Page 1

B4IPRF-U01 efter책r 2009 Introduktion til praktik

Leo Pedersen

September 2009

Leo Pedersen

*


Praktik er et job

Praktikanten ansættes i praktikvirksomheden efter virksomhedens normale ansættelsesregler (herunder forsikringsregler). Praktikanten har ikke ret til ferie, men optjener feriepenge. Praktikanten har ret til frihed op til 3 dage for at deltage i eksamen m.v. på Ingeniørhøjskolen. Ingeniørhøjskolen udmelder en praktikvejleder, der holder kontakt med praktikanten og (hvis muligt) afholder møde med praktikanten og virksomhedsrepræsentanten.


Men hvilken virksomhed og job? 1. Afklaring af hvilket område af ingeniørfaget du er tiltrukket af. •

Bygherre

• • • • • •

Bygherrerådgiver Rådgiver Entreprenør, byggeri eller anlæg Producent Driftsherre Andre…..

2. 3. 4. 5.

Finde en virksomhed, offentlig eller privat Afdække virksomhedens organisation og kultur Afdække hvilke opgaver, de løser i virksomheden Søge en praktikplads

• • • • •

Lave en ansøgning Lave et CV Forberede sig til jobsamtale Påbegynde sit job Rapportere om jobbet

6. Komme tilbage til skolen


Der er pladser derude

John: ”Der er masse af gode praktikpladser derude, der venter på jer. Jeg forventer at I kan få jeres ønsker opfyldt”


Jobsøgningens faser

Jeres jobsøgning er at sidestille med almindelig ansættelse, der typisk består af 4 faser: • Virksomhedens fastlæggelse af job- og personprofil (analysefasen internt i virksomheden) • Tiltrækning af relevante ansøgere (rekruteringsfasen) • Matchning af ansøgerprofil med jobprofil (udvægelsesfasen) • Indgåelse af aftale (ansættelsesfasen)


Kort om virksomhedens analysefase 1 Virksomheds- og jobprofil: Hvilket job skal besættes: • Hvilke opgaver, én eller flere • Hvor i organisationen skal praktikanten arbejde • Ansvar og tilhørsforhold • Succeskriterier • Introduktion til forskelligartede opgaver • Karrierreperspektiverne • Virksomhedens værdier? Jo bedre forberedelse, des mere realistisk, meningsfyldt og sammenhængende kan jobbet beskrives og des større chance for at praktikanten bliver den rette ansatte til opgaverne og til at indgå i organisationen


Et eksempel


Et eksempel


Kort om virksomhedens analysefase 2 Personprofilen Virksomheden opstiller de minimumkrav til ansøgerens kvalifikationer, faglige, sociale og personlige kompetencer • • • • • • •

Motivation Interesse Faglighed Erfaringer IKT-kompetencer Sprog Sociale og personlige egenskaber

Deres og jeres forventninger skal stemme overens.


Virksomhedens rekruteringsfase Tiltrækningen: Hvad gør virksomhederne? Gør virksomhederne en aktiv indsats for at tiltrække sig jeres opmærksomhed? Annoncerer de i blade og aviser? Bruger de nettet? Er det netværk, der udbreder virksomhedens behov og ønsker til kommende praktikanter? Har de gjort sig umage for at gøre sig attraktive for jer? Virker virksomheden oprigtig. Er deres informationer tilgængelige og veldokumenterede?


Et eksempel


Et eksempel


Virksomhedens udvælgelsesfase Ved modtagelse af ansøgning opdeler virksomheden udvælgelsen i faser: • Vurdering af ansøgningen. •opfylder personen kriterierne? •er der balance mellem vores job- og personprofil samt ansøgerens beskrevne profil?

• Indkaldelse til samtale, kontakt • Gennemførelse af samtale •Personlig fremtræden •Forventninger, interesse og motivation •Afdækning af kvalifikationer, styrker og svagheder •Personlige egenskaber, sociale egenskaber •Arbejdsform ….. September 2009

Leo Pedersen

*


Virksomhedens ansættelsesfase I er kommet i dialog, men er der synlighed over Forhandling og kontrakt. Forventningsafstemning, fastlæggelse af vilkår, udarbejdelse af kontrakt og accept

Tiltrædelse. Hvornår, hvornår, hvem

Introduktion. Modtagelse, kontakt, mentor, opgaver, arbejdsformer, kommunikation, kultur, det sociale liv,

Opfølgning. Den løbende dialog, informationsgivning og justering


AnsĂŚttelsens faser:


At lave en ansøgning • I de fleste tilfælde vil en virksomhed modtage ansøgninger til jobs skriftligt • Opfordret på baggrund af en annonce. Virksomheden har offentliggjort, at de søger en ny medarbejder • Uopfordret, I har selv fundet virksomheden og rettet henvendelse


