Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

červen 2014

Zbraslavice

Osobnost: DAGMAR FUNDOVÁ ZDARMA do schránek a stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

kultura

historie

Červnové putování za hudbou v regionu

Z regionu

Noc literatury již po osmé s. 9

Zdraví

Detoxikační mapa vašeho těla s. 22

Dobrá zpráva Na našich kalendářích se konečně objevil měsíc s tím letně optimistickým názvem červen. Měsíc, předznamenávající nejen blížící se prázdniny a dobu dovolených, ale také měsíc plný kulturních zážitků, v nichž nemalá část se bude odehrávat ať již v atraktivních interiérech historických památek nebo pod širým nebem. U těch větších, s několikaletou historií, se ve stručném přehledu z regionu zmiňme například o Mezinárodním hudebním festivalu, XVIII. ročníku Operního týdne s hvězdami, jako jsou Eva Urbanová, Jana Sýkorová, Rafael Alvarez nebo Richard Haan, či o XXIII. ročníku Královského stříbření, jehož bohatý program i velkolepá historická podívaná nemá v rámci historických měst České republiky obdoby. Občané i návštěvníci Kutné Hory se tak mají opravdu na co těšit. Kolín se v červnu opět zaplní špičkovými hudebními soubory prakticky z celého světa v rámci bohatého programu proslulého festivalu Kmochův Kolín. Čáslavští oslaví 14. června velkolepými historickými slavnostmi 750. výročí založení svého města, občané a návštěvníci Nových Dvorů si zase 27. června připomenou charitativním koncertem význam šlechtického rodu Chotků pro rozvoj české kultury i architektury.

Z obcí

Pokračování na straně 3

Moudro na červen

Čáslav slaví 750 let! s. 10

„Sex a politika mají mnoho společného: když to člověk neumí dělat, tak z toho nemá ani užitek, ani potěšení.“ Alain Delon


INZERCE

MUZEUM KOSTEK

2

KUCHYŇSKÉ STUDIO A NÁBY TEK

VY S OK VYSOK VYS O K Á K VALITA

www.kuchynepohoda.cz

+ SPECIALIZOVANÝ ZZOVANÝ OV NÝ LLEG LEGO EGO O OBC OBCHOD BCHO HOD HO D P Ř ÍZNIVÉ C E NY

ČESKÁ VÝROBA S TRADICÍ

kostnice z lega

Kuchyňské linky na míru  Počítačové návrhy   Skříně na míru  Stoly, židle  Sedací soupravy  Postele a matrace   Plovoucí podlahy  Interiérové dveře 

Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 hod., So 9.00 - 11.00 hod. Jungmannovo náměstí 440, Kutná Hora, Tel.: 327 515 774, Mobil: 606 949 626

Barborská 38, Kutná Hora(naproti antikvariátu), mitremineral@seznam.cz

tel.: 327 515 140

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

stiček 000 ko 0 0 álních 0 1 tě ež origin 0 0 Více n jednom mís 0 1 k na více ja odelů lega m

SLEVA 20 %

na veškerý sortiment

nové modely

palackého nám. 377 • sankturinovský dům tel.: 608 77 99 66 • www.muzeumlega.cz

SLEVA 20 % NA VSTUPNÉ při předložení tohoto kuponu PLATNOST KUPONU: 1. 6. – 30. 6. 2014

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 30. 6. 2014)

Český granát

RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA NABÍZÍ: ZAHRADNICKÝ KOMPOST

MULČOVACÍ KŮRA

TŘÍDĚNÁ ZEMINA

TŘÍDĚNÉ PÍSKY

ŠTERKY

KAČÍREK

(4/8,8/16,16/32,32/63)

RECYKLÁTY

(BETON, SMĚS)

(SMRK, MODŘÍN)

LOMOVÝ PRACH

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ A ODVOZ ODPADŮ ULOŽENÍ BIOODPADU NA KOMPOSTÁRNĚ ULOŽENÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ NA SKLÁDCE

TEL.: 724 782 358 nebo objednavky@zers.cz • Ceny na WWW.ZERS.CZ


dobrá zpráva

3

Dobrá zpráva Chtělo by se říci – červen budiž pochválen. Zaražme však trochu jednostranné nadšení pro ony velké červnové kulturní akce v jednotlivých centrech našeho regionu. Celá řada menších, ale stejně zajímavých, se bude odehrávat třeba v Uhlířských Janovicích, Kácově, Zruči nad Sázavou, Paběnicích, Zbraslavicích, Nových Dvorech i jinde. Všechny budou mít své příznivce, návštěv-

níky i odpůrce. Jejich generační skladba bude pestrá, jejich kulturní cítění bude odpovídat příslušné věkové skupině. Pochopitelně. Příznivci i odpůrci toho kterého žánru se mohou střetnout v diskusi, jejíž formulace může překračovat jazyk takzvaně parlamentární neboli slušný. Ale ve světle komunikace našich politických guru v květnovém předvolebním boji o křesla v evropském parlamentu to bude

Suchdol Zásmuky

Kutná Hora

Miskovice

Žehušice

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Vrdy

Čáslav

Malešov

C

bezvýznamná prkotina. Každý z nás – běžných občanů - si vždycky najde svůj zájem bez ohledu na barvu kravaty toho kterého politika. Najde si svůj zájem, svého koníčka i svůj způsob vnímání a prožívání onoho předletního měsíce června, jehož název máte jen pár dnů na novém listu svého kalendáře. A to je dobrá zpráva. -mš-

Hudební festivaly a historické slavnosti v regionu Srdce Čech

Kolín Červené Pečky

Obsah

Dokončení ze strany 1

Žleby

Kolín

12. – 15. 6. C Kmochův Kolín (51. ročník) 24. 6. – Vítáme slunovrat M – pěvecký festival (10. ročník) Y

ČÁSLAV

CM 14. 6. – Historické slavnosti k výročí 750 let založení města MY

Zruč nad Sázavou

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kutná Hora CY

7. – 14. 6. – Mezinárodní hudební festival (7. ročník) 20. – 28. 6. – Operní týden Kutná Hora (18. ročník) CMY 21. – 22. 6. – Královské stříbření Kutné Hory (23. ročník) K

Žehušice

ÚVODEM Hudební festivaly v regionu ............... 3 OSOBNOST REGIONU Dagmar Fundová ............................... 4 SERIÁL Jak se žije v obci Nové Dvory................ 6 představujeme Postavte si svůj model........................ 8 Z REGIONU......................................... 9 z obcí Čáslav slaví 750 let!.......................... 10 na pranýři Od Černého koně k Černému Petrovi.....12 KULTURA ......................................... 14 KULTURA A SPOLEČNOST................ 15 Hudba Operní týden Kutná Hora 2014...........20 Musíte to milovat.............................. 21 ZDRAVÍ Detoxikační mapa vašeho těla.......... 22 pel-mel.......................................... 23 vaříme............................................ 24 zamyšlení Komenského desatero...................... 25 z dílny žáků.................................. 26 DĚTI Karma jménem farma 9.................... 27 finance.......................................... 27

19. – 21. 6. - Slavnost lesního rohu (32. ročník)

zvířata Můj život s kočkami III...................... 29

Uhlířské Janovice

ŘÁDKOVÁ INZERCE / SOUTĚŽ......... 30

19. – 28. 6. – Uhlířské slavnosti (15. ročník)


OSOBNOST REGIONU / Dagmar Fundová

4

Kutnou Horou posedlá

Obnova a údržba historických památek v Kutné Hoře je již téměř tři desetiletí spojena se jménem Dagmar Fundové, původně absolventky stavební průmyslovky, dnes ředitelky Nadace Kutná Hora, památka UNESCO, od roku 2013 držitelky křišťálové ceny Ď (díky), udělené Kolegiem Středočeského kraje za osobní iniciativu při obnově chrámu sv. P. Barbory v Kutné Hoře, od května letošního roku jedné z nositelek Ceny starosty města Kutná Hora za trvalou a vysoce odbornou péči o obnovu kutnohorských historických památek, ale hlavně odbornice na slovo vzaté. Osobně se známe již řadu let, a tak následující rozhovor probíhal v atmosféře setkání dvou dobrých známých. Pojďme na začátek tvé profesní kariéry v Kutné Hoře… „Tak to se musíme vrátit do roku

1984. Tehdy jsem se začala zabývat obnovou kutnohorských památek v instituci tehdejšího krajského investora Středočeského kraje na detašovaném pracovišti v Kutné Hoře. Začaly vznikat první programy regenerace historického jádra, začala jednání o koordinaci tehdejších okresních stavebních podniků i stavebního podniku městského o určitém uvolnění jejich stavebních kapacit do Kutné Hory. Stav většiny historicky cenných domů byl v té době téměř katastrofální. Jedním z prvních domů, kde se začalo s cílenou opravou, byl dům U havířů v Šultysově ulici, následoval dům U anděla na tehdejším náměstí 1. Máje, dnes Václavském náměstí, Sankturinovský dům, Knížecí dům – dnes objekt Základní umělecké školy. V těchto souvislostech nemůžu opomenout jméno paní Dr. Evy Matějkové, ale i dalších odborníků, s nimiž jsme velmi dobře spolupracovali na jednom cíli: vracet našemu městu onen lesk, který v těch dobách byl spíše na papíře než ve skutečnosti. Regenerační program přispěl k určité systematičnosti oprav a údržby památek v historickém jádru města, i když některé realizační práce provázely nejenom nemalé komplikace, ale i dnes již téměř neuvěřitelně dlouhé „dodací lhůty“ k závěrečnému předání objektu. Určitým mezníkem byl rok 1995, kdy jsme společně připravili podklady pro to, aby město bylo zapsáno na prestižní seznam památek kulturního dědictví UNESCO. V příštím roce si připomeneme dvacáté výročí tohoto významného okamžiku.“ Dovol mi laickou otázku: co zápis do UNESCO přinesl městu? „Samozřejmě v prvé řadě světovou prestiž, zvýšení přitažlivosti pro turisty a mimo jiné třeba finanční podporu ze strany ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. V té době byla ta finanční pomoc velmi výrazná, pohybovala se v částkách 10 až 12 milionů ročně z Programu regenerace.“ A dnes? „Budu stručná: 1,2 milionu. Ale musím dodat, že samozřejmě existují i další možnosti dotačních zdrojů.“ Dovolím si to nekomentovat a změním téma. Ty a Nadace Kut-

ná Hora - památka Unesco. Ty jsi vlastně ředitelkou nadace od jejího založení, tedy od kdy? „To souvisí s datem vstupu Kutné Hory do UNESCO v roce 1995. Nadaci jsme založili s cílem plnit specifické úkoly, vyplývající ze zápisu do UNESCO, pokud nejsou adresovány přímo státní správě. V souladu s charakterem nadace bylo a vlastně je i dnes naším hlavním úkolem pomoci majitelům historických domů, poskytovat jim odbornou technickou pomoc při přípravě oprav těchto objektů. Ze specifických grantových projektů se tak přispívalo na opravy, a to s cílem, aby památkově chráněné objekty si zachovaly svoji vnitřní i vnější hodnotu.“ Jak získává nadace finanční prostředky? „Jak název napovídá, z darů, a to buď od soukromých společností, anebo i od jednotlivců, takže například pokud bys chtěl pomoci svému městu, můžeš nadaci darovat podle svých možností příspěvek a dokonce si můžeš určit specifikaci využití dané částky.“ Rád bych tak učinil, leč mé konto je pro tento bohulibý účel poněkud chatrné. Pojďme raději přejít na jiné téma, které je výrazně spojeno s tvojí osobností, k rekonstrukci chrámu svaté Barbory. „Víš, o tom se napsalo už moc řádků, celá ta náročná akce, která trvala řadu let, byla mediálně mnohokrát prezentována, a já jsem upřímně ráda, že jsem se na ní mohla podle svých sil podílet. Začnu tedy tím, že před dokončením obnovy pláště chrámu, což bylo stoprocentně financováno ze státních prostředků, jsme s odborníky konstatovali, že je nutné pokračovat další etapou obnovy, tentokrát na interiérech, zvláště pak na statice kleneb a také ve vnitřní výzdobě, obsahující cenné gotické fresky, které trpí vnitřní vlhkostí. Proto jsme zpracovali s kutnohorskou farností žádost do Integrovaného operačního programu MK ČR ve výši cca 154 milionů. Plán obsahoval i řadu specifikací k zpřístupnění některých prostor, které dosud byly mimo pozornost návštěvníků, a podobně. Nebudu zabíhat do podrobností, zkrátka měla to být ukázková obnova národní kulturní památky. Zpracovaný projekt byl přijat k vyhodnocení a z deseti zaslaných projektů z celé

republiky byl do tří vybraných k realizaci zařazen právě tento náš projekt dokončení oprav chrámu svaté Panny Barbory. Finanční prostředky tedy byly zajištěny. Ale bohužel správa kutnohorské farnosti zaujala poněkud jiný postoj a po několika složitých etapách jednání dotaci ve zmíněné výši nepřijala a vrátila zpět s tím, že interiér bude postupně opravován z vlastních prostředků. Nechci to nijak hodnotit. Pro mě je to záležitost poněkud bolestná, na druhou stranu si říkám, že jsem měla profesní štěstí podílet se alespoň na těch předchozích pracích, protože málokterý z mých profesních kolegů měl tu šanci mít na starosti opravu takového skvostu, jakým svatobarborský chrám je. Na opravách chrámu jsem se podílela od roku 1992 a mohu říct, že přes všechny ty leckdy složité, až ‚infarktové‘ situace to bylo krásných dvaadvacet let. A právě z pohledu na ona uplynulá léta si dovolím říci, že rozhodnutí správce kutnohorské farnosti o vrácení dotace nerozumím a upřímně řečeno - je mi to líto. Dál to nechci komentovat.“ Dobrá, změňme téma. Kutnohorské památky nejsou jenom sv. Barbora či sedlecká Kostnice. Co další objekty? „Ale to by bylo povídání na celou knihu! Třeba bývalý Telllerův cukrovar. Dnes je v soukromých rukách a investor zde uvažuje o vytvoření bytových jednotek. Podle mého názoru je právě tento objekt pro toto využití prostě nevhodný. Naopak velký rohový dům na Palackého náměstí, o jehož prodej se vedení města snaží, by si měl zachovat charakter bytového domu, aby se alespoň trochu „zabydlilo“ historické jádro. Samostatnou kapitolu našeho povídání by si zasloužil výhled na další osud rodného domu Mikuláše Dačického na Komenského náměstí. Pro jeho smysluplné využití je vypracován velmi dobrý projekt a jeho další osud je více méně otázkou zajištění financí i jednání s institucemi, které jsou do obsahového zaměření projektu zainteresované. Ale obdobných objektů bychom ve městě našli celou řadu." Dovol mi teď takovou spíše obecnou otázku: jaký je vlastně podle tvého názoru úkol města z pohledu kteréhokoliv jeho obyvatele? „Samozřejmě v tomto případě jsou historické objekty jenom součástí


5

celku. Základní úkol města je poskytovat lidem dobré podmínky k životu a příslušný servis. To znamená, že se jedná o životní prostředí, údržbu komunikací, bytového fondu, vytváření oddechových zón, mít k dispozici dostatečnou kapacitu sociálních či školských zařízení všech stupňů, zajistit bezpečnost každého občana, vytvářet podpůrné programy pro ty občany, kteří se ne vlastní vinou dostanou do složité životní situace, čímž rozumím sociální, nebo chceš-li, startovací byty pro mladou generaci, která by byla v podstatě ekonomickým přínosem pro rozvoj města. Na to samozřejmě navazuje charakter ekonomické infrastruktury města. Znamená to vytvářet podmínky pro střední a malé podni-

katele, jejichž daně jsou nikoliv bezvýznamnou složkou příjmové části městského rozpočtu. Tady bychom se mohli poučit z charakteru meziválečné prosperity města, tedy pokud by k tomu byla individuální chuť i politická vůle. Ale to už se pouštíme trochu mimo téma našeho setkání.“ Za ta léta, co se známe, si dovolím konstatovat, že ty jsi Kutnou Horou „posedlá“ v tom nejlepším slova smyslu. Co bys jí přála v jakési dlouhodobější vizi? „To je trošku záludná otázka, těch přání by bylo moc, ale budiž. Přála bych si zapojit do péče o tohle krásné město nadšence o generaci mladší než jsem já. Možná mě svými názory a pohledy na věc budou rozčilovat, budu se s nimi há-

OSOBNOST REGIONU / kultura

dat, ale někdo to po mojí generaci bude muset převzít. Ráda bych tu viděla mladé lidi, zapálené tak, jak byla Dr. Matějková, konec konců tvoje manželka Dr. Štroblová, Ing. arch. Kalfus a další. Samozřejmě jsou tady generačně mladší nadšenci, například Dr. Aleš Pospíšil, Mgr. Lukáš Provaz, z mého pohledu i pracovník odboru kultury MÚ Pavel Ladra i další. Těm všem bych přála, aby si i třeba při dobrém vínku dokázali zasednout k jednomu stolu a aby to sezení probíhalo v duchu třeba rušném, ale v atmosféře vzájemného naslouchání a jednání pro obecné dobro.“ K tomu už není co dodat, takže… děkuji za kávu i za rozhovor. Miroslav Štrobl Fotografie autor a archiv Lepor

Bomba jménem Stavy mysli národní podstatu a význam od minulosti až po dnešek.

Chcete vidět něco naprosto originálního a jedinečného v oblasti výtvarného umění? Pak se zajděte podívat do Galerie středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. 25. května v ní slavnostně otevřeli novou stálou expozici nazvanou „Stavy mysli/Za obrazem“, jejíž koncepce nemá u nás obdoby. Jejím autorem je hlavní kurátor galerie Richard Drury, který – ač rodilý Angličan - ji pojal s velkým vcítěním a pochopením pro české výtvarné umění, jeho

Expozice není řazena tradičně podle stylových období a data vzniku jednotlivých děl, ale úplně jinak – podle citového a myšlenkového rozpoložení autorů. Nevyžaduje tak od návštěvníka znalost soudobého umění. Je založena na pocitovém vnímání děl podle klíče protichůdných stavů mysli, například odvaha - strach, přátelství – samota, ironie – úcta, zranitelnost – vzdor, meditace – odcizení a dalších. Soustřeďuje víc jak dvě stě děl převážně českých, ale i zahraničních výtvarníků, kteří měli a mají vztah k Česku. Expozici na stěnách skvělým způsobem doplňují citáty či aforismy umělců z různých oborů, které vybízejí k zamyšlení. Hojně se tu například vyskytují citáty Josefa Čapka, ale například i Kurta Cobaina. Stálá expozice se uhnízdila na větším prostoru – kromě 1. patra, kde byla původní stálá “Sbírka 123“, se rozšířila i do 2. patra levého křídla Jezuitské koleje. Jezuitská kolej v celé své kráse 16. května byla slavnostním otevřením za účasti hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka dokončena

rekonstrukce Severního křídla Jezuitské koleje, takže nyní je rozsáhlý barokní objekt koleje po šesti letech obnovovacích prací konečně celý přístupný veřejnosti. V prvním patře severního křídla návštěvníci naleznou nejen konferenční sál a budoucí expozici o historii a působení jezuitského řádu v Čechách, ale hlavně úžasně barevné vizuální herny Lektorského centra GASK pro děti, které mohou využít i běžní návštěvníci. Děti se v nich dostanou přímo do obrazů, případně je mohou domalovat, vytvořit a prožít. Cena za Tichého Galerie středočeského kraje se může čerstvě pochlubit i významným oceněním. Ve XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013 získala Cenu Českého výboru ICOM za výstavu „Images for Images. Artists for Tichý – Tichý for Artists“, uspořádanou ve dnech 7. dubna – 18. srpna 2013. Projekt představil mezinárodní sbírku současného umění nadace Tichy Ocean v podobě víc jak 500 děl od více než stovky umělců. Východiskem sbírky je umělecký odkaz a životní příběh svérázného českého fotografa Miroslava Tichého (1926–2011) z Kyjova, který byl u nás dříve prakticky neznámý, ale našel své obdivovatele mezi umělci v zahraničí. Autoři,

kteří jsou ve sbírce zastoupeni, věnovali nadaci výměnou za Tichého fotografie svá díla, inspirovaná jeho tvorbou. Tichého odkaz je tak živým impulsem formujícím nové umělecké společenství. -danFotografie Antonín Vodička a GASK

Emil Filla: Kůň drásaný lvem (1938)


