Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Zbraslavice

LEDEN 2016

Osobnost regionu: MAREK KRÁLÍK

ZDARMA do sítě stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

Vítejte v roce 2016 

kultura

historie

Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

více na straně 9

KUTNÁ HORA

Živnostníci a malí podnikatelé

v regionu našeho srdce Adina Mandlová

Zruč nad Sázavou

Z cestovatelského deníku

DOBRÁ ZPRÁVA Tak, a máme ho zde! Nový rok 2016! To bylo ran, dělobuchů, vítacích ohňostrojů, rachejtliček a  všeho toho „zábavného pyrotechnického“ řádění. Také jste si ho užívali naplno? Že ještě máte zalehlé uši? No, to se opravdu nedivím. A co by měli říkat psi a další zvířata… Toto novoroční řádění nabírá každým rokem na  gradaci, ale co je dobrou zprávou, že záhy po oslavách 1. ledna výbuchy utichnou a nastává celoročně klidné období. A to je v podstatě ona dobrá zpráva na  leden. Dobrá zpráva, že žijeme v části světa, kde je zaplať pánbůh mír. To cenné, co si je třeba stále připomínat. Představa, že se v mnoha zemích lidé probouzejí do  dnů, ve  kterých řádí výbuchy a střelba (ne ta na oslavu), a že cena jejich života visí každý den na  vlásku, mě nenechává klidným ani po  odeznění výbuchů novoročních oslav. K  Vánocům jsem dostal CD Tomáše Kluse „Anat život není“ a vřele ho doporučuji k poslechu všem – co se týče války a míru, hodně se z něj dozvíte. Tak ať ten dvatisícíšestnáctý prožijeme celý v míru i ve zdraví a maximálně s  odpalováním rachejtliček a ohňostrojů pro radost a zábavu. Dušan Lapáček

Moudro na leden

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd. Komenský Jan Ámos Ekonomický růst jen pro vybrané s. 16

Pravé tváře filmových hvězd s. 19

Země červeného kohouta s. 20

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ZDARMA


INZERCE

2

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ Barborská 38, Kutná Hora (naproti antikvariátu),

tel.: 327 515 140

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

mitremineral@seznam.cz

nová kolekce e

SLEVA 20 %

PERLY

na veškerý sortiment

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 31. 1. 2016)

PODNIKOVÁ PRODEJNA DÁMSKÉ A DĚTSKÉ MÓDY

CE AEK DEN L

A V E L S 30% ON MAMI SHI

A na vše od F

www.fashion-mami.cz

Kutná Hora, Masarykova 187 v supermarketu Albert tel.: 777 303 104 Po 14.30–19.00 Út–Čt 10.00–19.00 Pá 10.00–20.00 So 9.00–18.00

U SUDKŮ

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ TEL.: 607 892 740 Dolní 282, Kutná Hora

Kominictví Ke Koupališti 845

Uhlířské Janovice tel.: 327 543 857, 602 747 658 www.kominictvi-js.cz www.kominy-kotle.cz


ÚVODEM

3

Obsah

Přání do nového roku 2016 Vážení čtenáři měsíčníku Dobrý info, chceme vám moc poděkovat za podporu, přízeň a vaše zaslaná přání k Vánocům a do nového roku 2016. Udělali jste nám všem v redakci i agentuře Lepor radost a všech zaslaných dopisů a PF si vážíme. Jedno z přání byl dopis od faráře Jana Uhlíře s obsahem, který si nechceme nechat jen pro sebe. S laskavým souhlasem autora si ho dovolujeme zveřejnit jako přání do nového roku.

Milí přátelé, zdravím Vás z Kutné Hory. Rád bych se s Vámi opět podělil o zážitek, o kterém věřím, že Vás potěší či povzbudí. Podobně jako v minulém roce, i letos se jedná o událost z naší církevní mateřské školy. Každý pátek ráno přicházím mezi děti a společně si povídáme o Pánu Bohu. Na jedno zářijové setkání jsem hledal téma. Zeptal jsem se tedy paní ředitelky, o čem s dětmi přes týden hovořili, abych na jejich povídání navázal. Tématem týdne byla uzdravující slova: děkuji, prosím, promiň… Přemýšlel jsem, jaké Boží slovo je pro nás opravdu uzdravující. Nakonec jsem zvolil známý citát z proroka Izajáše: „Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval.“ (srov. Iz 43,4) Dětí jsem se nejprve ptal, co je pro ně drahé a vzácné. Slyšel jsem, že je to zlato, poklad, ale i maminka. Na radu paní ředitelky jsem ke katechezi použil také starý obraz madony a u dětí zjišťoval, jak se k drahým a vzácným věcem chováme. Dozvěděl jsem se, že je chráníme a rádi se na ně díváme. Pak už jen stačilo pozvat děti jednotlivě doprostřed kruhu, zeptat se jich, jak jsou rády oslovovány, a  společně s ostatními dětmi jim sborově říci krásnou větu: „Kubíku, (Sárinko, Matýsku…) jsi drahý a vzácný!“ Překvapilo mě nejen to, že se všechny chtěly vystřídat a slyšet krásná uzdravující slova, ale hlavně, že se jim vždy, když tuto větu uslyšely, rozzářila tvář. Byly naplněny radostí a pokojem, že jsou pro druhé (ale i pro Boha) drahé a vzácné. A tuto radostnou zvěst bych chtěl předat i Vám. Je to vlastně poselství samotných Vánoc. Bůh nám v Ježíši Kristu ukázal, jak jsme pro něho důležití a vzácní. Že nás chrání a rád se na nás dívá. Svým slovem nás o tom Ježíš ubezpečoval a svým jednáním při Velikonocích to také potvrdil. Právě vědomí toho, kým pro Boha i pro druhé jsme, nám dává radost, sílu a pokoj. Ježíš slyšel ujištění od svého Otce: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ (Mk 1,11) Panna Maria zase od anděla slyšela, že je „milostí zahrnutá.“ (Lk 1,28) Pouze člověk ujištěný o lásce druhých a o smyslu a důležitosti svého bytí může být „tvůrcem pokoje“ a konat dobré, nezištné skutky. Ten, kdo se bojí nebo se druhé snaží za každou cenu přesvědčit o své ceně, mnohdy ubližuje a koná zlo. Milí přátelé, stávejme se tvůrci pokoje a říkejme druhým, že jsou pro nás důležití, drazí a vzácní. Připomínejme jim, že jsou takovými i v Božích očích. A že ne strach, ale láska v člověku probouzí touhu po dobru a hezkém životě. Vždyť Ježíš „přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti“. (J 10,10) A  ještě jednu věc. Sami sobě, zvláště když něco pokazíme nebo o  sobě budeme pochybovat, připomeňme, že „jsme v Božích očích drazí a vzácní.“ Rozjasní se nám nejen tvář, ale také srdce. Pokojný a požehnaný celý nový rok Vám přeje a žehná Vám

BRÁNA M E M Á N L O D O Ě VOD MYK“ SYSTÉM „PROÁTS ISSNEPŘEKVAPÍ... ...A ZIMA V

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ OBUV ROMIKA JE NEJEN ZÁRUKOU KVALITY, ALE ŠENÍ. I POHODLNÉÉHHOO NO2 vel. –4 38 37–45 vel.

Sokolská 413, Kutnáá HHora | PPo - Pá Pá: 99.00 00 - 12 12.00 00 14 14.00 00 - 17 17.00 00 | SSo: o:: 99.00 - 11.00, tel.: 606 620 777

OSOBNOST REGIONU Marek Králík .......................................... 4 FOTOREPORTÁŽ Vánoce, Vánoce, jaké byly? .................... 6 Z REGIONU Dačický by měl radost ........................... 7 Z OBCÍ Zemělodě vyplouvají .............................. 8 KULTURA A SPOLEČNOST ................... 11 FINANCE Cestovní pojištění ................................. 14 Z DÍLNY ŽÁKŮ Pololetí se blíží ..................................... 15 ŽIVNOSTNÍCI A MALÍ PODNIKATELÉ Podnikání pod kontrolou státu .............. 16 SERIÁL Pravé tváře filmových hvězd ................ 19 Z CESTOVATELSKÉHO DENÍKU Země červeného kohouta .................... 20 K VIDĚNÍ NA INTERNETU Arsen je skoro všude ........................... 21 ŘÁDKOVÁ INZERCE / SOUTĚŽ ............ 22 VESELÝ INFO ....................................... 23

e m e t č . . . di rá


OSOBNOST REGIONU / MAREK KRÁLÍK

Figura je nejsnazší nosič informace správnou technologii opravy a zaplatil za  to. Je to pořád stejné a  smutné, o  většině věcí v  životě rozhodují peníze. Teď se konečně dostáváme k  tvé tvorbě. Přeci jen opravovat nebo restaurovat dílo někoho jiného je o trefování se do nálady a stylu autora... Ono to restaurování je vlastně trochu jako herectví, člověk přijímá roli někoho jiného.

Mezi jeho předky můžeme nalézt slavného hudebního skladatele, jeho otec je mezi kumstýři známý malíř, on sám má za sebou bezpočet výstav své ojedinělé tvorby a na Kutnohorsku ho poslední dobou můžete potkat buď na Církevním gymnáziu nebo na kurzech malování. S Markem Králíkem – členem sdružení Středočeské ateliery – se známe hezkou řádku let. Proto mám velikou radost, že s ním můžu udělat rozhovor zrovna já. Vám, kterým by vadilo naše vzájemné tykání, se omlouvám. Pevně doufám, že to na výsledek nebude mít vliv. Marku, studenti Církevního gymnázia tě znají především z  jejich školního klubu. Jaká je náplň tvé práce tam? Toto místo by bylo nabídnuto s  ohledem na  mé výtvarné a  divadelní zkušenosti. Takže občas něco nakreslíme, ale velkou část se věnujeme divadlu. Nacvičujeme a  hrajeme. Oni mají svůj pohled na věc, já taktéž – obě strany úměrně svému věku, a  když najdeme nějaký průsečík, je to vždy velmi milé a hodnotné. Chodí za  tebou rádi, dá se to poznat? Myslím, že tam chodí rádi. Snažíme se, aby čas, který spolu strávíme, nebyl nijak plitký. Sice v současné době působíš v oblasti vzdělávání, ale nebylo tomu tak vždy. Vím o tobě, že jsi vystudoval

rytectví kovů. Co bylo dále, jaké je vlastně tvé vzdělání? Vyučil jsem se rytcem kovů. Potom jsem absolvoval střední školu výtvarnou a na  stará kolena jsem se nějakým nedopatřením dostal na  vysokou školu pedagogickou, kterou budu teprve dokončovat. Ale upřímně řečeno, nejsem si jistý, zda to člověk vůbec potřebuje. Hlavně v  období, kdy už máte trochu nažito a  něco zkušeností za  sebou. Vysokoškolský titul je v  naší společnosti nutný papír, je to „lejstro“, systém ho vyžaduje, ale povznášející to tedy moc není. K tvý zkušenostem. Jisté období ses živil restaurováním. Dokonce jsi dělal i  na  Vinohradském divadle v  Praze. Můžeme výsledky této tvé práce ještě dnes vidět? Ano, jedná se o  hlavní vstupní markýzu plus dvě boční a ještě něco vzadu. Vlastně vše kovové, co trčí z  Vinohradského divadla, mi prošlo rukama. Já mám jedenadvacet let restaurátorské praxe. Částečně jsem byl pod Uměleckými řemesly v Praze v cínařském ateliéru, kde jsme dělali na  sakrálních artefaktech. V  té době jsme byli jen čtyři lidé v celé republice, kteří toto ovládali. Když se Umělecká řemesla rozpadla, byl jsem nucen jít na  volnou nohu. Zajímala mě oblast především litých kovů, a  na  to jsme byli v republice už jen dva. Nebyla to práce lehká, byla to pěkná řehole. Čím se nyní nejvíce cítíš být? Rytcem, restaurátorem, pedagogem, malířem? Malířem. A  jsem rád, protože doba restaurování, kdy člověk tahá těžké litinové kusy čehosi, byla vyčerpávající, a  už mi nezbývala energie vzít si do ruky štětec a tvořit. Pak už to dál nešlo, a  to i  z  důvodu nedostatku práce, a  musel jsem s  tím přestat. Ne, že by nebylo co restaurovat, ale majitel si to raději zdrátoval sám, než aby dodržel

To je pravda. Když si člověk tvé obrazy prohlíží, je mu jasné, že většinou dominuje akt. Navíc, tvoje díla téměř neobsahují jinou barvu než pár odstínů bílé. Co tě přesně zajímá při malování? Figura je nejsnazší nosič informace. Dostal jsem se k tomu přes malování různých geometrických tvarů. Snažím se dostat k  informaci a  tu přenést. A  jsem přesvědčen, že ta informace leží někde mezi člověkem a tím, co ho obklopuje. Nejjednodušší pomůcka pro pochopení je, když si

4

představíte tabuli skla, ve které se odrážíte. Vidíte sebe sama, ale také to, co je venku za ní. Pak si můžete vybrat, kterou z obou realit budete považovat za důležitou. Tyhle řekněme rozpory nebo hlubší vizuální možnosti jsou přesně to, co mě tam zajímá. Je v tom veliký přesah, než jen zaznamenávat něco, co se tváří, že nějak vypadá. Jaké bylo tvé setkání s holandským malířem Johnem Lichtenbergem? S  Johnem a  jeho ženou (shodou okolností žijí značnou část roku nedaleko Kutné Hory) jsem měl tu čest se potkat v  létě. On je jeden z  mála malířů, který vystavoval dokonce v  pařížském Louveru. Povídali jsme si spolu o  obrazech, přišel se podívat i  na  mou výstavu na zámku Kačina. Myslím, že jsme si vzájemně sedli, jak se říká. Líbí se mi jeho tvorba, to, co dělá, a mám pocit, že jsme na  podobné vlnové délce. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se, že se se svými holandskými studenty přijedou podívat v  rámci jeho malířských kurzů do  mého atelieru


OSOBNOST REGIONU / INZERCE

5

jakým způsobem jsme schopni to nakreslit, jak volíme barvy, jak na nás barvy působí, vrátíme se k jeskynním malbám, a  cyklus skončí prezentací mé tvorby. Proběhne to po  novém roce. Začínáme 13. ledna v 17 hodin ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Děkuju ti za milé povídání a přeji ti mnoho dobrého. František Pokorný (Divadélko Kůzle)

PF 2016

v Louňovicích u Prahy. Byl to krásně strávený čas. Marku, než ti poděkuju za rozhovor, poprosím tě ještě, abys nám sdělil, co tě teď v nejbližším čase čeká. Rád bych všechny pozval na  cyklus deseti výtvarných večerů, skoro by se dalo říci workshopů, kde budu mluvit o  tom, co vidíme, jak to vidíme,

PRODUKČNÍ DIGITÁLNÍ TISK TISKNEME malé i velké FORMÁTY TISKNEME malé i velké NÁKLADY

www.fa fa acebo boo ok..c com/ LEPORre ekla lam mka mka VIZITKY osobní a remní, navštívenky, pozvánky, svatební oznámení, přání...

