Page 14

hållstillstånd, och det finns de som är födda i landet, men av föräldrar med utländskt medborgarskap. Alla som inte är medborgare måste återkommande förnya sitt uppehållstillstånd. Det är nästintill omöjligt att få medborgarskap. Ursprungsbefolkningen är beduiner, men numera beräknas de endast vara en tiondel av befolkningen. Över 80 procent av landets invånare bor i städer. Huvudstad Riyad har cirka 6 miljoner invånare och Jidda cirka 3 miljoner. Medelåldern är låg, en uppgift säger att hälften av invånarna var under 20 år 2006. I takt med välståndet har invånarantalet ökat kraftigt. Naturresurser Till ytan är landet nästan fem gånger så stort som Sverige, 2 240 000 km 2. En tredjedel är täckt av öken och det finns inga vattendrag inom landets gränser. Avsaltningsanläggningarna vid Persiska viken respektive Röda havet förser invånarna med merparten av färskvattnet som distribueras via pipelines till inlandet. Kungadömet har världens största oljereserv och var 2008 världens näst största oljeproducent (Ryssland var störst). Oljan är Saudiarabiens största inkomstkälla, och beräknas stå för omkring 90 procent av statens inkomster. Hur stora summor det handlar om är mycket osäkert och det är svårt att få en generell bild av statens finanser eftersom många uppgifter saknas. Den religiösa turismen är den andra stora inkomstkällan. Den uppgick till cirka 9 miljoner människor 2005. Odling var tidigare en av de viktigaste näringsgrenarna. Endast några procent av ytan är idag uppodlad. Sociala uppgifter Arbetslösheten bland saudierna uppges officiellt till nio procent (hösten 2006) men i verkligheten anses siffran vara 17

Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  
Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  

Journalisten Tina Thunander reste utan manlig formyndare, sjal och den lagstadgade drakt for kvinnor som kallas abaya till islams supermakt...