Page 1

Kutná Hora | Kolín | Čáslav | Zruč nad Sázavou | Uhlířské Janovice | Zbraslavice

regionální měsíčník ZDARMA

do schránek a stojanů

KVĚTEN 2012 www.dobrý.info inzerce firem a živnostníků | společnost | kultura | historie

Projekt postavený na hlavu Připouštím, že titulek následujících řádků se může zdát mnohým čtenářům poněkud příliš dramatický. Takže k následujícímu tématu pokud možno stručně, ale výstižně:

OSOBNOST V REGIONU

Ing. Jan Mičánek Jméno Ing. Mičánka je od počátku jeho profesní kariéry spojeno s lesem. Cesta k současným úspěchům nebyla přímočará, vedla přes poměrně pestrou škálu různých profesí, jimiž vstupoval do  života po  ukončení vysokoškolských studií. pokračování na straně 6

Například? Řada sociologických studií negativně vyhodnocuje segregaci, tedy vyčlenění lidí s nízkým sociálním statutem do  úzce vymezeného prostoru. Varuje před koncentrací chudoby, či soustředěním slabších ekonomických skupin do  vymezeného místa. Tím je totiž vytvářen pocit vyčlenění jedinců, či skupin od  standardního společenského pokračování na straně 8

OBSAH ČÍSLA:

Tip na výlet........................ str. 5 Osobnost regionu.............. str. 6

Tomáš Klus hlavní hvězdou Sázavského koncertu.... str. 8

Inzerce a soutěž............... str. 10 Seberozvoj 2012.............. str. 14 Čáslav Kino Miloše Formana OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA - 20.00

Kolín Kino 99 O KOCOURU MIKEŠOVI I. - 15.00 AVENGERS - 17.00 OKRESNÍ PŘEBOR - 19.30 ANTIKRIST - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž OKRESNÍ PŘEBOR - Poslední zápas Pepika Hnátka - 19.00

5 sobota .................................................

Čáslav Kino Miloše Formana PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ - 20.00

Kolín Kino 99 AVENGERS - 17.00 OKRESNÍ PŘEBOR - 19.30 ANTIKRIST - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž NAVŽDY SPOLU - 19.00

4 pátek...................................................

Kolín Městské divadlo AKADEMIE 7. ZŠ KOLÍN - 15.30

Čáslav Kino Miloše Formana PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ - 20.00

Kolín Kino 99 AVENGERS - 17.00 OKRESNÍ PŘEBOR - 19.30 ANGEL - 19.30

Kutná Hora Kino Modrý kříž KNOFLÍKOVÁ VÁLKA - 19.00

Kolín Městské divadlo KONCERT LUCIE BÍLÉ S KLAVÍREM PETRA MALÁSKA - 19.00 Kolín Kino 99 HAVRAN - 19.30 ČTYŘI SLUNCE - 20.00

3 čtvrtek ................................................

Čáslav Kino Miloše Formana S LEDOVÝM KLIDEM - 20.00 Kutná Hora Kino Modrý kříž MILÁČEK - 19.00

DOBRÁ ZPRÁVA

2 středa..................................................

Kolín Kino 99 HAVRAN - 19.30 ČTYŘI SLUNCE - 20.00

Čáslav Kino Miloše Formana CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 3D - 17.30

Působí totiž dojmem projektu postaveného na hlavu. Naprostá většina sporných otázek je pregnantně definována ve  zmíněné petici.

1 úterý ...................................................

lometrážní a takzvané „startovací byty“ pro sociálně slabé spoluobčany. V demokratické občanské společnosti však bývá samozřejmostí takovýto záměr komunikovat s občany. Proč? Inu proto, že princip demokracie spočívá právě v  diskusi a  komunikaci. Kutnohorští radní však tento princip přehlédli. Poněkud opožděně zareagovali, až když vznikla petice, v níž se tisíce občanů Kutné Hory a okolních obcí k uvedenému záměru vyjadřovali svými podpisy velmi negativně. A opět se nabízí otázka: Proč ty negativní reakce? Odpověď? Protože celý záměr má v  sobě příliš mnoho nejasností.

Dobrých zpráv není nikdy dost. V současné době je jejich výskyt vzácnější, než onen pověstný šafrán. Do  květnového vydání našeho měsíčníku vám jednu takovou dobrou zprávu přinášíme: jak jste si jistě povšimli, celková tvář novin, které máte před sebou se od předešlých čísel poněkud mění. Najdete zde pestřejší skladbu textové části, výraznější grafické provedení a  v  inzertní části se budete moci seznámit s  nabídkami firem i  soukromých podnikatelů, kteří vás v uplynulém období oslovovali ze stránek Kutnohorských listů, které dnes produkuje firma, sídlící mimo kutnohorský region. Doba se mění, mění se i  Dobrý info a  věříme, že právě nová podoba Dobrého infa s novými rubrikami a pestřejším obsahem je pro vás, ale i pro nás, kdo vydání připravujeme, tou dobrou zprávou. M. Štrobl

květen 2012

Přes dvě století žili kutnohorští občané v sice nepříliš vítané, ale pokojné symbióze s místními vojenskými posádkami, dislokovanými v běhu let v různých částech města. Od druhé poloviny minulého století to byla horní část města, nazývaná Žižkov, s  navazující městskou částí Přítoky. Postupně zde v  těsném sousedství kasáren dnes již neexistujícího vojenského útvaru civilní obrany vyrůstala klidná čtvrť zástavby rodinných domků a vilek. Ona pokojná symbióza vojska a civilistů však vzala za své po zrušení výše citovaného útvaru. Opuštěný rozlehlý areál s  nemalými ubytovacími kapacitami se stal předmětem projektů i spekulací o jeho dalším využití. Pomineme epizodu o  možnosti využití pro policii a  přejděme k  té současné: kutnohorští radní „postavili své spoluobčany před záměr“ využít objekt bývalých kasáren pro přebudování na ma-


květen 2012 | www.dobrý.info

Kolín Městské divadlo CO V DETEKTIVCE NEBYLO - 19.00

Kutná Hora Tylovo divadlo RADŮZA - 19:00

Čáslav Kino Miloše Formana STREETDANCE 2 3D - 17.30

Kolín Kino 99 LOV LOSOSŮ V JEMENU - 19.30 NEVĚSTINEC - 20.00

8 úterý ...................................................

Kolín Městské divadlo CAVEMAN K 70. A 145. VÝROČÍ HASIČŮ V KOLÍNĚ - 19.00

Kutná Hora Tylovo divadlo PROUTNÍK POD PANTOFLEM / GEORGES FEYDEAU - 19:00

Čáslav Kino Miloše Formana BITEVNÍ LOĎ - 20.00

Kolín Kino 99 LOV LOSOSŮ V JEMENU - 19.30 NEVĚSTINEC - 20.00

7 pondělí................................................

Čáslav Kino Miloše Formana OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA - 17.30

Kolín Kino 99 AVENGERS - 17.00 OKRESNÍ PŘEBOR - 19.30 ANTIKRIST - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV - 15.00

6 neděle .................................................

Čáslav 89.0 Vysočina 103.6

V Habrkovicích u Kutné Hory najdete skupinu sibiřských tygrů odchovaných drezérem Ivanem Ringelem. Ivanovi je 64 let a od svých 16-ti let pohybuje mezi šelmami a velkými zvířaty. Začínal jako učeň v  tehdy se rodící safari ve  Dvoře Královém. Zde si přes všechny zákazy vlezl poprvé k tygrům do klece a  začal je trénovat. Jeho velkými vzory a  učiteli byli Ing.  Josef Vágner, zakladatel safari a  ředitel ZOO, a  pan Jiří Kludský drezér z  velké cirkusové rodiny Kludských. Tak jako se někdo narodí s  talentem ke  zpívání, tak se Ivan narodil s  citem pro zvířata. Tento cit rozvíjí do  dneška. Chová své milované tygry a od zimy připravuje svou novou drezůru pro Ringelland. I když ty „malé“ šelmičky odchoval a  vypiplal, tak i  on musí zachovávat zákony přírody a  respektovat to, že tygr je predáwww.ringelland.webnode.cz tor naprogramohradit žádné, byť sebedokonalejší vaný na lovení. Kdyby je nerespekstroje a  roboti. A  následně na  je- toval, tak už by ho dávno roztrhaly jich vymření doplácíme i my – lidé. na kusy. A vy by jste nemohli vidět Z  mírumilovných tygrů, se stáva- tuto živou drezérskou legendu při jí predátoři ničící stáda dobytka práci s 4 tygříky a 1 lvíčkem. Zatím a  vraždící lidi. Víte proč? Protože jsou to „jen“ roční a mladší koťáti tygr je ve své podstatě jen „robot“ ka, ale pokud nám Ivana neseževytvořený přírodou. A  protože ho rou, tak to budou pořádní tygři nikdo nepřeprogramoval na  jiné a lev v manéži se současně nejstarživotní podmínky, tak se snaží žít ším drezérem v ČR. Dagmara „po svém“ v tom, kam jsme ho svou

Kolín Kino 99 STREET DANCE 2 - 17.00 TEMNÉ STÍNY - 19.30 VĚRA 68 - 20.00

VLTAVÍNY

rozpínavostí zahnali my lidé. A tak je to i  s  mnoha jinými zvířaty. My – lidé jim vezmeme jejich domovy a  tak je donutíme změnit se v  našem světě v  to, co nám způsobuje nějaké zlo.

Kutná Hora Kino Modrý kříž STREET DANCE 2, 3D - 19.00

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 31. 5. 2012)

10 čtvrtek ................................................

novéé model m modely ode od deellyy

Čáslav Kino Miloše Formana VRTĚTI ŽENOU - 20.00

SLEVA 20 %

na veškerý sortiment

Ráda bych vám představila zvíře, které symbolizuje krásu, sílu a agresi. Pro svůj nádherný kožich se z  něho stal téměř vyhubený druh. Tygr byl, je, zůstane symbolem majestátu, který se mi lidé snažíme celá staletí nemilosrdně pokořit. Abychom omluvili své nerozumné chování vůči Matce přírodě dáváme zvířatům své lidské vlastnosti. Vlastnosti získané výchovou odtrženou od  zákonů přírody. Tygr není jediný živočišný druh, který doplatil a doplácí na ztrátu tzv. „selského rozumu“ živočišného druhu homo sapiens. Není v mé moci, ani ve  vaší zabránit lidské hlouposti a nadnárodním společnostem ničit tuto planetu. Ale je v moci každého z  nás změnit své myšlení vůči zvířatům. Pochopit, že nejsme pány této planety, ale sdílíme jí s  ostatními živočichy. Ať už žijí na  zemi, ve  vodě, či létají ve  vzduchu. Mají právo jako my – lidé, na svá území, své zvyky, své rodiny a svou obživu. Narušením jakékoli přírodní rovnováhy mizí z  živočišného řetězce planety bytosti, které nemůžou na-

Kolín Kino 99 LOV LOSOSŮ V JEMENU - 19.30 NEVĚSTINEC - 20.00

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž KOUPILI JSME ZOO - 19.00

mitremineral@seznam.cz

9 středa..................................................

tel.: 327 515 140

Barborská 38, Kutná Hora(naproti antikvariátu),

Obrazy jsou víc než slova

Čáslav Kino Miloše Formana TALISMAN - 17.30

2


íčn

Kč a

ě

Nabídka platí i v O2 prodejně Kutná Hora.

