Page 1


2 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

Kalendar liturgijskih slavlja 

05. siječnja:    12.siječnja:    04. veljače:   21. travnja:   24. travnja:   30.travnja:   08. svibnja:    11. svibnja:   12. svibnja:   18. svibnja:    19. svibnja:    2. lipnja:    8. lipnja:    12. lipnja:    16. lipnja: 

Bl. Diego iz Kadicea, svećenik, neobv.  spomendan  Sv. Bernard iz Corleonea, redovnik,   spomendan  Sv. Josip Leoniški, svećenik,   spomendan  Sv. Konrad  Parzamski; redovnik,  spomendan  Sv. Fidelis iz Sigmaringenski,  svećenik, Blagdan   Bl. Benedikt iz Urbina, svećenik,  neobv. spomendan   Bl. Jeremija iz Vlaške, redovnik,  neobv. spomendan   Sv. Ignacije iz Lakonija, redovnik,  neobv. spomendan   Sv. Leopold Bogdan Mandić, svećenik  blagdan  Sv. Feliks Kantalicijski, redovnik,  blagdan   Sv. Krišpin iz Viterba, redovnik,  neobv. spomendan   Bl. Feliks iz Nikozije, redovnik, neobv.  spomendan  Bl. Nikola iz Gesturija, redovnik,  neobv. spomendan  Bl. Florida Cevoli, djevica, neobv.  spomendan   Bl. Anicet Koplin i drugovi, mučenici,  neobv. spomendan 

|3


4 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici

26. lipnja:   10. srpnja:   21. srpnja:   27. srpnja:   28. srpnja:    07. kolovoza:   11. kolovoza:   13. kolovoza:   18. kolovoza:   23. kolovoza:   02. rujna:   19. rujna:   22. rujna:   23. rujna:   26. rujna:   28. rujna: 

Bl. Andrija Hijacint Longhin, biskup,  neobv. spomendan  Sv. Veronika Giuliani, djevica,    blagdan   Sv. Lovro Brindiški, svećenik,  naučitelj,  blagdan   Bl. Marija Magdalena Martinengo,  djevica, neobv. spom.  Bl. Marija Terezija Kowalska,  mučenica, neobv. spomendan  Bl. Agatanđeo i Kasijan, svećenici,  mučenici, neobv. spomendan   Sveta Majka Klara Asiška   blagdan  Bl. Marko iz Aviana, svećenik,  neobv. spomendan  Bl. Ivan Alojzije Loir, Protazije Burbon  i Sebastijan François, sveć. i muč.,  neobv. spomendan  Bl. Bernard iz Offide, redovnik,  neobv. spomendan   Bl. Apolinar iz Posata, svećenik,  mučenik,  neobv. spomendan  Sv. Franjo iz Camporosa, redovnik,   spomendan   Sv. Ignacije iz Santhia, redovnik,  spomendan   Sv. Pio iz Pietrelcine, svećenik  spomendan   Bl. Aurelije iz Vinalesa i drugovi,  mučenici, neobv. spomendan  Bl. Inocent iz Berza, svećenik, neobv.  spomendan  


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

04. listopada:   05. listopada:   12. listopada:   13. listopada: 

25. listopada: 

31. listopada:   02.prosinca:    

Sv. Franjo Asiški, đakon,   svetkovina   Spomen pokojne braće i  dobročinitelja  Sv. Serafin iz Montegranara,  redovnik,  spomendan   Bl. Honorat Kozminski, svećenik,   neobv. spomendan   Marija Isus, Marija Veronica, Marija  Felicita, Marija Teresa Ferragut,  Izabela, mučenici iz Valencije,   neobv. spomendan  Bl. Anđeo iz Akrija, svećenik,  neobv.  spomendan   Bl. Marija Anđela Astorch, djevica,  neobv. spomendan 

|5


6 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici

5. siječnja BLAŽENI DIEGO IZ KADICEA svećenik Neobavezan spomen


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

|7

12. sijećnja SVETI BERNARD IZ CORLEONEA redovnik Spomen Bernard (Filippo Latino) se rodio 1605. g. u Corleoneu, na Siciliji. Kao član gradske policije i franjevački trećoredac, posvetio se djelima milosrđa u korist siromaha, bolesnika i potlačenih. Kasnije je zatražio da bude primljen među kapucine, gdje se odmah isticao redovničkom angažiranosti i žarom. Veoma točan u obdržavanju redovničkog života, trudio se ujedno da se žarkom ljubavlju i strogim pokorničkim životom uvijek suobličava Kristu Raspetome. Umro je u Palermu 1667. g. Blaženim ga je proglasio Klement XII. 15. svibnja 1786., a svetim Ivan Pavao II. 10. lipnja 2001. g.

Kao na Zajedničkom slavlju muževa, osim:

Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz «Govora» svetog Bonaventure, biskupa (Opera omnia, ed. Quaracchi, IX, 463-470).

Činimo pokoru i trpimo s Kristom Po sebi je križ strašan (a nadasve prije nego je Krist trpio), ali ga moramo jako željeti jer je upravo križ vrelo života. Svi traže i žele život vječni; nema osobe, osim možda zločinca, koji ga ne želi i ne traži. Ali ga zli ne traže na pravi način, jer žele ovaj život posjedovati zajedno sa svojim izopačenostima i svojim sramotnim grijesima. Nije to put koji vodi u život vječni, nego onaj koji prolazi preko mosta mojeg je Krist želio, križ, koji je borba i pobjeda nad našim neprijateljima. Križ, gledajući ga izvana, je strašan, ali ako ga znademo čitati iznutra postaje poželjan: promatran izvana, pred-


8 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici stavlja se kao drvo smrti; ali tko ga zna gledati u njegovoj biti, pojavljuje se kao drvo života, u svjetlu Onoga koji je na njemu bio raspet. On je izvor života i daruje se s ulijevanjem milosti, kako se čita u Poslanici Rimljanima: «Plaća grijeha je smrt; ali dar Božji je život vječni». Križ je stablo milosti koji nas čini živima, i mi postajemo novi u Kristu ako dopustimo da nas natopi voda milost koja izvire iz pokore. Postoji drvo koje ima moć da prenese čovjeka od suhoće prema zelenilu života, od smrti u život: to je drvo križa. Zašto je Sin Božji podnio trpljenje za ljude, a ne za anđele? Zato što je čovjek, ne anđeo, sposoban trpjeti. Čovjek je ono stablo koje počinje nicati kada osjeti žubor vode, tj. milost pokore. Ako je dakle križ stablo milosti koje nam daje život i ako mi, koji smo puno puta mrtvi zbog naših grijeha, želimo ovo stablo, moramo trpjeti s Kristom. Kaže Petar: «Krist je trpio u tijelu i vi se morate oboružati istim osjećajima». Ako ne činimo pokoru, ne vidim kako ćemo moći odgovoriti na sudu. Ako želiš dakle donijeti duhovne plodove, moraš umrijeti u tijelu. Ivan nam donosi primjer samoga Krista: «Ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo; ako naprotiv umre, donosi mnogo roda». Ako želimo postići plodove stabla života zajedno s Kristom koji je umro na križu, moramo se dati raspeti s njim. Tko se želi susresti s Gospodinom, naći će ga na križu: i stoga, tko napušta križ, napušta Gospodina. Tko žarko želi križ i Gospodina, nalazi ga na križu iz kojega izviru kristalno bistri izvori milosti. OTPJEV

Rim 12, 1-2

R. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu * kao svoje duhovno bogoslužje.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

|9

O. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja. * Kao svoje duhovno bogoslužje. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blagoslovljen Bog, koji nas u Kristu izabra da budemo sveti i besprijekorni pred njim u ljubavi. MOLITVA

Bože, koji nam daješ svetog Bernarda kao izvanredni uzor pokore koja je ostvarena u vršenju evanđeoskih kreposti, pomozi nam ovdje živjeti u vremenitim odricanjima kako bismo bili dostojni vječne nagrade. Po Gospodinu… Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tko želi ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, svakodnevno uzima svoj križ i neka me slijedi.


10 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 4. veljače SVETI JOSIP LEONIŠKI svećenik Spomen Josip Desideri, prije Eufranije, rodio se 1556. g. u Leonessi (Rieti), a 1572. g. ušao je u Red braće Kapucina. Odlikovao se čistoćom i strogošću te, plamteći revnošću vjere, pošao k Turcima u Carigrad, bio uhvaćen i mučen, ali je čudesno izbjegao smrti. Vrativši se u domovinu, ukrašen od Boga nebeskim darovima, vrlo je plodonosno djelovao u apostolatu. Umro je u Amatrici 4. veljače 1612. g. Papa Benedikt XIV. proglasio ga je svetim.

Kao na Zajedničkom slavlju pastira ili redovnika, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz govora sv. Josipa Leoniškog (Analecta Ord. Min. Cap., 1897., str. 281 - 283.)

Svaki je kršćanin živa knjiga evanđeoske nauke Evanđelje i dobra vijest o Gospodnjem dolasku na svijet po Djevici ne mora se napisati samo na materijalnim pergamenima, nego poglavito u našim srcima, u našoj nutrini. To je, naime, razlika između pisanog zakona i zakona milosti: onaj se zove pisani zakon, jer je bio urezan u kamenim pločama, a ovaj se zove zakon milosti, jer se utiskuje u srce ljudi ulijevanjem milosti Duha Svetoga. Tako je Gospodin obećao po proroku Jeremiji: Sklopit ću s vama novi savez, ne kao savez što sam ga sklopio s vašim ocima. A o novom savezu dodaje: Dat ću vam svoj zakon u njihovim srcima.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 11

Dakle, svaki kršćanin treba da je živa knjiga iz koje se može čitati evanđeoska nauka. Tako je govorio Pavao Korinćanima: „Vi ste naše pismo, napisano ne crnilom, nego duhom Boga živoga posredstvom naše službe, ne na pločama od kamena, nego na pločama tjelesnim – u srcima. Papir za pisanje je naše srce, a pisar je Duh Sveti po mojoj službi, jer je moj jezik pisaljka hitra pisara.“ O da bi jezik propovjednika, pokrenut od Duha Svetoga, umočen u krvi neokaljanog Jaganjca, danas brzo pisao u vašim srcima? Ali, kako se može pisati na papiru koji je već ispisan? Ako se prijašnje ne ukloni, novo se ne može pisati. U vašim je srcima upisana lakomost, oholost, razuzdanost i ostale mane. Kako ćemo mi upisati poniznost, poštenje i ostale kreposti, ako se ne uklone prijašnje mane? Kad bi ljudi imali u sebi takvo pismo, svaki bi od njih, kako je rečeno, bio pismo koje bi na svoj način svojim primjerom učilo druge. Stoga dodaje Pavao: Vi ste pismo koje svi ljudi čitaju i poznaju. Tako treba da postupaju starješine i propovjednici u obraćanju duša da na ugodan način privuku sve na put istine; ne mogu se svi istim sredstvima uvjeravati. Zato je Pavao, najmarljiviji Kristov službenik i osvajač duša, govorio: Židovima sam postao kao Židov, onima koji su bez zakona kao da sam bez zakona. Napokon se svima prilagođavao. Zato dodaje: Svima sam postao sve da sve pridobijem za Krista. OTPJEV

R. Ja tako trčim, ne kao u nepouzdano: nego bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, * da sve spasim. O. Sa slabićima sam bio slabić da pridobijem slabiće; svima sam postao sve. * Da sve spasim.


12 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici

Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Govorio je i navješćivao Gospodina Isusa, i ruka Gospodnja bijaše s njime. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Postao sam slabićima slabić da pridobijem slabiće; svima sam postao sve da sve spasim. A sve činim radi Evanđelja. MOLITVA

Bože, ti si blaženoga Josipa učinio izvanrednim propovjednikom Evanđelja; udijeli nam po njegovom zagovoru da, raspaljeni istim žarom ljubavi, radimo na spašavanju duša i samo tebi služimo. Po Gospodinu.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 13

21. travnja SVETI KONRAD PARZHAMSKI redovnik Spomen Konrad Birndorfer, prije zvan Ivan, rodio se u Bavarskoj 1818. g. Nakon pobožno provedene mladosti, 1842. g. položio je redovničke zavjete u Redu franjevaca kapucina. Bio je vratar u samostanu u Altötingu kroz 43 godine. Isticao se velikom ljubavlju prema bližnjemu te revnošću i strpljivošću. Umro je na glasu svetosti 1894. g. Kanoniziran 1934. g.

Kao na Zajedničkom slavlju svetih muževa, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz pisma svetog Konrada Parcamskog Stalno sam sjedinjen sa nadasve ljubljenim Bogom Bila je volja Božja da ostavim sve što mi je drago i ugodno bilo; i njemu zahvaljujem što me pozvao u redovnički život, u kojem sam našao toliki mir i sreću, kao nikad u svijetu. A moj je način života uglavnom slijedeći: ljubiti i trpjeti, uvijek razmatrati o neizrecivoj ljubavi koju Bog iskazuje svojim najnižim stvorovima, njoj se klanjati i diviti. U ovoj ljubavi prema Bogu nema granica. Uistinu, nikakva me stvar ne priječi i neprekidno sam sjedinjen sa nadasve ljubljenim Bogom; dapače, što više poslova obavljam, to se osjećam više sjedinjen s Bogom. Tada prijateljski govorim s Bogom kao sin s ocem, ponavljam molitve i uzdahe i sinovskim mu pouzdanjem otkrivam sve što pritište dušu.


14 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici I ako sam sagriješio, ponizno molim oproštenje i jedino to tražim da se pokažem dobrim i poslušnim sinom ljubljenoga Oca i da njega većom ljubavlju ljubim. Dovoljno mi je da dignem oči prema križu, koji je moja knjiga, i to me potiče na krepost blagosti i poniznosti. Samim, naime, pogledom na raspetog Isusa spoznajem kako se moram vladati u različitim zgodama. I tako naučim poniznost, blagost, strpljivost, kako moram nositi križ; to postane ugodno i lako. Sve radosti i muke primam sa zahvalnošću od nebeskog Oca; on najbolje zna što je bolje za nas. Tako se stalno u Gospodinu radujem i jedino me to boli što ga dosta ne ljubim. O, kad bih bio Serafin ljubavlju! Želio bih potaknuti sve stvorove da mi budu na pomoć, da uzmognem Boga ljubiti nadasve. Ljubav nikad ne prestaje.

OTPJEV

Otk 3, 7. 10. 20.

R. Ovo govori Sveti, Istiniti, koji ima Davidov ključ, koji otvara i nitko ne zatvara: * Poznajem tvoja djela, jer si sačuvao poruku o postojanosti mojoj. (Aleluja). O. Evo stojim na vratima i kucam: ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njime i on sa mnom. * Poznajem tvoja... Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Volio je da bude na pragu u kući Božjoj: Gospodin mu dade milost i slavu V.V.(Aleluja).


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 15

MOLITVA

Milosrdni Bože, ti vjernima svojim po zagovoru blaženoga Konrada otvaraš vrata svoga milosrđa. Usrdno te molimo da nasljedujemo njegov duh siromaštva i prave poniznosti – u služenju svojoj braći. Po Gospodinu našem Isusu Kristu... Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. U poniznosti je živio, ne gledajući na ono što je njegovo, nego što je drugih (V.V. Aleluja).


16 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 24. travnja

SVETI FIDEL SIGMARINGENSKI svećenik i mučenik Blagdan Fidel, u svijetu Marko Roy, rođen je u gradu Sigmaringenu u Njemačkoj godine 1578. Ušao je u Red franjevaca kapucina. Život je provodio bdijući i moleći. Zdušno je naviještao Božju riječ te mu je sv. Zbor ''De propaganda fide'' naredio da pravovjerje učvrsti u Reciji. Umro je mučeničkom smrću, ubijen od krivovjeraca u Seewisu u Švicarskoj 1622. g.

Kao na Zajedničkom slavlju jednog mučenika ili svetih pastira, osim: Pozivnik Ant. Bogu koji vjernome daje krunu, dođite, poklonimo se, aleluja. Služba čitanja PSALMODIJA Psalam 35 (34)

Ant. 1. Ovaj je siromah vapio i Gospodin ga je uslišio i spasio u svim njegovim nevoljama, aleluja. Optuži, Gospodine, tužitelje moje * i napadni one koji mene napadaju! Stavi oklop, uzmi štit svoj † i ustani meni u pomoć! * Reci mojoj duši: „Ja sam tvoje spasenje.“ A moja će duša klicati u Gospodinu, * radovat će se u spasenju njegovu.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 17

Sve će kosti moje govoriti: * Tko je, Gospodine, poput tebe koji ubogog spasavaš od jačega, * jadnika i siromaha od pljačkaša? Ustadoše svjedoci opaki: * pitaju me za ono što ne znam. Vraćaju mi zlo za dobro, * duša moja zapada u osamu. Ant. Ovaj je siromah vapio i Gospodin ga je uslišio i spasio u svim njegovim nevoljam, aleluja. II. Ant. 2. Zauzmi se za parnicu moju; obrani me, Gospodine, jer si moćan, aleluja. A ja sam u bolesti njihovoj nosio kostrijet, † dušu svoju postom morio, * i molitva mi se u krilo vraćala. Kao za prijateljem, za bratom obilažah tužan; * od žalosti se pogurih kao onaj što za majkom žali. A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, † skupiše se protiv mene da udare iznenada, * i bez prestanka oni me razdiru. Ruglom na ruglo iskušavaju me * i zubima škripaju na mene. Ant. Zauzmi se za parnicu moju; obrani me, Gospodine, jer si moćan, aleluja. III. Ant. 3. Zahvalit ću ti u velikom zboru, slavit ću te među pukom brojnim, aleluja.


18 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Gospodine, dokle ćeš gledati? † Istrgni mi dušu nastrajima njihovim, * otmi lavovima jedino dobro moje! Zahvalit ću ti u velikom zboru, * slavit ću te među pukom brojnim. Nek se ne raduju nada mnom dušmani nepravedni, * nek ne namiguju očima oni koji me nizašto mrze! Ti sve vidiš, Gospodine! Nemoj šutjeti! * Gospodine, od mene se ne udaljuj! Preni se, ustani da me obraniš, * Bože moj, Gospodine, vodi parnicu moju! Nek radosno kliču kojima je pravo moje na srcu, * i nek svagda govore: „Velik je Gospodin! * Milo mu je spasenje sluge njegova!“ A moj će jezik kazivati pravdu tvoju, * i hvalu tebi navijeke. Ant. Zahvalit ću ti u velikom zboru, slavit ću te među pukom brojnim, aleluja. R. Tjeskoba me i nevolja snađe, aleluja. O. Ali tvoje su zapovijedi uživanje moje, aleluja.

PRVO ČITANJE

Fil 3, 8-16

Iz poslanice blaženog Pavla apostola Filipljanima Štoviše, sve sada gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti: spoznaje Krista Isusa, mog Gospodina. Radi njega sam sve žrtvovao, i sve smatram blatom, da Krista dobijem i da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja – onom koja dolazi od


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 19

Zakona – nego onom koja se dobiva u vjeri u Krista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovu vjere: da iskusimo njega i silu njegova uskrsnuća i udio u njegovim patnjama, prilagođavajući se njegovoj smrti, ne bih li kako postigao uskrsnuće od mrtvih. Ne kažem da sam to već postigao ili da sam već postao savršen. Naprotiv, ja i dalje kušam kako bih do dohvatio, jer je i mene dohvatio Krist Isus. Braćo, ja još ne mislim da sam to dohvatio. Ali kažem samo jedno: zaboravljajući što je nazad, ispružajući se prema onome što je naprijed, trčim prema cilju da postignem nagradu – nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu. Ovako mislimo svi koji smo „savršeni“! I ako vi mislite što drukčije, i ovo će vam Bog objaviti. Ali što smo postigli, to isto pravo proslijedimo.

OTPJEV

2 Tim 4, 7-8

R. Dobar sam boj bio, * Trku završio, vjeru sačuvao, aleluja. O.Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedan sudac. * Trku sam završio... DRUGO ČITANJE

Pohvalni govor u čast svetoga Fidela, prezbitera i mučenika Imenom i zbiljom muž Fidelis Papa Benedikt XIV. slijedećim je riječima slavio svetoga Fidela, branitelja katoličke vjere: ''Protežući puninu svoje ljubavi na izvanjsko olakšanje i pomoć bližnjima, obuhvaćajući svojim očinskim zagrljajem sve nevoljne, posvuda skupljanom milostinjom uzdržavao je brojne čete siromaha.


20 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Osamljenost sirota i udovica olakšavao je sabirući za njih pomoć od velikaša i knezova. Nije prestajao da zatvorenicima po svim zatvorima do kojih je dopirao donosi duhovne i tjelesne utjehe. Bolesne je neumorno posjećivao, potkrepljivao i s Bogom izmirene oboružavao za suočenjes posljednjom borbom. Na tom polju nije imao zgodnije prilike za zasluge nego kad je austrijska vojska, utaborena u retskim područjima (istočna Švicarska), bila gotovo u cijelosti pogođena zaraznom bolesti i davala bijednu hranu slabostima i smrti.'' Uz tu se ljubav, muž, po imenu i u stvari Vjeran, odlikovao trudom oko obrane katoličke vjere. Propovijedao ju je neumorno. Malo dana prije nego što će je potvrditi svojom krvi, u zadnjoj održanoj propovijedi, ostavio je neku vrstu oporuke u ovim riječima: ''Vjero katolička, kako li si postojana, kako li si čvrsta, kako dobro ukorijenjena, kako dobro utemeljena na čvrstoj stijeni! Proći će nebo i zemlja, a ti nikad nećeš moći proći. Od početka ti se protivio sav svijet, ali si ti najmoćnije nad svima slavila slavlje. Ovo je naime pobjeda koja pobjeđuje svijet, naša vjera. Ona je i najmoćnije kraljeve podložila Kristovoj vlasti. Ona je narode izručila poslušnosti Kristu. Što je omogućilo svetim apostolima i mučenicima da podnesu užasne borbe i najokrutnije muke ako ne vjera, i to prvenstveno u uskrsnuće? Što je učinilo da pustinjaci, prezrevši užitke, zapostavivši časti, pogazivši bogatstva, provode djevičanski život u osami, ako ne živa vjera? Što to nagoni prave kršćane da odbace udobnosti, ostave ugodnosti, prihvate teškoće i pretrpe nevolje? Živa vjera koja djeluje po ljubavi. Ona čini da radi nade u buduća dobra ostavljamo ovozemna i sadašnja zamijenimo s budućima.''


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

OTPJEV

| 21

2 Tim 4, 7-8; Fil 3, 8.

10

R. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. * Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti, aleluja. O. Sve gubitkom smatram da upoznam Krista i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li bio suobličen smrti njegovoj. * Stoga, pripravljen mi je...