Ansøgning på baggrund af annonce Virksomheden har defineret de krav, der stilles til den kommende medarbejder: Din opgave bliver at beskrive, hvorledes du kan opfylde kravene. 1. Læs annoncen meget grundig 2. Søg eventuel supplerende oplysninger gennem kontaktperson eller gennem nettet 3. Skriv derefter din ansøgning


At afkode annoncen 1. Oplysninger om virksomheden

2. Stillingens praktiske forhold

3. Introduktion til arbejdsvilkĂĽr

4. Krav til ansøger

5. Ansøgningsproces


At uddybe annoncen, supplerende oplysninger 1. Oplysninger om virksomheden

Størrelse, branche, ydelser, kultur, miljø, værdigrundlag, antal medarbejdere, image, regnskab

2. Stillingens praktiske forhold

Stillingsbetegnelse, ansvarsområde, arbejdsopgaver, arbejdstid, ansættelsesform, karrieremuligheder, arbejdssted, starttidspunkt, evt. sluttid, løn, organisatorisk position, chef,

3. Introduktion til arbejdsvilkår

Rejsedage, arbejdssted, arbejdsform, kolleger, repræsentation, sprog

4. Krav til ansøger

Faglige kvalifikationer og kompetencer, personlige kompetencer, forventninger til resultater og adfærd, succeskriterier og målepunkter

5. Ansøgningsproces

Hvem skal modtage, kontaktperson, tidsfrist, hvilke informationer til vedlægges, tidspunkt for samtale ..


Opgave i dataindhentning og analyse 30 min

Find et arbejdsområde og en virksomhed, der har din interesse og undersøg om der er opslået en stilling. 1.Indhent informationer om en virksomhedsprofil, job- og personprofil fra nettet 2.Gennemgå og analysere tilgængelig data om virksomheden og den eventuelle opslåede stilling 3.Indhent eventuelt supplerende data om virksomhed og job 4.Sorter og prioriter informationerne 5.Vurder dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til de krav virksomheden stiller til en ingeniørpraktikant. 6.Overvej hvilke informationer, som virksomheden kunne tænkes at få beskrevet og prioriteret af dig. September 2009

Leo Pedersen

*


Skriv ansøgningen 1. Afsender

Navn, adresse, kontaktdata

2. Adressefelt

Virksomhedens navn, attention person, adresse,

3. Overskrift

Brug overskriften som et blikfang, skriv ikke ansøgning. Minimum skal overskriften referere til dit svar på hvorfor denne ansøgning fra dig

4. Indledning

Beskriv dit ærinde, hvorfor du henvender dig, evt referere til kontakt eller netværk i virksomheden

5. Baggrund

Kort om din baggrund fagligt, dine kvalifikationer og kompetencer, tidligere jobs

6. Motivation

Hvorfor netop dig. Beskriv hvorfor jobbet kan opfylde dine interesser og mål

7. Dine faglige og sociale kompetencer

Beskriv hvordan du opfylder de faglige kvalifikationer og kompetencer, der er opstillet i annoncen, dernæst de sociale

8. Andre oplysninger

Informationer om dig, der ikke bliver spurgt om i annoncen, men som har værdi i forhold til at kvalificere dig til jobbet

9. Afslutning

Kort sammenfatning af hvorfor du er egnet til jobbet, mål at få en samtale.


Når du skriver ansøgningen •

Form og indhold

Klar og enkel ansøgning, der er let at læse og overskue.

Sproglig stil

Korte sætninger, præcise formuleringer. Vær positiv og undgå floskler.

Stavefejl

Gennemgå grundigt din ansøgning for stavefejl. Lad en anden læse med.

Layout

God skrifttype med passende størrelse. Opdel i afrundede afsnit , evt med underoverskrifter eller punktopstilling.

Brev eller mail

Få overblik over hvilken kommunikationsform, som skal anvendes.

Kvalitetssikring

Opfylder din ansøgning annoncens krav? Læs grundigt.

Sammenhæng ansøgning og CV

Vurder om dit CV belyser og bekræfter den person, som du har beskrevet dig som i ansøgningen.

Virksomhedens svar

Gør dig klar til såvel modtage positiv respons, som negativ.

Afslag

Analyser din ansøgning op mod annonce, fokuspunkter til forbedring.


