Page 1

20 –– 23/ 3 11. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava 11ème Festival International du Film Francophone de Bratislava


Palace Cinemas Polus, Vajnorská 100 FILMOVÁ NOC 21/3 SOBOTA 20:50 18:40 16:40 14:40 12:40

Programová tabuľka Grille de programmation

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

FR IL 1:55

3 1:27

Pretty Diana RS Mesrine : L‘instinct de mort 0:45 Soľ mora Le Sel de La Mer

FR 1:49

Vianočná rozprávka Un conte de Noël

FR 2:23

Louise Michel Louise Michel

FR 1:34

Chomsky a spol. Chomsky & Cie

FR 1:52

Božie kancelárie Les Bureaux de Dieu

FR 2:02

Valčík s Baširom Valse Avec Bachir

D

16:20

Sedem dní Les 7 jours

Čisté srdce Un cœur simple

FR 1:45

18:40

Chomsky a spol. Chomsky & Cie

FR Il 1:55 FR 1:52

14:00

FR 2:08

FR 1:15

Kinogamma East Kinogamma East

16:00

14:20

Don Quichotte a jeho deti Les enfants de don Quichotte

Cowboy Cowboy

be fR 1:36

Zabijak Le Tueur

FR 1:30

FR 1:49

Iný človek Un Autre Homme

CH 1:29

20:00

Soľ mora Le Sel de La Mer

12:40

Svetlo v tme FR Comme une étoile dans la nuit 1:38

14:40

FR 1:43

16:40

Letný čas L‘heure d‘été

18:40

FR 1:34

Verejný nepriateľ č. 1 Mesrine : L‘instinct de mort

20:50

Louise Michel Louise Michel

Kinogamma Far East Kinogamma Far East

Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg FR Mesrine : L‘ennemi public n°1 2:12

14:10

FR 1:40

To nie som ja, prisahám! C‘est pas moi, je le jure !

Všetko ostatné je už len tichoRO Le Reste Est Silence 2:20

16:40

Letný tábor + M. Bolonaise Roc et Canyon + M. Bolonaise

Pláže Agnès Vardovej Les plages d‘Agnès

Vianočná rozprávka Un conte de Noël

FR 2:23

19:10

16:20

Svetlo v tme FR Comme une étoile dans la nuit 1:38

FILMOVÁ NOC NUIT DU CINEMA

Čisté srdce Un cœur simple

FR 1:45

21:00

21:40 12:20 14:20

RO 1:38

18:20

CA 1:50

Chomsky a spol. Chomsky & Cie

Boogie Boogie

20:20

To nie som ja, prisahám! C‘est pas moi, je le jure !

Don Quichotte a jeho deti Les enfants de don Quichotte

Ľahký otras zeme FR Léger tremblement du Paysage 1:25

14:20

ca 1:39

23/3

FR 1:43

16:20

Mama je u kaderníka Maman est chez le coiffeur

16:00

FR 1:52

18:00

FR 1:15

20:00

FR 1:10

Kinogamma Far East Kinogamma Far East

14:00

SK 1:15

Slepé lásky Amours aveugles

16:00

2 1:31

Pásmo krátkych filmov Cycle courts-métrages 

NEDEĽA d i m a nc he

FR 1:16

Letný čas L‘heure d‘été

18:20

14:00

Kinogamma East Kinogamma East

CH 1:30

FR 1:16

D

20:20

20:50 12:00

Vnútroný hlas Du bruit dans la tête

18:00

22/3

BE 1:45

20:30

S O BOTA sa m ed i

Mlčanie Lorny Le Silence de Lorna

FR IL 1:30

D

18:00

1 1:27

19:00

D

D

PO NDELO K l u ndi

Pásmo krátkych filmov Cycle courts-métrages 

16:40

Medzi stenami Entre les murs

FR 1:25

19:00

14:40

Pásmo krátkych filmov Cycle courts-métrages 

Eldorado Eldorado

21:20

21/ 3

SK 1:15

16:20

20:00

Slepé lásky Amours aveugles

FR 1:50

Ľahký otras zeme FR Léger tremblement du Paysage1:25

KINOSÁLA 3

Sedem dní Les 7 jours

18:40

16:00 18:00

Pláže Agnès Vardovej Les plages d‘Agnès

KINOSÁLA 2

lu 1:35

21:10

19:30

Free Cinematic Sessions 21/3   20:00 Backpacker‘s Hostel 22/3   20:00 SRo – Štúdio 5 23/3   20:30 A4 Nultý priestor

Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg FR Mesrine : L‘ennemi public n°1 2:12

16:40

22:00

D

KINOSÁLA 1  Červené mravce Les fourmis rouges

20/3

Seminár o filmovej hudbe Siegfried & Hervé Schneid + Kinogamma East a Far East 20/3   10:00 —18:00 FK 35mm

OTVORENIE FESTIVALU 20/3 PiATOK KINOSÁLA 7  Verejný nepriateľ č. 1 FR Mesrine : L‘instinct de mort 1:53

P I ATO K v end red i

DISKUSIA s tvorcami

D

Eldorado Eldorado

FR 1:25

FR 1:50 CA 1:50 FR 1:10 FR 1:53

filmy sú uvádzané v originálnom znenÍ so slovenskými titulkami. Zmena programu vyhradenÁ.


PREDPREMIÉRY avant-premiÉres 06

HLAVNÁ SEKCIA section principale 18

INÉ SVETY autres mondes 42

frankofónIA frankofónIA 64

krátkomEtrážnE filmy courts-mÉtragEs 80


EDITORIAL

Unifrance

Le festival du film français de Bratislava est l‘unique moyen, depuis 11 ans, d‘offrir au public slovaque un large aperçu de la production française. Malgré les difficultés de différente nature qui peuvent apparaître dans l‘organisation d‘une manifestation, cette année encore, vous pourrez voir un éventail riche de notre production. Merci à Eva Porubanova et à son équipe pour leur efficacité et leur engagement, qui depuis toutes ces années, ont permis au cinéma français d‘être mieux vu dans votre pays. Je vous souhaite un très bon festival. Amitiés.

Yann Raymond Chargé des Festivals Internationaux / Unifrance Riaditeľ oddelenia pre vzťahy s medzinárodnými festivalmi / Unifrance

Unifrance

Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava už 11 rokov ponúka slovenskému publiku jedinečnú príležitosť vidieť to najlepšie z francúzskej filmovej produkcie. Napriek mnohým ťažkostiam, ktoré sa môžu vyskytnúť pri organizovaní takéhoto podujatia, aj tento rok budete mať možnosť vidieť bohatý výber našej produkcie. Ďakujem Eve Porubanovej a jej tímu za ich výkonnosť a za ich nasadenie, ktoré počas všetkých týchto rokov dovolili francúzskemu filmu lepšie sa zviditeľniť vo vašej krajine. Prajem vám krásny festival. S priateľským pozdravom,


L’ACID (Association du cinéma Indépendant pour sa Diffusion), association de réalisateurs aidant à la diffusion des films, soutient depuis maintenant quatre ans le Festival International du Film Francophone de Bratislava. Cinq années marquées par une programmation audacieuse de films singuliers et par de nombreux échanges entre les réalisateurs et le public. Notre engagement au côté du FIFFBA est lié à une même exigence de promotion et de défense de la diversité de la création cinématographique et oeuvre à la rencontre entre les films, les auteurs et le public. Je vous souhaite une très belle édition 2009.

Jean Baptiste Le Bescam Responsable de l’événementiel / ACID Riaditeľ festivalového oddelnia / ACID

Acid

Associácia pre podporu nezávislého filmu – ACID, kolektív režisérov pomáhajúcich šíreniu nezávislých filmov, je partnerom festivalu Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu Bratislava už päť rokov. Štyri roky poznačené odvážnym výberom výnimočných filmov a množstvom obohacujúcich stretnutí režisérov s publikom. Festival FIFFBA sa snažíme podporovať s tou istou ambíciou – podnecovať rôznorodosť filmovej tvorby a vytvárať priestor na stretnutia medzi filmami, ich autormi a divákmi. Želám Vám krásny ročník FIFFBA 2009.

EDITORIAL

L’Acid


Hlavný organizátor / Organisateur principal » Francúzsky Inštitút v Bratislave

FIFFBA 2009

Spoluorganizátori / Coorganisateurs »

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva na Slovensku Kanadské veľvyslanectvo na Slovensku Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva vo Viedni Veľvyslanectvo Rumunska na Slovensku Veľvyslanectvo Srbska na Slovensku Švajčiarske veľvyslanectvo na Slovensku Palace Cinemas Polus

Festivalový tím / L’équipe du festival Riaditeľka festivalu / Direction artistique et générale » Eva Porubanová

Produkcia / Production » Frederique Bourrand, Adela Asefová

Médiá a komunikácia / Attachée de presse » Martin Palúch, Barbara Vrťová

Vizuálna koncepcia / Conception générale du visuel » Boris Meluš & Viera Čakányová Festivalová znelka / Spot du festival » Viera Čakányová

Grafický design / Design graphique » Boris Meluš Webmaster » Leonard Záhradník

Sadzba katalógu / Mise en page du catalogue » Marica Plančárová

Ďakujeme / Un grand merci à Palace Cinemas » Andrea Baisová, Robert Rybár, Dušan Dankovič, Jana Kalmanová Polus City Center » Tatiana Stempelová FTF VŠMU » Leo Štefankovič

Mediadesk » Vlado Štric, Rasťo Steranka Nultý priestor A4 » Janka Ondíková, Mirvis

Asociácia slovenských filmových klubov » Silvia Dubecká

Continental Film » Michal Drobný, Jana Studená Artcam » Dominika Prejdová

Unifrance » Yann Raymond, Joël Chapron, Seraphina Panaud-Coxe

ACID » Jean-Baptiste Le Bescam Films Distribution » Martin Caraux Ministere des Affaires Etrangeres Francais » Christine Houard

Rádio_FM » Jana Golisová, Dušan Vančo TV5 » Štepánka Červenková

AGS » Jérôme Laubion Senoble » Eric Valdher Via France » Matúš Cigáň Radisson SAS Carlton Hotel » Lucia Arbetová Bright » Tomáš Hittrich

Hostel Backpacker`s » Tomáš Jurdák, Robo Jedlička Filmpark » Marek Mackovič

Je to tak / Monde diplomatique.sk » Michal Havran azyl.sk » Maroš Hečko

Slovenský filmový ústav » Viera Ďuricová Akzent Media » Ivetka Volleková

Axima » Miroslav Kubík Magistrát Hlavného Mesta Bratislava » Milan Vajda

JC Decaux » Kvetoslava Pašková Ministersvto kultúry SR » Silvia Ďurčányová

Martin Merc, zvukové štúdio » Martin Merc Boomerang Media » Lucia Talpová

Petit Press » Tatiana Vlčková kinema.sk » Peter Konečný BB Print » Tibor Bodiš Francúzsky inštitút Praha » Anna Mitterand

Taliansky kultúrny inštitút Bratislava » Adriana Šulíková

» »

Kristína Kúdelová Peter Hulanský

»

»

Daniel Tóth

Juraj Kákoš

»

»

Janka Čákanyová

Jasmína Khahilová

Poznámka: Za anotácie a dialógy filmov premietaných na FIFFBA zodpovedajú výlučne ich autori. Tieto nevyjadrujú oficiálne stanovisko Francúzskeho veľvyslanectva. / Avertissement : les textes de présentation et les dialogues des films projetés au cours du FIFFBA relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs. Ils ne sauraient donc exprimer une quelconque position officielle de l‘ambassade de France.


partneri / partenaires

mediálni partneri / partenaires mediatiques

INŠTITUCIONÁLNI partneri / partenaires INSTITUTIONELS


PREDPREMIÉRY

6|7


Predpremiéry

Touto novou sekciou sme chceli upozorniť na niekoľko pozoruhodných francúzskych a frankofónnych filmov, ktoré budú vďaka slovenským distribútorom čoskoro uvedené aj v slovenskej kinodistribúcii

avant-premières

Avant-premiéres

Par cette nouvelle section du festival, nous souhaiterions cette année faire remarquer quelques uns des films français et francophones digne d’attention qui sortirons bientôt également dans les salles slovaques, grâce à nos distributeurs.


PREDPREMIÉRY

8|9

Kanada Taliansko Francúzsko Canada Italy France 2008 113 min Réžia Réalisation Jean-Francois Richet Scenár Scénario Abdel Raouf Dafri Kamera Directeur de la photographie Robert Gantz  Hrajú Avec Vincent Cassel Cécile De France Gérard Depardieu Gilles Lellouche Roy Dupuis Predaj Vente Continental film Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 19:00 Kinosála 7 22/3 18:40 Kinosála 3


Il y a eu un temps où le héros de la rue était Jacques Mesrine. Un travail convenable, ce n’était pas sa façon de gagner sa vie. Au retour de la guerre d’Algérie, il rejoint une bande de gangsters et commençe à braquer les banques. Il s’évade de prisons grâce à des coups de maître et lit avec une grande joie tout ce que la presse écrit sur lui. Et lorsqu’il se voit disparaître de la une des journaux, il se met luimême à écrire. Il intitule son livre L’Instinct de Mort. Dans ce livre, il déclare avoir tué des dizaines de personnes. Mais Jacques Mesrine, c‘était aussi un homme charmant, aimable et drôle. Les gardiens de prison l’admiraient, les femmes le trouvaient beau et la classe moyenne le prenait pour son porte-parole. Pour un homme qui n’hésitait pas à montrer son mécontentement vis-à-vis des représentants du pouvoir. Les deux films de Jean-Francois Richet sont dès lors plus que l‘image excitante d’un homme dangereux et peu conventionnel. Deux histoires sur les victimes et les coupables. Un récit sur cette partie de l’histoire que la société francaise n’a peut-être pas su, pour l’instant, digérer à complètement. Les deux films ont rencontré un grand succès dans les salles de cinéma, grâce surtout à la prestation formidable de Vincent Cassel dans le rôle principal. Vincent Cassel : César du Meilleur Acteur, Jean-François Richet : César du Meilleur Réalisateur en 2009.