Seriál

6

Jak se žije v obci… Nové Dvory

V jednom téměř zapomenutém lidovém popěvku se melodicky konstatuje, že „Když jsem šel z Nových Dvorů, viděl jsem Kutnou Horu, když jsem šel z Kutné Hory, viděl jsem Nové Dvory“. Text i melodie jsou jednoduché, ale geograficky pravdivé. Nicméně Nové Dvory v těsné blízkosti historického města žijí vlastním životem, svým občanům i návštěvníkům, případně turistům, mají co nabídnout, o čemž svědčí následující rozhovor s novodvorským starostou Jiřím Rajdlem. Jste starostou již druhé volební období. Komunální volby se blíží, a tak první otázka je nasnadě: pů-

jdete do toho znova? „Kandidovat budu, ale starostovat? V tomto okamžiku nad přesnou odpovědí váhám.“ Pojďme se tedy vrátit k začátkům vašeho působení v čele obce. Co považujete za svoji první nejvýznamnější akci? „Z mého pohledu je to kompletní plynofikace obce, na niž navazovala realizace silničního průtahu obcí. Investorem této náročné akce bylo Ředitelství silnic a dálnic, a i když to přineslo v samých začátcích některé negativní reakce od našich občanů, protože se mimo jiné výrazně změnila plocha náměstí i tvář celé obce, jsem přesvědčen, že k jejímu prospěchu.“ Těsná blízkost Kutné Hory je podle vás z hlediska místní infrastruktury či přesněji obchodní sítě a nabídky služeb pro občany výhodou, nebo není? „Co se týká živnostníků, tak to samozřejmě není jednoduché. Ale na druhé straně řada projíždějících řidičů nebo turistů služeb místních živnostníků ráda využívá. Samozřejmě pro místní občany je určitá komplexnost poskytovaných služeb velmi vítána.“ Jaký je zájem o bydlení v Nových Dvorech z pohledu možností nové výstavby v příjemném prostředí? „Tady mohu s určitým uspokojením konstatovat, že v uplynulých dvou volebních obdobích se podařilo dokončit úplně novou obytnou lokalitu Na bažantnici. Od pozemkového úřadu jsme dostali pozemek, kde jsme vytyčili 35 stavebních parcel, které jsme jako obec komplexně zainvestovali z hlediska veškerých inženýrských

Dětská móda v Kutné Hoře Nově v prodeji dětské oblečení. Vlastní produkce za zaváděcí ceny. Více na www.fashion-mami.cz

AKCE ČERVEN

sítí, místního osvětlení i místního rozhlasu. V současné době je v této nové lokalitě rozestavěno téměř třicet nových domů, v deseti se již trvale bydlí po kolaudaci v roce 2010. Tato nová lokalita patří k velmi příjemným místům okrajové části Nových Dvorů.“ Jaká je skladba nových obyvatel této lokality? „Jsou to nejen mladé rodiny z místa, ale i lidé ze širokého okolí. Bydlení Na bažantnici jim nabízí klid a hezkou přírodu, ale i snadná dosažitelnost tří měst, tedy Kutné Hory, Kolína a Čáslavi, zde hraje nemalou roli. Samozřejmě naše obec všem svým obyvatelům poskytuje standardní škálu služeb, do níž zahrnuji i místní zdravotní středisko s ordinací všeobecného lékaře i zubního a dětského lékaře. Místní školku s kapacitou 25 míst a základní školu, umístěnou v areálu bývalého zámku, navštěvuje zhruba 170 žáků 1. až 9. třídy.

A když už jsme u naší základní školy, rád bych i touto cestou poděkoval všem členům pedagogického sboru, kteří za ztížených podmínek při rozsáhlé opravě celého areálu udrželi velmi dobrou úroveň výuky i činnost zájmových kroužků, které na naší škole působí. Jejich vystoupení jsou často velmi vítaným zpestřením například pravidelného setkávání se seniory, ale také obohacují kulturní akce v rámci oslav vánočních či velikonočních svátků a podobně. Žáci naší školy se tak stávají významnou složkou společenského života a své poznatky, získané ve školních kroužcích, pak mohou dále rozvíjet v místních spolcích, ať je to například dětský pěvecký sbor, místní hasičský sbor, rybářský spolek, ale i sportovní kluby, v prvé řadě samozřejmě fotbalový tým. A když jsme se zmínili o sportu, tak tady mne trochu mrzí, že se v rámci kdysi zpraco-

á Kvalitní německ v ortopedická obu

Dětské dívčí šaty balónového střihu velikost od 74-152 Skvělá zaváděcí cena! Cena od 359,- Kč

www.fashion-mami.cz

Kutná Hora, Masarykova 187, v supermarketu Albert, tel.: 777 303 104

Sokolská 413, Kutná Hora

Po - Pá: 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 | So: 9.00 - 11.00, tel.: 606 620 777


seriál / inzerce

7

Nové Dvory

NOVÝ BYTOVÝ DŮM NA SIONĚ Kutná Hora, Husova 114 Tel.: 327 511 706, 602 618 096 www.mydlochovastavebni.cz

6 lahví

bednu sektu

Čáslav, Boženy Němcové 1190, tel./fax: 327 316 600, www.hoka.cz

obývací pokoje

ke každé zakázce dostanete od nás

dětské pokoje

Poslední byt k prodeji v novém bytovém domě v ul. Na Sioně, Kutná Hora: 3+1 mezonet s terasou. Bližší info na tel.: 602 618 096 nebo na webu.

Slavte s námi

ložnice

K PRODEJI

koupelny

BYT

Historický základ obce tvořil kdysi hospodářský dvůr, který zde vybudovali mniši z nedalekého sedleckého kláštera. Záhy vznikla osada Nový Dvůr, která měla v roce 1534 tvrz, hospodu a několik málo domků. Po husitských válkách se Nový Dvůr stal součástí královského kolínského panství. V 16. století byl prodán Žerotínům, kteří na troskách bývalé tvrze vystavěli renesanční zámek, k osadě připojili okolní vesnice, a položili tak základ k Novodvorskému panství. V 17. století koupil Nové Dvory Bernard Věžník z Věžníku. Zámek přestavěl v barokním stylu a rozšířil obec vystavěním nových domků pro řemeslníky a služebnictvo. V roce 1701 byly Nové Dvory povýšeny na městečko. V následujících letech se zde vystřídalo několik majitelů a v roce 1764 kupuje Nové Dvory Jan Karel Chotek z Vojnína, jehož potomstvu patřilo panství a po roce 1848 i velkostatek až do roku 1911, kdy je Emerich Chotek odkázal svému synovci Quidovi z Thun Hohensteinu. Ten celý majetek zadlužil do té míry, že byl v roce 1932 dán do

vestavěné skříně

rie Rottrová se skupinou Neřež, vedenou naším občanem panem Zdeňkem Vřešťálem. Vaší otázky využiji, abych poděkoval místním občanským sdružením, která obci velmi pomáhají, ať jsou to místní hasiči, ale i třeba Svaz důchodců, složený převážně z žen. Významnou roli hraje tělocvičná jednota Sokol Nové Dvory, která je velmi aktivní a poskytuje možnost sportovního vyžití všem našim občanům bez rozdílu věku. Škála její činnosti je velice pestrá. Nemůžu opomenout také místní mysliveckou jednotu nebo rybářský spolek. Rád bych vyzvedl činnost našeho fotbalového oddílu zvláště z hlediska práce s těmi nejmenšími, kteří nedávno porazili své mladé kutnohorské soupeře skvělým výsledkem 15:9. Stručně řečeno, všem, kteří se aktivně podílejí na společenském i sportovním životě obce, patří moje upřímné poděkování.“ Myslím, že v tomto okamžiku můžeme naše setkání uzavřít příjemným konstatováním, že v Nových Dvorech se žije dobře, i když ne všechno se obejde bez rozdílných pohledů na stejný problém či záměr. Ale to je záležitost obecná. V našem setkání se na řadu věcí nedostalo. Snad příště, a zatím tedy děkuji za rozhovor. Miroslav Štrobl

kuchyně

vaného komunitního plánu nepodařilo dořešit realizaci cyklostezky, jejímž cílem by byl zámek Kačina.“ Tak snad v příštím volebním období… Jaké větší investiční akce jsou na obzoru? „Na prvním místě některé komunikace, které jsou ve velmi špatném stavu. V letošním roce se nám podařilo získat dvě dotace z Regionálního operačního programu na komplexní opravu Havlíčkovy ulice v objemu cca 17 milionů korun a další dotaci v objemu 5,5 milionu jsme získali z Fondu rozvoje měst a obcí na rekonstrukci Šíchovy ulice.“ Nahlédněme do sféry společenského života. Jak se po této stránce žije novodvorským občanům? „Řekl bych, že dobře. Již jsem se zmínil o účasti dětí při oslavě Vánoc či Velikonoc. Vedle toho kulturní komise Obecního úřadu zajišťuje i další akce, jako jsou koncerty v nedávno zrekonstruovaném kostele sv. Martina, jehož prostory také používáme pro tematické výstavy a koneckonců i svatby. K pravidelným akcím patří loučení s prázdninami, oslavy Dne dětí, akce na „čarodějnice“ i další. Na 27. června je připravena velká charitativní akce na opravu Chotkovské hrobky, při níž vystoupí legendární zpěvačka Ma-

konkurzu. Po dostavbě zámku Kačina se Chotkové z Nových Dvorů odstěhovali, po roce 1945 byl novodvorský velkostatek Thun Hohensteinovi zkonfiskován a stala se z něj farma kutnohorského státního statku, který v roce 1952 převzalo nově vzniklé JZD. Od 4 března 2014 jsou Nové Dvory městysem s dobrou občanskou vybaveností a řadou zajímavých kulturních památek, k nimž vedle dominantního zámku Kačina patří třeba historická vodárenská věž z 18. století, rodinná hrobka rodu Chotků z 19. století i další solitérní fragmenty připomínající vliv majitelů bývalého panství na dobový vzhled obce.


představujeme / z regionu

8

Postavte si svůj model „Líbil se mi ten veliký vrtulník. Děkuju.“ Luboš: „Máte to tu krásný.“ A Vítek to vyjádřil lapidárně: „Lego je super!“

Prvního května bylo v Kutné Hoře otevřeno Muzeum kostek, které představuje přes 1000 modelů světoznámé a i u nás velmi populární stavebnice Lego. Za tu krátkou dobu si ho prohlédly stovky návštěvníků, samozřejmě zejména dětí, které odcházely nadšené. Svědčí o tom i zápisy v Knize návštěv. „Výstava je výborná, Kostnice a socha Svobody skvělé. Těšíme se na Barboru a třeba v budoucnu i další modely. Přejeme, ať se daří.“ … „Krásně sestavená výstava, velmi vstřícná a přátelská atmosféra. Radostná akce.“ … „Moc se nám to líbilo, pro děti, ale i dospěláky ‚hračičky‘ super.“ A dětské vzkazy? Adámek napsal:

Pochvalná vyjádření se týkala i prodejny a dětského koutku. „Nejlepší možnost zakoupení na váhu. Krásně udělané, prostorné a s velkým výběrem.“ Prodejna totiž kromě posledních modelů řad City, Friend, Technic, Star Wars, Creator, Super Heroes, Hero Factory, Ninjago, Chima nebo Turtles nabízí i starší díly na váhu. Vezmete si hrst a začnete stavět podle vlastní fantazie – auto, loď, letadlo, vesmírné plavidlo… Až dostavíte, paní prodavačka vám dá vaše dílo na váhu, a vy si můžete domů odnést vlastní výtvor z dílků Lega, které jinde nedostanete. A když vám náhodou schází potřebný obnos – jako třeba chlapci, který začal stavět červeno-černou vesmírnou loď -, necháte ji na prodejně, kde vám ji pohlídají. Příště ji dostavíte… Z této služby jsou nadšené nejen děti, které mají doma starší modely některé ze stavebnic Lego, ale i tatínkové, kteří tu vidí „poklady“. Vlastní modely si můžete v klidu stavět v dětském koutku, kde si děti posedí v barevných křesílkách a tatínkové se natáhnou na koberec… Navíc tu můžete shlédnout počítačově animovaný film o vzniku stavebnice Lego, který je velice dobře udělaný a zaujme děti i dospělé. Prodejna samozřejmě nabízí i nové dílky na váhu nebo kusové, které je možno doplnit placičkami. Z nových

První dáma české atletiky v Kutné Hoře Světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 m v čase 1:53,28 se loni 26. července dočkal 30 let. K této příležitosti vznikla biografická kniha Dany Čermákové nazvaná Fenomén Jarmila, která je poctou této výjimečné a skromné ženě. Městská knihovna v Kutné Hoře byla 27. května v regionu již třetí, kam slavná atletka přijela na besedu se čtenáři. Vzhledem k tomu, že se blíží již 31 let od rekordu a ten je stále nepřekonán, týkaly se dotazy i toho, zda bude vůbec kdy pokořen. Prý určitě někdy bude, stále se vynořují běžkyně, které o jeho

překonání usilují, ale zatím se to žádné nepodařilo. Jarmila Kratochvílová tak bude i nadále nositelkou nejdéle trvajícího rekordu v historii světové atletiky… -danFotografie Antonín Vodička

dílů například rychle zmizeli koníci patřící k modelům hradů (Lego Castle). Pokud jde o nabízený sortiment, nejžádanější jsou stavebnice City a Friend, zájem je ale i o další – Technic, Star Wars, Creator, Super Heroes neboli superhrdiny jako jsou Batman a Superman, robotické bojovníky Hero Factory nebo novinku Turtles. Legová řada pro děti do pěti let Duplo patří také k nejžádanějším. Unikáty představují velké stavebnice, například Pán prstenů nebo novinka v podobě domu Simpsonových, k níž si zájemci mohou dokoupit figurky podle vlastního výběru. Lákají i modely řady Lego Architecture, z nichž si můžete postavit třeba Bílý dům, operu v Sydney nebo Brandenburskou bránu.

A odkud pocházeli dosavadní spokojení návštěvníci Muzea kostek v Kutné Hoře? Nejen z blízkých obcí jako jsou Zbraslavice, Žehušice, Močovice nebo Uhlířské Janovice, ale i z Prahy, Havlíčkova Brodu – odtamtud přijela celá výprava mateřské a základní školy -, krkonošských Mladých Buků, slovenské Trnavy a dokonce z Polska. Jejich společným mottem byla slova „Moc se nám tu líbilo“. Pokud jde o slova o Barboře, kutnohorské Muzeum kostek chystá představit do roka a do dne – tedy v květnu roku 2015 – další Lego unikát v podobě chrámu svaté Barbory. Bude ještě větší než model Kostnice. Takže se máme na co těšit. -danFotografie autorka

Irský nářez 16. května zažili návštěvníci kutnohorské hudební kavárny Blues Café explozi v podobě šestičlenné plzeňské kapely Poitín, která bez mikrofonů předvedla směs irských, skotských a anglických lidovek, ale i ukázky z vlastní tvorby. Kapela, jejíž jméno je vlastně irským názvem pro čirou a dříve nelegální pálenku podobnou vodce, letos oslavila 18. narozeniny, ke kterým si nadělila v pořadí již páté studiové album nazvané Wish (Přání). Posluchače zaujal charismatický zpěvák a hráč na irský bubínek Jeremi King, ale i výtvarník Antonín Mužík, žijící a tvořící v Kutné Hoře, který s kapelou kdysi začínal rovněž

jako hráč na bubínek a své hraní si na koncertu osvěžil. -danFotografie Antonín Vodička


9

Z REGIONU

Chci být záchranářem!

Ktož sú boží bojovníci aneb Hrrr na ně!

V Kolíně se 8. května na Karlově náměstí i na Kmochově ostrově mohl potěšit každý, koho zajímá práce Integrovaného záchranného systému ČR, do kterého patří kromě hasičů také zdravotnická záchranka, policie státní, městská či obecní a červený kříž. Návštěvníkům se po celý den nabízela skutečně atraktivní podívaná – od mobilní požární techniky v podobě vozidel, jeřábů nebo obrněného transportéru přes dynamické ukázky vyproštění osob z havarovaných aut (Toyota, Citroen a Peugeot), kdy hasiči zničili několik automobilů, až po ukázky

sebeobranného výcviku městské policie Kolín nebo otočný simulátor nárazu či simulace stavu opilosti. Děti, a zvláště kluci, měly oči navrch. Městem se dvakrát projela kolona záchranářské techniky a odpoledne program pokračoval na Kmochově ostrově, kde bylo slavnostně otevřeno nové přístavní molo a návštěvníci se mohli mimo jiné seznámit s prací policejních psovodů nebo jízdní policie. Nechyběl samozřejmě bohatý kulturní program… -danFotografie Antonín Vodička

100 let venkovského unikátu 25. května uplynulo přesně 100 let od vysvěcení novorománské baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, která byla v letech 1905 – 1908 postavena na místě původní gotické stavby doložené již ve 14. století. Jde o unikátní záležitost, protože tento kostel je jedním z největších chrámů českého venkova. Sjedete-li k němu po úzké silničce z Kutné Hory, od které je vzdálena pár kilometrů, otevře se vám úžasný pohled na majestátní chrám, který sem snad přiletěl z jiné dimenze. Jeho zasazení do krajiny v blízkosti bývalého terasovitého vinohradu, který je dodnes využíván jako pole, je natolik organické, až se tají dech. Autor architektonického návrhu, pražský architekt Rudolf Vomáčka, byl nepochybně velkým romantikem, protože kostel postavil v idealizované variantě románského kostela. Fascinuje nejen svou monumentalitou, ale i vnitřní výzdobou v duchu secese. Nástěnné obrazy i barevná okna v presbytáři namalovali za pouhé čtyři měsíce žáci Alfonse Muchy, manželé František a Marie Urbanovi. Jedno ze dvou oken vě-

Slavný husitský chorál rozezněl 24. května louku za kolínskou jízdárnou, kde se již po devatenácté konala velmi atraktivní akce – historická bitva, tentokrát nazvaná Kříž a kalich, která byla věnována 580. výročí bitvy u Lipan a následnému obléhání Kolína. Jejím pořadatelem byla opět skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína, která má s organizováním takových akcí za 24 let své existence bohaté zkušenosti (portrét jejího zakladatele Miroslava Horáčka jsme uveřejnili v minulém vydání 5/2014). Součástí historických kolínských slavností byl středověký jarmark se spoustou stánků na dobovém tržišti, dětskými dílnami, čajovnou, táborem středověkých rytířů i dobovou hudbou. Vyvrcholením byla samozřejmě

bitva mezi husity a křižáky, doprovázená hojnými a hlasitými výstřely z kanonů, perlou ovšem byly rytířské turnaje na koních v samostatné dramaturgii, uspořádané na počest Zikmunda Lucemburského. Na tržišti mohli návštěvníci ochutnat nejen medovinu a lokše, ale třeba i „sejkory se sarakvajdou“, což je regionální jizerská specialita… Devatenáctých historických slavností v Kolíně se zúčastnilo na 300 účinkujících z téměř čtyřiceti skupin historického šermu z celé republiky včetně šesti koní. Podívat se na ně přišlo na tisíc diváků! Májové povětří sice přiválo šedivé mraky, ale nakonec spadlo jen pár kapek, takže se návrat k naší dávné historii vydařil. -danFotografie Antonín Vodička

Noc literatury již po osmé

noval kostelu světský patron stavby, houslový virtuos Jan Kubelík, pobývající tehdy na svém zámku v Býchorech. V den výročí se v chrámu konala mše svatá na poděkování za století kostela a za všechny, kdo se v něm za tu dobu scházeli, kterou celebroval Mons. Josef Kajnek. -danFotografie Antonín Vodička a Miroslav Štrobl

Projektu Noc literatury, který organizují Česká centra v zahraničí ve spolupráci se Sdružením evropských kulturních institutů (EUNIC), se letos zúčastnilo 24 měst z celého Česka. Veřejné čtení z děl současných evropských spisovatelů se odehrálo také 14.

května v Kutné Hoře od 18.00 do 22.00, kde se do něj zapojila hned čtyři místa. V městské knihovně četl Miloslav Mejzlík z knihy Arno Geigera „Starý král ve vyhnanství“, v Českém muzeu stříbra na Hrádku Jan Vlasák z knihy Paola Giordana „Tělo“, v GASKu Martina Preissová z knihy Linn Ullmanové „Než usneš“ a v knihkupectví Kosmas Václav Veselý z knihy Pii Juulové „Vražda na Hallandovi“. Noc literatury ve stříbrném městě i přes nepřízeň počasí navštívilo na 180 milovníků dobrého čtení. -danFotografie Antonín Vodička


