Page 1

RECURSOS I ENLLAÇOS PER A PRÀCTIQUES DE TECNOLOGIA A SECUNDÀRIA

Maria Palos Masdevall Institut Icària 2012-2013


En aquest enllaç es poden trobar força idees per a pràctiques de tots els cursos. És un catàleg, però es pot fer servir o adaptar a altres materials. http://www.opitec.es/opitec-web/st/Sortiment En aquest altre (en castellà), hi ha un recull de pràctiques de World que estan força bé per a primer. http://weib.caib.es/Recursos/tic/word_nivell_mig.pdf Aquí hi ha un munt de recursos didàctics i programari per treballar amb alumnes. http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/category/recursos-didactics/ Darrera hi adjunto fotocòpies de proyectes. Espero que serveixi, Maria

Recursos tecnologia  

Enllaços web

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you