Verejný nepriateľ č. 1

Boli časy, keď bol hrdinom parížskych ulíc Jacques Mesrine. Slušnou prácou sa takmer nikdy neživil. Po návrate s alžírskej vojny sa pridal ku gangstrom a lúpil banky. Z väzenia dokázal frajersky utekať a s nadšením sledoval, ako sa o ňom píše v novinách. A keď sa mu zdalo, že nespravodlivo mizne z prvých stránok, rozhodol sa o sebe napísať sám. Knihu nazval Inštinkt smrti. Priznal sa k nej k desiatkam vrážd. Francúzsko ho teda vyhlásilo za verejného nepriateľa číslo jedna. Lenže Jacques Mesrine bol aj šarmantný, vtipný a kamarátsky typ. Strážcovia vo väzení ho v podstate obdivovali, ženám sa páčil a široká stredná a nižšia vrstva Francúzov v ňom videla svojho hovorcu. Muža, čo sa nebojí prejaviť svoju nespokojnosť s predstaviteľmi moci. Dva filmy Jean - Francoisa Richeta preto nie sú len iba vzrušujúcim obrazom nekonvenčného a nebezpečného muža. Sú príbehom o vinníkoch a obetiach. No a sú aj rozprávaním o francúzskej spoločnosti a jedného úseku jej histórie, s ktorou sa doteraz nie celkom vysporiadla. Že v miestnych kinách veľmi zaujala, za to môže najmä skvelý herecký výkon Vincenta Cassela v hlavnej úlohe. Aj on aj režisér Richet sískali za Mesrina Césara.

avant-premières

L´instinct de mort


PREDPREMIÉRY

10|11

Francúzsko Kanada Taliansko France Kanada Italy 2008 113 min Réžia Réalisation Jean-Francois Richet Scenár Scénario Abdel Raouf Dafri Kamera Directeur de la photographie Robert Gantz  Hrajú Avec Vincent Cassel Ludivine Sagnier Mathieu Amalric Samuel Le Bihan Gérard Lanvin Olivier Gourmet Predaj Vente Continental film Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 22:00 Kinosála 7 22/3 20:50 Kinosála 3


Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg

Jean-François Richet grandit en banlieue parisienne. Il commenca par travailler plusieurs années à l‘usine, épisodes de sa vie dont ses films s’inspirent. Il s‘initie au cinéma en regardant les films de cinéastes russes tels que Dziga Vertov, et surtout Sergei Mikhailovich Eisenstein, son influence majeure. En 2008, Jean-François Richet s‘attaque à un défi très ambitieux. Il réalise Mesrine – L´instinct de mort et Mesrine – L´ennemi public 1.

Jean-François Richet vyrastal na predmestí Paríža. Pracoval niekoľko rokov v továrni. Toto obdobie jeho života, ako aj pôvod z nižšej sociálnej vrstvy, sa odzrkadľuje i v jeho snímkach. K filmovému umeniu sa dostal prostredníctvom ruských filmov Dzigu Vertova, a hlavne Sergeja M. Ejzenštejna, ktorý ho inšpiroval najviac. V roku 2008 prijal ambicióznu výzvu a nakrútil dvojdielny film: Verejný nepriateľ č. 1 a Verejný nepriateľ číslo 1: Epilóg.

avant-premières

L´ennemi public n° 1


PREDPREMIÉRY

12|13

France France 2008 90 min Réžia a scenár Réalisation et cénario Ari Folman Animácia Animation Yoni Goodman  Predaj Vente The Matche factory Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 21:20 Kinosála 3


Valse avec Bachir est un film autobiographique. Ari Folman, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu’il a dû tuer au cours de la guerre du Liban, au début des années 80 ! Le lendemain, Ari, pour la première fois, retrouve un souvenir de cette période de sa vie. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de cette fraction d’Histoire et de lui-même et décide, pour y parvenir, d’aller interviewer à travers le monde quelques-uns de ses anciens compagnons d’armes. Plus Ari s’enfoncera à l’intérieur de sa mémoire, plus les images oubliées referont surface. Les journalistes étrangers l’ont primé d’un Golden Globe et l’Académie des Césars l´a déclaré le Meilleur Film Etranger.

Ari Folman a tourné à la fin de ses études Comfortably numb (1991), qui a remporté en Israël le prix du Meilleur Documentaire de l’année. Entre 1991 et 1996, Ari réalise des documentaires pour la télévision israélienne, principalement dans les territoires occupés. En 1996, il écrit et réalise Sainte Clara un long – métrage tiré du roman de l’écrivain tchèque Pavel Kohout. Le film gagne plusieurs prix en Israël, dont ceux du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur. Il gagne aussi le Prix du Public au Festival de Berlin. Grâce aux succés des films précedents, il réalise Valse avec Bachir, long-métrage d´animation.

Valčík s Baširom

Je to zvláštne. Ari Folman vedel, že pred dvadsiatimi rokmi bol vojakom izraelskej armády a že bojoval v Libanone. Vedel, že v západnom Bejrúte prišli o život stovky palestínskych civilistov, ale nevedel si spomenúť, kto bol za ten masaker zodpovedný a čo v tom čase robil on. Pamäť ho zradila. Ale nebol to žiadny milostivý stav. Keby bol, neprenasledovali by ho zlé sny. K milostivému stavu sa mohol priblížiť len s pravdou a tú sa rozhodol hľadať medzi svojimi spolubojovníkmi. Ich výpovede najprv nakrútil, potom previedol do animovanej podoby. Bol to výborný nápad, pretože výsledok je mimoriadne expresívny a nástojčivý. Aj keď je poznačený hlbokou traumou, Izraelčania ho prijali i ocenili. A neboli sami. Vo svojich domácnostiach si ho, napriek zákazu, premietali aj Libanonci. Zahraniční novinári v Hollywoode ho ocenili Zlatým glóbusom a za najlepší zahraničný film ho vyhlásila aj francúzska akadémia.

Ari Folman ešte ako študent nakrútil film Comfortable Numb (1991), ktorý priniesol Izraelu Cenu za najlepší dokumentárny film. Medzi rokmi 1991 až 1996 pokračoval v tvorbe dokumentov najmä z okupovaného územia, ktoré boli určené pre izraelskú televíziu. V roku 1996 napísal scenár podľa románu českého spisovateľa Pavla Kohouta a vznikol dlhometrážny film Svätá Klára. V Izraeli získal viacero ocenení – Najlepší film a Najlepší režisér. V Berlíne mu udelili Cena publika. Povzbudený týmito úspechmi sa odhodlal k nakrúteniu celovečerného animovaného filmu Valčík s Baširom.

avant-premières

Valse avec Bachir


PREDPREMIÉRY

14|15

Francúzsko France 2008 128 min Réžia Réalisation Laurent Cantet Scenár Scénario Laurent Cantet Robin Campillo François Bégaudeau Kamera Directeur de la photographie Pierre Millon Catherine Pujol Georgi Lazarevski Hrajú Avec François Bégaudeau Nassim Amrabt Laura Baquela Vincent Caire Olivier Dupeyron Predaj Vente ASFK Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 21/3 16:40 Kinosála 1


Medzi stenami

Francois, profesor francúzštiny, začína učiť na parížskom gymnáziu považovanom za jedno z tých „zložitých“. Keď prekročí vstupnú bránu pozdraviac svojich kolegov, on ani divák už toto miesto neopustia. Film Laurenta Canteta, ktorý je adaptáciou románu Francoisa Bégaudeaua, Entre les murs, nie je ani dokumentom (všetko je hrané) ani fikciou. Je to kronika jednej triedy štvrtého ročníka. Dej predstavuje celý školský rok plný neustálej, demokraticky živej konfrontácie medzi profesorom a jeho 24 žiakmi – viac menej dobrými, viac menej nedisciplinovanými a každý z nich, bez výnimky, zohráva určitú rolu v tejto ľudskej mozaike.

Palme d’or Cannes 2008. Sélection des festivals internationaux : Tallinn, Belgrade, Münich, San Sebastian...

Zlatá palma Cannes 2008. Film bol uvedený na medzinárodných festivaloch: Tallinn, Belehrad, Mníchov, San Sebastian...

Laurent Cantet est né en 1961 à Melle. Entre les murs est son 5e long-métrage. Il a tourné plusieurs films comme Ressources humaines (1990) qui a reçu le César de la Meilleure Première Oeuvre en 2001. La même année son film L´emploi du temps a reçu la Louve d’Or – Festival International du Nouveau Cinéma de Montréal.

Laurent Cantet sa narodil v roku 1961 v meste Melle. Medzi stenami je v poradí už jeho piaty dlhometrážny film. Nakrútil viacero pozoruhodných snímkov ako napríklad Ľudské zdroje (1999), za ktoré získal v roku 2001 Cézara za najlepší debut. V tom istom roku získal za film L´emploi du temps ocenenie na Medzinárodnom festivale novej kinematografie v Montreali.

avant-premières

Entre les murs

C’est la rentrée pour François, professeur de français dans un collège dit « difficile » de Paris, dont il franchit la grille d’entrée en saluant ses collègues. Une fois plongés à l’intérieur, lui et le spectateur n’en sortiront plus. Film de Laurent Cantet, adapté du roman de François Bégaudeau, Entre les murs n’est ni un documentaire (tout est joué) ni une fiction : c’est la chronique d’une classe de quatrième le temps d’une année scolaire. Une confron¬tation constante, démocratiquement mouvementée, entre un professeur et vingt-quatre élèves – plus ou moins bons, plus ou moins indisciplinés, mais chacun, sans exception, ayant un rôle dans cette mosaïque humaine.


PREDPREMIÉRY

16|17

Francúzsko France Belgicko Belgique Taliansko Italy 2008 105 min Réžia a scenár Réalisation et scénario Jean-Pierre Dardenne Luc Dardenne Kamera Directeur de la photographie Alain Marcoen Hrajú Avec Arta Dobroshi Jérémie Rénier Fabrizio Rongione Alban Ukaj Morgan Marrine Predaj Vente ASFK / Memento Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 21/3 20:50 Kinosála 1


Pour devenir propriétaire d’un snack avec son amoureux Sokol, Lorna, jeune femme albanaise vivant en Belgique, est devenue la complice de la machination de Fabio, un homme du milieu. Fabio lui a organisé un faux mariage avec Claudy pour qu’elle obtienne la nationalité belge et épouse ensuite un mafieux russe prêt à payer beaucoup pour devenir belge. Pour que ce de deuxième mariage se fasse rapidement, Fabio a prévu de tuer Claudy. Lorna gardera-telle silence ?

Jean – Pierre Dardenne et Luc Dardenne ont créé la maison de production Dérives en 1975. Au début, ils tournaient des films documentaires autour de thématiques sociales. Dans leurs long-métrages qui ont reçu des prix importants au festival de Cannes : Rossette (1999), Palme d´or et prix de la Meilleure Interprétation Féminine ex-aequo avec Le fils (2002) ; L´enfant (2005) : Palme d´or, Le silence de Lorna : prix du Meilleur Scénario.

Mlčanie Lorny

Byť cudzincom v Západnej Európe a nevlastniť pritom miestne doklady, to môže byť poriadne ponižujúce. Mladá Lorna sa belgickou občiankou stale len vďaka tomu, že sa vydala – za narkomana. Aj ona teda vyzerá byť obeťou rozdeleného sveta. Ale takou nevinnou zase nie je. Súhlasila s tým, že sa svojho manžela zbaví, hoci aj trestným spôsobom, vzápätí ponúkne nové manželstvo ďalšiemu čakateľovi na občianstvo a za zarobené peniaze si založí vysnívanú reštauráciu so svojím skutočným milencom. Ak chce uspieť, bude musieť zostať citovo chladná. Môže tak byť šťastná? Podobný príbeh vyrozprávala režisérom, bratom Dardennovcom polícia. A Dardennovci ho prerozprávali svojím typicky realistickým, drsným a zároveň citlivým spôsobom. Za svoj scenár získali cenu na minuloročnom festivale v Cannes.

Jean-Pierre Dardenne a Luc Dardenne založili v roku 1975 produkčnú spoločnosť Dérives. Spočiatku nakrúcali na video a venovali sa dokumentárnym filmom so sociálnou tematikou. Neskôr začala sociálna dráma dominovať aj v ich celovečernej hranej tvorbe, za ktorú získali významné ocenenia na MFF Cannes: za Rosettu (1999) Zlatú palmu a Cenu za ženský herecký výkon ex aequo, za Syna (2002), za Dieťa (2005) Zlatú palmu a za Mlčanie Lorny (2008) cenu za scenár.

avant-premières

Le silence de Lorna


HLAVNÁ SEKCIA

18|19


Les films faisant partie de cette section représentent le meilleur du cinéma français contemporain, les grands films d’auteurs, les films qui étaient l’année dernière en sélection des festivals internationaux préstigieux, palmarès importants, tout simplement le cinéma en vogue français d’aujourd’hui.

Hlavná sekcia

Filmy zaradené do tejto sekcie predstavujú to najlepšie zo súčasnej francúzskej produkcie, veľké mená francúzskeho filmu, filmy, ktoré boli vo výbere tých najprestížnejších medzinárodných festivalov za uplynulý rok, ocenené filmy, jednoducho takzvané cinéma en vogue francúzskej kinematografie.

section principale

Section principale


HLAVNÁ SEKCIA

20|21

France France 2008 143 min Réžia Réalisation Arnaud Desplechin Scenár Scénario Arnaud Desplechin Emmanuel Bourdieu Hrajú Avec Catherine Deneuve Ludivine Sagnier Jean-Paul Roussillon Anne Consigny Mathieu Amalric Melvil Poupaud Predaj Vente Wild Bunch Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 18:40 Kinosála 2 23/3 16:40 Kinosála 3


Vianočná rozprávka

Il y une relation étrange entre Junon, Henri, Elizabeth, Ivan, Paul, Abdel, Simon et Sylvia. Leurs discussions froides, provocantes, tantôt cruelles, tantôt nonchalantes, déguisent parfaitement les liens qui les unissent. C’est un lien de sang. C’est ce lien qui les réunit lors des fêtes de Noel. Assis autour d‘une grande table, ils parlent de Junon, de sa leucémie, qui pourrait, d’une manière dramatique, raccourcir sa vie. Seule une greffe de moëlle pourrait lui sauver la vie, à condition de trouver un donneur dans la famille.

Medzi Junon, Henrim, Elizabeth, Ivanom, Claudom, Paulom, Abdelom, Simonom a Sylviou je pozoruhodný vzťah. Ich chladné, provokatívne, raz kruté a raz zase nonšalantné rozhovory dokonale zakrývajú zväzok, ktorým sú spojení. Pokrvný zväzok. A krv ich spojí aj na Vianoce. Okolo slávnostného stola sa rieši zdravotný stav Junon a leukémia, ktorá jej môže drasticky skrátiť život. Záchrániť by ju mohla transplantácia kostnej drene, ak by sa v rodine našiel vhodný darca. Jej deti i synovec si nechajú mechanicky spraviť testy. Nie všetci sú z rovnakej krvi, a nie všetci budú musieť niesť zodpovednosť, ak by sa transplantácia náhodou nevydarila. Ale tieto dramatické a nepohodlné úvahy odsúva rodina na neskôr. Režisér Arnaud Desplechin rozpráva tento príbeh neposlušným spôsobom, jeho štruktúra sa búri poriadku podobne ako sa jednotliví členovia rodiny búria uhladenému obrázku šťastnej spoločnosti. Film súťažil minulý rok na festivale v Cannes a od francúzskej akadémie získal deväť nominácií na Césara.

Le réalisateur Arnaud Desplechin élabore son histoire de facon désobéissante, sa construction se révolte, de même que tous les membres de la famille se révoltent contre l’image d’une société heureuse. L’année dernière, le film était en compétition au festival de Cannes, l’Académie des Césars lui a accordé neuf nominations.

