Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Osobnost: Karel Greif

Úrodný region

ZDARMA do schránek a stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

kultura

historie

Dobrá zpráva Dobří lidé ještě žijí

české

Od letošních červnových záplav již uplynula pěkná řádka dní a někomu se může zdát zbytečné se k  jejich dramatickému průběhu vracet. Sledovali jsme je ve  zprávách, mnozí s obavami, kdy vodní živel ohrozí i  naše domy či byty, nebo s úlevným vědomím, že nám nebezpečí nehrozí. Ale někteří, a bylo jich zaplaťpánbůh bezpočet, se okamžitě začali zajímat, jak pomoci. Nejen finančním darem, ale i skutkem. Do  této skupiny občanů patřila v  oněch dramatických dnech také paní Barbora Oberreiterová, majitelka penzionu Katlovka v rekreační osadě Katlov u Červených Janovic. Jako matka tří dětí si uvědomila, že jsou to právě děti, pro něž je povodeň skutečností velmi stresující. Po krátké úvaze nabídla svoji pomoc zaplaveným severočeským obcím Křešice, Záhořany, Litoměřice a  Mlékojedy. Následovala návštěva obce Křešice, rychlé jednání s  ředitelkou místní ZŠ a MŠ Mgr. Lenkou Špittovou, a její „Chalupa Katlovka“ se stala na  tři týdny náhradním domovem dětí, které zde v  příjemném prostředí mohly zapomenout na  dramatické okamžiky prvních červnových dnů. Jejich rodiče se tak mohli plně věnovat opravě svých poničených

identity

Lidé

Historie

Symboly české státnosti s. 7

Na paletě londýnského portrétisty

Vaříme

Pokračování na straně 3

Moudro na říjen

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Tomáš Baťa

Z Dobré čajovny s. 12

ŘÍJEN 2013

Zbraslavice

s. 24


INZERCE

2

Prodejna chovatelských potřeb a krmiv – Kutná Hora Otevírací doba: Po – Pá 8 – 17, So 8 – 11

Telefon prodejna Kutná Hora

ce

r ak

ne Part

327 52 52 22

640

lem ivad ra D d Po á Ho Kutn

DÝŇOIBII. ROČNÍK RANÍ VE

vz

od 7. 10 ahradním centr . u Hor� s-Čáslav do 13. 1 L K Á 0 P . R Zveme V 2 0 O 1 D 3 V ÝST ás se ktero všechny vytvoři AVA DÝ E J N Í u Vám rá t di pomů si svou vlastní p NÍ žem odz e a pora díme.

imní dek oraci

a

jn í ř . 2 1 a t sobo

Otevírací doba: 00 PO–SO 8 00–18 00 NE 9 00–17 00

AUTO UNIKOM Hrnčířská 214 Kutná Hora Tel.: 327 512 231 www.skoda.unikom.cz

www.autounikom.cz

_Rapid_Spaceback_DYN_a193bb7af263457d86f84014562ee2c3_indd 1

í ýňobran ž tře� d a je tu ji SLAV. l še se , rokem TIS ČÁ alloween Rok se s tru HOR vní, jedlé a na H n e c ím � n v zahrad dej: Dýně dekora í dekorace. . pro 0 % sleva dzimn o P . že Zahájen rů stlin, až 5 a ro y k ch m ý ro n ovocné st pínavých a vybra í dýní j po v dlabán Výprode soutěže ER LOVER : o d M is A p R P RO G hod.: zá ích obalů FLOW . a 12.00 rn dání cen 9.00 hod Prezentace mode šení vítězů a pře sem lá r� .: h o d y o H V h .: 0 9.3 černím 0 hod d. a 14.0 růvod ve 11.00 ho Lampionový p . d.: Moreno 17.30 ho Ohňová show ch specialit Mr. ní, ý .: ý d d k í o ls a n h it á 0 v 18.0 tnávka – vyřezá ou. en ochu Carving cem a zelenin ů Po celý d o v io íso lamp n kouzlen aní buřtů a prodej k U ení, opé V SOBOT Občerstv

Čáslav, Kalabousek 1940 tel.: 327 313 010 e-mail: caslav@hor�s.net 9/21/2013 1:35:48 AM

. .30 HOD O DO 19ání s sebou N E Ř V E záv OT ní na vyře náči

www.hor�s.net


DOBRÁ ZPRÁVA

3

Dobří lidé ještě žijí

Výlet do zahrad Botanicus v Ostré

Obsah Dokončení ze strany 1

ka paní Barbory Oberreiterové umožnily dětem prožít v nádherném prostředí bezstarostné chvíle a  díky sponzorům také navštívit kutnohorský plavecký stadion Slunce, zahrady firmy Botanicus v  Ostré, ZOO Dvůr Králové, pražské multikino CineStar, vychutnat si jízdu historickou mašinkou tzv. řepařské dráhy v Kolíně, vynikající zmrzlinu v  Černínech, podávanou dalším sponzorem, paní Trpišovskou, a  poznat i  mnoho dalších míst v  širokém okolí. Nechyběly ani společné večery u  táboráku s  opékáním špekáčků, písničkami a vyprávěním. Zkrátka – dobří lidé ještě žijí. A  dobrý je i  konec téhle vzpomínky. 4. září se všechny děti vrátily nejen do svých domovů, ale první dny školního roku mohly začít v novotou zářící škole i školce. A tak na závěr ještě jednou poděkování všem dobrým lidem, kteří se podíleli na  tomto příběhu s  dobrým koncem. A  alespoň několika fotografiemi se vrátíme do  prázdninových dnů křešických dětí. Dnů, na  které jistě budou rády a dlouho vzpomínat. Miroslav Štrobl

DOBRÁ ZPRÁVA Dobří lidé ještě žijí............................. 3 OSOBNOST REGIONU Karel Greif......................................... 4 HISTORIE Na mapě jsme už 95 let..................... 6 TIP NA VÝLET Není nad rozhled! .............................. 8 KULTURA Za Zdeňkem Vrbou ............................ 9 Z OBCÍ Proměny parku po Vlašským dvorem ....... 10 LIDÉ Na paletě londýnského portrétisty......... 12 KULTURA A SPOLEČNOST Kulturní přehled .............................. 15 KULTURA Michal Smrkovský exceluje ............. 18

Nechybělo ani opékání špekáčků

domů a navíc pomoci při opravě místní školy i školky, která do začátku září musela být uvedena do provozu. Paní Oberreiterová však zajistila dětem nejen ubytování a stravování, ale také bohatý prázdninový program. Úspěšně oslovila firmy, organizace i jednotlivce v širokém okolí se žádostí o pomoc i spolupráci. A ukázalo se, že dobří lidé opravdu ještě žijí. Vyjmenovat všechny, kdo pomohli paní Oberreiterové v  jejím úctyhodném činu, by bylo nad rozsah těchto řádek. Za všechny jmenujme alespoň Obecní úřad Červené Janovice, firmu AGRO PODLESÍ, Prefu Praha, A-Royal Service, s.r.o. Jiří Bada, Intop Libochovice, Botanicus Ostrá, Plavecký stadion Slunce v Kutné Hoře, Elektro Nápravník Kolín, zbraslavickou firmu MIPPA-PALLA, pekařství Tvrdíková Zbraslavice, ale i jednotlivé dárce ať již finančního příspěvku, nebo věcných darů: MVDr. V. Vančuru, Roberta Johna, Stanislava Junka, manželé Pavla a Pavlínu Brahovi… a poděkování patří samozřejmě i všem dalším dárcům. I z malých laskavých gest tak vznikla pomoc velkých rozměrů. Tři týdny prázdninového pobytu v  penzionu Katlov-

NA PRANÝŘI Štěkají a štěkají .............................. 20 KRIMIPOVÍDKY Šekové podvody ............................. 21

Na výletě do kutnohorského aquaparku

FINANCE Pozor na lumpy II. ........................... 22 ŠKOLY Z dílny žáků ZŠ Žižkov .................... 23 VAŘÍME Jablečné čatní ................................ 24 KULTURA Andělé v knihovně........................... 26 DĚTI / SPORT Karma jménem farma...................... 27

V pražském multikinu Cinestar

Z VAŠICH CEST .............................. 28


OSOBNOST REGIONU / KAREL GREIF

4

VYNÁLEZCE, ROLNÍK A PIVOVARNÍK

Inženýr Karel Greif z Uhlířských Janovic se až donedávna se svým typickým jemným humorem představoval pouze jako „vynálezce, továrník a rolník“. Coby strojař, specialista na tlumiče hluku, vlastník pěti světových patentů z oblasti akustiky, totiž nejprve koupil se svým společníkem malou továrnu v Uhlířských Janovicích, v restitucích zpátky dostal dříve zděděný a pak vyvlastněný rodinný statek a k němu 126 hektarů půdy. Ovšem vzhledem k tomu, že rekonstruuje také rodinný pivovar v Hostomicích pod Brdy, kde se začne brzy vařit pivo, může si ke svému jménu přidat i profesi pivovarník. Vystudoval jste strojní inženýrství na ČVUT. Jak jste se dostal k akustice a tlumičům hluku? „V  roce 1959 jsem nastoupil do  pražského ČKD do  konstrukce v  závodě Kompresory. Z  Ostravy přišla stížnost na  nadměrný hluk dodaného kompresoru a  já jsem byl pověřen problém vyřešit. Sehnal jsem si k tomu knihu, do sání jsem navrhl tlumič hluku, a  ten tlumil.

To bylo v roce 1961. Asi rok poté vypsal závod ČKD Lokomotivka soutěž na  snížení hluku při zkouškách motorových lokomotiv. V  té době byla v místě dnešní sportovní haly ve  Vysočanech plocha, kde se zkoušely lokomotivy. Zkouška trvala pět hodin nepřetržitého provozu na plný výkon a nesměla se přerušit. Tehdy přijely každý den ze Smíchova z ČKD Naftové motory dva motory a  z  ČKD Lokomotivka odjely dvě lokomotivy. Největší hluk působil výfuk. Navrhl jsem pro každé zkušební stanoviště rozměrný tlumič nad lokomotivu, a  k  velkému překvapení tlumič tlumil a obyvatelé v okolí si tak mohli oddechnout, konečně je nic v noci nerušilo. V  roce 1962 jsem přešel do  Výzkumného ústavu ČKD. Podle tehdejšího organizačního řádu tam měla být skupinka lidí, kteří se zabývají průmyslovou akustikou. Když jsem tam přišel, shledal jsem, že žádná taková skupina neexistuje. Byl jsem tam sám, takže jsem se stal rázem jediným a tedy největším odborníkem na tlumiče v celém ČKD. Začal jsem se pak zabývat výhradně akustikou, protože mi to připadalo velmi zajímavé. Požádal jsem, aby mi povolili dvouměsíční stáž v tehdejším Státním ústavu pro výzkum strojů, protože jsem se chtěl dozvědět něco víc z  teorie i  o  možnostech omezit hluk strojů vyráběných v ČKD. Působil tam doktor Němec, elektroinženýr, který byl takovým všeumělem. Především ovládal teorii austiky. Zůstal jsem tam dva nebo tři měsíce a dozvěděl jsem se skoro všechno, co mi mohlo v  mé práci pomoci.“ Dá se tedy říci, že jste byl průkopníkem průmyslové akustiky u nás? „Asi ano, obor začínal a bylo třeba mnohé vyřešit. Ale abych měl jistotu, že mi nic neuteklo, tři roky jsem dálkově studoval postgraduální kurz technické a  fyzikální akustiky. A  pak, rovněž dálkově, jsem se přihlásil na  dvouletá studia aplikované matematiky, která jsem ale nedokončil, protože na asi dvanáctou přednášku jsem přišel zcela sám – všichni ostatní to vzdali. A  aby toho nebylo málo, absolvoval jsem dvousemestrový kurz vybraných statí z akustiky. Mám tak doma čtyři indexy.“ Jste i znalcem v oboru akustiky…

„O jmenování znalcem jsem požádal v  roce 1972. Dostal jsem je a  na  základě této odbornosti jsem zpracovával posudky pro arbitráže. Po seznámení s problematikou snižování hluku jsem začal projektovat řadu tlumičů, podařilo se mi sestavit opakovatelnou konstrukci pro útlum hluku ventilátorů, který jsem uplatnil na  trase metra. Podle této konstrukce je tlumen hluk hlavních ventilátorů trasy. Od  roku 1974 až po  dnešní dobu to pracuje bez závad a při rozšiřování tras se to ještě používá. Vždycky jsem si říkal, že kdybych mohl, dělal bych to sám, nejraději ve  vlastní továrničce bez politiků a příživníků.“

„Kdo neriskuje, nic nemá.“ To se vám splnilo až o mnoho let později, po revoluci, že? „Ano. V roce 1990 navrhovalo Občanské fórum ve Výzkumném ústavu ČKD nového ředitele, a  většina zastávala názor, že bych jím měl být já. Odpověděl jsem na  jejich nabídku, že bych si ji rád promyslel. Bylo mi jasné, že by to v době, kdy se všechno měnilo, nemuselo být na dlouho, a tak jsem jim řekl, že se určitě najdou mladší, kteří funkci rádi vezmou. A tak se i stalo.“ Nelitoval jste někdy svého rozhodnutí? „Ne. Samozřejmě, bylo to závažné, životní rozhodnutí, hodně jsem riskoval. Kdo ale neriskuje, nic nemá. 2. května 1990 v  8,15 (zákon platil od 1. 5.) jsem zažádal o živnostenské oprávnění a pustil se do výroby tlumičů. Šlo to dobře, jen času se

nedostávalo. Do začátku podnikání jsem vložil milion korun, který jsem měl našetřený ještě ze socialismu za své patenty. V roce 1992 jsem společně s  kolegou z  Výzkumného ústavu ČKD založil s. r. o. Greif – Akustika. Jsem v  něm jednatelem, generálním ředitelem a většinovým vlastníkem. Zpočátku jsme vyráběli v  Praze v  pronajatých prostorách. Jak se ale výroba rozšiřovala, uvědomil jsem si, že to znamená nevýhodu, protože jsme měli tříměsíční výpovědní lhůtu, a naše zakázky se vyráběly třeba půl roku. Pronajímatel by nás díky tomu mohl teoreticky tlačit ke zvýšení nájmu hrozbou toho, že nám dá výpověď. A  tak jsme v roce 1999 za 10 milionů koupili v Uhlířských Janovicích malou továrnu, v  níž naše firma sídlí doposud. K tomu později budovu naproti přes silnici. Budovu jsme letos zbourali a  na  jejím místě postavili novou velkou montážní halu.“ Vyrábíte sériově tlumiče hluku pro nejrůznější využití ve vzduchotechnice, akustické skříně pro turbíny, generátory, ventilátory, akustické bariéry k  omezení hluku z  chladicích věží a z dopravy, tlumiče hluku pro motorové lokomotivy, neprůzvučné dveře a  vrata a  další. Kdo je vaším největším odběratelem? „Dnes vyvážíme své výrobky do zahraničí, náš největší zákazník pochází z  Ukrajiny. Jde o  továrnu vyrábějící plynové turbíny pro plynové elektrárny. Za  posledních pět let jsme pro ně vyrobili na 60 kapot. Teď nastane dvou až tříletá prodleva, protože musí své výrobky také prodat, a pak se zase ozve, jak doufám, znovu.


OSOBNOST REGIONU

5 Byl také jedním ze tří zakladatelů dráhy, kterou společně založili mezi Zadní Třebání a Lochovicemi. Působil rovněž ve  vedení Kampeličky. Dvacetkrát byl jejím ředitelem a  dvacetkrát místoředitelem. Po něm mám zase obchodní talent a vztah k půdě. Po  listopadu ´89 nám vrátili část majetku – polorozpadlý statek, půlku pivovaru a  půdu. Když jsem si na  to vydělal, začal jsem je postupně opravovat. Ze stáje ve  Lštěni jsem udělal koňský ranč se stájí pro 15 koní a tam, kde stála stodola, parkur. Areál je pronajatý. Pak jsem postavil seník a ocelovou kůlnu pro zemědělské stroje. A nakonec jsem se pustil do  pivovaru v  Hostomicích, protože mě oslovil sládek, který ho chtěl koupit. Vyjednal jsem mu prodej té druhé poloviny. Jde o pana Kříže, sládka dalešického pivovaru a pivovarníka se zkušenostmi s vařením piva nejen z Česka, ale i Japonska nebo Karibiku.“

Druhý náš největší odběratel sídlí v Kanadě. To je společnost, která nakupuje na Ukrajině plynové turbíny, u  nás kryty. Kanadská firma pak je dodavatelem celé elektrárny někde v Africe, a tak se naše kabiny dostaly do světa. Práce je to náročná, nároky na kvalitu provedení, na dokonalou povrchovou úpravu jsou velmi vysoké. Nesmíte udělat chybu – jinak jsou

„Práce je to náročná, nesmíte udělat chybu.“

potíže, snížení ceny apod. Nelze riskovat, že něco takového zákazník přehlédne.“ Po kom jste zdědil vaše technické a matematické nadání? „Otec mého dědečka z  matčiny strany byl syn obyčejného slévače v Kladně, ale jeho syn Jozífek, můj dědeček, byl generálním ředitelem Ringhoferových závodů. Byl to hlava chytrá… Vždycky tvrdím, že když něco nevím a  do  rána na  to přijdu, tak mi to napověděl odněkud ze záhrobí můj dědeček. Druhý dědeček vlastnil statek a  půlku pivovaru v  Hostomicích pod Brdy. Hospodařil na  360 hektarech půdy, z  toho bylo 124 jeho.

