Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Zbraslavice

duben 2015

Osobnost regionu: VÍT RAKUŠAN

ZDARMA do schránek a stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

kultura

historie

Hody, hody...

Většina současné generace si slovo pouť s jakousi samozřejmostí spojí s  představou různých atrakcí všeho druhu, odpovídajících technickému pokroku doby, to vše provázeno ohlušující zvukovou kakofonií, doplněnou o  větší či menší množství stánků se sortimentem nejen pro občerstvení těla, ale i potěšení oka. Zkrátka pouť znamená v dnešním pojetí hluk, zmatek, davy dospělých i dětských návštěvníků ve vymezeném prostoru, zaplněném výjimečnou atmosférou několika dnů, po nichž pouť v tom či onom místě probíhá. Z  historického pohledu však slovo pouť předpokládá atmosféru naprosto opačnou. Vyjadřuje putování do  míst, jejichž význam má hluboký duchovní obsah, připomíná toho či onoho světce, vede účastníky pouti k hlubokému zamyšlení, motlitbám, zkrátka k duchovnímu prožitku, jemuž je jakýkoliv hluk v podstatě cizí. Cesta poutníků bývala často lemována kapličkami Křížové cesty s vyobrazením utrpení a ukřižování Krista. Tento charakter mívaly v dobách minulých všechny poutě, tu největší v našem regionu, totiž Sedleckou pouť na území Kutné Hory, nevyjímaje. Její počátky sahají hluboko, až do 12. století, kdy davy zbožných poutníků putovaly k Božímu hrobu v areálu tehdejšího cisterciáckého kláštera. Datace sedlecké pouti, spo-

...doprovody ;-) Z obcí

Živnostníci a malí podnikatelé

Přijela pouť aneb Pouťové putování

Pokračování na str. 3

Moudro na duben

Z cestovatelského deníku

Kdyby člověk mohl prodat svoje zkušenosti za tolik, kolik ho stály, byl by svět plný milionářů. Zručský zámek nespí s. 10

Komu pomůže elektronická evidence tržeb? s. 20

Irsko s. 23

Irwin Shaw


INZERCE

2

zahradní centrum

KVĚTINY PRO BALKONY A TERASY 11. – 12. dubna 2015 NEJVĚTŠÍ VÝBĚR RHODODENDRONŮ, AZALEK A TVAROVANÝCH JEHLIČŇANŮ Akční nabídka vybraných dřevin za skvělé ceny PŘEDSTAVENÍ • nejnovější substráty a hnojiva pro rostliny • novinka mezi truhlíky - BALKONIA

Tyto dny osázení truhlíků zdarma! www.hor�s.net

HORTISCENTRUM s.r.o., facebook.com/zahradnictvihor� k / h d i ih �s Čáslav Kalabousek 1940 Otevírací doba: Tel: 327 313 010, e-mail: caslav@hor�s.net PO–SO 800–1800 NE 900–1700

MUZEUM KOSTEK kostnice z lega

Více než 1 000 000 kostiček k na jednom místě více jak 1000 originálních h modelů lega

VI R E S E A KC

S

39

0,ͳ/h

S DPH

AUTOSALON PEUGEOT KOLÍN K Automobilce 583, 280 02 Kolín, tel.: 778 521 175, peugeot@unikom.cz

w w w. u n i k o m . c z

RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA NABÍZÍ: ODVOZ SUTÍ OD 1250 Kč

bez DPH / kontejner

RECYKLÁTY OD 49 Kč / t

ZAHRADNICKÝ KOMPOST TŘÍDĚNÁ ZEMINA ŠTERKY (4/8,8/16,16/32,32/63) RECYKLÁTY (BETON, SMĚS)

bez DPH

TŘÍDĚNÁ ZEMINA 150 Kč / t bez DPH

CENY NA WWW.ZERS.CZ MULČOVACÍ KŮRA (SMRK, MODŘÍN) TŘÍDĚNÉ PÍSKY (betonářský a zásypový) KAČÍREK (nepraný 11/22, 22/63) LOMOVÝ PRACH

KONTEJNERY – přistavení a odvoz sutí, zemin, betonu, asfaltu DOPRAVA – dovoz písku, štěrku, recyklátu, tříděné zeminy ZEMNÍ PRÁCE – výkopy základů, bazénů, pařezů, terénní úpravy VYKLÍZECÍ PRÁCE – vyklízení sklepů, bytů, půd včetně likvidace odpadů PRÁCE HYDRAULICKOU RUKOU nakládka a vykládka stavebních materiálů a odpadů

IInformace f o cenách á h na tel.: l 724 2 782 82 33588 • WWW WWW.ZERS.CZ ZERS CCZ

JARNÍ „MIX“ KVALITNÍ OBUVI palackého nám. 377 • sankturinovský dům • tel.: 608 77 99 66 sledujte aktuální informace o muzeu – AKCE, vyhlášení soutěží apod. na: www.muzeumlega.cz

www.facebook.com/muzeum.lega

SLEVA 20 % NA VSTUPNÉ při předložení tohoto kuponu PLATNOST KUPONU: 1. 4. – 30. 4. 2015

PRO P RO V VAŠE A ŠE N NOHY TO NEJLEPŠÍ Sokolská 413, Kutná Hora | Po - Pá: 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 | So: 9.00 - 11.00, tel.: 606 620 777


Z REGIONU

3 Přijela pouť aneb Pouťové putování jená s Velikonočními svátky, vydržela přes všechny dějové zvraty až dodnes. Její průběh se však samozřejmě měnil. Postupně ubývalo duchovní atmosféry klidu a  tichého zamyšlení a  přibývalo světských radovánek, lemujících cestu poutníků na svatá místa. To se ostatně týkalo a týká nejen té pouti sedlecké, ale i dalších poutí v našem regionu. Například atmosféra současné Svatoanenské pouti, probíhající každoročně na  svátek sv. Anny v  Sudějově u  Uhlířských Janovic, je značně odlišná od  té, kdy hlavním místem celého dění byl kostel, zasvěcený svaté Anně. Stejně tak je tomu i v případě kolínské pouti, jejímž centrem býval kdysi chrám sv. Bartoloměje, vítající zbožné poutníky ze širokého okolí. Dnešní centrum pouťového dění má zcela jiný obsah. Naopak velmi blízko má k  historickému charakteru poutí činnost Římskokatolické farnosti v Uhlířských Janovicících při Cestě sedmi kostely. Samozřejmě, že v  podobném srovnávání a  připomínání historie poutí bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Nicméně světský obsah poutí opominout nelze. Poutě bývaly vždy doprovázeny stánky trhovců či řemeslníků, nabízejících své výrobky, a  samozřejmě nechyběly zde svaté obrázky, růžence i další podobný sortiment. Dodnes se zachoval zvyk přinést svým blízkým z pouti dárek třeba v podobě perníkového srdce a věnovat je spřízněné duši. Poutě a jejich popis se dostaly do řady literárních děl a připomeneme-li si Tylovu frašku se zpěvy Fidlovačka, stala se tato pouť, patřící pražskému cechu ševců a zakomponovaná do děje této Tylovy hry, svědkem premiéry budoucí české hymny. Ale berme to spíše jako autorovu literární licenci. Téma pouti i  poutní písnička zazní také v klasické hře Ladislava Stroupežnického Naši furianti, a moh-

Dokončení ze str. 1

Obsah OSOBNOST Z REGIONU Vít Rakušan............................................ 4 Z regionu Polní soud z časů císařských.................. 8 Slunce v hlavní roli ................................ 9 Z obcí Zručský zámek nespí ........................... 10 Kutná Hora na veletrhu ve Wroclawi...... 11 zdravá výživa.................................. 12 KULTURA A SPOLEČNOST.................... 13

li bychom ještě najít další příklady. V současné době se nám téma pouti připomene dosti často nestárnoucím hitem hitem Přijela pouť v  podání Karla Gotta. Ale to jsme již opravdu v úplně jiné atmosféře vnímání pouti. Ostatně i  v  jiné době, v  níž je chvíle tichého rozjímání a  duchovního proKolín

žívání svátečních poutních dnů zjev značně vzácný. Tak až se vydáte na tu svou pouť, lhostejno kam a  lhostejno kdy, zkuste si alespoň na malý okamžik připomenout předchozí řádky. A  nezapomeňte přinést z pouti alespoň to perníkové srdce pro kohokoliv ze svých blízkých. Miroslav Štrobl

zamyšlení Vítejte ve skutečném životě.....................18 živnostníci a malí podnikatelé Komu pomůže elektronická evidence tržeb...................................... 20 kultura Lazebník sevillský ................................ 21 ZDRAVÍ Znečištění organismu V......................... 22

Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

z CESTOVATELSKÉHO DENÍKU Irsko�����������������������������������������������������23

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

z dílny žáků Čurbesajda........................................... 24 seriál Depeše z veteše................................... 25 Řádková inzerce.............................. 26 soutěž................................................ 26 VESELÝ INFO........................................ 27


OSOBNOST REGIONU / VÍT RAKUŠAN

Patriot s tahem na branku

Slavnostní předání pamětních medailí bývalým příslušníkům PTP u příležitosti 60. výročí Vojenských táborů nucených prací

Když se v roce 2010 poprvé stal starostou třicetitisícového Kolína, byl právě v Kristových letech. Je jen málo tak mladých lidí, kteří se u nás pouštějí do komunální politiky, natož celostátní. Vít Rakušan však i bez počátečních zkušeností u obyvatel Kolína obstál. Dokonce tak, že v loňských podzimních komunálních volbách jeho Změna pro Kolín doslova převálcovala své konkurenty, když získala 63,94 % všech hlasů.

V čem spatřujete důvody takového fenomenálního úspěchu? Musím přiznat, že takový výsledek mé kolegy ze sdružení i  mě samotného velmi překvapil. Čtyři roky jsme v  Kolíně hasili dluhový požár, škrtali jsme mnohé výdaje, činili celou řadu nepopulárních úsporných opatření, rezignovali jsme na velké megalomanské projekty… Na  první pohled jsme jednoduše nedělali líbivou politiku. Na  druhou stranu jsme s  lidmi mluvili. Osobně, skrze moderní technologie. Radnice se po  všech stránkách otevřela, organizovali jsme procházky městem, nebránili se diskusím, zavedli jsme nové prvky komunikace s  veřejností, nekádrovali jsme občany, kteří se objednali na  schůzku na  radnici. Rád říkám, že jsem se během posledních let v pracovně setkal s kardinálem i bezdomovcem. A nepolitikařili jsme, nelhali jsme, nekradli jsme, pracovali jsme –

banální, pravdivé. Po temném období korupčních afér a  nabubřelosti jsme byli nadějí. A  v  zásadě jsme nezklamali. O Kolínu se přestalo mluvit jako o českém Palermu, atmosféra ve městě se změnila k  lepšímu. V  rámci objektivního pohledu na náš výsledek je ale potřeba dodat i  to, že silné celostátní strany sestavily v  Kolíně až nepochopitelně slabé kandidátky a rezignovaly na jakoukoliv viditelnou kampaň. Naproti tomu ta naše byla civilní, osobní, účinná. V jaké politické situaci jste do funkce starosty nastupoval v  roce 2010? Oč to bylo těžší než loni? Nastoupil jsem do  funkce starosty v době, kdy město dlužilo více jak 940 milionů korun bankám a  dalších 50 na  nezaplacených fakturách dodavatelům služeb. Bývalý místostarosta byl vyšetřován policií pro podezření z korupce. Tehdejší hejtman Rath vyhlásil nad Kolínem klatbu, jelikož jsme nevzali sociální demokracii do  radniční koalice. Předání úřadu proběhlo během jednoho dopoledne, mnohé informace, které jsem později mohl označit za klíčové, mi nebyly předány. Na úřadě pracovalo několik osob, jejichž práce byla přinejmenším pochybná. Osm z devíti členů Rady města Kolína bylo nových, oba místostarostové i  já jsme byli bez zkušeností s komunální politikou. Bez 100 dnů hájení na  nás začala protřelá opozice útočit. Popravdě řečeno, na mě padla někdy v únoru 2011, přibližně tři měsíce po nástupu do funkce, příšerná krize. Sám sebe jsem se ptal, co jsem to provedl, proč jsem se do  takového sebevražedného šílenství pouštěl. Pomohli mi moji přátelé, rodina, první dílčí úspěchy i pracovní nasazení, které nedávalo prostor se litovat. Samozřejmě, toto po  volbách v  roce 2014 nenastalo. Kontinuita a pocit známého prostředí, lepší představa o tom, co a v jakém pořadí je potřeba udělat. Na druhou stranu je nutné nepropadnout pocitu neomylnosti a  provozní slepotě. To je první krok k  budoucí prohře. Co se vám podařilo zlepšit v minulém volebním období jak v chodu radnice, tak i v životě obyvatel Kolína? Úřad se otevřel, nadechnul. A rozhodně ne jenom tím, že jsme začali budovu radnice vnímat jako významnou kulturní památku, o kterou je potřeba pečovat. Vyměnili jsme šéfy několika klíčových odborů, tajemníka nahradili velmi schopnou tajemnicí, jejíž jmenování do  funkce nám mimochodem tehdejší hejtman tři měsíce blokoval. Na několika odborech jsme prodloužili

úřední dobu, zavedli lepší způsob objednávání, přišli jsme s aplikací Kolín v  mobilu, unikátním produktem nikoliv pro návštěvníky, nýbrž pro občany města. Jako první v republice jsme začali využívat na  našich webových stránkách aplikaci Lepší místo, kde mohou občané upozornit na  ošklivé místo či závadu ve veřejném prostoru. Tištěný Zpravodaj města nabízí za nižší cenu rozhodně vyšší kvalitu a není jen hlásnou troubou právě vládnoucí garnitury. V investicích jsme se zaměřili na dotačně podporované projekty s  co největším dopadem na život obyvatel – opravili a zateplili jsme základní a mateřské školy, budovali jsme hřiště, rekonstruovali jsme po letech otálení domov seniorů. A  přesto jsme snížili zadlužení Kolína o  250 milionů korun a  připravili řadu rozvojových projektů, které jsou realizovány nyní – přestavba prvorepublikové vodárny na rozhlednu či budování podnikatelského inkubátoru, čímž fakticky začíná léta odkládaná rekonstrukce kolínského zámku. Podporovali jsme sport i kulturu, vybudovali jsme novou městskou galerii, divadelní klub, zavedli sérii vystoupení pod názvem Kolínské kulturní léto… Prostě

4

jsme přišli s jasnou vizí nezadluženého města s  adekvátními možnostmi pro občany. Průmyslové město s kulturním srdcem. To by měl být Kolín. Do  politiky jste vstoupil jako velmi mladý, co vás k  tomu vedlo? Měl na tom svůj podíl váš otec Jan Rakušan, senátor a místopředseda Senátu? Se svými gymnaziálními studenty jsem často mluvil o odmítnutí pasivity jako životního postoje, o  nutnosti aktivity, nalezení místa ve  společnosti. Angažovanost není sprosté slovo – to jsem opakoval poměrně často. Ovšem pokud člověk jenom mluví, zní to jako banální fráze, nedůvěryhodné věty „moudrých“ dospělých. Učitel má jít příkladem. Časově se má pedagogická dráha překrývala s  dobou, kdy se v  Kolíně, mém rodném městě, děly podivné věci. O korupci se jen mluvilo, mě ovšem fascinovala ta neuvěřitelná nabubřelost a  bohorovnost tehdejších radničních, musím to říct, papalášů. To všechno mě vedlo k rozhovorům s několika přáteli, zda se nepokusit naředit zastupitelstvo racionalitou a  slušností. Tak vznikla Změna pro Kolín, projekt vyrostlý z občanské nespokojenosti. Samozřejmě jsme tehdy netušili, že z toho může být volební vítězství… A ano, jis-

Starosta Vít Rakušan při loňském Vypouštění balónků Ježíškovi na Karlově náměstí 7. prosince


