Page 1

III. LISTOPAD 2012.

7. Ne

27. Nedjelja kroz godinu B Post 2,18-24; Ps 128; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16 Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

8. Po

Gal 1,6-12; Ps 111; Lk 10, 25-37 Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

9. Ut

Sv. Dionizije i drugovi Gal 1,13-24; Ps 139; Lk 10,38-42 Povedi me, Gospodine, putem vječnim!

10. Sr

Gal 2,1-2.7-14; Ps 117; Lk 11,1-4 Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

11. Če

Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13 Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi narod svoj!

12. Pe

Gal 3,7-14; Ps 111; Lk 11,15-26 Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

13. Su

Gal 3,22-29; Ps 105; Lk 11,27-28 Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

<7>

Otvorenje Godine vjere u Rimu

Otvorenje Godine vjere u Đakovu


IV. LISTOPAD 2012.

14. Ne

28. Nedjelja kroz godinu B Mudr 7,7-11; Ps 90; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30 Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Otvorenje Godine vjere u župama Đakovačko-osječke nadbiskupije

15. Po

Sv. Terezija Avilska Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Ps 113; Lk 11,29-32 Blagoslovljeno Ime Gospodnje dovijeka!

KKC 25 Pastoralno načelo Rimskog katekizma

16. Ut

Sv. Hedviga i Margareta Marija Alacoque Gal 5,1-6; Ps 119; Lk 11,37-41 Nek milost tvoja, Gospodine, dođe na mene.

KKC 1-3 Kristov poziv

17. Sr

Sv. Ignacije Antiohijski Gal 5,18-25; Ps 1; Lk 11,42-46 Tko ide za tobom, Gospodine, imat će svjetlost života.

KKC 4-10 Prenošenje vjere – kateheza

18. Če

Sv. Luka 2 Tim 4,9-17a; Ps 145; Lk 10,1-9 Prijatelji tvoji, Gospodine, objavljuju slavu kraljevstva tvoga.

KKC 11-12 Svrha Katekizma

19. Pe

Sv. Ivan Brebefski i Izak Jogues Ef 1,11-14; Ps 33; Lk 12,1-7 Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu.

KKC 13-17 Ustroj Katekizma

20. Su

Ef 1,15-23; Ps 8; Lk 12,8-12 Sinu si svome dao vlast nad djelima ruku svojih.

KKC 18-22 Praktične upute za upotrebu ovog Katekizma

<8>


I. LISTOPAD 2012.

21. Ne

29. Nedjelja kroz godinu B Iz 53,10-11; Ps 33; Heb 4,14-16; Mk 10,35-45 Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

KKC 23-24 Nužne prilagodbe

22. Po

Ef 2,1-10; Ps 100; Lk 12,13-21 On nas stvori, i mi smo njegovi.

KKC 27-28 Čežnja za Bogom

23. Ut

Sv. Ivan Kapistranski Ef 2,12-22; Ps 85; Lk 12,35-38 Gospodin obećava mir narodu svome.

KKC 29-30 Priznavanje ili odbacivanje

24. Sr

Sv. Antun Marija Claret Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48 S radošću ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja.

KKC 31-35 Putovi k spoznaji Boga

25. Če

Bl. Katarina Kotromanić Ef 3,14-21; Ps 33; Lk 12,49-53 Puna je zemlja dobrote Gospodnje!

KKC 36-38 Spoznaja Boga po učenju Crkve

26. Pe

Ef 4,1-6; Ps 24; Lk 12,54-59 Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

KKC 39 Moguće je govoriti o Bogu

27. Su

Ef 4,7-16; Ps 122; Lk 13,1-9 Hajdemo radosno u dom Gospodnji!

<9>

KKC 40-43 Kako govoriti o Bogu


II. LISTOPAD – STUDENI 2012.

28. Ne

30. Nedjelja kroz godinu B Jer 31,7-9; Ps 126; Heb 5,1-6; Mk 10,46-52 Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

KKC 44-49 Ukratko

29. Po

Ef 4,32-5,8; Ps 1, Lk 13,10-17 Budimo nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena!

KKC 50-55 Bog prilazi čovjeku i objavljuje mu se.Bog se daje upoznati od početka

30. Ut

Ef 5,21-33, Ps 128; Lk 13,18-21 Blago svima koji se boje Gospodina!

KKC 56-61 Savez s Noom. Bog izabire Abrahama

31. Sr

Ef 6,1-9; Ps 145; Lk 13,23-30 Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim.

1. Če

Svi Sveti Otk 7,2-4.9-14; Ps 24; 1 Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

2. Pe

Dušni dan - Spomen svih vjernih mrtvih Mudr 3,1-9; Ps 130; Rim 6,3-9; Iv 14,1-6 U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ.

3. Su

Sv. Martin iz Porresa Fil 1,18b-26; Ps 42, Lk 14,7-11 Žedna mi je duša Boga živoga.

KKC 62-64 Bog oblikuje Izraela kao svoj narod

KKC 65-67 Bog je rekao sve u svojoj riječi

< 10 >


III. STUDENI 2012.

4. Ne

31. Nedjelja kroz godinu B Pnz 6,2-6; Ps 18; Heb 7,23-28; Mt 12,28b-34 Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

5. Po

Fil 2,1-4; Ps 131; Lk 14,12-14 Čuvaj dušu moju u miru kod sebe, Gospodine!

KKC 74-79 Prenošenje Božanske objave

6. Ut

Fil 2,5-11; Ps 22; Lk 14,15-24 Ti si, Gospodine, hvala moja posred zbora velikoga!

KKC 80-83 Zajedničko vrelo, ali dva načina prenošenja

7. Sr

Fil 2,12-18; Ps 27; Lk 14,25-33 Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

8. Če

Bl. Gracija Kotorski Fil 3,3-8a; Ps 105; Lk 15,1-10 Neka se raduje srce onih što traže Gospodina!

KKC 85-90 Poklad vjere povjeren je učiteljstvu Crkve

9. Pe

Posveta Lateranske Bazilike Ez 43,1-2.4-7a ili: 1 Kor 3,9b-13.16-17; Iv 2,12-22 Evo šatora Božjeg s ljudima.

KKC 91-93 Poklad vjere povjeren je svim vjernicima

10. Su

Sv. Leon Veliki Fil 4,10-19; Ps 112, Lk 16,9-15 Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

< 11 >

KKC 68-73 Ukratko

KKC 84 Poklad vjere povjeren je svoj Crkvi

KKC 94-95 Poklad vjere u životu Crkve može napredovati


IV. STUDENI 2012.

11. Ne

32. Nedjelja kroz godinu B 1 Kr 17,10-16; Ps 146; Heb 9,24-28; Mk 12,38-44 Hvali, dušo moja, Gospodina!

12. Po

Sv. Jozafat Tit 1,1-9; Ps 24; Lk 17,1-6 Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

KKC 101-104 Krist – jedina riječ Svetog pisma

13. Ut

Tit 2,1-8.11-14; Ps 37, Lk 17,7-10 Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

KKC 105-108 Nadahnuće i istina Svetog pisma

14. Sr

Sv. Nikola Tavelić Mudr 3,1-9; Ps 124; Rim 8,31b-39; Lk 9,23-26 Pomoć je naša u imenu Gospodnjem.

KKC 109-114 Duh Sveti – tumač Svetog pisma

15. Če

Sv. Albert Veliki Flm 7-20; Ps 146; Lk 17,20-25 Blago onomu kome je pomoćnik Bog Jakovljev!

KKC 115-119 Višestruki smisao Pisma

16. Pe

Sv. Margareta Škotska i Gretruda 2 Iv 4-9; Ps 119; Lk 17,26-37 Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjem.

KKC 120-130 Kanon pisama

17. Su

Sv. Elizabeta Ugarska 3 Iv 5-8; Ps 112; Lk 18,1-8 Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

KKC 131-133 Sveto pismo u životu Crkve

< 12 >

KKC 96-100 Ukratko


I. STUDENI 2012

18. Ne

33. Nedjelja kroz godinu B Dn 12,1-3; Ps 16; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32 Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

19. Po

Otk 1,1-4; 2,1-5a; Ps 1, Lk 18,35-43 Pobjedniku ću dati jesti sa stabla života.

KKC 142-149 Poslušnost vjere

20. Ut

Otk 3,1-6.14-22; Ps 15; Lk 19,1-10 Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolju svome.

KKC 150-152 Vjerovati u Boga, Isusa Krista i Duha Svetoga

21. Sr

Prikazanje BDM Otk 4,1-11; Ps 150; Lk 19,11-28 Svet, svet, svet, Gospodin, Bog, Svevladar.

22. Če

Sv. Cecilija Otkr 5,1-10; Ps 149; Lk 19,41-44 Učinio si nas Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima.

KKC 160-165 Sloboda, nužnost i ustrajanje u vjeri

23. Pe

Sv. Klement i sv. Kolumban Otk 10,8-11; Ps 119; Lk 19,45-48 Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje!

KKC 166-169 Vjera kao osobni čin i Crkva koja hrani tu vjeru

24. Su

Otk 11,4-12; Ps 144; Lk 20,27-40 Blagoslovljen Gospodin, hridina moja!

KKC 170-175 Crkva ispovijeda samo jednu vjeru

< 13 >

KKC 134-141 Ukratko

KKC 153-159 Značajke vjere


II. STUDENI – PROSINAC 2012.

25. Ne

Krist Kralj B Dn 7,13-14; Ps 93; Otkr 1,5-8; Iv 18,33b-37 Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

26. Po

Otk 14,1-3.4b-5; Ps 24; Lk 21,1-4 Ovo je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

KKC 185 Nužnost zajedničkog vjerskog govora

27. Ut

Otk 14,14-19; Ps 96; Lk 21,5-11 Gospodin dolazi suditi zemlji.

KKC 186-188 Kratki obrasci vjeroispovijest

28. Sr

Otk 15,1-4; Ps 98; Lk 21,12-19 Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru!

KKC 189-191 Krsni simbol

29. Če

Otk 181-2.21-23; 19,1-3.9a; Ps 100; Lk 21,20-28 Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu!

KKC 192-193 Simboli vjere kroz povijest

30. Pe

Sv. Andrija Rim 10,9-18; Ps 19; Mt 4,18-22 Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

KKC 194-196 Apostolsko vjerovanje

1. Su

Otk 22,1-7; Ps 95, Lk 21,34-36 Marana tha! Dođi, Gospodine Isuse!

< 14 >

KKC 176-184 Ukratko

KKC 197 Važnost Apostolskog vjerovanja Duhovni pečat - Blago naše duše


I. PROSINAC 2012.

2. Ne

1. Nedjelja došašća C Jr 33,14-16; Ps 25, 4-5.8-9.10 i 14; 1 Sol 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36 K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

KKC 422 Radosna vijest: Bog je poslao svoga Sina

3. Po

Sv. Franjo Ksaverski Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.3-4a.7-9; Mt 8,5-11 Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u dom Gospodnji!«

KKC 423-424 Radosna vijest: Bog je poslao svoga Sina

4. Ut

Sv. Barbara i Sv. Ivan Damašćanski Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Lk 10,21-24 U danima njegovim cvjetat će pravda, i mir velik dovijeka!

KKC 456-457 Zašto je Riječ tijelom postala?

5. Sr

Iz 25,6-10a; Ps 23,1-3a.3b-4.5.6; Mt 15,29-37 U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.

KKC 458-460 Zašto je Riječ tijelom postala?

6. Če

Sv. Nikola Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27a; Mt 7,21.24-27 Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!

KKC 461-463 Utjelovljenje

7. Pe

Sv. Ambrozije Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31 Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

KKC 464 i 469 Pravi Bog i pravi Čovjek

8. Su

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije Post 3,9-15.20; Ps 98,1.2-3ab.3c-4; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna.