Jak jste s rekonstrukcí pivovaru daleko? „Stavba je před dokončením, teď se dodělávají vnitřky hospody, montuje se technologické zařízení a pracuje se na rekonstrukci dvora. Do dvou měsíců bychom měli začít vařit pivo.“ V hostomickém pivovaru, který byl založen už v  roce 1411, se vařilo pivo Zubrín. Budete v  této tradici pokračovat? „Zatím ne, kvůli známkové ochraně. Tak budeme vařit pivo značky Fabián podle ducha brdských luhů a hájů. Jeho roční výstav by měl být zpočátku asi 3  000 hektolitrů. Je tam ještě spousta práce – vybudovat letní restauraci, parkoviště. Hlavní je ale práce úspěšně dokončit, aby bylo co podávat.“ Tak ať vaše pivo chutná nejen hostomickým občanům, ale i všem návštěvníkům! Dana Čermáková Fotografie Antonín Vodička

Zenit spol. s r.o.

Pražská 166, Čáslav (u hlavní silnice směr Praha; část BUDÍN)

DROGERIIE U MÝ VALA Celý sortiment výrobků ů:

a dalš lší

AVIVÁŽ

12,-

PRACÍ GEL

1L

15,1L

TEKUTÉ MÝDLO

15,-

ČISTIČ NA REZ

15,-

1L

750g

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

„U Mývala“ v Pražské ulici 166, Čáslav.

OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 8.00 - 16.00 SO 8.00 - 11.00

PRAVIDELNÉ AKČNÍ NABÍDKY

Buďte originální

Sokolská 413, Kutná Hora | Po - Pá: 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 | So: 9.00 - 11.00, tel.: 327 513 077


HISTORIE

6

Na mapě jsme už 95 let

Prezidenstká standarta do r. 1939

Před devadesáti pěti lety, 28. října 1918, byl do tehdejších map naší planety zaznamenán nový stát: Československo. Jeho reprezentantem a  prvním prezidentem se plným právem stal profesor T. G. Masaryk, světově uznávaná a  respektovaná osobnost. Po  jedenadvaceti letech ekonomické, kulturní i společenské prosperity byl tento stát na aktualizovaných mapách nahrazen zmrzačenou formulací Protektorát Čechy a  Morava neboli Böhmen und Möhren. To už je však druhý prezident Dr. Edvard Beneš v exilu a je nahrazen tzv. státním prezidentem Dr. Emilem Háchou. Slovensko se vydává vlastní, poněkud kontroverzní cestou. Následuje krutých šest let válečných hrůz, plných lidských tragédií. Květen 1945 vrací do  atlasu světových map opět Československo, jehož oficiální definice zní Československá lidově demokratická republika. Do vrcholné státní reprezentace se opět vrací Dr.  Beneš, ověnčen titulem „Prezident osvoboditel“. Jen nakrátko. Po  únoru 1948 je v  názvu republiky ono slovíčko „demokratická“ devalvováno realitou absolutní moci vlády jedné strany v  čele s  komunistickým prezidentem Klementem Gottwaldem. Po  pouhých pěti letech, naplněných bezpočtem politických vražd, megalomanských plánů a osobních problémů s  alkoholem i  strachem z  osoby tehdejšího sovětského samovládce Stalina, jej nahrazuje Antonín Zápotocký. Československo ztrácí svůj světový kredit a ani následu-

Standarta státního prezidenta 1939–45

jící prezident Antonín Novotný, byť ve své době prezentovaný jako nejelegantnější východoevropský prezident, na  tom nemůže nic změnit. Ani nový název Československá socialistická republika, jímž se tato zapomenutelná osoba snaží zapsat do  historie šedesátých let minulého století, mu nevytvoří důvod k „vytesání do mramoru“. Z  učebnic dějepisu zmizí padesát let po  vzniku republiky, kdy se zdánlivě zablýskne na lepší časy, ovšem zářivé barvy tzv. Pražského jara 1968 se záhy promění v téměř beznadějnou šeď „normalizačních let“. Mapy světa zaznamenají stát, nazvaný Československá socialistická federativní republika. Do  jejího čela poprvé v historii vstupuje voják, který si právem vysloužil maršálskou hůl v  období druhé světové války – armádní generál Ludvík Svoboda. Je to jen krátká epizoda, po  níž se opět do  atlasů vrací zkratka ČSSR. Ta ale vydrží víc jak dvě desetiletí. V  roli prezidenta jí bude dominovat kdysi politický vězeň z  období vlády Klementa Gottwalda Gustáv Husák. Ono téměř bezvýchodné období, v němž jedinou jistotou byly jakési jistoty sociální i  pracovní, byť postavené na  vratkých ekonomických základech, se mnohým budou zdát v  závěrečných letech dvacátého století a částečně i v současnosti „ztracenou idylou“. Československo si s euforií prožije nádherná léta 1989 -1990. Vlajka nad Pražským hradem je vztyčena na  počest prezidenta Václava

Prezidenstká standarta 1948–89

Havla. Jeho úvodní věta prvního prezidentského novoročního projevu „…Československo nevzkvétá…“ jako by předznamenala postupnou ztrátu iluzí držitelů klíčů, ozvučujících legendární lednovou Letnou. Nicméně v osobě Václava Havla se do  čela Československa vrací osobnost světového významu, Československo je na  mapě světa opět respektovanou destinací. A  zůstává jí, i  když se Slovensko vydá opět vlastní cestou, a  po  Václavu Havlovi, posledním československém prezidentovi, je politickým konsensem dohodnut nový státní útvar – Česko. I  ten reprezentuje možná až příliš zidealizovaná osobnost nedostižného Václava Havla. V nové státoprávní konstelaci je po  deseti letech vystřídán prezidentem stejného křestního jména Václavem Klausem. Ale není Václav jako Václav. Klausův euroskepticismus i  nepřehlédnutelná sebestřednost, korunovaná mediálně traktovaným, byť celkem bezvýznamným společenským prohřeškem na úrovni atmosféry vrcholné světové politiky, je začátkem konce ve funkci hlavy státu. A pak demokratický systém Česka nastoluje poprvé v  historii země uprostřed Evropy právo přímé volby prezidenta. Prezidentská vlajka nad Pražským hradem je vztyčena na  počest Miloše Zemana. Ponechme na odbornících, aby zhodnotili jeho význam pro českou historii, a dovolme si konstatovat, že za  oněch devadesát pět let se mnohé změnilo. A co vy na to, pane Karle Čapku?

Standarta prezidenta ČSFR 1990–92

„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se i  dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky; kdo mění víru, neměl žádnou; člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví. Národ nepředěláš, ledaže bys na to měl staletí; jenom davy můžeš vést dnes tak a  zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky; kde by se tak najednou v něm vzala? Kdo sloužil, bude sloužit dál; kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila; nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a  bude potřeba.“ Literární noviny 28. října 1938 Jakákoliv další slova jsou zbytečná. Miroslav Štrobl

Současná Standarta prezidenta ČR


HISTORIE / INZERCE

7

Osobnosti regionu v symbolech české státnosti „Státy se udržují týmiž ideály, z nichž se zrodily.“ T. G. Masaryk Citaci slov prvního prezidenta Československé republiky si dovolme rozšířit o  konstatování, že nejen ideály, ale i  symboly tvoří tvář státnosti. K  oněm symbolům patří státní hymna, vlajka, státní znak i  osobnosti, které se na  utváření těchto symbolů podílely. Z pohledu historie bychom v  našem regionu našly tyto osobnosti hned čtyři. Josef Kajetán Tyl – státní hymna Narozen 4. února 1808 v  Kutné Hoře. V  jeho národní hře se zpěvy Fidlovačka zazněla při premiéře v roce 1834 poprvé píseň Kde domov můj. Tylův text zhudebnil František Škroup a  o  řadu let později se pak celek stal dodnes platným základem státní hymny. Jiří Louda – prezidentská standarta Narodil se jako syn profesora kreslení na  kutnohorské reálce 3. října v  roce 1920. Po  okupaci Československa uprchl do  Polska, odkud přešel do  Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, později se po  dobrodružné plavbě

lodí dostal do Británie. Tam působil do  konce II. světové války. Návrat do Československa v roce 1948 pro něho bohužel znamenal zatčení a  uvěznění na  Mírově. Po  propuštění se vrátil ke  svému koníčku – heraldice, a  v  roce 1993 vytvořil státní znaky nejdříve ČSFR, posléze i České republiky včetně prezidentských standart. Je poctěn členstvím v  britské a  francouzské heraldické společnosti a  nositelem titulu akademika Mezinárodní heraldické akademie v Ženevě. Za účast v odboji byl vyznamenán Československým válečným křížem a prezidentem republiky mu byl udělen Řád bílého lva za zásluhy o český stát. Jaroslav Jareš – státní vlajka Jako druhorozený syn správce městského vodovodu se narodil v  Kutné Hoře 10. dubna 1886. Po  absolvování místní reálky vystudoval pražskou UMPRUM, zaměřil se na oblast užitého umění, a v této oblasti sklízel zasloužené úspěchy. Z  hlediska tematického zaměření těchto řádků nelze opominout Jarešovu zásluhu na  vzniku státní vlajky. Jeho návrh z  roku 1919 se kreseb-

ně nejvýrazněji shoduje s finální podobou státní vlajky, uzákoněnou Národním shromážděním Československé republiky dne 30. března 1920.V  odborných publikacích je Jaroslav Jareš označován jako autor tohoto státního symbolu. Emanuel Viktor Voska – spolutvůrce charakteru československé meziválečné politiky Jeho osobnost by si zasloužila mnohem podrobnější popis. Uveďme alespoň, že se narodil 4. listopadu 1875 v Kutné Hoře. Pro své výrazné sociální cítění se koncem 19. století dostal do  konfliktu s  okresním hejtmanem a  následně emigroval do  USA. Později se zde stal nejen úspěšným podnikatelem, ale také spolupracovníkem budoucího prvního prezi-

denta Československé publiky prof. T. G. Masaryka i blízkým přítelem tehdejšího amerického prezidenta Wilsona. Po skončení první světové války se Voska v roce 1919 vrátil do vlasti a stal se hlavní osobností nově vzniklé organizace „Czechoslovak Commercial Corporation of America“. V meziválečném období byl stálým členem mise USA v ČSR. V  roce 1939 byl nucen uprchnout před nacisty do  USA, kde později vstoupil do služeb Americké zpravodajské služby. Po  válce se vrátil do  Československa, v  roce 1950 zde byl zatčen a  pro údajnou špionáž odsouzen na  10 let žaláře. Krátce po  propuštění v  roce 1960 zemřel. Miroslav Štrobl Prameny: Kutná Hora a česká státnost, Konfederace politických vězňů, Kutná Hora 2004

s.r.o.

plastová okna a dveře držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001

6 komorový profil celoobvodové kování

SLEVA až 61% OC – PASÁŽ Kutná Hora 17. listopadu 182, Kutná Hora (parkoviště z Opletalovy ulice)

tel.: 327 523 498, 327 523 499 mobil: 731 429 845 e-mail: kutna.hora@svet-oken.cz www.svet-oken.cz

+ teplý rámeček ZDARMA

Kolín (nová adresa) Pražská 323, Kolín 2 (u hlavní pošty)

tel.: 321 674 301 mobil: 608 270 114 e-mail: kolin@svet-oken.cz

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.00–12.00 12.30–16.30 hod.

ZDARMA • návrh • zaměření • doprava

tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

www.svoboda.info


TIP NA VÝLET

8

Není nad rozhled! Myšlenka prodloužit turistickou sezonu až do konce října je určitě chvályhodná. Většina z  nás má po hlavní letní dovolené, ale když je slušné počasí, nechce se nám opouštět přírodu a  výlety s  tím spojené. Kdo by si však pomyslel, že s  iniciativou přijde zrovna Pohádkové království Zdeňka Trošky z Českých Budějovic? A že vymyslí projekt Měsíc věží a rozhleden? Ale přišlo, a  to už loni. V  život ho začalo uvádět Turistické a mapové centrum se sídlem tamtéž. Do prvního ročníku se zapojilo 76 věží a rozhleden. O co jde? Obce či města se spojí a  vytvoří 4pohled (fórpohled) s  vyobrazením čtyř rozhleden a věží ve svém regionu a  s  logovtipem od  Jaroslava Kerlese s  razítkovými místy na  zadní straně. Pokud vandrovník či vandrovníci navštíví všechna čtyři výletní místa a  nechají si pohled, který mohou koupit

na každé věži či rozhledně i v informačním centru, orazítkovat, buď si ho ponechají pro vlastní potěšení, nebo ho pošlou do Turistického a  mapového centra do  Českých Budějovic, a  to až do  31. prosince. Jejich pohledy budou zařazeny do slosování o horské kolo Galaxy a další odměny na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 22. února 2014 v Praze. Dosud se do projektu přihlásilo 110 turistických cílů. V našem regionu „Srdce Čech“ se do  projektu zapojilo město Zruč nad Sázavou, které vytvořilo 4pohlednici se zámeckou věží svého zámku a  Barunčinou vyhlídkou, rozhlednou Havířská bouda na  kutnohorském Kaňku a  rozhlednou Bohdanka v Bohdanči. Kdo nejste líní a  rádi vyrážíte na  výlety, máte tak další důvod, proč nesedět doma. -dan-

Rozhledna Vysoká

Na vrchu Vysoká poblíž Miskovic, výška 38 metrů – rozhled na Kolínsko, Kutnohorsko i Železné hory

Rozhledna Havířská bouda

Na vrchu Kaňk u Kutné Hory, výška 30 m – nejnovější rozhledna s výtahem a kavárnou

Rozhledna Semtěš

U obce Semtěš, výška 22 metrů – nejzvláštnější – gotická věž přestavěná na rozhlednu

Rozhledna Bohdanka

U obce Bohdaneč, výška přes 50 metrů – nejvyšší rozhledna na Kutnohorsku

Rozhledna u Žandova

Na kopci Březina u Žandova, výška 45 metrů – stojí na nejvyšším místě Kutnohorska

Méně státu,

více občanům! SLEPĚ PŘIPOUŠTÍME STÁLE VĚTŠÍ VLIV STÁTU NA SVOBODNÝ ŽIVOT OBČANŮ. ZRUŠÍME NEEFEKTIVNÍ DANĚ, ZBYTEČNÉ ÚŘADY A NAŘÍZENÍ.

www.svobodni.cz Petr Mach

ekonom a předseda Strany svobodných občanů


KULTURA / INZERCE

9

Za Zdeňkem Vrbou

BYTY

„Celý svět je jeviště a všichni muži a ženy jsou pouze herci. Přicházejí a odcházejí a jejich dějství sedmerý je věk.“ V úterý 25. září opustil ono „jeviště svět“ dlouholetý ředitel kutnohorského Tylova divadla, herec, režisér, scénograf, zakladatel Dětské divadelní školičky, skvělý organizátor řady významných kulturních akcí, člověk, spjatý s divadlem desítky let – Zdeněk Vrba. Jeho vztah k divadlu se formoval již od dětství díky rodinnému zázemí obou rodičů, nadšených ochotníků. Na  jevišti Tylova divadla se Zdeněk Vrba poprvé objevil ve 40. letech minulého století a  dnes si jen ti dříve narození vzpomenou na  jeho účinkování v  inscenacích Komediant Hermelín, Čekanky, Lucerna, Fidlovačka, Mamzelle Nitouche, Sestřenice Běta a další. V  50. letech byl spoluzakladatelem kutnohorské Malé scény, která uváděla své inscenace na jevišti bývalého sálu restaurace U Anděla, a  zde se také realizoval jeho vztah k  poezii v  řadě večerů, při nichž byl režisérem, dramaturgem i  účinkujícím zároveň. Na  jejich atmosféru navázal o  mnoho let později mimo jiné jako režisér scénického provedení Máchova Máje na nádvoří Českého muzea stříbra, ale i  jako zakladatel Dětské divadelní školičky, jejíž mladí adepti divadla se právě formou dětské poezie seznamovali se základy jevištního života. V  nejednoduchých 70. letech minulého století byl až do  roku 1990 ředitelem Tylova divadla. Významně se zasadil o  rozsáhlé úpravy interiéru, o zlepšení a modernizaci technického vybavení. Díky jeho kontaktům s  tehdejší Československou televizí a  s  řadou čelných osobností kulturního života se Tylovo divadlo stává dějištěm několika pořadů velmi populárního Televarieté s  oblíbenou dvojicí Bohdalová-Dvořák, z  nádvoří Vlašského dvora jsou snímána operní představení pod

vedením hlavního kameramana a jeho osobního přítele prof.  Ilji Bojanovského, a jeviště kutnohorského divadla je také na  určitou dobu dočasnou scénou pražského Divadla na  Vinohradech v  době jeho rekonstrukce. Po řadu let stál Zdeněk Vrba v  čele organizačního štábu festivalu amatérských divadelních souborů Tylova Kutná Hora, mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže a  nelze opominout také jeho roli dramaturga a scénografa celé řady multižánrových kulturních pořadů, realizovaných na jevišti kutnohorského divadla. Jako stálý člen kutnohorského ochotnického spolku TYL se návštěvníkům divadla představil i v nedávných letech ať již jako režisér či herec. Připomeňme si jeho sluhu Artura z  Werichovy veselohry Teta z  Bruselu, jíž kutnohorští ochotníci obnovili v  roce 1996 předválečnou tradici divadelních Silvestrů, postavu principála v komedii Ženichové z roku 1998 nebo roli komorníka z  Wildeovy konverzační hry Jak je důležité míti Filipa z  roku 2001. Byl režisérem dalšího silvestrovského představení Malá bilanční operetka, jímž kutnohorští ochotníci vstupovali do  roku 2003. Na  řadě dalších představení se podílel jako scénograf i dobrý rádce se znalostí všech možností „svého“ divadla, v němž za uplynulá desetiletí zanechal výraznou stopu. V  divadelním světě bývá zvykem loučit se s kolegou posledním potleskem. Je vyjádřením díků za  společná léta, prožitá na  prknech, která „znamenají svět“. Teď tedy patří poslední potlesk panu Zdeňku Vrbovi. Plným právem. Ředitelství Tylova divadla v Kutné Hoře Členové ochotnického spolku TYL

NOVÝ BYTOVÝ DŮM NA SIONĚ Kutná Hora, Husova 114 Tel.: 327 511 706, 602 618 096 www.mydlochovastavebni.cz

Právě pro vás stavíme nový bytový dům v ul. Na Sioně, Kutná Hora. K prodeji jsou již jen 2 byty. Bližší info na tel.: 602 618 096 nebo na webu.