ZA ZADÁNÍ

PLAKÁTY portréty, fotograe, billboardy, bannery, velkoformátové tisky, obrazové tapety, samolepky...

BROŽURY

FOTOKNIHY

katalogy, časopisy, fotoknihy, kalendáře, prezentace, technické leporela, pohlednice, manuály, personalizace pexesa, karetní hry... tisku, obecní a remní zpravodaje, noviny...

TISK

L u č a n s k á 1 9 0 • K u t n á H o ra • Po – P á

VYZVEDNUTÍ

www.lepor.cz

8.00 – 18.00 hod. • tel.: 327 515 450


FOTOREPORTÁŽ

Vánoce, Vánoce... jaké byly?

Jedním z hojně navštěvovaných vánočních koncertů v Kolíně bývá koncert Kolínské filharmonie v  chrámu sv. Bartoloměje. Letos se uskutečnil 8. prosince a na programu měl tu nejklasičtější vánoční klasiku – Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Svou účast na něm přijalo několik pěveckých sborů, a to nejen z Kolína, ale i z Poděbrad nebo Bečvár. Koncert byl prvním veřejným vystoupením nové dirigentky Kolínské filharmonie Marie Erlebachové.

6

Nejkrásnější dívkou Kolínska pro rok 2015 se v 15. ročníku soutěže Miss Kolínsko stala 15. prosince na prknech městského divadla dívka s číslem 6 Simona Dejmková.

29. listopadu, tedy první adventní neděli, se rozsvěcel vánoční strom i v obci Dobré Pole u Vitic v bývalém okrese Kolín. O hudební program se postarala kutnohorská kapela 4G, která i přes nepřízeň počasí v podobě deště a chladu dokázala místní svými peckami dostat do dobré nálady a posléze i do varu. Fotografie Pavel Gryč

Pokyn k rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí v Kolíně dal starosta Vít Rakušan první adventní neděli 29. listopadu kolem 16.45. Ačkoliv pršelo téměř celé odpoledne, stovky lidí si i tak našly čas poslechnout si koledy v podání sboru kolínských gymnasistů a písničky kapely Nezmaři a shlédnout živý betlém nebo umělce na chůdách ze společnosti Poprávu.

Vánočně – silvestrovskou hudební veselici připravilo pro děti i dospělé Divadélko Kůzle se svým hudebním souborem (Kůzle Hu.Sou:-) v  kutnohorském klubu Česká 1 27. prosince. Všichni zúčastnění se pobavili a vyřádili jak se patří. Fotografie Jan Moravčík

Kolínské děti se svými rodiči stejně jako ty kutnohorské se 4. prosince zúčastnily celonárodního projektu Český Ježíšek, v jehož rámci vypustily přesně v 15.15 na pokyn Rádia Impuls své fialové balónky s přáními k Ježíškovi. V letošním roce se organizátoři snažili překonat rekord z loňského osmého ročníku, čítající 103  738 vánočních balónků. Nepodařilo se jim to, do  oblak se vzneslo o  víc jak dvacet tisíc přáníček méně. Nejspíš za to mohl blížící se déšť, i tak ale byla atmosféra radostného očekávání nakažlivá...

Kutnohorští podnikatelé, zapojení do projektu „Otevřený čtvrtek“ v Šultysově ulici, který se v letní sezoně setkal s velkým zájmem občanů, uspořádali 17. prosince ve spolupráci s Kutnohorskou změnou Adventní čtvrtek. Přišedší mohli ochutnat domácí vánoční cukroví, svařák nebo klobásu, o hudební doprovod se postarali trubači na lesní roh neboli skupina Markazíni, kteří předvedli vánoční koledy v netradičním ztvárnění. Stránku připravila Dana Čermáková Fotografie Zdeněk Hejduk a Antonín Vodička


FOTOREPORTÁŽ / Z REGIONU

7

Kutná Hora se dočkala rozsvícení vánočního stromu již tradičně na svátek patronky města svaté Barbory 4. prosince na Palackého náměstí. Celou akci zahájil již dopoledne řemeslný jarmark, který v nebývale velkém počtu zaplnil prostory náměstí stánky s nejrůznějšími rukodělnými výrobky z keramiky, proutí, dřeva, vosku, s vánočními ozdobami a jmelím i s nabídkou pohoštění od špízů, halušek, langošů a trdelníků až po pečené kaštany, trdelník, medovinu a svařák. Odpolední program zahájilo vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, víc jak dvanáctimetrový smrk ztepilý, který Kutné Hoře daroval starosta Martin Starý, byl rozsvícen, až když se patřičně setmělo. Jeho výzdobu obohatily nové ozdoby a poprvé také padající světla, známá z pražského staroměstského vánočního stromu. -dan- Fotografie Antonín Vodička

Dačický by měl radost

Tvůrci kalendáře Rok kutnohorských živnostníků (agentura Lepor), autor knihy Sedlec Aleš Pospíšil, muzikanti Jana Kohlová a Miroslav Balán, v roli Dačického Miroslav Štrobl Kdyby se slavný kutnohorský rodák, český renesanční šlechtic a spisovatel Mikuláš Dačický z  Heslova rozhodl oslavit 460. výročí svého narození (23. prosince 2015) krátkou návštěvou Kutné Hory, nestačil by se divit. Jeho rodný dům na Komenského náměstí, léta chátrající, se 9. prosince opět zaskvěl v celé své kráse po rozsáhlé rekonstrukci, která byla součástí připomenutí 20. výročí zápisu

stříbrného města do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Od února se uskutečnilo 14 kulturních a společenských akcí, vyvrcholením oslav pak byl kromě ukázkové prohlídky Dačického domu celodenní program s odbornou konferencí v  prostorách Jezuitské koleje a  večerním zakončením, v  jehož rámci se kromě jiného konal i  slavnostní křest knihy Aleše Pospíšila

Sedlec a nástěnného kalendáře na rok 2016 z  produkce agentury Lepor, jehož spoluautory jsou Radek Šibrava a  Miroslav Štrobl. Kalendář vychází z nové knihy Miroslava Štrobla Uctivý služebník, mapující živnostenské a podnikatelské prostředí Kutné Hory za první republiky. -danFotografie Antonín Vodička


Z OBCÍ

8

Založení Spolku kutnohorských podnikatelů Dne 3. 12. 2015 se sešlo v klášteře sv. Voršily 11 kutnohorských podnikatelů, aby společně vdechli život dlouho rozvíjené myšlence. Důvodem založení tohoto spolku je snaha o vytvoření prestižního sdružení podnikatelů s vazbami na Kutnohorsko, kteří sdílejí stejné myšlenky a názory a blaho našeho regionu jim leží na srdci. Tento den vznikl Spolek kutnohorských podnikatelů, jehož cílem je vytvářet dobré klima pro život v našem regionu. Kutná Hora se svým okolím vždy historicky patřila k nejvýznamnějším

místům Čech. Právě místní podnikatelé by rádi vrátili tomuto regionu jeho zašlou slávu a lesk. Společnými silami budeme přispívat k  ekonomické prosperitě našeho regionu. Pomáhat a  podporovat obnovu společenského a kulturního života v Kutné Hoře a okolí. Pevně věříme, že se tento spolek bude rozrůstat o další stejně smýšlející členy a  že nezůstane jen u  pouhé myšlenky, ale že tento projekt bude dotažen až do svého konce.

Už jste o zemělodi slyšeli? Že ne? Tak zde je stručná charakteristika. Zeměloď je soběstačná stavba primárně určené pro trvale udržitelné bydlení. Využívá přírodní zdroje k tomu, aby obyvatelům sama zajistila tepelnou pohodu, pitnou vodu, elektřinu, jídlo a vypořádání se s bio odpadem - nemusí tedy být napojena na inženýrské sítě. Podle konvenčních měřítek by spadala do kategorie pasivních až nulových domů. Tyto soběstačné domy používají „termomasu“ k uchování tepelné energie ze Slunce a přírodní ventilaci na principu komínového efektu. Zemělodě jsou navrženy k  použití mimo inženýrské sítě - tím je minimalizována jejich závislost na  dodávkách služeb (voda, energie, teplo, jídlo, odpady) od třetích stran. Bydlení v Zemělodi je návrat k přírodním zdrojům energie, soběstačnosti. Stavba Zemělodí je zároveň recyklací spotřebních produktů a  obalů, které naše civilizace produkuje. Zde nacházejí tyto použité a opotřebené předměty uplatnění

jako stavební materiál a ve  spojení s umem, nápaditostí a kreativitou stavitelů vznikají architektonicky pozoruhodná díla. V současné době se nachází v ČR cca do  pěti realizovaných Zemělodí z  čehož první ve  střední Evropě postavilo o. s. Zeměloď poblíž Sázavy pod vedením arch. Reynoldse a  s  pomocí spousty ochotných lidí. Hrubá stavba trvala jen 21 dní – od 5. do 25. května 2012 a pro zájemce o tento způsob bydlení je možno Zeměloď po objednání na  www.zemelod.cz navštívit. Náš region má to štěstí, že se v něm nachází několik nadšenců a  příznivců, kteří se o stavbu další Zemělodi pokoušejí. Jedná se o průkopnickou činost, která se ovšem nesetkává vždy s pozitivními reakcemi. Věříme však, že se nakonec podaří i přes prvotní překážky stavbu další Zemělodi dokončit. Kutnohorská Zeměloď vzniká po  vzoru staveb slavného amerického architekta Michaela Reynoldse a zaštiťuje ji sdružení Denemark. Více se můžete dozvědět na www.denemark.jidol.cz.

Zemělodě vyplouvají

Zdroj foto zemelod.cz

Vánoční koncert v Nových Dvorech 27. prosince v  17.00 rozezvučely kostel sv. Martina v  Nových Dvorech hlásky dětí ze sborů Hvězdičky a  Sluníčka ze zámku. Pod vedením sbormistryně Lucie Procházkové zazpívaly směs vánočních písní a koled. Koncert doprovodili Lucie Mrňáková – sólový zpěv, Lukáš Lázňovský – klávesy a Jan Pavel – zpěv a violoncello. Koncert se konal pod záštitou starostky Městyse Nové Dvory paní Vandy Vöröšové.

Dobré informace

z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

www.lepor.cz www.dobryinfo.cz


INZERCE

9

Kutná Hora, Žižkov, RD 8+2 5 998 000,– Kč 604 712 351

Kutná Hora - Žižkov, novost. 4+kk, 4 500 000,– Kč 734 513 876

Kutná Hora-Žižkov; ŘD 6+1 Kutná Hora-Žižkov, novost. Kutná Hora - Žižkov, ŘD, 3 950 000,– Kč 3 798 000,– Kč 4+1, 3 298 000,– Kč 734 513 876 731 485 709 731 485 709

Kutná Hora, Radnická, ČD 3 998 000,– Kč 730 809 299

Sendražice, RD kompletní rekonstr., 3 298 000,– Kč 731 485 709

Kutná Hora, RD, 5+1 po rekon., 3 200 000,– Kč 604 712 351

Kutná Hora - Třešňovka 2 745 000,– Kč 731 485 709

Miskovice, RD po rekonstr., 2 598 000,– Kč 731 485 709

Cihlový 3+1, zahr., terasa, 2 gars., 2 598 000,– Kč 730 850 785

Kněžice, RD kompletní rekonstrukce, 2 498 000,– Kč 730 850 785

Kutná Hora – 2+kk, novost. 1 492 000,– Kč 730 807 800

Kolín, 3+1, 116m2, zahr. 350m2, 998 000,– Kč 730 850 785

Úmonín, zděná chata 780 000,– Kč 730 850 785

CHKO Jeseníky, staveb. poz., 6 ha, 4 880 000,– Kč 730 809 298

Lichkov – 2kk + obchod 2 096 800,– Kč 730 850 785

Kutná Hora, st.pozemek, sítě, 880 000,– Kč 730 850 785

Vidlák, hezká chata 595 000,– Kč 730 850 789

Třebětín; st. poz. 3.200m2, sítě 640 000,– Kč 734 513 876

SLUŽBY

REALITNÍ KONZULTACE - nezávazná jednání, odhad tržní ceny, příprava nemovitosti,… GARANCE NEJVYŠŠÍHO ZISKU PRODÁVAJÍCÍMU - kvalitní prezentace, obchodní činnost, aktivní přístup… PRÁVNÍ ZABEZPEČENÍ PŘÍPADU - dohled nad celkovým procesem, příprava dokumentace,… ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST - žádná byrokratická zátěž pro klienty,… Individuální přístup, slušnost, pracovitost!

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE NEMOVITOST!