KKC 490-492 Bezgrešno začeće BDM

< 15 >


II. PROSINAC 2012.

9. Ne

2. Nedjelja došašća C Bar 5,1-9; Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni!

10. Po

Iz 35,1-10; Ps 85,9ab-10.11-12.13-14; Lk 5,17-26 Bog sâm hita da nas spasi.

KKC 484-486 Začet po Duhu Svetom

11. Ut

Sv. Damaz Iz 40,1-11; Ps 96,1-2.3 i 10ac.11-12.13; Mt 18,12-14 Evo Boga našega: dolazi u moći!

KKC 487-488 Rođen od Marije Djevice

12. Sr

Sv. Ivana Franciska de Chantal Iz 40, 25-31; Ps 103,1-2.3-4. 8 i 10; Mt 11,28-30 Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

KKC 476-477 Kristovo pravo tijelo

13. Če

Sv. Lucija Iz 41,13-20; Ps 145,1 i 9.10-11.12-13b; Mt 11,11-15 Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom.

KKC 494-495 Neka mi bude po riječi tvojoj

14. Pe

Sv. Ivan od Križa Iz 48,17-19; Ps 1,1-2.3.4 i 6; Mt 11,16-19 Tko ide za tobom, Gospodine, imat će svjetlo života.

KKC 496-497 Marijino djevičanstvo

15. Su

Sir 48,1-4.9-11; Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19; Mt 17,10-13 Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

KKC 498 Marijino djevičanstvo

< 16 >

KKC 478 Srce utjelovljene Riječi


III. PROSINAC 2012.

16. Ne

3. Nedjelja došašća C Sef 3,14-18a, Iz 12,2-3.4bcd.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18 Kličite i radujte se, jer je velik među vama Svetac Izraelov!

KKC 499 Marija vazda Djevica

17. Po

Post 49,2.8-10; Ps 72,1-2.3-4ab.7-8.17; Mt 1,1-17 U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik – dovijeka.

KKC 500-501 Marija vazda Djevica

18. Ut

Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24 U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik - dovijeka!

KKC 502-503 Marijino djevičansko materinstvo u Božjem naumu

19. Sr

Suci 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-4.5-6ab.16-17; Lk 1,5-25 Usta mi bila puna hvale tvoje, Gospodine, slavila te svaki dan!

KKC 504-505 Marijino djevičansko materinstvo u Božjem naumu

20. Če

Iz 7,10-14; Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Lk 1,26-38 Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave.

KKC 506-507 Marijino djevičansko materinstvo u Božjem naumu

21. Pe

Sv. Petar Kanizije Pj 2,8-14 ili: Sef 3,14-18a; Ps 33,2-3.11-12.20.21; Lk 1,39-45 Pravednici Gospodinu kličite! Pjesmu novu zapjevajte njemu!

KKC 452-453 Ukratko

22. Su

1 Sam 1,24-28; 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd; Lk 1,46-56 Kliče srce moje u Gospodinu, Spasitelju mojemu.

KKC 454-455 Ukratko

< 17 >


IV. PROSINAC 2012.

23. Ne

4. Nedjelja došašća C Mih 5,1-4a; Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 Gospodine Bože naš, obnovi nas! Razvedri lice svoje i spasi nas!

KKC 508-511 Ukratko

24. Po

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89,2-3.4-5.27 i 29; Lk 1,67-79 O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka! Božić - Rođenje Gospodinovo Misa bdijenja: Iz 62,1-5; Ps 89,4-5.16-17.27 i 29; Dj 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

KKC 479-483 Ukratko

25. Ut

Misa polnoćka: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-2a.2b-3.11-12.13; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14 Danas nam se rodio Spasitelj – Krist Gospodin! Misa zornica: Iz 62,11-12; Ps 97,1 i 6.11-12; Tit 3,4-7; Lk 2,15-20 Svjetlost će nas danas obasjati: jer nam se rodio Gospodin! Danja misa: Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-3b.3cd-4.5-6; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18 Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

26. Sr

Sv. Stjepan Dj 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3cd-4.6ab i 7b i 8a.17 i 21ab; Mt 10,17-22 U tvoje ruke, Gospodine, predajem duh svoj.

27. Če

Sv. Ivan 1 Iv 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; Iv 20,1-8 Radujte se, pravednici, u Gospodinu!

28. Pe

Nevina Dječica 1 Iv 1,5-2,2; Ps 124,2-3a.3b-5.7b-8; Mt 2,13-18 Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovačke.

29. Su

Sv. Toma Becket 1 Iv 2,3-11; Ps 96,1-2a.2b-3.5b-6; Lk 2,22-35 Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!

< 18 >

KKC 2759-2761 Očenaš – molitva Crkve – Sažetak svetoga Evanđelja KKC 2762-2764 U središtu Svetog pisma KKC 2765-2767 Izraz »Gospodnja molitva« – Očenaš kao molitva Crkve od početaka


IV. PROSINAC 2012. – SIJEČANJ 2013.

30. Ne

Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa C 1 Sam 1,20-22.24-28; Ps 84,2-3.4-5ab.5cd-6.9-10; Lk 2,41-52 Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine!

31. Po

Sv. Silvestar 1 Iv 2,18-21; Ps 96,1-2.11-12.13; Iv 1,1-18 Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!

1. Ut

Sveta Bogorodica Marija Br 6,22-27; Ps 67,2.3.5.6 i 8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas!

2. Sr

Sv. Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski 1 Iv 2,22-28; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Iv 1,19-28 Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

KKC 2777-2782 »Smjeti pristupiti s pouzdanjem«. »Oče«

3. Če

1 Iv 2,29-3,6; Ps 98,1.3cd-4.5-6; Iv 1,29-34 Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

KKC 2783-2790 Molitva Gospodnja objavljuje nas nama samima. »Oče naš«

4. Pe

1 Iv 3,7-10; Ps 98,1.7-8.9; Iv 1,35-42 Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

KKC 2791-2796 Očenaš kao poziv ujedinjenju kršćana. »Koji jesi na nebesima«

5. Su

1 Iv 3,11-21; Ps 100,1b-2.3.4.5; Iv 1,43-51 Kliči Gospodinu, sva zemljo!

< 19 >

KKC 2768-2772 Ukorijenjenost u liturgijskoj molitvi

KKC 2773-2776 Ukratko

KKC 2797-2802 Ukratko


I. SIJEČANJ 2013.

6. Ne

Bogojavljenje – Tri kralja Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-11.12-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

7. Po

Sv. Rajmund Penjafortski 1 Iv 3,22-4,6; Ps 2,7-8.10-11; Mt 4,12-17.23-25 Dat ću ti puke u baštinu!

KKC 2803-2815 »Sveti se ime tvoje«

8. Ut

Gospa od Brze Pomoći 1 Iv 4,7-10; Ps 72,1-2.3-4ab.7-8; Mk 6,34-44 Klanjat će ti se, Gospodine, svi narodi zemlje!

KKC 2816-2821 »Dođi kraljevstvo tvoje«

9. Sr

1 Iv 4,11-18; Ps 72,1-2.12-13; Mk 6,45-52 Klanjat će ti se, Gospodine, svi narodi zemlje!

KKC 2822-2827 »Budi volja tvoja…«

10. Če

1 Iv 4,19-5,4; Ps 72,1-2.14 i 15bc.17; Lk 4,14-22a Klanjat će ti se, Gospodine, svi narodi zemlje!

KKC 2828-2845 »Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam…«

11. Pe

1 Iv 5,5-13; Ps 147,12-13.14-15.19-20; Lk 5,12-16 Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

KKC 2846-2854 »Ne uvedi nas u napast…«

12. Su

1 Iv 5,14-21; Ps 149,1-2.3-4.5 i 6a i 9b; Iv 3,22-30 Gospodin ljubi narod svoj!

KKC 2855-2856 Završna doksikologija

< 20 >


I. SIJEČANJ 2013.

13. Ne

Krštenje Gospodinovo C Iz 40,1-5.9-11; Ps 104,1-3a.3b-4.24-25.27-28.29-30; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22 Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

KKC 2857-2858 Ukratko

14. Po

Heb 1,1-6; Ps 97,1 i 2b.6 i 7c.9; Mk 1,14-20 Poklonite mu se, svi anđeli njegovi

KKC 2559-2565 Molitva kao Božji dar, savez i zajedništvo

15. Ut

Sv. Anastazija Heb 2,5-12; Ps 8,2a i 5.6-7.8-9; Mk 1,21-28 Sinu si svome dao vlast nad djelima ruku svojih.

KKC 2566-2567 Sveopći poziv na molitvu

16. Sr

Sr Heb 2,14-18; Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9; Mk 1,29-39 Gospodin se uvijek sjeća svoga saveza.

17. Če

Sv. Antun Opat Heb 3,7-14; Ps 95,6-7ab.7c-9.10-11; Mk 1,40-45 O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

KKC 2574-2580 David i Kraljeva molitva

18. Pe

Heb 4,1-5.11; Ps 78,3 i 4bc.6c-7.8; Mk 2,1-12 Ne zaboravite djelâ Božjih!

KKC 2581-2584 Ilija, proroci i obraćenje srca

19. Su

Heb 4,12-16; Ps 19,8.9.10.15; Mk 2, 13-17 Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

KKC 2585-2589 Psalmi, molitva zajednice

< 21 >

KKC 2568-2573 Molitva u SZ (Noa – Abraham)


II. SIJEČANJ 2013.

20. Ne

2. Nedjelja kroz godinu C Iz 62,1-5; Ps 96,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a i c; 1 Kor 12,4-11; Iv 2,1-12 Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

KKC 2590-2597 Ukratko

21. Po

Sv. Agneza Heb 5,1-10; Ps 110,1.2.3.4; Mk 2,18-22 Zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu!

KKC 2598 Objava molitve u Riječi koja je tijelom postala

22. Ut

Sv. Vinko Heb 6,10-20; Ps 111,1-2.4-5.9 i 10c; Mk 2,23-28 Dovijeka se sjeća svoga saveza.

KKC 2599-2606 Isus moli – prva Isusova molitva

23. Sr

Heb 7,1-3.15-17;Ps 110,1.2.3.4; Mk 3,1-6 Zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu!

KKC 2607-2612 Isus nas uči moliti

24. Če

Sv. Franjo Saleški Heb 7,25-8,6; Ps 40,7-8a.8b-9.10.17; Mk 3,7-12; Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

KKC 2613-2615 Tri najvažnije prispodobe o molitvi

25. Pe

Obraćenje sv. Pavla Dj 22,3-16 ili Dj 9,1-22; Ps 117,1.2; Mk 16,15-18 Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

KKC 2616 Isus uslišava molitvu

26. Su

Sv. Timotej i Tito Heb 9,2-3.11-14; (2 Tim 1,1-8; Tit 1,1-5); Ps 47,2-3.6-7.8-9; Mk 3,20-21 Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje.

< 22 >

KKC 2617-2619 Molitva Djevice Marije


III. SIJEČANJ – VELJAČA 2013.

27. Ne

3. Nedjelja kroz godinu C Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19,8.9.10.15; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21 Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život!

KKC 2620-2622 Ukratko

28. Po

Sv. Toma Akvinski Heb 9,15.24-28; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mk 3,22-30 Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!

KKC 2623-2625 U vrijeme Crkve

29. Ut

Heb 10,1-10; Ps 40,2 i 4ab.7-8a.10.11; Mk 3,31-35 Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

KKC 2626-2628 Blagoslov, klanjanje

30. Sr

Heb 10,11-18; Ps 110,1.2.3.4; Mk 4,1-20 Zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu!