5 těže i rodinné prostředí má na člověka velký vliv. Angažovanost u nás v rodině, ale zdůrazňuji, že vždy jen a pouze v  demokratické a  svobodné době, nebyla sprostým slovem. Jaký byl otec? S  otcem mám výborný vztah, a  to z mnoha důvodů. Neměl snadný život, vyrostl bez otce v poměrně chudé rodině, nicméně se skvělým intelektuálním zázemím. Jeho otec, můj dědeček, byl nejmladším soudním radou v  období První republiky, předválečný sociální demokrat, striktně odmítající jakékoliv námluvy s  komunisty. Zemřel na  tuberkulózu dva měsíce před narozením otce a  rok před Únorem… Babička byla lékařka, která sama vychovala tři děti, všechny dosáhly vysokoškolského vzdělání. Teta emigrovala do  USA v roce 1968, strýc, historik a vyhlášený šachový trenér, jako zaměstnanec kolínského muzea odmítl podepsat Antichartu. Otce mohl kádrově zachránit jen vstup do KSČ, což opakovaně odmítnul. Za to si ho nesmírně vážím, stejně tak i za to, že jeho jméno v Cibulkových seznamech opravdu nenajdete. Možná pro mnohé ne, ale pro mě osobně je to stále důležité. Vážím si ho také jako vynikajícího lékaře, vážím si ho za to, že u nás v  rodině panovala absolutní demokracie, každý měl právo na  názor, každý volil vždy zcela tajně a podle svého přesvědčení. Rozdílné politické názory, které jsme samozřejmě mnohdy měli, byly spíš zdrojem zábavných a obohacujících diskusí než nevraživostí. A především si ho vážím jako skvělého otce, který mi v každé krizi pomohl, a nám, třem sourozencům, i v malém panelákovém bytě dokázal spolu s mámou vytvořit úžasné dětství. Projevoval se váš zájem o veřejné dění i v mládí, za studií? Na rozdíl od svých starších sourozenců jsem rozhodně nebyl premiantem. Měl jsem spoustu zájmů, od sportu po hospodu, byl jsem nesoustředěný, roztěkaný, ale spokojený a  užívající si života. Na gymplu jsem se nijak neangažoval, maximálně tak v  řadě recesí, z  nichž mnohé byly minimálně na hraně. Procestovali jsme Evropu stopem, poznávali, konzumovali skvělá devadesátá léta. Na vysoké jsem se stal tak trochu z  recesistické snahy obohatit akademický senát kavárenským povalečem členem tohoto orgánu – mé první angažmá. Ale bral jsem to vážně a bavilo mě to. Nejen přihlížet a kritizovat, ale i aktivně ovlivňovat - to už mi zůstalo. Být ovládán, řízen, přijímat bezmyšlenkovitě realitu, to je prostě proti mé přirozenosti. Co vás vedlo ke studiu historie a germanistiky? Troufám si říct, že na cizí jazyky mám talent. A k tomuto daru osudu se při-

dalo i to, že jsem měl na gymplu skvělé učitele němčiny, kteří i  mě, flákače, donutili vstřebat základy tohoto jazyka. A dějepis… No, skutečným historikem jsem nikdy nebyl, ale u  nás doma se hodně četlo, mluvilo a vyprávělo, dějepisný přehled jsem tak měl - snad spíše díky rodině než škole - slušný. Chtěl jsem dělat komunikativní práci, v úvahu připadalo učitelství či žurnalistika. Nakonec se ze mě stal učitel, a rozhodně nelituji. Proč jste vystudoval ještě obor školský management? Studovat mě poslalo tehdejší vedení Gymnázia Jiřího Ortena, kde jsem učil (a dvě hodiny týdně stále učím). Pravděpodobně ve  mně viděli potenciální kádrovou rezervu, dnešní mluvou lidský zdroj. Dřív, než jsem stačil jejich domněnku potvrdit či vyvrátit, jsem vstoupil do politiky. Proč jste s učením nepřestal? Starosta je funkce, učitelství je profese, řemeslo. Nechci ho zapomenout, chci mít otevřené dveře k návratu do školství. A komunikace s kolegy i studenty, kteří jsou z jiného města a vnímají mě skrze mé učitelské, nikoliv politické dovednosti, je psychicky nesmírně očistná. Jaké plány pro zlepšení života kolínských obyvatel máte v  tomto volebním období? Přiznám se, že takovouto otázku nemám rád. Nikoliv proto, že bych nevěděl, co odpovědět. Právě naopak. Nevím, co do  omezeného prostoru vybrat… Ze systémových opatření chceme i nadále výrazně snižovat kriminalitu, pokračovat v úspěšném projektu Bezpečný Kolín, který započal v  roce 2013 a  jehož dosavadním výsledkem byl meziroční pokles kriminality o 25 %. Kolín musí být zase bezpečným městem. Chceme lákat nové investory do průmyslové zóny, vylepšit tak rozpočet města prodejem pozemků a zároveň řešit poměrně vysokou nezaměstnanost, chceme se zaměřit na koncepční urbanistický rozvoj města, hodláme pořádat veřejná slyšení k důležitým tématům, podnikat výjezdní zasedání Rady města do různých částí Kolína, začneme zveřejňovat všechny smlouvy na  webu města, pracujeme na online přenosu zasedání městského zastupitelstva… Z  investičních akcí je potřeba zmínit zprovoznění podnikatelského inkubátoru, revitalizaci Kmochova ostrova, rekonstrukci autobusového nádraží, vytvoření odpočinkové zóny Vodárna… Chceme obnovit autobusovou dopravu do  středu města za  využití speciálního malého autobusu, budeme opravovat nejvyšší kolínský bytový dům… A opravdu mnoho dalšího. Odkážu vás na  naše programové prohlá-

OSOBNOST REGIONU

Vít Rakušan předává na městských historických slavnostech, konaných k 200. výročí návštěvy ruského cara Alexandra I. v Kolíně a 200. výročí bitvy u Lipska, pamětní medaili vyrobenou speciálně k této příležitosti pro všechny účinkující, členům skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína, která slavnosti organizovala

šení, dokument, který v Kolíně nikdy předtím nebyl a přišli jsme s ním až my. Ať nás veřejnost kontroluje, nebojíme se toho. Jak by podle vás měl vypadat obecně dobrý politik a dobrý starosta? Nemile vás překvapím. Nevím. Potkal jsem řadu starostů, řadu politiků, o kterých si myslím, že jsou kvalitní, přesto však vzájemně velmi odlišní. Miluji Churchilla, vážím si kancléřky Merkelové. Dvě charakterově velmi odlišné osobnosti. Jan Farský, někdejší starosta Semil, a  Petr Vícha, starosta Bohumína. Opět si obou vážím, opět mnoho rozdílných rysů… Co lze najít u všech jmenovaných? Snad tah na bránu, vizi, jisté charisma, cílevědomost, strategické uvažování, dostatečný intelekt. A  lidskost, slušnost, jasně nastavený hodnotový systém. Jste autorem myšlenky o úzké místní spolupráci s  Kutnou Horou a  Poděbrady. Jaké cíle toto úsilí má? Jsem regionální patriot. Když se podíváte na mapu ČR, málokde najdete takový počet těsně sousedících měst, jako je tomu právě v našem regionu. Každé z výše zmíněných měst je svým charakterem značně odlišné od těch zbývajících. Pokud se zamyslíme, nejsou to města, která by si primárně konkurovala. Řevnivost a uměle vzbuzená konkurence jim nic nepřinese, prospěšná může být jen spolupráce a  synergický efekt veškerého potenciálu v  našem specifickém a zajímavém regionu. Jak se vám spolupracovalo s bývalým vedením Kutné Hory a jak s nynějším?

Iva Šance, bývalého starostu Kutné Hory, mohu i přes věkový rozdíl označit za svého přítele. Mnohá témata jsem s ním konzultoval, věřil jsem jeho zkušenostem a  úsudku a  rozhodně jsem se nezklamal. Přiznávám, že jsem mu ve volbách fandil, stejně jako on mě. Se současným starostou se znám z  gymnaziálních let, sešli jsme se a  deklarovali chuť pokračovat ve  spolupráci. V  příštích dnech proběhne pracovní setkání vedení všech tří měst a věřím, že i  nadále budeme myslet na  region, nikoliv pouze na dílčí zájmy. 12 let jste hrál závodně basketbal za BC Kolín. Máte na to ještě čas? Basket už popravdě sleduji jen jako divák. Ze sportů se snažím najít čas na  volejbal, tenis či squash, nejjednodušší a  nejméně náročný na  přípravu a logistiku je pro mě běh. 19. dubna poběžím půlmaraton, přiznám se ale, že mám letos naběháno méně, než bych si před takovým závodem představoval. Tak snad neudělám radost konkurenci a přežiju… Jste rád starostou? Baví vás to? Jak moc tato funkce zasahuje do  vašeho osobního života? Mé soukromé záležitosti byly v minulosti probírány na  veřejnosti, mnohdy i značně nepříjemně a lživě. I proto se dnes vyjádřím velmi stručně. Ano, starostenství samozřejmě ovlivňuje osobní život. Snažím se v rámci omezených časových možností trávit maximum času s  mojí dcerou Agátou, se kterou mám skvělý vztah. Stejně tak se snažím nezanedbávat svou partnerku, která to


OSOBNOST REGIONU / VÍT RAKUŠAN

Cestou na slavnostní zahájení městských historických slavností na Kmochově ostrově, které Vít Rakušan zaštítil jako purkmistr

Vít Rakušan Nejoblíbenější film, herec, herečka Miluji Kmotra, z českých moderních filmů Příběhy obyčejného šílenství… Herec Jack Nicholson… A hereček mám rád spoustu . Vyberu mou generační vrstevnici Aňu Geislerovou. Nejoblíbenější kniha Hermann Hesse – Stepní vlk Nejoblíbenější kuchyně Gastronomie jižních států – italská, řecká… Nejoblíbenější auto Řídím rád a často, je to pro mě chvíle svobody, samoty, možnosti přemýšlet. Nejsem ale obdivovatelem konkrétní značky, nemám ambici mít automobil jako stavovský symbol. Vlastním škodu Octavia s výkonným motorem a jsem maximálně spokojen. Nejoblíbenější televizní program a  rozhlasová stanice Na televizi se dívám jen ráno, a to na ČT 24.

se mnou rozhodně nemá jednoduché a mnohdy musí být nesmírně tolerantní. Moc jí za to děkuji. A jestli mě baví být starostou? Ano. Bez toho to nejde. Až budu mít pocit, že mě to netěší, bude nutné skončit. Starosta bez zájmu a chuti nemůže být dobrým starostou. Co máte na  Kolíně rád, proč tu rád žijete? Narodil jsem se zde, jsem zástupcem čtvrté generace mé rodiny, která žije v  Kolíně. Kolín není na  první pohled líbivým městem. Železniční trať, průmysl, kouř z komínů. Industriální průmyslové srdce. Už za První republiky mnoho dělnických hospůdek, vedle toho však kulturnost, vliv blízké Prahy, bohatý spolkový, sportovní i kulturní život. Historicky klidné soužití židovského a  většino-

Pustím si ranní zprávy, počasí, před cestou do Prahy dopravní zpravodajství - a pak televizi vypínám a k životu ji absolutně nepotřebuji. Rádio poslouchám v autě, střídám mnohé stanice, nejčastěji asi Radiožurnál a Rádio BEAT. Nákupy, vaření Nakupuji klasicky mužsky – jasný cíl, jasná mise, rychlý útok a  rychlý ústup. Ale nemám k  nakupování zásadní odpor a  jako partner umím být poměrně trpělivý. Vařím, když musím. Cit pro chutě mám, nicméně potřebuji k vaření obrovský prostor a produkuji obrovský nepořádek. Tanec Tančím velmi osobitě, málokdo pozná, jaký tanec. Po  několika skleničkách vína i  rád a samozřejmě i dobře. Hudební nástroj Tady říkám BOHUŽEL ne. Hudbu mám rád, byť můj hudební sluch není právě nej-

6 vého křesťanského obyvatelstva, architektonické dědictví z každé etapy historického vývoje města. Úchvatný Parléřův Chrám svatého Bartoloměje, nádherná kolínská synagoga a dva židovské hřbitovy, Frágnerovy otisky nejen v  oblasti průmyslové architektury… To všechno je Kolín. Úžasná zákoutí, pohledy, řeka Labe a  ostrov na ní, rozlehlé borové lesy… A tradiční pýcha a patriotismus místních obyvatel, který v  posledních letech opět nebývale ožil. To je Kolín, který mám rád a snažím se mu rozumět. Tak ať se Vám daří vaše milované město i v příštích letech dál úspěšně rozvíjet! Dana Čermáková Fotografie archiv MÚ Kolín a Antonín Vodička

lepší. V této oblasti mi dáno příliš nebylo. Příroda, zvířata Přírodu mám rád velmi, nejen tu polabskou. Mám rád Posázaví, Povltaví, Krkonoše, Šumavu, Jižní Moravu… Zvířata obdivuji, a to ne jen ta domestikovaná. Nejsem vyhraněný pejskař či kočkař, měl jsem kočky i  psy. Z  volně žijících zvířat mě nejvíc fascinovalo setkání s delfínem (na volném moři). Nejoblíbenější země a vysněný turistický cíl Evropu mám díky stopování a  výletům s kolegy ze studia historie procestovanou důkladně, byl jsem v  USA, Japonsku, Mexiku… Cestuji velmi rád, každopádně bych se chtěl podívat do Austrálie a Jižní Ameriky. Létání Létám s  velkou mírou respektu a  pokory, pokud nejsou turbulence, tak i s radostí.

Jarní Česká bašta Kolín

Starý, nebo chcete-li Masarykův most v Kolíně už zažil mnohé. Tanky československé armády, tanky sovětské armády, žirafy plovoucí pod ním do  Safari ve  Dvoře Králové, a  to jen tak namátkou. Nyní, 1. května, zažije další historickou událost. První Jarní Českou baštu, mladší sestřičku České bašty, která se koná v  září na  Karlově náměstí. Tentokrát to bude setkání kuchařů s chuťovými buňkami obyvatel

České republiky. Kuchaři více jak deseti restaurací z Kolína a okolí budou nabízet to skvělé, co si lze objednat a vychutnat v jejich kamenných provozovnách. A  pochopitelně nebude chybět pivo, limo, teplé nápoje, káva, hudba i něco k zabavení dětí.

Tak, pánové, vezměte své protějšky a polibte je pod rozkvetlou svíčkovou! Začátek je dopoledne o půl jedenácté a konec o čtvrté hodině odpolední. Dobrou chuť přejí pořadatelé.

Nálady duše

Velikonoce, významný svátek, asi jeden z mála, jenž není určen kalendářem, ale hvězdami. Kristus, duchovní bytost, která se nám v něm připomíná, je s člověkem úzce spojena od mysteria na Golgotě. Ať už to člověk vnímá či ne, je událost Kristova zjevení zásadní pro jeho vývoj na zemi. Uvědomujeme si, že náš pobyt ve fyzickém těle je omezen, co však potom? Vstoupíme do duchovního světa, naší skutečné domoviny? Najdeme zde Krista? Člověk věří, pochybuje, nevnímá…

Velikonoční nálada Když z dálav světových hovoří slunce k lidské mysli a radost z hlubin duševních se světlem pojí se ve zření, pak plynou myšlenky ze schrány jáství v dálné prostory a matně poutají člověka bytost k duchovnímu bytí. Velikonoční průpověď ze svazku Kalendář duše od Rudolfa Steinera. Lidský duch v ní vyciťuje citové sebepoznávání. Velikonoční brána roku má svůj protipól v podzimním svátku Michaelově. Spolu s ním tvoří osu, kolem níž se seskupuje celý časový organismus roku. To je vyjádřeno zrcadleným vztahem průpovědí kolem této osy. Na podzim vedou duši k zimním hlubinám, k poznání Ducha ve vlastním nitru; od jarního mezníku naopak k výstupu do letních výšin, k prožívání Ducha ve světě. Připravil P. Pajer


kultura / inzerce

7

V YS O K Á K VA L I TA

P Ř Í Z N I V É C E NY

Pro ročník 2015 připravujeme v termínu 19.–28.6.2015 opět 4 festivalové večery. Během nich se postupně představí Karlovarský symfonický orchestr s nímž spolu s renomovanými pěvci Lucianem Mastrem a  Petrou Šimkovou - Alvarez vystoupí laureáti letošního ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže A.Dvořáka v K.Varech, dále Václav Postránecký a  smyčcový Eve Quartet a  soubor Musica Bohe-

mica. Závěr festivalu bude již tradičně patřit opeře. V provedení sólistů Státní opery Praha, Národního divadla v Praze a souboru opery Divadla J.K.Tyla v Plzni zazní slavnostní opera B.Smetany Libuše s Evou Urbanovou v titulní roli, kterou jsme zařadili jakou součást oslav 20. let od  zápisu města Kutná Hora na Seznam světového dědictví UNESCO. K. Hromádková

ČESKÁ VÝROBA S TRADICÍ 15 LE T

www.kuchynepohoda.cz

KUCHYŇSKÉ STUDIO A NÁBYTEK

| Kuchyňské linky na míru | Spotřebiče | 3D návrhy | ce | | Skříně na míru | Stoly, židle | Sedací soupravy | Postele a matrace | Plovoucí podlahy | Interiérové dveře |

Operní týden 2015 nabídne umělecké zážitky

Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 hod., So 9.00 - 11.00 hod. Jungmannovo nám. 440, Kutná Hora, Tel.: 327 515 774, Mob.: 606 949 626

Barborská 38, Kutná Hora(naproti antikvariátu), Barbors mitremineral@seznam.cz mi itremi

tel.: 327 515 140

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. PÍSKOVNA ŽEHUŠICE

NABÍDKOVÝ CENÍK KAMENIVA PRO ROK 2015 VÝROBEK Přírodní těžené kamenivo (PÍSEK) Směs přírodního těženého kameniva Přírodní těžené kamenivo (KAČÍREK) Přírodní těžené kamenivo (KAČÍREK) Přírodní těžené kamenivo (KAČÍREK) Odhlinění Zásypový materiál

FRAKCE v mm 0/4 MN 4/8 8/16 16/32 MN MN

CENA Kč/tuna s DPH 169,157,272,272,200,36,73,-

nová kolekce

TYR KYS

prsteny, přívěsky, náušnice, náramky ....

SLEVA 20 %

na veškerý sortiment

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 30. 4. 2015)

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ U SUDKŮ

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ TEL.: 607 892 740 Dolní 282, Kutná Hora

Kominictví

PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 6.00 – 14.30. hod. mob.: 602 420 011, e-mail: lanc@silnicecaslav.cz

Ke Koupališti 845 Uhlířské Janovice tel.: 327 543 857, 602 747 658 www.kominictvi-js.cz www.kominy-kotle.cz


z regionu

8

Parlez-vous française?

V sobotu 21. března nebylo v  Kutné Hoře nutno plynně hovořit francouzsky, ačkoliv tu proběhly oslavy Mezinárodního dne frankofonie.