HIMAN Tebe Boga hvalimo. Molitva kao na Jutarnjoj. Jutarnja PSALMODIJA Ant. 1. Tko me prizna pred ljudima, priznat ću i ja njega pred svojim nebeskim Ocem, aleluja. (Psalmi i hvalospjev kao u nedjelju I. tjedna.) Ant. 2. Tko ide za mnom, ne hodi u tami, nego će imati svjetlost života, aleluja. Ant. 3. Hoću, Oče, gdje sam ja da tamo bude i moj sluga, aleluja.

KRATKO ČITANJE

2 Kor 1, 3-5

Neka je hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svakoj našoj nevolji tako da mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog tješiti one koji se nalaze ma u kojoj nevolji. Zaista, kao što se patnje Kristove preobilno izlijevaju na nas, tako preobilno biva i naša utjeha po Kristu.


22 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici

KRATKI OTPJEV

R. Gospodin je moja snaga i pjesma moja * Aleluja, aleluja. O. On mi je Spasitelj * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. *Gospodin je... EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Pobjedniku ću dati da jede sa stabla života koje je usred raja moga Boga, aleluja. MOLBENICA

Braćo, slavu iskažimo svome Spasitelju, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, i njemu uskliknimo: Krvlju si nas svojom otkupio za Boga

⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Po mučeništvu sluge svoga Fidela koji je smrt dragovoljno prihvatio kao svjedočanstvo vjere daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha. Po vjernosti sluge svoga koji te neprekidno i hrabro priznavao pred ljudima, daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru. Po ljubavi prema jedinstvu tvoga svetoga naroda za koje je tvoj sluga stalno radio, daj nam pravi ekumenski duh. Po jakosti sluge svojega koji je neprestano slijedio tragove tvoga križa, daj nam da hrabro podnosimo gorčine života. Oče naš...

MOLITVA

Bože, ti si mučeničkom palmom ovjenčao blaženog Fidela dok je, raspaljen tvojom ljubavlju, predano širio svetu vjeru. Njegovim posredovanjem daj da, u ljubavi


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

ukorijenjeni, s njime upoznamo uskrsnuća. Po Gospodinu.

| 23

snagu Kristova

Srednji čas TREĆI ČAS

KRATKO ČITANJE

2 Kor 6, 4-7

Naprotiv, preporučujemo same sebe u svemu kao Kristovi službenici velikom postojanošću: u nevoljama, u nuždama, u tjeskobama, pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima, čistoćom, znanjem, strpljivošću, dobrotom, Duhom Svetim, iskrenom ljubavi; riječju istine, silom Božjom, s oružjem pravednosti za napad i obranu. R. Ovaj je zaista mučenik, koji je za Kristovo ime krv svoju prolio, aleluja. O. U kraljevstvo nebesko stigao, aleluja. ŠESTI ČAS

KRATKO ČITANJE

2 Sol 1, 3 – 5

Moramo, braćo, uvijek zahvaljivati Bogu za vas, kako i dolikuje, jer vrlo napreduje vaša vjera i jer raste ljubav svakog pojedinog među vama, tako da se mi sami vama ponosimo među Božjim Crkvama zbog vaše postojane vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. One su predznak pravednog suda Božjega koji će vas pronaći dostojnima kraljevstva Božjega za koje i trpite. R. U Boga se uzdah, aleluja. O. Ne bojim se što će mi učiniti čovjek, aleluja.


24 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Deveti čas KRATKO ČITANJE

Kol 1, 24 – 25

Sada nalazim radost u patnjama koje podnosim za vas – i tako u svome tijelu nadopunjujem što nedostaje Kristovim mukama – za Tijelo njegovo, koje je Crkva. Ja postadoh njezin službenik onim darom koji mi dade Bog za vas da potpuno navijestim riječ Božju. R. Vraćat će se s pjesmom, aleluja. O. Noseći snoplje svoje, aleluja. Večernja PSALMODIJA

Ant. 1. Budi vjeran do smrti i dat ću ti vijenac života, aleluja. Psalmi i hvalospjev iz Zajedničkog slavlja. Ant. 2. Ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet, vjera naša, aleluja. Ant. 3. Ovo je svetac koji je za Božji savez predao svoje tijelo i u Jaganjčevoj krvi opravo svoju haljinu, aleluja.

KRATKO ČITANJE

Rim 8, 18 – 22

Držim, doista, da patnje sadašnjeg vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja će se objaviti u nama. Ta cjelokupno stvorenje ustrajno iščekuje ovo objavljivanje sinova Božjih – stvorenje naime bijaše podvrgnuto ispraznosti, ne svojevoljno, nego od onoga koji ga podvrgnu – u nadi da će se i samo stvorenje osloboditi ropstva raspadljivosti da sudjeluje u slobodi slave djece Božje. Uistinu znamo da sva stvorenja Božja


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 25

zajedno uzdišu i da se sva skupa nalaze u porođajnim mukama sve dosad. KRATKI OTPJEV

R. Bog ih je kušao i našao ih dostojnima sebe. * Aleluja, aleluja. O. Njihova nada puna je besmrtnosti. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu... Bog ih je kušao. EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod, aleluja. MOLBENICA

U ovo vrijeme, kad je Kralj mučenika svoj život na Večeri prinio i na križ položio, zahvalimo mu govoreći: Tebe Gospodine slavimo.

⎯ ⎯

⎯ ⎯ ⎯

Tebe, Gospodine, slavimo, jer si nas do kraja ljubio, Spasitelju naš, izvore i uzore svakog mučeništva, i zato: Tebe Gospodine, slavimo. U sluzi svome Fidelu darovao si nam svjedoka izvanredne vjernosti i snage, zato: Tebe Gospodine slavimo. Tvoja krv prolivena za oproštenje grijeha donijela je Crkvi obilate plodove po mučeništvu Fidela, zato: Tebe Gospodine slavimo. Ovog smo dana tvojom milošću ustrajali u vjeri, zato: Tebe Gospodine slavimo. Danas si svojoj smrti mnogu braću ljude pridružio, zato: Tebe Gospodine slavimo.


26 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Oče naš... Molitva kao na jutarnjoj


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 27

30. travnja BLAŽENI BENEDIKT IZ URBINA svećenik Spomen


28 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 8. svibnja BLAŽENI JEREMIJA IZ VLAŠKE redovnik Spomen Blaženi Jeremija se rodio 29. lipnja 1556. u Maloj Vlaškoj u Rumunjskoj. S 18 godina napušta svoju domovinu i odlazi u Italiju, gdje je živio sve do smrti. Redovničke zavjete je položio 8. svibnja 1579. kod kapucina u Napulju. Obavljao je različite službe u više samostana, sve do 1585. kada mu je povjerena briga za bolesnike u samostanu svetog Eframa Novog. Tu je ostao četrdeset godina istrošivši svoj život u najvelikodušnijem služenju i uvijek s «radošću i vedrinom na licu». S iskrenošću i radošću je molio: «Gospodine, zahvaljujem ti što sam uvijek služio i nikad nisam bio služen, uvijek sam bio podložnik i nikad nisam zapovijedao». Umro je u Napulju, 5. ožujka 1625., kao žrtva ljubavi i poslušnosti za posjete jednom bolesniku koji se nalazio u Torre del Greco. Ljubljen od pravoslavaca i katolika, ponizni brat kapucin danas je slava i nada svoje domovine, Rumunjske. Blaženim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. 30. listopada 1983.

Iz zajedničkog slavlja muževa ili redovnika, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz govora pape Ivana XXIII. prilikom proglašenja herojskih kreposti. Uvijek u prisutnosti Gospodnjoj Današnji obred, veoma jednostavan, razlogom je velike radosti, koja će se iz ove vatikanske dvorane brzo proširiti na sve strane, gdje god u svijetu postoji pozornost i poštovanje za sve ono što nanovo poziva na jednu od temeljnih kršćanskih askeza, a to je svetost.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 29

Ona je uistinu jedna od nekoliko značajnih karakteristika Crkve Gospodnje. Okolnosti različite naravi nalagale bi mnoge korisne i dirljive primjene, ali se možemo ograničiti na nekoliko riječi. Recimo samo da je Rumunjska bila domovina fra Jeremije iz Vlaške, dakle, jedna stara zemlja Europe, čije ime također podsjeća na stare veze sa zajedničkom majkom naroda. Ponizni «fratrić» laik jednog je dana upitao svoju dobru majku što mora činiti da bi bio siguran za vječno spasenje. Ona dobra žena sinčiću je prstom pokazala upaljeno svjetlo na gori: to jest Svetu Crkvu Gospodnju. I taj mladić, odvažnošću koja nadilazi njegovu dob i odgoj, krenuo je na put, i nije se smirio sve dok nije «doplovio» do svoje druge obitelji, Franjevačkog Reda, izabranog stupa Katoličke Crkve, koji mu dade novo ime, sveti habit, pravilo nikad uzvišenije i evanđeoskije. Četrdesetsedam godina poniznog služenja: uvijek veseo, spreman, velikodušan. U nevinim fra Jeremijinim očima zrcalile su se neizmjerne ravnice njegove zemaljske domovine, kojih se on sjećao sinovskom nježnošću. Ali nije bio stranac u talijanskoj zemlji. U svojim je prosudbama cijenio Napuljski puk i iskazivao mu simpatije, a on je tog svog posvojenog sina ljubio za života i poslije smrti. Sva tajna posvećenja ove duše stoji u jednostavnosti mišljenja, odlučivanja, djelovanja: uvijek u prisutnosti Gospodnjoj: uvijek s povjerenjem u Njega i u velikoj spremnosti da prigrli božanska nadahnuća i putove poslušnosti. Poticajno za nas! Jednostavnost je ona koja oblikuje veoma privlačnu fizionomiju poniznog franjevačkog brata laika Jeremije iz Vlaške. Jednostavnost je odijelo koje priliči onom koji, približivši se Betlehemu, želi imati sigurnost da se nalazi kod Svete Obitelji kao kod svoje kuće, i biti


30 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici siguran da razumije jezik Marije i Josipa, i da tumači božansku šutnju Isusovu (...).

KRATKI OTPJEV

Mt 25, 35-36.40; Izr 19, 17.

R. Ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, oboljeh i pohodiste me. * Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste, aleluja. O. Gospodinu pozajmljuje, tko siromahu milost iskazuje. * Što god učiniste. Molitva kao na Jutarnjoj.

Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Po ovom će znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge, aleluja. MOLITVA

Milosrdni Oče, koji si udijelio blaženom Jeremiji da nasljeduje tvog Sina u služenju braći i u potpunom žrtvovanju za njih; udijeli nam, po njegovu primjeru i zagovoru, da sudjelujući u tvome sveopćem naumu spasenja, proputujemo evanđeoskim putem ponizno-sti i ljubavi. Po Gospodinu. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Neka budu jedno, kao što si ti Oče u meni i ja u tebi, tako neka oni budu jedno u nama. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jedinstvu, aleluja.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 31

11. svibnja SVETI IGNACIJE IZ LÀKONIJA redovnik Spomen Ignacije se rodio 1701. u Làkoniju na Sardiniji; 1721. obukao je franjevački habit, ušavši u Red Manje Braće Kapucina. Kroz četrdeset godina posvetio se službi skupljanja milostinje, dajući svima izvrstan primjer poniznosti i ljubavi. Bog ga je obogatio osobitim nadnaravnim darovima, koji su ga učinili cijenjenim kod svih slojeva društva. Svoju je dušu predao Bogu 11. svibnja 1781. u Cagliariju. Pio XII. ga je proglasio svetim 21. listopada 1951.

Iz zajedničkog slavlja muževa ili redovnika, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE Iz «Opuscoli mistici» svetog Bonaventure, biskupa (De perfectione vitae ad sorores, ed. Vita e pensiero, Milano 1926., pp. 332-336)

Drži dušu založenu u ustrajnoj molitvi Tko je izabrao Krista kao Zaručnika vlastite duše i želi sve više napredovati, neka neprestano drži založenu svoju dušu, vježbajući je u molitvi i sabranosti. Malo pobožan ili mlak redovnik, koji se neprestano ne posvećuje molitvi, nije samo riba izvan vode i bez koristi, nego pred očima Božjim vuće u svome još živom tijelu mrtvu dušu. Istinska nam molitva polučuje neizmjerna dobročinstva, što god svaki od nas čini i u bilo kojem trenutku: bilo za ljeta kao i za zime, za vrijeme


32 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici plavetnila neba i kiše, noću i danju, nedjeljom i u obične dane, kad smo bolesni ili zdravi, mladi ili stari, bilo da smo na nogama ili sjedimo ili hodamo, da li se nalazimo u koru ili vani. U samo jednu uru takve molitve uspijevamo steći nešto što ima veću vrijednost od svega svijeta kad ga se metne zajedno: dobivamo, tim malim zalaganjem, kraljevstvo nebesko! Ove su stvari neophodno potrebne za molitvu tako shvaćenu. Prije svega, u trenutku kad ulaziš u molitvu, pozovi na zalaganje svoje tijelo i svoju dušu, zatvori vrata svojim osjetilima, i bez buke, skrušena srca, dozovi sebi u pamet svoje nebrojene mizerije sadašnje, prošle i buduće. Nakon toga, istinski redovnik – to jest onaj koji je izabrao Boga kao jedini ideal vlastitog života – kada moli, nikad ne treba zaboraviti da ponovi vlastitom Stvoritelju svoj «hvala» za primljeno dobro i za ono koje još treba primiti. To nam govori Apostol narodã: «Ustrajte u molitvi i bdijte u njoj, zahvaljujući». Ništa nas ne čini toliko dostojnima Božjih dobročinstava koliko naš «hvala» neprestano ponavljan bilo ustima bilo djelima. Još jedno je potrebno da za vrijeme molitve duša ne misli na drugo nego na Boga: ne dolikuje onom tko se Bogu obraća riječima da drugo ima u srcu u besplodnoj unutrašnjoj podvojenosti. Ne daj se zavaravati, ne rasipaj neizmjerno blago molitve, ne gubi njezine miline, ne lišavaj se one slasti, koju ti molitva nudi. Molitva je izvor iz kojeg se crpi milost Duha Svetoga, koja struji iz onog neiscrpnog izvora miline, a to je Presveto Trojstvo. Kad moliš, sav se saberi i, u društvu svog Ljubljenog, uđi u ćeliju svoga srca i zadrži se s njim. Zaboravi svaku drugu stvar na ovom svijetu, i svim žarom, izdigni se iznad sebe samoga. Nikad ne odvrati svog uma od molitve, nego se snagom koja iz nje struji


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 33

sve više uzdiži, sve do ulaska u onaj čudesni šator, gdje je prebivalište Svevišnjega.

OTPJEV

Sir 35, 7-8; 2 Kor 9, 6-7

R. Darežljivim srcem časti Gospodina i za svakog prinosa neka ti lice sja od veselja, * jer Bog ljubi vesela darivatelja, aleluja. O. Tko oskudno sije, oskudno će i žeti, a tko sije obilato, obilato će i žeti. * Jer Bog ljubi vesela darivatelja, aleluja. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge, aleluja. MOLITVA

Bože, koji si vodio svetog Ignacija iz Làkonija putem poniznosti i nevinosti, i dao mu da dosegne vrhunce savršenstva provodeći u djelo ljubav prema braći, udijeli i nama da ga nasljedujemo opslužujući vjerno zapovijed ljubavi. Po Gospodinu našem. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Lude svijeta izabra Bog da posrami mudre; Slabe svijeta izabra Bog da posrami jake, aleluja.


34 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 12. svibnja SVETI LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ svećenik zaštitnik Hrvatske kapucinske provincije

Blagdan Rođen je 12. svibnja 1866. g. u Hercegnovom. U Bassanu je stupio u Kapucinski Red, 2. svibnja 1884. g., a za svećenika je zaređen 20. rujna 1890. g. u Veneciji. Žarko je želio vratiti se u domovinu, da slijedi glas Božji koji je jasno čuo već 1887. godine i koji ga je zvao da radi za jedinstvo Crkve. Poglavari su mu povjerili službu ispovjednika u venecijskoj pokrajini, u početku na raznim jestima, a zatim u Padovi – u kapucinskom samostanu Svetoga Križa. Zatvoren u tijesnoj sobici čitav je dan čekao vjrnike koji su tražili pomirenje s Bogom, a svakoga je smatrao svojim Istokom. Umro je u Padovi 30. srpnja 1942. godine. Papa Pavao VI. svečano ga je proglasio blaženim 2. svibnja 1976., a Ivan Pavao II. svetim 16. listopada 1983. g.

Kao na Zajedničkom slavlju pastira, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz govora pape Pavla VI. prigodom beatifikacije bl. Leopolda (A. A. S. 68/1976/319-322)

Dobri i vjerni sluga Tko je to, tko nas to danas okuplja da u njegovo blaženo ime slavimo bljesak Kristova Evanđelja? Neizreciva je to, a ipak jasna i očita, čarobno prozračna pojava koja nam omogućuje da u liku skromnog redovnika naziremo lik što nas zanosi i zbunjuje. Gle, nije li to sam sveti Franjo? Gledaj ga! Gledaj kako je siromašan, kako je skroman, kako je ljudski! Doista,


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 35

nije li to upravo on, sveti Franjo, tako ponizan, vedar i sabran kao da je sav u zanosu unutrašnjeg gledanja nevidljive Božje prisutnosti; a ipak je s nama, tako prisutan za nas, tako dostupan, uvijek na raspolaganju – kao da nas poznaje, kao da nas očekuje, da sve o nama zna, kao da čita ono što je u nama sakriveno. Gledaj, to je siromašni ponizni kapucin, boležljiv i slab, ali ipak tako čudnovato siguran da upravo osjećamo kako nas privlači i očarava. Gledaj, gledaj to franjevačkim okom! Vidiš li? Možda si zadrhtao. Koga si vidio? Priznajmo otvoreno: to je slabašan, pučki, ali istinit lik Isusov. Da, to je lik onoga Isusa koji u isto vrijeme razgovara s neizrecivim Bogom Ocem, gospodarom neba i zemlje, a razgovara i s nama, sićušnim slušateljima koji smo zatvoreni u ograničenu istinu, u našu malu i patničku ljudsku narav. A što Isus poručuje kroz proročku pojavu siromaška? Velike nam poručuje tajne, tajne beskrajne Božje uzvišenosti, on nas zadivljuje, ali se odmah pretvara u potresan i prodoran govor, u kojem odjekuju riječi iz Evanđelja: ''Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.'' No, o kome mi to govorimo? To je otac Leopold, koji se rodio 12. svibnja 1866, a pred nešto više od tredeset godina umro – 30. srpnja – u Padovi, gdje je proživio veći dio života. Ne možemo ipak zaobići osobito važan podatak. Rođen je na istočnoj obali Jadranskog mora, u HercegNovom, u Boki Kotorskoj, i svoju je domovinu uvijek vjerno ljubio; ali jer je živio u Padovi, nije manje ljubio ni svoju novu gostoljubivu domovinu; osobito je ljubio onaj puk među kojim je vršio svoju tihu i neumornu službu. Tako se u liku oca Leopolda sažimlju vrijednosti obaju naroda, a on ih slijeva u znamen prijateljstva i bratstva. To bi trebao usvojiti svaki njegov štovatelj. Ova posebna oznaka njegova života prvo je ispunjenje one misli i odluke koja je postala odrednicom njegova života. Svima je poznato da je otac Leopold bio


36 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici prethodnik ekumenizma. On je naime o tome razmišljao, nagoviještao i promicao uspostavljanje savršenog jedinstva Crkve, u kojoj će biti potpuno zaštićene mnogovrsne raznolikosti naroda od kojih je ona sastavljena. Ali tko ne zna da je poglavita oznaka junaštva i milosnog dara oca Leopolda bila u nečem drugom? To je njegova služba ispovjednika. Evo kako je on živio: rano ujutro slavio bi svetu misu, zatim je sjeo u ispovjedaonicu i ondje bi ostao kroz cio dan na raspolaganje pokornicima. Tako je živio skoro četrdeset godina, a nikad se ni najmanje nije potužio. To je, po našem mišljenju, glavni razlog zbog kojeg je naš ponizni kapucin zaslužio da bude sada proglašen blaženim. On se prvenstveno posvetio kao službenik sakramenta pokore. A nama preostaje da se divimo i da zahvaljujemo Gospodinu što danas dariva svojoj Crkvi tako izvanredan uzor služitelja sakramentalne milosti pokore. On, s jedne strane, potiče svećenike na vršenje tako važne službe, tako suvremenog odgoja i neusporedivoga duhovnog bogatstva. A vjernicima, bilo da su revni, mlaki ili ravnodušni, doziva u pamet kako je i danas, danas čak više nego ikada, osobna i tajna ispovijed za njih providnosno i neizrecivo služenje, vrelo milosti i mira, škola kršćanskoga života, neusporediva okrepa na zemaljskom putu prema vječnoj sreći. Neka naš blaženik potakne mnoge ljude, obamrle u lažnim životnim nazorima današnjeg vremena, da pristupe tome doista strogom sudu pokore, ali i dragom pribježištu okrepe, unutrašnje istine, uskrsnuća na milost i vježbe za dostignuće pravoga kršćanskoga života, da tako dožive tajnu i preporodnu utjehu Evanđelja, razgovora s Ocem, susreta s Kristom, zanosa u Duhu Svetom, a u sebi da ojačaju žudnju da drugima bude dobro, žudnju za pravdom i ćudorednim dostojanstvom.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

OTPJEV

| 37

Ef 2, 5. 4. 7.

R. Nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa oživi Bog zajedno s Kristom * zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi (Aleluja). O. Da pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. * Zbog velike. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Dobro je čovjeku koji je milostiv u Gospodinu: do vijeka neće on posrnuti V.V. (Aleluja). MOLITVA

Bože, jedina prava ljubavi i savršeno jedinstvo. Ti si svećenika, svetoga Leopolda Mandića, ukrasio krepošću velikog milosrđa prema grešnicima i potakao ga da gorljivo promiče jedinstvo kršćana; daj da po njegovu zagovoru, duhom i srcem obnovljeni svima iskazujemo tvoju ljubav i puni nade radimo za jedinstvo svih vjernika. Po Gospodinu. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka; i njih treba da dovedem, i glas će moj čuti, i postat će jedno stado i jedan pastir V.V. (Aleluja). Molitva kao na jutarnjoj


38 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 18. svibnja SVETI FELIKS KANTALICIJSKI redovnik Blagdan Feliks Porri je rođen 1515. godine, a u Kapucinski Red stupio je 1543. g. Četrdeset je godina u Rimu obavljao službu sakupljača milostinje, odlikovao se sjajnim primjerom skromnosti, nevinosti i ljubavi. Ukrašen izvanrednim Božjim darovima umro je u Rimu 1587. godine.