Z obcí

Čáslav slaví 750 let! Nejdříve Slavníkovci, potom Přemyslovci, a nakonec pátý český král Přemysl Otakar II. Ti všichni se zasloužili o vznik královského města Čáslavi, které „král železný a zlatý“ založil před 750 lety. Kdyby se dnes posadil mezi jeho rodáky, kteří město proslavili, byla by to vskutku pestrá společnost. Miloš Forman, Ladislav Dusík, generál František Moravec, scénograf Josef Svoboda, spisovatel Rudolf Těsnohlídek, fotbalový trenér Karel Jarolím, spisovatel Jiří Mahen nebo herec Jan Vlasák. A neměla by chybět ani světová běžecká rekordmanka Jarmila Kratochvílová…

Představovat Čáslav v regionu „Srdce Čech“, jehož nedílnou součástí je, by bylo asi jako nošení dříví do lesa. Kdybychom si však zahráli na turisty, možná bychom si uvědomili, že město, které známe z každodenního života či častých nebo občasných návštěv, v sobě skrývá hodnoty, které nevnímáme. Průvodce samozřejmě upozorní na pamětihodnosti, které uvádíme v rámečku. Stojí za to podívat se nejen do kostela, ale i na radnici na kalvu Jana Žižky. Je pravá, její pravost ověřil vědeckými metodami spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov, který o tom napsal rozsáhlou knihu Kdy umírá vojevůdce (Panorama, 1982). Ostatky tak staré, navíc

známé osobnosti dějin, bývají vzácné, a tedy o to cennější. A není vůbec důležité, jaký názor na husitství máme. Je to prostě historie, a upomínky na ni je třeba ochraňovat. Čáslav kromě docela unikátních budov muzea a Dusíkova divadla, které před dvěma lety prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, ovšem skýtá i soudobá potěšení. Ve výstavní síni na náměstí se návštěvník může pokochat právě uváděnou přehlídkou díla některého z místních výtvarníků, v muzeu ho dostane jeho dobová atmosféra – jako byste se ocitli ve zmenšenině pražského Národního muzea. Dýchne to tu na vás devatenáctým stoletím… Sbírky mají ve zlatých vitrínách a u vchodu vás vítá figurína v dobovém šatu, které se málem leknete… Rovněž v nově přistavěné Nové scéně Dusíkova divadla návštěvník najde výstavu, která je právě aktuální. Možná narazí na nezaměnitelné obrazy profesora Vladimíra Franze, který se do Čáslavi pravidelně vrací… A v přízemí na restauraci Café LaDus, která se svou úrovní a nabídkou poněkud vymyká dnes ještě stále obvyklému standardu restaurací v menších městech. Nabízejí tu moderní, odlehčenou mezinárodní gastronomii, která je vstřícná k vegetariánům a k lidem s alergií na lepek. Vše z čerstvých surovin, žádné polotovary. Svou úrovní je v regionu nesrovnatelná. Však také majitel restaurace pracoval deset let se Zdeňkem Pohlreichem… Kdo s sebou vozí kola, určitě uvítá novou cyklostezku Čáslav – Koudelov – Filipov v délce tří kilometrů, která byla otevřena v červenci loňského roku. Kdo si potřebuje zaběhat – běh se stává ve světě i u nás stále masovějším rekreačním sportem -, může využít lesopark Vodranty na okraji

Čáslavi, kde se nachází i atletický stadion s běžeckým oválem, který nesmazatelně proslavila světová a dosud nepřekonaná rekordmanka v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová, která tu prožila celou svou sportovní kariéru, vychovala svoji pokračovatelku Lídu Formanovou a dodnes na něm trénuje své mladé svěřence. Kdybychom si představili, že jsme čerstvými obyvateli Čáslavi, určitě bychom se zajímali o zdejší občanskou vybavenost. Je tu několik mateřských, základních i středních škol, třeba průmyslovka, z níž vzešel i dnešní majitel reklamní agentury v Kutné Hoře nebo majitelka prodejny zdravé výživy v Čáslavi. Ta ostatně patří k nejlepším v regionu… Je tu kromě několika obvyklých supermarketů s jejich obvyklou stejnou nabídkou mnoho prodejen malých živnostníků, zejména na náměstí, které nabízejí pestrý sortiment. Najdete tu vše, co ke svému životu potřebujete, a můžete si vybírat. Kdo hledá slušné bydlení, nalezne ho třeba ve zrekonstruovaných objektech po bývalých kasárnách. Neznalý návštěvník vůbec netuší, že nejde o novou výstavbu. Tak úžasně barevné a moderní ty domy jsou… A kdo

10

chce stavět vlastní, má také možnost. Autobusové i vlakové spojení s nejbližšími městy regionu – Kutnou Horou a Kolínem – je bezproblémové, i když je třeba hledět na dobu, kdy a kam se chcete dopravit. Po šesté a později je to už s intervaly poněkud složitější. Ale to je zkrátka region… Město Čáslav je krásné malé město Středočeského kraje s bohatou historií a unikátními památkami, které stojí za to navštívit – a ve kterém není špatné žít. Dana Čermáková Fotografie Antonín Vodička


Z obcí

11

Čáslav Pozvánka

14. června 2014 se na Žižkově náměstí uskuteční vyvrcholení oslav 750 let města Čáslavi v podobě historických slavností.

Hlavní pódium Scéna 1

10:00 Zahájení, úvodní ceremonie slavností 10:20 Dvůr krále železného a zlatého Koláž vstupů historického tance, kejklířů, rytířů na počest založení města 10:40 Vystoupení přátel a rodáků 10:50 Věnovanka 11:35 Královský lovčí – ukázka sokolnictví 11:55 Ve jménu krále – šermířské představení 12:15 Vystoupení přátel a rodáků 12:40 ZUŠ Band 13:25 Kejklíři a komedianti 13:45 Bujaré tance čáslavských krčem a veselic

Scéna 2

14:05 Průvod a vítání Jana Žižky Za chorálu „Ktož jsú boží bojovníci“ prochází družina husitů v čele s hejtmanem Janem Žižkou, jsou předány klíče od města ... je připomenut Čáslavský sněm a čteny pražské artikuly 14:20 Vystoupení přátel a rodáků 14:45 Dobová kapela Huncfut 15:15 Jak válčili husité … aneb bitva na rynku

Scéna 3

15:35 15:55 16:20 17:20 17:40 17:55

O válce třicetileté – Čáslav za stavovského povstání Vystoupení přátel a rodáků VUS Ondráš Žoldnéři, mušketýři, kanonýři Výslech, mučení a poprava Matouše Ulického Symbolické rozloučení s historií, J. Žižka

18:45 19:35 20:00 22:00 22:15 23:15 00:15

Civilní obrana Vystoupení přátel a rodáků, vystoupení Lubomíra Kábrta Argema Ohňový průvod městem Ohňová rytířská, kejklířská, taneční a hudební show Clamortis Žádnej Stres Ukončení slavností

10:40 11:15 12:00 12:30 14:00 15:45 16:00 16:30

Dopolední komediantská pohádka Na čáslavské hradby … Výcvik městské gardy Rytíř a jeho kůň Mušketýři … aneb … souboje jsou zakázány Jak se tančilo na rynku – pásmo dobových tanců Komedianti na káře … pro malé i velké Písničky staré a nejstarší Dragoun Jejího Veličenstva

Večerní část programu

Vedlejší pódium

Královské město Čáslav vzniklo okolo poloviny 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Dodnes je patrný jeho gotický vnitřní půdorys - velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravoúhlá uliční síť. Město bylo po svém založení vybaveno základními právy, která z něho učinila samostatnou obec. Městský areál vymezovaly hradby, které se zachovaly v jedné třetině délky. Do města se v dávných dobách vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová, tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. Čáslavské hradby jako dochovaný celek si jistě zaslouží patřičnou pozornost i vzhledem k tomu, že opravdu starých městských opevnění, na rozdíl od hradů, existuje dnes velmi málo. Důvod je zřejmý - města, až na ojedinělé případy, stále rostla a vyvíjela se a své středověké hradby v 19. století přerostla a pohltila či se jich úplně zbavila. Proto je možno čáslavské hradby považovat za unikátní památku svého typu, která nebyla pozdějšími přestavbami výrazněji zasažena

a je dosti čistou ukázkou městského opevnění z 13. až 14. století. Církevní život ve městě byl v minulosti spojen převážně s farním kostelem sv. Petra a Pavla. Stavba raně gotického kostela byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století (dnešní sakristie), který zde původně stál. Od poloviny letních prázdnin roku 2007 je věž kostela přístupná veřejnosti. Město tak získalo unikátní rozhlednu, jež poskytuje nečekaný výhled do nádherné krajiny. Za příznivého počasí lze vidět i vrcholky Krkonoš. V těsném sousedství kostela se nachází památník Matouše Ulického, popraveného čáslavského kaplana, který se účastnil povstání roku 1627. Památník byl postaven roku 1924 podle návrhu Ing. arch. Bohumíra Kozáka. V budově barokní radnice postavené v letech 1765 - 1769 se nacházejí pietně uložené ostatky Jana Žižky z Trocnova, které byly nalezeny v roce 1910 ve výklenku podvěžní mariánské kaple, společně s exponáty, vypovídajícími o době jeho života a boje. Novinky a informace o aktuálním dění ve městě, stejně jako informace pro turisty ohledně možností ubytování v Čáslavi, dopravy či stravování, jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách www.meucaslav.cz. Výčet pamětihodností ani dalších zajímavostí města určitě není a snad ani nemůže být zcela kompletní. Proto jsou všichni zváni k návštěvě a prohlídce historického města Čáslavi, aby mohli na vlastní oči posoudit jeho krásu a zvláštní atmosféru.


NA PRANÝŘI

12

Od Černého koně k Černému Petrovi A takový to byl luxusní hotel!, chce se mi nostalgicky povzdechnout při pohledu na zchátralý objekt bývalého kutnohorského hotelu U černého koně v Kollárově ulici s číslem popisným 314. Jeho tupě zazděná okna, oprýskaná fasáda i rozbité vstupní dveře jsou dokladem „péče“ současného majitele o jeden z nejpozoruhodnějších domů s historií, do níž se zapsala řada významných osobností.

Velký sál hotelu byl ve 40. letech 19. století dějištěm představení nejen kutnohorských ochotníků, i tehdejších kočovných divadelních společností či Zpěváckého spolku, předchůdce dnešního pěveckého sboru Tyl. Pojďme alespoň krátce nahlédnout do zajímavých osudů domu, který dnes v centru města doslova hyzdí pěší zónu a je kontroverzním výsledkem privatizace na počátku 90. let minulého století i dokladem určité legislativní bezmoci orgánů státní správy. Dům s č. p. 314 prošel od svého založení ve 14. století mnoha přestavbami. Původně v něm existovala krčma, nesoucí název U Mědínků. Jejím pravidelným hostem v 17. století byl kutnohorský kronikář, básník, milovník dobrého pití a krásných žen Mikuláš Dačický z Heslova. V roce 1735 zde v bídě zemřel další významný pravidelný host, světově proslulý barokní malíř Petr Brandl. Ve století devatenáctém zde nejedno pivo vypil Karel Havlíček Borovský při svém pobytu v Kutné Hoře. Ten také, v duchu svého slavjanofilství, uvedl pro restauraci tehdy již velmi populárního hotelu pojmenování Na Slovance, které ještě dlouho poté zůstalo vyvedeno plastickým písmem na fasádě. Během let hotel měnil nejen svoji podobu, ale také majitele. Na počátku

20. století jím byl Arnošt Moravec, který v dobových inzerátech deklaruje nejen vynikající kuchyň, plzeňský prazdroj přímo od čepu, vína tu i cizozemská, jakož i lázně v domě, ale také omnibus ku každému vlaku a povozy vždy pohotově. V roce 1919 prošel hotel výraznou přestavbou podle projektu kutnohorského stavitele Ing. Jaromíra Dajbycha. Při ní byla mimo jiné před hlavní vchod zavěšena elegantní prosklená markýza a na horní štít domu umístěna štuková výzdoba se vzpínajícím se koněm. Ve 30. letech byl majitelem hotelu Ing. Jan Beneš. Také on udržoval vysokou úroveň hotelových služeb a Černý kůň byl v oněch dobách jedním z předních středisek místního

společenského života. Zůstal jím i v následujícím období druhé světové války, kdy se zde pořádaly mimo jiné výstavy děl českých výtvarníků. Svůj lesk si hotel zachoval i v následujících letech, která však již signalizovala citelné proměny charakteru společenského života. Nicméně hotel U černého koně hostil ještě v roce 1958 například tehdejšího ministra kultury, nechvalně proslulého profesora Zdeňka Nejedlého, či sólisty pražského Národního divadla při prvním uvedení Smetanovy opery Dalibor v nádvoří Vlašského dvora.

Majitelem, či spíše provozovatelem, byl v oněch dobách socialistický podnik RaJ neboli Restaurace a jídelny. Zůstala sice výborná kuchyň, ale zmizela nabídka omnibus ku každému vlaku a bývalá atmosféra elegance se nezadržitelně vytrácela s nástupem všeobecné šedi socialistického pojetí hotelových služeb. K určitému pokusu o oživení došlo na přelomu 70. a 80. let minulého

století, kdy v prostorách bývalé kuchyně byla otevřena vinárna U groše. V téže době se objevily úvahy propojit tehdy nový, byť architektonicky nevydařený, hotel Mědínek s již zvolna chátrajícím hotelem U černého koně. Myšlenka to nebyla špatná, zůstala však pouze v rovině úvah. Vinárna U groše se sice na krátkou dobu stala dostaveníčkem místní mládeže, ale její popularita nepřežila rok 1989, kdy téměř přes noc zmizel ze všech hotelů a restaurací provozovatel RaJ a hotel U černého koně se stal před-

mětem privatizace. Ještě krátkou dobu zde sice zůstala v provozu restaurace, ale její úroveň ani v nejmenším nesnesla měřítka předválečné elegance. Do kdysi luxusních hotelových pokojů začalo zatékat pozvolna děravějící střechou. Ty tam byly lázně v domě či omnibus ku každému vlaku. Majitelé domu U černého koně se měnili jako dubnové počasí a hotel nezadržitelně chátral. Zaslepená velká okna bývalé elegantní kavárny se postupně stala ohavnou plakátovací plochou a rezavý řetěz na vstupních dveřích byl varovným signálem pro zájemce o případné ubytování. Kdysi elegantní prosklená markýza nad vchodem začala ohrožovat svojí zchátralostí chodce do té míry, že v roce 2013 byla prostě odříznuta. Skleněné tabulky oken hotelových pokojů nahradily cihly a …Dost! Zorientovat se v nedávných i současných soukromých majitelích tohoto objektu by vyžadovalo textový rozsah nad možnosti našeho měsíčníku. V čí rukách je dnes onen černý Petr bývalého hotelu U černého koně, je jedna věc. Definovat možnosti orgánů státní správy k ovlivnění současného stavu této ruiny je druhá věc. A tak nezbývá, než uzavřít tyto řádky úvodním nostalgickým povzdechem: a takový to býval luxusní hotel! Miroslav Štrobl Fotografie autor a AntonínVodička Prameny: Dudák Ladislav, Kutnohorský poutník, Baset 2004 Štroblová H., Altová B., Kutná Hora, NLN 2000 Adresáře Kutné Hory 1908 a 1923 Historické fotografie ze soukromé sbírky Radomila Šibravy


13

na pranýři / KULTURA

Chodník nebo polní cesta? Dobrý Info 5/2014 V minulém vydání jsme upozornili na otřesný stav chodníků v ulicích Zelenkova, Stroupežnického a Řehákova v Kutné Hoře, které zbyly po skončené pokládce propojení kotelen Šipší – Hlouška. Vozovka byla uvedena do původního stavu již v listopadu loňského roku, chodníky však nikoli. Máme však dobrou zprávu – začátkem května, kdy vyšlo naše květnové vydání, se

chodníky začaly konečně opravovat. Jejich oprava je plánována do konce června. Zcela opravený je zatím chodník na jedné straně ulice Stroupežnického – viz fotografie. -danFotografie Antonín Vodička

Polní cesta? Bahniště!

Na naši redakci se obrátil pan Ko-

Úspěch mladých amatérských filmařů na Videosalonu

V konkurenci pětatřiceti snímků v kategoriích hraný film, reportáž, animovaný film, klip a dokument uspělo v krajském kole českého videosalonu ve Zruči nad Sázavou hned několik zajímavých snímků od mladých tvůrců z Kutnohorska. Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby je přehlídkou nejlepších výsledků této umělecké činnosti v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji videotvorby formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé České republice. Dále šířit základní znalosti v tomto oboru a podporovat natáčení lokálních dokumentů. Soutěž je dvoukolová, krajská kola a republikové kolo. Do něho z krajského setkání ve Zruči nad Sázavou postoupilo od autorů z Kutné Hory a okolí sedm filmů. Z 1. místa v kategorii hraných snímků to je Guga režiséra Jaroslava Berana z Hlízova. Druhou pozici obsadil snímek kutnohorské Tylo-

vy herecké školy Lupičíkův Štědrý den v režii Jakuba Sloupa. Dvě třetí příčky pak Zdrhej Jakuba Sloupa ze Zbyslavi a počin režiséra Petra Havlíčka I film je věda – ten se navíc umístil na stejném místě v jiné soutěži: Prima - ZOOM & Neuron nadace. Čestné uznání s postupem pak získala opět tvorba herecké školy se snímky DěSnění v režii Václava Veselého a Tichá prosba Lucie Říhové. Veselého Tylova herecká škola si navíc odvezla Cenu okresu Kutná Hora za kolekci hraných filmů. Filmy ocěněné odbornou porotou ve složení Ing. Emil Pražan, Eva Oherová a Mgr. Miroslav Tuščák se dostaly do nominace a nezbývá, než čekat, zda se objeví mezi soutěžními snímky a případně se umístí v Celostátním kole Českého videosalonu 14. června v Ústí nad Orlicí. Kromě tradičních dokumentů a reportáží oceňuje porota vstup mladých autorů do oboru, kteří svou tvorbou obohatili zejména hranou tvorbu. Tito autoři jsou podle poroty příslibem do budoucnosti. Především soutěžní sobota přinesla vzestup úrovně a kvality soutěžní kolekce.

houtek, který nás upozornil na stav ulice U Nadjezdu v Kutné Hoře Sedlec. Při bouřkách je stav cesty horší, než je vidět na fotografii. Drť z cesty je pravidelně deštěm splavována k níže ležícím domům tak, že se už voda dostává k vratům garáží apod. Tento stav trvá již 40 let. Není zde žádná silnice ani chodník. V zimě je samozřejmě problém odjet od domů autem. Při nárazo-

vě větším množství sněhu nebylo možné vyvézt popelnice. Na podzim 2013 přibyla na začátku ulice značka, že se komunikace udržovat nebude. To je jediné, do čeho bylo město Kutná Hora ochotné investovat. Zeptáme se odpovědných a v příštím vydání se k tématu vrátíme. Redakce Fotografie P. Kohoutek

U Kata namíchají tenorový koktejl z Los Angeles Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras jsou jména, která milovníkům pravého italského bel canta jistě není potřeba zdlouhavě představovat. V prestižním uměleckém prostředí není typickým jevem, že by umělci stejného zaměření byli oproštěni od syndromu konkurenčního rivalství a bez emočních zábran prezentovali v jednom okamžiku a na jednom místě své umění nadšenému publiku. Zářnou výjimkou ovšem bylo právě ono hvězdné pěvecké trio, které dokázalo excelentně propojit originalitu subjektivního projevu s neokázalou kolegiální vřelostí a spontaneitou. Výslednicí této optimálně osnované snahy byl fenomenální a v celé historii světové opery naprosto jedinečný projekt několika koncertů, jimiž Pavarotti, Domingo i Carreras dokázali nejen kvalitu vlastního vokálního projevu, nýbrž i radostnost a vřelost svého lidství. Pozitivním vkladem byla jistě i možnost pozvat do plenéru volného hlediště takové kvantum posluchačů, které by žádné světové divadlo ve svém prostorově limitovaném interiéru nikdy nemohlo pojmout.