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MAKLÉŘ MĚSÍCE Hana Říhová, realitní specialista, tel.: 730 850 785

rkevropa.cz/kutnahora

• více jak 60 stojanů (odběrných míst)

• měsíční roznos do schránek

štastný nový rok 2016 přeje Vaše realitní kancelář EVROPA Kutná Hora


INZERCE

10

Unikátní metoda v Čáslavi pomůže od bolesti zad Pomoc od bolesti zad nabídne lidem každého věku nové Čáslavské fyzioterapeutické centrum, a to pomocí tzv. Stabilizačního a Mobilizačního Systému (SM Systém),známého také pod názvem Spirální stabilizace (SPS).Ten slaví už 25 let úspěchy hlavně u  pacientů s  bolestmi páteře v  bederní, hrudní i  krční oblasti, u  pacientů s  akutním výhřezem ploténky a  u  skoliózy. Nové čáslavské centrum, kde se od  1. prosince začne tato unikátní metoda aplikovat, má zdánlivě jednoduchý cíl: pomoci zvládnout sestavu cviků dle MUDr.  Richarda Smíška komukoli, kdo trpí bolestmi zad nebo chce poruchám páteře předejít. A protože Čáslav je sportovní město, metodu mohou využít i  vrcholoví sportovci jako kondiční trénink s  cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a  degeneraci páteře a  velkých kloubů při sportu. „Nejen sportovci přetěžují své svaly – také sedavé zaměstnání, práce na  notebooku a  jiné každodenní činnosti. Důsledkem je ochablé spirální svalové zřetězení a  zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, což způsobuje stlačování obratlů k  sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány,“ konstatuje Martina Vyhnálková z  nového centra. Systém má 7–12 základních cviků (a jejich nespočet variant), které lze cvičit i doma nebo na zahradě, zpočátku je však

nutný dohled terapeuta, aby cvičení bylo prováděné správně. Pro koho je cvičení vhodné: Pro těhotné: Je to výborné nenáročné cvičení v těhotenství, kdy zdravě posiluje svaly břišní, hýžďové a svaly pánevního dna. Díky cvičení se protahují svaly přetěžované, jako je oblast krční a dolní část zad – bederní oblast. SM Systém je cesta ke zdraví maminky i dítěte. Při skolióze, výhřezu plotének: Cvičení léčí skoliózu skrze aktivaci svalových spirál. Tyto spirály vytahují páteř nahoru a  dochází k  její trakci. Dochází k  centraci páteře a  vyrovnávání skoliotického držení těla, výsledky jsou viditelné. Při výhřezu plotének dochází k  uvolnění tlaku na  nervový kořen, zvětšení meziobratlového prostoru a lepšímu vyživení meziobratlové ploténky. Pro seniory s  artrózou: senioři obecně mají problém s  bezbolestnou chůzí, mnozí mají artrózu v  kyčelním a  kolenním kloubu. Cvičení díky vyrovnání osy těla a  správnému aktivování spirál umožní zastavení a  dokonce i  zlepšení problému s  artrózou a  prodlouží dobu bezbolestné chůze, a  to v jakémkoli věku do 100 let. Při rehabilitaci po  úrazech rukou a nohou. Pro vrcholové sportovce: cvičení jako kondiční trénink zlepšuje sportovní výkon a  předchází přetížení a  degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu a funguje i jako kompenzace jednostranné a  stareotypní zátěže. Kontakt: Čáslavské fyzioterapeutické centrum sídlí na adrese Žižkovo náměstí 148 v  Čáslavi (v  1.patře domu nad lékárnou), telefon: 720 731 960, email pro objednání info@fyziocaslav.cz.

ORDINAČNÍ HODINY: Pondělí 7.00 – 12.00 Úterý 7.00 – 12.00 Středa 7.00 – 12.00 Čtvrtek 7.00 – 12.00 Pátek 7.00 – 12.00

12.30 – 17.00 12.30 – 18,30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 14.00 16.30 – 18.30

Čáslavské fyzioterapeutické ně žít aktiv e c h c o centrum „kd a bez bolesti“ Zaměřujeme se na: • PooPerační či regenerační Péči po zákrocích či zraněních v oblasti zad, ramene, lokte, zápěstí a ruky • PodPoru sPrávného Pohybu při zátěžích (sportovních, pracovních), regeneraci po sportovních výkonech a zvýšení výkonnosti • ZlePšení kvality života a předcházení bolestí zad a pohybového aparátu

náměstí Jana Žižky z trocnova 148, 286 01 Čáslav, 1. patro (nad lékarnou pod štítem) objednávky na tel. čísle: +420 720 731 960 nebo e-mailu: info@fyziocaslav.cz

zdravější potraviny Šultysova 165, K.Hora

více na www.fyziocaslav.cz

-mouky, těstoviny, kaše -luštěniny, koření, oleje -čaje, kávy, čokolády -bezlepkové, bezlaktózové a DIA výrobky -kozí, ovčí, kravské produkty -Ayurvédské čaje -byliny, tinktury, sirupy, čaje -sušené ovoce, oříšky semínka -ECO drogerie, kosmetika zubní pasty, mýdla, masti, sprch. gely -čistidla do myčky nádobí prací prášky


11

LEDEN 2016

Kultura a společnost KOLÍN

15. 9. – 29. 5. 2016 Objevy pod pyramidami Regionální muzeum Kolín 10. 12. 2015 – 14. 2. Albánie – divoká příroda zapadlé země Regionální muzeum Kolín 4. – 29. 1. Výstava kresleného humoru Slávy Martenka aneb Humor není žádná sranda Městská knihovna 5. 1. Gangster Ka: Afričan – 9.30 – představení pro seniory Kino 99 Bod zlomu, 3D – 19.30 Kino 99 Perfektní den – 20.00 Kino 99 6. 1. Bod zlomu, 3D – 19.30 Kino 99 Perfektní den – 20.00 Kino 99 7. 1. Padesátka – 17.00 Kino 99 Kyky Ryky a pár vajec – 17.30 Kino 99 Osm hrozných – 19.30 Kino 99 Sedm statečných – 20.00 Kino 99 8. 1. Osm hrozných – 17.00 Kino 99 Kyky Ryky a pár vajec – 17.30 Kino 99 Padesátka – 19.30 Kino 99 Joy – 20.00 Kino 99 9. 1. Setkání sběratelů – 7.30 Městský společenský dům Mistrovství ČR v  cyklokrosu mužů a žen Atletický stadion v Borkách Hodný dinosaurus – 15.15 Kino 99 Osm hrozných – 17.00 Kino 99 Kyky Ryky a pár vajec – 17.30 Kino 99 Padesátka – 19.30 Kino 99 Queen Rock Montreal 1981 – 20.00 Kino 99 10. 1. Tříkrálový koncert – 17.00 Husův sbor Padesátka – 17.00 Kino 99 Kyky Ryky a pár vajec – 17.30

Kino 99 Osm hrozných – 19.30 Kino 99 Joy – 20.00 Kino 99 11. 1. Sázka na nejistotu – 19.30 Kino 99 Les sebevrahů – 20.00 Kino 99 12. 1. Život je život – 13.30 – představení pro seniory Kino 99 Sázka na nejistotu – 19.30 Kino 99 Les sebevrahů – 20.00 Kino 99 13. 1. Sázka na nejistotu – 19.30 Kino 99 Les sebevrahů – 20.00 Kino 99 14. 1. Creed – 17.00 Kino 99 Ledová sezóna – 17.30 Kino 99 Úča musí pryč! – 19.00 Hraje Divadlo Verze Praha Městské divadlo Revenant zmrtvýchvstání – 19.30 Kino 99 Zkáza krásou – 20.00 Kino 99 15. 1. Creed – 17.00 Kino 99 Ledová sezóna – 17.30 Kino 99 Revenant zmrtvýchvstání – 19.30 Kino 99 Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 20.00 Kino 99 16. 1. Asterix – Sídliště bohů – 15.15 Kino 99 Creed – 17.00 Kino 99 Ledová sezóna – 17.30 Kino 99 Revenant zmrtvýchvstání – 19.30 Kino 99 Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 20.00 Kino 99 17. 1. Creed – 17.00 Kino 99 Ledová sezóna – 17.30 Kino 99 Revenant zmrtvýchvstání – 19.30 Kino 99 Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 20.00 Kino 99 18. 1. Revenant zmrtvýchvstání – 19.30 Kino 99

Už teď mi chybíš – 20.00 Kino 99 19. 1. Jan Spálený Trio – 19.00 Divadelní klub Scapino Revenant zmrtvýchvstání – 19.30 Kino 99 Už teď mi chybíš – 20.00 Kino 99 20. 1. Revenant zmrtvýchvstání – 19.30 Kino 99 Už teď mi chybíš – 20.00 Kino 99 21. 1. Star Wars: Síla se probouzí, 3D – 17.00 Kino 99 Mrkáček Bill – 17.30 Kino 99 Lída Baarová – Akce – 19.30 Kino 99 Lída Baarová – Akce – 20.00 Kino 99 22. 1. Star Wars: Síla se probouzí, 3D – 17.00 Kino 99 Mrkáček Bill – 17.30 Kino 99 Lída Baarová – 19.30 Kino 99 Tajemství jejich očí – 20.00 Kino 99 23. 1. Snoopy a Charlie Brown – 15.15. Kino 99 Star Wars: Síla se probouzí, 3D – 17.00 Kino 99 Mrkáček Bill – 17.30 Kino 99 V  Paříži bych tě nečekala, tatínku – 19.00 Hraje Agentura Harlekýn Praha Městské divadlo Ples města Kolína – 19.30 Městský společenský dům Lída Baarová – 19.30 Kino 99 Tajemství jejich očí – 20.00 Kino 99 24. 1. Zkrocení zlé ženy – 15. 45 Kino 99 Star Wars: Síla se probouzí, 3D – 17.00 Kino 99 Lída Baarová – 19.30 Kino 99 Tajemství jejich očí – 20.00 Kino 99 25. 1. Táta – 19.00 Hraje TIA production Praha Městské divadlo Lída Baarová – 19.30

Kino 99 Pan bezchybný – 20.00 Kino 99 26. 1. Trio Martinů – 19.00 Městský společenský dům Lída Baarová – 19.30 Kino 99 Pan bezchybný – 20.00 Kino 99 27. 1. Jméno – 19.00 Hraje Divadlo Verze Praha Městské divadlo Lída Baarová – 19.30 Kino 99 Pan bezchybný – 20.00 Kino 99 28. 1. Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 17.00 Kino 99 Poldův švagr – 17.30 Kino 99 Cestovatel Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – 19.00 Městský společenský dům Do posledního dechu – 19.30 Kino 99 Room – 20.00 Kino 99 29. 1. Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 17.00 Kino 99 Poldův švagr – 17.30 Kino 99 Do posledního dechu – 19.30 Kino 99 Druhá šance – 20.00 Kino 99 30. 1. Malý princ – 15.15 Kino 99 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 17.00 Kino 99 Poldův švagr – 17.30 Kino 99 Do posledního dechu – 19.30 Kino 99 Druhá šance – 20.00 Kino 99 31. 1. Devatero pohádek aneb Páté přes deváté – 15.00 Hraje Divadlo AHA Praha Městské divadlo Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 17.00 Kino 99 Poldův švagr – 17.30 Kino 99 Do posledního dechu – 19.30 Kino 99 Druhá šance – 20.00 Kino 99


KULTURA V REGIONU / LEDEN 2016 4. 2. Česká kuchařka – 19.00 Hraje Městské divadlo Kladno Městské divadlo 5. 2. Kalifornská mlha – 19.00 Hraje Divadlo V Řeznické Praha Městské divadlo

KUTNÁ HORA

27. 9. 2015 – 10. 1.

Racionalita poesie – Pocta J. Sekerovi II GASK 11. 10. 2015 – 28. 2.

Michaela Maupicová GASK Denisa Nová – A/W 2015 GASK Pavel Vašíček a Petr Vašíček – Intenzity GASK Jiří Bartoš a Robert Vlasák – Sluchová pole 15. 11. 2015 – 14. 2.

XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění Alex Mlynárčik pohledem Pierra Restanyho Marek Kvetan pohledem Aleny Vrbanové GASK Jaroslav J. Alt – Keře, obzor, oblaka GASK Daniela Vinopalová a  Monika Immrová – Socha GASK 23. 11. 2015 – 6. 1.

Vánoční výstava – Nastává nám radost z Božího narození Kostel sv. Jana Nepomuckého 16. 12. 2015 – 31. 1.

Návštěva papeže Františka ve Svaté zemi Výstava – Chrám sv. Barbory 5. 1.

O tom královském vytrubování – 18.00 Staročeská tříkrálová hra – kostel sv. Jana Nepomuckého 6. 1.

Bod zlomu – 19.00 Kino Modrý kříž

6., 11., 13., 18., 25., 27. 1.

Šikovné ruce s sebou – 9.00 Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Dolní ul. 7. 1.

Hrátky s pamětí – 13.00 Městská knihovna Room – 19.00 Kino Modrý kříž 7. – 27. 1.

Antonín Mužík Spolkový dům 8. 1.

Osm hrozných – 19.00 Kino Modrý kříž 8. 1. – 21. 2.

Aldin Popaja / Obrazy Galerie Felixe Jeneweina 9. 1.

Tříkrálová sbírka – 9.30 Od kostela sv. Jakuba a  z  katedrály Nanebevzetí Panny Marie

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, 3D – 16.00 Kino Modrý kříž Pro tebe všechno, tatínku – 19.00 Repríza silvestrovského představení – Ochotnický spolek Tyl Tylovo divadlo Padesátka – 19.00 Kino Modrý kříž The Doors Revival Other Voices – 21.00 Klub Česká 1

12 22. – 23. 1.

78. Noční přechod okresem – 22. 1. odjezd v 18.00 od Billy Více info na www.tj-turista.cz 23. 1.

Ledová sezóna – 16.00 Kino Modrý kříž Lída Baarová – 19.00 Kino Modrý kříž Full House / Sweet Pain – 21.00 Klub Česká 1 24. 1.