Na zahradě domu ve  Štietkově ulici, kde se už loni začaly konat farmářské trhy, mluvili všichni obsluhující hezky česky, a  přesto se tu vznášelo

Polní soud z časů císařských

Všechny příznivce živé historie určitě potěší nové CD skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z  Kolína nazvané Písně časů císařských, které je věnováno době panování císaře Napoleona a císařovny Marie Terezie. Světlo světa spatřilo před loňskými Vánocemi a k dostání je v kolínském Infocentru. Skupina ale nelenila a  k  jedné písni z cédéčka, Polnímu soudu (Le conseil de guerre), natočila prodloužený videoklip, který můžete na  jejích stránkách vidět od poloviny února. „Video je sestříháno ze dvou hodin materiálu, natočeného nejen v  Kolíně na  Kmochově ostrově, ale také ve vnitřních prostorách a okolí zámku Brandýs nad Labem a  v  nádherném prostředí skanzenu v Přerově nad Labem,“ řekl nám vedoucí skupiny Mi-

roslav Horáček. „I když máme bohaté zkušenosti z natáčení amatérských filmů a dokonce i klipu metalové kapely, tohle bylo něco jiného. Napasovat obraz, který by měl jasný děj, na písničku ve  francouzštině, která navíc pochází ze sklonku 18. století, nebylo tak jednoduché, jak se v počátcích zdálo. Nakonec se ale vše podařilo.“ Polní soud stojí za  shlédnutí, což ostatně dokládá návštěvnost stránek skupiny. Videoklip má ale své pokračování – poté, co ho skupina poslala režisérovi Zdeňku Troškovi, v  jehož pohádce Čertova nevěsta (2011) účinkovala, dostala od  něj nabídku na účast v jeho nové připravované pohádce. Víc prozrazovat zatím nebudeme a necháme se překvapit. Páni z  Kolína, kteří příští rok oslaví čtvrtstoletí své existence, chystají na 23. květen už XX. ročník tradiční historické bitvy v  kolínské jízdárně, která se ponese v  duchu nejznámější rytířské pověsti o králi Artušovi. Podrobnosti přineseme v  příštím vydání, ale už teď jste srdečně zváni. -danFotografie archiv SHŠ Páni z Kolína

kouzlo Francie. Vůně grilovaných husích jatýrek se zeleninou se mísila s vůní sýrového raclette z pěti druhů francouzských sýrů, zněly tu šansony Edith Piaf, chuťové pohárky vnímavých návštěvníků hladily tóny vín jako například Cellier Des Dauphins, Marselan Rare, Le Foussian, šampaňského Maitre-Geoffroy Carte Rouge Brut, koňaku Remy Martin Coeur de Cognac nebo Pernodu Absinth, sladkou tečku tvořily Crême Brulèe nebo Mini Tart Tatin s  limetovou espumou. Kdo dává přednost míchaným nápojům, mohl ochutnat třeba Mente Poire z  hruškovice, máty, limetkového a pomerančového džusu nebo Bon

Voyage z šampaňského Maitre-Geoffroy a Cassisu neboli likéru z černého rybízu. Kdo chtěl ochutnat pravé foie gras, mohl si je koupit domů stejně jako levandulová mýdla. Kutná Hora se tímto připomenutím kulturních hodnot a  jazyka Francie poprvé připojila k  mnoha českým městům, která Mezinárodní den frankofonie každoročně slaví. Francouzské dobroty předznamenaly novou farmářskou sezonu, která v zahradě domu ve  Štietkově ulici začne v  květnu, až budou mít farmáři co nabízet čerstvého z vlastní produkce. -danFotografie Antonín Vodička

Přítocký masopust za jarního počasí

V sobotu 21. 3. prošel Přítokami masopustní průvod. Ke spokojenosti a veselí zúčastněných i návštěvníků

zahrála kapela Věnovanka. Krásné počasí a dobrá nálada provázely masopustní rej celé odpoledne.


z regionu

9

Slunce v hlavní roli Tak by se dal nazvat 20. březen 2015 – den, kdy pravděpodobně každý z nás vzhlédl ke  Slunci. Tak mě napadá, jak asi často naše pohledy směřujeme právě na  Slunce? Tím prvním důvodem bylo částečné zatmění Slunce, které jakoby symbolicky vyjadřovalo i  současný stav společnosti a  válečné hry mocných tohoto světa. Příroda je však na rozdíl od nás moudrá a sluníčko nám po necelé dvouhodinovce opět zářilo v plné kráse. Vzhledem k  jarní rovnodennosti měly jeho paprsky ještě jedno představení. To se konalo v sedlecké katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, kde se v 17 hodin sešly stovky lidí, aby viděly zase něco z  moudrosti našich předků. Okamžik dopadajících slunečních paprsků na oltář katedrály nastává totiž jen v určitou hodinu jarní rovnodennosti. Bylo hezké vidět tento úkaz i  pozornost, kterou návštěvníci věnovali Slunci a slunečním paprskům. Připravili jsme všem, kteří 20. března v  katedrále nebyli, zrychlený videozáznam putování světla katedrálou, který pořídil Jan Kraus. Můžete ho shlédnout na www.svoboda.info Foto Dušan a Ondřej Lapáčkovi

Tajfun v Čáslavi

Ne, nešlo o nebezpečný meteorologický jev, ale o návštěvu čtyř nadzvukových letounů Eurofighter Typhoon britského Královského letectva na 21. základně Taktického letectva v  Chotusicích u  Čáslavi. Přiletěly v  rámci dvoudenního cvičení Quo Vadis, organizovaného čáslavskou základnou, které se uskutečnilo 13. a  16. března

ve vzdušeném prostoru ČR s letouny JAS-39 Gripen. „Je to poprvé, kdy cvičíme vzdušné boje proti letounům JAS-39 Gripen,“ řekl starší pilot „Tajfunu“, major Paul Gardiner. „Je to pro nás cenná zkušenost. Naše stroje jsou možná motorově silnější, gripen naopak umí operovat při nižších rychlostech, a  tuto schopnost čeští piloti výtečně využívají, takže výsledek souboje se odvíjí od zvolené taktiky pilota.“ V  desítkách soubojů se trénovaly vzdušné boje jeden na jednoho a dva na jednoho. Početní převaha je jasná, tam nemůže být o vítězi pochyb, ovšem u  soubojů jeden na  jednoho to už tak jasné není. Souboje mají dány jasná pravidla: letouny jsou naváděny řídícím proti sobě, vzdálenost se pohybuje od několika kilometrů po 300 metrů, což je nejbližší možná hranice přiblížení. „V  pátek jsem se utkal se zkušeným pilotem Eurofighteru a  střetnutí nemělo vítěze,“ popisuje, jak takový souboj vypadá, starší pilot gripenu, nadporučík Stanislav Čejka. „Jednou

jsem vyhrál já, jednou Phil, několikrát jsme se ale dostali do fáze, která neměla vítěze.“ Vyhodnotit boj jsou piloti schopni téměř okamžitě. „Pokud dostanu letoun soupeře do zaměřovače pro možnost odpálení rakety či použití kanónu, tak jsem vítězem.“ Letecká cvičení s mezinárodní účastí nejsou ničím výjimečným, čáslavští piloti běžně cvičí například s  německými Eurofightery a  pravidelně se účastní mezinárodního cvičení NATO Tiger Meet. Jedno z  největších leteckých cvičení s  názvem Lion Effort 2015 bude

čáslavská základna organizovat od 11. do 24. května pro uživatele gripenů. Zapojí se do něj všechny složky Vzdušných sil Armády ČR a také polské letouny F-16 a německé „Tajfuny“. Vyvrcholením cvičení bude Den otevřených dveří letiště v podobě letecké show, která se uskuteční v sobotu 23. května. Zcela novou akrobatickou sestavu na  něm předvede display pilot letounu JAS-39 Gripen, nadporučík Martin Špaček, s  nímž přineseme rozhovor v příštím vydání. Už teď jsou ale všichni fanoušci letadel srdečně zváni. -danFotografie kpt. Martin Král a Michal Voska


Z OBCÍ

Zručský zámek nespí

10

špýcharu se připravuje expozice s názvem Příběh řeky Sázavy. Opravený Zručský dvůr vás na  podzim přivítá s další novou expozicí, a to Vodáctví v Čechách. Opravuje se i Kolowratská věž, kde po rekonstrukci budete moci vystoupat nahoru a  prohlédnout si z výšky celý zámecký areál. Jak je vidět, možností, jak strávit ve  Zruči několik příjemných dnů, je víc než dostatek, a tak si nezapomeňte návštěvu této posázavské perly včas naplánovat do  svých kalendářů. 25. dubna otevíráme turistickou sezonu a 19. září tři zbrusu nové expozice. Martina Fialová Fotografie archiv města Zruč n. S.

Přestože řádná turistická sezona na zámku ve Zruči nad Sázavou začne oficiálně až 25. dubna, jeho návštěvu nemusíte odkládat. Každý víkend v dubnu je už otevřeno a od konce dubna sezona běží naplno. Otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin. Nově zrekonstruovaný zámek nabízí k prohlídce interiéry zrenovované co nejvěrněji do podoby posledních majitelů – rodu Schebků, který se zásadním způsobem zasloužil o vybudování a rozvoj Posázavské železnice na počátku 20. století. Budete si moci vybrat ze dvou prohlídkových okruhů a připojit i výstup na  zámeckou věž s  nádhernou vyhlídkou na starou část města. Zejména dětská část návštěvníků bude nadšena ze stálé expozice Království panenek a medvídků a děti si

mohou v hradním příkopu na  rytířské stezce také vyzkoušet, zda by byly platnými členy družiny rytíře Miloty Kolowrata, který byl jedním z  nevýznamnějších středověkých vlastníků zručského panství. Zájemci mohou navštívit i  regionální muzeum, mapující pod názvem „Od  verpánku k Baťovi“ rozvoj ševcovského řemesla ve Zruči. Málokdo totiž tuší, že když v  roce 1939 vybudovala firma Baťa ve  Zruči továrnu na  výrobu dětské obuvi, plány s městem byly velkolepé. Zruč se měla rovnat jak velikostí, tak průmyslem tehdejšímu Zlínu. Mělo tu stát letiště, nemocnice i  vysoké školy, ale příchod Němců v roce 1939 plány nedovolil realizovat a  postupné znárodnění po roce 1945 za nimi udělalo definitivní tečku. Pečlivě udržovaný zámecký park, který založil baron Schebek, přímo láká ke  krátké procházce a  odpočinku ve stínu mohutných stromů mnohdy velmi vzácných druhů,dovezených z celého světa. Dvoukilometrová naučná stezka po parku vás seznámí se všemi zajímavostmi parku - sochami, altánem, psím hřbitovem… U vybraných stromů parku byly instalovány informační tabulky se jménem stromu a  zemí původu. Pokud návštěvník načte chytrým telefonem QR kód z  tabulky, dozví se o  stromech další informace umístěné na webu města. Připravované nové tři expozice budou sice otevřeny až v září, ale už nyní se na nich pilně pracuje. Místo bývalého


Z OBCÍ / inzerce

11

Kutná Hora okouzlila návštěvníky veletrhu ve Wroclawi Od 27. února do 1. března hostila polská Wroclaw Mezinárodní veletrh cestovního ruchu. Prastaré univerzitní město připravilo pro veletrh skutečně působivou kulisu Haly století (Hala Stulecia), která je zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Na veletrhu se prezentovaly snad všechny polské regiony, z nichž nejvýraznější expozici mělo Dolní Slezsko, které bylo zároveň i  hlavním partnerem letošního ročníku veletrhu. Česká republika byla na  veletrhu poměrně široce zastoupena, Kutná Hora využila možnosti prezentace v  rámci oficiál-

ní expozice agentury CzechTourism. Na veletrh však tentokrát vyrazila „s  trumfem v  kapse“. Kromě destinační manažerky totiž stříbrné město prezentoval pan Lukazs Jablonski, rodilý Polák, student bohemistiky, který v  loňském roce absolvoval stáž v  Informačním centru města Kutná Hora v Sankturinovském domě. Návštěvníci veletrhu velmi pozitivně reagovali na  přítomnost rodilého mluvčího. Podařilo se navázat mnoho kontaktů a v jednání je realizace několika zájezdů do Kutné Hory. Návštěvníci ocenili široké portfolio materiálů v polském jazyce. V Polsku je instituce UNESCO poměrně známá, a  tak návštěvníky zajímalo letošní významné výročí Kutné Hory. Velké pozornosti se těšily obě kutnohorské katedrály, dále se účastníci zajímali o  nabídku pro cyklisty a  o  nabídku ubytovacích zařízení. Jedním z  nejčastějších dotazů bylo, zda v Kutné Hoře disponujeme polsky

mluvícím průvodcem. Obecně sice panuje názor, že Poláci nemají problém s porozuměním češtině, opak je však pravdou. Oba jazyky sice patří do  stejné jazykové skupiny, některá slova jsou podobná a  jejich význam je pochopitelný, nicméně existuje také celá řada velice rozdílných výrazů, a zejména v cestovním ruchu se Polák v českém jazyce orientuje dost špatně. Destinační management zvažuje uspořádat v  podzimních měsících workshop pro provozovatele památek, pracovníky informačních center a pracovníky z oblasti hotelnictví a pohostinství, který by měl za cíl seznámení s polskou kulturou a základy polského jazyka pro usnadnění komunikace. Polský trh je velmi široký, Poláci poměrně často cestují do zahraničí, často však naráží na jazykovou bariéru. Destinační management se po zkušenostech z  Wroclawi v  budoucnu více zaměří na  spolupráci s  tímto zdrojovým trhem. Nejbližší období, kdy lze

očekávat nárůst polské klientely, je první prodloužený květnový víkend, kdy mají Poláci v oblibě cestovat. Hanka Musílková Destinační manažer/vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu

s.r.o.

plastová okna a dveře držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001

6 komorový profil celoobvodové kování

SLEVA až 61% tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

www.svoboda.info Zdroj fotografií z akcí i pro Dobrý info

Festival KŮRA 7 — 9. 5. 2015

OC – PASÁŽ Kutná Hora 17. listopadu 182, Kutná Hora

+ teplý rámeček ZDARMA

Kolín (nová adresa) Politických vězňů 42, Kolín 3 (parkoviště z Opletalovy ulice) tel.: 327 523 498, 327 523 499 ( u Finančního úřadu ) tel.: 321 674 301 mobil: 731 429 845 e-mail: kutna.hora@svet-oken.cz mobil: 734 416 668 e-mail: kolin@svet-oken.cz www.svet-oken.cz

PODKLADOVÝ PROFIL PASSIV ZDARMA OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.00–12.00 12.30–16.30 hod.

ZDARMA • návrh • zaměření • doprava

Areál bývalého pivovaru Sedlec a zahrady GASK

FESTIVALKURA.CZ


zdravá výživa / inzerce

12

OCHUTNEJTE U NÁS KOZÍ A OVČÍ MLÉKO

Přednášky o zdravé výživě v kavárně Matky sobě

Počátkem tohoto roku byla v Barvířově domě v Kutné Hoře otevřena kavárna MATKY SOBĚ, která poskytuje zázemí a zdravé občerstvení pro rodiče a jejich děti. Ve spolupráci s Alternativní jídelnou U Slunce zde proběhly přednášky výživové poradkyně Šárky Nové na téma „Výživa dětí“ a „Přirozená detoxikace“. Pro zájem účastníků se budou přednášky Šárky Nové zařazovat pravidelně. Termíny a konkrétní témata naleznete na:

Šultysova ulice, Kutná Hora (pěší zóna u Morového sloupu)

Unikom, a.s., Čáslavská 217, Kutná Hora, mob.: 602 371 971

www.unikom.cz

E-shop pro on-line tvorbu „originálních fotoradostí‟ z vašich fotografií.

https://www.facebook.com/ Kavarna.MATKY.SOBE


13

duben 2015

Kultura a společnost Kolín

1. 4. Cesta naděje – 19.30 Kino 99 Kingsman - 20.00 Kino 99 2. 4. Ovečka Shaun – 17.00 Kino 99 Táhni do pekel – 17.30 Kino 99 Rychle a zběsile 7 – 19.30 Kino 99 Frank (FK – 19.30) - 20.00 Kino 99 3. 4. Ovečka Shaun – 17.00 Kino 99 Táhni do pekel – 17.30 Kino 99 Eva tropí hlouposti – 19.00 Hraje Divadlo Na Fidlovačce Praha Městské divadlo Rychle a zběsile 7 – 19.30 Kino 99 Druhý báječný hotel Marigold – 20.00 Kino 99 4. 4. O Maryšce – 15.00 Kino 99 Ovečka Shaun – 17.00 Kino 99 Táhni do pekel – 17.30 Kino 99 Rychle a zběsile 7 – 19.30 Kino 99 Druhý báječný hotel Marigold – 20.00 Kino 99 4. 4. – 15. 4. Poselství malby – Jindra Husáriková Studiová scéna pod točnou – Městské divadlo 5. 4. Velikonoční taneční odpoledne na Zámecké – 14.00 Zámecká Ovečka Shaun – 17.00 Kino 99 Táhni do pekel – 17.30 Kino 99 Rychle a zběsile 7 – 19.30 Kino 99 Druhý báječný hotel Marigold – 20.00 Kino 99 6. 4. Americký sniper – 19.30 Kino 99 My jsme nejlepší – 20.00 Kino 99 7. 4. Tara Fuki – 19.00