Arnaud Desplechin (1960) vyskúšal filmárske remeslo najprv ako kameraman – vo filmoch Comme les doigts de la mais a Présence féminine. Neskôr začínal krátkymi a stredometrážnymi filmami, s celovečerným debutom La sentinelle prišiel v roku 1992 a súťažil s ním na festivale v Cannes. V Cannes sa ukázal celkom štyrikrát, naposledy s filmom Un conte de Noel.

section principale

Un conte de Nöel


HLAVNÁ SEKCIA

22|23

France France 2008 105 min Réžia a scenár Réalisation et cénario Marion Laine Hrajú Avec Sandrine Bonnaire Marina Foïs Pascal Elbé Patrick Pineau Swann Arlaud Thibault Vinçon Noémie Lvovsky Predaj Vente REZO Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 21/3 19:00 Kinosála 1 23/3 19:10 Kinosála 3


Adaptation d´un conte du grand écrivain français Gustave Flaubert, premier long-métrage de l´exactrice Marion Laine. L´histoire se passe dans une maison de campagne en Normandie. Félicité, une fille simple trouve un poste de domestique chez une veuve riche, Mathilde Aubain, et consacre désormais sa vie entière à cette famille. Oeuvre dramatique remarquable, un coeur simple va certainement laisser une trace dans chaque cœur.

Marion Laine. Après avoir obtenu son baccalauréat, Marion Laine monte à Paris pour prendre des cours d‘arabe à la Sorbonne. Rapidement, elle abandonne ses études pour s‘inscrire à des cours de théâtre et se passionne soudain pour la comédie. Longtemps, elle s‘imagine jouer mais s‘aperçoit un jour qu‘elle rêve en fait de réaliser ! Marion Laine réalise alors plusieurs court- métrages et développe quatre scénarios de longmétrages. Le premier long-métrage de Marion Laine, Un coeur simple‘ sort donc en 2008.

Čisté srdce

Filmová adaptácia románu velikána francúzskej literatúry Gustava Flauberta je režijným debutom bývalej herečky Marion Lainé. Príbeh filmu sa odohráva vo vidieckom rodinnom sídle v Normandii. Zachytáva vzťah jednoduchého dievčaťa Félicité a bohatej vdovy Mathilde Aubain. Félicité začne na panstve pracovať ako slúžka a od tejto chvíle obetuje celý svoj život pre blaho členov rodiny. S citom prerozprávaný film sa zameriava na opis neľahkého údelu hlavnej hrdinky. Epicky široká forma rozprávania je postavená na kľúčových a dramatických okamihoch. Obrazovú rovinu deja ozvláštňuje zaujímavo riešené vizuálne spracovanie. Čisté srdce určite zanechá stopy v srdci každého z nás.

Marion Laine po štúdiu na strednej škole odchádza do Paríža a venuje sa štúdiu arabského jazyka na Sorbonne. Krátko po tom však zanecháva štúdium a zapisuje sa na hodiny divadla. Chce byť herečkou, až kým si neuvedomí, že najviac ju láka filmová réžia. Po niekoľkých krátkometrážnych filmoch prichádza na svet aj niekoľko scenárov pre dlhometrážne filmy. Prvý režisérsky dlhometrážny debut Marion Laine Čisté srdce mal premiéru vo Francúzsku v roku 2008.

section principale

Un coeur simple


HLAVNÁ SEKCIA

24|25

Francúzsko Nemecko France Allemagne 2007 96 min Réžia a scenár Réalisation scénario Agnès Varda Kamera Directeur de la photographie Agnès Varda  Hrajú Avec Agnès Varda Jacques Demy Jim Morrison Jean Luc Godard Alain Resnais Predaj Vente Roissy films Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 18:00 Kinosála 1 22/3 12:40 Kinosála 3


Pláže Agnès Vardovej

Cinéaste française Agnés Varda est née en 1928. Elle a passé son enfance en Belgique puis elle a émigré à Paris où elle a fait ses études. En 1954, elle crée une société de production Ciné-Tamaris pour La Pointe Courte. Cela lui vaut le titre de “Grand-Mère de la Nouvelle Vague”. Parmi les 33 long et court-métrages, fictions ou documentaires réalisés par Agnés, les plus connus sont Cléo de 5 à7 (1961), Le Bonheur (1964), Jacquot de Nantes (1990) et Les glaneurs et la glaneuse (2000). Le film Les plages d´Agnés (2008) est un auto-filmo documentaire.

Francúzska režisérka Agnés Vardová sa narodila v roku 1928 a vyrastala v Belgicku. Po emigrácii do Francúzska absolvovala štúdium v Paríži. V roku 1954 založila kvôli filmu Krátky most produkčnú spoločnosť Ciné-Tamaris. Za tento snímok si vyslúžila titul „Stará mama Novej vlny“. Okrem toho nakrútila tridsaťtri krátko a dlhometrážnych hraných a dokumentárnych filmov. Patria medzi ne aj slávne tituly ako Cléo od 5 do 7 (1961), Šťastie (1964), Jacquot de Nantes (1990) a Zberači a zberačka (2000). Film Pláže Agnés Vardovej (2008) je jej bilancujúce autobiografická dielo.

Agnès Varda, doyenne des réalisatrices françaises, nous offre une expérience incroyable : kaléidoscope sur les plages qui ont compté à ses yeux entre la Belgique, la France et les Etats-Unis. Elle n’hésite pas à déployer un montage, façon puzzle, qui évoque la perception fractionnée des réminiscences. Elle utilise de nombreuses photos, des vidéos personnelles, et bien entendu des extraits de ses films. Une leçon de cinéma qui ne laissera personne indifférent.

Agnès Varda, nestor francúzskych režisérok, nám ponúka neuveriteľný experiment: kaleidoskop na plážach, ktoré v jej očiach niečo znamenali, od Belgicka, Francúzska až po Spojené štáty. Agnès Varda neváha využiť montáž typu puzzle, ktorá pripomína úlomkovitosť spomienok. Využíva mnoho fotografií, osobné videá a, samozrejme, úryvky z vlastných filmov. Filmová lekcia, ktorá nikoho nenechá ľahostajným.

section principale

Les plages d’Agnès


HLAVNÁ SEKCIA

26|27

Francúzsko France 2006 90 min Réžia Réalisation Cédric Anger Scenár Scénario Cédric Anger Kamera Directeur de la photographie Caroline Champetier  Hrajú Avec Gilbert Melki Grégoire Colin Mélanie Laurent Sophie Cattani Xavier Beauvois Predaj Vente UGC Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 21/3 18:00 Kinosála 3


Léo, parano? Totalement et à raison. Un contrat a été passé sur lui. Il soupçonne vite que son exécuteur est Kopas, un jeune escogriffe au visage saillant qui vient le voir à son bureau en se faisant passer pour un client. Sans trop dévoiler l’intrigue, on peut dire que ces hommes que tout sépare – Léo : père de famille, bosseur, citadin ; Kopas : marginal venu d’ailleurs – vont se connaître un peu. Jouer, dealer, négocier, c’est encore être dans la vie. Paris en hiver tient ici une place importante, la proie et son chasseur sillonnant le 13e arrondissement, du côté de Tolbiac, de la rue Watt ou du quartier chinois – avec une séquence étonnante où l’on plonge soudain, au détour d’une galerie marchande, dans des bas-fonds glauques. Le film réserve plus d’un d’épisode inattendu.

Cédric Anger était dabord le film critique, puis le scénariste avec Xavier Beauvois dans les films To Matthieu, The Little Lieutenant a Two de Wernera Schroetera. Àpres le cour-métrage Novela avec Grégoir Collin il a définitevement choisi la place de réalisateur et a tourné le film Le tueur.

Zabijak

Žánrový film Zabijak je prvý dlhometrážny film Cédrica Angera, doteraz známeho skôr ako scenáristu filmov Xaviera Beauvois a Werner Schroetera. Vianoce v zimnom Paríži. Biznismen Léo Zimmerman zisťuje, že kontrakt uzatvorený medzi ním a neznámym mužom neznamená nič iné, ako jeho fyzickú likvidáciu. Prenasledovaný strachom a paranojou rozhodne sa zabijaka vyhľadať a uzavrieť s ním dohodu... Výborný akčný francúzsky thriller. Úlohu zabijaka napísal Anger špeciálne pre herca Grégoira Colina, ktorý sa preslávil najmä vďaka filmom Pekná práca či Votrelec Claire Denisovej. Grégoire Colin uvedie film Zabijak na FIFFBA 2009 osobne. Film bol uvedený na festivaloch: MFF Rotterdam, Atény, Mníchov, Los Angeles.

Cédric Anger bol najprv filmovým kritikom, potom pracoval ako scénarista po boku Xaviera Beauvoisa pri filmoch To Matthieu, The Little Lieutenant a Two od Wernera Schroetera. Po krátkometrážnom filme Novela s hercom Grégoirom Colinom si nakoniec definitívne sadol na režisérsku stoličku a natočil film Zabijak.

section principale

Le tueur


HLAVNÁ SEKCIA

28|29

Francúzsko Izrael Francúzsko Israel 2008 115 min Réžia Réalisation Ronit Elkabetz Scenár Scénario Ronit Elkabetz Shlomi Elkabetz Kamera Directeur de la photographie Yaron Scharf Hrajú Avec Ronit Elkabetz Albert Illouz Yael Abecassis Simon Abkarian Hana Laslo Moshe Ivgy Predaj Vente Other Angel Pictures Jazyk Language EN ARAB Titulky Sous-titres SK 20/3 16:20 Kinosála 2 21/3 16:20 Kinosála 2


Dans la famille juive d’Ohaion, c’est Shiva pendant sept jours, il faut être en deuil. Dans l’appartement du défunt, huit frères et soeurs, leurs femmes et maris se réunissent. Beaucoup parmi eux ne savent pas trés bien comment respecter les traditions, mais ils font des efforts. Ils prient ensemble, mangent ensemble et la nuit venant ils s‘installent par terre, ensemble, dans une seule pièce. Le frère et la soeur, les réalisateurs Shlomi et Ronit Elkabetz ont profité de la possibilité qu’offre ce huis-clos. A la façon d’un drame classique : unité d’action, de temps et de lieu. Cette famille n’a pas besoin d’impulsions de l’extérieur, les conflits naissent en son sein, en cet espace étouffant et déprimé. Ils démontrent une crise profonde – mais les solutions peuvent surgir avec.

Ronit Elkabetz La France a découvert l’actrice avec Mariage tardif, puis La Visite de la fanfare. Les sept jours c’est la rencontre avec celle qui représente le nouveau cinéma israélien : profondément ancré dans la société de l’état hébreu, mais revendiquant le droit d’exister en marge des gros titres de l’actualité. Les Sept Jours est le deuxième volet (après Prendre femme en 2004) de sa trilogie sur une famille israélienne originaire du Maroc, écrite et réalisée avec son frère Shlomi.

Sedem dní

V židovskej rodine Ohaion je shiva, sedem dní treba trúchliť. V byte zosnulého sa zhromaždí osem súrodencov, ich manželky a manželia. Veľa z nich presne nevie, ako treba tradície dodržiavať, ale snažia sa ich rešpektovať. Spolu sa modlia, spolu jedia a v noci si všetci spolu líhajú na zem v jednej miestnosti. Súrodenci a režiséri Shlomi Elkabetz a Ronit Elkabetz využili možnosti, aké ponúka uzavretý priestor. Svoj film vystavali na obraz klasicistickej drámy – je v ňom jednota deja, času a miesta. Ich rodina nepotrebuje žiadne impulzy z vonka, konflikty vznikajú v jej vnútri, posilnené dusivým a stiestneným priestorom. Podobajú sa na hlbokú krízu – ale tou môžu prísť aj riešenia.

Ronit Elkabetz Francúzsko objavilo herečku Ronit Elkabetz po prvýkrát vo filme Neskoré manželstvo a následne v Návšteve kapely (FIFFBA 2008). Snímok Sedem dní je stretnutím s umelkyňou, ktorá stelesňuje novú izraelskú kinematografiu : hlboko zakorenenú v spoločnosti židovského štátu, a zároveň dožadújúcu sa práva na život mimo veľkých mediálnych senzácií. Sedem dní je po filme Vziať si ženu (2004) druhým filmom trilógie o židovskej rodine pôvodom z Maroka, za ktorej scenárom a réžiou stojí Ronit so svojím bratom Shlomim.

section principale

Les Sept jours


HLAVNÁ SEKCIA

30|31

Francúzsko Belgicko Španielsko Švajčiarsko France Belgique Espagne Suisse 2008 109 min Réžia a scenár Réalisation scénario Annemarie Jacir Kamera Directeur de la photographie Benoît Chamaillard  Predaj Vente Pyramide International Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 23/3 18:20 Kinosála 2


Morská soľ

Ce road - movie, ce film tourné sur place, notamment à Ramallah, est le premier long-métrage d’une femme de cinéma, présenté au dernier festival de Cannes. A la manière d’un documentaire, les meilleures scènes prennent le temps de montrer des situations qu’on devine réalistes et quotidiennes. Emad, à Ramallah depuis dix-sept ans, dont le seul rêve est de pouvoir partir, et paradoxalement, Soraya l’exilée, l’Américaine, pour qui revenir en Palestine est son rêve le plus cher, incarnent les deux visages d’une terre déchirée.

Road-movie nakrútené v autentických exteriéroch. Dej filmu je situovaný predovšetkým v palestínskom Ramalláhu. Najlepšie scény sú zachytené dokumentárnym spôsobom a oplývajú dostatočnou dávkou voľne plynúceho času, vďaka čomu dýchajú realizmom a autentickou každodennosťou. Emad žije ako väzeň v uzatvorenom meste od svojich 17 rokov. Má len jeden veľký sen – dostať sa z mesta. Naopak Američanka Soraya, vnučka palestínskych utečencov, túži paradoxne tiež len po jedinom – vrátiť sa späť do Palestíny. Dvojica hlavných predstaviteľov tak stelesňuje dve tváre ťažko skúšanej krajiny. Prvý celovečerný film režisérky, s ktorým sa predstavila aj na poslednom ročníku festivalu v Cannes.

Annemarie Jacir réalisatrice palestinienne, travaille dans la production indépendante depuis 1994. Elle a écrit, réalisé et produit plusieurs courts-métrages dont A post Oslo history (1998), The Satellite Shooters (2001) et Like Twenty Impossibles (2003). Le sel de la mer est son premier long-métrage. Annemarie Jacir vit à Ramallah et écrit actuellement son prochain film When I Saw You.

Annemarie Jacir je palestínska režisérka, ktorá pracuje od roku 1994 v nezávislej produkcii. Napísala, realizovala a produkovala viacero krátkometrážnych filmov ako A post Oslo history (1998), Satellite Shooters (2001) a Like Twenty Impossibles (2003). Morská soľ je jej dlhometrážny debut. Momentálne žije v meste Ramallah a pracuje na svojom novom filme When I Saw You.

section principale

Le sel de la mer


HLAVNÁ SEKCIA

32|33

Francúzsko Belgicko France Belgique 2008 96 min Réžia a scenár Réalisation scénario Benoît Mariage Kamera Directeur de la photographie – ---- –  Hrajú Avec Benoît Poelvoorde Gilbert Melki François Damiens Julie Depardieu Bouli Lanners Predaj Vente UGC Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK FR 21/3 16:00 Kinosála 3


Daniel Piron a le blues. Son couple est monotone, ses idéaux se sont envolés, même son travail de journaliste est une farce. La seule idée qui le galvanise encore est de retrouver et de filmer Tony Sacchi, héros révolutionnaire de sa jeunesse. A travers cette aventure, Daniel voudrait réhabiliter le jeune homme ardent et engagé que Tony était. Mais, hélas pour lui, Sacchi est devenu un gigolo cynique.