13. 1.

Veselá trojka Pavla Kršky – 17.00 Tylovo divadlo Vlna – 19.00 Kino Modrý kříž

14. 1.

Barvy – 19.00 Spolkový dům – výtvarný večer Les sebevrahů – 19.00 Kino Modrý kříž

10. 1.

Sázka na nejistotu – 19.00 Kino Modrý kříž Víme, co vidíme? – 19.00 Spolkový dům – výtvarný večer Tři vzpomínky – 19.00 Kino Modrý kříž Veselé vyprávění o  dvou výpravách do srdce Jižní Ameriky – 15.00 Cestopisná přednáška Městská knihovna Jiří Černý / David Bowie – 19.00 Blues Café O kuřatech a lidech – 19.00 Kino Modrý kříž 15. 1.

Joy – 19.00 Kino Modrý kříž Krásné nové stroje – 21.00 Klub Česká 1 16. 1.

Georges Bizet / Lovci perel – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Reprezentační ples Středočeského kraje – 20.00 GASK Fernando Saunders (USA) – 21.00 Klub Česká 1 17. 1.

Jak šlo vejce na vandr – 16.00 Hraje Divadelní společnost Koňmo Jindřichův Hradec Tylovo divadlo – Malá scéna Ledová sezóna – 16.00 Kino Modrý kříž Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž 18. 1.

Cyklus Cestománie: Stavitelem v Ghaně – 17.30 Klub Pod Lampou 20. 1.

Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené – 14.00 Hotel Mědínek – restaurace Jak kreslíme a malujeme – 19.00 Spolkový dům – výtvarný večer Bali – můj druhý domov – 19.00 Diashow Jiřího Kolbaby Kino Modrý kříž 21. 1.

Il Trovatore (Trubadúr) – 17.00 Velkoplošná videoprojekce – Hotel U Kata Lída Baarová – 19.00 Kino Modrý kříž 22. 1.

Šaniel a Sue (SK) – 21.00 Klub Česká 1

27. 1.

28. 1.

Lidský hlas – 19.00 Uvádí Agentura MR Tylovo divadlo – Malá scéna Revenant zmrtvýchvstání – 19.00 Kino Modrý kříž 29. 1.

Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 19.00 Kino Modrý kříž Rambajs Reggae / Dub Night – 21.00 Klub Česká 1 30. 1.

Giacomo Puccini / Turandot – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Root – Fleshless – Elysium – Koudelníkův syn – 21.00 Klub Česká 1 31. 1.

Rákosníček a hvězdy – 15.00 Hraje Divadlo ANFAS Praha Tylovo divadlo Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 16.00 Kino Modrý kříž Tajemství jejich očí – 19.00 Kino Modrý kříž

ČÁSLAV

5. 1. Gangster Ka: Afričan – 20.00 Kino Miloše Formana 6. 1. Lubomír Brabec a Jiří Bárta – 19.00 Dusíkovo divadlo Room – 20.00 Kino Miloše Formana 7. 1. Joy – 20.00 Kino Miloše Formana 8. 1. Joy – 20.00 Kino Miloše Formana 9. 1. Osm hrozných – 20.00 Kino Miloše Formana 10. 1. Osm hrozných – 20.00 Kino Miloše Formana 12. 1. Zkáza krásou – 20.00 Kino Miloše Formana 13. 1.

Les sebevrahů – 20.00 Kino Miloše Formana 14. 1. Bod zlomu – 20.00 Kino Miloše Formana 15. 1. Bod zlomu – 20.00 Kino Miloše Formana 16. 1. Ledová sezóna – 17.30 Kino Miloše Formana Revenant – Zmrtvýchvstání – 20.00 Kino Miloše Formana 17. 1. Mrazík – 15.00 Hraje Docela velké divadlo Litvínov Dusíkovo divadlo Ledová sezóna – 17.30 Kino Miloše Formana Revenant – Zmrtvýchvstání – 20.00 Kino Miloše Formana 18. 1. Cesta srdce – 17.00 Přednáška Kateřiny Frodlové Městská knihovna 19. 1. Drobná sakrální architektura a její opravy – 17.00 Přednáška – Výstavní síň Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 20.00 Kino Miloše Formana 20. 1. Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 20.00 Kino Miloše Formana 21.1. Tajemství jejich očí – 20.00 Kino Miloše Formana 22. 1. Vím, že víš, že vím... – 19.00 Pořádá Agentura Harlekýn Praha Dusíkovo divadlo Tajemství jejich očí – 20.00 Kino Miloše Formana 23. 1. Lída Baarová – 20.00 Kino Miloše Formana 24. 1. Lída Baarová – 20.00 Kino Miloše Formana 26. 1. Už teď mi chybíš – 20.00 Kino Miloše Formana 27. 1. Sardinie – 18.00 Cestopisná přednáška – Dusíkovo divadlo Už teď mi chybíš – 20.00 Kino Miloše Formana 28. 1. Do posledního dechu – 20.00 Kino Miloše Formana 29. 1. Do posledního dechu – 20.00 Kino Miloše Formana 30. 1. Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 17.30 Kino Miloše Formana Padesátka – 20.00 Kino Miloše Formana 31. 1. Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 17.30 Kino Miloše Formana Padesátka – 20.00 Kino Miloše Formana


KULTURA V REGIONU / LEDEN 2016

13

E-SHOP PRO TVORBU DÁRKŮ – NOVÁ FUNKČNOST Kale Kalendáře

Fotoknihy

Dětská leporela a

Polštá ře P

Fotoobrazy

Nenechte své zážitky zapomenuté v digitálním světě! Nen

Tvořte dárky z vašich fotografií k radosti všech blízkých ch

pexesa, karetní hry, plakáty, PF, přání a mnohem více

www.fotoradosti.cz

ZRUČ NAD SÁZAVOU 10. 1. – 28. 2. Jak jihočeský chasník k dudám přišel – 15.00 vernisáž Výstava – zámecká galerie 12. 1. Tvoření pro radost – 15.00 Spolkový dům 13. 1. Kino – 18.30 Spolkový dům 28. 1. Základy křesťanství – 17.00 Spolkový dům

NĚMČICE

16. 1. Myslivecký ples – 20.00 Vigvam 23. 1. Hasičský ples – 20.00 Vigvam

POLEPY

9. – 10. 1. Tříkrálová sbírka

Kulturní a společenský přehled připravuje Dana Čermáková. Rádi vám uveřejníme informace o  akcích (datum, název akce, hodina a místo), které pořádáte a chcete o nich informovat veřejnost. Posílejte nám je na mail dobryinfo@centrum.cz., a  to vždy do  25. dne v měsíci na měsíc následující.

&

kontakt Blues Café 602 438 634


FINANCE / INZERCE

14

Cestovní pojištění k platebním kartám přiobjednat k  běžným kartám. Léčebné výlohy 1,5 mil. Kč, repatriace 0,5 mil. Kč, odpovědnost 0,2 mil. Kč. EXCLUSIVE, které je automatické ke  stříbrným kartám VISA business debetní a  VISA business charge. Léčebné výlohy 2,5 mil. Kč, repatriace 1,5 mil. Kč, odpovědnost 1 mil. Kč. GOLD, které je automatické ke zlatým kartám VISA a MC. Léčebné výlohy 3,5 mil. Kč, repatriace bez limitu, odpovědnost 2 mil. Kč.

Často se mě klienti ptají, jestli potřebují další cestovní pojištění, když už mají jedno k platební kartě. Stejně často jim nedokážu odpovědět, protože to nevím. Každá banka a každá karta mají totiž svá specifika a každý výlet do zahraničí je jiný. Záleží tedy na tom, jakou máte kartu, kam jedete a co tam budete dělat. Dnes se tedy pokusím pro vás sestavit přehled různých karet a  pojištění, které zahrnují. Předem upozorňuji, že já sám se při cestě do  zahraničí připojišťuji vždy, a vám to doporučuji také. Také si vždy prověřte, zda vaše karta pojištění obsahuje. Některé karty pojištění neobsahují. Na  běžnou dovolenou po  Evropě by mělo stačit pojištění léčebných nákladů do  výše 1 milion Kč, ale raději se pojistěte na  3 miliony Kč.

Pokud pojedete lyžovat, zkontrolujte si, zda je lyžování pro vaši pojišťovnu bezpečným či nebezpečným sportem. Určitě si pojistěte i odpovědnost za  škodu na  limit alespoň 2 miliony Kč a  při lyžování raději více. Pokud jedete do  Tater, pojistěte si náklady na zásah slovenské Horské služby. Pokud v  zahraničí způsobíte škodu, případně nehodu, nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte nebo s  čím nesouhlasíte. Vše si vyfoťte a  pořiďte si kopie všech důležitých dokumentů. Pokud nehodu vyšetřuje policie, vyžádejte si tlumočníka. Samozřejmě ihned volejte asistenční linku. Pojištění ke  kartám jsem srovnával jen podle pojištění léčebných výloh, repatriace a pojištění odpovědnosti. To je podle mého názoru nejdůležitější. Airbank Tato banka podle mých informací cestovní pojištění ke kartám nenabízí. Česká spořitelna Pojištění COMFORT, které si můžete

ČSOB ČSOB nabízí ke svým kartám pět typů cestovního pojištění. Každé si můžete doobjednat. Není tedy automatické. Mně se nelíbí ani jedna verze. Fio banka Pojištění si musíte objednat. Banka má tři varianty. Všechny tři varianty mají bohužel nízký limit na pojištění odpovědnosti. Varianty pojištění léčebných výloh a  repatriace jsou dostatečné. GE Money Pojištění je součástí debetních karet MasterCard stříbrná, MasterCard Gold a  MasterCard Business Premium. Léčebné výlohy 1,7 mil. Kč, repatriace 1,7 mil. Kč, odpovědnost 1 mil. Kč. Komerční banka Pojištění k  embosovaným kartám obsahuje léčebné výlohy 1mil. Kč, repatriace 1 mil. Kč, odpovědnost 1 mil. Kč. Pojištění ke  zlatým kartám obsahuje léčebné výlohy 2,5 mil. Kč, repatriace 2 mil. Kč, odpovědnost 1,4 mil. Kč. Pojištění ke  kartám MC

Kalendár 2016 Rok kutnohorských živnostníků očima školáka Jarouška Horáčka Kalendář na rok 2016 mapující živnostenskou atmosféru Kutné Hory v první polovině minulého století. Prostřednictvím deníčku kutnohorského školáka Jarouška Horáčka vstoupíte do každodenního života jedné z kutnohorských měšťanských rodin té doby. V průběhu jednotlivých měsíců nastávajícího roku s ní prožijete běžné denní radosti i starosti oněch let. I zde se setkáte s inzeráty některých místních podnikatelů, ale způsob jejich prezentace je zcela specifický. Výsledná podoba tohoto kalendáře je dílem pracovního týmu firmy LEPOR, který zpracoval obrazové i textové předlohy Radomila Šibravy a Miroslava Štrobla. Kalendář bude k prodeji začátkem listopadu 2015:

Lednový doprodej originálního kalendáře na rok 2016 • Lepor - Lučanská 190, K. Hora, otevřeno po–pá 8–18 hod.

Lepor – Lučanská 190, Kutná Hora,Hoře otevřeno Po–Pá 8–18 hod. • Vybraná knihkupectví v Kutné

Platinum obsahuje léčebné výlohy 5 mil. Kč, repatriace bez limitu, odpovědnost 3 mil. Kč. mBank Pojištění si musíte objednat. Banka má tři varianty. Osobní léčebné výlohy 1 mil. Kč, repatriace „asi“ 1 mil. Kč, odpovědnost 0,5 mil. Kč. Classic léčebné výlohy 1 mil. Kč, repatriace „asi“ 1 mil. Kč, odpovědnost 0,5 mil. Kč. Gold léčebné výlohy 1,5 mil. Kč, repatriace asi 1,5 mil. Kč, odpovědnost 1 mil. Kč. UniCredit Bank Tato banka nabízí velkou škálu kombinací dvou pojištění a asi deseti karet. Přehledná tabulka je zde: https://www.unicreditbank.cz/ files/download/pojisteni/Pojistne_ Limity_2015_CZ.pdf Další se mi do článku nevejdou. Z výše uvedeného mi vyplývá, že dostatečné krytí je pouze u  některých bank a  pouze pro držitele zlatých karet. Proto se budu opakovat a znovu vám doporučím se připojistit a nespoléhat se na  pojištění ke  kartám. Jedinou kartou, na kterou bych se spolehl i já, je karta MC Platinum od  Komerční banky. Když jsem jel na svou poslední dovolenou, měl jsem nadstandardní pojištění s limity léčebné výlohy 7 mil. Kč, repatriace 7 mil. Kč, odpovědnost 5 mil. Kč. Stálo mě to 280 Kč za týden a měl jsem klid. Dalimil Peša poctivý finanční poradce Tel: 608 261 040 E-mail: dalimil@dalimilpesa.cz


Z DÍLNY ŽÁKŮ / INZERCE

15

Pololetí se blíží, deváťáci pomalu stříhají metr Rok se s rokem sešel, Vánoce jsou již za  námi a  půlka školního roku bude brzy pryč. Po  dlouhém sezení ve  školních lavicích a  pilném učení nás za odměnu čekaly nejen vánoční prázdniny, ale za  pár dní si užijeme také ty jarní a  s  nimi i  další chvilky odpočinku. Je potřeba se trochu zrelaxovat a nabrat sil na příští pololetí. Pokud bych měl sám za sebe říci, zda se na  zbývající půlrok školy těším, řekl bych bez rozmýšlení, že nikoli. Čeká nás ještě hodně dřiny, učitelé nás jistě ani po  pololetí šetřit nebudou, deváté ročníky, mezi jejichž žáky patřím i  já, mají před sebou přijímací zkoušky na  střední školy, na naší škole také obhajoby závěrečných prací, takže procházku růžovým sadem asi čekat nemůžeme. Když se ale zamyslím důkladněji, zbývající půlrok je pro nás, žáky devátých tříd, také velmi výjimečný. Máme totiž poslední příležitost strávit poměrně hodně času se svými kamarády ze

školních lavic. A tak si říkám, že je potřeba brát věci spíše z jejich pozitivní a  veselejší stránky. Ano, je sice pravda, že si ještě posedíme v  lavici u  testů, sešitů, zkoušek, pracovních listů a  podobných povinností, které nám v našem věku nepřipadají příliš atraktivní, na  druhou stranu nás ale čekají ještě poslední společné zážitky, výlety a v neposlední řadě také nácvik akademie, v rámci níž se rozloučíme se svou povinnou školní docházkou. Proto si popřejme do  nového roku a také do druhého pololetí, které je již za dveřmi, nejen hodně štěstí, zdraví, pohody, ale také hromadu energie, síly, vytrvalosti a studijních úspěchů. A v neposlední řadě také mnoho zajímavých zážitků, na  které budeme moci, až se zase rok s  rokem sejde, s úsměvem na tváři vzpomínat.

