Page 1


röda

så ngbok en •

|

31 mars 1800.indd 3

2014-03-31 20:32:08


Boken är ett samarbetsprojekt mellan Leopard förlag och Arbetarnas Bildningsförbund. Stor möda har lagts vid reglering av upphovsrätter för tryckning av detta urval. I de fall vi misslyckats mottager förlaget tacksamt påpekande för korrigering. Vi har utgått från de versioner som kan anses mest kända och sångbara. I vissa fall förekommer därför avvikelser från originalen. För att underlätta läsningen förekommer också viss förenkling av såväl form som noter och ackord. Färgningar inom parentes kan hoppas över. Tonarterna har valts för att så många som möjligt ska kunna sjunga med.

Röda sångboken © Leopard förlag (urval) samt resp. upphovsrättsinnehavare Omslag Lotta Kühlhorn Redaktion Emeli André, Peter Gustavsson notsättning Bengt ”Mulle” Holmqvist Grafisk form Göran Skarbrandt Tryck Bookwell, Borgå, Finland 2014 ISBN 978-91-7343-566-6

31 mars 1800.indd 4

2014-03-31 20:32:08


innehåll Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me ’Round  254 Alla tillsammans  50 Alla vill till himmelen  26 Arbetaremarsch 106 Arbetets kvinnor/Arbetets söner  195 Asikhatali 15 Balladen om Joe Hill  20 Barn av vår tid  280 Befrielsen är nära  96 Begrav mig i min overall  72 Bella ciao  110 Benen i kors  222 Big Yellow Taxi  78 Boy Boy ville sjöman bli  68 Bridge over Troubled Water  80 Dansa, fastän  56 Den osynliga handen  22 Den röda fanan/Bandiera rossa  83 Den röda fanan/The Red Flag  85 Den svarta tuppen  198 Den vackraste visan om kärleken   308 Desertören   38 Det här är ditt land  39 Det är kraft i vårt förbund  225 Elite 300 En enkel sång om frihet  53 En kungens man  76 Ett glas öl  112 Factory 31 Faster Aina  286 Fastän vi är kvinnor   32 Fattig bonddräng  138 Fredrik 242 Freedom Is Coming  160 Fröken Normal  258 Fuck You  290

31 mars 1800.indd 5

2014-03-31 20:32:08


Fyrarättersmål 186 Första maj  157 Gamla älskade barn  94 Hanna från Arlöv  231 Helgdagskväll i timmerkojan  162 Håll om mig  34 Höstvisa 16 I Ain’t Afraid  248 If I Were a Boy  178 Ikaros 216 Imagine 144 I natt jag drömde  167 Inga blommor finns det mer 123 Ingen kommer undan politiken  48 Ingen rubbar oss  213 Internationalen 310 Jag hade en gång en båt  142 Jag står här på ett torg  36 Jag vill tacka livet  134 Johan och Johanna  66 Keops pyramid  130 Kom hit, kom hit, kom hit  200 Känslans partisan  236 Kärleksvisa 149 Landet vi föddes i  294 Lisas dröm  88 Luffaren 100 Låga över länderna  98 Länge har vi väntat  182 Maskinerna ska dansa  176 Mellan Ebba Grön och Kent  172 Möllevångsång 204 Nine to Five  188 Nkosi sikelel’ iAfrika  302 Omkring tiggarn från Luossa  272 Om kvinnofrågan  262 Om åtta timmar  90 People Have the Power  168 Påtalåten 267

31 mars 1800.indd 6

2014-03-31 20:32:08


På väg  102 Sagolandet 270 Sanningen och lögnen  115 Singing for Our Lives  275 Sista visan  105 Ska nya röster sjunga  92 Skyddsombud 128 Solidarity Forever/Vårt förbund  146 Sol, vind och vatten  140 Som en bro över mörka vatten  82 Somliga går med trasiga skor  127 Spring för livet  206 Staten och kapitalet 297 Sverige 218 Sådan är kapitalismen  238 Sång till friheten  191 Ta det tillbaka  154 Tankar på nattgammal is  150 The Red Flag  86 There Is Power in a Union  226 Till min syster  71 Tills den dagen  44 Till seger  214 Til ungdommen  210 Tusen systrar  276 Vackra människor  164 Vad gör vi med sommaren kamrater?  192 Valet 228 Var blev ni av, ljuva drömmar?  118 Var kommer barnen in?  220 Vem kan segla förutan vind?  47 Vem tänder stjärnorna?  234 Vi bygger landet  12 Ville 74 Vi måste höja våra röster  136 Vintersaga 256 Vi ska gå ut tillsammans systrar  24 Vi äro tusenden  36 Vårens första dag  62

31 mars 1800.indd 7

2014-03-31 20:32:08


Vårt förbund  148 Välfärdsresan 158 Världens alla slavar, vakna!   250 We Shall Not Be Moved/Ingen rubbar oss  212 What Have They Done to the Rain?  240 Where Have All the Flowers Gone?  120 Which Side Are You On?  278 Workers of the World Awaken  250 Working Class Hero  108 You’ve Got a Friend  264 Årstider 124 Änglamark 18 Öppna landskap  42

31 mars 1800.indd 8

2014-03-31 20:32:08


förord sången är viktig för arbetarrörelsen. Den väcker värderingar till liv, förenar och stärker, ställer krav, skapar glädje och lindrar sorg. De första kända svenska arbetarsångerna är från 1880-talet. Texterna skrevs ofta till religiösa melodier. Alla sånger stod inte emot tidens tand, men vissa av dem lever kvar än idag och har blivit klassiker. Under årens lopp har ny musik skrivits för att skildra sin tids orättvisor, kamp och drömmar om en bättre värld. Arbetarrörelsen har gett ut sångböcker lika länge som den haft sånger att ge spridning till. Under många år gav Tidens förlag ut Tidens sångbok. Vid millennieskiftet kom Den nya tidens sångbok ut på Bäckströms förlag. Böckerna har inrymt såväl kampsånger som sånger om fred, frihet, arbetets vardag och sådana som tillhör den allmänna sångskatten. Vid varje utgivning har nya sånger lagts till medan andra plockats bort. Sångtraditionen har hållits vid liv och utvecklats, och förts vidare i samband med möten, manifestationer och studieverksamhet. Initiativet till en ny sångbok togs av IF Metalls kongress 2011, men det är en arbetsgrupp med representanter från ABF, fackförbund, ungdomsförbund, Svenska Arbetarsångarförbundet och utövande musiker som har tagit fram den bok du håller i din hand. Många har varit delaktiga, kommit med förslag, bidragit med kunskap och provsjungit sånger. Röda sångboken vill både avspegla sin tid och ansluta till arbetarrörelsens rötter. Dess syfte är att föra sångtraditionen vidare och knyta den till vår tids stora frågor. Sångerna har valts med en ambition om genrebredd och mångfald. Den röda tråden är att man ska kunna sjunga dem tillsammans. Men det räcker inte med att bara göra en sångbok, den måste också användas. Det är upp till oss alla om arbetarrörelsens sångtradition ska fortsätta leva och utvecklas. Så sjung på mötet, sjung på manifestationen, sjung på utbildningen, sjung till vardags och till fest. Sjung!

 | 11

31 mars 1800.indd 11

2014-03-31 20:32:09

Röda sångboken  

Sången förenar och stärker, väcker värderingar och ställer krav, skapar glädje och lindrar sorg. I Röda sångboken samsas klassiker som Inter...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you