KE KUCHYNI

atí do

l akce p

Automatické Espresso 1. 10.

3

ZDARM ZDARMA

bližší informace o akci v kuchyňském studiu

William Shakespeare – Jak se vám líbí

K PRODEJI

Čáslav, B. Němcové 1190, tel.: 327 316 600

www.hoka.cz

VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD - PRODEJNA KRMIV

PRO DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ SKÁ ZVÍŘATA

krmiva pro domácí a hospodářská zvířata krmné směsi návnady pro ryby chovatelské potřeby

CE é AK šen í su aso z ě Hov ené m a drc 5 kg z 7, č

648

K

Otevírací doba: P Po - Pá 8.00 - 17.00 JaM Servis s.r.o. Potoční 240 PRODEJ HYPOALERGENNÍCH (bývalý areál Pleasu) A NUTRIČNĚ HODNOTNÝCH KRMIV Kutná Hora tel.: 728 478 382 NOVĚ prodej veterinárních diet www.jamservis.cz

pro psy Trovet

CE lt AK Adu o d 5kg can Bel ner 2 n č Di 2K

162

Dobrá možnost parkování!

CE AK ild ut W g l b lfs 5k Wo ic 1 c a Kč P

0

155

možnost nákupu přes

e-shop


Z OBCÍ

10

Proměny parku pod Vlašským dvorem listů opery pražského Národního divadla. V sedmdesátých letech zde ve  zcela jiné atmosféře vystoupila před tisíci diváky ikona tehdejší i dnešní populární hudby Karel Gott. Díky striktnímu požadavku jeho tehdejšího managera byla původně nezakrytá jevištní plocha zastřešena podle projektu místního architekta L. Peťovského, a  tak pestrá paleta následujících hudebních programů v  čele s  desítkami kapel dodnes existujícího folkového festivalu Kutnohorská

Terasy parku pod Vlašským dvorem – současný stav

Po několikaletých diskusích o podobě chátrajícího, nicméně turisticky atraktivního, parku pod Vlašským dvorem dospěli kutnohorští představitelé k  chvályhodnému závěru, prezentovanému v  regionálním tisku: „nezbytná obnova parku by měla být velmi střídmá a  vycházet z  jeho historické podoby …“. Dovolím si to považovat za  informaci, svědčící o  rozumném rozhodnutí, respektujícím nejen ekonomickou realitu, ale i estetickou hodnotu parku z hlediska charakteru jeho založení a funkce. První zmínky o  této lokalitě, nabízející odpočinek i  ojedinělé pohledy na  dominantní památky města, bychom našli ve  14. století, kdy na terasovitém terénu byly zakládány vinice, nejdříve Královské, později zvané Arciděkanské. Koncem 17. století začaly vinice zanikat a od počátku 18. století se území dnešního parku stalo majetkem kutnohorské podnikatelské rodiny Breüerů. Ve druhé polovině 19. století zde vzniká zásluhou

tehdejšího místního Okrašlovacího spolku veřejný park, jehož základní šestipatrová terasovitá podoba zůstala zachována a byla postupně obohacována o  některé odpočinkové prvky, odpovídající širokému společenskému využití parku. Koncem první poloviny 20. století byl v  parteru parkové plochy zřízen dětský bazén či spíše brouzdaliště a  plocha byla osazena množstvím laviček. Park měl v  oné době svého správce, dbajícího na udržování pořádku, a jeho gesto, napomínající případné narušitele klidu a  pořádku, bylo tehdy respektováno bez výhrad. V  téže době byl ve  východní části parku zřízen malý zookoutek, obývaný bažanty, mývaly, klecemi s  papoušky i  další drobnou faunou, na  níž si dnes vzpomenou jen ti dříve narození. V  západní straně parkové plochy byla v padesátých letech téhož století vybudována letní scéna, na  jejímž jevišti se odehrávala mimo jiné operní představení například Dvořákovy Rusalky v provedení předních só-

Dětská móda v Kutné Hoře Nově v prodeji dětské oblečení. Vlastní produkce za zaváděcí ceny. Více na www.fashion-mami.cz dětský e-shop.

AKCE ŘÍJEN Dětské FROTÉ punčocháče RA-07 od velikosti 56-134 pro kluky i holky.

J. K.Tyla. Zůstalo však pouze u kamene. Již po řadu let ožívá rozlehlý park každoročním červnovým Královským stříbřením, jehož bohatý historizující program se tak odehrává v ideálním prostředí. Na  počátku 21. století se objevují návrhy rekultivace celého prostoru a  provedení dosti zásadních změn v  jeho celkovém vzhledu. Jsou nezřídka částečně bezradné, částečně nereálné. Nejen pro předpokládané značné finanční náklady, ale v některých případech také pro zásadní zásahy do stávajícího členění parku. Nechyběla ani úvaha o  odklonění říčky Vrchlice z  původního koryta tak, aby její

Bývalý dětský bazének s prolézačkou ze 70. let.

kocábka již nebyla závislá na rozmarech počasí. O řadu let později musela být neudržovaná střešní konstrukce z  bezpečnostních důvodů stržena a  zchátralé prostory původního zázemí scény zůstaly opuštěny. Stejně tak rozpraskaný beton jen připomínal kdysi populární dětské brouzdaliště. Ubývalo také odpočinkových laviček. Zanikl rovněž kdysi oblíbený zookoutek. V  roce 1968 byl z  iniciativy historika PhDr. R. Šťastného a tehdejších studentů kutnohorského gymnázia položen na  rozlehlém vstupním trávníku základní kámen k  uvažovanému budoucímu pomníku kutnohorského rodáka a  zakladatele českého divadla

Letní scéna – současný stav

tok procházel parkovým parterem. Zůstalo však pouze u projektové dokumentace. Naštěstí. Současné rozhodnutí o  respektování historických základů členění parkové plochy, její celkové kultivaci, doplnění o  odpočinková místa, přiměřeném sportovně rekreační využití a  v  neposlední řadě i  obnovení výše zmíněného bazénku je opravdu rozumné. Věřme jen, že nezůstane pouze u výše zmíněné tiskové informace. Miroslav Štrobl

KOMPOSTÁRNA KUTNÁ HORA V NEŠKAREDICÍCH NABÍZÍ: MULČOVACÍ KŮRU – MODŘÍN, SMRK

129,–

89,–

www.fashion-mami.cz

Kutná Hora, Masarykova 187, v supermarketu Albert, tel.: 777 303 104

ZAHRADNICKÝ KOMPOST TŘÍDĚNOU ZEMINU PÍSKY, ŠTĚRKY, RECYKLÁTY, KAMENIVO !!! VŠE DOVEZEME K VÁM DOMŮ !!!

TEL.: 724 782 358 nebo objednavky@zers.cz • Ceny na WWW.ZERS.CZ


Z OBCÍ

11

POMÁHAT A CHRÁNIT

Kdybych byl Šmoula… Abych ten poněkud matoucí titulek upřesnil: kdybych byl jednou z těch modrých postaviček populárních Šmoulů, která nemá ráda nikoho a nic, mohl bych začít konstatováním „nemám rád policii“. Ale protože nepatřím do  pohádkové říše, ale mezi bezpočet řidičů i  dalších účastníků silničního provozu, konstatuji naprostý opak: mám rád policii. Policii, která svojí činností po-

tvrzuje logo na svých služebních vozidlech „pomáhat a  chránit“. V  uplynulém měsíci jsme se mohli o pravdivosti tohoto hesla přesvědčit na několika akcích, uskutečněných Policií České republiky v našem regionu. Vezměme to po pořádku. 14. září se policisté z kutnohorského Dopravního inspektorátu a  Dálničního oddělení zúčastnili oslav 140. výročí založení SDH v  Uhlířských Janovicích. Návštěvníci oslav se mimo jiné mohli seznámit s  moderním technickým vybavením dopravní policie včetně služebního vozidla Passat i  s  prací pyrotechnika při vyhledávání nástražného výbušného systému. Zájem vzbudila také účast české firmy Consult, podílející se na projektu Rok zabezpečení vozidel, jehož cílem je upozornit na rizika odcizení a finanční ztráty, vyplývající z  nezabezpečení majetku proti krádežím. 16. září navštívili kutnohorští policisté z  Dopravního inspektorátu děti z  Mateřské školy Masarykova v  Čáslavi. Nejen, že malým účastníkům dopravního provozu poskytli mnoho

cenných rad a informací, úměrných jejich věku, ale umožnili jim také vyzkoušet si výstroj policisty zařazeného do  oddílu „těžkooděnců“. 19. září se kutnohorská křižovatka Masarykovy a Štefánikovy ulice stala dějištěm finálového klání dopravních policistů - regulovčíků ze všech koutů naší republiky, kteří v rámci náročné soutěže nahradili obvyklé světelné semafory. Zvuk policejní píšťalky se rozléhal křižovatkou asi jako nikdy předtím. Pro mnohé řidiče to bylo nejen překvapení, ale nezřídka i těžko řešitelná situace. Ne všichni uměli na  pokyny regulovčíků správně reagovat. Stejně tak zmatení byli i někteří chodci. Inu, světla jsou světla. Ale jsou situace, kdy dopravní policisté musí převzít vzniklou situaci do  svých rukou a my, řidiči, bychom to měli umět respektovat. Dovolím si tyto řádky ukončit slovy, která jsou opakem onoho modrého nemoudrého Šmouly: mám rád policii, která nám

pomáhá a chrání nás před těmi, kteří si občas pletou naše ne příliš kvalitní silnice s  dokonalým povrchem závodních okruhů, a  kdo na  nás, chodce, pohlížejí s  despektem za  okýnky svých nablýskaných vozů, vedených ne vždy jistou rukou ohleduplného profesionála. Miroslav Štrobl Prameny: por. Mgr. V. Marečková (PČR) Fotografie archiv PČR a Michal Trnka

.CZ

● rybářské potřeby ● krmiva happy dog ● stavebniny ● spojovací materiál

● ploty a pletiva Í DN ● podlahy a dveře 7 O ● tónování barev, EN DNU Ř EV TÝ laků a omítek OT V

© Karel Klos / Luboš Pospíšil

Nádražní 437, Kutná Hora • Tel.: 327 513 807 • Po – Pá: 7 – 16 hod.

www.plotypletivasite.net


LIDÉ

12

NA PALETĚ LONDÝNSKÉHO PORTRÉTISTY

Jiří Keller je výtvarník, portrétista a krajinář, žijící v Londýně. Jeho kořeny však patří do Kutné Hory a souhrou šťastných náhod jsem měl možnost strávit s ním příjemnou chvíli ve dnech, kdy zde trávil několik dnů pozdního léta. Povídali jsme si nejen o Kutné Hoře jeho mládí, ale hlavně o jeho současném působení v Londýně, který se stal jeho druhým domovem. Jak jsi se vlastně dostal z  tehdejšího Československa, přesněji z Kutné Hory, do Anglie? „To bylo v roce 1969. Pracoval jsem

Výtvarník Andrej Németh

v bývalém Okresním muzeu Hrádek (dnes České muzeum stříbra) při katalogizaci depozitáře obrazů a  výtvarných děl. Měl jsem sice vízum do  Anglie, ale k  tomu bylo ještě třeba mít osobní pozvání. Díky jedné dobré známé, která byla Angličanka, přesně tedy Irka, jsem i  tenhle nezbytný papír získal. Ale ještě byla tehdy potřeba výjezdní doložka. Tu jsem celkem bez problémů dostal na příslušném kutnohorském oddělení tehdejší policie. Následovalo sehnání tranzitních víz do Německa a Holandska a pak jsem už vyrazil stopem…“ Stopem? „Jasně. To bylo nějak kolem 15. srpna 1969. Nejdřív jsem odjel do  Prahy a  u  Motolské nemocnice jsem stopnul (tehdy) západního Němce. Dodneška si pamatuju, že měl Peugeota 404, no a s ním jsem přes Rozvadov najel na  německou dálnici. U  něho jsem přespal a  vyrazil dál na Saarbrücken, na batohu jsem měl československou vlajku, a to byla tehdy dobrá deviza. Dostal jsem se dál, do Holandska, a jel jsem celkem najisto na  určitou adresu v Amsterodamu. Smůla, majitel této adresy byl v té době v Jižní Americe. Další smůla – měl jsem v kapse jenom 6 dolarů, a s tím bych se tehdy do  Anglie nedostal. Chtěl jsem si na místní policii nechat prodloužit holandský tranzit s  tím, že si tady vydělám nějaké peníze a potom odjedu do  Anglie. Zase smůla. Místo prodloužení mě „zašili“, protože oni neměli tu pravomoc k prodloužení pobytu, sebrali mi pas, a já jsem celé odpoledne strávil v policejní cele.“

MUDr. Jiří Plaček

To není dobrý začátek… „To ne, ale celkem dobře to dopadlo. Holandští policisté mě nakonec v jejich autě dovezli na  hranice, vrátili mi pas, dokonce mi dali šest liber kapesného a  vysadili mne na  loď, a  já jsem konečně po  celonoční plavbě přistál u  břehů Anglie. Následoval dost nepříjemný pohovor s  celním úředníkem, ze kterého se nakonec vyklubal docela fajn chlap. Nejen, že mi vrátil můj lovecký nůž, který mi při osobní prohlídce zabavil, ale nakonec mě svým autem odvezl do  Londýna. Stál jsem pod Big Benem, a tak jsem ve svých 27 letech byl konečně v cíli cesty. Měl jsem v ruce adresu jedné Angličanky, kterou jsem kdysi, ještě v  Kutné Hoře, pozval na  skleničku ke Kajetánovi…“ Dovol mi poznámku. Ten bufet už neexistuje. Byl v  Tylově ulici a dneska se tam prodávají imitace zbraní… „Nojo, všechno se mění. Čekal jsem na  tu svoji známou Angličanku na  schodech k  jejímu bytu. Přišla z práce, poznala mne, a já měl na týden kde bydlet. Navíc mi umožnila kontakt s  jistou Dr.  Labůňkovou, Češkou, která pracovala v  místní nemocnici. Ta mne zavedla do jedné pracovní agentury, která mi zajistila místo ve  fabrice v  Bletchley. No, ty začátky byly všelijaký. Taky jsem myl nádobí, dělal jsem u benzinové pumpy a …“ A co malování? Tys přece maloval už v Kutné Hoře… „No, a taky jsem maloval v Anglii. Nejdřív jsem některé své práce vystavoval v Hyde Parku, kde je určitá

Josef – Pepíno Matura

lokalita, vymezená pro prezentaci výtvarníků. Začal jsem dělat portréty na počkání, a protože jsem pořád dělal ještě u  benzinky, některé ty portréty jsem umístil v Showroomu, kde její majitel taky prodával auta. A štěstí, nebo náhoda? Jednu

RNDr. Jaroslav Hak

Populární kapelník Miroslav Jiřišta

První kutnohorský starosta po roce 1990 Ing. Jaroslav Benada


LIDÉ / INZERCE

13 zákaznici, která si sem přišla vybrat auto, moje portréty zjevně zaujaly a požádala mne, abych portrétoval jejího syna.“ Předpokládám, že jsi to neodmítl? „To víš, že ne. Syna jsem namaloval, jí se to líbilo, obtelefonovala své známé, a  já měl najednou spoustu privátních zakázek na  portréty. To nebyl špatný job. Za  dva měsíce jsem si díky tomu mohl koupit

za 300 liber ojeté auto.“ A dnes? „Dnes jsem členem tří anglických uměleckých klubů s  bohatou historií, zahrnujících výtvarníky, designéry, architekty a  další. Tím se nechci chlubit. Konstatuju.“ Přivezl jsi do Kutné Hory portréty některých známých místních osobností. Proč to a proč právě je? „Tohle město je pořád moje, i když

žiju mimo. Rád se sem vracím a myslím si, že některé z  místních osobností stojí za portrétování. Přispěli Kutné Hoře, k  její prestiži ať již doma, nebo za hranicemi. Každý po svém, svými schopnostmi a znalostmi. Nečekali za  to nic. A  to je strašně sympatický. A  tak jsem je namaloval. A chtěl bych, aby se s jejich portréty mohli místní občané setkávat.“

Kde? „To zatím nevím. Ale jsem si jistý, že důstojný prostor pro jejich vystavení v Kutné Hoře najdu.“ Tak ti přeju úspěch a  děkuju za rozhovor i za to, že našim čtenářům můžeme aspoň některé z  tvých portrétů kutnohorských osobností představit na stránkách našeho měsíčníku. Miroslav Štrobl

ENJOYING - Nekompromisní štěstí v životě „Nejsme tu proto, aby nás cokoliv omezovalo, aby se nám nedařilo, abychom se trápili a abychom využívali pouhý zlomek svých možností jen proto, že to tak dělají ostatní a považuje se to za normu. Překročte hranice toho, co jste si mysleli, že je možné. Přijďte se nabít energií, získejte nové dovednosti a nechte se vtáhnout do radostného víru…“ Jak se cítit dobře navzdory nepříznivým okolnostem a  jak nasměrovat svůj život teď hned k lepšímu. O tom bude prožitkový seminář s psychologem a autorem knihy Sedm poselství Mgr. Jiřím Hamerským. JE ENJOYING URČENÝ PRÁVĚ VÁM? ENJOYING začíná pracovat z místa, na kterém se právě teď nacházíme.  Možná máme pocit, že nám něco chybí. Možná jsme nespokojení a kolikrát ani netušíme proč. Jindy naopak víme moc dobře, co je náš největší problém a jsme z toho už úplně unavení. Pravděpodobně ne vše, co se děje, jde podle našich představ. Jako psycholog vyslechl J. Hamerský v léčebně spoustu životních příběhů. Cílem Enjoyingu je jak dosažení toho, co si přejeme, tak radost z cesty samé.