O2 Prodejna Klimenta Čermáka 133 286 01 Čáslav t +420 327 316 317 caslav@mobilyxxl.cz Po–Pá: 9.00–17.00 So: 9.00–11.00

Uvedené podmínky platí při uzavření smlouvy na 24 měsíců, popř. na 36 měsíců, při zakoupení telefonu za zvýhodněnou cenu.

Kolín Městské divadlo VÝROČNÍ KONCERT HARMONIE 1872 KOLÍN - 19.00

“ y r o t s „Love

Čáslav Kino Miloše Formana TEMNÉ STÍNY - 20.00

rní Ta pravá ja

Kolín Kino 99 PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ - 19.30 CRULIC- CESTA NA ONEN SVĚT - 20.00

ěs

0 nz

15 úterý ...................................................

m Je

Kolín Městské divadlo ERIKA KERTESZ A E.K.AVENUE - 19.00

Mladí to majíí

Čáslav Kino Miloše Formana HUNGER GAMES - 20.00

W W W . K U C H Y N E - E C O . C Z

Kolín Kino 99 PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ - 19.30 CRULIC- CESTA NA ONEN SVĚT - 20.00

ec

14 pondělí................................................

kuchynì

Čáslav Kino Miloše Formana AVENGERS 3D - 17.30

sleli vymy jsme chynì e v r Nejp tické ku s fant a

Kolín Kino 99 STREET DANCE 2 - 17.00 TEMNÉ STÍNY - 19.30 TAJEMSTVÍ PODZEMNÍ TOVÁRNY V CHEBU - 20.00

do všech sítí

CENA

Kutná Hora Kino Modrý kříž AVENGERS, 3D - 19.00

a 100 volných SMS

18

13 neděle .................................................

DESIGN

Čáslav Kino Miloše Formana AVENGERS 3D - 17.30

Kolín Městské divadlo MICHAL NA HRANÍ - MICHAL NESVADBA - 15.00

Kolín Kino 99 Z POHÁDKY DO POHÁDKY I. - 15.00 STREET DANCE 2 - 17.00 TEMNÉ STÍNY - 19.30 POSLEDNÍ LET PETRA GINZE - 20.00

40 volných minut

Kolín Městský společenský dům SOUTHERN ROCK & BLUES, KOLÍN 2012 - 19:00

Kutná Hora Tylovo divadlo MICHAL NA HRANÍ MICHAL NESVATBA - 10.30

Kutná Hora Kino Modrý kříž MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI - 19.00

O2 Prodejna Klimenta Čermáka 133 286 01 Čáslav t +420 327 316 317 caslav@mobilyxxl.cz Po–Pá: 9.00–17.00 So: 9.00–11.00

12 sobota .................................................

KVALITA

Kolín Městské divadlo ŠPATNÁ ŽENSKÁ - 19.00

Čáslav Kino Miloše Formana STREETDANCE 2 3D - 20.00

Kolín Kino 99 STREET DANCE 2 - 17.00 TEMNÉ STÍNY - 19.30 TMÁŘ A JEHO ROD ANEB… - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž PROBUDÍM SE VČERA - 19.00

11 pátek...................................................

květen 2012 | www.dobrý.info 3

„...šťabajzna?!“

„...fešák už od pohledu a opálený jak čokoláda, toho prostě musím mít!“

out uø ízn apadlo líbí, ne? n s á pak n To se vám cenu.

Hoka interier | Èáslav | Boženy Nìmcové 1190 | tel./fax: 327 316 600 | e-mail: info@hoka.cz

Sokolská 413 | Kutná Hora | Tel.: 327 513 077 | 606 620 077 | Po - Pá 9 - 12h 14 - 17h | So 9 - 11h

Speciální nabídka pro ČÁSLAV

Tarif O2 Pohoda pro mladé do 26 let.

Internet Optimal

Nabídka platí i v O2 prodejně Kutná Hora.

Kč měsíčně

Akční cena platí na rok při nové aktivaci se závazkem na 12 měsíců při pořízení do 31.5. 2012 a současném využívání tarifů z řady O2 NEON či O2 PODNIKÁNÍ.


květen 2012 | www.dobrý.info

4

čas áj, láskydkem) M : E C AK chází žalu

VYSOKÁ KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY

S NÁKUPEM KUCHYNĚ VESTAVĚNÁ MYČKA ZDARMA více na www.kuchynepohoda.cz

ZAHRADNICKÉ CENTRUM 12. 5. GRILOVÁNÍ

Kuchyňské linky na míru Počítačové návrhy Skříně na míru Stoly, židle Sedací soupravy Postele a matrace Plovoucí podlahy Interiérové dveře

ska pro

(aneb lá

S ŠÉFKUCHAŘEM KAJDOU – značkové grily WEBER

Barmanská show, živá hudba, vystoupení mažoretek, módní přehlídka šatů Victoria, prodej skleněných výrobků – zahájen prodej Jiřinek, Gladiol, letniček a bylinek y KVĚTEN – osázení truhlíků ZDARMA + DÁREK

Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 hod. So 9.00 - 11.00 hod.

Otevírací í íd doba: b PO–SO 800–1800 NE 900–1700

Čáslav, Kalabousek 1940 tel.: 327 313 010 e-mail: caslav@hor�s.net

Jungmannovo náměstí 440 (pod pivovarskou prodejnou), Kutná Hora, Tel.: 327 515 774, Mobil: 606 949 626

www.hor�s.net

PRODEJ, SERVIS A MONTÁŽ

www.jasklima.cz

Klimatizací Tepelná čerpadla

AKCEMONTÁŽ AA DOPRAV RMA ZDA ZÁRUKA

3 ROKY

Jiří Secký, J & S klima, Hlízov 195, 285 32 tel.: 602 175 890, e-mail: jasklima@jasklima.cz

Zelená Žabička

Obklad kovové zárubně Renovace dveří a zárubní Nové dveře a obložkové zárubně Vzorkové místo v Kutné Hoře: Výroba, prodej, OC Pasáž, 17. listopadu, sídliště Šipší dodávka, montáž (vchod do prodejny elektro Planeo)

e-mail: zelena-zabicka@centrum.cz

www.zelenazabicka.cz

Kolín Městské divadlo LABUTÍ JEZÍRKO - 15.00

Kutná Hora Tylovo divadlo SHAPIRA / KAROL SIDON - 19:00

Kolín Kino 99 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 17.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.30 PROBUDÍM SE VČERA - 20.00

Čáslav Kino Miloše Formana DIKTÁTOR - 17.30

Kutná Hora Kino Modrý kříž SNĚHURKA - 15.00 TEMNÉ STÍNY - 19.00

20 neděle .................................................

Kolín Městské divadlo JEPTIŠKY - 19.00

Čáslav Kino Miloše Formana DIKTÁTOR - 20.00

Kolín Kino 99 PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK - 15.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 17.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.30 PROBUDÍM SE VČERA - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž TITANIC, 3D - 18.00

19 sobota .................................................

Kolín Městský společenský dům NOTY NA POMOC 8 - 18:00

Žijeme úklidem!

Čáslav Kino Miloše Formana VRÁSKY Z LÁSKY - 20.00

Kolín Kino 99 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 17.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.30 PROBUDÍM SE VČERA - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž VRÁSKY Z LÁSKY - 19.00

18 pátek...................................................

Kolín Městské divadlo ČACHTICKÁ PANÍ - 19.00

Kolín Kino 99 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 17.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.30 BRATŘI - 19.30 Čáslav Kino Miloše Formana VRÁSKY Z LÁSKY - 17.30

Kutná Hora Kino Modrý kříž TRAINSPOTTING - 19.00

tel.: 721 761 314

• úklid domácností • generální úklid domácností • úklid rem • mytí oken • hlídání dětí nad tři roky • péče o seniory

ww w. d v er e - c o l or ta p . c z 17 čtvrtek ................................................

Kolín Městské divadlo VEŘEJNÝ VEČER SOUBORŮ ZUŠ V KOLÍNĚ 2012 - 18.00 Kolín Kino 99 U23D „VERTIGO“ - 17.00 PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ - 19.30 CRULIC- CESTA NA ONEN SVĚT - 20.00

Čáslav Kino Miloše Formana Kutná Hora Kino Modrý kříž LOV LOSOSŮ V JEMENU - 19.00 TEMNÉ STÍNY - 20.00

16 středa..................................................

Objednávky a informace na tel.: 603 349 791

Zruč nad Sázavou


květen 2012 | www.dobrý.info

TIP NA VÝLET – Klášter na Vysoké nejen bohatý, ale také velmi vzdělaný. Studoval nejdříve v kutnohorské koleji Jezuitského řádu, studia dokončil u Jezuitů v pražském Klementinu.

Kolín Městské divadlo PLES V OPEŘE - 19.00

Čáslav Kino Miloše Formana LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 17.30

Kolín Kino 99 LORAX - 17.00 MOJE LETNÍ PRÁZDNINY - 19.30 AHOJ! JAK SE MÁŠ? - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.00

25 pátek...................................................

Čáslav Kino Miloše Formana LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 20.00

Kolín Kino 99 LORAX - 17.00 MOJE LETNÍ PRÁZDNINY - 19.30 AHOJ! JAK SE MÁŠ? - 20.00

byla s velkou slávou vysvěcena 24.  června 1697 a  k  duchovní správě kaple byli povoláni tři mniši řádu sv.  Augustýna. Druhá velkolepá slavnost se zde konala 16.  června 1699 u  příležitosti křtu prvorozeného Šporkova syna. Bohužel, tím slavná éra kaple na Vysoké prakticky končí. V  roce 1795 ji augustiniánští mniši opouštějí a  celý rozsáhlý komplex kaple zůstává prázdný. Dramatický osud kaple završuje velký požár, který zde zásahem blesku vypukl 30. dubna 1834. Z kaple zůstávají pouze trosky. Pozůstatky velkolepé barokní stavby se stávají nezřídka zdrojem stavebního materiálu pro obyvatele blízkého okolí a  tak

Naštěstí však v roce 2010 přichází občanské sdružení BELVEDER. Vytyčuje si zdánlivě jednoduchý, ale velice náročný cíl: sanovat a  alespoň zakonzervovat současný stav kaple sv. Jana Křtitele na vrchu Vysoká u  Kutné Hory. Díky grantům jsou získány alespoň základní finanční prostředky a  nad nedávno ještě nejistým osudem kaple sv. Jana Křtitele na Vysoké začíná blýskat na lepší časy. K  podpoře vytčeného záměru by měla napomoci dobročinná aukce výtvarných děl, která se uskuteční 26. května v současném sídle GASK v  Jezuitské koleji v Kutné Hoře. V nabídce výtvarných děl jsou jména těch nejvýznamnějších tvůrců grafických listů, fotografických děl, soch, atd.. Výtěžek z  aukce bude použit na  další zajištění havarijního stavu kaple sv.  Jana Křtitele na  Vysoké. Berte tedy téma předchozích řádků mimo jiné i jako tip pro váš zajímavý výlet. M. Štrobl

Kutná Hora Kino Modrý kříž LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.00

celému ojedinělému komplexu, srovnatelnému s mnohem známějším areálem zámku a  hospicu Kuks, který rovněž patří hraběti Šporkovi, hrozí neodvolatelný zánik.