C‘est avec Le Signaleur, un courtmétrage de vingt minutes tourné en noir et blanc en 1997, que Benoît Mariage est révélé aux yeux de la critique internationale et du grand public. Son film reçoit de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix de la Semaine Internationale de la Critique à Cannes en 1997 et le Prix du Jury International de Clermont-Ferrand en 1998. Avec son troisième long-métrage, la comédie douce-amère Cowboy, il retrouve pour la troisième fois son compatriote Benoît Poelvoorde.

Cowboy

Televízny reportér Daniel Piron, ktorému nesedí úloha moderátora pre motoristov a okrem iného má aj prehlbujúce sa partnerské problémy, nie je už dlhší čas vo svojej koži. Jeho manželstvo je nudné, jeho ideály sa zrútili... a jeho práca novinára je na smiech. Jediný nápad, ktorý ho ešte drží, je nakrútiť film o Tonym Sacchim, bývalom revolučnom hrdinovi z čias Danielovej mladosti. Problémom však je, že za dvadsaťpäť rokov, ktoré odvtedy uplynuli, sa z Tonyho stal cynický gigolo...

Belgický režisér Benoît Mariage sa do povedomia medzinárodnej kritiky dostal vďaka krátkometrážnemu filmu Le signaleur (Grand Prix Medzinárodnej kritiky v Cannes 1997 a Cena Medzinárodnej poroty v Clermont-Ferrand 1998). Snímka Cowboy je jeho tretí dlhometrážny film a zároveň tretia spolupráca s belgickým kompatriotom, hercom Benoît Poelvoordom.

section principale

Cowboy


HLAVNÁ SEKCIA

34|35

Francúzsko Belgicko Luxembursko 2008 94 min Réžia a scenár Réalisation et scénario Benoît Delépine Gustave Kervern Hrajú Avec Yolande Moreau Bouli Lanners Albert Dupontel Yannick Jaulin Benoît Poelvoorde Predaj Vente Funny Balloons Jazyk Language FR

Titulky Sous-titres SK

20/3 21:10 Kinosála 2 22/3 20:20 Kinosála 2


Une excellente comédie française. Le patron d’une entreprise de cintres située quelque part en Picardie, vide son usine dans la nuit pour la délocaliser. Le lendemain, les ouvrières se réunissent et décident d’investir le peu d’argent qu’elles ont de côté dans un projet commun : faire assassiner le patron par un professionnel. Le film a reçu plusieurs récompenses aux festivals internationaux prestigieux, comme FIF de San Sebastiano, FIF à Quend, Rome et Londres.

Benoît Delépine et Gustave Kervern sont connus en France pour leurs activités dans les émissions satiriques sur la chaîne de télévision Canal+. Benoît Delépine, auteur pour l‘émission Guignols de l‘info pendant plusieurs années, écrit actuellement pour les émissions ayant pour cadre le pays fictif de Groland. Il y joue également un journaliste – reporter cynique Michael Kael. Gustave Kervern, quant à lui, y joue un personnage de journaliste alcoolique.

Louise Michel

Vynikajúca francúzska komédia odohrávajúca sa v prostredí továrne niekde vo francúzskej Picardii. Frustrovaní zamestnanci továrne sa rozhodnú najať si nájomného vraha, aby za nich vyriešil neriešiteľné problémy, ktoré začínajú mať so svojim šéfom. Film získal niekoľko ocenení na prestížnych medzinárodných festivaloch, napríklad v San Sebastiane, v Quende, v Ríme a v Londýne.

Benoît Delépine a Gustave Kevern sú vo Francúzsku známi pre svoje aktivity v satirických televíznych reláciach na televíznej stanici Canal+. Benoît Delépine, dloročný scenárista relácie Guignols de l’info, v súčasnosti píše scenáre relácií, ktoré sa odohrávajú vo fiktívnej krajine Groland. Sám v nich aj zosobňuje postavu novinára Michela Kaela, kým Gustave Kevern hrá alkoholika.

section principale

Louise Michel


HLAVNÁ SEKCIA

36|37

Francúzsko France 2008 122 min Réžia Réalisation Claire Simon Scenár Scénario Claire Simon Natalia Rodriguez Forero

Nadège Trebal

Kamera Directeur de la photographie Philippe Van Leeuw

Claire Simon 

Hrajú Avec Nathalie Baye Nicole Garcia Isabelle Carré Michel Boujenah Béatrice Dalle Rachida Brakni Predaj Vente Shellac Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 19:00 Kinosála 3


A la lisière du documentaire et de la fiction et d’après certains théoriciens du cinéma, film nettement plus convaincant que la palme d’or du Festival de Cannes 2008 Entre les murs de Laurent Cantet, Claire Simon, une cinéaste française très importante qui commence tout juste à être reconnue, choisit de donner le rôle des conseillères à des actrices de premier plan : Nathalie Baye, Isabelle Carré, Béatrice Dalle, Nicole Garcia, Rachida Brakni – toutes épatantes. La distribution est fastueuse, au point d’évoquer une sorte d’engagement collectif à la manière du fameux „manifeste des 343 salopes“, pétition de femmes célèbres et grand moment de l’histoire du féminisme. Mais surtout, les „stars“ se prêtent à un jeu artistique original et captivant : toutes leurs interlocutrices sont des actrices professionnelles, d’une vérité saisissante.

Claire Simon est scénariste, actrice, directrice de la photo, monteuse française et réalisatrice. Son œuvre est essentiellement composée de documentaires dans lesquels elle traque des histoires, celles que les enfants s’inventent le temps d’une Récréation (1992), celle que les difficultés de gestion induisent dans Coûte que coûte (1995), celle qui naît de l’amour de deux jeunes gens 800 km de différenceRomance (2000), ou encore celle que tisse la vie singulière de Mimi (2002). En fait, pour Claire Simon, si «la banalité contient de la fiction», le travail de la cinéaste est de la débusquer.

Božie kancelárie

Film na hranici medzi dokumentárnym filmom a hraným filmom, podľa niektorých filmových teoretikov dokonca presvedčivejší než zlatá palma MFF Cannes 2008 Medzi stenami Laurenta Canteta. Claire Simonová sa rozhodla obsadiť do úloh poradkýň v centre pre plánované rodičovstvo francúzske herečky prvej kategórie : Nathalie Baye, Isabelle Carré, Béatrice Dalle, Nicole Garcia, Rachida Brakni. Herecké obsadenie je tu skutočne bohaté, má akoby evokovať kolektívne angažovanie sa žien a cez odkaz na slávny „Manifest 343“, petíciu, ktorú v roku 1971 vo Francúzsku podpísalo 343 spoločensky významných žien, pripomenúť dôležité obdobie histórie feminizmu.

Claire Simonová je francúzska scenáristka, herečka, kameramanka, strihačka a režisérka. Vo svojej filmovej tvorbe sa takmer výlučne venuje dokumentárnym filmom: Recréation (1992), Coûte que coûte (1995) , Mimi (2002)... Claire Simonová sama hovorí: „Ak je v banalite fikcia, úlohou filmára je ju vypudiť.“

section principale

Les bureaux de Dieu


HLAVNÁ SEKCIA

38|39

Francúzsko France 2008 103 min Réžia a scenár Réalisation et scénario

Olivier Assayas

Hrajú Avec Juliette Binoche Charles Berling Jérémie Renier Edith Scob Dominique Raymond Predaj Vente MK2 Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 21/3 21:40 Kinosála 2 23/3 14:20 Kinosála 2


Avant de passer derrière la caméra, Olivier Assayas fut, entre 1980 et 1985, critique de cinéma pour Les Cahiers du Cinéma et Rock and Folk. Dès son premier long-métrage Désordre (1986), il´s impose comme l´un des héritiers de la Nouvelle Vague.

Letný čas

Je leto. Fréderic, Adrienne, Jérémie a ich deti spoločne prichádzajú do rodičovského domu. Chystajú sa osláviť 75. narodeniny svojej matky Héléne Berthier, ktorá zasvätila celý život zbieraniu starožitností, umeleckých diel a maľbám jej strýka – maliara Paula Berthiera. O niekoľko mesiacov neskôr, po náhlej smrti Héléne, sa opäť všetci stretnú. Počas tohto stretnutia sú konfrontovaní a prinútení urobiť rozhodnutia o majetku, s ktorým ich spája minulosť a predstavuje pre nich rodinnú identitu. Na prvý pohľad jednoduché rozhodnutia sa stávajú objektom sporov, pričom všetci zisťujú, nakoľko sa časom dokázali zmeniť. Bude predtým jednotná rodina držať i naďalej spolu?

Olivier Assayas medzi rokmi 1980 a 1985 sa pred tým, ako prešiel za kameru, venoval najmä filmovej kritike – písal pre renomované Cahiers du Cinéma a Rock and Folk. Debutom Neporiadok (1986) sa prihlásil k dedičstvu Novej Vlny.

section principale

Le heure d´été

C’est l’été. Frédéric, Adrienne, Jérémie et leurs enfants arrivent ensemble dans la maison des parents pour fêter les 75 ans de leur mére, Héléne Berthier, qui a consacré toute son existence à collecter des oeuvres d´art et des peintures de l’oncle, le peintre Paul Berthier. La disparition soudaine d’Hélène, quelques mois plus tard, les réunit de nouveau et pendant cette réunion familliale ils sont obligés de prendre une décision concernant la propriété à laquelle ils sont attachés. Mais cette famille, à l’apparence si unie, va-t-elle pouvoir rester bien ensemble?


40|41

Francúzsko France 2008 98 min Réžia a scenár Réalisation scénario René Féret Kamera Directeur de la photographie Shai Goldman  Hrajú Avec Salomé Stévenin Nicolas Giraud Jean-François Stévenin Khalifa Natour Imad Jabarin Sasson Gabai Rubi Moscovich Predaj Vente Wide management Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK HLAVNÁ SEKCIA

22/3 16:20 Kinosála 2 23/3 16:20 Kinosála 2


Anne et Marc forment un jeune couple qui vit un amour fou. Peu de temps après leur installation dans un nouveau logement, la décision de se marier et de fonder une famille, l’idylle commence à s’estomper. Marc apprend lors d’un examen médical qu’il souffre d’une maladie insidieuse rare. Une dure épreuve se dresse alors devant le couple. Inspiré par son propre vécu a été traité par le réalisateur René Feret de façon à nous faire sentir, malgré l’histoire décourageante, la joie et la volonté de vivre. Le film brosse des émotions présentées de la façon la plus sincère.

René Feret est scénariste, réalisateur, producteur et distributeur cinématographique. Son premier film Paul a remporté le prix Jean Vigo en 1975.

Svetlo v tme

Anne a Mark tvoria mladý, šialene navzájom do seba zamilovaný pár. Presťahujú sa do nového bytu, rozhodnú sa zosobášiť, chcú si založiť rodinu. Ich idylický sen sa však začne neočakávane rozplývať. Pri náhodnom vyšetrení u lekára sa Mark dozvedá, že trpí zákerným zriedkavým ochorením. Obaja sú odrazu vystavení ťažkej skúške vzájomných citov a navyše konfrontovaní s úskaliami vážnej choroby. Nerovný boj môže mať len jedného víťaza. Režisér René Feret spracoval tému inšpirovanú autobiografiou spôsobom, v ktorom aj napriek skľúčujúcemu príbehu môžeme cítiť radosť a odhodlanie k životu. Film zachytáva naozajstné emócie v tej najúprimenjšej podobe. O krutosti osudu, strachu zo smrti, osamelosti a čistej láske.

René Feret je scenárista, režisér, producent a distribútor. Jeho prvý film Paul bol ocenený v roku 1975 cenou Jeana Viga. Pri réžijnej práci kladie hlavný dôraz na hercov a na dynamiku nakrúcania. Vďaka týmto aspektom sú aj veľakrát spracované témy schopné prinášať nové poznanie. Práve preto sa dá povedať, že jeho diela patria vo francúzskej kinematografii medzi veľmi obľúbené.

section principale

Comme une étoile dans la nuit


inĂŠ svety

42|43


La section Autres Mondes fait écho à la Section Principale du FIFFBA de cette année. Elle a pour ambition de présenter des cinéastes talentueux mais peu connus ou reconnus. Quelques films documentaires engagés seront également présentés dans le cadre de cette section.

Iné svety

Sekcia Iné svety takmer zrkadlovo reaguje na tohtoročný výber filmov zaradených do hlavnej sekcie festivalu. Má upozorniť na mená tvorcov, ktorým nie je venovaná taká pozornosť zo strany kritiky a médií, akej sa jej dostáva v prípade osvedčených mien francúzskeho filmu. Má upriamiť pozornosť na iné formy spracovania filmových príbehov, ktorými ich autori smelo konkurujú cenami ovenčeným snímkam. V rámci tejto sekcie predstavujeme aj niekoľko odvážnych angažovaných dokumentárnych filmov.

autres mondes

Autres mondes


iné svety

44|45

Francúzsko France 2008 98 min Réžia Réalisation Radu Mundean Scenár Scénario Alexandru Baciu Razvan Radulescu Radu Muntean Hrajú Avec Anamaria Marinca Dragus Bucur Mimi Branescu Adrian Vancica Predaj Vente Maximum Film International Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 22/3 14:20 Kinosála 2


Boogie

Radu Muntean a étudié la mise en scène et la réalisation à l’Académie du Théâtre et du Cinéma de la capitale roumaine. Depuis 1996 il a tourné plus de 400 court-métrages. Il a fait des débuts concluants avec le film The Rage (Furia, 2002), regard sur un crime commis pendant une course illégale de voitures. Radu Muntean s’est fait connaître sur la scène internationale après son second film fiction The Paper Will Be Blue (Hârtia va fi albastră, 2006), histoire plantée dans un décor militaire au cours de la chute du régime de Ceauşescu en décembre 1989. La majeure partie de l’équipe de production de ce précedent projet a travaillé sur cette troisième fiction, Boogie, avec les co-scenaristes Alexandru Baciu et Răzvan Rădulescu.

Radu Muntean (1971, Bukurešť) vyštudoval réžiu na Divadelnej a filmovej akadémii v rumunskej metropoli. Od roku 1996 natočil viac ako 400 reklám a krátkych filmov. V hranej kinematografii úspešne debutoval snímkom The Rage (Zúrivosť, 2002), zobrazujúcom kriminalitu v prostredí ilegálnych automobilových závodov. Munteanovo meno sa stalo medzinárodne ešte známejším po druhom celovečernom filme Hârtia va fi albastră (Papier bude modrý, 2006), odohrávajúcim sa ve vojenskom prostredí počas pádu Ceauşescovho režimu v decembri 1989. Na Munteanovom treťom celovečernom filme Boogie spolupracovala značná časť realizačného tímu z predcházajúceho projektu, vrátane dvojíce scenáristov Alexandra Bacia a Răzvana Rădulesca.