KKC 2629-2633 Molitva prošnje

31. Če

Sv. Ivan Bosco Heb 10,19-25; Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Mk 4,21-25 Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

KKC 2634-2636 Zagovorna molitva

1. Pe

Heb 10,32-39; Ps 37,3-4.5-6.23-24.39-40; Mk 4,26-34 Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

KKC 2637-2638 Zahvalna molitva

2. Su

Prikazanje Gospodinovo - Svijećnica Mal 3,1-4; Ps 24,7.8.910; Heb 2,14-18; Lk 2,22-40 Tko je taj kralj slave? To je sâm Gospodin.

KKC 2639-2643 Molitva pohvale

< 23 >


IV. VELJAČA 2013.

3. Ne

4. Nedjelja kroz godinu C Jr 1,4-5.17-19; Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab i 17; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30 Usta će moja razglašavati pomoć tvoju.

4. Po

Heb 11,32-40; Ps 31,20.21.22.23.24; Mk 5,1-20 Budite jaka srca, svi koji se u Gospodina uzdate!

5. Ut

Sv. Agata Heb 12,1-4; Ps 22,26b-27.28 i 30ab.30c-32; Mk 5,21-43 Hvalit će te, Gospodine, koji te traže.

6. Sr

Sv. Pavao Miki Heb 12,4-7.11-15; Ps 103,1-2.13-14.17-18a; Mk 6,1-6 Ljubav Gospodnja vječna je nad onim što ga se boje.

KKC 2663-2664 Put molitve - Ocu

7. Če

Heb 12,18-19.21-24; Ps 48,2-3a.3b-4.10-11; Mk 6,7-13 Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred hrama tvojega!

KKC 2665-2669 Put molitve - Isusu

8. Pe

Sv. Jeronim Emilijani Heb 13,1-8; Ps 27,1.3.5.8b-9abc; Mk 6,14-29 Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam!

KKC 2670-2672 Put molitve – Duhu Svetom

9. Su

Sv. Skolastika Heb 13,15-17.20-21; Ps 23,1-3a.3b-4.5.6; Mk 6,30-34 Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

KKC 2673-2679 Put molitve - Mariji

< 24 >

KKC 2644-2649 Ukratko

KKC 2650-2651 Molitvena predaja

KKC 2652-2660 Na izvorima molitve


I. VELJAČA 2013.

10. Ne

5. Nedjelja kroz godinu C Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-2a.3bc-3.4.5.7c-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Pred licem anđela pjevam tebi, Gospodine!

KKC 2661-2662; 2680-2682 Ukratko

11. Po

BDM Lurdska Post 1,1-19; Ps 104,1-2a.5-6.10 i 12.24 i 35c; Mk 6,53-56 Nek se raduje Gospodin u djelima svojim!

KKC 2683-2691 Voditelji i služitelji molitve, mjesta pogodna za molitvu

12. Ut

Post 1,20-2,4a; Ps 8,4-5.6-7.8-9; Mk 7,1-13 Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

13. Sr

Pepelnica - Čista srijeda Jl 2,12-18; Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

KKC 2700-2708 Izražaji molitve – usmena molitva i razmatranje

14. Če

Pnz 30,15-20; Ps 11,2.3.4. i 6; Lk 9,22-25 Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

KKC 2709-2719 Izražaji molitve – unutarnja molitva (kontemplacija)

15. Pe

Iz 58,1-9a; Ps 51,3-4.5-6a.18-19; Mt 9,14-15 Srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

KKC 2725-2745 Borba molitve

16. Su

Iz 58,9b-14; Ps 86,1-2.3-4.5-6; Lk 5,27-32 Uči me, Gospodine, svojemu putu da hodim u istini tvojoj.

KKC 2746-2751 Molitva Isusova časa

< 25 >

KKC 2697-2699 Život molitve


I. VELJAČA 2013.

17. Ne

1. Nedjelja korizme C Pnz 26,4-10; Ps 91,1-2.10-11.12-13.14-15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

KKC 2692-2696; 2720-2724; 2752-2758 Ukratko

18. Po

Lev 19,1-2.11-18; Ps 19,8-9.10.11a.15; Mt 25,31-46 Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

KKC 559-560 Isusov mesijanski ulazak u Jeruzalem

19. Ut

Iz 55,10-11; Ps 34, 4-5.6-7.16-17.18-19; Mt 6,7-15 Bog izbavlja pravednika iz svih tjeskoba.

KKC 561-565 Ukratko

20. Sr

Sr Jon 3,1-10; Ps 51,3-4.12-13.18.19; Lk 11,29-32 Srce raskajano i ponizno, Bože, nećeš prezreti.

KKC 569-570 Ukratko

21. Če

Sv. Petar Damiani Est 4,17k-m.r-t; Ps 138,1-2.,2bc-3.7c-8; Mt 7,7-12 Kad sam te zazvao, uslišio si me, Gospodine.

KKC 571-573 Isus Krist mučen, raspet, umro i pokopan

22. Pe

Katedra sv. Petra 1 Pt 5,1-4; Ps 23,1-3a.3b-4.5.6; Mt 16,13-19 Gospodin je pastir moj: ni u čemu ja ne oskudijevam.

23. Su

Sv. Polikarp Pnz 26,16-19; Ps 119,1-2.4-5.7-8; Mt 5,43-48 Blaženi koji hode po Zakonu Gospodnjem.

< 26 >

KKC 574-575 Isus i Izrael

KKC 576 Isus i Izrael


II. VELJAČA – OŽUJAK 2013.

24. Ne

2. Nedjelja korizme C Post 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14; Fil 3,17-4,1; Lk 9,28b-36 Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

25. Po

Dn 9,4b-10; Ps 79,8.9.11 i 13; Lk 6,36-38 Gospodine, ne postupaj s nama po grijesima našim.

KKC 578-579 Ispunjenje Zakona

26. Ut

Iz 1,10.16-20; Ps 50,8-9.16bc-17.21.23; Mt 23,1-12 Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje.

KKC 580 Savršeno ispunjenje Zakona

27. Sr

Jr 18,18-20; Ps 31,5.6.14.15-16; Mt 20,17-28 Po svojoj me dobroti spasi, Gospodine!

KKC 581 Ne ukidanje, već ispunjenje Zakona

28. Če

Jr 17,5-10; Ps 1,1-2.3.4.i 6; Lk 16,19-31 Blago čovjeku koji se u Gospodina uzda!

KKC 582 Ispunjenje Zakona o čistoći hrane. Sukob sa naučiteljima Zakona

1. Pe

Post 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 105,16-17.18-19.20-21; Mt 21,33-43.45-46 Sjetite se čudesa koja učini Gospodin.

KKC 583-584 Isus i Hram

2. Su

Mih 7,14-15.18-20; Ps 103,1-2.3-4.9-10.11-12; Lk 15,1-3.11-32 Milosrdan je i milostiv Gospodin.

KKC 585 Isus i Hram

< 27 >

KKC 577 Isus i Zakon


III. OŽUJAK 2013.

3. Ne

3. Nedjelja korizme C Izl 3,1-8a.13-15; Ps 103,1-2.3-4.6-7.8 i 11; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 Milosrdan je i milostiv Gospodin.

KKC 587-588 Isus i vjera Izraelova u jedinoga Boga i spasitelja

4. Po

Sv. Kazimir 2 Kr 5,1-15a; Ps 42,2-3; 43,3.4; Lk 4,24-30 Žedna mi je duša Boga, Boga živoga; o kada ću doći, i lice Božje gledati?

KKC 589 Isus i vjera Izraelova u jedinoga Boga i spasitelja

5. Ut

Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-5.6-7ab.8-9; Mt 18,21-35 Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti.

KKC 590 Isus i vjera Izraelova u jedinoga Boga i spasitelja

6. Sr

Pnz 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19 Slavi, Jeruzaleme, Gospodina!

KKC 591 Isus i vjera Izraelova u jedinoga Boga i spasitelja

7. Če

Sv. Perpetua i Felicita Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9; Lk 11,14-23 Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda!

KKC 592-594 Ukratko

8. Pe

Sv. Ivan od Boga Hoš 14,2-10; Ps 81,7-8a.8bc-9a.10-11ab.14 i 17; Mk 12,28b-34 Ja sam Gospodin, Bog tvoj, o poslušaj glas moj!

KKC 595 Suđenje Isusu: podijeljenost židovskih vlasti prema Isusu

9. Su

Sv. Franciska Rimska Hoš 6,1-6; Ps 51,3-4.18-19.20-21ab; Lk 18,9-14 Ljubav mi je mila, a ne žrtve.

KKC 596 Suđenje Isusu: podijeljenost židovskih vlasti prema Isusu

< 28 >


IV. OŽUJAK 2013.

10. Ne

4. Nedjelja korizme C Jš 5,9a.10-12; Ps 34,2-3.4-5.6-7; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!

11. Po

Iz 65,17-21; Ps 30,2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b; Iv 4,43-54 Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio!

12. Ut

Ez 47,1-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; Iv 5,1-3a.5-16 S nama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!

13. Sr

Iz 49,8-15; Ps 145,8-9.13cd-14.17-18; Iv 5,17-30 Milostiv je i milosrdan Gospodin.

KKC 601 Umro za naše grijehe po pismima

14. Če

Izl 32,7-14; Ps 106,19-20.21-22.23; Iv 5,31-47 Sjeti me se, Gospodine, po dobroti prema svome puku.

KKC 602-603 Bog ga za nas grijehom učini

15. Pe

Mudr 2,1a.12-22; Ps 34,17-18.19-20.21 i 23; Iv 7,1-2.10.25-30 Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca.

KKC 604-605 Bog je začetnik opće otkupiteljske ljubavi

16. Su

Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9bc-10.11-12; Iv 7,40-53 Gospodine, Bože moj, tebi se utječem.

KKC 606-607 Sav Kristov život je žrtva Ocu

< 29 >

KKC 597 Židovi nisu skupno odgovorni za smrt Isusovu

KKC 598 Svi grešnici bili su uzročnici muke Kristove

KKC 599-600 Isus predan po nepromjenjivom Božjem naumu


I. OŽUJAK 2013.

17. Ne

5. Nedjelja korizme C Iz 43,16-21; Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Fil 3,8-14; Iv 8,1-11 Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni.

KKC 608-609 Jaganjac koji oduzima grijeh svijeta, slobodno prihvaća otkupiteljsku ljubav Očevu

18. Po

Sv. Ćiril Jeruzalemski Dn 13,1-9.15-18a.19-30.33-62; Ps 23,1-3a.3b-4.5.6; Iv 8,12-20 Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.

KKC 610-611 Na Posljednjoj večeri Isus je predostvario slobodnu žrtvu svoga života

19. Ut

SV. JOSIP 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-3.4-5.27 i 29; Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ili: Lk 2,41-51a Potomstvo će njegovo ostati dovijeka.

KKC 612 Smrtna borba u Getsemaniju

20. Sr

Dn 3,14-20.24-25.28; Dn 3,52.53.54.55.56; Iv 8,31-42 Hvaljen i slavljen dovijeka!

KKC 613-614 Kristova smrt jedina je i konačna žrtva

21. Če

Post 17,3-7; Ps 105,4-5.6-7.8-9; Iv 8,51-59 Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

KKC 615 Isus svojim posluhom nadomješta naš neposluh

22. Pe

Jr 20,10-13; Ps 18,2-3a.3bc-4.5-6.7; Iv 10,31-42 U nevolji Gospodina zazvah i usliša me.