24 čtvrtek ................................................

K původu kaple sv.  Jana Křtitele na Vysoké se váže historicky doložitelná epizoda z  roku 1695: tehdy pobýval hrabě Špork v Karlových Varech a při jednom společenském večírku vyhrál na saském kurfiřtovi Fridrichu Augustovi sázku v  částce 1.400 dukátů. Hrabě Špork tehdy vyhraný obnos investoval do  vybudování kláštera s kaplí sv. Jana Křtitele. Kaple

Kolín Městské divadlo TO JE TEN HIT! - 18.00

Čáslav Kino Miloše Formana LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 20.00

Čáslav Kino Miloše Formana LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 20.00

Kolín Kino 99 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.30 HODNÝ SYN - 20.00

22 úterý ...................................................

Čáslav Kino Miloše Formana HNĚV TITÁNŮ 3D - 17.30

Kolín Kino 99 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.30 HODNÝ SYN - 20.00

Hezké, klidné a úspěšné jaro. M. Štrobl

Jakpak je dnes u vás doma? Děje se ve vaší obci něco zajímavého? Uskuteční se u vás zajímavá kulturní, nebo společenská akce? Připravujete například setkání rodáků, oslavy jubilea založení obce, otevření školy, ale i třeba opravené komunikace, nebo dokončení rekonstrukce zajímavé stavby…? – Ale také vám třeba něco ve vaší obci chybí a hledáte nápravu věcí veřejných… Napište nám. Rádi uveřejníme váš příspěvek, který zpestří obsah našeho měsíčníku. Své příspěvky můžete zasílat elektronicky na  mirekstrobl@seznam.cz, nebo poštou na  adresu redakce LEPOR, Lučanská 190, 284  01 Kutná Hora. Těšíme se na  vaše informace – jakpak je dnes u vás doma?

Kolín Kino 99 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.30 HODNÝ SYN - 20.00

Prožijme si tedy květen jako měsíc vonící jarem, slibující léto, které si zaslouží pochvalu. Vychutnejme si letošní máj s onou trojicí Hynka, Viléma a  Jarmily jako lásky čas. Pravda, na  lásku stačili odjakživa toliko dva. Ale – doba se mění.

NAPIŠTE NÁM

Kutná Hora Kino Modrý kříž DIKTÁTOR - 19.00

Opusťme však výlet do období prastarých pranostik, či historických hesel. Jistě se shodneme v  tom, že květen je měsíc, který nám přinese radost z  kvetoucí přírody a z blížícího se léta se všemi jeho radostmi.

23 středa..................................................

Květen nás, současníků má samozřejmě také mnoho podob, přání a tužeb. O tom, že je měsícem lásky není třeba pochybovat. O  tom, že bychom místo kozího stáda rádi vyhnali v háj nejen stádo kozí, ale i  stádo nemalé části naší politické scény, můžeme uvažovat, i když složení tohoto stáda je v tomto okamžiku dost nejasné.

Kolín Městský společenský dům SMETANOVO TRIO - 19:00

Jedna z mnoha lidových pranostik o  květnu tvrdila, že „studený máj, v  stodole ráj“, případně že „máj, vyženeme kozy v háj“. Podle jiné pranostiky by v květnu neměla pastýři oschnout hůl. Romantické povahy od  dob K.  H.  Máchy si užívaly máj jako lásky čas, kdy „hrdliččin zval ku lásce hlas“ a trojice Hynka, Viléma a Jarmily byla v  této souvislosti symbolem tohoto vpravdě romantického měsíce. V  letech nedávno minulých byl měsíc květen deklarován jako měsíc osvobození naší vlasti armádami, jejichž specifikace byla poněkud nepřesnou definicí historických skutečností.

Zveme vás na výlet do  osady Vysoká, která je dnes součástí obce Suchdol u  Kutné Hory. Cíl naší pozvánky můžete dosáhnout příjemnou turistickou procházkou jak z Kutné Hory, tak z  Kolína, pokud jste příznivci cykloturistiky, je to středně náročný výlet s  příjemným zakončením, no a pokud nedáte jinak, autem je možno dojet až k cíli naší pozvánky. Na místě samém vás překvapí nejen nádherná vyhlídka po širokém okolí na  kolínsko i  kutnohorsko, ale rozhodně zde nepřehlédnete zříceniny, jejichž historie sahá hluboko do  naší minulosti. Jedná se o  zbytky původně rozsáhlé klášterní stavby, vystavěné v  letech 1695-97 tehdejším majitelem malešovského panství, hrabětem Františkem Antonínem Šporkem. Pan hrabě byl člověk

Kolín Městské divadlo MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD - 19.00

SLOUPEK Květen – měsíc mnoha tváří

21 pondělí................................................

5


květen 2012 | www.dobrý.info

6

Ing. Jan Mičánek – osobnost v regionu

Zaujalo mne právě nesmírně působivé vyřešení venkovního prostoru. Předpokládám, že máte na mysli centrální schodiště s plastikami a  kašnou. To je autorským dílem dvojice Zdeněk Sendler (architektonické řešení prostoru) a  sochař Pavel Purkrábek (autor plastik pěti ženských postav). Právě tahle symbióza vyřešení původně stroze hospodářského prostoru s plastikami, oživujícími onen prostor je pro mne geniální ukázkou propojení respektu k  historii a  současného estetického výrazu. Ta pětice plastik má svůj význam i velmi pozoruhodný původ. Povídejte, prosím Autorem myšlenky zakomponovat do  řešení schodiště

Kolín Kino 99 PIRÁTI - 17.00 MUŽI V ČERNÉM 3 - 19.30 IMPORT/EXPORT - 19.30

31 čtvrtek ................................................

Kolín Městské divadlo SHAPIRA - 19.00

Čáslav Kino Miloše Formana PROJEKT X - 20.00

plastiky ženských postav je již zmíněný Zdeněk Sendler. Já to pouze upřesnil o přání, aby to byly ženské akty, protože ženský akt je podle mne vedle ves-

Kutná Hora Kino Modrý kříž MOJE LETNÍ PRÁZDNINY - 19.00

30 středa..................................................

Kolín Městské divadlo JARNÍ KONCERT KOLÍNSKÉ FILHARMONIE - 19.00

Čáslav Kino Miloše Formana LOV LOSOSŮ V JEMENU - 20.00

Kolín Kino 99 DIKTÁTOR - 19.30 ROK KONOPÍ - 20.00

Tak rozsáhlé úpravy a rekonstrukce, jimiž Ostrov v současnosti prošel vyžadovaly jistě řadu konzultací s  architekty, památkáři a kdoví, s kým ještě. Co na tom bylo nejsložitější? Upřímně řečeno, my jsme architekty ani tak moc nepotřebovali. Stačilo totiž citlivě „opisovat“ to, co na místě samém vytvořili naši předchůdci. Výjimkou byly úpravy vnějšího prostoru i  interiérů. V tom prvním případě musíte respektovat danou dispozici, která má svojí logiku i  historickou hodnotu, například stromy, zasazené výše zmíněným významným majitelem Zikmundem Moravcem. Při tom však tento prostor by měl také vyhovovat estetickým i  užitkovým potřebám dneška. Stejné nároky samozřejmě kla-

dete i na interiéry. Jejich historická hodnota a  estetika nesmí být potlačena na úkor požadavku pohodlí současných uživatelů. Víte, dá se to vyjádřit asi tak, že my jsme Ostrov nerekonstruovali jak historickou památku. My jsme ho dávali do pořádku, abychom se vším respektem k minulosti a potřebám současnosti mohli být dalšími uživateli v řadě našich předchůdců.

Kolín Kino 99 DIKTÁTOR - 19.30 ROK KONOPÍ - 20.00

Historie patří k jednomu z  mých koníčků. Vždycky mne zajímaly osudy lidí a věcí v kontextu času, historických etap. Ta řada majitelů Ostrova, o  nichž tu byla zmínka, je přehlídkou osudů řady vynikajících lidí, jako byl například v  17. století kutnohorský měšťan, obchodník a  podnikatel Zikmund Moravec, později třeba sklářský rod Rückelů, pozoruhodnou osobností byl také další majitel, český politik a  publicista J. L. Skrejšovský a v neposlední řadě pak šlechtický rod Šebků (někdy psáno Schebků), jimž také patřila nedaleká Zruč n. S. O  tom by se dalo dlouho povídat. Všechny ty osudy jsou něčím zajímavé a  jsou rozhodně inspirující i pro dnešek.

29 úterý ...................................................

Čáslav Kino Miloše Formana MEZI VLKY - 20.00

Kolín Městské divadlo BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK - 19.00 Kolín Kino 99 DIKTÁTOR - 19.30 ROK KONOPÍ - 20.00

28 pondělí................................................

Čím vás osada Ostrov tolik zaujala?

Kolín Kino 99 ÚTĚK Z MS-1 - 17.00 MOJE LETNÍ PRÁZDNINY - 19.30 NEPŘÍTEL POD OCHRANOU - 20.00

Kutná Hora Kino Modrý kříž LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.00

27 neděle .................................................

Čáslav Kino Miloše Formana PIRÁTI 3D - 17.30

Kolín Kino 99 Z POHÁDKY DO POHÁDKY II. - 15.00 ÚTĚK Z MS-1 - 17.00

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY - 19.30 NEPŘÍTEL POD OCHRANOU - 20.00 Kutná Hora Kino Modrý kříž LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - 19.00

26 sobota .................................................

Proč právě Ostrov? Dovolte mi určitou nadsázku: zbohatlíci si často kupují ostrovy. Ti velcí kupují ostrovy v Karibiku, někteří čeští třeba ostrovy v Chorvatsku a já jsem si koupil Ostrov na Vysočině. Ne, že bych se považoval za zbohatlíka. Nesmysl. Ale ta možnost, která se

Osada Ostrov má bohatou historii, kterou můžeme dopodrobna vyčíst z výpravné publikace, kterou jste vydal. Přesně je zde zaznamenána celá dlouhá řada majitelů historicky doložených od  roku 1257 až do roku 2005, kdy se v té řadě majitelů ocitá vaše jméno jako 47. v  pořadí. Co se všechno seběhlo na Ostrově od  onoho roku 2005? Samozřejmě se zde „sběhla“ spousta práce. Ale pro mne a  všechny další, kdo se na  ní podíleli to bylo nádherné i  náročné dobrodružství. Měli jsme šanci poznat, že „zlaté české ruce“ ještě fungují. Objevovaly se i  zapomenuté pracovní postupy, které patří k rekonstrukci historických objektů. Například spadlé klenuté klenby v  jednom z objektů, nazývané „česká placka“ se do perfektní podoby podařilo přivést až na šestý pokus. Výsledek však je dokonalý. Podobných příkladů bych mohl uvést desítky. Všem nám to dalo možnost mnohé se naučit, mnohé se dozvědět o  historických vazbách místa, o  osobnostech, které tu byly před námi a konec konců i sami o sobě.

