Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 - DO

Page 1

Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO Deel 1

1.1

1.2

Aan het mengpaneel: mijn taal, mijn identiteit 1.1.1

Aan het mengpaneel

1.1.2

Hoe staan de schuifknoppen van jouw mengpaneel nu?

1.1.3

Mijn taal, mijn identiteit

Lees-, kijk- en luisterstrategieën: herhaling 1.2.1

1.3

1.4

Literatuur: enkele begrippen 1.3.1

Even opfrissen

1.3.2

Fictie en non-fictie

1.3.3

Roman en kortverhaal

1.3.4

Verhaalanalyse

1.3.5

Uitbreidingsoefening: de biografie

Spelling van de werkwoorden: herhaling 1.4.1

1.5

1.6

Zijn wij kuddedieren?

Werkwoordspelling

Communicatie: het communicatiemodel 1.5.1

Even opfrissen

1.5.2

Het communicatiemodel

Spreekwoorden en gezegden over communicatie 1.6.1

Spreekwoorden en gezegden over communicatie

1


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 1.7

1.8

Woordsoorten: opfrissing deel 1 1.7.1

Even opfrissen

1.7.2

Woordsoorten deel 1

Tekstopbouw: enkele begrippen 1.8.1

1.9

Onderwerp, hoofdgedachte, hoofdpunt, alinea, titel, tussentitel

Literatuur: genres 1.9.1

Even opfrissen

1.9.2

Fantasy

1.9.3

Sciencefiction

1.9.4

Spannende boeken

1.9.5

Samenvatting

1.10 Frequente fouten: schrijf je samenstellingen los of aan elkaar? 1.10.1 Even opfrissen 1.10.2 Samenstellingen: los of aan elkaar 1.10.3 Tussenletters (herhaling)

1.11 Inhoud verkorten en samenvatten: topische vragen 1.11.1 Topische vragen

1.12 Woordsoorten: opfrissing deel 2 1.12.1 Even opfrissen 1.12.2 Woordsoorten deel 2

2


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 1.13 Inhoud verkorten en samenvatten: sleutelwoorden en kernzinnen 1.13.1 Sleutelwoorden en kernzinnen

1.14 Taalbegrippen: feit en mening 1.14.1 Even opfrissen 1.14.2 Feit en mening: we bewegen (veel) te weinig

1.15 Lectuurtaak 1 1.15.1 Jouw leesprofiel 1.15.2 Zoek een boek! 1.15.3 Lectuurtaak 1

1.16 Lees-, kijk- en luisterstrategieën: oriënterend en globaal lezen, kijken en luistere 1.16.1 Oriënterend en globaal lezen, kijken en luisteren

1.17 Communicatie: het belang van lichaamstaal 1.17.1 Even opfrissen 1.17.2 Het belang van lichaamstaal

1.18 Woordenschat samengevat 1.18.1 Woordenschat samengevat

1.19 Lezen voor de LOL 1.19.1 Lezen voor de LOL

3


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO Deel 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Aan het mengpaneel: standaardtaal, tussentaal of dialect? 2.1.1

Even opfrissen

2.1.2

Standaardtaal, tussentaal of dialect?

Literatuur: het sprookje 2.2.1

Even opfrissen

2.2.2

Er was eens …

2.2.3

Waar komen sprookjes vandaan?

2.2.4

Uitbreiding: creatieve schrijfoefening

Tekstopbouw: tekstdoelen, teksttypes en tekstsoorten - de definitie 2.3.1

Even opfrissen

2.3.2

Tekstdoelen, tekstsoorten, teksttypes

2.3.3

De definitie

Zinsleer: herhaling 2.4.1

Even opfrissen

2.4.2

Herhaling zinsleer

Betekenis: letterlijk en figuurlijk 2.5.1

2.6

Letterlijk en figuurlijk taalgebruik

Poëzie: speeddate met gedichten 2.6.1

Speeddate met gedichten

4


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 2.7

Communicatie: een boodschap met laagjes 2.7.1

2.8

Lees-, kijk- en luisterstrategieën: intensief lezen, kijken en luisteren 2.8.1

2.9

Een boodschap met laagjes

Intensief lezen, kijken en luisteren

Poëzie om ons heen 2.9.1

Poëzie om ons heen

2.10 Spelling van de werkwoorden: de onvoltooid verleden tijd 2.10.1 Even opfrissen 2.10.2 De onvoltooid verleden tijd

2.11 Inhoud verkorten en samenvatten: een schema maken 2.11.1 Een schema maken: hoe pak je dat aan? 2.11.2 Soorten schema's

2.12 Poëzie van dichterbij 2.12.1 Hadden wij maar een hoed die kon vliegen 2.12.2 Een aantal begrippen

2.13 Communicatie: de invloed van het register 2.13.1 Even opfrissen 2.13.2 Communicatie: de invloed van het register

2.14 Schrijf- en spreekstrategieën: het spreek- en schrijfdoel bepalen 2.14.1 Schrijf- en spreekstrategieën: het spreek- en schrijfdoel bepalen

5


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 2.15 Frequente fouten: persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord 2.15.1 Even opfrissen 2.15.2 Persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord

2.16 Spreekstrategieën: welke houding neem je aan bij het spreken? 2.16.1 Spreekstrategieën: welke houding neem je aan bij het spreken?

