Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

10 let s vámi ZDARMA do schránek a stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

Sport

Z historie

Trojměstí neřestí s. 22

Buďte in – zkuste Fly Jógu a Piloxing

kultura

Osobnost: PETR ŠTOLBA historie

Jubilejní zpráva Před deseti lety vyšlo první číslo měsíčníku, jehož současnou podobu držíte právě v rukou. Měl za  cíl pomoci s  propagací živnostníků a  podnikatelů, kteří svádí nelehký boj s  narůstající konkurencí nadnárodních super a hypermarketů, a propojit v Kutné Hoře, Čáslavi a Kolíně místní podnikatele tak, aby mohli v  regionu nabídnout společně formou letáku své zboží. Produkty, o jejichž kvalitě jsou přesvědčeni a  ručí za  ni svým jménem, jménem obchodu nebo firmy, kterou budují, a chtějí, aby uživila je i  jejich zaměstnance. Chtějí nám nabídnout radu a pomoc při výběru zboží a vědí, že s případnou reklamací nebude problém tak, aby proběhl oboustranně DOBRÝ NÁKUP. V takovém případě se zrodí mezi prodejcem a  kupujícím nákup s osobním přístupem. Nechám rád útratu u živnostníka, protože se na  něj mohu spolehnout. Z  jeho vydělaných peněz se – potažmo formou daní – část vrátí do  městské nebo obecní kasy. A  všichni žijí v  symbióze a spokojenosti.

Představujeme

Pokračování na straně 3

Moudro na únor

Pán výfuků s. 24

ÚNOR 2014

Zbraslavice

s. 20

Předtím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se, prosím, že nejste obklopeni blbci. Sigmund Freud


INZERCE

2

Barborská 38, Kutná Hora (naproti antikvariátu), mitremineral@seznam.cz

tel.: 327 515 140

otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

SLEVA 20 %

VELKÁ ÚNOROVÁ

SLEVA 25-50 %

na veškerý sortiment

od 1. 2. – 28. 2. 2014 (na vybrané zboží) * slevy nelze kombinovat

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 28. 2. 2014)

VYSOKÁ KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY

S NÁKUPEM KOMPLETNĚ VYBAVENÉ KUCHYNĚ - VESTAVNÁ TROUBA ZDARMA více na www.kuchynepohoda.cz

Kuchyňské linky na míru Počítačové návrhy Skříně na míru Stoly, židle Sedací soupravy Postele a matrace Plovoucí podlahy Interiérové dveře Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 hod. So 9.00 - 11.00 hod.

Jungmannovo náměstí 440, Kutná Hora, Tel.: 327 515 774, Mobil: 606 949 626

TOTALNÍ pro čt čtenáře ář DOBRÉHO.INFA do 28. 2. 2014

slevu uplatněte s tímto inzerátem

SSokolská k l ká 413 413, KKutnáá HHora | PPo - Pá: 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 | So: 9.00 - 11.00, tel.: 606 620 777


ÚVODEM

3

Jsme tu pro vás 10 let Krásné a ideální, leč v dnešní době už ne moc reálné. Nákupy v nadnárodních řetězcích a na internetu přes e-shopy válcují tuto idylickou formu prodeje z  přelomu tisíciletí. Cena zboží bývá jediným kritériem většiny obchodních vztahů a  osobní vazba mezi kupujícím a prodávajícím je čím dál větší vzácností. Důkazem toho je dnes narůstající počet samoobslužných pokladen právě ve  velkých řetězcích, kde zákazník nemá komu říci ani dobrý den a děkuji. Ale zpět k  živnostníkům a  regionálním firmám – naštěstí jich ještě dost funguje. První číslo měsíčníku Dobrý nákup v  únoru

Obsah Dokončení ze strany 1

2004 přineslo nabídku 24 podnikatelů. K dnešnímu dni ukončilo z  prvních inzerujících živnost pět podnikatelů, což je vzhledem k  současnému počtu supermarketů ještě pozitivní číslo. Náš měsíčník dostál za  těch 10 let (což je 120 vydání) několika změn, které se dotkly jak obsahové, tak grafické části. Co však zůstává nadále hlavním posláním periodika? Je to nejen pomoc s propagací živnostníků a  podnikatelů, ale všech, kteří v  regionu svým osobním přístupem k  životu ukazují na  „zdravé“ základy lidství a  jsou příkladem ostatním k tomu, jak konat a poctivě tvořit tak, aby bylo v regionu našeho srdce lidem DOBŘE. Za vydavatele – Dušan Lapáček

ÚVODEM Jubilejní zpráva ................................ 3 OSOBNOST REGIONU Petr Štolba ......................................... 4 SERIÁL Jak se žije v obci Červené Pečky ....... 6 TÉMA Chcete lepší místo?............................ 9 na pranýři Když bio nevoní................................ 11 Z REGIONU....................................... 12 Z dílen žáků ................................. 13 KULTURA A SPOLEČNOST................ 15 KULTURA ......................................... 18 PŘEDSTAVUJEME Pán výfuků ....................................... 20 z historie Trojměstí neřestí .............................. 22 sport Buďte in – zkuste Piloxing ............... 24 VAŘÍME............................................ 25 zamyšlení..................................... 26 DĚTI Karma jménem farma 5.................... 27 pel-mel.......................................... 28 finance.......................................... 29 ŘÁDKOVÁ INZERCE / SOUTĚŽ......... 30

E-shop pro on-line tvorbu „originálních fotoradostí‟ z vašich fotograí. Udělají radost všem obdarovaným. Kale Kalendáře

Fotoknihy

Dětská leporela

Hrnky a sklenice

Fotoobrazy

Polštá ře P

Nenechte své zážitky zapomenuté v digitálním světě!

www.fotoradosti.cz


OSOBNOST REGIONU / PETR ŠTOLBA

4

Komenský by měl radost ho věku je nejnáročnější a vlastně nejzodpovědnější, protože právě v tomto období se v dítěti formují všechny pozdější schopnosti, zvyky, návyky i  životní postoje. Za  tímto názorem si stojím, ale už bych neměnil. Chci zde zůstat a  dál si doplnit potřebné vzdělání.“

Většina z nás si možná těžko vzpomene

na jméno více či méně

přívětivé „tety“, případně „soudružky učitelky“,

se kterými jsme trávili

poslední sladké období

pouhých her v prostředí mateřské školy, než

jsme dospěli do věku

„prvňáčka“. Jsem si

však téměř jist, že děti

z kutnohorské mateřské

školy Pohádka na jméno svého pana učitele Petra Štolby určitě nezapomenou.

Ano, četli jste dobře – pana učitele. V prostředí mateřských škol je mužský pedagog rozhodně neobvyklý jev. A tak jsme se za ním vypravili k  následujícímu rozhovoru. Kde se vzal první impulz k  vaší současné pedagogické činnosti v prostředí pro muže zcela neobvyklém? „Impulz přišel ze strany paní ředitelky Zdeny Slavíčkové. Já jsem o možnosti práce v mateřské škole vlastně ani nevěděl, a upřímně řečeno, ani jsem o ní neuvažoval. Měl jsem takový názor, že pedagogická práce s dětmi předškolní-

A vaše „startovní“ vzdělání? „Pedagogická škola Čáslav. Byla to velmi dobrá průprava. Při průběžných praxích jsme měli možnost poznat širokou škálu pedagogických činností v  různých prostředích a  podmínkách. Já jsem měl jako specializaci dramatickou výchovu, a to je pro práci v mateřské škole, ale nejen zde, velmi dobrý základ.“ Pojďme tedy k  samým začátkům vaší profese přímo v  prostředí mateřské školy. „Samozřejmě to nebylo jednoduché. Ne ze strany dětí, ty mne přijaly s naprostou samozřejmostí. Sice mne tu a tam oslovily pro ně obvyklejším „paní učitelko“, ale to bylo to nejmenší. Museli jsme však hledat společnou řeč s mými kolegyněmi i  s  celým dospělým kolektivem školky. Pro ně to bylo trochu složitější, ale dneska si výborně rozumím jak s  nimi, tak s dětmi. Ta shoda názorů o před-

stavách práce s dětmi je naprosto nutná. Konec konců v  mé třídě nepracuji sám. Jsem zde s  kolegyní, která v  této mateřské škole působí již řadu let, a  přes určitý věkový rozdíl jsme poměrně snadno našli shodu v  názorech i výchovných postupech. Stejnou míru pochopení mám i ze strany ředitelky školy.“

i ženský element. Máte pocit, že to děti vnímají podobně? „Pokud to takto vnímají, tak je to samozřejmě podvědomé. V  každém případě z nás musejí mít pocit vzájemné souhry, pohody i – a to je dost důležité – třeba shodného smyslu pro humor. Za  neméně důležitou záležitost považuji i  to, že děti již v tomto věku od nás dostávají základy chování ve vztahu muž - žena. Může se vám to zdát předčasné, ale pro budoucí chování v  pozdějším věku je to dost důležitý základ.“ A  jak vás „vzali“ rodiče vašich předškoláčků? „Měl jsem a mám pocit, že v naprosté většině velmi dobře, i když z počátku s určitými rozpaky.“

Vy jste vlastně s onou zmíněnou kolegyní, paní učitelkou Laďkou Šibravovou, pro vnímání dětí jakýmsi zprostředkovaným modelem rodiny, kde působí mužský

Jste na začátku své profesní dráhy, přiznejme si, že ne příliš obvyklé pro muže vašeho věku. Vaše plány a vize…? „Víte, v téhle práci, která mne nesmírně baví, a dovolím si říct, že obohacuje, je důležité hledat neustále nové postupy v práci s dětmi, „nezakuklit“ se do jakéhosi stereotypu. Děti v  předškolním věku jsou velmi citlivé a  poznají, kdy s  nimi jednáte z  vlastního vnitřního zaujetí a  kdy pouze z  profesní povinnosti. Přiznám se, že v  mnohém jsou pro mě vzorem


OSOBNOST REGIONU

5

kou: výuka cizích jazyků u dětí předškolního věku? „O  nutnosti ovládat jeden nebo spíš víc cizích jazyků se jistě shodneme. Ale já osobně si nejsem jistý, jestli je dobré učit dítě cizí jazyk v období, kdy zcela přirozeně ještě neovládá dokonale jazyk vlastní, nebo chcete-li jazyk mateřský. Jistě, je to otázka metodiky. Ale já osobně bych dal přednost promyšlené metodice výuky právě mateřského jazyka v  jeho mluvené podobě. Někdy s  naší češtinou zacházíme mírně řečeno hrozně. Škoda.“ moje kolegyně se svými letitými zkušenostmi, a děti jsou pro mne inspirací k  vyhledávání a  užívání nových metod, respektujících jejich mentální vývoj, který je a  v  budoucnu samozřejmě bude velmi proměnný třeba i  v  návaznosti na  kontakt s  moderní výpočetní technikou, samozřejmě v rozsahu jejich chápání.“ Nahrál jste mi na  další otázku. Někdy mne až zarazí, jak předškolní děti ovládají počítače, tablety, zatímco já nad nimi leckdy tápu v nejistotách. „Ale to je naprosto přirozené. Děti mají obrovský dar vnímání. Mnohé odkoukají od  svých rodičů nebo starších sourozenců. Sice nevědí „proč“, ale vědí „jak“. Má to samozřejmě i svá negativní úskalí ve  formě přílišného užívání těchto technologií. Je to den-

ní boj užívání či spíše zneužívání techniky na jedné straně a užívání rozumové výchovy na straně druhé. My se s kolegyní snažíme vymezovat kontakt dětí s výpočetní technikou doplňováním kontaktu se živým slovem, tedy čtením, ale i inspirací k vyprávění jejich zážitků před kolektivem svých kamarádů ve třídě či hraním loutkového divadla. Naučit dítě komunikovat, obohacovat jeho slovní zásobu a  přiměřeným způsobem formovat jeho mluvený projev považuji za velmi důležitou složku pedagogické práce. To samozřejmě není žádná novinka. Jde o  formy této práce. Tady rád konstatuji, že mi Pohádka poskytuje velký prostor pro vlastní invenci.“ Vrátím se k  vašim metodám výchovy ke  slovní komunikaci takovou možná provokativní otáz-

Jak vás tak poslouchám, vaše profese vás zaujala natolik, že se nabízí otázka: zbývá čas na osobní koníčky a záliby? „V  přiměřené míře ano. Pokud čas dovolí, věnuji se společenskému tanci a  jako ‚Pekař‘ i  vlastní hudební a koncertní činnosti. Sice mi to zabere většinu víkendů, ale je to výborný relaxační doplněk. A nejen to. Snažím se i „své“ děti

motivovat k orientaci v  hudbě, jistěže  s  ohledem na  jejich věk a schopnosti vnímat rytmus, i pobízet je k jejich vlastním pokusům o tvorbu melodie a podobně. Víte, na  téhle profesi je úžasné, že nikdy nevíte, co vám den přinese, jak a čím vás děti překvapí. Vždy je to něco, s čím se v jiných profesích setkáte zřídka. A  to je pro mne velká motivace k  oné vizi, o níž jsme již mluvili.“ Mohli bychom jistě povídat ještě dlouho. Bohužel přišel čas poděkovat vám za  zajímavé setkání a  popřát vám neutuchající elán a nadšení i do dalších let. Věřím, že - jak napovídá titulek – učitel národů Komenský by z  vás měl radost. „Děkuji.“ S Petrem Štolbou, učitelem z Mateřské školy Pohádka, poseděl, popovídal a kávu popil Miroslav Štrobl Fotografie autor a archiv Petra Štolby

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK

tel.: +420 607 779 452

určený k rodinnému bydlení v obci Církvice u KH. Veškerá vybavenost v obci, dobré spojení vlak, autobus. Pozemek se nachází mimo hlavní silniční tah. Sítě připraveny na hranici pozemku. Cena k jednání 750 Kč / m2. Tel.: 775 181 607

ICQ: 108-761-581

www.svoboda.info

ZAHRADNÍ CENTRUM HORTIS ČÁSLAV OTEVŘENO OD 10. 2. 2014

Nabízíme: . výsevní a pěstební substráty . osivo zeleniny a kvě�n . balzámy a štěpařské vosky . velký výběr cibulovin . krmítka a krmení pro ptactvo

Čáslav, Kalabousek 1940 Otevírací doba: tel.: +420 327 313 010 PO–SO 8 00–18 00 e-mail: caslav@hor�s.net NE 9 00–17 00 www.hor�s.net www.zahradnictvi-hor�s.cz

www.facebook.com/zahradnictvihor�s


seriál

6

Jak se žije v obci… Červené Pečky

„Já jsem spokojený,“ odpovídá mi na úvodní otázku starší pán, který si prohlíží vývěsky na tabuli před zdejší radnicí. „Narodil jsem se tu, bydlím kousek níž. Všechno tady funguje, jak má. A radní? Tihle jsou bez problémů.“ Podobná slova by určitě rád slyšel nejeden starosta. Ti z menších městeček a obcí to možná mají složitější, protože se tu všichni znají a vidí si takříkajíc „do talíře“. Takže uvedená slova chvály mohou starostu Mgr. Jana Dvořáka těšit. Jste ve funkci třetí volební období. Co se dosud podařilo všechno udělat, že se lidem v  Červených Pečkách dobře žije? „Především jsme vybudovali kompletní vodovodní síť, zahrnující Červené Pečky, Bojiště, Opatovice a (snad letos dokončené) Bohouňovice. Loni jsme kolaudovali novou čistírnu odpadních vod pro Pečky. V  ostatních částech městyse podporujeme stavbu domovních čistíren odpadních vod částkou 30 000 korun na  číslo popisné, splatnou při kolaudaci čistírny. Máme téměř dobudovány místní komunikace, v  režii obce probíhá výstavba nových rodinných domků v  lokalitě takzvaných Jelínkových zahrad, která se nachází po pravé straně při výjezdu z obce směrem na Kutnou Horu. Plánujeme tam celkem patnáct domků, zatím jich tam stojí nebo se dokončuje osm.