Čáslav Kino Miloše Formana VNAVŽDY SPOLU - 20.00

Vůně dřeva a les byly velmi výrazným motivem k  současným rozsáhlým podnikatelským aktivitám. Nicméně téma našeho povídání bylo věnováno také jedné pozoruhodné aktivitě Ing.  Mičánka, která ve  svém výsledku výrazně překračuje standardní přístup podnikatele ke specifickému rozvoji jeho firmy. Tím tématem byl Ostrov. To velké „O“ není chyba, protože se jedná o malou osadu Ostrov. Nalezneme ji v  blízkosti Bohdanče a je dnes ukázkou dokonale provedené rekonstrukce zámeckých i hospodářských objektů, které bývalé socialistické „hospodaření“ odsoudilo původně k  zániku. Ing.  Mičánek s  širokým týmem odborníků a  spolupracovníků všech profesí jí s  vysokou mírou respektu k  historii vrátil bývalý lesk a  společenský význam. Vznikl zde pozoruhodný komplex, jehož bohatá historie se prolíná se současností. Ostrov byl tedy tématem pro úvodní otázku.

mi naskytla, mne naprosto zaujala. Já bydlím na samotě v lese v  katastru obce Bohdaneč, kde má ostatně i  sídlo firma a  souhrou náhod mi koupi v té době ruiny hospodářských stavení a  zámečku v  Ostrově nabídl předchozí vlastník této nemovitosti. Po určitém období jednání a zvažování možností „co s tím“ ke koupi došlo a následně začaly práce, jejichž rozsah si asi nikdo z  nás, kdo do  toho šel, prostě neuměl představit.


květen 2012 | www.dobrý.info

Tratorria Pizzeria Česká 983 284 01 Kutná Hora

Otevírací doba 11:00 – 23:00 hod.

ROZVÁŽÍME PO KUTNÉ HOŘE A OKOLÍ Tel.: 604 738 888 UNIKOM – STK

www.pizzakutnahora.cz PO–PÁ 7.00–22.00, SO–NE 7.00–20.00

MYCÍ CENTRUM Kutná Hora-Karlov, tel.: 724 235 407 ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH VOZIDEL PODLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

LETIVA

ÍTĚ

výroba – prodej – montáž plotů

www.plotypletivasite.net

RATA

RÁNY

OHONY

prodej – montáž – servis

www.vrata-brany-pohony.net PRODEJNA: Nádražní 437, Kutná Hora • pondělí až pátek od 7 do 16 hod. Areál bývalých vojenských dílen u vlakového nádraží K. Hora - město

Občanské sdružení Ekodomov do své nabídky akcí pro veřejnost nově zařadilo komentované vycházky. První z nich je připravena na neděli 27. května. PhDr. Pavel Novák, ředitel Národního zemědělského muzea v Kačině, provede účastníky Malínem a Sedlcí. Podíváme se na zajímavá místa této oblasti a seznámíme se s jejich historií. Zaměříme se nejen na místní kostely a kláštery, ale i na rozvoj a zanikání živností a hospodaření. Nebudou chybět informace o pěstování malínského křenu a rozvoji tabákového průmyslu v Sedlci. Nenáročná trasa vhodná pro děti i seniory bude dlouhá přibližně 3 - 4 km. Sraz účastníků je ve 14 hodin u vchodu kostela sv. Štěpána v Malíně (u Novodvorské silnice). Vstupné 50,- Kč se platí na místě. Počet osob ve skupině je omezený, je třeba se přihlásit nejpozději den předem. Kontaktní osoba: Jitka Rosická tel.: 739 304 156, email: infokh@ekodomov.cz

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA - Z HISTORIE MALÍNA A SEDLCE

neděle 27. května 2012 od 14 hodin

KONCERT SMYČCOVÝCH ORCHESTRŮ

kostel Panny Marie Na Náměti Účinkují: Kutnohorský komorní orchestr a smyčcový orchestr Archi Kolín Program: K. Stamic, E. Grieg, J. Jaroch, J. S. Bach, S. Barber, O. Respighi vstupné dobrovolné

Tel.: 327 513 807, mobil: 723 683 584, 602 284 400, 776 889 894

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO ÚSTŘIŽKU

LOTY

SLEVA 5%

INDIVIDUÁLNÍ MYTÍ OSOBNÍCH VOZIDEL STROJNÍ NEBO RUČNÍ BEZ OBSLUHY

sobota 19. 5. 18.00

Kaple Božího těla Vstupné: 200,- Kč; předprodej - Infocentrum, Palackého nám., Kutná Hora

JAN BUDAŘ A ROMAN JEDLIČKA OPĚT V MAGICKÉM PROSTORU KAPLE BOŽÍHO TĚLA

RADVANYI & BEŇA

17. 5. | 19:00 hod.

Naše povídání s Ing. Mičánkem sice ještě pokračovalo, ale rozsah našeho měsíčníku nás přinutil záznam ze setkání zde ukončit. Jsem rád, že jsem mohl strávit vyměřený čas s člověkem, pro něhož úspěch v podnikání je propojen s  vědomím zodpovědnosti za svůj tým, zodpovědnosti za  každý krok, jímž jakkoliv ovlivní osudy svých nejbližších a v neposlední řadě i osudy prostředí, které je nedílnou součástí jeho podnikatelského života. Dodatečně tedy ještě jednou Ing. Mičánkovi za společně strávený čas děkuji. M. Štrobl

Kutná Hora festival Klášterfest

KDE PRAMENÍ KUTNOHORSKÁ VRCHLICE ?

Zeměpisné sdružení pořádá 12.5.2012 vycházku s výkladem

MÁJOVÝ KONCERT V GRUNTĚ

kostel Panny Marie v Gruntě, Program: K. Stamic, E. Grieg, J. Jaroch a další účinkuje Kutnohorský komorní orchestr a pěvecký sbor ZUŠ Kutná Hora, vstupné dobrovolné ve prospěch kostela

sobota 5. 5. 18.00

DALŠÍ AKCE

Půvabný příběh pětice soch svým způsobem charakterizuje váš vztah k vaším zaměstnancům, spíše kolegům. Co pro vás znamená dávat práci tolika lidem, budovat firmu, velet týmu… V prvé řadě je to zodpovědnost. Ať chcete, nebo ne, jste zodpovědný za  existenční zajištění

Jak vaše podnikání vnímají členové vaší rodiny? Vychováváte si v rodině následovníka? Víte, pro mne je dobrá rodina absolutní základ, což prosím neberte jako klišé. Mě potkalo to štěstí, že jako rodina držíme pohromadě, podporujeme se, ty radosti, ale i  starosti prožíváme společně a  to je pro mne strašně důležité. To se každému nepoštěstí. A tak se modlím, aby se nás toto štěstí drželo i nadále. A  následnictví? My jsme nikdy firmu nebudovali jako rodinnou a  nikdy jsme se na  podnikání ve  firmě nedívali jako na cestu ke zbohatnutí, ale jako na  cestu ke  svobodě. Nicméně můj nejstarší syn pracuje v oboru zpracování dřeva, významně se podílel a  podílí na  rozvoji firmy v  Čáslavi. Dcera, která je právnička je samozřejmě významným členem týmu z pohledu její profese a  nejmladší syn, který studuje hotelovou školu možná jednou povede hospodu s  penzionem, který budujeme. Nicméně nikdy jsem v  dětech nepěstoval jakousi povinnost profesního vstupu do firmy.

12. 5. 15.00

a došlo k  slavnostnímu odhalení za  přítomnosti oné pětice žen, kdy každá, aniž by to do  toho okamžiku tušila odhalovala tu „svojí“ sochu. Následovala úžasná, těžko popsatelná situace. A  tečku za  touto epizodou tvoří skutečnost, že ta díla jsem smluvně daroval jednotlivým představitelkám s  tím, že dokud se s  firmou nic nestane, zůstanou sochy na místě. V opačném případě s nimi mohou naložit jako se svým majetkem.

každého z nich, jejich bezpečnost, profesní růst, osobní i pracovní spokojenost a řadu dalších věcí.

Začátek v 10 hodin před hospodou na Vidláku, vede Dr. Zdeněk Lipský.

míru ten nejkrásnější estetický objekt. Na tom jsme se ostatně shodli všichni tři, tedy Zdeněk, Pavel i já. A do realizace se přidala i  další myšlenka: ta pětice plastik by měla vyjadřovat nejen určitou poetiku, ale i  vztah a  vazbu k  místu samého v  současnosti. A  tak sochař vytvořil stylizované portréty prvních pěti zaměstnankyň naší firmy. Jen povídání o  tom, jak celá myšlenka došla k  realizaci by zabrala mnohem víc prostoru, než má váš měsíčník k  dispozici. Myšlenka byla naplněna

7


8

květen 2012 | www.dobrý.info

problému. Miliony, uvolňované pro tuto bohulibou činnost mají značně široké mantinely, aniž by striktně vyžadovaly dohledání každé investované koruny, případně nějakého toho milionu. Jak svůdná myšlenka! Jak arogantní uvažování!

nepochopitelný v širokém slova smyslu. Není divu, že emoce zde hrají nemalou roli. Celá situace je značně nejasná. Jasné je zatím to, že chybné rozhodnutí vedení radnice by mohlo výrazně znehodnotit Kutnou Horu nejen z pohledu obyvatel, ale i turistů, přijíždějících do (zatím) Krásného města.