PRO DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ SKÁ ZVÍŘATA

krmiva pro domácí a hospodářská zvířata ata krmné směsi chovatelské potřeby y

CE e AK arg lt L kg u d 3 A + Brit ed 15 A! e M r R B ZDA č

8K

73

Otevírací doba:

PRODEJ HYPOALERGENNÍCH Po - Pá 8.00 - 17.00 JaM Servis s.r.o. A NUTRIČNĚ HODNOTNÝCH KRMIV Potoční 240 (bývalý areál Pleasu) Kutná Hora tel.: 728 478 382 www.jamservis.cz Dobrá možnost parkování!

e-shop

590 Fammilky Ovesná svačinka s arašídy, s čokoládou, s brusinkami, s kakaem, 30g

2290

Josef Stanislav Treml, 9.C, Základní škola Žižkov, Kutná Hora

VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD - PRODEJNA KRMIV

možnost nákupu přes

Akční nabídka platí od 18.1. do 31.1. 2016

4490 Tchibo Tchibo Family 250g

Unikom Cif na nádobí lemon 500ml

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM: Český Brod, Palackého 334 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Čestín 28 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Mělník, Italská 2775

Miřetice, Miřetice 166 Nové Zákupy 521 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 155 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Semily, Na Olešce 446 Unikom Horní Branná 1 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !

Zdroj fotografií z akcí i pro Dobrý info

CE AK Life For g

og 15k in D ýží Fitm čí s R ně Kč Jeh

749

CE t AK dul eA

ur 5kg nat d1 Pro Bree ge č Lar 8K

96

CE AK ral atu kg 5 mN

1 tinu en Pla Chick t l Kč Adu 50

15

Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska tel.: +420 607 779 452

rene.svoboda@seznam.cz

www.svoboda.info


ŽIVNOSTNÍCI A MALÍ PODNIKATELÉ

16

Ekonomický růst jen pro vybrané

Ekonomika šlape, zakázek je na fůry, lidé utrácejí, firmy rostou. Říkat něco jiného by znělo jako rouhání. Alespoň podle toho, co nám předkládají mnohá média, se máme výborně. Vláda se chlubí, jak dobře stát vede, ekonomičtí komentátoři chválí nebývalý růst HDP. Všichni tvrdí, že vlastně jediné, co nám chybí ke štěstí, je dostatek kvalifikovaných lidí. Opravdu si tu nebývalou konjunkturu užívají všichni? Daří se i  malým podnikatelům a  živnostníkům, zvláště těm mimo velká města? Kupodivu to vypadá, jako by se ten ekonomický boom živnostníkům na venkově tak nějak vyhýbal. Stejně tak zaměstnanci v malých a středních

firmách nejdou s platy nijak výrazně nahoru. Proč? Důvodů je několik. Ekonomický růst je z  velké části podporován investičními pobídkami a  dotacemi. Ty se týkají téměř výhradně jen velkých firem, korporací a  zahraničních subjektů. Pro názornost si představme veřejné finance jako trychtýř. V  horní části trychtýře, kde je ještě k  dispozici kolem devadesáti procent všech prostředků, čerpají velké firmy, korporace, zahraniční investoři. Jak se trychtýř zužuje, je k dispozici stále menším a menším firmám stále méně a méně prostředků. V nejužším místě trychtýře už nezbývá z  původních obrovských částek investic téměř nic, a  tam se nacházejí malé firmy a  živnostníci. Jde tedy o  učebnicový příklad nepřímé úměry. Malý počet podnikatelských subjektů čerpá drtivou většinu prostředků, zatímco na  výraznou většinu podnikatelů a živnostníků zbývá méně než málo. Stát navíc extrémně utrácí sám za sebe. Nakupuje, nabírá lidi, plánuje drahé projekty, které nic nepřinesou. Vlastně přinesou – těm malým další povinnosti a  hrozby a  těm velkým další zakázky. Nerovnost mezi státem, podporovaným velkým podnikáním, a těmi ostatními stále narůstá. Obecnou euforii navíc trochu hatí i  fakt, že z  asi čtyřprocentního růstu je nejméně jeden procentní bod důsledkem zrychleného čerpání dotací. To se nahlas neříká, protože vládě se to nehodí. Navíc je ekonomika trochu přehřátá, protože

růst pomocí montoven či skladů, kde pracují převážně nekvalifikovaní lidé, není úplně bezpečný. Přesto však zůstává faktem, že celkově se české ekonomice daří. Je pak těžko pochopitelné, že vláda znovu zvyšuje dluh státu. Nesmíme se nechat konejšit, když nám říkají, že snížili schodek státního rozpočtu na pouhých 70 miliard. To přece neznamená, že snížili dluh, i  když to tak má vyznívat. Znamená to, že tato vláda v době zřejmé ekonomické konjunktury znovu občany zadlužila. A  proč? Protože potřebuje utrácet. Vždyť jen na  příští rok má v  plánu nabrat více než 13  000 nových státních zaměstnanců. Jistě, je mezi nimi i několik tisíc učitelů a policistů, takže mnozí lidé říkají, že to vlastně není úplně špatně. Otázka, kterou bychom si však v  souvislosti s  tím měli položit, zní: Proč máme mít více učitelů a  policistů, když počet obyvatel i  rozloha země zůstaly stejné? Vždy, když na konci roku bilancujeme, zamýšlíme se při tom, jaký bude příští rok. Máme naději, že ekonomický růst nám vydrží, a  budeme doufat, že se ekonomika neunaví. Zvláště velké firmy mohou hledět do příštího roku s nadějí. Stát plánuje utrácet, ale i investovat (někdy se těžko rozezná, co je co), a chová se k velkopodnikání velmi vstřícně. Horší jsou vyhlídky živnostníků a  malých podnikatelů. Ty nečeká snadný život. Stát, tedy socialistická vláda a  ministr financí pan Babiš,

se rozhodl, že v tom podivném segmentu podnikání udělají pořádek. A  mají pravdu, je to podivný svět, to živnostničení a  malé podnikání. Vždyť zbohatnout se na  tom nedá, je to nekonečná práce, lidé se na vás dívají skrz prsty a  kdejaký politik, kdejaký ministr se o  vás otře. Takto žít může přece jen podivný člověk. Já ovšem mám ty podivné lidi rád. Jsou pracovití, nefňukají a  nečekají, až jim někdo něco dá. Chtějí jen žít po  svém a  nemají rádi, když jim někdo moc mluví do  života. To je, bohužel, příští rok, a  možná i  ty další, čeká. Vládní koalice ČSSD, ANO a  KDU-ČSL se rozhodla, že živnostníkům a malým podnikatelům bude stále více znepříjemňovat život. Možná si vláda představuje, že bude živnostníky řídit metodou cukru a  biče. Cukr ekonomického růstu ovšem pověsila tak vysoko, že na  něj většina živnostníků a  malých podnikatelů nedosáhne. Zato bič si uchystala dlouhý - kontrolní hlášení, EET, zákaz kouření, odpovědnost za  podnapilé nezletilé a  další nesmyslná nařízení budou živnostníkům a malým podnikatelům komplikovat život. Možná bychom se měli zamyslet, jestli tak opravdu chceme žít a  podnikat, jestli si to dáme do  nekonečna líbit. Přece i v roce 2016 by mělo platit, že stát má sloužit občanům, ne občané státu. Za Asociaci podnikatelů a manažerů Radomil Bábek, předseda

Podnikání pod kontrolou státu Podnikatelé by si snad chtěli podnikat po svém. Drzost. V  České, téměř socialistické republice vše naštěstí berou do ruky zástupci LIDU, tedy socialisté a pan Babiš, samozřejmě s plnou podporou lidovců (déjà vu: Národní fronta 1948). Prý - lid si to přeje. Lid možná. Přejí si to i lidé? Veřejnosti, tedy té nepodnikající, musí připadat, že si ti podnikatelé a živnostníci pořád na  něco stěžují a  že se jim přece nic tak hrozného neděje. No tak jim stát uložil nějakou další povinnost, no a co? Skutečně by to tak mohlo vypadat, a  možná tak uvažuje i  část veřejnosti podnikatelské. Nedostatek informací může totiž vést k  tomu, že podceníte nebezpečí a  vlezete do  chomoutu po-

vinností, které se pak ukážou být velmi nepříjemné či dokonce ohrožující. A jen poznámka na okraj: zákony jistě nejsou od toho, aby ohrožovaly existenci občanů. Takovou ohrožující povinností je kontrolní hlášení DPH. Tiše a nenápadně se stalo hrozbou pro malé podnikatele a živnostníky. Teprve krátce před účinností zákona se ukazuje, co vše podnikatelům hrozí. Soudný člověk se zeptá, proč se nikdo neozýval, když byl zákon schvalován. No přece proto, že politici vše kolem kontrolního hlášení ukryli za mimikry novely zákona o DPH, jejíž hlavním tématem byla třetí sazba DPH. O kontrolním hlášení se cudně mlčelo. A přitom je to zcela zřejmý nástroj proti malým podnikatelům a živnostníkům,

je to jasné omezení jejich podnikatelské svobody. Představte si, že léta budujete svoje podnikání. Máte své dodavatele, budujete si síť zákazníků. To jsou pro vás klíčové kontakty, a ty jsou samozřejmě předmětem vašeho obchodního tajemství. Kontrolním hlášením vaše obchodní tajemství končí. Každý měsíc musí podnikatel vypsat seznam, od koho nakupoval a za kolik a komu prodával a za kolik. Svoje zákazníky a  dodavatele musí podrobně identifikovat. Musí uvést číslo každé faktury, datum povinnosti přiznat daň, základ daně a  výši daně, a  také označit zboží, které prodal či nakoupil. A  protože tohle bude dělat podnika-

tel každý měsíc (jen živnostníci, kteří jsou čtvrtletními plátci DPH, mohou podávat kontrolní hlášení čtvrtletně), bude se v síti Finanční správy vytvářet dokonalý přehled o  jeho podnikání, o  obchodních kontaktech, o  cenách, za které nakupuje i prodává. A nejlepší nakonec: Kontrolní hlášení DPH musí podnikatelé podávat v  elektronické podobě. To znamená, že někde v softwaru Finanční správy se budou vytvářet databáze, v kterých pak stačí zadat několik parametrů, a dozvíte se, o kom chcete co chcete. Na řadě pak jsou zneužití informací, prodej a  krádeže dat a konkurenční boj. Podpora korupčního prostředí jedna báseň. Výše popsané podmínky a  dopady kontrolního hlášení by asi stačily, aby si


17

ŽIVNOSTNÍCI A MALÍ PODNIKATELÉ / INZERCE

které zákonodárce do zákona vložil.

i laik a občan-nepodnikatel mohl představit, jak to stát s podnikateli myslí. To ale zdaleka není všechno. Aby vyplavala na povrch celá zrůdnost kontrolních hlášení, je nutno dodat další okolnosti,

Stát ukládá podnikatelům povinnost posílat kontrolní hlášení výhradně elektronickou cestou. To samo o sobě je nepřijatelné, protože stát tak vnucuje občanům koupi či pořízení takových zařízení, o která třeba ani nestojí. Nejhorší však na  tom je to, že zákon ukládá podnikatelům odpovědnost za  doručení kontrolních hlášení. Ano, čtete dobře. Nikoli za odeslání, což je běžná forma odpovědnosti ve  styku se státem, ale za  doručení. Přitom podnikatel nemá jakoukoli možnost doručení nebo jeho kvalitu ovlivnit. A dokonce nemá ani žádnou zpětnou vazbu, možnost kontroly zda a  jak bylo jeho kontrolní hlášení doručeno. To potom, vztaženo k  automatickým pokutám za  nedoručení či chyby v  kontrolním hlášení, je obrovskou hrozbou pro samu existenci podnikatele či živnostníka. A  pokuty jsou mastné a  lhůty pro jakoukoli reakci podnikatele zatraceně krátké. Srovnejme na  závěr, jaké povinnosti

Všem čtenářům Dobrého Infa přejeme krásný nový rok 2016 plný štěstí, zdraví a pohody.

Dlouhodobý a podrobný sběr dat o podnikání

Pokud podnikatel nepodá kontrolní hlášení včas a FÚ jej na  to upozorní, udělí FÚ podnikateli automaticky pokutu 10  000 Kč. Podnikatel však musí v takovém případě stihnout podat přiznání do  5 kalendářních dnů. Pokud z  jakýchkoli důvodů nestihne podat kontrolní hlášení ani do 5 dnů po výzvě FÚ, udělí mu FÚ automaticky pokutu 50 000 Kč. Stát sám sobě dává na vše lhůtu 30 dnů a sankce za neplnění povinností žádné.