23. Su

Sv. Turibije Mongrovejski Ez 37,21-28; Jr 31,10.11-12ab.13; Iv 11,45-56 Gospodin nas čuva kao pastir svoje stado. < 30 >

KKC 616-617 Svoju žrtvu Isus dovršuje na križu KKC 618-623 Naše udioništvo u žrtvi Kristovoj


II. OŽUJAK 2013.

24. Ne

Cvjetnica - Nedjelja Muke Gospodnje C U procesiji: Lk 19,28-40 U misi: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-18a.19-20.21-24; Fil 2,6-11; Lk 22,14-23,56 Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

25. Po

Veliki ponedjeljak Iz 42,1-7; Ps 27,1.2.3.13-14; Iv 12,1-11 Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

26. Ut

Veliki utorak Iz 49,1-6; Ps 71,1-2.3-4.5-6ab i 17; Iv 13,21-33.36-38 Usta će moja razglašivati pravednost tvoju.

27. Sr

Velika srijeda Iz 50,4-9a; Ps 69,8-10.21bc-22.31 i 33-34; Mt 26,14-25 Po velikoj dobroti svojoj, Gospodine, ti me usliši u vrijeme milosti.

28. Če

VELIKI ČETVRTAK Izl 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-16bc.17-18; 1 Kor 11,23-26; Iv 13,1-15 Čaša blagoslovna zajedništvo je Krvi Kristove!

29. Pe

VELIKI PETAK Iz 52,13-53,12; Ps 31,2 i 6.12-13.15-16.17 i 25; Heb 4,14-16; 5,7-9; Iv 18,1-19,42 Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!

30. Su

VELIKA SUBOTA (Uzimaju se barem tri starozavjetna čitanja – među kojima je uvijek čitanje iz Knjige izlaska – s odgovarajućim psalmom. K tome se uvijek čita poslanica i evanđelje.) Post 1,2-2,2; Ps 104,1-2a.5-6.10 i 12.13-14.24 i 35c ili 33,4-5.6-7.12-13.20 i 22; Post 22,1-18; Ps 16,5 i 8.9-10.11; Izl 14,15-15,1a; Izl 15,1-2.3-4.5-6.17-18; Iz 54,5-14; Ps 30,2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b; Iz 55,1-11; Iz 12,2-3.4bcd.5-6; Bar 3,9-15.32-4,4; Ps 19,8.9.10.11; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42,3;43,3.4. ili 51,12-13.14-1518-19; Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23 Lk 24,1-12 < 31 >

KKC 624 Isus Krist bio je pokopan KKC 625-626 Krist sa svojim tijelom u grobu KKC 627-628 Nećeš dopustiti da pravednik tvoj truleži ugleda


I. OŽUJAK – TRAVANJ 2013.

31. Ne

Vazam - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 ili 1 Kor 5,6b-8; Iv 20,1-9 ili Lk 24,13-35 Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se u njemu!

KKC 638 Uskrs – treći dan uskrsnuo od mrtvih

1. Po

Vazmeni ponedjeljak Dj 2,14.22-32; Ps 16,1-2a i 5.7-8.11; Mt 28,8-15 Ti si, Gospodine, baština moja!

KKC 640 Uskrsni ponedjeljak – prazan grob

2. Ut

Vazmeni utorak Dj 2,36-41; Ps 33,4-5.18-19.20 i 22; Iv 20,11-18 Puna je zemlja dobrote Gospodnje.

KKC 641-642 Ukazanja Uskrsloga

3. Sr

Vazmena srijeda Dj 3,1-10; Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9; Lk 24,13-35 Puna je zemlja dobrote Gospodnje.

4. Če

Vazmeni četvrtak Dj 3,11-26; Ps 8,2a i 5.6-7.8-9; Lk 24,35-48 Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

KKC 651-653 Smisao i spasotvorno značenje uskrsnuća

5. Pe

Vazmeni petak Dj 4,1-12; Ps 118,1-2 i 4.22-24.25-27a; Iv 21,1-14 Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

KKC 654-655 Smisao i spasotvorno značenje uskrsnuća

6. Su

Vazmena subota Dj 4,13-21; Ps 118,1 i 14-15.16-18.19-21; Mk 16,9-15 Zahvaljujem ti, Gospodine, što si me uslišio.

KKC 656-658 Ukratko

< 32 >

KKC 646 Stanje uskrslog čovještva Kristova


II. TRAVANJ 2013.

7. Ne

2. Vazmena nedjelja C Dj 5,12-16; Ps 118,2-4.22-24.25-27a; Otk 1,9-11a.12-13.17-19; Iv 20,19-31 Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

8. Po

Navještenje Gospodinovo – Blagovijest (prebačeno) Iz 7,10-14; Ps 40,7-8a.8b-9.10.11; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38 Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

KKC 671-672 Očekujući da mu sve bude podloženo

9. Ut

Dj 4,32-37; Ps 93,1ab.1c-2.5; Iv 3,7b-15 Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven!

KKC 675-677 Posljednja kušnja Crkve

10. Sr

Sr Dj 5,17-26; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Iv 3,16-21 Jadnik vapi, i Gospodin ga čuje.

KKC 678-679 Da sudi žive i mrtve

11. Če

Sv. Stanislav Dj 5,27-32; Ps 34,2 i 9.17-18.19-20; Iv 3,31-36 Jadnik vapi, i Gospodin ga čuje.

KKC 977-979 Vjerujem u oproštenje grijeha, jedno krštenje za otpuštenje grijeha

12. Pe

Dj 5,34-42; Ps 27,1.4.13-14; Iv 6,1-15 Za jedno molim Gospodina: da živim u Domu Gospodnjem.

KKC 981-983 Vlast ključeva

13. Su

Sv. Martin I., papa Dj 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; Iv 6,16-21 Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u tebe uzdamo.

KKC 984-987 Ukratko

< 33 >

KKC 668-669 Odakle će doći suditi žive i mrtve… Krist već sada kraljuje po Crkvi


III. TRAVANJ 2013.

14. Ne

3. Vazmena nedjelja C Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b; Otk 5,11-14; Iv 21,1-19 Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

KKC 988-991 Vjerujem u uskrsnuće tijela

15. Po

Dj 6,8-15; Ps 119,23-24.26-27.29-30; Iv 6,22-29 Blaženi oni kojih je put neokaljan!

KKC 997-1001 Kako uskrsavaju mrtvi?

16. Ut

Dj 7,51-8,1a; Ps 31,3cd-4.6ab i 8a.17 i 21ab; Iv 6,30-35 U tvoje ruke Gospodine, predajem duh svoj.

KKC 1013-1014 Smisao kršćanske smrti

17. Sr

Dj ,1b-8; Ps 66,1-3a.4-5.6-7a; Iv 6,35-40 Kliči Bogu, sva zemljo!

18. Če

Dj 8,26-40; Ps 66,8-9.16-17.20; Iv 6,44-51 Kliči Bogu, sva zemljo!

KKC 1021-1022 Posebni sud

19. Pe

Dj 9,1-20; Ps 117,1.2; Iv 6,52-59 Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

KKC 1023-1026 Nebo

20. Su

Dj 9,31-42; Ps 116,12-13.14-15.16-17; Iv 6,60-69 Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio?

< 34 >

KKC 1020 Vjerujem u život vječni

KKC 1030-1032 Konačno čišćenje ili čistilište


IV. TRAVANJ 2013.

21. Ne

4. Vazmena nedjelja C Dj 13,14.43-52; Ps 100,1b-2.3.5; Otk 7,9.14b-17;Iv 10,27-30 Njegov smo narod i ovce paše njegove.

KKC 1033, 1035,1037 Pakao

22. Po

Dj 11,1-18; Ps 42,2-3; 43,3.4; Iv 10,1-10 Žedna mi je duša Boga živoga.

KKC 1038,1040 Posljednji sud

23. Ut

Sv. Juraj Dj 11,19-26; Ps 87,1-3.4-5.6-7; Iv 10,22-30 Hvalite Gospodina, svi narodi.

KKC 1042-1044 Nada novih nebesa i nove zemlje

24. Sr

Sv. Fidel Sigmaringenski Dj 12,24-13,5a; Ps 67,2-3.5-6 i 8; Iv 12,44-50 Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

25. Če

Sv. Marko 1 Pt 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17; Mk 16,15-20 O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

26. Pe

Dj 13,26-33; Ps 2,6-7.8-9.11-12; Iv 14,1-6 Ti si sin moj, danas te rodih.

27. Su

Bl. Ozana Kotorska; Jakov Zadranin Dj 13,44-52; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Iv 14,7-14 Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

< 35 >

KKC 1045, 1048-1049 Nada novih nebesa i nove zemlje

KKC 751-752 Crkva u Božjem naumu. Imena i slike Crkve

KKC 781-782 Crkva – Božji narod

KKC 787-789 Crkva – tijelo Kristovo. Crkva je zajedništvo s Isusom


I. TRAVANJ – SVIBANJ 2013.

28. Ne

5. Vazmena nedjelja C Dj 14, 21-27; Ps 145,8-9.10-11.12-13ab; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35 Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

KKC 797-798 Crkva – hram Duha Svetoga

29. Po

Sv. Katarina Sijenska Dj 14,5-18;Ps 115,1-2.3-4.15-16; Iv 14,21-26 Ne nama, Gospodine, ne nama, već svome imenu slavu daj.

KKC 799-801 Karizme

30. Ut

Sv. Pio V. Dj 14,19-28; Ps 145,10-11.12-13ab.21; Iv 14,27-31a Prijatelji tvoji, Gospodine, nek objave slavu divnoga kraljevstva tvoga.

1. Sr

Sv. Josip Radnik; bl. Julijan iz Bala Dj 15,1-6; Ps 122,1-2.3-4a.4b-5; Iv 15,1-8 (ili: Post 1,26-2,3 ili Kol 3,14-15.17.23-24; Ps 90,2.3-4.12-13.14 i 15; Mt 13,54-58) Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u dom Gospodnji!« (Djelo ruku naših nek uspije, Gospodine!)

2. Če

Sv. Atanazije Dj 15,7-21; Ps 96,1-2a.2b-3.10; Iv 15,9-11 Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

3. Pe

Sv. Filip i Jakov 1 Kor 15,1-8; Ps 19,2-3.4-5; Iv 14,6-14 Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

KKC 820 Prema jedinstvu

4. Su

Dj 16,1-10; Ps 100,1b-2.3.5; Iv 15,18-21 Kliči Gospodinu, sva zemljo!

KKC 823-825 Crkva je sveta

< 36 >

KKC 813-815 Crkva je jedna. Sveto otajstvo jedinstva Crkve

KKC 964-966 Marijino majčinstvo prema Crkvi

KKC 971, 973-975 Štovanje BDM


II. SVIBANJ 2013.

5. Ne

6. Vazmena nedjelja C Dj 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5.6 i 8; Otk 21,10-14.22-23; Iv 14,23-29 Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

KKC 830-831 Crkva je katolička

6. Po

Dj 16,11-15; Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b; Iv 15,26-16,4a Gospodin ljubi narod svoj.

KKC 833-834 Svaka partikularna crkva jest katolička

7. Ut

Sv Dujam Dj 16,22-34; Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8; Iv 16,5-11 Gospodine, tvoja me desnica spasava!

KKC 857-858 Crkva je apostolska

8. Sr

Dj 17,15.22-18,1; Ps 148,11-12.13-14a.14bcd; Iv 16,12-15 Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

KKC 861-862 Biskupi nasljednici apostola

9. Če

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO C Dj 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9; Ef 1,17-23 (ili Heb 9,24-28; 10,19-32); Lk 24,46-53 Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje.

10. Pe

Bl. Ivan Merz Dj 18,9-18; Ps 47,2-3.4-5.6-7; Iv 16,20-23a Gospodin je kralj nad zemljom svom.

KKC 880-882 Biskupski zbor i njegova glava. Papa

11. Su

Dj 18,23-28; Ps 47,2-3.8-9.10; Iv 16,23b-28 Gospodin je kralj nad zemljom svom.