Vraťme se však k velmi zjednodušeně popisovanému současnému „kutnohorskému problému“. Jeho význam v  obecném

Na závěr našeho krátkého nahlédnutí do současné atmosféry města dodejme jedno: v  návaznosti na zveřejněnou petici, jed-

Z DÍLNY ŽÁKŮ GJO

Projekt postavený na hlavu

Ze vzpomínek cestovního batohu

uskupení, což může vést k neřešitelným problémům. Samozřejmě v takto definované situaci vzniká prostor pro nezřídka pochybnou činnost různých agentur, či firem. V  kutnohorském případě se jedná o Agenturu pro sociální začleňování v  romských lokalitách. To by také měla údajně monitorovat dění v Neškaredicích, kde firma Carpias skupuje pozemky i  nemovitosti osídlené především Romy. Toto konstatování prosím nemá jakýkoliv rasový podtext. Kutnohorská radnice si však situaci, ani firmu Carpias řádně neprověřila, jak přiznala na  velmi dramatickém jednání s  kutnohorskými občany 25. dubna. To je přinejmenším zarážející, protože na běžně dostupných internetových portálech dostaneme o firmě Carpias informace velmi varující. Varování se však zřejmě představitelů kutnohorské radnice netýká. O důvod víc, proč nepoložit ze strany kutnohorského petičního výboru další otázku: Jestliže Agentura pro sociální začleňování… (promiňte tuto závorku, ale kutnohorští radní ten dovětek „romů“ jaksi velkoryse opomíjeli) požadovala od města komunikaci s  občany, proč k  této komunikaci došlo až poněkud opožděně? Odpověď bychom možná našli v  citacích o  možnosti používání prostředků z evropských fondů v oblastech, podobných kutnohorskému

Už se na mě konečně dívají! Vyndávají mě z  regálu a  jdou ke  kase! Brzy se podívám někam jinam. Dlouhých sedm týdnů čekám, až si pro mě někdo přijde... Pro někoho je to krátká doba, ale věřte mi, pro cestovní batoh rozhodně ne! Ještě k tomu jsem v tomto regále jediný, kdo má na krku tu potupnou cedulku -30 %! Měl jsem krutý život, ale to se má brzy změnit! Bohužel se nezměnilo nic. Naopak! Můj život je snad ještě horší. Celý den jsem zavřený ve skříni. Nic nevidím, necítím, neslyším. Jsem tak osamocený! Ale pozor! Teď do mě něco strčilo! No ano, je to majitel! Vyndává mě ze skříně a  zpod postele utrhl kousek balicího papíru. Najednou zase nevidím nic, vůbec nic! Netrvá to dlouho a nesou mě do jiné místnosti. Doufal jsem, že se alespoň někam podívám, ale bohužel, papír průhledný není. V tu chvíli mi to ale došlo! Cukroví, koledy, balicí papír! Jsem pod stromkem. Jsou Vánoce! Počkat, znamená to, že budu patřit někomu jinému? Třeba nějaké malé holčičce? Určitě se o  mě nebude starat! Těšil jsem se, že po rozbalení budu v klidu! Nakonec si mě ale rozbalil nějaký kluk. Sice až jako poslední, málem jsem se udusil, ale myslím, že to za  to stálo. Péťa – to je můj nový vlastník a kamarád - se o mě stará od rána do večera, skoro každý víkend jezdíme na výlety, a v neděli mě dokonce i vypral! Ano, to si dám líbit. Takový život si cestovní batoh zaslouží. (Tereza Papoušková, tercie, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora)

pokračování ze str. 1

TÁHNETE DO VÁLKY, SOUSEDE?

rozsahu překračuje hranice Kutné Hory. Vyjadřuje postoj občanů, jimž není lhostejný charakter jejich města, osud nejen generace své, ale i generací dalších. V  žádném případě nejde o skupinku „zlaté společnosti ze Žižkova“, jak se celou situaci snažil bagatelizovat jistý „novinář“. Naopak, jde o  velmi významný projev občanské iniciativy, která v  celé záležitosti vystupuje s  hlubokou znalostí problematiky daného tématu. Naproti tomu postoj vedení radnice je

ALE ZKOUŠÍM SE JEN TĚM NOVÝM NEPŘIZPŮSOBIVÝM SOUSEDŮM TROCHU PŘIZPŮSOBIT...

nání občanů s představiteli Kutné Hory i  velmi široký rozsah osobností, které se k celé záležitosti vyjádřily v řadě odborných posudků a vyjádření, jde o nejvýraznější a  nejcennější projev občanské aktivity od roku 1989. Jen hlupák by ji přehlížel. V  čele Kutné Hory stály vždy osobnosti s  širokým rozhledem a  schopností naslouchat svému městu. Doufejme, že toto konstatování bude možno uvést i v přítomném čase. red

Tablet – hit letošního léta Ležíte u vody, nudíte se. Co třeba pustit si film, přečíst maily, nebo novinky na netu? Jdete na schůzku s  přáteli a  chcete se pochlubit novými fotkami z dovolené, notebook je těžký a mobil má malý displej? Sedíte u  televize, nevíte, co dávají, a nechcete čekat, než vám

nastartuje počítač, aby jste zjistili program? Sáhněte tedy po tabletu, mrknutím oka vše výše uvedené zvládne levou zadní. A  ptáte se, který? Co třeba Apple iPad? Vy snad nechcete být skutečně IN? ;-) Tak se podívejte na inzerci firmy Libra shop. J. Nuhlíček

Tomáš Klus bude hlavní hvězdou Sázavského koncertu Již popáté otevřou letos zahrady Sázavského kláštera své brány návštěvníkům tradičního Sázavského koncertu, který každoročně pořádá u příležitosti svých narozenin muzikant Vít Sázavský z  folkrockové kapely Neřež. Tomu, že letošní jubilejní koncert bude probíhat opravdu ve  velkém stylu, nasvědčují i  hudební hosté, které si oslavenec na pátek

25. května do Sázavy pozval. Mezi fanoušky folklórní hudby snad nenajdete nikoho, kdo by neznal sourozeneckou dvojici Hanu a  Petra Ulrychovi, kteří se svou kapelou Javory již téměř čtyřicet let hrají a zpívají původní české písně. Muzikantské kořeny sourozenců Ulrychových jsou však především bigbítové,

a tak se v  Sázavě návštěvníci koncertu mohou těšit na  poprockový příval v podání Hany, Petra a  jejich kapely Javory beat, jež ukazuje Ulrychovi tak, jak si je mnozí pamatují z jejich hudebních začátků. Zlatým hřebem večera bude pak vystoupení stříbrného českého slavíka, zpěváka Tomáše


květen 2012 | www.dobrý.info

AKC E

zdravé a bezpečné bydlení

Příčný dekor. Moderní design i po letech,

maloobchod - velkoobchod vzorková prodejna TACHO s.r.o.

9

CERTIFIKOVANÝ PRODEJCE pro prodej, servis a montáž výrobků

atraktivní ceny jen teď !

Kutná Hora, Karlov 196

(v budově Obila a. s.) GPS: 49° 55‘ 41,183“ N, 15°16‘ 22,687“ E PO-PÁ 7:30 - 17:00, SO 8:30 - 11:30

tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

mobil: 777 314 266-7 e-mail: tacho.kh@seznam.cz www.podlahy-dvere-okna.cz

www.svoboda.info

Květen na VINICI Po složitých jednáních se mi konečně podařilo přivést do Kutné Hory nové sazenice pro sice malou, ale hezkou vinici. V těchto dnech probíhá její výsadba, která není prováděna strojově, ale ručně, tzv. hydrovrtem. Tato technologie umožňuje i při vodním deficitu zabezpečit pro každou sazenici nezbytné množství vody. Druhým důvodem je i  to, že u  této výsadby jako první používáme nově vyvinutý typ půdní bakterie. K popisu tohoto postupu snad bude prostor v některé z příštích kapitol našeho seriálu. Ruční

sazba hydrovrtem také umožňuje seznámit se s každou sazenicí, při které se provádí zkracování kořenů pro její snazší umístění do díry po hydrovrtu. Zároveň s výsadbou probíhá oplocení celé vinice, které ji zabezpečí proti nevítaným hostům. Na klid sazenic i klid náš bude na  vinici dohlížet náš ovčácký pes, s nímž se není radno setkat. Z předchozích řádků je patrné, že veškeré práce jsou přesunuty na vinici a  práce ve  sklepě je bohužel postavena stranou. Ale to je v tom-

to období roku celkem přirozené. Pro ty, kdo si u nás objednali rezistentní sazenice vinné révy mám dobrou zprávu: v  nejbližších dnech je dovezeme do Kutné Hory a  každého budeme informovat zprávou SMS.

z Kutné Hory a okolí, kteří mě při realizaci mého projektu pomáhají. Věřím, že v budoucnu jim budu moci jejich ochotu splatit dobrým vínem za rozumnou cenu. Všechny fandy vinné révy a dobrého vína zdraví Jozef Žáček.

Zbývá jen doufat, že se nám letos vyhnou nepříjemné jarní mrazíky, které by ohrozily novou vinici. A na  závěr dnešního setkání na  těchto stránkách posílám poděkování všem dobrým lidem

RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA

novostavby i rekonstrukce

akce na květen

NABÍZÍME: ÍME: E

kompletní zateplovací systém vyřízení dotací a úvěrů na zateplení panelových a bytových domů

• MULČOVACÍ KŮRU • KOMPOST Y • od 90,– za 100 l

40,– za 100 kg

barvy, laky, fasády, interiéry

• SUBSTRÁT Y • RAŠELINU • ZEMINU • 40,– za 100 kg

SLUŽBY:

120,–za 100 l

– skládka a kompostárna – kontejnerová a cisternová doprava

10,– za 100 kg

– odvoz a recyklace odpadu – zemní a bourací práce

– recyklace dřeva

další v ýrobky a ceny na w w w.zers.cz areál NEŠKAREDICE Kluse. Přes své mládí již fenomén české písničkářské scény představí publiku své dvojplatinové album Racek, které získalo ocenění Album roku a Nejprodávanější deska roku 2011. Tomášovy koncerty nabité energií přinášejí brilantní textařské umění v  moderním podání, ale také neobyčejně spontánní a  uvolněnou komunikaci s  publikem. A  protože Tomáš Klus má narozeniny také 15. května, stejně jako Vít Sázavský, budou letos v Sázavském klášteře oslavy hned dvojité.

tel.: 724 782 358 Večer uzavře stálice folkového nebe - kapela Neřež, známá jako pokračovatelka legendárních Nerez, kapely, která před lety okouzlovala posluchače zejména zpěvačkou Zuzanou Navarovou. Další dva zakládající členové Nerez Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský se v  Neřež obklopili mladými, ale prvotřídními muzikanty, jež přinesli do  kapely nové vlivy a  svěží zvuk. Uvidíte a  uslyšíte baskytaristu Filipa Benešovského, flétnistu a  perkusistu Roberta Fischmanna a  hráče na  kláve-

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB Kutná Hora, Václavské nám. 275 Tel.: 327 511 706, 602 618 096 www.mydlochovastavebni.cz

sy Víta Beneše, kteří svými výkony podporují pěvecká sóla „otců zakladatelů“ Vřešťála a Sázavského a  spoluvytvářejí i vytříbený vokální projev celého kvinteta. Koncert se koná za  každého počasí v pátek 25. května od 20 hodin v  zahradě Sázavského kláštera ve městě Sázava. Vstupenky v  ceně 390 Kč je možné zakoupit v  Sázavě, Praze i  dalších místech, podrobněji na  oficiálním webu koncertu: www.sazavskykoncert.cz.

prodej stavebního materiálu a zateplovacího systému míchání na počkání úvěrové poradenství


květen 2012 | www.dobrý.info

10

KUPON

Soukromá inzerce zdarma! • KOUPÍM

Tel.: 606 180 786

Housle a mandolinu. V  dobrém stavu, vhodné jako dekorace. Cena za  oba nástroje 1.000,– Kč. Tel.: 605 760 323 Domek ve  Zbraslavicích s vybavením, topení na tuhá paliva, kanalizace, altán, 2 garáže. Cena k  jednání 1.900.000,– Kč. Tel.: 728 716 277

Prodlužovaní kabely 32A / 6m, 32A / 22m, 16A/5m + el. rozbočné krabice a věnečky Tel.: 606 180 786

Malý, hezký přívěsný vozík za osobní auto tel: 728 840 311

2 ks letních pneu zn. BARUM Brillants 165/70 R13 79T Radial Tubeless, hloubka vzorku 5mm, cena 250,– Kč/ ks. Tel.: 728 716 277

Fotbalový tým žen v Kutné Hoře se potýká s  nedostatkem hráček a  proto hledáme každou ženu či dívku, která by chtěla poznat krásu fotbalu. Rády mezi sebou přivítáme všechny, které se dokáží nadchnout pro hru a  i  fotbalu věnovat svůj čas. Pokud by jste kterákoliv měla zájem volejte po  15. hodině na  číslo 606 330 930. Těšíme se na Vás!