Za velký úspěch pokládám revitalizaci náměstí a  postupné opravy historických domů při jeho severní straně. Nechali jsme restaurovat sousoší Panny Marie s  andílky na  náměstí, což je cenné barokní

zeleně, postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení, podporu budování domovních čistíren odpadních vod a na  budování rozvodu pitné vody.“ Ke spokojenosti vašich občanů jistě

dílo pocházející z poloviny 18. století, a  tím jej prakticky zachránili před úplným rozpadem. Opravili jsme budovu základní školy a kompletně zrekonstruovali budovu mateřské školy. V  roce 2012 jsme dokončili rekonstrukci radnice, historické budovy z  osmdesátých let 19. století. Jsem velice rád, že jsme ve spolupráci s obcí Nebovidy vybudovali parkoviště u  hřbitova a  postavili chodník, spojující obě obce. Podpořili jsme TJ Sokol při opravách Sokolovny a Myslivecké sdružení při stavbě klubovny v Opatovicích. Podotýkám, že s dotací jsme uskutečnili pouze stavbu vodovodu, čistírny odpadních vod a  revitalizaci

přispívá i velice slušná občanská vybavenost – máte školu i  školku, několik obchodů, poštu, praktického lékaře… „Služby a  občanskou vybavenost můžeme skutečně hodnotit jako dobré. Škola i mateřinka jsou sloučeny do  jedné příspěvkové organizace, mají dostatek žáků a  stabilizovaný učitelský sbor. Na  nezájem čtenářů si nemůže stěžovat místní knihovna. Kromě pošty a  ordinace praktického a  zubního lékaře v  omezené míře funguje i  dětská lékařka. Máme dva obchody s  potravinami, řeznictví, lékárnu, cukrárnu, obchod textilním zbožím a  drogerii. Občané mohou využí-

Červené Pečky

náměstí, vše ostatní (a není toho málo) jsme vybudovali z  vlastních prostředků. Ve  zbývajících částech obce se soustřeďujeme především na opravy vozovek, údržbu veřejné

vat služeb kadeřnictví, pedikúry a manikúry, autoservisů, autolakovny a velké prodejny zahradního a plastového nábytku na Hranicích. Za  zmínku stojí i  očekávané zahájení maloobchodního prodeje stavební a  bazénové chemie v  areálu Stachemy u nádraží. Bylo by dobré tuto obchodní síť a  služby přednostně využívat, jinak se totiž může stát, že konkurence z Kolína a Kutné Hory tyto provozovny postupně zlikviduje, což by poškodilo zejména starší a méně mobilní občany. Sportovní vyžití poskytuje dobře vybavený sportovní areál, zahrnující víceúčelové hřiště s  umělým travním povrchem, travnaté fotbalové hřiště, tenisové kurty a  nově vybudované dětské hřiště. Sálové sporty a zdravotní cvičení probíhají v sokolovně a ve školní tělocvičně. Za  zmínku stojí i  areál našeho Ju-

Leží asi 6 km jižně od Kolína mezi Kolínem a  Kutnou Horou. Mají rozlohu 1617 ha a žije v nich téměř 1800 obyvatel. Z kopců nad obcí se otevírají krásné výhledy do rovinatého Polabí. První záznam o obci s názvem Pečky pochází z roku 1333, kde je zmiňována jako statek bratrů Zdislava z Peček a Václava z Bohouňovic. Druhé jméno dostala oficiálně v roce 1868 zřejmě podle natření zámeckého pivovaru volskou krví. Povýšení na městečko se Pečkám dostalo v roce 1755. Poslední změna majitelů proběhla v roce 1794, kdy městečko koupil Leopold Hrubý. V obci se nachází dvoukřídlý barokní zámek, který až do nástupu komunistického režimu patřil rodině Hrubých. Postavil ho v letech 1660 – 1667 J. F. Trautmannsdorf. Po komunistickém převratu sloužil armádě, která jej vyklidila v  roce 1993 v  již značně zuboženém stavu. V roce 2012 jej koupila pražská developerská firma Bennett, která pro jeho rekonstrukci a následné využití hledá investora.


inzerce

7

náka, který je největší skautskou organizací v kolínském okrese. Může se pyšnit klubovnami, hřištěm a  kurtem pro plážový volejbal v  areálu zámeckého parku. Pro letošní rok připravujeme také rekonstrukci kluboven fotbalového klubu a  rekonstrukci sociálních zařízení ve sportovním areálu.“ V čem vidíte potenciál dalšího rozvoje Červených Peček?

„Máme dobudovány veškeré inženýrské sítě a dostatek ploch pro individuální výstavbu. V  současné době se rozbíhá developerský projekt počítající s  postupnou výstavbou až šedesáti rodinných domků na jižním okraji obce. Výzvu do  budoucna pro nás jako vedení městyse představuje obnova zámeckého parku, který hodláme se současným jeho majitelem, pa-

nem Filipem ze Šternberka, směnit za obecní les, abychom park mohli revitalizovat a  ponechat v  něm aktivity místního Junáka. Zajímá nás využití proluky na  náměstí - zastavět a  čím, nebo o  tuto plochu zvětšit náměstí? Určitě chceme pracovat na  rozšíření sportovního areálu, kde bychom rádi viděli bikrosovou dráhu, dráhu pro in-line bruslení a  další. A  nesmíme za-

a ostatních skladových zásob

Dana Čermáková Fotografie autorka

Y EV S L 65% AŽ

VÝPRODEJ KUCHYNÍ

pomínat na místní spolky a  jejich činnost ani na pořádání kulturních akcí v obci.“ Lidem se v Červených Pečkách asi opravdu dobře žije, protože demografická křivka obce stále mírně stoupá. Kutné Hoře naopak klesá… Čím to?

- 30%

např.

B. Němcové 1190 Čáslav tel.: 327 316 600

www.hoka.cz UNIKOM – STK

bližší informace o akci v kuchyňském studiu

TLAKOVÝ HRNEC FAGOR 4L 1.259,879,-

SKLOKERAMICKÁ DESKA FAGOR 2VFT 330AS 9.990,- 65% 3.490,-

např.

PO–PÁ 7.00–22.00, SO–NE 7.00–20.00

MYCÍ CENTRUM Kutná Hora-Karlov, tel.: 724 235 407 NOVINKA BEZDOTYKOVÉ MYTÍ Chemické předmytí

Voskování

Mytí s mikropráškem

Závěrečný oplach - lesk

Oplach čistou vodou

Dětská móda v Kutné Hoře

BYT K PRODEJI

Nově v prodeji dětské oblečení. Vlastní produkce za zaváděcí ceny. Více na www.fashion-mami.cz dětský e-shop.

AKCE ÚNOR dětské bavlněné punčocháče

pro kluky od 56–98 cena 69,– původní cena 89,– pro kluky od 104–134 cena 79,– původní cena 109,– pro holky od 56–98 cena 69,– původní cena 89,– pro holky od 110–154 cena 79,– původní cena 109,–

www.fashion-mami.cz

Kutná Hora, Masarykova 187, v supermarketu Albert, tel.: 777 303 104

NOVÝ BYTOVÝ DŮM NA SIONĚ Kutná Hora, Husova 114 Tel.: 327 511 706, 602 618 096 www.mydlochovastavebni.cz

Právě pro vás stavíme nový bytový dům v ul. Na Sioně, Kutná Hora. K prodeji je již jen 1 byt. Bližší info na tel.: 602 618 096 nebo na webu.


inzerce

8

Co je to BIOCON 2000?

TIBETSKÁ MEDICÍNA BORISE TICHANOVSKÉHO

Je vám 40 let a víc? Ztrácíte erekci a orgasmy už nejsou to, co bývaly? Je vám 40 let a míň? Jste po operacích, bolí vás záda a nevíte proč? Toužíte po dětech a hrozí vám potraty? Jste po porodech a ztratila se pružnost vaší postavy?

ÚNOR

LEDVINY

Je ještě dost věci, na které bych se vás matika týkající se žen. Pane doktore, kat, posadí se na dvacet minut v klidu mohla takto ptát. A našel by se jen má- jsme sice „křehké nádoby“, ale musí- na zadek, nic ho nebolí a ještě si může lokdo, kdo by alespoň sám sobě nepři- me toho za  život hodně vydržet. Co číst noviny. Mohou na BIOCON 2000 znal, že má nějaké potíže, které bych maminy, které nemohou dítě donosit, lidé po  operacích a  lidé, kteří mají vyjmenovávala. Potíže jsou jedna věc, a  nebo ženy s  potížemi v  sexuálním problémy s páteří? druhá je najít nějaké účinné řešení. životě? Každá operace vám v něčem pomůže, Když jsem se vydala do Čáslavi na kožní Každá žena by si měla svou pánevní ob- ale taky vám něco poškodí, co už nejde za MUDr. Vacíkem, jsem byla nedůvě- last opečovávat pravidelným cvičením. napravit. Omezí vás v  pohybu, máte řivá k  přístroji BIOCON 2000 stejně, Ale někdy ani to nestačí, a nebo z něja- různé bolesti, co vám brání v  cvičení. jako po mých otázkách nyní vy. Na trhu kého důvodu cvičit nemohou. Pánevních BIOCON 2000 za  vás odcvičí a  tak je tisíce přístrojů a přípravků, co podle svalů je 28. Vědomě ovládáme jen dva. vám znovu posílí svaly, které ochably reklamy umí dělat zázraky a  okamžitě Správným cvičením posilujeme dalších a  přestaly plnit svoji úlohu. Impulzy vás uzdravit. Proto jsem se rozhodla šest. Takže dvacet svalů nám ochabuje, BIOCONU 2000 jemně vibrují s celou nejprve tento přístroj v klidu vyzkoušet a  tak se stává příčinou mnoha dalších páteří, a tak jí vrací do její původní poa pak se teprve ptát, co dovede. Sestřička zdravotních potíží, které zdánlivě vůbec lohy. U někoho to jde rychle. U někoho EPAM 24 Tibetská bylinná mě posadila do tvrdého „křesla“, dala mi s pánevní oblastí nesouvisí. Proto je BIO- pomalu. To záleží na věku, zdravotním jednoduché instrukce a odešla. Přístroj i stavu páteře. CON 2000 dobrá prevence před početím Ledvinový čajová směsstavu EPAM tiše zavrčel a  začal do  mé pánevní ob- dítěte i po jeho porodu. Pohlavní orgány A  teď se vás zeptám na  inkontinenci, Na ledviny Složení: lasti vysílat slabé impulzy. Mé tělo rea- propolis, ženy jsoumáta, velmi komplikovaný a  jemný která trápí každou šestou ženu a třetího chmel, mrkev, lékořice, který reaguje na  každou muže po 45. roce života. Je možné těmgovalo vyhledáním si pohodlné polohy mechanismus, Složení: šalvěj, mateřídouška, dobromysl, přeslička, sezení. Za 20 minut „sezení“ se impulzy změnu v pánevní oblasti problémy v se- třezalka, to lidem BIOCONEM 2000 pomoci? lékořice, mařinka, třezalka, truskavec. zvyšovaly tak, aby působily co nejhlou- xuálních potřebách i podběl, prožitcích. Takže Inkontinence moči a stolice je ve většině černý bez, divizna, máta, šípek,gynelen. běji do svalů. To, že přístroj svou práci ochablé svaly mohou být příčinou případů jen následek jiných zdravotních opravdu odvedl, se projevilo až později kologických i sexuálních potíží. potíží. O  některých jsme zde již spolehkou únavou v pánevní oblasti. lu mluvili. O  dalších si můžete přečíst A co muži, pane doktore? Účinné látky v obsažených bylinách mají příznivý vliv na vylučovací na  www.krása-zdraví.cz – BIOCON Muži námsesice nerodí, ale bez nich by Zeptala jsem se MUDr. Vacíka, ústrojí. co ho Přípravky používají při onemocnění ledvin, močových 2000 – nejúčinnější léčba Inkontinence. žádné děti nebyly. Proto i  oni by měli vedlo k zakoupení BIOCONU 2000. cest a močového měchýře. Celý život se vzdělávám ve svém oboru dbát na  svou pánevní oblast, protože A  protože se vylučování moči i  stolice a snažím se lidem, kteří za mnou přichá- i zde mohou být ochablé svaly příčinou děje v pánevní oblasti, tak vám zcela lozí, nabízet to, co by je skutečně léčilo. sexuálních i zdravotních potíží. A žád- gicky vyplyne, že i zde je to právě BIOPro vícemoderní informací Tibetské medicíně CON 2000, který je schopný vám hodně ný podpůrný lék na zvýšení erekce vám EPAM Proto u  mě najdete přístroje, o pomoci, a nebo vás úplně zbavit těchto erekci nevrátí. BIOCON 2000 vám které má jen málokterá česká nemocnikontaktujte naše odborné poradce: ce či klinika. Přístrojů BIOCON 2000 pomůže nejen s  ochablými svaly, ale opravdu nepříjemných potíží. Vážení čtenáři Dobrého Infa, jsem velmi i s prostatou, a tak máte velkou naději, je v Česku jen 13. Praha: V Praze U Apolináře Prodejny Náměstí Kinských 3, nebo Vršovická 64 že žiji v době, kdy je možno žít naže vás skutečně vyléčí. na  ně Kontakt posazují maminky po  po-Krylová, pro ČR: hnedLenka DiS., tel.: +420 606 030 290, ráda, e-mail: info@epam.eu plno do hodně dlouhého věku. Kdysi mi vidím,tel.: BIOCON 2000 669 má široký rodu. Tak se předchází všem pozdějším Kontakt pro SR: Mgr. JozefJak Vilček, +421 903 345, www.altishop.sk záběr na různé zdravotní potíže a při- bylo třicet, a když jsem si v čekárně u lépotížím, které mají ženy, co rodily. Jsem žena, a  proto mě zajímala té- tom člověk přijde, ani se nemusí svlé- kaře přečetla plakát, co mě bude čekat,

Podle tradiční medicíny východních zemí jsou v únoru nejvíce ohroženy ledviny, proto bychom měli v tomto období věnovat zvýšenou pozornost právě tomuto orgánu.

až mi bude čtyřicet, tak mě opravdu přešel smích. Z deseti hrozeb stáří na  mě nejvíc zapůsobila právě inkontinence. Dodnes děkuji všem koním, na  jejichž hřbetě jsem se mnoho let vozila. Ani jeden z  nich nebyl BIOCON 2000, ale pánevní svaly jsem si na nich nacvičila tak, že mi stále slouží dobře. Pane doktore, děkuji vám za  váš čas i  představení lékařského přístroje BIOCON 2000. I já vám děkuji za možnost představit lidem další cestu k jejich zdraví. BIOCON 2000 – nejúčinnější zpevnění svalů pánevního dna bez namáhavých a zdlouhavých cvičení BIOCON 2000 – metoda vyvinutá ve  spolupráci se švýcarskou společností Medistellar GmbH, která využívá metodu Repetitivní Pulzní Magnetické Stimulace RPMS – tzn. – neurotréning netrénovaných svalů BIOCON 2000 – vaše nová naděje na  plnohodnotný život bez inkontinence BIOCON 2000 – dárkový poukaz pro vaše blízké k narozeninám BIOCON 2000 – u  MUDr.  Vacíka na kožní ambulanci polikliniky Čáslav, Husova 128, tel. 327  316  717, www.koznicaslav.cz Dagmara

www.epam.eu

KURZY MISTRA BORISE TICHANOVSKÉHO 22. 3.–28. 3.

REGENERACE PÁTEŘE, KLOUBŮ A OZDRAVENÍ CELÉHO TĚLA POMOCÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY, Pec pod Sněžkou

29. 3.–30. 3.

EXTRASENZORICKÉ METODY OTEVŘENÍ, VNÍMÁNÍ, LÉČENÍ A DIAGNOSTIKY PODLE prof. MUDr. ZOLOTNICKÉHO, Praha

19. 5.–25. 5. a 25. 5.–31. 5. 21. 6.–5. 7.

KURZ HUBNUTÍ A FORMOVÁNÍ POSTAVY, Lipenská přehrada

VNITŘNÍ CESTA TĚLEM, METODA LÉČENÍ A OTEVŘENÍ SCHOPNOSTÍ RUSKÝCH „VOLCHVOV“, Chorvatsko

Info o kurzech: Eva Cermanová, tel.: 602 141 628, e-mail: cermanova@bilyracek.cz

www.epam.eu


téma

9

Chcete lepší místo?

Všechno začalo hromádkou asfaltu u jedné kolínské silnice, která překážela a hyzdila okolí. Lidé se rozčilovali, proč ji nikdo neuklidí. Pak je napadlo, že o její existenci asi radnice neví. A tak se v hlavě nezdolného inovátora Jiřího Rozvařila zrodil nápad vytvořit webovou stránku, kam by lidé mohli vkládat své podněty na zlepšení veřejného prostoru, které by zároveň dostávala radnice a mohla je promptně řešit. Tak v  roce 2011 vznikl neziskový projekt Lepší místo. Byl založen na  tom, že lidé mohli na jeho webové stránky vkládat fotografie s údaji o datu, místě a s popisem problému, na  který ve  svém okolí narazili. „Styčný radniční důstojník“ podněty shromáždil a předal příslušným úředníkům k řešení. Projekt se rozjel, kolínská radnice reagovala velice pozitivně, a tak lidé z občanského sdružení Lepší místo přemýšleli, jak projekt dál rozvíjet. „Na jaře minulého roku jsme začali intenzivněji spolupracovat s  Fondem Otakara Motejla, který v  roce 2012 založila Nadace Open Society Fund Praha s cílem rozvíjet právní stát a  demokracii a  omezit korupci,“ říká Hana Kružíková, která má projekt Lepší místo na starosti. „Fond nám pomohl při oslovování jednotlivých radnic.“ Vytipoval osm měst a  jejich vedení vysvětlil, jaké výhody jim Lepší místo přináší. O  spolupráci zatím

místa? Jako neziskový projekt se musí spolehnout na sponzory, kteří pochopí význam jeho obsahu a dopadu. V  loňském roce se takovým sponzorem stala společnost TPCA sídlící v  Kolíně, která v  rámci svého grantu Partnerství pro Kolínsko podpořila projekt Lepší místo půl milionem korun. Z  větší části byl

kde zlepšit, vybudovat, přeměnit… Například někdo pošle tip na nevyužitý pískový plácek, kde dřív stálo něco… a  teď už nestojí nebo chátrá. Co ho využít pro hřiště třeba na  pétanque? Radnice se zamyslí, a pokud nemá vlastní zdroje, osloví místní podnikatele… Anebo se někdo přihlásí sám. A hřiště je.

využit na aktualizaci webu. Vývoj internetových řešení je totiž dosti drahý. „Rádi bychom získali čtyři až pět velkých firem, které by byly zárukou, že se náš projekt bude dále rozvíjet,“ osvětluje nejbližší budoucnost Lepšího místa Hana Kružíková. „Ale každý, i  sebemenší, sponzor je vítán. Firmy se navíc mohou zapojit do  řešení nahláše-

„Některé radnice se nechtějí do projektu zapojit, zřejmě kvůli jeho transparentnosti nebo průhlednosti, jiné se bojí anonymů a  notorických stěžovatelů,“ sděluje dosavadní zkušenosti Hana Kružíková. „Nastavení projektu je takové, že samotné statistické vyhodnocení dá základní informaci, která ovšem o mnohém vypovídá. Radnice otevřená podnětům občanů a  jejich řešení bude v  žebříčku na  prvních místech. A také žebříček firem leccos ukáže.“ Zdá se, že tu máme aktivitu „zdola“, z  občanských iniciativ. A  to je dobře. Ostatně pan prezident Václav Havel věřil ve smysluplnost občanské společnosti a  prosazoval ji. Věděl, o čem mluví. Dana Čermáková Fotografie archiv Lepší místo, o. s.