Koncert – Aréna jeviště Městské divadlo KPH – Marek Kozák – Klavírní chopinovský recitál – 19.00 Městský společenský dům Americký sniper – 19.30 Kino 99 My jsme nejlepší – 20.00 Kino 99

8. 4. Listování – Legenda Z+H – 18.00 Městská knihovna Americký sniper – 19.30 Kino 99 My jsme nejlepší – 20.00 Kino 99 Gwyn Ashton Trio – 20.00 Městský společenský dům 8. 4. – 27. 6. Jan Kubíček – obrazy, fotogramy Galerie města Kolína 9. 4. Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý – Na vlnách tónů a slov – 17.00 Čarovný les – 17.00 Kino 99 Městská knihovna Teorie všeho – 17.30 Kino 99 Kvartet – 19.00 Hraje Divadlo Bez Zábradlíá Praha Městské divadlo Vybíjená – 19.30 Kino 99 Okno do dvora (P-100) – 20.00 Kino 99 10. 4. Ledové království – 17.00 Městské divadlo Čarovný les Kino 99 Teorie všeho – 17.30 Kino 99 Vybíjená – 19.30 Kino 99 32. Kolínský saloon – 20.00 Divadelní klub Scapino Marná lásky snaha – 20.00 Kino 99 11. 4. Setkání sběratelů – 7.30 Městský společenský dům Krtkova dobrodružství 3 – 15.00 Kino 99 Čarovný les – 17.00 Kino 99 Teorie všeho – 17.30 Kino 99 Vybíjená – 19.30 Kino 99 Vysavač – 19.00 Hraje Studio DVA Praha

Městské divadlo Dymytry – 20.00 Městský společenský dům Sbohem, jazyku – 20.00 Kino 99

12. 4. Čarovný les – 17.00 Kino 99 Teorie všeho – 17.30 Kino 99 Vybíjená – 19.30 Kino 99 Sbohem, jazyku – 20.00 Kino 99 13. 4. Rezistence – 19.30 Kino 99 Diplomacie – 20.00 Kino 99 14. 4. Jarní koncert Kolínské filharmonie – 19.00 Městské divadlo Rezistence – 19.30 Kino 99 Diplomacie – 20.00 Kino 99 15. 4. Velká mořská víla – 19.00 Hraje Klicperovo divadlo Hradec Králové Městské divadlo Techtle Mechtle a Screamers – Přijela pouť – 19.00 Městský společenský dům Rezistence, 3D – 19.30 Kino 99 Svět malířství – Vincent van Gogh – 20.00 Kino 99 16. 4. Autorské čtení Markéty Harasimové – 17.00 Městská knihovna Konečně doma – 17.00 Kino 99 Neutečeš – 17.30 Kino 99 Balada pro banditu – 19.00 Hraje Východočeské divadlo Pardubice Městské divadlo Králova zahradnice – 19.30 Kino 99 Století Miroslava Zikmunda – 20.00 Kino 99 17. 4. Konečně doma, 3D – 17.00 Kino 99 Neutečeš – 17.30 Kino 99 Králova zahradnice – 19.30

Kino 99 Pořád jsem to já – 20.00 Kino 99 Carmen – 19.00 Hraje Jihočeské divadlo České Budějovice Městské divadlo Medvěd 009 a Schodiště – 20.00 Městský společenský dům

18. 4.

Omalovánky – 15.00 Kino 99 Konečně doma, 3D – 17.00 Kino 99 Neutečeš – 17.30 Kino 99 Králova zahradnice – 19.30 Kino 99 Pořád jsem to já – 20.00 Kino 99

19. 4. Kolín – Velký Osek – Kolín – půlmaraton – 10.00 Atletický stadion v Borkách Zahrada – 15.00 Hraje Divadlo Krapet Praha Městské divadlo Konečně doma – 17.00 Kino 99 Bolšoj balet – Ivan Hrozný – 17.30 (16.45) Kino 99 Králova zahradnice – 19.30 Kino 99 Pořád jsem to já – 20.00 Kino 99 20. 4. Sylvie Krobová – 19.00 Divadelní klub Scapino Noční běžec – 19.30 Kino 99 Pestrobarvec petrklíčový – 20.00 Kino 99 20. – 24. 4. Výprodej knih – 12.00 – 17.00 Městská knihovna 21. 4. Noční běžec – 19.30 Kino 99 Pestrobarvec petrklíčový – 20.00 Kino 99 22. 4. Noční běžec – 19.30 Kino 99 Pestrobarvec petrklíčový – 20.00 Kino 99 23. 4. Spongebob ve filmu – 17.00 Kino 99 Město 44 – 17.30 Kino 99 Bolek Polívka, dcera Anna – D.N.A. – 19.00


KULTURA V REGIONU / duben 2015 Městské divadlo S tváří anděla – 19.30 Kino 99 Tisíc jedna gramů – 20.00 Kino 99

24. 4. 50. výročí partnerství města Kolína s německým městem Kamenz 18.00 – ZUŠ – vernisáž výstavy výtvarných umělců z města Kamenz 20.00 – Zámecká – koncert dechového orchestru ZUŠ Kolín a německého Red Tower Big Band Spongebob ve filmu, 3D – 17.00 Kino 99 Město 44 – 17.30 Kino 99 S tváří anděla – 19.30 Kino 99 Mnoho povyku pro nic – 20.00 Kino 99 25. 4. Kouzelný dědeček – 15.00 Kino 99 Spongebob ve filmu, 3D – 17.00 50. výročí partnerství města Kolína s německým městem Kamenz – Přehlídka tanečních souborů obou měst – 17.30 Městský společenský dům Město 44 – 17.30 Kino 99 Otevřeno XX. – Slavnostní galavečer – 19.00 Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla Městské divadlo S tváří anděla – 19.30 Kino 99 Dog Hot – 20.00 Kino 99 26. 4. Hugo z hor – 10.00 Hraje Divadlo Tramtarie Olomouc Městské divadlo Spongebob ve filmu – 17.00 Kino 99 Město 44 – 17.30 Kino 99 S tváří anděla – 19.30 Kino 99 Dog Hot – 20.00 Kino 99 27. 4. Veselá trojka – 18.00 Městský spoolečenský dům Ghoul – 19.30 Kino 99 Kobry a užovky – 20.00 Kino 99 28. 4. Věra Martinová a spol. – Jubileum 55 Tour 2015 – 19.00 Městské divadlo Ghoul – 19.30 Kino 99 Kobry a užovky – 20.00 Kino 99

29. 4. Caveman – 19.00 Městský společenský dům Ghoul, 3D – 19.30 Kino 99 Kobry a užovky – 20.00 Kino 99 30. 4. Položení stolpersteinů rodině Federových – 16.30 Synagoga Rabín PhDr. Richard Feder – Život a dílo - 17.00 Vernisáž výstavy – Synagoga Avengers: Age of Ultron – 17.00 Kino 99 Exmachina – 17.30 Kino 99 Mr. Muzikál – 19.00 Městské divadlo Je prostě báječná – 19.30 Kino 99 Mami! (FK – 19.30) – 20.00 Kino 99 Více info na www.mukolin.cz, msd-kolin.cz.,knihovnakolin.cz, divadlokolin.cz, kino99.cz

Kutná Hora

8. 2. – 17. 5. Martin Krajc – Odrazy druhého světa GASK – Projectroom Jan Vopálka - Design Fabrika GASK – Whitebox Martin Kuriš - Děti GASK – Café Fatal Lumír Hladík – Ach, bratře GASK – Experimentální prostor – barokní lázně Štěpán Černohorský – Digitised Painting GASK 22. 2. – 26. 4. Jiří Beránek – Mezidobí GASK, Galerie IV Marián Mudroch pohledem Richarda Druryhoí GASK, Galerie V 6. 3. – 26. 4. Pavel Jestřáb – Družba Galerie Felixe Jeneweina Více info na www.gfj.kh.cz 8. 3. – 7. 6. Josef Šíma známý i neznámý GASK Jiří Šalamoun – Troufalost v úplňku GASK Více info o výstavách a programu Lektorského centra GASK na: www. gask.cz 23. 3. – 26. 4. Velikonoční výstava Já jsem malý koledníček, tetičko Kostel sv. Jana Nepomuckého Více info na www.veselylidovyrok.cz 31. 3. – 2. 4. Velikonoční prodejní výstava Oblastní charity

14 Preghaus Vlašského dvora 31. 3. – 30. 4. Josef Čapek – Malíř, básník, spisovatel Výstava – Městská knihovna 1., 8.,13., 20., 22., 27., 29. 4. Tvořivá a hravá dopoledne – Šikovné ruce s sebou… od 9.00 Centrum pro zdravotně postižené, Dolní 186 Mandrage – 19.00 Tylovo divadlo Teorie všeho – 19.00 Kino Modrý kříž 1. 4. – 3. 5. Poznej světové dědictví UNESCO – 13. ročník putovní výstavy fotografií Sankturinovský dům (18. 4. ve 14.00 komentovaná prohlídka) 1. 4. – 30. 5. Obrázky z hor Filipa Rejmana a fotografie přírody Tomáše Vlasáka ČMS – Tylův dům 1. 4. – 31. 5. Otakar Schindler – Návrhy scén a kostýmů ČMS – Hrádek 1. 4. – 29. 11. Čaj a káva radost dává ČMS - Kamenný dům 2. 4. Nezlomný – 19.00 Kino Modrý kříž 3. 4. Birdman – 19.00 Kino Modrý kříž Atarés – 20.00 Blues Café Medvěd 009 – 21.00 Klub Česká 1 4. 4. Spongebob ve filmu: Houba na suchu – 15.00 Kino Modrý kříž Kobry a užovky – 19.00 Kino Modrý kříž Audio Sabotage – 20.00 Klub Česká 1 5. 4. Píseň moře – 15.00 Kino Modrý kříž Ghoul, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž 6. 4. Nový svět – promítání filmu Lektorské centrum GASK 7. 4. Čapci filmově – projekce krátkých dokumentárních filmů – 8.15 Kino Modrý kříž Květy – 19.00 Blues Café Zábavný pořad s Miroslavem Jiřištou – 19.00 Tylovo divadlo 8. 4. Listování – Legenda Z+H (Zikmund a Hanzelka) – 19.00 Městská knihovna

Ghoul, 2D – 19.00 Kino Modrý kříž 9. 4. Město 44 – 19.00 Kino Modrý kříž 10. – 11. 4. Rychle a zběsile 7 – 19.00 Kino Modrý kříž George Garage (Francie) – 21.00 Klub Česká 1 10. – 12. 4. Čistá řeka Sázava – čištění Vrchlice 10. – 11. 4. Informace a přihlášky na vanda.kubinova@seznam.cz 10. – 20. 4. Marie Slavotínková – Room Flowers Spolkový dům 11. 4. Píseň moře – 15.00 Kino Modrý kříž Punkový večírek – Kozičky, Král Kravál a přátelé – 20.00 Restaurace Na Baště, Kaňk Mr. Cocoman a The Solid Vibes – 21.00 Klub Česká 1 12. 4. O kocouru Mikešovi – 15.00 Tylovo divadlo Chappie - 19.00 Kino Modrý kříž 13. 4. Cyklus „jak na to?“ – 17.30 Výroba pletených čtverců – Klub Pod Lampou Vysavač – 19.00 Hraje Divadelní studio DVA Praha Tylovo divadlo 14. 4. Hrátky s pamětí – 13.00 Městská knihovna 15. 4. Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené – velikonoční – 14.00 GASK – kavárna Kavárna s překvapením – 19.00 – cestovatel Jan Linhart Arciděkanství Kutná Hora Vzkříšení démona – 19.00 Kino Modrý kříž 16. 4. Joh Ma-Šoa / Den vzpomínání na oběti holocaustu – 14.00 Palackého náměstí Cesta naděje – 19.00 Kino Modrý kříž Woodoo Allen (H) – 21.00 Klub Česká 1 17. 4. Divočina – 19.00 Kino Modrý kříž Sto zvířat – 21.00 Klub Česká 1 18. 4. Víno, sýry, pečivo – 8. ročník přehlídky vín a sýrových specialit – 14.00 – 18.00


15 Vinné sklepy Kutná Hora X. ročník Probouzení Kutné Hory 2015 – Přemyslovská Kutná Hora aneb vznik „Českého EURA“ – od 16.00 Vlašský dvůr Vybíjená – 19.00 Kino Modrý kříž Krásné nové stroje – 21.00 Klub Česká 1 18. – 19. 4. Ovečka Shaun ve filmu – 15.00 Kino Modrý kříž 19. 4. Svatý Mikuláš – 19.00 Kino Modrý kříž 20. 4. Ondřej Brzobohatý – Identity Tour 2015 – 19.00 Tylovo divadlo 21. 4. Josef Čapek – Nejen malíř, ale také spisovatel – 17.00 Přednáška – Městská knihovna V Paříži bych tě nečekala, tatínku – 19.00 Hraje Divadelní agentura Harlekýn Praha Tylovo divadlo Jana Vébrová – 20.00 Blues Café Faintest Idea (GB) – 21.00 Klub Česká 1 22. 4. Lovci a oběti – 19.00 Kino Modrý kříž 23. 4. Inspiruj se! – „Life Dynamic“ – 18.00 Přednáška - Městská knihovna Noční běžec – 19.00 Kino Modrý kříž 24. 4. Neutečeš – 19.00 Kino Modrý kříž Rest a Majself Tour/DJ Mugis – 20.00 Klub Česká 1 24. – 25. 4. Košt mladých vín – Degustace mladých vín ročníku 2014 – od 14.00 Vinné sklepy Kutná Hora 24. 4. – 31. 5. Geopark Železné hory Spolkový dům 25. 4. Netradiční čarodějnice – 14.00 Klub Sluníčko Mascagni – Sedlák kavalír/Leoncavallo – Komedianti – 18.15 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Mňága a Žďorp – 21.00 Klub Česká 1 26. 4. Kousky Brouka Pytlíka – 15.00 Hraje Divadelní spolek Tesseris Sadská Tylovo divadlo Setřeničky – 17.00

Výtvarná dílna s Barbarou Šalamounovou k výstavě Jiřího Šalamouna Lektorské centrum GASK Pořád jsem to já – 19.00 Kino Modrý kříž 27. 4. První módní přehlídka čáslavské návrhářky Edity Dlouhé – 17.30 Klub Pod Lampou Perný den – 19.00 Kino Modrý kříž Stone Foundation (GB) – 21.00 Klub Česká 1 28. 4. Geometrie v živé přírodě – 14.30 Virtuální Univerzita třetího věku Městská knihovna Samba – 19.00 Kino Modrý kříž 29. 4. Screamers a Techtle Mechtle – Přijela pouť - 19.00 Tylovo divadlo S tváří anděla – 19.00 Kino Modrý kříž 30. 4. Čarodějnice na menhirech Více info na www.denemark.jidol.cz

Čáslav

16. 3. – 5. 4. Jan Skorka – Výběr z tvorby Výstavní síň 1. 4. Gunman – 20.00 Kino Miloše Formana 1. 4. – 13. 9. Čáslav za II. světové války – výstava Vernisáž v 17.00 Muzeum 2. 4. Vzkříšení démona – 20.00 Kino Miloše Formana 3. 4. Kobry a užovky – 20.00 Kino Miloše Formana 4. 4. Píseň moře – 17.30 Kino Miloše Formana 5. 4. Asterix. Sídliště bohů, 3D – 17.30 Kino Miloše Formana 7. 4. Ghoul, 3D – 20.00 Kino Miloše Formana 8. 4. Pavel Svoboda: Gruzie napříč deštivým Kavkazem – 18.00 Dusíkovo divadlo – Nová scéna Proti přírodě – 20.00 Kino Miloše Formana 9. – 10. 4. Rychle a zběsile 7 – 17.30 Kino Miloše Formana 11. – 12. 4. Ovečka Shaun ve filmu – 17.30 Kino Miloše Formana

KULTURA V REGIONU / duben 2015 13. – 26. 4. Ladislav Cibur – Obrazy – vernisáž v 17.00 Výstavní síň 14. – 15. 4. Druhý báječný hotel Marigold – 20.00 a 17.30 Kino Miloše Formana 16. – 17. 4. Vybíjená – 20.00 Kino Miloše Formana 18. – 19. 4. Popelka – 17.30 Kino Miloše Formana 20. 4. Čaj o páté s Kateřinou Frodlovou – 17.00 Městská knihovna 21. 4. Mistr Jan Hus – 17.00 Přednáška – Výstavní síň Birdman – 20.00 Kino Miloše Formana 22. 4. Cesta naděje – 20.00 Kino Miloše Formana 23. 4. Králova zahradnice – 20.00 Kino Miloše Formana 24 . 4. Setkání s čáslavskými sportovci – 19.00 Dusíkovo divadlo Padesát odstínů šedi – 20.00 Kino Miloše Formana 27. 4. Setkání se Sherlockem Holmesem – 17.00 Městská knihovna 28. 4. Každý den, šťastný den! – 19.00 Hraje Divadlo Kalich Praha Dusíkovo divadlo 28. – 29. 4. Čarovný les – 17.30 Kino Miloše Formana 30. 4. Lovic a oběti – 20.00 Kino Miloše Formana

Zruč nad Sázavou Od 26. 3. Devatero pohádek – výstava Zámecká galerie 7. 4. Tvoření – Srdce ke Dni matek – 15.00 Spolkový dům 14. a 18. 4. Akademie třetího věku – Mytologie 15. 4. Grace, kněžna monacká – 18.30 Promítání filmu - Spolkový dům Filmová kavárna otevřena od 17.30 18. 4. Oblékám své pravé já aneb Mám co na sebe – 9.00 – 18.00 Spolkový dům 19. 4.