Kao na Zajedničkom slavlju svetih muževa ili redovnika, osim:

Pozivnik Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, koji malenima objavljuje kraljevstvo svoje (Aleluja). Služba čitanja HIMAN

Još kao nježan mladosti svijetle cvijet Franjina života izabra on nauk svet: Isusu vjeran biti – Od srca želi smjel. Poniznim radom dugo je sav gorljiv Slijedio staze svoga Oca vjerno, Zato ognjem zapaljen svetim – Zablista uz to svjetlošću divnom. Čuvar vrlo budan duše svoje čiste U školi križa odgaja si tijelo: Radostan što uvijek od višnjega Boga – Molitvama može izmoliti milost.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 39

Vedrinom duha, sućuti pun, On žalosnima novu snagu daje, Bijednicima prijateljsku pruža ruku, A pridižuć bolesne – slavom novom sja. Ti nam, o zvijezdo neba i bratstva svog, Izmoli duh poučljiv, trijezan i blag: Sav brižan isto sad pogledaj Ovu žalosnu zemaljsku dol. Nek je slava Ocu i jedinomu Sinu, Slava i Duhu – njima jednakomu, Samo jedan Bože – nek je tebi slava, Sada i u sve vjekove. Amen. PSALMODIJA

Psalam 1 Ant. 1. Blago onomu koji nalazi slast i veselje u svetim riječima i djelima Gospodnjim (Aleluja). Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, † ne staje na putu grešničkom * i ne sjeda za zbor podrugljivaca, već uživa u Zakonu Gospodnjem, * o Zakonu njegovu misli dan i noć. On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica * što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, * sve što rodi dobrim urodi. Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! * Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi! Stoga se opaki neće održati na sudu, *


40 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici ni grešnici u zajednici pravednih. Jer Gospodin zna za put pravednih, * a propast će put opakih. Ant. 1. Blago onomu koji nalazi slast i veselje u svetim riječima i djelima Gospodnjim (Aleluja). Psalam 12 Ant. 2. Čista i sveta prostodušnost postidjet će svu mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela (Aleluja). U pomoć, Gospodine, jer nestaje pobožnih, * vjernosti nema više među ljudima! Svatko laže svome bližnjemu, * govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim. Istrijebi, Gospodine, sve usne lažljive * i jezik hvastavi; one što zbore: „Jezik je naša snaga, † naše su usne za nas: * Tko nam što može?“ „Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih † sada ću ustati – govori Gospodin * spasenje donijet onome tko ga želi.“ Riječi su Gospodnje riječi iskrene, † srebro prokušano od zemlje odvojeno, * sedam puta očišćeno. Gospodine, ti ćeš bdjeti nad nama, * od naraštaja ovog čuvat nas svagda, Pa nek se okolo vrzu zlotvori, * nek se izdižu ljudi najgori.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 41

Ant. 2. Čista i sveta prostodušnost postidjet će svu mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela (Aleluja). Psalam 24 (23) Ant. 3. Blago mirotvorcima, blago čistima srcem, oni će Boga gledati (Aleluja). Gospodnja je zemlja i sve na njoj, * svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji * i na rijekama učvrsti. Tko će uzići na Goru Gospodnju, * tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: † duša mu se ne predaje ispraznosti, * i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Gospodina * i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, * koji traže lice Boga Jakovljeva. „Podignite, vrata, nadvratnike svoje, † dižite se, dveri vječne, * da uniđe Kralj slave!“ „Tko je taj Kralj slave?“ † Gospodin silan i junačan, * Gospodin silan u boju!“ „Podignite, vrata, nadvratnike svoje, * dižite se, dveri vječne, * da uniđe Kralj slave!“ „Tko je taj Kralj slave?“ * „Gospodin nad Vojskama – on je Kralj slave!“


42 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Ant. 3. Blago mirotvorcima, blago čistima srcem, oni će Boga gledati (Aleluja). R. Gospodin je pravednika vodio pravim stazama (Aleluja). O. I pokazao mu je Božje kraljevstvo (Aleluja).

PRVO ČITANJE

1, 17-31

Iz Prve poslanice blaženog Pavla apostola Korinćanima Slabe svijeta izabra Bog da posrami jake Ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov. Uistinu, besjeda križa ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja. Ta˝ pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih i odbacit ću umnost umnih. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta? Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike. Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi. Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

OTPJEV

| 43

Mudr 6, 13

R. Mudrost je sjajna, * i ona ne tamni (Aleluja). O. Nalaze je oni koji je traže. * I ona ne tamni (Aleluja). DRUGO ČITANJE

Iz spisa svetog Franje Asiškoga (Pravilo I, gl. 17; izd. Quaracchi 1941., str. 46-48)

Ljubav u poniznosti, strpljivosti i prostodušnosti U ljubavi, koja je Bog, zaklinjem svu svoju braću propovjednike, molitelje, radnike, bilo da su klerici ili laici, da nastoje biti ponizni u svemu, da se he hvališu, niti uživaju u sebi, da se u sebi ne uzohole zbog dobrih riječi i djela, dapače ni zbog ikakva dobra koje Bog kadšto u njima i preko njih čini ili rekne ili stvara, prema onome što veli Gospodin: Ali, ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju. I budimo tvrdo uvjereni da ništa osim mana i grijeha nije naše. I što više moramo se radovati kad upadnemo u razne kušnje i kad radi vječnoga života podnosimo na ovome svijetu kakve god duševne i tjelesne teškoće i patnje. Čuvajmo se, dakle, braćo, od svake oholosti i isprazne slave. Čuvajmo se od mudrosti ovoga svijeta i od tjelesne razboritosti; duh tijela, naime, ljubi i mnogo traži riječi, ali malo se brine za djela, i ne traži pobožnost i unutarnje svetosti duha, nego traži i čezne za pobožnošću i svetošću koja se izvana pokazuje ljudima. To su oni za koje Gospodin kaže: Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Duh Gospodnji hoće da tijelo bude podvrgnuto zatajivanju, da bude prezirano, bezvrijedno i bez važnosti i izvrgnuto ruglu, a traži poniznost i strpljivost, čistu jednostavnost i istinit duševni mir. A uvijek


44 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici nadasve želi strah Božji, Božju mudrost i božansku ljubav Oca i Sina i Duha Svetoga. Uzvratimo svako dobro svevišnjemu i uzvišenom Gospodinu Bogu i priznajmo da je njegovo sve što je dobro i za sve budimo zahvalni njemu od koga dolazi svako dobro. I njemu svevišnjemu i uzvišenom, jedinomu pravomu Bogu neka pripada, i neka se njemu uzvrati i neka on primi svaku čast i poštovanje, svaku hvalu i blagoslivljanje, svaku zahvalnost i svaku slavu, on čije je svako dobro, koji je jedini dobar. I kad vidimo ili čujemo da se zlo govori ili čini, ili da se vrijeđa Boga, mi blagoslivljajmo Boga, činimo dobro i hvalimo njega koji je blagoslovljen u vijeke. Amen. OTPJEV

R. Sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. * Gospodine Bože, iskrena sam scra dragovoljno prinio sve ovo (Aleluja). O. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi. * Gospodine Bože....

HIMAN Tebe Boga hvalimo. Molitva kao na jutarnjoj Jutarnja HIMAN

Kô dijete nevin, Felikse, Mnogim blistaš krepostima, Životom vrlim i pobožnim Neprestano se ističeš. U Franjin plodan, zasađen vrt Cvijećem bujaš proljetnim,


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 45

Zato i za nas zauzmi se – Plodovima rađajuć obilnim. Postom i marnim radom Tijelo, jednako krotiš; I bičevanjem ti se za žrtvu Bogu prinosiš pravu. Pomoć i danas bolnima pružaš U dolini ovoj suza punoj. Zauvijek smješten međ' nebesnike Smjerne počuj štićenike. Sva slava Ocu vječnomu I jedinomu Sinu mu Sa Tješiteljem Presvetim I sad i vječnost čitavu. Amen. PSALMODIJA

Ant. 1. Bože moj, uslišio si molitvu moju, dao si baštinu onima koji se boje imena tvoga (Aleluja). Psalmi i hvalospjev kao u nedjelju I. tjedna. Ant. 2. Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospodina (Aleluja) Ant. 3. Prihvatio si, Gospodine, desnicu moju i uveo si me u slavu i radost svoju (Aleluja).

KRATKO ČITANJE

Rim 12, 1-2

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da


46 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. OTPJEV

R. Velika je djela učinio pred Gospodinom, * i svim srcem hvalio je Gospodina (Aleluja). Velika je djela... O. Pravi štovalac Boga, koji ostaje u svojoj nevinosti. * I svim srcem... Slava Ocu. Velika je djela.. EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blago mirotvorcima, blago čistima srcem oni će Boga gledati (Aleluja). MOLBENICA

Braćo, Krista Boga proslavimo molitvom, da mu u sve dane svoje služimo u svetosti i nevinosti života, i uskliknimo: Ti si jedini svet, Gospodine. Ti si nas sve pozvao na savršenu ljubav: ⎯ posveti nas, Gospodine Isuse. Ti si nam u blaženom Feliksu htio ostaviti primjer evanđeoske skromnosti: ⎯ daj da slijedimo njegove stope, Gospodine Isuse. Ti si htio služiti a ne da budeš služen: ⎯ daj da tebi i braći ponizno služimo. Ti si izvor svake radosti: ⎯ daj da ti prinos svoga života uvijek u veselju prikazujemo. Oče naš... MOLITVA

Bože, u osobi blaženog Feliksa darovao si serafskoj obitelji i Crkvi uzro evanđeoske jednostavnosti i


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 47

nevinosti života. Daj da, po njegovu primjeru, samo Krista odano ljubimo i nasljedujemo. Koji s tobom živi. Srednji čas TREĆI ČAS

KRATKO ČITANJE

Mudr 7, 27-

28

Mudrost ostajući u sebi, sve obnavlja. Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete, i čini od njih Božje prijatelje i proroke. Jer Bog ne ljubi nikoga osim onoga tko se druži s mudrošću. R. Gospodin ponizne u pravdi vodi (Aleluja). O. Uči malene putu svome (Aleluja). ŠESTI ČAS

KRATKO ČITANJE

Jak 2, 5

Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube? R. Blago siromasima duhom (Aleluja). O. Jer njihovo je kraljevstvo nebesko (Aleluja). DEVETI ČAS

KRATKO ČITANJE

Rim 15, 13

Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga. R. Nek se raduju svi što se utječu tebi, Gospodine (Aleluja).


48 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici O. Neka kliču sve dovijeka, i u njima ćeš prebivati (Aleluja). Večernja

HIMAN kao na Službi čitanja. PSALMODIJA

Psalam 113 (112) Ant. 1. Gospodin podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha, da ga posadi s prvacima svoga naroda (Aleluja). Hvalite sluge Gospodnje, * hvalite ime Gospodnje! Blagoslovljeno ime Gospodnje * sada i dovijeka! Od istoka sunca do zalaska * hvaljeno bilo ime Gospodnje! Uzvišen je Gospodin nad sve narode, * slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Gospodin, Bog naš, † koji u visinama stoluje * i gleda odozgo nebo i zemlju? Podiže iz prašine uboga, * iz gliba vadi siromaha da ga posadi s prvacima, * s prvamima svoga naroda. Nerotkinji daje da u domu stanuje * kao radosna majka djece brojne. Ant. 1. Gospodin podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha, da ga posadi s prvacima svoga naroda (Aleluja).


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 49

Psalam 146 (145) Ant. 2. Našao se bez krivnje i savršen je; njegova će slava biti vječna (Aleluja). Hvali, dušo moja, Gospodina! † Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, * dok me bude, Bogu svom ću pjevati. Ne uzdajte se u knezove, * u čovječjeg sina od koga nema spasenja! Iziđe li duh iz njega, † u zemlju svoju on se vraća, * i toga trena propadaju sve misli njegove. Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev, * kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu, koji stvori nebo i zemlju, * more i sve što je u njima; koji ostaje vjeran dovijeka, † potlačenima vraća pravicu, * a gladnima kruha daje. Gospodin oslobađa sužnje, * Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, * Gospodin ljubi pravedne. Gospodin štiti pridošlice, † sirote i udovice podupire, * a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, * tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena. Ant. 2. Našao se bez krivnje i savršen je; njegova će slava biti vječna (Aleluja). Hvalospjev Ef 1, 3-10: Bog Spasitelj


50 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Ant. 3. Blagoslovljen Bog koji nas izabra da budemo sveti i neporočni u ljubavi (Aleluja). Blagoslovljen Bog i Otac * Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim * u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra † prije postanka svijeta * da budemo sveti i neporočni pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, * za sebe, po Isusu Kristu, prema dobrohotnosti svoje volje, * ha hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome † u kome, njegovom krvlju, * imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa * po bogatstvu milosti. Nju preobilno u nas uli * zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem, obznanivši nam Otajstvo svoje volje * po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova * da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu * sve – na nebesima i na zemlji. Ant. 3. Blagoslovljen Bog koji nas izabra da budemo sveti i neporočni u ljubavi (Aleluja).


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

KRATKO ČITANJE

| 51

Kol 3, 1-4

Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. OTPJEV

R Mir Kristov neka vlada srcima vašim; * I zahvalni budite (Aleluja). Mir Kristov... O. U jedno ste tijelo pozvani. * I zahvalni budite (Aleluja). Slava Ocu. Mir Kristov... EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Pustite dječicu neka dolaze k meni; jer takvih je kraljevstvo Božje (Aleluja). PROŠNJE

Prošnjom se obratimo Isusu, svome Otkupitelju, govoreći: Isuse izvore prave mudrosti, čuj nas. Isuse Kriste, ti si naredio svojim učenicima da prije svega održavaju zapovijed ljubavi; ⎯ pomozi nam da nastojimo svima činiti dobro. Kriste, ti se rekao: Blago čistima srcem jer oni će Boga gledati; ⎯ daj da tvoje lice upoznamo u svojoj braći. Kriste, koji nisi odbio da rukama radiš, vodi djela naših ruku: ⎯ da svi koji nas vide slave Boga Oca. Kriste, mire i pomirenje naše:


52 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici ⎯ daj da pokojna naša braća uživaju tvoje blaženstvo s tvojim svetima. Oče naš...

19. svibnja SVETI KRIŠPIN IZ VITERBA redovnik Spomen Krišpin, Petar Fioretti, rodio se 13. studenog 1668. u Viterbu; 22. srpnja 1693. obukao je redovnički habit Manje Braće Kapucina. Kroz gotovo četrdeset godina vršio je službu sakupljača milostinje u Orvijetu i njegovoj okolici prikupljajući sredstva za uzdržavanje redovničke obitelji i za sve potrebite svoje «velike obitelji iz Orvijeta». Njegovo nevjerojatno djelo odvijalo se u različitim područjima javne i vjerske skrbi prema bolesnicima, zatvorenicima, grešnicima, neudanim majkama, siromašnim obiteljima, dušama na rubu očaja. Izmiritelj između braće, supružnika, građanskih osoba, savjetnik kod gradskih i vjerskih vlasti i sve to sa svetom radošću. Veoma pobožan prema Presvetom Sakramentu i Bezgrešnoj Bogorodici, bio je obdaren nebeskom mudrošću, te su zbog toga naobražene osobe od njega tražile savjete. Umro je u Rimu u samostanu Via Veneto 19. svibnja 1750. «da ne pokvari – kako reče – blagdan svetog Feliksa». Blaženim ga je proglasio Pio VII. 7. rujna 1806., a svetim Ivan Pavao II. 20. lipnja 1982. Siromaštvo, molitva, milosrđe: suvremeni primjer za sve kapucine danas.

Iz zajedničkog slavlja muževa ili redovnika, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz pisama svetog Krispina iz Viterba (Pismo upućeno 15. siječnja 1750. prijatelju Josipu Smaghi, župniku svetog Blaža u Città della Pieve; usp. Analecta OFMCap, 1911., str. 22sl.).


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 53

Radost u Gospodinu naša je snaga Obradovao sam se kad sam čuo iz vašeg cijenjenog [pisma] da vaše gospodstvo od srca prigrljuje sveta načela koja nam je ostavio naš ljubljeni Gospodin u svetom Evanđelju. Jer tu se nalazi siguran i jasan put da bi se hodilo prema njegovoj presvetoj volji, i još u meditiranju njegove volje, i također u meditiranju njegovog presvetog Života i Muke, što je sigurna škola da se ne pogriješi i da se izvrše svete kreposti. Ali je potrebno da vaše gospodstvo veoma hrabro i odlučno odbaci od sebe svaki nemir i strah. Budući da oni katkad nastaju iz prirodne slabosti, a koji puta proizlaze iz đavolskog djelovanja i ponekad od vanjskih uzroka; ali s bilo koje strane proizlazili, neka ih vaše gospodstvo nastoji odbaciti i neka se sjeća onoga što kaže Duh Sveti u Siraha: «Otjeraj žalost od sebe; jer je ona mnoge pogubila i od nje nema koristi nikomu» (Sir 30, 23). I ako Vi razmišljate o ovoj napasti žalosti, time se zlo koje ražalošćuje ne umanjuje, nego još više dobiva na težini. Stoga potičem na stalno oslanjanje na ljubljenog Gospodina koji kaže: «Bez mene ništa ne možete učiniti» (Iv 15, 5). Jer smo mi nesposobni da činimo dobro, ali smo s naše strane obvezni učiniti koliko možemo. Zato, kad vaše gospodstvo predviđa da će biti uznemireno kad ide u ispovjedaonicu i kad čini ostala djela kojima služite na slavu Božju, ne treba zbog toga odustati da ne idete, nego radosno idite, ne obraćajući pozornost na uznemirenost. Štoviše dužni ste presjeći svaku misao budućeg nemira, koja bi vas mogla zaskočiti, i reći: idem činiti volju Božju i idem iz ljubavi prema njemu. I potrudite se koliko je do vas da budete radosni u Gospodinu i da se razveselite u prijatnim stvarima, ali dobrima i svetima, kada vas obuzme potištenost.


54 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Ja neću propustiti da vas od srca preporučim ljubljenom Gospodinu i našoj Presvetoj Majci, da vam udijele milost i snagu da možete pobijediti te protivštine. Ali budite uvjereni da će vaša duša puno zadobiti, jer ljubljeni Isus nam šalje ove nevolje da nas što više obogati nebeskim dobrima. Dakle, prijatelju moj, ako je naš život, kako kaže Apostol, jedna stalna borba, znak je da smo po Božjem milosrđu određeni da budemo veliki prvaci u Raju. Ja ću vam rijetko pisati zato što ne mogu i zato jer je potrebnije da ja budem poučen nego da [druge] poučavam. Zato uzmite za svoga Učitelja ljubljenog Isusa i njegovu Presvetu Majku i upoznat ćete njihovu dobrotu. Molite za mene kukavna, koji vas ostavlja u ljubljenom srcu Isusa i Marije.

OTPJEV

1 Pt 4, 13; Ps 31, 11

R. Radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama * da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava, aleluja. O. Radujte se u Gospodinu i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita: R. da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava, aleluja. Molitva kao na jutarnjoj Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Radost srca je život za čovjeka; veselje čovjeka je dug život, aleluja.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 55

MOLITVA

Bože, koji si putem radosti vodio svog vjernog slugu Krišpina prema najvišoj evanđeoskoj savršenosti; po njegovu zagovoru i primjeru daj da neprestano napredujemo u kreposti, kojoj je obećanje blaženi mir na nebesima. Po Gospodinu. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi s desna blaženstvo vječno, aleluja.


56 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 2. lipnja BLAŽENI FELIKS IZ NIKOZIJE redovnik Spomen Feliks, Jakov Antun Amoruso, rodio se 5. studenog 1715. u Nikoziji na Siciliji. Veoma mlad ušao je u Franjevački Svjetovni Red i, nakon mnogobrojnih odbijanja, primljen je među Kapucine u 28. godini života, dajući od samih početaka divne primjere svetosti. Poslušnost i herojska blagost, čudesni pokornički duh, žarka pobožnost prema euharistijskom Isusu, prema Bezgrešnoj Djevici i svetom Franji, bile su kreposti koje su blistale živom svjetlošću. Sav je svoj život proveo u rodnom gradu, u kojem je kroz gotovo 40 godina vršio službu sakupljača milostinje, šireći miomiris milosrđa prema svima, dajući duhovne savjete, vodeći i podupirući jednostavne duše, ali i učene i crkvene osobe. Posjedovao je dar proricanja i učinio je mnoga čudesa. Umro je 31. svibnja 1787. u Nikoziji. Blaženim ga je proglasio papa Leon XIII. 12. veljače 1888.

Iz zajedničkog slavlja muževa ili redovnika, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz knjižica svetog Banaventure, biskupa (Opusculum XXI. Epistula continens viginti quinque Memorialia, Prologus (nn.3-6); sancti Bonaventurae Opera Omnia, t. VIII (ad Claras Aquas 1898) pp. 491-492).

Uzmite jaram moj na sebe i naći ćete spokoj dušama svojim «Dođite k meni, kaže on, svi vi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti» (Mt 11, 28). O Gospodine, tko ti je potreban? Zašto pozivaš? Što imaš


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 57

zajedničko s nama? Uistinu je tvoj glas samilostan: «Dođite k meni», kaže «i ja ću vas okrijepiti». O čudesne li naklonosti našega Boga, o neizrecive ljubavi! Tko je ikada takvo što učinio? «Tko je ikada čuo» ili tko je vidio «slične stvari» (Iz 66, 8). Eto, poziva neprijatelje, potiče krivce, privlači nezahvalne. «Dođite», kaže, «i učite od mene, uzmite jaram moj na sebe i naći ćete spokoj svojim dušama» (Mt 11, 28-29). O preslatke, o premile, božanske riječi, «oštrije od svakog dvosjekla mača», koje raznježuju intimu srca i, napunjaju preobilnom slašću, «prodiru dotle da dijele dušu i duh» (Heb 4, 12). Probudi se, dakle, o kršćanska dušo, na ljubav tolike dobrote, na slast tolike miline i na miris tolike blagosti. Tko je bezosjećajan na ove stvari taj je uistinu bolestan, otuđen, blizu smrti. Zapali se, molim te, o dušo moja, obogati se, zasladi se u milosrđu i u krotkosti svoga Boga, u ljubavi svoga Zaručnika, gori od žara svog Ljubljenog, raširi se za njegovu ljubav i nasladi se za njegov okus; nitko ti ne brani da uđeš, da ga zadržiš, da ga okusiš. Što tražimo više, što čekamo, što želimo? U samom tome imamo sva dobra. Ali, jao, o veličanstvena ludosti naša! O bijedna nesrećo! O gluposti odvratna! Pozvani smo na spokoj, a idemo u muku; pozvani smo na utjehu, a tražimo žalost; obećana nam je radost, a žudimo za patnjom. Nesrećo uistinu bijedna i izopačenosti kukavna! Postali smo, doista, kao bezosjećajni i gotovo gori od idola, oči imamo i ne vidimo, uši i ne čujemo, pamet i ne razumijemo, i «mijenjamo gorko u slatko i slatko u gorko» (Iz 5, 20). O Bože, odakle će nam doći ispravljanje tolike izopačenosti, odakle zadovoljština za tako velike uvrede? Jasno, ništa od toga se ne nalazi u nama, osim ako nam nije dano od tvoga dara. Samo nas ti možeš popraviti, samo ti možeš zadovoljiti za naše zločine, samo ti poznaješ naše blato, ti spasenje i otkupljenje


58 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici naše, samo ti ovo činiš u onima koji, vidjevši se u dnu bijede, pouzdaju se da ih samo ti možeš ponovno podignuti. Podignimo, dakle, izravno prema Bogu oči pameti svoje i vidimo gdje smo sada oboreni, jer tko zanemaruje vlastiti pad ne trudi se da uskrsne. Poznavajući ga, naprotiv «iz dubine vapijemo Gospodinu» (Ps 129, 1), snažno, da nam pruži svoju milosrdnu ruku pomoćnicu, onu ruku koja «nije prekratka da nas ne bi mogla spasiti» (Iz 59, 1). Ne gubimo pouzdanja, «kojemu je pripravljena velika nagrada» (Heb 10, 35). «Pristupajmo dakle s punim pouzdanjem Prijestolju milosti» (Heb 4, 16), «da postignemo svrhu svoje vjere», to jest «spasenje naših duša» (1 Pt 1, 9). Ne kasnimo! Život nas već zove, spasenje nas čeka, nevolja nas goni da uđemo. Što da činimo? Zašto smo lijeni? Zašto oklijevamo? «Pohitimo ući u taj Počinak» (Heb 4, 11), vječne radosti, gdje su «velike i nedokučive stvari, čudesa bez broja» (Job 5, 9). «Neka nam se u pamet vrati Jeruzalem» (Jer 51, 50), uzdišimo za našom domovinom, čeznimo za onim gore prema našoj majci; «uđimo u silu Gospodnju» (Ps 70, 16) i motrimo našeg Kralja kako krotak nad njim kraljuje, i neka se na njegova milosrđa ganu naša srca.