UNIKOM – STK

„Měl jsem možnost mluvit se spoustou lidí, kteří léta usilovali o nějaký sen a pak ho sice dosáhli, ale uvědomili si, že celou dobu před tím nežili. Ta trýzeň, že už čas nejde vrátit zpátky, se dá jen těžko popsat.A i když se naopak naučíme, jak mít po většinu času dobrou náladu, jenom to by bylo také málo. Zasloužíme si více.“ říká Jiří Hamerský. SEMINÁŘ se koná v neděli 27. 10. 2013 od 10:15–17:00 v salonku restaurace U LVA v Kutné Hoře-Sedlec. Účastí na semináři si osvojíte čtyři unikátní strategie, které se na této planetě stanou postupně normou. Připomenete si okouzlení, které jste jako děti zažívali permanentně; zvýšíte své vibrace a svůj vliv a nasměrujete svůj život k tomu, co jste si vždy přáli. Důraz bude kladen na co nejsrozumitelnější výklad, pochopení, procvičení a reálné zvládnutí čtyř základních postupů. Zájemci o účast pište na cauac@seznam.cz nebo volejte 739 097 313. Více informací na www.enjoiyng.cz

PO–PÁ 7.00–22.00, SO–NE 7.00–20.00

MYCÍ CENTRUM Kutná Hora-Karlov, tel.: 724 235 407 ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH VOZIDEL PODLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA INDIVIDUÁLNÍ MYTÍ OSOBNÍCH VOZIDEL STROJNÍ NEBO RUČNÍ BEZ OBSLUHY

Barborská 38, Kutná Hora (naproti antikvariátu), mitremineral@seznam.cz

nová kolekcee

PERLY

tel.: 327 515 140

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

SLEVA 20 %

na veškerý sortiment

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 31. 10. 2013)

Kontakty: Kutná Hora – Karlov, Čáslavská 223 (areál firmy Zámečnictví Šanda – směr Církvice, Čáslav))

Tel.: 731 191 914 nebo 737 276 494 e-mail: ppk2008@email.cz

www.pp-karlov.cz


INZERCE

14

„Těším se na vás na Regionu.“

Hobby magazín Eduarda Hrubeše každou sobotu od 10 hodin

100.5 FM | ceskyrozhlasregion.cz

Pozvání na vycházku

zdravé a bezpečné bydlení

Plán vycházek Zeměpisného sdružení Kutná Hora na říjen 2013

vzorková prodejna TACHO s.r.o.

5. 10. 2013

Údolím Švadlenky a Vrchlice kolem Malešova. Odjezd vlakem z nádraží Kutná Hora město v  9:12 hod. Délka trasy 10 km, možné prodloužení až na Rybářskou baštu u Svěceného rybníka.

19. 10. 2013

Podzimní barvy lužního lesa: z Velkého Oseka do  Poděbrad (12 km). Odjezd vlakem z  Kutné hory hlavního nádraží v  9:00 do Velkého Oseka (přestup v Kolíně). Vede Dr. Zdeněk Lipský (zdeneklip@email.cz)

T Ý B ŽE E Ů M C E R D E Z Z I E INKošatová Š A V Monika 56 214 1

731

CSTEART K A H XLINE

Kutná Hora, Karlov 196

(v budově ZZN Polabí) GPS: 49° 55‘ 41,183“ N, 15°16‘ 22,687“ E PO-PÁ 7:30 - 17:00, SO 8:30 - 11:30 mobil: 777 314 266-7 e-mail: tacho.kh@seznam.cz www.podlahy-dvere-okna.cz

2 bez DP TE m / 75, č K 329 pro dekory 0405,,107431 platí 1272 1268, 0476,

FITT STUDIO T DO CERTIFIKOVANÝ PRODEJCE

FIT STUDIO JB

ik Aerob Fx Pump

tí ení dě

ič ng Walkikiing Cv K2 h

ga o y y l F yoga

ing Juminpning Sp

c.zcz . b j o i stud @seznam

4 3 4 3 2 .fitj.brachovcova 3 w 1 w 2 7 w r Powe

AUTOBATERIE J. Vrabčák, Kaňk

Prodej 7 dní v týdnu!

 327 561 687

fitstudio.jb


15

ŘÍJEN 2013

Kultura a společnost KOLÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO

10. 10. Manželské štěstí aneb Hospodyně na zabití – 19.00 16. 10. Modrá pyramida tour – Olympic 50 – 19.00 17. 10. Želary – 19.00 18. 10. Sen čarovné noci – 19.00 20. 10. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – 15.00 22. 10. Karel Plíhal – Vzduchoprázdniny – 19.00 29. 10. Besídka 2013 – 19.00

MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ DŮM

30. 9. – 11. 10. Jarmila Čerevková – Inspirace přírody Výstava 10. 10. Hudba Praha – 20.00 12. 10. Zpíváme a tančíme s Míšou – 15.00 14. – 15. 10. Setkání škol – 10.00 15. 10. Maria Doyle Kennedy (Irsko) – 20.00 Koncert 16. 10. Katapult – 50 let hraju rock! – 19.00 17. 10. Jakub Šťástka – Fotografie – 18.00 Vernisáž výstavy 23. 10. Michal Horáček – Mezi námi – 19.00 26. 10. Roxor – 25 let – 20.00 Koncert 30. 10. Pavol Habera a Team Unplugged – 19.30 3. 11. Radost – 20. ročník výstavy – 14.00 Výtvarné práce osob s mentálním postižením

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

26. 4. – 31. 10. Výstavy k výročí 140 let Městské knihovny a 140 let kolínských baráčníků – synagoga

2. 10. Básníci básniví – pocta Jiřímu Ortenovi – 19.30 Synagoga 3. 10. Kostýmovaná noční prohlídka věže Práchovny a židovské synagogy – 20.00 8. 10. Marie Párová a Vlastimil Harapes – recitál – 19.00 Synagoga 8. 10. Senioři a volný čas – přednáška Pobočka sídliště 9. 10. Yvonne Sanchez a Pedro Tagliani – Songs about love – 14.00 Synagoga 10. 10. Beseda se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou – 16.00 Výstavní sál MKK 15. 10. Rukodělné tvoření – výroba prostírání z čajových pytlíků Pobočka sídliště

KINO 99

3. 10. Zataženo, občas trakaře 2 - 17.00, 17.30 Gravitace – 19.30 Nosferatu (FK-19.30) 4. 10. Zataženo, občas trakaře 2 – 17.00, 17.30 Gravitace – 19.30, 20.00 5. 10. Věneček poh. 2 – 15.00 Zataženo, občas trakaře – 17.00, 17.30 Gravitace – 19.30, 20.00 6. 10. Zataženo, občas trakaře – 17.00, 17.30 Gravitace – 19.30, 20.00 7. – 9. 10. Rivalové – 19.30 Colette – 20.00 10. – 13. 10. Make Your Move – 17.00 Kameňák 4 – 19.30 10. – 11. 10. Zmizení – 17.30 10. 10. Dream Theater – 20.00 11. - 12. 10. Snow Film Fest – 20.00 12. – 13. 10. 2 Zbraně – 17.30

13. 10. Morrissey 25: Live – 20.00 14. – 16. 10. Kameňák 4 – 19.30 Kapitál – 20.00 17. – 20. 10. Turbo – 17.00, 17.30 Plán útěku – 19.30 17. 10. Karel Reisz: Ten (FK-19.30) 18. 10. Tenkrát na západě – 20.00 19. 10. Tanec mezi střepinami – 20.00 20. 10. Zázrak – 20.00 21. 10. – 23. 10. Metallica: Through the Never – 19.30 Don Jon – 20.00 24. – 27. 10. Battle of the Year – 17.00, 17.30 Příběh kmotra – 19.30 Machette zabíjí – 20.00 28. – 29. 10. Prasák – 19.30 28. 10. Pozice dítěte – 20.00 29. 10. Zde na zemi – 20.00 30. 10. Lásky čas (předpremiéra) – 19.30 Ticho na moři – 20.00 31. 10. – 3. 11. Ptačí úlet – 17.00 Všiváci – 19.30 31. 10. – 1. 11. Apokalypsa v Hollywoodu – 17.30 Enderova hra – 17.30 31. 10. Sedmikrásky (FK-19.30) 1. 11. Žena v kleci – 20.00 2. – 3. 11. Carrie – 20.00

kách

6. 9. – 5. 1. 2014 Nikdy nezapadá aneb Život barokního kavalíra Adolfa Vratislava ze Šternberka Výstava

KINO MODRÝ KŘÍŽ

REGIONÁLNÍ MUZEUM

FESTIVALY

26. 10. – 2. 11. Devět bran – multižánrový festival česko-německo-židovské kultury Synagoga, divadlo, kino

SPORT

13. 10. Drozdův lesní běh – 87. ročník Atletický stadion M. Tučka v Bor-

RŮZNÉ

5. 10. Zámecká prkna – Přehlídka studentských divadelních souborů – 14.00 Zámecká 6. 10. Nedělní taneční odpoledne na Zámecké – 14.00 Zámecká 17. 10. Havelský trh – Karlovo náměstí 28. 10. Pietní akt u pomníku T. G. Masaryka – 14. 00 U gymnázia

KUTNÁ HORA

TYLOVO DIVADLO

1. 10. 8. Zábavný večer s Mirkem Jiřištou – 19.00 3. 10. 1984 – George Orwell – 10.00 8. 10. Labyrint světa – 11.00 Retro Screamers – 19.00 13. 10. Pohádky o mašinkách (Dětská divadelní přehlídka) – 15.00 14. 10. Kluk z plakátu – 10.00 15. 10. Pavel J. Ryba a The Fish Men – 19.00 Koncert 16. 10. Želary – Květa Legátová – 19.00 Divadlo Rokoko Praha 22. 10. Jako Thelma a Louise – 19.00 31. 10. Jakub Smolík – 19.00 Koncert 2. 10. Colette – 19.00 3. – 4. 10. Gravitace, 3D – 19.00 5. 10. Petr Iljič Čajkovskij – Evžen Oněgin – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 6. 10. Rivalové – 19.00 9. 10. Jobs – 19.00


KULTURA V REGIONU / ŘÍJEN 2013 10. – 11. 10. Kameňák 4 – 19.00 12. 10. Život té druhé – 19.00 13. 10. Líbánky – 19.00 16. 10. Zmizení – 19.00 17. 10. Diana – 19.00 18. 10. Cosi je ve vzduchu – 19.00 19. – 20. 10. Zataženo, občas trakaře – 15.00 19. – 20. 10. Donšajni – 19.00 23. 10. Plán útěku – 19.00 24. a 27. 10. Machette zabíjí – 19.00 25. 10. Koncert Missa – písně Karla Kryla – 19.00 26. 10. Dmitrij D. Šostakovič – Nos – 18.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 30. 10. 2 Zbraně – 19.00

KONCERTY

12. 10. Hudba starých mistrů – 19.30 Jezuitská kolej GASK, refektář 17. 10. 20 let Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl – 19.00 Kostel sv. Jana Nepomuckého 30. 10. Žalman a spol. – 19.30 Sokolovna

VÝSTAVY

5. 7. – 31. 10. Marie Brožová Kostel sv. Jana Nepomuckého 5. 9. – 30. 10. XIII. Sympozium současného výtvarného umění Jenewein Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr 12. 9. – 9. 10. Vlastimil Bareš: Oleje a akryly ArcusGallery 24. 9. – 13. 10. Spolkový dům před/po O rekonstrukci Spolkového domu 25. 9. – 30. 10. Nudíš se? Kup si křečka! Výstava fotografií Lucie Špačkové Hotel U Kata 15. – 30. 10. Osudové roky české státnosti Spolkový dům

GASK

7. 9. – 28. 10. TPCArt – Výstava mladých regionálních autorů Kolín- Kutná Hora Výstava soch a umění ve veřejném prostoru (Kolín – Kutná Hora) 15. 9. – 1. 12.

Come In – Výstava česko-německého designu na pomezí volného umění 15. 9. – březen 2014 Pavel Frič a Michaela Labudová – Monsters 16. 9. – 30. 10. Archeologické nálezy v prostoru Jezuitské koleje a zahrad 20. 10. – prosinec 2013 Jiný Kyjov – Ludibria 20. 10. – březen 2014 David Hanvald – Obrazy 20. 10. – březen 2014 Umělecká beseda (z našich sbírek) – Pokrevní vztahy 20. 10. – prosinec 2013 Jiří Rouš a David Šmitmajer – Flagellum Dei: FAMU 26. – 28. 10. Vystavení Kutnohorské iluminace

LEKTORSKÉ CENTRUM GASK

1., 8., 15., 22., 29. 10. GASK dětem – 14.00 Tvořivé dílny 12. 10. Komentovaná prohlídka výstavy TPCArt – 15.00 26. 10. GASK History? – 10.30 a 14.30 Mezigenerační program pro rodiny s dětmi Místo setkání u pokladny, rezervace nutná – militka@gask.cz

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA

10. 8. – 6. 10. Společná výstava absolventů SOŠ Hollarovo náměstí Praha z let 1967 – 1971 Hrádek 16. 10. – 30. 11. 400 let Bible Kralické Hrádek 1. 4. – 30. 11. Pivovary na Kutnohorsku Kamenný dům 3. 10. – 31. 10. O. s. Denemark a fotografie Miloše Truhláře Tylův dům 28. 10. Den Středočeského kraje Za 1,-Kč otevřeny všechny objekty včetně výstav

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 30. 9. – 6. 10. Týden knihoven

KLUB ČESKÁ 1

4. 10. Znouzectnost a Déma solo a Caine solo – 21.00 12. 10. The Upsessions (NL) – 21.00 Reggae večer 17. 10. Tribazik (UK) – 21.00 18. 10. Yetti On – 21.00

16 Revival Jiřího Schelingera 19. 10. Gamba Blues Band a Fraband – 21.00 21. – 24. 10. Zkouška Visací zámek Volně přístupné 25. 10. The HÁRO – 21.00 26. 10. Medial Banana (SK) – 21.00 31. 10. Omar Khaouaj Guitar Band – 21.00

BLUES CAFÉ

1. 10. Jiří Černý – Pink Floyd – 19.00 17. 10. Gwyn Ashton – Acustic Tour 2013 – 20.00 Australský kytarista

KD LOREC

12. 10. Eva a Vašek – 21.00 16. 10. Kavárnička – Šlágrbál – 18.00 Kulturní odpoledne nejen pro seniory

RESTAURACE PALMA

4. 10. DJ Jožka Nowok – 21.30 5. 10. DJ Mirek Kulhánek – 21.30 11. 10. DJ Martinez – 21.30 12. 10. DJ Tony – 21.30 18. 10. DJ Mirek Kulhánek – 21.30 19. 10. DJ Jožka Nowok – 21.30 25. 10. DJ Tony – 21.30 26. 10. DJ Martinez – 21.30

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

12. 10. Sobotní keramika – 9.00 – 12.30 13. 10. Nedělní klubík – šipky, kulečník, fotbálek – 15.00 – 17.00 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny s Dominikem

SPORT

12. 10. Dálkový pochod “Za Malínským křenem” – 32. ročník Více info: Jana Liberská – 604 506 728

RŮZNÉ

5. – 7. 10. Výstava ovoce a zeleniny Dům zahrádkářů, Slavíkova 575 23. 10. Den otevřených dveří – 9.00 – 17.00 Rytmus, Masarykova 598 Agentura podporovaného zaměstnání

ČÁSLAV

DUSÍKOVO DIVADLO

3. 10. Malajské Borneo křížem krážem – 9.00 a 11.00 Cestovatelská přednáška 3. 10. Pot a krev Filipín – 18.00 Cestovatelský pořad Saši Ryvolové 6. 10. Labutí princezna – 15.00 Výpravná hudební pohádka 8. 10. Lenka Vychodilová a Ti3: Lemura Kamdeš?! – 19.00 11. 10. Koncert – 18.00 Klavír Kateřina Fillová, tuba Marek Filla 14. 10. Na paloučku – 8.15 a 10.00 Loutková revue 15. 10. Michal Horáček: Básně, písně, etc. – 19.00 22. 10. Zdeněk Izer – Turné čtyř můstků – 19.00 25. 10. Módní přehlídka Edity Dlouhé – 18.30 30. 10. Hodný pan doktor – 19.00 1. 11. Slet bubeníků 2013 – 19.00 Čáslavská hudební událost roku 3. 11. Matylda zasahuje aneb Povídačky naší kačky – 15.00

KINO MILOŠE FORMANA

1. 10. Colette – 20.00 2. 10. Jobs – 20.00 3. – 4. 10. Gravitace, 3D – čtvrtek 17.30, pátek 20.00 5. – 6. 10. Oggy a Škodíci – 17.30 7. 10. V zajetí démonů – 20.00 8. 10. Millerovi na tripu – 20.00 9. 10. Mortal Instruments: Město z kostí – 20.00 10. – 13. 10. Kameňák 4 – 20.00, neděle 17.30 14. 10. Očista – 20.00 15. 10. Rivalové – 20.00 16. 10. Kick-Ass 2 – 20.00 17. 10. Líbánky – 20.00