MOPED zn. Babeta tip 210, cena dohodou tel: 728 664 567

Zánovní sedací soupravu, olivově zelený tlačený plyš. Levně, cena dohodou. Tel.: 327 377 511

Šuplíkový mrazák 130, MORA cena 2 500,-Kč. tel: 327 514 147

Nový bílý rozkládací stůl 90x60 cm / 120x60 cm

Vylosování IV. kola soutěže o věcné ceny

24. dubna proběhlo v LEPORu vylosování výherce IV. kola v  roce 2012 naší soutěže o věcné ceny v hodnotě 500 Kč, vyhlášené v  dubnovém čísle našeho měsíčníku. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu redakce vylosoval redaktor Miroslav Štrobl jméno výherce, jímž se stal pan JIŘÍ KUBÁLE, KOLÍN. Svojí výhru má šťastný výherce připravenou od  16. 5. 2012 k  převzetí v reklamní agentuře LEPOR, Lučanské ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–17 hod.).

koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

• HLEDÁM

kontaktní telefon a adresa:

SOUTĚŽ O VĚCNÉ CENY V HODNOTĚ 500,– Kč

Najděte dva údaje, uvedené v některém z inzerátů květnového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s hledanými údaji vystřihněte a  spolu s  tímto lístkem a  vyplněnými osobními údaji zašlete do  18. května 2012 na  adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, s nímž si písemně, nebo telefonicky domluvíme formu převzetí věcné ceny. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v červnovém vydání. Ve kterém z inzerátů, nebo článků je uvedeno: a) slovní spojení: „najdete v prodejnách UNIKOM“ b) slovní spojení: „S ŠÉFKUCHAŘEM KAJDOU“ Jméno:............................................................................................................................................................. Adresa:............................................................................................................................................................ Telefon:........................................................................................................................................................... Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Info o losování na www.lepor.cz

• PRODÁM

WWW.MFKH.CZ

SOBOTA 9. ČERVNA 2012, 21.00 SÁL ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOREČKA SOBOTNÍ NOCI

ÚTERÝ 5. ČERVNA 2012, 19.30 KAPLE BOŽÍHO TĚLA BRAHMS – ŠOSTAKOVIČ

SOBOTA 9. ČERVNA 2012, 18.00 JEZUITSKÁ KOLEJ POSTLUDIUM

PONDĚLÍ 4. ČERVNA 2012, 19.30 CHRÁM SV. BARBORY 1912 - 2012

PÁTEK 8. ČERVNA 2012, 19.30 CHRÁM SV. BARBORY ZÁVĚREČNÝ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT - AMADEUS

NEDĚLE 3. ČERVNA 2012, 19.30 CHRÁM SV. BARBORY ZAHAJOVACÍ KONCERT - POCTA JOSEFU SUKOVI

ČTVRTEK 7. ČERVNA 2012, 19.30 JEZUITSKÁ KOLEJ 2012 – POUR LA FIN DU TEMPS

PROGRAM 5. ROČNÍKU SOBOTA 2. ČERVNA 2012, 21.00 KAPLE BOŽÍHO TĚLA PRELUDIUM - POCTA JOSEFU CHUCHROVI (PŘI SVÍČKÁCH)

STŘEDA 6. ČERVNA 2012, 19.30 CHRÁM SV. BARBORY „LE QUATTRO STAGIONI“

Regionální měsíčník, pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav a okolí. Evidenční číslo MK ČR E 18774 – vychází jednou měsíčně. Náklad 30.000 ks, distribuce zdarma do poštovních schránek a stojanů. Vydavatel: Lepor – reklamní agentura, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora, IČO: 41428293, tel.: 327 515 450. Redaktor: Miroslav Štrobl – mob.: 605 760 323. Grafická úprava, sazba, produkce: Jaroslav Šrámek, Jiřina Čupcová. Příjem inzerce: M. Košatová – tel.: 731 156 214 nebo M. Částková – tel.: 608 957 160.


květen 2012 | www.dobrý.info

11

Akční nabídka platí od 14.5. do 31.5. 2012

P Ř Í R O D N Í P R O D U KT Y Obchod Tilia je místem, kde ke koupi naleznete nejen přírodní produkty a potravinové doplňky, ale i mnohem více. Obchůdek jsme založili se záměrem nabídnout veřejnosti bioprodukty podporující zdraví, které nejsou běžně v malém městě k dostání, ale o to víc jsou zajímavé. V naší nabídce naleznete různé doplňky stravy, léčivé sirupy a oleje, bylinné a pečené čaje, nevšední ochucené medy, dále různé druhy biokosmetiky a ekologicky šetrné čisticí prostředky. V neposlední řadě vám můžeme nabídnout i speciální ionizační produkty a spodní prádlo z kvalitních materiálů – 100% bavlna, bambus, aloe vera, ionty stříbra, modal. Řídíme se heslem: Správná péče o naše zdraví začíná prevencí.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 15. 5. – CANNADERM BIO KOSMETIKA Z KONOPÍ 1300 – 1700 HOD. PŘEDVÁDĚCÍ PROMOAKCE

790

1990

Laktos a.s. Sýr Taváček natur, šunka, 80g

790 ZOTT s.r.o. Jogobella Standard, Classic, Special, Light I. a II., 150g

16. 5. – ZDRAVOTNÍ TVARUJÍCÍ ZEŠTÍHLUJÍCÍ SPODNÍ PRÁDLO S PUSH-UP EFEKTEM K LÉČBĚ A PREVENCI CELULITIDY 1500 HOD. PŘEDVÁDĚCÍ PROMOAKCE

Kofola Kofola Originál 2l

2090

2790 Palma Dela créme máslový, klasik, 500g

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM: Kutná Hora, Masarykova 366 Mělník, Italská 2775 Miřetice, Miřetice 1466 Nové M. nad Metují, Na Františku 662 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 144 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Týnec n.Labem, Nám.Masarykovo 49 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Případná změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého počasí se venkovní produkce konají v Městském Tylově divadle.

GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA

operní představení v italském originále provedení sólistů, členů orchestru a sboru Státní opery v Praze V hlavních rolích JANA ŠREJMA.KAČÍRKOVÁ, LUCIANO MASTRO, SVATOPLUK SEM Režie – OLGA KYNDLOVÁ, dirigent – FRANTIŠEK DRS

1. 7. 2012 nád voř í Vlašs ké ho d vo ra – 21 :00

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !

nejslavnější písně zlaté éry šansonu na pozadí osudů Edith Piaf a Marlene Dietrich. V provedení souboru pražského divadla Pod Palmovkou

ÉVA PATAKI: EDITH A MARLENE

27 .6.2012 Měs ts ké Tyl ovo d ivadl o – 20:00 h od in

ANDREA KALIVODOVÁ – sólistka Státní opery Praha – mezzosoprán OLGA JELÍNKOVÁ – laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v K. Varech - soprán, MARTIN BÁRTA - baryton Filharmonie Hradec Králové Dirigent – FRANTIŠEK DRS Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl K. Hora, sbormistr MGR. ZDENĚK LICEK

VIVAT OPE R A

gal ako n cer t z če ských a světov ých oper

22.6. 20 12 Mě st ské Ty lovo divad lo – 20 :00

22. 6. – 1. 7. 2012

16. ročník Mezinárodního Hudebního Festivalu

S P R ÁV N Á P É Č E O N A Š E Z D R AV Í Z A Č Í N Á P R E V E N C Í

p ís ně – t ang a – z ar zu el y PAVOL REMENÁR – baryton, MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ – kytara

Vocelova 349, Kutná Hora (směr z Anenského nám. k autobus. nádraží) Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.30 - 17.00; So 9.00 - 11.00 Tel.: 724 324 071, 777 059 661

Š PA N Ě L S K É N Á L A D Y

WWW.ZDRAVIZKUTNEHORY.CZ

Čáslav, Husova 625 Český Brod, Palackého 339 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 22 Chroustovice, J.Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 37 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62

24.6. 20 12 historická zasedací síň Vlašského dvora - 20:00

ČESKÉ VÝROBKY

Umělecká agentura Karoliny Hromádkové uvádí za finanční podpory města Kutné Hory ve spolupráci s Městským Tylovým divadlem a reklamní agenturou Lepor pod záštitou starosty města Kutné Hory, RNDr. Ivo Šance

Hamé Paštika Zabijačková 160g sklo


květen 2012 | www.dobrý.info

12

Těší se na Vás tým AUTO UNIKOM!

AUTO UNIKOM DENOTEVŘENÝCH DVEŘÍ DĚTSKÝ 26.KVĚTNA

Hrnčířská 214, Kutná Hora SOUTĚŽE PRO DĚTI

Otevírací doba: Út – Ne 10:00 – 18:00 od 20/5/2012: Po – Ne 10:00 – 18:00

DEN

PrOgrAM:

9:00 začátek 10:30 ukázka práce se služebními psy 11:30 ukázka Městské policie Kutná Hora 12:00 ukázky dravců 13:00 aerobic OBčERSTVENÍ zDARMA DáREK PRO KAŽDÉ DÍTĚ

čTyŘKOLKy SKáKACÍ HRADy VÝSTAVA VOzů VšECH zNAčEK PŘEDVáDĚCÍ JÍzDy S NAšIMI VOzy TĚCHTO zASTOUPENÝCH zNAčEK:

šKODA, CITROëN, KIA, MITSUBISHI

VÝSTAVA TUNNINg VOzU

BMW z4 OD fIRMy ALCAR

HUDBA – DJ OLIN KAŽDÝ NáVšTĚVNÍK OBDRŽÍ SLEVOVOU POUKázKU

GASK - Galerie Středočeského kraje Barborská 51-53 Kutná Hora Tel.: 327 511 135, 725 607 388 E-mail: info@gask.cz www.gask.cz

POŘáDá VE SPOLUPRáCI S

UNIKOM a.s. | AUTO UNIKOM | UNIKOM VELKOOBCHOD A SÍŤ MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN

2012

Zveme Vás na Den otevřených dveří spojený s Dětským dnem 26. 5. v  areálu autosalonu Škoda, Hrnčířská 214, Kutná Hora Karlov. Nabízíme nejen prohlídku autosalonu Škoda, ale i  ostatních autosalonů značek Kia, Citroën a  Mitsubishi v Čáslavské ulici. Můžete prožít akční květnovou sobotu, kde se pobaví i  Vaše děti. Máme pro Vás připraven pestrý program. Na  uvítanou obdrží každý návštěvník slevovou poukázku plus dárkové předměty našich obchodních partnerů. Občerstvení je zdarma. Přijďte se podívat na  novou koncepci AUTO UNIKOM a  seznamte se s  našimi službami, produkty a  velice příznivými cenami servisních služeb a nových vozů.