Prolomení obchodního tajemství

Podnikatel je povinen posílat kontrolní hlášení v elektronické podobě a je odpovědný za jeho doručení. Výzva, kterou pošle stát podnikateli, se považuje za  doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Celé nastavení novely zákona o DPH v části o kontrolních hlášeních tedy působí dojmem, že cílem je vybírat co nejvíce na pokutách a co nejvíce živnostníky kriminalizovat a otrávit. Opravdu mají takto vypadat zákony v demokratickém státě? Radomil Bábek předseda Asociace podnikatelů a manažerů

Domnívám se, že je možné s jistotou konstatovat, že kontrolní hlášení není nic jiného, než zcela drze do  zákona propašovaný bič na  malé podnikatele a  živnostníky. Podnikatelům z  něj hrozí:

Shromažďování dat na jednom místě Odpovědnost za  procesy, které nemohou ovlivnit Likvidační pokuty Šibeniční termíny Další práce a výdaje, zcela neefektivní pro podnikání

za odborné spolupráce paní Moniky Mrázové, členky APM

UNIKOM NADĚLUJE I V LEDNU Ke každému vozu chytrý telefon

kuchyňské linky na míru | spotřebiče | 3D návrhy skříně na míru | stoly a židle | sedací soupravy | postele a matrace | podlahy | interiérové dveře

ZDARMA

vysoká kvalita příznivé ceny česká výroba s tradicí

Autosalon Citroën Čáslavská 217 284 01 Kutná Hora JV CAR, s.r.o. mobil: 778 726 048 E-mail: citroen@unikom.cz Otevírací doba autosalone-m Po-Pá 8:00–17:00 So 8:00–12:00

Po - Pá 9:00 - 17:00 hod., So 9:00 - 11:00 hod. Jungmannovo náměstí 440, Kutná Hora 327 515 774, 606 949 626, www.kuchynepohoda.cz

inz_Kolin_84x98.indd 1

stát uvalil na podnikatele a jaké povinnosti klade sám sobě.

16. 4. 2015 19:56:18


DOBRÝ INFO

Dobré informace

z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

18

Účastníci soutěže 2015 Tak jako v předchozích ročnících chceme poděkovat všem nevylosovaným účastníkům naší celoroční soutěže za poslání jejich správných odpovědí. Jako malý dárek jim nabízíme 10% slevu na služby a zboží nabízené agenturou LEPOR do 15. února 2016. Sleva bude poskytnuta pouze 1x a to osobě uvedené v seznamu a to po předložení občanského průkazu. Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vaše správné odpovědi i v roce 2016.

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

www.dobryinfo.cz Kde nás najdete

Ve stojanech s nápism Dobrý info na těchto distribučních místech regionu: ▶ KUTNÁ HORA Poliklinika, vstupní hala Městská knihovna Městský úřad, Radnická ulice Infocentrum na Palackého náměstí LIBRA shop, Kollárova 589 Městský úřad, Vlašský dvůr Knihkupectví Kosmas Hotel U Kata Tylovo divadlo, Masarykova 128 Kino Modrý kříž Vinotéka U kříže, Masarykova 578 Pošta Sedlec, Zámecká ulice Lepor, Lučanská 190 Prodejna Unikom/Bala, Ortenova 62 KHnet.info v OC Pasáž Prodejna MiniFashion v supermarketu Albert Centrum Mozaika, Kaňk Hlavní vl. nádraží – infocentrum Spolkový dům, Lierova 14 Penzion U Babky bylinkářky, Zahradní 531/7 ▶ KOLÍN Nemocnice, pavilon F ZOOpet, prodejna Informační centrum Městská knihovna Městský společenský dům Prodejna Unikom/Bala, Na Louži 871 Benešova ul. – Výroba sladkého pečiva (Štrůdelník) ▶ ČÁSLAV Drogerie U Mývala, Zenit Restaurace Česká koruna Restaurace Café LaDus, Dusíkovo divadlo Městský úřad, Žižkovo náměstí Informační centrum, Žižkovo náměstí Kino Miloše Formana Nemocnice, hlavní vchod Fitness Paty, Pazderského 1081 ▶ ZRUČ NAD SÁZAVOU Vinotéka Dalibor, nám. MUDr. Svobody 21 Infocentrum na zámku Spolkový dům ▶ UHLÍŘSKÉ JANOVICE Městský úřad Informační centrum Zoo prodejna pana Kopeckého Krauer potraviny, Kubátova 302 ▶ ČERVENÉ PEČKY

Lékárna Úřad Městyse ▶ RATBOŘ Obecní úřad ▶ SUCHDOL Úřad Městyse Čerpací stanice BENZ spol. s r. o. ▶ MISKOVICE Obecní úřad ▶ HLÍZOV Prodejna potravin ▶ TÝNEC NAD LABEM Úřad Městyse Infocentrum v knihovně ▶ NOVÉ DVORY Obecní úřad ▶ ŽEHUŠICE Úřad Městyse Knihovna ▶ CHOTUSICE Obecní úřad Letecká základna ▶ VRDY Knihovna Prodejna Domino Obecní úřad ▶ MALEŠOV Nako potraviny ▶ ŽLEBY Obecní úřad Prodejna Unicom/Bala ▶ KŘESETICE Prodejna potravin ▶ ČERVENÉ JANOVICE Obecní úřad ▶ ZBRASLAVICE Úřad Městyse Prodejna Bala ▶ VELTRUBY Obecní úřad ▶ PABĚNICE Obecní úřad ▶ VELKÝ OSEK Obecní úřad ▶ RATAJE NAD SÁZAVOU Infocentrum ▶ BÍLÉ PODOLÍ Prodejna

Balabán Dušan – Kolín Balabán Jan – Chvaletice Bárta Milan – Vrdy Bednářová Věra – Červ. Janovice Beránková Věra – Červené Pečky Bobková Jindra – Bohdaneč Braunštejnová Cěra – Vrdy Brůnová Helena – Přítoky Březinová Monika – Habrkovice Březinová Zuzana – Habrkovice Cibulková Ludmila – Kolín 4 Ctiborová Vlasta – Hradištko Čermáková Taťána – Kutná Hora Červenková Zdenka – Zruč n.Sáz. David Jiří – Kutná Hora Darebná Helena – Polepy Dvořáková Radima – Červený Hrádek Exner Ladislav Bc. – Kutná Hora Exner Ladislav Ing. – Kutná Hora Exnerová Marcela – Kutná Hora Fialová Marie – Kutná Hora Fialková Eva – Kutná Hora Francová Květa – Suchdol Frgál Jaroslav – Kolín Gaphar Amy – Veltruby Herodesová Ludmila – Kutná Hora Hofferová Hana – Suchdol Hofferová Lenka – Pardubice Hrabaňová Marcela – Čáslav Hrdina Karel – Hořany Hrochová Irena – Kutná Hora Chalupa Luděk – Nymburk Janečková Růžena – Kutná Hora Janouch Vladimír – Kutná Hora Janouchová Lenka – Kutná Hora Jarešová Eva – Kolín Kaucnerová Jaroslava – Kutná Hora Klečka Václav – Kutná Hora Kordiaková Jaroslava – Želivec Kořínková Lenka – Zruč n.Sázavou Kovaříková Jarka – Jakub Kozáková Kateřina – Červ. Pečky Kracíková Šárka – Poděbrady Kratochvílová Petra – Křesetice Krtilová Marie – Malešov Kubále Jiří – Kolín Kubálová Dana – Kolín Kubát Jiří – Kolín Kuberová Vlasta – Kutná Hora Kubešová Dana – Vrdy Kučabová Jana – Zruč n.Sázavou Köhler Jan – Pardubice Kučera Milan – Kutná Hora

Kučerová Zdena – Kutná Hora Kučerová Jaroslava – Kutná Hora Kučerová Jaroslava – Sv. Kateřina Kulhavá Iva – Kutná Hora Kunášková Miluška – Paběnice Lajksnerová Miloslava – Kolín Laudát Josef – Vickovice Lazar Jaroslav – Kutná Hora Lázňovská Hana – Kutná Hora Ljotek Ruda – Hranice Lichorobiecová Dáda – Zruč nad Sáz. Littmanová Jitka – Kutná Hora Loužilová Jaroslava – Borek u Čás. Malinová Irena – Kutná Hora Mikolaj Stanislav – Světlá n.Sáz. Mixová Eva – Kolín Navrátil Radek – Hranice Navrátilová Jana – Malín Navrátilová Michaela – Hranice Paulovčíková Jana – Kutná Hora Pauš Stanislav – Malešov Pečenková Jaroslava – Kutná Hora Pikuliaková Anna – Poličany Plicka Karel – Kutná Hora Plicková Jana – Kutná Hora Pomichálek Václav – Kutná Hora Pospíšil Martin – Hlízov Provazníková Libuše – Zruč n. Sáz. Prchal Jaroslav – Hlízov Příhoda Jan – Přelouč Slavíková Světlana – Kolín Seifert Pavel – Hranice Seifertová Jaroslava – Hranice Severa Eduard – Brno Spisarová Marcela – Kutná Hora Svašková Lenka – Kutná Hora Svobodová Edita – Milovice Szakacz Miroslav – Kutná Hora Šerák Jan – Vlkaneč Šimon Josef – Kutná Hora Šimonová Stanislava – Kutná Hora Šultová Kristýna – Libenice Šubrtová Ladislava – Neškaredice Vagnerová Hana – Kutná Hora Vaňkátová Jana – Zruč n. Sáz. Venhauerová Dominika – Kutná Hora Venhauerová Zdena – Kutná Hora Veselý Tomáš – Vrdy Weberová Hana – Pertoltice Zajícová Gabriela – Čáslav Zárubová Hana – Kolín Zelinka Josef – Kutná Hora


SERIÁL / ZAMYŠLENÍ

19

Pravé tváře filmových hvězd Adina Mandlová

Vážení a milí čtenáři, s prvním číslem letošního ročníku vám přinášíme nový seriál, který se bude věnovat osobnostem stříbrného plátna a jejich životním příběhům mimo kameru. První z nich je Adina Mandlová (*28. 1. 1910). Svůdná krásná žena, symbol erotiky a elegance. To byla Adina Mandlová. Společně s Natašou Gollovou a Lídou Baarovou tvořila nejznámější dámskou trojici zářících hvězd stříbrného plátna první republiky. Jaká ale doopravdy byla? Charakterizovat by se dala veršem z věhlasného díla Máj Karla Hynka Máchy: „Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.“ Život Adiny Mandlové je velice rozmanitý. Odvážný způsob jednání ji dovedl na vrchol slávy, později však do záhuby a téměř k zapomnění.

zbůhdarma vznikla vtipná průpovídka: „Baarová má oči mandlové a Mandlová má oči barové.“ Ze školy v  Paříži byla zanedlouho vyloučena. Vedla nezodpovědný život. V  Paříži také přišla do  jiného stavu a  musela jít na potrat. Celkově za svůj život potratila třikrát. Následně utekla do Prahy, kde se živila jako manekýna. Zde si ji začali všímat první režiséři a  herci. Adina Mandlová byla všeobecně známá svým vysokým počtem milenců. Věděla moc dobře, komu má vlézt do postele.

K umění ji od  raného věku směřoval její otec. Měl doposud jen syny, a  tak toužil po  dceři. Adinu rozmazloval v  pravém slova smyslu, ostatní sourozenci jí dokonce museli vykat. Chtěl z ní mít hvězdu. Učila se od čtyř let hrát na klavír a často recitovala při školních vystupováních. Když otec předčasně zemřel, Adině bylo pouhých osm let. Se svou matkou neměla příliš dobrý vztah, a  proto se z  rozmazlené dívky stalo problémové dítě. Adina Mandlová nebyla vzorový studijní typ. Chodila za  školu a  její výsledky byly mizerné. Vedla bohémský život jak se patří. Školu nakonec nechala a různě se potloukala. Otčím jí později zařídil studium v  Paříži, kde ovšem dávala přednost barům a  různým večírkům. Tato záliba jí zůstala poměrně dlouho. Ne

Sama se tímto talentem netajila. Aby se stala úspěšnou, vybírala si často vlivné nebo zámožné muže. Jedním z nich, díky němuž odstartovala svou velkou filmovou kariéru, byl ve  své době známý herec a  později i  režisér Hugo Haas. Na  něj si údajně počkala, až půjde v pražské Lucerně na toaletu, a svůdně se na něj před ní usmála. Stala se tak na  delší dobu jeho milenkou a  hlavní hereckou partnerkou, hráli spolu v  sedmi snímcích. Hugo Haas jí nedovoloval hrát s  “konkurencí“, proto teprve až po  rozchodu hrála s  Oldřichem Novým a  dalšími. V  tu dobu vznikly proslulé filmy jako Kristián, Přítelkyně pana ministra či Hotel Modrá hvězda. Přátelila se s  Natašou Gollovou. Byly si velmi blízké, a tak vznikly pověry o lesbickém vztahu, vyvrací je ale skutečnost, že

jejich přátelství rozdělil muž, s nímž střídavě navazovaly kontakt. V prvních filmových rolí Adina Mandlová neprokazovala příliš valný herecký um. Když ale procházela pod rukama kvalitních režisérů jako režiséra komedií Martina Friče a režiséra psychologických filmů Otakara Vávry, její herecké dovednosti se začaly zdokonalovat. S  Otakarem Vávrou natočila filmy jako Panenství, Kouzelný dům nebo historický film Cech panen kutnohorských, který byl v té době nejdražším filmem u nás. Adina ve  svých filmech často vystupovala jako elegantní dáma v  drahých kožichách či róbách, které mnohdy patřily jí samé. Ne snad, že by v  té době honoráře filmových herců byly tak vysoké. Bylo to její schopností umět si omotat zámožné muže kolem prstu, jednoho činitele říšského protektorátu například dovedla až na mizinu. Její vztah k  mužům byl zpravidla špatný. Partneři Adiny Mandlové si často stěžovali, že její chování je až cynické. Mnoho teorií přiřazuje tento fakt nějakému neurčitému traumatu z  dětství. Její první manžel, výtvarník Zdeněk Tůma, spáchal dokonce sebevraždu, neunesl její chování a  zejména bujné večírky. Po  jeho sebevraždě byla Adina poprvé velkou částí veřejnosti nenáviděna. Během války měla odpůrce nejen v kruhu prosté veřejnosti. Po válce byla z důvodu styků s  německými producenty obviňována z  kolaborace, na  nějakou dobu byla odsouzena k  trestu vězení. Když ji propustili, její cesty k divadlu a filmu byly dočista uzavřeny. Zorganizovala proto fingovaný sňatek a emigrovala do Velké Británie. Zde se snažila navázat na svou hereckou kariéru, ovšem téměř bez výsledku, což ji do konce života trápilo. Po krátkém pobytu v Británii se rozvedla se současným manželem a  provdala se za  módního návrháře a  homosexuála Bena Pearsona. Po mnoha neúspěšných a  nešťastných vztazích nakonec našla životního partnera, se  kterým byla šťastná. Živila se jako prodavačka v  Benově firmě, také se pokoušela uplatnit jako sochařka. V  pokročilém věku se společně přestěhovali na Maltu a  následně do  Kanady, kde s  pomocí Josefa Škvoreckého vydala své paměti v  knize Dneska už se tomu směju. Když Ben zemřel, Adina se vrátila do Československa, kde po krátké době v roce 1991 v samotě a bez přítomnosti rodiny zemřela ve věku 81 let. Jaroslav Beran