KULTURA REGIONU //ŘÍJEN KULTURAVV REGIONU říjen2013 2013

17 18. 10. Make Your Move, 3D – 20.00 19. – 20. 10. Justin: Jak se stát rytířem, 3D – 17.30 21. 10. Šmoulové 2, 3D – 17.30 22. 10. Zuzana Michnová: Jsem slavná tak akorát – 20.00 23. – 24. 10. Plán útěku – 20.00 25. 10. Donšajni – 20.00

26. – 27. 10. Turbo, 3D – 17.30 28. 10. Příběh kmotra – 20.00 29. 10. Jako nikdy – 20.00 30. 10. Carrie – 20.00 31. 10. Machři 2 – 20.00

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA 5. 10. Slavnostní vyhlášení vítězů Literární soutěže Čáslav 2013 – 13.00

Přednášková místnost knihovny 8. 10. – 3. 11. Jan Rapin – Obrazy Výstavní síň 15. 10. Ibrahím ibn Jákúb a jeho cesta do Čech – 17.00 Přednáška profesora Petra Charváta Výstavní síň 31. 10. Disputace Čáslav – Kutná Hora – 18.00 Kino Modrý kříž, Kutná Hora

ČERVENÉ PEČKY 6. 10. Turistický výlet do okolí města Náchod – pevnost Dobrošov, Peklo Odjezd v 7.00 z náměstí

ČERNÍNY 6. 10. Naše houby – 14.00 Přednáška RNDr. Jaroslava Kocmana OÚ Černíny

OPUS UNIVERSUM

české a moravské obřadní písně a intuitivní přímá hudba

22. 10. 2013 v 19.00 českobratrské církve evangelické v kutné hoře ulice Jiřího z poděbrad 308

v kostele

HANA BLOcHOVÁ

O PROjEKTU umělecké

zpěv, harfy, psaltéria, zobcové flétny, perkuse, duochord, varhanní portativ

vystoupení s muzikoterapeutickým a transformačním účinkem INfORMAcE na tel.: 737 855 422 KONTAKT Hana Blochová: www.blochova.cz Lubomír Holzer: www.muzikoterapie.net, Dobrovolné příspěvky budou využity na potřebnou opravu kostelních varhan a pro středisko Diakonie v Čáslavi

LUBOMÍR HOLZER

zpěv, hrdelní a alikvotní zpěv, cistra, didgeridoo, obřadní buben, salašnická fujarka, fujara, koncovka, brumle, ústní harfa, tibetské mísy, gongy

4. 10. ZNOUZECTNOST DÉMA SÓLO & CAINE SÓLO

ŘÍJEN 2013

> exkluzivní koncert plzeňské legendy v trojnásobné síle, kde se představí i dva její členové se svými sólovými recitály > vstup: 100 Kč

Pá 11. 10. MAZEC SHOW SKIFF / DURUS / BLANK OUT

> hardcore fucking Prague / rock crossover / punk rock > vstup: 50 Kč

So 12. 10. THE UPSESSION /NL/

> reggae band z Amsterdamu & SWAMP SAFARI (RADIO 1) party > vstup: ZDARMA!

Čt 17. 10. TRIBAZIK /UK/

> když se potkají The Prodigy, Metallica a Soulfly s Pink Floyd - londýnská skupina se svým mixem trash-rave-psychedelic-acid-techno-dub-breakbeat-progressive > vstup: 100 Kč

Pá 18. 10. THORAX AND FRIENDS

> heavy metal band z Prahy představí nové CD "Proč věštírny mlčí" > vstup: 50 Kč

So 19. 10. GAMBA BLUES BAND / FRABAND > 15 let na scéně, blues-rock > vstup: 100 Kč

21.- 24. 10. ZKOUŠKA VISACÍ ZÁMEK

ÚČINKUJÍ Pavla Švestková mezzosoprán Komorní soubor

> volně přístupné, v případě velkého zájmu omezená kapacita

Pá 25. 10. THE HÁRO

KUTNÁ HORA

START

19. 10. 2013 21:00 ČESKÁ1 +FRABAND vstup: 100,- Kč

(Kolín - Blues)

PÁTEK 21:00

> jazz-punk, kapela složená z členů Visacího zámku, Hudby Praha a Mahagonu > vstup: 150 Kč /předprodej 100 Kč, Blues Café, Jakubská 562, KH/

25. 10. 2013 ČESKÁ1

So 26. 10. BLUE BANANA (SK) PŘEDKAPELA:

KULTURNÍ ZŘÍZENOST

KUTNÁ HORA

Vstup: předprodej 100,-Kč (Blues Café, Jakubská 562, Kutná Hora / 150,-Kč na místě

> reggae-alternative z Bratislavy > vstup: 150 Kč /předprodej 120 Kč, Česká1/

Út 29. 10. ADAM BOMB (USA)

> newyorská kytarová legenda opět u nás - pravá rock’n’roll show!!! > vstup: 100 Kč

Čt 31. 10. OMAR KHAOUAJ GUITAR BAND

> jazz-rock Praha > Miki Nop (Sto zvířat), Tomáš Kurfűrst (ex-MIG 21), Dominik Renč a Omar Khaouaj > vstup: 60 Kč

OTEVŘENO: Pondělí - Čtvrtek 18:00 - 24:00 / Pátek - Sobota 18:00 - 04:00 / Neděle zavřeno

w w w. ce s k a 1 . c z

i n fo : 7 2 5 4 4 0 7 5 9

Jitka Jiříčková housle Jan Sládeček violoncello Vítězslav Podrazil umělecký vedoucí, cembalo

Refektář galerie GASK Kutná Hora

12.10. 2013 od 19:30 hod. Vstupné: 150 Kč (v předprodeji 100 Kč - Blues café, Jakubská ulice 562, Kutná Hora)


Kultura

18

Michal Smrkovský exceluje v Baladě pro banditu i v Bídnících

Na muzikálového zpěváka z Kutné Hory pějí kritiky samou chválu. Jeho hlasový projev by měl prý dostat více prostoru. Tradiční příběh známého loupežníka Nikoly Šuhaje s  názvem Balada pro banditu uvedlo v  obnovené premiéře Východočeské divadlo v  Pardubicích, které jej na  začátku letošní sezony přeneslo z  přírodního amfiteátru Kunětické hory do  interiéru pardubického stánku paní Thálie. V Baladě pro banditu nejen Nikola Šuhaj se svou milovanou Eržikou, nýbrž i  mnoho okolních postav prožívají své příběhy. Jde de facto o  směs navzájem se ovlivňujících životních událostí mnoha oby-

vatel Koločavy, což režisér Michael Tarant vypodobnil neskrytě a obsadil velké množství herců i externistů. „Pěvecké produkci dominuje zvláště ženská část souboru, z mužského osazenstva zpěvem vyniká člen company, hostující Michal Smrkovský. Jen škoda, že ke svému pěveckému projevu nemá v  inscenaci více prostoru,“ píše ve  své kritice v Pardubickém deníku Hana Rubišarová. Michal Smrkovský je v  regionu známým muzikálovým zpěvákem, hercem a  pedagogem. Pozval jsem ho na kus řeči. Michale, v  divadlech začala nová sezona. V čem tě můžeme vidět? O  prázdninách jste mě mohli vidět na zámku Kačina v komedii Mé slovo poslední a  následně od  3. září jsem ve Východočeském divadle v Pradubicích v muzikálu Balada pro banditu. Pak v Goja Music Hall na pražském Výstavišti v  legendárním muzikálu Les Miserables - Bídníci. Dále se připravují krásné hry v Tylově divadle v  Kutné Hoře, ve  kterých budu účinkovat - Tvrdohlavá žena, Verni-

sáž od Václava Havla a silvestrovské představení A do pyžam!!“ Kdy jsi dostal první příležitost a  prožil první zkušenost na  muzikálovém pódiu? “První velká zkušenost byla právě v  jednom z  nejúspěšnějších muzikálů na světě, v Bídnících, kteří v září vstoupili do své třetí sezony. A druhou krásnou zkušenost mám z padubického divadla v klasickém muzikálu Balada pro banditu, který se přes léto hrál na Kunětické hoře a  od  září se stává stálým repertoárem v kamenném divadle.” Je obtížné získat angažmá? jaká bývá atmosféra při zkouškách a vystoupeních? “Získat angažmá je velice těžké, protože konkurence je velká a  nároky kladené na  konkurzech jsou čím dál tím větší. Samotný proces konkurzu je velice traumatizující zážitek (smích). Hlavní předpoklad je, že člověk musí odpovídat typově na danou roli. Bíndníci měli například zajímavost s autorskými právy, takže pražský tým vybral okruh lidí a  finální obsazení schválili až supervizoři v  Londýně. Proces zkoušení je nepopsatelná věc. Intenzivní každodenní práce několik měsíců, kdy se kolektiv pod tíhou nároků, únavy a  vyčerpání natolik stmelí, že atmosféra dobře nazkoušeného představení je nepřekonatelnou odměnou za  tvrdou práci. Proto si potom každé představení užíváme jako parta, která by za své představení dýchala.” Zvládáš skloubit účinkování v muzikálech s dalšími tvými aktivitami?

“Jelikož mé hlavní zaměstnání je vychovatel v Domě dětí a  mládeže v Kutné Hoře, tak další aktivity zvládat musím. I když je to někdy náročné, zvláště během zkoušení. To je člověk v pracovním procesu třeba dvacet hodin denně. Ale největší odměnou jsou spokojení diváci a závěrečný potlesk, který za tu dřinu stojí.” Čemu všemu se ještě v oblasti umění věnuješ? “Nejvíce se věnuji právě své profesi vychovatele, která mě velice naplňuje, a  při tempu života se ani víc věcí nedá stíhat. Divadlo je krásný koníček, který vyplňuje volnou mezeru v mém životě.“ Zaznamenáváš ohlasy na  tvé účinkování také v regionu, kde žiješ? Který ti třeba utkvěl v hlavě? “Občas mě třeba někdo zastaví v  obchodě s  tím, že mě viděli v  divadle. Ale nejhezčí zážitek se mi stal při nákupu v  sekáči, když jsem se přehraboval v hromádkách s oblečením, a nějaký pán se na mě docela tvrdě obořil s tím, že si myslel, že jsou herci za vodou, tak proč teda nakupuju v sekáči (smích).” Díky za  rozhovor a  za  reprezentaci našeho regionu a přeju v tvém dalším uměleckém působení ‘Zlom vaz’! Ptal se Václav Veselý


KULTURA

19

U Kata zazní Verdiho Rigoletto oblečené v novém hávu Genialita tvůrčí potence italského komponisty Giuseppe Verdiho (1813 - 1901), jehož 200. výročí narození si v letošním roce připomíná celý kulturní svět, se zpřítomní při operním večeru v kutnohorském hotelu U Kata v úterý 29. října v 17 hodin. „Chtěl bych využít možnosti prezentace nejnovější divadelní verze opusu, který svého tvůrce zřejmě v  maximálně myslitelné podobě proslavil u  všech následujících generací ctitelů zcela originální-

ho italského belcanta,“ říká Karel Bican, který setkání doprovodí mluveným slovem. Rigoletto, které mělo premiéru 22. 11. 1851 v Benátkách, je dílo v mnohém ohledu naprosto výsostné. Skladatel byl inspirován divadelním

Oblíbené seniorské Kavárničky se stěhují do GASKu

Kavárničky pro dříve narozené mají v Kutné Hoře dlouholetou tradici. Měsíc co měsíc se senioři setkávají na kus řeči, posedět, zatančit si, poslechnout muziku, která je baví, a dozvědět se třeba i něco užitečného. Například jak zvládat různé všednodenní nástrahy nebo nějak ulevit zdravotním a tělesným postižením, která je v podzimu života trápí.

Dokáží se však i náramně bavit. Mentalitou a  optimismem by někteří klidně mohli „nakazit“ i o dost mladší ročníky. A vůbec by to neškodilo. “Oblíbené Kavárničky se od  tohoto měsíce přesouvají do  kavárny v GASKu v Jezuitské koleji. Říjnová je naplánována na středu šestnáctého od  dvou hodin odpoledne,“ připomíná Alena Remešová z  Centra služeb pro zdravotně postižené, které je pořadatelem setkávání. Vstupné je takřka symbolické, pouhých 30 korun, a k poslechu i tanci hraje Standa Jelínek se svými muzikanty. Do konce letošního roku se uskuteční ještě další dvě Kavárničky – 13. listopadu, pak ve vánočním suchu 18. prosince, a s rokem 2013 se senioři zvesela rozloučí při silvestrovském setkání 30. prosince. Pro zájemce mají v  centru v  Dolní ulici 186 v  Kutné Hoře (poblíž Penny marketu) připravena také tvořivá dopoledne. Ta se konají 9. října, 14. listopadu a 23. prosince vždy od 9 hodin. Za účast se neplatí, materiál pro výrobu všelijakých předmětů a dárečků mají pro zručné seniory zajištěn stejně jako malé pohoštění. W&y

dramatem Victora Huga Král se baví (1832), a i když Hugo původně rezolutně odmítl možnost zhudebnění svého díla, v okamžiku shlédnutí Verdiho nové opery s  niterně hlubokým obdivem vyjádřil svou aktuálně prožitou fascinaci, zejména při pověstném vokálním kvartetu slovy: „Nepřekonatelné, obdivuhodné! Kdybych mohl ve  svých dramatech nechat hovořit najednou čtyři lidi tak, aby obecenstvo rozumělo jejich slovům a  pochopilo jejich city, potom bych mohl i  já dosáhnout podobného účinku.” „Verdi se právě v  opeře Rigoletto poprvé prezentuje jako prestižní znalec emocionálně složitého a  komplikovaného lidského nitra a  v  partituře stěžejní postavy svého opusu tak zrcadlí pokřivenou psychickou charakteristiku dvorního šaška: Rigoletto trpí klatbou,

bolestně obžalovává královský majestát i okolní svět za svůj trpký úděl, trápí ho až schizoidně osnovaná rozpolcenost vlastního já. Je milujícím otcem své dcery, paralelně ovšem musí žít s maskou cynického ironika. Celý příběh pak vrcholí osudovou ztrátou jediné bytosti, kterou je schopen skutečně milovat - před okolním světem přísně utajované a  střežené dcery Gildy,“ nechává Karel Bican nahlédnout do obsahu díla . Více posluchačům a  divákům poví na  počátku DVD videoprojekce této opery z  jeviště Teatro Regio di Parma, kde v roce 2012 své dramaticko-vokální umění prokázali Leo Nucci (Rigoletto), Francesco Demuro (vévoda), Nino Machaidze (Gilda) či Marco Spotti (Sparafucile). Dirigentem představení byl Massimo Zanetti.


NA PRANÝŘI

20

Štěkají a štěkají Na  naši redakci se obrátili obyvatelé panelového domu v  kutnohorské Dolní ulici, kde je víc jak 60 bytů. Trápí je bezohledné chování majitelů psů v rodinných domech jen o kousek dál. Psi jsou od  brzkého rána do  pozdního večera buď u  vchodů do  domů směrem do ulice, nebo na zahradě. Zuřivě štěkají na každého, kdo projde kolem, nejde totiž o hlídací plemena. Jejich majitelé patrně nechápou, že téměř nepřetržitý štěkot jejich miláčků je v  bytech obytného domu s  okny směrem k  nim slyšet tím více, čím se byt nachází ve  vyšším patře. Při otevřeném okně, a to jen na větračku, není slyšet normálně puštěná televize ani rádio. Štěkot je obtěžující zejména pro obyvatele, kteří pracují na  směny, nepřetržitě nebo doma. Ti první nemohou po  noční spát, ti druzí se nemohou soustředit na svou práci. Intenzita štěkotu se zvyšuje zejména o víkendech, kdy si lidé potřebují po celotýdenní práci odpočinout.

Co ubližuje životnímu prostředí? Máte otázky na rozvoj vašeho města, městyse či obce, na  které jste nedostali odpovědi? Napište nám o tom! A ještě lépe - dotyčný problém vyfotografujte a  pošlete snímek s  konkrétními údaji (datum, místo, podstata problému, vaše jméno a adresa) na adresu redakce „Dobrý Info regionální měsíčník“, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora, nebo na  mail dana.cermakova@centrum.cz. Vaše náměty vyhodnotíme a  na  jejich řešení se zeptáme odpovědných orgánů. To, co zjistíme, uveřejníme v některém z příštích vydání. Redakce

Máte ve své obci podobné zkušenosti s  bezohlednými majiteli psů? Napište nám o tom!

