Page 1

ŽIVITE ŽUPNU ZAJEDNICU: SVECI I BLAŽENICI KROZ TJEDAN

INFORMACIJE ŽUPNOG UREDA:

20.08. - Sv. Bernard, opat i crkveni naučitelj 21. 08. . -Sv. Pio X. - papa 22. 08. -Blažena Djevica Marija Kraljica - spomendan

RADNO VRIJEME: Ponedjeljak-petak: od 09,00 do 12,00; i od 17,00 do 18,00 sati Subotom i nedjeljom župni ured ne radi! TELEFON: 021/489 -283 mail:gospa.pojisan@hi.t-com.hr

BOGOSLUŽJE KROZ TJEDAN: sv. mise radnim danom: ujutro u 8,00 sati, navećer u 19,00 pobožnosti: u 18,30 sati sv. mise u nedjelju: u 8,00; 10,00; i 19,00 sati (ljetni raspored do 01. rujna 2009.)

pogledajte novosti na obnovljenim web-stranicama:

INTERNET STRANICA NAŠE ŽUPE: http://gospapojisan.blogspot.com

VJENČANJE Prijava u župnom uredu najkasnije mjesec dana prije vjenčanja. Dokumenti: Krsni listovi zaručnika, Potvrda o upisu u matični ured, Dozvola za vjenčanje izvan vlastite župe (podiže se u vlastitoj župi ako oba zaručnika nisu iz naše župe), Potvrda o završenom tečaju za brak

SPROVOD

Nakon što ste dogovorili s pogrebnim poduzećem “Lovrinac” vrijeme sprovoda, prijavite sprovod u župnom uredu. Potrebni su osobni podaci pokojnika i

ŽUPNI LISTIĆ Svetišta i župe Gospe od Pojišana, Kapucinska poljana 1, Split: Uređuju i odgovaraju: fra Miljenko Vrabec, Fra Mirko Varga Ljubić Tisak: Dalmacijapapir, Split

SVETIŠTE I ŽUPA GOSPE OD POJIŠANA

Listić

20. NEDJELJA KROZ GODINU Čitanje poslanice Efežanima (Ef 5,15-20) Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom! Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!

KRŠTENJE Prijava u uredovno vrijeme. Potrebni dokumenti za prijavu: JMBG djeteta, vjenčani list roditelja (na uvid), potvrda o sakramentima (za kumove) Pouka četvrtkom u 18,15

JMBG pokojnika. APOSTOLAT MORA NAŠEG SVETIŠTA: http://apostolat-mora.blogspot.com

Župni

Godina I. broj 42. 16. 08. 2009.

Misna čitanja ove nedjelje:

najavljujemo:

1. čitanje: !zr 9,1-6; Ps 34,2-3.10-15; 2.čitanje: Ef 5,15-20 Evanđelje: Iv 6,51-58

100 godina Hrvatskih kapucina u Svetištu Gospe od Pojišana

SREDIŠNJA PROSLAVA JE U JAJCU, - SV. IVE - PODMILAČJE 30. 08. 2009. PRIJAVE ZA HODOČAŠĆE NA PROSLAVU U ŽUPNOM UREDU!

...