Bohoslužba – 14.00 – Českobratrská církev Spolkový dům 21. 4. Cestopisná přednáška – 16.00 Spolkový dům 25. 4. Oblékám své pravé já aneb Mám co na sebe – 9.00 – 18.00 Spolkový dům Zahájení turistické sezony na zámku – od 14.00 Zámek 28. 4. Kurz mytologie 30. 4. Setkání nad Biblí – 17.00 – Českobratrská církev Spolkový dům

Velký Osek 17. – 19. 4. Burza věcí a rostlin Dělnický dům 25. 4. Den techniky – 9.00 Dělnický dům VOdivadlo – veřejná zkouška – 20.00 Dělnický dům 30. 4. Čarodějnice – od 14.00 Fotbalové hřiště

Žehušice 30. 4. Stavění Máje – 16.00 Před hasičskou zbrojnicí Pálení čarodějnic – 17.00 Hřiště V Topolech

Zbraslavice 30. 4. Pálení čarodějnic a vítání jara – 18.15 Lampionový průvod od ZŠ na louku u rybníka Spálenka

Chotusice 18. 4. Dětský karneval Sokolovna 30. 4. Pálení čarodějnic – 19.00 Hřiště

Nové Dvory 4. 4. Velikonoční koncert – 17.00 Kostel sv. Martina 11. 4. Beseda s pplk. JUDr. Michalem Dlouhým – 14.00 Restaurace U Hájků 30. 4. Pálení čarodějnic – 17.00 Parket Zámecké restaurace


KULTURA

16

Miskovice

Červené Pečky

30. 4. Pálení čarodějnic – 18.00 U rozhledny Vysoká (21.30 – ohňostroj)

Křesetice

11. 4. 5. ples městyse – 20.00 Sokolovna 30. 4. Pálení čarodějnic – 19.00 Fotbalové hřiště

Veltruby

30. 4. Čarodějnice – 18.00 Bykánec – Na Skalce

Uhlířské Janovice 4. 4. Kachna na pomerančích – 19.00 Hraje Ochotnický spolek Matouš Sokolovna 6. 4. Velikonoční bohoslužba – 9.30 Pořádá Církev československá husitská Zdravotnická ul. 110 (bývalá synagoga) 15. – 16. 4. Jarní bazárek – od 8.00 Sál Kooperativy 18. 4. Expedice Altiplano – 14.00 Cestopisná přednáška - Městská knihovna 30. 4. Pálení čarodějnic – 18.30 (21.00 – ohňostroj) Vedle fotbalového hřiště

18. 4. Šipkařský ples – 20.00 Kulturní dům 30. 4. Pálení čarodějnic – 19.30 Třešňovka

Červené Janovice 30. 4. Pálení čarodějnic – 17.00 Fotbalové hřiště

Týnec nad Labem 25. 3. – 30. 4. Týnec nad Labem a státnost Výstava – Městské muzeum 4. 4. Odemykání Labe (od 13.00) a Loď-Camp-Caravan Burza (od 10.00) Marina Týnec n.L. a hospůdka Na Marině 30. 4. Pálení čarodějnic, Kemp Marina

Od 26. 3. do 31. 5. 2015 bude na zámku ve Zruči n. S. otevřena interaktivní výstava

„Devatero pohádek“

Otevřeno po a st 10 – 16 hod., út a čt 10 – 15 hod., pá 10 – 15 hod. Polední pauza 11:30 – 12:30 O víkendech pouze po předchozí dohodě!!! V květnu denně 10 – 17 hod.

Zábavná výstava pro soutěživé, hravé a tvořivé děti i dospělé. Můžete se těšit například na: hod míčků do draka, hod kroužků do rybníka, kostýmy na zkoušení, kuželky, pozorovací a paměťové hry, sestavování obrázků, skládání obrazců na magnetické tabuli aj. Vstupné: Dospělí 40 Kč Děti 20 Kč

Těšíme se na Vás!!! LEGENDÁRNÍ HUDEBNÍ SKUPINA

KRÁSNÉ NOVÉ

STROJE MUSIC CLUB ČESKÁ 1 KUTNÁ HORA

Zdeněk Vřešťál ve spolupráci s Městysem Nové Dvory uvádí

5.ZPÍVANÁ restaurace

U HÁJKŮ NOVÉ DVORY

17.4.2015

ve 20:00 hod. Předprodej vstupenek obchod U Kedrštů, Nové Dvory

VSTUP 150 Kč

Jan Matěj Rak


KULTURA

17

&

www.blues-cafe.net &

& uvádí

uvádí

Aleš Pirgl & Martin Kyšperský

KVĚTY úterý

7. 4. 2015 / 19:00 vstup 200 Kč

žhavé latinsko-americké rytmy

BLUES CAFÉ KUTNÁ HORA www.atares.cz

3. 4. 2015

vstup: 150 Kč

KUTNÁ HORA

Skupina KVĚTY vystoupí v minimalistické, avšak velmi koncentrované a soustředěné sestavě.

PÁTEK / 20:00 / BLUES CAFÉ

Oba hráči obsáhnou svým zvukem škálu od velmi jemných skladeb po hutné rockové plochy.

www.pb-production.cz

Koncert vynikající písničkářky

21. 4. 2015 K U T N Á H O R A ÚTERÝ / 20:00 / BLUES CAFÉ www.blues-cafe.net

la b el. c z

kontakt Blues Café 602 438 634

www.pb-production.cz

GRAFIC NA

ww

ww

w.

vstup: 150 Kč

w.

STUDIO KÉ

GRAFIC NA

STUDIO KÉ

TISKÁ R

www.blues-cafe.net

Martin Kyšperský - zpěv, kytara, elektronika a Aleš Pilgr - bicí, perkuse, elektronika.

JANA VÉBROVÁ TISKÁ R

ATARÉS

www.kapelakvety.cz

la b el. c z


zamyšlení

18

Vítejte ve skutečném životě Vstupte se mnou do světa lidské psychiky – do světa myšlenek, které utváří váš vlastní svět. Svět, ve kterém žijete zavřeni jako šperk v trezoru.

můžeme prožít smyluplně a nebo ho můžeme promarnit tím, že si ho necháme vzít vymoženostmi součastných médií, která nám nabízí iluziorní svět. Tento svět si už díky minimalizaci techniky – nosíme všude s  sebou. A  čím dál víc lidí se stává závislými

na bezduché technice, místo aby žili život se skutečnými lidmi ve  skutečném světě. A kam patříte vy? Do světa lidí a nebo jste už uvízli mezi „přáteli“, které vůbec neznáte a o nichž víte jen to, co vám o sobě sami namluví? Dagmara

VÝROBA DĚTSKÉ, DÁMSKÉ A TĚHOTENSKÉ MÓDY PO

U

SL ZE S NA TÍ E M JE CE V TO www.fashion-mami.cz N LÝ A K U P Do RO SO 1 PO R N br ČT T 5 ý E IM % EM

O Í D 15 AT 20 PL .4. 30

Pře dvaceti lety jste jen velmi těžko hledali knihu, která by vás naučila rozumět tomu jak myslíte ,proč tak myslíte. Současný knižní trh je zavalený knihami, které hovoří o tom, jak bychom měli myslet, jednat, cokoli si plánovat – aby nám bylo líp. Tak jako ve všem i zde jsou knihy kvalitní, průměrné i ty, co za nic nestojí. Před dvaceti lety se teprve rodily agresivní reklamy, které dnes ovlivňují myšlení každého kdo je poslouchá i když si myslí, že je nevnímá a že jeho neovlivňují. Každá reklama je postavená tak, aby zasáhla vaše myšlení v té oblasti psychiky, o  které sami nevíte a nebo o ní víte a neumíte si jí od tohoto „odpadu“ vyčistit. Před dvaceti lety jen málo lidí vědělo co je to internet, jak se s  ním zachází, co vše na  něm najdete. Dnes tuto civilizační vymoženost používají lidé všech věkových kategorií. Toto celosvětové médium vstoupilo do  našich životů jako pověstný trojský kůň. Je to „dar“ vyspělé civilizace a  zároveň zkáza všeho, co si neumíme před touto „lavinou informací a možností komunikace s kýmkoli“ – uchránit. Před dvaceti lety se teprve rodily tzv. bulváry – informační média, která vyhledávají skandály, katastrofy a pomluvy. Díky tomu, že většinu lidí cizí neštěstí potěší víc než cizí úspěch se tato média rozrostla, zesílela a pomalu začala pronikat i do médií, která dříve vyhledávala kladné věci našeho života. Na  jednu zprávu o  tom, že se někde něco někomu povedlo vám všude napíší, promítnou – dvacet katastrof, neštěstí a jiných depresivních zpráv. Před dvaceti lety se zde teprve rodil svět filmů, které hlásí konec této planety. Naivní příběhy plné hrůz a  na  „konci tohoto tunelu“ je vždy jedinec, který lidstvo zachrání před zkázou. Na  jedné straně se dnes už mnoho lidí snaží lidi naučit myslet pozitivně (kladně). Na druhé straně se těmto lidem staví do cesty svět celosvětových médií, která ovlivňují vaše myšlení a nutí vás myslet negativně (záporně). A vy ? Stále si ještě myslíte, že váš život patří vám ? Že si v obchodě koupíte jen to, co skutečně potřebujete pro váš vlastní život? A nebo doma zjistíte,

že jste si přinesli to, co vám podsunuly do vašeho podvědomí ( hluboká část psychiky) reklamy ? Opravdu potřebujete v bytě vyměnit nábytek za nový a nebo jste původně chtěli jet s dětmi v létě na dovolenou a užívat si své rodiny ? Kdo z vás se před každým větším nákupem zastaví a  zeptá se sám sebe po čem skutečně touží, co je skutečně potřeba ? Každý z  nás si občas udělá radost koupí něčeho, co není skutečně potřeba. Ok. Ale dělejme si radost tím, co je skutečně tou naší radostí . Nedělejme radost lidem, co nás vtahují do  sítě cílených reklamních kampaní jen proto, aby z nás tahali naše peníze. Lidem, co nám do našeho podvědomí zasévají myšlenky na  věci, zážitky…, po kterých my sami vůbec netoužíme. Lidem, kteří žijí v  blahobytu za  naše zbytečně utracené peníze za to,co nám vnutili. Bohužel naše podvědomí je mnohem silnější než náš rozum a  co v  něm je „zaseté“, to nás ovládá víc, než si umíte představit. Otázka zní takto : „Čí je vaše podvědomí? Vaše a  nebo lidí, kteří toto vědí a proto to vaše podvědomí ovládají skrze média, filmy, reklamy….. Čí je hlídací pes? Toho, kdo ho vlastní a nebo toho, kdo ho vycvičil a kdo ho umí ovládat pokyny?“ I váš vlastní pes, kterého krmíte, dáváte mu domov, máte ho rádi…. se proti vám obrátí ve chvíli, kdy na něj pískne ten, kdo vám ho vycvičil a umí ho ovládat. Vaše podvědomí je hlídací pes vašeho vlastního života. Pokud ho vy ovládáte tím, že víte jak s  ním zacházet – pak slouží vám. Pokud toho psa necháte zdivočet tím, že nevíte nic o lidské psychice – tak ten váš pes bude sloužit těm, kteří ví jak s ním zacházet. Aniž to tušíte tak jste jen loutka, kterou někdo ovládá tak, aby mu sloužila. Ne všechno vás mohu naučit dík těmto informačním novinám, které vychází jen jednou za měsíc. Ale mohu vám ukázat kudy jít, aby jste se stali pány svých životů. Aby jste dokázali lépe pochopit knihy o pozitivním myšlení, kterých je dnes na trhu už dost. Aby jste sami od sebe vypnuli reklamy a neposlouchali něco, co vás nezajímá a co vůbec nechcete kupovat. Aby jste nekupovali noviny plné skandálů, reklam a jiných negativ a peníze investovali do něčeho, co vás skutečně zajímá. Aby jste si dokázali vybrat film, co vás naladí do příjemné nálady a nebo vás něco naučí. Aby jste čas svého života nepromarnili tím, že si necháte programovat vaše podvědomí tak, aby jste sloužilo někomu jinému a ne vám. Čas života je dar přírody. Tento dar

in NÁ EN fo Ř T E

Kutná Hora, Masarykova 187 v supermarketu Albert tel.: 777 303 104 Po 14.30–19.00 Út–Čt 10.00–19.00 Pá 10.00–20.00 So 9.00–18.00


inzerce

19

Akční nabídka platí od 20.4. do 30.4. 2015

pořádá

2990

15. ročník taneční soutěže

O KUTNOHORSKÝ GROŠ

2290 2390

neděle 26. dubna 2015 velký sál KD Lorec

Unikom Aroma mletá 100g Unikom Cif na nádobí Lemon 500ml Unikom Olej slunečnicový 1l

3490 Vetroplus Hrnek skleněný Tom&Jerry 250ml 1ks

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM:

soutěžit budou dětské, juniorské, dospělé a seniorské taneční páry ve sportovním tanci

začátek soutěží: 9.30 hod.

www.tsnovak.cz GENERÁLNÍ SPONZOR

TATO AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MĚSTA KUTNÁ HORA

Český Brod, Palackého 334 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Čestín 28 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Mělník, Italská 2775

Miřetice, Miřetice 166 Nové M. nad Metují, Dukelská 662 Nové Zákupy 521 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 155 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Semily, Na Olešce 446 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !

www.dobryinfo.cz P ro d e j s l e P i č e k

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: V pondělí 27. dubna 2015 kutná Hora – u vlak. nádraží kutná Hora – město – 13.25 hod. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840


živnostníci a malí podnikatelé

Komu pomůže elektronická evidence tržeb?

Od dubnového vydání zahajujeme novou rubriku nejen pro živnostníky a malé podnikatele. Jedním z impulzů k jejímu vzniku je v současnosti připravovaný zákon o elektronické evidenci tržeb (dále jen EET). V případě jeho prosazení se totiž dotkne nemalou měrou všech občanů ČR, tedy i vás.

Toto velice aktuální téma bylo jedním z palčivých momentů diskuse na  setkání živnostníků a  podnikatelů s  představiteli Okresní Hospodářské komory ČR, konaném 5. března 2015 v  konferenčním sále hotelu U  Kata v  Kutné Hoře, kterého se zúčastnil i  prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Zajímavostí našeho regionu je to, že právě Vladimír Dlouhý je i  řadovým členem kutnohorské pobočky. Tu na kutnohorském okrese zastřešují pánové Pavel Krenk a  Robert Lukášek. Na  téma EET proběhla živá a  místy bouřlivá diskuse. Hospodářská komora tento zákon totiž podporuje. S tímto postojem se většina živnostníků

a malých podnikatelů neztotožňuje. Je zřejmé, že jmenovaní zástupci okresní pobočky i centrály Hospodářské komory ČR se pohybují v mnohem vyšších patrech pomyslného „podnikatelského prostředí“ než-li místní obchodníci. Mnozí z  nich totiž v  současné době bojují (nutno dodat poctivě) o přežití. Setkání vedlo naši redakci k rozhodnutí vyhledat jednoho z mála zasvěcených oponentů navrhovaného zákona, kterým je předseda Asociace podnikatelů a manžerů Radomil Bábek. Jeho názory a vyjádření na otázky spojené s EET budeme průběžně zveřejňovat v našich vydáních. Co podnikatelé a živnostníci budou muset? Co nám zákon o evidenci tržeb přinese? Povinnost se bude týkat všech, kdo přijmou jakoukoli platbu jinou než na  vystavenou fakturu (to znamená hotovost, platební karta apod.). Prodávající naúčtuje platbu a tu odešle do  centrálního systému. Systém mu obratem má poslat číslo účtenky, kterou prodávající vytiskne a dá (povinně!) zákazníkovi. A zákazník bude mít povinnost (!) účtenku převzít. Vypadá to snadně, pokud si neuvědomíme, co to ve skutečnosti bude znamenat. Nejprve na straně státu (to je pro nás, podnikatele, méně zajímavé, ale platíme to, že). Stát musí pořídit robustní systém, software, který bude stále online. Tento systém bude denně přijímat od asi 1 130 000 podnikatelských subjektů (to je údaj ministerstva financí) provedené platby a okamžitě (?!) odesílat zpět číslo účtenky (kolik to bude denně operací, stovky milionů?). To vše se děje po internetu nebo přes mobilní připojení. Je zřejmé, že při sebemenší poruše spojení, přetížení sítě nebo nekvalitním signálu je celá transakce ztracena, nebo prostě zákazník čeká a čeká, až mu ta prodavačka ten „blbej paragon“ vytiskne. Jistě rád počká.