PRONAJMU KULTURNÍ PAMÁTKU – zn. levně Trochu mimo zájem veřejnosti probíhá proces týkající se velmi strategického místa v Kutné Hoře a  ne zrovna významově zanedbatelných objektů. O co tedy jde? O pronájem. Zdálo by se, že tento záměr, jeden z  mnoha, které vedení města realizuje, skutečně nestojí za  pozornost. Kdyby ovšem nešlo o známou kulturní památku a přilehlý objekt informačního centra s prodejnou suvenýrů. Takže. Jde o tichou snahu propachtovat na 15 let (ano, čtete dobře) lukrativní objekt pobočky informačního centra, tzv. Domeček, navíc společně s významnou kulturní památkou - kaplí Božího těla. Oba objekty se nacházejí v těsném sousedství chrámu sv. Barbory. O významu místa nemůže být pochyb. A komu že se bude pronajímat? Církvi. Konkrétně Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Církev tak ovládne nejlukrativnější lokalitu v Kutné Hoře, protože společně s chrámem sv. Barbory bude spravovat ještě komerční objekt kombinující prodejnu suvenýrů, veřejných toalet a informačního centra a k tomu kapli Božího těla, památku, která byla před rekonstrukcí (1997 – 2000) zařazena na seznam 100 nejohroženějších památek světa. Mohlo by se namítnout: Proč ne? Když za to město Kutná Hora získá přiměřené nájemné, které bude moci využít jinde. Jenže cena pronájmu za tyto dva objekty, na tomto luxusním místě, nedosahuje ani výše pronájmu středně velkého obchodu. Zvláštní. Zvláštní i v situaci, kdy oba objekty byly před pouhým rokem zařazeny pod správu městského úřadu, zvláštní v  situaci, kdy se výrazně zlepšila ekonomika provozu a kdy systematická práce začala zvedat návštěvnost a povědomí o kapli Božího těla. Zvláštní v situaci, kdy vedení města zřídilo oddělení kultury a cestovního ruchu, aby zvýšilo aktivity v této oblasti. A teď dojde k  přenechání prostoru s  největší koncentrací turistů někomu jinému. Snad se někdo odváží a vyžádá si nahlédnutí do návrhu nájemní smlouvy, určitě to bude stát za to (jestli pak alespoň bude souhlasit předmět pronájmu uvedený ve smlouvě a ve vyvěšeném záměru!?) No, zřejmě nechápu vysoce společensky a  ekonomicky prospěšný záměr, který je pro naše město neskutečně výhodný … a jistě nebudu sám. floondra

Výzva pro čtenáře Vadí vám něco ve vašem okolí, co narušuje občanské soužití?

RINGELLAND HABRKOVICE

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ U SUDKŮ

• NEJVĚTŠÍ Ě ŠÍ Š KOČKOVITÉ Č É ŠŠELMY SVĚTA Ě TYGR SIBIŘSKÝ A LEV PUSTINNÝ • DVOUTUNOVÝ HROCH NA DOSAH RUKY • DIKOBRAZI A DALŠÍ ZVÍŘATA Prohlídka zvířecího parku denně od 10 hodin za dobrovolné vstupné. Představení v sobotu a neděli vždy od 14 hodin (duben - říjen).

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ TEL.: 607 892 740, Dolní 282, Kutná Hora

směr Záboří n./L.

směr Přelouč Kobylnice

Svatá Kateřina

směr Kolín

HABRKOVICE Svatý Mikuláš Kačina

Kutná Hora

Nové Dvory

směr Čáslav

VYSOKÁ KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY

S NÁKUPEM KOMPLETNĚ VYBAVENÉ KUCHYNĚ - VESTAVNÁ TROUBA ZDARMA více na www.kuchynepohoda.cz

Kuchyňské linky na míru Počítačové návrhy Skříně na míru Stoly, židle Sedací soupravy Postele a matrace Plovoucí podlahy Interiérové dveře Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 hod. So 9.00 - 11.00 hod.

Jungmannovo náměstí 440, Kutná Hora, Tel.: 327 515 774, Mobil: 606 949 626

Tel.: +420 721 295 522, +420 607 168 152 • www.ringelland.cz

Nádražní N Nád ád d ž í 437 4 43 437, 37 37, K Kutná utn u tn t áH Hora ora ora ra • Tel T Tel.: e ell.: .: 3 32 327 27 5 513 51 13 8 807 07 0 7•P Po o – Pá P Pá: á: 7 – 1 16 6h hod. d

www.vrata-brany-pohony.net


21

Šekové podvody

Manželka štábního strážmistra Václava Trčky z četnické stanice Kolín byla zaměstnána na  jednom ze tří kolínských poštovních úřadů. Na  podzim roku 1927 Anna Trčková zaregistrovala v  krátké době již druhé vyzvednutí desetitisícového finančního obnosu na  základě předložené šekové poukázky. Na  málo frekventovaném poštovním úřadě si nelze takovéto věci nevšimnout. Upozornila na věc poštmistra, ale tím to skončilo. Peníze totiž vyzvedával mladý muž, který se prokazoval vojenskou knížkou. Ženě četníka nešlo na rozum, že se muž v  civilním oděvu prokazoval vojenskou knížkou. Po  neúspěchu u nadřízeného se svěřila manželovi. Štábní strážmistr nezapřel svoji profesi a ihned se pustil do vyšetřování. Z manžela se rázem stal vyslýchající. Jednalo se o dvě šekové poukázky poštovní spořitelny na  částku 10 000 Kč a peníze vyzvedával jistý Josef Fiala, prokazující se vojenskou knížkou vydanou vojenským doplňovacím oddělením v  Plzni. Jméno muže mladé poštovní úřednici utkvělo v  paměti díky tomu, že stejné jméno a  příjmení měl i její otec. Četnická manželka znalá z mužových příruček zásad popisování osob, udala podrobný, doslova úřední popis muže předkládajícího šeky. To bylo prozatím vše, co se v  rodině Trčkových podařilo dát

k podezřelým šekovým transakcím dohromady. Druhého dne štábní strážmistr Trčka nelenil a telefonicky se spojil s  četnickým oddělením poznávacího úřadu policejního ředitelství v  Praze. Zde pracující vrchní strážmistr Josef Vávrovský, který měl na  starost vedení evidence zločinců z povolání, si podrobně poznamenal obsah telefonického sdělení kolínského kolegy. Ihned učinil dotaz na  Poštovním šekovém úřadě v  Praze, který byl centrálou poštovní spořitelny. Dotazem se spustila doslova lavina. Revizí šekových dokladů bylo zjištěno, že na  kolínském poštovním úřadu byly proplaceny dvě nekryté šekové poukázky, každá na  obnos 10 000 Kč. Poukázky měly všechny předepsané náležitosti, byly řádně vyplněny a  orazítkovány razítkem Poštovního šekového úřadu, pouze na nich bylo uvedeno číslo neexistujícího účtu. Podle podpisů bylo zřejmé, že obě poukázky na  kolínském poštovním úřadu převzala vždy stejná osoba, jak na  straně předkládající, tak i  na  straně přebírající. Na uvedený poštovní úřad, který byl nedaleko kolínského nádraží, dorazili záhy dva inspektoři z Poštovního šekového úřadu.

KRIMIPOVÍDKY - ROK S ČETNÍKEM

Anna Trčková byla inspektory podrobena druhému výslechu. Neuvedla však nic víc, než řekla svému manželovi. Tedy jméno, místo vydání vojenské knížky a podrobný popis předkladatele šekových poukázek. Inspektorům bylo jasné, že šekové podvody musela spáchat osoba velmi dobře obeznámená s  úředními postupy a  fungováním šekového úřadu. Tedy nezbývá než pátrat ve  vlastních řadách. S  tímto závěrem se vraceli železnicí zpět do Prahy. První nasnadě bylo jméno Josef Fiala. Téže jméno měl jeden z  pracovníků poštovní spořitelny. V  personálním oddělení bylo zjištěno, že muž toho jména, poštovní posel pracuje od roku 1926 u nově zřízeného Pobočného poštovního šekového úřadu v  Brně. Proto se inspektoři vypravili do  Brna, kde zjistili výslechem zaměstnance Josefa Fialy, že ač pochází z  Brna, vykonával vojenskou službu v  Plzni a  po  návratu z  vojny měl děvče v Praze. Svoji vojenskou knížku, tak jako ostatní muži po vojenské službě, odevzdal na personálním oddělení, kde je dodnes. To bylo vše, co přinesla cesta inspektorů do  Brna. Mimochodem Josef Fiala téměř neodpovídal poštovní úřednicí uda-

nému podrobnému popisu. V personálním oddělení však vojenská knížka Josefa Fialy nalezena nebyla. Z osobního spisu jmenovaného se ztratila. Při následné kontrole všech personálních spisů, ale žádný jiný nedostatek nebyl zjištěn. Přesto byl k věci dotazován vedoucí personálního oddělení Vlastimil Talanda a bylo mu inspektory uloženo sepsání úředního hlášení. Jeden z inspektorů si povšiml, že Talandovo písmo má nápadně shodné znaky s  písmem na  padělaných šekových poukázkách. Shodu vykazovala i  fialová barva používaného inkoustu. Další zajímavostí bylo, že u  pražského poštovního šekového úřadu pracoval i Talandův bratr. Stanislav Talanda pracoval v  oddělení, které

opatřilo šekové poukázky razítkem. Jelikož výkon bezpečnostní služby na území Velké Prahy zabezpečovalo pražské policejní ředitelství, bylo zatčení bratrů Talandových provedeno detektivy tamního oddělení majícího na  starost vyšetřování trestných činů spáchaných ku škodě poštovního eráru. Při výslechu zatčených sourozenců bylo zjištěno, že do  svého podvodu zapojili i  manžela své sestry Josefa Patáka ze Sendražic u Kolína. Případ se tedy opět vrátil na  kolínskou četnickou stanici. Štábní strážmistr Trčka byl se dvěma kolegy vyslán do Sendražic, za účelem zatčení Josefa Patáka a  provedení domovní prohlídky v  jeho obydlí. Jelikož Paták odmítal vpustit četníky do svého domku, byl k úkonu přivolán obecní starosta a četnictvo po marném použití výzvy „Ve jménu zákona“ muselo vylomit vstupní dveře. Při domovní prohlídce byla nalezena vojenská knížka na jméno Josefa Fialy, jemuž podobou Paták odpovídal, a  kromě toho byla nalezena ještě jedna stejným způsobem padělaná šeková poukázka na  částku 10 000 Kč. Dalším usvědčujícím důkazem proti Patákovi byla jeho konfrontace s  poštovní úřednicí Annou Tr č k o v o u . Až poté začal vypovídat. Podvod vymyslel Stanislav Talanda, který byl mimochodem hodnocen jako nejlepší pracovník oddělení poštovního šekového úřadu. Jeho bratr Vlastimil vybral dle Patákovy podoby vhodnou vojenskou knížku a  ten měl za  úkol vyzvednout poukázaný obnos. Pachatelé byli domluveni, že každý z nich obdrží částku 10 000 Kč. Je otázkou, zdali by byli dopadeni, nebýt pozornosti poštovní úřednice a kdyby došlo po udání třetí padělané šekové poukázky ke vrácení „vypůjčené“ vojenské knížky… Povídka byla uveřejněna v knize Michala Dlouhého Četnické příběhy aneb Ve jménu zákona. Knihu žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo přímo v nakladatelství Naše vojsko.


FINANCE

22

Pozor na lumpy II mít přirozený strach o své peníze. Na druhou stranu, nemělo by se to přehánět, protože konzervativní investice nám nic nevydělá. Měli bychom se tedy bát lákavých nabídek, kdy je nám nabízeno úžasné, zaručené zhodnocení za  krátkou dobu v  řádech několika měsíců. Velmi podezřelé by nám mělo být i skvělé, garantované, vysoké a každoroční zhodnocení. Rozhodně by nás mělo vyděsit, pokud má majitel investiční společnosti přístup na  náš účet nebo chce, abychom mu peníze přímo svěřili.

V srpnovém vydání finanční poradny jsem psal, abyste si dali pozor na „lumpy“. Jednalo se o případ mé klientky, kterou poradce OVB uvedl v  omyl a  „poradil“ jí, aby své úspory ze stavebního spoření „výhodně“ investovala do životního pojištění u pojišťovny MetLife. Ve  skutečnosti však úspory mé klientky přeměnil na  svou provizi, provizi pro svou mateřskou společnost a  na  poplatky pro pojišťovnu. Závěrem svého článku jsem napsal, že se MetLife snaží klientku přesvědčit, že tak učinila dobrovolně a  že se MetLife chová jako lump. Včera mi volala pracovnice pojišťovny paní Jitka Štruplová a  vysvětlila mi, že pojišťovna jedná přesně podle zákona a obchodních podmínek. Uznala, že se podobné případy stávají a že to je skutečně lumpárna. Také mi však poměrně logicky vysvětlila, že lump je v tomto případě poradce a nikoliv pojišťovna. Musím uznat, že její argumenty byly správné a  pojiš-

192x64mm_remax-inzerce-karlov.indd 1

ťovně MetLife i paní Štruplové se tímto omlouvám. O  tomto tématu se v  poslední době mluví čím dál tím více a  dost případů již pomáhala řešit ČNB. Bohužel se jedná o dost složité prokazování, a někdy na to klient přijde pozdě. Proto vám doporučuji, pokud jste své úspory, například ze stavebního spoření, vložili na životní pojištění, abyste kontaktovali svou pojišťovnu, případně vyhledali jiného poradce, který by vám měl být schopen říci, na čem jste. Další lumpárnou, která nás dokáže s přehledem připravit o peníze, jsou různé „výhodné, garantované a  zaručené investice se skvělým zhodnocením“. Já osobně vždy zbystřím, když čtu nebo slyším slova jako garantovaný, zaručený, bezpečný, skvělá příležitost atd. Pokud je to navíc spojeno s  umístěním v  Dubaji, ve Švýcarsku nebo v daňových rájích, tak už se přímo bojím. Proto se nebojím říct, bojme se. Je dobré

Velmi podezřelá slova, která by nás ve spojení s investicemi měla varovat, jsou také s.r.o. a Limited. Ve většině případů se jedná o známou pyramidu neboli letadlo. Společnost, která se z  nás snaží naše peníze vylákat, má často velmi dobrou adresu a  perfektní prezentaci. Vše je krásně zabaleno v  obalu ze strmě stoupajících grafů a  nesrozumitelných cizích slov. Společnost velmi dobře platí své prodejce a ti se pak můžou přetrhnout. Chvíli vše funguje, klienti dostanou první úžasné zhodnocení a jsou tak ponoukáni k  další investici. Zhodnocení je vypláceno z  peněz nově příchozích klientů. Společnost většinou nijak neinvestuje, nebo investuje do  pochybných, často spřátelených firem, ze kterých pak pení-

ze vysává zpět. Jakmile vyschne přísun nových klientů, společnost a peníze zmizí. Je smutnou pravdou, že do  podvodných společností někdy investují i  velmi vzdělaní lidé, velké banky, fondy a  u  nás i  některá města. Nejznámějším a  asi největším případem podobné pyramidy byly fondy Bernarda Madoffa, který takto zpronevěřil v  přepočtu více než jeden bilión Kč. Pokud nám připadá nějaká nabídka výhodná, mělo by nás zajímat, jak dlouhou má investiční společnost historii. Kdo je majitelem. Měli bychom si zjistit základní jmění společnosti. Měli bychom se zajímat, proč je to s.r.o. Pokud nerozumíme nějakým pojmům, měli bychom si je nechat vysvětlit. Neměli bychom své peníze svěřovat přímo do  rukou společnosti, nebo posílat na  její účet. Měli bychom si společnost prověřit na  internetu a  hledat případná varování od  ČNB. Více příště. Pozn.: V článku jsem použil informace z  knihy Ing.  Dušana Šídla“ Jak nás podvádějí“. Pokud máte jakékoliv otázky, bez obav se na mě obraťte. Dalimil Peša nezávislý finanční konzultant Tel.: 608 261 040 Mail: dalimil.pesa@seznam.cz

Prode j slePiček

Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček 15–19. týdnů, cena 149–175 Kč / ks, v začátku snášky 178 Kč/ks Prodeje se uskuteční 1/ ve středu 9. října 2013 Kutná Hora – u vlak. nádraží K.H.-město – 13.25 hod. Čáslav – u vlak.nádraží – 16.00 hod. 2/ ve středu 30. října 2013 Kolín – u zimního stadionu – 17.10 hod. Bližší informace Po–Pá 9–16 hod. – tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719 Při prodeji slepiček- nová služba - výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks

9/25/13 12:20 PM


ŠKOLY

23

Z dílny žáků ZŠ Žižkov Mladí zdravotníci získali třetí místo v republice S  nelehkými úkoly v  oblasti první pomoci si výborně poradilo družstvo z  kutnohorské Základní školy Žižkov. Při cestě na republikové kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kam postoupili, si podle svých slov příliš nevěřili. Jan Novák, Martin Klečka, Marek Chaloupecký, Martina Veberová a Eliška Nuhlíčková nakonec přivezli pohár za krásné 3. místo. Rozšíří tak školní sbírku. Republikových soutěží se účastní opakovaně a v minulých letech dosáhli už i na ocenění nejvyšší - na vítězství. Gratulujeme k úspěchu v republikovém kole. Věřili jste si hodně, když jste mířili do Prahy na soutěž? Čekali jste takové umístění? Jenda: “Jak víme, tak základem úspěchu je mít tým, který si věří a  nenechává vše náhodě. I  my jsme si navzájem věřili. Třetí místo je podle mého skvělý výsledek. Víme, kde je náš kámen úrazu, a pokusíme se ho odstranit. Nyní se ale náš tým rozdělil a na mé a Martinovo místo příjdou nové tváře.“ Martin:” Jeli jsme tam s tím, co jsme uměli, a s tím, co jsme měli v hlavách od paní učitelky Podolákové. Rozhodně jsme ale takové umístění nečekali.“ Marek: “Je to tak. Jeli jsme si tam jen zasoutěžit a ani nás nenapadlo, že bychom se mohli takhle dobře umístit.” Co vás, kluci, vedlo k tomu stát se mladými zdravotníky? Jenda: “Nejsem si zcela jist, ale když jsem nastupoval do 6. Třídy, dozvěděl jsem se o dobrovolném kroužku Mladý zdravotník. V tu chvíli mi to přišlo jako dobrý nápad přiučit se něčemu novému, a  to velice prospěšnému.

