Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Zbraslavice

říjen 2014

Osobnost: Jiří david

Koho volit?

ZDARMA do schránek a stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

kultura

historie

Je to na nás! Z regionu

Dobré jídlo, dobré pití… s. 10

Kultura

Výstava Antonína Mužíka s. 21

Z regionu

Svatováclavské slavnosti s. 11

Dobrá zpráva Heuréka! Po čtyřech letech se nám, občanům měst, městeček, obcí i samot naskýtá možnost vybrat si ty nejlepší tváře, usmívající se na nás z předvolebních plakátů, letáků, či oslovující nás na veřejných prostranstvích tu s barevným balónkem, případně pestrobarevnou propiskou, nesoucí logo strany či občanského uskupení, vyžadující si naší volební přízeň, tu volebním gulášem a pivem - a to vše zcela zdarma. Stránky přetékající nezřídka luxusně provedenými brožurami nás budou přesvědčovat, že právě ony tváře, nabízené naší pozornosti, patří k těm nejlepším z nejlepších. Budeme tápat v záplavě předvolebních sloganů, slibujících nám - poněkud bezradným, jistotu šťastných zítřků: seniorům bezstarostné stáří, snad i těm ještě nenarozeným bezstarostné mládí, pravidelným návštěvníkům úřadu práce přepestrou nabídku nových pracovních příležitostí… Zkrátka všem téměř všechno a zcela skromně – sobě téměř nic. Jak lákavé nabídky! Jak snadné je slíbit a jak leckdy těžké je splnit! Většinu těch tváří na volebních plakátech a letácích možná známe. Mnohý úsměv na nich je jistě upřímný, ale týká se to všech? Odpověď není jednoduchá. Snad nám pomohou slova Karla Čapka z roku 1938: Pokračování na str. 3

Moudro na říjen

Dnes máme větší domy, ale menší rodiny. Více vymožeností, ale méně času. Máme více titulů, ale méně zdravého rozumu. Více vědomostí, ale méně soudnosti. Neznámý autor


INZERCE

2

Tomu neuvěříte... ke kuchyni od nás dostanete čistící prostředky pro domácnost na

Specializovaná prodejna

1

Makrolon Přítoky

ROK ZDARMA

Nabízíme prodej a montáž komůrkových, trapézových a plných desek z polykarbonátu. řezání na míru - nacenění zdarma výhodné ceny - montáže

SL

na

Podrobnosti o této fantastické akci na www.hoka.cz Čáslav | Boženy ny Ně N Němcové ěmc mcov coovvé 11 11190 190 9900 | ttel/fax eell/ffaxx 32 3327 316 600 27 33116 60 600 600

Barborská 38, Kutná Hora (naproti antikvariátu), mitremineral@seznam.cz

tel.: 327 515 140

PERLY

SLEVA 20 %

na veškerý sortiment

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 31. 10. 2014)

BYT K PRODEJI

NOVÝ BYTOVÝ DŮM NA SIONĚ

Poslední byt k prodeji v novém bytovém domě v ul. Na Sioně, Kutná Hora: 3+1 mezonet s terasou. Bližší info na tel.: 602 618 096 nebo na webu.

Trika s motivy ze starých knih, rytiny a staré fotografie.

Trika pro lidi s dobrým vkusem. Originální dárek!

- WWW.CERNETRIKO.CZ NOSTALGIE

5

10

%

Přítoky 18 – u Kutné Hory, tel.: 777 Po–Pá: 8:00–12:00, 13:00–17:00

946 674

www.AbecedaStavebnin.cz

VOLBA PRO MĚSTO

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

nová kolekcee

Kutná Hora, Husova 114 Tel.: 327 511 706, 602 618 096 www.mydlochovastavebni.cz

EV A

Pla kom tno s ůr s t t do kov ím to 31. é d ku 10 es po . 2 ne 01 ky m 4

ORIGINALITA

Ing. FranƟšek Záleský Vladimír Muras Ivo Šalátek

Ota Falge

Ing. Pavel Míka

www.volbapromesto-kutnahora.cz

MUZEUM KOSTEK kostnice z lega Více než 1 000 000 kostiček k na jednom místě více jak 1000 originálních h modelů lega

palackého nám. 377 • sankturinovský dům tel.: 608 77 99 66 • www.muzeumlega.cz

SLEVA 20 % NA VSTUPNÉ při předloženítohoto kuponu PLATNOST KUPONU: 1. 10. – 31. 10. 2014


úvodem

3

Dobrá zpráva „Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točil s větrem, bude se s větrem točit dál. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím

Obsah

Dokončení ze str. 1 nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.“ Bude to nelehké rozhodování. Ale ještě je čas. Zvažujme pečlivě, komu ten úsměv uvěříme, čí slib nás přesvědčil

a čí nás již zklamal. Ještě je čas vzít vlastní rozum do hrsti. Výsledná volba je jen a jen na nás. A to je dobrá zpráva. -mš-

Jak se vlastně volí v komunálních volbách

Podívejme se na modelový příklad. Volič Karel volí v obci s devíti zastupiteli. Rád by dal hlas Straně spravedlivých občanů. Nemá ale rád první čtyři osoby na kandidátce a chtěl by pomoci kandidátům č. 5, 6, 7 a 8, aby přeskočili první čtyři kandidáty. Volič Karel se proto rozhodne nezvolit celou kandidátku Strany spravedlivých občanů, ale jen zakřížkuje kandidáty 5, 6, 7 a 8 a dále tři další kandidáty z konkurenční kandidátky. Karel má k dispozici ještě dva hlasy, ale už neví, koho by volil, tak je nevyužije. Karel v našem příkladu nejen nevyužil svůj plný volební potenciál (uplatnil jen 7 hlasů z 9, které měl k dispozici), ale vůbec neprospěl kandidátům 5, 6, 7 a 8 na kandidátce Strany spravedlivých občanů. Této straně udělil totiž jen celkem 4 hlasy a hlasy se vždy připočítávají prvním lidem na kandidátkách. Karel tedy ve skutečnosti hlasoval přesně pro ty první čtyři kandidáty, pro které hlasovat nechtěl. Protože navíc většina voličů v Karlově obci hlasovala pro celé kandidátky, a nikoliv tak pečlivě po jménech jako Karel, ani jeden z kandidátů 4, 5, 6 a 7 nezískal více než 10 % hlasů nad průměr hlasů na kandidátce, a tak čelní kandidáty nepřeskočil. Ti, jenž získají více než 10 % nad průměr obdržených hlasů v rámci své kandidátky, přeskočí na první místo kandidátky. Je to dáno zejména faktem, že voliči nemají možnost hlasovat pro jednu celou kandidátku a v rámci ní udělovat preferenční hlasy, jako je tomu u jiných typů voleb. Přesná čísla o počtu kandidátů, kteří díky křížkování přeskočili na volitelná místa, nejsou k dispozi-

ci. Výzkum politologa Jakuba Šeda z roku 2009 nicméně ukazuje, že méně než deset procent obhajujících kandidátů přeskočilo na čelní místa kandidátky díky křížkům. U všech typů kandidátů (i těch, co neobhajují mandát) toto číslo potom bude ještě menší. Pravděpodobně v řádu jednotek procent. A to je příliš nízké číslo na to, abyste do něj vkládali své naděje nebo na něm stavěli strategii. Ve volbách do obecních zastupitelstev se používá volební systém listinného poměrného zastoupení. Aplikuje se pětiprocentní volební klauzule (tzn. pokud nedosáhnete alespoň na 5 % hlasů, vaše kandidátka nemůže získat žádný mandát) a mandáty (křesla) se distribuují na základě D'Hondtova dělitele (ve variantě 1, 2, 3, 4, 5 až počet volených zastupitelů). Každý volební subjekt smí předložit kandidátní listinu s počtem kandidátů maximálně rovnajícímu se počtu rozdělovaných křesel. Počet křesel se zpravidla volbu od volby nemění, proto počítejte s tím, že budete muset najít tolik kandidátů, kolik je aktuálně zastupitelů ve vaší obci. Kde jsou ty komplikace? Tak například vítězná strana ve třiceti tisícové obci může klidně získat 100 000 hlasů. Jak je to možné? Je to dáno fungováním volebního systému. Každý volič totiž

disponuje počtem hlasů, který je rovný počtu volených členů zastupitelstva. Ne všichni voliči o tom ale ví a často své hlasy nevyužívají a to by byla velké škoda. Proto určitě zakroužkujte tolik kandidátů, kolik se jich volí do zastupitelstva ve vaší obci či městě. Ať ani jeden hlas nepromarníte. Vybírejte určitě na základě svých zkušeností s konkrétními kandidáty. Jejich činy pro obec doposud vykonané by měly být tím hlavním důvodem, koho volit. VOLIČI MAJÍ TŘI MOŽNOSTI, JAKÝM ZPŮSOBEM HLASOVAT 1. Vyberou si jednu kandidátku a té dají všechny své hlasy. 2. Vyberou si jednu kandidátku a doplní ji o kandidáty z jiných kandidátek. 3. Nevyberou si žádnou celou kandidátku, ale své hlasy přidělí jednotlivým kandidátům z libovolného počtu kandidátních listin. (Počet takto vybraných kandidátů ale nesmí překročit počet rozdělovaných mandátů, jinak se hlasovací lístek stává neplatným). Na závěr si všichni přejme šťastnou volbu, ať se máme s novým vedením měst a obcí v nadcházejícím volebním období lépe. Dobrou volbu přeje Dobrý info.

pozvánka Společně................................................. 6 Z obcí A co senioři?........................................... 8 Zdraví Konopná lékárna..................................... 9 z regionu Dobré jídlo, dobré pití............................ 10 Svatováclavské slavnosti...................... 11 na pranýři Ulice jako vrakoviště?........................... 12 Finance Pravidelné investování.......................... 13 vaříme Kuřecí prsa s hruškou........................... 14 Rizoto z pohanky.................................. 14 KULTURA A SPOLEČNOST.................... 15 z obcí Veletrh sociálních služeb.........................20 Novinka v Tylově divadle....................... 20 Kultura Kuličková skála.........................................21 historie Záhadná vražda kutnohorská................ 22 zdraví Játra aneb hlavní detoxikátor................ 24 Jak přežít podzim................................. 25 zamyšlení Komenského desatero - dobrotivost...... 26 pozvánka Literární festival v Kutné Hoře............... 27 z dílny žáků Moje prázdniny..................................... 28 Za zdmi základní školy.......................... 28 děti Depeše z veteše................................... 29

Do 20 brá 14 vo - 2 lba 01 8

Metoda upřednostňování populárních kandidátů, která je v posledních letech na vzestupu v poslaneckých a krajských volbách, na komunální úrovni funguje jinak.

OSOBNOST REGIONU Jiří David ............................................... 4

Řádková inzerce.............................. 30 soutěž................................................ 30


OSOBNOST REGIONU / JIŘÍ DAVID

4

Snad trocha nostalgie nikoho nezabije svém narození. „Bylo to v neděli 18. října ve dvě hodiny v noci. Stalo se to na sále tehdejší Všeobecné veřejné nemocnice na Pirknerově náměstí. Následně jsem byl převezen „sanitkou“ – no, ono to bylo spíš takové hasičské auto – do domu s číslem popisným 618 v ulici Žižkova brána. Byl to jednopatrový dům, v němž bydlelo sedm partají v bytech o jedné místnosti. K domu ještě patřila jedna pavlač se dvěma suchými záchody a dvěma vodovody s výlevkami.“

Pan Jiří David je rodilý Kutnohorák, zarytý patriot, hrdý na svoje rodiště, vášnivý fotbalový fanda a letitý funkcionář kutnohorského fotbalového oddílu, bývalý tiskař, autor čtyř knížek o svém milovaném rodišti, k jehož dění se se zasvěcenou kritičností nebál vyjadřovat jako dopisovatel novin před - i porevolučních, člověk velice společenský, jemuž by málokdo hádal jeho úctyhodný věk. Bylo příjemné s ním pobýt a procházet se s ním ve vzpomínkách uplynulými léty. Samozřejmě, i na tu nostalgii občas došlo, ale byla doprovázena lehkým úsměvem a jiskrou v oku tohoto nesporně zajímavého člověka. 18. října oslavíte 86. narozeniny. Dovolte mi tedy upřímnou gratulaci s přáním pevného zdraví a neutuchajícího životního elánu. Pojďme se teď vrátit do úplně prvních okamžiků vašich dnů i let v Kutné Hoře. „No to jste mi dal! Snad nechcete ode mne životopis, jaké se kdysi psaly pro takzvané „kádrové materiály?“ Chraň Bůh! Měl jsem na mysli spíše atmosféru, do níž jste byl uveden po

Tady by si asi nostalgický životopisec povzdechl: „Chudá byla jeho kolébka!“ „To víte, že to žádný luxus nebyl. Ale byla to báječná kolébka s milovanými rodiči, skvělými sousedy, báječnými kamarády v nádherném městě. Ještě by se vám ta kolébka zdála chudá?“ No, to záleží na úhlu pohledu i věku čtenáře. Dnešním -náctiletým se popis vašeho prvního bydliště může zdát až hororový. „Máte pravdu. Ale pro mne to bylo báječné místo k narození i k prvním krůčkům po mém městě. Víte, ona ta atmosféra byla naprosto jiná než dnes. Řekl bych, že byla ve vztazích mezi lidmi či spíše sousedy upřímnější, otevřenější, a dodnes si rád vzpomínám na letní podvečery, kdy všichni obyvatelé baráku se scházeli k takovým těm přátelským hovorům. Město mého dětství mělo svá kouzla a pro kluka nabízelo také spoustu možností dnes již naprosto nereálných. Například plavat jsem se naučil ve strouze, která vedla k tehdejšímu Jozefyho mlýnu. Dnes je v ní spíše spadané listí než voda. V blízkém okolí našeho baráku jsem si poprvé kopnul do míče – no, tehdy to byl takzvaný „hadrák“, ale vášeň pro kopanpou mne provázela dalšími léty a provází mne vlastně celým životem. Fandovství pro fotbal jsem zřejmě podědil po mém otci. To byl takový nadšenec, že před tehdejším mistrovstvím světa v kopané koupil rádio – nezapomeňme, že se psala dvacátá léta minulého století, a mít rádio, to bylo něco! - a umístil ho do okna našeho bytu, pod nímž se k sledování zápasu sešla snad stovka sousedů z okolí. Fotbal „doopravdy“ jsem začal hrát v dresu kutnohorské měšťanky pod vedením dnes již legendárního Antonína Švarce. Později jsem se posunul mezi žáky SK Sparty Kutná Hora a jako dorostenec jsem v dresu Sparty sehrál řadu utkání. Šťastnou dobu však přetrhla tehdy povinná vojen-

Oslavy 75.výročí založení kutnohorské Sparty. Jiří David uprostřed

ská služba. Návrat na hřiště po vojně už nebyl nijak slavný. Sice jsem ještě hrál okresní přebor za Dynamo C, ale – žádná sláva.“ Opusťme tedy zelený trávník a přejděme k začátkům vaší životní profese typografa a tiskaře. „To se musíme vrátit do roku 1943, tedy do let druhé světové války. Skončil jsem školní docházku a podle tehdejších předpisů byla absolvujícím žákům přidělována určitá řemesla. Já jsem měl štěstí: na žádost tehdy známého kutnohorského básníka K. N. Novotného, který byl vedoucím kutnohorské tiskárny Grafia a spol. Antonína Nováka, jsem byl přidělen do tiskárny na typografické řemeslo. Po nástupu mi ale z různých důvodů byla změněna profese na typografa-tiskaře. Vyučil jsem se a s touto profesí jsem byl spojen po celý aktivní pracovní věk. Zakrátko však Němci tiskárnu zavřeli a po roce 1945 zakoupil vydrancovanou firmu Josef Gryč. Bohužel i jeho zasáhlo únorové „vítězství pracujícího lidu“ a tiskárna byla krátce na to znárodněna a následně ji převzaly Středočeské tiskárny Praha. Mě však čekaly dva roky vojenské služby pod vrchním velením nechvalně známého JUDr. Alexeje Čepičky, kterýžto byl zetěm tehdejšího stejně nechvalně známého prezidenta Klementa Gottwalda. Mám popisovat toto krušné období? Snad ani ne. Zájemcům o podrobnosti můžeme doporučit Švandrlíkovu knížku Černí baroni, aneb Sloužili jsme za Čepičky. Je to sice veselé čtení, ale realita byla jiná. Pokročme raději dál v běhu let. „Dobrá. Ale nečekejte žádnou srandu. Po skončení vojenské služby jsem se vrátil do mé milované Kutné Hory již jako mladý ženáč s mladou man-

želkou a malým synem. Vrátil jsem se i k milovanému fotbalu v dresu Dynama Kutná Hora C, okresní přebor. No, já to zkrátím: kutnohorské Spartě jsem zůstal věrný i v dalších letech, ale spíš ve funkci organizátora než hráče. S „mojí“ Spartou jsem zažíval nezapomenutelné okamžiky nejen při jednotlivých utkáních, ale také při oslavách různých výročí, jubileí a podobně. Dodnes si rád zavzpomínám na zvlášť zajímavé momenty z některých zápasů, ale i na celou tu škálu výborných kluků, kteří Spartu reprezentovali podle svých nejlepších sil. Byla to sice léta, na něž je tak trochu módou občas plivnout jedovatou slinu, ale troufám si tvrdit, že tehdejší sportovní atmosféra byla určitě prostá těch skandálů, které dnes plní sportovní stránky novin. A nejen bulvárních. Ale to by bylo na dlouhé povídání.“ Přejděme tedy od fotbalu zpět k vaší profesi. „Když jinak nedáte… Takže jsme v samém závěru padesátých let. To jsem již pracoval v Obchodních tiskárnách v Kolíně, odkud jsem po sedmi letech odešel do kutnohorské provozovny OTK. Začal jsem dopisovat do tehdejších okresních i krajských novin, začal jsem spolupracovat s tehdy novým médiem, kutnohorskou kabelovou televizí, získal jsem byt v tehdejší novostavbě – mimochodem, žiju v něm dodnes, tady jsme s manželkou vychovali naše dvě děti, odtud jsem každou neděli, nezřídka i v dalších dnech týdne, vyrážel za fotbalem. Nejenom na utkání, ale také na různá organizační jednání či společenské akce. Ostatně – takový reprezentační ples Sparty Kutná Hora, to bývala velká společenská událost. Nebo oslavy 50 let SK Sparty Kutná Hora. Tehdejší sál Lorce doslova


OSOBNOST REGIONU

5 praskal ve švech. Nezapomenutelné jsou pro mne i fotbalové zájezdy do tehdejších družebních měst, ať již do bývalé NDR, na Slovensko a podobně. Těch historek! A té srandy! Byla to pro mne krásná léta a opět – bylo by to na dlouhé povídání. Bohužel jsem tady také zažil těžké okamžiky, kdy mi po dlouholetém spokojeném soužití osud vzal moji manželku. Ale i s tím se musíte vypořádat. A věřte, že ty nejtěžší okamžiky mi pomohl přežít mimo jiné právě fotbal. Moji sportovní přátelé a kolegové.“ Počítám-li dobře, teď se časově pohybujeme v „novověku“ s letopočtem 1989. „Počítáte dobře. Mám-li však být upřímný, tak ta nádherná atmosféra doprovázená zvoněním klíčů nějak velmi rychle zhořkla. Pro mne a mého syna, také typografa, to bylo mimo jiné období, kdy jsme částečně odkoupili provozovnu tehdejšího Okresního podniku služeb a v Červených Janovicích jsme otevřeli vlastní podnik. Dnes tam kraluje můj syn a já mu jen občas pomůžu radou, ale i rukama.“ Takže pojďme do současnosti. Ve vašich knížkách jsem se pročítal mnoha ukázkami vašich novinových článků nejen na sportovní témata, ale i k řadě témat obecně společenských. Zkusme v jakémsi časovém oblouku srovnat atmosféru společnosti vašeho mládí i nynějšího věku zralosti. „Víte, já denně děkuju osudu, že mi umožnil všechna ta léta prožít. Samozřejmě jinak se na svět díváte jako

mladíček téměř neopeřený a jinak se zátěží osmi křížků na zádech. Když zůstanu ve své milované Kutné Hoře, rád se dívám, jak se proměnila opravdu v krásné město. Ale i ta největší krasavice má své skryté vady na kráse.“ Například? „Nechtějte po mně zasvěcený výklad. Jsem jen běžný občan mého města. A snad nejen já jsem se například nesnadno smiřoval se zrušením tradičního kutnohorského pivovaru. Anebo: máme krásně opravené domy v centru města, ale většina bývalých přízemních obchodů nese cedulku „k pronájmu“. Projděte se Tylovkou! Z těch zcela nových pro mne nesnadno pochopitelných kroků je plánování sportovní haly. Uvažovanou lokalizaci mezi dvě školy nepovažuji za ideální. Dovolím si tvrdit, že prostor tak zvané Klimešky nabízí zajímavější řešení. Ale prosím – berte to jako názor člověka, který svému městu přeje jen to nejlepší.“ A váš pohled na současný kutnohorský fotbal? „Tomu bych se raději vyhnul. Je jiná doba. Všechno je o penězích. Ti mladí v tom jedou dost rychle. Přál bych jim, aby se rozhlédli kolem sebe a uvědomili si, jak je svět a fotbal krásný, když se hraje poctivě. Kutnohorskému fotbalu prostě přeju návrat na výsluní. Víte, já mám takové jedno životní krédo: Kdo se nezajímá o fotbal, žije jen poločas.“ To jste mi „nahrál“ na ideální závěr našeho příjemného povídání. Nejen

Fotbalové začátky Jiřího Davida. Rok 1934

Fotbalový veterán Jiří David

jménem svým, ale jistě i vašich mnoha přátel a v neposlední řadě mých kolegů z redakce vám do vašeho dalšího poločasu přeji pevné zdraví, úsměv na tváři a co nejméně důvodů ke starostlivým vráskám. Děkuji za rozhovor. Miroslav Štrobl

Fotografie autor A ještě poznámka na závěr: tímto se veřejně omlouvám panu Jiřímu Suchému, jehož nádherně poetický text jsem v poněkud upravené podobě zneužil pro titulek. Snad mne omluví i fakt, že pan Jiří David je jeho upřímným ctitelem.