OTPJEV

Ps 83, 2-3, 11

R. Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine nad Vojskama! Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim. * Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu (V. V. aleluja) O. Volim biti na pragu doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika. * Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu (V. V. aleluja). Molitva kao na Jutarnjoj.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 59

8. lipnja BLAŽENI NIKOLA IZ GÈSTURIJA redovnik Spomen Nikola, u svijetu Ivan Medda, rodio se 5. kolovoza 1882. u Gèsturiju, u pokrajini Cagliari, u nadbiskupiji Oristano, u krilu brojne obitelji poštenih radnika i izvrsnih kršćana. Ostavši siroče bez roditelja, prihvatila ga je u svoju kuću starija sestra koja je već bila udana, da bude u službi njezinog muža. Obavljajući najprostije seoske poslove, odlikovao se čestitošću, pobožnošću, neporočnošću ponašanja i strogoćom života. 1911., u 29. godini života, opskrbljen pohvalnim pismom svog župnika, bio je primljen među Kapucine u Cagliariju, uzevši ime fra Nikola. Nakon novicijata i redovničkih zavjeta, bila mu je povjerena služba skupljanja milostinje. Kroz 34 godine vršio je ovu službu u velikoj tišini, ali s velikim duhovnim utjecajem na narod, koji mu se utjecao kao pravom čovjeku Božjem. Umro je 8. lipnja 1958. u Cagliariju. Blaženim ga je proglasio Ivan Pavao II. 3. listopada 1999.

Iz zajedničkog slavlja muževa ili redovnika, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz Nepotvrđenog Pravila svetog Franje Asiškog (Fonti Francescane, RegNB, cap. IX)

O prikupljanju milostinje Neka sva braća nastoje slijediti poniznost i siromaštvo našeg Gospodina Isusa Krista, i neka budu svjesna da nam od svega svijeta ništa drugo ne treba, osim, kako kaže Apostol: «da imamo hranu i odijelo, i s tim da budemo zadovoljni» [1 Tim 6, 8].


60 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici I neka se raduju kad žive među jednostavnim i prezrenim osobama, među siromasima i slabima, među bolesnima i gubavima i među prosjacima uzduž putova. I kad bude potrebno, neka idu prositi. I neka se ne stide, nego neka se sjete da je naš Gospodin Isus Krist, Sin Boga živoga, svemogućega, «učinio svoj obraz kao kremen» [Iz 50, 7], i nije se stidio; i bijaše siromašan i stranac, i živio je od milostinje, on i blažena Djevica i njegovi učenici. I kad ih ljudi izlože sramoti i ne htjednu im dati milostinju, neka se zahvale Bogu, jer će zbog poniženja primiti veliku čast pred prijestoljem Gospodina našega Isusa Krista. I neka budu svjesni da se poniženje ne upisuje onima kojima se nanosi, nego onima koji ga nanose. Milostinja je baština i zakoniti dio koji se duguje siromasima; dio koji je za nas zaslužio naš Gospodin Isus Krist. I braća koja se muče skupljajući milostinju dobit će veliku nagradu i dat će prigodu da je zasluže i zadobiju i oni koji je daju; jer propada sve što ljudi ostave na ovom svijetu, ali će ih radi ljubavi i milostinje koju su dijelili nagraditi Gospodin. I neka s povjerenjem jedan drugome otkriju svoje potrebe, da drugi pronađe i pribavi ono što mu je potrebito. I neka svaki ljubi i hrani svoga brata kao što majka ljubi i hrani svoje dijete, a po tome će im Gospodin dati svoju milost. I «onaj koji ne jede, neka ne prezire onog koji jede» [Rim 14, 3]. I kad god se pokaže potreba dopušteno je braći, gdje god se nalazili, poslužiti se svim jelima koje ljudi mogu jesti, kako Gospodin kaže o Davidu, «koji je jeo izložene kruhove što je jedino svećenicima bilo dopušteno jesti» [Mk 2, 26]. I neka se sjete kako je Gospodin rekao: «Pazite sami na se da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti, pijanstva i tjeskobnih briga za ovaj život, da vas onaj dan ne zateče nepripravne, jer će doći kao zamka na sve stanovnike cijele zemlje» [Lk 21, 34-35].


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 61

U vrijeme očite potrebe neka sva braća proviđaju za svoje potrebe kako ih milost Božja nadahne, jer nevolja ne poznaje zakona.

OTPJEV

Mt 25, 35. 40; Izr 19, 17

R. Ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me: * što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. O. Gospodinu pozajmljuje, tko siromahu milost iskazuje. * Što god učiniste. MOLITVA

Bože, koji si nam u blaženom Nikoli dao primjer za nasljedovanje u molitvi, poniznosti i šutnji, udijeli nam po njegovu zagovoru da svetošću svoga života možemo donositi Krista braći i sestrama. Po Gospodinu našem.


62 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 12. lipnja BLAŽENA FLORIDA CEVOLI djevica Neobavezan spomendan


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 63

16. lipnja BLAŽENI ANICET KOPLINSKI svećenik i drugovi, mučenici Spomen Anicet Koplinski se rodio 1875. u poljsko-njemačkoj obitelji. S 18 godina je ušao u Red Manje Braće Kapucina, a za svećenika je zaređen 1900. Cijenjen kao ispovjednik i «veliki djelitelj milostinje Varšave», odlikovao se duhom bratstva i milosrđa. Smrt je podnio 16. listopada 1941. u plinskoj komori u logoru Auschwitz. U istom mjestu mučeništvo je podnio Symforian Ducki, brat laik (1888.-1942.); u logoru Dachau mučeništvo su podnijeli kapucinski svećenici Henryk Krzysztofik (1908.-1942.), Florijan Stepniak (1912.-1942.) i student teologije Fidelis Chojnacki (1906.-1942.).Blaženima ih je proglasio Ivan Pavao II. 13. lipnja 1999. zajedno s drugih 103 mučenika iz II. svjetskog rata.

Kao na zajedničkom slavlju više mučenika.

Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz «Govora prigodom beatifikacije 108 mučenika II. svjetskog rata», Ivana Pavla II., pape. (AAS XCI, 1999., str. 1051.-1056.).

Svjedočanstvo Kristove pobjede Blago milosrdnima, jer će zadobiti milosrđe (Mt 5,7). Današnja liturgija daje osobiti karakter našem davanju zahvale. Dopušta uistinu vidjeti sve ono što se događa u povijesti ove generacije, u perspektivi vječnog Božjeg milosrđa, koje se je najpotpunije objavilo u Kristovom spasenjskom djelu. Isus je predan u smrt radi naših grijeha i uskrišen je radi našeg opravdanja (Rim 4,25). Vazmeno otajstvo


64 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici smrti i uskrsnuća Sina Božjega dalo je novi tijek ljudskoj povijesti. Ako u njoj promatramo žalosne znakove djelovanja zla, sigurni smo da u konačnici ono ne može gospodariti sudbinom svijeta i čovjeka, ne može ga pobijediti. Ta sigurnost proistječe iz vjere u Očevo milosrđe koji je toliko ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne umre, nego da ima život vječni (Iv 3,16). Zato, dok sveti Pavao pokazuje Abrahamovu vjeru, koji radi Božjih obećanja nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao (Rim 4,20), dao nam je raspoznati vrelo ove snage, zahvaljujući kojoj čak najteža iskušenja nisu bila u stanju da nas otrgnu od ljubavi Božje. Munire digneris me, Domine Jesu Christe..., signo sanctissimae Crucis tuae: ac concedere digneris mihi... ut, sicut hanc Crucem, Sanctorum tuorum reliquiis refertam, ante pectus meum teneo, sic semper mente retineam et memoriam passionis, et sanctorum victorias Martyrum: (Udostoj se zaštiti me, Gospodine Isuse Kriste..., znakom presvetog Križa svoga: udostoj se podariti mi..., da onako kao što ovaj Križ, ispunjen relikvijama tvojih Svetaca držim na svojim prsima, tako uvijek čuvam u duši uspomenu na muke, i pobjede svetih Mučenika): eto molitve koju biskup izgovara stavljajući križ na prsa. Danas iz ovog zaziva upućujem molitvu cijele Crkve u Poljskoj koja, već tisuću godina noseći znakove Kristove patnje, uvijek se preporađa iz sjemena krvi mučenika i živi od spomena na pobjedu, koju oni donose na ovu zemlju. Upravo danas slavimo pobjedu onih koji, u naša vremena, dadoše život za Krista, dadoše vremeniti život, da bi ga posjedovali zauvijek u njegovoj slavi. Posebna je to pobjeda, jer su je zadobili predstavnici klera i laika, mladih i starih, osobe različitih staleža i stanja. Među njima je nadbiskup Antun Julijan Nowowiejski, dijecezanski pastir Płocka, mučen do smrti u Działdowu; biskup Władysław Goral iz Lublina,


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 65

mučen s osobitom mržnjom samo zato jer je katolički biskup. Tu su dijecezanski i redovnički svećenici, koji umriješe jer nisu htjeli napustiti svoj ministerij i oni koji umriješe služeći drugove logoraše, bolesnici od tifusa; ima mučenih do smrti jer su štitili Židove. U grupi blaženika ima braće i sestara redovnika i redovnica, koji ustrajaše u služenju ljubavi i u darivanju svojih patnja za bližnjega. Među tim blaženim mučenicima ima i laika. Pet mladih odgojenih u salezijanskom oratoriju; jedan gorljivi djelatnik Katoličke akcije, jedan laik katehist, mučen do smrti radi svoga služenja i jedna herojska žena, koja slobodno dade vlastiti život u zamjenu za svoju snahu koja je očekivala dijete. Ovi blaženi mučenici bit će danas upisani u povijest svetosti naroda Božjega koji više od tisuću godina hodočasti poljskom zemljom. Ako se danas radujemo radi beatifikacije sto i osam mučenika klerika i laika, činimo to prije svega jer su oni svjedočanstvo Kristove pobijede, dar koji vraća nadu. Dok izvršavamo ovaj svečani čin, u nama na neki način oživljava sigurnost da, neovisno o okolnostima, možemo izvojevati potpunu pobjedu u svemu, zahvaljujući onome koji nas je ljubio (Usp. Rim 8,37). Blaženi mučenici kliču našim srcima: Vjerujte da je Bog ljubav! Vjerujte mu u dobru i u zlu! Probudite u sebi nadu! Neka ona u vama proizvede plod vjernosti Bogu u svakoj kušnji! Raduj se, Poljsko, radi novih blaženika. Eto bogatstva njegove milosti, eto temelja našeg nepokolebivog povjerenja u Božju spasenjsku prisutnost na putovima čovjeka u treće tisućljeće! Njemu slava u vijeke vjekova.


66 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici OTPJEV

Lk 6,27; Mt 5,44-45,48

R. Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, i molite za vaše progonitelje * da budete sinovi Oca svoga nebeskoga. (V.V. Aleluja). O. Budite savršeni kao što je Otac savršen. * Da budete sinovi Oca svoga nebeskoga. (V.V. Aleluja). MOLITVA

Svemogući Bože, ti si obogatio blaženog Aniceta, svećenika i drugove mučenike, duhom žrtve i milosti ustrajnosti u zvanju sve do mučeništva; udijeli nam, po njihovu zagovoru, da ljubimo neprijatelje i budemo snažni u vjeri. Po Gospodinu. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Njegovo krajnje sirmaštvo se pretvorilo u bogatstvo njegove velikodušnosti. Uzorno se je ponašao ne samo pred Gospodinom, nego i pred ljudima. (V. V. aleluja). MOLITVA

Gospodine, koji si naučio blaženog Feliksa da ti služi u jednostavnosti i poniznosti i da raspoloži svoje srce za čudesna uzdignuća: udijeli nam da nasljedujemo njegove primjere na zemlji, te budemo sudionici njegove proslave na nebu. Po Gospodinu.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 67

Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Radostan sam zbog patnji koje podnosim za vas i u svome tijelu nadopunjam ono što nedostaje Kristovim mukama, za tijelo njegovo koje je Crkva (V. V. aleluja).


68 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 26. lipnja BLAŽENI ANDRIJA HIJACINT LONGHIN biskup Neobv. spomendan


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 69

10. srpnja SVETA VERONIKA GIULIANI djevica Blagdan Veronika se rodila u Mercatellu u Markama 1660.; sa sedamnaest godina je ušla u samostan Kapucinki u Città di Castello (Perugia). Svoj život je proživjela u molitvi i u kontemplaciji, želeći se sve više i više sjediniti Kristu Raspetome. Radi svoje ljubavi prema otajstvu Križa, imala je dar stigmata. Svoja je mistična iskustva opisala u jednom opsežnom «Dnevniku», kojeg je napisala iz poslušnosti prema svom ispovjedniku. Umrla je 1727., a svetom ju je proglasio Grgur XVI., 26. svibnja 1839.

Iz zajedničkog slavlja djevica. Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz «Dnevnika» svete Veronike Giuliani («Un tesoro nascosto», VIII., str. 629.-630.)

Za obraćenje duša dala bih život Danas mi se obnovila bol na rukama, na nogama i na srcu, i provela sam jednu dragocjenu noć, svu u patnjama i mukama. Neka je Bogu hvala! Jutros rano sam učinila svetu ispovijed i vjerujem da me je ona učvrstila za jače trpljenje. U svetoj pričesti sam imala milost iskusiti, u dubini duše, živu Božju prisutnost; i moja je duša iskusila nešto novo nepoznato. U posljednjih nekoliko dana primjećujem u srcu jedno jasno djelovanje Duha, ali ne mogu razumjeti što bi to bilo. Opisat ću samo učinke koje je u meni ostavilo.


70 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Prvi utisak je spoznaja i bol za moje grijehe, čežnja za obraćenjem duša za koje bih dala krv i život, i jedno veliko povjerenje u Božje milosrđe i u samilost i u ljubav blažene Djevice Marije. Drugi se sastoji u činjenici da, makar se vidim kao napuštena i uronjena u more napasti, tek što osjetim ono otajstveno djelovanje, odmah se osjetim smirena, napunjena jednim uzvišenim mirom i čvrsto utvrđena u volju Božju. Treći učinak je ovo: kad sam od đavla uznemirena unutrašnjim progonstvima, i u isto vrijeme – poradi moje službe – moram se brinuti za druge i ići amo-tamo poradi različitih zaduženja, ono otajstveno djelovanje čini da obavim sve te stvari bez da sam ja toga svjesna, i na kraju mogu utvrditi da je sve bilo učinjeno, ali ne znam kako; i to mi se osobito događa s najvažnijim činima, kao primanje sakramenta, obavljanje meditacije i duhovnih razgovora koje među nama obdržavamo. Koji puta se osjećam puna zlovoljnosti, toliko suha i bez ikakvog osjećaja, da mi se čini nemoguće još za dugo podnositi takav način života: i u takvom stanju mi čak i ići mome ispovjedniku izgleda kao gubljenje vremena. Ali tek što u srcu osjetim i najmanji poticaj onog otajstvenog djelovanja, osjetim se toliko preobražena i napunjena tom energijom, da i u najvećoj suhoći, u bezosjećajnosti i u proturječnosti, sva mi djela postaju ugodna, čak i ona najteža. Tek što sam tako došla do ispovjednikovih nogu osjećam odmah djetinje povjerenje, osjećam njegov glas kao glas Božji koji ulazi u moju dušu, osjećam da sam pred božanskim zrcalom, u kojem ja vidim samu sebe i sve ono što sam počinila, i ispovijedam se s toliko boli, da mi se čini da u onom trenutku moram umrijeti. Čini mi se da sve to proizlazi iz onog otajstvenog djelovanja koje osjećam u srcu: ali ne znam niti mogu objasniti što je to, makar sam u svetoj pričesti osjetila nadahnuće da sve kažem onom koji stoji namjesto


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 71

Boga. I ne samo da mu moram reći, nego mu moram i napisati: i sve neka bude na slavu Božju!

OTPJEV

Pj 8, 6-7; 6, 3

R. stavi me kao znak na svoje srce, kao pečat na svoju ruku, jer ljubav je jaka kao smrt. * Ja pripadam dragome svome, dragi moj pripada meni. O. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti. * Ja pripadam dragome svome, dragi moj pripada meni.

HIMAN Tebe Boga hvalimo. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Moje se srce otvara i klikće u Gospodinu jer ja uživam u dobročinstvima koja mi je udijelio. MOLITVA

Bože, koji si slavnom učinio svetu Veroniku djevicu po znakovima muke svoga Sina utisnutim u njezino tijelo, udjeli nam da se sve više suobličujemo Kristu raspetome, da jednog dana uživamo objavu njegove slave. Po Gospodinu našem. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Krist će se proslaviti u mome tijelu, bilo životom bilo smrću. Za mene je živjeti Krist, a umrijeti dobitak.


72 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 21. srpnja SVETI LOVRO BRINDIŠKI svećenik i crkveni naučitelj Blagdan Rođen je godine 1559. Pristupio je braći kapucinima, učio subraću teologiji i vršio različite službe. Kao revan i djelotvoran propovjednik prokrstario je Europom. Napisao je i mnoga djela o vjeri. Umro je u Lisabonu 1619. g.

Kao na Zajedničkom slavlju pastira ili crkvenih naučitelja.

Pozivnik Ant. Dođite poklonimo se Bogu, izvoru mudrosti i jakosti. Služba čitanja HIMAN

Zakon Božji naviještajuć Po svem svijetu ovome, Lovro u svetom djelu tom Duhom se vodi Kristovim. Silnike, kralje, knezove, Narod s plemstvom zajedno, Bogate i siromašne – Na spasa put upućuje. Riječi iz usta njegovih Lete ko vatre strelice Te na pokoru pokreću – I srca najtvrdokornija.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 73

Uspješno dušmanu otima Zarobljenike vezane: Kidajući grijeha okove Za nebo ih osposobljuje. Nek bude uvijek slava ti, O blažena Trojice, Po Lovrinoj nas molitvi Pridruži nebesnicima. Amen! PSALMODIJA

Psalam 145 (144) Ant. 1. Neka bude Bogu svaka čast i poštovanje, svaka hvala i slava. I. Slavit ću te, o Bože, kralju moj, * ime ću tvoje blagoslivljati uvijek i dovijeka. Svaki ću dan tebe slaviti, * ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. Velik je Gospodin i svake slave dostojan, * nedokučiva je veličina njegova. Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja * i silu tvoju naviješta. Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva, * i čudesa tvoja objavljuju. Kazuju strahovitu silu djela tvojih, * veličinu tvoju pripovijedaju. Razglašuju spomen velike dobrote tvoje* i pravednosti tvojoj kliču. Milostiv je i milosrdan Gospodin, * spor na srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, * milosrdan svim djelima svojim.


74 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Ant. 1. Neka bude Bogu svaka čast i poštovanje, svaka hvala i slava. II. Ant. 2. Bog je najviše dobro, savršeno i sve dobro. Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja * i tvoji sveti nek te blagoslivlju! Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, * neka o sili tvojoj govore, da objave ljudskoj djeci silu tvoju * i slavu divnoga kraljevstva tvoga. Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, * tvoja vladavina za sva pokoljenja. Ant. 2. Bog je najviše dobro, savršeno i sve dobro. III. Ant. 3. Blagoslivljajmo i hvalimo Gospodina, koji je blagoslovljen u vijeke. Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim * i svet u svim svojim djelima. Gospodin podupire sve koji posrću * i pognute on uspravlja. Oči sviju u tebe su uprte, * ti im hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, * do mile volje sitiš sve živo. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim * i svet u svim svojim djelima. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, * svima koji ga zazivaju iskreno. On ispunja želje štovatelja svojih, * sluša njihove vapaje i spasava ih.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 75

Gospodin štiti one koji njega ljube, * a zlotvore sve će zatrti. Neka usta moja kazuju hvalu Gospodnju, † i svako tijelo nek slavi sveto ime njegovo - * uvijek i dovijeka. Ant. 3. Blagoslivljajmo i hvalimo Gospodina, koji je blagoslovljen u vijeke. R. Gospodin ga ispuni duhom mudrosti i znanja. O. I uzvisi ga među bližnjima njegovim.

PRVO ČITANJE Iz Knjige Mudrosti

5, 14-21

Pravednici će vječno živjeti, kod Boga je njihova nagrada Nada je bezbožnika kao pljeva što je vjetar raznosti, i kao sitna pjena što je vihor raznosti; ona nestaje kao dim na vjetru i prolazi kao spomen na jednodnevna gosta. A pravednici žive dovijeka, i u Gospodinu je nagrada njihova, i briga za njih u Svevišnjeg. Zato će iz ruku Gospodnjih primiti kraljevsku krunu slave i vijenac ljepote; svojom će ih desnicom Gospod zakriliti, i svojom ih mišicom zaštititi. Latit će se svoga žara ljubomornog kao oružja, i naoružat će sve stvorenje da kazni svoje neprijatelje; kao oklop, obući će pravednost, a kao šljem stavit će sud bez himbe; uzet će nepobjedivu svetost kao štit. A kao mač naoštrit će žestok gnjev, i sav će svemir poći s njim u boj protiv bezumnika. Tad će poletjeti dobro naperene strijele: munje iz oblaka padat će na cilj kao iz nategnuta luka.