V této době myslím, že je jen málo lídí, kteří dokážou poskytnout první pomoc v souladu s novými standardy.” Martin: “Do  ‘zdravotníka’ jsem začal chodit někdy ve  čtvrté třídě a  asi jen proto, abych nějak zabil čas. Postupem času jsem ale zjistil, že to není zbytečná věc, a začal jsem se tomu více věnovat. A možná i proto jsem teď skončil na zdrávce.” Marek: “Na  kroužek mladého zdravotníka jsem začal chodit už v  osmi letech a přivedli mě k tomu hlavně rodiče.“ Některé modelové situace a zranění figurantů jsou velice autentické. Jaké pocity při tom prožíváte? Měli jste někdy problémy vidět ošklivá zranění? Martin: “Když přijdu k nějakému nasimulovanému zranění, tak se ho snažím brát, jako by to bylo doopravdy. Ale problémy vidět je jsem nikdy neměl.“ Marek: “Ono to jinak snad ani nejde.” Jenda: “I teď mám někdy velký problém vidět drastické situace. Například drát v oku, otevřenou zlomeninu. Já se držím toho, že pacient potřebuje pomoci, a to bez ohledu, jak na tom je. I přesto, že mně samotnému by to přišlo nepříjemné.” Díky moc za rozhovor. Václav Veselý

Studenti průmyslové školy pojedou na stáž do Německa

Střední průmyslová škola v Kutné Hoře uspěla s  žádostí o  grant v  programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Schválený projekt s  názvem „Stáže se zaměřením na  automatizaci a  obnovitelné zdroje energií“ se uskuteční od  září do  května ve  školním roce 2013/2014. V rámci projektu se zúčastní dvě skupiny studentů zahraniční stáže v Německu. Do projektu jsou zapojeni žáci 3. a  4. ročníků oborů Elektrotechnika a Informační technologie. První běh stáží, který bude zaměřen na  automatizaci a  PLC programování, se uskuteční od  24. 11. do  7. 12. 2013 a  bude určen studentům 4. ročníků. Druhý běh stáží, který bude zaměřen na  obnovitelné zdroje energií, se uskuteční od  30. 3. 2014 do  12. 4.

2014 a bude určen studentům 3. ročníků. Stáže proběhnou v anglickém jazyce. Výjezdům do zahraničí bude předcházet jazyková, kulturní a  odborná příprava studentů nad rámec běžné výuky. Projekt se dotýká širokého spektra odborných předmětů, které žáci na  škole absolvují. Stáž se zaměřením na  automatizaci vyžaduje základní znalosti v  oblasti elektrotechniky, elektroniky a  výpočetní techniky. PLC programování je vysoce odbornou aktivitou, která významně podpoří potřebné znalosti a první zkušenosti absolventů školy v  automatizačním průmyslu. Oblast obnovitelných zdrojů energie přinese žákům unikátní zkušenosti přímo z lokality s největším výskytem větrných elektráren na  světě

a z  výroby fotovoltaických článků. Všechny aktivity jsou zaměřeny prakticky, žáci pracují na  modelových příkladech a navštíví konkrétní provozy. Osvojí si tak aplikaci svých znalostí. Během stáže v  zahraničí dostanou žáci zadán vlastní projekt, který bude obsahovat úlohy z  výše uvedených témat, budou jej realizovat a  na  základě celkového řešení tohoto projektu budou hodnoceni. Pobyt v  zahraničí podstatně přispěje k  rozvoji jazykových kompetencí žáků. Ti si během stáží v Německu procvičí cizí jazyk, běžnou komunikaci, obvyklé gramatické jevy a odbornou terminologii. Naší partnerskou organizací v  Německu je firma WBS TRAINING AG, která je jednou z  nejvýznamnějších vzdělávacích organizací v  Německu. Vlastní síť poboček po celé zemi, v nichž zajišťuje programy celoživotního vzdělávání, rekvalifikační kurzy, firemní semi-

náře a v neposlední řadě koordinaci různých mezinárodních projektů. Hamburská pobočka již po  řadu let realizuje projekty stáží zahraničních studentů. Hlavní zaměření těchto projektů je technicky (AutoCAD, PLC-Programování, obnovitelné zdroje aj.) a  ekonomicky orientováno (komunikace a média, SAP aj.). WBS TRAINING AG Hamburg spolupracuje s řadou externích lektorů, proto může nabídnout kvalifikovaný odborný výcvik v anglickém i německém jazyce. Cílem projektu je získání odborných dovedností a  znalostí žáků, zlepšení jazykových dovedností na  komunikativní i  odborné úrovni v anglickém a německém jazyce, získání zahraniční pracovní zkušenosti, seznámení se s  pracovním trhem, poznání nového kulturního prostředí a získání motivace do dalšího osobního rozvoje.

Projekt CZ.1.07/1.1.32/02.0007 – Výuka programování na střední škole pro praxi


vaříme

24

Jablečné čatní Akční nabídka platí od 14.10. do 31.10.2013

890 Zott Sanée I. a II. sorta 150g

490

Jan Drchal, čajovník Suroviny: 6 středně velkých jablek 4 polévkové lžíce rostlinného oleje 2 čajové lžičky nastrouhaného zázvoru 2 tyčinky skořice 5 ks hřebíčku 1 čajová lžička semen anýzu 2-3 sušené a drcené chilli papričky 1 čajová lžička kurkumy 4 lžíce vody 4 lžíce cukru Postup: Oloupeme a  nastrouháme jablka zbavená jádřinců. Pak rozehřejeme rostlinný olej na  pánvi. Když je dostatečně rozpálený, vhodíme do něj koření (zázvor, skořici, anýz, chilli a hřebíček). Mícháme, dokud anýz neztmavne (asi 30 sekund). Potom přidáme kurkumu a  nastrouhaná jablka. Za stálého míchání smažíme, dokud jablka nezhnědnou (asi 5-6 minut). Pak přidáme vodu. Přikryjeme a  vaříme asi 15 minut, často mícháme, dokud jablka nejsou velmi měkká. Pak přidáme

cukr, zvýšíme teplotu a mícháme, dokud čatní nezhoustne. Podáváme při pokojové teplotě. Recept lze použít také pro výrobu čatní z jiných druhů ovoce, jako jsou švestky, broskve, meruňky, mango, angrešt, ostružiny. Správné čatní má být tak ostré, že jej nelze skoro pozřít, ale tak sladké, že mu nelze odolat.

NOVINKA

Zott Srdíčko 315g

3490

990 Dr.Oetker Puding Premium hořká čokoláda 52g, jemná pistácie, pravá vanilka, jahoda de luxe, extra karamel, 40g

B.Tichanovského

Tibetská medicína

www.epam.eu

3490 Tchibo Tchibo Family 250g

990

Gaston Gianna Olej Slunečnice 1l

Mondelēz Halls extra silné, Med a citron, Original, 32g, Wildberry, Vita-C Lime, Vita-C Orange, Vita-C Jahoda, 33,5g

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM:

Obchod Zdravější výživou Bezlepkové potraviny Semínka, ořechy, oleje Kozí mléko a sýry Ovčí mléko a sýry Bylinky a tinktury české Ayurvedské čaje Zelené a černé čaje A mnoho dalšího… Vážení zákazníci, dovolujeme si vám oznámit

Čáslav, Husova 625 Český Brod, Palackého 339 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Kutná Hora, Masarykova 366 Mělník, Italská 2775

Hovězí

68,–

burrito

Kuřecí

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !

66,–

• tortilla opečená na grilu • mexická rýže • ledový salát • rajče • faitas • fazole pinto charros • kuř./hov. maso

Do Šultysovy ulice

(pěší zóna u Morového sloupu)

burrito pikant s jalapenos papričkami

Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na shledání Za Jasmínek .. Anička, Šárka, Pavel

Miřetice, Miřetice 1466 Nové M. nad Metují, Na Františku 662 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 144 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Týnec n.Labem, Nám. Masarykovo 49 Turnov, U Skladiště ( Krátká ) 1292 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

burrito

Přestěhování prodejny od měsíce října

terapie

990

Zott Srdíčko 125g

dle chuti zákazníka: • s křupavou slaninou • restovanou cibulkou • zakysanou smetanou • qacamole • grilovanými žampiony

Po–Pá: 730–2100

So: 1000–2100 Ne: 1200–2100

Kollárova 590, 284 01 Kutná Hora tel.: 327 512 127, mob.: 777 772 374


INZERCE

25

REALITNÍ KANCELÁŘ N.I.K.A.

mobil 602 277 604

www.nikareality.cz

e-mail: nikakh@cmail.cz

PRODEJ – DOMY, BYTY, CHATY a POZEMKY Výčapy – rodinný dům s  hosp. částí, poz. 1972 m2, 3  místnosti, stodola, chlév, dílna, velká zahrada, cena 750 tis. Kč Suchdol – nedokončená novostavba rod. domu, poz. 904 m2, z větší části dokončeno, atypicky řešeno, 7 místností, garáž, cena 2,99 mil. Kč Malešov – rodinný dům, poz. 1102 m2, 6 obytných místností, dílna, uhelna, garáž. stání, studna, zahrada, cena 1,3 mil. Kč. Lomec – rodinný dům, poz. 529 m2, 2+1, chlév, dvorek, zahrada, cena 280 tis. Kč Malešov – rodinný dům, poz. 458 m2, 7 místností, garáž, malá zahrádka, cena 750 tis. Kč K. Hora – Rudní ul., patrový objekt, poz. 313 m2, 2  byty, garáž, obchod, kanceláře, dvorek, zahrádka, cena 4,1 mil. Kč Pronájem byt 3+k. k., K. Hora-centrum, podl. pl. 95 m2, 1. p., 2 balkony, terasa, nájemné 10 000 Kč/měs. Hraběšín – rodinný dům s hosp. částí, poz. 1295 m2, 2 místnosti, chlév, špýchar, sýpka, chlévky, zahrada, cena 450 tis. Kč Bílý Kámen (Podhořany u Ronova n. D.), rodinný dům, poz. 630 m2, 2+1, garáž, technická místnost, okrasná zahrada, venkovní posezení s  krbem, výborný stav, k bydlení i rekreaci, cena 1,6 mil. Kč Zruč n. S. – V  Maloninách, rekreační chata, poz.  231  m2, zahrádka, u  lesa, klidné místo, cena 350 tis. Kč Úmonín – přízemní rodinný dům, poz. 1164 m2, zčásti zrekonstruovaný, stodola, dvůr, zahrada, cena 1,55 mil. Kč Čáslav – stavební pozemky, vým. 768–1600 m2, inž. sítě na hranici pozemků, cena 779–849 Kč/m2 Týniště u Malešova, zeměď. usedlost, poz. 2919 m2, špýchar, velká stodola, krb, udírna, bazén, altán, okrasná zahrada, po celk. rekonstrukci, cena 3,5 mil. Kč Zruč n. S. - ½ bať. dvojdomku, poz. 49 m2, zčásti nově opravený, cena 690 tis. Kč

ČERNÝ KŘESETICE SLUŽBY PRO VÁS

KOVOŠROT výkup železa, barevných kovů, autobaterií apod. PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA ŽELEZO ZDARMA

STAVEBNINY cement, vápno, písek betonářský + maltový, kari sítě, roxory, štěrky – všechny frakce skladem, kačírek – malý, velký PŘI NÁKUPU NAD 2500 KČ DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

LIAZ - sklápěč 10 t AVIA - kontejner 6 t UNC 061 - míchačka betonu UNC 753 - nakládací lopata + kladivo VÁLEC - vibrační 1 t TRAKTOR BAGR + MINIBAGR zemní práce

A: DOB d. Í C ho VÍRA OTE PÁ 8 – 16 hod. PO – O 9 – 12 S

OBJEDNÁVKY INFORMACE O CENÁCH 721 444 858


KULTURA

26

Andělé v knihovně Putovní výstava Marie Brožové s názvem „Andělé na každý měsíc roku“ bude k vidění na zámku Kačina až do  konce října 2013. Vystavované

reprodukce

byly

Úspěšné podvečery s regionální literaturou vydány i  jako kalendář na  rok 2014 a  je možné je objednat na  info@pastelky.cz, nebo telefonicky na 776 365 715. Všechny výtisky jsou podepsané autorkou.

Cyklus, který pravidelně připravuje Vladimír Císař do příjemných prostor kongresového sálu kutnohorského hotelu U kata, si získává stále více příznivců. 24. září byl podvečer s regionální literaturou věnován významné osobnosti regionu, MUDr.  J. Skopalíkovi. Nejen zajímavý název pořadu – Chirurgovy africké memoáry, ale sama osobnost Dr. Skopalíka přivedla do sálu rekordní počet 120 návštěvníků a pozorných posluchačů zajímavého vyprávění i čtení z  jeho knihy v  podání člena kutnohorského ochotnického spolku Otakara Fialy i samotného autora memoárů. Večer, jehož moderátorem byl Vladimír Císař, pak zakončila krátká beseda s autorem prezentované knihy a její autogramiádou. Atmosféru nesporně zajímavého a pozoruhodného večera vám přiblížíme několika snímky Lenky Císařové.

Miroslav Štrobl

partner akce


DĚTi / SPORT

27 V kutnohorském Špalíčku už také kreslíme…. Dospěláci, přijďte si zarelaxovat s tužkou a papírem pod vedením mistra v oboru Marka Králíka, syna malíře Františka Králíka. Vystudoval umělecká řemesla na  Střední výtvarné škole v  Praze. Vyučený rytec kovů. Od r. 1987 se věnuje restaurování kovových sakrálních památek, zejména cínových a litinových. Člen sdružení Středočeských výtvarníků Unie výtvarných umělců. Od r. 1992 restauruje také kovové prvky historické i  soudobé architektury. Průběžně se věnuje malířství a  sochařství. Orientuje se na kresby a reliéfy. Celá jeho malířská tvorba je zaměřena na člověka, figuru a akt. Lekce jsou určeny pro laiky s  talentem i  bez zjevného talentu a  všem, kteří se chtějí naučit něco nového a  něco jinak. Nově jsme otevřeli i  lekce pro děti školou povinné. Více informací a  fotogalerie na: www.rcspalicek.cz Dospělí: každé pondělí 19-21 hodin, úterý 17.30 – 19.30 hodin Cena 150 Kč/osobu Děti: každé pondělí 17.30 – 18.20 hodin Cena 75 Kč/osobu Nutné se předem přihlásit, kapacita je omezená!!!!!!! PŘIHLÁŠENÍ: SMS na tel.: 724 341 406, e-mail: spalkova@rcspalicek.cz

Čáslavští judisté dovezli medaile z mistrovství ČR

Řadu cen si z Nového Bydžova dovezli do  Čáslavi mladí judisté. Své dovednosti prokázali 14. září v  Polabské lize, kde tentokrát vybojovali krásné třetí místo. Oddíl juda čáslavské Základní školy Sadová si stále udržuje první místo v žebříčku. Zlato získali Vít Škornička, Martin Šedivý, Vojta Pipek, Adam Dymák a  Jonáš Černý. Stříbrné medaile obdrželi Matěj Horský, David Vavřina a  Otakar Tůma. Bronzovou medaili dovezl Vojta Tuček. Do  16. září se pak zúčastnili otevřeného judo-campu, který bezprostředně navázal na  soutěž. „Zde usilovně pokračovali přípravou na  další úspěchy. Třeba na  Český pohár v  Brně, mistrovství České republiky v  Ostravě a kondičně-motivační soustředění ve slovenských Tatrách,“ říká Jana Škorničková. A přípravy se vyplatily! Z mistrovství republiky, které se konalo předposlední zářijovou sobotu

v Ostravě, dovezl bronz Michal Černý. Bojoval v kategorii ve váze do  73 kg. V  kategorii do  81 kg uspěl Martin Horský, který skončil na  čtvrté příčce. Hned další den zabodovali čáslavští judisté v Českém poháru v Brně. Vítězství si připsal Martin Šedivý v kategorii do 60 kg váhy, bronz vybojoval Vít Škornička. A jelikož je v české reprezentaci, zůstal v  Brně na  judo-campu, aby se mohl připravovat na mezinárodní závody. Během léta judisté nelelkovali a  pracovali na  sobě v  Doksech, kde se konalo letní soustředění. „Tam se připravovali na  další zápasy svou pílí a  dřinou. Od  září si rozšířili tréninky, a  tak každý den i o víkendech usilovně trénují. Tímto bych jim chtěla popřát mnoho úspěchů. Díky patří městu Čáslav, Základní škole Sadová, rodičům a  trenérovi,“ poznamenala Škorničková. W&y

