Page 6

utgångspunkter

det finns många sätt att börja denna berättelse. Jag håller mig till fyra: Det kortaste är att använda sig av statistik. År 1953 räknade man med att det fanns 500 muslimer i Sverige, tretton år senare hade antalet fördubblats, och idag talar man om flera hundratusen. Ord som fatwa och sharia gör kanske sitt inträde i svenska ordböcker, men fortfarande lever många i majoritetssamhället i tron att fatwa är liktydigt med dödsdom och att sharia är ett skällsord.

En andra utgångspunkt gäller pengar och inflytande och leder mig till Skandinaviens första moské som ligger vid Rosengård i Malmö. Det är historien om Bejzat Becirov som reste från Makedonien till Sverige för att arbeta. Året var 1962 och antalet muslimer i Sverige var färre än 1 000. Bejzat uppfattade inte sig själv som särskilt religiös, islam hörde bara till hans bakgrund. Men han bar på en dröm och åkte med den till Mekka. Med ungdomens oförmåga att känna verklighetens begränsningar stegade han in på ett kontor för Organisation of the Islamic Conference där en äldre man vänligt lyssnade på den unge långhårige européens vidlyftiga planer och plötsligt blev han statens gäst. En dag hamnade Bejzat på en bankett i Jidda, placerad mellan organisationens generalsekreterare och Saudiarabiens dåvarande statsöverhuvud, kung Faysal. Den kvällen blev han erbjuden 200 000 dollar som en grundplåt till sitt moskébygge. Det skulle ta ytterligare tio år och många turer innan 9

Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  
Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  

Journalisten Tina Thunander reste utan manlig formyndare, sjal och den lagstadgade drakt for kvinnor som kallas abaya till islams supermakt...