76 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici KRATKI OTPJEV

Mudr 7, 7-8; Jak 1,5

R. Pomolih se, i razbor dobih. * Zavapih, i primih duh mudrosti, i zavoljeh je više nego žezla i prijestolja. O.Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. * Zavapih... DRUGO ČITANJE

Iz Govorā svetoga Lovre Brindizijskog, prezbitera (Korizmeni govor 2: Sabrana djela 5, 1, br. 48, 50. 52)

Propovijedanje je apostolska služba Za vođenje duhovnog života, koji nam je zajednički s nebeskim anđelima i božanskim duhovima jer smo s njima sazdani na sliku i priliku Božju, svakako je potrebit milosni kruh Duha Svetoga i Božje ljubavi. Jer milost i ljubav bez vjere nisu ništa, budući da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu. A vjera ne nastaje bez navješćivanja Božje riječi: Vjera dolazi od propovijedanja, a propovijedanje biva riječju Kristovom. Navješćivanje dakle Božje riječi potrebno je za duhovni život kao što je osjemenjivanje nužno da započne tjelesni život. Zbog toga Krist kaže: Iziđe sijač da sije sjeme svoje. Sijač je glasnik pravednosti, a njoj je, kako čitamo, ponekad bio navjestitelj sâm Bog. Tako je on svekolikom narodu u pustinji živim, izvornim glasom dao s neba zakon pravednosti. Nekad ju je pak naviještao anđeo Gospodnji. On je na mjestu plača ukorio narod poradi gaženja božanskog zakona, a svi Izraelovi sinovi, kad su čuli anđelov govor, raskajani u srcu i podižući glas gorko su plakali. I Mojsije je propovijedao svemu narodu zakon Gospodnji na moapskim poljanama, kako se vidi iz Ponovljenog


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 77

zakona. Napokon je došao Krist, Bog i čovjek, da propovijeda Gospodnju riječ. Za to je poslao i apostole, kao što je ranije bio poslao i proroke. Propovijedanje je dakle apostolska, anđeoska, kršćanska i božanska služba. Božja je riječ tako ispunjena svakovrsnom dobrotom kao da je riznica svih dobara. Odatle naime vjera, nada, ljubav, odatle sve kreposti, svi darovi Duha Svetoga, sva evanđeoska blaženstva, odatle sva dobra djela, sve životne zasluge, sva rajska slava: Prihvatite usađenu vam riječ koja može spasiti vaše duše. Božja je riječ svjetlo razumu, vatra volji, da bi čovjek mogao Boga spoznati i ljubiti. Unutarnjem čovjeku, koji po milosti živi Božjim Duhom ona je kruh i voda, ali kruh koji je slađi od meda i saća, i voda koja je bolja od vina i mlijeka. Duši je duhovna riznica zaslugâ, i zato je nazvana zlatom i nadasve vrijednim dragim kamenom. Ona je malj protiv tvrdokornog ostajanja srca u manama, a protiv tijela, svijeta i đavla mač što odsijeca svaki grijeh.

OTPJEV

Iz 40, 9; Lk 9, 59. 60

R. Na visoku se usponi goru, glasniče radosne vijesti, Sione. * Reci judejskim gradovima: Evo Boga vašega. O. Pođi za mnom, idi i navješćuj kraljevstvo Božje. * Reci judejskim.... MOLITVA

Bože, ti si svetom prezbiteru Lovri dao duha savjeta i jakosti na slavu svoga imena i na spas duša. Daj i nama u tom duhu spoznati što nam je činiti i spoznato po njegovu zagovoru izvršiti. Po Gospodinu.


78 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Jutarnja HIMAN

Vođo vrli i učitelju, Lovro, naš dični ponose, Svetošću slavna – resi te Naučitelja kruna sad. Poslušaj ove pohvale Veselo što ih pjevamo: Ti svojoj braći budi bliz Što tvoju skrb uživaju. Redu Manjih siromaha, Brižan bî ti predstojnik, Sad u rajskom stanu slavan Pomoć svoju udijeli nam. Da plodovima svetosti I potomstvom brojnim rastemo: Moleć, radeć, propovijedajuć Kristu da vjerno služimo. Primjere divne što dade ih, Pomozi da ih slijedimo: Stopama tvojim hodeći – Nagradi vječnoj se veselimo. Nek bude uvijek slava ti, O blažena Trojice, Po Lovrinoj nas molitvi Pridruži nebesnicima. Amen! PSALMODIJA Ant. 1. U zoru srce svoje uzdiže Gospodinu, Stvoritelju svome, moli se pred Svevišnjim.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 79

Psalmi i hvalospjev kao u nedjelju I. tjedna. Ant. 2. Putuje po zemljama drugih naroda, i izlaže pouku koju je primio. Ant. 3. Mnogi hvale umnost njegovu, i nikad neće u zaborav pasti.

KRATKO ČITANJE

2 Kor 5, 14. 19-21

Braćo, ljubav nas Kristova obuzima; jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

KRATKI OTPJEV

2 Kor 5, 15-18

R. Da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu; * Krist Bog naš. O. Koji nas sa sobom pomiri, povjeri nam službu pomirenja. * Krist Bog naš. Slava Ocu. Da oni koji žive. EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Služio je Gospodinu u svetosti i pravednosti i narod Božji vodio je putem mira. MOLBENICA

Krista Gospodina slavimo, kojega je Otac postavio da bude naš put, istina i život, i ponizno ga molimo: Privuci nas k sebi, Gospodine. Ti si htio služiti a ne da budeš služen; ⎯ daj da služimo tebi i braći.


80 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Ti si donio veselu vijest siromasima: ⎯ daj da Evanđelje propovijedamo svim stvorovima. Privuci nas k sebi, Gospodine. Ti si došao pomiriti svijet u krvi svojoj: ⎯ daj da pridonosimo pomirenju svih ljudi. Ti si zapovjedio da budemo sol zemlje i svijetlo svijeta: ⎯ prosvijetli nas svojim Svetim Duhom. Oče naš... MOLITVA

Bože, ti si blaženom Lovri, prezbiteru, na slavu svoga imena i na spas duša, dao duha savjeta i jakosti. Daj i nama u tom istom duhu da spoznamo što nam je činiti i, po njegovu zagovoru, spoznato u život provoditi. Po Gospodinu. Srednji čas TREĆI ČAS KRATKO ČITANJE

EF 34, 16

Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjemu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno. R. Gospodin je pastir moj. O. I ni u čemu ne oskudijevam. ŠESTI ČAS

KRATKO ČITANJE

Iz 52, 7

Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću i spasenje naviješta, govoreći Sionu: Bog tvoj kraljuje.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 81

R. Hvalite Gospodina i prizivajte mu ime. O. Navješćujte među narodima djela njegova. DEVETI ČAS

KRATKO ČITANJE

Ef 1, 8-10

Bog je ulio u nas mudrost i razumijevanje, obznanivši nam otajstvo svoje volje, po dobrohotnom naumu svojem što ga u njemu zasnova, da se provede punina vremena: Uglaviti u Kristu sve, na nebesima i na zemlji. R. Moje će usne slaviti Gospodina. O. I svi će stvorovi blagoslivljati ime njegovo. Večernja HIMAN

Duhom i glasom pobožnim Pjevajmo Lovri svetomu: Poučljiv u Krista zakonu, Riječima blista i primjerom. Zemnih se stvari odreče Ko dječak u sveti ode dom: Franjinu halju obuče I Bogu sav se posveti. Franjine slijedeć korake Put uzak prođe kreposti, I hitro on se uspinje Na vrhunce mu najviše. Obilnim buja suzama Dok muku Krista promatra; Oslobođen od sjetila Spasenja žrtvu prinosi.


82 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Bogorodicu Djevicu On voli, slavi, propovijeda: Višnjim pravim darovima Po njoj se obogaćuje. Nek bude uvijek slava ti, O blažena Trojice, Po Lovrinoj nas molitvi Pridruži nebesnicima. Amen! PSALMODIJA

Psalam 110 (109) Ant. 1. Krist treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Reče Gospodin Gospodinu mojemu: * „Sjedi mi zdesna dok ne podložim dušmane tvoje * za podnožje tvojim nogama! Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona: * vladaj posred svojih neprijatelja! Spreman je tvoj narod u svetim odorama * za dan tvoga junaštva: kao rosa iz krila zorina * uza te su mladi ratnici.“ Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: * „Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!“ Gospodin ti je zdesna, * on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega. Na putu će se napiti iz potoka, * visoko će dignuti glavu.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 83

Ant. 1. Krist treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Psalam 122 (121) Ant. 2. Crkvu je Božju obradovao djelima svojim i spasenje je bilo u njegovoj ruci. Obradovah se kad mi rekoše: * „Hajdemo u dom Gospodnji!“ Eto, noge nam već stoje * na vratima tvojim, Jeruzaleme. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani * i kao u jedno saliveni! Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, † po Zakonu Izraelovu, * da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice, * stolice doma Davidova. Molite za mir Jeruzalemov! * Blago onima koji tebe ljube! Neka bude mir u zidinama tvojim * i pokoj u tvojim palačama! Radi braće i prijatelja svojih * klicat ću: „Mir tebi!“ Radi doma Gospodina, Boga našega, * za sreću tvoju ja ću moliti. Ant. 2. Crkvu je Božju obradovao djelima svojim i spasenje je bilo u njegovoj ruci. HVALOSPJEV (OTK 15, 3-4)

Ant. 3. Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova.


84 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Velika su i čudesna djela tvoja, * Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, * Kralju naroda! Tko da te se ne boji, Gospodine, † tko da ne slavi ime tvoje! * Ti si jedini svet! I zato svi će narodi doći † i klanjati se pred tobom, * jer se očitovahu pravedna djela tvoja! Ant.3. Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova.

KRATKO ČITANJE

Jak 3, 17-18

Mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana i nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. KRATKI OTPJEV

R. Usred Crkve * usta mu otvara. Usred... O. I ispunio ga je Gospodin duhom mudrosti i znanja. * Usta. Slava Ocu. Usred. EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O naučitelju izvanredni, svjetlosti svete Crkve, blaženi Lovro, ljubitelju božanskog zakona, moli za nas Sina Božjega.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 85

PROŠNJE

Prošnjom se obratimo Kristu, izvoru prave mudrosti i svetosti, i ponizno uskliknimo: Nek dođe kraljevstvo tvoje, Gospodine.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Ti si svoje učenike poslao da propovijedaju Evanđelje: daj da od istog Evanđelja živimo i da ga cijelom svijetu navješćujemo. Ti si u dolasku svome spasio svijet: učini nas vjernim radnicima u tvojoj službi. Ti si svetog Lovru pretpostavio njegovoj braći i obogatio darovima Duha: i nas ispuni Duhom jakosti i umnosti. Ti djelovanjem svojih suradnika daješ vječni život svojim ovcama: spasi naše pokojnike, koje se dragocjenom krvlju otkupio. Oče naš...

Molitva kao na jutarnjoj.


86 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 27. srpnja BLAŽENA MARIJA MAGDALENA MARTINENGO djevica Neobavezan spomen

28. srpnja BLAŽENA MARIJA TEREZIJA KOWALSKA mučenica Neobavezan spomen


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 87

7. kolovoza BLAŽENI AGATANĐEO I KASIJAN mučenici Spomen Agatanđeo Noury, u svijetu Franjo, rodio se 1598. g. u Francuskoj, a 1619. g. prigrlio je kapucinski život. Od 1629. g. do smrti revno je djelovao kao misionar. Najprije se kao poglavar misije u Kairu mnogo trudio za sjedinjenje Kopta, a 1637. g. bio je poslan u Etiopiju kao poglavar nove misije. Tamo je dozvao i dobio kao druga Kasijana Lopes-Netta, koji se rodio 1607. g. u Nantesu, a 1623. g. položio zavjete u Redu kapucina. Poslije nekoliko mjeseci obojica uhvaćeni od Abesinaca postigli su 1638. g. u gradu Gondar palmu mučeništva kao nagradu za svoj apostolski rad.

Kao na Zajedničkom slavlju više mučenika, osim:

Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz pisma blaženog Agatanđela kardinalu predstojniku Svete Kongregacije za proširenje vjere (Sabrani franjevački spisi, XVIII, str. 143-146.)

Za spasenje braće treba se svim sredstvima brinuti Moj uzoriti Gospodine i Zaštitniče! Dok sam bio prošlog mjeseca u Jeruzalemu, poštovani otac gvardijan pokazao mi je pismo uzorite gospode Svete Kongregacije u kojem su se čitale slijedeće riječi: ''Tvoje očinstvo dalo mi je na znanje mišljenje koje dopušta i zastupa o. Pavao de Lodi: da je slobodno posjećivati crkve heretika i šizmatika ukoliko se najiskrenijim srcem u dnu duše zadržava i čuva katolička vjera.


88 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Budući da je ova Kongregacija osudila ovo mišljenje kao pogrešno, to se u praksi nikako neće smjeti držati.'' Nadalje, poslije mog dolaska u Egipat predložio sam ovo pitanje trima našim ocima teolozima misionarima, a osim toga o tome sam raspravljao sa ocem Arkanđelom iz Pistoje. Kako se njihovo mišljenje slaže s mojim, molim tvoju Uzoritost da ga prihvatiš od mene najmanjega od tvojih učenika koji ti ponizno predlaže što se čini da je korisnije za slavu Božju i spasenje duše, a primit ću svaku korekciju. Teolozi koji raspravljaju o tome problemu stavljaju više uvjeta, a mogu se svesti na četiri: Takvim sudjelovanjem kod bogoslužja ne nastaje sablazan. Nema opasnosti da vjera propadne. To nije sudjelovanje u zločinu ili u nekom obredu koji je u biti heretičan ili na neki drugi način nevaljan. To ne znači odobravati herezu ili heretički obred. A sada, za prosudbu ovih četiriju uvjeta potrebno je savršeno i točno poznavati sve okolnosti: mjesta, vremena, osoba, obreda i drugih takvih stvari; a to ne mogu imati učitelji kršćanstva jer ne poznaju praksu ovih krajeva. Stoga mi se čini da sud o tome treba prepustiti misionarima koji su već nekada prije smatrali da takvo sudjelovanje kod stranog bogoslužja ne treba zabraniti; protivno naime mišljenje zatvara svako sredstvo i put i nadu da se nešto dobro u misijama učini, čak stvara i mnoge neprilike. Izloživši naše razloge, a mnoge druge ispustivši zbog kratkoće, neka mi bude slobodno zaključiti s mišljenjem slavnoga sv. Martina, pape i mučenika: ''U teška vremena zbog progona znao je zakon oprostiti onima kod kojih nije izdaji prethodio prezir nego više strah i oskudica, koja zbog potrebe upravo sili da treba iz milosrđa biti vrlo oprezan.'' Ovdje imamo više Kopta. Pregledavajući njihove liturgijske knjige nisam u njima našao nikakve zablude osim zaziva heretika Dioskora i Severa. Zato smo


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 89

dopustili svećenicima da iz njih slave Misu, ali da prethodno izostave one zazive heretika; i oni tako čine i nema nikakve sablazni za narod.

OTPJEV

2 Kor 3, 4-6; 1 Tim 2, 4.

R. Pouzdanje imamo po Kristu u Boga; koji nas je i osposobio da budemo službenici Novoga saveza: * Koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. O. To ne znači da bismo sami po sebi bili sposobni nešto pomisliti kao da bi dolazilo od nas, nego naša sposobnost dolazi od Boga. * Koji hoće... Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant Ojačajte se u Gospodinu i u moći njegove snage, obucite oružje Božje da možete stajati protiv đavolskih zasjeda. MOLITVA

Bože, dao si snagu blaženim mučenicima Agatanđelu i Kasijanu da budu uzorni svjedoci katoličke vjere; molimo da ti, po njihovu zagovoru, svi narodi služe u jedinstvu prave vjere. Po Gospodinu. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ako umrijesmo s Kristom, s njime ćemo i živjeti, ako trpimo, s njime ćemo i kraljevati. Molitva kao na jutarnjoj.


90 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 11. kolovoza SVETA KLARA ASIŠKA djevica, II. Reda Blagdan Rodila se u Asizu 1193. g. Pošla je za svojim sugrađaninom Franjom putem siromaštva i postala majkom i osnivateljicom Reda samostankinja. Provodila je strog život, bogat djelima dobrotvornosti i pobožnosti. Umrla je 1253 godine.

Kao na Zajedničkom slavlju djevica, ili svetih redov-nica, osim:

I. Večernja HIMAN

Gle, slavlje Djeve vraća se, Te kćeri Oca velikog: Nek braća radost iskažu I popijevkom i pohvalom. Ti, Djevo, hvale primi nam, Rasvijetli naša srca ti Što jasna svijetu rađaš se Da svjetlom svijet taj ispuniš. Na pragu zlatnom očinskom Od prvih dana djetinjih, Već sjajiš svijetu mračnome Vrline divne svjetlošću. Ti ruke brižne ispružaš Siromasima nevoljnim, Po glasniku šalješ im Svoj žitak kog se odričeš.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 91

A glađu, oštrim šibama Ti, nježna, ude razdireš, I noćne sate u molitvi Ne spavajući provodiš. Nek bude Ocu svjetlosti I Svjetlu, Sinu njegovu Sva pohvala, i Plamenu Kroz vjekovječne vjekove. Amen! PSALMODIJA

Ant. 1. Dođite, kćeri, priđite Gospodinu i rasvijetlite se. Psalmi iz Zajedničkog slavlja djevica. Ant. 2. Postavi je čuvaricom vinograda: vinogradi u cvatu razliše svoj miris. Ant. 3. Izabra je Gospodin, da bude pred njim sveta i neokaljana u ljubavi.

KRATKO ČITANJE

Mudr 6, 13-14

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude, i prva im se pokazuje. KRATKI OTPJEV

R. Svemogući Bog * opasa me snagom. Svemogući. O. I pripravi mi put neokaljan. * Opasa me. Slava Ocu. Svemogući. EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Silnom se radošću radujem u Gospodinu, jer me zaodjenu haljinom spasenja, i kao zaručnicu uresi me vijencem.


92 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici PROŠNJE

Svečano slavimo Krista Gospodina, zaručnika djevica i neokaljanog Jaganjca, kojeg djevice slijede kamo god pođe: molimo ga riječima: Isuse, kralju djevica, usliši nas.

Kriste, ti si pohvalio one koji izabiru djevičanstvo radi kraljevstva nebeskoga: daj nam da riječi tvoje ispravno razumijemo, da neokaljana tijela i čiste duše uza te prianjamo. Kriste, ti si na drvetu križa prikazao Ocu svoje tijelo kao žrtvu za naše spasenje: daj da razapinjemo svoje tijelo s manama i požudama i tako dopunjujemo što nedostaje tvojoj muci. Krist, ti si Crkvu djevicu učinio sebi čistom Zaručnicom: učini da ona bude neokaljana i sveta: a nama pomozi da ti čuvamo cjelovitu i čistu vjeru. Kriste, ti nam daješ da se veselimo svetkovini svete djevice Klare: daj da uvijek budemo dostojni njezina zagovora. Oče naš… Pozivnik

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Kralju, koga je Klara svim srcem ljubila. Služba čitanja HIMAN

Nek vjernici sad pjevaju Tu djevičansku pohvalu, I stope Majke Kristove I novu radost sveopću.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 93

Nebeskim darom posuta Siromašna ta djevica I preko svojih zasluga Života plaću dobiva. Gle, nova zvijezda zablista I jasno svjetlo zasinu, Jer Svjetlost što u svjetlu sja, Sad htjede da i Klara sja. Pod pravilom siromaštva Ta Oca Franje mladica, Ta Klara, Krista ovčica, Gle, posu svjetlom vjekove. I svijet i pűt pobjeđuje A Majci se posvećuje, Na Krista sva se oslanja, Korača za njim bez ičeg. A zaslugom te djevice Nek Ocu bude slava sva, I čast Jedinorođenom I Tješitelju Presvetom. Amen! PSALMODIJA

Ant. 1. Razmišljala je ono što je Gospodnje: da bude sveta tijelom i dušom. Psalmi iz Zajedničkog slavlja djevica. Ant. 2. Sve je smatrala gubitkom; zbog toga je našla trajno i bolje blago. Ant. 3. Odloži svoju kićenu odjeću, i ponizi tijelo svoje postom.


94 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici R. Iza ne će dovesti Kralju i druge djevice. O. S veseljem i klicanjem. PRVO ČITANJE

(3, 7-16, 20-21; 4, 4-9)

Iz poslanice blaženog Pavla apostola Filipljanima Poradi Krista sve izgubih, suobličen smrti njegovoj Što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio, jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjega u Kristu Isusu. Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti. Samo, držimo se onoga do čega smo stigli! Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome. Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam, radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 95

molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srce vaše i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je u srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama! OTPJEV

R. Zahvaljujemo Bogu za milost koja nam je dana u Kristu Isusu. * Jer se u njemu obogatismo u svakom pogledu. O. On će nas učvrstiti do svršetka, u dan dolaska Gospodnjeg. * Jer se. DRUGO ČITANJE

Iz Pisma svete Klare blaženoj Janji Praškoj (Izdanje I. Omaechevarria, Escritos de Santa Clara, Madrid 1970., str. 339-341)

Gaji siromaštvo, poniznost i ljubav Kristovu Blažen onaj kome je dano biti dionikom svete gozbe i svim srcem prionuti uz Onoga čijoj se ljepoti sveudilj dive blažene nebeske čete: njega ljubiti usrećuje, njega motriti odmara, njegova dobrostivost ispunja, njegova slatkost hrani, njegov spomen blago rasvjetljuje, na njegov miomiris mrtvi uskrisuju, a od njegova gledanja blaženi su svi građani višnjeg Jeruzalema. On je sjaj vječne slave, odsjev vječne svjetlosti i zrcalo čisto. Stoga, svednevice motriti to zrcalo, ti kraljice, zaručnice Kristova, i u njem se sveudilj ogledaj, pa ćeš se sva, iznutra i izvana, uresiti haljinama zlatom izvezenima, od veza šarena, cvijećem i odjećom svakovrsnih vrlina kako dolikuje prečistoj kćeri i zaručnici višnjega Kralja.