projevily zájem Kutná Hora, Litomyšl, Lysá nad Labem a Nové město na Moravě. Sama se přihlásila radnice v Proseči na Chrudimsku. „Na podzim jsme inovovali webové stránky, které jsou teď přehlednější, ale co je hlavní, spustili jsme mobilní aplikaci pro chytré telefony (An-

droid a iPhone), která celý proces zjednodušuje – stačí nešvar na ulici nebo kdekoliv jinde ve  veřejném prostoru, který se člověku nelíbí, vyfotit a  rovnou poslat na  web se stručným popisem,“ vysvětluje Hana Kružíková. Nová služba vychází vstříc úředníkům, protože jim šetří čas a zrychluje celý proces vyřízení podnětu. „Dříve to fungovalo tak, že na radnici určitý člověk coby styčný důstojník jednotlivé podněty rozesílal mailem příslušným odborům. Nově už jen klikne na  určitého úředníka, a  ten podnět okamžitě obdrží a může na něj reagovat.“ Smysl celého projektu Lepší místo je jednoduchý – přispět k  větší transparentnosti a  otevřenosti samospráv v  jednotlivých městech, městysech a  obcích, což je sílící společenský trend posledních let. Každý z nás má přece právo spolupodílet se na rozhodování o vzhledu, fungování a  prosperitě místa, v němž žije. Jak je to s  financováním Lepšího

Motto:

Nenadávej na tmu, zapal svíčku. čínské přísloví

ných tipů. Některé mají možnost poskytnout materiál nebo třeba práci svých zaměstnanců. Na Lepším místě pak jejich pomoc nikdo nepřehlédne. V  letošním roce bychom projekt chtěli dále rozvíjet nejen oslovováním dalších radnic, ale i vytvořením žebříčku měst, aby občané mohli posoudit, jak je jejich radnice vstřícná k jejich podnětům v  porovnání s  jinými městy a  obcemi. A  také vytvořením žebříčku firem, aby bylo zřejmé, které jsou zodpovědné vůči prostředí a místu, v němž podnikají.“ Projekt Lepší místo je v  současné době ve  fázi, kdy přináší jednotlivým radnicím zpětnou vazbu v  podobě podnětů občanů o  problémech v jejich městě či obci, které je trápí a které je třeba řešit. Objevují se však i  nápady, jak něco ně-

Co všechno řeší LEPŠÍ MÍSTO Kutná Hora (příklady tipů občanů z ledna 2014) Vyřešeno Studentů 134 – Nepořádek na  zahradě bývalé školní družiny – větve po ořezání stromů Studentů 134 – zchátralý přístřešek na kočárky vedle školní družiny V realizaci Na Studních 71 – chodník se po každém dešti promění v bazén Stroupežnického, Řehákova, Zelenkova – nedokončené chodníky po skončené pokládce propojení kotelen Nové Na  Bylance 75 – ukradené poklopy na povrchové kanalizaci Kremnická 22 – nepořádek u  skály (lomu) – skládka suti, plastů a skla Každý občan může na www.lepsimisto.cz poslat svůj tip na nepořádek ve veřejném prostoru ODKUDKOLIV KAMKOLIV v ČR.


DOBRÝ INFO

10

Dobré informace z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora

Přinášíme informace z obcí a  měst regionu našeho srdce v  oblasti kultury, společenského dění i  sportu. Dále představujeme zajímavé osobnosti ze všech oborů lidské činnosti a  také úspěšné malé a  střední podnikatele, živnostníky a řemeslníky. DOBRÝ INFO naleznete každý měsíc ZDARMA v síti stojanů a poštovních schránkách. Konečně dobré informace.

Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

...čteme rádi

Kde nás najdete

Kromě poštovních schránek najdete měsíčník Dobrý info ve stojanech na těchto distribučních místech: ▶ Kutná Hora Infocentrum – Palackého náměstí; Městský úřad, Vlašský dvůr Městský úřad, ul. Radnická; Potraviny U Sudků, ul. Dolní 262 Prodejna MamiFashion v supermarketu Albert, Masarykova 187 OC pasáž – kancelář KHnet.info, ul 17. listopadu 182 Prodejna Unikom/Bala, Masarykova 366 Prodejna Unikom/Bala, Ortenova 62; Park U Tří pávů; Vinotéka U kříže, Masarykova 578; KD Lorec; IC Domeček Lepor redakce, Lučanská 190; Prodejna LIBRA shop, Kolárova 589; Pošta Sedlec; Tylovo divadlo; Městská knihovna; GASK; Poliklinika; Kino Modrý kříž; Kaňk – Mozaika ▶ Kolín Městská knihovna; Info centrum; Městský společenský dům Nábytek Adamec, V Opletkách 585; Prodejna Unikom/Bala, Na Louži 871 Nemocnice, pavilon F ▶ Čáslav Prodejna Unikom/Bala, Husova 625; Kino Miloše Formana Městský úřad; Info centrum; Nemocnice; Restaurace Café LaDus ▶ Zruč n. S. MěÚ – Spolkový dům, Vinotéka Dalibor, nám. Mudr. Svobody 21 ▶ Uhlířské Janovice MěÚ; Info centrum a knihovna; Prodejna - p. Kopecký ▶ Kácov  Čerpací stanice; Ordinace MUDr. Jana Křivského ▶ Zbraslavice Obecní úřad ▶ Ratboř Obecní úřad ▶ Suchdol Sokolovna ▶ Červené Pečky Obecní úřad; Lékárna ▶ Miskovice Obecní úřad ▶ Žehušice Obecní úřad; Knihovna; Pizzerie Pod kostelem

www.lepor.cz

▶ Chotusice Obecní úřad ▶ Vrdy Obecní úřad; Knihovna; Obchod Domino ▶ Krchleby Obecní úřad ▶ Červené Janovice Obecní úřad ▶ Třebonín Prodejna potravin ▶ Hlízov Prodejna Bala ▶ Černíny ▶ Žleby Městský úřad ▶ Močovice ▶ KŘESETICE Prodejna Bala

www.dobryinfo.cz


na pranýři

11

Když bio nevoní – Dobrý info 1/2014 technologií firmy Bosch. Ta pokryje dvě třetiny našich energetických potřeb. A i  když stávající kotelna bude i  nadále v  provozu do  doby totální plynofikace společnosti, přechodem na  novou technologii sušení dojde ke snížení energetické potřeby páry společností s pozitivním dopadem na  okolní prostředí. Instalací plynové kotelny získává společnost možnost rychlé produkce páry, díky velmi rychlému naV  minulém vydání jsme vás informovali o  stížnostech občanů obce Vrdy – Dolní Bučice na  výrobce biolihu, firmu Ethanol Energy, a. s., sídlící uprostřed obce v  budovách dřívějšího cukrovaru. Občané sepsali petici, kterou na  protest proti navýšení skladovací kapacity biolihu, proti zápachu, zvýšené kouřivosti komína a prašnosti provozu firmy Ethanol Energy podali 21.  října 2013 na  místní obecní úřad. Firma odpověděla otevřeným dopisem, který vložila do schránek občanů. V reakci na náš článek jsme 15. ledna obdrželi od  personální ředitelky Ethanol Energy, a. s., inženýrky Olgy Marečkové, toto vyjádření: „Naše stanovisko je uvedeno v otevřeném dopise, který jsme rozesílali občanům a který podává vysvětlení k  jednotlivým investičním akcím, které v  současné době probíhají ve firmě Ethanol Energy. Jsme přesvědčení, že veškeré investiční akce v  objemu 150 mil radikálně zlepší provozní parametry vzhledem k vlivu na okolní prostředí.“ Využili jsme pozvání od generálního ředitele a  člena představenstva Ethanol Energy, a. s., inženýra Mar-

tina Kubů, k návštěvě, aby se nám přímo na místě dostalo podrobnějšího vysvětlení oněch investic a řešení celé situace z jejich strany. Nejprve je třeba zmínit, že firma Ethanol Energy, a. s., která v  roce 2006 vznikla transformací z dřívější firmy Dehtochema Bitumat, a. s., převzala technologické vybavení cukrovaru, které pocházelo z  50. – 60. let minulého století. Uhelná kotelna pak měla dokonce fungující kotle ČKD pocházející z roku 1935. Je pochopitelné, že i  když kotelna splňovala veškeré limity provozu, docházelo u ní občas k technickým výpadkům, jejichž důsledkem byly změny kouře vycházejícího z komína. Z bílého se tak náhle stal tmavý. Problémy způsobovala i  stará sušárna výpalků, která měla technické nedostatky a  navíc dokázala svou kapacitou pokrýt jen polovinu výrobní kapacity celého závodu. Odtud onen zápach, na  který si lidé v obci stěžovali. „Investujeme do  nových technologií, které by měly stávající nedostatky odstranit,“ vysvětluje ředitel lihovaru Martin Kubů. „Koncem roku 2013 jsme dostavěli záložní plynovou kotelnu se špičkovou

Napište nám Vadí vám něco ve vašem okolí, co narušuje občanské soužití? Co ubližuje životnímu prostředí? Máte otázky na rozvoj vašeho města, městyse či obce, na  které jste nedostali odpovědi? Napište nám o tom! A ještě lépe - dotyčný problém vyfotografujte a  pošlete snímek s  konkrétními údaji (datum, místo, podstata problému,

vaše jméno a adresa) na  adresu redakce „Dobrý Info regionální měsíčník“, Lučanská 190, 284  01 Kutná Hora, nebo na  e-mail d a n a . c e r m a k ov a @ c e nt r u m . cz. Vaše náměty vyhodnotíme a na jejich řešení se zeptáme odpovědných orgánů. To, co zjistíme, uveřejníme v  některém z příštích vydání.

startování kotlů a má tak možnost případné výkyvy ve  spotřebě řešit jiným způsobem než z uhlí. V  květnu bude zprovozněna nová sušárna výpalků, která stoprocentně pokryje naši výrobní kapacitu. Její švýcarská technologie má extrémně dobře vyřešenou eliminaci zápachu. Není vytápěna parou, ale přímo plynem, takže z  komína vychází jen pára. Tyto sušárny se osvědčily na víc jak stovce míst po celém světě včetně USA. Ta naše měla být dokončena už na  sklonku roku 2013, ale její stavba se opozdila kvůli zdržení stavebního povolení. Poslední investicí je fermentační tank, který doplní stávajících pět. Ty se musely jednotlivě čas od času

vyčistit, což znamenalo“ nutnost rapidního snížení výkonu jednotky na určitý časový interval a následné zvýšení výkonu, čímž nebyla dodržena potřebná plynulost provozu. Jak dále ředitel Martin Kubů uvedl, snaží se o vstřícné vystupování vůči klimatu v obci a vyvíjejí maximální snahu, aby vycházeli s obcí co nejlépe. „Jsme zváni na  zasedání zastupitelstva i  rady, kde se vyžaduje vysvětlení našeho počínání. Obec se k  nám chová korektně, ale tvrdě a důsledně. Přinutila nás například ke  změně plánu na  navýšení skladovací kapacity ethanolu ze 7  500 m3 na 2 500 m3. Naše nákladní auta také nesmí jezdit po  Školské ulici kolem základní školy, která sídlí naproti nám.“ Pravidelně organizujeme pro veřejnost i zástupce samosprávy Dny otevřených dveří, kde vysvětlujeme jak otázky provozu, tak nová zlepšení provozu a  nové investice. Bohužel, s velkým zájmem se tyto možnosti si areál prohlédnout zatím nesetkaly, a  to ani u  občanů, kteří stojí za peticí. Jak na náš dotaz uvedl starosta obce Vrdy Josef Herout, peticí občanů se zabývali na  prosincovém zasedání zastupitelstva. Veškeré doklady k  celé záležitosti – petici občanů, otevřený dopis Ethanol Energy a  stanoviska České inspekce životního prostředí, odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje a  Krajské hygienické stanice - zájemci najdou na  webu obce: www.obecvrdy.cz pod složkou Aktuality z obce. Dana Čermáková Fotografie Antonín Vodička

PŮJČOVNA STROJŮ NA KOBERCE A ČALOUNĚNÍ • Kvalitní stroje s originálním příslušenstvím • Snadná manipulace a ovládání stroje • Vysoká účinnost

Na základě telefonické dohody půjčujeme po celý den!

Půjčovné stroje 180 Kč/den, 40 Kč/den koncovka na čalounění, čistící prostředek dle spotřeby.

Havlíčkova 289, Nové Dvory u Kutné Hory 602 880 928 www.pujcovna-kh.cz


Z REGIONU

12

Občanské sdružení DIGNO

Se třináctiletou tradicí a zkušenostmi nabízíme sociální službu - osobní asistenci pro občany se zdravotním postižením, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Osm asistentek dochází v Kutné Hoře a okolí ke klientům a tak prodlužují jejich pobyt doma pokud nevyžadují přítomnost lékaře Naše služba není omezena časem, pomáháme v kterýkoliv den (i víkendy) a kteroukoliv hodinu. Pomáháme i dětem s těžkým postižením zdraví doprovázením do školy. Vlastním autem se speciální úpravou pro vozíčkáře dopravíme k lékaři nebo třeba na nákupy. Běžná pomoc spočívá při každodenní hygieně, stravování, polohování, toaletě, podávání léků i  běžných domácích úkonech, při doprovodu na  úřad, na  nákup i  na  vycházky. Zaskočíme při péči o blízké osoby po dobu Vaší nepřítomnosti (v práci, nemoci nebo dovolené). Novým klientům pomáháme se zařizováním příspěvku na sníženou soběstačnost.

Nálety trojrozměrně

Až do 4. května budou moci zájemci o dějiny II. světové války navštívit výstavu v Regionálním muzeu v Kolíně nazvanou „Nálety na Kolín 1944 – 1945“, která poutavou formou přibližuje čtyři nálety spojeneckých vojsk na hospodářské cíle v Kolíně. Výstava, jejímž autorem je historik Ladislav Jouza, mapuje útoky na rafinerie na Zálabí a na významný železniční uzel dobovými písemnými materiály, fotografiemi i exponáty, které jsou velmi pozoruhodné. Návštěvníci mohou na vlastní oči spatřit například roztrženou leteckou nádrž a podvozkovou nohu stíhačky P-51 Mustang, mnoho přístrojů a součástek tehdejší letecké techniky, ukázky výstroje letců nebo trosky havarovaného německého stíhacího letounu Focke-WulfFw 190. -danFotografie exponátů výstavy autorka

Občanské sdružení DIGNO má kancelář ve Vladislavově ul. 336, 284 01 Kutná Hora. Nejsnažší je zavolat Josefu Dytrychovi na tel. 722 694 604 nebo přímo koordinátorce Ivaně Doušová na  tel. 724  312  354. Další údaje o  nás jsou na www.digno.cz, psát můžete na e-mail: digno@digno.cz.

Dříve narození se baví Být důchodcem může být pro někoho stav stav celkem bezstarostný, pokud zdraví a vyměřený finanční obnos bezstarostnost dovolí, pro jiného naopak stav poněkud deprimující. Být důchodcem však rozhodně nemusí být o nicnedělání. Naopak může to být období plné aktivit, odpovídajících individuálním zájmům. To dokumentovala výroční zpráva kutnohorského Klubu důchodců v prosinci minulého roku, v níž předsedkyně Klubu paní Střihavková i další členky v čele klubu seznámili přítomné s bohatým programem, uskutečněným v uplynulém roce. Bohatý program se připravuje i na ten rok letošní. Několika snímky se vracíme do atmosféry zcela zaplněného sálu kutnohorského hotelu U kata .

Také Centrum pro zdravotně postižené má ve svých řadách onu kategorii dříve narozených. Na měsíc únor je pro členy Centra připravena celá škála dopoledních tvořivých aktivit, které probíhají v Kutné Hoře v Dolní ulici vždy od 9,00 hodin pod vedením Aleny Remešové. Programová náplň je rozhodně zajímavá: 3. 2. Vlněné výrobky 5. 2. Hravé dopoledne (karty) 10. a 17. 2. Ubrousková technika na květináči 19. 2. turnaj Člověče, nezob se 24. 2. Papírové tkaní 26. 2. Zapichované dekorace s jarní tematikou Patříte-li tedy do některé z kategorií, o nichž byla řeč v předchozích řádcích, nenechte se odradit občasnou nepřízní zimního počasí a  pojďte se bavit. Nabídka aktivit je opravdu bohatá. mš + w&y To dosvědčuje bohatý program kutnohorského Senior klubu, nabízející pestrou paletu aktivit kulturních, společenských, ale i sportovních. Výroční schůze členů klubu v prosinci minulého roku ve své zprávě o činnosti za rok 2013 dokladovala opravdu široký záběr činností, zajišťovaných nejen vedením klubu, ale i jeho některými členy. K nejoblíbenějším aktivitám patří poznávací zájezdy po historických i přírodních památkách Česka či vycházky po blízkém okolí v našem regionu.