Eksempel på jobansøgning Marketingkoordinator Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail Dato/måned/år Marketingkoordinator Med henvisning til (firmanavn) søger jeg ovenstående stilling som marketingkoordinator. Som marketingmedarbejder med opgaver inden for salg og marketing, synes stillingen at ligge i forlængelse af mit hidtidige erhvervsforløb. Jeg søger jobbet, da jeg gerne vil udvikle mine kompetencer inden for marketing og finder opgavernes alsidighed tiltalende og udfordrende. Mine primære erhvervskompetencer og ansvarsområder med relevans for stillingen kan sammenfattes som følgende: • • • •

Direct marketing – koordinering af udsendelse af kampagner fra kundedatabase Salgsstatistik – udarbejdelse af diverse salgsstatistikker Præsentationsmateriale - Udarbejdelse af præsentationsmateriale til div. møder Marketing planer – udvikling, implementering og koordinering af marketing planer

Mine opgaver lærer mig at arbejde effektivt og målrettet og stiller krav til min evne til at forventningsafstemme, prioritere opgaver, strukturere og skabe overblik. Jeg trives med at koordinere og lave opfølgning på kampagneaktiviteter og events. I mit job sætter jeg pris på selvstændige opgaver og teamwork og er en uhøjtidelig person med humor og engagement. Jeg har ordenssans og er god til at skabe struktur i mit arbejde og vil kunne lide dette krævende og udviklende job. Da jeg har erfaring med lignende opgaver, mener jeg bestemt, at jeg har gode forudsætninger for at kunne bestride jobbet. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Venlig hilsen Vedlagt: CV


Skrive en uopfordret ansøgning 1. Afsender

Navn, adresse, kontaktdata

2. Adressefelt

Virksomhedens navn, attention person, adresse,

3. Overskrift

Brug overskriften som et blikfang, skriv ikke ansøgning. Minimum skal overskriften referere til stillingsbetegnelsen

4. Indledning

Beskriv dit ærinde, evt referere til kontakt eller annonce

5. Baggrund

Kort om din baggrund fagligt, dine kvalifikationer og kompetencer, tidligere jobs

6. Hvad kan du tilbyde? Hvorfor netop dig. Beskriv hvad du kan tilbyde virksomheden fagligt og hvorledes denne kan opfylde dine interesser og mål

7. Hvad kan du tilbyde Beskriv hvordan dine personlig og sociale kompetencer vil berige personligt og socialt? virksomheden på baggrund af dine tidligere successer 8. Andre oplysninger

Informationer om dig, hvor du har afklaret hvilke vilkår, som du ville være interesseret i at arbejde under

9. Afslutning

Kort sammenfatning og præcisering af hvornår du vil vende tilbage.


Øvelse på udarbejdelse på ansøgning

I vælger selv, om det er en opslået eller uopslået stilling I vil udarbejde ansøgningen til. Den må maksimum fylde en side. Op med anvendelse af en 12 pkt skrift, og opdeling af teksten i mange naturlige afsnit. I har igen 30 min. I oploader teksten til studentermappen, så vi kan gennemgå et par stykker over projekteren.

September 2009

Leo Pedersen

*


Curriculum Vitae - CV 1

Baggrund Et CV er en ”levnedsbeskrivelse” direkte oversat fra latin CV redegør for dit arbejsliv, familie- og fritidsliv Hvad skal et CV bruges til? CV er din historiske dataliste. Listen skal understøtte de ”påstande”, som du har fremført i ansøgningen. Hvilke krav stilles til et CV? CV skal give læseren en målrettet præsentation af dig i forhold til en præcis kontekst, som den er beskrevet i ansøgningen. Det er en opstilling af relevante opgaver og ansvarsområder du har haft i tidligere job, beskrivelse af opnåede resultater. Det er også en opgørelse over dine tidligere arbejdsgivere og dine uddannelsesmæssige kvalifikationer og et indblik i dit fritidsliv. September 2009

Leo Pedersen

*


Curriculum Vitae - CV 2

3 typer CV Et CV tilpasses den enkelte jobansøgning med henblik på at opnå det mest relevante billede af dig til et givet job. 1. Det funktionsopdelte CV 2. Det kronologiske CV 3. Det sammensatte CV

1. Det funktionsopdelte CV Dette CV har fokus på at redegøre for faglige kompetencer, anvarsområder, opgaver og resultater. • Det giver overblik over kompetencer meget let tilgængeligt • Det er let at rette til i forhold til de ansøgninger, der trods alt bliver opslået. • Det er velegnet i forbindelse med brancheskift • For nyuddannede, som gerne vil have deres viden og kompetencer, deres fritidsliv præsenteret systematisk. September 2009

Leo Pedersen Hvilke krav stilles til et CV?