96 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici U tom zrcalu sjaji blaženo siromaštvo, sveta poniznost i neizreciva ljubav, kao što ćeš Božjom milošću moći u čitavom zrcalu zapaziti. Gledaj, velim, pri dnu toga ogledala siromaštvo Djetešca koje je položeno u jasle i povijeno u pelene. O čudesne poniznosti, zapanjujućeg siromaštva! Kralj anđela, Gospodar neba i zemlje sklonio se u jasle. Posred ogledala promatraj poniznost što se očitovala u blaženom siromaštvu, u silnim naporima i patnjama što ih je On podnio za otkupljenje ljudskoga roda. Na vrhu toga ogledala promatraj neizrecivu ljubav koja ga je nagnala trpjeti na stupu Križa i na njemu uvrijeti najsramotnijom smrću. Stoga je to ogledalo, postavljeno na drvo križa, opominjalo prolaznike ovako: Svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite ima li boli kakva je bol moja? A mi mu na njegov vapaj i jauk odgovorimo jednim glasom: Bez prestanka na to mislim, i sahne duša u meni. Kraljice nebeskoga Kralja, gorjela sveudilj sve više tom vatrom! Dok zatim promatraš njegove neizrecive radosti, vječna bogatstva i časti te od silne želje i ljubavi u srcu uzdišeš za njima, zavapij: Povuci me za sobom, trčat ćemo za miomirisima tvojim, nebeski Zaručniče! Trčat ću bez predaha, dok me ne uvedeš u vinogradarevu klijet, dok ne doživim sreću te mi bude tvoja lijeva ruka pod glavom, a desnica me tvoja zagrli, i dok mi na usne ne utisneš svoj sretni cjelov. U tom motrenju ne zaboravi mene, svoje sirote majke, i znaj da sam i ja sretan spomen na te neizbrisivo upisala na ploče svoga srca i da si mi milija od svih. OTPJEV

R. Klara, predostojna Franjina kćerka, prezrela je svu taštinu i sjaj svijeta. * I po svijetu širila poštivanje čistoće.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 97

O. S Kristom zaručnikom sjedinjena bezbrojne mu, djevica, rađa kćerke djevice. * I po svijetu.

HIMAN Tebe Boga hvalimo. Molitva kao na Jutarnjoj. Jutarnja HIMAN

O zdravo, diko braće sve, Ti Jasna riječju, življenjem, Tvoj slavlju dan taj posvećen Već Danica nam donosi. Veselja lomna prezireš, Za Kristom trčiš radosna Što pase među lijerima, I sama s Kristom paseš se. O djevica čuvarice, Uz pomoć višnje milosti, Ti vodiš mnoge djevojke Ka zaručniku Gospodu. Kod Franje, vođe, junački Ti dobivaš, gle, trostruk boj: Dok tijelo ti pobjeđuješ I svijet i crne zloduhe. A sad u carstvu zvjezdanom Ko kći sa Ocem vladaš ti: Daj svima koji slijede te, da pravi budu putovi. Nek bude, dika, slava, čast I Ocu, Sinu, Plamenu,


98 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Nek Bogu sad preporuče Nas svete Klare zasluge. Amen! PSALMODIJA

Ant. 1. Ruka ju Gospodnja ojača, i zato će biti blagoslovljena dovijeka. Psalmi i hvalospjev kao u nedjelju I. tjedna. Ant. 2. Gospodin je blagoslovi, i po njoj uništi neprijatelje. Ant. 3. Svu svoju brigu baci na Boga: u njega se pouzda i on joj pomože. KRATKO ČITANJE

Iz 58, 10-11

Tvoja će svjetlost zasjati u tami, i tama će tvoja kao podne postati, Gospodin će te voditi bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima, i bit ćeš kao vrt zalijevan, kao studenac kojemu voda nikada ne presuši. KRATKI OTPJEV

R. Duša moja * kliktat će Gospodinu. Duša. O. I veselit će se nad spasenjem svojim. * Kliktat. Slava Ocu. Duša moja. EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Blažena djevica Klara zataji samu sebe, uze križ svoj i pođe za Gospodinom, zaručnikom djevica. MOLBENICA

Zazovimo Oca milosrđa, od koga dolazi svako dobro i svaki savršeni dar! Njemu ponizno zavapijmo: Molimo te, čuj nas.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 99

Ti si sam svet, ti si najveće dobro: ⎯ učini da se u tvojoj Crkvi množe sveci, koji će tebe ljubiti i druge privoditi tvojoj ljubavi. Ti si nam blaženu Klaru kao za majku i uzor: ⎯ učini da slijedimo njezine stope i služimo ti u siromaštvu i poniznosti. Ti si naš put, nada i život; ulij serafskom Redu životnu snagu evanđeoskog života: ⎯ da po primjeru blažene Klare budemo prava djeca Crkve. Ti si izvor prave mudrosti; raspali naša srca ljubavlju prema tebi: ⎯ da se sjećamo tvojih riječi da uvijek nastojimo za se izabrati bolji dio. Ti od svojih odabranika očekuješ plodove u strpljivosti; udijeli nam darove Duha Svetoga: ⎯ da s njime surađujemo te mir i veselje braći donesemo. Oče naš… MOLITVA

Milosrdni Bože, ti si blaženu Klaru nadahnuo ljubavlju prema evanđeoskom siromaštvu. Daj nam po njezinu zagovoru s Kristom živjeti u siromaštvu duhom i jednoć tebe gledati u savršenoj radosti tvoga kraljevstva. Po Gospodinu. Srednji čas TREČI ČAS

Ant. Dragi moj govori mi: ustani, požuri, dragano moja, golubice moja, i dođi.


100 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici KRATKO ČITANJE

Mudr 7, 7-8. 10

Zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja, i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote, i zavolio više od svjetlosti. R. Neugasiv je sjaj mudrosti. O. S njome su mi došla sva dobra. ŠESTI ČAS

Ant. Nađoh onoga koga ljubi duša moja; uhvatila sam ga i neću ga pustiti. KRATKO ČITANJE

Mudr 4, 1-2

Bolje je i ne imati djece a posjedovati krepost, jer je spomen njezin besmrtan, i Bog i ljudi je cijene. Kad je nazočna, oponašaju je, kad je odsutna, priželjkuju je; okrunjena vječno slavlje slavi. R. Klaro, zaručnice Kristova, primi vijenac. O. Koji ti Gospodin pripravi zauvijek. DEVETI ČAS

Ant. Oglasi se dragi i pokuca mi: otvori mi, prijateljice moja, zaručit ću se s tobom zauvijek. KRATKO ČITANJE

Lk 9, 23-34

Ako tko hoće ići za mnom, veli Gospodin, neka se odreče samoga sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi! Jer tko hoće spasiti život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj radi mene, spasit će ga. R. Slasti svijeta i sav svjetovni nakit prezrela je. O. Djevica Klara zbog ljubavi prema Isusu Kristu.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 101

II. Večernja

HIMAN kao na I. Večernjoj. PSALMODIJA

Ant. 1. Klarin sjaj napuni svijet, svetost njezina i pobožnost potjera mladice. Psalmi i hvalospjev kao na Zajedničkom slavlju djevica. Ant. 2. Da zadobije Krista, prezre nestalnu slavu svijeta i pouzda se u Gospodina Boga svoga. Ant. 3. Kličući djevica Klara divno upozna mnogoliku mudrost Kristovu.

KRATKO ČITANJE

Pj 6, 2; 8, 6-7

Ja pripadam dragome svome, dragi moj pripada meni, on pase među ljiljanima. Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt; žar njezin žar je vatre i plamena Gospodnjeg. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav. KRATKI OTPJEV

R. Dovedoše je u odaju Kralja: * i stavi joj na glavu kraljevsku krunu. Dovedoše. O. Krunu svetosti i slave i časti: * I stavi. Slava Ocu. Dovedoše. EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Zdravo zaručnice Kristova, djevice sveta, prvotni uzore sestara: Klaro, vodi nas u kraljevstvo nebesko.

PROŠNJE kao na I. Večernjoj. Molitva kao na Jutarnjoj.


102 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 13. kolovoza BLAŽENI MARKO IZ AVIANA

svećenik

Neobavezan spomen Marko se rodio 17. studenog 1631. u Avianu (Pordenone). Sa 17 godina ušao je u Red Manje Braće Kapucina i s 24 godine je zaređen za svećenika. Nakon 17 godina redovničkog života u potpunosti provedenih u molitvi, poniznosti, skrovitosti, pod poslušnost je pozvan u propovjedničku službu. Dok je krstario Europom slušale su ga velike mase vjernika po crkvama i po trgovima, a on ih je učvršćivao u vjeri, pozivao na prakticiranje kršćanskog života, na pokoru za grijehe i obraćenje. Zbog svetosti života i svoga ugleda, papa blaženi Inocent XI., ga je imenovao apostolskim misionarom i papinskim izaslanikom. Utjecao je na Kraljevske kuće svoga vremena, promičući uvijek, u ona nemirna vremena, jedinstvo i slogu. Bio je osobiti prijatelj cara Leopolda I. i carske obitelji u Beču. Iscrpljen napokon od mnogobrojnih putovanja i apostolskih napora, umro je u Beču 13. kolovoza 1699., držeći križ u ruci i okrijepljen apostolskim blagoslovom. Blaženim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. 27. travnja 2003.

Iz zajedničkog slavlja pastira, osim:

Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz Vatre božanske ljubavi blaženog Marka iz Aviana, prezbitera (Jedanaesti razgovor srca) Božje milosrđe O Bože, ti divoto svojih pobožnika, ako bi na vagi pravde ti morao mjeriti mnogobrojna moja nedjela, ja nipošto ne niječem da mi ništa drugo ne predstoji doli vječna tama i duboki ponor. Ali ti, o Gospodine, gajiš


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 103

drugačije nakane i tvoje snažno milosrđe stavlja na posljednje mjesto pravedni tvoj gnjev! Dično sam se priznavao tvojim neprijateljem, a ti ne samo da si mi oprostio svaki moj grijeh, nego si me ubrojio među svoje sinove i obećao mi kao baštinu i za me pripravio Kraljevstvo nebesko. To je preobilje božanske širokogrudnosti, radi koje je moja duša tako preplavljena bujicom radosti da ne uspijeva izraziti drugo nego samo zahvalnost i priznanje prema tebi, o Bože. Na sve načine moja duša želi izraziti i nadahnuti ove osjećaje svim bićima stvorenim na sliku Božju, da bi svatko mogao klicati jasnim glasom: «O Bože, budi slavljen, hvaljen, ljubljen i veličan». Ali što je to u usporedbi s tvojom velikodušnošću i milosrđem. Makar se vječnost ne može opisati unutar bilo koje granice, važnost moje poslušnosti jednako će zahtijevati da svi trenuci moga života budu izrazi slave i zahvaljivanja i da budu umnoženi tisuće i tisuće puta, i da svi oni koji poput mene očekuju nebesku vječnost budu pozvani na trajnu sinovsku podložnost, na način da nemoguće postane moguće i da se iz slabosti crpi snaga, da bi u ljubavi i zahvalnosti prema tebi svi mogli naći svoju nagradu.

OTPJEV

Lk 6, 36-38; Mt 5, 7

R. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan: * praštajte i oprostit će vam se, dajite i dat će vam se. O. Blago milosrdnima, jer će oni zadobiti milosrđe, R. Praštajte i oprostit će vam se, dajite i dat će vam se. MOLITVA

Bože, milosrdni Oče, koji si blaženog Marka, svećenika, učinio gorljivim apostolom obraćenja i zajedništva, udijeli nam po njegovu zagovoru i primjeru, da budemo


104 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici djelotvorni graditelji mira, kojeg nam je kao svoj dar ostavio Isus Krist, Sin tvoj, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.

18. kolovoza BLAŽENI IVAN ALOJZIJE LOIR, PROTAZIJE BURBON I SEBASTIJAN FRANÇOIS svećenici i mučenici Neobavezan spomen

23. kolovoza SVETI BERNARD IZ OFFIDE redovnik Neobavezan spomen


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 105

2. rujna BLAŽENI APOLINAR IZ POSATA svećenik i mučenik Neobavezan spomen Kad je buknula francuska revolucija, mnogi padoše kao mučenici 2. rujna 1792. g. jer nisu htjeli položiti šizmatičku zakletvu naređenu građanskim zakonom. Uz ostale bijahu i ovi svećenici Franjevačkog Reda: Ivan Franjo Burté, franjevac konventualac, Apolinar Morel de Posat, franjevac kapucin, i Severin Girault, franjevac trećoredac. Za vrijeme iste revolucije 21. siječnja 1794. g. zadobio je palmu mučeništva i Ivan Krstitelj Triquerie, svećenik franjevac konventualac.

Kao na Zajedničkom slavlju više mučenika, osim:

Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz spisa o mučeništvu Kristu i Crkvi ostadoše vjerni do smrti Politički prevrat koji je nastao svršetkom osamnaestog stoljeća u Francuskoj napravio je nered u svetim i narodnim dobrima, a oštro je bjesnio i protiv Crkve i crkvenih službenika. Opaki ljudi dokopaše se vrhovne vlasti i pod izlikom filozofije krila se mržnja koja je u njima gorjela protiv Crkve te su se trudili da kršćansko ime potpunu zatru. Stoga je žestok bijes buknuo protiv svetih predstojnika, dostojanstvenika i svećenika koji su nepravedne zakone odbijali, a katoličku vjeru brzo i vješto štitili. Činilo se da se obnavljaju vremena starih progona, tako da je


106 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici neokaljana Zaručnica Kristova zasjala novim i isto tako sjajnim vijencima mučenika. Zaista, onaj strahoviti pokolj koji je početkom mjeseca rujna g. 1792. grad Paris zalio tolikom i tako plemenitom krvlju, punim se pravom može nazvati istinsko i svečano mučeništvo nepobijeđenih Kristovih heroja, koji su bili pobijeni iz mržnje na vjeru. U tom pokolju padoše zajedno s trima biskupima mnogi svjetovni i redovnički svećenici, pa i vjernici ugledni u javnim službama. Među ovim nepobijeđenim braniteljima vjere bili su: blaženi Ivan Franjo Burté, Reda Manje Braće Konventualaca, Apolinar Morel de Posat, Reda Manje Braće Kapucina, i Severin Girault, Reda svjetovnih franjevaca Trećoredaca. Najprije su se odlikovali svećeničkom revnošću i ljubavlju prema bjeguncima, zatim su nepobjedivom hrabrošću duha i sjajnim svjedočanstvom vjere pali kao mučenici zajedno s drugovima. Upravo tako, među žrtvama iste francuske revolucije slavno mjesto zauzimlju devetnaest mučenika blizu grada Laval, ubijenih 1794. g. zbog svoje vjernosti Crkvi i rimskom Buskupu; među ove se ubraja Ivan Krstitelj Triquerie, član istoga Reda Male Braće Konventualaca, znamenit po svećeničkoj revnosti i po ljubavi za franjevačku disciplinu. Kad su ga bezbožno silili da se odrekne katoličke vjere, javno je priznao da je učenik sv. Franje i izjavio: ''Kristu ostajem vjeran do smrti''. Ovi slavni Kristovi borci bili su uvršteni među blažene mučenike, jedni od pape Pija XI. A drugi od Pija XII. OTPJEV

R. Gleda nas Bog, gledaju nas anđeli, gleda nas Krist dok se borimo i bijemo boj vjerom. * Kolikog li


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 107

dostojanstva slave i kolike sreće boriti se u Božjoj nazočnosti i od Krista suca primiti vijenac. O. Oboružajmo se sigurnom silom i pripravimo se za smrtnu borbu nepokvarena duha, cjelovite vjere i pobožnom krepošću. * Kolikog li.... MOLITVA

Osposobi nas, Gospodine Bože, sa što većom odanošću nasljedovati vjeru blaženih mučenika Apolinara, Ivana Franje i drugova, koji su do kraja vjerno služili tvojoj Crkvi i zavrijedili primiti palmu mučeništva. Po Gospodinu.


108 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 19. rujna SVETI FRANJO MARIJA IZ CAMPOROSA redovnik Spomen Franjo Marija Croese, u svijetu Ivan Evanđelist, rodio se 1804. g. Stupio je u Kapucinski Red i četrdeset je godina proseć milostinju obilazio gradom Genovom i činio dobro za duše i za tijela. Bio je poznat po svetom životu te su ga građani nazivali 'svetim ocem'. Kad je 1866. g. harala kolera prikazao je sebe žrtvom ljubavi za bolesne i nesretne i 17. rujna umro je od iste bolesti.

Kao na zajedničkom slavlju svetih muževa, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz spisa pripisanog sv. Bonaventuri, biskupu, „Vitis mystica. Additamentum IV“ (gl. 32. izd. Quaracchi, vol. VIII. str. 214-215.)

Čistoća cvijeta nema vrijednosti bez djela ljubavi Ljubav, jer ne može biti nedjelotvorna, bilo gdje se nalazi pokazuje se u djelima, kao što veli blaženi Grgur: Djela pokazuju gdje postoji ljubav; i Ivan kojega je Isus posebno ljubio, kaže: Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce, kako ljubav Božja ostaje u njemu? Jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, kako bi mogao ljubiti Boga koga ne vidi? Dobri Isus, sama Istina, protumačio je kojim se djelima milosrđa pokazuje ljubav prema bližnjemu, kad je rekao da će na ispitu posljednjeg suda pravedne


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 109

hvaliti samo zbog tih djela, a odbačene osuditi jer ih nemaju: Jer ogladnjeh, i dadoste mi jesti; ožednjeh, i napojiste me; bijah stranac, i primiste me; go, i zaogrnuste me; oboljeh i u tamnici bijah, i dođoste k meni. Jer što god učiniste jednom od mojih najmanjih, meni učiniste. To su, eto, djela milosrđa koja proizlaze iz korijena ljubavi. Treba, dakle, razmisliti kolike su vrijednosti djela koja jedino zaslužuju pohvalu na strogom sudu. Čistoća bijelog cvijeta bez njih, tj. djevičanska čistoća bez djela ljubavi, nema vrijednosti. Svaki pojedinac neka se pita ima li želju da tako čini. Kad susrećeš siromaha ili bolesnika ili stranca, i mimoiđeš ga bez osjećanja samilosti, pa ne izliješ na nj ni molitve ni uzdaha, zar u tom slučaju imaš volju da mu što dadeš? Ako, naime, ne dijeliš osjećaj ljubavi s bližnjim koji je u potrebi, to je isto kao da nemaš sućuti za onoga koji trpi. Kad vidimo nekoga u potrebi, gledajmo Krista u njemu, jer i potrebit ud je Kristov i nemojmo osjećaje sućuti zatvarati pred njim. Po tome ćemo znati da ljubav Božja ostaje u nama. Ne manje, dapače mnogo više milosrđa treba iskazivati bijednima koji lutaju izvan pravog puta vjere ili djela vjere, i leže u nečistoći grijeha, bilo da priznaju svoj grijeh ili ne. Svojim molitvama i suzama moramo njima dijeliti, tj. sklonuti na milosrđe onaj nebeski Kruh anđeoski, slatkog Isusa. Isto tako i oni kojima je Gospodin dao znanje neka takvima lome i pružaju kruh Svetog pisma, moleći Gospodina da se udostoji otvoriti im oči te ga upoznaju i da im izliječi ukus srca da osjete i vide kako je sladak Gospodin, i upoznaju ga u lomljenju kruha, tj. u tumačenju Svetog pisma.

OTPJEV

Fil 1, 20-21; 1 Sol 2, 8

R. Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom bilo smrću. * Ta meni je živjeti Krist a umrijeti dobitak.


110 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici O. Puni ljubavi prema vama htjedosmo vam predati i naše duše, jer ste nam omiljeli. * Ta meni je. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe. MOLITVA

Bože, ti si blaženoga Franju Mariju, koji je tebi služio u poniznosti, učinio divnim uzorom u djelima ljubavi. Daj da po njegovu zagovoru i primjeru ustrajemo u iskrenu i poniznu služenju svojoj braći. Po Gospodinu. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, to nek vam je na srcu, i to činite. Molitva kao na jutarnjoj.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 111

22. rujna SVETI IGNACIJE IZ SANTHIÀ svećenik Spomen Ignacije Belvisotti rodio se 5. lipnja 1686. u Santhia (Piemonte). Krsno mu je ime Lorenzo maurizio. Bio je najprije dijecezanski svećenik, ali se odrekao župništva i kanonikata i 24. svibnja 1716, ušao u Red Manje Braće kapucina. Poslušan poglavarima, u obavljanju različitih službi odlikovao se svetošću života i dubinom nauke. Između ostalih obavljao je službu magistra novaka i vojnog kapelana. Mnoge je godine proboravio u samostanu «Kapucinsko brdo» (Monte dei Cappuccini) u Torinu i posvetio se duhovnom vodstvu duša i pomaganju bolesnika. Tu je i umro 22. rujna 1770. Zbog herojskih kreposti i čudesnih znakova, papa Pavao VI ga je ubrojio među blaženike 17. travnja 1966., a Ivan Pavao II: među svete, na svetkovinu Duhova, 19. svibnja 2002.

Iz zajedničkog slavlja svetih pastira:

Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz Pisama svetog Ignacija iz Santhia, prezbitera (kapucinski provincijalni arhiv iz Piemonta)

Gospodin svojom providnošću dopušta da neprilike ovoga svijeta posluže u obuzdavanju grijeha i da budu poput stepenica po kojima se sigurno ulazi u raj, jer odvraćaju ljudsko srce od navezanosti na zemaljske zbilje koje su u velikoj mjeri zapreka spasenju. Uz to budi siguran. Smatraj također da je sveti križ po kojem je prošao naš Gospodin Isus Krist kraljevski put koji vodi u raj, za koji smo stvoreni.


112 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Osjećaš li se veoma ražalošćenim i tjeskobnim? Onda si sigurno na pravom i sigurnom putu koji vodi u nebo. Ali te moram upozoriti: nije dovoljno nositi križ da bi se spasio, neminovno je da ga nosiš s Kristom i poput Krista. S Kristom, tj. njegovom svetom milošću, bez koje svako naše djelovanje i patnja ostaju bez zasluga; i poput Krista, a to znači osjećajima poniznosti, strpljenja, predanja, kao što je on nosio svoj. Samo oni koji su s Njim i kao On nosili svoj križ i sudjelovali u njegovom trpljenju dostojni su sudjelovati u njegovoj slavi. Potrudi se, dakle, da nosiš svoj križ s Kristom, uklanjajući ono što bi ti moglo oduzeti njegove zasluge, i poput Krista, podlažući se ponizno i s predanjem božanskoj volji, da bi, noseći ga kao kršćanin i nasljedovatelj Isusa Krista, poslužio tebi kao brze i sigurne ljestve po kojima se dosiže ona slava koju je Bog pripravio onima koji na taj način nose svoj križ. Tako razmišljajući, tvoj će duh zadobiti snagu, hrabrost i odvažnost dobrog vojnika Isusa Krista. Ponavljam ti, Gospodin koji nas je križem spasio, određuje da se i mi po križevima spasimo, zato On prolazi i dijeli ih po svim kućama i svim slojevima ljudi, onako kako on drži da je najbolje za njegovu slavu i za naše dobro. Blaženi će biti oni koji ih budu znali nositi mudro i s kršćanskim predanjem, jer nam oni služe kao ljestve da se uspnemo u veću slavu na nebesima. A tebi je Gospodin Bog udijelio dio tih križeva. Ja ću ga neumorno moliti da ti sve više uveća strpljenje i predanje, da mogneš dospjeti u onu uzvišenu slavu koju je On gore već pripravio za tebe, gdje ćeš mu zahvaljivati što te je počastio jednim djelom svoga križa. Kad bi ti Vrhovni Svećenik poslao iz rima jednu relikviju svetog križa, ti bi je primio s velikim poštovanjem i pobožnošću, zahvalio bi mu zbog velike časti i naklonosti. Dakle, Isus Krist, Veliki Svećenik,


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 113

poslao ti je s neba jedan dio svoga križa: to su nevolje čija si ti žrtva. Nosi ih za njegovu ljubav, podnosi ih predano, štoviše, zahvaljujući mu za veliku naklonost koju On ne ukazuje nikome osim izabranim dušama.