KKC 898-900 Poziv laika

< 37 >

KKC 659, 664 Isus je uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega


III. SVIBANJ 2013.

12. Ne

7. Vazmena nedjelja C Dj 7,55-60; Ps 97,1 i 2b.6 i 7c.9; Otk 22,12-14.16-17.20; Iv 17,20-26 Gospodin kraljuje, Svevišnji nad svom zemljom.

KKC 946-948 Općinstvo svetih

13. Po

Dj 19,1-8; Ps 68,2-3.4-5ac.6-7ab; Iv 16,29-33 Kraljevstva svijeta, pjevajte Gospodu!

KKC 954-955, 958 Općinstvo Crkve na Nebu i na Zemlji

14. Ut

Sv. Matija Dj 1,15-17.20-26; Ps 113,1-2.3-4.5-6.7-8; Iv 15,9-17 Gospodin ga posadi s prvacima svoga naroda.

KKC 683-684 Vjerujem u Duha Svetoga

15. Sr

Dj 20,28-38; Ps 68,29-30.33-35a.35b36c; Iv 17,11b-19 Kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu!

KKC 687-688 Vjerujem u Duha Svetoga

16. Če

Dj 22,30;23,6-11; Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11; Iv 17,20-26 Čuvaj me, Gospodine, jer se tebi utječem.

KKC 691-693 Vlastito ime Duha Svetoga

17. Pe

Dj 25,13-21; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab, Iv 21,15-19 Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje.

KKC 721-722 Raduj se, milosti puna

18. Su

Dj 28,16-20.30-31; Ps 11,4.5 i 7; Iv 21,20-25 Čestiti će gledati lice tvoje, Gospodine.

KKC 727-730 Isus Krist

Duhovi – Nedjelja Pedesetnice (misa bdijenja) Post 11,1-9 ili: Izl 19,3-8.16-20b ili: Ez 37,1-14 ili: Jl 3,1-5; Ps 104,1-2a.24 i 35c.27-28.29bc-30; Rim 8,22-27; Iv 7,37-39 Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

< 38 >


III. SVIBANJ 2013.

19. Ne

Duhovi – Nedjelja Pedesetnice (danja misa) Dj 2,1-11, Ps 104,1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Iv 20,19-23 Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

20. Po

Marija Majka Crkve Sir 1,1-0; Ps 93,1ab.1cd-2.5; Mk 9,14-29 Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

KKC 2052-2055 Svrha zapovijedi – »Učitelju, što mi je činiti?«

21. Ut

Sir 2,1-11; Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40; Mk 9,30-37 Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi!

KKC 2056-2063 Deset zapovijedi u Svetom pismu

22. Sr

Sir 4,11-19; Ps 119,165.168.171.174.175; Mk 9,38-40 Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju!

KKC 2064-2068 Deset zapovijedi u predaji Crkve

23. Če

Sir 5,1-8; Ps 1,1-2.3.4 i 6; Mk 9,41-50 Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

KKC 2069 Jedinstvo Dekaloga

24. Pe

Sir 6,5-17; Ps 119,12.16.18.27.34.35; Mk 10,1-12 Uputi me, Gospodine, stazom svojih zapovijedi!

KKC 2070-2071 Deset zapovijedi i naravni zakon

25. Su

Sv. Beda Časni i Grgur VII. Sir 17,1-16; Ps 103,13-14.15-16.17-18a; Mk 10,13-16 Ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje.

KKC 2072-2074 Obvezatnost i važnost Dekaloga

< 39 >

KKC 731-736 Duhovi


IV. SVIBANJ – LIPANJ 2013.

26. Ne

Svetkovina Presvetog Trojstva C Izr 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9; Rim 5,1-5; Iv 16,12-15 Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

27. Po

Sir 17,24-29; Ps 32,1-2.5.6.7; Mk 10,17-27 Radujte se u Gospodinu i kličite, pravedni!

28. Ut

Sir 35,1-12; Ps 50,5-6.7-8.14 i 15; Mk 10,28-31 Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

29. Sr

Sir 36,1.4-5a.10-17; Ps 79,8.9.11 i 13; Mk 10,32-45 Pokaži nam, Gospodine, svjetlost smilovanja svoga!

KKC 2095-2109 »Gospodinu Bogu svom se klanjaj«

30. Če

Tijelovo - Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove Post 14,18-20; Ps 110,1.2.3.4; 1 Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17 Zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu!

KKC 2110-2117 »Nemoj imati drugih bogova uz mene« (praznovjerje, magija…)

31. Pe

Pohod Blažene Djevice Marije Sef 3,14-18a ili: Rim 12,9-16b; Iz 12,2-3.4bcd.5-6; Lk 1,39-56 Velik je među vama Svetac Izraelov.

1. Su

Sv. Justin Sir 51,12-20; Ps 19,8.9.10.11; Mk 11,27-23 Naredba Gospodnja srce sladi!

< 40 >

KKC 2075-2082 Ukratko

KKC 2083 »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim…« KKC 2084-2094 »Klanjaj se Gospodinu, Bogu svome, i njemu služi.«

KKC 2118-2128 »Nemoj imati drugih bogova uz mene« (bezvjerje, ateizam…) KKC 2129-2132 »Ne pravi sebi urezana lika«


I. LIPANJ 2013.

2. Ne

9. Nedjelja kroz godinu C 1 Kr 8,41-43; Ps 117,1.2; Gal 1,1-2.6-10; Lk 7,1-10 Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!

KKC 2133-2141 Ukratko

3. Po

Sv. Karlo Lwanga Tob 1,1a.2. 2,1-9; Ps 112,1-2.3-4.5-6; Mk 12,1-12 Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

KKC 2142-2149 Ime je Gospodnje sveto

4. Ut

Sv. Kvirin Tob 2,10-23; Ps 112,1-2.7b-8.9; Mk 12,13-17 Stalno je srce njegovo uzdajuć se u Gospodina.

KKC 2150-2155 Uzaludno spominjanje Božjeg imena

5. Sr

Sv. Bonifacije Tob 3,1-11.24-25; Ps 25,2-3.4-5ab.6-7bc.8-9; Mk 12,18-27 K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

KKC 2156-2159 Kršćansko ime

6. Če

Sv. Norbert Tob 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10; Ps 128,1-2.3.4-5; Mk 12,28b-34 Blago onima koji se boje Gospodina!

KKC 2168-2173 Dan subotnji

7. Pe

Presveto Srce Isusovo Ez 34,11-16; Ps 23,1-3a.3b-4.5.6; Rim 5,5-11; Lk 15,3-7 Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

KKC 2174-2176 Dan Gospodnji (Dan uskrsnuća, ispunjenje subote)

8. Su

Bezgrešno Srce BDM Tob 12,1.5-15.20; Tob 13,2.6.7.8; Mk 12,38-44 (ili: Lk 2,41-51) Velik si, Gospodine, uvijeke!

KKC 2177-2188 Dan Gospodnji (euharistija, nedjeljna obveza, dan počinka)

< 41 >


II. LIPANJ 2013.

9. Ne

10. Nedjelja kroz godinu C 1 Kr 17,17-24; Ps 30,2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17 Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio!

KKC 2160-2167; 2189-2195 Ukratko

10. Po

2 Kor 1,1-7; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 5,1-12 Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!

KKC 2196 »Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe«

11. Ut

Sv. Barnaba Dj 11,21-26; 13,1-3; Ps 98,1.2.-3ab.3dd-4.5-6; Mt 10,7-13 Pred poganima Gospodin objavi spasenje svoje!

KKC 2197-2200 Četvrta zapovijed

12. Sr

2 Kor 3,4-11; Ps 99,5.6.7.8.9; Mt 5,17-19 Svet si, Gospodine, Bože naš!

KKC 2201-2206 Obitelj u Božjem naumu

13. Če

Sv. Antun Padovanski 2 Kor 3,15-4,1.3-6; Ps 85,9ab-10.11-12.13-14; Mt 5,20-26 Slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

KKC 2207-2231 Obitelj i društvo – dužnost članova obitelji

14. Pe

2 Kor 4,7-8; Ps 116,10-11.15-16.17-18; Mt 5,27-32 Tebi ću, Gospodine, prinijeti žrtve zahvalne!

KKC 2232-2233 Obitelj i kraljevstvo

15. Su

Bl. Terezija Scherer 2 Kor 5,14-21; Ps 103,1-2.3-4.8-9.10-11; Mt 5,33-37 Milosrdan je milostiv Gospodin.

KKC 2234-2246 Vlasti u građanskom društvu

< 42 >


III. LIPANJ 2013.

16. Ne

11. Nedjelja kroz godinu C 2 Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36-8,3 Oprosti mi Bože, krivnju grijeha moga.

KKC 2247-2257 Ukratko

17. Po

2 Kor 6,1-10; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Mk 5,38-42 Gospodin obznani spasenje svoje!

KKC 2258-2262 Poštivanje ljudskog života

18. Ut

2 Kor 8,1-9; Ps 146,5ab-6b.6c-7ab.7c-8; Mt 5,43-48 Hvali, dušo moja, Gospodina!

19. Sr

Sv. Romualdo 2 Kor 9,6-11; Ps 112,1-2.3-4.9; Mt 6,1-6.16-18 Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

20. Če

2 Kor 11,1-11; Ps 111,1-2.3-4.7-8; Mt 6,7-15 Djela ruku tvojih, Gospodine, vjernost su i pravednost.

KKC 2284-2298 Poštivanje dostojanstva osobe (sablazan…)

21. Pe

Sv. Alojzije 2 Kor 11,18.21b-30; Ps 34,2-3.4-5.6-7; Mt 6,19-23 Bog izbavlja pravednika iz svih tjeskoba.

KKC 2299-2301 Poštivanje mrtvih

22. Su

Sv. Paulin Nolanski; Ivan Fisher i Toma More 2 Kor 12,1-10; Ps 34,8-9.10-11.12-13; Mt 6,24-34 Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!

KKC 2302-2317 Obrana mira (mir – izbjegavanje rata)

< 43 >

KKC 2263-2269 Zakonita obrana – hotimično ubojstvo čovjeka

KKC 2270-2283 Pobačaj – eutanazija – samoubojstvo


IV. LIPANJ 2013.

23. Ne

12. Nedjelja kroz godinu C Zah 12,10-11; Ps 63,2.3-4.5-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj! Rođenje sv. Ivana Krstitelja (misa bdijenja) Jr 1,4-10; Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17; 1 Pt 1,8-12; Lk 1,5-17 Ti si mi zaštitnik od majčina krila!

KKC 2318-2330 Ukratko

24. Po

Rođenje sv. Ivana Krstitelja (danja misa) Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-14ab.14c-15; Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80 Hvala ti što sam stvoren tako čudesno!

KKC 2331-2336 »Muško i žensko stvori ih«

25. Ut

Post 13,2.5-18; Ps 15,2-3a.3bc-4.5; Mt 7,6.12-14 Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome?

KKC 2337-2347 Poziv na čistoću

26. Sr

Post 15,1-12.17-18; Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9; Mt 7,15-20 Gospodin se uvijek sjeća svoga Saveza.

KKC 2348-2359 Oblici čistoće – povrede čistoće

27. Če

Sv. Ćiril Aleksandrijski Post 16,1-12.15-16; Ps 106,1-2.3-4a.4b-5; Mt 7,21-29 Hvalite Gospodina, jer je dobar!

KKC 2360-2365 Bračna ljubav - vjernost

28. Pe

Sv. Irenej Post 17,1.9-10.15-22; Ps 12,1-2.3.4-5; Mt 8,1-4 Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina! Sv. Petar i Pavao (misa bdijenja) Dj 3,1-10; Ps 19,2-3.4-5; Gal 1,11-20; Iv 21,15-19 Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

29. Su

Sv. Petar i Pavao (danja misa) Dj 12,1-11; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 Anđeo Gospodnji izbavlja štovatelje Božje. < 44 >

KKC 2366-2379 Plodnost ženidbe – dar djece

KKC 2380-2391 Grijesi protiv ženidbe


I. LIPANJ – SRPANJ 2013.

30. Ne

13. Nedjelja kroz godinu C 1 Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2a i 5.7-8.910.11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 Ti si, Gospodine, baština moja!