MITSUBISHI ASX Nadpozemské SUV za

369 000 Kč

MITSUBISHI ASX

Opět v akci. Mitsubishi ASX. Záhadně prostorné a bezpečné SUV již za 369 000 Kč. Neskutečně malá spotřeba a nevysvětlitelně velký zavazadlový prostor. Plných 5 hvězd v testu bezpečnosti Euro NCAP. 7 airbagů a klimatizace v základní výbavě. Všechny záhady Vám ochotně vysvětlí dealer Mitsubishi.

Nadpozemské SUV za

369 000 Kč

www.mitsubishi-motors.cz www.unikom.cz Opět v akci. Mitsubishi ASX. Záhadně prostorné a bezpečné SUV již za 369 000 Kč. Neskutečně malá spotřeba a nevysvětlitelně velký zavazadlový prostor.

PODKLADY PRO ZNÁŽENÍ VZHLEDU A BAREVNOSTI LOGA A JEHO REGISTROVANÉ PODOBY Náhled předpokládané registrační značky - základu loga

Plných 5 hvězd v testu bezpečnosti NCAP.g/km. 7 airbagů a klimatizace základní Všechny záhady Vám ochotně vysvětlí dealer Mitsubishi. Kombinovaná spotřeba 5,6–6,0 l/100 km, emiseEuro CO2 133–153 Údaje odpovídají měřenímvdle směrnic a výbavě. nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu a tato prezentace není

Unikom, a.s., Čáslavská 217 Kutná Hora 284 01, tel.: 602 563 067 www.mitsubishi-motors.cz Otevírací doba: Po – Pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 12.00

nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Barevná varianta

Kombinovaná spotřeba 5,6–6,0Stupně l/100šedé km, emise CO2 133–153 g/km. Údaje odpovídají měřením dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Jednobarevné

Barevnost CMYK - takto logo používáme a barvy jsou i na webech

tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

www.svoboda.info


POZVÁNKA

Společně sLovem písní obrazem Letos v září tomu bylo již 19 let, kdy byl uveden v život tvůrčí organizmus s názvem LEPOR. Slušelo by se asi na tomto místě připomenout co že to slovo LEPOR vlastně znamená. Není to žádná zkratka ani novotvar, ale latinské slovo (respektive obrat slova) a jeho význam uvádí latinský slovník jako "jemnost, vtip a půvab múz". Ano, je to tak - práce, kterou zmíněných

vtipnou či onakou, vyskytují. Jsou někde mezi zákazníky a námi, co se spojili v kreativním a tvůrčím organismu s názvem LEPOR. Tvořit a uvádět do života nové věci je radost, vidět spokojenost na tvářích našich zákazníků s výsledkem naší práce neboli s "převodem nápadů do viditelné podoby" je tím, co je hnacím motorem svobodné agentury LEPOR. Slovo svobodná je zde uvedeno z důvodu toho, že jsme ryze česká firma a firemní kulturu si vytváříme v rámci týmu, vždy po vzájemné komunikaci a zhodnocení plusů nebo případných mínusů pro

19 let společnost LEPOR dělá, je především převádění myšlenek našich zákazníků do hmotného světa. Nápady a potřeby, které mají naši zákazníci ve svých hlavách, se snažíme realizovat co nejvěrohodněji a k podobě takové, jak nám své potřeby v oblasti propagace popíší slovy. Na týmu našich kreativců a grafiků je pak úkol, který není nijak lehký, a to v co nejkratším čase (v dnešní době totiž všechno spěchá - bohužel) převést tyto nehmotné představy do fyzické podoby, kterou jsou grafické návrhy a následné tisky. No a zde se ony múzy přinášející inspiraci, ať již

celek LEPOR. A jelikož někteří z členů kolektivu nemají kreativní a umělecké tvorby dost v pracovním čase a prostorách firmy, napověděla múza a zrodila se myšlenka představit tuto mimopracovní činnost širší společnosti SPOLEČNĚ, a to sLovEm-Písní-ObRazem. Jan Morávek, Michal Cetkovský, Cyril Malík a Dušan Lapáček představí každý po svém autorská díla. Výstava se koná od 11.října do 1. listopadu 2014 v galerii Kosmas v Kutné Hoře. Srdečně všechny zve kreativně svobodná agentura LEPOR z Kutné Hory.

Michal cetkovský (*1978)

JAN MORÁVEK (*1984) se narodil 28. ledna v Čáslavi. Zde také prožil své dětství a vystudoval. Již v brzkém mládí nalezl v oblasti literatury jakési zalíbení a oddal se občasné básnické tvorbě. Při studiích psal víceméně „do šuplíku“, avšak jeho tvorba (jak se jemu samotnému zdálo) postupně dospívala, a právě v období konce studií vznikají některé básně, později zařazené do první sbírky. Po studiích odchází Jan Morávek do Kutné Hory a po probdělých nocích roku 2009 vydává svou první sbírku básní nazvanou (pro něho tak příznačně) NESPAVEC. Během následujících 4 let dokončil dalších 6 básnických sbírek s tematikou vážnou, milostnou či humornou. Nač dál ten květ měl by kvést, Máchám, Kus básní, s-Prosté básně, Moudernaté známosti a vlastní všednosti a Za slovy.

Kutnohorský grafik, konstruktér a motorkář Michal Cetkovský chodil od dětství na výtvarné kroužky. Vystudoval SPŠ v Kutné Hoře a pokračoval na ČVUT strojní v Praze, kde navštěvoval semináře designu V. Krále. Neustále tak cestoval mezi technikou a uměním. Výtvarná činnost zvítězila při zaměstnání ve studiu malíře Jana Chaloupka v Praze. Osobně se tam setkává s předními výtvarníky, galeristy a herci. Připravuje grafiku, katalogy a monografie pro galerie Vltavín, Hollar a ČMVU. Jeho profesí je zároveň i reklama. Po více jak 10-ti letech se vrací zpět do rodného města jako grafik agentury Lepor. Znalosti z techniky uplatňuje ve vlastnoruční konstrukci motocyklů - chopperů, které získávají přední ocenění na soutěžních výstavách. Ve výtvarné tvorbě je věrný surrealistické kresbě. Tématem je deprese, hranice mezi snem a realitou, sex, bolest, boje rozpolcené povahy. V minulosti vystavoval v kutnohorských klubech a minigaleriích a letos na jaře v galerii Ars Diva v Praze.

Dušan lapáček (*1969)

cyril malík (*1985)

Od dětství patří k jeho zálibám kreslení, grafika, fotografování a v neposlední řadě i hudba. Ač v žádné z výše uvedených oblastí nevystudován, přesto ho tyto umělecké a kreativní záliby přivedly v roce 1995 k rozhodnutí se začít živit jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru, kde se výše uvedené koníčky střetávají. Právě hudba je tím nejspolehlivějším, co ho dokáže vytrhnout z podnikatelského pracovního tempa a zároveň nabít pozitivní energií.

Cyril Malík se narodil 8. září v neděli v Kutné Hoře. Na základní škole nijak nevybočoval z šedého průměru žáčků. Jeho výtvarné nadání se projevilo až během studia na gymnáziu, kde vedle zápisků z hodin byly i kresby a karikatury kantorů, kteří se při kontrole sešitů naštěstí nepoznávali. První výstava prací byla v rámci projektu DUV (dobře utajené výstavy) v prostorách kláštera sv. Voršily. Od té doby autor tvoří převážně do šuplíku pro radost.

Jan Morávek

ss pp oo ll ee čč nn ěě Kniha “Nač dál ten květ měl by kvést“ je výběrem básní z let 2009/2010. Jedná se o soubor tématických básní zobrazujících autorův pohled na rub i líc lidské viny, jenž tolik vrásčí tvář světa.

M o r á v e k

čas pobíhal po střechách za lavinou stínu a mířil tam, kde dopředu odestláno za černou oblohou zářících vltavínů. Nedočkavý čas se řítil rychleji, co den tam mezi komíny stále delší krok měl na bedra bral čehož nebyl hoden a jeho škleb nad námi stál hlasněji zněl.

D u š a n

Neznavný ničitel životů konal jak měl a stále dřív rozsvěcel ztemněných hůr tomu snad zřejmě, že právě tak chtěl neb nerad on dole nás, žijících kreatur.

J a n

A co jeho skok přes prastaré krovy to další den škrtlý životů nám to další píseň již znavené sovy to další den, kdy zas někdo tu sám.

Alfou a omegou radostí našich cezený zármutek vln našich řas svolává tajemný duch vřelým dlaním života čáru od každého z nás.

L ovE m

M i c h a l

L a p á č e k

Noci se zhostilo další mdlé ráno

P

í s n í

O

b

R

a z e m

M a l í k

ČAS

Čtyři kolegové z agentury Lepor tvoří nejen v pracovním čase a prostorách firmy. I zrodila se myšlenka, že svou tvůrčí činnost představí i širší společnosti.

C y r i l

Jan Morávek

Nač dál ten květ měl by kvést

C e t k o v s k ý

Nač dál ten květ měl by kvést

?

s

6

Výstava potrvá od 11. 10. do 1. 11. 2014

Knihkupectví & galerie Kosmas Komenského náměstí 683, 284 01 Kutná Hora Otevírací hodiny: denně od 10:00 do 17:30 hod.


inzerce

7

N.I.K.A. REALITNÍ KANCELÁŘ mobil 602 277 604

www.nikareality.cz

Akční nabídka platí od 13.10. do 31.10. 2014

e-mail: nikakh@cmail.cz

PRODEJ – DOMY, BYTY, CHATY a POZEMKY

290

Chata v Posázaví – Talmberk – Samopše, poz. 417 m2, 2 místnosti, předsíňka, zatravněný pozemek, přímo u lesa a říčky, klidné místo, cena 295 tis.Kč Patrová vila – Kutná Hora – Dolní Žižkov, poz.1.011 m2, garáž, zahrada, venkovní posezení s grilem, klidné místo, cena 3,75 mil.Kč Byt 2+1 – Kutná Hora – Puškinská ul. – 2.patro, podl.plocha 50,6 m2, lodžie, 2 sklepy zateplený panelový dům, cena 890 tis. Kč Byt 2+1 – Kolín, ul.U Křižovatky, podl.pl. 69 m2 + 2 sklepy, činžovní dům, atypický, 1.patro, možnost parkování ve vnitřním dvoře, blízko centra i nádraží ČD, BUS, cena 1.450 tis.Kč

IDC Attack lískooříškový, mléčný, čokoládový, kokosový, 30g

Rodinný dům – Malešov, poz.1.102 m2, 6 obytných místností, dílna, uhelna, garážové stání, studna, zahrada, cena 1,2 mil.Kč. Pozemky Řendějov - Nový Samechov – 2 pozemky o výměře 2.220 m2 a 1.275 m2, mezi rodinnými domy, možnost výstavby rodinného domu i chaty, cena 350 Kč/m2 Pozemek Kralice – výměra 1.381 m2, na okraji obce, zatravněný, přípojky obecního vodovodu i kanalizace na hranici pozemku, cena 180.000 Kč Patrový dům – Kutná Hora-Rudní ul., poz.165 m2, 2 velké samostatné byty, vnitřní dvorek, skleník, zahrádka, cena 2,5 mil.Kč Dům ve Zruči n.S. – ½ bať.dvojdomku, poz.49 m2, zčásti nově opravený, možnost dokoupení zahrady cena 650 tis.Kč Komerční objekt – Kutná Hora – Masarykova ul., poz.1.253 m2, dílny, sklady, garáže, vnitřní dvůr , zpevněná plocha, cena 4,7 mil.Kč Činžovní dům Kutná Hora – Štefánikova ul., poz. 807 m2, 6 bytů, nebytové prostory (2 obchody, kanceláře,sklady), vnitřní dvůr, zahrádka, cena 6 mil.Kč Rodinný dům – Miskovice, přízemní, poz.671 m2, 3 místnosti, garáž, prádelna, sklad, dílna, zahrada, cena 1,1 mil.Kč Byt 1+1 – Mostek u Trutnova, podl.pl.37 m2 + lodžie, krásné místo v podhůří Krkonoš, lesy, koupaliště, nedaleko lyžařského areálu Žacléř-Býchory, cena 450 tis.Kč

2490 7900

Unikom Jar citron 0,5l

Vetroplus Hrnek smaltovaný 0,9l s plastovým víčkem

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM: Čáslav, Husova 625 Český Brod, Palackého 334 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Kutná Hora, Masarykova 366 Mělník, Italská 2775

Miřetice, Miřetice 166 Nové M. nad Metují, Dukelská 662 Nové Zákupy 521 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 155 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Semily, Na Olešce 446 Týnec n.Labem, Nám. Masarykovo 49 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !

OD 15.ŘÍJNA NOVÉ KURZY AJ PRO DĚTI MŠ

tel.: 606 717 307

www.dobryinfo.cz


Z OBCÍ / inzerce

8

A co senioři? Mají si kde hrát? Omlouvám se za poněkud neobratné zneužití kdysi populárního hitu skupiny Katapult, v němž byla položená otázka směřována na děti. Při návštěvě nových hřišť ve dvou městech našeho regionu mi ale hlavní motto textu písně v takto upravené podobě neodbytně znělo v uších. 3. září bylo v prostoru sportovního areálu Zruče nad Sázavou otevřeno hřiště pro seniory. Jsou zde k dispozici cvičící stroje, zaměřené právě na ty dříve narozené, plocha na minigolf i pétanque, hru, oblíbenou zvláště na přímořských plážích, ale i další herní prvky, nabízející seniorům aktivní vyžití podle individuálních fyzických dispozic. V prostoru hřiště naleznou také kryté odpočinkové místo pro přátelská setkávání. Jak bylo možné se přesvědčit při slavnostním otevření, atraktivně vybavený prostor hřiště zaujal i generaci těch mladších. Zručský areál pro seniory tak dostává mnohem širší využití. V krátkém

rozhovoru se starostou města panem Martinem Hujerem jsme se dozvěděli, že převážná většina nákladů na vybavení byla hrazena z evropských fondů. Výsledek je příkladnou ukázkou pro další města i obce. Ostatně, jak zaznělo v rozhovoru, řada starostů, pozvaných na otevření hřiště, přijala tuto akci jako ukázkovou možnost vytváření aktivit právě pro dříve narozenou generaci svých spoluobčanů.

A šlápneme do pedálů

V zdravém těle zdravý duch

Aktivní posezení na jednom z prvků hřiště

Také Kutná Hora udělala další krůček pro zpestření života ve městě. 18. září byla otevřena další část parku U tří pávů, jehož lokalizace přímo v centru historického jádra vytváří v těsné blízkosti Palackého náměstí jakousi zelenou oázu, poskytující příjemné prostředí pro všechny generace. V nově otevřené části parku, provozovaného občanským sdružením Kutnohorsko. cz, byla za významné spoluúčasti Philip Morris ČR, a.s., Kutná Hora vytvořena odpočinková zóna, jejíž součástí je tak jako ve Zruči speciální dráha pro již zmíněnou hru pétanque. Zajímavě řešené interaktivní tabule poskytují návštěvníkům parku formou hry možnost poznávat bohatou historii Kutné Hory. Až se nové plochy zazelenají novým trávníkem, bude to opravdu zelená zóna uprostřed města. Jak při otevření této části parku uvedl zástupce sdružení Kutnohorsko.cz pan Karel Koubský, právě tato část parku, který si postupem let získává stále větší oblibu pro svoji pestrou nabídku kulturních aktivit, je zaměřena hlavně na klidovou zónu, poskytující také možnost aktivit, přiměřených nejen generaci seniorů. Nově otevřený bezbariérový přístup z Libušiny ulice umožní snadný vstup do parku také maminkám s kočárky i zdravotně handicapovaným spoluobčanům.

Obě zmíněná města si zaslouží pochvalu a alespoň krátké nahlédnutí do nových prostor, v nichž si senioři, ale nejen oni, opravdu mohou hrát.

Áktéři slavnostního otevření parku

Interaktivní tabule v horní části parku

Bezbariérový vstup do parku

Plocha na petang čeká na své hráče

Miroslav Štrobl Fotografie autor

Nabídka kalendářů s potiskem a reklamních předmětů Nenechávejte vše li!!! na poslední chví

Lepor • Lučanská 190 • 284 01 Kutná Hora Po – Pá 8.00 – 18.00 hod. • tel.: 327 515 450 • www.lepor.cz

v ...na

lnách nápadůů ůů

ů

r.cz www.lepo


zdraví / inzerce

9

Konopná mast z Konopné lékárny vám uleví od bolesti koupit konopnou mast Carun za 330 Kč (105 ml).

Kožní problémy, bolesti pohybového aparátu a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují obyvatele Kolína i okolí, lze řešit konopnou mastí Carun. Má zaručeně ty nejlepší reference a skutečně pomáhá. K dostání je výhradně ve specializované Konopné lékárně na ulici Kouřimská. Konopná lékárna má ve své nabídce produkty z konopí s nízkou povolenou hladinou THC do 0,3 %, tudíž nikdo se nemusí obávat následků. Zejména konopnou mast Carun z léčivého konopí se zaručenými účinky. „Mast obsahuje léčivé kanabinoidy, látky, obsažené pouze v rostlinách konopí,“ upozorňuje Jiří Stabla, zakladatel lékáren z Carun Pharmacy. Konopná mast Carun funguje Konopná mast má výrazné protizánětlivé, hojivé, analgetické, antibakteriální a antivirové účinky. Ve formě masti přináší rychlou úlevu a podporuje rychlejší hojení. Výrazně pomáhá při regeneraci pokožky, zvláčňuje ji a zklidňuje, přičemž účinné látky rychle a hluboko pronikají kůží. Lze jej použít i na štípance od hmyzu včetně komárů a klíšťat. V lékárně můžete za-

Proč pomáhá právě Carun? Kontrolujte obal! Pozor: Na trhu je několik desítek konopných mastí a ne všechny však mají ty správné účinky. Měřítkem jsou látky zvané kanabinoidy. Těm jsou totiž připisovány léčivé účinky konopí. Pouhý olej ze semínek, který používá mnoho výrobců na trhu (na obal v angličtině: cannabis seed extract nebo seed oil), nemůže disponovat správnými účinky, kterých se dosáhne jen díky léčivým kanabinoidům obsažených v zelené části rostliny – výtažku (na obale v angličtině: cannabis extract). Mast Carun vyhrála! Konopná mast Carun z České republiky získala druhé místo v kategorii Nejlepší nový přírodní produkt 2014 na prestižním veletrhu přírodních a organických produktů (Natural & Organic Products Europe) v Londýně. Vybrána byla z téměř 500 firem a jejich výrobků. Konopná lékárna nabízí nejkomplexnější dostupnou konopnou péči na světě Konopné lékárny jsou místem, kde lidé dostanou informace a produkty si mohou i vyzkoušet. Vedle konopné kosmetiky prezentované tělovým olejem, krémem na obličej, mýdlem, ústní vodou či intimním gelem jsou v apatyce k mání také potravinářské produkty značky Carun, do kterých patří konopné semínko, konopný olej, těstoviny či sirup a víno. Nechybí ani uznávaná konopná mast Carun – je-

diný zdravotnický prostředek v Česku doporučovaný na různé bolesti, při léčbě kožních potíži, jako jsou lupénka, akné, opruzeniny, opary, ale i na odřeniny, popáleniny, bodnutí hmyzem či odstranění bércových vředů. Carun pomáhá lidem „Je mi 73 let a trpěl jsem ekzémem na rukou a na nohou, také jsem měl velice suchou a popraskanou pleť. Od lékaře jsem dostal dvě kortikoidní masti, které ale vůbec nezabrali. Když jsem narazil na produkty Carun, bylo mi na mé problémy doporučeno konopné mýdlo, konopné loupané semínko a univerzální mast Carun. Během následujících 2 měsíců jsem měl po problému,“ svěřil se například Jiří Mrázek. K prevenci i snížení příznaků nemocí a úrazů V konopné lékárně lidé naleznou rozsáhlé spektrum těch nejkvalitnějších konopných produktů určených k prevenci chorob i takových, jež jsou

odborníky doporučované na zmírnění příznaků chorob. Konopí a produkty pomáhají podle odborníků při léčbě desítek nemocí. Produkty Carun totiž obsahují na rozdíl od jiných na trhu konopný výtažek. Ten se řadí mezi nejúčinnější, nejlevnější a dokonce nejšetrnější lék na zmírnění příznaků rakoviny. Vysoký potenciál má při léčbě cukrovky a na úrazy a popáleniny. Konopí nemá nežádoucí účinky jako farmaceutické léky. Právě takové účinné produkty v lékárně naleznete. Sortiment je v nabídce společně s informacemi o zdravotních účincích konopí na webu http://www.konopnyshop.cz/. Základní informace o Konopné lékárně: Adresa: Michal Hruška, Kouřimská12, 280 02 Kolín, Tel.: 775 100 070 E-mail: kolin@carun.cz, IČO: 71253394. Otevírací doba: po-pá 9.00–12.30, 13.00–17.00 hod. Více na www.konopnyshop.cz

RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA NABÍZÍ:

Kvalita, Kvalita, pohodlí, pohodlí, elegance. elegance. Pro vaše nohy to Pro vaše nohy to nejlepší. nejlepší.