OTPJEV

Rim 8,18; 1 Pt 5, 10-11

R. Smatram da sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama,* ako uistinu sudjelujemo u patnjama Kristovim, da se zajedno s njime i proslavimo. O. Bog svake milosti, koji nas poziva na vječnu slavu u Kristu Isusu, on će nas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. * ako uistinu sudjelujemo u patnjama Kristovim, da se zajedno s njime i proslavimo. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Hvalit ću se rado svojim slabostima, da se u meni nastani snaga Kristova: jer kad sam slab, onda sam jak. MOLITVA

Svemogući i vječni Bože, da bi obnovio ljudsku narav, htio si da ono što je bilo uništeno ohološću bude obnovljeno poslušnošću: udijeli milostivo da nas molitve i primjeri svetog Ignacija, učine spremnima da vršimo tvoju volju, jer nas učiš da je ono počelo našeg otkupljenja. Po Gospodinu. Amen Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Onaj koji me je poslao, sa mnom je i nije me ostavio samog, jer uvijek činim ono što je njemu milo. Molitva kao na Jutarnjoj


114 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 23. rujna SVETI PIO IZ PIETRELCINE svećenik Spomen Otac Pio, u svijetu Franjo Forgione, rodio se 25. svibnja 1887. u Pietrelcini, biskupija Benevento (Italija) .Ušao je kao klerik u Red manje braće kapucina 6. siječnja 1903; za svećenika je zaređen 10. kolovoza 1910. u katedrali u Beneventu. Dana 28. lipnja 1916. došao je u San Giovanni Rotondo, na Garganu, gdje je, osim nekoliko kratkih prekida, ostao do smrti, nadošloj 23. rujna 1968. U petak ujutro 20. rujna 1918., moleći pred Raspetim u koru stare crkvice, primio je dar stigmata (svete rane), koje su ostale otvorene i krvareće kroz pola stoljeća. Za vrijeme života predao se svojoj svećeničkoj službi, osnovao je «Molitvene grupe» i modernu bolnicu kojoj je dao ime «Kuća za ublažavanje boli» Blaženim ga je proglasio Papa Ivan Pavao II. 2. svibnja 1999., a svetim 2002.

Iz zajedničkog slavlja pastira, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz pisama Patra Pija iz Pietrelcine (Lett. 500; 510; Epist. I, 1065; 1093-1095, Izd. 1992.)

Snažno ću k Njemu uzdići glas svoj i neću posustati. Samo me poslušnost obvezuje da Vam očitujem što se sa mnom događalo ovoga kolovoza 1918, od petoga uvečer pa kroz cijeli šesti dan. Ne uspijevam Vam izraziti kakav se kroz to vrijeme strašan martirij događao. Uvečer, petoga, upravo sam ispovijedao naše dječake kad me odjednom zgrabio strašan trepet pred prikazom nebesnika koji se pojavio oko moga duha. U ruci je držao kao neko oruđe, slično


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 115

vrlo dugačkoj željeznoj šipci dobro zašiljenoj, a iz šiljka kao da je izlazila vatra. U isto sam vrijeme sve to motrio i gledao kako mi taj svom snagom zabada šiljak u dušu. Jedva sam zajecao, osjećao sam da umirem. Rekoh dječaku da ode, jer sam se osjećao loše, bez snage da nastavim. To mučeništvo trajalo je bez prekida sve do jutra sedmoga kolovoza. Što sam sve pretrpio kroz to tužno vrijeme, bez prekida, ne znam reći. Gledao sam kako mi taj šiljak nemilo rasteže i trga i utrobu, sve je bilo zahvaćeno tim željezom i vatrom. Od toga dana do danas smrtno sam ranjen. U dnu svoje duše osjećam ranu stalno otvorenu, previjam se od boli. Što vam reći o tom što me pitate, kako se dogodilo to moje raspeće? Bože moj, kako se osjećam zbunjen i ponižen kad moram očitovati što si ti učinio u meni, bijednome svome stvoru! Bilo je ujutro, prošloga 20. rujna, u koru, poslije odslužene svete mise: zahvatilo me smirenje, slično slatkom snu. Sva osjetila, nutarnja i izvanjska, kao i sve moći duše uživale su neopisiv mir. U tom stanju ovladao me posvemašnji muk, i oko mene i u meni. Na to je odmah ušao veliki mir i predanost da budem posvema lišen svega. A sve to kao predah posred raspada. I sve u tren oka. I dok se to događalo, našao sam se pred tajanstvenom osobom, sličnom onoj koja mi se ukazala 5. kolovoza, s tom razlikom da joj je iz ruku i nogu i boka tekla krv. Pogled na nju me strašio, i što sam u taj čas osjetio u sebi, ne znam reći. Osjećao sam da umirem, i umro bih da mi Gospodin nije podržao srce, koje mi je silno udaralo u grudima. Kad mi se ta osoba povukla s vida, opazio sam da su mi ruke, noge i bok probijeni i da krvare. Predstavite si muku koju sam tada iskusio i neprestano je gotovo danomice osjećam. Rana srca stalno krvari, osobito od


116 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici četvrtka uvečer do subote. Oče moj, umirem od boli zbog muke i popratne zbunjenosti. Bojim se da ne umrem iskrvavljen, ako Gospodin ne usliša vapaje moga siromašnog srca te od mene ne povuče ovaj zahvat. Hoće li mi Isus, tako dobar, udijeliti tu milost? Hoće li bar povući od mene zbunjenost koju osjećam zbog tih vanjskih znakova? Vapit ću k njemu jakim glasom i neću prestajati zaklinjati ga da od mene po svome milosrđu povuče ne samu muku, ne samu bol, jer vidim da je to nemoguće te osjećam volju da me bol opije, ali ti vanjski znakovi, oni me ispunjaju silnom zbunjenošću i neopisivim i neizdržljivim poniženjem. Osoba koju spominjem u prijašnjem pismu ista je kao i ona u drugom pismu, onom od 5. kolovoza. I bez prekida nastavlja svoj zahvat, uz najveće duševne muke. U svojoj nutrini osjećam stalno žuborenje, slično vodopadu što bez prekida vrca krvlju. Bože moj! Pravedna je tvoja kazna i ispravan tvoj sud, ali mi se napokon smiluj. Gospodine, uvijek ću ti vapiti s prorokom: «Gospodine, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti!» (Ps 6,2 i 37,1). Oče moj, sada Vam je poznata sva moja nutrina, a Vi mi dobrostivo uputite riječ potpore posred tako nesnosne i teške gorčine. OTPJEV

Mt 16, 24; Hebr. 12,2

R. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, * neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. O. Krist, umjesto radosti, što je stala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu. * Neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 117

MOLITVA

Bože, koji si blaženom Piju, svećeniku, dao milost da na čudesan način bude dionik trpljenja tvoga Sina, udijeli nama da se, po njegovu zagovoru, suobličimo Isusovoj smrti, kako bismo dospjeli do slave uskrsnuća. Po Gospodinu našem.

26. rujna BLAŽENI AURELIJE IZ VINALESA prezbiter i drugovi mučenici Neobavezan spomen

28. rujna BLAŽENI INOCENT IZ BERZA prezbiter Neobavezan spomendan


118 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 4. listopada SVETI NAŠ OTAC FRANJO ASIŠKI Svetkovina Rođen je u Asizu godine 1182. Nakon lakomislene mladosti obratio se, odrekao očinskih dobara i čvrsto prionuo uz Boga. Prigrlio je siromaštvo i provodio evanđeoski život propovijedajući svima Božju ljubav. Svoje je sljedbenike odgajao davši im odlične uredbe, koje je Sveta Stolica odobrila. Pokrenuo je također i red redovnica i pokornika koji žive u svijetu i započeo propovijedati nevjernicima. Umro je 1226. godine.

I. Večernja HIMAN

Već noćni mrak je prekrio Prostranu zemlju čitavu Kad krajnji dan se bližio Ocu što čas je znao svoj. O divne duha čvrstine I tvrde vjere muža tog, O žarke li mu ljubavi, Što sažiže ga plamenom! Uzdišuć plaču sinovi Skupljeni oko Oca svog: «Pastiru, zašto bolesno sad svoje stado ostavljaš?» A on, u nebo zagledan, Podigne blagu desnicu I reče: «Bog će milošću Za vas se brižno skrbiti.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 119

Čuvajte duh od zablude Nek bude grijeh vam daleko Od kuće, neka jedino Sjaji se krepost u srcu.» To rekav, duh mu tijelo Napusti te se pridruži, Ko sjajna zvijezda četama Blaženih, među oblake. Sva slava Ocu i Sinu I Tješitelju presvetom; On neka slavom vječitom Nadari nas u vjekove. Amen! PSALMODIJA

Psalam 112 (111) Ant. 1. Franjo, čovjek sasvim katolički i apostolski, poslan je da pripremi ljude na radosnu vijest mira. Blago čovjeku koji se boji Gospodina* i koji uživa u naredbama njegovim: moćno će mu biti na zemlji potomstvo, * na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, * njegova pravednost ostaje dovijeka. Čestitima sviće ko svjetlost u tami: * milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin. Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, * koji poslove svoje obavlja pravedno. Do vijeka neće on posrnuti: * u vječnome će spomenu biti pravednik. Žalosne se vijesti neće bojati, †


120 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici stalno je njegovo srce* uzdajuć se u Gospodina. Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, * neprijatelje svoje prezire. On rasipno dijeli, daje sirotinji: † pravednost njegova ostaje dovijeka,* njegovo će se čelo slavno uzdići. Ljutito će to gledati bezbožnik, † škrgutat će zubima i viknuti, * propast će želja opakih. Ant. 1. Franjo, čovjek sasvim katolički i apostolski, poslan je da pripremi ljude na radosnu vijest mira. Psalam 147 Ant. 2. Za svog je života podupro Božji dom i u svoje vrijeme učvrstio hram. Slavi Gospodina, Jeruzaleme,* hvali Boga svoga, Sione! On učvrsti zasune vrata tvojih* blagoslovi u tebi tvoje sinove. On dade mir granicama tvojim, * pšenicom te hrani najboljom. Besjedu svoju šalje na zemlju* brzo trči riječ njegova. Kao vunu snijeg razbacuje, * prosipa mraz poput pepela. On sipa grad kao zalogaje, * voda mrzne od njegove studeni. Riječ svoju pošalje, i vode se tope; * duhnu vjetrom, i vode otječu. Riječ svoju on objavi Jakovu, * odluke svoje i zakone Izraelu.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 121

Ne učini tako nijednom narodu: * nijednom naredbe svoje ne objavi! Ant. 2. Za svog je života podupro Božji dom i u svoje vrijeme učvrstio hram. Psalam 142 (141) Ant. 3. Izvedi iz tamnice dušu moju: čekaju me pravednici dok me nagradiš. Iz svega glasa vapijem Gospodinu* iz sveg glasa Gospodina zaklinjem. Pred njim svoju izlijevam tužaljku* tjeskobu svoju pred njim razastirem. Ako duh moj i klone u meni,* ti put moj poznaješ. Na putu kojim prolazim* potajnu mi zamku staviše. Obazrem li se nadesno i pogledam: * nitko ne zna za mene. Nemam kamo pobjeći, * nitko za život moj ne mari. K tebi, Gospodine vapijem; † govorim: ti si mi utočište,* ti si dio moj u zemlji živih. Poslušaj moje vapaje, * jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih, * jer od mene oni su moćniji. Izvedi iz tamnice dušu moju * da zahvaljujem imenu tvojemu. Oko mene će se okupiti pravednici * zbog dobra što si ga iskazao meni.


122 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Ant. 3. Izvedi iz tamnice dušu moju: čekaju me pravednici dok me nagradiš.

KRATKO ČITANJE

Rim 8, 10-11

Ako je Krist u vama, vaše je tijelo mrtvo zbog grijeha a vaš duh živi jer ste opravdani. Pa ako u vama boravi Duh onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih, on će oživjeti i vaša smrtna tijela svojim Duhom, koji je u vama. OTPJEV

R. Franjo, siromašan i ponizan, * ulazi bogat u nebo. O. Časte ga nebeskim himnima. * Ulazi bogat. Slava Ocu. Franjo. EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Franjo se sasvim podložio svome Stvoritelju pa je zapovijedao stvorenjima služeći se njima na slavu Tvorca. MOLBENICA

Molimo Boga Oca, izvora svake svetosti, da nas po primjerima i zagovoru blaženog Oca Franje dovede do sveta života pa mu recimo: Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti si slugu svoga Franju učinio savršenim sljedbenikom svoga Sina: ⎯ učini da i mi idemo njegovim stopama i vjerno opslužujemo Kristovo evanđelje. Oče sveti, upravi noge naše na put mira koji nam je naš Otac Franjo pokazao: ⎯ da u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći iskrena srca živimo.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 123

Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti raspršuješ ohole a ponizne uzvisuješ: ⎯ daj da serafskog Oca slijedimo u poniznosti. Oče sveti, ti si slugu svoga Franju obilježio svetim znakovima muke svoga Sina: ⎯ nauči nas da se uvijek veselo ponosimo križem Gospodina našega Isusa Krista. Oče sveti, ti si na molitve blaženog Oca Franje grešnicima udijelio oproštenje: ⎯ dobrostivo pokaži našoj pokojnoj braći svjetlo svoga lica. Oče naš… MOLITVA

Bože, ti si serafskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova. Daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga Sina i s tobom se sjedinimo u radosnoj ljubavi. Po Gospodinu. Pozivnik Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Kralju, koji uzvisuje ponizne. Služba čitanja HIMAN

Franjo je cvatuć milošću Postao uzorom poniznih, Radostan u raj ulazi, Dionik sreće blaženih. Oholost tijela podloži Zakonu Božjem srcem svim,


124 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Svladavši sebe, svlada svijet, Grijeh svlada djelom junačkim. Zasadi braći vinograd Na polju siromaštine, Životom svojim pokaza Put do nebeske baštine. Na vječno blago primami Velike čete ubožnih, Govorom djelâ pozva njih Uživat slasti blaženih. Životom sjao, naukom, zablista divnim čudima; Ko vođa drugim koristi Svjetleći svima pucima. U dvorac kralja najvećeg Gojence, Oče, smjesti ti, Kristove sluge privedi Spasenja luci, štiti ih. U Duhu sad zazovimo Po Kristu Oca svojega: O moćna sveta Trojice, Pomozi svojim slugama. Amen! PSALMODIJA

Psalam 1 Ant. 1. Bog je dao te sam zaboravio na očinski dom i učinio me rodnim u zemlji mog siromaštva. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, † ne staje na putu grešničkom *


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 125

i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u Zakonu Gospodnjemu, * o zakonu njegovu misli dan i noć. On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica * što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, * sve što radi dobrim urodi. Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! * Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, * ni grešnici u zajednici pravednih. Jer Gospodin zna za put pravednih, * a propast će put opakih. Ant. 1. Bog je dao te sam zaboravio na očinski dom i učinio me rodnim u zemlji mog siromaštva. Psalam 8 Ant. 2. Većma je blagom od bogatstva svijeta smatrao porugu Kristova križa. Gospodine, Bože naš, † divno li je ime tvoje po svoj zemlji, * veličanstvom nebo natkriljuješ! U ustima djece i dojenčadi † hvalu si pripravio protiv neprijatelja, * da postidiš mrzitelja, tlačitelja. Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, * mjesec i zvijezde što ih učvrsti – pa što je čovjek da ga se spominješ, * Sin čovječji te ga pohađah?


126 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Ti ga učini malo manjim od anđela, * slavom i čašću njega ovjenča. Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, * njemu pod noge sve podloži: ovce i svakolika goveda, * i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske, * i što god prolazi stazama morskim. Gospodine, Bože naš, * divno li je ime tvoje po svoj zemlji. Ant. 2. Većma je blagom od bogatstva svijeta smatrao porugu Kristova križa. Psalam 16 (15) Ant. 3. Umro sam svijetu i moj je život sakriven s Kristom u Bogu. Čuvaj me, Bože, * jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh: «Ti si moj gospodar* nema mi blaženstva bez tebe!» Svetima na zemlji, obličnim ljudima* sva naklonost moja! Gomilaju patnje svoje * Koji slijede bogove tuđe. Ja ljevanicâ njihovih nalijevati neću, * ime im spominjat neću usnama. Gospodin mi je baština i čaša: * ti u ruci držiš moju sudbinu. Na divnu zemlju padoše mi konopi, * vrlo mi je mila moja baština. Blagoslivljam Gospodina, koji me svjetuje, * te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svagda pred očima: *


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 127

jer mi je zdesna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče duša, * pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju * niti dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, † puninu radosti lica svoga, * sebi s desna blaženstvo vječno. Ant. 3. Umro sam svijetu i moj je život sakriven s Kristom u Bogu. R. Obilježio si, Gospodine, slugu svoga Franju. O. Znakovima našeg otkupljenja. PRVO ČITANJE

Iz knjige Sirahove

50, 1. 4-11, 13-14, 22-25, 29-31

Kao blistavo sunce, tako je sjao u hramu Božjemu Evo onoga koji je za svoga života popravio Dom i u svoje vrijeme učvrstio hram. Brinuo se za narod, oslobodio ga od propasti i utvrdio grad. Kako li krasan bijaše okružen gomilom ljudi! Kao zvijezda Danica među oblacima i kao mjesec put i kao blistavo sunce, tako je on stajao u hramu Božjem. Kao sjena duga na blistavim oblacima; kao ruže u proljetne dane, kao grana tamjanova za žara ljetnoga i kao plamen i kâd u kadionici; kao vrt od kovana zlata, optočen mnogovrsnim dragim kamenjem; kao maslina puna plodova i kao čempres što se diže u oblake, takav je on bio, kad bi na se metnuo divne haljine i kad bi se uspinjao na sveti žrtvenik. Okružen vijencem braće svoje: kao mladi cedar libanonski okruživahu ga kao grane palmove. Podigao


128 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici bi ruke svoje nad svim zborom sinova Izraelovih, da blagoslov Gospodnji svojim ustima izusti i prodiči se njegovim imenom. I ponovio bi svoju molitvu, želeći pokazati snagu Božju. A sada blagoslovite Boga svemira, koji čini s nama po milosti svojoj; neka nam dadne radosno srce i podari mir našem vremenu na vijeke vjekova. Pouku mudrosti i znanosti zapisao je u knjigu i izlio mudrost svojega srca. Blago čovjeku koji o ovom razmišlja i primajući to k srcu postaje mudar. Bude li postupao prema tome, u svemu će biti moćan, jer je svjetlost Gospodnja njegov put.

OTPJEV

1 Kor 2, 4.2

R. Moj govor i moje propovijedanje nisu bili uvjerljivim riječima mudrosti * nego očitovanjem Duha i snage. O. Nisam htio među vama znati što drugo osim Isusa Krista i to raspetoga. * Nego očitovanjem. DRUGO ČITANJE (Izd. Quaracchi, 1941., str. 87-98)

Iz Pisma sv. Franje Asiškog svim vjernicima Blagoslovljeni koji ljube Gospodina i čine ono što piše u Evanđelju Budući da sam sluga sviju, dužan sam da svima služim i da svima uputim miomirisne riječi svoga Gospodina, da vam iznesem riječi našega Gospodina Isusa Krista, koji je Riječ Očeva, i riječ Duha Svetoga, koje su duh i život. Iako je bio nada sve bogat, on je, sa svojom blaženom Majkom, odlučio izabrati siromaštvo. Stavio je svoju volju u volju Očevu rekavši: Oče, neka bude volja tvoja; ne kako ja, nego kako ti hoćeš.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 129

Volja je Očeva bila da njegov blagoslovljeni i slavni Sin, kojeg nam je on dao i koji se za nas rodio, pronese sebe kao žrtvu i dar na žrtveniku križa prolivši vlastitu krv. To on, po kojem je sve stvoreno, nije učinio za sebe, nego za naše grijehe, ostavljajući nam primjer da idemo njegovim stopama. On hoće da se svi spasimo po njemu i da ga primamo čistim srcem i neokaljanim tijelom. Kako su sretni i blagoslovljeni oni koji ljube Gospodina i koji čine onako kako sam Gospodin u Evanđelju kaže: Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom a bližnjega svoga kao sebe samoga. Ljubimo dakle Boga i štujmo ga čista srca i čiste pameti, jer on to nada sve traži: Pravi klanjaoci klanjat će se Ocu u duhu i istini. Upućujmo mu hvale i molitve danju i noću jer treba da uvijek molimo i da u tome ne sustajemo. Treba također da postimo i da se uzdržavamo od manâ i grijeha, od suvišnog jela i pića, i moramo biti katolički. Treba da često posjećujemo crkve. Treba da poštivamo klerike, čak i ako su grešnici, ne samo zbog njih samih, nego zbog njihove službe i jer nam oni pružaju presveto tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista, što ga žrtvuju na oltaru, primaju ga i drugima ga dijele. Budimo svi tvrdo uvjereni da se nitko ne može spasiti osim po krvi Gospodina našega Isusa Krista i po svetim riječima Gospodnjim, koje klerici propovijedaju, navješćuju i drugima dijele. Na posebni način redovnici, koji su se odrekli svijeta, dužni su još više i još veće vršiti, ali ni ovo ne sviju propustiti. Moramo ljubiti svoje neprijatelje i dobro činiti onima koji nas mrze. Moramo izvršavati zapovijedi i savjete Gospodina našega Isusa Krista. Moramo se odreći sebe i upregnuti svoja tijela u jaram služenja i svete poslušnosti, kao što je svaki Gospodinu obećao. Ne smijemo biti mudri i razboriti po tijelu nego radije biti priprosti, ponizni i čisti.