1. Po

Post 18,16-33; Ps 103,1-2.3-4.8-9.10-11; Mt 8,18-22 Milosrdan je i milostiv Gospodin.

KKC 2401-2406 Sedma zapovijed – opća namjena – privatno vlasništvo

2. Ut

Post 19,15-29; Ps 26,2-3.9-10.11-12; Mt 8,23-27 Tvoja je dobrota, Gospodine, pred očima mojim.

KKC 2407-2418 Poštivanje osoba i njihovih dobara

3. Sr

Sv. Toma Apostol Ef 2,19-22; Ps 117,1.2; Iv 20,24-29 Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

KKC 2419-2425 Društveni nauk Crkve

4. Če

Sv. Elizabeta Portugalska Post 22,1-19; Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9; Mt 9,1-8 Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.

KKC 2426-2436 Ekonomska djelatnost i društvena pravednost

5. Pe

Sv. Ćiril i Metod Dj 15,46-49; Ps 117,1-2; Lk 10,1-9 Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

KKC 2437-2422 Pravda i solidarnost među narodima

6. Su

Sv. Marija Goretti Post 27,1-5.15-29; Ps 135,12.3-4.5-6; Mt 9,14-17 Hvalite Gospodina, jer je dobar!

KKC 2433-2449 Ljubav prema siromasima

< 45 >

KKC 2392-2400 Ukratko


II. SRPANJ 2013.

7. Ne

14. Nedjelja kroz godinu C Iz 66,10-14c; Ps 66,2-3a.4-5.6-7a.16 i 20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 Kliči Bogu, sva zemljo!

KKC 2450-2463 Ukratko

8. Po

Post 28,10-22a; Ps 91,1-2.3-4.14-15ab; Mt 9,18-26 Bože moj, u tebe se uzdam!

KKC 2464-2470 Osma zapovijed – živjeti u istini

9. Ut

Bl. Marija od Propetoga Isusa Petković Post 32,23-33; Ps 17, 1.2-3.6-7.8b i 15; Mt 9,32-38 Ja ću u pravdi gledati lice tvoje.

KKC 2471-2474 »Dati svjedočanstvo istini«

10. Sr

Post 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Ps 33,2-3.10-11.18-19; Mt 10,1-7 Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u tebe uzdamo!

KKC 2475-2487 Povreda istine

11. Če

Sv. Benedikt Izr 2,1-9; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Mt 19,27-29 Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

KKC 2488-2492 Poštivanje istine

12. Pe

Post 46,1-7.28-30; Ps 37,3-4.1819.27-28.39-40; Mt 10,16-23 Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

KKC 2493-2499 Upotreba sredstava društvenog priopćavanja

13. Su

BDM Bistrička Post 49,29-33; 50,15-25; Ps 105,1-2.3-4.6-7; Mt 10,24-33 Tražite, ubogi, Gospodina i oživjet će vam srce.

KKC 2500-2503 Istina, ljepota – sakralna umjetnost

< 46 >


III. SRPANJ 2013.

14. Ne

15. Nedjelja kroz godinu C Pnz 30,10-14; Ps 69,14 i 17.30 i 31.36ab i 37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 Tražite, ubogi, Gospodina, i oživjet će vam srce.

15. Po

Izl 1,8-14.22; Ps 124,1-3a.3b-6.7-8; Mt 10,34-11,1 Pomoć je naša u imenu Gospodnjem.

KKC 2514-2516 Deveta zapovijed

16. Ut

BDM od brda Karmela Izl 2,1-15a; Ps 69,3.14.30-31.33-34; Mt 11,20-24 Tražite, ubogi, Gospodina, i oživjet će vam srce.

KKC 2517-2527 Čišćenje srca – borba za čistoću

17. Sr

Izl 3,1-6.9-12; Ps 103,1-2.3-4.6-7; Mt 11,25-27 Milosrdan je i milostiv Gospodin.

KKC 2534 Deseta zapovijed

18. Če

Izl 3,13-20; Ps 105,1 i 5.8-9.24-25.26-27; Mt 11,28-30 Gospodin se uvijek sjeća svoga Saveza.

KKC 2535-2540 Nered, požuda

19. Pe

Izl 11,10-12,14; Ps 116,12-13.15 i 16bc.17-1; Mt 12,1-8 Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

KKC 2541-2543 Želje duha

20. Su

Sv. Ilija Izl 12,37-42; Ps 136,1 i 23-24.10-12.13-15; Mt 12,14-21 Vječna je ljubav njegova!

KKC 2544-2550 Siromaštvo srca – želja za pravom srećom

< 47 >

KKC 2504-2513 Ukratko


IV. SRPANJ 2013.

21. Ne

16. Nedjelja kroz godinu C Post 18,1-10a; Ps 15,2-3a.3bc-4.5; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome?

KKC 2528-2533; 2551-2557 Ukratko

22. Po

Sv. Marija Magdalena Pj 3,1-4a ili: 2 Kor 5,14-17; Ps 63,2.3-4.5-6.8-9; Iv 20,1-2.11-18 Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj.

KKC 1076 Vrijeme Crkve - slavlje »sakramentalne« liturgije Crkve

23. Ut

Sv. Brigita Izl 14,21-15,1; Izl 15,8-9.10. i 12.17; Mt 12,46-50 Zapjevajte Gospodinu, jer se slavom proslavio!

KKC 1077-1083 Otac, izvor i cilj liturgije

24. Sr

Izl 16,1-5.9-15; Ps 78,18-19.23-24.25-26.27-28; Mt 13,1-9 Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim!

KKC 1084-1090 Kristovo djelo u liturgiji

25. Če

Sv. Jakov 2 Kor 4,7-15; Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 20,20-28 Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

KKC 1091-1092 Duh Sveti i Crkva u liturgiji

26. Pe

Sv. Joakim i Ana Sir 44,1.10-15; Ps 132,11.13-14.17-18; Mt 13,16-17 Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, Oca njegova.

KKC 1093-1098 Duh Sveti pripravlja na prihvaćanje Krista

27. Su

Izl 24,3-8; Ps 50,1-2.5-6.14-15; Mt 13,24-30 Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu!

KKC 1099-1109 Duh Sveti poziva u pamet i posadašnjuje Kristovo otajstvo

< 48 >


I. SRPANJ – KOLOVOZ 2013.

28. Ne

17. Nedjelja kroz godinu C Post 18,20-32; Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c8; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 Kad sam te zazvao, uslišio si me, Gospodine.

KKC 1110-1112 Ukratko

29. Po

Sv. Marta Izl 32,15-24.30-34; Ps 106,19-20.21-22.23; Mt 13,31-35 (ili: Iv 11,19-27; ili: Lk 10,38-42) Hvalite Gospodina, jer je dobar!

KKC 1113 Sakramenti općenito

30. Ut

Sv. Petar Krizolog Izl 33,7-11; 34,5b-9.28; Ps 103,6-7.8-9.10-11.12-13; Mt 13,36-43 Milosrdan je i milostiv Gospodin.

31. Sr

Sv. Ignacije Lojolski Izl 34,29-35; Ps 99,5.6.7.9; Mt 13,44-46 Svet si, Gospodine, Bože naš!

KKC 1117-1121 Sakramenti Crkve

1. Če

Sv. Alfonz Marija de' Liguori Izl 40,16-21.34-38; Ps 84,3.4-5ab.5cd i 6 i 8a.11; Mt 13,47-53 Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine nad vojskama!

KKC 1122-1126 Sakramenti vjere

2. Pe

Sv. Euzebije Vercelski Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Ps 81,3-4.5-6ab.10-11ab; Mt 13,54-58 Kliknite Bogu, jakosti našoj!

KKC 1127-1129 Sakramenti spasenja

3. Su

Bl. Augustin Kažotić Lev 25,1.8-17; Ps 67,2-3.5.7-8; Mt 14,1-12 Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

KKC 1130 Sakramenti vječnog života

< 49 >

KKC 1114-1116 Kristovi sakramenti


II. KOLOVOZ 2013.

4. Ne

18. Nedjelja kroz godinu C Prop 1,2; 2,1-23; Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

KKC 1131-1134 Ukratko

5. Po

Posvećenje Bazilike sv. Marije Velike (Snježna Gospa) Br 11,4b-15; Ps 81,12-13.14-15.16-17; Mt 14,13-21 Kliknite Bogu, Jakosti našoj!

KKC 1135-1144 O slavlju sakramenata općenito – tko slavi

6. Ut

Preobraženje Gospodinovo Dn 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 Pt 1,16-19; Lk 9,28b-36 Gospodin kraljuje, Svevišnji - nad svom zemljom!

KKC 1145-1155 Kako slaviti – znakovi i simboli – riječi i čini

7. Sr

Sv. Siksto i Kajetan Br 13,1-2a.25-14,1.26-30.34-35; Ps 106,67ab.13-14.21-22.23; Mt 15,21-28 Sjeti nas se, Gospodine, po dobroti prema svome puku!

KKC 1156-1162 Kako slaviti – pjevanje i glazba – svete slike

8. Če

Sv. Dominik Br 20,1-13; Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9; Mt 16,13-23 O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

KKC 1163-1178 Kada slaviti – lit. vrijeme – Dan Gospodnji – lit. godina…

9. Pe

Pnz 4,31-40; Ps 77,12-13.14-15.16 i 17; Mt 16,24-28 Spominjem se djela Gospodnjih.

KKC 1179-1186 Gdje slaviti

10. Su

Sv. Lovro 2 Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-6.7-8.9; Iv 12,24-26 Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam.

KKC 1200-1206 Lit. raznolikost i jedinstvo otajstava

< 50 >


III. KOLOVOZ 2013.

11. Ne

19. Nedjelja kroz godinu C Mudr 18,6-9; Ps 33,1 i 12.18-19.20 i 22; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!

KKC 1187-1199; 1207-1209 Ukratko

12. Po

Pnz 10,12-22; Ps 147,12-13.14-15.19-20; Mt 17,22-27 Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

KKC 1210-1216 O sakramentima općenito – uvod u sakr. kršćanske inicijacije – sakrament krsta - ime

13. Ut

Sv. Poncijan i Hipolit Pnz 31,1-8; Pnz 32,3-4a.7.8.9 i 12; Mt 18,1-5.10.12-14 Baština je Gospodnja njegov narod.

KKC 1217-1228 Krštenje u naumu spasenja

14. Sr

Sv. Maksimilijan Kolbe Pnz 34,1-12; Ps 66,1-3a.5 i 8.16-17; Mt 18,15-18 Blagoslovljen Bog koji je našoj duši darovao život! Uznesenje Blažene Djevice Marije (misa bdijenja) 1 Ljet 15,3-4.15-16; 16,1-2; Ps 132,6-7.9-10.13-14; 1 Kor 15,54-58; Lk 11,27-28 Ustani, Gospodine, pođi k svom počivalištu, ti i kovčeg slave tvoje!

15. Če

Uznesenje Blažene Djevice Marije (danja misa) Otk 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 46,10bc.11.12ab.16; 1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56 Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći!

16. Pe

Sv. Rok i Sv. Stjepan Ugarski Jš 24,1-13; Ps 136,1-3.16-18.21-22 i 24; Mt 19,3-12 Vječna je ljubav njegova!

KKC 1246-1256 Tko može biti kršten – tko može krstiti

17. Su

Jš 24,14-29; Ps 16,1-2a i 5.7-8.11; Mt 19,13-15 Ti si, Gospodine, baština moja!