CITROëN DS3 WRC 1:24

NA DáLKOVÉ OVLáDáNÍ

EUROPA JAGELLONICA 1386 – 1572 Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 20/5/-30/9/2012 Zahájení unikátní výstavy v Kutné Hoře se blíží. Již v květnu odstartuje Česko-německo-polský výstavní projekt, který představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku a to nikoliv – jako tomu bývalo doposud – v omezujícím národním kontextu, ale vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech. Svým způsobem tak navazuje na divácky úspěšnou výstavu »Karel IV. císař z Boží milos�«, kterou v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě vidělo na 250.000 návštěvníků. JIŽNÍ VĚŽ Od dubna je znovu v provozu jižní věž Jezuitské koleje. Vyhlídka z ní nabízí nádherný výhled.

NOC LITERATURY V GASK 16/5/2012, OD 18,00 DO 23,00 Letos se GASK společně s dalšími kutnohorskými ins�tucemi poprvé zapojí do projektu Noc literatury.

www.studanka.com LETNÍ AKCE: Mat, Fr, Nj, Aj DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA REPARÁTY, INTENZIVNÍ KURZY ANGLIČTINY PRO SŠ A DOSPĚLÉ TÝDENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 5 do 13 let, s angličtinou a výtvarnou výchovou (děti spí doma! každý den zajímavý program)

KUTNÁ HORA - TEL.: 606 717 307

www.virtualni-caslavsko.cz

POZVÁNKA


květen 2012 | www.dobrý.info

DOBRÝ SLEVOVÝ KUPON PRO VÁŠ NÁKUP HEROLD hobby market | Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, | tel.: 327 511 737 Otevřeno Po – Pá 7:30 – 17:30 hod, So 8:00 – 11:00 hod. | www.heroldkh.cz

Bazénová chemie MULTIPLEX TABLET

původní cena 297,–

cena 231,–

s DPH

22%

PEDIKÚRA MANIKÚRA a MASÁŽE

Po - Pá: 7,30 - 17,30 So: 9,00 - 14,00 Kremnická 163, KH naproti el. Dospiva tel.: 327 512 127

Docházková služba

teplá mexická tortilLa

Kutná Hora, Čáslav, Červené Janovice  Profesionální ošetření v pohodlí Vašeho domova  Nejen pro seniory

Pedikúra po slevě

150,– Kč/60 min T: 602 488 247

platnost: 31. 05. 2012

Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami a nevztahuje se na již zlevněné zboží.

13

obalované kousky kuřecího masa, ledový salát, mexická omáčka, rajče...

30% platnost: 31. 05. 2012

www.pedikurauvas.wz.cz

20%

původní cena 60,–

cena 48,–

platnost: 31. 05. 2012

Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami a nevztahuje se na již zlevněné zboží.

Vážení čtenáři, ušetřete díky DOBRÝM SLEVOVÝM kuponům. Jedinečnou možnost využít slevy naleznete pouze v našem měsíčníku. Vystřižený „DOBRÝ kupon“ je nutné předložit, při nákupu u příslušného prodejce. Na základě toho vám bude poskytnuta uvedená sleva. Přejeme vám opravdu DOBRÝ NÁKUP v regionu našeho srdce. Vaše redakce

STŘECHY NA KLÍČadek Rudolf R

www.rudolf-strechy.cz Tel.: +420 603 485 188 Radek Rudolf, Budovatelů 972, Zruč n. S. E-mail: rudolf-strechy@centrum.cz

TESAŘSKÉ PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

STŘEŠNÍ OKNA

Taneční škola Antonín a Jana Novákovi Kutná Hora pořádá dá

TANEČNÍ SOUTĚŽ „O Kutnohorský groš“ š“

neděle 13. května 2012 Velký sál KD Lorec – Kutná Hora

Soutěžit budou dětské, juniorské, mládežnické, dospělé a seniorské taneční páry ve sportovním tan ta tanci. anc nci. i.

Vstup 70,– Kč, děti zdarma rma ma

Začátek soutěží v 9.30 hodin

Vstupenky za 50,- Kč v předprodeji, rezervace na tel.: 728 080 794 mozaika.kank@centum.cz, wendy.art@centrum.cz

S humorem sobě vlastním připravíme pokrm z vepřového masa, okurek, těstovin a hermelínu. Další setkání: 19.6.2012

hudební doprovod: František Pokorný kuchařská spolupráce: Daniel Dvořák úterý 22.5.2012 od 19:00 hodin

VÁCLAV VESELÝ @ PAVEL JECELÍN

v nové podobě Improvizační show s vařením v přímém přenosu! účinkují:

Centrum Mozaika v Kutné Hoře - Kaňku uvádí talk show Václava Veselého

partner pořadu: Hotel U Kata * mediální partner: www.svoboda.info Případná změna programu nebo hosta vyhrazena.

hudební doprovod: mladá kutnohorská kapela VAN Štěpán Princ, Vilém Dvořák, Petr Vacek, Adam Sirotek a jejich hosté

vždy dva pohledy >< během jednoho večera aktuální témata >< vážně i zvesela...

LUCIE ŠPAČKOVÁ vs. MILOŠ TRUHLÁŘ

8. 5. 2012

pozvání do baru na skleničku přijali fotografové

zimní zahrada hotelu U Kata v Kutné Hoře každé druhé úterý v měsíci od 19 hodin

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ... ...NENÍ TO TOTÉŽ

Nová talk show Václava Veselého

TATO AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MĚSTA KUTNÁ HORA


květen 2012 | www.dobrý.info

Seberozvoj 2012 Setkáváme se často spíše s lidmi, kteří nám jsou podobní. Naši přátelé mají většinou alespoň trochu podobný vkus, podobnou historii a  podobné názory. Podobnost v některé z těchto oblastí je nakonec důvod, proč se s nimi setkávat. V  pracovním světě naopak víme často nejvíce o  lidech, kteří pracují v našem oboru. Kromě našich spolupracovníků víme nejvíce o  lidech od  konkurence. S  těmi máme naopak někdy ostych se potkávat, aby to naše okolí nechápalo špatně. Míváme pocit, že s těmi se o naší práci bavit nemáme. Přitom ale vystoupit občas ze známého kruhu je skvělé. Slyšet příběhy jiných lidí je osvěžující a  vrhá nové světlo na  náš vlastní život. Příběhy nabývají nový význam. Daniel Pink je označil za  jednu z  nejdůležitějších věcí pro toto století. Příběhy se znovu, jako už v dávné minulosti, stávají nositelem vědění, které  můžeme reálně uplatnit v praxi. Příběhy mají také zásadní výhodu oproti všeobecným poučkám a teoriím, kterých jsou plné knihovny nebo spíše internet. Obecné teorie často postrádají emoce a těžko se za nimi představují lidé a  konkrétní situace. Obecné teorie v  každodenním životě ztrácejí na  významu.  Nejsou dnes tak

přitažlivé jako osobním příběhem podložené zkušenosti, které ideálně přímo s člověkem, který je vypráví, převedete na  vlastní situaci. Takto individualizovanou znalost umíme daleko snáze použít ve svém životě a ve své práci. A tak má smysl se potkávat s lidmi, kteří mají jinou historii, pracují v jiném oboru a možná mají jiné názory. Často ale můžeme zjistit, že nakonec řeší docela podobná témata a problémy.  Jsem proto rád, že se nám podařilo vytvořit prostor, kde se mohou setkávat lidé, kteří by se jinak zřejmě nepotkali. Mám na  mysli setkávání s  názvem Firemní mýty, kde se ve  formátu ranních devadesáti minut potkáváme se zajímavými lidmi nad aktuálními tématy (nejen) pracovního života. Tématem může být třeba otázka: Jaká je ideální míra demokracie v práci? nebo Je to všechno jenom o penězích? Cílem není nalézt všeobecně platné odpovědi, ale vyslechnout si společně příběhy jednotlivých lidí a sdílet názory. To nám umožňuje nahlédnout na sebe sama a své postoje do  zrcadla, do  kterého bychom se jinak v  zajetých každodenních kolejích možná vůbec nepodívali. Společná setkání mně osobně přinášejí tříbení myšlenek, potřebný nadhled nad každodenností. A také mnoho inspirací. Bavilo mě několik různých slov-

Udělejte si na sebe a firmu čas…!

FIREMNÍ MÝTY V NYMBURCE II. Mýtus 2: Rodinné vztahy v businessu.

ADAM BOMB - Rock'n'rollová show v České 1

Kutná Hora - Česká 1

Jiné zajímavé slovní spojení pro mě bylo «úspěch je od slova spěchat». Navazuje na  něj otázka, jestli náhodou protipólem úspěchu není zpomalení. A  jestli náhodou zpomalení není tím, co v  současných nejistých ekonomických podmínkách, může vést k dobrým výsledkům. Možná lépe než ještě větší spěch. V každém případě jsem rád, že se «hybateli» svých firem mám možnost setkávat už více než rok. Je příjemné sledovat, že se mohou navzájem obohacovat lidé z  velkých korporátů a  malí živnostníci, tradičně uspořádané firmy

Když jsme se pak bavili o tématu na  příště, bylo jedním z  favoritů „Vztahy na  pracovišti“. K  tomu jedna z účastnic trefně poznamenala, že by příště ráda přivedla svého kolegu, ale že zřejmě přijde její manžel. Totiž ta stejná osoba - ale, že oddělit tyto role bude asi dost těžké... Jak jste na  tom vy s oddělováním rolí? Pokud se chcete podělit o  své zkušenosti a  poznatky těšíme se na Vás v Nymburce! Petr Zappe Majitel společnosti Team Test s.r.o.

www.teamtest.cz testováno na lidech

Potvrďte prosím svou účast na e-mailu: teamtest@teamtest. cz, abychom věděli pro kolik osob rezervovat občerstvení. Pokud patříte k ranním ptáčatům, jste zváni na  snídani ještě před samotným začátkem Firemních mýtů - tedy od 8:00 hodin.

V rámci svého aktuálního evropského turné 2012 se newyorská klubová legenda - zpěvák a kytarista ADAM BOMB zastaví hned na několika zastávkách se svou dynamickou show, plnou ostrých kytarových riffů a pyrotechnických efektů. První zmínky o hudební kariéře Adama Bomba se datují do roku 1979, kdy jako čtrnáctiletý zakládá se zpěvákem Geoffem Tatem /Queensryche/ skupinu Tyrant. Opravdu zlomový okamžik nastává však o rok později, kdy se setkává s Eddiem Van Halenem. V témže roce nastupuje v Seattlu do skupiny TKO, se kterou později nahrává své první album. V roce 1981 se dostává do užšího výběru v konkurzu na uvolněné místo kytaristy ve skupině Kiss. V roce 1982 zkouší ve společném domě s Izzy Stradlinem /ten později stojí u vzniku Guns n´Roses/ a právě se formující skupinou Black´n´Blue. Zaskakuje za Yngwie Malmsteena ve skupině Steeler, nahrává s baskytaristou Cliffem Williamsem z AC/DC a s bývalými hráči Aerosmith, Riot a Billyho Idola zakládá svou první regulerní kapelu. Má na svém kontě 14 alb (2 se svým bočním projektem Get Animal), spolupráci s mnoha velikány včetně Chucka Berry nebo baskytaristy John Paula Jonese z Led Zeppelin. V Česká 1vystoupí v triu, společně s italským baskytaristou Paul Del Bello (ex-Motorcity Brags,Dobermann) a jednou z nejlepších, světových hard-rockových bubenic – Violet The Cannibal z Velké Británie.