ZAHRADNICKÝ KOMPOST

MULČOVACÍ KŮRA

TŘÍDĚNÁ ZEMINA

TŘÍDĚNÉ PÍSKY (betonářský a zásypový)

ŠTERKY

KAČÍREK

(4/8,8/16,16/32,32/63)

RECYKLÁTY

(BETON, SMĚS)

(SMRK, MODŘÍN)

(nepraný 11/22, 22/63)

LOMOVÝ PRACH

KONTEJNERY – přistavení a odvoz sutí, zemin, betonu, asfaltu DOPRAVA – dovoz písku, štěrku, recyklátu, třídění zemin ZEMNÍ PRÁCE – výkopy základů, bazénů, pařezů, terénní úpravy VYKLÍZECÍ PRÁCE – vyklízení sklepů, bytů, půd včetně likvidace odpadů PRÁCE HYDRAULICKOU RUKOU nakládka a vykládka stavebních materiálů a odpadů

Sokolská 413, Kutná Hora | Po - Pá: 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 | So: 9.00 - 11.00, tel.: 606 620 777

Informace o cenách na tel.: 724 782 358 • WWW.ZERS.CZ


z regionu

10

Dobré jídlo, dobré pití… …základ všeho živobytí, řekl by básník. V duchu tohoto hesla se nesla atmosféra atraktivní akce, která pod označením Česká bašta oživila v sobotu 13. září rozlehlý prostor kolínského Karlova náměstí. Hlavní organizátoři Jiří Linka a Jaroslav Skoupý jejím druhým ročníkem úspěšně navázali na loňský úspěch České bašty coby setkání klobás, jitrnic, tlačenky, sekané, uzeného i dobrého českého piva s občany nejen z Kolína. Nešlo o žádný gastrofest ani prodejní trh či setkání restauratérů a trhovců. Kolínská Česká bašta byla spíše jakousi společensko-degustační akcí čtyř desítek výrobců kvalitních českých potravin, které nenajdete v žádném supermarketu. Kolínské náměstí bylo provoněno vynikajícími produkty výrobců zejména ze středních Čech, ale i z dalších lokalit Česka. V premiéře se tu prezentoval obnovený kutnohorský pivovar v Lorci, malý pivovárek z Kounic u Českého Brodu i železnohorské pivo. K chuti

přišly návštěvníkům také škvarkové tyčky od mistra tyčkaře z Prahy nebo hermelíny „popeláky“, vyráběné u Čáslavi. Nechyběla ani nabídka sladkého pečiva a řada dalších gurmánských specialit. Zkrátka – Česká bašta byla bašta. Kdo přišel, nelitoval. A doufáme, že i za rok bude v Kolíně bašta při III. ročníku této gurmánské akce, jejíž atmosféru připomínáme několika záběry z kolínského náměstí. Škoda jen, že vůni a chuť všech těch skvělých dobrot vám zprostředkovat nemůžeme. -mšFotografie autor a Zdeněk Hejduk

Akce říjen:

Platnost akce: 1. 10. – 31. 10. 2014 nebo do vyprodání zásob

CSB KOST CSB CIHLA - šedá, tl. 6 cm

+

RUČNÍ NÁŘAD

Í

interiérové ovvé dveře

www.csbeton.cz 50

jednotná cena:

156dpKčh /m

2

602 287 848

ova Masaryk

Vítězná á čířsk Hrn

Hrnčířská 213 Kutná Hora Pracovní doba: PO–PÁ 700–1700 SO 800–1100

s

a mnoho dalšího sor�mentu p ro

ku t i l y i f i r my

Čás lavs ká


z regionu

11

Svatováclavské slavnosti v Kutné Hoře Svatováclavské slavnosti v Kutné Hoře se tradičně vydařily. Tím podstatným činitelem bylo nádherné počasí, které 27. září avizovalo začátek „babího léta“ a končící letní sezonu 2014. Víno a burčáček vychutnávali návštěvníci jak místní, tak přespolní. Bohatý kulturní program odehrávající se na Palackého náměstí byl doplněn akcemi v parku U Tří pávů, kostele sv. Nepomuka, v zahradách GASKu i Spolkovém domě. Ukázka školní akademie ZŠ Žižkov, písničky pro malé i velké od skupiny Kůzle Hu.Sou., Gamba blues band, skupina CZECH IT, rakouské bluesové duo ROOSEVELT HOUSEROCKERS, Martin Písařík se skupinou Akustik a večerní hudba v podání legend Michala Prokopa & Framus 5 a Luboše Pospíšila & 5P přinesla výborný kulturní zážitek. Zajímavostí je, že u příležitosti Svatováclavských slavností v KH byla pokřtěna i dvě nová CD. Prvním bylo CD s názvem „Příběh myši Milušmyši na internetu“ od skupiny Kůzle Hu.Sou., které se křtilo zrním, a druhé CD s názvem „Soukromá elegie“ pokřtil Luboš Pospíšil.

Křest CD Dobrodružství myši Milušmyši na internetu. Slova se ujala autorka projektu K. Špalková

Malí i velcí návštěvníci Svatováclavských slavností v Kutné Hoře

Michal Prokop legenda české hudební scény

Michal Písařík a skupina Akustik

Vá�ení spoluobèané, letos, stejnì jako pøi�minulých komunálních volbách se bude o Vaši pøízeò a hlasy ucházet celá øada kutnohorských stran a uskupení, øada kvalitních osobností tohoto krásného mìsta.�Mezi�nimi i�Alternativa pro Kutnou Horu,�která opìt pøichází s�týmem pro Vás a pro naše mìsto.

Alternativa pro Kutnou Horu

Jsem velmi rád, �e i�já mohu být souèástí tohoto skvìlého týmu, týmu,�který se sice pøi posledních volbách umístil tìsnì pod stupni vítìzù, ale rozhodnì to neznamenalo, �e by skonèil,�ba naopak.�Jeho èlenové pilnì pracovali pro Kutnou Horu v�rùzných smìrech a�oblastech a získali tak další cenné zkušenosti.�Já jsem mìl pøíle�itost být èlenem kulturní�komise mìsta a bìhem uplynulého roku jsem mìl�i tu èest být jejím pøedsedou.�Obojí pro mne bylo zajímavou a cennou zkušeností. Naše nepøetr�itá snaha za poslední ètyøi roky a názorová i programová kontinuita je tak zárukou, �e jsme uskupením,�které nevzniklo úèelovì krátce pøed volbami, a�v�pøípadì úspìchu ve volbách zùstane Alternativa pro Kutnou Horu názorovì soudr�ná.�Jsme týmem rovnocenných osobností a názorù a tuto rovnocennost chceme prosazovat i�na radnici. Pova�uji zastupitelstvo za skupinu lidí,�kteøí�mají�mít stejný cíl, a tedy musí�být schopni spoleènì za tento cíl�bojovat, ale musí�být také schopni�mezi sebou konstruktivnì hovoøit a øešit problémy spojené se správou mìsta.�Jsem zastáncem diskuse nad danými tématy, a proto Vám nechci slibovat, �e v�pøípadì mého zvolení�na radnici udìlám to èi ono, ale udìlám vše pro to, abych naplnil�kvalitní program Alternativy. Ve své práci rád zu�itkuji všechny své dosavadní zkušenosti�jak z�profese uèitele a vedoucího místního klubu ly�aøù, dále z�práce v�poloprofesionálním a amatérském divadelním svìtì, tak také zkušenosti z�pùsobení v�kulturní�komisi�mìsta.

Pøedem Vám dìkuji za Vaši projevenou dùvìru celému týmu Alternativy pro Kutnou Horu.

Mgr. Tomáš Morawski


na pranýři / inzerce

12

Ulice jako vrakoviště?

Také máte někdy problém zaparkovat? A také vás při hledání vhodného místa napadne, jak je možné, že v ulici je kdovíjak dlouho zaparkovaný nepojízdný vrak, který zabírá

místo pojízdným vozidlům? Nás to napadlo také při pohledu na Trabant v kutnohorské Spálené ulici. Musí tam být už docela dlouho, když tráva, rostoucí mezi obrubníkem chátrajícího chodníku, vyrostla tak vysoko. Takových příkladů byste i vy určitě ve vašem městě nebo obci našli několik. Nabízí se otázky, proč to obec nějakým způsobem neřeší? Cožpak to nikomu nevadí? Máte-li podobnou zkušenost, napište nám o ní. -danFotografie Antonín Vodička

PRODUKČNÍ DIGITÁLNÍ TISK TISKNEME malé i velké FORMÁTY TISKNEME malé i velké NÁKLADY

www.fa fa acebo boo ok..ccom/ LEPORre ekla lam mka mka VIZITKY osobní a remní, navštívenky, pozvánky, svatební oznámení, přání...

ZA ZADÁNÍ

PLAKÁTY portréty, fotograe, billboardy, bannery, velkoformátové tisky, obrazové tapety, samolepky...

TISK

BROŽURY

FOTOKNIHY

katalogy, časopisy, fotoknihy, kalendáře, prezentace, technické leporela, pohlednice, manuály, personalizace pexesa, karetní hry... tisku, obecní a remní zpravodaje, noviny...

VYZVEDNUTÍ

www.lepor.cz

L u č a n s k á 1 9 0 • K u t n á H o ra • Po – P á 8 . 0 0 – 1 7 . 0 0 h o d . • t e l . : 3 2 7 5 1 5 4 5 0


finance

13

Pravidelné investování - klíč k úspěchu V minulém dílu jsem psal o nevýhodnosti daňových úlev a o tom, že je pro běžné lidi nejvýhodnější investovat do otevřených podílových fondů s realokací (termín „realokace“ si můžete najít na www.youtube.com, je tam skvělé video). Nyní bych se rád zaměřil na to, jak investovat. Velká část z mých klientů měla ještě před setkáním se mnou představu, že investování do fondů je nebezpečné. Současně se domnívali, že je to jen pro bohaté a že je třeba mít velký vstupní kapitál, aby to mělo nějaký smysl. Dalším důvodem, proč do fondů neinvestovat, může být přesvědčení, že je to složité a nepochopitelné a že je třeba si v průběhu času hlídat, kam investovat, atd. Zástupnými důvody, proč neinvestovat, bych dokázal naplnit celý

tento článek. Všechny výše jmenované a mnoho dalších důvodů, kvůli kterým Češi málo investují do otevřených podílových fondů, jsou ve skutečnosti jen jedním důvodem. Tímto důvodem je pouze nedostatek informací. O investování se v tisku píše málo. Pokud už nějaký článek najdu, je schovaný v sešitu ekonomika, který skoro nikdo nečte, a navíc tomu nelze rozumět. Autoři článků většinou používají slovíčka jako korelace, fiskální útes, realokace apod. A přitom to až tak složité není. Podle mého názoru jsou otevřené podílové fondy bezpečné. Jediné zásadní nebezpečí tkví ve výběru fondu. Měl by to být český fond a investováno by mělo být v českých korunách. Měl by to být fond s historií a měl by mít nízké, jasně dané a srozumitelné poplatky. Dnes ráno jsem v televizi slyšel, že investice do státních dluhopisů je bezpečná. Dovolím si nesouhlasit. Pokud budete investovat do státního dluhopisu, investujete do jednoho státu, který může jednoduše zkrachovat. Stačí, když v něm budou vládnout neschopní úředníci a všehoschopní politici. Vzpomeňte na Řecko. Pokud

P Ř Í Z N I V É C E NY

ČESK Á VÝROBA S TRADICÍ 15 LE T

Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 hod., So 9.00 - 11.00 hod. Jungmannovo nám. 440, Kutná Hora, Tel.: 327 515 774, Mob.: 606 949 626

cií, dluhopisů a dalších cenných papírů ve vašem fondu kdykoliv poklesnout, můžete se být jisti, že ostatní udělají vše pro to, aby zase vzrostly. A vy na tom budete vydělávat. Navíc se, pokud nechcete, nemusíte starat o to, kam budou vaše peníze investovány. Můžete to nechat na odbornících. Jejich odměna je totiž vázána na hodnotu vaší investice, a je tedy v jejich zájmu, aby vám vydělali co možná nejvíce. Jde jen o to vybrat správný fond. Pokud vám můžu být užitečný, bez obav zavolejte, nebo napište. Jsem na vaší straně! Dalimil Peša nezávislý finanční konzultant Tel: 608 261 040 Mail: dalimil.pesa@seznam.cz

I V. RO č N Ík D Ý Ň v zahra O B dním ce R ANÍ ntru Ho rtis-čás 6.–12. 1 lav 0 . 2014

www.kuchynepohoda.cz

V YS O K Á K VA L I TA

Kuchyňské linky na míru | Počítačové návrhy | ce | | Skříně na míru | Stoly, židle | Sedací soupravy | Postele a matrace | Plovoucí podlahy | Interiérové dveře |

KUCHYŇSKÉ STUDIO A NÁBYTEK

budete investovat do fondu, budete investovat do celého světa, celého spektra oborů a také do státních dluhopisů spousty států. Riziko tak výrazně snížíte, protože vás krach jednoho státu, jedné firmy nebo jednoho oboru neohrozí. Navíc si sami budete určovat datum výběru, a tím i sumu, kterou vyberete. A je investování jen pro bohaté? Není. A potřebuji k investici do fondu velký kapitál? Ne. Nejlepším a nejjednodušším způsobem, jak investovat do fondu, je pravidelná investice. Nejnižší možnou částkou je 100 Kč měsíčně. Díky pravidelnému investování nemusíte sami hledat vhodné období pro investici. Díky pravidelnému investování se vyhnete chybám. Díky pravidelným investicím se zúčastníte každého růstu trhu a vyděláte na každém poklesu. Také jste si jistě všimli, co všechno jsou státy po celém světě ochotny udělat pro to, aby ekonomika fungovala. Státy vynakládají obrovské peníze do dotací zemědělcům, automobilkám, energetikám atd. Skvělým příkladem bylo „šrotovné“ na automobily. Tím chci říct, že i když můžou hodnoty ak-

a

jn í ř . 1 1 a t sobo

OteV

HODIN 9 1 O D y řeNO ukázk

Í DÝNÍ, ezáVáN čáslAV ř y V e eV Ou NÍ sOutěžCARVINgu – s VyHODNOCe . D O m H ů 6 V1 Ítěz Ve 12 A eDáNÍ CeN V a růží. A př ků, keřů

om ů), ných str ng. Jank dej ovoc radu na zimu (I ro p n je zahá vit zah raně rostlin. vořák). ře připa Jak dob novinky v och ci zahrad (Ing. D za li a re eNÍ“, k ství eDstAV poraden Nské př u A l Odborné k „ hod. – ej ve 14.00 lování na oblič sem v 9.30 a ma ním Horti vod noč rů p ý v o pion J d. – lam O st RO 18.00 ho . – OHŇ d o h 0 19.0 ecialit“, ových sp . ň ý d „ a k Otevírací doba: šek tnáv ový gulá en ochu Po celý d kání buřtů, kotlík PO–SO 8 00–18 00 é op s! se na Vá čáslav NE 9 00–17 00 těšíme ntra e c o íh n zahrad Čáslav, Kalabousek 1940 kolektiv

tel.: 327 313 010 e-mail: caslav@hortis.net

www.hortis.net

www.facebook.com/zahradnictvihortis


vaříme

14

Kuřecí prsa s hruškou Sežeňte si: kuřecí prsní řízky, měkčí hrušky, hruškový džus, mletý badyán, smetanu, olej, sůl, grilovací koření Udělejte: oloupejte hrušky, zbavte je jádřinců a povařte ve vodě. Pak je rozmixujte do pyré. Přilijte hruškový džus a smetanu a přisypte mletý badyán. Zahřívejte a míchejte do zhoustnutí.

Kuřecí prsíčka osolte a okořeňte. Opečte je zprudka na oleji. Na talíři pak plátky masa přelévejte hruškovo-smetanovou omáčkou. A když z prsíček uděláte menší medailonky, bude to lépe vypadat. A dejte si k tomu třeba osmažené bramborové krokety. Docela zajímavý experiment. (Dost bylo kuřecího s broskví!)

Rizoto z pohanky

Ingredience: 400 g pohanky 200 g žampionů, hříbky apod. 1/2 brokolice ghí nebo kvalitní olej 1 cibule 1 tofu Solčanka (směs bylinek a soli) nebo Miso česnek kmín muškátový oříšek majoránka či jiná bylinka Pohanku propláchneme studenou vodou, poté ji vložíme do vroucí vody se solčankou, zamícháme a přivedeme k varu. Vody by mělo být dvojnásobné množství, než je pohanky (jako když vaříme rýži). V okamžiku, kdy se pohanka začne vařit, stáhneme ji z tepla, přikryjeme a necháme asi dvacet minut dojít. V podstatě se pohanka nevaří, ale jenom spaří, to stačí, aby změkla a zároveň v ní zůstaly všechny významné živiny a látky, zvláště rutin.

V pánvi na tuku nejprve trochu osmahneme jemně nakrájenou cibuli, pak přidáme oloupané houby krájené na stejnoměrné plátky a kmín. Vše opékáme tak dlouho, až se vypeče šťáva z hub a cibule i houby se začnou zabarvovat. V tu chvíli přidáme nasekaný česnek, tofu na kostičky a drobně pokrájené růžičky brokolice, vše osmahneme a nakonec vložíme směs jemně nasekaných bylinek. Vzápětí stáhneme pánev z tepla a necháme pod poklicí krátce dojít. Smícháme z pohankou a opět necháme prolnout aroma. Při podávání lehce rizoto z pohanky postrouháme muškátovým oříškem. Suroviny můžete zakoupit v obchodě Jasmínek na adrese:

Šultysova ulice, Kutná Hora

(pěší zóna u Morového sloupu)

Prihlaska-miss-2014_A3_2.indd 2 2 Prihlaska-miss-2014_A3_2.indd

26.9.2014 13:46:48 26.9.2014 13:46:48

Módní policie Módní ikona Uhlířských Janovic vyjela v srpnu 2014 na dovolenou do Ledečka. Nachytali jsem jí! Michaela Semíková přestřelila! Trevíra a dederon již nefrčí! Míšo nejsi Eva z Vyprávěj! Jako by nestačilo, že posloucháš Blaník! Pohodlí a nadčasovost zvítězila nad trendy!

Dáváme palec dolů!!!

PODNIKOVÁ PRODEJNA DÁMSKÉ A DĚTSKÉ MÓDY AKCE ŘÍJEN Pro velký zájem AKCE prodloužena i na měsíc říjen.