130 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici Nikad ne smijemo željeti da budemo iznad drugih nego radije moramo biti sluge i podložni svakoj ljudskoj ustanovi poradi Boga. A na svima koji to budu činili i koji ustraju do kraja počivat će duh Gospodnji i u njima će prebivati i stanovati; oni će biti sinovi nebeskog Oca, čija djela oni čine; oni su zaručnici i zaručnice, braća i sestre i majke Gospodina našega Isusa Krista. Ljubavlju, koja je Bog, molim i zaklinjem sve vas do kojih dopre ovo pismo, ja brat Franjo, vaš manji sluga, da ove miomirisne riječi Gospodina našega Isusa Krista ponizno i s ljubavlju primite, da ih dragovoljno vršite i potpuno opslužujete. A sve one koji ih dragovoljno prime i shvate, te ako u njima ustraju do kraja, neka blagoslovi Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

OTPJEV

Jer 11, 4; Mt 11, 29; 1 Kor 11, 1

R. Čujte glas moj i činite sve što vam naređujem * i naći ćete pokoj dušama svojim. O. Nasljedujte mene kao što i ja nasljedujem Krista. * I naći ćete. HIMAN Tebe Boga hvalimo

Molitva kao na Jutarnjoj. Jutarnja HIMAN

Ti Red si manjih sazdao, O Franjo, daj nam zakone Što ti ih dade vršiti I vjerno tebe slijediti. Naučimo se od tebe, Ubogo, skromno živjeti, I kako da mi, ubogi, Na prezir svijeta budemo.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 131

Po zemlji dok si hodio Žarko si Krista ljubio, Nek tvoja ljubav i nama Zapali oganj u srcu. Kristove rane, što su ti Ubilježene u tijelo, Daj revno nam promatrati I u srcu ih nositi. Učini da svim silama O spasu braće radimo, Da teški trud nas ne plaši Pogibelj da nas ne straši. Podijeli Trojstvo blaženo Da zapovijeda Oca svog Marljivo ovdje vršimo i sretno k tebi dođemo. Amen! PSALMODIJA

Ant. 1. On je bio savršeni pravednik i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj. Psalam i hvalospjev kao u nedjelju I. tjedna. Ant. 2. Uvijek hvale Božje njegove usne govore: poziva zvijezde, vjetrove, ptice i druge stvorove, da hvale Tvorca svojega. Ant. 3. Gospodin je visoko uzdignuo ponizna i uzvisio ga sve do nakraj zemlje.

KRATKO ČITANJE

Gal 1, 15-16. 24

Svidjelo se Bogu, koji me je izdvojio i pozvao svojom milošću, da u meni objavi Sina svoga, da ga


132 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici propovijedam među poganima. Oni su zbog mene slavili Gospodina. OTPJEV

R. Srce moje i moje tijelo * kliču Bogu živomu. O. Duša mi čezne i gine za dvorima Gospodnjim. * Kliču. Slava Ocu. * Srce moje. EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. S radošću je bio dionik u Kristovim patnjama pa sada, kad se objavila njegova slava, klikće od radosti. MOLBENICA

Ponizno zamolimo Krista Gospodina, koji je izgradio Crkvu svojom krvlju i pozvao nas da slijedimo Franjine stope, i recimo: Sačuvaj nas, Gospodine, u svojoj svetoj službi.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Ti si došao objaviti radosnu vijest siromasima, pouči nas da riječju i djelom tvoje kraljevstvo nadaleko širimo: i uspješno ga među ljudima obnovimo. Ti si svjetlo naroda i učitelj svetosti, daj nam da čvrsto prianjamo uz pravu vjeru: i tvoje ime naviještamo sve do nakraj zemlje. Ti si naredio svojim učenicima da najviše čuvaju ljubav: daj nam da nastojimo svima činiti dobro. Mudrosti vječnog Oca, rasvijetli naš um: da ostvarujemo istinu u ljubavi i uvijek mislimo ono što je istinito i sveto. Kriste Spasitelju, koji si se udostojao raditi svojim rukama, upravljaj djelo naših ruku:


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 133

⎯ da svi, vidjevši naša dobra djela, slave Boga Oca. Oče naš… Molitva kao na Jutarnjoj.

Srednji čas Običnim danom uzima se odgovarajuća dopunska psalmodija, a nedjeljom od nedjelje I. tjedna. TREĆI ČAS

Ant. Učinio sam se slugom sviju, da ih što više pridobijem za Krista.

KRATKO ČITANJE

Fil 3, 7-8

Što mi je bilo prednost, smatrao sam radi Krista štetnim. Štoviše, sve smatram štetnim radi odlične spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina. Radi njega sam sve žrtvovao i sve smatram blatom da Krista dobijem. R. Nijedno stvorenje nije me moglo rastaviti od ljubavi Božje. O. Koja je u Kristu Isusu. ŠESTI ČAS

Ant. Blago siromasima duhom, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

KRATKO ČITANJE

Mt 6, 19-21

Ne skupljajte sebi blago na zemlji, gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga. Skupljajte sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne izgriza, gdje lopovi ne prokopavaju zidove i ne kradu ga. Jer gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.


134 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici R. A ja sam prosjak i siromah. O. Gospodin se brine za mene. DEVETI ČAS

Ant. Mene je dohvatio Krist Isus da upoznam njega i imadnem udio u njegovim patnjama prihvativši oblik njegove smrti.

KRATKO ČITANJE

Gal 2, 19-20

Uz Krista sam pribijen na križ. Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Ukoliko sad živim tjelesnim životom, živim po vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i predao se za mene. R. Postali smo jedno smrću sličnom Kristovoj. O. Bit ćemo jedno i uskrsnućem sličnim njegovu. II. Večernja HIMAN

Franjo je cvatuć milošću Postao uzor poniznih, Radostan u raj ulazi, Dionik sreće blaženih. Jednostavan, prav i ponizan, On, mira ljupki gojitelj, Svjetlo je što svijetli, gori, U zemnoj krhkoj posudi. U gruboj sretan odjeći On Duhom Svetim izgara, Hladnoću žarom savlada Noseći rane Kristove.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 135

Ubog i bol on izdahnu, U nebo bogat ulazi; Krepostî dijeli darove, A liječi rane bolnima. Nas, o slavni Oče ubogih, Učini duhom siromašnim; Od vječne smrti spašene – Sa svetima biti izmoli nam. Nek bude Ocu, Sinu i Duhu Slava, hvala i svaka čast; A sveca ovog zagovor – Vječnu radost donese nam. Amen. PSALMODIJA

Ant. 1. Ne htjedoh među vama ništa drugo znati osim Isusa Krista i to raspetoga. Psalmi od I. Večernje na Zajedničkom slavlju pastira. Ant. 2. Postao sam mu sličan u smrti da upoznam njega i snagu njegova uskrsnuća. Ant. 3. Gospodin će biti vječno svjetlo i tvoj će Bog biti tvoja slava.

KRATKO ČITANJE

Gal 6, 14. 17-18

Daleko bilo od mene da se ičim ponosim osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kome je meni svijet raspet, a ja svijetu. Ja naime nosim na svom tijelu biljege Gospodnje. Braćo, neka milost Gospodina našega Isusa Krista bude s vašim duhom. Amen. OTPJEV

R. Slava je tvoja velika, Gospodine, * u spasenju tvome.


136 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici O. Učinit ćeš ga blagoslovom za vijeke vjekova. * U spasenju. Slava Ocu. Slava je. EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Bog ga je milostivo pogledao i podigao ga iz njegove bijede i uzvisio glavu njegovu; mnogi su se njemu divili i hvalili Gospodina. MOLBENICA

Molimo Boga Oca, izvora svake svetosti, da nas po primjerima i zagovoru blaženog Oca Franje dovede do sveta života pa mu recimo: Tebe molimo, čuj nas.

⎯ ⎯

Oče sveti, ti si slugu svoga Franju učinio savršenim sljedbenikom tvoga Sina: učini da i mi idemo njegovim stopama i vjerno opslužujemo Kristovo Evanđelje. Oče sveti, upravi noge naše na put mira koji nam je naš Otac Franjo pokazao: da u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći iskrena srca živimo. Oče sveti, ti raspršuješ ohole a ponizne uzvisuješ: daj da serafskog Oca slijedimo u poniznosti. Oče sveti, ti si slugu svoga Franju obilježio svetim znakovima muke svoga Sina: nauči nas da se uvijek veselo ponosimo križem Gospodina našega Isusa Krista. Oče sveti, ti si na molitve blaženog Oca Franje grešnicima udijelio oproštenje:

⎯ dobrostivo pokaži našoj pokojnoj braći svjetlo svoga lica. Oče naš… Molitva kao na Jutarnjoj.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 137

5. listopada SPOMEN POKOJNE BRAĆE I DOBROČINITELJA Obavezan spomendan


138 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici 12. listopada SVETI SERAFIN IZ MONTEGRANARA redovnik Spomen Serafin se rodio 1540. u Montegranaru u Markama (Italija). Nakon mladenačkog teškog rada, pristupio je braći kapucinima kao redovnik laik. U različitim samostanima i službama koje su mu bile povjerene živio je u radu i molitvi, uzornom jednostavnošću i poniznim služenjem braći i bližnjima. Umro je u Askoliju, gdje je proveo posljednje godine, kao glasnik mira i dobra, 12. listopada 1604. Klement XII. ga je ubrojio među Svece.

Iz zajedničkog slavlja svetih muževa, osim: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Iz govora svetog Bazilija, biskupa, o duhovnom savršenstvu (PG 31, 643-647)

Poniznost je majka svih kreposti Duša, u kojoj prebiva Gospodin, slika je neba; tijelo je naprotiv oblikovano od zemlje. Ti moraš metnuti svoje tijelo na raspolaganje duši nadasve u časovima molitve i moraš biti spreman potjerati one misli koje te odalečuju od onog božanskog djelovanja. Zaokupi radije vrijeme u tajnovitim molitvama; Bog će ih vidjeti u tajnosti i uzvratit će ti. Potrudi se da svetim životom stekneš velike zasluge, da u dan nevolje imaš na raspolaganju ova bogatstva. U vršenju svoje posebne službe, ujedini u fizički trud riječi poticaja i ohrabrenja, da očituješ svoju ljubav onima kojima služiš: tako će tvoje služenje biti prijatno,


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 139

jer je začinjeno solju žara i ljubavi. Ni u kom slučaju ne dopusti da drugi učine one dužnosti koje na tebe spadaju, da ne bi i nagrada bila od tebe oduzeta i drugome dodijeljena, i tvojim poniženjem drugi si priskrbi slavu onim bogatstvom koje je tvoje trebalo biti. Kao da si uvijek pred Božjim pogledom, boj se zloporabe koja dolazi od pretjerivanja i od ravnodušnosti, makar službe koje su tebi povjerene mogu izgledati skromne i neznatne. Svjedočanstvo služenja uvijek je veliko i njime se osvaja kraljevstvo nebesko; u njemu je jezgra svake kreposti, jer su u njemu istom sadržane sve Gospodnje zapovijedi. A prije svega tu je sadržana zapovijed poniznosti koja je majka svih kreposti i nosi u sebi izobilje svih dobara. Zatim dolazi druga zapovijed, sadržana u riječima Gospo-dnjim: «Bijah gladan i dadoste mi jesti; bijah žedan i napojiste me; bijah putnik, bolestan, zatvorenik i pomogli ste mi». A to će se osobito ispuniti kada se ove službe vrše poniznim duhom, bez oholosti, bez srdžbe i bez mrmljanja. Gledaj da nasljeduješ one koji provode svet život i njihova djelovanja u srce si upiši. Izabiri da budeš među malobrojnima, jer je dobro rijetkost. Mnogi poduzmu svet i pobožan život, ali ga malobrojni žive u potpunosti. Uistinu kraljevstvo nebesko pripada silovitima i «siloviti ga osvajaju»: to su evanđeoske riječi. Gospodin je nazvao «silinom» tjelesnu pokoru, kojoj se podvrgavaju Kristovi učenici, odričući se vlastite volje i tjelesnih užitaka i stavljaju u praksu Gospodnje pouke. Ako želiš dakle «ugrabiti» kraljevstvo Božje; prisili svoju volju i podvrgni svoj vrat slatkom jarmu Krista Gospodina.


140 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici OTPJEV

Ef 3, 16.19; 1 Kor 13, 4. 7

R. Neka vam Bog udijeli da upoznate ljubav Kristovu koja nadilazi svaku spoznaju, * da se ispunite do sve punine Božje. O. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. * da se ispunite do sve punine Božje. Molitva kao na Jutarnjoj. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Po ovome će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. MOLITVA

Bože, koji si nam u svetom Serafinu želio dati čudesno svjedočansto Kristovih bogatstava, učini da i mi po njegovu zagovoru, napredujemo u božanskoj nauci, i da u tvojoj prisutnosti vjerno ispunjavamo evanđeoske obveze. Po Gospodinu našem. Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Ant. Ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me. Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste, govori Gospodin.


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 141

13. listopada BLAŽENI HONORAT KOZMINSKI svećenik Spomen Honorat, u svijetu Vjenceslav Kozminski, rodio se u Biala Podlaska u Poljskoj 16. listopada 1829. Primivši prvi odgoj u obitelji i završivši početne studije u Plocku, otišao je u Varšavu studirati arhitekturu. Godine 1846. proživljava jednu duhovnu krizu, prebrodivši je ulazi u Kapucinski red u Varšavi; zaređen je za svećenika 27. prosinca 1852. Posvetio se intenzivnom pastoralnom radu utemeljivši 26 redovničkih instituta, od kojih 18 postoji i danas. Bio je plodonosan pisac, duhovni voditelj i jako traženi ispovjednik. Umro je u Nowe Miasto 16. prosinca 1916. Blaženim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. 16. listopada 1988.

Iz zajedničkog slavlja pastira.

Služba čitanja DRUGO

ČITANJE

(Antologija pisama Honorata Kozminskog, I. dio, Varšava 1981., str. 206-207).

Iz djela blaženog Honorata, prezbitera «Govor za blagdan Svih Svetih» Niti jedan svetac nije uzašao na nebo po tepihu od ruža ili okrunjen zemaljskim radostima, sa smiješkom i u veselju. Svi su prošli Križni put, s trnovom krunom na glavi, među tisućama žalosti, u radu i u muci. Sretni, naravno, jer dirnuti božanskom milošću uživali su trenutke nebeske radosti, osjetivši pokraj sebe Krista raspetoga, osjećali su ga kako s njima nosi teret križa, osjetivši kako ih grije ljubav njegova srca, vidjeli su pred sobom, kroz magle, dolazak, slavu i sreću, beskrajno veselje. Nisu


142 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici upoznali sreću na zemlji, štoviše, držali su se od nje na distanci, izbjegavali su je, bježali su kad ih je ona sustigla, drhtali su pred njom više nego pred križem, i prema križu su pružali ruke kao prema luci spasa. Kad su jedanput izabrali put križa nisu ga željeli više napustiti. I Bog nije bio štedljiv kad im je dodjeljivao križeve, On koji savršeno poznaje cijenu patnje. Kad je jedanput naš božanski Spasitelj govorio učenicima o okrutnoj smrti koja ga je čekala, sv. Petar u prekomjernoj ljubavi, s tugom u srcu, odbacio je misao o patnji Učitelja protestirajući: «Gospodine, to se tebi ne smije dogoditi nikada», ali Gospodin okrenuvši se reče Petru: «Odlazi od mene sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!» (Mt 16,22-23). Tko misli kao Bog, ne odbacuje križ, nego ga prihvaća, znajući da je on jedina nada, jedini put za ući u nebo, jedino sredstvo posvećenja, izvor svake milosti, način za postizanje najvećega stupnja nebeske slave. Đavao obmanjuje svoje žrtve svjetovnom radošću, nudi kalež otrovnih užitaka; Bog, naprotiv, nudi križ u kojemu je pohranjeno neizmjerno blago i duhovno veselje, vječna sreća. I sveti su ga, dakle, s radošću prihvaćali, ne želeći se nikada od njega odijeliti. Živjeli su, umirali su s njim, i na njemu. Muke, borbe, napasti, trenuci duhovne suše, progonstva, glad i bijeda, protivštine svake vrste bili su im svagdašnji kruh. Po pustinjskom pijesku, po žarkom suncu, između stijena i vrleti, između neprijateljskih zasjeda i tisuću drugih opasnosti, držali su se uvijek Boga, uvijek ustrajni i vjerni, ne zaustavljajući se, ne gledajući unatrag; bez mrmljanja na Boga zbog izostanka obilja zemaljskih utjeha; bez oplakivanja puta koji su izabrali, uvijek vedri, povjerljivi, hrabri, neustrašivi. Sveti, koji su prije nas podnijeli ove žalosti, sada su sretni: Bog im je obrisao njihovu suzu, uklonio je njihove patnje, odlikovao ih je vijencem slave, palmom mučeništva; pokazao im se licem u lice; sve one suze, sve one žalosti su otišle ukrasiti njihovu kraljevsku odjeću,


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 143

njihovu krunu ljepote. A zašto? Zato jer su ustrajali. Gospodin Isus je rekao: «Evo vi ste ustrajali sa mnom u svim mojim patnjama, i Ja vam dajem kraljevstvo». Postojanost je milost među milostima, ona je sve, ona je najveća vrednota; bez nje ništa ne bi postigla sva sveta djela; bez nje je uzaludan svaki napor. Da bi se ustrajalo nadasve su potrebne dvije stvari: snažna i živa vjera, i sposobnost raditi ono što nam vjera nalaže.

OTPJEV

Fil 2, 2, 3-4; 1 Sol 5, 14-

15.

R. Ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite. Jedni druge smatrajte višima od sebe; * ne starajte se svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. O. Podržavajte slabe, budite strpljivi sa svima, promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. * Ne starajte se svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Samo onaj koji ljubi, poučava i vodi svoje učenike kao dobri pastir. MOLITVA

O Bože, koji si blaženom Honoratu, svećeniku, udijelio duha nježne ljubavi prema dušama, da ih pomiriš sa sobom: udijeli i nama, po njegovu zagovoru, da okusimo slast tvoga oproštenja i da se ujedinimo s tobom u savršenoj ljubavi. Po Gospodinu.


144 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici

Večernja EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Slugo dobri i vjerni, uđi u radost svoga Gospodara.

25. listopad MARIJA ISUS, MARIJA VERONICA, MARIJA FELICITA, MARIJA TERESA FERRAGUT, IZABELA, mučenice iz Valencije Neobavezan spomen


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 145

31. listopad BLAŽENI ANĐEO IZ AKRIJA prezbiter Spomen Anđeo Falcone, (krsnim imenom Luka Antonio), rodio se u Akriju, u Kalabriji (Italija), 19. listopada 1669. godine. Nakon što je bio otpušten dva puta, obukao je kapucinski habit 12. listopada 1690. Postavši svećenik, obnašao je apostolsku djelatnost u južnoj Italiji, te toplom i uvjerljivom riječju preporučivao je nasljedovanje muke Kristove. Umro je 30. listopada 1739., a 9. prosinca 1825. Leon XII ga je ubrojio među blaženike.

Iz zajedničkog slavlja svetih pastira: Služba čitanja DRUGO ČITANJE

Pismo blaženog Anđela (Štivo blaženog Anđela za duhovno vodstvo subrata svećenika, p. Josipa Antonia iz Genove , na dan 12. listopada 1734.; Analecta O.F.M. Cap. 1904., stranica 314)

U odanom pismu koje mi je napisalo Vaše mnogo poštovano očinstvo primijetio sam da naš um istraživalački promatra, a naša volja se malo ili ništa priklanja znajući ono što sveti Pavao kaže «ne želim znati više od onoga što je neophodno nego toliko da bude dovoljno» (Rim 12, 3), tj. živeći i umirući s praktičnim djelima vjere, nade, ljubavi i čineći pokoru; «i mir Kristov koji nadilazi svaki vaš osjećaj i razum» (Fil 4,7). Vi se zbunjujete u ovom temelju poniznosti; potrebna je po sebi poniznost duha; Krist «poče raditi i


146 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici naučavati» « izašavši od Oca, došao sam na svijet» « ne činiti moju volju, nego onoga koji me je poslao» «i dovršiti djelo njegovo» (Iv 6,38) jer ne tražim svoju slavu» (Iv 8,50) «nego onoga koji me je poslao» (Iv 6,38) «i provede noć u molitvi Bogu» (Lk 6,12); «i bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju» (Lk 22,44). Božanski Učitelj Krist darovao je oblik nama ostalima Rimskim Katolicima, kako bi smo trebali djelovati u siromaštvu, i poniznosti duha; «udalji od mene ovaj kalež; ali ne što ja hoću nego što ti hoćeš» (Mk 14,36); «i bi uslišan po svojoj pobožnosti onaj koji zna što znači poslušati» (Heb 5,7-8). Također i njegova presveta Majka zasluži da ju vječni Otac uzvisi na Materinstvo njega Velikog Boga i njegovog Sina jedinorođenca; od časti da bude prirodna majka Isusa Krista ona ista, ushićena Duhom Svetim, uskliknu: Veliča…, zato: «što pogleda na neznatnost svoje službenice, silne zbaci…» ( Lk 1,48-49) (i) božanskom glasniku odgovori: «neka mi bude po tvojoj riječi» ( Lk 1,38). Ako si Vi želite umiriti duh gdje smatrate pravu poniznost, ne tražite vaše slave, nego u svim vašim djelima opslužujte deset zapovijedi, propise naše svete Majke Crkve, obećanja dana Bogu u vašem zavjetovanju, savijete koje vam Crkva daje ( pokazuje) u presvetom Evanđelju; uostalom priklonite se svemu onomu što Bog (traži) želi, i srdačnošću i istinom reći čete: «Oče naš koji jesi na nebesima, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji» (Mt 6,9-10); s moje strane drugo vam ne mogu pomoći osim s našim molitvama i žrtvama; molite Boga za mene, da mi dopusti ustrajnost do smrti. P.S. Sa svom iskrenošću vam kažem… podijelite sa mnom ono čime vas Bog nadahnjuje. Bog ne zapovijeda nemoguće stvari ali, zapovijedajući potiče da činiš ono


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 147

što možeš, a tražeći ono što ne možeš, pomaže ti da bi to mogao. Čini jakim i neslomljivim i nikada ne ostavlja ako prije nije ostavljen… OTPJEV

R. Sve gubitkom smatram nasuprot najvišoj spoznaji Isusa Krista, moga Gospodina.* Tako ću upoznati Krista i snagu njegova uskrsnuća, i zajedništvo u patnjama njegovim. O. Ispovijedajući istinu, rast ćemo po ljubavi pod svakim vidom u njega koji je glava svemu, Krist. * Tako ću upoznati Krista i snagu njegova uskrsnuća, i zajedništvo u patnjama njegovim. Jutarnja EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni prema drugima. MOLITVA

Bože, koji si svom svećeniku, blaženom Anđelu, darovao milost da poziva grešnike na pokoru preko propovijedi i čudesa, dopusti nama, po njegovim zaslugama i molitvama, da možemo dostojno oplakivati naše grijehe i zaslužiti da postignemo život vječni. Po Gospodinu našem Isusu Kristu…


148 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici

2. prosinca BLAŽENA MARIJA ANĐELA ASTORCH djevica Neobavezan spomen


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 149

Za internu upotrebu Hrvatske kapucinske provincije   Sv. Leopolda Bogdana Mandića    Prijevod s talijanskog originala: fra Ivica Petanjak  Priredili fra Miljenko Vrabec i fra Juro Šimić  2007. 


150 | dodatak časoslovu – kapucinski sveci i blaženici


kapucinski sveci i blaženici – dodatak časoslovu

| 151

Profile for ljudima prijatelj

Kapucinski časoslov  

Časoslov - molitvenik - vlastitih čitanja i slavlja svetaca i blaženika Reda manje braće Kapucina

Kapucinski časoslov  

Časoslov - molitvenik - vlastitih čitanja i slavlja svetaca i blaženika Reda manje braće Kapucina

Profile for leopold
Advertisement