České muzeum stříbra z Kutné Hory na veletrhu GO- Regiontour v Brně Ve  dnech 16. a  17. ledna se České muzeum stříbra tradičně zúčastnilo již 24.  ročníku mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO – Regiontour v  Brně. Veletrh  REGIONTOUR nemusíme již představovat, avšak nelze opomenout, že se stal nosným projektem na  podporu domácího cestovního ruchu a  incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály. České muzeum stříbra se tentokrát prezentovalo v  rámci expozice Středočeského kraje v pavilonu P spolu s ostatními středočeskými muzeji a městy. Zástupci muzea vítali návštěvníky tradičně v dobových kostýmech, které navodily správnou atmosféru. Za města nechyběla ani Kutná Hora, kterou zastupoval stánek Destinace Kutná Hora a okolí. Poprvé tak pro účastníky veletrhu byl zdroj informací o cestovním ruchu Kutné Hory soustředěn na jednom stěžejním místě, což se setkalo u návštěvníků s kladným ohlasem. Návštěvníci se ve  stánku Českého muzea stříbra převážně dotazovali na  prohlídky středověkého dolu a jaké akce muzeum chystá na letošní rok. Tradičně nechyběly ani dotazy na datum konání Muzejní noci a známé historické slavnosti Královské stříbření, která se uskuteční v letošním roce ve dnech 21. a 22. června. České muzeum stříbra hodnotí účast na veletrhu jako přínosnou a  chtělo by touto cestou poděkovat za  zprostředkování letošní prezentace svému zřizovateli – Středočeskému kraji. Mgr. Kateřina Vavrušková


13

Radomil Šibrava Kutná Hora na pohlednicích Unikátní rozsáhlá sbírka historických pohlednic kutnohorského sběratele Radomila Šibravy, zaznamenávající místa a  obce našeho regionu se v  předvánočním čase dočkala obsahově i  graficky velmi zdařilého souhrnného vydání v publikaci, nesoucí titul Kutná Hora na starých pohlednicích. Trojice au-

torů – Radomil Šibrava, Karel Černý a Milan Šustr v  ní předkládají čtenářům ohlédnutí do  atmosféry minulých let života města, jehož zaniklá stříbrná sláva se zde prezentuje originálními pohledy, dokumentujícími nejen běžný život tehdejších živnostníků v  bezpočtu místních obchodů a obchůdků, ale i  okamžiky výjimečné, jako například příjezd J.M.císaře Františka Josefa na  kutnohorské Palackého náměstí v roce 1906. Díky pečlivému a  promyšlenému výběru historických pohlednic se autorům podařilo vytvořit ojedinělou a  čtenářsky velmi atraktivní publikaci, která ve  svém výsledku vysoce přesahuje rámec regionální literatury. Uvedená knížka je v prodeji v  kutnohorském knihkupectví U  stříbrného groše na  Palackého náměstí.

tipy na knihy / z dílen žáků

Miroslav Štrobl Ivan Ringel 80 let Tylova divadla Můj život s tygry Historie kutnohorského Tylova divadla byla naposled přehledně zpracována v  Almanachu, vydaném u  příležitosti jeho slavnostního otevření 12.listopadu 1933. V následujících letech byla popisována pouze útržkovitě v řadě tematických článků v regionálním tisku, či ve  čtyřdílném Místopisu českého amatérského divadla, vydaném v roce 2001. U  příležitostí letošního 80.výročí otevření Tylova divadla a 170.výročí založení kutnohorského ochot-

nického spolku TYL připravil dlouholetý člen spolku, jeho archivář, herec, režisér a v  neposlední řadě i  jeden z  bývalých ředitelů Tylova divadla Miroslav Štrobl publikaci, která pod názvem 80.let Tylova divadla v  Kutné Hoře navazuje na Almanach z roku 1933 a prezentací řady unikátních dokumentů popisuje leckdy dramatické, občas úsměvné epizody z  let následujících. Čtenáři se zde nabízí pohled do  ekonomické situace provozu divadla od jeho otevření až do dnů současných. Jsou zde uváděna jména těch, kdo stáli v  čele divadla v proměnných společenských i politických situacích, poprvé jsou zde zveřejněny některé dosud neuvedené informace například o  tak zvaném „základním kamenu divadla“, kontroverzní atmosféře padesátých let minulého století, ale i  situacích zcela nedávných. Velmi cenným doplňkem publikace je podrobný soupis všech inscenací, uvedených kutnohorským ochotnickým spolkem Tyl na své domovské scéně v rozsahu let 1933 – 2013. Také tato publikace je v  prodeji v  kutnohorském knihkupectví U stříbrného groše, ale také v knihkupectví GASK, či přímo v kutnohorském Tylově divadle.

Koho z nás by v  životě napadlo vlézt do  tygří klece, či se přímo skamarádit s tygry a to tak, že by nás vzali za  svého vůdce? Mne, ani Vám, asi ne, ale Ivanu Ringelovi se láska k  tygrům stala nejen jeho celoživotním posláním a koníčkem, ale také celoživotním smyslem jeho života. Kdo jiný, když ne on, který má na  svém kontě tři světová prvenství v drezůře kočkovitých šelem: - jako první na  světě dokázal strkat hlavu do  tygří tlamy, - jako první na  světě dokázal secvičit společné cirkusové vystoupení tygrů s hrochem a - jako první na světě dokázal naučit tygra se vozit na  hřbětě hrocha, by dokázal napsat o svém pestrém a nevšed-

ním životě poutavou knihu. Není v Česku člověka, který by v životě zažil s  cirkusem a  svými tygry tolik krásných okamžiků, ale i  nečekaných zvratů. S  nadsázkou je možné říci, že kdo knihu otevře „Můj život s tygry“ přečte ji jedním dechem a díky množství dobových fotografií, které se přímo váží k textu bude mít pocit, že sám vstoupil do cirkusové manéže a nebo, že tak neuvěřitelný životní příběh může existovat snad jen v knize či v dobrodružném filmu. A  vidíte, opak je pravdou, bohaté a  zajímavé prožitky přinesla Ivanu Ringelovi celoživotní láska k tygrům a práce s nimi při jejich drezůře. Samotnou knihu mohou zájemci objednat na  e-shopu www. mestskeknihy.cz a nebo e-mailem na objednavky@mestkeknihy.cz Za zmínku stojí i fakt, že vydáno bylo 1500 knih a peníze z prodeje knihy půjdou jako příspěvek na  rozvoj chovatelských zařízení pana Ivana Ringela v  Habrkovicích.

Z dílny žáků ZŠ Žižkov

Na správný život nenajdeme vzoreček…

Možná se vám už také stalo, že jste se zamysleli nad tím, kde se to tu všechno vzalo. Z čeho vznikl vesmír? Jak je možné, že „něco“ vzniklo z „ničeho“? Co bylo dřív – slepice nebo vejce? Téměř filosofická otázka, kterou se všichni rádi bavíme. Pokud světlo světa spatřila nejprve slepice, kde se tu vzala? Kde se tu vzalo všechno, co nás obklopuje, v čem žijeme? Vyřešení těchto záhad by vedlo jistě k mnoha fantastickým objevům. Všechny problémy a  záhady, které si lidé nedokázali vysvětlit rozumem, řešili dříve báchorkami či povídačkami o  nadpřirozených jevech. Později se začaly rozvíjet přírodní vědy a tím éry čarodějů a jejich kouzel skončily. Lidé tedy již po několik století hledají logické odpovědi na  všechny, tedy i nelogické otázky. Co když ale zkrátka na  všechny otázky logická odpověď neexistuje? Proč by vše mělo fungovat podle vzorečku či matematické rovnice? Toto smýšlení ovlivnilo i pohled na  život, často se i  my snažíme “žít podle vzorce“. Ten dnešní, moderní vzorec, je rovnocenné partnerství, dům, dvě děti, dvě auta, to je pohádka, podle níž chce žít většina dnešní populace. V  porovnání s  životním vzorcem před dvěma sty lety, kdy muži hýbali světem, ženy rodily šest dětí a o autech nikdo neměl ani potuchy, je to pořádná změna. I  když se 21. století označuje za  svobodné, je tomu opravdu tak? Jsme opravdu svobodní, když se necháváme svazovat zmíněnými vzorci nebo ovlivňovat předsudky? A  přiznejme si, nedíváme se trošku skrz prsty na  ty, kteří z  našeho pohledu do  našeho vzorce nezapadají? Možná bychom byli svobodnější, kdybychom se smířili s  tím, že na  všechny otázky nelze najít vždy jednoznačně správnou odpověď. Možná, že bychom si měli přiznat, že v běžném životě mají své místo kromě rozumu také city, empatie, pochopení. A  bádání o  vejci a  slepici? To nechme vědcům… Blanka Smítková, Základní škola Žižkov, 9.C


inzerce

14

„Těšíme se na vás na Regionu.“

Pochoutky Nadi Konvalinkové a Patrika Rozehnala každou neděli od 10 hodin

100.5 FM | ceskyrozhlasregion.cz


15

ÚNOR 2014

Kultura a společnost Kolín 15. 1. – 31. 3. Jiří Balcar – Grafika, obrazy Galerie města Kolína 3. 2. Něžné vlny – 15. 00, 19. 30 Kino 99 Paranormal Activity: Prokletí – 20. 00 Kino 99 3. – 28. 2. Pár pohledů z Itálie Výstava fotografií Ing. Petra Chnelíčka Městská knihovna 4. 2. Něžné vlny – 19. 30 Kino 99 Paranormal Activity: Prokletí – 20. 00 Kino 99 5. 2. Něžné vlny – 19. 30 Kino 99 Paranormal Activity: Prokletí – 20. 00 Kino 99 6. 2. Lego příběh – 17. 00 Kino 99 Robocop – 17. 30 Kino 99 Dědictví aneb… 19. 30 Kino 99 Bergman a Magnani (FK – 19. 30) Kino 99 Don Juan – 19. 00 Východočeské divadlo Pardubice Městské divadlo 7. 2. Lego příběh – 17. 00 Kino 99 Robocop – 17. 30 Kino 99 Dědictví aneb… 19. 30 Kino 99 Prodloužený víkend – 20. 00 Kino 99 Rváč – 19. 00 Divadlo ABC Praha Městské divadlo 8. 2. Krtkova dobrodružství – 15. 00 Kino 99 Lego příběh – 17. 00 Kino 99 Robocop – 17. 30 Kino 99 Dědictví aneb… - 19. 30 Kino 99 Prodloužený víkend – 20. 00 Kino 99 9. 2. Lego příběh – 17. 00

Kino 99 Robocop – 17. 30 Kino 99 Dědictví aneb… - 19. 30 Kino 99 Prodloužený víkend – 20. 00 Kino 99 10. 2. Dědictví aneb… 19. 30 Kino 99 Cizí oběd – 20. 00 Kino 99 11. 2. Dědictví aneb… 19. 30 Kino 99 Cizí oběd – 20. 00 Kino 99 12. 2. Dědictví aneb… 19. 30 Kino 99 Cizí oběd – 20. 00 Kino 99 Černobílé písničky a Aleš Cibulka – 19. 00 Městský společenský dům 13. 2. Vampýrská akademie – 17. 00 Kino 99 Apači – 17. 30 Kino 99 Zimní příběh – 19. 30 Kino 99 Životní šance – 20. 00 Kino 99 Volá Londýn – 16. 30 Beseda zpravodaje Českého rozhlasu Milana Kocourka k jeho knize Městská knihovna 14. 2. Vampýrská akademie – 17. 00 Kino 99 Barvy Indie – T. Kubeš – 17. 30 Kino 99 Zimní příběh – 19. 30 Kino 99 Životní šance – 20. 00 Kino 99 15. 2. Nezbedné pohádky – 15. 00 Kino 99 Vampýrská akademie – 17. 00 Kino 99 Následky lásky – 17. 30 Kino 99 Zimní příběh – 19. 30 Kino 99 Expediční kamera – 20. 00 Kino 99 16. 2. Vampýrská akademie – 17. 00 Kino 99

Následky lásky – 17. 30 Kino 99 Zimní příběh – 19. 30 Kino 99 Expediční kamera – 20. 00 Kino 99 Kocour v botách – 15. 00 Hálkovo divadlo Nymburk Městské divadlo Rebelové – 19. 00 Městský společenský dům 17. 2. Vejška – 19. 30 Kino 99 Poslední vrchol – 20. 00 Kino 99 18. 2. Vejška – 19. 30 Kino 99 Návrat Agnieszky H. – 20. 00 Kino 99 Phil Shoenfelt a Pavel Cingl – 20. 00 Městský společenský dům 19. 2. Vejška – 19. 30 Kino 99 Spirot of´45 – 20. 00 Kino 99 Federer - Nadal – 19. 00 Studio Rubín Praha Městské divadlo 20. 2. Zachraňte pana Bankse – 17. 00 Kino 99 Bella a Sebastián – 17. 30 Kino 99 Babovřesky 2 – 19. 30 Kino 99 Pieta (FK – 19. 30) 21. 2. Zachraňte pana Bankse – 17. 00 Kino 99 Bella a Sebastián – 17. 30 Kino 99 Babovřesky 2 – 19. 30 Kino 99 V nitru Llewyna Davise – 20. 00 Kino 99 Izrael mnoha tváří – 16. 30 Vyprávění Bohuslavy a  Martina Najbrtových o návštěvě Izraele Městská knihovna 22. 2. Splněná přání – 15. 00 Kino 99 Zachraňte pana Bankse – 17. 00 Kino 99 Bella a Sebastián – 17. 30 Kino 99 Babovřesky 2 – 19. 30 Kino 99

V nitru Llewyna Davise – 20. 00 Kino 99 23. 2. Zachraňte pana Bankse – 17. 00 Kino 99 Bella a Sebastián – 17. 30 Kino 99 Babovřesky 2 – 19. 30 Kino 99 V nitru Llewyna Davise – 20. 00 24. 2. Babovřesky – 19. 30Kino 99 Má vlast – 20. 00 Kino 99 25. 2. Babovřesky 2 – 19. 30 Kino 99 Shun Li a básník – 20. 00 Kino 99 26. 2. Babovřesky 2 – 19. 30 Kino 99 Koyaanisqatsi (P-100) – 20. 00 Kino 99 Kamelot a hosté – 19. 00 Městský společenský dům 27. 2. Velká oříšková loupež – 17. 00 Kino 99 Non-stop – 17. 30 Kino 99 Památkáři – 19. 30 Kino 99 Angelika – 20. 00 Kino 99 28. 2. Velká oříšková loupež – 17. 00 Kino 99 Non-stop – 17. 30 Kino 99 Památkáři – 19. 30 Kino 99 Angelika – 20. 00 Kino 99 1. 3. Za kamarády z TV 8 – 15. 00 Kino 99 Velká oříšková loupež – 17. 00 Kino 99 Non-stop – 17. 30 Kino 99 Památkáři – 19. 30 Kino 99 Angelika – 20. 00 Kino 99 2. 3. Velká oříšková loupež – 17. 00 Kino 99 Non-stop – 17. 30 Kino 99 Památkáři – 19. 30


KULTURA V REGIONU / ÚNOR 2014 Kino 99 Angelika – 20. 00 Kino 99 6. 3. Kryštof – 20. 00 Městský společenský dům Odkazy: www.mukolin.cz www.msd-kolin.cz www.divadlokolin.cz www.kino.kolin.cz

Kutná Hora

9. 1. – 5. 2. Novoroční kutnohorský výtvarný minisalón ArcusGallery 10. 1. – 23. 2. Vladimír Véla – Obrazy Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr 16. 1. – 12. 3. Andělíčci, andělé… a andělky Čajovna Káča 1. 2. Minifest – Toxic People, IQ Opice – 20. 00 Klub Česká 1 Maturitní ples Církevního gymnázia Kutná Hora – 19. 00 KD Lorec DJ Jožka Nowok – 21. 30 Restaurace Palma Tradiční dětský karneval – 15. 00 Sokolovna 1. 2. – 2. 2. Něžné vlny – 19. 00 Kino Modrý kříž 2. 2. Filumena Marturano – 19. 00 Agentura Harlekýn, Praha Tylovo divadlo Karneval – 15. 00 DDM Zaniklé kostely v Kutné Hoře – 14. 00 Procházka – sraz ve 14. 00 na nádvoří Vlašského dvora 3. 2. Tvořivá dopoledne – vlněné výrobky – 9. 00 Centrum pro zdravotně postižené 4. 2. Jan Přeučil a  jeho pět klobouků – 19. 00 Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila Tylovo divadlo 5. 2. 12 let v řetězech – 19. 00 Kino Modrý kříž Hravé dopoledne – karty – 9. 00 Centrum pro zdravotně postižené 6. 2. Stanislav Motl – Po stopách slavných i zapomenutých – 17. 00 Městská knihovna Vlk z Wall Street – 19. 00 Kino Modrý kříž 7. 2. Koncert: Kamil Střihavka – Unplagged

2014 – 19. 00 Tylovo divadlo Tony Ackerman – 20. 00 Blues Café Parahybana a Saved By The Fortuně a Tom The Bakungan .- 20. 00 Klub Česká 1 Jack Ryan: V utajení – 19. 00 Kino Modrý kříž Maturitní ples Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy Kutná Hora – 19. 00 KD Lorec DJ Mirek Kulhánek – 21. 30 Restaurace Palma Lisování slámového vína – 11. 00 Vinné sklepy Kutná Hora – klášter řádu sv. Voršily 8. 2. Robert Hlavatý Band a  Let rourou – 20. 00 Klub Česká 1 Antonín Dvořák – Rusalka – 18. 45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Sobotní klubík – 10. 00 DDM DJ Martinez – 21. 30 Restaurace Palma Jednodenní lyžařský zájezd – Krkonoše - Paseky Odjezd v 6. 30 od Billy Pořádá TJ Turista 9. 2. První pohádkové odpoledne v kině s Dominikem – 14. 00 Kino Modrý kříž 10. 2. Tvořivá dopoledne – Ubrousková technika na květináči – 9. 00 Centrum pro zdravotně postižené 11. 2. Hrátky s pamětí a Dášou Strbíkovou – 13. 00 Městská knihovna Národní týden manželství – 19. 00 Přednáška – Hotel U  Kata, konferenční sál 12. 2. Operka o Šípkové Růžence – 17. 00 Koncertní sál ZUŠ Klub poslední naděje – 19. 00 Kino Modrý kříž Maškarní kavárnička – 14. 00 GASK, Jezuitská kolej - refektář 13. 2. Žákovský koncert – 17. 00 Koncertní sál ZUŠ 13. 2. – 16. 2. Dědictví aneb Kurva se neříká – 19. 00 Kino Modrý kříž 14. 2. Králova řeč – 19. 00 Divadlo pod Palmovkou Praha Tylovo divadlo L.O.S. – 20. 00