Nálady duše Prosincová událost narození dvou chlapců Ježíšů (Náthanský a Šalomounský) před dvěma tisíci lety se stala základním mezníkem pro vývoj lidstva. Popišme si podrobněji, jak to zobrazuje vesmírná kronika Akáša dle duchovní vědy R. Steinera. Ježíš Šalomounský pochází z početnější rodiny, je nadán vysokými schopnostmi díky vtělenému Já Zarathustry. Je v  něm vrozená hluboká moudrost. Velmi rychle si osvojuje veškeré tehdejší kulturní výdobytky lidstva. Do svých dvanácti let se naučil všemu, co mu poskytlo jeho okolí. Oproti tomu je Ježíš Náthanský (náthanská linie rodu Davidova, později Nazaretský dle místa pozdějšího bydliště) velmi zručný chlapec, oproti tomu přímo nenadaný pro duchovní dění. Později se věnuje v  otcově dílně truhlářskému řemeslu. Zato však byl od  dětství nadán tím, co se nazývá genialita srdce, soucítění, lidská radost i  utrpení. To vše prožíval u  druhých jako své vlastní, vžíval se doslova do jejich duší. Mezi oběma chlapci byla ta největší představitelná rozdílnost. Ve  dvanácti letech podnikají rodiče s  Ježíšem Náthanským cestu do  Jeruzaléma. V  tomto čase opouští Zarathustrovo Já Ježíše Šalomounského a  ten postupně schází a umírá. Toto Já Zarathustry si osvojuje tělesné schrány Ježíše Náthanského, a  tím začalo se vší moudrostí působit v  jeho duši. Zde nastává onen okamžik, jak líčí Bible, kdy Ježíš ohromuje svými slovy zákoníky v chrámu. V  této době umírá matka Ježíše Náthanského a  otec Ježíše Šalomounského. Rodiny se dostávají k  sobě a  spojují se v  jednu. Žijí ve vsi, jež dostává jméno Nazaret. Tím se nadále nazývá Ježíš Nazaretským. Pavel Pajer


Z CESTOVATELSKÉHO DENÍKU

20

Země červeného kohouta

Portugalsko je bezpochyby jedna z nejromantičtějších zemí, kam se můžete v Evropě vydat. Na rozdíl od jiných jižanských zemí, např. Španělska, je Portugalsko rozvážnější, klidnější, pomalejší. Že jste již zažili francouzskou noblesu a hledáte něco prostšího? Či jezdíte každý rok do Itálie a chcete vyměnit nepořádek v ulicích a troubící italské řidiče za poetiku portugalských ulic? V Portugalsku, pravda, hromadná doprava nikdy nepřijede načas, zato její řidič se usmívá. Každý, kdo se rozhodne navštívit Portugalsko, nikdy nezapomene na  prohlídku města Porta. Porto je výkladní skříní Portugalska. Tomuhle městu nechybí vůbec nic. Úzká zákoutí i  promenáda u  Atlantského oceánu, typické portugalské speciality, portské víno, památky i  sportovní vyžití. Pro ty, co si to ještě neumí představit, nebo si už nemohou vzpomenout, začnu pěkně popořádku. O Portu, portském vínu a národním jídlu Pro slavný výhled na  město, které je lemováno řekou, po  jejíchž stranách vystupují podniky známých výrobců portského vína (např. Porto Cruz či Sanderman), musíte vystoupat z centra až na místní pahorek, kde se nachází most Ludvíka I. Sejdete-li zpět do jeho ulic, nebude stát velkou práci najít příjemný podnik, kde

vám nabídnou degustaci portských vín, také nazývaných dezertních pro svůj zbytkový obsah cukru. Mezi typické odrůdy známějšího červeného patří Tawny či Ruby, existují však i nasládlá bílá či růžová portská vína. Jakákoliv z  nich výborně doplňují portugalskou kuchyni, která se skládá, pokud se dodržuje protokol, z  několika chodů. Fyzická potřeba příjmu jídla se tak stává příjemným společenským programem, který může trvat až několik hodin. (Není nemožné se z  oběda projíst rovnou k  večeři.) Je jasné, že pokud Portugalsko leží při pobřeží Atlanského oceánu, v  jeho kuchyni budou převládat mořské plody i různé druhy ryb. Co je však pro tuto krajinu velmi typické – a jinde to na světě nezakusíte, je jejich masitá Francesinha: dva sendvičové chleby, svírající šunku, steak z  vepřového či kuřecího masa, pokrytý vaječnou omeletou, podélně krojenými párky a  plátky rajčat. To vše se zapéká s  plátky sýra na  vrchu a  podává se s  pálivou pivní omáčkou. Zkuste a  posuďte. Pro Francesinhu nemusíte chodit daleko. Najdete ji totiž jak v běžných cukrárnách – pekárnách, tak i  v  luxusních restauracích. Ne každý jí musí přijít na chuť, ale „koho Francesinhu jíš, toho píseň zpívej“, aneb kdo chce být pravým Portugalcem, i  když třeba jen na  chvíli, musí tuto „dobrotu“ přinejmenším zkusit. Pověst o červeném kohoutovi Galo de Barcelos, jeden z  typických symbolů Portugalska, je bohatě malovaný kohout, který kdysi zakokrhal na  soudcově talíři, a z krádeže stříbra neprávem osočený poutník byl zachráněn před svou popravou. Tak aspoň pověst vysvětluje přítomnost všudypřítomného emblému. Jako suvenýr byste si ho z  návštěvy Portugalska určitě měli přivézt stejně jako vzorek modré Azulejos, což je pro tuto zemi velmi

typická záležitost – modré kachličky, kterými se obkládají domy zvenčí. Impozantní dojem však zanechávají v křížových chodbách památek či veřejných budov. Vlaková nádraží či stanice metra se tak vmžiku stanou nádhernou kulturní památkou.

přímým sluncem siesty – tráví svůj čas portugalští staříci. Hrají mariáš, náruživě podporují své favority... Volný čas už prostě nemohou trávit jinak, vždyť to tak s pravidelností dělají už několik let.

Všeobecná pohoda To, že Portugalci nikam nespěchají, je poznat z každého předchozího řádku. Degustovat portské víno za zvuků fado, jejich melancholických zpívaných melodií, znamená hýčkat si

Přívětiví lidé, skvostné památky, bohatá historie, surfařský ráj, levné ceny… Cestovní agentury mohou lákat na spoustu dalších atributů, které jsou pro Portugalsko typické. Já to však vyjádřím jinak – slovy Jana Wericha: „Člověk,

každý okamžik zrakového, čichového i chuťového vjemu. Jet dopravním prostředkem, který nejede načas, značí, že i  vy budete mít zpoždění. Trávit odpoledne pojídáním jednotlivých chodů portugalského oběda s  přítulnou kočkou pod nohama, to je umění zastavit se a  užít si sílu příjemného okamžiku. Největší kouzlo má však procházka pod palmami, kde – schovaní před

který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky hlavně k  sobě samému.“ Na  vaší cestě do  Portugalska vám přeji, aby se vám tam líbilo tak jako mně. Já byla v Portugalsku již dvakrát. A bylo mi tam vždycky dobře, skoro jako doma. Barbora Bártová Fotografie Tomáš Čech


21

K VIDĚNÍ NA INTERNETU / INZERCE

Arsen je skoro všude, Kaňk není výjimkou Na stránce kutnahora.tv se v lednu kromě rozhovoru s Janem Malcem o arsenu na Kaňku objeví ještě rozhovor s památkářem Alešem Pospíšilem o jeho knize Sedlec. Pospíšil v ní popisuje historii sedleckého kláštera a jeho stavební proměny.

Dvě částečně odkryté haldy po dávné těžbě na Kaňku vzbudily loni na jaře rozruch. Otázka, do  jaké míry je nebezpečné žít v  blízkosti hald kontaminovaných především arsenem a  dalšími těžkými kovy a  prvky, se tak od té doby opět objevuje ve veřejných debatách. Kutnohorský geolog a geochemik Jan Malec, který se před dvanácti roky podílel na studii zjištující kontaminaci katastru Kutné Hory, tvrdí v  novém dílu videopořadu Témata a vize, že Kaňk je docela příjemné místo k  bydlení. Pouze se člověk nesmí pokoušet „prohrabat se“ pod jeho povrch. Rozhovor s Janem Malcem si můžete pustit na  internetové stránce kutnahora.tv. Kaňk není ze zdravotně bezpečnostního hlediska jediné problematické místo. Když před dvaceti lety dělal Ústřední kontrolní a  zkušební ústav zemědělský celorepublikový průzkum, zjistilo se podle Malce, že Kutná Hora a  nejbližší okolí je jedna obrovská, intenzivní, poměrně rozsáhlá anomálie. „Vysoké obsahy arsenu nejsou charakteristické jen pro Kaňk, zvýšené obsahy jdou té-

měř až ke Kolínu, Červeným Pečkám, k Církvici, ke Křeseticím,“ vypočítává Malec a zdůrazňuje, že to není pouze důsledek někdejší hornické činnosti, ale přírodní danost. Člověka může ohrožovat vdechování zdejšího prachu, ten ale podle Malce nemusí pocházet pouze z hald, protože ho může vítr přivát z  okolních polí, v  jejichž půdě zvýšené obsahy rizikových prvků jsou. Haldy naopak podle geologa tak nebezpečné nejsou, neboť většina z nich je pokryta vrstvou humusu porostlého vegetací. Pokud půda na  haldách není porušena třeba stavební činností, zůstávají arsen a další rizikové prvky ukryty pod povrchem. „Na  povrchu hald obsahy nadměrné nejsou, ale stačí odkrýt vrstvu drnu a  už se dostáváme na  obsahy vyšší, pak vysoké a  dále obrovské. Uvnitř hald jsou obsahy v  tisících miligramech na  kilogram. Dokonce i  nižší desítky tisíc. Třeba 24 tisíc miligramů,“ uvádí Malec závažné hodnoty. Z  rizikové studie, na  které se Malec před více než deseti lety podílel a která vznikla mimo jiné i na žádost kut-

nohorské radnice, vyplývá, že kritické hodnoty jsou běžně překračovány v půdách i  v  haldách a  člověk může být kontaminován vdechnutím i přes kůži, když se bude v zemi hrabat holýma rukama. Studie pak navrhla několik doporučení. Haldy mají být udržovány pod stálým vegetačním krytem a  nemají se využívat pro zemědělskou a  zahrádkářskou činnost. Podle závěru studie je však „dietární riziko“ při pěstování potravin relativně nízké, upozorňuje Malec. Platí to ale tehdy, pokud jsou zde pěstované plodiny konzumovány pouze jako doplňkové. Neměly by být pro člověka hlavní součástí příjmu potravin, zdůrazňuje Malec. Podle něho se ale zřejmě nestalo to nejdůležitější: haldy a půdy s vyšším

obsahem rizikových prvků měly být podle studie vyčleněny ze zástavby. „To chápu jako stavební uzávěru. Ale co dnes vidíme na Kaňku? Že za poslední dobu přímo na  haldách vyrostly nové domy,“ upozorňuje Malec a klade otázku, kdo to měl na starosti? „Městský úřad, stavební úřad. Jistě to věděli, protože studie byla vypracována pro městský úřad, takže on za  to zodpovídá,“ konstatuje přírodovědec. A  pak cituje celkový závěr studie: Přes relativně vysoké hodnoty však v populaci Kutné Hory pravděpodobně nebudou epidemiologické projevy měřitelné. „Žádný velký humbuk tedy kolem toho není nutno dělat,“ překládá Jan Malec do  srozumitelné češtiny „memento“ výzkumu. Ivan Hartman

UNIKOM, a.s., koncesionář PEUGEOT Osecká 583, 280 02 Kolín, Mob. + 420 778 521 173, www.unikom.cz


ŘÁDKOVÁ INZERCE / SOUTĚŽ

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma! • PRODÁM

Prodám variabilní obývací nábytek (IKEA) světlý dub, cena 6500,– Kč. Patrová postel, cena 500,– Kč. Tel.: 605 955 570, Kutná Hora. Prodám 150 knih různých žánrů, staré i nové, velmi levně dohoda, staré 10,– nové 30,– vše vcelku. Tel.: 732 410 644.

• KOUPÍM

Koupím zachovalé skříňky (světlá dřevěná dýha) obývacího pokoje z 50.–60. let. Jen KH. Tel.: 739 693 428 večer. Koupím starší 60-tky dveře levé. Prosím nabídněte. Tel.: 733 110 014, Kutná Hora.