Kde: Restaurace u Gregorů, Palackého třída 440, Nymburk www.ugregoru.cz

09. 06. 2012

www.myguitarstraps.com

Kdy: Středa 16. 5. 2012 Čas: 9:00 (od 8:30 občerstvení) Cena Firemních mýtů 300,- Kč

ních spojení, které jsem slyšel na setkání Firemní mýty – např. přísná láska. Pojem převzatý z oblasti výchovy dětí mluví o tom, že v  práci má místo otevřený demokratický přístup ke spolupracovníkům („láska“). Na  druhou stranu ale občas všichni potřebujeme, aby šéf byl trochu přísný, dokázal se rozhodnout a  vyžadovat svá rozhodnutí, protože nakonec všichni potřebujeme, aby naše práce někam směřovala a měla výsledky.

Dobrou zprávou je, že jsme se přiblížili více regionu a odstartovali jsme setkávací cyklus Firemní mýty na  dalším místě naší malé země – v  Nymburce. Snad bude tak inspirativní a  úspěšný jako ten pražský. A  první setkání naznačuje, že ano. Oproti pražské diskusi ale přibylo ještě jedno zajímavé téma – a to rodinné vztahy ve firmě. Menší zúčastněné firmy z nymburska mají tyto vazby, které jim mnohé rozhodování v porovnání s korporáty ztěžují. Proto jsme společně hledali způsob, jak oddělit role rodinné (či přátelské) a role pracovní.

mů, festivalů, večírků? Potřebujete moderátora kulturního nebo společenského pořadu? Zajistím vám dramaturgii a produkci vaší slavnosti na klíč, zprostředkuji divadelní, hudební a další umělecká vystoupení. Pomůžu s mediální propagací a publikační činností... Václav Veselý, e-mail: wendy.art@centrum.cz mobil: 737 835 585, www.vesely-vaclav.estranky.cz

Firemní příběhy – moderní nosič poznání

a firmy postavené na  rodinných vztazích. S částí těchto lidí se navíc potkávám opakovaně a je hezké sledovat jejich vývoj a díky nim i vývoj svůj vlastní.

POŘADATELÉ, nevíte si rady s přípravou a zajištěním oslav, progra-

14


květen 2012 | www.dobrý.info

15

KE MAR BY M OBB T HO KET ARK Y MA BBY HOB R E B H M O Y B T BB T HO KET ARK Y MA BBY HOB ET H RKE MAR R E A K M O RK Y MA BBY HOBB ET H RKET MAR BY M OBBY T HO A K O E B T B H Y OB ET H RKE MAR BY M OBB T HO KET ARK Y MA A K R E B H AR BY M OBBY T HO KET ARK Y MA BBY MHOBB ET HO OB ET H RKE MAR BY M OBB T HO KET ARK Y M A K R E B H AR BY M OBBY T HO KET ARK Y MA BBY MHOBB ET H B T H RKE MAR BY M OBB T HO KET ARK Y M E HO OSB A BY R YM E BRIKETY B DESKY HGRILOVACÍ RK A K M O T BB A R E B H M O Y B od síly 12 mm A K M O B T B H Y OB ET H RKE MAR BY M OBB T HO KET H T RK Y MA BBY HOB ET H RKE MAR ET A K Y M OBB T HO KET ARK Y MA BBY MAR R E H M O B 53,ET ARK Y MA BBY HOB ET H BBY/2,5 kg Y M OBB T HO KET ARK ET HO T H RKE MAR BY M ARK E A BY K M M OB 132,B H Y O B T 2 KE T H /m R E K MA Y BB 45x70 x3000

142,/ks

45x70 x2700

127,/ks

18x145 x5000

190,/ks

SKLUZAVKA 2,4 m bazarové zboží

SUŠENÉ HOBLOVANÉ DŘEVO, TRÁMKY A PRKNA

1260,260,-

Uu uvedených ve v ved ed edený de ený en ný ných ch vý výr v výrobků ýr ý ro obk ob bk b ků s se e jjedná ed edn e dn dná p pouze ouz ou uz u ze o iililustrační llust us ust u st s tr rač ra ač ačn níí fotografi fo ffot ot otogr ogr og gra afi fie. Změna cen vyhrazena. Pouze do vyprodání zásob.

všechny ceny jsou vč. DPH

HEROLD hobby market Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, tel.: 327 511 737 Otevřeno Po – Pá 7:30 – 17:30 hod, So 8:00 – 11:00 hod.

www.heroldkh.cz


květen 2012 | www.dobrý.info

16

PRO VELKÝ ÚSPĚCH AKCE PRODLOUŽENA NA KVĚTEN

Lifebook AH531 Garnet Red PN: VFY:AH531MRSE2CZ B800/2GB/500GB/DVD/Cam/ BT/HDMI/W7HP

Lifebook AH531 Garnet Red PN: VFY:AH531MRSD2CZ B950/4GB/500GB/DVD/CAM/ BT/HDMI/W7HP

Zakupte v květnu jeden z těchto notebooků Fujitsu Lifebook AH531 a získejte k němu Microsoft Ofce 2010 za speciální ceny!

Microsoft Ofce 2010 pro studenty a domácnosti za 1,- Kč vč. DPH

5325,-

2749,-

GoClever TAB A73 Displej: 7“ 800x480 Paměť: 4GB Systém: Android 2.3 WiFi, kamera, slot na karty

Acer Iconia Tab A100 Displej: 7“ 1024x600 Paměť: 8GB Systém: Android 3.2 WiFi, kamera, dvoujádrový procesor

Lifebook AH531 Black PN: VFY:AH531MRTB1CZ I3-2330M/4GB/500GB/ GT525 1GB/DVD/W7HP M Microsoft Ofce 2010 p pro podnikatele s 50% slevou ttj. za 2500,- Kč vč. DPH

549,Kingston Datatraveler 101 G2 kapacita 32GB, alový

8325,10990,iPad 2 16GB Wi-Fi Displej: 9.7“ LED 1024x768 Paměť: 16GB Systém: Apple iOS WiFi, 2x kamera, černý nebo bílý

... ještě něco navíc

9408,-

Bezdrátová myš Microsoft kvalitní bezdrátová USB, nano přijímač

Výhody kou pě u nás - žádné při řešení p náklad řípadné r y na d eklama oprav Pro více infor c e - vše u č i ne mací o na zařídím příjem bízených e za V nosti tabletec ás h navšt ivte ww w.libra ... bez kompromisů a IN shopk h.cz ... jeden z nejlepších

... dobrý poměr cena/výkon

... když chcete ušetřit

219,-

10999,-

ASUS EEE Pad Transformer TF101 16GB Displej: 10“ 1280x800 Paměť: 16GB Systém: Android 3.2 WiFi, 2x kamera, GPS, HDMI, odpojitelná klávesnice

Samsung Galaxy P7500 TAB 10.1 3G Displej: 10“ 1280x800 Paměť: 16GB Systém: Android 3.1 WiFi, 2x kamera, 3G, GPS

Ceny bez DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob.

9276,-

DÁRKOVÉ POUKAZY

8228,-

AKCE KVĚTEN:

K zakoupení

PRODEJ BÍLÉ TECHNIKY, TV...

AKČNÍ NABÍDKA

Internetový obc hod na adre se http://o bchod.lib rashopk h.cz

VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA prodej HW a SW, prodej servisních služeb provádíme instalaci počítačových sítí LAN, WiFi rozšířený sortiment monitorů, LCD a plazmových TV

záruční a pozáruční servis tiskáren EPSON, Canon, HP, Brother široký výběr tašek a batohů pro notebooky

kompletní dodávky SW a HW pro PC vč. kompletní instalace a zajištění internetového připojení znalecké posudky v oblasti výpočetní techniky

www.dobryden.info nově na www.dobrý.info

Uzávěrka je 17. den v měsíci, pro zpracování dat na měsíc nadcházející.

Informace o akcích zasílejte e-mailem na adresu sramek@lepor.cz s uvedením vašeho tel. čísla.

Vážení pořadatelé, máte-li zájem o uveřejnění vaší kulturní akce na webových stránkách a zároveň v tištěném přehledu „Kultura v regionu“ neváhejte a dejte nám o programu vědět.

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA Barborská 28, 284 01 Kutná Hora tel.: 327 512 159 http://www.cms-kh.cz/

Kolín - Městský společenský dům Zámecká 109, Kolín I., 280 00 Tel.: 321 720 487, Fax.: 321 715 994 e-mail: msd.kolin@volny.cz http://msd-kolin.ic.cz/

Sankturinovský dům Palackého náměstí 377 284 01 Kutná Hora Tel: 327 512 378, 327 515 556 informace o spojích (vlaky, autobusy) Fax: 327 512 378 e-mail: infocentrum@kh.cz http://infocentrum.kh.cz

Kutná Hora DISCOCLUB JÁMA - pá a so otevřeno od 21:00hod tel. rezervace: 721 110639

GALERIE FELIXE JENEWEINA Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora (Sankturinovský dům) Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora (Vlašský dvůr) telefon: +420 327 512 347 e-mail: gfj@kutnohorsko.cz http://gfj.kh.cz Kutná Hora OK Club Lorec Lorecká 57, Kutná Hora Tel./Fax.: 327 524 494, 327 524 455 Mob.: 603 807 552, 603 807 553 E-mail: info@okloreckh.cz

Čáslav Dusíkovo divadlo Masarykova 194, 286 01 Čáslav tel.: 327 312 139 e-mail: kulturacaslav@seznam.cz http://www.kulturacaslav.cz

Čáslav Kino MIloše Formana Jeníkovská 138, 286 01 Čáslav tel.: 327 312 215 e-mail: kulturacaslav@seznam.cz http://www.kulturacaslav.cz/ kino.htm

Kolín Městské divadlo Smetanova 557, 280 02 Kolín 4, Rezervace vstupenek a informace: 321 727 719 e-mail: info@divadlokolin.cz www.divadlo-kolin.cz

Kolín Kino 99 Zahradní 764, 280 02 Kolín tel.: 321 720 930 e-mail: kino.kolin@quick.cz http://web.kolin.cz/kino// info.htm

Kutná Hora Tylovo divadlo Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora, Jana Kozáková, tel.: 327 561 176, e-mail: divadlo@kh.cz www.divadlo.kh.cz Kutná Hora Kino Modrý kříž KINO MODRÝ KŘÍŽ Havířská 403, Kutná Hora, 327 312 794

KÊÄ・ãù:

Kollárova 589, Kutná Hora, tel.: 327 512 218, 327 512 283, e -mail: info@librashopkh.cz, www.librashopkh.cz

Dobrý info 5/2012  

Kulturně inzertní měsíčník

Advertisement