Dívčí a chlapecké softshellové kalhoty Barva: šedá s modrou 9,- Kč a šedá s růžovou Cena od 31 ,- Kč 9 9 2 d o CI cena v AK Dívčí a chlapecké softshellové bundy Barva: šedá s modrou 599,- Kč a šedá s růžovou Cena od 9,- Kč 5 5 d CI o cena v AK

Kutná Hora, Masarykova 187 v supermarketu Albert tel.: 777 303 104 Po 14.30–19.00 Út–Čt 10.00–19.00 Pá 10.00–20.00 So 9.00–18.00 č K

Dívčí a chlapecké softshellové kalhoty č d 289,- K Barva: jednobarevné Cena o Kč ,9 6 2 d o CI cena v AK Dívčí a chlapecké softshellové bundy ,Barva: jednobarevné Cena od 559 ,- Kč 9 1 5 d o I C cena v AK

www.fashion-mami.cz


15

říjen 2014

Kultura a společnost Kolín 5. 9. – 30. 11. Hledání ideálního chrámu – výstava Regionální muzeum, Červinkovský dům 12. 9. – 31. 5. 2015 Poklady starého Egypta Dvořákovo muzeum pravěku 1. 10. Úplné zatmění – 19.00 Hraje Městské divadlo Mladá Boleslav Městské divadlo Výchozí bod – 19.30 Kino 99 Básníci básniví – Nerez – 19.30 Synagoga Výchozí bod – 19.30 Kino 99 Slovensko 2.0 – 20.00 Kino 99 2. 10. – 14. 11. Pavel Kárník – Napříč Patagonií – 16.00 Výstava fotografií Městská knihovna 2. 10. 7 trpaslíků, 3D – 17.00 Kino 99 7 trpaslíků – 17.30 Kino 99 Zmizelá – 19.30 Krtek (FK – 19.30) Kino 99 Kancl – 19.00 Hraje Divadlo Rokoko Praha Městské divadlo 3. 10. 7 trpaslíků, 3D – 17.00 Kino 99 Lidský rozměr (18 hod.) Kino 99 Zmizelá – 19.30 Kino 99 Odborný dohled nad východem slunce – 20.00 Kino 99 Charleyova teta – 19.00 Hraje Východočeské divadlo Pardubice Městské divadlo 4. 10. Zpíváme a tančíme s Míšou – 15.00 Městský společenský dům Krtkova dobrodružství 4 – 15.00 Kino 99 7 trpaslíků, 3D – 17.00 Kino 99 7 trpaslíků – 17.30 Kino 99 Zmizelá – 19.30 Kino 99 Odborný dohled nad východem slunce – 20.00 Kino 99 Apartmá v hotelu Plazza – 19.00 Hraje Východočeské divadlo

Pardubice Městské divadlo Žlutý pes, Vesper – 20.00 Městský společenský dům

5. 10. Nedělní taneční odpoledne na Zámecké – 14.00 Zámecká Mikulášovy prázdniny – 17.00 Hraje Divadelní spolek Kašpar Praha Městské divadlo 7 trpaslíků, 3D – 17.00 Kino 99 7 trpaslíků – 17.30 Kino 99 Zmizelá – 19.30 Kino 99 Odborný dohled nad východem slunce – 20.00 Kino 99 6. 10. Nemoci vyššího věku – 17.00 Přednáška MUDr. Jana Rakušana Městská knihovna Sax a Crime (Rakousko) – 19.00 Koncert Divadelní klub Scapino, Městské divadlo Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil – 19.30 Kino 99 Vikingové z britského muzea – 20.00 Kino 99 7. 10. Matěj Freml, Patrik Vacík, Barbora Polášková – 19.00 Sin City Vikingové z britského muzea – 20.00 Kino 99 8. 10. Literární čtení Jiřího Hájíčka – 17.00 Městská knihovna Galerie města Kolín Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil, 3D – 19.30 Kino 99 Čtyřikrát – 20.00 Kino 99 9. 10. Dům kouzel – 17.00 Kino 99 Z Barmy až do Myanmaru – 17.00 Cestopisná přednáška Městská knihovna Divoké historky – 17.30 Kino 99 Manželské vraždění – 19.00 Hraje Divadlo Na Jezerce Praha Městské divadlo Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Annabelle – 20.00 Kino 99 10. 10. Dům kouzel, 3D – 17.00 Kino 99 Divoké historiky – 17.30 Kino 99

Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Annabelle – 20.00 Kino 99

11. 10. Krtkova dobrodružství 5 – 15.00 Kino 99 Dům kouzel, 3D – 17.00 Kino 99 Divoké historky – 17.30 Kino 99 Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Annabelle – 20.00 Kino 99 12. 10. Hurvínek mezi osly – 15.00 Hraje Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha Městské divadlo Dům kouzel – 17.00 Kino 99 Divoké historky – 17.30 Kino 99 Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Annabelle – 20.00 Kino 99 13. 10. Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Nick Cave: 20 000 dní na zemi – 20.00 Kino 99 14. 10. Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Nick Cave: 20 000 dní na zemi – 20.00 Kino 99 15. 10. – 31. 12. Alva Hajn (1938 – 1991) – Obraz Galerie města Kolín 15. 10. Kouzelné housličky – 19.00 Městské divadlo Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Pavol Hammel – 20.00 Městský společenský dům Free Range: Balada o přijetí světa – 20.00 Kino 99 16. 10. Havelský trh Karlovo náměstí Národní parky Izraele – 17.00 Cestopisná přednáška Městská knihovna Tři bratři – 17.00 Kino 99 Kmen – 17.30 Kino 99 Jo, není to jednoduché – 19.00 Hraje Divadlo Palace Praha Městské divadlo Drákula: Neznámá legenda – 19.30 Kino 99 Pátrání po Sugar Manovi (FK – 19.30)

17. 10. Tři bratři – 17.00 Kino 99 Kmen – 17.30 Kino 99 Kdo se bojí Virginie Woolfové? – 19.00 Hraje Divadlo Rokoko Praha Městské divadlo Drákula: Neznámá legenda – 19.30 Kino 99 Století Miroslava Zikmunda – 20.00 Kino 99 18. 10. Lenka Filipová a Brno Strings – Concertino 2014 – 15.00 Městské divadlo Pohádky z hor – 15.00 Kino 99 Tři bratři – 17.00 Kino 99 Zimní spánek – 17.30 Kino 99 Drákula: Neznámá legenda – 19.30 Kino 99 Století Miroslava Zikmunda – 20.00 Kino 99 19. 10. Nedělní taneční odpoledne na Zámecké – 14.00 Zámecká Strongman parody Kolín Areál Orvis Tři bratři – 17.00 Kino 99 Zimní spánek – 17.30 Kino 99 Drákula: Neznámá legenda – 19.30 Kino 99 Století Miroslava Zikmunda – 20.00 Kino 99 20. 10. Jiří Greif – Za krásami ženských křivek – 18.00 Výstava Městský společenský dům Co s láskou – 19.30 Kino 99 Björk: Biophilia Live – 20.00 21. 10. Jiří Greif – Za krásami ženských křivek – 18.00 Výstava Městský společenský dům Co s láskou – 19.30 Kino 99 Björk: Biophilia Live – 20.00 22. 10. Co s láskou – 19.30 Kino 99 Děti – 20.00 Kino 99 23. 10. Jaroslav Uhlíř – hodina zpívání – zkoušení – 9.00 Městský společenský dům Lotyšsko – Země u Baltu – 17.00 Cestopisná přednáška


KULTURA V REGIONU / říjen 2014 Městská knihovna Škatuláci, 3D – 17.00 Kino 99 Škatuláci – 17.30 Kino 99 Soudce – 19.30 Kino 99 Route 66 Revisited! – 20.00

24. 10. Škatuláci, 3D – 17.00 Kino 99 Škatuláci – 17.30 Kino 99 Soudce – 19.30 Intimity – 20.00 Kino 99 25. 10. O Maryšce – 15.00 Kino 99 Česká filharmonie – živě – 14.45 Kino 99 Škatuláci – 17.30 Kino 99 Soudce – 19.30 Kino 99 Intimity – 20.00 Kino 99 25 let kapely Merlin – 20.00 Městský společenský dům 26. 10. Škatuláci, 3D – 17.00 Kino 99 Škatuláci – 17.30 Kino 99 Soudce – 19.30 Kino 99 Intimity – 20.00 Kino 99 27. 10. Co jsme komu udělali? – 19.30 Kino 99 André Rieu + Strauss Orchestra – 20.00 Kino 99 28. 10. Co jsme komu udělali? – 19.30 Kino 99 André Rieu + Strauss Orchestra – 20.00 Kino 99 29. 10. Radim Hladík a Blue Effect – 19.00 Městské divadlo Co jsme komu udělali? – 19.30 Kino 99 Komici s.r.o. – 20.00 Městský společenský dům Kolekce krátkých filmů SR – 20.00 Kino 99 30. 10. Winx club – 17.00 Kino 99 Mami! – 17.30 Kino 99 Mezi náhrobními kameny – 19.30 Kino 99 Harold a Maude (FK-19.30) 31. 10. Winx club, 3D – 17.00 Mami! – 17.30 Kino 99 Mezi náhrob ními kameny – 19.30 Kino 99 Mapy ke hvězdám – 20.00 Kino 99

1. 11. Pohádková škola – 15.00 Kino 99 Winx club, 3D – 17.00 Kino 99 Krok do tmy – 17.30 Kino 99 Mezi náhrobními kameny – 19.30 Kino 99 Mapy ke hvězdám – 20.00 Kino 99 2. 11. Winx club – 17.00 Kino 99 Krok do tmy – 17.30 Kino 99 Mezi náhrobními kameny – 19.30 Kino 99 Mapy ke hvězdám – 20.00 Kino 99 5. 11. Česká supergroup – Supergroup CZ – 20.00 Městský společenský dům

Kutná Hora 1., 13., 15., 20., 22., 27. a 29. 10. Tvořivá a hravá dopoledne Centrum pro seniory a zdravotně postižené 1. 4. – 30. 11. Ševcovské řemeslo ČMS – Kamenný dům 5. 9. – 27. 10. Václav Lamr – Smíření Výstava Kostel sv. Jana Nepomuckého 6. 9. – 31. 10. Za kutnohorskými výtečníky ČMS – Tylův dům Více informací na www.cms-kh.cz 6. 9. – 10. 10. Vnitřní dialog Výstava obrazů Matouše Marka a Vladana Koláře ČMS Hrádek 14. 9. – 31. 12. Pavel Kopřiva – Přímý přenos GASK XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie GASK 14. 9. – 25. 1. 2015 Jan Steklík – cyklus „Práce na papíře ze sbírek GASK“ GASK 1. 10. Jiří Černý – Simon + Garfunkel – 19.00 Blues Café Cesta životem bez bariér – 19.00 Kino Modrý kříž 2. 10. Fízlové, hajzlové – 19.00 Kino Modrý kříž 3. 10. Šmejdi – 16.00 – projekce a beseda Kino Modrý kříž Vstup zdarma Paul Batto Jr. (Slovinsko) – 20.00 Blues Café Kurtizány z 25. Avenue – 20.00 Klub Česká 1 DJ Angel – 21.30

16 Restaurace Palma 4. 10. Tři bratři – 15.00 Kino Modrý kříž Zůstaň se mnou – 19.00 Kino Modrý kříž DJ Jožka Nowok – 21.30 Restaurace Palma 5. 10. Ferda Mravenec – 15.00 Hraje Docela velké divadlo Litvínov Tylovo divadlo Nejhledanější muž – 19.00 Kino Modrý kříž 6. – 12. 10. Týden knihoven Městská knihovna Více informací o programu na www.knihovna-kh.cz 6. 10. Jistě, pane premiére – 19.00 Hraje Divadlo Bez zábradlí Tylovo divadlo 7. – 9. 10. Veletrh sociálních a souvisejících služeb – 10.00 – 17.00 Spolkový dům 7. – 12. 10. Týden knihoven v Českém muzeu stříbra ČMS Hrádek 7. – 28. 10. Ohlédnutí z Palachovky (1984 – 2014) Vernisáž 6. 10. v 15.15 Sankturinovský sům 8. 10. Odborný dohled nad východem slunce – 19.00 Kino Modrý kříž 7. 10. Travesti Screamers – 19.00 Tylovo divadlo 8. 10. Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené – posvícenská – 14.00 GASK - Kavárna 4TET – Koncert vokálního seskupení – 19.00 Tylovo divadlo 9. 10. Láska na kari – 19.00 Kino Modrý kříž 10. 10. – 2. 11. Michal Nesázal – Obrazy Galerie Felixe Jeneweina 10. 10. Den otevřených dveří v Domově Barbora – 9.00 – 16.00 Domov Barbora Urban Sound DJ Culture – 20.00 Klub Česká 1 DJ Jožka Nowok – 21.30 Restaurace Palma 10. – 11. 10. Dálkový pochod „Za Malínským křenem“ Více informací na www.tj-turista.cz 11. 10. Giuseppe Verdi – Macbeth – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Krásné nové stroje – 20.00 Klub Česká 1 DJ Martinez – 21.30

Restaurace Palma 12. 10. – 22. 2. 2015 Vojtěch Kovářík – Práce z posledních let GASK – Galerie III Radek Jandera – Fototerapie GASK – Projectroom Michal Krejčík – Do nebe skrze kámen GASK – Whitebox Antonín Mužík – Obrazy a kresby GASK – Café Fatal Veronika Resslová – Den bez přestávky GASK – Experimentální prostor – barokní lázně Petr Stibral – Fotoretrospektiva GASK – Experimentální soubor – barokní sklep Více info o výstavách a programu Lektorského centra na www.gask.cz 12. 10. Jubilejní koncert v Gruntě – 15.00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě Pošťák Pat, 3D – 15.00 Kino Modrý kříž Koncert pěveckého sboru Gaudium Praha a USPS Tyl Kutná Hora – 18.00 Chrám sv. Barbory Equalizer – 19.00 Kino Modrý kříž 13. 10. Díkůvzdání – Komu a proč? – 17.30 Klub Pod Lampou 15. 10. – 6. 11. Adolf Lisý – Obrazy a keramika Spolkový dům 15. 10. Panelová diskuse/Kulatý stůl – Z jaké kultury roste dnešní politika? Forum 2000 a GASK Irská taneční show – Love In Flames – 19.00 Taneční soubor Merlin Tylovo divadlo Andělé všedního dne – 19.00 Kino Modrý kříž The Plastic People Of The Universe – 20.00 GASK – Refektář 16. 10. – 30. 11. Víc než polovina srdce Výstava s indiánskou tématikou ČMS Hrádek 16. 10. Lepší teď než nikdy – 10.00 Promítání se sníženou hladinou zvuku Kino Modrý kříž No Name – Akustické turné – 19.00 KD Lorec Vikingové z britského muzea – 19.00 Kino Modrý kříž 17. 10. Zmizelá – 19.00 Kino Modrý kříž Robert Hlavatý Band – 20.00 Klub Česká 1 DJ Mirek Kulhánek – 21.30 Restaurace Palma 18. – 19. 10. Výstava psů – Speciální a klubová výstava KD Lorec Více informací na www.kchgb.eu


KULTURA V REGIONU / říjen 2014

17 18. 10. Sobotní klubík – 13.00 – 15.00 DDM Wolfgang A. Mozart – Figarova svatba – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Butch Coulter (Kanada) + St. Johnny (ČR) – 20.00 GASK – Refektář Eskalation (Germany) – 20.00 Klub Česká 1 DJ Mirek Kulhánek – 21.30 Restaurace Palma 19. 10. Dům kouzel, 3D – 15.00 Kino Modrý kříž Výchozí bod – 19.00 Kino Modrý kříž 20. 10. Tančírna – 19.00 Hraje Divadlo Radka Brzobohatého Tylovo divadlo Kmen – 19.00 Kino Modrý kříž 24. 10. Atlantic Cable – 20.00 Blues Café Nirvana.CZ – 20.00 Klub Česká 1 DJ Martinez – 21.30 Restaurace Palma 25. 10. Drakiáda – 15.00 Kopec Sukov Více informací na www.klubslunicko.estranky.cz

Co jsme komu udělali? – 19.00 Kino Modrý kříž PSP a další – 20.00 Klub Česká 1 DJ Angel – Andělská noc - 21.30 Restaurace Palma 25. – 26. 10. 7 trpaslíků, 3D – 15.00 Kino Modrý kříž 26. – 29. 10. Kutná Hora, domov můj/Kutná Hora v XIX. století Festival Hotel U Kata 26. 10. Annabelle – 19.00 Kino Modrý kříž 27. 10. Cyklus „Jak na to“ – 17.30 Pletení z papíru Klub Pod lampou 28. 10. – 30. 11. Co nového v muzeu? ČMS Hrádek 28. 10. Den Středočeského kraje ČMS Více informací na www.cms-kh.cz Slavné osobnosti v Kutné Hoře Komentovaná prohlídka města Vlašský dvůr 29. 10. Podzimní výtvarné prázdniny – 10.00 – 15.00 DDM Více informací o programu na www.ddm.kh.cz

&

&

Čáslav 22. 5. – 31. 10. Čáslav za I. světové války Výstava Muzeum 10. 9. – 24. 10. Aleš Veselý – Výběr z díla Dusíkovo divadlo – foyer 1. 10. Oslavte s námi Svátek seniorů – 18.00 Dusíkovo divadlo Ztracen 45 – 20.00 Kino Miloše Formana 2. 10. Lepší teď než nikdy - 20.00 Kino Miloše Formana 3. 10. Dárce – 20.00

&

uvádí

Paul

29. 10. Fak jů pane učiteli – 19.00 Kino Modrý kříž 30. 10. Intimity – 19.00 Kino Modrý kříž Vasilův rubáš – 20.00 Klub Česká 1 31. 10. Kytarová noc – 18.30 Vlašský dvůr – Audienční síň Soudce – 19.00 Kino Modrý kříž Znouzectnost – 20.00 Klub Česká 1 DJ Jožka Nowok – 21.30 Restaurace Palma

www.blues-cafe.net uvádí

ATLANTIC CABLE BATTO BLUES JAZZ GOSPEL

(SLOVINSKO)

vstup předprodej: 150 Kč / vstup na místě: 200 Kč

3.10.2014

BLUES / COUNTRY / PUNK-ROCK

Jr.

24.10.2014 vstup: 150 Kč

KUTNÁ HORA

K U T N Á H O R A PÁTEK / 20:00 / BLUES CAFÉ PÁTEK / 20:00 / BLUES CAFÉ www.blues-cafe.net

www.pb-production.cz

la b el. c z

ww

ww

kontakt Blues Café 602 438 634 w.

GRAFIC NA

w.

STUDIO KÉ

STUDIO KÉ

GRAFIC NA

TISKÁ R

www.pb-production.cz

TISKÁ R

www.blues-cafe.net

Kino Miloše Formana 4. 10. Literární soutěž Čáslav 2014 – vyhlášení vítězů – 13.00 Výstavní síň 4. – 5. 10. Pošťák Pat – 17.30 Kino Miloše Formana 6. 10. Jiří Hájíček – literární beseda – 17.00 Městská knihovna 7. 10. Pan Halpern a pan Johnson – 19.00 Hraje Divadlo Ungelt Praha Dusíkovo divadlo 7. – 8. 10. Dřív než půjdu spát – úterý od 20.00, středa od 17.30 Kino Miloše Formana 9. – 11. 10. Andělé všedního dne – čtvrtek a pátek od 20.00, v sobotu od 17.30 Kino Miloše Formana 12. 10. Útěk z planety Země – 17.30 Kino Miloše Formana 13. 10. – 26. 10. Krása šikovných rukou Vernisáž výstavy DDM Čáslav v 17.00 Výstavní síň 14. 10. Trčkové z Lípy na Čáslavsku – 17.00 Přednáška – Výstavní síň The Backwards – Beatles revival – 19.00 Dusíkovo divadlo Výchozí bod – 20.00 Kino Miloše Formana

la b el. c z


KULTURA

18

15. 10. Japonsko a Korea – do Tokia pod stan – 18.00 Cestopisný pořad Dusíkovo divadlo Zůstaň se mnou – 20.00 Kino Miloše Formana 16. – 17. 10. Zmizelá – 20.00 Kino Miloše Formana 17. – 18. 10. Módní přehlídka značky EDDE – 18.00 Dusíkovo divadlo – Nová scéna 18. – 19. 10. 7 trpaslíků, 3D – 17.30 Kino Miloše Formana 19. 10. Rákosníček a jeho rybník – 15.00 Hraje Scéna Zlín Dusíkovo divadlo 20. 10. Ferda Mravenec – 8.15 a 10.00 Dusíkovo divadlo Hana Hindráková – autorské čtení – 17.00 Městská knihovna 21. 10. Co s láskou – 20.00 Kino Miloše Formana 22. 10. Když kočky nejsou doma – 19.00 Hraje Docela velké divadlo Litvínov Dusíkovo divadlo Equalizer – 20.00 Kino Miloše Formana 23. – 24. 10. Drákula: Neznámá legenda – 20.00 Kino Miloše Formana 25. – 26. 10. Tři bratři – 17.30 Kino Miloše Formana 26. 10. Století Miroslava Zikmunda – 20.00 Kino Miloše Formana 28. 10. Želvy Ninja, 3D – 17.30

Kino Miloše Formana 29. 10. Annabelle – 20.00 Kino Miloše Formana 30. 10. Soudce – 17.30 Kino Miloše Formana Disputace Čáslav – se Stanislavem Motlem – 18.00 Výstavní síň 31. 10. Nick Cave: 20 000 dní na Zemi – 20.00 Kino Miloše Formana

Náměstí Míru 31. 10. Radim Uzel „O sexu vážně nevážně“ Divadlo v sále ZUŠ

Křesetice 18. 10. Rocková zábava – 20.00 Zahrají ŠKWOR, Brix a Durus Sokolovna

Zbraslavice

Zruč nad Sázavou 8. 10. Zručský zámek ožívá - III. etapa - 16.00 Komentovaná prohlídka 13. 9. – 11. 10. Tereza Ronovská a Kristýna Keharová – výstava, Zámecká galerie 2. 10. Miroslav Horníček: Dva muži v šachu Promítání v sále ZUŠ 7. 10. Prevence kriminality – 9.00 – 13.00 Přednáška, Spolkový dům 8. 10. Namasté Nepali – 18.00 Cestopisné povídání Miroslava Krupky, Spolkový dům 12. 10. Pravěk – 15.00 Výstava Inky Delevové Zámecká galerie Vernisáž výstavy 12. 10. 14. – 16. 10. Baťovy dny, aneb když se řekne Sázavan – 75. výročí příchodu firmy Baťa do Zruče n.S. Více informací o programu na www.mesto-zruc.cz 18. 10. 75-ti letý Baťov se baví – 13.00 – 17.00

LEGENDÁRNÍ HUDEBNÍ SKUPINA

KRÁS KRÁ SNÉ NO NOVÉ VÉ

STROJ STRO JE

4. 10. Olympiáda MŠ s Dobšicemi u Kolína – 10.00 – 14.00 Dobšice 16. 10. – 30. 11. Proč mámy pláčou – 14.00 Vernisáž výstavy 16. 10. Výstavní síň

Červené Pečky 19. 10. Český Šternberk – zájezd 8.50 sraz na nádraží

vrdy 1. - 31. 10. Pohledy 1989 – Dvacet let po pádu železné opony Knihovna 2. 10. Listovaní: Faktor merde (video) – 17.00, Knihovna Kulturní a společenský přehled připravila Dana Čermáková. Pořádáte-li kulturní nebo společenskou akci a chcete o ní dát vědět ostatním, informace o datu, hodině a místě konání posílejte na dana.cermakova@centrum.cz

ŽLUTÝ PES předkapela:

VESPER

VSTUP 150 Kč

11.10. 2014

Úvodní strana - červená: #A3362D

MUSIC CLUB ČESKÁ 1 KUTNÁ HORA Zprávy - modrá: #3479B5

Sport - zelená: #669521

Galerie - oranžová: #C66426

w w w. c e s k a 1 . c z

info: 725 440 759

4.10.2014 od 20.00 h

MSD KOLÍN Vstupné: 200 Kč/250 Kč Rezervace a informace na www.msd-kolin.cz


KULTURA

19 ceska1_10_2014.qxd:Sestava 1

25.09.2014

7:07 Uhr

Stránka 1

Kašlu na smrt, věřím na život!