Pomocí velkoplošné videoprojekce se o tom přesvědčí návštěvníci Operního večera, který se uskuteční ve čtvrtek 19. června 2014 od 17 hodin v prostorách kutnohorského hotelu U Kata. Z několika nabídek těchto "stadionových" koncertů zvolil průvodce pořadu Karel Bican ten méně mediálně frekventovaný. V roce 1994 realizoval dirigent Zubin Mehta, který byl iniciátorem všech společných vystoupení uvedených tenoristů, velkolepé představení v Los Angeles. A programová nabídka byla opětovně navýsost poutavá: od sólových operních vstupů (opusy G. Verdiho, J. Masseneta, R. Leoncavalla či G. Pucciniho) přes libozvučné italské kanzonety či temperamentní latinsko-americké písně až po ansámblová vystoupení všech tří pěvců. „A tak i my snad v pohodě našeho dalšího operního večera ukončíme letošní sezonu nikoli nějakým typicky tragickým závěrem, jímž je poznamenána téměř každá opera, nýbrž optimisticky vyladěným prožitkem, který nás potěší a příjemně osvěží,“ těší se Karel Bican.


kultura

14

Přijďte si pohladit duši krásnou hudbou Řekne-li se Kruh přátel hudby, málokdo z nás asi dnes ví, že tento spolek lidí milujících vážnou hudbu existoval u nás v šedesátých letech v každém větším městě. V současnosti je najdete už jen málokde. Výjimkou je Kolín, jehož Kruh přátel hudby letos slaví abrahámoviny. Během oněch padesáti let byla jeho existence několikrát ohrožena, přesto ho nadšenci vždy vydupali znovu ze země. „K založení našeho Kruhu přátel hudby došlo v únoru roku 1960 z iniciativy tehdejšího Domu osvěty (Zámecká), kde se koncerty pořádaly,“ říká Magdalena Rajdlová-Jurásková, která nyní spolek již pět let vede. „Při jeho zrodu stála i Lidová škola umění a hráči kolínské filharmonie. Navázal na Hudební mládež při LŠU. Koncerty se pořádaly v Osvětovém domě, kde tehdy vstupné činilo sedm korun. Po třech letech došlo k přerušení činnosti, kruh byl obnoven z iniciativy LŠU až roku 1966. Koncerty se konaly v divadle. Byla to doba velkého zájmu o vážnou hudbu a její interprety. Abonentky na koncerty v divadle byly po dobu několika let téměř vyprodány. V dalších desetiletích zájem posluchačů klesal, a to víceméně až do nedávna. I když tradiční hodnoty klasické hudby v dohledné době asi nezískají masovou oblibu, věříme, že v určité společenské vrstvě se kvalita postupně prosadí.“ Kolínský Kruh přátel hudby během půlstoletí své existence připravil pro ctitele klasické hudby 354 koncertů našich předních interpretů, komorních seskupení, orchestrů a sborů. Z velkých jmen připomeňme například Ivana Moravce, Josefa Suka, Valentýnu Kamení-

kovou, Borise Krajného, Ivana Ženatého, Jana Páleníčka, Františka Maxiána, Ludmilu Dvořákovou, Eduarda Hakena a Ivo Žídka, z komorních těles pak kvarteta Smetanovo, Vlachovo, Janáčkovo, Wihanovo, Panochovo, Talichovo, Sukovo, České noneto či Smetanovo trio. Kruh přátel hudby na počátku organizačně vedl Ladislav Josef, Jiří Procházka a Olga Klinotová, později Jan Forejt, Vladimír Kubíček a Helena Metzlová, nyní ho vede Magdalena Rajdlová-Jurásková. „Pro letošní jubilejní rok jsme se organizačně spojili se Společností Jana Kubelíka, Městským divadlem a Kolínskou filharmonií, což

se příznivě promítlo do množství i výběru interpretů. Předplatitelů má Kruh přátel hudby okolo 170, ale existuje široký okruh příznivců, kterým posíláme zvací e-maily. Žákům a studentům všech typů škol nabízíme na podporu jejich vzdělání dokonce vstup zdarma. Věříme, že i na koncerty v druhé půli roku se dostaví širší publikum než obvykle a část z posluchačů se stane našimi stálými abonenty.“ Nutno podotknout, že před pěti lety navštěvovalo koncerty vážné hudby v Kolíně pouhých 20 posluchačů! Na jubilejní sezonu připravil Kruh přátel hudby výjimečný program. Překvapil množstvím koncertů i výběrem excelentních interpretů. Z koncertů, které již proběhly a potěšily posluchače, můžeme zmínit koncert Václava Hudečka, který hrál před vyprodaným sálem s Komorní filharmonií Pardubice, koncert Guarneri trio Prague, koncert klavíristy Jana Bartoše, Eben tria, mezzosopranistky Jarmily Kosinové nebo violoncellisty Roberta Kružíka.

A na které koncerty se ještě letos můžete do Kolína vypravit? Svými výkony vás určitě potěší violoncellista Jiří Bárta, který patří k evropské špičce svého oboru, v kolínské synagoze komorní orchestr Atlantis za řízení dirigenta Vítězslava Podrazila spolu se zajímavými sólisty, klarinetista Felix Slováček junior nebo Siempre Nuevo a mezzosopranistka Barbora Polášková, jejíž koncert se premiérově uskuteční v kolínské Městské galerii. Koncerty s datem a místem konání najdete v našem měsíčníku v kulturním přehledu vždy měsíc dopředu. Dana Čermáková Fotografie Zdeněk Hejduk

„Těším se na vás na Regionu.“

Hobby magazín Eduarda Hrubeše každou sobotu od 10 hodin

100.5 FM | ceskyrozhlasregion.cz


15

červen 2014

Kultura a společnost Kolín 10. 4. – 30. 6. Karel Štědrý – obrazy Galerie města Kolína 24. 4. – 31. 8. Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči výstava Synagoga 20. 5. – 24. 8. Brouci – výstava Regionální muzeum 2. 6. Vstupte! – 18.00 Hraje Divadlo Na Vinohradech Praha Městské divadlo 10 pravidel, jak sbalit holku – 17.00 Kino 99 Ranhojič – 19.30 Kino 99 10 pravidel, jak sbalit holku – 20.00 Kino 99 3. 6. Létohrádky – 18.00 Závěrečná prezentace tanečního oboru ZUŠ Kolín Městské divadlo Ranhojič – 19.30 Kino 99 10 pravidel, jak sbalit holku – 20.00 Kino 99 4. 6. Ranhojič – 19.30 Kino 99 10 pravidel, jak sbalit holku – 20.00 Kino 99 5. 6. Baletní večer ZUŠ – 17.30 Městské divadlo Na hraně zítřka – 17.00, 17.30 Kino 99 Zakázané uvolnění – 19.30 Kino 99 Hvězdy nám nepřály – 20.00 Kino 99 6. 6. Keramika Veltruby – 16.00 – 20.00 Tvoření z hlíny pro dospělou veřejnost Výtvarný ateliér ZŠ Veltruby Koncert pěveckého sboru Cantores Cantant Malý sál ZUŠ Na hraně zítřka – 17.00, 17.30 Kino 99 Zakázané uvolnění – 19.30 Kino 99 Hvězdy nám nepřály – 20.00 Kino 99 7. 6. Den dětí Vodní svět Kolín Hraji, abych žil 2 Benefiční koncert Staré lázně

Nezbedné pohádky – 15.00 Kino 99 Na hraně zítřka – 17.00, 17.30 Kino 99 Zakázané uvolnění – 19.30 Kino 99 Hvězdy nám nepřály – 20.00 Kino 99 8. 6. Na hraně zítřka – 17.00, 17.30 Kino 99 Zakázané uvolnění – 19.30 Kino 99 Hvězdy nám nepřály – 20.00 Kino 99 9. 6. Zahájení výstavy k 25. výročí založení Klubu přátel Františka Kmocha Komorní sál MSD Chaos VIII. – Tak učíme Kolín tančit… 19.00 Duende v novém tanečním projektu Městské divadlo Zakázané uvolnění – 19.30 Kino 99 Loft – 20.00 Kino 99 10. 6. Hal Tsuchida Hammond Organ Trio – 19.00 Zakázané uvolnění – 19.30 Kino 99 Loft – 20.00 Kino 99 Koncert Městské divadlo 11. 6. Zakázané uvolnění – 19.30 Kino 99 Loft – 20.00 Kino 99 12. 6. – 15. 6. 51. ročník festivalu Kmochův Kolín Více na www.kmochuvkolin.cz 12. 6. Godzilla – 17.00 Kino 99 Jedna za všechny – 17.30 Kino 99 Grace, kněžna monacká – 19.30 Kino 99 Mistr (FK-19.30) 13. 6. Pasování předškoláků – 14.30 – 16.00 Účinkuje skupina historického šermu Páni z Kolína Moderuje Pavel Kárník Práchovna Godzilla – 17.00 Kino 99 Jedna za všechny – 17.30 Kino 99 Grace, kněžna monacká – 17.30 Kino 99 Všechny cesty vedou do hrobu –

20.00 Kino 99 Kino 99 Cesta do školy – 20.00 14. 6. Kino 99 43. ročník turistického pochodu 22. 6. Kmochova padesátka Přes pohádky do útulku za zvířátky Příběhy zvířátek – 15.00 – 13.00 – 17.00 Kino 99 Cesta od restaurace Stap k Psímu X-MEN: Budoucí minulost – 17.00 útulku Kino 99 Jak vycvičit draka 2 – 17.00, 17.30 Amazing Spider-Man 2 – 17.30 Kino 99 Kino 99 Všiváci - 19.30 Grace, kněžna monacká – 19.30 Kino 99 Kino 99 Liv a Ingmar – 20.00 Všechny cesty vedou do hrobu – Kino 99 20.00 23. 6. Kino 99 Všiváci – 19.30 15. 6. Kino 99 X-MEN: Budoucí minulost – 17.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a Kino 99 zmizel – 20.00 Amazing Spider-Man 2 – 17.30 Kino 99 Kino 99 24. 6. Grace, kněžna monacká – 19.30 Vítáme slunovrat – 17.30 Kino 99 10. ročník pěveckého festivalu Všechny cesty vedou do hrobu – Synagoga 20.00 Všiváci – 19.30 Kino 99 Kino 99 16. 6. Stoletý stařík, který vylezl z okna a Bony a klid 2 – 19.30 zmizel – 20.00 Kino 99 Kino 99 Husí kůže: zimomriavky – 20.00 25. 6. Kino 99 Koncert pěveckého sboru Continuo 17. 6. Synagoga Shayna Steele Quartet (USA/CZ) Všiváci – 19.30 – 16.00 Kino 99 Koncert Stoletý stařík, který vylezl z okna a Městské divadlo zmizel – 20.00 Bony a klid – 19.30 Kino 99 Kino 99 26. 6. Sacro GRA – 20.00 Zloba: Královna černé magie – Kino 99 17.00 18. 6. Kino 99 Bony a klid 2 – 19.30 Transformers: Zánik – 17.30, 19.30 Kino 99 Kino 99 Berlínská filharmonie – galakoncert Básníci básniví – Michal Prokop, – 20.00 Luboš Andršt, Jan Hrubý Kino 99 Synagoga 19. 6. Koyaanisqatsi (FK-19.30) Jak vycvičit draka 2 – 17.00, 17.30 Kino 99 Kino 99 27. 6. Všiváci – 19.30 Zloba: královna černé magie – Kino 99 17.00 Mission London – 20.00 Kino 99 Kino 99 Transformers: Zánik – 17.30, 19.30 20. 6. Kino 99 Jak vycvičit draka 2 – 17.00, 17.30 Knězovy děti – 20.00 Kino 99 Kino 99 Všiváci – 19.30 28. 6. Kino 99 Signály z neznáma – 15.00 Mission London – 20.00 Kino 99 Kino 99 Rio 2 – 17.00 21. 6. Kino 99 Krtek a oslava – 15.00 Transformers: Zánik 17.30, 19.30 Kino 99 Kino 99 Jak vycvičit draka 2 – 17.00, 17.30 Knězovy děti – 20.00 Kino 99 Kino 99 Všiváci – 19.30


KULTURA V REGIONU / červen 2014 29. 6. Promenádní koncert VDO Kolín Dolní Chvatliny – 17.00 Kmochův ostrov Rio 2 – 17.00 Kino 99 Transformers: Zánik – 17.30, 19.30 Kino 99 Knězovy děti – 20.00 Kino 99 30. 6. Divergence – 19.30 Kino 99 Transendence – 20.00 Kino 99 1. 7. Divergence – 19.30 Kino 99 Transendence – 20.00 Kino 99 2. 7. Divergence – 19.30 Kino 99 Transendence – 20.00 Kino 99 Více informací na: www.divadlokolin.cz www.msd-kolin.cz www.kino.kolin.cz www.mukolin.cz www.muzeumkolin.cz

Kutná Hora

1. 4. – 30. 11. Ševcovské řemeslo České muzeum stříbra – Kamenný dům 24. 4. – 25. 6. Dědeček automobil, babička lokomotiva Výstava obrazů, grafických listů a objektů Čajovna Káča 9. 5. – 22. 6. Jan Spěváček – Obrazy Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr 24. 5. 2014 – 31. 5. 2017 Stavy mysli – Za obrazem Nová stálá expozice GASK 25. 5. – 31. 8. Práce na papíře ze sbírky GASK – Jan Konůpek GASK - Blackbox 29. 5. – 30. 6. Zdeněk Kříž – Ochutnávka Průřez tvorbou Knihkupectví a galerie Kosmas 30. 5. – 14. 6. Jaroslav Svoboda – Obrazy Spolkový dům 1. 6. Gausel Kirkekor – 18.00 Pěvecký sbor z Norska Kostel sv. Jana Nepomuckého Khumba, 3D – 15.00 Kino Modrý kříž Sputnik – 19.00 Kino Modrý kříž 3. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře – 8.00

Kostel sv. Jana Nepomuckého Hrátky s pamětí – 13.00 Městská knihovna Obrázky z cestování po Austrálii – 17.00 Městská knihovna The Void Union Feat. Jr Thomas (USA) – 20.00 Klub Česká 1 3. 6. – 1. 7. Kočovné muzeum strašidel – 10.30 – 17.00 Sklepení Spolkového domu Josef Fousek – Fousek se nemění – 19.00 Tylovo divadlo 3., 10., 17., 24. 6. GASK dětem – 14.00 – 15.30 Tvořivé dílny pro mladé umělce od 6 do 13 let Lektorské centrum GASK Symbolika – 17.00 – 19.00 Kurz latiny, řečtiny a symboliky Lektorské centrum GASK 4. 6. WTF – 19.00 Kino Modrý kříž 4., 11., 18., 25. 6. Kurz kresby s Tomášem Smetanou – 16.00 – 19.00 Lektorské centrum GASK 5. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře – 8.00 Kostel sv. Jana Nepomuckého Odpolední posezení v parku U Tří Pávů – 15.00 Olga – 19.00 Kino Modrý kříž 6. 6. Sepp Band Kutná Hora – 18.00 Park U Tří Pávů Loft – 19.00 Kino Modrý kříž Haiti – dětské domovy – 19.30 Klubovna SAM – beseda Toys In The Forest (FR)/Rock Base – 20.00 Klub Česká 1 DJ Mirek Kulhánek – 21.30 Restaurace Palma 7. 6. Kutnohorská Tour – 2. závod – 10.00 MTB XCM maraton Rozhledna Kaňk Sousedský jarmark – 13.00 – 18.00 Park pod Vlašským dvorem Víno, sýry, pečivo – 14.00 – 18.00 Klášter řádu sv. Voršily Ringelland – ZOO Habrkovice – 14.00 Vystoupení zvířat GJOu Student Fest – 16.00 Studentský hudební multižánrový festival Areál bývalého pivovaru Lorec Noe, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž Empty Hearts + hosté – 20.00 Klub Česká 1 DJ Martinez a Jožka Nowok – červnový speciál – 21.30 Restaurace Palma 7. – 14. 6.

16 Mezinárodní hudební festival – 7. ročník Více na www.mfkh.cz 8. 6. Ringelland – ZOO Habrkovice – 14.00 Vystoupení zvířat Snadný prachy – 19.00 Kino Modrý kříž 9. 6. Hrášková princezna – 16.00 Park U Tří pávů 10. 6. Trampoty – 18.00 Park U Tří Pávů 1914 – 2014/100 let od vypuknutí I. světové války Sankturinovský dům 11. 6. Na hraně zítřka, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž 12. 6. Odpolední posezení v parku U Tří Pávů – 15.00 Zmizení – 19.00 Kino Modrý kříž Ising + host Jaro Smejkal – 20.00 Klub Česká 1 13. 6. Umění spojení 014/Junior – 12.00 Lektorské centrum GASK Kozičky – 20.00 Klub Česká 1 Universe – Electronic Music Night – 21.00 Planet Music Club DJ Martinez – 21.30 Restaurace Palma 14. 6. Pod slupkou těla křehká duše – 13.00 – 15.00 Lektorské centrum GASK Malínská neckyáda – 14.00 Malínský rybníček Ringelland – ZOO Habrkovice – 14.00 Vystoupení zvířat Zloba: Královna černé magie, 3D – 16.00 Kino Modrý kříž Zakázané uvolnění – 19.00 Kino Modrý kříž Blue Bucks – 20.00 Klub Česká 1 DJ Mirek Kulhánek – 21.30 Restaurace Palma 14. – 15. 6. Kutnohorská Tour – 3. závod Českého poháru horských kol Areál Zimního stadionu 15. 6. Ringelland – ZOO Habrkovice – 14.0 Vystoupení zvířat Fit Art Day – 17.00 Tylovo divadlo Snadný prachy II – 19.00 Kino Modrý kříž 15. 6. – 31. 8. Věra Nováková – výběr z celoživotního díla GASK – Galerie IV, pravé křídlo Jiný Kyjov – Gertruda Goepfertová, Květoš Vašíček GASK – Galerie IV, část Galerie V

Ondřej Kopal GASK - Projectroom 15. 6. – 28. 9. Hlava nehlava – Jakub Rusek GASK – Café Fatal Jan Měřička – Galerijní cyklus Přesahy grafiky GASK – Galerie III Dress Code Book – Barbora Baronová, Jana Thálová GASK – Whitebox 16. 6. Cestománie: Brdy – krajina dlouho neznámá – 17.30 Klub pod lampou Více na www.kskh.cz/lampa 16. – 30. 6. Ladislav Kukla/Uvnitř krajiny Spolkový dům 17. 6. Royal Dixieland Jazz Band – 17.00 Park U Tří Pávů Komentovaná prohlídka s kurátory Richardem Drurym a Adrianou Primusovou – 16.00 – 18.00 Lektorské centrum GASK 18. 6. Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené – 14.00 GASK - kavárna Na západní frontě klid – 19.00 Kino Modrý kříž 19. 6. Sousedi – 10.00 Kino Modrý kříž – promítání se sníženou hladinou zvuku Odpolední posezení v parku U Tří Pávů – 15.00 – Pepa Matura A do pyžam! – 19.00 Hraje ochotnický spolek Tyl Kutná Hora Tylovo divadlo Captain America: Návrat prvního Avengera – 19.00 Kino Modrý kříž Slavnostní mše na slavnost Božího těla – 19.00 Chrám sv. Barbory Tom Waits – Jiří Černý – 19.00 Poslechový hudební pořad – Blues Café 20. 6. Umění spojení 014/Junior – 12.00 Lektorské centrum GASK Valčík pro Moniku – 19.00 Kino Modrý kříž Rok české hudby v opeře – 20.00 Zahajovací koncert v rámci Operního týdne Tylovo divadlo Ozzy Osbourne Revival – Crazy Train – 20.00 Klub Česká 1 4G Hudba Kutná Hora Tomáše Gryče – 21.30 Restaurace Palma 20. – 28. 6. Operní týden Kutná Hora – 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu Více na www.opernityden.cz 21. 6. Kutnohorsko jako na dlani/Nabídka zajímavostí z regionu – 10.00 – 17.00