*


Curriculum Vitae - CV 3

2. Det Kronologiske CV Dette CV har fokus på ansættelsessteder, ansættelsestider og det konkrete jobindhold. • Det giver overblik og sammenhæng mellem dine kompetencer, ansvarsområder, resultater og ansættelsessteder • Det er hensigtsmæssigt, når du søger job inden for den branche du er kendt I eller kommer af. • Benyttes meget af jobformidlere.

September 2009

Leo Pedersen

*


Curriculum Vitae - CV 4

3. Kombinations CV’et Dette CV har fokus fortælle historien om personen på en varieret måde, der giver mulighed for at fremhæve relevante kompetencer og kvalifikationer specifikt tilpasset situationen.

September 2009

Leo Pedersen

*


Om at udarbejde et funktionsopdelt CV 1. Overskrift

CV, Curriculum Vitae eller dataliste

2. Kontaktdata

Navne, adresser, telefonnummer, databaser,

3. Resumé

Skal give læseren et hurtigt overblik over ansøgeren, hvem og hvad er der arbejdet med.

4. Faglige kompetencer Hvad har du beskæftiget dig med, og med hvilket ansvar 5. Ansættelsessteder

Kort over blandt andet tidligere job og arbejdsgivere. Oplistning med angivelse af seneste job først. Forklaring ved ”huller”

6. Uddannelse

Redegørelse for dine formelle og uformelle uddannelser med angivelse af hvilke uddannelser, hvor og hvornår.

7. Kurser

Oplistning af kurser med angivelse af det seneste kursus først.

8. Udenlandsophold

Informationer om dig, hvor du har været, hvornår , med hvilket formål samt angivelse af tider

9. Familie og fritid

Informationer om dig, om familieforhold, og mine trætte muskler.


Opgave Udarbejdelse af et CV • Tænk i struktur og overblik • Brug punktopstilling, underoverskrifter og god afstand mellem linjerne. Overvej hvilken model . Hvem er målgruppen og hvilket job søges, og hvor er jeg? • I har 30 min til opgaven at skrive en CV-skitse


Jobsamtalen MĂĽske er jobsamtalen det vigtigste element i hele ansĂŚttelsesprocessen? Hvorfor? Fordi virksomhederne gennem samtalerne skaber sig det bedst mulige beslutningsgrundlag i forhold til valg af praktikant Forberedelse til jobsamtalen er meget vigtig for begge parter. Du skal bruge samtalen til at sikre at jobbet opfylder dit behov


Hovedindholdet i samtalen Det er i samtalen, at du har mulighed for at sælge dig selv: • Uddybe og nuancerer din ansøgning og CV på en mere levende måde. • Fortælle om dine succesoplevelser • Give et indblik i dine værdier og holdninger. Samtidig er jobsamtalen det også stedet, hvor du kan få nuanceret din viden om virksomheden forud for dit valg: • Virksomhedens indtryk på dig • Vurderingen af kulturen og kemien mellem chef og dig • Afklaring om jobbet og virksomheden opfylder dit behov.


Forberedelse til jobsamtale 1 Det er jobsamtalens første 30 sekunder og de første ord og sætninger, der har den største betydning for dannelse af indtryk hos begge parter. Derfor forberedelse: • Læs annoncen (hvis der er én) , men især din ansøgning og dit CV grundigt igennem, således du kender dine tekster og informationer til bunds. • Få styr på mødets længde, da du skal planlægge og forberede dig på at kunne nå at sige på mødet. • Check dine informationer om virksomheden. Har din forberedelse givet dig anledning til at søge yderligere informationer? Hent dem gennem nettet eller netværk.


Forberedelse til jobsamtale 2 Din disposition til samtalen • • • • • •

Kort indledning til dit studie og arbejdsliv indtil nu. Redegørelse for dine faglige kompetencer Redegørelse for dine personlig kompetencer Dine succesfortællinger i anvendelse af kompetencer Introduktion til dit fritids- og familieliv En afslutning, der opsummere din interesse i jobbet, men også giver mulighed for at få afdækket væsentlige spørgsmål.


Klassiske spørgsmål • • • • • • • • •

Stærke og svage sider Hvorfor netop dig Hvordan ser og opfatter andre dig Hvor er du henne om 5 år Hvilke opgaver motiverer dig mest Hvilke opgaver demotiverer dig Hvorfor dette job Hvad laver du i fritiden Trives du godt langt fra hjemmet


Øvelse Elevatortalen • Du møder din ”kommende” chef i en elevator • Du har 1 minut til at fortælle ham om dig selv og hvorfor det netop er dig han skal vælge. • Du skal formå ham til at invitere dig til en dybere samtale • Brug 5 minutter på at forberede en elevatortale.

Introduktion til praktik  

Fortæller om alle forhold i forbindelse med ingeniørpraktik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you