Page 15

20 procent, betydligt högre bland dem som är under 30 år och det är endast ett fåtal procent av kvinnorna som arbetar utan­för hemmet. Analfabetismen ligger på omkring 20 procent. Allmänna skolor öppnades för pojkar på 1950-talet och för flickor 1962. All utbildning, inklusive högre studier, är gratis för saudiska medborgare. Detsamma gäller sjukvård och det finns ett omfattande socialförsäkringssystem som också gäller enbart för saudier. Bensin, gas, vatten, elektricitet och flyg är subventionerat. Det finns ingen statlig inkomstskatt. Religion Arabiska halvön är födelseplats för islam och bedöms ha varit bebodd i 100 000 år. Profeten Muhammed föddes i Mekka och utvandrade till Medina där han dog år 632 e. Kr. vilket räknas som år noll i muslimsk tideräkning. Islam är den enda religion som får utövas offentligt och sunni-islam är den gren som dominerar, även om det finns öar med shia-muslimska grupper i landets östra delar. Den dominerande tolkningen av sharia, den muslimska lagen, är hanbalismen. Denna ses som den mest strikta av sunnis fyra rättsskolor. Rättssystemet bygger på sharia och samtliga lagar ska vara förenliga med koranen, även de som reglerar arbetsoch handelsrätt. Konstitutionen är från 1992 och utgår från sharialagarna. Dess första paragraf slår fast att det är en islamisk stat, paragraferna 7 och 8, att staten och det juridiska systemet bygger på koranen, profetens lära och på sharia. Överst i rättssystemet finns en Högsta domstol. Vid sidan av kungafamiljens makt står den religiösa. Högst upp i hierarkin finns ulama-rådet (ulama council) som är namnet på de religiöst lärdes församling. Liksom 18

Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  
Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  

Journalisten Tina Thunander reste utan manlig formyndare, sjal och den lagstadgade drakt for kvinnor som kallas abaya till islams supermakt...