KULTURA V REGIONU

17 Havlíčkovo náměstí Ringelland – ZOO Habrkovice – 14.00 Vystoupení zvířat Insanity Drums Vol. 2 – 20.00 Klub Česká 1 DJ Tony – 21.30 Restaurace Palma 21. – 22. 6. Komentované procházky městem s kostýmovaným průvodcem – 11.00 a 13.00 Vlašský dvůr Královské stříbření Kutné Hory – XXIII. ročník Park pod Vlašským dvorem Více na www.stribreni.cz Jak vycvičit draka 2, 3D – 16.00 Kino Modrý kříž 22. 6. Ringellnad – ZOO Habrkovice – 14.00 Vystoupení zvířat Snadný prachy III – Život de luxe – 19.00 Kino Modrý kříž 23. 6. Noční prohlídka sedlecké Kostnice – 21.00 24. 6. Trampoty – 18.00 Park u Tří Pávů Noční prohlídka sedlecké katedrály – 20.00 25. 6. Všiváci – 19.00 Kino Modrý kříž Stano Počaji + Juraj Schweigert (Blues-jazz) – 20.00 Blues Café Noční prohlídka chrámu sv. Barbory a kostela sv. Jakuba – 20.00 26. 6. Odpolední posezení v parku U Tří Pávů – 15.00 Všechny cesty vedou do hrobu – 19.00 Kino Modrý kříž 27. 6. Transformers: Zánik, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž We Cook With Fire (NL) – 20.00 Klub Česká 1 DJ Tony – 21.30 Restaurace Palma 27. – 28. 6. Pivovarské slavnosti Kutná Hora Areál bývalého pivovaru Lorec 28. 6. Prázdniny jsou tu – 10.00 – 16.00 Začátek akce – hřiště v Puškinské ulici Více na www.kh.charita.cz Studenti studentům aneb Sekáč z první ruky – 12.00 – 20.30 Park U Tří Pávů „9 X 12“/Analogová fotografie s Bětkou Diringerovou – 10.00 – 18.00 Lektorské centrum GASK Ringelland – ZOO Habrkovice – 14.00 Vystoupení zvířat Taneční dětský den – 14.00 Restaurace Palma

Více na www.palma-kh.cz Umění kameníků středověké Kutné Hory – 15.00 Kamenný dům Večerní prohlídka s koncertem – 17.00 Chrám sv. Jakuba Knězovy děti – 19.00 Kino Modrý kříž Silný Kafe Vol. 4 – 20.00 Klub Česká 1 DJ Jožka Nowok – 21.30 Restaurace Palma 29. 6. Ringellnad – ZOO Habrkovice – 14.00 Vystoupení zvířat Grace, kněžna monacká – 19.00 Kino Modrý kříž 30. 6. Noční prohlídka sedlecké Kostnice – 21.00 Více informací na: www.divadlo-kutnahora.cz www.kino-kutnahora.cz www.gask.cz www.cms-kh.cz www.mu.kutnahora.cz

Čáslav

22. 5. – 31. 10. Čáslav za I. světové války Výstava Muzeum 2. 6. Dialog lidského hlasu a strun – 18.00 Schola Gregoriana Pragensis a violoncellista Jiří Bárta Kostel sv. Petra a Pavla 3. 6. Sousedi – 20.00 Kino Miloše Formana 4. – 6. 6. Bony a klid 2 – 20.00 Kino Miloše Formana 6. 6. Slavnostní večer mažoretek – 18.00 DDM 7. – 8. 6. Hurá do pravěku! – 17.30 Kino Miloše Formana 8. 6. Listování s Lukášem Hejlíkem – Holčička a cigareta – 17.30 Café LaDus 9. 6. Všechny tváře Čáslavi – 17.00 Vernisáž výstavy Výstavní síň Tančírna – 19.00 Hraje Divadlo Radka Brzobohatého Dusíkovo divadlo 10. 6. Lékařství starých Egypťanů – 17.00 Přednáška prof. Evžena Strouhala Výstavní síň Godzilla, 3D – 20.00 Kino Miloše Formana 11. – 12. 6. Zakázané uvolnění – ve středu od 20.00, ve čtvrtek v 17.30 Kino Miloše Formana

13. – 14. 6. Čáslavané a život – v pátek od 19.00, v sobotu od 14.00 a 17.30 Kino Miloše Formana 14. 6. Historické slavnosti - 10.00 Žižkovo náměstí 15. 6. Zloba – Královna černé magie, 3D – 17.30 Kino Miloše Formana 17. 6. X-Men: Budoucí minulost, 3D – 20.00 Kino Miloše Formana 18. 6. Koncert vokálního seskupení 4TET – III verze programu – 19.00 Dusíkovo divadlo Grace of Monaco – 20.00 Kino Miloše Formana 19. – 20. 6. Na hraně zítřka – ve čtvrtek od 17.30, v pátek od 20.00 Kino Miloše Formana 21. – 22. 6. Jak vycvičit draka 2, 3D – 17.30 Kino Miloše Formana 24. – 26. 6. Všiváci – úterý a středa od 20.00, ve čtvrtek v 17.30 Kino Miloše Formana 27. – 29. 6. Transformers: Zánik – v pátek a v sobotu od 20.00, v neděli v 17.30 Kino Miloše Formana Více informací na: www.kulturacaslav.cz www.kinocaslav.cz www.cmuz.cz www.meucaslav.cz

Zruč nad Sázavou 4. 6. O Smolíčkovi – 10.00 Divadelní představení pro děti v podání souboru K. Kouly Spolkový dům 5. 6. Když je nejhůř, mysli na jahody – 17.00 Posezení s autorkou stejnojmenné knihy E. R. Vančurovou Spolkový dům 7. 6. – 31. 8. Proč mámy pláčou Výstava k 100 letům od vypuknutí I. světové války, Galerie 10. 6. Bylinkové čarování 2 – 17.00 Kurz Spolkový dům 13. – 15. 6. Rybářská soutěž LRU pro žáky do 15 let –od 9.00 Řeka Sázava na Horce II 14. 6. RC Model Show – II. ročník - od 13.00 Dětské hřiště 19. 6. Koncert kytarového dua Marec –

Ferraro (SK/IT) – 18.00 Kostel Povýšení sv. Kříže 20. 6. Koncert Petra Poláčka – 17.30 Kostel Povýšení sv. Kříže Koncert Siempre Nuevo (kytarové duo CZ/DE) – 18.30 Kostel Povýšení sv. Kříže 21. 6. Poznáváme historii a kulturu zámků v ČR – zájezd Odjezd v 6.30 od hotelu Baťov Koncert „guitArtistas“ (kytarové kvarteto AT/CZ/SK) – 18.00 Kostel Povýšení sv. Kříže 27. – 28. 6 Zámecký minifestival – 2. ročník – v pátek od 18.00, v sobotu od 13.00, Zručský dvůr Více informací na: www.mesto-zruc.cz

vrdy 28. 6. Hořící keř – 21.30 Knihovna

Zbraslavice 7. 6. Olympiáda mateřských škol – 8.45 Areál letiště Zbraslavice 11. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře – 15.30, 16.15, Obřadní síň MÚ 15. – 20. 6. 6. Kamenosochařské sympozium – 9.00 – 17.00 Areál zámku Zbraslavice 26. 6. Loučení se žáky 9. třídy – 17.00 Městský úřad

Nové Dvory 27. 6. Vesnický festival – III. ročník – 16.00 Zámecká restaurace Více informací na: www.nerez.me.cz

Červené Janovice 1. 6. Dětský den

Žehušice 9. – 13. 6. Řetězové provádění na zámku Kačina Děti ze ZŠ 18. 6. Žehušický čtenář – 3. ročník – 16.00 Knihovna 19. – 21. 6. 32. Slavnost lesního rohu – Festival J. V. Sticha-Punta Více informací na: www.hornforum.cz


kultura v regionu / červen 2014

18

Uhlířské Janovice 3. 5. – 30. 6. Výstava obrazů Pavla Michalici Minigalerie Kulturního a informačního centra 6. 6. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře – 8.00 Obřadní síň MÚ 7. 6. Dětské soutěže v hasičských dovednostech 19. - 28. 6. Uhlířské slavnosti – 15. ročník Václavské náměstí

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Více informací na: www.uhlirskejanovice.cz mediální partneři:

suchdol 21. 6. Oslavy 130 let Sboru dobrovolných hasičů, Zámek 28. 6. Ukázky historické i nejmodernější profesionální hasičské techniky

Kulturní a společenský přehled

připravila Dana Čermáková. Pořádáte-li kulturní nebo společenskou akci a chcete o ní dát vědět ostatním, informace o datu, hodině a místě konání posílejte na e-mail: dana.cermakova@centrum.cz

kultura do města o.s. uvádí

20.6. TRABAND

kutnohorské listy svoboda.info osKutnohorsko.cz kutnahora.cz caslavsko.net kolin.cz kolínský pres obzory kutnohorska

za finanční podpory: Město Kutná Hora Nadace Český hudební fond

http://www.traband.net

11.7.

VOJTA LAVIČKA &

GYPSY SPIRIT

Hotel Kréta http://kreta.kral.cz

15.8. KORJEN

Hostinec Dačický Rakova 8 Kutná Hora start 20:30

http://www.korjen.cz

www kulturadomesta webnode cz

http://bandzone.cz/gipsyspirit

© 2014 avu čr design

&

& uvádí

(GB)

FOLK BLUES

3.7.201É4Ku/tn2á0H:0or0a

BLUES CAF

-

562) / na místě: Kč 200,

NA

ww

kontakt Blues Café 602 438 634

(Blues Café > Jakubská

w.

GRAFIC

STUDIO KÉ

předprodej: Kč 150,-

TISKÁR

ČTVRTEK

banjo, valcha zpěv Leonie Evans - kytary, valcha zpěv Ben Sayer - kytary, banjo, p.com www.goodbiscuits.bandcam www.leonieevans.co.uk

la b el. c z


KULTURA

19 Mezinárodní hudební festival 7th International Music Festival

Kutná Hora 2014

VII. ročník 7. 6. – 14. 6.

pod záštitou paní Livie Klausové 

PRELUDIUM 

Martina Bačová, Dan Bárta, Jiří Bárta  Bennewitzovo kvarteto, Corinne Chapelle   Terezie Fialová, Tomáš Karpíšek, Martin Kasík  Konstantin Lifschitz, Roman Patočka, Michel Raison   Jakub Tylman, Karel Untermüller, Miroslav Vitouš  Královéhradecký dětský sbor Jitro, Jiří Skopal   Ensemble 2014, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín  Stanislav Vavřínek

sobota 7. 6. – 21.00 kaple Božího těla

Umělecký ředitel / artistic director:  Jiří Bárta Vstupenky / Tickets at: www.mfkh.cz, v síti TICKETPRO, www.ticketpro.cz  Lotos: Ke Stírce 52, Praha 8, 774 563 025, cd.lotos@iol.cz, www.mfkh.cz Kutná Hora – Inf. centrum: Palackého nám. 377, 327 512 378, infocentrum@kh.cz Kutnohorské léto: 723 561 530, info@hotelopat.cz, www.kutnohorskeleto.cz  Kolín – Městský společ. dům, 731 478 419, msd.kolin@volny.cz Městské divadlo v Kolíně: Smetanova 557, 321 727 719, info@divadlokolin.cz Čáslav – Inf. centrum: nám. J. Žižky z Trocnova, 327 300 265, info@meucaslav.cz Čáslav – Dusíkovo divadlo, Masarykova 194, 327 312 139, divadlocaslav@seznam.cz Vstupné / Admission: 300,- Kč, koncerty / concerts 11. a 14. 6.: 400,- Kč 1. kategorie / first class seats: 500,- Kč, koncert / concert 11. a 14. 6.: 600,- Kč  Důchodci, studenti a držitelé průkazů ZTP / Senior citizens, students and disabled persons: 200,- Kč Abonentní vstupenka pro 8 koncertů bez koncertu 14. 6. / Subscription (complete series of eight performances except concert 14. 6.) 1.500,- Kč 

Klein – Smetana – Mozart  ZAHAJOVACÍ KONCERT   

neděle 8. 6. – 19.30 chrám sv. Barbory

Otvírání studánek

HOŘÍNKA – MOZART – DVOŘÁK    pondělí 9. 6. – 19.30 chrám sv. Barbory

SCHULHOFF – JANÁČEK – KRAMÁŘ  úterý 10. 6. – 19.30 GASK

KONCERT PRO DĚTI A MLÁDEŽ  středa 11. 6. – 11.00 Gymnázium Jiřího Ortena

JESUS' BLOOD NEVER FAILED ME YET  středa 11. 6. – 19.30 chrám sv. Barbory

SOULSEARCHING  středa 11. 6. – 21.00 chrám sv. Barbory

STRAUSS – SOMMER – REJCHA  čtvrtek 12. 6. – 19.30 kaple Božího těla

BEETHOVEN – OPUS 70 a 97  pátek 13. 6. – 19.30 chrám sv. Barbory

ZÁVĚREČNÝ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT  sobota 14. 6. – 19.30 chrám sv. Barbory Antonín Dvořák

www.mfkh.cz Za podporu festivalu děkujeme:

Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r. o.

ceska1_6_2014.qxd:Sestava 1

Út ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČR – zážitek z profesionálního výkonu HAMAR VETERANKORPS (Norsko) – dechová hudba od fjordu VLADO KUMPAN A JEHO MUZIKANTI – špičková dechovka z Moravy MONSTRKONCERT S MARTINEM CHODÚREM – podium plné hvězd PETR SPÁLENÝ A MILUŠE VOBORNÍKOVÁ + APOLLO BAND LÉTAJÍCÍ RABÍN - KLEZMER ENSEMBLE PETRA JANŮ NOCTURNO V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE / ALTERNATIVNÍ SCÉNA V KOLÍNSKÉ SYNAGOZE MISS MAŽORETKA / JARMARK / VÝSTAVA HUDEBNÍCH DECHOVÝCH NÁSTROJŮ AMATI, S.R.O. TANCOVAČKA NA ZÁMECKÉ Kupujte vstupenky výhodně nyní v předprodeji! Cena vstupenky v předprodeji 200 Kč Prodejní místa: Infocentrum Na Hradbách Kolín, Czech POINT na kolínské radnici, Knihkupectví U Kašků na Karlově náměstí … Vstupenky můžete zakoupit též on-line přímo na www.ticketportal.cz a ihned vytisknout v pohodlí svého domova – HOMEtickets!

20.05.2014

9:25 Uhr

Stránka 1

3. 6. thE Void uNioN fEat. jR thomas (usa)

ČERVEN 2014

> reggae-rocksteady z Bostonu - kapela vzešlá z kyberprostoru s posláním zachovat jamajskou hudbu roku 1960 > vstup: 50 Kč

6. 6. toys iN thE foREst (fR) / Rock basE

so

7. 6. EmPty hEaRts + hosté

> projekt baskytaristy z kapely Adama Bomba + rocková kapela z Kolína > vstup: 100 Kč > post-hardcoreová skupina z Kutné Hory a její hosté > vstup: 100 Kč

Čt 12. 6. isiNG + host jaRo smEjkaL

> alternativní pop + host, finalista Superstar Jaro Smejkal > vstup: 100 Kč

Pá 13. 6. koZiČky

> punk-rock Kolín > vstup: 80 Kč

so 14. 6. bLuE bucks

> rocková banda modrejch kozlů z Kolína > vstup: 80 Kč

Pá 20. 6. oZZy osbouRNE REViVaL-cRaZy tRaiN > uslyšíte ty nejpodstatnější Ozzyho pecky i několik nesmrtelných písní od Black Sabbath > vstup: 80 Kč

so 21. 6. iNsaNity dRums VoL.2

> new sety a hromady nových desek crew Insanity Drums Dj's NAKASHAK | BEAT | GORGYS | FORMITOX > vstup: 50 Kč

Pá 27. 6. wE cook with fiRE (NL)

> další v řadě holandských kapel, tentokrát z Haarlemu a přivezou skvělý Rock'n’Soulfunk > vstup: 80 Kč

Pořadatel

Hlavní partner

Partneři festivalu

Produktoví partneři

so 28. 6. siLNÝ kafE VoL. 4

> reggae, reggae-jungle, house, d'n'b, liquid... Dj Kyslah Teslah a další... > vstup: 50 Kč

oPEN: Úterý - Čtvrtek 18:00 - 24:00 / Pátek - sobota 18:00 - 04:00 / Neděle - Pondělí zavřeno

Organizátor

Mediální partneři

w w w. ce s k a 1 . c z

i n fo : 7 2 5 4 4 0 7 5 9


kultura

20

Přípravy 18. ročníku festivalu Operní týden – Kutná Hora 2014 vrcholí V polovině května jsme odstartovali téměř padesátidenní organizační „maraton“, během něhož musíme zvládnout všechno tak, abychom uspokojili návštěvníky i účinkující. Většina sponzorských smluv je uzavřena, čekáme na několik posledních a doufáme, že všechny přísliby finančních vstupů budou dodrženy. Všem partnerům, kteří festival podporují, upřímně děkujeme. Každá akce takového rozsahu, jako je Operní týden, vyžaduje mimořádné pochopení a spolupráci všech zúčastněných subjektů. Nestačí pouze dobré nápady, výběr děl a správná volba interpretů. Důležitá je i součinnost partnerů, kteří festival finančně podpoří.

Operní týden má za dobu svého trvání okruh stálých partnerů, firem z Kutné Hory. Jsme jim velmi vděčni, protože fakt, že považují tento festival

za svůj, je pro nás motivující. Společně s příspěvkem města je to základ, na kterém lze stavět. Máme zpracovaný harmonogram průběhu festivalu pro technické složky, probíhají závěrečné práce grafika na přípravě tiskovin a programových festivalových brožur. Naplno běží rezervace a následný prodej vstupenek prostřednictvím našeho emailu, kdy objednané vstupenky posíláme na dobírku nebo na fakturu. Tento způsob distribuce, byť je pro nás náročnější, se nám velice osvědčil. Neposkytujeme rezervace k večerní pokladně, protože se nám tato služba v minulosti vymstila. Po celou dobu trvání festivalu nabízíme naším návštěvníkům číslované vstupenky, tj. konkrétní místa v konkrétní řadě. Vzhledem k atypickým prostorám, ve kterých naše produkce uvádíme (zejména Vlašský dvůr, historická zasedací síň a některé kostely), je problematické zařadit prodej vstupenek přes internetové portály. Vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou skupinu „abonentů“ ze vzdálenějších míst, kteří pravidelně navštěvují náš festival již řadu let, je toto jediný osvědčený způsob, jak si mohou zajistit místa podle svých představ. Záštitu nad letošním 18. ročníkem festivalu Operní týden převzali ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a starosta města Kutná Hora RNDr. Ivo Šanc. Festival se koná za významné finanční podpory města Kutná Hora, generálním partnerem je firma Metrostav, a.s.

Zahajovací večer proběhne v Městském Tylově divadle 20. června 2014 ve 20 hodin. „Rok české hudby v opeře“ je název operního galakoncertu, který je věnován jubilujícím českým velikánům Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi, Leoši Janáčkovi a Vilému Blodkovi. Hlavní protagonistku večera, kterou je pěvkyně Eva Urbanová, není třeba představovat. K radosti všech příznivců operního žánru vystoupila v Kutné Hoře již několikrát jako Milada, poprvé v roce 1995, naposledy v roce loňském. V roce 2004 vystoupila v operním koncertě ke 170. výročí narození Terezy Stolzové, legendární české sopranistky. Spolu se Severočeskou filharmonií Teplice vystoupí jako hosté večera tenorista Jan Adamec a barytonista Jakub Hrubý. V historické zasedací síni Vlašského dvora vás bude 23. 6. 2014 čekat povídání o divadle, psaní, hudbě i životě s populárním dramatikem, hercem a režisérem Antonínem Procházkou. Jako autor má na svém kontě 12 divadelních her, které se uvádějí úspěšně nejen v českých divadlech, ale své diváky mají i za Atlantickým oceánem. Kromě činoher úspěšně režíruje také operety a muzikály. Do povědomí diváků vstoupil jako velice vtipný průvodce slavnostních večerů vyhlašování „Cen Thálie“. Pohodu večera doplní hudba Scott Joplin's Ragtime String Quartetu. Začátek je ve 20 hodin. Opravdovou lahůdkou pro milovníky italské opery bude večer nazvaný

„La bella Italia,“ 25. 6. 2014 na nádvoří Vlašského dvora. Jak již sám název napovídá, vybírali jsme autory a jejich díla ve slunné, krásné Italii. Árie, předehry a intermezza z oper Bohema, Tosca, Rigoletto, Turandot, Trubadúr, Manon Lescaut, Komedianti, Sedlák kavalír a dalších doplní slavné neapolské písně Santa Lucia, Torna a Surriento, O sole mio, Core'ngrato, La Danza, které mají v repertoáru všichni světoví tenoristé. Aby iluze krásné hudební Itálie byla dokonalá, pozvali jsme jako sólistu charismatického italského tenoristu Luciana Mastra, skvělého představitele Dalibora z loňského závěrečného festivalového představení. Doprovázet bude Filharmonie Hradec Králové. I tento koncert začíná ve 20 hodin. Závěr festivalu bude tradičně patřit opeře. Na nádvoří Vlašského dvora zazní 28. 6. 2014 ve 21 hodin nejslavnější francouzská opera „Carmen“ George Bizeta. Představení zazní v provedení sólistů Národního divadla v Praze, Státní opery Praha, festivalového orchestru a sboru a dalších umělců. V titulní roli vystoupí mezzosopranistka Jana Sýkorová, v roli Dona Josého mexický tenorista Rafael Alvarez, představitelem Escamilla bude Richard Haan, Micaely půvabná mladá slovenská sopranistka Ingrida Gápová, laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v K. Varech. Režii převzala Olga Kyndlová. Operní a koncertní produkce nastudoval a bude řídit dirigent František Drs.