La trentaine, Bodgan a monté son entreprise, s’est marié et a un enfant. Là, il est en vacances avec sa famille le long de la Mer Noire et sa femme attend une autre enfant. A la station blanéaire, il rencontre deux anciens camarades de lycée, qui se sont depuis installés et ont pris leurs responsabilités. Boogie, titre éponyme : surnom du protagoniste pendant ses années „lycée“, entre dans une confrontation intellectuelle et émotionnelle avec Sorin et Vali après avoir passé la nuit : d’abord au restaurant, puis au bowling, au bar et enfin dans une chambre d’hôtel avec une prostituée. Essayant de retrouver leurs années adolescentes, l‘amertume à la bouche : tous les trois ont changé, particulièrement Bogdan quant à ses obligations... Le film laisse entrevoir les âmes de ces personnages, sans ostentation. Plans fixes, sons authentiques et jeu remarquable des acteurs, tout nous donne l’impression de faire partie du désenchantement d’une génération entre deux âges.

Tridsiatnik Bogdan si založil firmu na výrobu nábytku, oženil sa a splodil syna. Teraz s rodinou trávi dovolenku pri Čiernom mori, manželka čaká ďalšieho potomka. V letovisku sa stretne s dvomi spolužiakmi zo strednej školy, ktorí sa v živote doteraz neusadili a vedú neviazaný spôsob existencie. Boogie (tak bol hrdina nazývaný počas svojich štúdií) sa názorovo i pocitovo konfrontuje se Sorinem a Valim počas jednej noci, ktorú spolu strávia v reštaurácii, bowlingovom klube, bare a na ubytovni s prostitútkou. Pokus o návrat do teenagerovských liet má pre ňho horkú príchuť, lebo všetci traja se zmenili, no najviac vďaka svojím záväzkom on sám... Snímok necháva nahliadnuť do duše svojich hrdinov prostredníctvom neokázalého spôsobu réžie. Statické zábery, autentické zachytenie zvuku a vynikajúce herecké výkony vytvárajú dojem bezprostrednej účasti na vytriezvení nastupujúcej strednej generácie.

autres mondes

Boogie


iné svety

46|47

Francúzsko France 2008 112 min Réžia Réalisation Olivier Azam Daniel Mermet Kamera Directeur de la photographie Olivier Azam  Predaj Vente Alexart films Jazyk Language FR EN Titulky Sous-titres SK 20/3 16:40 Kinosála 3 21/3 16:40 Kinosála 2 23/3 16:00 Kinosála 1


Chomsky a spol.

Žurnalista Daniel Mermet je známym francúzskym moderátorom a producentom obľúbeného programu Là-bas si j‘y suis, ktorý sa pravidelne od pondelka do piatku vysiela na rádiu France Inter. Za svoje relácie získal viaceré ocenenia: Ondas v1992, Scam v 1993 alebo cenu Francúzskej audiovizuálnej rady v 1998. V rádiu France Inter má významné postavenie najmä pre útočnosť, ktorou je poznačené nie len jeho spravodajstvo, ale aj diskusie s intelektuálmi. Ako zdroj rôznych pobavení, privádza častokrát respondentov do rozpakov. Na festivale sa zúčastní ako hosť k filmu Noam Chomsky a spol.

Olivier Azam dlhodobo pracuje ako prvý asistent réžie a strihač hraných filmov pre kiná a televíziu. Okrem toho je činný aj ako fotoreportér. Od polovice 90. rokov je aktívny a má bohaté skúsenosti s prácou v „nezávislých médiách“. Je spoluzakladateľom Zalea TV, kde sa podieľa na tvorbe programov a zaraďovaní nových televíznych formátov do vysielania. Medzi jeho zásadné diela patria: Je déboule à Kaboul (dokument realizovaný v Afganistane v roku 2002), Désentubages Cathodiques, grosses ficelles du petit écran (spoločný projekt so Zalea TV premietaný v kinách v roku 2005. Na festivale sa zúčastní ako hosť k filmu Noam Chomsky a spol.

A l’heure où impuissance et résignation l’emportent, le travail de Noam Chomsky est un antidote radical pour tous ceux qui veulent en finir avec la fabrique de l’impuissance et ses chiens de garde intello-médiatiques. Inlassable, inclassable, implacable, « l’intellectuel le plus populaire et le plus cité au monde » poursuit la mise à nu des mécanismes de domination avec une étonnante vitalité. Mais pas d’hagiographie, pas de prêt – à – penser. Souvent l’intellectuel est celui qui veut nous faire penser comme lui. Au contraire, Chomsky nous invite à développer par nous-mêmes une pensée critique contre les différentes formes de pouvoir et les idéologies qui les justifient. Il montre que les changements sociaux sont à notre portée. Et d’ailleurs, il n’est pas seul. De Boston à Bruxelles, nous rencontrons chercheurs, journalistes, activistes tels que Jean Bricmont ou encore Norman Baillargeon, ce qui pourrait être le sous-titre de ce film engagé contre le cynisme conformiste et la pensée molle des faux rebelles.

V časoch, keď bezmocnosť a rezignovanosť víťazia, práca Noama Chomského je radikálnym liekom pre všetkých tých, čo chcú skoncovať so vštepovaním pocitu bezmocnosti a jeho intelektuálnymi a mediálnymi strážcami. Neúnavný, nezaraditeľný a neúprosný intelektuál, „najznámejší a najcitovanejší na svete“, pokračuje s obdivuhodnou vitalitou v odhaľovaní mechanizmov nadvlády. Nejde však o hagiografiu ani o návod na to, ako myslieť. Intelektuál je často ten, čo nám vnucuje svoje myslenie. Chomsky nás naopak vyzýva, aby sme sami rozvíjali svoje kritické myslenie voči rozličným formám moci a ideológiám, ktoré ich ospravedlňujú. Ukazuje, že sociálne zmeny sú v našich silách. A ostatne nie je jediný. Od Bostonu až po Brusel sa stretávame s vedcami, novinármi a aktivistami ako Jean Bricmont či Norman Baillageon, čo by mohlo slúžiť ako podtitulok tohto angažovaného filmu proti konformistickému cynizmu a slabošskému mysleniu falošných rebelov.

autres mondes

Chomsky et Cie


48|49

iné svety

Francúzsko France 2008 85 min Réžia Réalisation Phillipe Fernandez Kamera Directeur de la photographie Frédéric Mousson  Hrajú Avec Bernard Blancan Michel Theboeuf Pierre Coudeneau Carine Bouquillon Predaj Vente Ostinato Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 22/3 12:20 Kinosála 2 21/3 20:00 Kinosála 3 (Filmová noc)


Legér tremblement du paysage

Ľahký otras zeme

Philippe Fernandez réalise son premier long-métrage intitulé Conte philosophique en 1998, puis en1999 Réflexion, et Connaissance du monde en 2004. Dans tous ses films, on note ceci de particulier : la métaphysique et le burlesque s’y conjuguent à merveille, les personnages sont tantôt excentriques tantôt singuliers, épris de sciences occultes ou de bricolage.

Philippe Fernandez nakrútil svoj celovečerný debut Filozofická rozprávka v roku 1998, neskôr nasledovali snímky Reflexia (1999) a Poznanie sveta (2004). Všetky jeho filmy spája metafizično a burlesknosť, postavy jeho filmov sú miestami excentrické, miestami až príliš jednoduché, no vždy posadnuté okultnými vedami a kutilstvom.

autres mondes

Un petit village moderne, à l’architecture géométrique et à la végétation tout aussi ordonnée. Une petite communauté humaine y vit tranquillement, à l’époque des premiers pas de la conquête spatiale. Ceci nourrit les jeux de deux enfants qui gravitent autour d’une poignée de personnages vaquant à leurs obsessions personnelles : un peintre amoureux des nuages, une chercheuse en morphogenèse végétale, un pilote amateur féru de réglages et son mécanicien autiste. La vie s’écoule sans histoire. Un jour, néanmoins, une météorite s’écrasant non loin de là vient déplacer les idées de chacun sur le cours de choses.

Moderná dedinka s geometrickou architektúrou a rovnako usporiadanou vegetáciou. V nej pokojne žije malá ľudská komunita v období prvých krokov pri dobývaní vesmíru. Toto má vplyv na hry dvoch detí, ktoré obiehajú okolo hŕstky postáv venujúcich sa svojim osobným obsesiám: maliar zaľúbený do oblakov, bádateľka v oblasti rastlinnej morfogenézy, amatérsky pretekár posadnutý nastavovaním a jeho autistický mechanik. Život plynie bez príbehu. Jedného dňa však meteorit, ktorý sa neďaleko odtiaľ zrúti, posunie myšlienky každého z nich do prúdu vecí.


50|51

Francúzsko Belgicko France Belgique 2008 85 min Réžia a scenár Réalisation scénario Bouli Lanners

iné svety

Kamera Directeur de la photographie Jean-Paul De Zaeytijd  Hrajú Avec Bouli Lanners Fabrice Adde Philippe Nahon Françoise Chichéry Didier Toupy Stefan Liberski Predaj Vente Film distribution Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 23/3 21:00 Kinosála 3 21/3 22:00 Kinosála 3 (Filmová noc)


Eldorado

Bouli Lanners est né en 1965 en Belgique. Il est passé par tous les métiers sur les tournages avant de se rendre populaire en Belgique avec Les Snuls. Depuis lors, il réalise des films aussi qu´il fait la production, les scénarios et la interpretation. Eldorado est son deuxième long-métrage.

Bouli Lanners sa narodil v Belgicku v roku 1965. Predtým, ako sa stal doma populárnym vďaka jeho filmu Les Snuls, si vyskúšal najprv všetky filmové profesie. Odvtedy sa venuje nielen réžii, ale aj produkcii, písaniu a herectvu. Diváci FIFFBA si ho môžu pamätať z filmu Vždy som chcel byť gangstrom (FIFFBA 2008), v ktorom stvárnil jednu z hlavných postáv. Eldorado je jeho druhý dlhometrážny snímok.

Yvan, dealer de voitures vintage, surprend en arrivent chez lui le jeune Elie en train de le cambrioler qui se planque à cause de peur de lui sous son lit pendant toute la nuit. Pourtant Yvan au lieu d´appeler la police prend d´une étrange affection pour lui et accepte de le ramener chez ses parents. Bien que tous les deux sont les solitaires qui errent dans leur propre vie ils ont le point commun – la même nostalgie pour les relations perdues c´est ce qui les amème à faire la route ensemble. Et pour cette raison commence alors le curieux voyage pendant laquelle chacun d´eux cherche à retrouver les pièces d’un puzzle qu’il voudrait voir à nouveau complet. Le réalisateur Bouli Lanners dans le rôle´d´Yvan s´est inspiré d´un fait réel qui est arrivé à lui. Pour cet évenement il a construit ce film dont l´aventure entre Yvan et Elie est une vraie fiction, qui mélange des choses et des moments du pure invention.

Predajca ojazdených áut Yvan prekvapí pri príchode domov mladého zlodeja Elieho pri krádeži. Zo strachu sa pred ním Elie ukryje na celú noc pod posteľ. Yvan však namiesto privolania polície pocíti voči neštastníkovi súcit. Ponúkne mu, že ho odvezie k rodičom. I keď sú obaja samotári, ktorí urobili v živote chyby, spája ich rovnaká nostalgia k premárneným partnerským vzťahom. A tá ich privedie na spoločný chodníček. Začína sa odvážna dobrodružná cesta, počas ktorej sa každý z nich snaží nájsť stratený kúsok puzzle, aby sa dalo opäť zložiť. Režisér Bouli Lanners sa predstavil aj v úlohe hlavnej postavy Yvana. Pri tvorbe filmu vychádzal z osobnej skúsenosti. Nechal sa inšpirovať skutočnou príhodou, ktorú zažil na vlastnej koži. Podarilo sa mu nakrútiť minimalistický, hlboko dojímavý príbeh pôsobiaci neodolateľne komicky, ktorý spája prežité momenty s imaginárnym rozprávaním.

autres mondes

Eldorado


52|53

Francúzsko France 2008 75 min Réžia a scenár Réalisation scénario Augustin Legrand Jean-Baptiste Legrand Ronan Dénécé Predaj Vente Wide Management Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK

iné svety

21/3 14:20 Kinosála 2 23/3 14:00 Kinosála 1


Les Enfants de Don Quichotte

Don Quichotte a jeho deti

Augustin Legrand est comédien, il a joué dans plusieurs long-métrages. Il est le fondateur des Enfants de Don Quichotte. Ronan Dénécé a réalisé plusieurs court-métrages dont A la recherche de Mister K sélectionné dans plusieurs festivals. Jean-Baptiste Legrand a produit 13 Tzameti de Gela Babluani (Lion d‘or du Futur à Venise en 2005, Grand Prix du Jury à Sundance 2006) et L‘Héritage de Gela et Temour Babluani.

Augustin Legrand je povolaním herec. Hral vo viacerých dlhometrážnych filmoch. Okrem toho je zakladateľom organizácie Deti Dona Quichotta. Ronan Déné nakrútil niekoľko krátkometrážnych filmov, medzi nimi film Hľadá sa pán K, ktorý bol uvedený na viacerých festivaloch. Jean-Baptiste Legrand sa podieľal na produkcii filmu 13 Tzameti od Gelia Babluaniho (Zlatý lev na festivale v Benátkach v roku 2005, Veľká cena poroty na festivale Sundance v roku 2006) a na filme L´Heritage od Gelia a Temoura Babluaniovcov.

Dvadsiateho šiesteho októbra v roku 2006 sa dvaja obyčajní občania rozhodnú žiť na ulici. Augustin Legrand a Oumaklouf sa chcú dostať čo najbližšie k bezdomovcom s cieľom porozumieť podmienkam, v akých žijú. Snažia sa priviesť ich k tomu, aby vyžadovali dodržovanie svojich základných práv. Ozajstný opevnený tábor pri kanáli Saint Martin v Paríži bol počas niekoľkých mesiacov miestom nového „hnutia odporu“. Sociálny dokumentárny film rozpráva príbeh ich neľahkého zápasu.

autres mondes

Le 26 octobre 2006, Augustin Legrand et Pascal Oumaklouf, de simples citoyens, décident de vivre dans la rue, au plus proche des sans-abri afin de les fédérer et de les amener à exiger le respect de leurs droits fondamentaux. Véritable camp retranché, le Canal Saint-Martin à Paris fut pendant plusieurs mois le lieu d’une nouvelle résistance. Voici l’histoire de leur combat.


54|55

Francúzsko France 2008 76 min Réžia a scenár Réalisation scénario Siegfried

iné svety

Kamera Directeur de la photographie Siegfried Hudba Son Siegfried Predaj Vente Film Distribution Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 10:00 FK 35 mm (Seminár filmovej hudby) 21/3 14:00 Kinosála 3 22/3 14:00 Kinosála 1


Poèmes cinématographiques, voyages impressionnistes d’ouest en est, de Moscou à l’Inde en passant par Talinn, Orsk Novotroisk, l’Ouzbékistan, l’Afghanistan et la Mongolie intérieure, pastilles de vie arrachées au temps pour imprégner l’instant, les deux films du réalisateur Siegfried, Kinogamma Part: I East et Kinogamma Part II: Far East, sont ouverts à l’interprétation. Tels les voyages imaginaires de Baudelaire, ces films sont teintés de spleen, de mélancolie et de douleur, mais au détour d’un regard, d’une main qui caresse un corps nu, on découvre également de la tendresse et de la douceur. Dans ce diptyque, l’homme derrière la caméra se substitue à l’objectif, instaurant un rapport organique avec ses sujets. Siegfried crée de la fiction grâce à l’utilisation d’images réelles, prises sur le vif, et à son montage rigoureux. Travaillant sur l’intime aussi bien que sur l’espace, il filme des anonymes, des ouvriers dans une usine, des artistes de cirque, des vétérans qui défilent. Il capte les regards, les mouvements. Nomade, Siegfried raconte une histoire millénaire, celle d’un homme qui observe ses semblables.

