Issuu on Google+

Các đề tài đã đăng ký (đến 1/3) 1/ Tên đề tài :khảo sát đặc tính anten loa (mô phỏng ) thành viên : nông văn hiếu mssv 40900822 ô nhựt huy mssv 40901031

2/ Tên đề tài: 4. Khảo sát đặc tính anten Loa (mô phỏng) (2) Tên các thành viên: 1. Trần Lê Khánh MSSV: 40901194 2. Nguyễn Trung Kiên MSSV: 40901301

3/ Khảo sát đặc tính anten Parapol (mô phỏng) (2) Thành viên: 1. Lê Quốc Khánh 40903441 2. Nguyễn Văn Trường 40903051

4/ Đề tài 22: khảo sát radar khí tượng: nguyên lý, cấu trúc hệ thống,xử lí tín hiệu khôi phục hình ảnh Tên thành viên nhóm: a. Vương Văn Thắng : 40902560 b. Võ Trường Giang: 40900689

5/ Tên đề tài: 9. Khảo sát đặc tính anten Parapol (thực nghiệm) (2) Thành viên nhóm: 1. Nguyễn Chí Tân 2. Phạm Thanh Tân

6/ Thực hiện 1 hệ thống Radar xung UWB: xác định tầm xa vật thể(thực nghiệm) Lê Nguyễn Hoàng Phi 40901925 Dương Lập Đức 40900611


7/ Đề tài 10: Khảo sát đặc tích anten parapol Tên thành viên: 1. Nguyễn Bá Phước 2. Nguyễn Thanh Phong 3. Lê Đình Duy

8/ "Thực hiện một hệ thống Radar dựa trên ZVB8: xác định tầm xa vật thể (thực nghiệm) (2)" 1. Văn Tấn Thanh 40902420 2. Nguyễn Hoàng Sang 40902228

9/ Tên đề tài: Đề tài 23: Thực hiện một hệ thống Radar dựa trên ZVB8: xác định tầm xa vật thể (thực nghiệm) Tên các thành viên trong nhóm: Hồ Sỹ Thông 40902647 Trần Vũ Thịnh 40902632 10/ Đề tài số 21:Tìm hiểu về rada xuyên đất(GPR) Tôn Thất Cao Nguyên

11/ Tên đề tài: 25. Thực hiện một hệ thống Radar xung UWB: xác định tầm xa vật thể (thực nghiệm) Lý Nguyên Vương - 40903387 Trương Ngọc Vương - 40903393 Bùi Minh Bích – 40900169

12/ Khảo sát đặc tính anten Parabol (mô phỏng) Tên sinh viên Dương Đức Nhã 40901784 Đỗ Thanh Phong 40901931


Cac_de_tai_da_dang_ky