Pá 10. 10. URbAN soUNd dJ cUlTURE > dj’s > vstup: 50 Kč

so 11. 10. KRÁsNé NoVé sTRoJE

> kultovní bigband pod taktovkou Stanislava Diviše > vstup: 150 Kč

Pá 17. 10. RobERT hlAVATý bANd

> sólový projekt muzikanta, zpěváka, herce a moderátora televizní Rockparády Roberta Hlavatého > vstup: 100 Kč

so 18. 10. esKAlation (d)

> německá směs ska-punku, ska a reggae s impozantní pódiovou show > vstup: 100 Kč

Pá 24. 10. NIRVANA.cZ

> pocta legendární kapele ze Seattlu - trojice zkušených muzikantů z Moravy nenechá nikoho na pochybách, že geniální hudba Kurta Cobaina stále žije! > vstup: 100 Kč

so 25. 10. PůlNočNÍ sVoZ PoPElA / ZlomoR VodoPUmPAmAsomlEJN / AgAPER... > KH-banquet!!! - punkový (nejen) večírek > vstup: 100 Kč

čt 30. 10. VAsIlůV RUbÁŠ

> originální agro-jazzové duo + speciální hosté Miki Nop a Wilco Versteeg (Sto Zvířat) > vstup: 80 Kč

Pá 31. 10. ZNoUZEcTNosT

> rock-punková legenda z Plzně představí své nové CD Beat simplicitas - více než 27 let fungující kapela, od roku 1996 v nezměněné tříčlenné sestavě Caine, Déma, Golda > vstup: 100 Kč

oTEVŘENo: čtvrtek / Pátek / sobota od 18:00 - ostatní dny otevřeno pouze po předchozí domluvě

w w w. ce s k a 1 . c z

i n fo : 7 2 5 4 4 0 7 5 9

Dana Čermáková

> v nové sestavě, ale stále v čele s Tomášem Varteckým a s novým koncertním setem > vstup: 150 Kč (předprodej v klubu)

Dana Čermáková

ŘÍJEN 2014

Pá 3. 10. KURTIZÁNY Z 25. AVENUE

Jožo Ráž

V polovině října se na pultech knihkupectví v Česku i na Slovensku objeví kniha redaktorky našeho měsíčníku Dany Čermákové Jožo Ráž – Můj příběh, která mapuje životní osudy lídra legendární skupiny Elán, nejúspěšnější a nejslavnější československé rockové kapely v historii naší pop-music, která dodnes vyprodává tisícové haly a stadiony. Jožo Ráž stál v patnácti letech u jejího zrodu a dovedl ji k závratným výškám – na svém kontě má přes čtyři miliony prodaných nosičů, 26 platinových alb, megakoncert na Letenské pláni v Praze, kam přišlo víc lidí než na Rolling Stones, vyprodanou Mekku všech muzikantů, newyorskou Carnegie Hall, což se nepodařilo ani Karlu Gottovi… Jožo Ráž má kromě neskutečného úspěchu Elánu za sebou i něco neuvěřitelného - vlastní zmrtvýchvstání. V červnu 1999 ho cestou ze studia, kde právě nahrál megahit Voda, čo ma drží nad vodou, srazil z motorky nepozorný německý řidič. Léka-

Můj příběh ---ři mu dávali jen desetiprocentní naději na přežití, tak vážná poranění měl. Dva měsíce ležel v kómatu… Kniha vychází k šedesátinám Jožo Ráže a určitě potěší všechny, kdo mají rádi hity jako Zaľúbil sa chlapec, Stužková, Kočka, Sestrička z Kramárov, Vymyslená, Smrtka na pražskom orloji, Amnestia na neveru, Čakám ťa láska, Kráľovná bielych tenisiek, Že mi je ľúto nebo Kde si. -red-

SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ KONCERT

zde může být vaše PROPAGACE

www.RybICKy48.Cz

Ñàãèî

12.11. KUTNÁ HORA

Více informací na tel.: 731 156 214

MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO

RYBIČKY48_Acoustic_plakat.indd 1

21.9.2014 19:04:06


Z obcí

20

Pozvánka na 3. Veletrh sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora Srdečně zveme všechny spoluobčany v pořadí již na 3. Veletrh sociálních a souvisejících služeb, který se bude konat ve dnech 7. – 9. října 2014 v prostorách Spolkového domu v Lierově ulici od 10.00 do 17.00 hodin. Na veletrhu se představí široké spektrum organizací, které poskytují sociální a související služby nejen v Kutné Hoře. Prezentovány budou služby pro seniory, osoby se zdravotním a jiným postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí. Po celou dobu veletrhu bude probíhat

bohatý doprovodný program, který bude zveřejněn na propagačních plakátech. K jednotlivým sociálním službám budou k dispozici informační prospekty a letáky. Se zástupci organizací můžete přímo konzultovat vaše dotazy. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. Veletrh sociálních a souvisejících služeb pořádá manažerský tým komunitního plánování v rámci naplňování 3. Komunitního plánu města Kutná Hora a v rámci Týdne sociálních služeb.

3. VELETRH

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

se koná od 7. do 9. října 2014

ve Spolkovém domě Města Kutná Hora v Lierově ulici

V prostorách galerie se po 2 letech v rámci celostátní akce Týdne sociálních služeb opět představí organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb na kutnohorsku. Zástupci vystavovatelů budou pro zájemce individuálně poskytovat podrobné informace o svých službách. Každý den od 12 do 14 hodin bude pro návštěvníky provádět měření glykemie, měření tlaku a tuku zdarma pracovnice ČČK Kutná Hora. Pořadatelé veletrhu děkují Městu Kutná Hora za významnou pomoc poskytnutím grantu a bezplatným zapůjčením prostor v novém Spolkové domě.

PROGRAM ÚTERÝ 7. 10.

 otevřeno od 10 do 17 hodin  veletrh začíná vernisáží za účasti zástupců městské radnice  od 10.30 hodin zahraje lidové melodie Tomášovka  v 15 hodin zahraje k poslechu harmonikář Michal Karban  budou vystaveny pomůcky pro sluchově postižené vč. konzultace a servisu

STŘEDA 8. 10.

 otevřeno od 10 do 17 hodin  od 10 do 13 hodin se s kadeřnickými a kosmetickými službami představí studentky kutnohorské SOU a SOŠ řemesel  v 10.30 hodin s pohádkou vystoupí klienti Centra u Bartoloměje  od 15 hodin vystoupí hosté z Prahy – zatančí hendikepovaní  firma DMA bude i s poradenstvím vystavovat kompenzační pomůcky pro tělesně postižené  firma SPEKTRA bude vystavovat pomůcky pro slabozraké a nevidomé

AUTOBATERIE

ČTVRTEK 9. 10.

J. Vrabčák, Kaňk  327 561 687

 otevřeno od 10 do 16 hodin  od 10.30 hodin známý kutnohorský geolog RNDr. Jaroslav Hak bude vyprávět o zážitcích z pracovních cest na blízkém východě  firma WIDEX bude poskytovat poradenství o pomůckách pro nedoslýchavé

Prodej 7 dní v týdnu!

Příjemná novinka v kutnohorském Tylově divadle 17. září bylo pro návštěvníky vynikajícího představení muzikálu Balada pro banditu v nastudování Východočeského divadla Pardubice připraveno příjemné překvapení. V průběhu přestávky pozvala ředitelka Tylova divadla Veronika Lebedová diváky do nově upravených prostor v prvním patře budovy, kde v rámci úprav interiérů divadla byla otevřena Divadelní minigalerie nazvaná Setkávání u Tyla.

Jako první zde svá díla představila kutnohorská sochařka a řezbářka Hana Richterová. Nová galerie bude ale postupně prezentovat další zajímavá díla mladých tvůrců. K proměně došlo i na místě bývalé šatny pro diváky, kde vznikla příjemně působící odpočinková zóna pro společenská setkávání diváků představení. Citlivé úpravy se také dočkal salonek, jehož nové vybavení i změna prostorového řešení rozhodně přispěly k elegantní atmosféře kutnohorského divadla. Součástí úprav byla také repase skleněné vitráže z roku 1933, oddělující salonek od promenoáru v 1. patře. Budoucí návštěvníci divadla jistě ocení mistrnou práci předního českého odborníka v této profesi, pana Jaroslava Skuhravého. Do začínající podzimní divadelní sezony tedy kutnohorské Tylovo divadlo vykročilo velmi úspěšně. Jak ve svém vystoupení

Nový interiér divadelního salonku

zmínila ředitelka divadla, další úpravy, tentokrát suterénních prostor divadla, se v dohledné době stanou realitou. Dík za to patří nejen současnému vedení města, ale hlavně mladé a energické ředitelce Veronice Lebedové i všem pracovníkům divadla. -mšFotografie autor

Ředitelka Tylova divadla Veronika Lebedová, starosta města Dr.Ivo Šanc a výtvarnice Hana Richterová


kultura

21

Kuličková skála v galerii gask Cvrnkání kuliček

Kdo by si z dětství nevybavil důlek a pytlík plný hliněných barevných kuliček. Sem tam, jako střežený poklad, se mezi nimi blýská nádherná skleněnka.

Autoři kuličkové dráhy

Cvrnkat se dá různým způsobem. Někdo si z písku stavěl kopce, dráhy a překážky a cvrnkal „do vrchu“, jiný způsob dráhy je využití tvaru koule a jejího přirozeného kutálení dolů, a to rozličnými cestičkami, drahami

s překvapivými výjezdy a mizením. Cvrnkání do důlku znali naši dědečkové, dospělí hru mají ve zvláštní úctě, ale mezi dnešními dětmi přitahovanými informačními technologiemi není příliš populární. Výtvarník Václav Kořínek se proto rozhodl vytvořit interaktivní dílo, které by k hraní kuliček vybízelo a mohlo být umístěno do parku či na hřiště a spolu s důlkem inspirovalo děti (a nejen je) ke hře a společnému trávení času. K vytvoření kuličkové skály došlo ve spolupráci s kutnohorským malířem a výtvarníkem Antonínem Mužíkem, který dráze vetkl patinu a promyslel vnitřní průjezdy, průsmyky a nástrahy a soustředil se na efektní cestu kuličky seshora dolů. Antonín Mužík, jako další z regionálních umělců, má možnost vystavovat své obrazy a kresby v prostoru Café Fatal galerie Gask. Výstava začíná vernisáží v sobotu 11. října 2014 v 16 hodin. Výstava vznikala během léta a vystihuje ji název – Zem: jde o lyrické, jemné přírodní motivy v kresbách a krajiny v abstrakních obrazech na větších plátnech. Jde o zem z různých pohledů. Jedním z nich je i tvar koule, a proto bylo rozhodnuto oživit výstavu kuličkovou skulpturou, která bude umístěna v exteriéru galerie – před kavárnou. Po tu dobu, co počasí dovolí –

říjen, listopad – , bude přístupná všem návštěvníkům zahrad a kavárny. Výzva: na vernisáž kuličky s sebou! Bude se konat turnaj, doufáme v účast mistra ve cvrnkání. Vernisáž doprovodí koncertem Václav Kořínek, který využije akustiku chodby Gask, kde zazní skleněné flétny se speciálním laděním a další nástroje vlastní výroby. Václav ovládá alikvotní zpěv, experimentuje se zvukem a též zkoumá jeho terapeutické účinky. Je autorem divadelní a filmové hudby. Více na www.stardrum.eu Václav Kořínek k dílu říká: „Zdravím všechny příznivce Marbells Rock současné i budoucí a posílám odkaz na stránky, které nyní propagují projekt kuličkové skály. Kuličková skála se stala hitem veletrhu v Lysé n. Labem a věřím, že další modely skal z naší dílny si brzy najdou cestu do vašich interiérů i exteriérů. Společně s Tondou Mužíkem, jsme připraveni vyvíjet a vyrábět další modely podle společných návrhů a kuličková skála se může stát artefaktem, ve kterém se promítnou vytesané motivy ulic vašeho města a okolí. Představte si, že se v centru historického města objeví skleněná koule, jež hledá cestu k cíli. Současný funkční model je vyroben z tvrzeného porobetonu, je 170 cm vysoký, základna 1x1 m

Mužík na procházce Kutnou Horou. Kalendář na rok 2015 s obrazy Antonína Mužíka. Od poloviny října v prodeji i ostatní druhy kalendářů s tematikou Kutné Hory. Více info na www. lepor.cz

a představuje pískovcovou skálu s motivy Českého ráje, jež jsou před veřejností z různých důvodů uzavřeny. Celý komplex labyrintů, propastí a jeskyní je koncipován jako skalní divadlo, k němuž musíte dojít po skalní cestě na vrchol. Skleněná kulička představuje vás, vaši duši a tělo. Vydejte se tedy na cestu, jejímž cílem je závěrečný odpočinek na vrcholu skalního divadla. Rádi bychom oslovili též výrobce českých skleněnek či kuliček z dalších materiálů, které bychom zkoušeli v terénu Marbells Rock.“ Další informace o Kuličkové skále alias Marbells Rock zde: http://www. tvorivachvilka.cz/kulickova-skala?bgPage790=


historie

Záhadná vražda kutnohorská Pod tímto poněkud bombastickým titulkem se na stránkách měsíčníku Pražský ilustrovaný zpravodaj č. 433 z dubna 1929 objevila krátká textová zpráva, doprovázená několika málo snímky. Připomínala událost z 21. února toho roku, kdy v tehdejší kutnohorské nemocnici došlo k pokusu o vraždu dvou lékařů. Podezření padlo na nemocniční personál, ale skutečný pachatel či pachatelé dodnes nebyli vypátráni. O co vlastně šlo? Historie této „záhadné vraždy kutnohorské“ není bez zajímavosti a chtě nechtě vyvolává určitou paralelu mezi obdobnými případy ze současnosti, byť se značnou dávkou nadsázky. Pojďme se tedy vrátit do atmosféry 30. let minulého století v souvislosti s uvedeným případem. A začněme, jak se říká, „od píky“. Skončila I. světová válka a z Ruska se po Sibiřské magistrále vrací do nové Československé republiky batalión českých legionářů. Jeden z vagonů, označený červeným křížem, převáží do nové vlasti raněné a nemocné vojáky – legionáře. Lékařský doprovod se na jedné zastávce vlakové soupravy radí v nevlídné železniční čekárně, jak dál

zabezpečit nezbytnou lékařskou pomoc. Jejich úvahám naslouchá drobný muž s cvikrem na nose. Po dobu války sloužil v hodnosti majora carské armády jako vojenský lékař. Po chvíli přistoupí k rokujícím lékařům a představí se: „Jsem doktor Konstantin Cymbalov a dovoluji si vám nabídnout své služby“. Strohá nabídka je přítomnými lékaři přijata a Dr. Cymbalov si svými lékařskými úspěchy záhy získává plnou důvěru zdravotnického personálu, doprovázejícího nemocniční vagón. Jeho následující léčebné úspěchy jsou nepopiratelné. Zároveň však vyvolávají určitou profesní řevnivost z řad levicově smýšlejících politických příznivců Leninova principu tzv. světové proletářské revoluce. Byl to snad jeden ze zdrojů pozdější životní tragédie humánního doktora Cymbalova? Vzpomeňme si na jeho působení v carské armádě! Možná je to poněkud absurdní úvaha. Její základ však vyloučit nelze. Pojďme však sledovat další osudy nevysvětlitelně zavražděného Dr. Cymbalova. V dubnu 1929 se s ním setkáváme na pozici sekundárního lékaře v tehdejší Všeobecné veřejné nemocnici v Kutné Hoře na Pirknerově náměstí. Světová hospodářská krize se projevila svým způsobem i v tomto zdravotnickém zařízení. Pro špatné platové podmínky, provozní i finanční problémy, ale i poněkud podivné personální i mezilidské vztahy odchází z nemocnice několik lékařů. Dochází také k výměně profesionálních zdravotních sester, které jsou nahrazeny platově nenáročnými řeholnicemi Řádu sv. Karla Boromejského. Tehdejší primář a ředitel nemocnice MUDr. Karel Voženílek je v nastalé situaci nucen vyhlásit konkurs na sekundárního lékaře. A jedním z nemnoha, kdo na nabídku reflektuje, je právě MUDr. Konstantin Cymbalov.

22

Výřez ze stránky Pražského ilustrovaného zpravodaje, informující o kutnohorské vraždě.