PLACKUJEME PRO VÁS VÝROBA REKLAMNÍCH

PLACEK JIŽ OD 1 ks

www.lepor.cz


kultura

21

Musíte to milovat Zpěvačku Marii Rottrovou jistě netřeba představovat. Našemu měsíčníku poskytla rozhovor při příležitosti svého jediného letošního koncertu, který se uskuteční 27. června v Nových Dvorech. Za svoji úctyhodnou éru stálice české populární hudby jste vystupovala na bezpočtu koncertů. Vzpomenete si na své úplně první vystoupení před veřejností - a pro zajímavost - i na odměnu za něj? „Poprvé jsem vystoupila před publikem v roce 1960, a bylo to v kavárně ostravské Nové radnice. Přihlásila jsem se tehdy do prvního kola soutěže Hledáme nové talenty. A odměna? Byla jediná: postup do druhého kola. Na pocity z tohoto mého prvního vystoupení jsem si nejednou vzpomněla, když jsem se po dvaadvaceti letech vrátila do téže kavárny, tentokrát však již s pořadem Divadélko pod věží, který jsem zde natáčela s ostravským studiem tehdejší Československé televize.“ Díky za připomenutí tohoto dnes legendárního skvělého pořadu, v němž byly vašimi hosty populární osobnosti té doby. Kývla byste na případnou nabídku obnovení tohoto televizního pořadu se zajímavými osobnostmi naší současnosti? „Pořad Divadélko pod věží jsme

natáčeli víc jak pět let a na atmosféru při natáčení i při setkávání s mými hosty mám krásné vzpomínky. Po roce 1989 jsem sice dostala pár nabídek tento pořad s mými hosty obnovit, ale vždy jsem to po zralé úvaze odmítla. Víte, ono je dost těžké navazovat na úspěšný pořad po poměrně dlouhé době.“ Přejděme tedy z televizního studia na festivalová pódia. Z mnohých jste si právem odvážela celou řadu ocenění. Kterého si nejvíc vážíte? „Po pravdě řečeno, já nejsem takový ten „festivalový typ“. Festivalům jsem se spíše vyhýbala, ale přesto jsem na několika z nich dostala ceny: na Bratislavské lyře, Děčínské kotvě i v Sopotech. Ale já osobně si nejvíc vážím ocenění hudební Akademie, která mi v roce 2009 udělila cenu Anděl za celoživotní práci. Taky si moc vážím všech zlatých a platinových desek, které jsou vlastně pomyslnými cenami od mých příznivců a posluchačů, kteří si kupují moje cédéčka.“ Textaře svých písní jste si vždy pečlivě vybírala. Stalo se vám, že některý z nabízených textů jste odmítla? A když ano, proč? „Můj „dvorní textař“ Jaroslav Wykrent říká, že jsem mu dokonce víc písniček vrátila, než nazpívala. Je pravda, že jsem náročná a ne každý text, který dostanu, se mi líbí. Ale to je přirozené. Zpěvák by se měl ztotožnit s texty, s nimiž předstupuje před své diváky a posluchače. I tak skvělý textaři, jakými byli například Zdeněk Borovec nebo Pavel Vrba, mi nabídli text, který se mi nelíbil.“ Charitativní koncerty jsou v sou-

časnosti do určité míry „povinností“ pěveckých hvězd, mezi něž nesporně právem patříte. Čím vás zaujala nabídka koncertu právě pro obnovu novodvorské rodinné hrobky šlechtického rodu Chotků? „Po pravdě řečeno, ani jsem nevěděla, že v Nových Dvorech je rodinná hrobka hrabat Chotků. Seznámil mě s tím Zdeněk Vřešťál, když mi řekl, že chystá na její obnovu charitativní mini festival. Jeho nápad se mi líbí, a tak jsem se rozhodla s jeho skupinou Neřež v Nových Dvorech vystoupit.“ Skupina Neřež je dnes vaším „dvorním“ hudebním partnerem. Nabízí se možná poněkud naivní otázka: proč právě Neřež? „Spolupracujeme již řadu let. V roce 2001 jsme natočili cédéčko Podívej, absolvovali jsme společné turné, a po těch letech mohu říct, že je to skvělá spolupráce.“

Současná hudební scéna je snad až přesycena množstvím „talentů“, z nichž ne každému se podaří udržet na výsluní slávy, jak se to dodnes daří vám. Co byste poradila těm, kteří se teprve snaží získat pro sebe onen „hvězdný prach? „Podle mého názoru je jedna univerzální rada: pracovat a obklopit se dobrými spolupracovníky. A když si člověk umí napsat písničky sám, je to ideální stav. Snad bych dodala ještě jednu poznámku: musíte to milovat.“ Můžete prozradit své plány pro nejbližší období? „Upřímně řečeno, nemám žádné extra plány. Ale na podzim chystám pár koncertů a už se na ně moc těším.“ Děkuji za rozhovor. Miroslav Štrobl Ilustrační foto: archiv M. Rottrové

HURÁ NA PRÁZDNINY

27. 06. NOVÉ DVORY OD 1600

Marie Rottrová & neřež

Odpolední program - KŮZLE HU.SOU.

schmitzer berušky

nové dvory - letní parket

Po koncertě taneční zábava NEW DVORK CITY

koná se za každého počasí - krytý areál Předprodej: Infocentrum Kutná Hora, Kolín, Čáslav, oú Nové Dvory


zdraví / pel-mel

22

Detoxikační mapa vašeho těla Detoxikační poradce stanovil toxickou mapu vašeho organismu. Poté nastane doba změn – začnete se čistit pomocí detoxikačních preparátů. Ty se v podstatě dělí na informační a rezonanční.

Informační preparáty mají podobu bylinných kapek, tedy léčivých bylin rozpuštěných v lihu ve velmi malých koncentracích, jakýchsi bylinných homeopatik, u nichž není rozhodující léčebný efekt bylin, ale informace v nich nahraná. Bylinné kapky jsou vlastně nositelem informace, která má detoxikační obsah, informuje totiž imunitní systém, na co se má zaměřit a co má odstranit z těla. Informace mají podobu hologramů jednotlivých toxinů, tedy čtyřrozměrných obrazů. V preparátu na bakteriové toxiny jsou například nahrány hologramy všech bakterií, které se mohou v lidském těle vyskytovat, tedy několik stovek holografických obrazů. Říkám to velmi zjednodušeně, protože zacházet do podrobností by znamenalo zaplést se do kvantové fyziky, informatiky, kybernetiky a dalších technických věd, což jednak neumím a jednak to, myslím, není účelem této knihy. Navíc podstata působnosti preparátů je obchodním tajemstvím výrobní firmy, což je obvyklé a každý to jistě pochopí. Rezonanční preparáty mají podobu

bylinných tablet, tzv. helpů, a bylinných kapek, tzv. drenů. Fungují na základě rezonance, tedy dalšího fyzikálního jevu. V podstatě jde o to, že všechny věci kolem nás s námi určitým způsobem rezonují, některé mají na naše zdraví pozitivní vliv, jiné negativní. Tablety využívají pozitivních rezonančních vlastností léčivých bylin z celého světa. Rezonancí se naruší obal infekčního ložiska, to se rozpadne a uvolněné toxiny se vyplaví do organismu, kde jsou zničeny imunitním systémem. Preparáty pracují zároveň s energetickým polem, protože rozbití ložiska je v podstatě narušení negativního energetického pole orgánu, které je vyvoláno přítomností ložisek. Doktor Jonáš sám hovoří o své metodě jako o metodě založené na energo-informační bázi. Je to poněkud složité, myslím však, že pro základní představu o principu působení detoxikačních preparátů vyvinutých MUDr. Josefem Jonášem to stačí. Na krabičkách stojí označení „HDTx Technology“, což vyjadřuje skutečnost, že přípravky jsou vyrobeny technologií vyvinutou pro přenos informací, který se

děje mezi zdrojem informace a jejím nosičem. Detoxikační kúry Vzhledem k tomu, že každý z nás má zatíženo více orgánů, kúra začíná většinou u toho orgánového okruhu, který je postižen nejvíce, tedy který vám působí subjektivně nejcitelnější problémy. Lidé si to tak přejí a očekávají to – jsou tak vychováni klasickou medicínou a soudobým zdravotnictvím. Poté se postupuje buď podle obtíží, nebo preventivně podle jednotlivých orgánů pentagramu, což je tzv. celoroční detoxikace podle cyklu, o němž jsem hovořila v minulém vydání. Na začátku detoxikace se mohou dostavit nejrůznější detoxikační projevy. Většinou jde o krátkodobé subjektivní zhoršení některých zdravotních potíží, ale mohou se objevit příznaky zcela nečekané. Každý organismus totiž reaguje jinak, je to velice individuální. Preparáty se užívají v tzv. kúrách, které tvoří většinou čtyři preparáty. Platí pro ně určitá speciální opatření – podobná jako při užívání homeopatik -, která je bezpodmínečně nutné dodržovat. Aplikují se dvakrát

denně, kapky vždy po deseti, tablety po dvou. Kapky se kapou buď přímo na jazyk a nechají se chvíli „válet“ pod jazykem, nebo se nakapou na lžičku – pouze umělohmotnou, kovová by mohla informaci záhy zničit. Mohou se zapíjet vodou. Tablety se cucají. Mezi jednotlivými preparáty se musí dodržovat odstup 1 minuty a před jejich užíváním a po něm se nesmí 20 minut nic jíst ani pít, což platí i o mentolových zubních pastách, žvýkačkách a bonbonech. Napít se můžete pouze vody bez bublinek. Kapky jsou k dostání v objemu 25 a 50 ml, tablet je v jednom balení 100. Jedna kúra vydrží zhruba na měsíc. Po jejím absolvování je dobré učinit krátkou přestávku v trvání asi týdne, aby se tělo, přesněji řečeno detoxikovaný mateřský orgán a jeho okruh, regenerovalo. Někdy se totiž stává i to, že během detoxikační kúry se žádné průvodní projevy neobjeví a dostaví se až po jejím skončení. Určitá „oddechová doba“ je nutná i k tomu, aby vás detoxikační poradce kontrolně změřil. Tady bych vyzdvihla další přednost detoxikační metody podle MUDr. Josefa Jonáše. Kromě toho, že je příčinná, je zároveň kontrolovaná, což znamená, že po absolvování každé kúry poradce zjistí, nakolik se podařilo vyčistit daný okruh. Jde tedy zároveň i o metodu, jež pravidelně koriguje výsledky vlastní činnosti. To neexistuje u moderní medicíny, která kontroluje, zda vymizely subjektivní příznaky, nikoliv zda se odstranily jejich příčiny. Dana Čermáková

10 let Obhajoby pastelky V červnu královna pastelek Marie Brožová slaví 10. výročí svého projektu Obhajoba pastelky. V roce 2004 začala kreslit velkoformátové obrazy na veřejnosti, aby ukázala, že jsou pastelky neprávem označované za dětskou hračku a že mají oproti tzv. mistrovským technikám spoustu předností. Od jejího prvního otevřeného ateliéru, který výtvarnice uspořádala na Staroměstském náměstí v Praze, vytvořila 130 obrazů největšího formátu A0. Marie Brožová zavítala do všech krajů České republiky (sedmkrát navštívila Kutnou Horu)

i na několik míst v zahraničí, kde za svou práci získala řadu mezinárodních ocenění. Již pět let je otevřena její autorská Galerie Pastelka nedaleko orloje v Praze, kde letos až do 21. června budou probíhat oslavy na nádvoří Richtrova domu budou vystaveny nejznámější obrazy z deseti let kreslení. Marii Brožovou zde zastihnete skoro každý den osobně při kreslení a za zvýhodněnou cenu si budete moci vybrat ze širokého sortimentu jejího autorského vydavatelství - včetně její nové knihy Zakleté víly - cesty žen za osvobozením tvůrčí podstaty.

Partnerem výstavy nejznámějších obrazů Marie Brožové je agentura Lepor a měsíčník Dobrý Info


pel-mel

23

Druhé bubnování – Keltský telegraf Za měsíc to bude rok, co jsme uspořádali vcelku spontánně první bubnování u menhirů. Povedlo se, a proto jsme se rozhodli udělat další podobnou akci. Prosíme o sdílení dál - minule přijeli lidé z celé republiky a bylo nás kolem 500. Pro ty, kteří nevědí, kde akce bude - menhiry jsou nad Kutnou Horou, na travnaté ploše asi 50 m od silnice z Kutné Hory (nad pivovarem) směr Kaňk. U odbočky, zhruba v polovině rovného úseku silnice, je informační tabule. Tato akce bude zase trochu propracovanější a Sam by rád uspořádal v celé republice na dálku podobnou akci, jako je Keltský telegraf. Tentokrát se však bude předávat poselství pomocí zvuku bubnů a dalších nástrojů. Slunovratové bubnování Proběhne v sobotu 21. 6. 2014 v 17.15 hodin formou celorepublikového rituálu. Zúčastnit se může každý, kdo chce zažít pocit sounáležitosti s Matkou Zemí, s historickým i současným územím Čech a Moravy a s naším národem. Potřebujete k tomu buben nebo chřestidlo, protože zvukové vibrace zmnohonásobují sílu vaší myšlenky a pomáhají k hlubšímu

napojení na celek. Můžete i improvizovat, chřestidlo docela dobře nahradí například půllitrová PET láhev s několika kamínky. Kde? Kdekoliv, například na vašem oblíbeném místě, nejlépe v přírodě nebo na místě, které má vztah k historii našeho národa (Říp, Blaník a mnoho dalších), nebo jinde, kde se můžete sejít s přáteli. Jak? V 17.15 hodin se postavte, zklidněte svůj dech i mysl, ruku, kterou budete bubnovat (chřestit), si přiložte na chvíli na srdce a vnímejte jeho rytmus. Potom uchopte paličku nebo chřestidlo a rytmus svého srdce vložte do rytmu nástroje. Prvních pět minut se soustřeďte na Matku Zemi a rytmem svého srdce se s ní snažte spojit, dalších pět minut věnujte myšlence na Čechy a Moravu s prosbou o jejich směřování v souladu s Vyšším řádem, dalších pět minut patří vám, můžete do nich vložit prosbu, například o nalezení správné životní cesty… Po těchto 15 minutách podle svých pocitů buď bubnujte dále, nebo si v tichu můžete zpracovat své prožitky. Sam Modrý Medvěd a Moucha – Ladislav a Milena Kročákovi

Tak nám zabili Ferdinanda! Komu by se nevybavila tato památná věta, jíž v románu Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk oznamuje paní Müllerová svému podnájemníkovi událost, která před sto lety, přesně 28. června 1914, předznamenala následující tragická léta 1. světové války, či chcete-li sarajevský atentát, při němž mladý Gavrilo Principe, člen tajné vlastenecké organizace Mladá Bosna, zastřelil následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d ´Este a jeho manželku, hraběnku Žofii Chotkovou! Kdoví, zda Gavrilo tehdy tušil, co bude následovat…

Krátce na to, 28. července, totiž vyhlašuje Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Rusko okamžitě reaguje vyhlášením všeobecné mobilizace, na což tehdejší Německo odpovídá otevřenými válečnými akcemi a 1. srpna vyhlašuje Rusku válku, 3. srpna pak Francii, a německá vojska vstupují do Belgie. Válečný kolotoč se nezadržitelně rozjíždí. Do nastávajícího celosvětového konfliktu vstupuje 4. srpna Velká Británie vyhlášením války Německu, zatímco týž den USA vyhlašují svoji neutralitu, ale jak se později ukáže, pouze dočasnou. 6. srpna vyhlašuje Rakousko-Uhersko válku Rusku a o šest dnů později vyhlašují Rakousko-Uhersku válku Velká Británie a Francie. Na nárožích českých měst i vesniček ještě zůstává vylepen manifest rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. „Mým národům“. Pro tisíce českých mužů, rukujících pod tímto diktátem do války, znamená rozsudek smrti na poli válečném, tisíce žen svým obsahem odsuzuje k tragickému postavení váleč-

ných vdov, z jejichž dětí se stanou váleční sirotci. Během následujících čtyř let se mapa Evropy změní k nepoznání. K památným místům měst i obcí přibudou památníky hrdinů, jejichž jména budou mementem mori i varováním pro léta budoucí. V těch chvílích však nikdo z řečníků, oslavujících po čtyřech letech leckdy patetickými slovy hrdinské skutky oněch známých i bezejmenných netuší, že do dalšího, a ještě hrůznějšího celosvětového konfliktu zbývá pouhých dvacet let. A tady bychom naše krátké připomenutí stého výročí vypuknutí první světové války mohli zakončit pro naši současnost, plnou větších či menších válečných střetů a konfliktů, poněkud naivním zvoláním výše zmíněného dobrého vojáka Švejka ze závěru Haškova románu: „Nestřílejte, jsou tady lidi!“ Obávám se, že ve světle dnešní reality je to zvolání opravdu naivní. Miroslav Štrobl


vaříme / inzerce

24

Puding s Lucumou, psylliem, para ořechy, chia semínky a datlemi

Čokoládové fondue

s psylliem a zálivka je hotová. Puding Para ořechy a datle umeleme najemno, vodu (mléko) a pudinkový prášek uvaříme a přidáme ořechy a datle. Pokud chceme pudink ozvláštnit, vmícháme chia semínka, která mu dodají křupavou konzistenci. Zjemnit křupání lze namočením semínek. Servírujeme v elegantních miskách polité zálivkou.

Ingredience: 200 g kiwi 3 lžičky Lucumy 1 lžíce sirupu z agáve 1 lžička psyllia 100 g para ořechů 100 g datlí 500 ml vody (mléka) 50 g chia semínek 1 pudinkový prášek bezlepkový (smetanový, vanilkový)

Ingredience: Mléčná, hořká a kávová čokoláda, vanilka, smetana ke šlehání, mléko, silné expresso, rum, hnědý cukr a libovolné ovoce (jahody, kuličky hroznového vína, třešně, banány, ananas, kiwi, jablka, broskve...), hrnec a delší napichovátka

vanilku, míchejte metličkou a přilévejte smetanu, mléko, expresso a na závěr rum. Doslaďte podle potřeby hnědým cukrem. Zchladlé ovoce si upravte na kousky, máčejte v čokoládovém krému a za vyzývavého mlaskání mlsejte.

Postup: Z čokolády vytvořte kostky, nalámejte je do hrnce, který nahřívejte na plotně, nejlépe ve větším hrnci s vodní lázní. Přidejte vanilkovou dřeň z lusku nebo sypanou

A když si to na stole pěkně „načančáte“, tak je to docela prima romantika... Třeba i dětem k jejich svátku.

Jasmínek nově nabízí ingredience pro italskou, asijskou a řeckou kuchyni. Těšíme se na vaši návštěvu!