KKC 1257-1274 Nužnost krsta – krsna milost

< 51 >

KKC 1229-1245 Kako se slavi sakrament krsta


IV. KOLOVOZ 2013.

18. Ne

20. Nedjelja kroz godinu C Jr 38,4-6.8-10; Ps 40,2.3.4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53 Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

19. Po

Suci 2,11-19; Ps 106,34-35.36-37.39-40.43ab i 44; Mt 19,16-22 Sjeti nas se, Gospodine, po dobroti prema svome puku!

KKC 1285 Nužnost sakramenta potvrde

20. Ut

Sv. Bernard Suci 6,11-24a; Ps 85,9.11-12.13-14; Mt 19,23-30 Gospodin obećava mir narodu svome.

KKC 1286-1292 Potvrda u naumu spasenja

21. Sr

Sv. Pio X. Suci 9,6-15; Ps 21,2-3.4-5.6-7; Mt 20,1-16a Gospodine, zbog tvoje se moći kralj veseli.

KKC 1293-1301 Znakovi i obred potvrde

22. Če

BDM Kraljica Suci 11,29-39a; Ps 40,5.7-8a.8b-9.10; Mt 22,1-14 Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

KKC 1302-1305 Učinci potvrde

23. Pe

Sv. Ruža Limska Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Ps 146,5-6ab.6c-7ab.7c-8.9-10; Mt 22,34-40 Hvali, dušo moja, Gospodina.

KKC 1306-1311 Tko može biti potvrđen

24. Su

Sv. Bartol Otk 21,9b-14; Ps 145,10-11.12-13ab.17-18; Iv 1,45-51 Prijatelji tvoji, Gospodine, objavljuju slavu kraljevstva tvoga.

KKC 1312-1314 Služitelj potvrde

< 52 >

KKC 1275-1284 Ukratko


I. KOLOVOZ 2013.

25. Ne

21. Nedjelja kroz godinu C Iz 66,18-21; Ps 117,1.2; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

KKC 1315-1321 Ukratko

26. Po

1 Sol 1,1-5.8b-10; Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b; Mt 23,13-22 Gospodin ljubi narod svoj.

KKC 1322-1327 Euharistija – izvor i vrhunac crkvenog života

27. Ut

Sv. Monika 1 Sol 2,1-8; Ps 139,1-3.4-6; Mt 23,23-26 Gospodine, proničeš me svega i poznaješ.

KKC 1328-1332 Ime Euharistija

28. Sr

Sv. Augustin 1 Sol 2,9-13; Ps 139,7-8.9-10.11-12ab; Mt 23,27-32 Gospodine, proničeš me svega i poznaješ.

KKC 1333-1344 Euharistija u naumu spasenja

29. Če

Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja 1 Sol 3,7-13; Ps 90,3-4.12-13.14 i 15; Mt 24,42-51 (ili: Jer 1,17-19; Ps 71,1-2.3-4.5-6ab i 17; Mk 16,17-29) Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo! (Usta će moja razglašivati pravednost tvoju.)

KKC 1345-1355 Liturgijsko slavlje Euharistije

30. Pe

1 Sol 4,1-8; Ps 97,1-2b.5-6.10.11-12; Mt 25,1-13 Radujte se, pravednici, u Gospodinu!

KKC 1356-1381 Sakramentalna žrtva – čin zahvaljivanja – spomen čin

31. Su

1 Sol 4,9-11; Ps 98,1.7-8.9; Mt 25,14-30 Gospodin dolazi suditi pucima po pravici.

KKC 1382-1405 Vazmena gozba – zalog buduće slave

< 53 >


II. RUJAN 2013.

1. Ne

22. Nedjelja kroz godinu C Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-5ac.6-7ab.10-11; Heb 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14 U dobroti, Bože, ti si pripravio dom siromahu.

KKC 1406-1419 Ukratko

2. Po

1 Sol 4,13-18; Ps 96,1 i 3.4-5.11-12.13; Lk 4,16-30 Gospodin dolazi suditi zemlji.

KKC 1420-1424 Sakrament ozdravljenja – pokora i pomirenje

3. Ut

Sv. Grgur Veliki 1 Sol 5,1-6.9-11; Ps 27,1-4.13-14; Lk 4,31-37 Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

KKC 1425-1429 Obraćenje krštenih

4. Sr

Kol 1,1-8; Ps 52,10.11; Lk 4,38-44 Uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.

KKC 1430-1439 Unutarnja pokora – mnogostruki oblici pokore

5. Če

Kol 1,9-14; Ps 98,2-3ab.3cd-4.5-6; Lk 5,1-11 Gospodin obznani spasenje svoje.

KKC 1440-1460 Pomirenje s Bogom i Crkvom – čini pokornika

6. Pe

Kol 1,15-20; Ps 100,1b-2.3.4.5; Lk 5,33-39 Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

KKC 1461-1467 Službenik sakramenta pomirenja

7. Su

Sv. Marko Križevčanin Kol 1,21-23; Ps 54,3-4.6 i 8; Lk 6,1-5 Evo, Bog mi pomaže!

< 54 >

KKC 1468-1484 Učinci, oprosti i slavlje sakramenta pomirenja


III. RUJAN 2013.

8. Ne

23. Nedjelja kroz godinu C Mudr 9,13-18b; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33 Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

KKC 1485-1498 Ukratko

9. Po

Kol 1,24-2,3; Ps 62,6-7.9; Lk 6,6-11 U Bogu je spasenje moje i slava!

KKC 1499-1505 Temelji ovog sakramenta

10. Ut

Kol 2,6-15; Ps 145,1-2.8-9.10-11; Lk 6,12-19 Gospodin je dobar svima!

KKC 1506-1513 Sakrament bolesnih

11. Sr

Kol 3,1-11; Ps 145,2-3.10-11.12-13ab; Lk 6,20-26 Gospodin je dobar svima!

12. Če

Kol 3,12-17; Ps 150,1-2.3-4.5-6; Lk 6,27-38 Sve što diše Gospodina neka slavi!

KKC 1517-1519 Slavlje bolesničkog pomazanja

13. Pe

Sv. Ivan Zlatousti 1 Tim 1,1-2.12-14; Ps 16,1-2a i 5.7-8.11; Lk 6,39-42 Ti si, Gospodine, baština moja!

KKC 1520-1523 Učinci slavlja bolesničkog pomazanja

14. Su

Uzvišenje svetoga Križa Br 21,4-9; Ps 78,1-2.34-35.36-37.38; Fil 2,6-11; Iv 3,13-17 Ne zaboravite djela Božjih!

KKC 1524-1525 Popudbina

< 55 >

KKC 1514-1516 Primatelj i služitelj bolesničkog pomazanja


IV. RUJAN 2013.

15. Ne

24. Nedjelja kroz godinu C Izl 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17 i 19; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 Ustat ću i poći k ocu svome!

KKC 1526-1532 Ukratko

16. Po

Sv. Kornelije i Ciprijan 1 Tim 2,1-8; Ps 28,2.6b-7.8-9; Lk 7,1-10 Blagoslovljen Bog što usliša zazivanje moje!

KKC 1533-1538 Sakrament svetog reda općenito - ime

17. Ut

Sv. Robert Bellarmino 1 Tim 3,1-13; Ps 101,1-2ab.2cd-3ab.5-6; Lk 7,11-17 Hodit ću u nedužnosti srca.

KKC 1539-1553 Sakrament svetog reda u naumu spasenja

18. Sr

1 Tim 3,14-16; Ps 111,1-2.3-4.5-6; Lk 7,31-35 Silna su djela Gospodnja.

KKC 1554-1571 Tri stupnja sakramenta svetog reda

19. Če

Sv. Januarije 1 Tim 4,12-16; Ps 111,7-8.9.10; Lk 7,36-50 Silna su djela Gospodnja.

KKC 1572-1574 Slavlje sakramenta svetog reda

20. Pe

1 Tim 6,2c-12; Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20; Lk 8,1-3 Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

KKC 1575-1580 Tko može podijeliti sveti red – tko može primiti

21. Su

Sv. Matej Ef 4,1-7.11-13; Ps 19,2-3.4-5; Mt 9,9-13 Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

KKC 1581-1588 Učinci sakramenta svetog reda

< 56 >


I. RUJAN 2013.

22. Ne

25. Nedjelja kroz godinu C Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-6.7-8; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha!

23. Po

Ezr 1,1-6; Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Lk 8,16-18 Velika nam djela učini Gospodin!

24. Ut

Ezr 6,7-8.12b.14-20; Ps 122,12.3-4a.4b-5; Lk 8,19-21 Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

KKC 1668-1670 Značajke blagoslovina

25. Sr

Ezr 9,5-9; Tob 13,2.4.6.7.8; Lk 9,1-6 Velik si, Gospodine, u vijeke!

KKC 1671-1674 Razni oblici blagoslovina

26. Če

Sv. Kuzma i Damjan Hag 1,1-8; Ps 149,1-2.3-4.5 i 6a i 9b: Lk 9,7-9 Gospodin ljubi narod svoj.

KKC 1675-1676 Pučka religioznost

27. Pe

Sv. Vinko Paulski Hag 1,15b-2,9; Ps 43,1.2.3.4; Lk 9,18-22 U Boga se uzdaj, jer ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!

KKC 1677-1683 Kršćanski pogreb – posljednji vazam kršćana

28. Su

Sv. Većeslav Zah 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10.1112ab.13; Lk 9,43b-45 Gospodin nas čuva ko pastir stado svoje.

KKC 1684-1690 Slavlje ukopa

< 57 >

KKC 1590-1666 Ukratko

KKC 1667 Blagoslovine


II. RUJAN – LISTOPAD 2013.

29. Ne

26. Nedjelja kroz godinu C Am 6,1a.4-7; Ps 146,6c-7ab.7c-8.9-10; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 Hvali, dušo moja, Gospodina!

30. Po

Sv. Jeronim Zah 8,1-8; Ps 102,16-18.19-21.29 i 22-23; Lk 9,46-50 Gospodin će sazidati Sion i pokazati se u slavi svojoj.

1. Ut

Sv. Terezija od Djeteta Isusa Zah 8,20-23; Ps 87,1-3.4-5.6-7; Lk 9,51-56 Bog je s nama!

KKC 1701-1709 Čovjek slika Božja

2. Sr

Sv. Anđeli Čuvari Neh 2,1-8; Ps 137,1-2.3.4-5.6; Lk 9,57-62 Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

KKC 1716-1719 Blaženstva

3. Če

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Ps 19,8.9.10.11; Lk 10,1-12 Naredba Gospodnja srce sladi!

KKC 1720-1724 Kršćansko blaženstvo

4. Pe

Sv. Franjo Asiški Bar 1,15-22; Ps 79,1-2.3-5.8.9; Lk 10,13-16 Poradi imena svoga, Gospodine, oslobodi nas!

KKC 1730-1738 Sloboda i odgovornost

5. Su

Bar 4,5-12.27-29; Ps 69,33-34.35-36a.36bc-37; Lk 10,17-24 Gospodin čuje siromahe.

KKC 1739-1742 Čovjekova sloboda u naumu spasenja

< 58 >

KKC 1677-1679 Ukratko

KKC 1700 Dostojanstvo ljudske osobe


III. LISTOPAD 2013.

6. Ne

27. Nedjelja kroz godinu C Hab 1,2-3; 2,2-4; Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 O da danas glas Gospodnji poslušate: ne budite srca tvrda!

KKC 1710-1715; 1725-1729; 1743-1748 Ukratko

7. Po

BDM od Krunice Jon 1,1-2,1-11; Jon 2,2.3.4.5.8; Lk 10, 25-37 Iz jame ćeš izvaditi život moj, Gospodine!

