Page 1

Bài tập chương 6

Xét một đoạn ống dẫn sóng WR90 (a=2,286cm, b=1,143cm) dài 40cm, như hình vẽ dưới đây. Đầu cuối C được nối tắt. Đoạn BC được lấp đầy bởi teflon có hệ số điện môi tỉ đối  r 2  2,1 . Vật liệu trong đoạn AB là không khí. Tín hiệu truyền trong ống dẫn sóng có tần số 8GHz. a) Xác định mode sóng trong ống dẫn sóng (đoạn AB và BC). b) Xác định vận tốc nhóm của sóng lan truyền trong đoạn AB và BC. c) Xác định trở kháng sóng trong đoạn AB và BC, suy ra trở kháng tại điểm B ( Z in2 ) và điểm A ( Z in1 ).

A

l1  20cm

B

 r 2  2,1

 r1  1

Z in1

l2  20cm

Z in2

C

BTCHUONG6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you