Kinogamma East

Filmové básne, impresionistické potulky od západu na východ, od Moskvy po Indiu cez Tallin, Orsk Novotroisk, Uzbekistan, Afganistan a Mongolsko - obrazy života vytrhnuté zo spárov času, aby zachytili súčasný moment. Dva filmy režiséra Siegfrieda, Kinogamma časť 1: Východ a Kinogamma časť 2: Ďaleký Východ sú otvorené interpretáciám. Ako imaginatívne cesty Beaudelaira sú tieto filmy zafarbené splínom, melanchóliou a bolesťou, ale cez pohľady, ruku, ktorá hladí nahé telo, možno vnímať aj nežnosť a vľúdnosť. V tomto diptychu sa muž za kamerou stáva objektívom prežívajúc organický vzťah s vnímaným svetom. Siegfried vytvára fikciu s reálnymi zábermi zaznamenanú živo a s prísnym filmovým strihom. Dáva si záležať na zázname intímna a priestoru, nakrúca anonymných ľudí, robotníkov z továrne, cirkusových umelcov, veteránov... Zachytáva pohľady, pohyby. Nomád Siegfried rozpráva tisícročný príbeh človeka, ktorý pozoruje svojich blížnych.

autres mondes

Kinogamma East


iné svety

56|57

Francúzsko France 2008 70 min Réžia a scenár Réalisation scénario Siegfried Kamera Directeur de la photographie Siegfried Hudba Son Siegfried Predaj Vente Film Distribution Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 20/3 16:00 FK 35 mm (Seminár filmovej hudby) 22/3 16:40 Kinosála 3 22/3 20:00 Kinosála 1


Kinogamma Far East

Siegfried, connu aussi comme Sig, a fait des études de cello, percussions et piano. Au cours de ses voyages á travers le monde entier, il est passé de la photographie au tournage des films. Ensuite il a étudié la composition musicale et il a composé la bande de son de ses propres films Kinogamma East (2008) et Kinogamma far East (2008), qui améne le spectateur à la rêverie éveillée. Le rythme des films de Siegfried provoque un état d’esprit où les pensées se mettent automatiquement à flâner. Pour vous permettre de découvrir cette expérience, les deux nouveaux films de Siegfried font partie de la programmation du FIFFBA de cette année.

Siegfried, známy aj ako Sig, študoval hru na čelo, perkusie a klavír. Počas dlhých potuliek svetom prešiel od fotografie k nakrúcaniu filmov. Neskôr sa začal venovať hudobnej kompozícii. Zložil filmovú hudbu pre vlastné snímky Kinogama East (2008) a Kinogama far East (2008), ktorá dokáže priviesť diváka k bdelému sneniu. Rytmus Siegfriedových filmov vyvoláva stav, kedy sa myseľ začína samovoľne túlať. Obidva snímky sú súčasťou tohtoročného programu FIFFBA 2009.

autres mondes

Kinogamma Far East


iné svety

58|59

Slovensko Slovaquie 2008 77 min Réžia Réalisation Juraj Lehotský Kamera Directeur de la photographie Juraj Chĺpik Hrajú Avec Peter Kolesár Iveta Koprdová Miro Daniel Monika Brabcová Predaj Vente Artileria Jazyk Language SK Titulky Sous-titres FR 20/3 20:00 Kinosála 1 22/3 18:00 Kinosála 1


Slepé lásky

Juraj Lehotský est né en 1975 à Bratislava. Il a d’abord fait des études de photographie à l’Ecole des Arts Industriels à Bratislava, puis il a étudié la réalisation à l’Ecole du Cinéma VSMU de Bratislava. Depuis, il réalise des films documentaires, clips vidéo et des court-métrages.

Juraj Lehotský sa narodil v roku 1975 v Bratislave. V rokoch 1990 – 1994 vyštudoval strednú umelecko-priemyselnú školu, odbor fotografia v Bratislave. V rokoch 1995 – 2000 študoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave odbor réžia dokumentárneho filmu. Po ukončení štúdia sa venuje réžii dokumentárnych filmov, hudobných videoklipov, reklamným a charitatívnym spotom.

Difficile dans ce monde de trouver sa place, le bonheur et l´épanouissement. C´est peut-être d´autant plus difficile pour les personnes aveugles. Le film Amours aveugles essaie de présenter sincèrement et humainement, l´univers des aveugles : une confession sentimentale extrêmement forte en émotions. Les protagonistes principaux sont quatre aveugles de naissance, qui se créent leur propre univers de sensations et de rêves extraordinaires. Le réalisateur, Juraj Lehotský, révèle dans son premier long-métrage les valeurs et la beauté des vies de Peter, Miro, Elena et Zuzka, quatre aveugles dont les destins sont liés par un sujet commun – l‘amour.

Nájsť si to pravé miesto naplnenia a šťastia na svete je neraz ťažké pre nás vidiacich, o čo citlivejšia je táto cesta pre ľudí nevidomých. Film Slepé lásky je ľudsky úprimnou snahou o zobrazenie sveta nevidomých a súčasne citlivou a emocionálne mimoriadne silnou výpoveďou o ich najintímnejších citoch a pocitoch. Hlavnými protagonisti filmu sú štyria ľudia, ktorí sú od narodenia slepí. Vytvorili a stále si vytvárajú svoj vlastný svet, často s veľmi neobyčajnými, osobitými predstavami, vnemami a snami. Režisér Juraj Lehotský sa vo svojom celovečernom debute snaží nájsť hodnoty a krásu v živote Petra, Mira, Eleny a Zuzky. Štyroch nevidomých ľudí, ktorých osudy spája spoločná téma – láska.

autres mondes

Amours aveugles


60|61

iné svety

Francúzsko France 2007 55 min Réžia a scenár Réalisation scénario Sophie Letourneur Kamera Directeur de la photographie Tom Harari  Hrajú Avec Marion Abeille Gabriel Mathivet Augustin Hue Chloé Sire Predaj Vente ECCE film Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 22/3 18:20 Kinosála 2


Roc et Canyon

Letný tábor

Au cours de ses études d‘Arts Appliqués, Sophie Letourneur réalise des travaux plastiques alliant textes et photos, puis intégre les Arts Décoratifs en section vidéo. En 2004, elle tourne son premier court-métrage de fiction, La tête dans le vide, qui est remarqué dans de nombreux festivals et reçoit plusieurs prix. En 2005 elle réalise Manue Bolonaise qui est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs. Roc & Canyon a reçu le Prix Spécial du Jury au Festival de Vendôme 2007. Sophie Letourneur prépare actuellement son premier long-métrage Ma vie au ranch.

Sophie Letourner vytvárala počas štúdia aplikovaného umenia diela spojené s textami a fotografiami. Neskôr kombinovala dekoratívne umenie s video tvorbou. V roku 2004 nakrútila svoj prvý krátkometrážny hraný film Hlava v prázdne, ktorý zaujal na viacerých festivaloch a získal niekoľko ocenení. V roku 2005 nakrútila Manue Boloniase, ktorý bol vybraný do Pätnástky režisérov v Cannes. Jej ďalší film Letný tábor získal v roku 2007 Špeciálnu cenu poroty na Festivale vo Vendôme. Momentálne pripravuje svoj prvý dlhometrážny snímok Môj život na ranči.

„Roc & Canyon“ je prázdninový tábor pre dospievajúcich. Na programe máme: táborenie, prieskum jaskyne, plavbu na kanoe a pomedzi to zvádzanie, zradu a iné drobné príhody. Sophie Letourneur si zvolila nakrúcať v skutočnom prázdninovom tábore s mladými ľuďmi, ktorí súhlasili s účasťou v tejto snímke pohybujúcej sa medzi dokumentom a hraným filmom, a ponúka nám nahliadnuť do zložitého sveta dospievania. Letný tábor (Roc & Canyon) prekračuje zaužívané kódy a stereotypy, do popredia kladie emócie, pričom presne a citlivo zobrazuje tento nežný a krutý vek.

autres mondes

« Roc & Canyon », c’est une colonie de vacances pour adolescents. Au programme : camping, spéléo et canoë, entre séductions, trahisons et autres petites histoires. En choisissant de tourner dans une vraie colonie, avec des jeunes qui ont accepté de participer à ce film entre documentaire et fiction, Sophie Letourneur nous offre une plongée dans le monde complexe de l’adolescence. Au-delà des codes et des stéréotypes, Roc &Canyon met en avant la sincérité des émotions, incarnant avec justesse et sensibilité cet âge tendre et violent.


62|63

Francúzsko Švajčiarsko France Suisse 2005 45 min Réžia a scenár Réalisation scénario Sophie Letourneur

iné svety

Kamera Directeur de la photographie – ------ –  Hrajú Avec Louise Husson Juliette Wowkonowicz Sullivan Chague Predaj Vente ECCE film Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK 22/3 18:20 Kinosála 2


Manu Bolonaise

Letný tábor

Au cours de ses études d‘Arts Appliqués, Sophie Letourneur réalise des travaux plastiques alliant textes et photos, puis intégre les Arts Décoratifs en section vidéo. En 2004, elle tourne son premier court-métrage de fiction, La tête dans le vide, qui est remarqué dans de nombreux festivals et reçoit plusieurs prix. En 2005 elle réalise Manue Bolonaise qui est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs. Roc & Canyon a reçu le Prix Spécial du Jury au Festival de Vendôme 2007. Sophie Letourneur prépare actuellement son premier long-métrage Ma vie au ranch.

Sophie Letourner vytvárala počas štúdia aplikovaného umenia diela spojené s textami a fotografiami. Neskôr kombinovala dekoratívne umenie s video tvorbou. V roku 2004 nakrútila svoj prvý krátkometrážny hraný film Hlava v prázdne, ktorý zaujal na viacerých festivaloch a získal niekoľko ocenení. V roku 2005 nakrútila Manue Boloniase, ktorý bol vybraný do Pätnástky režisérov v Cannes. Jej ďalší film Letný tábor získal v roku 2007 Špeciálnu cenu poroty na Festivale vo Vendôme. Momentálne pripravuje svoj prvý dlhometrážny snímok Môj život na ranči.

Príbeh dvoch nedospelých školáčok Manue a Sophie, ktoré sú už 11 rokov najlepšie priateľky. Trávia spoločne všetok svoj voľný čas. Raz sú u jednej a hneď zase u druhej. „Randenie“ s chalanmi tvorí väčšinu ich debát. Manue sa postupne stretáva s niekoľkými chalanmi a čoraz viac zanedbáva malú Sophie, ktorej sa neveľmi chce dospieť. Vzájomné zdôverovanie sa mení na hanbu a ich vzťah na detinskosť. Manu zrádza Sophie, z ktorej sa tak nechtiac stáva nechápavá obeť. V istom zmysle tak zažíva svoju prvú nešťastnú lásku.

autres mondes

La vie des petits sixièmes : Manue et Sophie, 11 ans meilleures amies. Tantôt chez l’une, tantôt chez l’autre, « sortir avec un garçon occupe l’essentiel de leurs conversations ». Manue enchaîne les amourettes et néglige progressivement Sophie qui ne cherche pas vraiment à grandir. Leurs secrets partagés deviennent honteux et leur lien une gaminerie. Sophie est trahie, victime sans comprendre, c’est en quelque sorte son premier chagrin d’amour.


Frankof贸nia

64|65


La section des films de la section Francophonie du festival représente même cette année les films qui ont été proposés au festival par les coorganisateurs francophones du FIFFBA. Cette année ce sont les films de la production canadienne, suisse, roumaine, serbe, belge et luxembourgeoise qui seront présentés.

Frankofónia

Sekciu frankofónia už tradične zastupujú filmy, ktoré boli do programácie zaradené frankofónnymi koorganizátormi festivalu. Tento rok to bude výber súčasnej kanadskej, švajčiarskej, rumunskej, srbskej a belgicko-luxemburskej filmovej produkcie.

Francophonie

Francophonie


66|67

Švajčiarsko Suisse 2008 90 min

Frankofónia

Réžia Réalisation Vincent Pluss Hrajú Avec Celine Bolomey Gabriel Bonnefoy Frédéric Landenberg François Nadin Lucie Zelger Pierre Mifsud Predaj Vente Intermezzo Films SA Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK


Du bruit dans la tête

Laura má niečo po tridsiatke a po štúdiách v zahraničí sa vracia do Ženevy. Práve sa rozišla s priateľom a cíti, že ani do novej práce nezapadla. Jedného večera narazí na mladíka Simona, ktorý sa jej snaží predať rozmočené noviny. Pozve ho na pohárik, potom k sebe domov aby sa mohol osprchovať a nakoniec mu ponúkne nocľah. Simon zostane až do dňa, keď ho na ulici spozná a osloví jeden muž.

Francophonie

Laura, en début de trentaine, est de retour à Genève après des études à l’étranger. Elle vient de rompre avec son ami et ne se sent pas à sa place dans son nouveau travail. Un soir, elle tombe sur Simon, un adolescent qui tente de lui vendre des journaux détrempés. Elle lui propose de boire un verre, l’emmène chez elle pour qu’il puisse se doucher, et finit par l’héberger. Jusqu’au jour où un homme reconnaît Simon dans la rue et l’interpelle.

Vnútorný hlas

Vincent Pluss est né en 1969 à Genève. Études de cinéma à la New York University. 1993 Fonde Intermezzo Films. 1999 Stage de direction d‘acteurs. Travaille aussi comme monteur. 2003 Prix du Cinéma Suisse, meilleur film de fiction pour On dirait le Sud.

Vincent Pluss sa narodil v roku 1969 v Ženeve. Štúdium absolvoval na New York University. V roku 1993 založil spoločnosť Intermezzo Films, v roku 1999 absolvoval režisérsku stáž. Pracuje aj ako strihač. V roku 2003 získal cenu Prix du Cinéma Suisse za film On dirait le Sud.


Frankofónia

68|69

Švajčiarsko Suisse 2006 95 min Réžia a scenár Réalisation scénario Lionel Baier Hrajú Avec Robin Harsch Natacha Koutchoumov Elodie Weber Georges-Henri Dépraz Brigitte Jordan Predaj Vente Wide Management Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK EN


Un autre homme

Iný človek

Lionel Baier Né en 1975 à Lausanne. Dès 1992 co-gérance et programmation du cinéma Rex à Aubonne. Depuis 1996 assistant-réalisateur sur différents films et spots publicitaires. 1995-98 Études de lettres à l‘Université de Lausanne. Dès 2001 dirige le Département Cinéma à l‘ECAL (École Cantonale d‘Art de Lausanne).

Lionel Baier sa narodil v roku 1975 v Lausanne. Od roku 1992 sa podieľa na vedení a programácii kina Rex v Aubonne. Od roku 1996 pôsobí ako asistent réžie pri tvorbe rôznych filmov a reklám. V rokoch 1995-1998 študoval literatúru na univerzite v Lausanne. Od roku 2001 vedie Katedru filmu na ECAL (École Cantonale d‘Art de Lausanne).