Již od začátku se projevuje jako lidumil a jeho jemná povaha s citem pro utrpení nemocných mu přináší přízeň většiny pacientů. Vzápětí přichází do kutnohorské Všeobecné nemocnice další sekundář, MUDr. Jan Král, a krátce na to získává tehdejší kutnohorská nemocnice zásluhou obou zmíněných lékařů skvělý kredit právě pro svoji vysokou úroveň lékařské péče i citlivou sociální atmosféru, v níž nebylo rozdílu mezi pacientem movitým či majetkově nezajištěným. MUDr. Cymbalov i MUDr. Král se stávají vyhledávanými lékaři napříč všemi sociálními skupinami tehdejších pacientů kutnohorské nemocnice a sklízejí zasloužené úspěchy. A právě to vyvolává určitou nevraživost ze strany služebně starších kolegů a v neposlední řadě i samotného tehdejšího primáře MUDr. Karla Voženílka, jehož společensky kontroverzní osobní vztah k jedné ze sloužících řádových sester byl jakýmsi veřejným tajemstvím. Nicméně, jak Dr. Cymbalov, tak Dr. Král byli naprosto mimo tuto atmosféru privátních vztahů. Nelze sice vyloučit, že o doutnajícím společenském skandálu věděli, ale oproti některým svým profesním kolegům, kteří tuto situaci považovali v tehdejší mladé demokracii za určitý trumf do pozvol-

na houstnoucí atmosféry volebních bojů politických stran, to nebrali příliš vážně. Mělo se jim to stát osudným, i když se k celé situaci chovali s profesní korektností? Nelze pominout fakt, že Dr. Cymbalov měl ke sloužícím řádovým sestrám poněkud komplikovaný vztah pro své oprávněné nároky na vysoce profesionální přístup k pacientům. Stejné požadavky zněly i ze stran kolegy Dr. Krále. Zdánlivě banální personální problémy dostaly 21. února 1929 dramatickou tvář. Ve večerních hodinách 23. února totiž náhle umírá Dr. Cymbalov a v ohrožení života se ocitá i Dr. Král. Prvotní verdikt – otrava arzénem - je záhy vyvrácena soudní pitvou zesnulého Dr. Cymbalova. Pitevní protokol konstatuje nález sedmi gramů skelného prášku ve vnitřních orgánech Dr. Cymbalova. Stejný nález je záhy konstatován u Dr. Krále, ten však těžké zdravotní potíže přežil a po složitém léčení odchází z kutnohorské nemocnice do pražské Nemocnice Na Františku. Soudní znalci konstatují, že skelná drť se do útrob obou lékařů musela dostat při podávání jídla. Protože oba lékaři se stravovali výhradně v nemocniční kuchyni, kterou vedly řádové sestry, dostává celá situace vedle kriminálního také do jisté míry politický podtext. Pří-


HISTORIE

23

Zavražděný Dr. Cymbalov - civilní portrét

medikace? Do okruhu podezřelých se také dostává mladá instrumentářka Egidie, která byla několikrát viděna plačící na primářově rameni. Podezřelých je mnoho, skutečný viník však zatím není označen. Do probíhajícího vyšetřování náhle zasáhla návštěva dvou poslanců tehdejší Katolické strany lidové, a sice generálního tajemníka strany Staška a poslance Myslivce. Bez jakéhokoliv zákonného pověření navštívili zajištěné řádové sestry ve vazbě a okamžitě intervenovali u vyšetřujícího soudce o jejich propuštění. Kriminální čin, zatím bez vyřčeného viníka, tak dostává již výrazný politický podtext, a to právě v období blížících se parlamentních voleb. V téže době přijíždí „náhodou“ do Kutné Hory také manželka tehdejšího ministra spravedlnosti, údajně pouze za účelem návštěvy místních památek. Vedle prohlídky místních pamětihodností však také navštívila předsedu krajského soudu. O obsahu této návštěvy nebyl veden žádný protokol. Tato „náhodná návště-

pad pochopitelně přebírá kutnohorská četnická pátrací stanice. Při podrobné prohlídce všech podezřelých byla skelná drť nalezena v kapsách pracovních plášťů dvou nemocničních zřízenců Františka Šuplíře a Josefa Sýkory. Oba zaměstnanci byli ihned zatčeni. Okruh podezřelých se však rozšířil na základě vědeckého posudku přivolaného prof. Švagery a jeho asistentky paní Konské. Ti totiž zajistili skelnou drť i na svrchních oděvech tří řádových sester, které byly okamžitě policejně zajištěny a ještě téhož dne večer převezeny do soudní budovy v Kutné Hoře. V průběhu policejního vyšetřování vyjde najevo, že se vedle hodinek Dr. Cymbalova ztratil i jeho rusky psaný zápisník s různými záznamy o chodu nemocnice, údajně prý mnohé byly kompromitující. Obecně bylo známo, že Dr. Cymbalov pracoval na výzkumu aplikace injekce pro snížení bolesti v pooperačním stavu. Po několika letech stejnou injekci úspěšně aplikoval primář Voženílek. Byl ale skutečným autorem této

va“ vyvolala značné reakce v tisku a tehdejší list Deutsche Presse dokonce zveřejňuje úvahu o spojitosti návštěvy této dámy s případnou politickou intervencí v probíhajícím šetření celého případu. A na završení mimořádné atmosféry případu přijíždějí do Kutné Hory také členky světového ústředí Řádu sv. Karla Boromejského. Navštěvují zajištěné řádové sestry v kutnohorské věznici i Všeobecnou veřejnou nemocnici v Kutné Hoře. Krátce po jejich odjezdu jsou z vazby propuštěny zajištěné řádové sestry a také nemocniční zřízenci Špulíř a Sýkora. V tom okamžiku je celý případ již natolik zpolitizován, že se dokonce dostává až na půdu Senátu Národního shromáždění Československé republiky. Dne 24. dubna 1929 na půdě Senátu interpeluje ministra spravedlnosti 12 tehdejších poslanců za účelem důkladného a nestranného vyšetření kutnohorského případu, který podle interpelujících poslanců je výrazně zpolitizován, a v interpelaci se také konstatuje, že osoba vyšetřujícího soudce, takto exponovaného příslušníka katolické strany, zpochybňuje seriózní průběh vyšetřování Jejich interpelace se však nedočká kon-

s.r.o.

plastová okna a dveře držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001

6 komorový profil celoobvodové kování

SLEVA až 61% OC – PASÁŽ Kutná Hora 17. listopadu 182, Kutná Hora (parkoviště z Opletalovy ulice)

tel.: 327 523 498, 327 523 499 mobil: 731 429 845 e-mail: kutna.hora@svet-oken.cz www.svet-oken.cz

+ teplý rámeček ZDARMA

Kolín (nová adresa) Politických vězňů 42, Kolín 3 OTEVÍRACÍ DOBA ( u Finančního úřadu ) Po–Pá 8.00–12.00 12.30–16.30 hod. tel.: 321 674 301 mobil: 734 416 668 ZDARMA • návrh • zaměření • doprava e-mail: kolin@svet-oken.cz

Sekundář Dr. Jan Král

krétního závěru. Rozpracovaný průkazný materiál je odložen „ad acta“ a soudní verdikt nebyl nikdy vysloven. Případ zůstal natolik zpolitizován a zamlžen, že z vraždy kutnohorského lékaře Dr. Cymbalova nebyl nikdy nikdo obviněn. Potencionální vrah či vrazi se zřejmě v klidu dožili pokojného stáří. Dovolme si jakousi nadčasovou paralelu: nepřipomíná vám popisovaný případ některý z těch současných, které ještě před kratším či delším časem zaplňovaly stránky novin, časopisů i dalších médií, aby v tichosti posléze vyšuměly do ztracena? Odpověď na tuto, více méně řečnickou, otázku ponechám na vás. Miroslav Štrobl Poznámka: Za poskytnutí některých faktů k uvedenému textu děkuji panu Jiřímu Davidovi z Kutné Hory. Prameny: Soukromý archiv p. Jiřího Davida Pražský ilustrovaný zpravodaj, j. č. 433, str. 11 Archiv Senátu Národního shromáždění ČR, r. 1929, tisk 887, Naléhavá interpelace Soukromý archiv autora textu

...čteme rádi


ZDRAVÍ

Hlavní orgány pentagramu II

24

JÁTRA ANEB HLAVNÍ DETOXIKÁTOR Každý zdravotní problém se projevuje určitými vnějšími čili klinickými příznaky. Zdůrazňuji, že jde jak o projevy fyzické, tak i psychické, zejména o sny, ale i o povahu, nálady a celkový pohled na svět – což souvisí s propojeností fyzického a psychického (a také duchovního) v nás. A každý zdravotní problém má svůj původ v toxické zátěži některého z hlavních orgánů pentagramu.

Játra společně se žlučníkem mají hlavní slovo u alergií, cévního systému a v protinádorové imunitě. Sama o sobě jsou především detoxikačním orgánem, protože přes ně prochází veškerá krev v těle, vychytávají tedy veškeré toxiny pomocí obrovského množství enzymů - jak látky přiváděné do těla v podobě potravy, tak i odpadní produkty. Jde o několik tisíc různých reakcí. V jaterních buňkách se tvoří žlučové kyseliny, které slouží k trávení tuků ve střevě. Vznikají v nich také zásoby glykogenu, polysacharidu důležitého pro udržování energetické bilance. Jsou rovněž skladištěm některých vitaminů, především skupiny B. A také se v nich vytváří cholesterol (90 %) jako základní stavební kámen některých hormonů, buněčných membrán a mnoha dalších látek v organismu nezbytných. Játra působí na mnoho orgánů, tkání a funkcí v těle. Významným způsobem ovlivňují centrální nervový systém, zejména mozková centra řídící imunitní procesy protinádorové a také ty zaměřené na poruchu autoimunitního a alergického charakteru. Ovlivňují rovněž periferní nervy, které řídí funkce pohybové i pocitové po celém těle. K nim se řadí například hlavové nervy nebo nervy vycházející z páteře. Periferní nervový systém hraje významnou roli i při vzniku astmatu (v kombinaci s alergií a poruchou vegetativního nervového systému), ekzému, neuralgických bolestí nebo obrn periferních nervů. Játra mají také vliv na činnost nad-

ledvinek, zejména na jejich kůru produkující protistresové hormony jako kortizol, a pohlavní hormony. V emocionální oblasti ovlivňují agresi. K orgánům tohoto okruhu patří Langerhansovy ostrůvky ve slinivce břišní ovlivňující produkci inzulinu, mazové žlázy, nehtové lůžko, oční spojivka, horní víčko, penis, varlata, pochva, periferní nervový systém a spánkový a temenní lalok velkého mozku. LEDVINY ANEB ÚSTŘEDNÍ ČISTIČKA Při řazení jednotlivých okruhů jsem se řídila podle životně nezbytných funkcí. Ledviny v tomto „pořadníku“ zůstaly na posledním místě, nic to však nemění na jejich významu pro život. Jsou totiž hlavním vylučovacím orgánem, tedy jakousi centrální čističkou odpadních produktů. Začněme však lymfatickým systémem. Že moc nevíte, o co jde? Není divu, moderní medicína se o něj nijak zvlášť nezajímá, ačkoliv jde o veledůležitý systém! Lymfa slouží jako kanalizace, ale zároveň i jako rozvod imunitních buněk, neboť prochází – stejně jako krev – všemi, i těmi nejmenšími tělními strukturami (omývá každou buňku). Tedy i místy, v nichž vznikají jednotlivé složky imunity. Její řečiště je obrovské: nejmenší trubičky se spojují ve větší a větší, prostupují a obepínají všechny orgány, tkáně a struktury. Odvádí nečistoty, to znamená metabolity, mrtvé infekční útočníky i v boji zabité buňky imunitního systému (například mrtvé bílé krvinky) a zároveň přivádí „novou krev“ – čerstvé a svěží imunitní bojovníky připravené zlikvidovat každého vetřelce. Odpad se filtruje přes nespočet lymfatických uzlin. A bohužel se v nich také ukládá, což bývá příčinou mnoha zdravotních problémů. Lymfatické cévky, cévy a trouby ústí do krevního řečiště v žilách, aby odpad mohl být z těla vyloučen. A tuto funkci zastávají ledviny, přes které prochází veškerá žilní a tím i odpadní krev. Není divu, že ledviny jsou, společně s játry, nejpostiženějším orgánem naší civilizace. U žen ledviny ovládají – kromě pochvy spadající pod játra – celé gynekologické ústrojí, tedy dělohu, vejcovody, vaječníky a parametria neboli vazy držící dělohu v příslušné poloze.

JÁTRA Játra dospělého člověka váží asi 1,5 kg. Jsou největší žlázou našeho těla. Lidský organismus je schopen přežít i při značném postižení jaterní tkáně, a to dokonce při padesátiprocentním zničení, protože játra se vyznačují vysokou schopností obnovy. Jára tvoří více jak 100 000 jaterních lalůčků, jejich základní stavební tkáně. Za 1 minutu jimi proteče 1 500 ml krve, což je 25 % minutového srdečního výdeje. Játra za den vytvoří až 50 g bílkovin. Játra vylučují žluč, která v trávicím ústrojí pomáhá rozkládat tuky z potravy. Vedle zajišťování látkové výměny a přeměny nám játra prokazují i mnohé jiné služby: hospodaří s tuky, cukry, aminokyselinami, vitaminy, hormony a stopovými prvky. Vytvářejí většinu srážecích krevních faktorů nezbytných pro život. Přemisťují a chemicky mění léky, alkohol a jiné látky, které mohou být pro tělo velmi škodlivé. Játra plní významnou úlohu v metabolismu tuků. Cholesterol je tuková látka, obsažená ve všech živých organismech, která je pro existenci života nezbytná, neboť je součástí stavby všech buněk a výchozí látkou pro tvorbu některých hormonů včetně pohlavních. Vzniká z něj vitamin D důležitý pro stavbu kostí. Cholesterol je také nezbytný pro tvorbu žlučových kyselin, bez nichž bychom nemohli trávit potravu. Cholesterol vyrábějí játra v množství nezbytném pro zajištění všech výše uvedených funkcí. Zodpovídají rovněž za hospodaření s cholesterolem přijatým v potravě. Pokud je funkce jater narušena, může dojít k poruše cholesterolového hospodářství a LDL – cholesterol se začne ukládat na stěnách cév, což může vést až k arterioskleróze, ischemické chorobě srdeční, angině pectoris či infarktu myokardu. Horší než cholesterol je ovšem homocystein (Hcy), vysoce reaktivní aminokyselina. Vyskytuje se v živých buňkách všech vyšších organismů, ale byl nalezen i v rostlinách a bakteriích! Jde o organickou látku ze skupiny steroidů. Vzniká v buňkách a ve zvýšeném množství je toxický do té míry, že vás dokáže za pro něj příznivých okolností velice rychle zabít. Při jeho normální látkové přeměně se 90 – 95 % vzniklého Hcy účastní chemických procesů v buňce a jen zbytek se

dostává do krve. Běžně tak ovlivňuje základní životní procesy, jako je hospodaření s kyslíkem, řízená tvorba energie, její ukládání a využívání. Má vliv i na rozmnožování buněk. Zárukou správného chování homocysteinu je normální aktivita určitých enzymů a tří vitaminů – B6, B12 a kyseliny listové. Pokud nastane defekt těchto enzymů nebo chybí některý z trojice vitaminů, dojde k poruše metabolismu homocysteinu spojené s jeho hromaděním v těle. Nastane plíživé patologické působení otravující celý organismus, které vede ke vzniku mnoha nemocí. Spojí-li své síly škodlivý LDL-cholesterol a homocystein, zvyšuje se riziko postižení srdce a cév až o 30 %! Vinou homocysteinu však nevzniká jen infarkt myokardu a cévní onemocnění, ale i předčasné stárnutí, deprese, demence (i Alzheimerova choroba), syndrom chronické únavy, ekzémy, zánětlivá revmatická onemocnění, předčasné porody, potraty a vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců. Účinnou zbraní v boji se zákeřným homocysteinem je vyvážená a zdravá strava obsahující zejména výše uvedené vitaminy. Účinně v tomto směru působí pivo, které obsahuje všechny tyto látky. Kromě přirozených likvidátorů nepříznivého působení homocysteinu existují na trhu i přírodní vitaminové přípravky, které metabolicky podporují přeměnu toxického homocysteinu na neškodné látky. Současně výrazně podporují imunitu a pomáhají tělu, aby se vypořádalo s nemocí nebo zabránilo jejímu vzniku. Pomáhají proti infarktu, mozkové příhodě, zvýšené hladině cholesterolu, vysokému krevnímu tlaku, cukrovce, nádorovým onemocněním, depresím, migrénám, syndromu chronické únavy, osteoporóze i poruchám spánku.


ZDRAVÍ

25

U mužů zase prostatu. Jsou řídícím orgánem pro klouby, zejména kolena, a kosti, a to jak pro dřeň, tak i vlastní kostní tkáň (kostní trámčina neboli spongie). Tím pádem i pro páteř, přesněji řečeno pro přechod mezi její hrudní a bederní částí (ostatní části páteře ovládají další mateřské a dceřiné orgány – krční páteř tenké střevo, oblast mezi lopatkami okruh sleziny a bederní páteř a přechod mezi krční a hrudní částí tlusté střevo). Ledviny v součinnosti s imunitním a hormonálním systémem a vitaminově-minerálovým hospodářstvím organismu rozhodují o kvalitě vlasů. Ovlivňují také funkčnost a imunitní vlastnosti lymfy neboli mízy. Podléhá jim rovněž vnitřní ucho a ovlivňují vznik úzkosti jako nejčastějšího psychického příznaku.

Tradiční čínská medicína do ledvin umisťuje vrozenou energii čchi, kterou člověk dědí a využívá ji po celý život. Na začátku jí má určité množství, to však postupně klesá. Úbytky čchi se projevují na funkci močového i pohlavního ústrojí a na energetické vybavenosti organismu. K orgánům ledvin patří močová trubice, klouby (kromě kyčelního, který ovládají játra), kosti, zuby, děloha, vaječníky, prostata, mícha, štítná žláza a vlasy (přesněji řečeno vlasové váčky neboli folikuly). V příštím vydání se budu věnovat mozku jako nejhlavnějšímu orgánu z hlavních. Dana Čermáková

ledviny Ledviny váží u dospělého člověka asi 310 gramů. Jejich hlavním úkolem je filtrovat krev a odstraňovat nadbytečnou tekutinu. K tomu nutně potřebují produkovat různé hormony. Je jím například renin, který se současně účastní i řízení krevního tlaku. Ledvinovým hormonem je také erytropoetin, který stimuluje vznik a vývoj nových červených krvinek v kostní dřeni. Ledviny více než 30 x za den přefiltrují krev, která putuje naším oběhovým systémem. U normálního dospělého člověka jimi za den proteče asi 170 litrů. Odpadní látky přecházejí do 2 milionů mikroskopických trubiček, tenčích než vlas. Za celý život vymočíme 41 000 litrů tekutin, což by zaplavilo fotbalové hřiště. Ledviny také regulují

obsah solí a vody v našem těle. Ledviny ovlivňují stav kostí. Po ukončení období růstu (mezi 18. a 25. rokem života) má člověk zpravidla 206 kostí. Největší je kost stehenní, u dospělého dlouhá asi 45 cm, a nejmenší třmínek ve středním uchu, který pomáhá přenášet zvuk do vnitřního ucha. Je velký pouhých 5 milimetrů.

Jak přežít podzim bez újmy?

Říjen. Léto je nenávratně pryč a před námi podzim. Pro spousty lidí je podzim obdobím nemocí, depresí, ale i nových začátků. Prázdniny jsou pro většinu z nás dobou odpočinku i přesto, že školní léta už máme nějaký ten pátek za sebou. A jakmile odvedeme

děti 1. září do škol a školek, říkáme si, tak, a teď zase začnu pravidelně cvičit a vrátím se zpět ke svému obvyklému stravovacímu “režimu“. Není ale lepší nezačínat stále od začátku a spíše se jen pořád zdokonalovat? Abyste podzim a vlastně jakékoliv jiné období, které je pro vás náročné, přežili ve zdraví ať už duševním nebo fyzickém, musíte si uvědomit pár základních věcí. Naše tělo je úžasně inteligentní mechanismus, stačí jen, když mu dáme dostatek toho, co potřebuje. Ukážu vám to na jednoduchém příkladu. Auto. Pokud máte automobil jen na třech kolech, moc daleko s ním nedojedete. Nebo pokud do benzínového motoru nalijete naftu. Ujedete pár metrů a pak konec. Stejně funguje naše tělo. Pokud mu

dáte všechny živiny, které potřebuje, bude mít dostatek síly na to, aby se ubránilo nepříznivým okolním vlivům. Bojujete s oslabenou imunitou? Rádi byste shodili pár kilo? Nebo se chcete jen cítit a vypadat lépe? Pokud je vaše odpověď ano, jsme tu pro vás k dispozici kdykoliv po telefonické domluvě. Odborný personál vám pomocí speciálního bioimpedačního analyzéru zjistí procenta tuku v těle, procenta svalové hmoty, množství viscerálních tuků, opotřebování organismu, mineralizaci kostí a mnoho dalších hodnot. Nabízíme také sestavení jídelníčku na míru a individuální poradenství v oblasti zdraví a krásy. Udělejte něco pro své tělo a navštivte naše Centrum zdraví a krásy Nutristyl.

Najdete nás na webových stránkách www.nutristylkh.cz nebo můžete volat na telefonní číslo 604 298 227.

PLACKUJEME PRO VÁS VÝROBA REKLAMNÍCH PLACEK JIŽ OD 1 KS www.lepor.cz


zamyšlení

26

Komenského desatero

JE DOBROTIVOST CESTA, PO NÍŽ BY MĚL JÍT KAŽDÝ Z NÁS? BUĎ DOBROTIVÝ A MILOSRDNÝ. KDO TEBE OČ ŽÁDÁ, DEJ MU, MÁŠ-LI. BÍDNÉMU POMÁHEJ, MŮŽEŠ-LI! Dnešní téma je plné rozporů. Být dobrotivý není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Jak poznat, kdo doopravdy potřebuje pomoc a kdo si může ještě pomoci sám? Jak poznat, kdo si dobrotivost druhých zaslouží a kdo jen ty druhé vydírá a nutí je, aby mu pomohli tam, kde si může pomoci sám? Jak naučit dítě dobrotivosti, když sami nevíme, co je dobré a co ne? Dobrotivost nejsou jen peníze, kterými někoho obdarujeme. Nejsou to jen dary, které dáváme těm, kteří jsou na tom hůř, než jsme my. Dobrotivost je celkový přístup k životu, přírodě, lidem i zvířatům. Dobrotivost je odpovědnost za životy těch, co se zde na této planetě teprve narodí. Kdyby naši předci byli dobrotiví ke svým potomkům, tak by náš svět svět jejich potomků – vypadal úplně jinak, než dnes vypadá.