16 Klub Česká 1 Maturitní ples Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel Kutná Hora – 19. 00 KD Lorec Valentýnská Funky House Párty – DJ Udine - 22. 00 Restaurace Palma 75. Noční přechod okresem – odjezd v 18. 00 od Billy Pořádá Výbor TJ Turista 15. 2. Zrní – 20. 00 Klub Česká 1 Maturitní ples Gymnázia Jířího Ortena Kutná Hora – 19. 00 KD Lorec DJ Jožka Nowok – 21. 30 Restaurace Palma Krmení lesní zvěře a  stavění sněhuláků – 14. 00 Sraz v parku u pivovaru Lorec 16. 2. O medvědu Ondřejovi – 15. 00 Divadelní společnost Julie Jurištové Tylovo divadlo Maškarní karneval – 14. 00 KD Lorec Relaxační odpoledne – 15. 00 DDM 17. 2. Tvořivá dopoledne – Dokončení květináčů – 9. 00 Centrum pro zdravotně postižené 19. 2. Já, Frankenstein, 3D – 19. 00 Kino Modrý kříž Hravé dopoledně – turnaj Člověče, nezlob se! – 9. 00 Centrum pro zdravotně postižené 20. 2. Babovřesky 2 – 10. 00 Promítání nejen pro maminky s dětmi se sníženou hladinou zvuku Kino Modrý kříž 20. 2. – 25. 2. Babovřesky 2 – 19. 00 Kino Modrý kříž 21. 2. Storyum – 20. 00 Klub Česká 1 Maturitní ples Vyšší odborné školy a  Střední průmyslové školy Kutná Hora – 19. 00 KD Lorec DJ Martinez – 21. 30 Restaurace Palma Ochutnávka vín z produkce významného moravského vinařství – 18. 00 Vinné sklepy Kutná Hora, klášter řádu. sv. Voršily 22. 2. Luboš Andršt Blues Band – 19. 30 GASK, Jezuitská kolej – refektář Medvěd 009 – 20. 00 Klub Česká 1 Taneční ples – 20. 00 KD Lorec

DJ Mirek Kulhánek – 21. 30 Restaurace Palma Jednodenní lyžařský zájezd – Jizerské hory – Hrabětice Odjez v 6. 30 od Billy Pořádá TJ Turista 23. 2. Vox Bohemica – 18. 00 GASK, Jezuitská kolej – konferenční sál Druhé pohádkové odpoledne v kině s Dominikem – 14. 00 Kino Modrý kříž 24. 2. Na kouzelném paloučku – 10. 00 Loutkové divadlo Loudadlo Tylovo divadlo Tvořivá dopoledne – papírové tkaní – 9. 00 Centrum pro zdravotně postižené 25. 2. Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory za rok 2013 – 18. 00 Tylovo divadlo Ten verš si tiše říkám Regionální kolo recitační soutěže Spolkový dům 26. 2. Špinavý trik – 19. 00 Kino Modrý kříž Tvořivá dopoledne – Zápich s jarní tématikou – 9. 00 Centrum pro zdravotně postižené 27. 2. Krásno – 19. 00 Kino Modrý kříž 28. 2. A do pyžam! – 19. 00 Ochotnický spolek Tyl Kutná Hora Tylovo divadlo Katt a  Lea Ve  Barriers Behind a Drive – 20. 00 Klub Česká 1 Requel – 19. 00 Kino Modrý kříž Maturitní ples Střední zemědělské školy Čáslav – 19. 00 KD Lorec Tvorba z pedigu – 16. 00 DDM DJ Udine – 21. 30 Restaurace Palma Odkazy: www.kutnahora.cz www.divadlo-kutnahora.cz www.kino-kutnahora.cz www.knihovna-kh.cz

Čáslav

1. 2. – 2. 2. Vlk z Wall Street – 20. 00 Kino Miloše Formana 4. 2. Něžné vlny – 20. 00 Kino Miloše Formana 5. 2. Hunger Games 2 – 20. 00 Nymfomanka, část II – 20. 00 Kino Miloše Formana


KULTURA V REGIONU

17 7. 2. – 9. 2. Krásno – v pátek a  v  sobotu od 20. 00, v neděli od 17. 30 Kino Miloše Formana 9. 2. Bob a Bobek na cestách 15. 00 Divadlo ANFAS Dusíkovo divadlo 10. 2. – 2. 3. Vojtěch Zedník – Obrazy Výstavní síň 11. 2. Pivovary jako součást průmyslového dědictví – 17. 00 Přednáška prof. Tomáše Šenbergera Výstavní síň 11. 2. – 12. 2. Jack Ryan: V  utajení – v  úterý od 20. 00, ve středu od 17. 30 Kino Miloše Formana 13. 2. 12 let v řetězech – 20. 00 Kino Miloše Formana 14. 2. Vejška – 20. 00 Kino Miloše Formana 15. 2. – 16. 2. Lego příběh, 3D – 17. 30 Kino Miloše Formana 17. 2. Vztahy na úrovni – 19. 00 Divadelní společnost Háta Dusíkovo divadlo 18. 2. – 19. 2. Já, Frankenstein, 3D – 20. 00 Kino Miloše Formana

19. 2. Screamers – 19. 00 Dusíkovo divadlo 20. 2. Koncert barokní hudby – 18. 00 Dusíkovo divadlo Blízko od sebe – 20. 00 Kino Miloše Formana 21. 2. – 23. 2. Dědictví aneb Kurva se neříká – v  pátek a  v  sobotu od  20. 00, v neděli od 17. 30 Kino Miloše Formana 23. 2. Včelí medvídci – 15. 00 Dusíkovo divadlo 25. 2. Zimní příběh – 17. 30 Kino Miloše Formana 26. 2. Cestou osudu a náhody – 18. 00 Beseda a promítání o cestě stopem přes Asii do Austrálie Dusíkovo divadlo Vampýrská akademie – 20. 00 Kino Miloše Formana 27. 2. – 28. 2. RoboCop – ve  čtvrtek od  17. 30, v pátek od 20. 00 Kino Miloše Formana Odkazy: www.meucaslav.cz www.kulturacaslav.cz www.cmuz.cz

Zruč nad Sázavou 20. 2. Elektrická puma – 18. 00 Divadlo Sem Tam Fór Sál ZUŠ 21. 2. Čchi-kong pro život - 17. 00 Cvičení pro obnovu zdraví a zlepšení psychiky Spolkový dům Rodinné a partnerské konstelace – 19. 00 Přednáška Spolkový dům 24. 2. Akademie třetího věku – Procházky českou minulostí – 9. 00 Cyklus seminářů Spolkový dům 26. 2. Žákovský koncert – 18. 00 Koncertní sál ZUŠ 28. 2. Nemoci pocházejí z emocí – 17. 00 Přednáška Spolkový dům 1. 3. VII. Reprezentační ples města Zruč nad Sázavou – 20. 00 Hotel Baťov Odkazy: www.mesto-zruc.cz ceska1_2_2014.qxd:Sestava 1

27.01.2014

11:59 Uhr

Chotusice 14. 2. Sportovní ples – 20. 00 Sokolovna Vážení a milí čtenáři, jak jste si jistě všimli už v  lednovém vydání, změnili jsme způsob prezentace tohoto přehledu kulturních, společenských a  sportovních akcí v  regionu. V minulém ročníku 2013 jsme vždy u  každého města uváděli nejprve instituci, o kterou jde (například Tylovo divadlo), a  pak teprve seřadili její jednotlivé akce dle kalendářní posloupnosti. Nyní jsme zkusili jiný způsob – veškeré akce konané v jednotlivých institucích určitého města jsme seřadili pouze podle data konání. Chcete-li tedy někam vyrazit třeba 10. 2., stačí vyhledat v příslušném městě odpovídající datum a najdete všechny akce, které se v něm ten den konají. Rádi bychom věděli, který způsob prezentace vám více vyhovuje, který je pro vás přehlednější a  rychlejší. Ten z ročníku 2013 nebo současný? Budeme vám vděčni za vaše odpovědi, na které se těšíme. Redakce Dobrý Info

Stránka 1

Do týmu „Dobrý info“ hledáme schopného, komunikativního a zodpovědného kolegu / kolegyni

inzertního poradce

na pozici Zájemci zasílejte svůj životopis na e-mail: lapacek@lepor.cz P r o g r a m n a m ě sí c

So

ÚNOR 2014

> crossover minifest tvrdé kytarové riffy, mohutná basa, rapovaný i melodický zpěv... > vstup: 70 Kč

Hudební večery pro všechny věkové kategorie ve stylu hitů 80., 90. a současných let začátek od 21:30 hod, bez vstupného. 1. 2.

DJ Jožka Nowok

7. 2. 8. 2.

DJ Mirek Kulhánek DJ Martinez

14. 2.

7. 2. paRahybaNa / Saved by the fORtuNe / tOm the bakuNgaN > crossover / alternative-post hardcore / indie-crossover > vstup: 70 Kč

15. 2.

VALENTÝNSKÁ funky HOUSE párty DJ Udine DJ Jožka Nowok

So

21. 2. 22. 2.

DJ Martinez DJ Mirek Kulhánek

pá 14. 2. l.O.S. / tOO late

28. 2.

DJ Udine

> (ex Lure of Senses) pomegranč KH / rock-pop Červený Kostelec > vstup: 100 Kč

So 15. 2. zRNí

VALENTÝNSKÁ funky HOUSE párty (pro zamilované i nezadané..) Párty v pohodovém stylu FUNKY HOUSE tombola o romantické ceny, drinky za zvýhodněné ceny 14. února od 22 hod, vstupné 50,- Kč. Přijďte si zatančit a poslechnout kvalitní muziku. Se svým partnerem nebo sami, po lásce toužíme všichni.. :-)

-

pá 21. 2. StORyum / ROck baSe > alternativní metal ze Slovenska + rock z Kolína > vstup: 80 Kč

> rocková stálice z Úval > vstup: 100 Kč

přijďte podpořit náš team No Stress Palma Kutná Hora začátek od 15°° hod No Stress Palma Kutná Hora

> objev roku Anděl 2012 - rezervace vstupenek na tel. 725 440 759 > vstup: 160 Kč

So 22. 2. medvěd 009

Šipková extraliga středočeského kraje

23. 2.

8. 2. RObeRt hlavatý baNd / letROuROu > rock-pop Praha / blues-rock'n'roll Žďár nad Sázavou > vstup: 100 Kč

SPECIÁLNÍ AKCE

ÚNOR 2014

1. 2. tOxic peOple iq Opice

pá 28. 2. katt / leave baRRieRS behiNd / dRive

Pusinky Poděbrady

> rock-metalový večírek > vstup: 100 Kč P ro g ra m na m ě sí c

ÚNOR 2014 Hudební večery www.palma-kh.cz | www.facebook.com/PalmaRestauraceKutnaHora pro všechny věkové kategorie ve stylu hitů 80., 90. a současných let Rezervace míst: 608 605 612od 21:30 hod, bez vstupného. začátek 1. 2.

DJ Jožka Nowok

7. 2. 8. 2.

DJ Mirek Kulhánek DJ Martinez

14. 2.

VALENTÝNSKÁ funky HOUSE párty DJ Udine

OtevŘeNO: pondělí - Čtvrtek 18:00 - 24:00 / pátek - Sobota 18:00 - 04:00 / Neděle zavřeno

w w w. c e s k a 1 . c z

info: 725 440 759


kultura

18

&

Sólový recitál

Zdeňka Vřešťála

ostem Lukášem Dvork City) Kratochvílem (New k 28. 2. áte v p se koná es Café Blu m ké ors v kutnoh od 20 hodin. á Zazní nerezovsk y ink ov i n a sik kla z připravovaného lu! televizního seriá

(Nerez, Neřež) s h

kontakt Blues Café

602 438 634

Dobří diváci se vracejí desítek židlí. Hned o devět dní později se téměř situace opakovala. Takřka devět set diváků během dvou večerů - kterým celebritám se to naposledy povedlo? A únorová repríza pro další zájemce. Záhada číslo jedna. A teď záhada číslo dvě: Pár desítek nadšenců kolem Petra Havlíčka natočilo v Kutné Hoře amatérský film Requel. Bez rozpočtu, bez potřeby milionů peněz, bez sponzorů, bez reklam, bez hollywoodských hvězd, jen za pouhého nadšení herců-neherců. Kino Modrý kříž po dlouhé době uvolnilo sedadla také na balkonu, aby uspokojilo nával diváků. Plno na předpremiéře. Vyprodána slavnostní premiéra. Únorová repríza pro velký zájem. Možná ty záhady někdo rozluští. Napište nám, jestli znáte odpověď. wendy.art@centrum.cz Je to až neuvěřitelné a zní to dobře. Ještě v nedávné minulosti zela hlediště některých divadel a kinosálů prázdnotou. V sedadlech se krčilo pár jedinců – naštěstí podle hlášky z filmu Vesničko má středisková „přišli všichni“, jinak by se snad ani nepromítalo. Ale diváci se začínají vracet a chtějí se dívat na něco jiného než doma na často bezduché seriály a pořady. A také možná potřebují víc mezi lidi. No, ono to asi tak horké zase nebude, ale dva příklady za všechny rád zmíním jako možné první vlaštovky. Jsou z Kutné Hory a udály se v posledních týdnech. Co lidi táhne do hlediště divadla nebo kina? Řeklo by se známé tváře. Vidíme je v televizi, půjdeme se na ně podívat do divadla, jestli vypadají stejně jako na obrazovce. Tak to už tak docela neplatí. Navrch mají amatéři! Místní amatéři – myšleno umělce, kteří se před publikem obnažují zcela bez nároku na odměnu, naopak svou účast ještě dotují finančními příspěvky. Nepochopitelné? Ano, pro šoubyznysmeny určitě. Divadelní herci z ochoty na Silvestra vyprodali Tylovo divadlo a svou komedií A do pyžam! narvali sál diváky až po strop a museli přistavit ještě pár


KULTURA

19

S Donem Pasqualem zažijí U Kata úsměv v operní režii

Navýsost humornou a melodicky podnětnou Donizettiho operu Don Pasquale, jejíž premiéra se odehrála 3. 1. 1843 v Teatro Italiano v Paříži, si dopřejí návštěvníci tradičních Operních večerů. Jejich průvodce Karel Bican jim prostřednictvím DVD projekce připomene dílo v kutnohorském hotelu U  Kata v  úterý 18. února od  17 hodin. Účastníci se tak zprostředkovaně ocitnou v  hledišti Metropolitní opery v  New Yorku, aby s vděčností sledovali vokálně - dramatické umění hlavních protagonistů: John del Carlo (Don Pasquale), Anna Netrebko (Norina), Mariusz Kwiecien (Ernesto), kteří je spolu s ostatními aktéry pod dirigentskou taktovkou Jamese Levina s  úsměvem provedou hudeb-

ním skvostem, jenž i přes propast času vnáší i dnes do srdcí vděčných posluchačů skutečnou a  v  hekticitě moderní doby tolik zklidňující duchovní pohodu. Anna Bolena (1831), Nápoj lásky (1832), Lucia di Lammermoor (1835), Dcera pluku (1840), Favoritka (1840) či Linda di Chamonix (1842) - to je jen velice zúžený výčet stále operním publikem aplaudovaných opusů z  neuvěřitelně bohaté kompoziční dílny italského skladatele Gaetana Donizettiho (1797 Bergamo - 1848 tamtéž). „Ano, je to sice z  našeho aktuálně vnímaného pohledu neuvěřitelné, ale Donizetti vytvořil během pouhých pětadvaceti let celkem neuvěřitelných sedmdesát ucelených operních děl, v  nichž se dokonale prezentuje autorova originální instrumentace v typologickém schématu, tak zvaném drama per melodia, tedy detailní schopnost vyjádřit melodií dramatickou linku děje. Kromě tragicky osnovaných oper je Donizetti prioritně akcentován coby představitel neotřelé hudební inspirace v intencích buffo opery, jejíž linie je inspirována tradiční formou italské commedie dell´arte,“ říká Karel Bican. V tomto smyslu lze podle něho definovat Donizettiho jako legitimního nástupce Gioachina Rossiniho. „Zaposloucháme-li se do  jednotlivých árií či ansámblů, pochopíme geniálně strukturovanou symbiózu dramatické noblesnosti, psychologického profilu jednajících postav i niterné jemnosti notové linky s rigorózním nárokem na  vokální provedení předepsaných partů,“ uzavírá Bican své pozvání. w&y