Příprava Zálivka Oloupejte kiwi a rozmixujte je s lucumou a sirupem z agáve. Smíchejte

Suroviny můžete zakoupit v obchodě Jasmínek na adrese:

Šultysova ulice, Kutná Hora

Pět medailí kutnohorským vínům

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ

V dubnu se kutnohorská vinařka Soňa Žáčková zúčastnila výstavy vín v městě Skalica na Slovensku. Jak již bylo zmíněno, kutnohorské víno nedopadlo vůbec špatně. Ze šesti vzorků vína přivezla vinařka

U SUDKŮ

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ TEL.: 607 892 740, Dolní 282, Kutná Hora

AUTOBATERIE J. Vrabčák, Kaňk  327 561 687

Prodej 7 dní v týdnu! s.r.o.

plastová okna a dveře držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001

6 komorový profil celoobvodové kování

SLEVA až 61% OC – PASÁŽ Kutná Hora 17. listopadu 182, Kutná Hora (parkoviště z Opletalovy ulice)

tel.: 327 523 498, 327 523 499 mobil: 731 429 845 e-mail: kutna.hora@svet-oken.cz www.svet-oken.cz

+ teplý rámeček ZDARMA

Kolín (nová adresa) Politických vězňů 42, Kolín 3 OTEVÍRACÍ DOBA ( u Finančního úřadu ) Po–Pá 8.00–12.00 12.30–16.30 hod. tel.: 321 674 301 mobil: 734 416 668 ZDARMA • návrh • zaměření • doprava e-mail: kolin@svet-oken.cz

pět medailí. Červené cuveé Koudelník 2011 získalo stříbrnou a bronzovými medailemi byla oceněna tato vína: Ryzlink rýnský 2012, Hibernal 2012, Frankovka 2009 a mladé růžové cuveé Madame 2013. Výstava je svým rozsahem největší výstavou vín s mezinárodní účastí na Slovensku a koná se jednou za 4 roky. Jsme rádi, že mezi asi 1300 vzorky vína se původní kutnohorské víno neztratilo. Jozef Žáček

zde může být vaše

PROPAGACE již za 500,- dáte vědět o svých dobrých službách min. 40.000 čtenářů regionu Více informací na

tel.: 731 156 214


zamyšlení

25

Komenského desatero

Co znamená slovo vlídnost v dnešní uspěchané době plné stresů Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný

Být vlídný znamená se zastavit a vidět toho, kdo nás osloví, kdo nás o něco požádá. Zastavit rozjetý vlak je mnohdy jednodušší, než zastavit myšlenkově „rozjetého“ člověka. Tak jako se k lokomotivě připojí vagony, tak se v naší hlavě hromadí různé starosti. Čím více naložených vagonů lokomotiva táhne, tím těžší je ji držet na kolejích, brzdit ji a zastavit. Čím více starostí máme v našem myšlení, tím hůře se nám dělají správná rozhodnutí, potřebná k vyřešení těchto starostí. Tím hůře se nám ovládá náš vztek na to, že zase něco nestihneme zařídit, dořešit. Jsme jako plně naložený rozjetý vlak a jediné, co nás už ovládá, je naše výchova. Pokud jsme vychováni ke slušnosti, tak se snažíme svůj vztek ovládat a neutrhovat se na ty, co se nám „pletou pod nohy“ a něco po nás chtějí. Ať už něco pomoci, anebo chtějí jenom pohladit a tak nám dát najevo, jak moc jim scházíme.

Pokud nad slušností převládá sobectví, tak jsme zlí na každého a na všechny. Nebrzdíme ten svůj těžký vlak, ale naopak, dělá nám dobře vybít si na někom svůj vztek, a tak si alespoň z části ulevit – „vypustit páru“. Jak toto vše souvisí s vlídností? Vlídnost je upřímný úsměv na tváři, kterým pohladíme toho, kdo nás osloví. Vlídnost je klidný hlas, kterým pobídneme nesmělého, aby vyslovil své přání. Vlídnost je postavení těla, kterým dovolujeme tomu druhému se přiblížit a dát nám najevo, co od nás chce. Vlídnost je laskavost, která pramení v duchovní moudrosti a poznání pravých životních hodnot. Proto tuto dnes už vzácnou vlastnost najdeme převážně u starých lidí, kteří na základě svých životních zkušeností pochopili, že spěch nikam nevede a že každá starost měla své řešení. Stačilo se jen zastavit a podívat se na ni z jiného úhlu pohledu. S vlídností se rodíme, ale jak plyne čas, tak ji většina z nás ztratí pod vlivem výchovy svého okolí. Zapomene být upřímní, protože si v tomto světě hledáme nejjednodušší způsob svého vlastního přežití. Vlídnost je čistý horský pramínek – je to „dar“, který dáváme svému okolí upřímně. PROTO BUĎME VLÍDNÍ a nekazme druhým jejich dobrou náladu svými problémy. Úlisnost je hra, kterou se svým okolím hrajeme, abychom získali to, co právě chceme. Náš usměv není upřímný. Naše oči nezáří laskavostí, jsou vypočítavé a studené. Jsme jen herci, co si oblékli kostým z nějaké hry. Naše role není kladná, je zápor-

ná. Nezáleží nám na tom, komu dáváme svou hrou najevo „vlídnost“. Naopak, záleží nám jen na sobě a na tom, abychom získali to, co my chceme od toho, komu svou „vlídností mažeme kolem pusy med“. Vlídnost je vůně rozkvetlé horské louky. Úlisnost je „vůně“ hromady hnoje, do které jsme spadli při setkání s neupřímným člověkem, na jehož úlisnost jsme si naběhli. Úlisnost je „černá kočka ve tmě“ – uvidíte ji, jen když blýskne očima, a vy v nich zachytíte studenost. Ne teplo upřímné vlídnosti. Vystříhej se pochlebovati Kolik z nás má své nesplněné sny a vize o tom, jak by měl vypadat náš život, naše těla, naše kariéra. Kolik z nás v životě naletí na ty, co vidí tyto naše slabosti a umí je využít pro sebe. „… za trochu lásky šel bych světa kraj…“, tak pláčou básníci. Každý z nás je ochoten pro nějaký ten svůj sen jít za člověkem, co ví, co nám má říci, kdy to má říci i jakým způsobem to říci, abychom mu věřili. Ošklivá slečna dá všechny své úspory podvodníkovi, který jí řekne, že není vůbec ošklivá, že ji miluje a vezme si ji za ženu. Šéf firmy nalétne na slova podřízeného, který chce větší plat… Dokonce i malé dítě dovede zalichotit tetičce tak, aby mu koupila to, co chce, a to, co mu rodiče koupit nechtěli. Pochlebování je staré jako svět. Vlísávání se do přízně za účelem něčeho dosáhnout znají i zvířata. Tento druh „zábavy“ využívají mezi sebou ale také k manipulaci s člově-

kem, který si myslí, že je jejich pán. Jak tedy tuto přirozenost odstranit, když je v podstatě neodstranitelná, protože má své kořeny v zákonech přírody? Velmi jednoduše – když zabrzdíte ten svůj myšlenkový vlak, odpojíte vagony starostí, které s sebou vezete už jen ze zvyku, tak vám zbude čas váš život žít. Ne se nechat vláčet tím, jak se má žít dle někoho, kdo je vám úplně lhostejný. Když si vy sami srovnáte, co chcete pro sebe, a do čeho vás nutí společnost, ve které žijete. Když pochopíte, že pravé hodnoty života jsou ukryté ve vás samotných. Že vaše dítě nemůže mít nikdy vše, co mu nabízejí reklamy, že pokud jste dobrý šéf, tak to o sobě víte a nepotřebujete nikoho, kdo s vámi manipuluje za účelem své potřeby. Čím nižší máte sebevědomí potřebné k životu, tím více máte sklon pochlebovat těm, co jsou nad vámi a nechat si mazat kolem pusy med od těch, co jsou pod vámi. Žádná krása čehokoli a kohokoli není světová. Krása je pomíjivá a pro každého znamená něco úplně jiného. Nepochlebujte lidem kolem vás tím, že se jim snažíte vyrovnat. Každý z nás je jedinečná osobnost. Stačí se jen zastavit a podívat se sám do sebe. Přiznat si, co doopravdy chci, i to, jak chci vypadat. Co či kdo mě tlačí do stylu života, který se mi vlastně nelíbí… Přestaňte pochlebovat sami a přiznejte si své chyby, které děláte v životě stále dokola. Začněte žít upřímně - neupadnete tak přes neupřímnost pochlebování v jakékoli podobě. Dagmara

Herečák nabídl divákům buchty, vichřici i napětí Tři úspěšné premiéry autorských her si v minulém měsíci odbyli absolventi Tylovy herecké škole v Kutné Hoře. V režii Václava Veselého se před aplaudujícím publikem Tylova divadla objevili mladí herci ze všech tří tvůrčích skupin. Především malé diváky, ale i jejich rodiče, nadchla výpravná pohádka Buchty v pekle. Byla plná čertů a rozpustilého Šimona o tom, kterak si voňavé buchty získaly obyvatele pekla a od těch dob bývá

někdy peklo na Zemi. Ve svých rolích se osvědčili Pavel Školný, Jan Kukral, Kristýna Lázňovská, Pavel Kubelka, Martin Kolařík, Eliška Klailová, Tereza Neubauerová, Adéla Langrová, Leona Zárubová, Evelína Zecová, Nikola Vondrysová a Martin Čerych. Krátce na to zastihla na scéně sněhová bouře v horách skupinku školáků. Filip Vlach, Pavel Kubelka, Mikuláš Ečer, Adéla Mojžíšová, Tereza Pospíšilová, Štěpánka Pospíšilová a Kateřina Chybová se

rozhodli se ze strachu o své životy ukrýt v opuštěné chalupě. Když se vrátil její majitel, vypadalo to, že až nyní jim půjde o život. Nakonec ale všechno šťastně dopadlo. Herci další tvůrčí skupiny Jakub Janoušek, Kristýna Zinková, Renata Vindušková, Julie Nykodýmová, Kristýna Zemanová, Tomáš Vinduška, Jiří Brzobohatý, Jakub Sloup, Ondřej Krejčík a Lenka Kratochvílová se ocitli v příběhu RealETshow. Přihlásili se a dostali možnost! Byli vybráni a šli do

hry. Diváci se mohli dohadovat, co je smyslem reality show, které se účastní? Mnohým běhal mráz po zádech, když zjistili, že skupinku zprvu neznámých lidí nakonec přece jen něco spojuje. Dohnal je jejich vlastní osud, kterému se museli postavit tváří v tvář. Členové Tylovy herecké školy se v červnu zapojí také do Sousedského jarmarku, do Královského stříbření i operního představení Carmen.


z dílny žáků / děti

26

Mladí zdravotníci opět poměřili síly v soutěži a pomáhají také při výuce V dnešní době se považuje za hrdinský čin, že někdo poskytl zraněnému první pomoc. Ale proč? Najdou se tací, kteří pomoci jednoduše nechtějí, avšak kamenem úrazu je ve většině případů neznalost první pomoci. Tomuto nelehkému úkolu, tedy umět správně ošetřovat, se věnuje na Základní škole Žižkov přes 30 dobrovolníků. Jejich dobrá průprava se projevila i na květnové soutěži Hlídek mladých zdravotníků, kdy mladším i starším zdravotníkům uniklo vítězství opravdu o vlásek a skončili na skvělých 2. místech. „Jsem vděčná, že máme na škole zdravotnický kroužek. Docházím na něj již osm let a získané vědomosti se mi budou určitě hodit i v budoucnu, protože jsem se roz-

hodla na střední škole studovat obor sociální péče,“ říká patnáctiletá Jaroslava Faltýnová. Martina Veberová a Adéla Velímská jedním dechem dodávají: „Kroužek není ani v našem případě pouhou výplní volného času, ošetřování nás baví a chtěly bychom se stát lékařkami.“ Za kvalitní výukou nestojí nikdo jiný než dlouholetá vedoucí zdravotnického kroužku paní učitelka Emílie Podoláková: „Kroužek vedu přes třicet let a rozhodně není čeho litovat. Děti jsou šikovné a každoročně se umísťují na předních místech v soutěži, v republikovém kole jsme získali nejednou i příčku nejvyšší. Loni jsme se umístili na skvělém 3. místě, bodové rozdíly mezi všemi hlídkami v republikovém kole byly opravdu minimální. Jsme

O stříbrné groše již po čtrnácté 14. ročník tradiční taneční soutěže "O KUTNOHORSKÝ GROŠ" se konal v neděli 4. května 2014 v KD Lorec v Kutné Hoře. Pořadatelem tohoto soutěžního klání je od prvního ročníku Taneční škola Novákovi Kutná Hora. Soutěž zahájil místostarosta města Kutná Hora Ing. Jiří Franc a přivítal tak více než 200 tanečních párů z celé republiky a také množství diváků, kteří shlédli taneční páry věkových kategorií děti, junioři, dospělí a senioři v soutěžním klání tanců standardních, latinskoamerických a také v kombinaci těchto tanců. V porotě zasedli kromě jiných také hvězdy pořadu StarDance Jan Onder a Lucie Hunčárová. Časový harmonogram byl díky velké účasti tanečních párů na-

pjatý a tančilo se tak prakticky bez přestávky od čtvrt na deset dopoledne do půl sedmé večer. Taneční soutěž O KUTNOHORSKÝ GROŠ je součástí amatérské taneční ligy Svazu učitelů tance ČR, to znamená, že taneční páry zde mohou získávat body do národního žebříčku Hobby Dance. V rámci této taneční ligy se kutnohorská soutěž loni stala soutěží s největším počtem účastníků. V letošním roce opět aspiruje na vítězství v počtu startujících. Taneční páry z pořádající taneční školy opět zabodovaly a na domácí půdě vybojovaly několik vavřínů. Výsledky jsou k dispozici na www.sut.cz. Velké poděkování patří zejména všem sponzorům v čele s Městem Kutná Hora.

velmi vděčni za pomocnou ruku pana Alexandra Vávry, který našim žákům dodal lékarničky a materiál na tréninkové hodiny. Také nás velice potěšilo, když nás přijel podpořit na soutěž.“ Na dotaz, za čím stojí neznalost v poskytování první pomoci, odpovídá paní učitelka takto: „Nemyslím si, že by děti neměly žádné povědomí o ošetřování zraněných. Na naší základní škole je první po-

moc zařazena do dvou předmětů - přírodopisu a výchovy ke zdraví. Záleží však samozřejmě, jak to učitel pojme. Děti ze zdravotnického kroužku dokonce několikrát vypomáhaly během výuky, kde předváděly názorné ukázky svým spolužákům.“ A co vy, přiznejte si, zvládli byste poskytnout první pomoc? Blanka Smítková, Základní škola Žižkov, 9. C

LEKTORSKÉ CENTRUM GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE BARBORSKÁ 53/24, KUTNÁ HORA WWW.GASK.CZ

PARTY TIME GASK 2014 ČTYŘDENNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI OD 6 DO 14 LET POD SLUPKOU TĚLA KŘEHKÁ DUŠE Pod slupkou těla křehká duše To, jak vypadáme zvenku – jak nám to sluší nebo nesluší, jak se tváříme či netváříme –, nemusí často odpovídat tomu, jak se cítíme a jací jsme uvnitř. Vydejme se tedy do hlubin naší mysli, našeho cítění a prožívání. Připomeneme si, co máme rádi, co neradi, co nás kdy rozesmálo a naopak rozesmutnilo. Jaké máme neřesti a jaké jsou naše dobré vlastnosti? To vše na pozadí vybraných uměleckých děl a jejich autorů z nové stálé expozice „Stavy mysli / Za obrazem“. Čemu se budeme věnovat? Zejména nám samým, tomu, jací jsme a jak vnímáme ostatní. Jak se tomu budeme věnovat? Prostřednictvím tradičních výtvarných technik, jako jsou kresba, malba, grafika, a prostřednictvím pohybových her. Co bude výsledkem? Výsledkem každého účastníka se stane kniha, která bude zároveň jeho vnějším i vnitřním portrétem. Knihy si děti samy nainstalují a poslední den tábora je v rámci jednodenní výstavy v GASK představí veřejnosti.

Místo konání: Areál Jezuitské kolej, Ateliér LC GASK Čas: úterý–pátek 19.–22. srpna 2014, 10.30–18.00 hodin Kapacita: 20 osob Cena: 1.200,– Kč / dítě (cena zahrnuje výtvarný materiál, pomůcky, vstup do všech prostor GASK, oběd, nápoj, svačinu, odborné vedení) Rezervace: do 3. července 2014 nutná na militka@gask.cz nebo 725 607390


děti / finance

27

Karma jménem farma Díl devátý: Seno čili píce Na paloučku za humny lidem začla směna, každý jedny hrábě v ruce, otáčejí sena.

Květen voní senem a prvními melouny, které se objevily na pultech obchodů s ovocem a zeleninou. Teploty na sluníčku dosahují třiceti stupňů celsia, bláto po deštích krásně vyschlo, aby si zvířata mohla v poklidu lehnout, kam se jim zlíbí. Voda v sudech pomalu ubývá a „kazí se“, to znamená, že je pokrytá vrstvou pylů a začíná se zelenat od života, který se v ní právě rodí. Ať jsou to první řasy či larvy komárů a jiné havěti. Člověk by si už klidně dokázal představit letní klídek prázdnin, koupání se v rybníce a nějaký pořádný výlet. Leč, povinnosti máme i v měsíci květnu. Nezbývá nám, než se tomu postavit čelem a vyrazit na louky, paloučky, stráně, do sadů a zahrad s pořádnou sekačkou a dalším náčiním vhodným k usušení sena. Seno je nádherná věc. Nádherně voní, má krásnou barvu a je tak moc důležité

pro život domácích zvířat. Dalo by se říci, že seno je taková instantní tráva. Když je něco instantní, znamená to „vysušené“. Většinou to něco vysušené stačí zalít vodou, například kakao, a je to. Seno sice vodou nezalíváme, když ho dáváme zvířatům žrát, ale jako příklad to bohatě postačí. Ona zvířata právě vypijí o to více vody. Jak se dělá seno? Nebo jak vzniká? Můžete to docela dobře vidět kolem sebe. To posekáte louku a čekáte. Sluníčko, které musí nezbytně svítit, je vlastně taková trouba. Pečicí trouba, něco podobného má vaše maminka pod plotýnkami v kuchyni. Peče v ní koláče nebo maso k nedělnímu obědu. Stejně tak to naše zlaté milované sluníčko začíná péct tu posekanou trávu. Svítí a hřeje tak silně, že se všechna voda, kterou tráva během růstu vypila, začne odpařovat pryč. Prostě tráva začne schnout a vysychat. Je moc důležité trávu po nějaké době otočit, protože se peče jen seshora, a to by potom nebylo žádné seno, kdyby bylo dole mokré. Vždy navečer se seno kopí do kop, nebo hrabe do řádků.

My na naší malé farmičce máme na obracení a řádkování sena stroj. Výdobytek nejmodernější techniky. To je vám zvláštní zařízení. Vypadá tak podivně, že když jsme si ho pořídili, klidně jsme mohli kamarádům namluvit, že nám do stodoly přiletěli mimozemšťané. Má takový složitý tvar, spoustu pařátků a malých hrabiček, které se otáčejí a klapou. Když se k tomu připojí motor, dělá to randál a někam to jede. Zkrátka zařízení, které může ovládat jen dospělák s pevnou vírou v to, že se dal na správnou cestu životem na venkově. A toto zařízení, které se správně jmenuje obraceč píce, nám hodně pomáhá. Máme spočítáno, že udělá

práci za osm lidí. Takže namísto osmi lidí s hráběmi nám postačí jen ono a jeden dospělák. Když je seno suché, což bývá po třech dnech (když je hezky), uklízí se pod střechu. Dlouhými vidlemi, těm se říká podávky, se vyhazuje vikýřem na půdu, kde se uskladní na zimu. To se potom teprve hodí, když je venku v zimním období holomráz a vy máte co zvířatům hodit k snědku. Bez sena by zimu nepřežila. Teď jen, aby moc nepršelo, čekají nás ještě dvě louky. Jo, a ještě jedna věc, ty melouny už nejsou, co bývaly. Hezké červnové časy přeje Divadélko Kůzle

nosti, protože velký byt či dům můžu v důchodu prodat, nastěhovat se do menšího a peníze, které mi zbudou, pak můžu použít jako svou rentu. Dalším rozumným úvěrem je podle mého názoru úvěr na auto. Zde by si měl každý rozmyslet, jestli auto skutečně potřebuje, a pokud ano, tak jaké auto. Je jasné, že pokud se potřebuji dopravit do práce a autobusy ani vlaky nejezdí, auto mít musím. Pokud auto nutně potřebuji, je nejlepší si na něj našetřit a koupit si auto, na které mám. Pokud se přeci jen rozhodnu koupit auto lepší, na které si budu muset půjčit, musím dobře počítat. Nejdůležitějším měřítkem by mělo být RPSN (roční procentní sazba nákladů). RPSN mi ukazuje, jaký roční úrok budu za úvěr platit, a to včetně poplatku za vedení úvěru ad. Úvěrové společnosti však našly způsob, jak obejít zákon, a do RPSN nezapočítávají poplatek za uzavření úvěru. Tento poplatek může být klidně 100.000 Kč i více. Proto se domnívám, že je lepší řídit se selským rozumem. Pokud dostanu nabídku na úvěr, spočítám si, kolik celkem zaplatím. Jestli

bude moje auto stát 100.000 Kč a já za 5 let zaplatím celkem 250.000 Kč, je to špatně. Proto si před nákupem auta na úvěr určím, kolik jsem ochoten a hlavně schopen za auto dát včetně úroků. Tato konečná částka pak bude můj strop. Rozhodně je dobré si také předem připravit seznam slušných bank a úvěrových společností a také seznam těch neslušných. Až totiž budu v autobazaru nebo v autosalonu, budu pod tlakem emocí. „Už se uvidím v nové káře a to, že se v budoucnosti pořádně prohnu, nebude tak důležité. To přece v pohodě zvládnu.“ Slušný úvěr na auto má podle mého názoru RPSN do 11% a nejlépe méně než 10%. Selským rozumem to znamená, že za auto z autobazaru v ceně 100.000 Kč zaplatím za 5 let okolo 130.000 Kč. Dalším důvodem, proč si lidé berou úvěr, je právě nákup vánočních dárků, dovolená, elektronika apod. To určitě není správné a následně to lidem velmi škodí. Tyto úvěry jsou drahé a RPSN přes 20% není výjimkou. Televize není pro život nezbytná, a proto bych si na ni neměl v žádném

případě půjčovat. Nejlepší je se na situaci, kdy se mi televize či pračka rozbije, připravit. Každá rodina by správně měla mít na spořicím účtu rezervu ve výši alespoň tří měsíčních příjmů. Tato rezerva pak poslouží v okamžiku, kdy se něco rozbije. Stejně tak si na spořicí účet můžu po celý rok odkládat peníze na dovolenou a vánoční dárky. Některé banky dokonce nabízí obálkový systém, který používaly už naše babičky, a já ho považuji za nejlepší systém na světě. Každý rok si naplánuji, kolik utratím za dovolenou, kolik utratím za Vánoce, a do obálek v kredenci (na spořicím účtu) si měsíčně odkládám, kolik je třeba. Pokud to tak budete dělat a nebudete si zbytečně půjčovat, bude se Vám žít mnohem levněji. Pokud to naučíte své děti a ony půjdou do života s informací, že špatná půjčka pálí stejně jako rozpálená kamna, bude to jeden z nejlepších dárků, které jim můžete dát. Dalimil Peša nezávislý finanční konzultant Tel: 608 261 040 Mail: dalimil.pesa@seznam.cz

Nebezpečné půjčky Původně jsem si toto téma nechával až na předvánoční šílení. Nedávno zveřejněné praktiky úvěrových společností mě přesvědčily, že toto téma je žhavé po celý rok. Před Vánoci je na nás vyvíjen největší tlak. V televizi neustále běží reklamy na výhodné půjčky, a někteří pak snadno podlehnou. Je to pak bohužel krátká radost a dlouhá kocovina. Je samozřejmě skvělé udělat někomu radost, ale za jakou cenu.