Je dobré připomenout, že sami předkladatelé, tedy ministr Babiš a jeho úředníci, předpokládají, že pořízení systému bude stát „až stovky milionů korun“, jak píší v důvodové zprávě k návrhu zákona. Asi se dá s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že ty „až“ stovky milionů budou hodně vysoké. A na provoz a údržbu systému mají v plánu utratit ročně desítky až stovky milionů. No comment. Kolik nás to bude stát nás a jaké poneseme následky? Každý podnikatel či živnostník, tedy podle Ministerstva financí ČR asi 1 130 000 subjektů, si bude muset pořídit zařízení, z  kterého bude zprávy - platby odesílat. Tzn. počítač, notebook, tablet, chytrý telefon apod. Potom si každý bude muset koupit software, tedy program, který mu umožní evidovat a  odesílat a  přijímat zprávy o  platbách a  tisknout účtenky. Proto také musí každý mít tiskárnu, na které účtenku vytiskne. A to nejlepší nakonec – každý si bude muset zajistit velmi kvalitní připojení na internet nebo mobilní přenos dat. To je jistě dobrá zpráva pro všechny v  malých obcích, v  horách, pro lidi v  kempech, u  řek, v  údolích atd. atd. Pokud totiž nebude připojení dostatečně kvalitní, může dojít k poruše přenosu a za nedodání dat či jiné nesrovnalosti vždy ponese odpovědnost poplatník (přeložím: podnikatel). Dokažte, že jste nepodváděli, ale „jen“ vypadl internet! V právu se používá otázka Cui bono? V čí je to prospěch, komu to prospívá? Podnikatelům jistě ne. Je to jen další povinnost, další náklady, další hrozba ze strany státu. A  přitom, kdyby stát věnoval jen část úsilí, které věnuje přípravě zákona o  evidenci tržeb, vyhledávání delikventů, kteří nepřiznávají tržby a neplatí daně, byl by jistě velmi úspěšný. A nemusel by otravovat život více než milionu lidí, z nichž drtivá většina podniká poctivě. A  kde by na  to

Před zaplněným konferenčním sálem hotelu U Kata poukázal starosta města Martin Starý na možnost podnikatelů využívat absolventy evidované na ÚP, možnost snížení nájmů v městských prostorách (zazněla informace o 27 prázdných obchodech v centru města). Zmínil i téma estetiky vývěsních štítů.

20

stát vzal? No, třeba by mohl použít ty náklady, které plánuje spotřebovat každý rok na provoz a  údržbu systému. Přičemž peníze na pořízení, až několik stovek milionů, by zcela ušetřil. Tedy, komu to prospívá? Všem, kdo chtějí více svázat podnikání v  ČR, všem, komu jsou trnem v oku nezávislí, samostatní a svobodní podnikatelé a živnostníci. Kdo se za nás postaví? Zatím se nám nepodařilo najít vlivnou organizaci, sdružující podnikatele, která by se postavila proti přijetí zákona o  elektronické evidenci tržeb. Opravdu typickým pro podnikatelské svazy, asociace a  komory je postoj Hospodářské komory ČR. Pokud bychom tam čekali zastání, tak se budeme velice mýlit. Stačilo se podívat na  program konference, kterou k  tomuto tématu Hospodářská komora pořádala 3. března 2015. Vypadalo to spíše jako jasná podpora, promo akce ve prospěch přijetí zákona, nežli jako diskuze nad tím, zda má být zákon přijat. Asociace podnikatelů a  manažerů je malá organizace a nemá takový dosah ani aparát, jako třeba HKČR, AMSP, Svaz průmyslu a  dopravy či Svaz obchodu a cestovního ruchu. Ti všichni zákon o přijetí EET podporují . Přesto zástupci APM celý zákon, jeho důvodovou zprávu a přílohy pozorně prostudovali a  připravili jsme vyjádření APM k návrhu zákona o evidenci tržeb a zprávu APM k návrhu zákona o evidenci tržeb. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na www.asociacepm.cz. Asociace podnikatelů a  manažerů je proti přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb. Stát nesmí přenášet svou práci a  povinnosti na občany. Stát je tady pro nás, ne my pro něj. Radomil Bábek předseda Asociace podnikatelů a manažerů radomil.babek@asociacepm.cz D. Lapáček foto

Představitelé OHK-KH informovali například (Vladimír Dlouhý) o tom, jak udělat HKČR přitažlivou pro nové členy a o připravovaném golfovém turnaji na Roztěži (Pavel Krenk, Robert Lukášek).


KULTURA

21

Na veselou notu s Lazebníkem sevillským Fenomenální komponista italské provenience Gioachino Rossini (1792 - 1868) započal svou tvůrčí kariéru v pouhých 18 letech! V  pomyslné umělecké dílně vzniká v  průběhu let celkem 40 opusů, mezi nimiž lze objevit vpravdě nadčasové hudební skvosty. Zástupně jmenuji alespoň opery: Italka v  Alžíru (1813), Tancredi (1813),Turek v  Itálii (1814), Othelo (1816), Popelka (1817), Straka zlodějka (1817), Semiramide (1823), Vilém Tell (1829). Ovšem publikem i dnes navýsost preferovaná partitura je nadepsána titulem Il Barbiere

di Seviglia (Lazebník sevillský), jehož už samotná premiéra (20. února 1816, Řím) zřetelně předjímala zcela výjimečnou oblibu, která toto dílo doprovází v neumenšené intenzitě až do  současnosti. Skladatelovo originální pojetí tzv. buffo opery vyvěrá z bohaté tradice, v níž je preferována technika bel canto ve své nejprůzračnější podobě. Synonymem Rossiniho tvorby je prioritně neokázalý lidový temperament, specificky modulovaný hudební akcent, precizně koncipované osnovy jednotlivých postav, rozjásaná až rozpustilá nevázanost či

optimisticky vyladěný humor, který osvobozujícím impulzem odvádí posluchače od stresové agresivity všedního dne. V  programu našich pravidelných operních večerů prožíváme vesměs tragiku životních peripetií dramaticky osnovaných oper. Domnívám se proto, že uvítáme pohodově odlehčenou dějovou koncepci, kterou nám právě G. Rossini nabízí. Ve  čtvrtek 30. dubna 2015 od 17. 00 si již tradičně v příjemném prostředí salonku kutnohorského hotelu U  Kata prostřednictvím velkoplošné DVD

projekce zpřístupníme Rossiniho Lazebníka sevillského v exkluzivním vokálním provedení, v  němž dominují pěvci Raul Giménez (Il Conte d‘ Almaviva), Anna Bonitatibus (Rosina), Leo Nucc (Figaro), Riccardo Zanellato (Basilio). Za dirigentský pultík Teatr o  Regio di Palma se v roce 2005 postavil Maurizio Barbacini. Věřím, že opětovně prožijeme hřejivý duchovní zážitek. Karel Bican

Další důvod k procházce historickou Kutnou Horou Už jste si toho všimli? V Barborské ulici to letošní zimu žilo přeci jen o trochu víc, než předešlé roky. Přímo naproti oblíbenému hotelu U Hrnčíře najdete roztomilý minikrámek Dýmky, doutníky, víno, který na podzim prolomil zdejší konzervativní tradici a majitelé se rozhodli dát místním i turistům další důvod k večerním procházkém touto magickou uličkou. Prodloužili otevírací dobu až do  21. hodiny, což je v  centru kromě asij-

ských krámků a potravin Žabka unikátní počin. „Často jsme slýchali, že lidé nemají důvod večer do centra chodit, protože se tu nic neděje. Tak jsme jim chtěli ten důvod nabídnout. Jde o pokus, který se rozvíjí, ale určitě je to lepší

než jen sedět a nadávat, že nechodí lidé,“ říkají majitelé krámku Martin Vosáhlo a Josef Barták. S  klasickým sortimentem by zřejmě po večerech tolik nezaujali, a proto se vrhli na  sezónní nabídku v  podobě opravdu poctivého svařeného vína, punče, horké medoviny a  horkého rakouského Strohu, oblíbeného lyžaři. Základem je ovšem stále bohatá nabídka kutnohorských a  moravských vín a samozřejmě množství dýmek a všeho, co nimi souvisí. Na své si přijdou i milovníci doutníků, které zde naleznou v  potěšující šíři nabídky i kvality. Letní večerní prodej, který potrvá do  22 hodin, nabídne unikátní vína z  produkce místního vinaře Josefa Žáčka, zvláště jeho Rosé prý bude velmi pěkné. To vše doplní nejoblíbenější letní vína stáčená i lahvová. Většina zákazníků jsou zatím turisté, ale už i mnozí místní si našli do Barborské 36 cestu, protože si tu za mír-

né ceny mohou pochutnat na dobrotách a  kochat se krásou města zároveň. Takže nezbývá, než vzkázat dalším obchodníkům - je nutné mít trpělivost a  jít lidem vstříc, pak se snad věci pohnou. Nashledanou v Barborské. redakce

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Regulace váhy, tvarování postavy, detoxikace organismu, jídelníček….

...čteme rádi

WELLNESS TEST ZDARMA!

o511

Zjistíme Váš tělesný tuk, vodu v těle a další.

Tylova 390 (v budově Komerční banky), Kutná Hora telefon: 604 798 823 – nutné se objednat


ZDRAVÍ

Znečištění organismu V

Mozek

Mozek, imunita a emoce Všechny zásadní fyziologické pochody v našem těle probíhají zároveň v našem mozku a mohou se v něm fixovat v podobě ložisek a volných toxinů. Následně se fixují v organismu, což se projeví na zdravotním stavu. Určitá část mozku je tak například postižena při chronických ekzémech, jiná „produkuje“ přemrštěné imunitní reakce. Naštěstí při očistě základního orgánu se většinou odstraní i  ložiska a  toxiny v  části mozku s ním spojené – například u jater ze spánkového a temenního laloku, u sleziny z týlního laloku. Temenní lalok při svém toxickém ovlivnění může vyvolávat sklon k autoimunitním reakcím, ke snížení protinádorové imunity a k alergiím. S  určitou částí mozku bývají spojeny i emocionální poruchy. Například mezimozek má kromě jiných emocí úzký vztah k depresím, takže jeho toxické zatížení vede ke vzniku depresivních stavů charakterizovaných chybami v  metabolismu neurotransmitterů, zejména serotoninu, který funguje jako přenašeč vzruchů mezi nervovými buňkami. K  těžkým depresím má vztah i  část mozku zvaná hippocampus, corpus striatum jako součást velkého mozku bývá zase při výskytu ložiska zdrojem úzkosti. Patologické emoce zkrátka hrají při vzniku chronických zdravotních problémů zásadní roli. Při ložiskách v čelním laloku se objevují poruchy paměti a  problémy s  emoční a  sociální inteligencí, tedy s odhadem, jak si adekvátně počínat v  určitých situacích. Ložiska ve  spánkovém laloku zase vyvolávají dráždivé chování – projevuje se zrychlenými pohyby a impulzivními reakcemi. Na patologické pochody v těle může mít kromě mozku vliv i každá část nervového systému. Při ložiskách v prodloužené míše se objevují poruchy automatismu dýchání, koordinace polykání nebo autonomních močových funkcí, při toxickém zatížení mozečku poruchy rovnováhy a zhoršená orientace v prostoru, v  případě mostu a  mezimozku zase chronické snížení vitality. Ložiska

v mozkové kůře se vyskytují již u velmi mladých lidí a  projevují se zhoršenou schopností soustředění a méně kvalitní krátkodobou pamětí. Všechny tyto poruchy v  centrálním nervovém systému zhoršuje stres a také závažnější životní události přinášející silné emoce (porod, přechod, úmrtí v  rodině apod.). Představují zároveň i jednu z významných příčin zahušťování hlenů a podílejí se na vzniku ložisek. Nervový systém napadají především neuroinfekce (borrelie aj.), ale usazují se v  něm i  vlivy geopatogenních zón a polí, zbytky očkování, těžké kovy, radioaktivní látky a chemikálie. Mozek a psychocysty Velkým přínosem doktora Jonáše a jeho metody vnitřní detoxikace je objev tzv. psychocyst, které významnou měrou ovlivňují náš život. V našem nervovém systému se ukládají jisté programy, které vznikají v  matce během těhotenství a  porodu. Přitom nemusí jít o  skutečné, reálné prožitky. Toto „nahrávání“ se děje i  v  raném dětském věku, čímž se vytvářejí určité ohraničené neboli opouzdřené psychické programy stejné jako opouzdřená infekční ložiska. Nejdou odbourat, v  mozku jich každý máme desítky. Působí na naše prožívání a chování, což znamená, že kdykoliv se v  pozdějším životě setkáme s  tímto prožitkem, automaticky naskočí program uložený v  mozku a  my opět reagujeme tak, jak v podobné situaci reagovala naše matka nebo my samotné v  raném dětství. Jde tedy o  programy, které nejsme schopny si uvědomit, neboť existují pouze v podobě vzpomínek. Opět prožíváme stejný stres jako tehdy, ovšem tentokrát bez důvodu. Prožívaná situace je však podobná té původní a my pro ni zkrátka máme nahraný program, podle kterého na ni reagujeme. Jakýmsi biopočítačem v  nás je vegetativní nervový systém, protože funguje zcela automaticky ve  smyslu vyrovnávání svých dvou pólů – sympatiku jako aktivní poloviny a parasympatiku jako poloviny pasivní, zklidňující. Jeho obdobou či spíše jiným vyjádřením je staročínské rozdělení lidské existence včetně zdraví na  mužský a  ženský princip – jang a jin (který staří Číňané aplikovali na celý pozemský život a vesmír). Vegetativní neboli autonomní nervový systém se skládá z uzlin a pletení vegetativních nervů, které obalují všechny orgány a  tkáně v  našem těle. Bohužel vegetativní pleteně jsou schopny pamatovat si dlouhodobé negativní emoce a ty v nich pak zůstávají i po vymizení jejich zdroje. Důsledkem jsou pocity úzkosti a strachu v břiše, sevření u srdce či hněvu a  vzteku, který nám stoupá z hrudníku do hlavy v okamžicích, kdy se přestáváme ovládat. Uvedené emocionální poruchy vegetativního nervového systému způsobují poruchy

všech orgánů – třeba špatné prokrvení orgánů a končetin, výkyvy krevního tlaku se zácpami, dysfunkci žlučníku nebo podráždění a sevření průdušinek a průdušek při astmatu. Shrnutí Lidské tělo je stavěno a  pracuje podle skutečností a zákonitostí, které odhalily anatomie a fyziologie. Tisíce let před nimi však měly takřka stejné, ne-li stejné vědomosti starověké medicíny. Jejich terminologie jen byla odlišná, takže stálo mnoho úsilí ji rozluštit a spojit obojí dohromady. Samozřejmě, moderní medicína opírající se o  počítače a  nejnovější vědecké disciplíny zmapovala vše naprosto detailním a  vyčerpávajícím způsobem, takže dnes neexistuje v  našem těle částečka, která by nebyla popsána, identifikována a  zařazena do nějakého systému. To však nic nemění na  skutečnosti, že naše tělo funguje poněkud jinak, než jak si to současná medicína představuje. Funguje na  principu propojenosti, celistvosti, tedy na  principu „vše souvisí se vším“. Hlavní úlohu v něm hrají mateřské orgány – srdce, plíce, slezina, játra a  ledviny -, nad nimiž stojí jako Zeus mozek. Mateřské orgány řídí čili ovládají dceřinné a  podřízené orgány. V  našem těle neexistuje orgán či tkáň (tím jsou myšleny třeba sliznice), které by nepodléhaly jinému orgánu. Významný vliv na funkce orgánů a tkání má nervový, hormonální, imunitní a lymfatický systém. Na  takto propojený organismus útočí ještě před jeho příchodem na svět toxiny z těla matky, která se do dítěte vyčistí, posléze toxiny z civilizací silně znečistěného životního prostředí a také toxiny z  naší vlastní existence, tedy zejména z  potravy, domácího prostředí, oděvů, kosmetiky, z očkování, léků a dalších. Tyto jedy jsou likvidovány imunitním systémem, který vzhledem k  tomu, že znečištění životního prostředí a změna způsobu života proběhly příliš rychle, není schopen zvládat takové nakupení a atak tolika toxinů už proto, že je jimi sám poškozován. Výsledkem je usazování toxinů v těle, a to jak ve formě aktivní, to znamená, že kolují v krevním oběhu nebo jsou jimi prosáklé orgány a tkáně, takže se některé z nich dají zjistit i soudobými medicínskými diagnostickými metodami (laboratorní vyšetření krve a moči), tak i ve formě pasivní čili skryté – usazují se do tzv. infekčních ložisek, kde jsou před imunitním systémem chráněny obalem povětšinou z  mléčného hlenu (mucin) nebo pšeničného lepku, ale také z  cukru či nevyloučeného živočišného tuku a masa. Materiál ke vzniku těchto ložisek dodáváme ochotně my sami v podobě špatně složené a  špatně upravené stravy, konzumované v nadměrném množství. Ložiska produkují toxiny, které narušují samotnou tkáň či orgán, čímž oslabují

22

jejich funkci. Výsledkem tohoto plíživého a dlouhotrvajícího procesu jsou zdravotní problémy a potíže ústící postupně až do nemoci. Skrytá opouzdřená infekční ložiska společně s  volnými toxiny jsou příčinou většiny současných civilizačních chorob od alergií, astmatu, chronických zánětů dýchacích cest (bronchitid, laryngitid, opakovaných angin, zánětů dutin a  středního ucha) přes ekzémy, akné, migrény až po  artritidy, revma, chronické zácpy, poruchy menstruace, potíže v přechodu, srdečně-cévní onemocnění a rakovinu… Bohužel současná medicína nevidí tyto souvislosti a  vztahy, takže zdravotní poruchy odstraňuje nikoliv příčinně, ale pouze příznakově pomocí chemických léčiv. Ty mají navíc v drtivé většině nežádoucí účinky, takže léčba je pouze naplněním okřídleného rčení „vlk se nažral a koza zůstala celá“, tedy nemocnému se ulevilo – sice na chvíli, ale on už je tak lékaři a  farmaceutickými firmami vychován – a“ svatozář“ medicíny přitom neutrpěla. A  bohužel za  druhé – farmaceutický průmysl je nejziskovějším odvětvím na  této planetě, to znamená, že svými zisky předčí i zbrojní průmysl (!). Díky tomu bez problémů financuje medicínu jako vědecký obor v globálním měřítku a  zdravotnické systémy jednotlivých zemí v měřítku národním. Ovlivnit sami dokážeme míru znečištění vlastního organismu toxiny. Ty se odstranit dají, pokud jsme trpěliví a  začneme uvažovat jinak, než jak nás to naučila moderní medicína a socialistické zdravotnictví hlásající, že pro své zdraví nemusíte dělat téměř nic, snad jen trochu zdravěji jíst, víc se hýbat, eventuálně si nakoupit kupy vitaminových, kloubních, paměťových, žilních, menopauzálních a  jiných doplňků (i  tím naplníte kapsy farmaceutických firem), protože tu přece je „váš lékař“, který vás nenechá zahynout, a kdyby si přece nevěděl rady, jsou tu specialisté, specializovaná pracoviště a  nemocnice… Tak nač se starat? Až to přijde, je to normální, protože přece stárneme, a  s  věkem přicházejí nemoci. Tak to bylo, tak umřela naše babička, a tak to bude i s námi… V tomto kontextu se pak jeví jako naprosté rouhání říci, že to tak vůbec nemusí být, protože tzv. „nemoci stáří“ nejsou nemocemi stáří, ale pouze důsledkem celoživotního zanášení organismu toxiny a jejich ukládání v těle, které vyvolává stále rostoucí počet civilizačních nemocí, postihujících populaci vyspělých zemí už od  útlého dětského věku. Příště se začneme věnovat zásadám nepoškozující stravy. Dana Čermáková


23

Z CESTOVATELSKÉHO DENÍKU

Irsko – nejlepší recept na prázdniny

Na dno středně velkého batohu položte tištěného průvodce, přidejte pláštěnku a nepromokavé boty. Dále doplňujte přísadami podle své chuti a za občasné kontroly, jestli vám nic nechybí, zalijte alespoň 0,4 cl whiskey, zkapalněnou chutí zeleného ostrova. Těm méně zkušeným vžene růžovou do bledých tváří a vyžene strach z letu. Výsledný recept chutná všem, nejlépe však za slunečna.