François sa vôbec nevyzná vo filmoch, napriek tomu o nich musí písať recenzie do malých regionálnych novín. Rosa je známa a uznávaná filmová kritička, ktorá publikuje v najväčšom denníku v krajine. Medzi nimi vzniká perverzný vzťah, ktorý Françoisa privedie k objavovaniu mechanizmov túžby – túžby ženy, kritiky a napokon aj svojich vlastných.

Francophonie

François ne connaît rien au cinéma, mais doit chroniquer des films pour un petit journal de la Vallée de Joux. Rosa est une critique reconnue oeuvrant dans le plus grand quotidien du pays. Une relation perverse s’instaure entre les deux êtres, menant François à découvrir les mécanismes du désir. Celui d’une femme, celui de la critique, puis finalement les siens.


Frankofónia

70|71

Belgicko Belgique Luxembursko Luxembourg 2007 95 min Réžia a scenár Réalisation scénario Stéphan Carpiaux Hrajú Avec Déborah François Frédéric Pierrot Arthur Jugnot Julie Gayet Predaj Vente Films Distribution Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK


Une petite bourgade isolée, nichée au cœur de la forêt ardennaise… Alex, une adolescente de 16 ans, vit seule avec son père, Franck. Obligée de le soutenir depuis la mort accidentelle de sa mère, Alex a grandi trop vite et n’a pu vivre son enfance, devant s’occuper de la pompe à essence et de la maison familiale. Alors que Franck sort lentement de l’apathie de son deuil, Alex ravive involontairement la douleur de son père, les plongeant tous les deux dans un monde où la frontière entre tendresse et désir est fragile. La rencontre inattendue d’Alex avec Hector, un orphelin de 22 ans maintenu dans un état infantile par sa tante ainsi que le retour d’Anne, l’ancienne comptable de son père, amèneront la jeune fille à s’affranchir du poids du passé et à vivre enfin pour elle-même.

Červené mravce

Odľahlé malé mestečko, skryté uprostred Ardenského lesa … Alex, šestnásťročné dospievajúce dievča, žije sama so svojím otcom Franckom. Keďže sa po smrteľnej nehode svojej matky stala pre otca oporou, dospela prirýchlo a nemala kedy prežívať vlastné detstvo - musela sa starať o benzínovú pumpu a o rodinný dom. Zatiaľ čo Francka len veľmi pomaly opúšťa apatia prameniaca z jeho smútku, Alex nechtiac oživuje bolesť svojho otca tým, že ich oboch ponára do sveta, kde je hranica medzi nežnosťou a túžbou veľmi krehká. Nečakané stretnutie Alex s Hectorom, 22-ročnou sirotou, ktorého teta nechce, aby dospel, a návrat Anne, bývalej otcovej účtovníčky, pomôžu mladému dievčaťu vymaniť sa spod ťarchy minulosti a konečne začať žiť svoj vlastný život.

Francophonie

Les fourmis rouges


72|73

Srbsko Serbie 2004 45 min Réžia a scenár Réalisation scénario Boris Mitic Hrajú Avec Charley Fouquet Mathilda May Caroline Silhol Predaj Vente – 10 Francs – Guy Knafo

Frankofónia

Jazyk Language SRB Titulky Sous-titres SK FR


Pretty Diana

Pretty Diana

Boris Mitić – né en 1977, en Serbie du sud. Auprès moult aventures transcontinentales, militaires et journalistiques, choisit de se consacrer uniquement à sa famille, au football et aux documentaires d‘auteur.

Boris Mitić – narodený na juhu Srbska v r. 1977. Po viacerých transkontinentálnych dobrodrúžstvach, vojenských i novinárskych, sa rozhodol venovať sa len rodine, futbalu a dokumentárnym autorským filmom.

Pretty Diana je prvá cigánska-ekologická dokumentárna tragikomédia. Ako a prečo Rómovia vysídlení z Kosova na predmestie Belehradu prerábajú staré citroeny - kačice. Kultové automobily (s pomocou príručného náradia) sú za okamih prerobené na neskrotitelné mašiny na zber surovín, všetko sa z nich sníma dolu, kadečo sa pridáva – doležité je len, aby sa to robilo tak, aby to malo štýl. Každodennosť štyroch rómských rodín ktoré žijú v kartónovom slume oproti obrovskému kostolu vo výstavbe a živoria vďaka zberu kartónov a fliaš, ktoré zbierajú so svojimi kačicami a autobatérií, z ktorých odoberajú elektrinu, aby mali svetlo, pozerali TV, počúvali rádio i nabíjali mobily. Avšak, polícii tieto zvláštne vozidlá nie sú vždy sympatické ... Ocenenia: Roma Doc Fest (cena publika), Sarajevský filmový festival (cena ľudských práv), Astra Film Sibiu (najlepší stredoeurópsky a východoeurópsky dokumentárny film), Festival rómskeho filmu Skoplje (najlepší scenár) ...

Francophonie

Recyclage casse-cou en 2 CV ressuscitées et adaptées pour la collecte de cartons par une bande de Gitans débrouillards : chassés du Kosovo; il se retrouvent dans une favela de Belgrade à retaper des Deuches et de Dyanes abandonnées pour en faire des véhicules de recyclage à la MadMax, dans une improvisation pleine d’ humour et de couleurs; utilisant même les batteries des voitures pour s’ alimenter en électricité – lumière, télé et recharge de portables inclus! Vraiment de quoi rendre tout alchimiste jaloux! Mais la police n’ apprécie pas toujours ce type de véhicules ... Prix: Roma Doc (prix du public), Sarajevo film festival (prix du droits de l’ homme), Astra Film Sibiu (meilleur documantaire de l’ Europe de l’ Est), Roma Film Festival Skolpje (meilleur scenario) ...


74|75

Rumunsko Roumanie 2007 149 min Réžia Réalisation Nae Caranfil Scenár Scénario Marius Panduru Hrajú Avec Marius Vizante Ovidiu Niculescu Vlad Zamfirescu

Frankofónia

Jazyk Language RUM Titulky Sous-titres SK


Le reste est silence

Francophonie

L’action se passe à Bucarest au début du 20ème siècle (1911) et retrace l’atmosphère bohème du « petit Paris ». C’est l’époque où les frères Lumière et leur spectaculaire invention qui est le cinéma font le tour du monde. Le film La sortie de l’usine Lumière à Lyon, arrive à Bucarest, 46 Avenue Victoria, au siège du journal français L’indépendance roumaine. Tout le monde se bouscule pour voir le miracle sur la toile blanche. Entre réalité et fiction, ce film parle de la condition de l’artiste, de la relation entre l’art et l’argent, mais aussi de l’indépendance historique, financière et familiale. Le réalisateur joue de miroirs et de métaphores, les personnages principaux mènant chacun leurs propres guerres d’indépendance. Mais au bout du compte, c’est l’art et l’histoire qui font la part des choses. Malgré toutes les difficultés, l’indépendance de la Roumanie est enfin achevée, l’histoire est ainsi écrite, le reste est silence. Le film a été nominé aux Oscars en 2009.

Všetko ostatné je už len ticho

Nae Caranfil – réalisateur et co-scénariste de la génération qui précède de très près la « nouvelle vague » du cinéma roumain, Nicolae Caranfil, né en 1960, est le fils d’un fameux historien et critique roumain. Il recrée des scènes de la vie culturelle bucarestoise, représentée à l’époque par le théâtre.


76|77

Kanada Canada 2008 110 min Réžia Réalisation Philippe Falardeau

Frankofónia

Hrajú Avec Antoine L’Écuyer Suzanne Clément Daniel Brière Catherine Faucher Predaj Vente Christal Films Distribution Inc. Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK


Au début de l’été 68, Léon Doré, 10 ans, passe à un cheveu de se pendre accidentellement. Sa mère le sauve in extremis, comme l’été précédent dans la piscine, comme il y a deux ans dans le congélateur. Léon est une bombe à retardement à l’imagination fertile. Bien sûr, il y a Papa et Maman qui s’engueulent tout le temps. Il y a aussi les maudits voisins et leurs vacances à la mer. Et évidemment, il y a Léa, la voisine fatigante qui a toujours raison. Quand Maman décide de quitter la famille pour aller refaire sa vie en Grèce, Léon va tout faire pour sublimer la douleur. Piller la maison du voisin, devenir menteur professionnel, trouver de l’argent pour acheter un billet d’avion pour la Grèce. Et même, pourquoi pas, tomber amoureux de Léa. Ensemble, ils réussiront le temps d’un été à surmonter la douleur de vieillir quand on se sent abandonné.

To nie som ja, prisahám!

Na začiatku leta 68 sa desaťročný Léon Doré takmer náhodne obesil. Mama ho v poslednej chvíli zachráni, tak ako predchádzajúce leto v bazéne, alebo dva roky predtým v mrazničke. Léon je časovaná bomba predstavivosti. Samozrejme, sú tu ešte otec a mama, ktorí stále po sebe kričia. A sú tu ešte prekliati susedia a ich prázdniny pri mori. A samozrejme, je tu Léa, únavná susedka, ktorá má vždy pravdu. Keď sa mama rozhodne odísť od rodiny, aby začala nový život v Grécku, Léon urobí všetko pre to, aby táto bolesť vyprchala. Vykradne susedov dom, stane sa profesionálnym klamárom, aby získal peniaze na letenku do Grécka. Tiež, prečo nie, zaľúbi sa do Léi. Spolu sa jedno leto pokúsia prekonať bolesť starnutia, keď sa cítia opustení.

Francophonie

C’est pas moi, je le jure!


Frankofónia

78|79

Kanada Canada 2008 99 min Réžia Réalisation Léa Pool Kamera Directeur de la photographie – -- –  Hrajú Avec Marianne Fortier Céline Bonnier Laurent Lucas Gabriel Arcand Hugo St-Onge-Paquin Predaj Vente Equinoxe Films Jazyk Language FR Titulky Sous-titres SK


Été 1966. C’est le temps des vacances, de la grande liberté, des courses dans les champs et des fous rires avec les copains. Prenant conscience des rêves, chagrins et mensonges de ceux qui l’entourent, Élise voit sa famille bouleversée par le départ précipité de sa mère qui quitte le foyer. Tandis que son frère Coco se réfugie obstinément dans la construction d’un super bolide, le petit Benoît s’enfonce dans son monde intérieur et s’isole de plus en plus dans la chambre à fournaise, devant un père dépassé par événements. Élise décide de prendre en main le gouvernail de sa famille à la dérive. Aidée par la nature environnante et le réconfort silencieux de Monsieur Mouche, elle s’apprête à vivre un été pas comme les autres.

Mama je u kaderníka

Leto 1966. Čas prázdnin, veľkej slobody, behania po poliach a smiechu s priateľmi. Uvedomujúc si sny, smútok a klamstvá ľudí, čo sa nachádzajú okolo nej, Élise vidí, ako jej rodina zostane otrasená náhlym odchodom matky z domu. Kým jej brat Coco vytrvalo hľadá útočisko v konštruovaní super rýchleho auta, malý Benoît sa ponára do vnútorného sveta a stále viac sa izoluje v kotolni, pred očami otca, ktorého pohltili udalosti. Élise sa rozhodne zobrať do rúk osud trpiacej rodiny. S pomocou okolitej prírody a tichej vzpruhy od pána Mouche, chystá sa zažiť leto ako

Francophonie

Maman est chez le coiffeur


krátkomEtrážnE filmy

80|81


Parmi plus de 100 courts-métrages inscrits cette année au FIFFBA, voici notre sélection des 19 films courts.

Krátkometrážne filmy

Z viac ako 100 krátkometrážnych filmov, ktorých tvorcovia svoje filmy na FIFFBA 2009 tento rok prihlásili sme vybrali 19 krátkych filmov.

courts-métrages

Courts-metrages


Krátke filmy 1 Animované filmy Court-métrage 1 Animation 21/3 14:40 Kinosála 1 1:27

La Vita Nuova r. Christophe Gautry, Arnaud Demuynck počítačová animácia 2D-3D, hudobná komédia. / animation ordinateur 2D-3D, comédie musicale. FR 2008 12 min

Ada

r. Siegfried animovaný film, rozprávka animation 35mm, conte

O poétovi, ktorého pri písaní vyruší povozník a vyzve ho, aby ho nasledoval. / Un poète est à son écritoire quand un cocher frappe à sa fenêtre et l‘invite à le suivre.

FR 2008 24 min

Pouličný muzikant stretne pôvabnú Adu. / Alors qu’il joue dans la rue, un musicien rencontre la charmante Ada.

Nicolas a Guillemette Nicolas et Guillemette r. Virginie Taravel počítačová animácia, rozprávka animation ordinateur, conte FR 2008 10 min

krátkomEtrážnE filmy

V obchode s postavičkami z nitiek scoubidou je jedinou dokončenou hračkou Nicolas muzikant. / Dans une boutique de personnages en fils de scoubidou, Nicolas le petit musicien est le seul personnage terminé.


Človek je jediná bytosť, ktorá si nesie svoju klietku sama L’Homme est seul qui porte sa Cage r. Claude Weiss počítačová animácia 2D-3D, sci-fi animation ordinateur 2D-3D, sci-fi FR 2008 12 min

V jednom veľkomeste žijú bytosti, ktoré miesto hlavy nosia balón v klietke. / Des individus dont la tête est remplacée par une cage renfermant un ballon de baudruche, se croisent dans les rues d‘une immense cité.

Skhizein r. Jérémy Clapin aočítačová animácia 2D-3D animation ordinateur 2D-3D FR 2008 13 min

Čo sa stane, ak na vás spadne 150 tonový meteorit? / Que se passerait-il si une météorite de 150 tonnes vous tombait dessus

Matopos r. Stéphanie Machuret animovaný film, rozprávka, portrét animation, conte, portrait

r. Frédéric Philibert animovaný film animation FR 2008 6 min

O dievčatku, ktoré sa snaží pochopiť, prečo jej malý braček (autista) nie je celkom ako iné deti. / Une petite fille essaye de comprendre pourquoi son petit frère (autiste) n‘est pas vraiment comme les autres enfants et donne sa version des faits.

FR 2006 12 min

V africkej dedine, anjel zasvecuje slepého mladíka, obeť búrky, a naučí ho ako prekonať strach. / Dans un village africain, un jeune aveugle, victime d‘une tempête, va être initié par un ange à surmonter ses peurs.

courts-métrages

Spadol z oblakov Mon Petit Frère de la Lune


Krátke filmy 2 Court-métrage 2 22/3 16:00 Kinosála 1 1:31

Ty, ktorú by som miloval Toi que j’eusse aimé r. Emmanuel Broussouloux komédia / comédie FR 2007 10 min

Láska na Patrica čaká, to je pravda, ale nemal by zlomiť ľady. / L’amour attend Patrice, c’est vrai, mais il ne doit pas briser la glace…

Stratený raj Les Paradis perdus r. Hélier Cisterne komédia / comédie FR 2008 30 min

Máj 68, v jednu noc sa mladá gymnazistka Isabelle vráti domov a zažije šok. / Mai 68, une nuit, Isabelle, jeune lycéenne, rentre chez elle sous le choc.

