Page 4

Iedereen kent het verhaal van Deshima, het waaiervormige eilandje bij Nagasaki, waar de voc eeuwenlang handel dreef. Maar vrijwel niemand weet van de heftige periode vóór Deshima, toen de Nederlanders een stuk zuidelijker – op het eilandje Hirado – een gigantisch handelshuis bouwden, en de Japanners hielpen bij het uitroeien van alle katholieken in Japan. Diep verborgen in de archieven vond Rob Ruggenberg verhalen over die periode, brieven en dagboeken die onthullen dat die voc-kooplieden in Hirado het liefst trouwden met Japanse meisjes. Ruggenberg reisde naar Hirado en stuitte op talloze sporen van onze aanwezigheid daar. Hij vond stof voor een boek over mensen en kinderen die echt hebben bestaan, zoals Reyer, een 14-jarige jongen uit Veere die in Hirado verliefd wordt op het jonge meisje dat samenwoont met zijn directe superieur. Ruggenberg dompelde zich onder in de Japanse cultuur en sprak met talloze leeftijdsgenoten van Reyer en Sakura. De mensen in Hirado kleedden hem Japans, hij at wat de voc-mensen toen aten, hij leerde schieten met de oude yumi – een ongelofelijke Japanse lange-afstandsboog – en hij ondervond dat Japanners niet lijken op het kille, afstandelijke volk dat hij kende uit de literatuur. Uiteindelijk kwam één van de meisjes die hij daar ontmoette naar Nederland om hem te helpen bij het schrijven van De boogschutter van Hirado, het nooit eerder vertelde verhaal van de wanhopige liefde van Reyer voor Sakura.

V P

In d te h

Eerder verschenen:

Wimpel V lag en y riffeljur va n de G

Querido | Najaar 2013

s entelprij Libra W

2

kel oek w in K inderb s ij r sp P ubliek sprijs P ubliek re n se Lette B r a b a nt

P rijs va n

de Jonge

Jur y

R zi ei ha ko w hi la bi

Wimpel V lag en y riffeljur va n de G

Qu

Najaarsprospectus 2013 Querido Kind  

Bekijk hier de aanbieding voor het voorjaar van uitgeverij Querido (kinderboeken)

Najaarsprospectus 2013 Querido Kind  

Bekijk hier de aanbieding voor het voorjaar van uitgeverij Querido (kinderboeken)

Advertisement