Přesně takhle jsem zahájila svůj pobyt v Irsku já. Na osm dní to byl nespočet najetých kilometrů, bečících ovcí, pihatých tváří, korbelů černého piva a  dalších nezapomenutelných zážitků. Takové jsou mé vzpomínky na jednu z nejkrásnějších zemí, kterou jsem kdy měla možnost navštívit. Co navštívit - tady by se dalo žít! Vždyť tráva za irským plotem už ani nemůže být zelenější... Irsko stokrát jinak... Tak především je vlněné, někdy také plstnaté, to záleží hlavně na změnách počasí. K  irskému hospodářství neodmyslitelně patří ovce, vždyť jich je dokonce o  100 tisíc víc než lidí. Pro turistu jsou tato zvířata i zdrojem pobavení – zamýšleli jste se někdy nad tím, jak od sebe pasoucí se ovce odlišit? Farmáři si je značkují barevnými skvrnami na zadní části hřbetu, takže při pohledu do  dálky hledíte na  nej-

častěji červené, žluté a modré tečky, které se spokojeně pasou. A  pak je tu samozřejmě pastevecký pes, který dobře zná všechny své ovečky a na jediné písknutí svého pána je dokáže přivést na  správné místo. Všechny a hned. Irsko panoramatické Silnice podél mořského pobřeží jsou ideální cestou a cílem zároveň. Spojují totiž všechna turisticky vyhledávaná místa a  už za  jízdy dovolují výhled do  přenádherné přírody, která – a to vám garantuji – bere dech. Průzračný oceán, strmé útesy, zelené pláně a staré keltské památky. Kochat se může každý, ovšem kromě řidiče! Cesty jsou totiž opravdu velmi úzké a často situované vysoko nad srázem a… jezdí se vlevo! Navíc, semafory tu hovoří svým vlastním jazykem: červená – žlutá – modrá. Zelená by asi splývala s okolím… Irsko hravé, skočné, zpěvné Místní „pub kultura“ je vyhledávána pro svou atmosféru, zejména v  podvečerních hodinách. Žádný tabákový kouř či nadmíra alkoholu. Pouze kvalitní lihoviny a  pivo a  jen do  takové míry, aby se popadly housle, tahací harmoniky, příčné flétny, tamburíny a začal tanec. Obecenstvo, které se nevejde dovnitř, se přesouvá ven a zakládá malý „street festival, doprovázený klasickým irským tancem - stepem. Každý tu umí něčím přispět, a  i  ti méně zdatní brzy ztratí stud a nechají se strhnout okolní vřavou. Takové hospodské zážitky jsou často tématem nabídky cestovních kanceláří. Do  Irska na víkend, a z pátku se stane neděle, ani nebudete vědět jak. Irsko opředené pověstmi Nejznámější je ta o Sv. Patrikovi, pat-

ronovi Irska od dob, co přivedl místní lid na křesťanskou víru. To, že v Irsku nežijí hadi, je prý také jeho zásluha. Světec kdysi bouchl holí o  zem, syčící symbol keltské magie byl zničen a  do  Irska se už nikdy nevrátil. Jeho svátek se slaví 17. března a  je spojen s  bujarými oslavami. Stejně intenzivně jako doma se slaví všude, kde žijí Irové, tedy po  celém světě. Pokud chcete zažít jejich zpěv a  pospolitou zábavu, stačí zajít do irské restaurace v  kterémkoli větším českém městě. Celý den se vám kolem hlavy budou točit zelené trojlístky, nikoli jako symbol štěstí, ale víry. Pomocí této rostliny svatý Patrik vysvětloval lidu trojjedinost boží – Otce, Syna a  Ducha svatého. Irové jsou silně věřícími katolíky. Irsko gastronomické a alkoholické… V Irsku se velmi dobře najíte. Na jídelních lístcích převládá domácí skopové stejně jako recepty z  brambor, ty jsou už po  staletí jejich každodenním jídlem. Do  země byly přivezeny na  konci 16. století a  pro místní obyvatele se staly levnou a pro pěstování nenáročnou plodinou, kterou se živili všichni - lidé i  zvířata. Jen pro zajímavost, velký hladomor v letech 1845-49 byl zapříčiněn právě neúrodou brambor, protože se tehdy přemnožily různé plísně. Brambory se tak staly historickým mezníkem v  dějinách země, protože způsobily milionovou migraci Irů do USA, Kanady a Velké Británie. Komu skopové příliš nevoní, možná dá přednost pokladu z  oceánu. Irové považují svého lososa za  nejlepšího na světě. Tato vzácná a vysoce kvalitní lahůdka je opravdovým zážitkem. Žádný tuk navíc či chemie v  podobě

přidaných růžových barviv, ale opravdový divoký losos. Nepředstavitelně bohatý je také výběr dalších rybích a mořských specialit, a  pozor - ovčí sýry jsou tu pochoutky pro opravdové gurmány. Seznam by nebyl kompletní, kdybychom to celé nezapili slavným irským tmavým pivem, stoutem, popřípadě méně těžkými světlými pivy s příchutí jablka, tzv. cidery. Co by to však bylo za pobyt, neokusit klasickou irskou whiskey? Nabídnou vám tu desítky značek a  stovky variant podle délky zrání v  dřevěných sudech. Ať už zvolíte jakoukoli, nespletete se. A  pozor, na  lahvích není gramatická chyba - Irové a Američané dělají „whiskey“, kdežto Skotové a Kanaďané „whisky“. Chuť té irské je prý jemnější, v palírnách vám pak vysvětlí, že je třikrát destilovaná, a proto mnohým chutná víc než ta skotská, „uzená“. A když vám takovou whiskey naleje pihatý a zrzavý číšník, máte jistotu, že už jste z  Irska zažili opravdu všechno. Z  Irska se vám zkrátka nebude chtít domů, tak jako mně. Tak si alespoň kupte něco hezkého na památku. Jen málokdo odolá hřejivému aranskému svetru z ovčí vlny, nebo vysoce uměleckým suvenýrům z křišťálu, mramoru či krajky. Nejdůležitější jsou však fotografie a  zápisky v  deníku, které jsou na  takových cestách velmi užitečné. Navždy vám budou připomínat krásný čas, který jste v této zemi zažili. Tady totiž beze zbytku platí, že člověk nemá domov tam, kde žije, ale kde mu lidé rozumějí. A Irsko tuto fascinující schopnost porozumět skutečně má. Text Bára Bártová Fotografie Tomáš Čech


Z DÍLNY ŽÁKŮ / výzva

Čurbesajda Bylo krásného slunného dne a paní Čistá dříve přijela z práce. Vtom zazvonil telefon. Volala paní učitelka Aničky a  stěžovala si, že Anička si ve  škole po  sobě neuklízí. A  co víc, není na hodiny připravená, nenosí si pomůcky a má nepořádek v aktovce, na stole i ve stole. Všechno má špinavé od  barev, protože si neuklízí věci po výtvarce. Paní Čistá se velmi divila, protože se s Aničkou do školy každý den připravuje. Paní učitelce poděkovala a  rozloučila se s  ní. Když položila telefon, přišla Anička ze školy. Začala se jí vyptávat, zda je pravda, co jí paní učitelka pověděla. Anička se přiznala, ale sama nevěděla, proč se tak chová, když se jmenuje Čistá. Maminka otevřela aktovku a  byla překvapená, jaký v ní má Anička nepořádek. Když se chtěla jít podívat do pokoje Aničky, zazvonil domovní zvonek. U  dveří

stála paní Láryfáry. Chtěla pozvat Aničku k sobě domů na  kus perníku. Maminka s pozváním souhlasila, ale Anička si musela uklidit nejdřív v  pokojíčku. Pozvala paní Láryfáry dál, aby nečekala na schodech. Společně se šly podívat do  pokojíčku a  lekly se nepořádku. Paní Láryfáry vysvětlila paní Čisté, aby se na Aničku nezlobila, protože trpí nemocí čurbesajda a  ona ví, jak ji vyléčit. Všechny tři šly společně k paní Láryfáry domů. Tam Aničce připravila slibovaný perník, který byl celý špinavý od barev. Anička si toho vůbec nevšimla a  snědla ho. Najednou jí po  obličeji naskákaly pupínky, kterých se Anička zalekla. Paní Láryfáry ji vysvětlila, že vždy, když si po sobě uklidí, jeden pupínek zmizí. Patrik Liberský, 4. A, ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora

Žalobajda Byly jednou dvě děti, sourozenci. Dívka se jmenovala Libuška a hoch František. Neměli ve škole žádné kamarády, protože na  ně jen žalovali: Paní učitelko, Pepík mi bere gumu! Paní učitelko, Petr na  mě vyplazuje jazyk! A tak pořád dokola. Nejčastěji opakovali: Já to na tebe řeknu! Žalovali i doma jeden na druhého. Neustále se hádali, křičeli a žalovali. Jednoho dne došla mamince trpělivost. Zavolala paní Láryfáry a  poprosila ji, aby si obě děti pořádně prohlédla

a poradila jí. Paní Láryfáry mamince poradila: Ať vám za  každé žalování děti odevzdají jednu svou hračku, uvidíte, že to pomůže. Maminka udělala vše, co jí paní poradila. Děti za  chvíli v  pokoji neměly žádné hračky. Začaly být smutný. Mamince slíbili, že už nikdy žalovat nebudou. Maminka jim vrátila jejich hračky a od té doby je nemoc žalobajda už nikdy nenavštívila. Ondra Klér, 4. A, ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora

Poznáváte budovu na obrazu?

Redakci oslovil jeden z našich kolegů s  tím, že by rád daroval výše otištěný obraz. Zdarma by ho předal majiteli vyobrazené budovy, popřípadě příslušnému obecnímu úřadu či místnímu sběrateli. Pokud pozná-

váte vyobrazené místo, prosíme o pomoc s  jeho identifikací. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o  místo z  našeho regionu. Autorem je totiž malíř amatér Antonín Kommers z  Kutné Hory, který byl za  svého života mimo jiné učitelem a  školním inspektorem. Proto je možné, že se jedná o  školní budovu. Obraz pochází z  roku 1952. Za  každý tip budeme velmi rádi. V  případě, že místo poznáváte, uvádíme kontakt na majitele obrazu: skokan@lepor.cz, tel.: 605 277 682, popřípadě osobně v sídle redakce.

24

Čtu, čteš, čteme aneb březen patřil čtenářům Myslíte, že dnešní generace dostatečně čte? Vezmou si děti či dospělí pravidelně knihu do ruky? Právě na  podporu čtenářské dovednosti se konal v březnu, který je zasvěcen knihám a čtenářům, dnes již tradiční maraton čtení. Každoročně je věnován nějakému významnému spisovateli či novináři. Loni jsme vzpomínali na  Bohumila Hrabala, letos se úcty dostalo Janu Drdovi, který by v dubnu oslavil své sté narozeniny. V Kutné Hoře tuto akci pořádá kutnohorská městská knihovna. Čtenářského maratonu v  jejích prostorách se zúčastnili například Jarmila Dolejší, Božena Šmejkalová, Iveta Vince, Miroslav Štrobl, Taťána Čermáková a mnoho dalších. Čtenáři se v  městské knihovně skoro celý den střídali u  předčítání knihy Městečko na  dlani. Toto dílo se tematicky vztahuje k druhé světové válce a i její výročí ukončení si právě letos připomínáme. Maraton je pořádán zejména za účelem inspirace dnešní generace ke  čtení a  poznávání nových i  starých knih. Zapojili se do  něj nejen

pravidelní návštěvníci knihovny, ale také základní i mateřské školy, ve kterých se četla díla dle vlastního výběru. I  naše Základní škola Žižkov podpořila čtenářský maraton. Děti si mohly do školy přinést, jakou knihu chtěly, ať už šlo o  příběh, pohádku, encyklopedii nebo časopis. O zážitek z  předčítání se mohly poté podělit s ostatními. Každý uchopil tuto akci po svém. V některých třídách si četl každý sám, v jiných zas předčítal jeden ostatním, jinde se shodli na  titulu knihy, která putovala v  rámci vyučování z ruky do ruky Osobně si myslím, že čtenářský maraton je akce, která si zaslouží pozornosti. Na  ZŠ Žižkov četlo 622 dětí, což je poměrně velké číslo. Ne všechny tyto děti jsou nadšenými čtenáři, přesto se k maratonu připojily. A já upřímně doufám, že nejen je, ale třeba i zrovna vás březen, měsíc čtenářů, inspiroval nebo přiměl k nakouknutí či přečtení nějaké hezké knížky. Josef Stanislav Treml, 8. C, ZŠ Žižkov, Kutná Hora

Mlaskavka a srkavka Rád bych vám přiblížil povídku o tom, jak se léčí mlaskavka a srkavka. Rodiče malého Jakuba Sedláčka byli už velice nešťastní. Jejich syn se chová u  stolu jako čuník. Neustále mlaská, srká polévku a pití. Zavolají paní Láryfáry a požádají jí o radu. Paní Láryfáry jim zapůjčí čuníka

Kvida, který je vzdělaný a u stolu se chová jako na recepci u britské královny Alžběty. Od čuníka se pak Jakub naučil, jak se má správně chovat u stolu. Martin Apltauer, 4. A, ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora

Milí čtenáři a příznivci našeho měsíčníku! V květnu letošního roku si budeme připomínat 70. výročí konce II. světové války. Rádi bychom této významné etapě našich dějin věnovali část obsahu květnového čísla. Obracíme se na vás se žádostí o spolupráci. Máte-li doma, ve svém rodinném archivu jakékoliv materiály, dokumentující květnové dny roku 1945, jak probíhaly ve vaší obci či městě, rádi bychom vybrané materiály s vaším souhlasem i případným popisem uveřejnili. Můžete nám je posílat v elektronické podobě na naši

e-mailovou adresu, nebo poštou v kopiích vašich originálů. Jedná se hlavně o dobové fotografie, dobové letáky, ukázky ze stránek místních kronik, popisujících květnové dny ve vaší obci, ale i vaše osobní vzpomínky apod. Dokumenty nám můžete zasílat již teď, nejpozději však do uzávěrky květnového čísla, to je do 20. dubna letošního roku. Poštou zaslané dokumenty vám budou v pořádku vráceny. Předem vám děkujeme za spolupráci. - redakce -