Správni chlapi Les Couillus r. Mirabelle Kirklland čierna komédia / humour noir FR 2006 18 min

krátkomEtrážnE filmy

Na jednom gymnáziu, v sobotu ráno, sedem chlapíkov hľadá nové obzory. / Dans un gymnase, un samedi matin, huit mecs en quête de nouveaux horizons.


Love is dead r. Eric Capitaine čierna komédia / humour noir FR 2007 17 min

Nedarí sa vám opustiť vášho partnera? / Vous n‘arrivez pas à quitter votre conjoint ?

Wawa r. Mona Achache hraný film / fiction FR 2008 10 min

Malá Grance stratila svojho Wawu. / Garance vient de perdre son Wawa.

My Sixtin r. Jonathan Colinet Sébastien Dubus hraný film / fiction FR 2008 17 min

courts-métrages

Jeff je maliar. / Jeff est peintre.


Krátke filmy 3 Filmová noc Court-métrage 3 Nuit du Cinéma 21/3 24:00 Kinosála 3 1:48

Cíť sa ako doma Fais comme chez Toi r. Gauthier About komédia / comédie FR 2007 20 min

Benoît, pôvodom z Baskicka, sa nedávno prisťahoval do Paríža. / Originaire du Pays Basque, Benoît s‘est récemment installé à Paris.

Ada

r. Siegfried animovaný film, rozprávka animation 35mm, conte FR 2008 24 min

Pouličný muzikant stretne pôvabnú Adu. / Alors qu’il joue dans la rue, un musicien rencontre la charmante Ada.

Flux Terschelling r. Camille Galle, Manolo Bez experimentálny film expérimental FR 2006 5 min

Zastávka na znamenie Arrêt demandé r. Thomas Perrier komédia / comédie FR 2007 10 min

krátkomEtrážnE filmy

V jedno popoludnie, Patrice a Magalie sa poprvýkrát stretnú. / Cet après-midi-là, Patrice rencontre Magalie pour la première fois.

Muž a žena kentaurus v dunách. / Un homme et une femme centaure assis dans les dunes.


Bež zajko, bež! Cours Lapin cours... r. Pavle Vučković hraný film / fiction FR 2003 7 min

Lišiak prenasleduje zajaca v ľadovom lese. / Un renard poursuit un lapin dans la forêt glaciale.

Alter Ego r. Cédric Prévost komédia / comédie FR 2008 20 min

Stretnutie Nadira a Esther v parku v Paríži, ľudí, ktorí zdanlivo nemajú nič spoločné. / La rencontre dans un parc parisien entre Nadir et Ester, un jeune homme et une jeune femme que tout sépare, du moins en apparence.

V ich koži Dans leur Peau r. Arnaud Malherbe komédia / comédie FR 2007 22 min

courts-métrages

Joseph, skromný človek, povolaním poslíček, preberie život dynamického manažéra, po tom, čo sa stane svedkom jeho náhlej smrti pred jeho očami. / Joseph, un modeste livreur, prend la place de Michel, un cadre dynamique décédé accidentellement sous ses yeux.


SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Seminár o filmovej hudbe Séminaire sur la musique du film Siegfried & Hervé Schneid 20/3 10:00 — 18:00 FK 35 mm, Svoradova 2, 831 01 Bratislava

Hudba, tempo a rytmus patria medzi základné atmosférotvorné prvky filmu. Francúzsky režisér, producent, zvukár a hudobník Siegfried povedie na pôde FTF VŠMU seminar určený pre tvorcov i študentov z oblasti filmu. Seminár o filmovej hudbe sa bude venovať samplovaniu slova, ruchov a hudby do filmových obrazov. Siegfried, známy aj ako Sig, študoval hru na čelo, perkusie a klavír. Počas dlhých potuliek svetom prešiel od fotografie k nakrúcaniu filmov. Neskôr sa začal venovať hudobnej kompozícii. Zložil filmovú hudbu pre vlastné snímky Kinogama East (2008) a Kinogama far East (2008), ktorá dokáže priviesť diváka k bdelému sneniu. Rytmus Siegfriedových filmov vyvoláva stav, kedy sa myseľ začína samovoľne túlať. Môžete sa o tom presvedčiť, pretože obidva snímky sú súčasťou tohtoročného programu FIFFBA 2009. Seminára sa zúčastní aj strihač Kinogamy Hervé Schneid, ktorý bol tento rok nominovaný na Cézara za strih filmu Verejný nepriateľ č. 1. Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia patria: Cézar 1992 za strih k filmu Delikatesy, Ceny BAFTA a Cézar 2002 za strih k filmu Amélia z Montmartru, množstvo ďalších nominácií. Okrem iných snímok, bol aj strihačom filmu Votrelec 4: Vzkriesenie.

Musique, tempo et rythme font partie des éléments créateurs de l’atmosphère d’un film. Réalisateur, producteur, régisseur son et musicien Siegfried mènera le séminaire sur la musique du film à la Faculté du Cinéma VSMU, à Bratislava destiné aux étudiants et aux professionnels du cinéma. Le séminaire traitera des moyens de sampler les paroles, les bruits, la musique et les images. Siegfried, connu aussi comme Sig, a fait des études de cello, percussions et piano. Au cours de ses voyages á travers le monde entier, il est passé de la photographie au tournage des films. Ensuite il a étudié la composition musicale et il a composé la bande de son de ses propres films Kinogamma East (2008) et Kinogamma far East (2008), qui améne le spectateur à la rêverie éveillée. Le rythme des films de Siegfried provoque un état d’esprit où les pensées se mettent automatiquement à flâner. Pour vous permettre de découvrir cette expérience, les deux nouveaux films de Siegfried font partie de la programmation du FIFFBA de cette année. Le monteur de Kinogamma Hervé Schneid, nominé cette année au César 2009 pour le montage du film Mesrine : L’instant de mort va également être présent au séminaire. Parmi ses récompenses les plus hautes, citons le César 1992 pour le montage du film Delicatessen, plusieurs Prix BAFTA et César 2002 pour Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain et d’autres nominations. Rajoutons que Hervé Schneid était également derrière le montage du film Alien : la résurrection.


21/3 20:00 Hostel Backpacker’s, Panenska 31 22/3 20:00 Slovenský rozhlas, Študio 5, Mýtna 1 23/3 20:00 A4 – nultý priestor, Nám. SNP 12

Sig aka Siegfried je režisér, hudobník a fotograf v jednom. Tento dnes už uznávaný multiinštrumentalista sa preslávil najmä vďaka hudbe k svojim filmom Louise (take 2), A vendre a Sansa či albumu Vertigo Bound. Siegfried vždy prináša zaujímavo štrukturované hudobné výlety, ktoré vznikajú po dlhých hodinách improvizácie. Sig rád iniciuje hudobné sessions, skladá hudbu, ktorá spája a inšpiruje jeho kamarátov hudobníkov k spoločným live koncertom, hudobným fúziam, počas ktorých sa improvizácia stáva vzájomným súladom. Všetky tri Siegfriedove albumy sú cestou naprieč viacerými hudobnými vesmírmi, na ktorú sa vydáva práve vďaka intimistickým sessions s tými najlepšími muzikantmi:

Sig aka Siegfried est à la fois cinéaste, musicien et photographe. Poly-instrumentaliste respecté, connu pour ses albums Louise (take 2), Vertigo Bound ou la BOF de A vendre et de son dernier film Sansa, nous offre trois disques, trois voyages structurés après des heures d’improvisations. Maître d’œuvre des sessions, Sig a provoqué les rencontres et composé les musiques qui servent d’écrin aux amis musiciens avec qui ils fusionnent en live où la liberté de chacun est le diapason.Ce coffret – trois disques, est un voyage à travers plusieurs univers musicaux, organisé grâce à ses sessions intimistes avec des musiciens prestigieux :

Hip blue Session – urbánne potulky od Tokia do Paríža Sig (čelo, klavír, bicie, ruchy) Kus (beatbox) Stalk (saxofóne) feat. Joy Frempong (spev) Elegia Session – intimistická jazzová púť od Bankoku po Almatu Sig (čelo, klavír, bicie, ruchy) Erik Truffaz (trúbka) Cameleon Session – orientálna plavba od Marakešu po Istanbul Sig (čelo, bicie, ruchy) Chris Hayward (flauta)

Hip blue Session plus urbaine voyageant de Tokyo à Paris Sig (violoncelle, piano, percussions, sounds) Kus (beatbox) Stalk (saxophone) feat. Joy Frempong (vocal) Elegia Session plus intimiste jazz avec quelques pérégrinations entre Bangkok et Almaty Sig (violoncelle, piano, percussions, sounds) Erik Truffaz (trompette) Cameleon Session plus orientale roots et navigant entre Marrakech et Istanbul Sig (violoncelle, percussions, sounds) Chris Hayward (flutes)

Od trip hopu k jazzu, cez takmer až „klasickú hudbu“ k abstraktnému dekompozovanému hip hopu či transorientálnej worldmusic. Nomádske a odvážne, tieto tri sessions na seba nadväzujú ako tri filmy, ktoré si treba vypočuť.

Navigant du trip hop au jazz, passant d’une musique presque « classique » à du abstract hip hop déstructuré ou à une world transe orientale. Nomades et curieuses, ses trois sessions s’enchaînent comme trois films à écouter

Free Cinematic Sessions by Sig – nový album na pultoch od októbra 2008, Makasound

Free Cinematic Sessions by Sig – album disponible Octobre 2008 chez Makasound

EVENEMENTS CULTURELS

Free Cinematic Sessions


kontakty – DISTRIBÚTORi

Artcam Rašínovo nábřeží 6 128 00 Praha Czech Republic t +420 221.411.666 F +420 221.411.699 E artcam@artcam.cz www.artcam.cz ASFK / Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33 811 04 Bratislava Slovakia t +421 2 54 65 20 18 +421 2 54 65 20 19 F +421 2 54 65 20 17 E asfk@mail.t-com.sk www.asfk.sk Celluloid Dreams 2 rue Turgot 75009 Paris France t +33 1 49 70 03 70 F +33 1 49 70 03 71 E info@celluloid-dreams.com www.celluloid-dreams.com Cine Tamaris 86, rue Daguerre 75014 Paris France t +33 1 43 22 66 00 F +33 1 43 21 75 00 E +cine-tamaris@wanadoo.fr www.cine-tamaris.com Continental film, s.r.o. Výhonská ulica č.1 Budova Drevony P.O. BOX 48 830 06 Bratislava Slovakia t +421 2 208 51 911 www.continental-film.sk

Ecce Films 16, rue Bleue 75009 Paris France t +33 1.47.70.27.23 F +33 1.47.70.43.91 e eccefilms@yahoo.com Films distribution 34, rue du Louvre 75001 Paris France t +33 1 53 10 33 99 F +33 1 53 10 33 98 E info@filmsdistribution.com www.filmsdistribution.com Funny Balloons 4 bis, rue Saint-Sauveur 75002 Paris France t +33 1.40.13.05.84 f +33 1.42.33.34.99 e info@funny-balloons.com www.funny-balloons.com Maximum Films International 175 Bloor Street E. Suite 1400 North Tower Toronto ON M4W 3R8 Canada t +416 646 2400 e dsowter@e1ent.com Memento Films Distribution 6, cité Paradis 75010 Paris France t +33 1 53 34 90 20 F +33 1 42 47 11 24 E distribution@memento-films.com www.memento-films.com MK2 55, rue Traversière 75012 Paris France t +33 1 44 67 30 80 F +33 1 43 44 20 18 www.mk2-catalogue.com


Ostinato Production 28, rue Bouvier 75011 Paris France T +33 1 48 01 00 10 f +33 1 48 01 00 11 e ostinato@ostinatoproduction.com www.ostinatoproduction.free.fr Other Angel Pictures 39 rue de Constantinople 75008 Paris France T +33 9 54 88 02 41 f +33 9 54 88 02 41 e otheranglepics@gmail.com Pyramide International 5, rue du Chevalier de Saint-George 75008 Paris France t +33 1 42 96 02 20 f +33 1 40 20 05 51 www.pyramidefilms.com Rezo 29, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris France t +33 1 42 46 46 30 F +33 1 42 46 40 82 e infosrezo@rezofilms.com www.rezofilms.com Shellac 40, rue de Paradis 75010 Paris France t +33 1 42 55 07 84 f +33 1 55 79 01 00 e shellac@altern.org www.shellac-altern.org

UGC 24, avenue Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly sur Seine France t +33 1 46 40 44 00 f +33 1 46 24 37 28 www.ugc.fr Wide Management 40, rue Sainte-Anne 75002 Paris France t +33 1 53 95 04 64 f +33 1 53 95 04 65 e wide@widemanagement.com www.widemanagement.com Wild Bunch 99, rue de la Verrerie 75004 Paris France t +33 1 53 01 50 20 f +33 1 53 01 50 49 e ssimonutti@exception-wb.com www.wildbunch.biz

CONTACTS – DISTRIBUTEURS

Mutins de Pangée (Les) BP 60 104 75862 Paris T +33 33 79 81 67 e contact@lesmutins.org www.lesmutin.org


VIZUÁL


VISUEL


POZNÁMKY


NOTES


UNE BONNE NOUVELLE POUR VOTRE IMMOBILIER

REKLAMA

LEADER EUROPテ右N EN GESTION TECHNIQUE www.axima.sk


Index filmov 44 36 32 70 22 52 50 46 68 54 56 80 48 38 60 34 78 62 16 14 30 24 72 28 58 40 76 12 08 10 20 66 74 26

Boogie Božie kancelárie Cowboy Červené mravce Čisté srdce Don Quichotte a jeho deti Eldorado Chomsky a spol. Iný človek Kinogamma East Kinogamma Far East Krátke filmy 1 2 3 Ľahký otras zeme Letný čas Letný tábor Louise Michel Mama je u kaderníka Manue Bolonaise Medzi múrmi Mlčanie Lorny Morská soľ Pláže Agnès Vardovej Pretty Diana Sedem dní Slepé lásky Svetlo v tme To nie som ja, prisahám! Valčík s Baširom Verejný nepriateľ č. 1 Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg Vianočná rozprávka Vnútroný hlas Všetko ostatné je už len ticho Zabijak

www.fiffba.sk

Index des films 58 44 36 76 46 80 40 32 66 50 52 16 70 54 56 48 38 34 78 62 10 08 24 72 74 60 30 28 14 26 68 22 20 12

Amours aveugles Boogie Bureaux de Dieu (Les) C‘est pas moi, je le jure! Chomsky & Cie Courts-métrages 1 2 3 Comme une étoile dans la nuit Cowboy Du bruit dans la tête Eldorado Enfants de Don Quichotte (Les) Entre les murs Fourmis rouges (Les) Kinogamma East Kinogamma Far East Léger tremblement du paysage L‘heure d‘été Louise Michel Maman est chez le coiffeur Manue Bolonaise Mesrine : L‘ennemi public n°1 Mesrine : L‘instinct de mort Plages d‘Agnès (Les) Pretty Diana Reste est silence Roc et Canyon Sel de la mer (Le) Sept jours (Les) Silence de Lorna (Le) Tueur (Le) Un Autre Homme Un cœur simple Un conte de Noël Valse avec Bachir

Katalog FIFFBA  

FIFFBA 09 - Medzinarodny festival frankofonneho filmu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you