Úvěry, resp. půjčky, lze jednoduše rozdělit na dobré a špatné. Dobrý úvěr je hypotéka na bydlení. Hypotékou mohu vyřešit jednu ze svých základních potřeb - mít kde bydlet. Poměrně často je výše nájmu v cizím bytě přibližně stejná jako výše splátky hypotéky za vlastní byt. Koupě vlastního bytu či domu je současně velmi dobrá investice do budouc-


inzerce

28

Zenit Čáslav www.zenit-caslav.cz www.cistotadomova.cz

14. ČERVNA 2014 Žižkovo náměstí Čáslav u informačního centra

ušení o k z d o k y k r o ● vz ZDARMA valem ● focení s mý ličej b o a n í n á v lo ● ma ● dárečky blík y k o ž ě t u o s ● tředků čisticích pros L LA ČÁ 0L ÁS 75 V7 TČ ET LE T AV L AV SL L AV E T Č Á S LE T Č Á S 0 LE T Č V 75 0 L AV 75 0 S L AV 75 Č Á S L A T Č Á S L LE T Č Á 75 0 LE T 75 0 LE S Á 0075 0 00 5 Č T E L A L L 75 0 S L AV T ČÁ 0 LE AV 7 ÁSL 50 L 75 0 ČÁS ČÁS S L AV L AV Č Á S L AV E T Č Á S L 0 LE T Č 5 0 LE T V 75 0 LE S L AV 75 S L AV 7 Č Á S L AV LE T Č Á 0 LE T Č Á 5 0 LE T AV Á 7 5 7 L T T L 0 A Á 0 LE AV 75 0 Á S L AV 7 Č Á S L AV T Č Á S L 0 LE T Č 5 0 LE T Č 75 0 LE L AV 75 S L AV 75 Č Á S L AV E T Č Á S LE L obchodníky pro Prahu a Severní Čechy. Pro bližší informace volejte 327 304 890 S V E Á 5 L 7 Č T L 0 A Á 50 7 S Č T ET V T Č Á 75 0 LE V 75 0 LE L AV 75 0 Á S L AV Č Á S L A E T Č Á S L 5 0 LE T Č 75 0 LE T V 75 0 L S L AV 75 Á S L AV 7 Č Á S Č Á Č

Od 8 do 15 otevřena a prodej prodejna jna – V VÝHODNÉ ÝH HOD ODNÉ Č ČERVNOVÉ ERV AKCE HLEDÁME

í

ka

řa d

í

ěsi

m

p ro ku t i l y i f i r my

L

č ko v k y H E B E

a mnoho dalšího sor�mentu

P ří

y

y m in Ze

i zo

t ov é s m ě

et

m al hé c

rik

í

ova Masaryk

Vítězná

á čířsk

Su

G rilovací b

ál n M in e r

Hrn

602 287 848

Z e d n i c ké

e (VATA)

n ářa dí D E W

n é lišt y

Hrnčířská 213 Kutná Hora Pracovní doba: PO–PÁ 700–1700 SO 800–1100

ís

la c

ev ě

AL

c

n jiva, trav

si

t ro

ny - D olo m i�

H no

T

El

ek

me

dn

vá p

Z a h ra

enec

NOVĚ V PRODEJI:

Čás lavs ká


zvířata / inzerce

29

Můj život s kočkami Díl III. Djamilka

Člověk má nějakou představu, že udělá hezký domov nové kočičce a vše pojede jak po drátkách. Jenomže věci a život sám bývají mnohem složitější. Bylo to docela zvláštní. Djamilka byla ještě v proutěné přepravce asi půl metru od Damušky. Holky na sebe jen dlouze koukaly bez jediného zasyčení. Djamilka potom velmi plaše zalezla v podkroví pod postel, kde vydržela víc jak den. Takže z představy, že adoptuji kočku, se nakonec vyklubala realita následujícího týdne, jestli 11 letá kočička adoptuje nového kočičího tátu a vysloví mu svoji kočičí důvěru… Nakonec to dobře dopadlo. Po třetím dnu nastal zlom a Djamilka se již nechala pohladit. Pravdou je, že hlavní roli sehrálo Vodňanské kuře a dlouhé hodiny ležení na zemi a vzájemného povídání. Po týdnu se Djamilka projevila jako neuvěřitelný mlsoun a mazel. Je zvláštní, že s Čiminkou má nejenom fyzickou podobu, ale téměř totožnou povahu. Damuška se ze začátku chovala jako přísná paní domácí, která jde přísným pohledem zkontrolovat nového člena domácnosti. Bylo na ní ale evidentně vidět, že ji přechází tíživý a velmi znatelný smutek, který mi dříve dělal velkou starost. Djamilka se postupem času osmělila a začala chodit dolů a perimetr vzájemné tolerance mezi oběma mňaudámami se zmenšil na metru. Někdy si obě sednou a asi ze dvou metrů se dlouhou dobu zvědavě pozorují. Je zvláštní, jak Djamilka převzala mnohé návyky Čiminky. V podkroví si zamilovala křeslo, na kterém Čima ráda lehávala. Když si sednu do křesla vedle ní, nechá se klidně hodinu i déle hladit s tichým vrněním, které mi je tak velmi povědomé… Přitom si lehne na záda a nechá se hladit na bříšku přesně stejným stylem, jak to měla ve zvyku Čima. Občas mi olíže ruku stejně jako to vždy dělávala Čiminka. Našla i další stejná místa: Parapet na okně v podkroví a kuchyni, naprosto totožné místo u vchodových dveří, kde si stejným způsobem lehne na zem. Jakmile slyší vrznout dveře od lednice, běží do kuchyně a má ten loudivý výraz, který rovněž tak dobře znám… Asi po pěti týdnech se Djamilka naučila chodit mi na stůl a zvědavě nahlížet na monitor. Občas sedává na posled-

ním schodu do podkroví, v místě, kde měla Čima svoji oblíbenou pozorovatelnu. K tomuto místu se váže jeden můj sen, který se mi zdál pár dnů před tím, než Čima onemocněla. Ve snu jsem viděl přesně ono dřevěné schodiště vedoucí do podkroví a dveře, které jsou vždy otevřené. Akorát stěny a strop byly jiné. Byly poskládány z jakýchsi kamenných kvádrů, taková divná chodba. Za dveřmi, kde je normálně naše podkroví, bylo žluté a tmavě modré světlo. V tomto vzájemně se prolínajícím světle byla jakási světle modrá průzračná ženská postava, příjemného vzezření, natahující ruku k Čimince, jako by ji chtěla pohladit. Čiminka seděla na posledním horním schodu a střídavě koukala tázavým pohledem na mě a do otevřených dveří. Tím sen skončil a vstával jsem do práce. Celý den se mi to honilo hlavou. S příchodem Djamilky k nám domů přišly i mé nové sny. Upřímně řečeno, byl bych asi zajímavý případ pro psychiatra… Občas se mi ve snech zdálo, že se mnou kočky mluví lidskou řečí. Pamatoval jsem si pouze útržky. Pak se mi zdál sen, který jsem si pamatoval již velmi dobře. Přišla ke mně jakási stařenka s černou kočičí hlavou, vyzařující moudrost, a vykládala mi o tom, před jakými nemocemi a věcmi mě moje kočky ochránily. Zvláštní bylo, jak mi v paměti utkvěly detaily z té kočičí hlavy: Dlouhé kočičí fousy a ústa, ze kterých pomalu a zřetelně vycházela ona slova a pocit, jak je ta kočičí hlava v naprostém souladu s lidským tělem. Když jsem se o tom bavil s mojí kamarádkou Drahomilou, tak mi asi týden nato poslala odkaz na kozlík lékařský, ze kterého se vyrábějí Baldriánské kapky, které mi v den, kdy Čima umřela, přivezla. Na těchto stránkách jsem se dočetl, že údajně ve středověku používaly čarodějnice kořen kozlíku lékařského ke komunikaci se svými kočkami… No, kdo ví, jestli má tato bylina kromě všeobecně uznávaných léčivých účinků ještě nějaké jiné mezi nebem a zemí… Občas, když mají Djamilka s Damuškou své pozorovací a sbližovací manévry a sedí naproti sobě, tak začnou obě dvě zároveň pozorovat cosi pro mě neviditelného, jakoby pohybujícího se po místnosti směrem k nim. Mám pocit, že Čima mi svojí tlapkou vedla při hledání Djamilky ruku, vybírajíce si svého kočičího nástupce, kterému předala svoji štafetu. A sama přijala roli tichého strážce domácnosti, který zůstává stále s námi. Ostatně jednoho dne

mi přijde naproti… Nebylo to pro mě lehké napsat tento článek. Občas jsem měl slzy v očích. Ale dlužil jsem to svým čtyřnohým přátelům, kteří mě nikdy v životě nenechali osamoceného a na holičkách. A dlužil jsem to hlavně Čimince k jejím nedožitým narozeninám. Upřímně řečeno, jsem na černé kočky zatížený, jsou jakousi již nedílnou součástí mého života… Karel Jíra

Autor článku přispěl ze svého honoráře na útulek Kočičí naděje. Pokud přispějete drobnou částkou i vy, dáte naději nejenom kočičkám v útulku, ale i jejich budoucím majitelům pro jejich budoucí radost z toho, že nebudou osamoceni. Číslo účtu Kočičí naděje 1092850399/0800, v.s: 1111 si ověřte na http://kocicinadeje.cz/ jak-nam-muzete-pomoci/ . Dobrý info podpořilo útulek taktéž.

Akční nabídka platí od 16.6. do 27.6. 2014

2490

Vitana Těstoviny Akce: Kup 1ks těstovin Vitana Kolínka, Motýlci, 500g a získej ZDARMA 1 kus Špagety, Trubky, omáčky na těstoviny Prima Vřetena, 500g Cucina 370ml

390

3590

1990

Dr. Oetker Nepečený dort Universal 175g

Dr. Oetker Želatinový I.D.C. Praha ztužovač 50g Tatranky čokoládové, oříškové, mléčné, 33g

29

90

300 Dr. Oetker Smetafix 10g

Vetro Plus a.s. Mísa salátová 2,5l

890 Dr. Oetker Dortové želé červené, čiré, 10g

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM: Čáslav, Husova 625 Český Brod, Palackého 339 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Kutná Hora, Masarykova 366 Mělník, Italská 2775

Miřetice, Miřetice 1466 Nové M. nad Metují, Na Františku 662 Nové Zákupy 521 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 144 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Semily, Na Olešce 446 Týnec n.Labem, Nám. Masarykovo 49 Turnov, U Skladiště ( Krátká ) 1292 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !


řádková INZERCE / soutěž Dobrý.info Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí Vydavatel Lepor – reklamní agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 515 450 IČ: 41428293 www.lepor.cz Redakce Miroslav Štrobl – 605 760 323 mirekstrobl@seznam.cz Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160 dana.cermakova@centrum.cz Grafická úprava, sazba Jan Morávek – 327 511 768 Editor Dušan Lapáček Produkce Monika Košatová – 731 156 214 Inzertní oddělení Monika Košatová – 731 156 214 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace MK ČR E 18774

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma!

30

KUPON koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

• PRODÁM

Byt 4+1, 2 balkony, sklep, ústřední topení uhlí/plyn, garáž, dvorek s hospodářským stavením a zahrádka, klidné prostředí, Vinaře u Čáslavi. Informace na telefonu 737 732 554. Nastěhování je možné ihned.

kontaktní telefon a adresa:

OA Ford Escort 1,6V RS paket coupé, r.v. 1994, sportovní sedačky, výfuk+orig. litá kola+4x pneu. Cena dohodou. Tel.: 775 971 396 – KH

Hledám 2 kuchaře na letní 9ti denní kurz u Brna. Bližší info na: martin@zivotjinak.cz. Tel.: 776 275 713

Stojan na CD/DVD, výborný stav, rozměry: v. 143 cm, š. podstavce 30 x 30 cm, kapacita 120 CD, světlý buk, kovový podstavec, cena 300 Kč. Tel.: 605 277 678, KH.

Provádím opravy a úpravy oděvů. Sídlím 100m od Kauflandu. Tel.: 605 442 380 – KH

• OSTATNÍ

Sháním rozbité nepoužitelné deštníky pro známou, která z nich šije tašky pro charitu. Prosím, nevyhazujte je. Tel.: 604 233 728, e-mail: khkuriozity@seznam.cz

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: 606 527 091 Daruji měsíc staré šneky africké (oblovka). Dospělý dorůstá cca 20 cm. Tel.: 604 992 015 – KH

tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

www.svoboda.info

www.dobrý.info

Info o distribuci Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Vydání 06/2014

Soutěž o náramkové hodinky s USB pamětí Najděte dva údaje, uvedené v některém z inzerátů červnového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s hledanými údaji vystřihněte a spolu s tímto lístkem a vyplněnými osobními údaji zašlete do 20. června 2014 na adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, s nímž si písemně nebo telefonicky domluvíme formu převzetí věcné ceny. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v červencovém vydání.Ve kterém z inzerátů nebo pr článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „Zahradní kameny“ b) slovní spojení: „Jaké máme neřesti“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Info o losování na www.lepor.cz

Distribuce Zdarma do schránek a stojanů. Vychází jednou měsíčně.

Vylosování V. kola soutěže o věcné ceny 23. května proběhlo v LEPORu vylosování výherce V. kola naší soutěže o věcné ceny v hodnotě 500 Kč. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu redakce, byl redakcí vy-

losován výherce, jímž se stala paní

Dana Kubešová, Vrdy Svoji výhru má šťastný výherce připravenou od 15. června

2014 k převzetí v  reklamní agentuře LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–17 hod.).

www.lepor.cz


inzerce

31

N.I.K.A. REALITNÍ KANCELÁŘ mobil 602 277 604

www.nikareality.cz

e-mail: nikakh@cmail.cz

www.kia.com

Zastavte se na Kia Open Days od 9. do 15. 6. a vyhrajte zájezd do Ria za 100 000 Kč a další skvělé ceny Skórujte s limitovanou edicí FIFA World Cup EditionTM

PRODEJ – DOMY, BYTY, CHATY a POZEMKY 1. K.Hora-Havlíčkovo nám., patrový rodinný dům, poz.72 m2, 5 místností, menší dvorek, zčásti zrekonstruován, cena 2,8 mil.Kč 2. Lomec, rodinný dům, poz.529 m2, 3 místnosti, chlév, dvorek, zahrada, cena 200 tis.Kč 3. K.Hora-Rudní ul., patrový objekt, poz.313 m2, 2 byty, garáž, obchod, kanceláře, dvorek, zahrádka, cena 3,5 mil.Kč 4. Malešov – rodinný dům, poz.1.102 m2, 6 obyt.místností, dílna, uhelna, garáž .stání, studna, zahrada, cena 1,2 mil.Kč. 5. K.Hora-Štefánikova ul., činžovní dům s byty a nebytovými prostory, poz.807 m2,6 bytů, nebyt.prostory (2 obchody, kanceláře,sklady), vnitřní dvůr , zahrádka, cena 6 mil.Kč 6. K.Hora-Dolní Žižkov, patrová vila, poz.1.011 m2, garáž, zahrada, venkovní posezení s grilem, klidné místo, cena 3,8 mil.Kč

7. Zruč n.S. - ½ bať.dvojdomku, poz.49 m2, možnost dokoupení zahrady, zčásti nově opravený, cena 650 tis.Kč 8. Nové Dvory, Havlíčkova ul., podkrovní byt 3+k.k. v rodinném domě, podl.pl.90 m2, společná zahrádka a dvůr s druhým bytem, cena 1,5 mil..Kč 9. Týniště u Malešova, zeměď.usedlost, poz.2.919 m2, obytná část, špýchar,velká stodola, chlév, krb,udírna, bazén, altán, okrasná zahrada, po celk.rekonstrukci, cena 3,5 mil.Kč

10. Talmberk-Samopše, chata, poz.417 m2, 2 místnosti, předsíňka, zatravněný pozemek, přímo u lesa a potoka, klidné místo, cena 350 tis.Kč 11. K.Hora-Masarykova ul., komerč.objekt, poz.1.253 m2, dílny, sklady, garáže, vnitřní dvůr , cena 4,7 mil.Kč

Užijte si fotbalové nadšení. Zastavte se během akce Kia Open Days od 9. do 15. 6. u některého z našich dealerů pro vůz Kia a vyhrajte zájezd pro dvě osoby do Brazílie, zájezd na Ligu mistrů a další skvělé ceny. Fanděte s námi. Více o soutěži na www.kia.com.

AUTOKOM, spol. s r.o., Tř. Tomáše Bati 406, 763 02 Zlín tel: 577 775 102, e-mail: autokom.prodej@autokom.cz web: http://autokom.kia.com Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,0 l/100 km. Emise CO2 104–145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

„ŠIKOVNÉ RUCE S SEBOU…“ Kdy a na jaké téma? 2. 6. Trénování paměti I. s paní Karbanovou 4. 6. Trénování paměti II. s paní Karbanovou 9. 6. Výroba přáníček zažehlovací technikou 11. 6. Ubrousková technika – květináče (každý si přinese květináč velký podle

svých představ)

18. 6. KAVÁRNIČKA 23. 6. Trénování paměti III. S paní Karbanovou 25. 6. Trénování paměti IV. S paní Karbanovou 30. 6. Výroba dekoračního květinového věnečku Vždy od 9:00 hodin v CZPS v Dolní ulici 186


Partneři

Mgr. Vratislav Hybner

Ing. Petr Samek

Ing. Jiří Vaněk

Festival dále PodPořily Firmy

děkujeme Hotelům

mediální Partneři

Aktuální nabídka pro pořadatele sportovních akcí na www.lepor.cz

SPORTOVNÍ POHÁRY, MEDAILE a diplomy

Hlavní Partneři

www.opernityden.cz

L a b e L L a I ta L Ia

caRMeN

Vlašského dvora – 21:00 28. 6. Nádvoří G.Bizet

v e Č e R s a N toN Í N e M p Ro c Há z Ko u

25. 6. Nádvoří Vlašského dvora – 20:00 hodin

RoK Č e sK é H u Db y v op e ř e

zasedací síň 23. 6. Historická Vlašského dvora – 20:00 hodin

20. 6. Městské Tylovo divadlo – 20:00 hodin

Generální partner

Festival se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana a starosty města Kutné Hory RNDr. Ivo Šance, za finanční podpory města Kutné Hory.

opeRNÍ týDeN KutNá HoRa 2014

32

Dobry info 06 2014  
Advertisement