Dobrý.info Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí Vydavatel Lepor – svobodná agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 515 450, IČ: 41428293 www.lepor.cz Redakce PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160 Miroslav Štrobl – 605 760 323 Václav Veselý – 737 835 585 Jaroslav Skoupý – Veselý info Korektura: Dana Čermáková Grafická úprava, sazba J. Šrámek – 327 511 768 Editor: Dušan Lapáček Inzertní / Produkce: Marcela Částková – 735 175 602 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace: MK ČR E 18774 www.dobryinfo.cz e-mail: dobryinfo@centrum.cz Distribuce: Zdarma do sítě stojanů. Vychází jednou měsíčně. Vydání 01/2016 Redakce neodpovídá za obsah zaslaných příspěvků a neručí za otištění všech řádkových inzerátů z důvodu rozsahu vydání. Řádkovou inzerci můžete také zasílat na e-mail: dobryinfo@centrum.cz Uzávěrka řádkové inzerce: 20. den v měsíci

22

KUPON

• PRONAJMU

Pronajmu byt 3+1 nezařízený v Kolíně – sídliště poblíž Plaveckého stadionu. Volný od 1. 1. 2016. Požaduji kauci. Tel.: 721 217 694.

koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

• SHÁNÍM

Prošlé nástěnné kalendáře pro výtvarnou dílnu. Nevyhazujte je, prosím. Tel.: 604 233 728 V  centru Mozaika na  Kaňku sbíráme nepotřebné knihy a  časopisy pro permanentní burzu knih. Tel.: 604 233 728 Pro svoji kamarádku sháním do sbírky použité vánoční balicí papíry. Nevyhazujte je, prosím. Tel.: 604 233 728

• SEZNAMKA

Hledám milou, štíhlou ženu mezi 40–50 lety do 170 cm výšky. Dobrou kuchařku s vlastním autem k vážnému seznámení. Já 52/172 cm, pište e-mail: pepinozdepino@seznam.cz Zachovalý důchodce 70, 177/78 hledá ženu přiměřeného věku, mám svůj dům, auto, finančně jsem zabezpečený. Jenom vážné zájemkyně. Tel.: 736 162 025. VŠ 36/173, štíhlá, se dvěma dětmi, žijící na  vesnici, hledá partnera podob. zájmů: rodina, cestování, jazyky, příroda, hudba. Okres Kolín, tel.: 607 766 173.

• HLEDÁM

k pronájmu menší ateliér/dílnu nejlépe v centru Kutné Hory a okolí pro

kontaktní telefon a adresa:

drobné práce s barvou a  dřevem. Tel: 734 877 761.

• NABÍZÍM

Léčivé Aloe velké i malé, nenáročné na zalévání. Tel.: 702 888 104 Neztrácejte čas cestováním! KADEŘNICE PŘIJEDE K  VÁM DOMŮ. Výhody kadeřnice do  domu Kolín a  okolí: • Nemusíte nikam jezdit • Můžete si domluvit čas, který vyhovuje Vám • Nemusíte shánět hlídání svých dětí • Můžete nechat ostříhat rovnou celou rodinu při jedné návštěvě • Každá nová klientka má 10% slevu na  všechny služby. Při doporučení nové klientky 10% sleva. Objednávky na tel.: 732 207 328, salon. lucie@seznam.cz

DÁREK PRO VÝHERCE CELOROČNÍ SOUTĚŽE Pro výherce soutěže v našem měsíčníku máme na rok 2016 připravenu novou knihu s výběrem rozhovorů s 20 osobnostmi regionu, které v uplynulých letech vyšly v Dobrým infu.

Soutěž o CD pro děti o nebezpečí na internetu Najděte dva údaje, uvedené v  některém z  inzerátů lednového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s  hledanými údaji vystřihněte a  spolu s  tímto lístkem a  vyplněnými osobními údaji zašlete do  23. ledna 2016 na  adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v únorovém vydání. Ve kterém z inzerátů nebo PR článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA“ b) slovní spojení: „chytrý telefon“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Vylosování XII. kola soutěže o věcné ceny 22. prosince proběhlo v LEPORu vy-

na adresu redakce, byl redakcí vylosován výherce, jímž se stala paní:

připravenou od 14. ledna 2016

losování výherce XII. kola naší soutěže o věcné ceny v  hodnotě 500 Kč.

Michaela Navrátilová, Hranice

LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná

Ze správných odpovědí, zaslaných

Svoji výhru má šťastný výherce

Hora (Po–Pá 8–18 hod.).

k převzetí v  reklamní agentuře


Veselý INZERCE

A je na světě!

Posluhovačka paní Milerová, řečená Milerka, která se stará o dočasně opuštěnou část chalupy Miloše Zemana na  Vysočině, učinila senzační objev. Našla při úklidu Peroutkův článek Hitler je gentleman. Pan prezident s  ním měl podložený kuřácký stolek.

Gastro rada ženám Co udělat manželovi k večeři? Nic, neztloustne po tom, a hlavně – je to rychle hotové.

Drsňáček

DĚTI / SERIÁL Z REGIONU

23

Zastaví policista za vesnicí traktoristu, že nesvítí, a  říká mu: „Pane řidiči, zaplatíte pokutu pět set korun“. Traktorista smutně: „Na  farmě mě zabijou.“ Policista dobrák: „No, dobře, tak mi dáte jen dvě stovky.“ Traktorista: „Na  farmě mě zabijou.“ Policista: „No to snad kvůli dvěma stovkám neudělají.“ Traktorista: „Na farmě mě zabijou, já blbec někde ztratil vlečku s brigádníkama.“ V nočním podniku se ke starší  dvojici přisune houslista a nenápadně říká: „Nějaký kousek z  Mozarta?“ Muž mu na  to: „Děkujeme, ale už jsme si objednali dva kousky telecího.“ Dva policisté přišli za  náčelníkem a jeden říká: „Šéfe, kdy dostaneme ty hřebeny?“ Náčelník velmi udiveně: „Jaký hřebeny?“ Druhý policista: „No, jak jste ráno říkal, že odpoledne budeme kvůli tomu přepadení pročesávat okolí.“ Generál načapal vojáka s  alkoholem v  pracovní době: „Vojáku, vy nevíte, že alkohol zabíjí?!“ Voják se vypnul a  na  generála: „Pane generále, voják se nesmí bát smrti.“

Museli jsme koupit suterénní byt. Ten můj alkoholik pořád vypadával z okna. Novák, Skoupý

Anekdoty

Medituje pan Kapotík na lavičce v  parku: „Alkohol silně poškozuje mozek.“ Vedle sedící kamarád mu na to: „A jak jsi na to, člověče, přišel?“ Kapotík nad  věcí: „No, můj soused, nějakej Pavlíček, strašně pil, a  jeho žena se z toho zbláznila.“ Povídá jedna: „Náš nový ředitel tvrdil, že zavede v  našem podniku nový život.“ Druhá: „No a  co? Povedlo se mu to, dodržel slovo?“ První: „Jo, dodržel, přivedl tři sekretářky do jiného stavu.“ Zima na horách, ve vypůjčené, zatím málo vytopené chatě sedí dva mladí zamilovaní. Chlapec se ptá své dívky: „Baruško, mám strašně studené ruce, mohl bych si je ohřát mezi tvými stehny?“ Ona: „Ale jistě, už na  to chvíli čekám.“ Po  krátké chvilce špitne Baruška: „Miláčku, a  nemáš také studené uši?“ Manželka vyčítaně k  manželovi: „Dřív jsi byl šťastný, když jsi mne mohl vidět několik minut za  den.“ Pan manžel na  to stručně: „To jsem i dnes.“

Lord se ptá sluhy: „Jean, lady dnes nepřijde na večeři?“ Sluha: „Nikoliv, lorde, včera jste ji ráčil zastřelit.“ Lord: „Ano, ovšem, už si vzpomínám. Netušil jsem, že bude tak dlouho naštvaná.“

Trocha poezie U silnice děvče stálo Půl druhého křížku Sexu se dřív naučilo Nežli míchat jíšku

V pracovní době vypije Jaromír H. svých pravidelných šest piv, takže je na  něj možno pohlížet jako na průměrného stavbaře. Natěrač Ivan K. požil v  pracovní době cca půl litru terpentýnu a na to si dal v  nádražní restauraci tři piva a  dva panáky. Pak se mu udělalo špatně a byl převezen do nemocnice z důvodů nešťastné lásky. Nerad přejímám vaše zastoupení, protože váš spor je beznadějný, ale kdybyste to náhodou vyhrál, nesměl byste se na mne zlobit. Nejsem si vědom, že bych udělal takový velký přestupek, aby na mne bylo použito hned tolik paragrafů.

Zaručené super info Kutná Hora

Již téměř sedmdesátiletý Oldřich Švestka z tohoto města stříbra, který v životě nikdy nic nenapsal, začal psát kuchařku. Jak se nechal nedávno slyšet – když může psát Hruška, proč by nemohl také Švestka.

Kácov

Český pornoherec nejméně evropského formátu Roman Falusík si vyhlédl k relaxacím svého těla rekreační objekt nedaleko Kácova. Údajně již mezi ženstvem všech věkových kategorií v širokém okolí dochází k zajímavému vlnění.

Kolín

Elvis Presley prý žije. Nedávno ho spatřil v jedné kolínské kavárně Jindřich Vláčný, její pravidelný návštěvník. A pokud to nebyl Elvis, stoprocentně to byla peruánská zpěvačka Yma Sumac, dodal tento bystrý pozorovatel.

Mini test stavitelský Bauerova vila v Libodřicích a. je kubistická b. je futuristická c. je celá zelená Najdete v ní sbírku a. vycpaných chroustů b. kubistické keramiky c. polabských dýmek Libodřice se nacházejí a. uprostřed brdských lesů b. nedaleko Kolína c. na předměstí Kutné Hory Výherce minulého mini testu je Eva Ujcová, Rataje nad Sázavou

Věcná odměna je k vyzvednutí na adrese redakce do 31. 1. 2016.

Odpovědi posílejte na e-mail: dobryinfo@centrum.cz. Šťastný vytaženec z klobouku dostane dvě vstupenky do tohoto Gočárova stavitelského skvostu.

Poslední věta před smrtí To by mě zajímalo, kde má to medvídě mámu? Autor stránky J. Skoupý

Anna Lepá

Jazykový koutek Krkonošština berzy – brzo cacnej – nedočkavý čemesnej – čiperný hnelle – hnedle honně – hodně Kerkonoše – Krkonoše neujeďal – nevěděl outerek – úterý poudám – povídám s tátem – s tátou

Humor mezi paragrafy Já přece nejsem v panice povinen hlídat plachtu, do který skáču, to ti, co ji drželi, měli pořádně provést můj odchyt. Ludvík N. sledoval dvojice jdoucí k  lesu a  tak rušil hlavní soužití občanů, pročež byl napaden.

Sponzorem stránky „Veselý info“ je web:


24

šný šťastný a úspě 6 nový rok 201

Ý V P R Ý ODEJ V O N D E L Brother

MFC-J715W Inkoustová barevná tiskárna multifunkční, A4, LAN, WiFi

Brother

2799,-

MFC-490CW Inkoustová barevná tiskárna multifunkční, A4, LAN, WiFi

500,s DPH

HP DeskJet 3545

Inkoustová barevná tiskárna multifunkční A4, duplex, USB 2.0, WiFi

Blu-Ray prehrávač BD-H6500 Blu-Ray přehrávač přehrává 3D Blu-ray

1700,-

1100,-

1490,-

1100,s DPH

Canon iP2700 Inkoustová barevná tiskárna A4, USB 2.0

Epson M1400

Laserová tiskárna černobílá, multifunkční A4, USB 2.0, WiFi

s DPH

3490,-

1745,s DPH

1399,-

699,-

Canon

999,-

499,-

Samsung u M2070W Laserová á tiskárna černobílá, multifunkční, nk A4, USB 2.0, WiFi

2990,-

500,s DPH

s DPH

Klávesnice Microsoft 2000 (M7J-00013) Bezdrátový set multimediální klávesnice a optické myši

999,-

499,-

Lifebook A512

VFY:A5120M82B5CZ Pentium 2020M, 4GB, 500GB, DVD, bez OS

s DPH

Dron 30c

3 letové režimy, nahrávání videa a foto

s DPH

8 8999,99 99, 9,-

s DPH

1500,s DPH

1990,-

599,s DPH

rodej skladových zásob Velký výp notebooků Fujitsu za zvýho dněné ce ny Lifebook A512 VFY:A5120M22A5CZ 7139,9,Pentium 2020M, 4GB, 500GB, DVD, bez OS

1090,-

PIXMA iP2850 Inkoustová barevná tiskárna A4, USB

8 8999,999,-

Lifebook AH552 red

VFY:AH552MF012CZ Ultrabook, Intel Core i3, 11495,4GB, 500GB, DVD, W7HP s DPH

7139,9,s DPH

Internetový obchod na ad rese http://e shop.libra shopkh.c E L Á C Ř N S A K K Á A T z E Í C N H T N E I Č K A VÝPO

prodej HW a SW, prodej servisních služeb provádíme instalaci počítačových sítí LAN, WiFi rozšířený sortiment monitorů, LCD a plazmových TV

záruční a pozáruční servis tiskáren EPSON, Canon, HP, Brother široký výběr tašek a batohů pro notebooky

kompletní dodávky SW a HW pro PC vč. kompletní instalace a zajištění internetového připojení znalecké posudky v oblasti výpočetní techniky

Kollárova 589, Kutná Hora, tel.: 327 512 218, 327 512 283, e-mail: info@librashopkh.cz, www.librashopkh.cz

DOBRY INFO LEDEN 2016  
DOBRY INFO LEDEN 2016  
Advertisement