2.17 Woordenschat samengevat 2.17.1 Woordenschat samengevat

2.18 Lezen voor de LOL 2.18.1 Lezen voor de LOL

6


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO Deel 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Aan het mengpaneel: de herkomst van woorden 3.1.1

Even opfrissen: opzoekvaardigheden

3.1.2

Aan het mengpaneel: de herkomst van woorden

Lectuurtaak 2: boekenclub 3.2.1

Jouw boekenclub

3.2.2

Zoek een boek …

Structuuraanduiders: verwijswoorden 3.3.1

Even opfrissen

3.3.2

Het gps-systeem in onze taal: verwijswoorden

Communicatie: een boodschap afstemmen op het doelpubliek 3.4.1

3.5

3.6

3.7

Een boodschap afstemmen op het doelpubliek

Frequente fouten: spelling van de hoofdletters 3.5.1

Even opfrissen

3.5.2

Frequente fouten: spelling van de hoofdletters

Drama: cultuurkuur 3.6.1

Cultuur in je buurt

3.6.2

Naar het theater

Vaste tekststructuren: evaluatiestructuur 3.7.1

Inleiding bij vaste tekststructuren

3.7.2

Teksten met een evaluatiestructuur

7


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 3.8 Taalinteractie: reageren, inspelen op, het woord vragen en nemen 3.8.1

3.9

Taalinteractie: reageren, inspelen op, het woord vragen en nemen

Betekenis: synoniem, antoniem, homoniem 3.9.1

Even opfrissen

3.9.2

Synoniemen, antoniemen en homoniemen

3.10 Vaste tekststructuren: handelingsstructuur 3.10.1 Teksten met een handelingsstructuur

3.11 Spelling van de werkwoorden: de onvoltooid tegenwoordige tijd 3.11.1 Even opfrissen 3.11.2 De onvoltooid tegenwoordige tijd

3.12 Communicatie: het belang van stemgebruik 3.12.1 Communicatie: het belang van stemgebruik

3.13 Lees-, kijk- en luisterstrategieën: zoeken lezen, kijken en luisteren 3.13.1 Zoeken lezen, kijken en luisteren

3.14 Drama: soorten theater 3.14.1 Soorten theater

3.15 Schrijfstrategieën: notities nemen 3.15.1 Schrijfstrategieën: notities nemen

8


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 3.16 Citeren, parafraseren en refereren 3.16.1 Schrijfstrategieën: citeren, parafraseren en refereren

3.17 Communicatieve opdracht: never judge a book by its cover 3.17.1 Wat houdt een communicatieve opdracht in? 3.17.2 Communicatieve opdracht: never judge a book by its cover

3.18 Woordenschat samengevat 3.18.1 Woordenschat samengevat

3.19 Lezen voor de LOL 3.19.1 Lezen voor de LOL

9


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO Deel 4

4.1

4.2

Aan het mengpaneel: mijn taal, mijn reputatie 4.1.1

Even opfrissen

4.1.2

Aan het mengpaneel: mijn taal, mijn reputatie

Lectuurtaak 3 4.2.1

4.3

Structuuraanduiders: signaalwoorden 4.3.1

4.4

4.6

4.7

Structuuraanduiders: signaalwoorden

Lees-, kijk- en luisterstrategieën: kritisch lezen, kijken en luisteren 4.4.1

4.5

Kies een boek

Kritisch lezen, kijken en luisteren

Poëzie: soorten gedichten 4.5.1

Van Flarf tot Ollekebolleke

4.5.2

Er schuilt een dichter in jou (U)

Frequente fouten: lidwoorden 4.6.1

Test je voorkennis

4.6.2

Lastige lidwoorden

Spreek- en schrijfstrategieën inzetten 4.7.1

Spreek- en schrijfstrategieën inzetten

10


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 4.8

Vaste tekststructuren: probleemstructuur 4.8.1

4.9

Teksten met een probleemstructuur

Spelling van de werkwoorden: de imperatief 4.9.1

Even opfrissen

4.9.2

De imperatief

4.10 Literatuur: de mythe 4.10.1 Griekse mythen: queeste naar de Olympos 4.10.2 Noorse mythen: over Thor, Freya en Loki 4.10.3 Fabeldieren (en waar ze te vinden) (U)