Herecká škola sfoukne první svíčku na narozeninovém dortu

Roční výročí svého působení si 15. února připomíná Tylova herecká škola v Kutné Hoře pod vedením Václava Veselého. Tři desítky účastníků kurzů ve  věkovém rozpětí od osmi do třiceti let a  zařazených do  tří tvůrčích skupin sbírají zkušennosti v  oborech divadelního a  filmového herectví, režie, autorské tvorby a  moderování. Kromě práce a  studia na  prknech Tylova divadla se setkávají vždy první

sobotu v měsíci k  společným tvůrčím aktivitám. Na  svém kontě mají připsáno i  letní soustředění, někteří dokonce účast v divadelním představení Tvrdohlavá žena či ve filmu Requel a  v  několika pořadech s  účastí známých umělců. Z členů herecké školy se pomalu profilují také šikovní scénáristé, autoři, režiséři, moderátoři, filmaři. Diváci se již nyní mohou podívat na  krátké snímky, pořízené a  zpracované

při tvůrčích setkáních, které slouží zároveň jako studijní materiál pro zdokonalování vlastních schopností a zkušeností. Filmy Tajemství opuštěného podkroví (Napětí, strach, emoce a  jedno varování v  napínavém příběhu dětí, které se ubytovaly o  prázdninách v  opuštěné budově staré školy), Tichá prosba (Nikdy to nevzdávej... Pomoc není daleko. Krátký snímek o šikaně a jejích možných dopadech), DěSnění (Žádný sen se nezdá jen tak! Film s  prvky hororu o uvěřitelném příběhu, který se zdál jednomu z  účastníků školy v  přírodě) či Lupičíkův Štědrý den (vánoční příběh o  klukovi z  ulice, který přestal myslet jen na  sebe) si můžete prohlédnout na youtube. Na divadelních prknech se jednotlivé tvůrčí skupiny představí v květnu se svými autorskými hrami. Publikum se může těšit třeba na výpravnou pohádku plnou čertů a rozpustilého Šimona o tom, kterak si voňavé buchty získaly obyvatele pekla a od těch dob

bývá někdy peklo na Zemi. Buchty v pekle uvede Herecká škola v neděli 11. 5. od 15 hodin spolu s dalším autorským představením s  názvem Vichřice. V  něm sněhová bouře v horách zastihne skupinku školáků. Rozhodnou se ze strachu o své životy ukrýt v opuštěné chalupě. Když se vrátí její majitel, vypadá to, že o život jim jde teprve až nyní. O čtrnáct dnů později, na 25. 5. od 15 hodin, ohlásila premiéru další tvůrčí skupina s inscenací RealETshow. V anotaci se praví: Přihlásili se a dostali možnost! Byli vybráni a  jdou do  hry. Co je smyslem reality show, které se účastní? Bude vám běhat mráz po zádech, až zjistíte, že skupinku zprvu neznámých lidí nakonec přece jen něco spojuje. Dohnal je jejich vlastní osud, kterému se musí postavit tváří v tvář. Zájem o  docházku do  Herecké školy projevili také žáci Základní školy ve  Zbraslavicích, kde se s  Václavem Veselým pustí do tvorby a vzdělávání již v tomto měsíci.


představujeme

20

Pán výfuků

Nejslavnější český průmyslník Tomáš Baťa na otázku, jaké má životní krédo, odpověděl: Z každé vydělané stokoruny 99 korun investuji zpátky do firmy a jen korunu si nechám jako svůj zisk. Kolik českých podnikatelů se jeho slovy řídí, nevíme. Firma Alexandra Tylla z Nebovid u Kolína - Výfuky Tyll, největší český výrobce výfuků k osobním automobilům, k nim patří. Z prosperity této firmy je zřejmé, že na Baťově filozofii něco bude.

S opravami výfuků jste začal v roce 1992, to vám bylo jedenatřicet. Co jste dělal do té doby? „Jsem vyučený automechanik. V rámci této profese jsem si udělal řidičský průkaz nejen na  osobní automobily, ale i  na  autobus, nákladní auto, a  to jsem potom také využil. Komunisty jsem neměl moc v lásce, takže jsem vystřídal asi šest zaměstnání, což byla tehdy docela rarita. Pracoval jsem nejen jako automechanik, ale i  jako posunovač na  dráze, v  cukrovaru, jako řidič náklaďáku, rozvážel jsem v  Kolíně potraviny. Narodil jsem se v Praze, ale v roce 1970 jsem se s  rodiči přestěhoval do Nebovid. Skoro třicet let už bydlím v  Červených Pečkách, kam jsem se oženil a  kde jsem postavil dům.“ Prý jste začínal v garáži? „Ano, tchán začal ještě před revolucí, ale na jaře roku 1992 ve svých šestapadesáti letech zemřel, a  tak jsem v  tom pokračoval – v  té garáži. Jak zájem o  opravy výfuků rostl, v  roce 1993 jsem si pronajal prostory bývalé fary v Nebovidech. V  průběhu osmi let jsem postavil už vlastními silami výrobní halu o rozloze 1500 m2, k níž jsem přidal

i hospodu. Původně měla sloužit jen zaměstnancům pro jejich stravování, ale postupně jsem ji otevřel pro všechny obyvatele. V naší obci nic jiného není. Scházejí se tu místní, pořádají různé akce, svatby, večírky, pronajímají si ji spolky jako myslivci a další.“ V  roce 2010 spatřila po  čtyřech letech světlo světa nová výrobní hala, která se ovšem s tou původní nedá srovnat – i se skladem má rovných 13 000 m2… „Postavil jsem si ji sám. Kromě výroby a distribuce výfuků jsem vlastnil i  truhlárnu a  betonárku, měl jsem stavební firmu. V  porovnání s  cenami jiné stavební firmy jsem halu pořídil za  několikanásobně nižší cenu. A to včetně oken, která jsem si také vyrobil sám. Dnes jsem aktivity mé firmy omezil jen na výrobu, prodej a montáž výfuků. I tak ale zaměstnávám na 70 lidí.“ Nabízíte výfuky pro auta různých značek stará i 20 let. Jak je to možné? To vyrábíte výfuky i na zakázku? „Ano, také. Stěžejní je ale pro nás výroba výfuků pro vozy Škoda. Favorit měl jeden motor, a  tedy i  jeden výfuk, Felicia měla již několik motorů, ale výfuky téměř stejné.

S Fabií přišlo více druhů motorů a tedy i výfuků, ale ty jsou s mírnými obměnami použitelné i pro Seaty nebo Volkswageny. A  Peugeoty, Fordy a další. Jde vlastně o platformu, určitý základ, který se jen lehce obměňuje. Stroj na  výrobu výfuků nekoupíte jako stroje třeba pro truhlařinu na  internetu z  druhé ruky. Vyrábí je jen omezené množství firem, třeba jedna italská, která vám ho dodá pouze na zakázku. Čekací doba činí několik měsíců a stroj přijde třeba na sedm milionů… Máme svoji nástrojárnu, která nám pomáhá vyhovět individuálním přáním zákazníků. Vyrábíme výfuky pro sportovní auta i speci-


inzerce

21

ální výfuky na průmyslové stroje a  části výfukových systémů pro prvovýrobu.“

Vyrobit jeden výfuk prý obnáší 46 různých pracovních úkonů. Je to pravda?

„Ano. To všechno bez problémů zvládáme.“ Výfuky Alexandr Tyll je rodinná firma, pracuje u vás vaše paní, dcera i  syn. Tento model podnikání z  90. let pomalu mizí, drží se dnes už jen v  malých městech a  obcích. Co si myslíte o  rodinných firmách, o  jejich budoucnosti? „Má žena, která je mimochodem vynikající kuchařka, pracuje v  administrativě, dcera, která vystudovala ekonomickou školu, v  účetnictví. Syn začal studovat strojařinu, z ní po třech měsících odešel, chtěl být kuchařem, nakonec se vyučil truhlářem a  pak si udělal nástavbu. Dnes má ve  firmě na  starosti ISO. Dosáhli jsme na  certifikát v  oblasti managementu společnosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Je pravda, že si s přibývajícím vě-

kem stále častěji kladu otázku, co s firmou bude za  20 let. Nejsem sám, stejnou otázku mají v hlavě i  jiní podnikatelé, s  nimiž jsem ve  styku. Nevím. Pokud vlastní děti budou chtít pokračovat, je to dobře. Ale budou mít od  státu podmínky pro rozvoj? Dnes se vlády mění téměř každé dva tři roky, a  to není pro stabilitu ekonomiky, a tím ani nás, podnikatelů, dobré. Poslední vláda avizovala, že chce zvýšit daně, tedy i  pro nás, podnikatele. Pokud se tak stane, možná nakonec budu muset továrnu zavřít – a tím pádem přijde 70 lidí o  práci. To je jim jedno?“ Doufejme, že ne. Nová vláda po  předčasných volbách s  novými lidmi se snad začne chovat zodpovědněji. Dana Čermáková Fotografie Antonín Vodička

NAKUPUJTE PROFESIONÁLNÍ ČISTIČE V NAŠÍ FIREMNÍ PRODEJNĚ A ZÍSKEJTE ZAJÍMAVÉ ODMĚNY

prof i

BONUS PROGRAM

profesionální úklidová chemie

profesionální úklidová chemie

R500

DEZCHLOR koncentrovaný CHLOROVÝ dezinfekční prostředek pro dezinfekci vody a mytí všech omyvatelných ploch

• pro školy • školky • úklidové firmy • nemocnice • restaurace • hotely • wellness • obchody • průmysl

FIREMNÍ PRODEJNA U MÝVALA Zenit , spol. s r.o., Pražská 166, Čáslav prodejna@zenit-caslav.cz, mobil: 731 548 883

www.zenit-caslav.cz

www.zeniteshop.cz

Sbírejte body za nákupy výrobků REAL PROFI více informací přímo v prodejně


Z HISTORIE

22

Trojměstí neřestí

Že prostituce patří k nejstarším řemeslům v  historii lidstva, bylo konstatováno mnohokrát. Tak zvané veřejné domy bývaly formálně legalizovány různými názvy zdánlivě prospěšných živností. Jak si v  této souvislosti nepřipomenout historickou legendu o králi Václavovi a lázeňské Zuzaně, ale koneckonců i  třeba český film pro pamětníky Noční motýl z  prostředí luxusního nevěstince, v němž excelovaly tehdejší herecké hvězdy? S  problémy, které veřejná i  skrytá prostituce s  sebou přinášela, se potýkali městští představitelé snad odjakživa. Většina vyhlášek a nařízení, které se snažily zakázat, nebo alespoň omezit činnost prostitutek a  s  tím i  souvisejících kuplířů či kuplířek, však přinášela celkem mizivé výsledky. Ostatně v současnosti tomu není jinak. S  řemeslem prostitutek bychom se při pohledu do  historie samozřejmě setkali v  naprosté většině českých měst. V následujících řádcích se však podíváme pouze do tří měst Středočeského kraje: Čáslavi, Kolína a  Kutné Hory z  období konce 19.století . A vezmeme to v abecedním pořádku. Čáslav V  roce 1880 byla v  čáslavském hostinci zatčena sedmnáctiletá služka Aloisie Vávrová a  nařčena z  provozování „lehkého živobytí“. Na  svoji obhajobu zatčená uvedla, že „k  nekalé činnosti byla svedena kuplířkou“, tedy ženskou osobou, která pod záminkou zajištění místa služky v  domácnostech nutila své „klientky“ k  provozování prosti-

tuce. V tomto případě byla onou kuplířkou Anna Stehlíková, která bydlela poblíž nechvalně proslulého hostince V Lázních a v četných zápisech čáslavské policie byla vedena jako „dohazovačka Stehlíková“ neboli „Stehlice“. Stehlíková

chovala značně nevybíravě, takže jedna ze zatčených nevěstek, jistá Majdalena Martínková ze Zruče nad Sázavou, uvedla do protokolu, že ji „dohazovačka Anna Růžičková okradla o  jednu sukni a  hedvábný šátek“. Ostatně zabavování i  toho nejskromnějšího majetku bylo častým způsobem, jak si nešťastnou oběť pojistit proti útěku. Třetí evidovanou osobou, zabývající se v  Čáslavi kuplířstvím, byla na  počátku 20. století Marie Chocholová. Svoji „živnost“ se jí sice podařilo krýt koncesí zprostředkování služeb, ale protože se později prokázalo, že u sebe často ubytovávala nehlášené služky a nevěstky, později o koncesi přišla. Kolín Také kolínské četnictvo se na  počátku 20. století muselo zabývat stíháním dohazovaček a  kuplířek. Snad nejznámější byla Anna Svobodová, která byla při trestním řízení „za  dohazování prostitutky Růženy Němcové do hostince Štru-

svými „lehkými dívkami“ zásobovala nejeden z tehdejších čáslavských hostinců nižší kategorie, například U  Slunce a  další. Vedle toho poskytovala svůj domek také k  přechodnému ubytování prostitutek, které se zde ukrývaly před policejními kontrolami. Z policejních zápisů konce 19 .století také najdeme informace o další čáslavské kuplířce Anně Růžičkové. Bývala častým „hostem“ na tehdejší četnické stanici za  přechovávání nevěstek. Ke  svým děvčatům se

pové Na Kamenici“ odsouzena na osm dní zostřeného vězení. Svobodová si trest odseděla a  záhy se nastěhovala na  Zálabí do  domu čp. 87, kde bydlel její syn s manželkou. Poněkud absurdně tak vznikl téměř „rodinný podnik“, protože podařený syn a snacha se na kuplířské činnosti Svobodové prokazatelně podíleli. Potvrdilo to mimo jiné zatčení prostitutky Růženy Novotné v  březnu 1907 pro „nedovolené se zdržování u  dohazovačky Růženy Svobodové ml., bytem na Zálabí, čp. 87.“

V Kolíně existovaly v  tomto období prokazatelně také čtyři kuplíři. Záznamy o  jejich činnosti jsou však velmi skromné a  se vší pravděpodobností poskytovali prostitutkám pouze ubytování, ale již je přímo nedohazovali hostincům a nevěstincům. Kutná Hora A  stříbrné město? Připomeňme si například historický film Cech panen kutnohorských, natočený Otakarem Vávrou v roce 1938. Tehdejší filmová hvězda Adina Mandlová zde skvěle ztvárnila roli Roziny, dívky lehkých mravů, obšťastňující svými půvaby i  kutnohorské konšely. Mnohem mladší případ z tohoto oboru činnosti je doložen z  druhé poloviny 19. století, kdy manželé Stehlíkovi byli trestně stíháni za „nepořádný a pohoršlivý život a pro svádění mládeže ke smilstvu a  kuplířství“. Anna Stehlíková byla zároveň stíhána za  takzvané andělíčkářství, neboť byla majitelkou koncese porodní baby, a  nebylo vyloučeno, že provozovala také nepovolené přerušení těhotenství. Další pravděpodobnou kuplířkou byla tehdy Anna Makariusová. Se svým manželem vlastnila dům, v jehož přízemí byl pověstný nevěstinec Johany Záleské, bývalé prostitutky. Bylo o ní známé, že dodává „bílé maso“ do dnes již neexistujícího hostince U Chválů. Ještě dnes lze s  jistotou lokalizovat další objekt, skrývající v  sobě zázemí pro prostitutky. Byl jím dům s  tehdejším čp. 507 (dnes 74) v Nádražní ulici. Tak zvaná Kavárna v těsné blízkosti městského nádraží byla sice v místním adresáři inzerována jako hostinec, ale bylo veřejným tajemstvím, že zde byly zaměstnávány mladé prostitutky. Poněkud zpochybnitelné jsou některé zmínky o údajném veřejném domě v dnešní Barborské ulici. Nejsou totiž podloženy ani lokalizací čísla popisného, ani jménem provozovatele či provozovatelky. Nepochybujme o  tom, že i  naše současnost má v těchto městech adresy, nabízející výše uvedené služby. Kdo chce, ať si je najde. Miroslav Štrobl V textu byly použity některé údaje z článku S. Klečákové, měsíčník DAS, č.7/2013 Další prameny: Hříšná města Česká, K .J .Brož, Praha, 1932, Adresář Kutné Hory, 1908


Z HISTORIE / inzerce

23

Co se (ne)smělo před 120 lety aneb Sexuální příručka z roku 1894

Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se zachovati a  jak zacházeti s  intimními vztahy ve  svazku manželském ku prospěchu k nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu Boží. Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování, jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Zápornou chvíli jest svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noc i s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Nikdy by nemělo upadnout v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi,

že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a  v  nejhorším případě bezbožný, bolestivý zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí, jež touto cestou vznikají. Moudrá nevěsta protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v  prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V  tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S  úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu před tím, kdy obvykle započíná svádění. Dobrá manželka může čekat, že do  konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. Většina mužů jest od  přírody spíše perverzní, a  když žena vyjde i  jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. (Výňatek z historického dokumentu) w&y PS: Je zázrak, že jsme nevymřeli...

a.s. Kutná Hora

AUTO UNIKOM

AKCE A

N ÍCH L V O E N Č D J B I Ů Z O P OS VO

od 390,-

Čáslavská 217, K.H., tel.: 602 563 067, 602 563 007 Č

www. autounikom .cz

Více na www.tacho-kh.cz zdravé a bezpe�né bydlení

Kutná Hora, Karlov 196

CERTIFIKOVANÝ PRODEJCE

(v budově ZZN Polabí) GPS: 49° 55‘ 41,183“ N, 15°16‘ 22,687“ E

PO–PÁ 7:30–17:00, SO 8:30–11:30 mobil: 777 314 266-7 | e-mail: tacho.kh@seznam.cz | www.podlahy-dvere-okna.cz


sport

24

Buďte in – zkuste Fly Jógu a Piloxing

Staroindičtí jogíni by se při návštěvě naší současnosti asi dost podivili. Co jsme to s jejich víc jak čtyři tisíce let starou metodou provedli? Nejenom, že cvičíme s pomůckami (Lyengar jóga), ale namísto pomalého provádění jednotlivých pozic (ásán) s výdržemi je dynamicky skládáme v tempu za sebou (Power jóga). A jako by to nestačilo, teď se při cvičení už dokonce i vznášíme zavěšeni do sítí (Fly jóga)!

Museli by pochopit, že zatímco oni vymysleli jógu jako propracovaný systém cvičení vedoucí k meditaci, tedy jako nástroj duchovního souznění, my ji používáme jako nástroj k  napravování našeho nezdravého způsobu života. Fly jóga neboli „létající jóga“ (v  angličtině také Antigravity Yoga či Aero Yoga) je posledním hitem v sekci jógových cvičení. Do našeho regionu ji přivedlo Fit Studio Jitky Brachovcové v Kutné Hoře, které ji nabízí od října loňského roku.