Kdybychom my - současní lidé uměli být dobrotiví ke světu, ve kterém žijeme, tak bychom ho odevzdali potomkům jako rozkvetlou zahradu, a ne jako vypleněnou zem bez zvířat a bez rostlin, které oni budou potřebovat k životu. Jenže my ani dnes neumíme to, co Jan Ámos Komenský začal učit ve světě, který byl mnohem primitivnější, než je ten náš. Tak jako vše, i dobrotivost k planetě začíná u každého z nás. Tím, jak žijeme, jak se chováme ve světě, ve kterém pobýváme jen pár desítek let, než zemřeme, tím vším ovlivňujeme budoucnost svých dětí, a tím i budoucnost celé planety. Asi jste čekali, že vám budu říkat, jak a komu a kde pomáhat. Že vám zde budu dávat kázání o tom, kdo vaši pomoc potřebuje a kdo ne. Ale na to si musí svými zkušenostmi s lidmi přijít každý sám. Ne každý žebrák je na tom tak zle, jak vypadá a jak se vám snaží namluvit – ať už žebrá ve špinavých hadrech na nádraží, anebo v šatech z módního butiku u milionáře. Ne každý nemocný je na tom tak špatně, abyste mu vy – zdraví - sloužili jen proto, že nemůže dělat vše, co můžete dělat vy. A ne každý je na tom tak dobře, jak před vámi dělá jen proto, že je hrdý a stydí se přiznat, že nemá peníze, že na něco zdravotně nestačí. Vždy záleží jen na vašem citu, zda dokážete rozeznat, kdy a komu je třeba pomoci a kdy a koho je třeba v jeho vlastním zájmu vyhodit a nechat ho, ať se sám postaví na nohy. Ať se konečně stane člověkem a ne parazitem, který žije na úkor těch, kteří jsou dobrotiví a soucitní. Malé děti učíme rozdávat bonbony ostatním dětem i dospělým v jejich blízkosti. Učíme je nebýt lakomé a dělit se o svůj příděl potravy s těmi, co nic nemají. Učíme je pomáhat dětem, kteří nic nemají, anebo jsou nějak nemocní. Učíme je vybrat peníze

na lidi postižené nějakými katastrofami. Učíme je být soucitné a dobrotivé. Učíme je dobrotivosti a milosrdnosti. Kde je tedy chyba, která způsobuje, že svět není takový, jaký ho chtěl mít J. Á. Komenský i jiní velcí učitelé jiných národů? Chyba je v každém z nás. Nedržíme se toho, co nám říká cit. Necháváme se ovlivnit vším, co k nám přichází jako informace, obrazy i zkušenosti, které získáváme během svého vlastního života. Ti, kteří naši pomoc potřebují, zjistí, že je lehčí „žebrat“, než se o svůj život postarat sám. Ti, kteří pomáhali a zjistili, že je jiní jen využívají, jsou zahořklí a odmítají už komukoli pomoci. A tak to jde dokola celá staletí. Jak z toho ven? Na to si musí přijít každý sám. Každý lidský život je úplně jiný. Neexistují dva shodné životy. Proto neexistují rady stejné pro všechny. Vždy je třeba hledat řešení někde uprostřed. Pomáhat, ale nenechat se zneužívat. Být milosrdný, ale ne soucitný k těm, co ze sebe dělají chudáky jen proto, že se jim nechce pracovat. Pokud byste hovořili s psychology, tak byste se dozvěděli, že velké procento jejich klientů tvoří právě lidé, kteří mají tzv. zlaté srdce. Jsou dobrotiví, soucitní a milosrdní. Proč to tak je? Protože tito lidé si myslí, že každý je jako oni. Neumí si představit, že by někdo mohl být zlý, využívat je. Každá mince má dvě strany. A pokud si nepřiznáte, že svět je jen bojiště, kde se vedou války o přežití, tak nedosáhnete ničeho. Vaše dary, peníze i jiná dobročinnost skončí v rukou těch, co ji využijí jen pro sebe, a ne pro ty, kterým byla určena. Stanete se jen nástroji, kterými si jiní zvýší svůj blahobyt, a ti, kterým jste chtěli pomoci, na tom budou stále stejně. Jsou věci, kterým nemůžete zabránit. Ale to, co se děje ve vaší blízkosti, to většinou vždy můžete nějak ovlivnit. Stačí se jen zamyslet, kam svou dob-

E-shop pro on-line tvorbu

„originálních fotoradostí‟ z vašich fotograí. Udělají radost všem obdarovaným.

Kale Kalendáře

Fotoknihy

Dětská leporela

Hrnky a sklenice

Fotoobrazy

Polštá ře P

Nenechte své zážitky zapomenuté v digitálním světě!

www.fotoradosti.cz

rotivost a milosrdenství směřovat. A kam směřovat své odmítnutí pomoci i dobrotivosti. Povím vám malou pohádku. Byl jednou jeden princ. Měl velký majetek a spravoval jednu malou zem. Jednoho dne za ním přijela výprava ze země mnohem větší, než měl on, a prosila ho o pomoc pro svou princeznu. Princ neváhal a poslal do země princezny vojsko i peníze nutné na nákup potravin pro její lid soužený válkou s mocnými sousedy. Uběhlo několik let. Princezna se stala královnou země, která vznikla spojením dvou království, co spolu tenkrát válčila. Princ zůstal sám a bědoval. Neměl nic. Jen zpustošenou zem a prázdnou pokladnu. Jeho lid tvrdě zaplatil jeho nerozumné milosrdenství s princeznou, co zcela žensky využila svůj šarm a získala cizí majetek potřebný k tomu, aby její lid přežil, než ona dojedná příměří s králem, co chtěl její lid zotročit a uchvátit její zem. I dnes se dějí podobné pohádky. Ve vašem soukromí i v oblasti celé planety. Stačí se jen nad tím zamyslet a nenásledovat prince, který na chvíli zapomněl, že má především odpovědnost za svůj lid a ne za princeznu, která se mu moc líbila, a chtěl se s ní oženit. Být milosrdný, dobrotivý, pomáhat tomu, kdo o pomoc požádá – to je velké umění a znamená to domýšlet všechny následky pomoci, kterou má pomoc znamená pro prosícího o pomoc, pro mě i pro mé okolí. Pomáhejte jen tomu, kdo je doopravdy „bídný“ – ne tomu, kdo si myslí, že je bídný, a vydírá tím své okolí. Dávejte jen tam, kde vaše dary dostanou ti potřební. Nenechte se sebou manipulovat lidmi, kteří jsou nemocní, staří či jinak postižení. Pomáhejte jim, ale uvědomte si, že za jejich nemoc, stáří či jiné problémy nenesete odpovědnost, a tak nejste povinni jim obětovat své životy. Jen tak jim budete moci pomáhat co nejdéle a neskončit sami jako klienti psychologů či pacienti přecpaných psychiatrických ústavů. Takže – buďte dobrotiví a milosrdní –, ale ne hloupí a poddajní tam, kde je třeba pomáhat potřebným a rvát se o vlastní přežití. Dagmara


27

pozvánka / KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Říjnový literární festival v Kutné Hoře Kongresový sál kutnohorského hotelu U Kata se ve dnech 26. - 29. října stane dějištěm převážné většiny programů literárního festivalu, připraveného Vladimírem Císařem a jeho spolupracovníky pod jednotícím titulem Kutná Hora, domov můj. Obsahově i tematicky připomíná program festivalu významné osobnosti i dějinné události ze společenského a kulturního života Kutné Hory v období XIX.století. Alespoň ve stručnosti vás seznámíme s bohatým programem: Slavnostní zahájení proběhne v neděli 26. října v 18.00 hod. Hlavním bodem je křest nově vydané knihy Paměti z Rastrová mlýna. V pondělí 27. října bude v České ulici na domě čp. 1 odhalena v 11.00 hod. pamětní deska kutnohorské rodačce, malířce a ilustrátorce Marii Fischerové-Kvěchové a v 19.00 hod. v kongresovém sále U Kata se uskuteční zábavný i naučný pořad textaře, divadelníka a hudebníka Přemysla Ruta s názvem Písňová Tvorba J. K. Tyla. Bohatý program je připraven na středu 28. října: Začne v 11.00 hod. ve fotoateliéru Agmons Foto v Šultysově ulici vernisáží výstavy kutnohor-

ských historických pohlednic, ve 14.00 hod. nabídne pořad Obrazy z dějin Sokola kutnohorského, připravený Dr. D. Novákovou do tzv. Staré sokolovny v Sokolské ulici a v 17.00 hod. bude v kongresovém sále hotelu U Kata pokračovat pořadem Píseň nejkrásnější, připomínající osobnost J. K. Tyla v souvislosti se vznikem české hymny. Denní program bude zakončen také v kongresovém sále hotelu U Kata v 19.00 hod. komponovaným programem „28. říjen roku 18..?“ Závěrečný den festivalu, středa 29. říj-

na je věnován přednáškám s širokou tematikou života Kutné Hory v XIX. století. První programový blok začíná v 9.30 hod., druhý pak odpoledne ve 14.00 hod. V 19.30 bude říjnový festival zakončen vystoupením Lucie

Zhory s jejími písněmi na slova kutnohorských básníků. Všechny programy závěrečného dne se uskuteční v kongresovém sále hotelu U Kata. - red.-

Veřejný život v Kutné Hoře nám není lhostejný. Nabízíme možnost změny!


Z DÍLNY ŽÁKŮ / z regionu

Moje prázdniny Na začátek prázdnin jsem se těšil již během školního roku. Již potřetí mi rodiče naplánovali ozdravný pobyt na ostrově Hvar. Myslel jsem si, že to bude všechno stejné jako ty roky předchozí, ale bylo to nakonec úplně všechno jiné. Z pražského nádraží Holešovice jsem měl frčet směr Hvar odpoledne ve 14 hodin. Přijeli jsme tam samozřejmě včas. Táta mi pomohl s kufrem a mamka mi naposledy zkontrolovala cestovní doklady a všechny papíry o mně. Jako například to, že umím plavat a že se musím denně mazat krémem, abych se zbavil úporného pnutí a svědění pokožky. Přišli jsme na zastávku číslo 8 a nikde nikdo. Mamču chytly nervy, jestli vůbec odjíždím v tento den. Bylo to pěkně divné. Zrovna pražilo slunce, takže jsem vypil všechno pití, které jsem měl s sebou na dlouhou cestu. Po chvíli se k nám řítí rozesmátý chlapík. Nevím, kolik mu bylo; něco mezi padesáti a sto padesáti, a začal rodičům podávat ruku, a z jeho úst vyšlo: ,,Dobrý den, já jsem inženýr Vláďa Hruška.“ Máma se začala neuvěřitelně smát a Vláďa nechá-

28

Myšky posypali zrním pal, co se děje. Mamča hned na Vláďu, jestli je to ten Vláďa Hruška z televize Nova a kde má něco dobrého k jídlu. Takže jsme se nasmáli všichni. Vláďa nám oznámil, že pojede pouze 14 dětí a že to bude trochu takový privátní zájezd a ne jako na Mořském koníkovi, kam jsem vždy odlétal s 300 dětmi. Nakonec byl pobyt úžasný! Jela s námi paní doktorka, která se stala mojí nejlepší kamarádkou. Naštěstí se nikomu nic nestalo, a tak jsme ji jako paní doktorku vůbec nemuseli využít. Občas jí dokonce zavolám. Je sice z Brna, ale možná ji někdy navštívím. Během pobytu se ze mě stal ,,poloviční doktor“. Vláďa byl naprosto pohodový. Hlavně mi všechno dovolil; zmrzlin jsem denně mohl sníst tolik, kolik se do mě vešlo. Byl hodně sportovně založený, což není moje silná stránka. Ale dokonce jsem se naučil i kopnout do míče. A abych nezapomněl… Vyhrál jsem diplom za nejvíce znalostí ze všech oborů. Mám ho doma vystavený a každý večer přemýšlím, jak se mi tento malý zázrak podařil. Matěj Suchánek, 5. B, Základní škola Jana Palacha

Stalo se tak během křtu autorského CD pro děti i dospělé s názvem Dobrodružství myši Milušmyši na internetu, jež je společným projektem Rodinného centra Špalíček a Divadélka Kůzle. Pohádka s

autorskou hudbou (Kůzle Hu. Sou.) měla křest 27. 9. na Palackého náměstí v Kutné Hoře v rámci Svatováclavských slavností. CD bylo pokřtěno zrním a za kmotry mu šli Ladislava Krčmářová (zástupce RM města Kutná Hora), Jan Moravčík (za společnost KHnet.info) a Zuzana Trnková (v roli Bábymyši). Vznik CD kromě výše jmenovaných podpořila společnost Foxconn CZ a Lepor Kutná Hora. Součástí CD je i společenská hra. Zájemci si mohou komplet objednat na tel.: 724 341 406. Více informací na www.kuzlehusou.cz.

Za zdmi Základní školy Žižkov se o prázdninách pilně pracovalo Prázdniny už jsou dávno za námi. Zatímco děti odpočívaly, chodily na plovárnu, vyrazily do ciziny nebo k babičce, v naší škole se rozhodně nelenošilo. Za školními zdmi se intenzivně pracovalo. Když jsme po dvou měsících překročili práh školní budovy, všimli jsme si nejprve šaten, které byly přes prázdniny vymalovány a některé i odvlhčeny. Byla to pro nás příjemná změna. Další překvapení nás čekalo v prvním patře. Před prázdninovým volnem mi bylo jasné, že k nějakým změnám dojít musí. Do naší školy se totiž zapsalo mnoho nových žáků, věděli jsme, že tři deváté ročníky budou nahrazeny čtyřmi prvními. A protože většina tříd byla již využita, na další nezbývalo odpovídající místo. Musel se tedy vymyslet plán, jak vměstnat nové žáky do školy. Proto došlo k rekonstrukci dvou tříd v prvním patře - z bývalé učebny přírodopisu vznikla jedna velká pro prvňáčky, a hned vedle se vyjímá druhá, která byla nově vybudována propojením bývalého

kabinetu přírodopisu s jazykovou učebnou. Poslední velká viditelná změna na nás čekala v těsné blízkosti školy, v jídelně. Na první pohled jsme si jí nevšimli. Při odchodu z jídelny už ale nešla přehlédnout. Zatímco před prázdninami bývaly u vchodu do budovy toalety, na nichž se zub času již značně podepsal, nyní, jak u dívek, tak u chlapců, je komplet nově zrekonstruované sociální zařízení. A musím dodat, že krásně. Nachází se tam velké zrcadlo, nové záchody i umyvadla. Děvčata mají toalety laděny do oranžova s červenými puntíky a chlapci do zelena. Nově byly v jídelně vymalovány také zdi, díky nimž je nyní prostor pro stravování o hodně veselejší. Všechny tyto změny na mě zapůsobily velmi dobře. Jsem rád, že se prostředí, ve kterém studujeme, jíme a trávíme spoustu času, stále vylepšuje. Filip Luňák, 9. A Základní škola Žižkov

Stříbrné mažoretky Kutnohorské mažoretky Scarlett slaví úspěchy. Dvě stříbrné medaile získaly 21.9. v Pelhřimově na soutěži Pelhřimovský dukát a to jak mini kadetky, tak kategorie kadetek.


DĚTI

29

Depeše z veteše

Díl 2. – Zásoby

Není úplně jednoduché přenést věrně na papír myšlenky někoho jiného, natož někoho životem protřelého a moudrého. Je potřeba věnovat spoustu času poslouchání a posléze tříbení myšlenek. Snad alespoň něco málo se nám podaří právě v tomto díle. Pojďme si povídat o zásobách. Co to jsou vlastně zásoby. V současné době se toto slovo používá spíše ve spojení s válečnými konflikty, humanitární pomocí nebo informacemi o nedostatku ropy a uhlí. Ale není tomu tak dávno, řekněme desítky let nazpět, kdy na osobních zásobách jídla závisely životy lidí po celém světě. Šlo především o období zimy. Je absurdní, za jak krátkou dobu jsme si zvykli na naprostý přebytek potravin v narvaných regálech supermarketů a hypermarketů. A nejen potravin. Tato uměle vytvořená iluze neohroženosti takto přímo degraduje posledních 500 000 let přirozené práce člověka a nabytých zkušeností lidské společnosti. Je to absolutní vítězství ekonomiky nad zdravým rozumem. Díky vlastnímu poznání můžeme klidně říct, jak je důležité předávání zkušeností takzvaně z otce na syna. Je-li toto udržování vědomostí o způsobech a principech chování zvířat, pěstování plodin, uchovávání produktů sušením, zavařováním, solením, uzením atp. přerušeno byť jedinou generací, je opravdu velice těžké tyto hodnoty nabýt zpět vlastním poznáváním. A to se asi přesně stalo. Jedna jediná generace, hnána pokrokem a masivním průmyslovým vývojem, pocítila stud za venkov. Ze soběstačných statků a farem staly se vyvlastněním nástroje ekonomů pro hospodářský růst. Lidé i jejich vědění byli zlomeni systémem, či zavřeni a i zabiti. Tento počátek zkázy člověka rozoral meze, zničil přirozené cesty, odtrhl člověka od souladu s přírodou a během následujících let nabídl jako alternativu tohoto života panelový dům, Prior a televizní obrazovku. Jedna jediná generace zavrhla v sobě vědění svých rodičů a začala své po-

tomky vychovávat pro „moderní“ způsob života. Jsme lidé, vyrobeni systémem pro život ve městech. Jsme soustřeďováni do malého prostoru velmi systematicky zásobovaného veškerým zbožím. Jsme učeni nevytvářet si zásoby, neboť vše je neustále připraveno k prodeji na pultu pár bloků od nás. Jsme směřováni k zapomnění všeho, abychom soběstačně přežili zimu – tedy po mnoho milionů let toho nejpodstatnějšího a nejcennějšího vědění. Zkoušíte-li se systému alespoň zlomkově zbavit, je to těžké, a spousta věcí neběží podle vašich představ. Dá se předpokládat, že chyby, které během tohoto procesu „nasekáme“ díky naší nevědomosti, nenapraví ani naše děti, ale teprve děti jejich dětí. Budou si muset veškeré principy obhájit časem a poučit se z chyb svých předků. Budou-li chtít a budou-li k tomu vedeni. Jak je oproti tomu ale úžasné mít možnost mluvit s člověkem, který si vše pamatuje. Takových lidí je dnes už pramálo. Jsou to někteří prarodiče nás „okoločtyřicátníků“, kteří jako malé děti běhaly po louce s kozou na vazáku. Ti ještě pamatují dobu, kdy si lidé museli na poli vzájemně pomáhat, aby měli dostatek zásob na zimu. Nejsladší na světě byl med a povidla měla barvu jako kabát ponocného. Když táhly mraky od kostela, muselo se rychle kopit seno, protože to se hnala bouřka, zatímco když se objevily nad lesem, skoro nikdy z nich nezapršelo. Život běžel, jak příroda chtěla, a dole u potoka by si dům postavil jen blázen, protože se z něj voda jednou za padesát let vylije až ke třem lipám. Ti, co tam dnes bydlí, už to také vědí. Stálo je to ale hodně sil, práce a peněz. Snad nezapomenou říci svým dětem, aby u toho malého potůčku nestavěli. Voda má totiž také zásoby. Není přeci dnešní. Hezké časy přeje vaše Divadélko Kůzle.

NOVĚ OTEVŘEN AUTOSALON PEUGEOT KOLÍN K AUTOMOBILCE 583, KOLÍN, 280 02 OTEVÍRACÍ DOBA: PO � PÁ 7.00 � 17.00, SO 8.00 � 12.00 TEL.: 778 521 173

w w w. u n i k o m . c z

Burza knih na hrádku! V rámci 18. ročníku Týdne knihoven pořádá České muzeum stříbra na Hrádku burzu knih a výstavku dobového tisku k 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Výstava bude přístupná od 7. – 12. 10. 2014 v přednáškovém sále. Burza se bude konat v sobotu 11. 10. 2014 od 10 – 16 hod. Kromě knih od přihlášených zájemců budou za symbolickou cenu nabízeny publikace z muzejní knihovny se vztahem ke Kutné Hoře a okolí. Vstup zdarma.

