Page 1

The Black Cat Bones het gisteraand by Die Groot Kaktus op die Vlaktes opgetree. Foto: JACO MARAIS

krit #8 Saterdag, 5.4.2014

R5 | In samewerking met Die Burger

Dominee­ kinders in ‘Dogma’ Akteurs praat oor grootword in pastorie. Bl. 5

Rupert Koopman

B

ababoudjies, volstruistone, sosatiebos, kinderpiel, kanna, melk­ bos, perdetande, kog­ gelmandervoet, botter­ boom. Dis almal mooi (en een riskante) Afri­ kaanse name vir die vetplante wat die Klein Karoo en ander droë areas van ons land ken­ merk en versier. As inheemse plantgeesdriftige en ook sporadies dog entoesiastiese bywoner van die Absa KKNK, was dit nog altyd vir my ’n raaisel hoe ’n uitheemse karnallie soos die

krit@media24.com

@kritredaksie

kaktus ’n leitmotief ge­ raak het in een van die hoogtepunte van die fees: Die Groot Kaktus op die Vlaktes, wat gisteraand op die Oudtshoorn­sportter­ rein plaasgevind het. Dis amper soveel van ’n raaisel as die feit dat men­ se volhou om uitheemse kaktusplante uit Mexiko en Noord­ en Suid­Amerika in hul tuine te plant terwyl ons geseënd is met letterlik duisende inheemse vet­ plantspesies. Hierdie spe­ sies is elkeen volmaak aan­ gepas vir sy klein of groot lappie van die wêreld. Die bogenoemde perde­ tande (Haworthia truncata) is byvoorbeeld endemies aan die Klein Karoo tussen Calitzdorp en De Rust. An­ der, soos die bontaalwyn (Aloe maculata) strek van die Skiereiland na Zimbab­ we. Kaktusse, soos die ge­ liefde turksvy, het ’n ge­ woonte om uit tuine te ont­ snap en die wêreld te vervuil. Dis nie hulle skuld nie, want die peste en plae wat hulle in beheer hou het nie saamgekom van oorsee nie, dus baljaar hulle soos kinders op die vlaktes. ’n Vriend het onlangs ’n wyse woord gebied toe ek begin galbraak het oor Kak­ tus se naam: “Miskien is dit omdat Kaktus op die Vlak­ tes altyd bietjie uitgestaan het by die KKNK.” Ons verstaan ook daar is kennelik bietjie rymdwang ter sprake by die kies van ’n woord wat langs vlaktes moet lê. Maar my punt is: deesdae is daar ’n groot be­

Min: 8° | Maks: 28°

‘‘

langstelling in die in­ heems en outentieke. Dis ’n groeiende beweging en ’n goeie ding. Die rieldans­ kampioenskappe floreer, vetstertskape en Nguni­ beeste begin weer trend en die soeke na kennis oor veldkos en veldblomme is opwindend. Miskien is dit tyd om Kaktus op die Vlaktes te herdoop? . Koopman is ’n botanis van Kaapstad.

Suid­Afrika is dan geseënd met duisende inheemse vetplantspesies.

Botanis vat fees aan

‘Dis sommer kaktus’ Suid­Kaap Kollege, hoek van Adderley­ en Voortrekkerweg

1__  
1__  
Advertisement