KKC 1749-1754 Moralnost ljudskih čina – izvor moralnosti

8. Ut

Jon 3,1-10; Ps 130,1-2.3-4.5-6ab.6c-8; Lk 10,38-42 Ako se grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?

KKC 1755-1756 Dobri i zli čini

9. Sr

Sv. Dionizije i sv. Ivan Leonardi Jon 4,1-11; Ps 86,3-4.5-6.9-10; Lk 11,1-4 Ti si, Gospodine, milosrdan i blag!

KKC 1762-1766 Moralnost strasti

10. Če

Mal 3,13-20a; Ps 1,1-2.3.4 i 6; Lk 11,5-13 Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

KKC 1767-1770 Strasti - moralni život

11. Pe

Jl 1,13-15; 2,1-2; Ps 9,2-3.6 i 16.8-9; Lk 11,15-26 Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski.

KKC 1776-1785 Sud savjesti – odgoj savjesti

12. Su

Jl 4,12-21; Ps 97,1-2.5-6.11-12; Lk 11,27-28 Radujte se, pravednici, u Gospodinu!

KKC 1786-1794 Izabrati prema savjesti – pogrešan sud

< 59 >


IV. LISTOPAD 2013.

13. Ne

28. Nedjelja kroz godinu C 2 Kr 5,14-17; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje.

14. Po

Rim 1,1-7; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Lk 11,29-32 Gospodin obznani spasenje svoje!

15. Ut

Sv. Terezija Avilska Rim 1,16-25; Ps 19,2-3.4-5; Lk 11,37-41 Nebesa slavu Božju kazuju.

KKC 1810-1811 Kreposti i milost

16. Sr

Sv. Hedviga i sv. Margareta Marija Alacoque Rim 2,1-11; Ps 62,2-3.6-7.9; Lk 11,42-46 Gospodine, ti uzvraćaš svakom po djelima.

KKC 1812-1816 Bogoslovne kreposti - vjera

17. Če

Sv. Ignacije Antiohijski Rim 3,21-30a; Ps 130,1-2.3-4.5-6b; Lk 11,47-54 U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.

KKC 1817-1821 Bogoslovne kreposti - ufanje

18. Pe

Sv. Luka 2 Tim 4,9-17a; Ps 145,10-11.12-13ab.17-18; Lk 10,1-9 Prijatelji tvoji, Gospodine, objavljuju slavu kraljevstva tvoga.

KKC 1822-1829 Bogoslovne kreposti - ljubav

19. Su

Sv. Ivan Brebefski i sv. Izak Jogues Rim 4,13.16-18; Ps 105,5-6.8-9.42-43; Lk 12,8-12 Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza.

KKC 1830-1832 Darovi i plodovi Duha Svetoga

< 60 >

KKC 1757-1761; 1771-1775; 1795-1802 Ukratko

KKC 1803-1809 Kreposti – razlikovanje stožernih kreposti


I. LISTOPAD 2013.

20. Ne

29. Nedjelja kroz godinu C Izl 17,8-13; Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju.

KKC 1833-1845 Ukratko

21. Po

Rim 4,20-25; Lk 1,69-70.71-72.73-75; Lk 12,13-21 Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi narod svoj!

KKC 1846-1848 Milosrđe i grijeh

22. Ut

Rim 5,12.15b.17-19.20b-21; Ps 40,7-8a.8b-9.10.17; Lk 12,35-38 Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

KKC 1849-1851 Definicija grijeha

23. Sr

Sv. Ivan Kapistranski Rim 6,12-18; Ps 124,1-3a.3b-6.7-8; Lk 12,39-48 Pomoć je naša u imenu Gospodnjem.

KKC 1852-1853 Razlika među grijesima

24. Če

Sv. Antun Marija Claret Rim 6,19-23; Ps 1,1-2.3.4 i 6; Lk 12,49-53 Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

KKC 1854-1861 Smrtni grijeh

25. Pe

Bl. Katarina Kotromanić Rim 7,18-25a; Ps 119,66.68.76.93.94; Lk 12,54-59 Nauči me, Gospodine, pravilima svojim.

KKC 1862-1864 Laki grijeh

26. Su

Rim 8,1-11; Ps 24,1-23-4ab.5-6; Lk 13,1-9 Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

< 61 >

KKC 1865-1869 Množenje grijeha


II. LISTOPAD – STUDENI 2013.

27. Ne

30. Nedjelja kroz godinu C Sir 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-18.19 i 24; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 Jadnik vapi i Gospodin ga čuje.

KKC 1870-1876 Ukratko

28. Po

Sv. Šimun i Juda Ef 2,19-22; Ps 19,2-3.4-5; Lk 6,12-16 Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

KKC 1877-1885 Osoba i društvo

29. Ut

Rim 8,18-25; Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Lk 13,18-21 Velika nam djela učini Gospodin!

KKC 1886-1889 Obraćenje i društvo

30. Sr

Rim 8,26-30; Ps 13,4-5.6; Lk 13,23-30 Ja se, Gospodine, u tvoju dobrotu uzdam!

KKC 1897-1904 Vlast

31. Če

Rim 8,31b-39; Ps 109,21-22.26-27.30-31; Lk 13,31-35 Po dobroti me svojoj spasi, Gospodine!

KKC 1905-1912 Opće dobro

1. Pe

Svi sveti Otk 7,2-4.9-14; Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; 1 Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

KKC 1913-1917 Odgovornost i sudjelovanje

2. Su

Spomen svih vjernih pokojnika – Dušni dan Prijedlog čitanja: Mudr 3,1-9; Ps 130,1-2.3-4.5-6.7-8; Rim 6,3-9; Iv 14,1-6 U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ.

KKC 1928-1942 Društvena pravednost

< 62 >


III. STUDENI 2013.

3. Ne

31. Nedjelja kroz godinu C Mudr 11,22-12,3; Ps 145,1-2.8-9.1011.13cd-14; 2 Sol 1,11-2,2; Lk 19,1-10 Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj!

KKC 1890-1896; 1918-1927; 1943-1948 Ukratko

4. Po

Sv. Karlo Boromejski Rim 11,29-36; Ps 69,30-31.33-34.36-37; Lk 14,12-14 U vrijeme milosti usliši me, Gospodine!

KKC 1949 Božje spasenje: zakon i milost

5. Ut

Rim 12,5-16a; Ps 131,1.2.3; Lk 14,15-24 Čuvaj dušu moju u miru kod sebe, Gospodine!

KKC 1950-1953 Moralni zakon

6. Sr

Rim 13,8-10; Ps 112,1-2.4-5.9; Lk 14,25-33 Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam.

KKC 1954-1960 Prirodni moralni zakon

7. Če

Rim 14,7-12; Ps 27,1.4.13-14; Lk 15,1-10 Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

KKC 1961-1964 Stari zakon

8. Pe

Bl. Gracija Kotorski Rim 15,14-21; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Lk 16,1-8 Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje.

KKC 1965-1972 Novi zakon ili Evanđeoski zakon

9. Su

Posveta Lateranske Bazilike Prijedlog čitanja: Ez 43,1-2.4-7a; Ps 84,3.4.5-6a i 8a.11; Iv 2,12-22 Evo šatora Božjeg s ljudima.

KKC 1973-1974 Evanđeoski savjeti

< 63 >


IV. STUDENI 2013.

10. Ne

32. Nedjelja kroz godinu C 2 Mak 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-6.8b i 15; 2 Sol 2,16-3,5; Lk 20,27-38 Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje.

KKC 1975-1986 Ukratko

11. Po

Sv. Martin Mudr 1,1-7; Ps 139,1-3.4-6.7-8.9-10; Lk 17,1-6 Povedi me, Gospodine, putem vječnim.

KKC 1987-1988 Opravdanje

12. Ut

Sv. Jozafat Mudr 2,23-3,9; Ps 34,2-3.16-17.18-19; Lk 17,7-10 Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

KKC 1989-1995 Opravdanje

13. Sr

Mudr 6,1-11; Ps 82,3-4.6-7; Lk 17,11-19 Ustani, Bože, i sudi zemlju!

KKC 1996-2005 Milost

14. Če

Sv. Nikola Tavelić Mudr 3,1-9; Ps 124,1-3a.3b-6.7-8; Rim 8,31b-39; Lk 9,23-26 Pomoć je naša u imenu Gospodnjem.

KKC 2006-2011 Zasluga

15. Pe

Sv. Albert Veliki Mudr 13,1-9; Ps 19,2-3.4-5; Lk 17,26-37 Nebesa slavu Božju kazuju.

16. Su

Sv. Margareta Škotska i sv. Gertruda; Ivan Trogirski Mudr 18,14-16; 19,6-9; Ps 105,2-3.36-37.42-43; Lk 18,1-8 Sjetite se čudesa koja učini Gospodin!

< 64 >

KKC 2012-2013 Kršćanska svetost

KKC 2014-2016 Duhovni rast prema svetosti


I. STUDENI 2013.

17. Ne

33. Nedjelja kroz godinu C Mal 3,19-20a; Ps 98,5-6.7-8.9; 2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19 Gospodin dolazi suditi pucima po pravici.

KKC 2017-2029 Ukratko

18. Po

Posveta bazilika Sv. Petra i Pavla 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Ps 119,53.61.134.150.158; Lk 18,35-43 Poživi me, Gospodine, i čuvat ću zapovijedi tvoje!

KKC 2030-2031 U Crkvi kršćanin ostvaruje svoj poziv

19. Ut

2 Mak 6,18-31; Ps 3,2-3.4-5.6-7; Lk 19,1-10 Gospodin me podržava.

KKC 2032-2036 Moralni život i učiteljstvo Crkve

20. Sr

2 Mak 7,1.20-31; Ps 17,1.5-6.8 i 15; Lk 19,11-28 Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje.

KKC 2037 Naviještanje Božjeg zakona vjernicima

21. Če

Prikazanje BDM 1 Mak 2,15-29; Ps 50,1-2.5-6.14-15; Lk 19,41-44 Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

KKC 2038-2043 Djelo naučavanja i primjene kršćanskog morala – crkvene zapovijedi

22. Pe

Sv. Cecilija 1 Mak 4,36-37.52-59; 1 Ljet 29,10.11ab.11d-12a.12bcd; Lk 19,45-48 Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!

KKC 2044-2046 Moralni život i misijsko svjedočenje

23. Su

Sv. Klement i sv. Kolumban 1 Mak 6,1-13; Ps 9,2-3.4 i 6.16 i 19; Lk 20,27-40 Radostan kličem zbog spasenja tvoga, Gospodine.

KKC 2047-2051 Ukratko

< 65 >


II. STUDENI 2013.

24. Ne

Krist Kralj C 2 Sam 5,1-3; Ps 122,1-2.3-4a.4b-5; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 Hajdemo radosno u dom Gospodnji!

25. Po

Dn 1,1-6.8-20; Dn 3,52.53.54.55.56; Lk 21,1-4 Hvaljen i uzvisivan dovijeka!

26. Ut

Dn 2,31-45; Dn 3,57.58.59.60.61; Lk 21,5-11 Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

27. Sr

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3,62.63.64.65.66.67; Lk 21,12-19 Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

28. Če

Dn 6,12-28; Dn 3,68.69.70.71.72.73.74; Lk 21,20-28 Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

29. Pe

Dn 7,2-14; Dn 3,75.76.77.78.79.80.81; Lk 21,29-33 Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

30. Su

Sv. Andrija Rim 10,9-18; Ps 19,2-3.4-5; Mt 4,18-22 Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

< 66 >

Završetak Godine vjere

Godina vjere - liturgijski kalendar  

Liturgijski kalendar sa čitanjima Katekizma Katoličke crkve za svaki dan u tjednu

Advertisement