Je to široko daleko jediné místo, kde se můžete tuto novinku naučit (nejblíž jsou Praha a Pardubice). A co to vlastně Fly Jóga je?

páteř, prokrvují mozek, působí proti vráskám, zrychlují metabolismus, rozvíjejí rovnováhu, pružnost, koordinaci pohybů a fyzickou kondici. Zároveň se během létacích pozic uvolňuje naše mysl, dochází k odreagování a zábavě.” Fly jóga ovšem není jedinou žhavou novinkou, kterou kutnohorské fitko nabízí. Další je Piloxing pocházející ze slunné americké Kalifornie (ostatně jako většina nových fitness metod), který vymyslela na  základě svých bohatých zkušeností sportkovkyně Viveca Jensenová. hudby podobně jako aerobik, které se ovšem střídá s  pomalejšími pasážemi, a to i na zemi na podložce. Tento intervalový trénink pilátesu, tance a boxu (se čtvrtkilovými rukavicemi – lze i bez nich) je vražedná kombinace a podle slov zakladatelky Piloxingu je po něm žena štíhlá, pevná a navíc sebevědomá… Existují ovšem i  další fitness novinky, například Indoor Walking, což je sportovní aktivita na  bázi chůze do  kopce. Základem je mechanický trenažér s  pohyblivým pásem, který

“Patří do skupiny Body and Mind cvičení, ve  kterých je kladen stejný důraz jak na fyzickou, tak i na dechovou a  relaxační stránku,” vysvětluje Jitka Brachovcová. “Probíhá ve  speciálních zavěsných sítích (hamakách), kde se pod vedením instruktora provádějí jógové pozice, dochází k  vyvěšování a  houpání. Vyvěšovací pozice mají příznivý vliv na  náš kosterní systém, protahují

“Je to nonstop intervalový trénink spojující dosavadní známé pohybové aktivity – Pilates, box a tanec,” říká Jitka Brachovcová. “Spalujete při něm maximum kalorií, zvyšujete vytrvalost, zlepšujete flexibilitu, pracujete na  utváření dlouhých štíhlých svalů.” Byli jsme se na hodině Piloxingu podívat. Je to skutečně velice dynamické a  rytmické cvičení za  zvuku svižné

FITT STUDIO T DO FIT STUDIO JB

ik Aerob Fx Pump

ng Walkikiing C

ětí d í n e č vi

K2 h

ga Fly yr oyoga

ing Juminpning Sp

c.zcz . b j o i stud @seznam

434 w.fit rachovcova 3 2 3 721 ww j.b Powe

fitstudio.jb

si každý „rozchodí“ sám – pás nemá vlastní pohon. Prováděným pohybem je chůze kombinována s krokovými variacemi v  doprovodu motivující hudby, kdy se využívá pevných nášlapů i mimo pás. Jde o aktivitu, při níž se skvěle spalují kalorie a tuky. Fit Studio Jitky Brachovcové ho nabízí od  září 2013. Připravuje k  uvedení i úplné novinky - Tabata trénink nebo 30ti denní výzvu, ale o tom v některém z  dalších vydání Dobrého Info, kde představíme Jitku Brachovcovou blíže. Více o lekcích cvičení si můžete přečíst na www.fitstudiojb.cz . Dana Čermáková Fotografie Antonín Vodička


vaříme / inzerce

25

Kotletky plněné chlebem a bylinkami

Italské rizoto

Na 4 porce potřebujeme: 500 g rýže Carnarolli, 2 ks cibule (šalotka), 1 ks šafránu, 2 dcl bílého vína, asi 3 dcl zeleninového vývaru (bujón), 2 lžíce másla (ghí), 2 lžíce olivového oleje, 1 balení sušených hub, parmezán

Uršula Kluková herečka

Suroviny: Vepřové kotlety, toastový chléb, olej, jarní cibulky, stroužek česneku, svazek petrželky, balsamikový ocet, strouhaný ementál, sůl a pepř Postup: Z  vepřových kotlet udělejte kapsičky, osolte je, opepřete, můžete je opatrně naklepat. Toastový chléb nakrájejte na  kostičky a  spolu s  nadrobno nasekanými cibulkami, bylinkami a česnekem orestujte na oleji. Zastříkněte balsamikem a nechte vychladnout. Přimíchejte nastrouhaný sýr a směsí naplňte masové kapsy. Spíchněte párátkem a opečte nebo ogrilujte.

Namočíme houby asi na 10 minut. Na troše olivového oleje zpěníme cibulku, přisypeme rýži, zalijeme trochou bílého vína a celým zeleninovým vývarem. Namočené houby přidáme do  rýže přivedené k  varu, dále přidáme šafrán, osolíme, přidáme máslo. Za občasného míchání vaříme cca 25 – 30 minut. Na uvařené rizoto nastrouháme parmezán.

Milí zákazníci, nově jsme pro vás připravili suroviny italské a asijské kuchyně. Suroviny můžete zakoupit v obchodě Jasmínek na adrese:

Šultysova ulice, Kutná Hora

(pěší zóna u Morového sloupu)

AKCE NA MĚSÍC ÚNOR na vybraný sortiment zvýhodněný nákup

„SBÍREJTE BODY, UŠETŘÍTE KORUNKY“ VĚRNO

STNÍ K

ARTA

McKouňa TEX MEX Fast food

Po–Pá: P Pá 7 –21 30

00

S 10 –21 So: Ne: 1200–2100 00

00

Kollárova 590, 284 01 Kutná Hora tel.: 327 512 127, mob.: 777 772 374

Humor z internetu


zamyšlení

26

Objevujeme nové převratné technologie nebo pouze ty zapomenuté?

Nedávno byla zveřejněna z oboru techniky velmi zajímavá a  pozoruhodná zpráva: Vědci z  Tokijské university vytvořili zařízení, kde se uvnitř zvukotěsného prostoru pomocí ultrazvuku, který se šíří z  reproduktorů umístěných do  kříže naproti sobě, daří udržet malé lehké předměty ve  vzduchu, a  navíc se mohou trojrozměrně pohybovat. Tato metoda levitace pomocí ultrazvuku je založena na poměrně jednoduchých základních fyzikálních principech zvukových vln. Každá zvuková vlna je v  podstatě tlakovou vlnou šířící se prostorem. Pokud jdou proti sobě dvě zvukové vlny stejné frekvence, můžeme si je představit jako sinusoidu, ale mají vzájemně otočenou fázi. V  tomto stojatém vlnění infrazvuku vzniknou místa, která si lze představit jako kapsy, které dokážou ve  vzduchu udržet malé předměty, jako jsou kuličky polystyrenu, kousky dřeva, malé elektronické součástky jako odpor a led dioda nebo dokonce šestimilimetrová kovová matka. Navíc pečlivě řízenými změnami ve  fázích zvukových vln je možné s  předměty pohybovat v prostoru. Demonstrativní krátké video je opravdu velmi poutavé a stojí za shlédnutí: h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / watch?v=odJxJRAxdFU Pokud si chcete přečíst původní zprávy o  ultrazvukové levitaci, na-

jdete je zde: http://rt.com/news/3d-japan-objects-levitation-102 http://czech.ruvr.ru/2014_01_07/ Vedci-zvladli-levitaci-VIDEO http://technet.idnes.cz/zvukov a - l e v it a c e - v i d e o - 0 v 0 - / ve d a . aspx?c=A140108_145850_veda_ pka Video na výše uvedeném odkazu je opravdu fascinující. Velmi zajímavý moment je přesně za  první minutou záznamu, kde je do zvukového pole vložen předmět, ze kterého se uvolňují miniaturní částečky, které, držíce se v prostoru, vykreslují tvar tlakových vln, vytvořených infrazvukem v  prostoru. Když jsem to viděl, tak mě napadlo, že to vypadá jak beránci na  ranní letní obloze. Při této myšlence mě napadlo, jak je příroda dokonalým rezonátorem. Pak ve  mně zahlodala trochu paronoia a  napadlo mě, jestli v  tomto směru člověk matičce přírodě nějakým způsobem nepomáhá a  vodní pára prostě nekopíruje uměle vytvořené vlnění… Ale nechme paranoiu paranoiou, ta si leckdy sama o sobě dokáže žít svým vlastním životem v internetové síti, a  zamysleme se trochu nad touto technologií s přihlédnutím do okna vlastní fantazie a nádechem trocha sci-fi. Možná znáte dokumentární seriál Vetřelci z  dávnověku. Jeden z  dílů s  názvem Mimozemšťané

a starověcí stavitelé se věnuje monumentálním stavbám v  různých částech světa. Tyto stavby vynikají jednak svými rozměry, neuvěřitelnou přesností opracování kamene, ale i  dokonale propočtenou architekturou, která na  některých místech, jako jsou například velké pyramidy v Gíze, dokonale kopíruje geometrii souhvězdí, například pás Orionu. Vědci si dnes lámou hlavu hlavně s  faktem, jak mohli být před tisíci lety tak dokonale opracované kamenné kvádry, vážící

sestrojeny dynama, alternátory, motory, objeveny zdroje světla – žárovka, oblouková lampa. Objev elektronky odstartoval rozvoj elektrotechniky. S příchodem polovodičů a  tranzistorů, vznikem integrovaných obvodů a supravodičů se tempo neuvěřitelně zrychlilo. Vzpomeňte si na  první elektronkový počítač a  dnešní mikroprocesory a  nejnovější kvantové procesory a všechny další soudobé přístroje… Jistě si také vzpomenete na  první mobilní telefony, takzvané „žehlič-

desítky tun, přepravovány a leckdy umisťovány do strmého terénu, zejména v pohoří And v jižní Americe. S trochou ironie si člověk řekne, že v dnešní době by tyto stavby zvládla s  velmi napjatým rozpočtem snad pouze nějaká čínská stavební firma, pracující s tou nejdokonalejší technikou západního světa. Na  konci tohoto dílu je vyslovena teorie, že tyto masivní těžké kvádry byly přenášeny a  umisťovány s  naprostou přesností na  svá místa pomocí technologie zvukových vln. Samozřejmě vás napadne, že je markantní rozdíl mezi kuličkou polystyrénu a  padesátitunovým kvádrem. Ale zkuste si trochu uvolnit poněkud ztuhlou fantazii při pohledu na  vývoj techniky a  technologií za  posledních dvě stě let. Alessandro Volta odstartoval v roce 1800 objevením Voltova článku jako prvního použitelného zdroje elektrického proudu zkoumání elektrické energie a jejího následného využití. Byla objevena souvislost elektrické energie s  magnetismem,

ky“, a dnešní chytré hračky a časový úsek, který je od sebe odděluje… Kdyby člověk nebyl od  přírody hravý tvor, který rád experimentuje, má své vize, touhy a sny, tak by nebyl dnešní rychlý pokrok a vývoj technologií, a  zřejmě bychom stále lezli po  stromech… Na  druhou stranu, pokud by člověk neměl trochu té zdravé paranoie, tak by se mohl stát velmi manipulativní ovcí tupě bečící uprostřed stáda se svým identifikačním číslem zavěšeným na uchu. Ovcí, která zapomene na sny o svobodě, spojené s  pokrokem, a  onen technologický pokrok by se naopak mohl změnit v  pevné okovy účelové manipulace. Bylo by škoda zapomenout se s nadšením dívat na hvězdnou oblohu a přemýšlet o hvězdách a jejich mystických tajemstvích… Tak uvidíme, co nám doba a pokrok přinesou a  kam naše životy zanesou. Třeba nám jednou nové objevy technologií osvětlí i naše vlastní zapomenuté dějiny… Karel Jíra


děti

27

Karma jménem farma Díl pátý: Práce a odměna Tak nám začíná nové období. Je to období hezké a  nejvíce se líbí dětem. Naše klisnička Bella má dva roky, a to znamená, že ji pomalu začínáme učit pracovat. Každý na světě musí pracovat, aby si svou existenci na  naší krásné planetě Zemi zasloužil. To není nic nového, to už mnoho a  mnoho chytrých lidí říkalo svým dětem, zapsalo do různých knih a vyrylo do jeskynních stěn. „Bez práce nejsou koláče“, říkávala má bábi vlastně ještě před nedávnem a  myslela to vždycky vážně a upřímně, protože si pamatovala válku a byla ráda, že je mír a že má kde, co a za co dělat. Jenom za poslední roky se nám to přísloví nějak pokazilo. Buď chtějí lidé koláče

bez práce, nebo jim už ani ty koláče nestačí. Ale od toho jsme tady my všichni a hlavně vy, naše šikovné a krásné děti, abychom tomuto přísloví zase vrátili pravdivost a nepokřivený obrys. U  zvířat na  farmě to ale platí stále. Kozy nám za  to, že se o  ně staráme, dávají kůzlátka a  výborné mléko, slepice vajíčka, maso a peří a kůň práci. Nesmíte si ale představovat, že si kobyla oblékne ráno montérky a půjde omítat stavení, nebo že nasedne na  bicykl a  vyrazí do  Malešova pro čerstvé pečivo. Cestou vynese odpadky a  zastřihne ovocné stromky. To ne. Práce koně spočívá v  něčem docela jiném. Kůň tahá, vozí, nosí. Tahá vozík nebo dřevo z lesa, vozí člověka a  nosí náklad. Naše Bellinka, protože je vlastně ještě malá, začala vozit naše děti. Máme

KARNEVAL S KŮZLETEM PROGRAM:

GGGG GGGčky GGGGGěže

dvě – holku a kluka. A protože jsou děti také ještě malé a lehké, mohla začít trénovat. Naší krajinou vede spousta krásných cest a  mezí. Propojují kraje lesíků a  rozlehlé louky. Na  trase se objeví sem tam mokřad, nevlastní sourozenec dlouhého potoka, který teče podél. Kolem dokola odpočívají pole a  občas na  nás z vršku skalky hledí zajíc, srna či dokonce daněk. Je to hezká procházka. A dlouhá je, a to je dobře. Vyrazíme takhle z  odpoledne, koníka jen tak na vazáku, což je vlastně takové vodítko. Jdeme všichni společně nejdříve kousek po  silnici, ale za  chvilku už odbočíme před remízkem na  širou mez mezi poli. Tam už děti mohou nasednout a  kousek se na  širokém hřbetě vézt. Ne obě. Musejí se vystřídat. To víte, Bellince se z prvu nechce. Raději by se pásla, protože zima byla až donedávna, jaká byla, a  trávy rostl dostatek. Ovšem i  když je sníh, umí si kopýtkem vyhrábnout díru velikou jak talíř a  tu dočista vypást. A  tak se jí nechce do  práce. Ne že by snad děti shazovala, to ne. Jenom se tak podivně ošívá a vybírá si objekty v okolí, kterých by se mohla jako na oko leknout a trochu se poplašit. Úplně k  tomu postačí krtina na  zemi, ve  které uvidí nášlapnou minu, či krvelačný

lev zabiják, který se na ni řítí v touze ji zadávit. To je, prosím pěkně, naše maličkatá fenečka jezevčíka Barunka, na  kterou je Bella zvyklá z farmy a která s námi celou dobu jde. Zkrátka vytrapuje a zklidní se až nahoře v  třešňovce, kde vede cesta tak akorát na dvoukolák. Tam má úžasný výhled na  okolí. Děti jsou od  té doby spokojené, koníček si vykračuje a pracuje. Tak nám lidem vrací službu, kterou u něj držíme. To, že mu každý den ráno vyčistíme stáj. Nově podesteleme a dáme žrát, jak se říká. A to i večer samozřejmě. To že ho hřebelcujeme a čistíme a strouháme kopýtka. To strouhání musí dělat pan kovář, kterého voláme jednou za tři měsíce. Na farmě se věci dějí jaksi přirozeně. Práce je práce a odměna je odměna. Význam toho všeho je doslovný a nezkreslený. A to si, prosím, zapamatujte, až jednou budete o  podobných věcech přemýšlet. František, Silvinka a vaše DIVADÉLKO KŮZLE

Rodinné centrum Špalíček pořádá velký karneval! Přijďte se bavit s námi!

GG

PřezůGGAGGGGG zůzzzězzzzzz

Obrázky můžete, děti, vybarvit, vystřihnout a zaslat na adresu naší redakce.


pel-mel Dana Čermáková Fenomén Jarmila

28 Plán vycházek Zeměpisného sdružení, odbor Kutná Hora na únor 2014 Sobota 15. 2. 2014 Vycházka ke  zdymadlu Klavary a  za  zajímavostmi kolínského Zálabí: Práchovna, lesopark Borky. Začátek v  Kolíně na  nádraží v  9:10, odjezd vlakem z Kutné Hory hl. nádraží v 8:59 hod. Délka trasy 10–12 km. Sobota 1. 3. 2014 Památky Nových Dvorů, Novodvorská bažantnice a  Ovčárecký rybník. Začátek v Nových Dvorech u Kutné Hory v 9:00 před zámkem. Délka trasy 6 km. Jde se za každého počasí, vede Dr. Zdeněk Lipský (zdeneklip@email.cz)

Kurzy výtvarných technik pro děti

Je-li královnou sportu atletika, je králem atletiky běh. Naši zemi ve světě nejvíc proslavila dvě jména – Emil Zátopek a Jarmila Kratochvílová. Emil Zátopek jako čtyřnásobný olympijský vítěz na  vytrvalostních tratích má na  svém kontě sice přes patnáct světových rekordů, na rozdíl od něj je však světový rekord Jarmily Kratochvílové v  běhu na  800 již 30 let nepřekonán. Zůstává tak nejstarším světovým rekordem v  historii a  Jarmila Kratochvílová díky němu stále nejrychlejší ženou světa. Životní příběh dvojnásobné mistryně světa a stříbrné olympijské vítězky je příběhem skromné, plaché, poctivé a  vnitřně velice silné ženy, která začala se sportem až v sedmnácti letech. To, co neměla dáno od  Boha, tedy atletickou postavu, pohyb či dokonalé kotníky, nahrazovala houževnatostí a  vytrvalostí. Dostat se na vrchol jí trvalo sedmnáct let. Byla to léta, z našeho dnešního pohledu, neskutečné dřiny, odříkání, sebekázně a  neuvěřitelné náročnosti k  sobě samé. Začínala na  škváře s  prehistorickými tretrami, na první pořádné boty se jí rodina složila až o několik let později. Trénovala při zaměstnání a  dálkovém studiu, takže vstávala ráno ve  čtyři, aby si šla zaběhat, trénink se konal až po osmi a půl hodinách strávených v práci. To si dneska umí představit už jen málokdo. Atletika jí ale natolik učarovala, že jí obětovala celý život. Královna sportu jí to vrátila v  podobě žákyň Hanky Benešové a  Lídy Formanové, které své trenérce přinesly zlaté medaile z mistrovství Evropy i světa. Kniha s citlivou vnímavostí provází čtenáře všemi, mnohdy nelehkými peripetiemi osudu nestárnoucí legendy našeho sportu.