4.11 Vaste tekststructuren: maatregelstructuur 4.11.1 Teksten met een maatregelstructuur

4.12 Inhoud verkorten en samenvatten: een samenvatting schrijven 4.12.1 Inhoud verkorten en samenvatten

4.13 Taalbegrippen: soorten vragen 4.13.1 Even opfrissen 4.13.2 De juiste vraag op het juiste moment: soorten vragen

4.14 De mythe en taal 4.14.1 De mythe en taal

4.15 Spreekstrategieën: omgaan met spreekangst en stopwoorden 4.15.1 Spreekstrategieën: omgaan met spreekangst en stopwoorden

11


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 4.16 Communicatieve opdracht: beeld je eens in … 4.16.1 Communicatieve opdracht: beeld je eens in …

4.17 Woordenschat samengevat 4.17.1 Woordenschat samengevat

4.18 Lezen voor de LOL 4.18.1 Lezen voor de LOL

12


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO Deel 5

5.1

Aan het mengpaneel: taal als factor van exclusie en inclusie 5.1.1

5.2

Poëzie: stijlfiguren in hiphop 5.2.1

5.3

5.5

5.6

5.7

Stijlfiguren in hiphop

Vaste tekststructuren: onderzoekstructuur 5.3.1

5.4

Aan het mengpaneel: taal als factor van exclusie en inclusie

Teksten met een onderzoekstructuur

Betekenis: dubbele bodem en symboliek 5.4.1

Even opfrissen

5.4.2

Betekenis: dubbele bodem en symboliek

Literatuur: analyse van een kortfilm 5.5.1

Even opfrissen

5.5.2

Kortfilm “Klem”

5.5.3

Film versus boek (U)

Frequente fouten: moeilijk te spellen woorden 5.6.1

Even opfrissen

5.6.2

Frequente fouten: moeilijk te spellen woorden

Vaste tekststructuren: alle structuren oefenen 5.7.1

Oefenen met tekststructuren

13


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 5.8

Online informatie verzamelen 5.8.1

5.9

Online informatie verzamelen

Luisteren en noteren: samenvattende oefening 5.9.1

Hoe leer ik beter luisteren?

5.9.2

Luisteren en noteren: samenvattende oefening

5.10 Spelling van de werkwoorden: alle vormen 5.10.1 Spelling van de werkwoorden: alle vormen

5.11 Perspectieven in een zakelijke boodschap: wie zegt wat? 5.11.1 Perspectieven in een zakelijke boodschap: wie zegt wat?

5.12 Presenteren: hoe begin je daaraan? 5.12.1 Presenteren: hoe begin je daaraan?

5.13 Literair lezen: balansgesprek 5.13.1 Voorbereiding van het balansgesprek

5.14 Communicatieve opdracht: maestro van het museum 5.14.1 Communicatieve opdracht: maestro van het museum

5.15 Woordenschat samengevat 5.15.1 Woordenschat samengevat

5.16 Lezen voor de LOL 5.16.1 Lezen voor de LOL

14


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 6

Vademecum Nederlands 2de graad

6.1

Leerlijn schrijfvaardigheid

6.2

6.3

6.1.1

Hulpbronnen tijdens het schrijven

6.1.2

Je schrijfdoel bepalen

6.1.3

Hoe word je een betere schrijver?

6.1.4

Notities nemen

6.1.5

Schematiseren

6.1.6

Een samenvatting maken

6.1.7

Communiceren in een digitale omgeving

6.1.8

Schriftelijke examens afleggen

6.1.9

Leerlijn spelling

Leerlijn spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid 6.2.1

Voor je begint te spreken

6.2.2

Technisch spreken: articulatie, intonatie, volume … (Lernova Nederlands 4)

6.2.3

Lichaamstaal (Lernova Nederlands 4)

6.2.4

In de klas het woord nemen

6.2.5

Een goed (groeps)gesprek voeren

6.2.6

Een presentatie geven

6.2.7

Deelnemen aan een debat

6.2.8

Mondelinge examens afleggen

Leerlijn leesvaardigheid 6.3.1

Strategieën leesvaardigheid

15


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – DO 6.4

6.5

6.6

6.7

Leerlijn luistervaardigheid 6.4.1

Luisterstrategieën

6.4.2

Hoe pak ik een luisteroefening aan?

Leerlijn informatievaardigheid 6.5.1

Topische vragen

6.5.2

Online informatie zoeken

6.5.3

Plagiaatpreventie: correct citeren, parafraseren en verwijzen naar je bronnen

Leerlijn vakkennis 6.6.1

Taalbeschouwing, communicatie en media

6.6.2

Literatuur

Leerlijn woordenschat 6.7.1

Woordenschatverwerving: strategieën en leertips verzameld

6.7.2

Hulpbronnen

6.7.3

Gebruik lidwoorden

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.