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ U SUDKŮ

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ TEL.: 607 892 740, Dolní 282, Kutná Hora


řádková INZERCE / soutěž

PRODÁM

Prodám prostorný RD v centru Kutné Hory. Přízemí 2+1, 1. patro 4+1. Po rekonstrukci, nová střecha. Zahrádka, garáž. Cena 3,2 mil. Kč. Tel.: 722 929 806

hodou. Tel.: 606 221 249, Kutná Hora Garáž v Kutné Hoře „Ku ptáku“ (u bývalého Kolíňáčku), Tel.: 775 360 920 Prodej bytu – Kutná Hora 1 690 000,- Prodáme byt v KutnéHoře – Horní Žižkov os.vl.,3+1 ,78m2, 2.patro,možno upravit zpět na 4+1 balkon, orientaceV a JZ,+ sklep + kočárkárna + garáž (za domem), nově stoupačky, kouřovody, plovoucí podlahy, kuchyň – lino, vytápění a ohřev vody – plynový kotel, nízké náklady,pěkný, udržovaný, klidné místo, hranice historického jádra, do centra 7min. pěšky, včetně dvou vestavěných skříní a kuchyňské linky,plastováokna, dveře v pokojích – Sapeli, volejte pro více info: 604436780, RK nevolejte

Nabízím různé kufry o rozměrech 55x40x17, 60x45x16 a 70x50x20, všechny ve výborném stavu. Příznivé ceny. Tel.: 606 180 786. Nabízím 2ks krásných klasických péřových peřin v perfektním stavu. Cena dle nabídky. Tel.: 606 180 786. Vozík za auto - vrchní krytí + zahrádka + rezerva pneu vše na uzamčení - značka „Kempík„ + SPZ. Cena do-

Dobrý.info Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí Vydavatel Lepor – svobodná agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 515 450 IČ: 41428293 www.lepor.cz Redakce PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160 dana.cermakova@centrum.cz Miroslav Štrobl – 605 760 323 mirekstrobl@seznam.cz Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Korektura Dana Čermáková Grafická úprava, sazba Jan Morávek – 327 511 768 Editor Dušan Lapáček Produkce Monika Košatová – 731 156 214 Inzertní oddělení Monika Košatová – 731 156 214 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace MK ČR E 18774 www.dobrý.info Distribuce Zdarma do schránek a stojanů. Vychází jednou měsíčně. Info o distribuci Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Vydání 10/2014 Redakce neodpovídá za obsah zaslaných příspěvků.

Chalupu 4 km od Čáslavi, v centru obce, 2+1, kůlna, dvorek, objekt je po rekonstrukci, cena 650 000,-Kč Tel.: 720 468 771 (Kluky č.20) Prodám mláďata želvy žlutohnědé (Testudo graeca). Cena 1200 Kč/mládě. S chovem poradím. Tel: 774202151

KUPON koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

kontaktní telefon a adresa:

Prodám levně 200 ks kapesních kalendáříků a starší čísla časopisu Sběratel (vhodné pro začínající sběratele) sms na telelefon: 605 23 98 26 nebo e-mail: petraskovam@quick.cz Prodám levně plynový sporák MORA 1120 na propan-butan. Tel. 605748223

• RŮZNÉ

Kdo daruje starší nábytek chudému inv. důchodci. (Kutná Hora, Kolín) Děkuji dobrým lidem. Tel.: 775 629 806 Pozor! Akce do 15.10.: kosmetika ORIFLAME, sleva na nákup, katalog dodám.Tel.: 739 014 063

Sháním: recepty na čokoládu, čokoládové bonbóny, vše, kde je čokoláda jako přísada, dále rozbité nepoužitelné deštníky, vhodné k šití tašek pro charitativní účely a také použité dětské dudlíky za účelem specializované sbírky. Nabídky možno zaslat

na khkuriozity@seznam.cz

Tel.: 604 233 728, Kutná Hora

Řádkovou inzerci můžete také zasílat na e-mail: dobryinfo@centrum.cz

Soutěž o náramkové hodinky s USB pamětí Najděte dva údaje, uvedené v některém z inzerátů říjnového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s hledanými údaji vystřihněte a spolu s tímto lístkem a vyplněnými osobními údaji zašlete do 20. října 2014 na adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, s nímž si písemně nebo telefonicky domluvíme formu převzetí věcné ceny. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v listopadovém vydání.Ve kterém z inzerátů nebo pr článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „Pro vaše nohy to nejlepší.“ b) slovní spojení: „KLAUNSKÉ PŘEDSTAVENÍ“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Info o losování na www.lepor.cz

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma!

30

Vylosování IX. kola soutěže o věcné ceny 23. září proběhlo v  LEPORu vylosování výherce IX.  kola naší soutěže o  věcné ceny v  hodnotě 500  Kč. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu redakce, byl redakcí vylo-

sován výherce, jímž se stala paní:

Marie Krtilová, Malešov

Svoji výhru má šťastný výher-

ce připravenou od 15. října 2014 k  převzetí v  reklamní agentuře LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–18 hod.).


INZERCE

31

sle zavádě va cí 15 %

• vysoká čisticí síla a šetrnost v jednom m • lehce biologicky odbouratelné • jemná vůně Green Wash • pro domácnosti s čističkami odpadních vod

Když úklid dává smysl Tyto výrobky a celý náš sortiment kupujte v eshopu www.zeniteshop.cz, nebo v naší drogérii U MÝVALA, Pražská 166, Čáslav

Dobré informace z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

www.lepor.cz

www.dobryinfo.cz

Kde nás najdete

Kromě poštovních schránek najdete měsíčník Dobrý info ve stojanech na těchto distribučních místech: ▶ Kutná Hora Infocentrum – Palackého náměstí; Městský úřad, Vlašský dvůr Městský úřad, ul. Radnická; Potraviny U Sudků, ul. Dolní 262 Prodejna MamiFashion v supermarketu Albert, Masarykova 187 OC pasáž – kancelář KHnet.info, ul 17. listopadu 182 Prodejna Unikom/Bala, Masarykova 366 Prodejna Unikom/Bala, Ortenova 62; Park U Tří pávů; Vinotéka U kříže, Masarykova 578; KD Lorec; IC Domeček Lepor redakce, Lučanská 190; Prodejna LIBRA shop, Kolárova 589; Pošta Sedlec; Tylovo divadlo; Městská knihovna; GASK; Poliklinika; Kino Modrý kříž; Kaňk – Mozaika ▶ Kolín Městská knihovna; Info centrum; Městský společenský dům Nábytek Adamec, V Opletkách 585; Prodejna Unikom/Bala, Na Louži 871 Nemocnice, pavilon F ▶ Čáslav Prodejna Unikom/Bala, Husova 625; Kino Miloše Formana Městský úřad; Info centrum; Nemocnice; Restaurace Café LaDus ▶ Zruč n. S. MěÚ – Spolkový dům, Vinotéka Dalibor, nám. Mudr. Svobody 21 ▶ Uhlířské Janovice MěÚ; Info centrum a knihovna; Prodejna - p. Kopecký ▶ Kácov  Čerpací stanice; Ordinace MUDr. Jana Křivského ▶ Zbraslavice Obecní úřad ▶ Ratboř Obecní úřad ▶ Suchdol Sokolovna ▶ Červené Pečky Obecní úřad; Lékárna ▶ Miskovice Obecní úřad ▶ Žehušice Obecní úřad; Knihovna; Pizzerie Pod kostelem

▶ Chotusice Obecní úřad ▶ Vrdy Obecní úřad; Knihovna; Obchod Domino ▶ Krchleby Obecní úřad ▶ Červené Janovice Obecní úřad ▶ Třebonín Prodejna potravin ▶ Hlízov Prodejna Bala ▶ Černíny ▶ Žleby Městský úřad ▶ Močovice ▶ KŘESETICE Prodejna Bala


INZERCE

32

Starostkou Kutné Kutné Hory Horybych bych byla byla ráda Starostkou ráda

Předvolební dofifinále zanedlouho rozhodne, sestava Předvolebnízápolení zápolenívvKutné KutnéHoře Hoře jde jde pomalu pomalu do nále aazanedlouho se se rozhodne, jakájaká sestava bude městu v příštích vládnout. Využili jsme příležitosti a položili pár otázek na tělo která je bude městuletech v příštích letech vládnout. Využili jsme příležitosti a položili párZuzaně otázekMoravčíkové, na tělo Zuzaně lídrem kandidátky ČSSD a tím i kandidátkou na příští starostku města. Moravčíkové, která je lídrem kandidátky ČSSD a tím i kandidátkou na příští starostku města. Myslíte si, si, že že by by žena Myslíte ženajako jakovy,vy,poměrně poměrně drobná a křehká, dokázala vládnout drobná a křehká, dokázala vládnoutměstu městu a velet tlupě ramenatých chlapů? a velet tlupě ramenatých chlapů? No,No,předně všichni pánové nemupředně všichni pánové nemusí být ramesí natí, být znám ramenatí, znám i jinési myslím, typy, i jiné typy, ale hlavně ale že hlavně si myslím, že to Starosta není to není o vládnutí nebo ovládání. o vládnutí nebo ovládání. Starosta bya nebýt měl by měl především umět naslouchat především umětBýt naslouchat a nebýt sebestředný. týmový hráč. Na tosebevelká ramena nepotřebuje. Dáltoby mělramena ovládat středný. Být týmový hráč. Na velká umění kompromisu. Pokud má opozice nepotřebuje. Dál by měl ovládat umění kom-na srdci osud města něco dobrého prosazuje, promisu. Pokud máa opozice na srdci osud má aseněco s ní jednat tak,prosazuje, aby to nebylo ale města dobrého máosesíle, s ní o dohodě. přeci oo síle, to, kdo větší rajednat tak, abyNejde to nebylo ale má o dohodě. mena a prosadí si svou, ale oramena to, co je správné Nejde přeci o to, kdo má větší a proa pro město a jeho občany prospěšné. sadí si svou, ale o to, co je správné a pro město a jeho občany Ano, to zníprospěšné. hezky, ale zpátky k původní otázce. Troufla byste si jako žena být staAno, to zníměsta? hezky, ale zpátky k původní rostkou otázce. Troufla byste si jako žena být staAle to víte, že troufla. Když jsem si troufrostkou města? la být hejtmankou Středočeského kraje Ale(smích). to víte, že Když jsem si troufla býtJá A troufla. ne zrovna v jednoduché situaci. hejtmankou Středočeského kraje (smích). si myslím, že se ženami ve veřejných funkcích A ne v jednoduché situaci.zaJávolantem. si mysje zrovna to podobné jako se ženami lím,Chlapi že se ženami ve veřejných funkcích je to si občas zanadávají, že je ta zatracená podobné jako se ženami za volantem. Chlapi ženská zdržuje, že je moc pomalá, nikam se si občas že když je ta se zatracená ženskána neřítí,zanadávají, jako oni. Ale pak kouknete zdržuje, že ježeny moczpůsobí pomalá, nikamméně se neřítí statistiky, mnohem malés vážnými důsledky muži. Řekla bych jakorůoni. Ale když se paknež kouknete na statrochu v nadsázce, že platí rovnice: tistiky, ženy způsobí mnohem méně starostka malérů místo starosty rovná méně malérů a afér s vážnými důsledky nežse muži. Řekla bych a větší klid a pohoda ve městě. Ale mohu trochu v nadsázce, že platí rovnice: starostkase mýlit (smích). Takže místo starosty rovná se ano, méněstarostkou malérů a Kutné afér Hory bych byla moc ráda. a větší klid a pohoda ve městě. Ale mohu se mýlit ano, starostkou Kutné No(smích). to jste siTakže teď trochu naběhla, nedá mi Hory bych byla moc ráda. to a musím se zeptat. Tak proč ta hasičská

uniforma na vašem plakátu? Chystáte se No hasit to jste si teď trochu mi problémy města naběhla, a přitomnedá současně to aslibujete musím klid se zeptat. Tak proč ta hasičská a pohodu? uniforma vašem plakátu? Chystáte se No ano,na o tom to přece je. Aby byla pohohasit problémy města a přitom současně da a klid, nejdřív se musí vyřešit problémy. slibujete klid pohodu? A že jich tuapár máme. Ta hasičská uniforma No jeano, o tom to nadsázka, přece je. Aby byla pohoda samozřejmě ale akceschopnost a klid, nejdřív se musí vyřešitchybět problémy. A žeté by budoucímu starostovi neměla, jichtutubude pár hodně máme.zapotřebí. Ta hasičská uniforma je samozřejmě nadsázka, ale akceschopnost by Když vás tak poslouchám, připadá mi, jako budoucímu starostovi chybět neměla, té tu by Kutná Hora byla v krizi, ale tak to přece bude hodně zapotřebí. není. Nebo ano, podle vás? Samozřejmě, že město Kutná Hora se jako nenaKdyž vás tak poslouchám, připadá mi, chází v žádném dramatickém zlomu k horšíby Kutná Hora byla v krizi, ale tak to přece mu, to ne. Ale zkuste se rozhlédnout. Zvolna není. Nebo ano podle vás? nám odumírá centrum města, řada malých Samozřejmě, že město Kutná Hora se nenachází v žádném dramatickém zlomu k horší-

ňuje fakt, že spousta za místních prací denně hodně ovlivňuje fakt, místních že spousta dojíždí, hlavně do Prahy. Že by ve městěŽebyla za prací denně dojíždí, hlavně do Prahy. přehršel pracovních příležitostí, to se přízrovna by ve městě byla přehršel pracovních ležitostí, to Opravdu se zrovnapotřebujeme říci nedá. Opravdu říci nedá. víc volných potřebujeme víc volných pracovních míst v oblastipracovních ubytování, míst obchov du oblasti ubytování, obchoduruch. a služeb províc tu-moa služeb pro turistický Tedy ristický Tedy vícměsta, movitých návštěvníků vitých ruch. návštěvníků kteří se zdrží přes města, kteřítoseprostě zdrží přes noc. Tak to prostě noc. Tak je. Samozřejmě, že i větší je.příliv Samozřejmě, že i větší příliv investic do investic do města by to mohl hodně města by to mohl hodně změnit k lepšímu. změnit k lepšímu.

mu, to ne. Ale zkuste se rozhlédnout. Zvolna nám odumírá centrum řada malých obchodů je zavřená. To jeměsta, přeci škoda a tady by městoje mohlo aspoň tam,a kde obchodů zavřená.pomoci To je přeci škoda, tady jdeměsto o městský trhovci, to by mohlomajetek. pomociTržiště aspoň atam, kde jde taky samostatná musítotr-je ojeměstský majetek. kapitola. Tržiště aKdyž trhovci, hovci zaplatit vysoké poplatky zábor vetaky samostatná kapitola. Když za musí trhovci řejného prostranství, nemůže se nikdo divit, zaplatit vysoké poplatky za zábor veřejného že pak zelenina a ovoce nich divit, stojí víc prostranství, nemůže se unikdo že než pak v hypermarketu. A mělo by tomu být přesně zelenina a ovoce u nich stojí víc než v hypernaopak. A Náměstí celé centrum moc nežimarketu. mělo bya tomu být přesně naopak. je, po páté odpolední už vůbec, problémy Náměstí a celé centrum moc nežije, po páté s parkováním kam se jen podíváte, probléodpolední už vůbec, problémy s parkováním my s bezdomovci atakdále. Všichni to kolem kam se jen podíváte, problémy s bezdomovci sebe vidíme dnes a denně. Když se chceme a tak dále. Všichni to kolem sebe vidíme dnes pokusit o nápravu, to vám nepřipadá jako a denně. Když se chceme pokusit o nápravu, hašení problémů? to vám nepřipadá jako hašení problémů? No dobrá, dejme tomu. Takže městský maNo dobrá, tomu. Takže městský majetek vám dejme vydělávat asi nebude, když chcejetek vám vydělávat nebude, kdyžtomu chcete snižovat nájmy a asi poplatky, pokud rozumím. kde pak chcete tedobře snižovat nájmyAle a poplatky, pokudsehnat tomu penízerozumím. na rozvoj Ale města? dobře kde pak chcete sehnat peníze na rozvoj Nic takového tu města? nepadlo. Městský majetek Nic takového tu nepadlo. majetek samozřejmě vydělávat má aMěstský musí. Je otázka, samozřejmě a musí. Jea otázka, jak se s ním vvydělávat minulostimá hospodařilo dosud hospodaří. majetku města si současná jak se s ním Svčástí minulosti hospodařilo a dosud radnice nevěděla neví radyměsta a nechává ho lehospodaří. S částíamajetku si současná žet ladem nebo jeja prodává kdy je radnice nevěděla neví radyv adobě, nechává hotrh les realitami hodně nízko a snad by bylo lépe žet ladem nebo jej prodává v době, kdy je trh Máme tu nízko také městské společnosti spočkat. realitami hodně a snad by bylo lépe a podíly města ve fi rmách a určitě bude třepočkat. Máme tu také městské společnosti ba prozkoumat jejich hospodaření a pokusit a podíly města ve firmách, určitě bude třeba se zvýšit výnos prohospodaření město. Peníze na rozvojse prozkoumat jejich a pokusit města se poskládají z různých zdrojů, ale zvýšit výnos pro město. Peníze na rozvoj měsbylo by opravdu na místě přivést do města ta se poskládají z různých zdrojů, ale bylo by více peněz na investice. To, že nezaměstnaopravdu na místě přivést do města více peněz nost v Kutné Hoře není vysoká tu mimo jiné na investice. To, že nezaměstnanost v Kutné Hoře není vysoká, tu mimo jiné hodně ovliv-

To zní hezky, ale jak to chcete udělat? To zní hezky, aletyjak chcete udělat? Nejsou to jen takové slibytochyby? Nejsou to jen takové ty sliby chyby? Nejsou. Těžko něco slibovat, to máte pravNejsou. Těžko něco slibovat, to máte pravdu. du. Ale když se na to podíváte zdravým selAle když se na toco podíváte selským ským rozumem: vlastnězdravým potřebujete? rozumem: co vlastně potřebujete? Dobré Dobré vztahy s krajem. Ty si troufám říci, vztahy s krajem. Ty si troufám říci, že mám, že mám, bylo by divné, kdybych je jako nábylo by divné, kdybych je jako náměstkyně městkyně hejtmana kraje neměla (smích). kraje nemělase(smích). V krajské Vhejtmana krajské problematice dobře orientuorientuji a o penězích ji problematice a o penězíchsenadobře investice v rámci krainvestice v rámci krajePak opravdu vím jena opravdu vím také dost. musíte míttaké dost.vztahy Pak musíte mít dobré vztahy s ministerdobré s ministerstvy, s vládou. Opět sistvy, troufám tvrdit, že sijako sociální demos vládou. Opět troufám tvrdit, že jako kracie jsme v současné jsme vládnívkoalici schopsociální demokracie současné vládní nikoalici ledacos prosadit. A nakonec. Možná jste schopni zaznamenal, že v rámci řešení takzvaných ledacos prosadit. A nakonec: možná jste sankcí kvůli situaci na Ukrajině dramazaznamenal, že v rámci řešeníse takzvaných ticky zvýšil zájem České republiky nové sankcí kvůli situaci na Ukrajině se odramaticexportní trhy a intenzivně se rozjela ekonoky zvýšil zájem České republiky o nové exmická Ta ve svém důsledku připortnídiplomacie. trhy a intenzivně se rozjela ekonomicvede i nové investory – a proč by nemohli ká diplomacie. Ta ve svém důsledku přivede přijít i do Kutné Hory? Nutnou infrastruki nové investory – a proč by nemohli přijít turu a podmínky tu z větší části máme a od i do Kutné Hory? Nutnou infrastrukturu Prahy nejsme daleko. Jde o to nebýt líný, naa podmínky tu z větší části máme a od Prahy bízet se a jednat. nejsme daleko. Jde o to nebýt líný, nabízet se a jednat. Takže vy to prostě všechno z fleku změníte a bude líp, že? Takžeano vy (smích). to prostě všechno z fleku Určitě Ne, podívejte se, myzměníte přea bude líp, že? ce neslibujeme žádné zázraky. Jen se prostě ano pokusit. (smích).Máme Ne, podívejte se, my přeo Určitě to chceme vůli ke změnám neslibujeme žádné zázraky. Jen selidi. prostě a ce máme mezi sebou chytré a pracovité Chceme více naslouchat názorům o to chceme pokusit. Máme vůliostatních, ke změnám méně politikařit a více achytré smysluplněji konat.lidi. a máme mezi sebou a pracovité Dívejme na to reálně. Žádné zázraky se Chcemesevíce naslouchat názorům ostatních, nedějí, budoucí radnice muset dělat méně ipolitikařit a více abude smysluplněji konat. kompromisy všechno vyjde. se Dívejme se ananetoúplně reálně. Žádné jízázraky Nežijeme v ideálním světě. Ale udělat něco nedějí, i budoucí radnice bude muset dělat pro budoucí prosperitu města a více inveskompromisy a ne úplně všechno jí vyjde. Netic, to určitě půjde. Jen chtít pořádně za-pro žijeme v ideálním světě. Alea udělat něco brat. Naše město, Kutná Hora, nám za to to budoucí prosperitu města a více investic, přece stojí. určitě půjde. Jen chtít a pořádně zabrat. Naše -redměsto, Kutná Hora, nám za to přece stojí.

Dobrý info 10/2014  
Dobrý info 10/2014  
Advertisement