaan naar de bouw-, meubel- en palletindustrie. 94% van het hout dat gebruikt wordt door de Europese papier en - kartonindustrie is afkomstig uit Europese bossen die op verantwoorde wijze beheerd worden. De overige 6% is vooral afkomstig uit Noord-Amerika. Door gebruik te maken van hout afkomstig van productiebossen, plantages en multifunctionele bossen wordt de druk op de oorspronkelijke bossen verminderd.


94% van het hout komt uit Europese bossen. De rest uit de bossen van Zuid Amerika >

7


Er zijn onwijs veel soorten papier en karton. Dat heeft meestal te maken met: het formaat, het gewicht, het oppervlak. De papierformaten hebben een combinatie met de cijfers 0 t/m 5, en de letters A en B. A-formaten zijn het grootst en B-formaten zijn het kleinst. 5 is het kleinst en 0 is het grootst,dus:A0 is het grootst en B5 is het kleinst. Het gewicht wordt per m2 gemeten. Papier dat zwaarder is dan 200 gram, noemen we karton. Het oppervlak kan: mat, glad en ruw zijn. Op mat papier kun je precies werk doen. Op ruw papier kun je mooi schetsen. Op glad papier kun je niet goed tekenen.

8

Dat wordt meestal als schrijf of print papier gebruikt. Karton is meestal mat, maar niet goed om op te tekenen. Dat wordt meestal gebruikt om spullen mee in te pakken.


9


Wat wel en wat niet word gerecycled: Wel: · kranten en tijdschriften · kartonnen dozen · schrijfpapier · kopieerpapier · computerpapier, listingpapier · enveloppen zonder venster

10

Niet: · geolied papier en karton [restafval] · papier met waslaag [restafval] · carbonpapier, doorslagpapier [restafval] · gelijmd karton [restafval] · papieren voorwerpen waarin kunststoffen · andere materialen die verwerkt zijn (bv. venster-enveloppen) [restafval] · kaarten met magneetbanden [restafval] · behangselpapier [restafval] · ringmappen [restafval] · vervuilde papieren en kartonnen verpakkin gen [restafval]


Waarom recyclen Doordat men recyclet hoeven er veel minder bomen worden gekapt en de watervervuiling neemt wel met 96% af! Ook kost het 60% minder energie dan als je nieuw papier maakt. Ongeveer de helft van het papier dat we hebben gebruikt word weer ingezameld en terug gebracht naar de fabrieken die er weer nieuw papier van maken. Hierbij verdienen de verenigingen die aan deze acties meedoen een centje bij. Veel mensen weten niet dat het papier dat zij gebruiken voor de helft uit gerecycled papier bestaat. Als men dus gewoon hun papier aan de kant van de weg zet worden er veel bomen bespaart en kost het een stuk minder energie.

Hoeveel word er gerecycled? In 2000 werd 63 procent van al het gebruikte papier- en karton ingezameld en hergebruikt. Van al het papier en karton uit huishoudens werd 50 procent gescheiden ingezameld. Het streven voor 2005 is 75 procent van al het papier en karton.

11


Weetjes over recyclen Nederland loopt vooraan in Europa op het gebied van recycling: oud papier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton inNederland: in 2002 77% oud papier en 23 % houtvezels. - Voor een groot aantal papierproducten is de inzet van oud papier hoog. Voor papieren en kartonnen verpakkingen, krantenpapier, wcpapier en handdoekjes ligt dit zelfs tussen de 83-100%.

12

- Papier kan niet oneindig gerecycled worden: na 5 tot 6 keer recyclen is de vezel versleten. Hij wordt te kort. Nieuwe verse houtvezels blijven dus altijd nodig! - Er zijn wel 50 soorten oud papier en karton:

voor de verschillende soorten nieuw papier en karton zijn verschillende soorten oud papier nodig. - In 2002 zamelden we in Nederland ca.150 kilo oud papier en -karton per persoon in. In 1985 was dit nog maar 80 kilo. - Zo’n 85% van het papier dat we gebruiken mag in de oud-papierbak. De rest kan niet worden hergebruikt, zoals behangpapier, sanitaire papieren (toiletpapier) etc.


Wist je dat... 1/4 van het opgehaalde afval papier/lkarton is? Iedereen tussen de 200 en 250 kg papier per jaar verbruikt? Men tot 5 X toe papier kan recycleren? Heel Belgie 2,47 miljard kilo papier per jaar verbruikt!

Spaartips • Werk recto/verso • Verklein wat je kunt op de kopieermachine werk met een communicatiebord • Gebruik het mailsysteem • Gebruik gerecycleerd papier • Zorg ervoor dat er in elke klas/refter/ speelplaats een papierbak komt • Maak gebruik van een circulatiemap • Hergebruik papier die slechts aan één kant bedrukt is als kladbladeren

Voor het papieratelier er uitsluitend papier van erg lage kwaliteit wordt gebruikt en het naderhand gesorteert wordt en gerecycleert!

13


COLOFON Tekst en vormgeving Leroy Souverijn Studentennummer 57865 Module VIP24

14


15


16


Papier Hier