25

Depeše z veteše Díl 7. Zabíjačka v EU

V době Masopustu si nejen užíváme oslav a  venkovských zabíjaček, ale také si připomínáme členství naší krásné „střediskové“ české země v Evropské unii. Je to právě jeden zákon či vyhláška, která se venkovských zabíjaček týká. Utahování řemenu kolem pomyslných křídel nás lidí brání v rozletu ke svobodě, klade překážky k  mezilidským vztahům a  snaží se držet v opratích to, na co jeden vůči druhému z lidského hlediska snad ani nemá právo. Mluvím o  vyhlášce, která zakazuje obdarovat člověka. Obdarovat souseda nebo kohokoli jiného výrobkem či jiným produktem, vyrobeným na vaší zabíjačce. Jitrničku dle zákona EU nesmíte odnést za  hranici pozemku, na kterém se sláva odehrává, a to pod pokutou deset tisíc korun českých. Pokud si soused přijde dobrotu sníst k vám na zahradu, je vše v pořádku. Pokud si ji odnese bez vašeho vědomí za vrata a tam ji zkonzumuje, nastává zvláštní situace. Je-li znění vyhlášky opravdu takové, tedy bez doplňujících odstavců či kliček mezi řádky, jste z obliga. Pokud ne, měl bych nejspíše nahlásit tento čin jako krádež produktu, abych tak předešel nařčení z  toho, že jsem vyhlášku porušil úmyslně, nebo po  dohodě se spoluviníkem – tedy oním aktérem, který to jelito za plot vzal. Tím jsem nucen upřednostnit loajalitu k EU a potlačit loajalitu k jelitu a přátelům. Tím vše ještě nekončí. Také se může stát, že kus tlačenky přiopilý řezník omylem švihne za vrata sám, když si otírá zpocené čelo. Jak naložit s touto situací, nevím. Zde by se možná hodilo poslat dotaz ombudsmanovi a přeptat se ho na práva onoho kousku, který by jistě raději zůstal ve dvoře, avšak vlivem vnějších okolností se stal smrtelně nebezpečným a ohrožuje tak nejen Evropskou unii a náš stát, ale i naši obec a všechny kolemjdoucí včetně nevinných dětí a  zvířat. Také zde existuje možnost zavolat pyrotechnickou skupinu, která by za  doprovodu vyjednavačů a  bulvárních médií jedovatou jadernou třaskavinu zneškodnila. Jistota je jistota a nikdy nevíte, kdo nahoře sedí a na čem sedí a jakou z toho má náladu. A  tak je mi líto našeho pejska. Každý den se znepokojeně dívám z okna, kdy si pro něho přijedou, a jsem plný obav, jestli se s tím nesveze i celá má

rodina. Dodržování zákonů je přeci tolik důležité pro bezpečné fungování států, a já se je snažím opravdu úzkostlivě ctít. Leč chybu udělá i zkušený a i mistr tesař se jednou utne. Stalo se tak, abych byl tedy upřímný, že při poledním ovaru (to je ta kontaminovaná věc, kterou si nezodpovědní blázni cpou do  úst přes všechna rizika stanovená vyhláškou EU ) mi notný kus upadl na zem. Co čert nechtěl, spadl právě před nebohého jezevčíka jménem Miloš. Ten, ač mnou poučen, neboť jsem velmi zodpovědný, kus masa popadl a  odnesl ho za vrata, kde se k němu přidal sousedův špic a za doprovodu vrčení a  štěkání tuto nepravost oba pozřeli. V  tu chvíli mi zatrnulo, neboť jak vím, za plotem se tato potravina mění v  nebezpečný jed, a  zároveň došlo i mou vinou na porušení tak důležitého zákona. Navíc v době satelitů je jasné, že je vše natočeno vesmírnou kamerou a posláno direkt do Bruselu. Ještěže má úřední šiml tak dlouhé vyřizovací lhůty, a tak si posledních pár dní můžeme užívat společného života. Jak to ale bude zítra, nikdo neví. Ani já, ani Miloš, neví to pravděpodobně ani ten druhý Miloš (ikdyž ten ví asi všechno), a to je co říct. Hezké časy přeje vaše Divadélko Kůzle.

seriál / inzerce


řádková INZERCE / soutěž Dobrý.info Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí Vydavatel Lepor – svobodná agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 515 450, IČ: 41428293 www.lepor.cz Redakce PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160, dana.cermakova@centrum.cz Miroslav Štrobl – 605 760 323 mirekstrobl@seznam.cz Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Jaroslav Skoupý – Veselý info Korektura: Dana Čermáková Grafická úprava, sazba Michal Cetkovský – 327 511 768 Titulní strana: novomanželé Eva a Honza v akci Editor: Dušan Lapáček Inzertní / Produkce: Monika Košatová – 731 156 214 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace: MK ČR E 18774 www.dobrý.info Distribuce: Zdarma do schránek a stojanů. Vychází jednou měsíčně. Info o distribuci Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Vydání 04/2015 Redakce neodpovídá za obsah zaslaných příspěvků.

Řádkovou inzerci můžete také zasílat na e-mail: dobryinfo@centrum.cz VŽDY ZAČÁTKEM MĚSÍCE V SÍTI STOJANŮ.

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma! • PRODÁM

26

KUPON koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

Prodám sazenice statice tatariky ze sadbovačů k jarní výsadbě. Tel.: 606 105 995 Rodinný domek v Tupadlech, 2+1, obytná plocha 75m2, zahrada 900 m2, plynová přípojka, tlaková kanalizace, studna + vlastní vodovod, podsklepeno. Cena 779 000,-Kč Kontakt: 728 603 420 – Tupadly Sprchový kout 120x80 cm, stěny sklo, výborný stav + cgvrkací kuličky cca 600 ks, levně. Kontakt: 606 180 786 Prodám LEVNĚ chalupu a RD v Ronově n.Doubravou u Čáslavi. Tel.: 736 412 588 Prodám dětskou multifunkční jídelní židličku. Pro děti od 6 měsíců do 15 kg. Nabízí hrací a jídelní pultík, je polohovatelná a  skládací. Oproti foto je bez postrování!!! Cena 400 Kč. Tel.: 723 089 496, KH.

kontaktní telefon a adresa:

Prodám mláďata želvy žlutohnědé (Testudo graeca) a želvy zelenavé (Testudo hermanni). Cena 1300 Kč/ mládě. S chovem a výbavou poradím. Tel: 774202151, Kutná Hora

• HLEDÁM

• KOUPÍM

• SEZNÁMENÍ

Motocykl Jawa ČZ, kývačka, panelka, pérák, stadion, „pařez“ apod. S doklady i  bez nich, možno i  jednotlivé díly či vraky. Tel.: 777 589 258 Koupím vesnické stavení do  150 km od Prahy na rekreaci, později k trvalému bydlení. Může být i  k  částečné rekonstrukci. Platba v hotovosti. Tel 607 569 013

Hledám pronájem 1+1 nebo 2+1 v Kutné Hoře, Čáslavi a okolí. Dlouhodobě. Za  nabídku předem děkuji. Tel.: 776 753 945 Vdova 68 let 157/65, tiché, mírné povahy, hledá hodného přítele. Ráda jezdím na kole, poslouchám hudbu, příroda mě oslovuje a nabíjí. Samota mě tíží. Telefon 721077590. Alena z Kolína www.karlovyostrovy.cz

sťastnou plavbu přeje Karel Jíra

Soutěž o věcné ceny v hodnotě 500 Kč Najděte dva údaje, uvedené v  některém z  inzerátů dubnového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s  hledanými údaji vystřihněte a spolu s tímto lístkem a vyplněnými osobními údaji zašlete do 21. dubna 2015 na adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v květnovém vydání. Ve kterém z inzerátů nebo pr článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „Všechny výrobky jsou české“ b) slovní spojení: „Výhodný nákup“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Vylosování III. kola soutěže o věcné ceny 23. března proběhlo v  LEPORu vylosování výherce III.  kola naší soutěže o věcné ceny v hodnotě 500 Kč. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu redakce, byl redakcí vylo-

sován výherce, jímž se stal pan:

Karel Hrdina, Hořany Svoji výhru má šťastný výherce

připravenou od 14. dubna 2015 k  převzetí v  reklamní agentuře LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–18 hod.).


Veselý INZERCE

Špaček dementuje

Bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla a nynější vysoce fundovaný odborník na pravidla slušného chování se brání. Již ustálené rčení NADÁVÁ JAKO ŠPAČEK nemá prý s jeho osobou naprosto nic společného. Rádi otiskujeme.

Anekdoty Doktor říká pacientovi:“ Nevím si rady s vaší diagnózou. Domnívám se, že hlavní příčinou je asi alkohol.“ Pacient na to:“ Pro to já mám pochopení, pane doktore. Klidně přijdu znovu, až budete střízlivej.“ Paní učitelka dala dětem za  domácí úkol, aby se zeptaly rodičů, co je to erotika, a  nechaly si to od  nich řádně vysvětlit. Matka jednoho dítka se rozčílila a  do  sešitu napsala:“ Co já jí mám vysvětlovat, copak já, matka osmi dětí, mám čas studovat, co to ta erotika vůbec je?!“ Mladá, atraktivně vyhlížející žena, mírně ubrečená, přišla na Velikonoční pondělí na policii ohlásit, že ji jistý muž ukradl peněženku s  občankou, dvoutisícovkou a  platební kartou. Policista založil papír do  stroje, zapálil si a  říká:“ Mladá paní, a  to jste ani necítila, že vám na ni šahá?“ Žena si s  dovolením také zapálila a  hned odpovídá:“ Ale jo, to jsem cítila, ale netušila jsem, že mi tou druhou krade šrajtofli.“ Po  desáté večer jde jistý mladší muž podle Sázavy trochu podroužený z  protáhnuvší se pomlázky. A  jak tak jde v  dobrém rozmaru, ozve se od vody:“ Pomóc, pomóc, já neumím plavat!“ Muž se otočí za  hlasem, zakroutí hlavou a říká si:“ Já taky neumím plavat, ale po  nocích to nikde nevytrubuju.“ Říká zubař pacientovi:“ Pane, seďte klidně a nadechněte se. Teď budu vrtat trochu hlouběji, abych se vám dostal na nerv.“ Pacient si povzdechne:“ Doktore, tak to budete muset vrtat hodně hluboko, já mám totiž nervy v prdeli.“ Rozčiluje se hezká, ale prázdná manželka majitele dostihové stáje: „Miláčku, viděls to? Ten tvůj hrozný kůň mě chtěl kousnout do  hlavy!“ Muž potáhne z  doutníčku a  říká:“ Chytrá kobylka. Ta má čuch. Musela cejtit seno!“

DĚTI / seriál z regionu

27

Povedlo se! Soudní spor skončil po heroickém výkonu advokáta osvobozením žalované strany. Nepodařilo se totiž prokázat, že obviněný na poště, kde byl zaměstnán, skutečně odcizil známky za  padesát tisíc korun. Advokát mu dává účet za  obhajobu na rovných šest tisíc. Šťastný osvobozený říká:“ A nebude vám, pane doktore, vadit, když vám těch šest táců dám ve známkách?“ Hned po  nástupu do  vězení jde odsouzený na operaci mandlí. Za měsíc si dá vytrhnout dva zuby. Za  další měsíc si nechá vyoperovat slepé střevo. To už je na  ředitele lapáku moc, zavolá si ho a  hned na  něj spustí:“ Prokouk jsem vás, Žužlánku! Vy se chcete dostat z basy po kouskách!“ „Jestli budete dál takhle silně pít, skončíte brzo u mě v posteli,“ povídá dobře vypadající dáma podrouženému muži u baru.“ Hergot, vy ale jdete rovnou na věc!“ diví se opilec a zalomí tam další drink. Dáma na to s klidem:“ A proč bych nešla? Jsem vrchní sestra na záchytce!“

A jedna skotská „Vy na toho koně kupujete, Patricku, jen jednu ostruhu?“ Majitel koně na  to:“ A co má bejt? Když pobídnu jednu půlku, druhá bude muset stejně za ní.“

• Sdělujeme tímto, že Stanislav Z. je

již v důchodu a tak se v naší vsi už nepere, ale organizuje to.

Dětský koutek Skákal pes přes oves naštípnul si kotník, šel za ním myslivec dostal z toho psotník. lidová z janovicka

Z naučného slovníku Astma - asi se venku setmělo Bezinky - nepřítomnost indiána Lidovci - celý národ ovečce Žalobce - bol v celé vesnici Uhlídá - zdarma poskytne palivo

Mini test cestovatelů Chorvatská měna se jmenuje a. ondatra b. kuna c. bobr Pyramida je označení pro a. egyptskou cigaretu bez filtru b. společenskou hru c. kamennou hrobku faraonů Naše známá cestovatelská dvojice a. Hanč a Vrbata b. Brouzdal a Krajánek c. Zikmund a Hanzelka

Odpovědi posílejte na e-mail: dobryinfo@centrum.cz. Vylosovaný šťastlivec bere dvě vstupenky na koncert do Pivovárku v Ratajích nad Sázavou. Čekají ho v sobotu 8. 5. Morčata na útěku. Výhercem březnového minitestu je: Dáda Lichorobiecová, Zruč n. Sázavou

Zaručené super info Červené Pečky

Vědecký pokus na téma Hodného to nepálí, provedl na pražské akademické půdě docent Jaromír Strejc. Jak zjistil tento červenopečecký rodák, pravý opak je pravdou. Citace pana docenta - hodného to pálí jako prase!

Kutná Hora

Na Kaňku, kopci u Kutné Hory se má v  dohledné době otevřít důl, tentokrát na  zlato. Podle americké těžařské firmy Gold Cutees byla nalezena žíla tohoto drahého kovu o mocnosti ekonomického těžení. Díra v zemi se má údajně jmenovat podle naší slavné zlaté sportovkyně Důl Sáblíková.

Lipany

U mohyly nedaleko Lipan u Českého Brodu byl nalezen ruční granát z  15. století. Podle historiků mohl patřit husitskému hejtmanovi Janu Čapkovi ze Sán. Zřejmě ho ztratil, nebo odhodil, při rychlém úprku z prohrané bitvy.

Trocha poezie Kdybych plavat uměla Lépe než ta cihla Joj, to bych si Přes La Manche Jednu štreku střihla

Anna Lepá

Humor mezi paragrafy

• Rád bych se ještě před ukončením

přelíčení otázal pana prokurátora, jestli už také někdy na švestkové knedlíky vypil tři piva. • Proti vynesenému rozsudku mám několik výhrad, hlavně že mně krká. • Obracím se na vás, pane prokurátore, jako na největší hlavu na okrese. • Na  rozvodu se svojí manželkou Dagmar K. netrvám, protože ten, s kterým ta moje držela, dostal včera devět let. • K pověsti Richarda D. je známo, že když byl mladší, byl samá ženská, a nyní má jen záduchu.

To jsou jelita! To nebyly Velikonoce, ale domácí zabíjačka.

Sponzorem stránky „Veselý info“ je web:

Novák - Skoupý


INZERCE

28

VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

mobilů za bezkonkurenční j e d o r p ceny! Vý Aligator Acer Liquid Z500

2999,-

S4040 Duo E

1190,-

Aligator A430 Senior + nabíječka

Lenovo A536

2490,s DPH

s DPH

Samsung Galaxy Trend Plus

Samsung Keystone 2

350,-

2350,-

s DPH

s DPH s DPH

850,85 s DPH D

Internetový obchod na adrese h ttp://esho

VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA prodej HW a SW, prodej servisních služeb provádíme instalaci počítačových sítí LAN, WiFi rozšířený sortiment monitorů, LCD a plazmových TV

záruční a pozáruční servis tiskáren EPSON, Canon, HP, Brother široký výběr tašek a batohů pro notebooky

p.librash op

kh.cz

kompletní dodávky SW a HW pro PC vč. kompletní instalace a zajištění internetového připojení znalecké posudky v oblasti výpočetní techniky

Kollárova 589, Kutná Hora, tel.: 327 512 218, 327 512 283, e-mail: info@librashopkh.cz, www.librashopkh.cz

Dobré informace

z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

www.lepor.cz

Kde nás najdete

Ve stojanech s nápism Dobrý info na těchto distribučních místech regionu: ▶ Kutná Hora Poliklinika, vstupní hala Městská knihovna Městský úřad, Radnická ulice Infocentrum na Palackého náměstí LIBRA shop, Kollárova 589 Městský úřad, Vlašský dvůr Knihkupectví Kosmas Hotel U Kata Tylovo divadlo, Masarykova 128 Kino Modrý kříž Vinotéka U kříže, Masarykova 578 Pošta Sedlec, Zámecká ulice Lepor, Lučanská 190 Prodejna Unikom/Bala, Ortenova 62 KHnet.info v OC Pasáž Prodejna MiniFashion v supermarketu Albert Centrum Mozaika, Kaňk ▶ Kolín Nemocnice, pavilon F ZOOpet, prodejna Informační centrum Městská knihovna Městský společenský dům Prodejna Unikom/Bala, Na Louži 871 ▶ Čáslav Drogerie U Mývala, Zenit Restaurace Česká koruna Restaurace Café LaDus, Dusíkovo divadlo Městský úřad, Žižkovo náměstí Informační centrum, Žižkovo náměstí Kino Miloše Formana Nemocnice, hlavní vchod ▶ Zruč nad Sázavou Vinotéka Dalibor, nám. MUDr. Svobody 21 Infocentrum na zámku Spolkový dům ▶ Uhlířské Janovice Městský úřad Informační centrum Zoo prodejna pana Kopeckého

▶ Červené Pečky Lékárna Úřad Městyse ▶ Ratboř Obecní úřad ▶ Suchdol Úřad Městyse ▶ Miskovice Obecní úřad ▶ Hlízov Prodejna potravin ▶ Týnec nad Labem Úřad Městyse Infocentrum v knihovně ▶ Nové Dvory Obecní úřad ▶ Žehušice Úřad Městyse Knihovna ▶ Chotusice Obecní úřad Letecká základna ▶ Vrdy Knihovna Prodejna Domino Obecní úřad ▶ Žleby Obecní úřad Prodejna Unicom/Bala ▶ Křesetice Prodejna potravin ▶ Červené Janovice Obecní úřad ▶ Zbraslavice Úřad Městyse ▶ veltruby Obecní úřad ▶ paběnice Obecní úřad ▶ velký osek Obecní úřad

www.dobryinfo.cz

Dobrý info 04/2015  
Advertisement