Karma jménem farma Díl první: Prší Těch něco málo koz na naší malé farmičce žije vcelku obyčejný život přežvýkavce vprostřed nevelké, spíše „takakorátní“ venkovské ohrady. Ohrada je obehnána krajinkami, což jsou prkna neprkna uříznutá kotoučem průmyslové pily ze samých okrajů kmenů. Na  mnohých z  nich, vlastně spíše na  většině, setrvala kůra stromů, takže většina lidí nad takovým materiálem buďto ohrne nos, nebo uprosí vedoucího, aby mu je prodal na topení. Ne tak naše kozy. Kůra je totiž velice zajímá. Především z  chuťových důvodů. Vanda, to je černá rohatá koza kamerunská, první obyvatelka našeho hospodářství a  tedy nejstarší zasloužilá členka rady starších, je po  ní jako divá. Často ji vídáme zkrze okna našeho domu, jak se úzkou štěrbinou mezi prkny snaží kousek uloupnout. Kůra je totiž záměrně z  druhé strany. Při stavění jsme se obávali, aby si kozy své obydlí nesežraly hned zpočátku, ale raději postupně. Je to mnohem větší zábava. Kozy kamerunské se ve volné přírodě přiživují tak, že na pobřežích Afriky šplhají po  dlouhých přízemních větvích stromů a  ožírají je. A to dokonale. Druhá v  pořadí je Jiřinka. Je to napůl koza hnědá a  z  druhé poloviny koza bílá – po otci. Možná i  po  něm má jeden růžek trochu zdeformovaný a  menší, ale to nevadí, protože jí to příroda vynahradila větším strukem na  vemínku, a  tak je krásně opticky vyvážená. Když jde proti vám, máte pocit, že se vám rozjely oči od sebe, nebo že se díváte jedním okem přes zvětšovací sklo. Takovou zvláštností ji pánbu obdařil. Jiřinka je naše největší dodavatelka mléka a zároveň první favoritka bezrohého bílého kozlíka Mikuláše, který ji už od  srpna prohání a dvoří se jí. Vlastně nejen jí. Nesmíme zapomenout na  Marcelku. Marcelka je úplně normální česká bílá kozička. Stejně jako Vanda a  Jiřinka měla letos první kůzle. Takže i  od  ní jsme měli lahodné mléko. Společně s  Jiřinou

nás zásobovaly celé jaro, léto, a i teď na  podzim to ještě není k  zahození Od  Vandy mléko nemáme, ta měla tak sotva pro své potomečky. Plemeno je holt plemeno a kde nic není, ani smrt nebere. V ohradě žije ještě Bedřiška. Na jaře z  ní doroste prvnička a  bude mít první kůzlátko. Je to dcerka od Jiřiny, ale otcem není kozlík Mikuláš, takže u  nás mohla klidně zůstat žít. Jistě i ona přinese z jara užitek, protože to je důležité, aby si zvířata veškerou péči o  ně a  pobyt hezky odpracovala. A  kozlík Mikuláš? Kozlík Mikuláš letos konečně dospěl. Člověk vlastně ani neví, jestli z  toho má mít radost. Byl to takový hezký, milý, voňavý kluk – tedy dřív. Ale teď, v  období říje, je soužití s  ním poněkud složitější. Ten kozel prostě smrdí, ale jak!? A představte si, že o to víc se holkám líbí. Vanda se přestala zajímat o  kůru, Jiřinka se mu nastavuje z té půvabnější strany. Marcelka z  něj nespustí oči a  soubojem na  oko se mu snaží vetřít do přízně a chudák Bedřiška z toho ještě nemá rozum. Však se všechno včas dozví. Vše se ještě zhoršuje tím, že prší. A  prší a  prší. Z  ohrady se staly bahenní lázně a  aromaterapeutická provozovna. Hrůza! Dokonce i klisnička šetlendského poníka Bella s  malým beránkem beze jména zalezli společně do  dřevěné boudy z krajinek a hledají pro své čichové smysly kýžený odpočinek. Obáváme se však, že do 21. prosince, kdy kozám mělo končit období ohradových valčíků a  kurzy „skopové“ etikety, nemájí šanci. A k tomu stále prší. Divadélko Kůzle


z vašich cest

28

„PÁNSKÁ JÍZDA“

Na chvíli v pozici kapitána křižníku BELFAST

Znáte to, někdy mají muži nebo ženy takovou zvláštní potřebu udělat si po letech manželství nebo spolužití takovou malou radost, osamostatnit se a vyjet si zcela svobodně podle svých zájmů na malý výlet. My jsme se rozhodli, jako dlouholetí dokumentaristé, podívat se na pozvání přátel do Anglie do provincie Kent. Rozhodnutí to bylo praktické, protože Anglie je pro našince přece jenom drahá (libra 31 Kč) a  navíc anglická železnice patří k nejdražším v Evropě. Klíčové ubytování nám poskytla česko-anglická rodina, a tak jsme se mohli plně věnovat natáčení a fotografování památek historických měst Canterbury, jinak sídla Anglikánské církve a jejího biskupa, či Faverschamu , města s tehdy největší prachárnou v království. Oku naší kamery a fotoaparátu neu-

ANGLIE

šly ani historické doky Gatham, kde se stavěly lodě již pro admirála Nelsona. Návštěva fregaty z 19. století byla stejným zážitkem jako návštěva moderní ponorky, která se docela nedávno stala účastníkem legendárních bojů o Falklandy. Nejvíce jsme však naši pozornost soustředili na  život v  turistických centrech, která se tak trochu podobají Kutné Hoře. Co nás především příjemně překvapilo (na rozdíl od  našeho města), byl přístup živnostníků. Ti mají o sobotách a nedělích vždy otevřeno. A mají turistům opravdu co nabídnout. Propagační zboží a suvenýry nejsou vždy vzorem uměleckého vkusu, ale jsou cenově dostupné, a každý si domů může vybrat z  bohaté nabídky obrázků, fotografií, kalendářů, hrníčků, talířků, čepic a  triček, na  nichž nechybí portréty královny a  členů královské rodiny. Historie se tu však propaguje i na skutečných uměleckých předmětech, sochách, knihách i na moderních hudebních a obrazových nosičích. Velké množství kaváren a restauračních bufetů je plné turistů, protože i  zde jsou přiměřené ceny. Na předražování doplácejí jen některé hotely a nenasytní provozovatelé drahé bižuterie. I zde velká konkurence dělá své... Zajímavé téma představují trhy, které se konají téměř výlučně o víkendu. Sejde se na nich proto také více nakupujících. Dostanou tady téměř vše včetně živé zvěře, nechybí ani drobný bazar. Do historických center nesmějí auta, ale nikdo si nestěžuje. Je to vzhledem k  ruchu na  ulicích i  zcela nemožné, protože pěší zóny jsou plné lidí. Moderní obchodní centra využívají sobot a nedělí až k padesáti procentním slevovým akcím, což slouží jako skvělý marketingový tah na přilákání zákazníků. Vstup třeba do největší Cantenburské katedrály (je velká a dlouhá jak dva chrámy sv. Barbory

v Kutné Hoře za sebou a natáčel se tu mimo jiné i Harry Potter) je o svátcích dobrovolný, a  to na  pomoc při opravě chrámu. Samozřejmě, že naše cesta vedla i  do  samotného Londýna. Osmimilionová metropole, která má průměr 1577 čtverečních kilometrů, nám dala pořádně zabrat. Měli jsme ale štěstí, protože jsme se stali svědky oslav 90. narozenin prince Filipa, manžela královny Alžběty II. u Buckinghamského paláce. A i když samotný oslavenec ležel právě v nemocnici, bylo to velkolepé a okázalé. Tisíce turistů, průvod královské gardy a její přehlídka samotnou královnou, dělostřelecké salvy… Nestačili jsme zaznamenávat. Pak cesta kolem

Před Buckinghamským palácem

Downing Street 1, sídla britského ministerského předsedy Davida Camerona, a dále rovnou k parlamentu u  Temže. Tady jsme vzlétli do  výše na  známém největším ruském kole na  světě, zvaném „Londýnské oko“. Skýtá fantastický pohled na  celý Londýn z výše 135 metrů. Centrum města představuje stejně jako Praha turistický ráj. Kdo ho však chce projít pěšky a v jednom dni, je šílenec. Po  téměř dvanácti kilometrech kolem Temže jsme to vzdali. Stačili jsme však absolvovat zajímavou prohlídku křižníku Belfast, který

je zde zakotven, viděli jsme nejstarší most Londýna Tower Bridge a královský hrad Tower. Zaujala nás i moderní zástavba, které vévodí vysoký jehlan nového hotelu The Shard neboli Střepu vysoký 310 m, a  budova londýnského magistrátu. Nu, a pak hurá zpět na Victoria Street, jedno z mnoha nádraží ve městě. Odtud vede cesta do Canterbury, Doveru a dalších měst. Moderně vybavený rychlovlak nás dovezl do místa našeho pobytu ve Faverschamu. Historicky zajímavé středisko, o  600 let starší než Kutná Hora, má poetický rybářský přístav, nejstarší pivovar v  Kentu, unikátní památkové centrum s  radnicí, uprostřed města nezastavěný plac zeleně (velký jako dvě fotbalová hřiště) pro dobrovolnou sportovní aktivitu občanů všech věkových skupin a především nádherně architektonicky zpracované moderní sídliště rodinných domků. Zhruba desetitisícové město se může pyšnit nejlépe hodnocenou základní školou v Anglii i chráněnou oblastí fascinujících močálů, plných vzácného vodního ptactva. Je to ráj pro teleobjektivy fotoaparátů lovců živé přírody. Naše téměř pětidenní cesta skončila na autobusovém nádraží v Doveru. Vezeme si velké množství zážitků, ale i bohatý fotografický a video materiál. Vždyť držet v ruce fotoaparát a kameru je náš celoživotní osud... Bohuslav Kučera Jaromír Procházka Fotografie autoři

Návštěva moderní bojové ponorky byla zážitkem


inzerce

29

Dobré informace z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Přinášíme informace z obcí a  měst regionu našeho srdce v  oblasti kultury, společenského dění i  sportu. Dále představujeme zajímavé osobnosti ze všech oborů lidské činnosti a  také úspěšné malé a  střední podnikatele, živnostníky a řemeslníky. DOBRÝ INFO naleznete každý měsíc ZDARMA v síti stojanů a poštovních schránkách. Konečně dobré informace.

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

...čteme rádi

Předplaťte si Dobrý.info

Nedostáváte Dobrý. info do Vaší schránky? Předplaťte si ho na  celý rok

za cenu pouhého poštovného, které činí měsíčně 8,50 Kč! Vyplňte, prosím,

Kde nás najdete

přiložený kupon a zašlete jej poštou na adresu redakce Dobrý.info: Lepor,

Kromě poštovních schránek najdete měsíčník Dobrý info ve stojanech na těchto distribučních místech:

Roční „poštovno-předplatné“ činí celkem 102,– Kč.

▶ Kutná Hora Infocentrum – Palackého náměstí; Městský úřad, Vlašský dvůr Městský úřad, ul. Radnická; Potraviny U Sudků, ul. Dolní 262 Prodejna MamiFashion v supermarketu Albert, Masarykova 187 OC pasáž – kancelář KHnet.info, ul 17. listopadu 182 Prodejna Unikom/Bala, Masarykova 366 Prodejna Unikom/Bala, Ortenova 62; Park U Tří pávů; Vinotéka U kříže, Masarykova 578; KD Lorec; IC Domeček Lepor redakce, Lučanská 190; Prodejna LIBRA shop, Kolárova 589; Pošta Sedlec; Tylovo divadlo; Městská knihovna; GASK ▶ Kolín Městská knihovna; Info centrum; Městský společenský dům Nábytek Adamec, V Opletkách 585; Prodejna Unikom/Bala, Na Louži 871 Nemocnice, pavilon F ▶ Čáslav Prodejna Unikom/Bala, Husova 625; Kino Miloše Formana Městská knihovna; Městský úřad; Info centrum; Nemocnice ▶ Zruč n. S. MěÚ – Spolkový dům, Vinotéka Dalibor, nám. Mudr. Svobody 21 ▶ Uhlířské Janovice MěÚ; Info centrum a knihovna; Prodejna - p. Kopecký

Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora a nebo pište na e-mail: lepor@lepor.cz.

▶ Kácov Čerpací stanice; Ordinace MUDr. Jana Křivského ▶ Zbraslavice Obecní úřad ▶ Ratboř Obecní úřad ▶ Suchdol Sokolovna ▶ Červené Pečky Obecní úřad ▶ Miskovice Obecní úřad ▶ Žehušice Obecní úřad, knihovna ▶ Chotusice Obecní úřad ▶ Vrdy Obecní úřad, knihovna

www.lepor.cz

▶ Krchleby Obecní úřad ▶ Červené Janovice Obecní úřad ▶ Třebonín Prodejna potravin ▶ Hlízov ▶ Černíny ▶ Žleby ▶ Močovice ▶ Žáky ▶ Třebonín

www.dobryinfo.cz


řádková INZERCE / soutěž

Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí Vydavatel Lepor – reklamní agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel. 327 515 450 IČ 41428293 www.lepor.cz Redakce Miroslav Štrobl – 605 760 323 mirekstrobl@seznam.cz Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160 dana.cermakova@centrum.cz Dagmar Pilcová – 607 709 546 dagmarpilc@seznam.cz Grafická úprava, sazba Petr Skokan – 327 511 768 Editor Dušan Lapáček Produkce Jiřina Čupcová – 605 277 665 Titulní strana foto: Michal Klečka, koláž: Lepor Inzertní oddělení Monika Košatová – 731 156 214 Jiřina Čupcová – 605 277 665 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace MK ČR E 18774 www.dobrý.info Distribuce Zdarma do schránek a stojanů. Vychází jednou měsíčně. Info o distribuci Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma!

KUPON koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

• PRODÁM

Výměník nad kamna s redukční klapkou, nový, průměr kouřovodu 15 cm, celková délka 75 cm. Cena 2.000,- Kč. Tel.: 606 343 048. Nabízím k  prodeji nebo pronájmu přízemní byt 2+1 v Puškinské ulici v Kutné Hoře. Byt je kompletně zrekonstruovaný. Cena dohodou. Tel.: 724 665 235. Na požádání možnost zaslání fotografií. Rodinný domek 2+1 – veranda + příslušenství, kůlna, garáž, zahrada 900 m2, vlastní studna + vodovod – motorový proud, kanalizace, připojka plynu. Cena 837  000 Kč. Polák Jaroslav, Tupadly 19, tel.: 728 603 420

kontaktní telefon a adresa:

Předsíňovou stěnu s velkým zrcadlem, d. 130, š. 80 cm, cena 300,Kč, nebo vyměním za  skříňku, dále velké léčivé aloe, v. 80 cm. Tel.: 732 801 247

• KOUPÍM

Knihy Pravda k smíření a  Případ Postoloprty. Tel.: 274  820  204 – Praha

Za úplatek, dám koťata v září 3 měsíce naučená na  wc. Kutná Hora-Šipší, tel.: 603 836 447

Motocykl JAWA, ČZ, kývačka, panelka, pérák, pařez, Stadion. Možno i díly a  vraky jiné značky. Tel.: 777 589 258 – Kutná Hora

Obývací stěnu ořech 4  ks, výška 180 cm, šíře 360 cm. Cena dohodou. Rok výroby 1990, zašupovací skla, šatní skříň. Tel.: 603 836 447

Knihy: Marx – Kapitál (předválečné vydání), Palacký – Dějiny českého národa (rok vydání 1940),

Nejedlý – životopisy Lenina a T. G. Masaryka (předválečné vydání). Tel.: 274 820 204 – Praha

• RŮZNÉ

Provádím opravy a úpravy oděvů. Levně a  rychle. Tel.: 605  442  380. Kutná Hora u Kauflandu. Sháním rozbité nepoužitelné deštníky pro známou, která z  nich šije tašky pro charitu. Prosím, nevyhazujte je. Tel.: 604 233 728 Sbírám vše o  bývalé čokoládovně LIDKA v  Kutné Hoře (Koukol a  Michera). Nabídněte. Tel.: 604 233 728 – Kutná Hora (e-mail: khkuriozity@seznam.cz)

Soutěž o věcné ceny v hodnotě 500,– Kč Najděte dva údaje, uvedené v některém z inzerátů říjnovém čísle DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s hledanými údaji vystřihněte a spolu s tímto lístkem a vyplněnými osobními údaji zašlete do 23. října 2013 na adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, s nímž si písemně nebo telefonicky domluvíme formu převzetí věcné ceny. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v listopadovém vydání.Ve kterém z inzerátů nebo článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „VELKÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA DÝNÍ“ b) slovní spojení: „Pálení ovocných kvasů nutno objednat.“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Info o losování na www.lepor.cz

Dobrý.info

30

Vylosování IX. kola soutěže o věcné ceny 26. září proběhlo v  LEPORu vylosování výherce IX.  kola naší soutěže o  věcné ceny v  hodnotě 500 Kč, vyhlášené v zářijovém čísle našeho měsíčníku. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu re-

dakce, byl redakcí vylosován výherce, jímž se stal pan

Jaroslav Kučaba Zruč nad Sázavou Svoji výhru má šťastný výherce připravenou od 15. října 2013

k převzetí v  reklamní agentuře LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–17 hod.).

www.lepor.cz


inzerce

31

NABÍDKA KALENDÁŘŮ PRO ROK 2014 V prodeji od 21. října kalendář s fotografiemi kutnohorského fotografa a kronikáře Jaromíra Procházky Firemní kalendáře, novoročenky, diáře a dárkové předměty Nenechávejte vše na poslední chvíli!!! Rodinné kalendáře Kalendáře z vašich fotografií Nástěnné i stolní Výběr z několika grafických maket na www.fotoradosti.cz gracké studio – – – – – –

gracké návrhy realizace všech tiskovin gracký design výrobků a obalů DTP – předtisková příprava tvorba webových stránek zpracování videa

potisk – reklamní předměty – remní kalendáře – textil

PLAKÁTY portréty, fotograe, billboardy, bannery, velkoformátové tisky, obrazové tapety, samolepky...

GRAFIKA

TISK

tiskárna – – – – – –

BROŽURY

brožury katalogy zpravodaje letáky vizitky samolepky

katalogy, časopisy, prezentace, technické manuály, obecní a remní zpravodaje, noviny...

reklamní polepy

reklamní plochy

– dopravní prostředky – výlohy, označení prodejen – stojky, tabule...

FOTOKNIHY fotoknihy, kalendáře, leporela, pohlednice, pexesa, karetní hry...

POLEPY

– pronájem billboardů – pronájem ploch A0

velkoformátový tisk – plakáty, fotograe, billboardy, samolepky, bannery (plachty)...

www.lepor.cz

L u č a n s k á 1 9 0 • K u t n á H o ra • Po – P á 8 . 0 0 – 1 7 . 0 0 h o d . • t e l . : 7 3 1 1 5 6 2 1 4


INZERCE

32

Dobry info 10/2013  
Dobry info 10/2013  
Advertisement