Page 11

hade en chans att återhämta sig. H:s mamma är en lågmäld kvinna som är ovan att ställa krav, så när socialtjänsten före­ slog att brodern skulle få flytta hem mot att han lovade uppföra sig bättre, hade hon svårt att säga nej även om inget i grunden förändrats. Framför allt var hon fortsatt orolig för hur han behandlade sin syster som hunnit bli sexton år. Tio dagar innan H föll från balkongen på fjärde våningen gjorde tjänstgörande journalförare följande notering: ”Kvinnan uppgav i samtalet att familjesituationen ej fun­ gerar och att sonen ständigt bråkar och är hotfull hemma.” En mammas bottenlösa sorg över sin dotters död kan naturligtvis leda till orättvisa beskyllningar men det räcker att läsa socialsekreterarnas noteringar för att förstå hur två världar inte mötts. Å ena sidan tjänstemannens, som går ut på att hantera alla klienter lika, å den andra mammans förhoppningar om att hon gett signaler men inte sagt rent ut, eftersom hon trott att myndighetspersonerna är införstådda med sharialagar och kulturella regler. Som den hur pojkar och flickor får umgås. Brodern greps av polisen, misstänkt för mord, men åklagaren lade senare ner sin talan. Dessa fyra utgångspunkter – den växande gruppen muslimer i Sverige, de dåliga kunskaperna om vardagens och kvinnors islam, det rika Saudi som islams supermakt, fundamentalisternas inflytande och sharialagars kraft – har lett mig att besöka det land i världen där islam och sharia finns i högsta koncentrat, även om det inte ens där finns ett islam och en tolkning av sharia. Att resa ensam till detta land där kvinnor är andra klassens medborgare – om de ens kan räknas som medborgare med tanke på att deras röster endast är värda hälften mot en mans i rättsprocesser, och i lokalval hörs de inte alls – och där kvinnor inte förväntas röra sig på egen hand, har öppnat dörrar jag aldrig vågat hoppats på. Människor har bjudit 14

Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  
Resa i Sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien av Tina Thunander  

Journalisten Tina Thunander reste utan manlig formyndare, sjal och den lagstadgade drakt for kvinnor som kallas abaya till islams supermakt...