DUHOVNA MISAO Gozba i žrtva po kojoj Crkva živi i raste

Z

a evanđelje imamo strogo euharistijski dio Isusova govora o kruhu života. Predstavivši se još jednom kao kruh s neba za život svijeta (što uključuje spremnost na nasilnu smrt te vjeru da po takvoj smrti, prihvaćenoj s ljubavlju, nastupa kraljevstvo Božje), Isus traži od vjernika da blaguju njegovo tijelo i piju njegovu krv kako bi oni ostali u Isusu i Isus u njima. Tko tako Krista “blaguje”, živi sadržajno s njime i po njemu. Ivan je u ovom dijelu govora o kruhu života sasvim zaboravio povijesne slušaoce u kafarnaumskoj sinagogi i tako prenio Isusove riječi da samo misli na crkvenu zajednicu koja zajedno s njime slavi euahristiju kao znak i sredstvo životnog povezivanja s Isusom, na smrt predanim i od Oca uskrišenim. Povijesni slušatelji nisu mogli nikako naslutiti što Isus misli pod svojim tijelom kao jelom istinskim i svojom krvlju kao pićem istinskim (r. 55). Ivan, koji u Crkvi i za Crkvu slavi euharistiju, zna vrlo dobro gdje imamo Isusa kao jelo i piće. “Sakramentalni darovi (ili elementi) kruha i vina nisu kao takvi izričito spomenuti niti su važni sami u sebi nego samo kao sredstvo povezivanja s Isusom. Euharistija je gozba i žrtva po kojoj Crkva živi i raste. To izvrsno tumači ovaj dogmatski tekst Sabora: “Biskup, koji ima puninu sakramenta reda, jest upravitelj milosti vrhovnog svećeništva, osobito po Euharistiji, koju sam prinosi ili se brine da se ona prinosi, i po kojoj neprekidno Crkva živi i raste. Ova se Kristova Crkva uistinu nalazi u svim zakonitim mjesnim zajednicama vjernika (congregatio localis) koje su, ukoliko su u vezi sa svojim pastirima i same u Novom zavjetu nazvane Crkvama. Jer one su u svom mjestu novi narod od Boga pozvan, u Duhu Svetom i u mnogoj punini (usp. 1 Sol 1, 5). U njima se propovijedanjem Kristova Evanđelja skupljaju vjernici i slavi se misterij Gospodinove Večere da se po Gospodinovu Tijelu i Krvi tijesno sjedine sva braća zajednice. U svakoj zajednici koja učestvuje oko oltara (altaris communitas) pokazuje se simbol one ljubavi i jedinstva Mističnog Tijela, bez kojega ne može biti spasenja. (LG 26, 1).

naša Gospa od Pojišana Iza nas je svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije. Vjernici su se posebno okupljali u marijanskim svetištima - od Aljmaša preko Bistrice i Trsata do Sinja i Škrpjela. Tako i grad Split ima svoje marijansko svetište u kojem se čuva slika Gospe od Pojišana, zapravo ikona Marije Hraniteljice. Prema legendi, sliku je našao na tome mjestu jedan Poljičanin. Evo kako je pjesnik opisao te događaje: Pokraj Splita bogata crkvica, Pojišana Marija Divica; Čudotvorna prilipa Nje slika, Neba, zemlje najveća je dika. Prvo nije ceste k crkvi bilo, Pokraj mora tad se je odilo; Poljičanin pokraj mora proša I kvadar je mile Gospe naša. U rukam ga ko briljant nosio I Poljicim on se uputio; A kad mistu ovom je prispio, Gdje tad tempal ni sagrađen bio, Već je bila mala kapelica, Poljičan se već ni malo mica; Tada stane do neba misliti Što će kvadrom Gospe učiniti.

Pak š Njom misli kući u Poljica, Ali ne 'ti Nebeska Kraljica; Ne da mu se otle ni maknuti, Gospi želja tot stan sagraditi. Sa svim da mu Gospa draga biše, Posve tužan tot je ostaviše, Pak Poljičan u Split se vratio, Svetog Duje kleru je javio.

Odmar kler se mistu uputio, Kvadar Gospe na tle naslonio, Kvadar Gospe tu se posvetio; Pak Poljičan prost je odat tio; Ime stavu Gospe Pojišana, Al Poljičan Gospu je želio Jer našasta bi od Poljičana. I sa tleja ko Majku dignuo.

MISLI SVETOG LEOPOLDA

U ovaj dan sveta vjera slavi Uznesenje presvete Djevice na nebo. Ona bî uzeta na nebo, to nas uči vjera, sa svrhom da nastavlja vršiti svoje poslanje Posrednice i Izmiriteljice

ZANIMLJIVO Crkva Gospe od Pojišana prvi put se spominje 1260. (pisani dokument) Crkva je nekoliko puta u povijesti proširivana. Najveća vrijednost je Gospina slika iz početka 14. stoljeća. Sadašnja zgrada crkve Gospe od Pojišana počela se graditi 1760. Gradnja je završena 1771. a zvonik je dovršen 1782. Veličanstveni glavni oltar od mramora dovršen je 1794. Mramorni oltar Gospe od Karmela podignut je 1789. Oltar sv. Nikole podignut je 1883. 14 slika Kiržnog puta, ulje na platnu nabavljeno je godine 1875. Prvi kapucini dolaze na Pojišan 1908. Svetište na upravu dobivaju u ožujku 1909. godine. Samostan je dovršen 1910. g. Župa je osnovana 1944. g. Zavjetna procesija ukinuta je 1952. godine, a ponovno obnovljena 1992.g. Posljednja obnova unutrašnjosti svetišta bila je od 1991. do 1993.

Listić župe Gospe od Pojišana br42  

20. nedjelja kroz godinu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you