O. s. POD HORAMI nabízí pro děti ve věku od 10–15 let, které si chtějí vyzkoušet něco nového, výtvarnou dílničku s názvem „ SNĚHOVÉ VLOČKY MALOVANÉ PÍSKEM“, založené na práci se speciálními písky. Dílničku vede paní Jitka Rosická. Při této zajímavé výtvarné technice, kdy je zapotřebí trochu zručnosti a  pečlivosti, si společně vyzkoušíme výrobu sněhových vloček, případně i malých obrázků, pomocí barevných písků. S sebou si přineste malé ostré nůžky, trojúhelník, psací potřeby. Těšíme se na vás: Kdy: 18. 2. 2014 od 15.00 hod Kde: učebna POD HORAMI ( ZŠ J. Palacha, boční vstup jako do knihovny, učebna se nachází v patře nad knihovnou ) Cena: 65,–Kč ( včetně výtvarného materiálu) Přihlášení: e-mail – podhoramios@seznam.cz (do 16. 2. 2014, nutná rezervace, počet míst je omezený) SMS na telefon: 603 763 857 O. s. POD HORAMI nabízí pro děti ve  věku od  8–12 let, které si chtějí vyzkoušet něco nového, výtvarnou dílničku s názvem „ SNĚHOVÉ VLOČKY“, kde děti budou pracovat technikou scrapbooking. Dílničku vede paní Jitka Rosická, která se výtvarným a řemeslným technikám věnuje již 16 let a vede i četné kurzy pro dospělé. Vyzkoušíme si, jak se pracuje s vyřezávacím strojkem Big shotem a zkusíme si vytvořit sněhové závěsy pomocí techniky scrapbooking, kdy se vyřezané polotovary různě vrství a dotváří. S sebou si přineste malé ostré nůžky, jehlu s velkým uchem, krabičku na přenesení výrobků. Kdy: 4. 2. 2014 od 14:30 hod Kde: učebna POD HORAMI ( ZŠ J. Palacha, boční vstup jako do knihovny, učebna se nachází v patře nad knihovnou ) Cena: 50,–Kč ( včetně výtvarného materiálu) Přihlášení: e-mail – podhoramios@seznam.cz (do 2. 2. 2014, nutná rezervace, počet míst je omezený) SMS na telefon: 603 763 857

AUTOBATERIE J. Vrabčák, Kaňk  327 561 687

Prodej 7 dní v týdnu!

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ U SUDKŮ

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ TEL.: 607 892 740, Dolní 282, Kutná Hora

ŠNEK UKLOUZL PO VELRYBÍM LEJNĚ! Tak o tom psát nebudu. Nebudu už psát o ničem. Pár předešlých glos způsobilo vlnobití na místním kachňáku a  pohoršení v  jistých odborných kruzích. Pár potrefených se odkopalo, a zároveň se ukázalo, kdo že to vlastně tu vesničku unescovou řídí. Bylo by to celé k  smíchu, ale je to spíše tragikomická fraška. Projevit jiný názor, byť pod pseudonymem*, je skoro na  vyloučení ze společnosti, akceptace odlišných, alternativních postojů nebo negativních reakcí je téměř nulová. Glosa je novinářský literární subjektivní útvar. Jde o  krátký polemický  komentář  s  osobním pohledem, obvykle věnovaný jedinému základnímu tématu, naznačenému v titulku nebo na začátku textu. Nepředpokládá se diskuze autora s nositeli glosovaného tématu. To jen závěrem pro upřesnění. Floondra už žádné glosy publikovat nebude. Ty, co vyšly, splnily svůj účel – ukázaly totiž na  to, že míra názorové tolerance bude vždycky problém, že propadnutí fikci o  vlastní pravdě není jen výsada pomatených a že Kutná Hora má jednu opravdu vybroušenou techniku … udělat mnoho povyku pro nic. Příjemné čtení dalších čísel Dobrýho infa, milí Kutnohořané! floondra *Pseudonym je krycí jméno nebo umělecká značka, pod kterou autor publikuje své dílo, nebo pod kterým člověk z jiného důvodu vystupuje v rámci komunikace s ostatními lidmi. Bez souhlasu autora není možné totožnost autora prozradit. Právo na pseudonym je jedno ze základních osobních práv – autor má právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství při zveřejnění uvedeno. Ten, kdo prozradí pravé jméno autora, dopouští se porušení § 7 autorského zákona. Redakce[


FINANCE

29

Co mění nový občanský zákoník mínky i několik měsíců předem, a vy tak můžete ušetřit několik tisíc korun měsíčně a celkem třeba 400 tis Kč. To už za  to stojí, že? Dobrý finanční konzultant je schopen vám za okamžik nabídnout porovnání nabídek až deseti bank, a vy si sami vyberete tu nejlepší. Finančního konzultanta, pokud nechcete mě J, si můžete vybrat i na základě nezávislých testů: http://finance.idnes.cz/test-financ-

Vážené dámy, vážení panové, velice vám děkuji za vaši přízeň v roce 2013 a  přeji vám mnoho štěstí a zdraví (i toho finančního) v roce 2014. Velice si vážím toho, že můj sloupek čtete, a  jsem rád za  každý dotaz, za každý tip i za každou kritiku. V loňském roce se mi díky mým článkům ozvalo několik nových klientů se žádostí o zpracování rodinného finančního plánu. Několika klientům jsem pomáhal zachránit, „co se dá“, a jednou jsem byl nejmenovanou pojišťovnou upozorněn na  možnou žalobu. To vše je pro mě důkazem, že práce finančního konzultanta je potřebná a dokonce i  čím dál více žádaná. Můžu s  radostí konstatovat, že se na mě noví klienti již nedívají jako na „pojišťováka“, který je chce obalamutit, ale jako na partnera, který jim dokáže být velmi užitečný. Mnoho klientů již chápe, že jsem pro ně něco jako rodinný lékař, který je bude provázet po  celý život a  bude chránit jejich finance. Těm všem děkuji za důvěru! Také velice děkuji redakci Dobrýho info za  tuto příležitost. A  teď k  financím. Lednem 2014 vstoupil v  platnost nový Občanský zákoník. Přiznávám, že ještě neznám všechny důsledky, které přináší, takže vám budu své nové poznatky zprostředkovávat postupně. První důležitou novinkou je změna v oblasti odpovědnosti za  škodu. Týká se především „pojistky na  blbost“ a  „povinného ručení“. Nově bude výši škody určovat soud s  tím, že bude brán ohled na  společenskou cenu poškozeného a na psychickou újmu. O náhradu škody může žádat kdokoliv, kdo si myslí, že mu byla

škoda způsobena. Pokud například někdo způsobí autonehodu, při které bohužel umře člověk, můžou žádat odškodnění nejen členové rodiny, ale i spoluhráči z hokejového týmu a  kamarádi, se kterými hrál onen mrtvý mariáš. Je to na  jednu stranu logické a ve světě běžné, na  druhou stranu má mnoho lidí povinné ručení nastavené na  nejnižší částku 35 mil. Kč, a to pak nemusí stačit. Podobně bude postupováno třeba v případě náhodného požáru „bezcenné“ lesní chaty, který kdosi způsobí svou nedbalostí. Může to být totiž chata po  pradědečkovi, který byl slavným rodákem z  nedaleké obce, a na chatu navíc jezdili trampové na  své potlachy. V  tu ránu může být několik desítek poškozených a celková škoda bude předem neodhadnutelná. Mnoho lidí má navíc pojistku na  blbost nastavenu na  500 tis. Kč v  případě škody na  majetku, a  to také nejspíš stačit nebude. Proto vám všem doporučuji si své pojistky zkontrolovat a  případně kontaktovat mě nebo svého oblíbeného poradce. V  roce 2014 bude také mnohým z  vás končit fixace hypoték z  let 2004, 2008, 2009 a 2011. Vaše banka vám sice pošle upozornění, že vám fixace bude končit, ale pravděpodobně vám dopis schválně pošle na  poslední chvíli, a  její nabídka nebude ta nejlepší. Pokud budete čekat až na  dopis od  banky, nejspíš budete muset přistoupit na její podmínky, a  to pro vás nebude výhodné. Proto vám doporučuji se na  konec fixace připravit včas a nejlépe hned. Některé banky jsou schopny garantovat současné pod-

nich-poradcu-v-cesku-nekteri-se-jako-experti-jen-tvari-pyk-/viteze. aspx?c=A110629_095430_viteze_sov nebo http://www.mesec.cz/clanky/nejvetsi-test-financnich-poradcu-v-cr-rozdali-jsme-vysvedceni/ Děkuji vám za důvěru! Dalimil Peša nezávislý finanční konzultant Tel: 608 261 040 Mail: dalimil.pesa@bcas.cz

Akční nabídka platí od 17.2. do 28.2. 2014

990

690

Mondelēz Milka Oreo 41g, Toffe Whole IDC Kakaové řezy, řezy Nuts 43g, Caramel 45g, Daim 45g, extra, řezy s oříšky, 50g Tender kirsch 37g, Tender tiramisu 37g 90 Mondelēz Milka Crispello čokoláda, vanilka, 30g

ZOTT Monte 100g, Berliso standard, classic, 180g

790

10

ZOTT Natura smetana zakysaná 15% 180g

690 990

790 Lactalis Jogurt Beskydský borůvka, broskev, jahoda, 145g

Lactalis Jogurt Beskydský bílý 145g

2090 Lactalis Sýr Smetanový 150g

2390 Vitana Polévka Grunt Gulášová 104g, Hovězí s těstovinou 68g, Hrachová s uzeným masem 107g, Kulajda 94g, Pórkový krém 99g

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM: Čáslav, Husova 625 Český Brod, Palackého 339 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Kutná Hora, Masarykova 366

Mělník, Italská 2775 Miřetice, Miřetice 1466 Nové M. nad Metují, Na Františku 662 Nové Zákupy 521 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 144 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Týnec n.Labem, Nám. Masarykovo 49 Turnov, U Skladiště ( Krátká ) 1292 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !


řádková INZERCE / soutěž

Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí Vydavatel Lepor – reklamní agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 515 450 IČ: 41428293 www.lepor.cz Redakce Miroslav Štrobl – 605 760 323 mirekstrobl@seznam.cz Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160 dana.cermakova@centrum.cz Grafická úprava, sazba Jaroslav Šrámek – 327 511 768 Editor Dušan Lapáček Produkce Monika Košatová – 731 156 214 Inzertní oddělení Monika Košatová – 731 156 214 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace MK ČR E 18774 www.dobrý.info Distribuce Zdarma do schránek a stojanů. Vychází jednou měsíčně. Info o distribuci Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Vydání 02/2014

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma!

KUPON koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

• PRODÁM

Byt 4+1, 2 balkony, sklep, ústřední topení uhlí/plyn, garáž, dvorek s hospodářským stavením a zahrádka, klidné prostředí, Vinaře u Čáslavi. Informace na  telefonu 737  732  554. Nastěhování je možné ihned. Prodáme krásný slunný byt 4+1 se zahrádkou 5 minut od domu, kompletně zrekonstruovaný, 90 m2 obyt. plocha + 2 velké lodžie 11 m2 + 5 m2, sklep, 3.  patro. Perfektní občanská vybavenost – 150 metrů od  domu školka, škola, rodinné centrum, praktický lékař, dětský lékař i  zubař. Z  domu na  konci ulice J. Palacha je blízko do  lesa i  na  zahrádku, kterou přenecháme novému majiteli, z oken lodžie výhledy na  vinici, ovečky a  na  Kaňk s  novou rozhlednou. Adresa: ul. Jana Palacha 152, 3. patrový panelový nově zrekonstruovaný dům, cena 1 450 000 Kč. Byt v  Kolíně 2+kk+lodžie, 58 m , nový, výtah, kuch. linka, plovoucí podlahy, plyn. kotel, tel.: 732 637 356. 2

kontaktní telefon a adresa:

Prodám parcelu na RD v  Kolíně, 765 m2 kompletní sítě na pozemku. Tel.: 732 159 214

Opravy a úpravy všech druhů oděvů. Levně a rychle. Sídlím 100 m od Kauflandu v KH. Tel. 605 442 380.

Honda Civic CRX na náhradní díly, vše funkční, silná koroze karoserie, doklady v depozitu, cena dle dohody. Tel.: 734 721 526 (Zruč n. Sáz.)

• SEZNÁMENÍ

• KOUPÍM

Motocykl Jawa, ČZ, kývačka, panelák, pérák, pařez, stadion, Jaweta a podobně. Možno na  díly i  vraky jiných značek. Tel.: 777 589 258

• PROVÁDÍM

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: 606 527 091

Žena, 58 let, hledá kamaráda do 63 let. Řidička, nekuřačka s vlastním zázemím. Tel.: 720 197 947 (Močovice u K. Hory)

• HLEDÁM

Sháním do sbírky ubrousky. Tel.: 604 233 728, khkuriozity@seznam.cz

• NABÍZÍM

Doučování angličtiny pro žáky ZŠ a výuku pro jednotlivce - začátečníky. Cena 80 Kč/hod. Pouze v Kutné Hoře. Tel.: 721 627 770.

Soutěž o věcné ceny v hodnotě 500,– Kč Najděte dva údaje, uvedené v některém z inzerátů únorového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s hledanými údaji vystřihněte a spolu s tímto lístkem a vyplněnými osobními údaji zašlete do 20. února 2013 na adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, s nímž si písemně nebo telefonicky domluvíme formu převzetí věcné ceny. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v březnovém vydání.Ve kterém z inzerátů nebo pr článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „Sledujte akční kalendář“ b) slovní spojení: „Vyber si svoji barvu“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Smutná zpráva Oznamujeme, že nás v lednu 2014 opustil skvělý člověk Vítek Zapletal /Můny/. Díky mu za vše.

Info o losování na www.lepor.cz

Dobrý.info

30

Vylosování I. kola soutěže o věcné ceny 27. ledna proběhlo v  LEPORu vylosování výherce I.  kola naší soutěže o  věcné ceny v  hodnotě 500 Kč, vyhlášené v lednovém čísle našeho měsíčníku. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu re-

dakce, byl redakcí vylosován výherce, jímž se stala paní

Darina Steinerová Kutná Hora Svoji výhru má šťastný výherce připravenou od 15. února 2013

k převzetí v  reklamní agentuře LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–17 hod.).

www.lepor.cz


inzerce

31

DÁRKY K VALENTÝNU Fotoknihy Kalendáře Fotoobrazy Pexesa Leporela Polštáře

VÝPRODE J s k ladových zásob PV C DESEK ŠÍŘKA o SÍLA 3–1 0

d 30 cm d o 50 cm mm DÉLKA do 150 cm

Po – Pá 8.00 – 17.00 hod. Lučanská 190 • Kutná Hora • tel.: 777

265 702

www.lepor.cz


32

Kutná Hora COMFOR Partner

KVALITA

! O H É D Ž A K O R P

Procesor Intel HDMI i Bluetooth

TRHÁK

Lenovo IdeaPad G580

9 599,+ 549,-

Prodloužení záruky o 1 rok

× spolehlivý notebook Lenovo IdeaPad × 15,6“ širokoúhlý displej (16:9, HD) × webkamera a mikrofon × dvoujádrový procesor Intel 1000M × 4GB operační paměti × harddisk 500GB × DVD vypalovačka × podpora nejrychlejší WiFi (B,G,N) × Bluetooth 4.0 × Windows 8 × kovové opěrky dlaní

2 BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ SOUČASNĚ

ASUS RT-N53 dualband WLAN 300Mbps N router

1 299,-

VYNIKAJÍCÍ POMĚR

TRHÁK

ASUS Memo Pad ME173X 7

3 999,Vyber si svoji barvu

Wireless-N 300 Mb/s VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA prodej HW a SW, prodej servisních služeb provádíme instalaci počítačových sítí LAN, WiFi rozšířený sortiment monitorů, LCD a plazmových TV

VÝKON/CENA

INTERNETOVÝ OBCHOD NA http://eshop.librashopkh.cz

záruční a pozáruční servis tiskáren EPSON, Canon, HP, Brother široký výběr tašek a batohů pro notebooky

kompletní dodávky SW a HW pro PC vč. kompletní instalace a zajištění internetového připojení znalecké posudky v oblasti výpočetní techniky

Kollárova 589, Kutná Hora, tel.: 327 512 218, 327 512 283, 724 600 218, e-mail: info@librashopkh.cz, www.librashopkh.cz

Dobry info 02 2014  
Advertisement